Dok.dato: Klassering: FRES/RLR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: FRES/RLR"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A Flyttetjenester, utlysing anbudskonkurranse. Flyttetjenester, utlysing av anbudskonkurranse. 2009/ / FRE/RLR 049 Mottaker Leverandør niversitetet i tavanger FRE/RLR The Role of eawater ons and Temperature in Oil Recovery from Carbonate Reservoirs - njected seawater Evaluation The Role of eawater ons and Temperature in Oil Recovery from Carbonate Reservoirs ***** 2009/ / TN-T/TEF 666 Mottaker Aramco Overseas Company B.V niversitetet i tavanger TN-T/M Orientering om tilsetting i doktorgradsstipend innen geologi st.id Tilsettingsprosess- doktorgradsstipendiat innen geologi st.id / / TN-T/MOL ***** TN-T/MOL ide: 1 av 40

2 tlysningstekst Tilsettingsprosess stipendiat i petroleumsteknologi st.id X 2009/ / TN-T/MOL ***** TN-T/MOL Arbeidstilsynsmelding svar til NAV auda ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / niversitetet i tavanger TN-ADM/MOL Timelærerkontrakt ME460 Våren 2010 Arbeidsavtaler KORT T / / TN-T/MOL niversitetet i tavanger TN-T/MOL Førsteamanuensis i filosofi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB ide: 2 av 40

3 Ad. sørsamisk og baskisk som isolerte språk i Europas lingvistiske arne ørsamisk og baskisk som isolerte språk i Europas lingvistiske arne 2010/ / HF-ADM/MTR 39 Mottaker AHA Forlag DA niversitetet i tavanger HF-ADM/MTR nnkalling til møte 19. januar 2010 Fordelingsutvalget ved Norsk hotellhøgskole X 2010/ / V-NH/TOL 012 ***** V-NH/TOL øknad om forlengelse av doktorgradsstipendiatperioden ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / niversitetet i tavanger TN-ADM/AKRA Referat fra møte 19. januar 2010 Fordelingsutvalget ved Norsk hotellhøgskole X 2010/ / V-NH/TOL 012 ***** V-NH/TOL ide: 3 av 40

4 Bekreftelse på finansiering Tilsettingsprosess stipendiat i petroleumsteknologi st.id X 2009/ / TN-T/MOL ***** TN-T/MOL rosjektbeskrivelse Tilsettingsprosess stipendiat i petroleumsteknologi st.id X 2009/ / TN-T/MOL ***** TN-T/MOL økerliste Tilsettingsprosess stipendiat i petroleumsteknologi st.id X 2009/ / TN-T/MOL ***** TN-T/MOL aksfremlegg 4 forsøk på eksamen i BHO150 tudentmappe ***** ***** ***** ***** X 2007/ / V-ADM/TOL ***** V-NH/AHA ide: 4 av 40

5 ignert arbeidsavtale Arbeidsavtaler KORT T / / TN-T/MOL niversitetet i tavanger TN-T/MOL ignert arbeidsavtale Arbeidsavtaler KORT T / / TN-T/MOL niversitetet i tavanger TN-T/MOL var på søknad om 4. forsøk på eksamen i BHO150 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/TOL niversitetet i tavanger V-NH/AHA Timelærerkontrakt ME120 H09 Arbeidsavtaler KORT T timelærere og gjesteforelesere 2009/ / TN-T/MOL niversitetet i tavanger TN-T/MOL ide: 5 av 40

6 Kontrakt om undervisning H09 Arbeidsavtaler KORT T timelærere og gjesteforelesere 2009/ / TN-T/MOL niversitetet i tavanger TN-T/MOL Opprykk etter lokale forhandlinger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / niversitetet i tavanger TN-ADM/MOL Opprykk etter lokale forhandlinger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / niversitetet i tavanger TN-ADM/MOL Opprykk etter lokale forhandlinger ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/ML niversitetet i tavanger TN-ADM/MOL ide: 6 av 40

7 Opprykk etter lokale forhandlinger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / niversitetet i tavanger TN-ADM/MOL Opprykk etter lokale forhandlinger ersonalmappe ***** ***** 2007/ / TN-ADM/ML niversitetet i tavanger TN-ADM/MOL ensoroppnevning master i spesialpedagogikk våren 2010 ensoroppnevning master i spesialpedagogikk våren 2010 X 2010/ / HF-ADM/GNJ 453 HF-ADM/GNJ ***** HF-A/GNJ Oppnevning av kommisjon til bedømmelse av masteroppgave i spesialpedagogikk ensoroppnevning master i spesialpedagogikk våren / / HF-ADM/GNJ 453 niversitetet i tavanger HF-A/GNJ ide: 7 av 40

8 Kommunikasjon mellom veileder og arbeidstaker om progresjon i studiet ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / X Mottaker niversitetet i tavanger TN-ADM/AKRA TE ***** Kommunikasjon mellom veileder og stipendiat med vedlegg ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / X Mottaker niversitetet i tavanger TN-ADM/AKRA TE ***** Kommunikasjon mellom veileder og student med vedlegg ersonalmappe ***** ***** ***** X 2008/ / X ***** TN-ADM/AKRA Bekreftelse ersonalmappe ***** ***** 2010/ / HF-ADM/OKY Mottaker Til den det måtte angå niversitetet i tavanger HF-ADM/OKY ide: 8 av 40

9 Referat fra møte i fornminneutvalget Fornminneutvalget 2010 X 2010/ / AM-FORN/AJN AM-FORN/AJN AM-FORN/CHJ AM-FORN/HE AM-FORN/OLH AM-FORN/HAA AM-FORN/ FMV/BA ***** AM-FORN/AJN tdanningskvalitetsprisen - NOKT - i kandidater tdanningskvalitetsprisen - NOKT 2007/ / TAB-A/ALR 162 Mottaker NOKT niversitetet i tavanger TAB-A/ALR nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/JL niversitetet i tavanger FRE-E/AFL ide: 9 av 40

10 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / FRE-E/AFL niversitetet i tavanger FRE-E/AFL øknad om endring av utdanningsplan innvilget tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/TBRB niversitetet i tavanger TN-T/TLO nnvilget søknad knyttet til praksis, bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/KHHE Mottaker ***** niversitetet i tavanger V-H/MGJ øknad om permisjon fra forkurs for ingeniørutdanning innvilget tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / TN-ADM/TLO niversitetet i tavanger TN-MN/TLO ide: 10 av 40

11 øknad om avvikling av eksamen i BN142 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/THE niversitetet i tavanger V-H/TWG nnvilget søknad om permisjon, bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/MGJ niversitetet i tavanger V-H/MGJ nnvilget søknad om permisjon fra studiet tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/TBRB niversitetet i tavanger TN-MN/TBRB var på søknad om permisjon/endret utdanningsløp, bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/MGJ niversitetet i tavanger V-H/MGJ ide: 11 av 40

12 nnvilget søknad om endret utdanningsplan, bachelorprogram i Barnevern tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/THAR niversitetet i tavanger V-/THAR nnvilget søknad om utvidet studierett tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 TN-ADM/TBRB niversitetet i tavanger TN-MN/TBRB Bekreftelse på godkjent utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 TN-ADM/TBRB niversitetet i tavanger TN-MN/BED tudieprogresjon og fullføring av masterprogram tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2010 HF-ADM/TNH niversitetet i tavanger HF-MD/TNH ide: 12 av 40

13 øknad om ammefri ersonalmappe ***** ***** 2009/ / Mottaker niversitetet i tavanger ***** ignert arbeidsavtale for perioden til ersonalmappe ***** ***** 2010/ /2010 Mottaker niversitetet i tavanger TN-ADM/AKRA TE ***** ignert arbeidskontrakt st id for perioden til ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 V-ADM/AKRA Mottaker niversitetet i tavanger TN-ADM/AKRA TE ***** øknad om forlenget stipendiatperiode ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/KNO Mottaker niversitetet i tavanger HF-ADM/GMA B 4 ***** ide: 13 av 40

14 Resultat etter klage på karaktersetting i BØK195 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 V-ADM/NNL niversitetet i tavanger V-ØL/CEL Resultat etter klage på karaktersetting i BØK155 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /2010 V-ADM/JGO niversitetet i tavanger V-ØL/CEL ignert arbeidsavtale for perioden til ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ /2010 TN-ADM/AL Mottaker niversitetet i tavanger TN-ADM/AKRA TE ***** Resultat etter klage på karaktersetting i BØK195 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 V-ADM/CEL niversitetet i tavanger V-ØL/CEL ide: 14 av 40

15 ignert arbeidsavtale for perioden ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ /2010 Mottaker niversitetet i tavanger TN-ADM/AKRA TE ***** Resultat etter klage på karaktersetting i BØK195 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2010 V-ADM/CEL niversitetet i tavanger V-ØL/CEL Resultat etter klage på karaktersetting i BØK195 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 V-ADM/CEL niversitetet i tavanger V-ØL/CEL Avslag på søknad om konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2010 TN-ADM/RE niversitetet i tavanger TN-DE/RE ide: 15 av 40

16 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting i BRE360 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 V-ØL/CEL niversitetet i tavanger V-ØL/CEL NF-oppnevning av institusjonskontakt NF - oppnevning av institusjonskontakt 2010/ /2010 DR-/ME Mottaker niversitetet i tavanger DR-/ME niversitetet i Bergen øknad om tilrettelegging under eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/GNJ Mottaker niversitetet i tavanger HF-A/GNJ B 2 ***** Vedtak - innvilget søknad om permisjon tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/JFJ niversitetet i tavanger HF-MD/JFJ ide: 16 av 40

17 ttalelse fra studiekoordinator vedrørende permisjonssøknad. tudentmappe ***** ***** ***** X 2010/ / HF-ADM/JFJ ***** HF-MD/JFJ Vedtak - avslag på søknad om permisjon tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/JFJ niversitetet i tavanger HF-MD/JFJ Bekreftelse på forsinket skolegang tudentmappe, ***** ***** ***** 2009/ /2010 V-ADM/MJO niversitetet i tavanger V-MK/JL nstitutt-tilhørighet ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ /2010 V-ADM/KB Mottaker niversitetet i tavanger V-ADM/KB Forskerforbundet ide: 17 av 40

18 Resultat etter klage på karaktersetting i BØK250 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 V-ADM/ALB niversitetet i tavanger V-ØL/CEL Resultat etter klage på karaktersetting i BØK250 tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ /2010 V-ADM/ALB niversitetet i tavanger V-ØL/CEL ignert korrigert kontrakt ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/ /2010 Mottaker niversitetet i tavanger ***** Resultat etter klage på karaktersetting i BØK250 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2010 V-ADM/NNL niversitetet i tavanger V-ØL/CEL ide: 18 av 40

19 Resultat etter klage på karaktersetting i BØK250 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2010 V-ADM/ALB niversitetet i tavanger V-ØL/CEL Resultat etter klage på karaktersetting i BØK250 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 V-ADM/AØ niversitetet i tavanger V-ØL/CEL Resultat etter klage på karaktersetting i BØK250 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2010 V-ADM/CEL niversitetet i tavanger V-ØL/CEL Resultat etter klage på karaktersetting i BØK250 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2010 V-ADM/CEL niversitetet i tavanger V-ØL/CEL ide: 19 av 40

20 Resultat etter klage på karaktersetting i BØK250 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2010 V-ADM/CEL niversitetet i tavanger V-ØL/CEL Resultat av klage på sensurvedtak MEN215 - Høst 2009 tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 V-ADM/ALR niversitetet i tavanger V-MK/ALR Resultat av klage på sensurvedtak MEN215 - Høst 2009 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2010 V-ADM/ALR niversitetet i tavanger V-MK/ALR ignert kontrakt ersonalmappe ***** ***** 2010/ /2010 Mottaker niversitetet i tavanger ***** ide: 20 av 40

21 Resultat av klage på sensurvedtak MA Høst 2009 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 V-ADM/ALR niversitetet i tavanger V-MK/ALR Klage på karaktersetting BY140 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2010 V-ADM/TWG niversitetet i tavanger V-H/TWG var på klage på karaktersetting BY140 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 V-ADM/TWG niversitetet i tavanger V-H/TWG var på klage på karaktersetting BY140 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 V-ADM/MGJ niversitetet i tavanger V-H/TWG ide: 21 av 40

22 Muntlig eksamen i BFØ102 edagogikk 3. studieår 17. februar tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2010 HF-ADM/GNJ niversitetet i tavanger HF-FL/GNJ var på klage på karaktersetting BY140 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 V-ADM/TWG niversitetet i tavanger V-H/TWG Muntlig eksamen 17. februar i BFØ102 edagogikk 3. studieår tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 HF-ADM/GNJ niversitetet i tavanger HF-FL/GNJ var på klage på karaktersetting BY140 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 V-ADM/MGJ niversitetet i tavanger V-H/TWG ide: 22 av 40

23 var på klage på karaktersetting BY140 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 V-ADM/TWG niversitetet i tavanger V-H/TWG var på klage på karaktersetting BY140 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2010 V-ADM/MGJ niversitetet i tavanger V-H/TWG var på klage på karaktersetting BY140 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 V-ADM/TWG niversitetet i tavanger V-H/TWG var på klage på karaktersetting BY140 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2010 V-ADM/TWG niversitetet i tavanger V-H/TWG ide: 23 av 40

24 var på klage på karaktersetting BY140 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 V-ADM/MGJ niversitetet i tavanger V-H/TWG kke bestått vurdering på utsatt eksamen i osialt arbeid (BO 240): tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /2010 V-ADM/TAB niversitetet i tavanger V-/H øknad om forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2010 V-ADM/TOHA Mottaker niversitetet i tavanger V-ADM/ALA B 4 ***** Vurdering av bacheloroppgave tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ /2010 TN-ADM/MAH niversitetet i tavanger TN-ADM/JO ide: 24 av 40

25 nnvilget søknad om forhåndsgodkjenning av fag tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2010 V-ADM/TOHA niversitetet i tavanger V-ADM/ALA eismic characterization of fault zones for use in fault facies reservoir models Masteroppgaver TN-T etroleumsteknologi / /2010 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** Evaluation of artificial lift methods on the Gyda field Masteroppgaver TN-T etroleumsteknologi / /2010 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** mportance of fault communication for predicted norre performance Masteroppgaver TN-T etroleumsteknologi / /2010 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** ide: 25 av 40

26 Deepwater drilling problems Masteroppgaver TN-T etroleumsteknologi / /2010 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** Real time production monitoring with prediction and validation Masteroppgaver TN-T etroleumsteknologi / /2010 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** øknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / TN-ADM/JO niversitetet i tavanger TN-KM/JO kattekort - D.nr. ersonalmappe ***** ***** 2009/ / TN-ADM/AKRA Mottaker niversitetet i tavanger TN-ADM/EF katt vest ide: 26 av 40

27 Cretaceous-Cenozoic tectonostratigraphic evolution of the Loppa High Masteroppgaver TN-T etroleumsteknologi / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** 2007/ / Mottaker niversitetet i tavanger TN-ADM/AKRA ***** ignert avtale for Erasmusavtale mellom niversitetet i tavanger og Haute Ecole edagogique du Canton de Vaud- veits 2010/ / HF-ADM/CNY 341 Mottaker niversitetet i tavanger HF-ADM/CNY Haute Ecole edagogique du Canton de Vaud Automated well control using MD approach Masteroppgaver TN-T etroleumsteknologi / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ***** ide: 27 av 40

28 øknad om permisjon fra førskolelærerutdanningen våren 2010 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / HF-ADM/VVE Mottaker niversitetet i tavanger HF-FL/GNJ B 4 ***** Forslag til utlysningstekst til stipendiatstilling i geologi, st.id Tilsettingsprosess- doktorgradsstipendiat innen geologi st.id X 2009/ / TN-T/MOL ***** TN-T/MOL Klage på karaktersetting BØK365 tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / V-ADM/ALB Mottaker niversitetet i tavanger V-ØL/CEL *** 13 ***** Forslag til sakkyndig komité - tilsetting av stipendiat i geologi, st.id Tilsettingsprosess- doktorgradsstipendiat innen geologi st.id X 2009/ / TN-T/MOL ***** TN-T/MOL ide: 28 av 40

29 øknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2010 HF-ADM/GNJ Mottaker niversitetet i tavanger HF-FL/GNJ B 7 ***** Bedømmelseskomiteens vurdering av søkere til ledig doktorgradsstipend innen geologi Tilsettingsprosess- doktorgradsstipendiat innen geologi st.id X 2009/ / TN-T/MOL [fordelt]/[fordelt] [fordelt]/[fordelt] [fordelt]/[fordelt] ***** TN-T/MOL nnstilling til tilsetting i ledig stilling som stipendiat i geologi ved nstitutt for petroleumsteknologi, st.id Tilsettingsprosess- doktorgradsstipendiat innen geologi st.id X 2009/ / TN-T/MOL ***** TN-T/MOL øknad om fullføring av tidligere påbegynt førskolelærerutdanning tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/GNJ Mottaker niversitetet i tavanger HF-FL/GNJ B 2 ***** ide: 29 av 40

30 Fremdriftsrapport for doktorgradsveiledere Kandidatmappe ***** ***** 2007/ / HF-ADM/BR Mottaker niversitetet i tavanger HF-ADM/BR ***** tlysningstekst st.id revidert av tilsettingsutvalget Tilsettingsprosess- doktorgradsstipendiat innen geologi st.id X 2009/ / TN-T/MOL ***** TN-T/MOL Fremdriftsrapport for doktorgradsveiledere Kandidatmappe ***** ***** 2009/ / HF-ADM/BR Mottaker niversitetet i tavanger HF-ADM/BR ***** Angående ordinær eksamen i AL140 RLE våren 2010 tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/AAKE Mottaker niversitetet i tavanger HF-A/GNJ B 6 ***** ide: 30 av 40

31 Oppsigelse av stilling som rådgiver ersonalmappe ***** ***** 2008/ / TAB-A/YKV Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A/YKV B ***** Vurdering av søknad om permisjon tudentmappe ***** ***** ***** ***** X 2007/ / TN-ADM/TBRB ***** TN-MN/TBRB Fremdriftsrapport for doktorgradsstudenter Kandidatmappe ***** ***** 2009/ /2010 HF-ADM/BR Mottaker niversitetet i tavanger HF-ADM/BR ***** Fremdriftsrapport for doktorgradsstudenter Kandidatmappe ***** ***** ***** 2009/ /2010 V-ADM/EEN Mottaker niversitetet i tavanger V-ADM/EEN ***** ide: 31 av 40

32 trandtorn, Eryngium maritimum, nasjonal handlingsplan Høring - trandtorn, Eryngium maritimum, nasjonal handlingsplan 2010/ /2010 -LEDELE/[fordelt] 008 Mottaker niversitetet i tavanger -LEDELE/[fordelt] Fylkesmannen i Vest-Agder Tilsagn om tilskudd til tidsbegrenset lønnstilskudd ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ / Mottaker niversitetet i tavanger NAV virkemiddelenhet Rogaland Tilsagn om tilskudd til tidsbegrenset lønnstilskudd ersonalmappe ***** ***** 2007/ / Mottaker niversitetet i tavanger ***** Oppnevning av rammeplanutvalg for revidert ingeniørutdanning Rammeplan for ingeniørutdanningen 2009/ /2010 TAB-A/MCF 400 Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A/MCF TO Kunnskapsdepartementet ide: 32 av 40

33 Vedrørende søknad om overføring av restmidler fra 2009 til 2010 rosjekt nr Familierådslag - Familieråd i et barneperspektiv ***** 2009/ /2010 V-ADM/LC 632 Mottaker niversitetet i tavanger V-/LC Det kongelige Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement kke legg ned språkfagene pråkfagenes framtid ved Det humanistiske fakultet 2010/ /2010 -LEDELE/[fordelt] 507 Mottaker niversitetet i tavanger -LEDELE/[fordelt] tdanningsforbundet øknad om praksis i egen hjemkommune tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / HF-FL/VVE Mottaker niversitetet i tavanger HF-FL/VVE B 2 ***** øknad om praksisplass i Bergen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/VVE Mottaker niversitetet i tavanger HF-ADM/VVE B 13 ***** ide: 33 av 40

34 Dimensjonering og fordeling av plasser og videreutdannelse av 32 AOBK sykepleiere tdanning av helsepersonell - dimensjonering og fordeling av plasser 2010/ /2010 V-H/[fordelt] 421 Mottaker niversitetet i tavanger V-H/[fordelt] tavanger niversitetssjuhekus - Helse tavanger HF nnfrielse av tilsagn for 2010 rosjekt: /V30 ynkrotronrelatert forskning - Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter for forskere i tavanger-regionen ***** 2007/ / TN-MN/LO 632 Mottaker niversitetet i tavanger TN-MN/LO B Norges forskningsråd øknad om særskilt tilrettelagt studieløp våren 2010 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/VVE Mottaker niversitetet i tavanger HF-ADM/VVE B 2 ***** Avslag på søknad til Norges Forskningsråd rosjekt /60 Global Dynamic Motion Model for floating Ocean Wind Turbine (OWT) ***** 2010/ / TN-ADM/LO 632 Mottaker niversitetet i tavanger TN-ADM/LO B Norges forskningsråd ide: 34 av 40

35 F. trand k. gnr. 42, bnr. 3 m.fl. Reg.plan på Barka. Rapport fra arkeologisk undersøkelse av heller på Barka 42/3 ***** oppdragsrapport B 2010/5 trand k. gnr. 42, bnr. 3 m.fl. Reg.plan på Barka X 2006/ / AM-FORN/AJN 733 ***** AM-FORN/HE øknad om å få gå opp til eksamen i Matematikk 1 våren 2010 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 HF-ADM/GNJ Mottaker niversitetet i tavanger HF-A/GNJ B 2 ***** Referat fra suvenirutviklingsmøte uvenirutvalget ved AM X 2010/ / AM-FORMDL/E AM-FORMDL/E AM-AMLNG/ÅDH AM-KONERV/GOM AM-FORMDL/BER AM-FORMDL/EKMC ***** AM-FORMDL/B ide: 35 av 40

36 øknad om opptak til ph.d.-program i Risikostrying og samfunnssikkerhet - ***** ***** ***** Avslag hd-søknader 2010/ / V-ADM/EEN 512 Mottaker niversitetet i tavanger V-ADM/EEN B 2 ***** Fremdriftsrapport for doktorgradsstudenter Kandidatmappe ***** ***** 2009/ / V-ADM/EEN Mottaker niversitetet i tavanger V-ADM/EEN ***** Fremdriftsrapport for doktorgradsveiledere Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/ /2010 V-ADM/EEN Mottaker niversitetet i tavanger V-ADM/EEN ***** Fremdriftsrapport for doktorgradsveiledere Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** - hd-studiet i ledelse 2007/ / V-ADM/EEN Mottaker niversitetet i tavanger V-ADM/EEN ***** ide: 36 av 40

37 Fremdriftsrapport for doktorgradsveiledere Kandidatmappe ***** ***** 2007/ /2010 HF-ADM/BR Mottaker niversitetet i tavanger HF-ADM/BR ***** Fremdriftsrapporter for doktorgradsveiledere Kandidatmappe ***** ***** 2009/ /2010 HF-ADM/BR Mottaker niversitetet i tavanger HF-ADM/BR ***** Fremdriftsrapport for doktorgradsstudenter Kandidatmappe ***** ***** ***** 2008/ /2010 HF-ADM/BR Mottaker niversitetet i tavanger HF-ADM/BR ***** ignert arbeidsavtale ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/MOL Mottaker niversitetet i tavanger TN-T/MOL TE ***** ide: 37 av 40

38 Karakterutskrift - endelig godkjenning av eksternt studium tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / HF-ADM/GNJ Mottaker niversitetet i tavanger HF-A/GNJ B 4 ***** Norge. Bergkunst ib, Bergen Museum - RAikring av bergkunst og skjøtsel av arkeologiske kulturminner - Bergen museums distrikt - Tilbud Norge. Bergkunst Jfr. sak 99/23, 72/1993 Bergkunstprosjektet. ak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 3022/ AM-KONERV/BÅB 773 Mottaker niversitetet i tavanger AM-KONERV/BÅB ib Bergen Museum, eksjon for ytre kulturminnevern øknad om nye partnerskapsavtaler for grunnskolelærerutdanningen ved i artnerskapsavtaler for grunnskolelærerutdanningene ved i 2009/ /2010 HF-A/BT 321 Mottaker niversitetet i tavanger HF-A/BT ola Kommune ide: 38 av 40

39 Karmøy k. gnr. 142 torasund. Regplan for erestranda. Tillatelse til inngrep - realisering av regplanen Karmøy k. gnr. 142 torasund. Regplan for erestranda ak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 3024/ AM-FORN/AJN 733 Mottaker niversitetet i tavanger AM-FORN/HE TE Riksantikvaren øknad om forhåndsgodkjenning av kurs Kandidatmappe ***** ***** ***** 2009/ / V-ADM/EEN Mottaker niversitetet i tavanger V-ADM/EEN B 7 ***** øknad om innpass av eksternt studium tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/GNJ Mottaker niversitetet i tavanger HF-A/GNJ B 2 ***** andnes k. gnr 42 bnr 5 og 8 andved. Regplan A7 Nord. RA til RFK: Tillatelse til inngrep - Realisering av regplan andnes k. andve gnr. 42 bnr 5, 8. Regplan / utbyggingsavtale - A7 2008/ / FMV/AJN 733 Mottaker niversitetet i tavanger AM-FORN/OLH Riksantikvaren ide: 39 av 40

40 Arbeidsavtale - Midlertidig tilsatt ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/ / AM-ADM/EVN niversitetet i tavanger AM-ADM/EVN ntern avtale mellom VF og i luss i emnet Etikk og demokrati i profesjonelt arbeid - på Færøyene nternavtale mellom Det samfunnsvitenskapelige fakultet og i luss X 2010/ / L/TH 31 Tonje rene Hansen L/TH ide: 40 av 40

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 05.10.2011 Bekreftelse på lønn ersonalmappe ***** ***** 2007/5328-10 8970/2010 28.04.2010 TN-ADM/AL niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 11.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.09.2013 aksforelegg L-sak 55 ***** Lønnsforhandlinger etter 2.3.4-2012 2012/1780-54 26699/2012 06.12.2012 TAB-A/GBA

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014.

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.09.2014 nnkalling kvalitetsutvalg 23.09.2014 Kvalitetsutvalg 23. september 2014 X

Detaljer

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: 015.2

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 04.10.2010 Referat fra forminneutvalget 14.09.10 Fornminneutvalget 2010 X 2010/8-22 18877/2010 17.09.2010 AM-FORN/AJN 015.2

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012.

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2012 Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, Status: J,A 28.02.2012 Stillingsbeskrivelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/499-13 21963/2011 14.10.2011 TN-ADM/ALS

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1386-4 16834/2009 17.08.

Offentlig journal. Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1386-4 16834/2009 17.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, tatus: J,A 24.08.2009 nnhold: Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn Personalmappe ***** ***** ***** ***** U 2009/1386-4 16834/2009

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4 Klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/175-3 10621/2011 08.08.2011 30.07.2011 øknad om førstelektorkompetanse og opprykk til dosent etter kompetanse Personalmappe 2008/326-2 1236/2011

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.8.2011-14.8.2011, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 17.08.2011 Klage i T-101 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 12.08.2010 Ø/JANNKT Avs./mottaker:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04.

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014-13.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 01/04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/76-7 6042/2014 Ofl.

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer