Sportsplan Notodden Fotballklubbrevidert:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan Notodden Fotballklubbrevidert: 17.06.2015"

Transkript

1 Sportsplan Notodden Fotballklubbrevidert: Innholdsfortegnelse: Visjon Mål Verdisyn samspillsregler. 2 Organisasjonskart. 3 NFK-Elite Juniorlag Utviklingsavdelingen (13 16 år).. 13 NFKs Årshjul Spillerutviklingsmål. 15 Hospitering 17 Arbeids- og ansvarsfordeling utviklings avdeling Retningslinjer, NFK Ekstra og NFK Keeper Ekstra. 21 Barnefotball (7 12 år). 22 Diverse informasjon, Fotballskoler, Klubbsamarbeid, Skolesamarbeid,.. 25 Spillere som ordensmenn/diverse og Foreldremøte-mal Skjema

2 Visjon Skape stolte øyeblikk. Mål Sportslige mål A-laget blant Norges 25 beste Utvikle spillere til klubbens A-lag Tilby et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball i klubben, uavhengig av talent, ambisjoner, alder og kjønn. Sosiale mål Notodden Fotballklubb skal være en klubb hvor alle medlemmene føler tilhørighet, trygghet og tillit. Verdisyn Samspillsregler Menneskene er klubbens viktigste ressurs, og NFK skal ha fokus på å skape gode mellommenneskelige relasjoner. Klubben har nulltoleranse i forhold til rasisme og annen diskriminering innen fotballen. Vi skal prate til hverandre, ikke om hverandre Vi skal være inkluderende Vi skal bli bedre i alt vi gjør Vi skal være lojale Vi skal ha det gøy 2

3 Organisasjonskart 2015 STYRET Daglig Leder Økonomi Marked Administrativ Leder NFK Elite Materialforvalte r Utviklings Avdeling / Spillerutvikler Prosjekt/Arrangement/Gruppe r og Komiteer A-Lag Herrer Rekrutt lag Arbeids utvalg Gutter Arbeidsutvalg Jenter Elite Cuper Blues Camp Billotteri Arrangement Kamal Saliti Junior lag NVS Ungdoms Fotball Barne Fotball Kiosk Gruppe Bane og anlegg Medisinsk Støtteapparat Støtteapparat Gutter Jenter Gutter 15/16 Jenter 15/16 Gutter 11/12 Jenter 11/12 Supporter shop 17 Mai Gutter 13/14 Jenter 13/14 Gutter/jenter 6-10 år NFK Keeper Ekstra NFK Ekstra Kamal Saliti 3

4 Arbeids- og ansvarsfordeling administrasjon Daglig leder: Admin leder: Hovedansvar: Ansvaret for den daglige driften av Notodden Fotball Gjennomføre styrevedtak Rapportere status av driften til styret etter retningslinjer avtalt med styret Overordnet budsjettansvar Personalansvar Ansvar for treneransettelser i NFK Elite i samråd med Styret. Ansvaret for å utvikle NFK s administrasjon og organisasjon Ansvar for å gjennomføre medarbeidersamtaler med samtlige ansatte i NFK Ansvar for kontakt med pressen vedrørende NFK`s organisatorisk/sportslig administrativ karakter. Oppfølging av sykemeldinger. Ansvar for Prosjekt/Arrangement/Grupper og Komiteer. Hovedansvar: Være en sentral del av klubbens ledelse. Bistå alle funksjoner i klubben med administrative tjenester så som utarbeidelse av kontraktsforslag, innkjøpsavtaler, spillerkontrakter etc. NFK Elite: Utvikle NFK elite i samarbeid med Hovedtrener og Daglig Leder Utarbeide spillerkontrakter i samarbeid med Hovedtrener og Daglig Leder. Delta i forhandlinger etter avtale med Daglig Leder. Ansvarlig for all planlegging og gjennomføring av bortekamper iht vedtatt budsjett både for klubbens A-lag og rekrutteringslag Representere klubben etter avtale og behov Administrere alt utstyr etc. I samarbeid med materialforvalter og klubbens utstyransvarlig NFK Stadion og bygg: Sikre at all nødvendig vedlikehold og reinhold blir utført i kontakt med ressurs fra Idrettsparken AS iht klubbens budsjetter inkl. rapportering av status Ansvarlig for all utleie inkludert å sørge for fakturaunderlag Sørge for at alle tillatelser etc er gitt til arrangementer og bruk av våre bygg, herunder skjenkebevilling 4

5 Oversikt over bruk av strøm og energi for undervarme NFK Utvikling: Bidra til innleggelse i administrative systemer ved å utføre dette selv eller i samråd med opplæring av andre Medlemskontigenter Administrasjon rundt Norway Cup, evt andre cup;er innbetalinger/registreringer/bussreiser etc rundt turneringen. FIX, oppdatere klubbens spillerdatabase. Andre oppgaver: Ansvarlig for alle administrative oppgaver rundt klubbens gjennomføring av Eliteturneringer Ta felles ansvar for klubben vedtatte prosjekter sammen med prosjektansvarlig Praktisk tilrettelegging for årsmøte Maillister, oppdaterer og ajourføre felleslister Andre oppgaver etter avtale med Daglig Leder Web-redaktør Ansvar for administrasjonsmøter som arrangeres hver 14. dag. 5

6 NFK Elite NFK Elite A-lag, rekruttlag samt Junior. A-Lag(2.divisjon)/Rekruttlaget (4.divisjon): Målsetting 2015: A-Lag/Rekruttlag 4. div.: Blir utarbeidet med spillegruppen innen Tiltak/konsekvenser: Spillerstall: Vi skal ha en stall bestående av minimum16 etablerte seniorspillere + 4 utviklingsspillere samt 2 keepere. Det skal legges til rette for at klubbens yngre kan hospitere på A-lagets treninger. Det forutsettes at spilleren holder et akseptabelt/interessant ferdighetsnivå og har forutsetninger for øvrig til å bli en fremtidig toppfotballspiller. Denne vurderingen tas av hovedtrener A-lag, assistenttrener A-lag, hovedtrener juniorlag og utviklingsansvarlig. Spesielt interessante unge spillere skal kunne tilbys lærlingkontrakter. Kamptilbud: Samtlige spillere skal ha et optimalt kamptilbud. De spillere som ikke starter A-lagets kamper skal spille Rekruttlagets kamper i 4. divisjon. Spillerutvalg: Spillerutvalget består av 3 spillere som er valgt av spillerne selv. Spillerutvalget skal fremme saker som angår spillerne og deres arbeidsmiljø. Utvalget skal også være den sportslige ledelses forlengede arm inn i spillergruppa. Trenere: A-stallens trenerteam består av en hovedtrener, en assistenttrener og en keepertrener. A-lagets trenerteam er klubbens trenerflaggskip og skal bidra til å skape engasjement og økt kompetanse blant klubbens øvrige trenere. Trenerne skal stå for en fotballfilosofi som samsvarer med klubbens. Trenerne skal utføre sitt ansvar i samsvar med kontrakt inngått med klubben, og være lojal i forhold til de retningslinjer, bestemmelser og vedtak som klubbens styre fatter. 6

7 Støtteapparat: A-stallens støtteapparat består av oppmann og materialforvalter. I tillegg til disse inngår altmuligmenn/kvinner som kan utføre tjenester etter behov som en viktig del av støtteapparatet. Medisinsk støtteapparat: Klubbens fysioterapeut skal være tilstede på stadion/kamper etter nærmere avtale. Spillerne er forpliktet til å holde avtaler inngått med vårt medisinske støtteapparat, og avtaler som ikke er klarert må dekkes av den enkelte spiller. Alle spillerne er forsikret gjennom Idrettens Helsesenter, klubbens fysioterapeut er klubbens kontakt/ressursperson knyttet til denne ordningen. Møtefora i NFK Elite: Adm. møte: 1 gang hver 14. dag. Deltagere: Daglig leder, administrativ leder hovedtrener, assistenttrener, utviklingsansvarlig, materialforvalter, anleggsansvarlig og styrets sportslige representant/økonomiansvarlig ved behov.? Spillermøter A-stall: Hvert kvartal eller ved behov. Deltagere: Trenere, oppmann, materialforvalter, daglig leder, styrets sportslige representant og spillere Spilleutvalgsmøter: 1 gang pr. måned eller oftere ved behov. Deltagere: Spillerutvalget, daglig leder og styrets sportslige representant Alle møter skal etterfølges med referat som sendes ut til alle deltagerne i etterkant. Arbeids- og ansvarsfordeling NFK Elite: Det er hovedtreneren i klubben som er ansvarlig for NFK Elite. Hovedtrener må ha trenerutdannelse/stillingsbrøk minimum i henhold til NFF s lisenskriterier. Hovedtrener skal ha ansvaret for: Ansvar for planlegging og strategi for NFK Elite. Lede og involvere A-stallens øvrige trenerteam i treningsarbeidet. Planlegging og gjennomføring av A-stallens treninger. Uttak av tropp og lag til A-lagets kamper samt lede A-laget i kamper. Stå for innhenting av klubbens motstandere til treningskamper. Uttak av lag/tropp til rekruttlagets kamper i samarbeid med assistenttrener og juniortrener. Gjennomføre regelmessige spillersamtaler med spillerne i A-stallen som skal loggføres.? Produsere månedsplaner som skal være klare i god tid før ny måned starter. 7

8 Hente inn nye spillere til klubbens A-stall. Delta på ukentlige møter med daglig leder, A-stallens trenerteam og utviklingsansvarlig. Delta på administrasjonsmøter som arrangeres hver 14. dag. Ha løpende dialog med det medisinske støtteapparat samt støtteapparat for øvrig. Bidra med sin kompetanse overfor klubbens øvrige trenere og samarbeidsklubber ved behov.? Være til stede på klubbens fotballskoler. Er hovedansvarlig for utforming og utvikling av klubbens spillestil. Delta på årsmøte og styremøter ved behov. Pressekontakt i forbindelse med kamper og kampforberedelser. Bistå til at videoanalyse blir et nyttig verktøy i treningshverdagen. Rapporterer til daglig leder. Assistenttrener: Assistenttrener må ha trenerutdannelse/stillingsbrøk minimum i henhold til NFF s lisenskriterier. Assistenttrener skal ha ansvaret for: Assistere hovedtrener i planlegging og gjennomføring av A-stallens treninger. Være hovedtreners stedfortreder. Ansvarlig for videoanalyse av kamper og treninger. Være drøftingspartner for hovedtrener. Bistå hovedtrener i ledelse av A-laget i kamper. I samarbeid med hovedtrener A-lag, juniortrener og utviklingsansvarlig, ta ut tropp og lag til rekruttlagets kamper i 4. divisjon. Lede rekruttlaget i kamper. Holde trenerteamet oppdatert i forhold til neste motstander. Bidra sammen med hovedtrener til å skaffe motstandere til klubbens treningskamper. Bistå med å skaffe dommere til klubbens treningskamper. Bistå sammen med hovedtrener med å hente inn nye spillere til klubbens A-stall. Delta på administrasjonsmøter som arrangeres hver 14. dag. Bidra med sin kompetanse overfor klubbens øvrige trenere og samarbeidsklubber ved behov Være binneledde mellom NFK Elite og utviklings avdelingen. Bidra med planlegging, organisering og gjennomføring fotballskoler. Delta på årsmøte og styremøter ved behov. Rapporterer til hovedtrener Ved behov, være en ressurs i forhold til klubbens øvrige prosjekter i utviklingsavdelingen. Keepertrener: Keepertrener skal minimum være tilstede på 3 treningsøkter pr. uke og minimum inneha trenerutdannelse/stillingsbrøk i henhold til NFF s lisenskriterier. Keepertrener skal ha ansvaret for: 8

9 Planlegge å gjennomføre treninger for klubbens A-lagskeepere. Være drøftingspartner for hovedtrener/assistenttrener i keeperspørsmål. Sørge for at det alltid er tilstrekkelig med keepere på trening. Bistå med råd/vurdering ved innhenting av nye keepere. Ved behov, bistå med kompetanse overfor klubbens øvrige keepere/keepertrenere. Oppmann/lagleder: Sammen med materialforvalter, ha ansvar for frukt og restitusjonsmat etter treninger og kamper. Representere klubben på lagledermøter i forkant av kamper. Utfylling av dommerrapporter samt administrere spillerbytter i kampene. Holde kontroll på gule og røde kort. Rapportere inn statistikk til Årsberetningen. Bistå materialforvalter ved behov i forbindelse med bortekamper. Føre intern kamprapport. Skrive under på offisiell kamprapport. Betale dommere i forbindelse med treningskamper. Sammen med materialforvalter, påse at garderoben er strøken etter bortekamper samt ha den siste runden i begge garderobene samt rundt innbytterbenkene etter hjemmekampene. Materialforvalter: Ansvarlig for innkjøp av utstyr for samtlige lag i klubben. Ansvar for at nødvendig utstyr og materiell er på plass til trening og kamp. Sammen med oppmann, ha ansvar for frukt/restitusjonsmat etter treninger og kamper. Rapporterer til daglig leder. Holde statistikk på A-stall spillernes skoforbruk og annet utstyr. Være bidragsyter på treningsfeltet ved behov og etterspørsel fra trenerteam. Være kontakt mot NFF i forbindelse med godkjenning av drakter sammen med markedssjef. Sammen med oppmann, påse at garderoben er strøken etter bortekamper samt ha den siste runden i begge garderobene samt rundt innbytterbenkene etter hjemmekampene. Delta på administrasjonsmøter som arrangeres hver 14. dag. Være klubbens kontakt mot utstyrsleverandør. Ansvarlig for at all trykking på klubbens utstyr gjennomføres. Sammen med økonomiansvarlig jevnlig rapportere og holde seg oppdatert på status på utstyrsbudsjettet slik at dette til enhver tid er under kontroll. 9

10 Medisinsk støtteapparat: Består av fysioterapeut. Skal gi et tilbud til A-stallens spillere samt spillere i utviklingsavdelingen. Ansvar for all skadeforebyggende arbeid, skadebehandling og opptrening/oppfølging etter skade. Ansvar for antidopingarbeidet i klubben. Ansvar for medisinsk testing av nye spillere. Utføre oppgaver og tjenester i henhold til NFF s klubblisenskriterier. Loggføre alle skader Ha oppfølging mot Idrettens Helsetelefon, registrere alle skader i henhold til krav. Ha ansvar for å godkjenne/videreformidle all behandling som ikke kan behandles av vårt eget medisinske støtteapparat. Ha ansvar for at utviklingsavdelingens spillere har tilgang til 1. gangs konsultasjon etter avtale. Juniorlag : Målsetting: Kvalifisere laget til Interkrets fra høstsesongen. Utvikle spillere til NFK s A-stall. Tiltak: Spillerstall: Spillerstallen skal i hovedsak bestå av spillere utviklet i NFK. I enkelte tilfeller kan det være interessant å hente inn spesielt talentfulle spillere fra andre klubber som kan aspirere til NFK s A-stall. En skal prioritere spillere tilsluttet klubber geografisk nærmest mulig NFK. Spillerstallen bør bestå av ca 20 spillere da spillere på laget vil bli benyttet i så vel juniorkamper som på NFK s rekruttlag i 4. divisjon. Spillerutvikling: Fokus på treningshverdagen skal være spillerutvikling. Spesielt talentfulle spillere skal følges opp av NFK s assistenttrener A-lag sammen med leder utviklingsavdeling for bredde avdelingen. For disse skal det utarbeides konkrete utviklingsmål. 10

11 Kamptilbud: Spillerne på dette nivået skal ha et optimalt kamptilbud. De beste spillerne skal prioritere å spille rekruttkamper i 4. divisjon, men en må også gi åpning for spill på juniorlaget, spesielt i kamper mot juniorseriens topplag. En skal også ta hensyn til spillernes egne ønsker. Hovedtrener juniorlag og trenerteam A-stall skal regulere hvem som skal spille rekruttkamper til enhver tid. Turneringer: Juniorlaget skal delta i en kvalitetsmessig god turneringer pr. sesong. Så langt det er mulig skal samtlige spillere i juniorstallen delta på denne turneringen. Unntaket er der hvor en spiller er aktuell for A-lagets kamper. Hensyn til totalbelastning: Det er viktig å ta hensyn til spillernes totalbelastning. En må ta hensyn til perioder med mye skolearbeid, eksamen og lignende. Videre er det viktig at forholdet mellom trening- kamper- hvile blir ivaretatt. Dette skal reguleres av hovedtrener juniorlag og assistenttrener A-lag. Hospitering: De beste spillerne skal med jevne mellomrom få muligheten til å hospitere med på A-lagets treninger. Dette vurderes og reguleres av A-lagets trenerteam og juniortrener. Spillestil: A-lagets spillestil er retningsgivende for hvordan juniorlaget skal spille. Arbeids- og ansvarsfordeling NFK junior lag Juniorlagets støtteapparat skal bestå av hovedtrener, assistenttrener, lagleder/oppmann. I tillegg skal det medisinske støtteapparatet være tilgjengelige for konsultasjoner etter nærmere avtaler. Hovedtrener junior: Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av juniorlagets treninger/aktivitetsplan. Ansvarlig for uttak av tropp/lag til juniorlagets kamper. Lede juniorlaget i kamper. Ansvar for å skaffe motstandere til treningskamper. Gjennomføre spillersamtaler med spillerne i juniorstallen som skal loggføres. 11

12 Utarbeide månedsplaner. Samarbeide med trenerteam A-lag og utviklingsansvarlig mht bruk av spillere på høyere lag og hospitering med A-lag. Samarbeide med aktuelle trenere ved oppflytting av spillere fra lag på lavere nivå og opp til juniorlaget. Sammen med hjelpe trener A-lag, vurdere interessante spillere fra andre klubber. Delta på sportsmøter sammen med NFK Elite ved behov. Rapporterer til leder NFK Elite. Assistenttrener junior: Bistå hovedtrener i planlegging og gjennomføring av lagets treninger/aktiviteter. Hovedtreners stedfortreder. Bistå hovedtrener i kamper. Holde seg oppdatert mht skadesituasjon. Oppfølging av skadede spillere mot medisinsk støtteapparat/forsikringsordninger. Lagleder/oppmann junior: Ansvarlig for at alle spillerne er spillerberettiget. Sette opp kjørelister til bortekamper. Reiseleder bortekamper og turneringer/treningsleir. Omberamming av kamper. Kontaktperson mot krets/arrangør. Ansvarlig for draktvask. Utfylling av dommerkort. Betaling av dommere. Kontroll på gule/røde kort. Ansvarlig for lagbudsjett. Ansvarlig for at nødvendig utstyr er på plass. Initiere sosiale miljøtiltak. Føre nødvendig statistikk som rapporters til årsrapporten. (antall spilte kamper, scorede mål, kamper, tabeller etc.) Sammen med trenere, nominere årets spiller og toppscorer pr. lag. Ansvar for å innkalle til foreldremøter ved behov. Ha brukertilgang på klubbens web-side for å informere/oppdatere om laget. Medisinsk støtteapparat: Klubbens fysioterapeut vil være tilgjengelig for juniorspillerne etter avtale. 12

13 Utviklingsavdelingen (13 16 år): Mål: NFK skal gi et sportslig tilbud til jenter og gutter i alderen 13 til 16 år som ivaretar bredde og topp, der spillerne gis muligheter til å velge ut ifra sine egne forutsetninger og ambisjoner. NFK skal legge forholdene til rette for å utvikle spillere til klubbens toppfotballsatsing, og samtidig gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball uavhengig av ambisjonsnivå. Generelt: NFK må melde på så mange lag det er behov for innenfor de ulike årsklasser slik at alle som ønsker det får et trenings- og kamptilbud. Hver årsklasse skal ha en trener og en assistenttrener mens hvert lag skal ha en lagleder. NFK ønsker at samtlige hovedtrenere har gjennomført UEFA B-lisens. Det skal opprettes foreldregrupper rundt samtlige lag i ungdomsfotballen. Klubbens web-side (www.notoddenfk.no) skal være alle trenere/laglederes førstevalg når det gjelder kommunikasjon/informasjon mot spillerne. Trenerforum: 1 gang pr. måned (første søndag i hver måned) Deltagere: Leder for utviklingsavdelingen + aldersbestemte trenere på gutt og jentesiden. Det vil bli en gutt del og en jente del samt en felles del med alle trenerne sammlet. Lagledermøter: 1 gang pr. kvartal eller ved behov, søkes avviklet ifb med hjemmekamp A-laget Deltagere: Representant fra klubben + lagledere. Lagsmøter: 1 gang pr. kvartal eller oftere ved behov., søkes avviklet ifb med hjemmekamp A-laget Deltagere: utviklingsansvarlig + trenere Foreldremøter: 3 foreldremøter pr. år eller ved behov. Deltagere: Trenere/lagledere samt en representant fra klubben på årets første møte. Spillermøter: Ved behov. Deltagere: Trenere, lagledere og spillere. Turneringer: Alle aldersbestemte lagene med unntak av Juniorlaget deltar på Norway Cup. Deltagelse i cuper og turneringer utover dette avklares med Administrativ leder utviklingsavdelingen. 13

14 NFK s ÅRSHJUL Avslutning Oppstart - info Høst sesong innbetaling av treningsavgifter/ kontingenter Foreldremøter Foreldremøter Billotteriet Eliteturneringer /dugnader Bluesfestival/ dugnad Vår - sesong Norway Cup 14

15 NFK s Spillerutviklingsmål: Utviklingsfilosofi/utviklingsløp Langsiktighet: Mestringsorientert miljø Ansvar for egen utvikling (spiller er «eier» av prosjektet) Organisert/uorganisert aktivitet Helhetsorienterte Støtte fra trener/foresatte utøverrelasjon Team jobbing Tilhørighet 1) - «NFK stilen» Angrep/forsvar/ferdighetskrav i rolle: Bilder/video v/kenneth og Knut 2) Utviklingsskjema (se vedlegg) 3) Trener som leder av økta. Gode treningsmiljøer skapes gjennom: - Trygghet forsøk å nevne alle spillerne sine navn i en positiv sammenheng i løpet av hver økt. Knip dem når de gjør noe bra. Man yter mer når man blir sett. - Engasjement vær delaktig og tydelig som trener på hva dere trener på. - Mestring noe variasjon på hver økt. Bra om spillerne lykkes oftere enn de feiler. - Tydelighet som trener bestemmer du. Alt kan ikke diskuteres på feltet. Klar start og slutt på økta. - Forberedt møt forberedt som trener. Tar nødvendigvis ikke mye tid, og resultatet blir bedre. - Aktivitet ingen køer og mye involvering fra hver enkelt spiller. Fornuftig spillområde ift antall spillere («tid og rom») - Motivasjon til egentrening avgjørende for sportslig utvikling og framgang. 15

16 Hospitering/differensiering Med differensiering og hospitering er målet å gi riktige utfordringer og opplevelsen av mestring. Vi deler inn i mestringsgrupper basert på ferdigheter (tekniske/taktiske og holdningsmessige) og sosiale hensyn. Man kan dele inn enkelte økter etter ferdighetsnivå samt vurdere økter kun med spillerens lag. I NFK er vi opptatt av å gi de «beste» og mest treningsvillige gode utviklingsmuligheter. Derfor må trenerne tenke spillerutvikling framfor enkeltresultater i kamp for sitt eget lag (NFK sine spillere og ikke trenerens spillere). Hva er det beste for enkeltspilleren? Spillerne og evt. foresatte må ønske å hospitere (helt frivillig sak). Dersom en spiller har kommet langt i utviklingen, kan det være aktuelt å flytte spilleren permanent opp et årstrinn. Dette gjøres i samarbeid med hovedtrenerne, leder utviklingsavdeling, spiller og evt. foresatte. Ellers se retningslinjer i «Klubben som er sjef» dokumentet. Arbeids- og ansvarsfordeling utviklings avdeling Utviklingsansvarlig og Spillerutvikler: Hovedansvarlig for utviklingsavdelingen. Sportslig hovedansvarlig for de aldersbestemte trenerne. Ansvarlig for rekruttering av nye trenere. Ansvar for at alle lag har tilstrekkelig med lagleder(e) 16

17 Ansvar for at alle administrative oppgaver for aldersbestemte lag blir utført i samarbeid med Administrativ leder Gjennomføre trener- og lagledermøter for utviklingsavdelingen en gang pr. kvartal. Arrangere trenersamlinger. Legge til rette for skolering av trenere i utviklingsavdelingen Ansvarlig for vedlikeholdet av NFK s sportsplan for utviklings avdelingen. Bidra til å skolere trenere i utviklingsavdelingen. Hovedansvar for NFK Ekstra, NFK Keeper Ekstra samt Notodden Videregående Skole. Sette opp treningstider og ajourføre baneoversikter. Sammen med assistenttrener A-lag, planlegge, organisere og gjennomføre Fotballskoler en til to ganger pr. år. Ansvarlig for påmelding av alle utviklingsavdelingsavdelingens lag til serie, cuper og turneringer. Representere administrasjonen på årets første foreldremøte for alle lagene i utviklingsavdelingen. Ansvarlig for klubbens politiattester Ansvar for innhenting av nødvendig statistikk fra utviklingsavdelingen til årsrapporten. Sammen med materialforvalter, være ansvarlig for at utviklingsavdelingen har alt nødvendig utstyr. Utvikle og følge opp de mest interessante spillerne i alderen år i egen klubb. Utvikle et godt samarbeid med spillerutvikler i krets. Utvikle et samarbeid med utvalgte breddeklubber i nærområdet. Utvikle en blå tråd i det sportslige arbeidet fra 10 til 19 år i samarbeid med assistent trener A-lag. Rapporterer til daglig leder 17

18 Trenere/ledere: år Som trener i NFK s ungdomsavdeling påtar en seg en svært viktig oppgave. Først og fremst for å gi unge spillere en god og meningsfull fritidsaktivitet, men også med tanke på å legge til rette for både bredde og for de som har ønsker om å bli en toppspiller. Dette vil på sikt styrke NFK`s A-lag på vei tilbake mot norsk toppfotball. Hovedtrenere: Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av lagets treninger/aktivitetsplan. Ansvarlig for uttak av tropp/lag til kamper. Lede laget i kamper. Ansvar for å skaffe motstandere til treningskamper. Gjennomføre spillersamtaler med alle spillerne som skal loggføres. Utarbeide månedsplaner. Samarbeide med trenerteam/ utviklingsansvarlig på nivå over og under i forhold til hospitering av spillere. Sammen med utviklingsansvarlig vurdere interessante spillere fra andre klubber. Delta på oppsatte trener/lagledermøter. Rapporterer til utviklingsansvarlig i utviklingsavdelingen. Assistenttrenere: Bistå hovedtrener i planlegging og gjennomføring av lagets treninger/aktiviteter. Hovedtreners stedfortreder. Har hovedansvar for gjennomføringen av lag 2 sine kamper. Holde seg oppdatert mht skadesituasjon. Oppfølging av skadede spillere mot medisinsk støtteapparat/forsikringsordninger. Lagledere: Ansvarlig for at alle spillerne er spillerberettiget. Sette opp kjørelister til bortekamper. Være klubbens link mot foreldrene i forhold til dugnader, egenandeler etc. Reiseleder bortekamper og cuper/turneringer. Omberamming av kamper. Kontaktperson mot krets/arrangør. Ansvarlig for draktvask. Utfylling av dommerkort. Sørge for at dommerregningen blir levert i kasse for dette i domer garderoben i idrettsparken. 18

19 Kontroll på gule/røde kort. Ansvarlig for lagbudsjett. Ansvarlig for at nødvendig utstyr er på plass. Initiere sosiale miljøtiltak. Føre nødvendig statistikk som rapporters til årsrapporten. (antall spilte kamper, scorede mål, kamper, tabeller etc.) Sammen med trenere nominere årets spiller og toppscorer pr. lag. Ansvar for å innkalle til foreldremøter ved behov. Sammen med trener lede foreldremøtene. På årets første foreldremøte skal en representant fra NFK s administrasjon være representert for å presentere klubbens forventninger til foreldre og spillere. Ha brukertilgang på klubbens web-side for å informere/oppdatere om laget. 19

20 Retningslinjer: Ha fokus på utviklingsmål framfor resultatmål. Dersom det er grunnlag for mer enn ett lag skal det deles inn i 1. lag og 2. lag basert på ferdigheter, treningsmoral, holdninger, ambisjoner og utviklingspotensial. 1. laget skal spille i kretsens øverste divisjon. Det skal være mulig for spillere å bli flyttet opp/ned mellom 1. og 2. laget gjennom sesongen. NFK Ekstra: Notodden Fotball har tilbud for jenter, som ønsker ekstra organisert fotballtrening etter skoletid ( tirsdag og torsdager), i tillegg til treningene og kampene de får med laget sitt. Tilbudet gjelder de fire årsklasser i ungdomsfotballen (13 16 år). Målsetting NFK Ekstra: Gi alle jenter som er med et så godt tilbud at alle får en god utvikling. Dette vil føre til økt fotballferdigheten og en større forståelse av spillet som igjen vil gi en bedre mestringsfølelse. Dette vil føre til at flere spillere ønsker å spille fotball lenger. NFK Keeper Ekstra: Alle keepere i utviklingsavdelingen får tilbud om NFK keeper ekstra fra mars Denne treningen vil bli samtidig som NFK Ekstra tirsdag og torsdager Målsetting NFK Keeper Ekstra: Gi alle keepere i utviklingsavdelingen mulighet til å trene mer på keeper rollen. Dette tror vi vil føre til at flere ønsker å stå i mål og at keepere føler seg mere sett i treningssammenheng. Med keeper teknisk trening fra ung alder vil grunn ferdighetene raskt komme opp på et mye høyere nivå noe som vil gi en bedre keepere i aldersbestemte kasser og øke statusen for disse. Dette vil igjen gjøre at NFK har større mulighet til å utvikle den modere keeper. 20

21 Barnefotball 7-12 Hovedmålsetning for Notodden Fotball Notodden Fotball skal tilby gode aktivitetstilbud tilpasset alder, ferdigheter og ambisjoner til barn og ungdom - jenter og gutter - som ønsker å spille fotball i klubben. Notodden Fotball skal være en utviklingsorientert klubb, som favner bredden og samtidig har et attraktivt trenings- og kamptilbud til spillere som har ferdighetene og viljen til å nærme seg toppfotballen. Gjennom trivsel, utvikling og fotballglede vil vi oppnå sterk tilhørighet til lag og klubb. Barnefotball 7-12 år Barnefotballen i Notodden Fotball skal organiseres og være tilrettelagt for fotballglede. Trivsel, trygghet og et godt miljø skal skapes rundt alle lag. Gleden ved å spille fotball skal dyrkes. Klubben skal gi et tilbud til alle spillere som ønsker å spille fotball, og all aktivitet er organisert og drevet av foreldrene i samsvar med retningslinjer fra Notodden Fotball. Spillere som driver annen idrett, spesielt på høsten og vinteren, skal oppfordres til fortsatt å drive med det. Mål for barnefotballen Aktiviteten i barnefotballen skal være en ren breddesatsing i hht. Norges Fotballforbunds regler for barnefotball og slik gi spillerne i Notodden Fotball et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom trening, kamp og deltakelse i et godt klubbmiljø muligheter til å utvikle individuelle ferdigheter tilpasset deres eget utviklingsnivå Inndeling i lag og treningsgrupper Ved oppstart i 1. klasse sender NFK ut et informasjonsskriv til alle elever som begynner på skolen. Det gjennomføres et kick-off for alle interesserte spillere på høsten. Det viktige her er å få i gang aktivitet i gymsal en kveld i uken i vinterhalvåret. Det kan etableres blandede lag, bestående av gutter og jenter, dersom det er ønskelig. Notodden Fotball oppfordrer allikevel til opprettelse av egne jentelag. I følge Norges Fotballforbund viser det seg at egne jentelag i større grad fanger opp flere jenter og gir et bedre fotballtilbud for de fleste jenter. Blandede lag fører ofte til at det kun er de beste og ivrigste jentene som deltar. Lag som spiller 5`er fotball bør bestå av ca 5-10 spillere som deltar i seriespill. Under enhver omstendighet bør ikke antall spillere per lag påmeldt til seriespill overstige 10. Treningsgruppen kan være større. Lag som spiller 7`er fotball bør bestå av spillere. Ved større lagenheter bør det vurderes påmeldt 2 lag til seriespill. 21

22 I de to siste årene i barnefotballen vil alle 11 og 12 åringer trene samlet som en gruppe 2 ganger i uken med flere trenere på feltet som har trenings ansvar for denne gruppen. Dette for bedre å kunne differensiere etter ferdighet, noe som er til det beste for alle. Alle vil da trene på det samme, men da i en gruppe som er mest mulig lik det nivået hver enkelt spiller er på. Støtteapparat og organisering Støtteapparat rundt lagene bør minimum være en trener og en lagleder. Fra hvert årskull skal det utpekes en årskulls koordinator. Årskulls koordinator må holde kommunikasjon med alle lagene på årgangen. Det bør avholdes et planleggingsmøte for kullet på våren og et erfaringsmøte på høsten. Årskulls koordinator kommer til å være bindeleddet mellom klubb og trenere/lagledere. Treningstilbud og laguttak Alle spillerne skal behandles likeverdig og treneren skal etterstrebe og gi alle spillerne utfordringer og mestringsfølelse blant annet gjennom et differensiert treningstilbud og individuell veiledning. Kampresultatene skal ikke være viktig på dette nivået, og det er viktig at spillerne utfordres i flere posisjoner på laget. Alle spillerne bør spille tilnærmet like mye. Det kan/skal trenes 1-2 ganger pr uke i tillegg til kamp i sesongen fra mai til september. NFK ønsker at minimum en trening foregår på samme sted og tid, selv om gruppene er delt. Hensikten med dette er blant annet og lettere få til en felles sosial arena for både spillere, foreldre og trenere. Det vil også gjøre jobben letter med differensiering når vi nærmer oss ungdomsfotballen. Det skal gis fri fra både treninger og kamper dersom spilleren selv ønsker det. I vinterhalvåret gis alle lagene mulighet til å trene inne ca 1-2 ganger pr uke i skolenes gymsaler. Det er opp til hvert enkelt lag å bestemme hvorvidt de ønsker å legge opp til treningstider om vinteren, men det er ønskelig fra NFK sin side at det er et fotball tilbud også i vinterhalvåret. Er det mulig bør treningstider i vinterhalvåret legges opp slik at de ikke kollidere med andre treningstider som ski, håndball osv. for Notodden Fotball oppfordrer også barna til å delta i andre aktiviteter i vinterhalvåret. Trenerstruktur for barnefotballen Som en klar hovedregel forutsettes det at det er foreldre som er trenere i barnefotballen. Hvert lag i barnefotballen skal ha èn ansvarlig trener, men kan ha en eller flere assistenttrenere. Alle trenere innen barnefotballen i Notodden Fotball skal ha en grunnleggende kjennskap til målsettingen med barnefotballen i NFK. Klubben ønsker å gi alle trenere et tilbud om skolering som gjør dem i stand til å utvikle seg som trenere. Klubben arrangerer to samlinger pr. år for trenere innen barnefotballen, èn før og èn under/etter sesongen. Trenerne innen barnefotballen bør sette opp en treningsoversikt for sesongen og har ansvar for å lede laget under kamper. Turneringer Notodden Fotball betaler for to turneringer pr lag pr år. Lagene på samme årskull oppfordres til å delta på de samme turneringene gjennom sesongen. Dette 22

23 for å skape større samhold og for å bli mer kjent på tvers av lagene på årgangen. Holdninger Fotball er en fritidsbasert, frivillig og lystbetont aktivitet hvor miljøet er viktig premiss. Alle lag skal være opptatt av fair play. Notodden Fotball retningslinjer for god oppførsel, skal følges på så vel trening som i kamp og turneringer. 23

24 Diverse informasjon Dommere Det søkes etter en ressursperson som kan arbeide med dommere til/i klubben. POLITIATTESTER Alle trenere/lagledere skal levere inn politiattest, de som ikke har levert inn må gjøre dette så fort som mulig til leder for utviklingsavdelingen. SPILLERE/OVERGANG Veldig viktig at nye spillere blir meldt inn til kretsen så fort som mulig. Dette har ikke minst med å gjøre at de blir registrert inn i Datasystemet FIKS, hvor spilleren må være registrert for å få refundert skadeutgifter. TRENER/LAGLEDERBØKER Disse bøkene kan hentes hos administrativ leder utviklingsavdelingen. Fotballskoler: Det skal arrangeres Fotballskoler for barn i aldersgruppen 6-14 år en til to ganger pr. år. I utgangspunktet i starten eller slutten av sommerferien samt høstferien. Ansvarlig for planlegging, organisering og gjennomføring er utviklingsansvarlig og Assistenttrener A-lag. Skolen går over 3 dager og prøves gjennomført med en avsluttende turnering hvor alle deltagerne deltar. Instruktører er spillerne fra A-stallen samt junior-stallen. 24

25 Klubbsamarbeid: Notodden FK skal gjennomføre 1-2 klubbesøk i 2015 hvor klubbens trenerapparat og administrasjon deltar. Tid og sted legges ut på klubbens hjemmeside når dette er bestemt. Det søkes samarbeid med Telemark Fotballkrets i forbindelse med gjennomføringen. Skolesamarbeid: God spillerutvikling krever mye trening, faktisk så mye trening at en ikke kan basere seg på tradisjonelle ettermiddagsøkter dersom en skal ivareta spillernes behov for hvile og restitusjon. Notodden Fotballklubb samarbeider med både Notodden Videregående Skole og Ungdomsskolen i Notodden Kommune. Elevene ved NVGS får tilbud om fotballtrening i skoletida 2-4 økter pr. uke. Samtlige av juniorlagets spillere deltar i dette opplegget under ledelse av NFK s trenere. Samarbeidet må utvikles videre. Utvalgte elever i 10. klasse ved ungdomsskolene i Notodden Kommune har hatt muligheten til å delta på en til to av treningsøktene sammen med elever fra NVGS. Medisinsk støtteapparat: - Klubbens fysioterapeut vil være tilgjengelig for 1. gangs konsultasjon for de aldersbestemte spillere etter avtale. - Utdanning/Kompetanseheving: Trenere og ledere: Trenerkurs 1/C-kurs til samtlige assistenttrenere som påtar seg treneroppgaver og som ikke har dette kurset fra før. Mulighet for å søke høyere trenerkurs, og hvor NFK innstiller overfor krets eller forbund. Klubben søker å arrangere impulssamlinger med jevne mellomrom. Muligheter for deltakelse på relevante samlinger og møter i regi av krets og forbund. Ulike interne temakurs. (for eksempel skadebehandlingskurs, hjertestarterkurs osv.) 25

26 Skadebehandlingskurs i forkant av hver sesong. SPILLERE SOM ORDENSMENN/DIVERSE Viktig å få på plass ordensmenn-lister fra første trening. Viktig at alle ballene spores etter alle treninger. Flytt alle målene utenfor spilleflaten hvis det ikke kommer noen og trener etter dere. Tyggegummi /snus er forbud i Idrettsparken. Tape og søppel skal kastes i søppelskassene og ikke rundt på tribunen. Gjenglemt tøy legges/finnes i den blå kassen i spillertunnelen. Strømmen er dyr, ikke bruk treningslysene mer enn strengt nødvendig. Er du sistemann som reiser fra stadion påse at alle dører og alle lys er slukket. Pass på at alle rydder etter seg i ganger og i garderober etter bruk. Dette gjelder også i treningsrommet under badet. Håper at disse nevnte punktene blir satt fokus på i sesongen som kommer, hvis alle følger disse enkle reglene vil anlegget fremstå like flott i fortsatt mange år fremover. Vi prøver å legge mest mulig til rette slik at dere alle får best mulig forhold til å utvikle spillerne på en best mulig måte. Har dere innspill tilbakemeldinger kan disse gis til leder for utviklingsavdelingen. Ønsker dere alle en fin 2015-sesong! 26

27 FORELDREMØTE-MAL 1. Presentasjon av trenere og støtteapparat 2. Status serie/cup Fortelle litt rundt hvor mange lag som blir påmeldt Litt om tanker rundt hvilke cuper dere ønsker å være med på Klubben dekker påmelding til cuper Til Norway-Cup dekker klubben påmelding,transport samt A-kort for 2 ledere pr. lag. 3. Trening At det ligger gradestokk på hjemmesiden og grensen er -15 grader for trening ute. Alternativet er styrketrening i kjelleren på badet. 4. Baneoversikt Oppfordre alle til å følge med på baneoversikten på hjemmesiden. 5. Bruk av hjemmesiden All informasjon til foreldrene skal foregå via våre hjemmesider. Kjørelister, info om cuper, dugnader etc. 6. Kontingent/treningsavgift Det er ikke foreslått økning i kontingent/treningsavgift. Så dette blir vedtatt på årsmøtet 28. februar. Da vil innkrevingen av kontingen på 750,- og treningsavgift på kr. 2000,- starte. Alle spillerne er forsikret via en lagsforsikring som trer i kraft ved innbetaling av kontingent/treningsavgift. 7. Utstyrspakke Alle spillere får tilbud om en utstyrspakke. Egenandel på pakken. 8. Dugnader Det er meget viktig at foreldrene bidrar på inntekstbringende arbeid. Vi ber vi om at det deltas på 4 dugnader pr spiller pr år (selvfølgelig håper vi at noen også kan bidra mer :-) ) Dette er 1 økt på våre 27

28 eliteturneringer på G13, G/J14 og G/J16, 1 økt i kiosken på A-kamper, 1 økt på Bluescampen samt salg av 1 stk loddbok i Billotteriet. 9. Foreldregruppe Det er skal opprettes foreldregrupper, som kan bidra med diverse rundt laget. 10. Fair-Play kontrakt/foreldrevett-regler Gå igjennom Fair-Play kontrakter og Foreldrevettregler. 11. Gjenglemt utstyr/søppel Informer om at det er utrolig mye utstyr som glemmes igjen hvert år, disse legges i blå kasse i spillertunnelen. Oppfordre barna til å benytte søplekassene til tape, flasker etc. Tyggegummi er bannlyst. Kort sagt, holde orden og holde stadion og garderober ryddige og fine. Sykler parkeres på utsiden av stadion. 12 Info om Idrettens Skadetelefon 13. Eventuelt. 28

29 29

30 30

31 31

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Notodden FotballKlubb

Notodden FotballKlubb Notodden FotballKlubb 2015 Notodden Fotballklubb Klubben som sjef Skape stolte øyeblikk! Sosiale mål Notodden Fotballklubb skal være en klubb hvor alle medlemmene føler tilhørighet, trygghet og tillit.

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Hovedsponsorer: Håndboka for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Leknes Fotballklubbs hovedmål: Leknes Fotballklubb er en breddeklubb, som skal gi flest mulig gutter og jenter i alderen 7 16år

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Retningslinjer for 2015. - ØHIL Fotball 13 år og eldre

Retningslinjer for 2015. - ØHIL Fotball 13 år og eldre Retningslinjer for 2015 - ØHIL Fotball 13 år og eldre Innhold ØHIL Fotball Sportslig ledelse Obligatoriske møter for årgangene ØHIL Sportslige mål Organisering av årgang Etablering av Elite-lag Seriepåmelding

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Innhold ØHIL Fotball - Sportslige ledelse Obligatoriske møter gjennom året ØHIL Fotball Sportslige mål Organisering av ØHIL Barnefotball

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 Dette dokumentet omhandler mål, ambisjoner og treningsopplegg for Skedsmo Tiur sesongen 2015. Fokuset i denne sesongen vil være å opprettholde trivselen og fotballgleden

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Astor Gutter 2000. Sportslig plan 2014-2015. Sportslig plan / G-2000 / FP

Astor Gutter 2000. Sportslig plan 2014-2015. Sportslig plan / G-2000 / FP Astor Gutter 2000 Sportslig plan 2014-2015 INNLEDNING / BAKGRUNN I sesongen 2013 startet laget med 2 stk 7`erlag. Ett i 1 div og ett i 2 div. Dette var lagets første sesong i møte med «ungdomsfotball»,

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no Innhold Overordnet målsetning... 2 HFK mål for spillerutvikling:... 2 Fair play:... 2 Differensiering- topping av lag:... 3 Differensiering på trening:... 3 Differensiering i kamper:... 4 Hospitering...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer

Sportsplan for fotballgruppa i Dalen IL

Sportsplan for fotballgruppa i Dalen IL Sportsplan for fotballgruppa i Dalen IL Sportsplanen skal gi bestemmelser om hvordan tillitsvalgte og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder i klubben. Det er klubben som legger premissene

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

Sportsplan for fotballgruppa i Dalen IL

Sportsplan for fotballgruppa i Dalen IL Sportsplan for fotballgruppa i Dalen IL Sportsplanen skal gi bestemmelser om hvordan tillitsvalgte og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder i klubben. Det er klubben som legger premissene

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Sportsplan Våg FK. SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball

Sportsplan Våg FK. SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball Sportsplan Våg FK SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball Sportsplan for Våg FK styrevedtatt 24.09.2012 Innhold Innledning... 3 Visjon og målsetting... 4 Visjon:... 4 Resultatmål:... 4 Utviklingsmål:...

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

YNGRES AVDELING Sportslig plan

YNGRES AVDELING Sportslig plan YNGRES AVDELING Sportslig plan Vedtatt i Hovedstyret 20. august 2006. Sportslig plan Side 2 Formål med sportslig plan Sportslig plan SK Gjøvik-Lyns policydokument når det gjelder barne- og ungdomsfotballen.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK Revisjon 2 2013 SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine nærmere 1100 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid

Detaljer

For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år

For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år Nittedal IL Fotball Sportsplan For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år Innhold Kapittel 1 Nittedal IL Fotball... 3 Kapittel 2 Innledning... 4 Kapittel 3 Spillestil og spillefilosofi... 5 3.1 Tiki-Taka

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

MOT 2020 en mulighet for langsiktighet for MFK

MOT 2020 en mulighet for langsiktighet for MFK MOT 2020 en mulighet for langsiktighet for MFK Melløs, 2016 2017 2018 2019-2020 Hva er Sportsplanen Moss FKs Sportsplan skal være: Et arbeidsverktøy for klubbens trenere, ledere og spillere. Den skal være

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine cirka 1300 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid blir lagt ned hver

Detaljer

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling DETALJPLAN Vedlegg til SPORTSLIG PLAN Yngres avdeling Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet 18.02.09 Side 1 Fra barn til ungdom (NFF) I ungdomsfotballen (fra

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Notodden FotballKlubb

Notodden FotballKlubb Notodden FotballKlubb Notodden Fotballklubb Klubben som sjef Skape stolte øyeblikk! Sosiale mål Notodden Fotballklubb skal være en klubb hvor alle medlemmene føler tilhørighet, trygghet og tillit. Verdisyn

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Aldersgruppen 13-16 år 2 ULL/KISAS VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL Vi skal skape begeistring, vennskap og trygghet i alle ledd i vår klubb Vi skal være samfunnsbyggende

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G. Sportsplan

T E R T N E S I D R E T T S L A G. Sportsplan Sportsplan 1. Generelt (TFH) er en bredde- og satsingsklubb, med nedslagsfelt i nordre bydel og hovedfokus på Tertnes-området. TFH sin sportslige hovedmålsetning er å rekruttere egne spillere til eget

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN 4.1 LIKHETSPRINSIPPET 4.2 TOPPING AV LAG 4.3 DIFFERENSIERING 4.4 HOSPITERING 4.5 PERMANENT

Detaljer

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Innsats i grønt Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Vedtatt av hovedstyret i Innstrandens IL 10. april 2008 1. Innledning Innsats i grønt er et program for arbeidet med fotball

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Sportsplan Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Innhold 1. Klubbpolitiske retningslinjer Side 4 2. Spill og-utviklingsfilosofi Side 5 3. Spillerlogistikk Side 5 4. Kamparena Side 5 5. Anleggsutvikling Side

Detaljer

TEAM NES FOTBALL. Håndbok for lagledere og trenere

TEAM NES FOTBALL. Håndbok for lagledere og trenere TEAM NES FOTBALL Håndbok for lagledere og trenere 1. Kort om innholdet Styringsgruppa i Team Nes ønsker med dette heftet å bidra til en mer effektiv drift for samarbeidslagene. Vi ønsker å informere alle

Detaljer

Sportsplan for Randesund IL Håndball!

Sportsplan for Randesund IL Håndball! Sportsplan for Randesund IL Håndball! Styret i RIL håndball har satt en visjon vi ønsker alle i RIL Håndball skal strekke seg etter, og verdier som skal følges i jobben i å nå visjonen og målene vi har

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Håndbok for Lagledere 2009/2010

Håndbok for Lagledere 2009/2010 Håndbok for Lagledere 2009/2010 Desember 2009 Rev 0 Innholdsfortegnelse Lagleders oppgaver... 3 Administrativt... 3 Sosialt miljø... 3 Trening... 4 Kamper... 4 Før kamp... 4 Under kamp... 4 Etter kamp...

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger Holdningsavtale mellom Skeid og.. Navn Datert Skeid om verdier og holdninger I Skeid ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til å skape en trygg

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen

Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen Rev. mars 2010 Sportsplan for Mathopen Fotball 1. Innledning 2. Organisasjonskart for Mathopen IL 3. Økonomi 4. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball 4.1.

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Sportslig Plan for Malvik IL -

Sportslig Plan for Malvik IL - Sportslig Plan for Malvik IL - aldersbestemt håndball MIL håndball- aldersbestemt er en avdeling innenfor Malvik idrettslag, og bestemmelsene om barneidrett vedtatt av Norges Idrettsforbund samt vedtekter

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

Foreldremøte. Tertnes G04-Titan 29.01.2015

Foreldremøte. Tertnes G04-Titan 29.01.2015 Foreldremøte Tertnes G04-Titan 29.01.2015 Agenda Spillergruppen, trenere/lagleder Klubbhåndbok - Kvalitetsklubb Differensiering Hospitering Serien 2015 Overbyggingslag 2004 årsklasse Cup plan 2015 Sosiale

Detaljer

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte!

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! WWW.OPPSALFOTBALL.NO Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Vårt mål: Norges beste breddeklubb! Vår visjon: Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! www.oppsalfotball.no Agenda 1. Informasjon om

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT

GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT Innhold 1. Fotball... 3 2. Vestby: En kommune i sterk vekst... 3 3. Fotball: Visjoner, verdier og mål... 4 4. Fotball: Organisering... 5 5. Fotball: Yngres

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan fotball. Rev 0 11-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan fotball. Rev 0 11-05-2015 VISJON: Sportsplan fotball Rev 0 11-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i

Detaljer

ABC Lagledere ungdomsfotball

ABC Lagledere ungdomsfotball ABC Lagledere ungdomsfotball HOLDNINGER OG FAIR PLAY Egen paragraf i breddereglementet om Fair play nytt fra 2015 * Hva gjør din klubb i forhold til Fair play arbeid? Er din klubb en Fair Play klubb? Lagleder/treners

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN!

FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! FORELDREMØTE J02 VÅR 2014 VÅR VISJON ALLE PÅ BANEN! AGENDA Velkommen Oppsummering 2013 Sportslig Økonomi Ambisjoner 2014 Nytt fra HIL Kommunikasjon med foreldregruppen Sosialt iløpet av 2014 Organisering

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben HOVEDMÅL OG VISJON Vi skal gi et godt sportslig tilbud og skal ha et sunt aktivitetsmiljø som skal være åpent for alle. Videre skal vi jobbe for at

Detaljer

Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig

Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig Marius Torstrup Kloster Arbeid: Fagansvarlig barnefotball 5-12 år Ansvarlig for SogndalAkademiet, Sogndal Fotball Del av trenerkorpset til fotballkretsen og Team

Detaljer