feiring av 1. Mai i palestina oppsigelser og nedgangstider Min første basjobb kjøttvekta og rettssikkerheten s 16 s 6 s 10 s 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "feiring av 1. Mai i palestina oppsigelser og nedgangstider Min første basjobb kjøttvekta og rettssikkerheten s 16 s 6 s 10 s 14"

Transkript

1 s 16 feiring av 1. Mai i palestina s 6 s 10 s 14 oppsigelser og nedgangstider Min første basjobb kjøttvekta og rettssikkerheten

2 LEDER Leder: «Partipolitisk uavhengighet = fagligpolitisk styrke.» (Gammelt KenGuru-ordtak) Mellomoppgjøret 2009 Det ble ikke enklere å oppfordre de tillitsvalgte til å gå imot lønnsnedslag i egen bedrift etter at årets mellomoppgjør var i havn. Det virker forunderlig at dette lønnsoppgjør er blitt betegnet som lønnsoppgjør for de lavtlønna, spesielt når erfaringen tilsier at det vil bli de lavtlønna som vil få det største presset om å gi fra seg tillegget grunnet «bedriftenes dårlige økonomi». Hadde det ikke vært for at det tjener kun arbeidsgiverne ikke å være organisert, er det i mange tilfeller med en viss bismak i munnen at man rekrutterer medlemmer til dette forbundet. For undertegnede kan det virke som forbundets forhandlingsdelegasjon overlater størstedelen av forhandlingene til de tillitsvalgte. Deretter er det kanskje de samme som kritiserer de tillitsvalgte for ikke å kunne stå imot bedriften. Dette kan virke som ansvarsfraskrivelse som vi vanligvis kritiserer arbeidsgivere for å drive med. «When the going gets tuff...» osv. Det kan skrives side opp og side ned om slike tilfeller, og jeg vil kalle det i beste fall for ansvarsfraskrivelse. Arbeidsfolk fortjener bedre innsats fra et forbund med så mange medlemmer. Uansett vil undertegnede oppfordre alle til å si nei til både lønnsnedslag og å si fra seg årets tillegg. Arbeidsplassene blir ikke flere om man går ned i lønn eller sier fra seg tillegget. Derimot vil resultatet av det kunne bli at man utkonkurrerer sine arbeidskollegaer i andre bedrifter. Det fagligpolitiske samarbeid. En styrke eller svakhet? Er det på grunn eller på tross av det fagligpolitiske samarbeidet at LO er så stort/lite (867tusen medlemmer)? Dette er et tema som er aktuelt i dagens debatt (det ble bevilget til sammen 7 millioner til AP, SV og senterpartiet på LO kongressen) og jeg mistenker at dette diskuteres oftere eller bare i grunn-organisasjonene og ikke høyere opp i LO sentralt. Undertegnede har inntrykk av at det er blitt vanskeligere å organisere folk pga de «tette båndene» til de overnevnte politiske partiene. Jeg ser heller ikke bort fra at målsetningen fra forrige LO kongress om 1 mill medlemmer innen 2009 kunne vært en realitet uten dette «tette samarbeidet». Tømrer og Byggfagforeningen har en lang tradisjon i å være partipolitisk uavhengig og undertegnede er overbevist om at det bidrar til lettere å organisere flere medlemmer. Dette vil foreningen derfor fortsette med også framover! TOLK? Det har i den senere tid versert rykter i fagmiljøene at Tømrer og Byggfagforeningen ikke har tolk. Det er feil, foreningen er behjelpelig med tolk for de fleste språkene som er representert i våre fagmiljøer. Redaktør Egil Mongstad ADRESSE Grønland 12, 0188 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: web-adr.: ÅPNINGSTIDER Mandag - torsdag kl mai sept. kl Fredag kl RedakSJONSKOMITÉ Egil Mongstad (ansv. red.) Ken Gordon Solfjeld Bård Sogge Pål Austad Solfjeld Per E. Aurland Svein-Dagfinn Vestheim Bjørn Larsen Mikal Olechnowicz Thomas Rustestuen GRAFISK PRODUKSJON Gjerholm Design AS Telefon: FORSIDEFOTO 1. mai utenfor Betlehem Fotograf: Egil Mongstad ISSN STYRET Leder: Ken Gordon Solfjeld Nestleder: Jan Åke Persson Sekretær: Bjørn-Erik Karlquist Styremedlem: Svein Dagfinn Vestheim Styremedlem: Bård Sogge Styremedlem: Per-Olof Grønlund Styremedlem: Bjørn Larsen Styremedlem: Thomas Rustestuen Styremedlem: Pawel Motyka Studieleder: Ivar Dahl Hansen Ungdomsleder: Martin Myhre 1. vararepr.: Mikal Olechnowicz 2. vararepr.: Leif Ivar Johansen 3. vararepr.: Pål Austad Solfjeld 4. vararepr.: Krtistinn Sigurjonsson 2

3 NR Håvamål Oversatt av Ivar Mortensson-Egnund vers 10 Betre byrdi du ber kje i bakken enn mannevit mykje. D er betre enn gull i framand gard; vit er vesalmanns trøyst. «Jeg synes verset taler for seg selv. Håvamål er for meg ei fantastisk samling av gode visdomsord. Jeg utfordrer taktekker/klubbleder Lise Skogstad i ProtanTak AS.» BÅRD SOGGE 3

4 KAPITTEL 19 Fagforeningskamerater Tekst: Egil Mongstad Vårt polske IOM-prosjekt er avsluttet i Oslo nytt prosjekt i Bergen etter ferien Vårt prosjekt «Empowering Polish Constructionworkers» er avsluttet litt på overtid. Den siste seansen var et informasjonsmøte om de endringer som opphør av overgangsreglene, 1. mai 2009, medfører for våre arbeidsinnvandrere. Vår tidligere koordinator, Linn-Kaja Rogstad er blitt mor (gratulerer!) og har permisjon. Joanna Grzeskowiak har overtatt ledelsen av prosjektet. Til å innlede på informasjonsmøtet hadde vi fått Kalyani Nagalingam fra UDI og Anne Feiring fra Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (Skatt øst). Vi takker alle informanter og deltakere! F.v. Joanna Grzeskowiak, Kalyani Nagalingam og Anne Feiring. Deltakere på møtet. 4

5 Overgangsreglene opphører fra 1. mai 2009 (Gjelder fortsatt for bulgarere og rumenere) Tekst: Joanna Grzeskowiak Co rozumiemy przez regulacje przejściowe o W związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej w 2004 r, oraz jego konsekwencji dla Norwegii, zdecydowano się przyjąć przepisy przejściowe dla nowych krajów UE. Regulacje przejściowe miały na celu ochrone pracowników, tak aby nie stały sie one ofiarami wysysku w Norwegii. Nakazują one, że pozwolenie na pobyt dla pracownika, może być udzielone jedynie pod warunkiem, gdy wnioskodawca otrzymał propozycje pracy, gdzie płace i warunki pracy nie są gorsze od obowiązujących w porozumieniach taryfowych, regulacji płacowych lub stawek, które są powszechne dla dotyczącego miejsca i zawodu. Propozycja pracy musi także być w pełnym wymiarze godzin. Przepisy te są wymagane i przestrzegane przez policję oraz wydział ds. cudzoziemców. Wymóg o pozwolenie na pobyt jest ważny tylko dla osob poszukujących pracy w Norwegii z własnej inicjatywy, tj. nie dla pracowników oddelegowanych do pracy np.z Polski. Co to oznaczało w praktyce, przed 1 maja 2009? o W praktyce oznaczało to, że pracowdawcy musieli oferować płacę, która była dostateczna do życia w Norwegii. Jeżeli zdarzyło sie tak, że ktoś dostał mniej niż powinień, była możliwość żądania wyższej płacy w oparciu o przepisy przejściowe. W branży budowlanej i przemysłowej mamy do zastosowania inną regulacje prawną, ogólnie upowszechnione postanowienia umowy taryfowej. Tak więc, gdy regulacje przejściowe obowiązywały dla wszystkich zawodów i miejsc w Norwegii, w branży budowlanej obowiązywały jeszcze bardziej restrykcyjne zasady. Jaki efekt miały regulacje przejściowe, o tym się przekonaliśmy o Rezultatem regulacjii przejściowych było to, że pracodawcy musieli płacić pracownikom zagranicznym według obowiazujących powszechnie stawek. Nie byli w stanie płacić bardzo niskich stawek, bez tego, że było to nielegalne. Konsekwencjami tego, że regulacje przejsciowe zostały zniesione jest to, że nie obowiązuje wiecej przepis prawny w związku z pozwoleniem na pobyt i na prace wymagający oferty pracy w pełnym wymiarze godzin i ze stawkami powszechnie obowiazującymi w danym zawodzie i miejscu. Ale proszę pamiętać, że nadal należy sie starać o pozwolenie na pobyt, tak jak wcześniej, tylko formularze są inne. Uważaj na wynagrodzenie! Chociaż już nie jesteś chroniony regulacjami przejściowymi, to możesz być objęty upowszechnionymi postanowieniami umowy taryfowej (branża budowlana oraz przemysłowa). Tak, że masz zapewnione płace minimalne. Til fjells i sommer? Husk Fagerfjell-hyttene! Kontakt oss på eller på telefon Hilsen Stiftelsen Byggfag Ledig fritidsleilighet på Vollen i Asker For foreningens medlemmer er det nå ledig en 1-roms fritidsleilighet på det tidligere Glassmestersvennenes Feriehjem på Vollen i Asker. Adressen er: Delebukta 54 Interesserte kan, innen utgangen av august, henvende seg til: Stiftelsen Byggfag Stiftelsen Byggfag, Grønland 12, 0188 Oslo, telefon , e-post: Egil Mongstad telefon

6 ArtikkeL oppsigelser og nedgangstider oppfølging av artikkel fra byggfagbladet TeksT: gunnar lid > I nedgangstider og da ved oppsigelser er det alltid bedrifter som glemmer at det er lovfestede avtaler mellom (NHO )arbeidsgiver og (LO) arbeidstaker. De vil også prøve seg på gråsoner, uklarheter osv. i selvaagbygg ble det foretatt oppsigelser basert på karaktersetting av arbeidstakere. Dette strider mot alt arbeidstakere har kjempet for gjennom fagorganisering i mange år og mot det vi ønsker samfunnet rundt oss skal sette som mal på menneske i arbeidslivet. Vi i norge vil at alle skal være inkludert i arbeidslivet og at alle skal gis mulighet til å bidra til at hjulene holdes i gang. skal de såkalte svake holdes utenfor? Hvem er de såkalte svake? alle kan havne i den gruppen i livet sitt! i tillegg må nevnes at karaktersetting av «ukvalifi serte lærere» i arbeidslivet gir ukvalifi sert resultat. Det er saker på gang fra arbeidstakere i selvaagbygg og resultatet er det mange som venter på i stor spenning, også andre fi rmaer. noen grøsser, andre venter på å gjennomføre lignende opplegg Vi får håpe rettsvesenet slår hardt ned på slik praksis. Det virker i den senere tid som selvaagbygg snur litt da den ene av de oppsagte fi kk trukket tilbake oppsigelsen. ikke nok med det så har karakterene blitt til kompetanse/medarbeidersamtale som skal fokusere på sterke sider og konstruktive utviklingsområder på defi nerte temaer, og at leder og medarbeider sammen blir enige om aktuelle forbedringspunkt for den respektive medarbeider. selvaagskolen skal gjennomføre opplæringsaktiviteter. arbeidere som skal til medarbeider\ kompetansesamtale skal kunne velge om de vil ha karakter eller ikke uten at det gir konsekvenser eller blir negativt registrert. registrering skal kun brukes for videre utvikling. Faksimile. 6

7 NR Dette ønsker alle arbeidere å høre at bedriften ønsker å gi deg mulighet å utvikle deg. Helt andre toner fra selvaagbygg, veldig bra! Minuset er at sakene med oppsigelsene er der i bakgrunnen og belaster fi rmaet i negativ retning. Det ser ut som nedgangstidene snur, så kan hende at vi unngår for mange oppsigelser i den nærmeste fremtid. i denne perioden har norge vært i særstilling da vi har nok penger i statskassen og lav arbeidsledighet sammenlignet med andre land. Vi er fl inke til å ta vare på å gi andre land penger og hjelp,men vi er ikke så snille med hverandre.vi glemmer gjerne arbeidsrettigheter osv. Vi må ikke glemme våre egne og at videre generasjon skal leve i det miljøet. Vi er veldig produktive, det er bevist gjennom undersøkelser, men late fordi vi jobber kort og har lengst ferie. kanskje andre forstår etter hvert at litt «fyll på batteriet» gir full effektivitet. Vi får håpe at vi i norge er foran de andre når det gjelder arbeidsliv og leder ann i hvordan man tar vare på hverandre som mennesker og allikevel er de beste i klassen når det gjelder produktivitet. Fra en som mener du er ikke større enn du greier å ta vare på rundt deg. (Forfatteren av denne artikkelen skriver under pseudonym, etter eget ønske). MedaRBeIdeRSaMtaLeR OG kompetansekartlegging I SeLVaaGBYGG i det siste halve året har det blitt diskutert selvaagbyggs karaktersetting og kompetansekartlegging av de timelønnede mang en gang rundt omkring på diverse byggeplasser. noen er for karaktersettinga, «det er fi nt å få ryddet opp litt i fi rmaet», men de aller fl este er imot. «karakterer var vi ferdige med for mange år siden, hvorfor skal man behøve å gi disse poengene». i desember, januar og februar ble ca. 50 timelønnede kalt inn på medarbeidersamtale og meldt overtallig, der ble de forelagt sine karakterer etter kompetansekartlegginga. Denne kartlegginga ble utført av guttas nærmeste leder. i disse dager skal de gjenværende 170 timelønnede også igjennom sine medarbeidersamtaler. Der er det opp til hver enkelt om man vil ha sine karakterer forelagt eller om man bare vil vite teksten i kompetansekartlegginga. Mange er veldig skeptiske til denne medarbeidersamtalen, fordi utgangspunktet for en samtale med sin nærmeste leder burde jo være ærlighet. Men siden gutta ikke vet hva en slik kartlegging kan/skal brukes til i fremtiden, er det ikke bestandig like enkelt å innrømme sine svakheter. så det er vel heller tvilsomt at selvaagbygg får de resultatene og den ærligheten de ønsker seg gjennom medarbeidersamtalene. Tiden vil vise... Thomas rustestuen 7

8 ADET BYGGFAGBL SIGURD SPEKULERER... Syke bygg skaper syke mennesker! > Syke bygg skaper syke mennesker, så enkelt og greit, men samtidig så uendelig vanskelig. Ikke så vanskelig å forstå, men så vanskelig å gjøre noe med? Det butter hele veien, fra før første spadetak til lenge etter at boligen har vært i bruk. Ansvarsfraskrivelse hele veien til «the bitter end». Det er ikke så vansklig å fordele skyld, for den skal deles på de fleste som er med i byggeprosessen. Hele veien..! Sa du «Jeg har ikke gjort noe galt, jeg er en seriøs håndverker med yrkesstolthet.» Ja hva så? En ting er det du samvittighetsfullt har gjort etter beste evne, men hva med alt det du så og lot passere forde det ikke var du som gjorde det? Er det greit med det da liksom? Du lar ikke en skadet ligge igjen å blø uten å tilkalle hjelp, forde det ikke var du som kjørte på ham. Nei det er en selvfølge. Men at folk blir syke for livet på grunn av syke bygg du har vært med å sette opp, skal det være greit det da? Ta ansvar, bli en bråkemaker å få sparken! Ja så enkelt er det kanskje. Men hvem gidder vel det? Ja det er faktisk noen som sier fra, og noen av dem får problemer. Si ifra litt forsiktig, av og til, det hjelper det også. Du må ikke være bråkemaker, men vis at du bryr deg. Det er kommet så mange nye uttrykk, og et av dem er «varslere» De skal ha beskyttelse, men vi ser jo hvordan det går. Vi ser jo alle hvor skoen trykker, og at det ofte kan sies med et ord, og det er «penger..!» Jeg kan stille spørsmål, det er lett. Seks allerede, og ikke nærmere noen løsning! Jeg skal legge vekk den moralske pekefingeren, og snu meg rundt å se. Og hva ser jeg, eller rettere hører. Jeg bor i rekkehus, og det har vært populært å bygge ut her. Det virker som de fleste har en ting til felles. Det lekker fra taket, og parketten sprekker. «Jeg har lagd ei renne så vannet kan samles opp uten at møblene blir ødelagt» sa naboen. Ja det var smart, men hva med det som skjuler seg av våt isolasjon der oppe og muligheter for sopp råte og den slags? Joda det er mye snø i år, men det er ikke bare om vinteren det lekker. Dårlige løsninger eller dårlig jobb, eller begge deler? Internett, vår tids forbannelse og frelser? Jeg husker jeg hadde et digitalt armbåndsur med kalkulator, det var stort, og jeg følte meg som midtpunkt for en kort stund. Det var lenge før mobiltelefoner og internett. Skal jeg imponere noen med armbåndsur i dag, må det vel være en Rolex, eller bare dummer jeg meg ut? Internett er kanskje blitt et selvfølgelig hjelpemiddel for de fleste i dag. Og som med det meste, noen er utrolig flinke til å bruke det. Ikke jeg, men når jeg surfer litt, ser jeg overraskende nok at til tross for at det står en del om «byggeskader og syke bygg» så er det nok hos byggforsk også alt for lite å hente. Av nesten 409 rapporter, og 30 fra SINTEF Byggforsk så henvises det til en rapport nr. 163 av Ingvaldsen fra Rapportene er seriøse og grundige, men vel akademiske i formen kanskje.vel vel, laget av akademikere, så hvorfor ikke. «Byggskadeomfanget i Norge (2006)» av Thorbjørn Ingvaldsen henviser altså til denne men også data fra og 2006 i den nye rapporten. Forbrukerrapporten, ikke så grundig, men mer lettlest! Bare 6 av 10 som bygde eller kjøpte nytt hus 2005 er fornøyde med håndverksarbeidene på boligen sin viser en undersøkelse fra NIBR, Norsk institutt for by- og regionforskning. Men 8 av 10 er likevel fornøyd, på tross av feilene. 15% rapporterer om feil og mangler, mens hele 70% har oppdaget feil og småskader. Forbrukerrådet legger til rette for at det skal være lettere for folk å komme fram med sine klager, og sammen med ni Bransjeorganisasjoner er de blitt enige om en ny klagenemd for håndverkstjenester. Så får vi se om lettere klagerett gir bedre bygg. Håndverkere bor et sted de også, og så klart de ønsker seg et best mulig inneklima der også! Illustrasjonsfoto 8

9 Redaktør og Frifant NR TeksT: Egil MongsTaD Mener ikke fellesforbundet noe om lønnsnedslag? en av konsekvensene av den såkalte finanskrisen er at atskillige tillitsvalgte har blitt forelagt forslag om å gå ned i lønn. Så også med klubben i Icopaltak øst as. Foreningen prøvde å få de tillitsvalgte til å stå imot, men presset ble for stort. i januar ble det skrevet en protokoll som innbefattet 3,5% lønnsnedslag. De tillitsvalgte var imidlertid kloke nok til å ta inn en forutsetning i protokollen, en forutsetning om at dette lønnsnedslaget ikke skulle være i strid med tariffavtalen og avtaleverket. Foreningen ilsendte derfor protokollen over til Fellesforbundet for å få vår «part» sitt synspunkt på slike lønnsnedslag i firmaer som går godt. nå står flere forslag om lønnsnedslag for tur, og tillitsvalgte etterspør forbundets holdning. Foreningens leder har flere ganger kontaktet Halvor langseth og purret på saken, men per dato aner vi ingenting om hva Fellesforbundet mener om dette lønnsnedslaget. noen får kanskje litt «nav-fornemmelse» av en slik saksbehandling. Er dette godt nok? Èn bygningsarbeiderforening i oslo? den 29. mai sendte tømrer og Byggfagforeningens styre et brev til Oslo Bygningsarbeiderforening og signaliserte at man ønsket å starte forhandlinger om sammenslåing av de to foreningene. Dette skjer på bakgrunn av en konkret analyse av forholdene i bransjen, i forbundet og av bemanningssituasjonen i de to foreningene. i løpet av de neste årene vil det være store utskiftinger i alle bygningsarbeiderforeningenes kontorstab. Det åpner seg derfor en unik mulighet til å sette sammen en rasjonell og effektiv faglig ledelse og administrasjon. alternativet kan se ut som om bygningsarbeiderforeningene må rasjonalisere «på egen kjøl», og et av resultatene kan bli en større bemanningsmessig sårbarhet. Ettersom FF sentralt går mer i retning av å bli lo i privat sektor, vil en svekkelse av foreningsnivået være svært bekymringsfullt. Den 5. august starter drøftelsene mellom de to foreningene og Byggfagbladet vil prøve å holde sine lesere orientert om den videre behandling. Mange skjær i sjøen, men åpent hav i sikte(?). 9

10 INTERVJU BAS forum Min første basjobb BAS forum TeksT: PÅl austad sofjeld FOTO: egil mongstad/michal OleCHnOWICZ > Vi i tømmerlaget has Pål austad Solfjeld har nylig avslutta akkordjobben på Bårliskogen omsorgsenter på Lørenskog. dette var min første basjobb, og den gikk ræva. riktig så ille gikk det ikke, men vi fi kk alle hakeslipp etter sluttmålinga. Etter en del gjennomgang av timer, forhandlinger på priser og tigging, endte vi opp på 209,63 kroner timen utbetalt. og at byggeplassen dekker målegebyret. i det store og hele er dette en grei timelønn, men med tanke på at dette var en akkordjobb for en av de store oslo-entreprenørene (af), syns jeg det er et par hakk under greit. Det som er viktig nå, er å fi nne feilene som blei gjort, og ta lærdom av disse. noe feil ble det Det er klart det blei gjort mye feil, og sikkert mange feil til som jeg selv ikke aner er feil engang. Men såpass bør man vente av en fersk bas som knapt er tørr bak øra. Jeg skal ikke trekke fram små tekniske feil, men prøve å skrive om de større og avgjørende tabbene som blei begått. Først en liten Forklaring av bygget Et ganske lite bygg med store høydeforskjeller og små leiligheter. leilighetene hadde skråtak, med vegger fra 280 cm til 460 cm i ca snitt. Dette betydde da at vi måtte kjøre en liten dritt-lift inn og ut av hver leilighet minst 6 ganger (stålvegger, enkling, lukking, himling-stål, himling-gips, høltaging). liftene gikk mye saktere enn et menneske, og hadde begrensa plass og tillatt vekt. Ytterveggene kom ferdige fra fabrikk. Forhandlinger og akkordseddel På tariffkurs fi kk jeg høre at akkordseddel bør skrives så tidlig som mulig i byggestart, det gikk ikke. i kanskje tre måneder satt vi i stampe ved forhandlingsbordet, og så som siste utvei at vi ikke klarte å bli enige før vi hadde hatt prøvemåling. Bare det i seg selv er en uting, for da sitter man i praksis og forhandler timelønn, som igjen betyr at byggeplassledelsen får litt for mye makt over lønna di. kjernen til uenighetene lå i kompensering for tapt tid for liftbruk. Følgende tabber blei begått. Utsatte akkordstart Et par uker etter akkordstart blei vi enige om å utsette akkordstart, dette på grunn av stålsveisere som aldri blei ferdig. samtidig blei vi likevel enige om å måle det som var gjort. Den gang så jeg på det som en rein bonus, men ved nærmere ettertanke må det ha påvirket prøvemålinga. Konklusjon: Når man skal ha en prøvemåling som gir et realistisk bilde av hvor mye saktere man jobber fra lift, så bør man ikke måle mer arbeid enn det som er gjort i de målte timene. av ting jeg vil oppfordre andre ferske (og gamle) baser til å gjøre, er: Prøv å få til mer sosialt med laget. Bruk nettverket ditt av baser og kollegaer til råd og hjelp: Dette har vært et uvurderlig pluss, mange kroner pluss. Prøv å være så kjekk og grei som mulig mot byggeplassledelsen. Bøy deg mye mindre når du har reelle krav. 10

11 NR kr er for lavt å ligge på stål og gips Med prøvemålinga til grunn forhandla vi oss fram til at vi omtrent lå på 220 kr på omtrent en tredjedel av alt stål og gips i hele bygget. Jeg tror det var for lavt. stål og gips er vår spesialitet, og det er bedre betalt enn alt det andre som gjenstår. Ha stålkontroll på timene Her er det mye jeg burde gjort annerledes. Det første er selvfølgelig som nevnt tidligere, dette med arbeid utført før akkordstart. Men generelt gjennom hele byggetida hadde jeg så å si null kontroll over hvordan de akkordbaserte jobbene faktisk lå an i forhold til tidtariffen. Jeg erklærte meg sjøl som «litt for dum til å skjønne tariffen», og konsentrerte meg heller om at alt skulle gå mest mulig rasjonelt, at alle prisene jeg lagde gjorde penger, og at mest mulig dagtid gikk igjennom. Dette er absolutt ikke feil, dette er veldig grunnleggende. Men hadde jeg hatt mye mer kontroll over dette, så kunne jeg sett enda tydeligere hvor vi måtte gjøre drastiske tiltak. neste gang skal jeg ha pc, med timeprogrammer og måleprogrammer, og sette meg litt mer inn i dette. Over til sjølskryt Det er som sagt mange andre ting som burde blitt gjort bedre, men nå begynner jeg å bli lei av å skrive. På tide å runde av. Min første basjobb har ikke bare vært krangling og kuk hele veien, den har i mye større grad vært morsom og lærerik. Morsommere enn slåball, og mer lærerik enn niårig grunnskole og tre mislykka år på videregående. GAP S K R A TT EN BankkRIsen FORklaRT Den var en gang at Espen askeladd kjøpte en hest fra en bonde for tjue tusen kroner. Bonden lovde å levere hesten dagen etter. Dagen etter kom bonden på døra og sa at dessverre, hesten hadde dødd om natten. Det er greit, sa Espen. Bare gi meg pengene tilbake. kan ikke det, sa bonden. Jeg har allerede brukt pengene. Ja, så gi meg skrotten, sa Espen. Hva skal du med den? spurte bonden. Jeg skal bruke den som premie i en loddtrekning. Men det er vel ingen som vil kjøpe lodd på en død hest, sa bonden. klart det er, sa Espen. Jeg skal bare unngå å nevne at hesten er død. noen uker senere møtte bonden og Espen på gata. Bonden spurte hvordan det hadde gått med den døde hesten. ganske bra, sa Espen. Jeg solgte 500 lodd à tusen kroner og tjente kr Jøss, sa bonden. Men var det ingen som klagde? Jo, han som vant. Derfor fikk han tilbake sin tusenlapp. Espen har i dag en ledende stilling på børsen. alt i alt gikk jo selve jobben bra, vi tok igjen framdriftsplanen, leverte i tide, og følte at ting stort sett gikk på skinner. 11

12 REPORTASJE Spennende Basskoleprosjekt hos G. M. Backe AS > Det er snart ti år siden Tømrer og Snekkernes Fagforening startet arbeidet med å utvikle Basskolen. Behovet for en praktisk arbeidslederskolering var til stede og presset på basene var stort. Tekst/FOTO: EGIL MONGSTAD Etter at vår faglige samarbeidspartner; Teknologisk Institutt (TI) trakk seg ut, av praktiske og bemanningsmessig årsaker, har vi innledet et faglig samarbeid med Tellef Hansen hos DeFacto. Etter avtale med Tømrer og Byggfagforeningen, er det nå Stiftelsen Byggfag som driver Basskolen videre. Etter at TI-varianten av Basskolen sluttet, har vi kjørt bedriftsinterne varianter, med fire dagers skolering med praksisoppgaver i mellom. Denne varianten er kjørt to ganger hos Bundebygg AS, en gang hos Hesselbergtak AS og nå hos G. M. Backe AS. Skoletiden på «Backebasskolen» ble kuttet ned til tre reduserte dager og innholdet måtte derfor tilpasses. Tiden ble nok litt knappere enn vi hadde tenkt, men med sporty innstilling fra innledere og deltakere, gikk det bra. Backebasskolen besto av tre moduler: 1. Produktivitet og akkordarbeid 2. Planlegging, roller og ansvar 3. Lagledelse og samarbeide De aller fleste besto, noen «meget godt», og diplomer er avsendt til G. M. Backe AS. Etter at 13 baser og bas-emner hadde bestått, gikk bedriften videre. For at alle i ansvarskjeden på byggeplassene skal ha den samme informasjon, arrangerte man to «miniseminarer» for arbeidslederne i firmaet. Fordelt på to grupper, fikk til sammen 20 arbeidsledere en innføring i hvilke problemer basene synliggjorde under Basskolen. Tilbakemeldingen er god, og vi håper at bedriften har kapasitet til å følge opp. 12

13 NR Tekst/FOTO: BÅRD SOGGE > Årets 1. mai ble for Tømrer og Byggfagforeningen, tradisjon tro, dradd i gang med fellesfrokost på Folkets Hus på Youngstorget. Bygg Band sto for underholdningen og snittene gikk ned på høykant. Folket fant veien i år også. Fellesfrokosten arrangeres i ett samarbeid mellom Rørleggernes Fagforening, Tømrer og Byggfagforeningen, Oslo Bygningsarbeiderforening og Fellesforbundet avdeling 1. Her samles alt fra de som knapt har lært å krabbe til de som snart ikke lengre orker å gå. Praten flyter høylytt og gamle kjente deler ut faste håndtrykk. Bygg Band som består av Geir Otnæs på trekkspill og vokal, Thorkild Thorkildsen på kontrabass og vokal og Tony Sheehan på strenger og vokal, spilte klassiske «byggeviser». Roy Pedersen vikarierte i år som forsanger. Før Bygg Band kommer til vår frokost har de allerede levert varene en gang før, samme dag hos Heismontørenes Fagforening. Ved oppstilling i Youngsbakken hørte man taler fra Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen med flere. Vår parole var som i fjor «Innleie = sosial dumping Ansett folk!» og «Solidaransvar for solidaritetens skyld». Disse sakene er dessverre like aktuelle i dag som i fjor. Så kom «Parademarsen» i gang. Toget snirklet seg ut Torggata opp Carl Johans gate og ned igjen bak Regjeringskvartalet. Etterhvert som Tømrer og Byggfagforeningen bevegde seg gjennom byens gater, sluttet folk seg til parolene våre og vi økte i volum. Bakerst i toget kunne man i år høre og se over 2000 personer med Sri Lanka som opprinnelsesland. Foto: Ø.v.: Tale fra Jens Stoltenberg. Glad jente følger entusiastisk med på toget. Bygg band sto for underholdningen under frokosten på Fokets Hus. Tradisjonen tro: mange var samlet for å gå i tog. Parolen var som i fjor «innleie=sosial dumping ansett folk!» 13

14 ArtikkeL kjøttvekta og rettsikkerheten en gang til TeksT: Egil MongsTaD > I forrige nummer (side 13) skrev jeg en artikkel der jeg trakk frem en konkret sak for å illustrere et, etter min oppfatning, omfattende dilemma i tillitsvalgtes håndtering av tvistesaker. Saken gjaldt i dette tilfellet FF dk-oslo, men kunne gjerne vært hentet fra mange forbundsområder. artikkelen har avstedkommet en debatt mellom FF dk-oslo og tømrer og Byggfagforeningen. det virker som om dk-oslo ikke har fått med seg at Byggfagbladet gis ut av Stiftelsen Byggfag og ikke av tømrer og Byggfagforeningen, men nok om det. Tillitsvalgtes fullmakter ligger i Hovedavtalen Det var dette jeg prøvde å få frem i min artikkel. Det er Hovedavtalen som gir tillitsvalgte på ulike nivåer fullmakt til å inngå avtale på «vegne av» enkeltmedlemmer eller grupper av medlemmer. når det gjelder saker etter arbeidsmiljøloven (aml), så er dette å betrakte som privatrettslige saker, der vi ikke kan inngå avtaler på vegne av medlemmer, de er selv juridisk hovedperson til de har gitt skriftlig fullmakt til FF, lo eller andre. når det gjelder saker etter overenskomsten eller Hovedavtalen, så har tillitsvalgte fullmakt til å inngå avtaler på vegne av medlemmene. så kommer vi til den aktuelle saken Jeg oppfattet dette som et sivilrettslig krav. Et medlem har rettet krav mot sin arbeidsgiver for manglende utbetaling av overtidstillegg. selv om møtet var innkalt etter Hovedavtalens 2.3, så var innholdet i saken av en potensielt sivilrettslig karakter, og jeg mener at tillitsvalgtes rett til å inngå avtaler på vegne av og i strid med ønskene til enkeltmedlemmer ikke kan brukes på den måte som det skjedde i denne saken. Vi kan nå komme i den kjedelige situasjon at vårt tidligere medlems danske fagforening ønsker å få prøvd saken for retten. FFs forlik vil da bli brukt aktivt i retten av motparten for å svekke kravet til vårt tidligere medlem. Det var «Hans» som ba meg fremme det opprinnelige kravet, da alle frister var overskredet, og det var klart at bedriften ikke ville betale, men kom med ulike «fratrekk». Det var kravet på nok ,- som vi oversendte til Dk-oslo for å få hjelp til inndriving. Hva har dk-oslo gjort? saken er i alle fall ikke juridisk vurdert! Dk-oslo har sikkert gjort en samvittighetsfull vurdering blant sine erfarne tillitsvalgte. kanskje har disse rett i alle sine vurderinger, ikke vet jeg. Men vi hadde her med et medlem som veldig tydelig signaliserte at han ønsket å få prøvd sitt opprinnelige krav. Det hadde vært enkelt å skrive en uenighetsprotokoll, ut fra ønskene til Hans om å få prøvd sitt krav. i tillegg er jeg svært usikker på om Dk-oslo hadde fullmakt til å inngå et slikt forlik, mot kreditors vilje, i en sak som gjaldt en økonomisk strid mellom en enkeltperson og hans arbeidsgiver. Det er dette jeg vil ha belyst! så til brevet fra FF dk-oslo Dk-oslo har ikke henvendt seg til Byggfagbladet, men til Tømrer og Byggfagforeningen. Men på bakgrunn av dette brevet vil jeg komme med en redegjørelse, oversendt FF Dk-oslo, 24. april kort om min deltakelse i saken: Jeg formidlet et forlik til vårt medlem på NOK ,- og han aksepterte dette under forutsetning at pengene var på konto innen «begynnelsen av neste uke», - i praksis 4-5 dager. Arbeidsgiveren kom deretter med en rekke beskyldninger og «fratrekk» i denne summen, og tidsfristen ble overskredet med fl ere uker. Vårt medlem gjorde da, skriftlig, oppmerksom på at forliket ikke var aktuelt lenger, og jeg gjorde bedriften oppmerksom på dette. 14

15 NR Like før saken kom opp i møte mellom «partene», fi kk jeg en e-post med presisering at vårt medlem ikke ønsket noe forlik. Denne holdningen var svært tydelig. I møtet mellom «partene» gjorde jeg fl ere ganger dem oppmerksom på at vårt medlem ikke ville ha noe forlik. Da jeg forsto at DK-Oslo var innstilt på å godta forliket, sa jeg uttrykkelig fra at dette måtte stå for Dk-oslos regning. Det var imidlertid ikke naturlig for meg å ta protokollmerknad til en protokoll der jeg ikke var «part». alle som var til stede i møte var imidlertid klar over både vårt medlems og min innstilling til forliket. kristian kristiansen og jeg snakket om dette både i og utenfor møtet, og jeg presiserte at han og Dk-oslo måtte ta eneansvar for forliket, og det bekreftet kristian. artikkelen: artikkelen var et forsøk på å diskutere et dilemma: Hvordan kan vi unngå at de helt legitime interessene til store organisasjoner som FF og lo kommer i veien for rettssikkerheten til enkeltmedlemmer, som evt. kan ha interesse av å prøve sin sak i det sivile rettsapparatet? Hovedspørsmålet mitt til DK-Oslo var om hvorfor dere ikke kunne skrevet en uenighetsprotokoll med Bnl, på bakgrunn av at vårt medlem to ganger, skriftlig, hadde sagt at han ikke ville ha det forliket som Dk-oslo inngikk med bedriften? Jeg har fortsatt ikke fått svar på dette Byggfagbladet har mottatt henvendelser både fra Hans og fra hans danske fagforening. Vi har formidlet saken videre til FF Dk-oslo, men gjort det helt klart at Byggfagbladet har enn annen vurdering, og at vi har bekjentgjort denne. Den som lever får se! til Oslo, 6. mai 2009 Fellesforbundet dk-oslo Møllergata Oslo Svar på dks brev av om artikkel i Byggfagbladet nr Brevet ble behandlet på styremøte i tømrer og Byggfagforeningen 30. april Uten å ta stilling til selve saksbehandlingen i saken som er beskrevet i overnevnte artikkel fra Byggfagbladet nr 1 vil styret ta skarp avstand fra fl ere forhold rundt brevet fra Dk datert styret stiller seg helt uforstående til at det reageres så kraftig mot et innlegg i et fagblad. innlegget tar utgangspunkt i et problem som fl ere av våre medlemmer opplever som høyst reelt. Foreningene har mange ganger opplevd at medlemmer har vegret seg mot å skrive uenighetsprotokoller med argumenter som: «saksbehandlingen tar for lang tid» eller «Hvordan hjelper det oss». i et moderne samfunn med full ytringsfrihet opplever styret forbundets svarbrev som en kraftig overreaksjon. 2. styret reagerer også på at saken er behandlet på Fagforeningsforum, tirsdag. 21. mars 2009 uten at vår foreningsleder og artikkelforfatteren var tilstedet. om Fagforeningsforum er riktig forum for behandling av denne type tema skal være usagt, men dersom saken skal behandles på møtet 18. mai krever styret at artikkelforfatteren Egil Mongstad medlem nr innkalles til dette møtet. 3. styret tar kraftig avstand fra brevets karakteristikk av artikkelforfatteren, som i dette tilfelle var (valgt) leder av fagforeningen fra 1988 frem til mars Følgende sto i brevet om artikkelforfatteren: «ikke alltid er helt etterrettelig» og at det som skrives kan (må) tas med en klype salt. Dette er en meget negativ personkritikk med preg av injurier som forbundet burde ha holdt seg for god til. 4. styret vil forsvare foreningens rett til å kunne kritisere forbundet også ved å skrive seriøse artikler i Byggfagbladet. styret gir i dette tilfellet sin fulle støtte til artikkelforfatteren medlem nr Egil Mongstad. På vegne av styret i Tømrer og Byggfagforeningen leder, ken gordon solfjeld 15

16 REPORTASJE Feiring av 1. m Palesti En del av 1. mai-feiringen var en demonstrasjon mot den forhatte «Muren» i en landsby utenfor Betlehem. 16

17 NR ai I na Tekst/FOTO: egil mongstad Jeg har tidligere skrevet om HMSprosjektet som Tømrer og Byggfagforeningen har vært medarrangør for i Hebron (Al Khalil på arabisk). Prosjektet startet i 1998, og ble avsluttet med en nasjonal HMS-konferanse i Prosjektet var basert på undersøkelser og kursing av arbeidere i skoindustrien, basert primært på den kunnskapen som nyutdannede arbeidsmedisinere fra Universtietet i Hebron hadde. 1. MAI I PALESTINA Vår oppgave var i stor grad å gjøre denne kunn-skapen tilgjengelig for skoarbeiderne. I de senere år er dessverre palestinsk skoindustri blitt Denne lille jenta holdt tale mot «Muren» med sirelske maskingevær i ryggen. 17

18 REPORTASJE Feiring av 1. mai I Palestina Dansejentene forbereder seg. Vår oppgave var i stor grad å gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for skoarbeiderne. I de senere år er dessverre palestinsk skoindustri blitt utkonkurrert av billigere sko fra Asia; særlig Kina og Taiwan. Vi var derfor interessert i å få overført erfaringene fra prosjektet til en annen bransje, og i forståelse med LOs Internasjonale kontor, valgte vi kraftproduksjonen, der vi hadde hørt at det var mye ulykker. Sammen med forhandlingslederen i El & ITforbundet; Jan Olav Andersen, dro jeg ned til Nablus på Vestbredden, for å delta på en HMS. konferanse, og for å feire 1. mai i Jerusalem (Al Quds på arabisk). Vi er svært fornøyd med at El & IT-forbundet nå synes interessert i å videreføre prosjektet, og lar bildene tale om de opplevelsene som Jan Olav og undertegnede hadde i 1. mai-uka Feiringen av 1. mai ble foretatt inne på området til Augusta Viktoria Hospital, der det ble holdt taler og vist palestinsk folkedans. Fordi palestinere ikke får lov av Israel å samle seg, så var det en løsning å holde feiringen inne på dette lutheranske hospitalet. En del av 1. mai-feiringen var en demonstrasjon mot den forhatte «Muren» i en landsby utenfor Betlehem. Denne muren skaper store problemer for palestinere som i mange tilfeller er avskåret fra både næringsvirksomhet og familiekontakt. Muren er som kjent plassert godt inne på palestinsk område, etter grensene fra palestinere ble arrestert på 1. mai, foran den israelske maskingeværstillingen. 1. mai-plakat i Palestina. Overrekkelse av gaver. I dette huset i Ramallah holder «Stop the Wall-kampanjen» til. Norsk - amerikansk - italiensk - palestinsk fagforeningstreff i Jerusalem. 18

19 Visste du at... NR > det hvert år oppstår omtrent 1.5 millioner tonn avfall fra nybygg, rehabilitering og riving. det er nesten like mye som samlet mengde husholdningsavfall i Norge. Ved bygging, rehabilitering og riving er det avfallsprodusenten (tiltakshaver og ansvarlig utførende) ansvarlig for at alt bygg- og anleggsavfall blir disponert på lovlig måte. Tømrervisualisering, hvor mange kvadratmeter gips utgjør denne avfallsmengden? Produktnytt Moelven iso3 har besluttet å investere i produksjonsutstyr for å kunne levere sitt bindingsverkskonsept iso3 når de nye tekniske forskriftene blir gjeldene fra 1. august De skriver i en pressemelding at iso3 er den eneste løsningen som greier kravet på u-verdi 0,18 med 20 centimeters isolasjonstykkelse. iso3 brukes som vanlig trelast og kan spikres, sages og isoleres på vanlig måte. iso3 er lett å ta i bruk og trenger ingen spesialdetaljer. stortingsvalget 2009 Tømrer og Byggfagforeningen vil i henhold til vedtak fra styremøte oppfordre alle medlemmene til å gå til valglokalene i september og stemme. kgs. TeksT: TErJE FJElD FOTO: gunnar Hals juridisk førstehjelp alle medlemmer av Tømrer og Byggfagforeningen kan motta gratis juridisk førstehjelp ved advokat rune Berg Ta kontakt med foreningen på telefon eller e-post: 19

20 VLA OPPSLAGSTA 8 20

21 NR Stiftelsen Byggfag skal selge en hytte på eiendommen Bæk i Ås Kommune Bekkveien 2, 1407 Vinterbro (Såkalt «Lorentzen-hytta»). Gårdsnr. 112 Bruksnr. 162 Hytta er en sommerhytte på 42 kvm og har enkel standard, med sommervann.tomten er på 1060 kvm. Medlemmer av Tømrer og Byggfagforeningen har forkjøpsrett til takst, før hytta evt. selges på markedet. Takst (av ) er på NOK ,- Ny takst/prisvurdering kan innhentes for interesserte. Dersom dette interessant, må vi ha en tilbakemelding fra deg innen 15. august. Stiftelsen Byggfag, Grønland 12, 0188 Oslo, telefon , e-post: Egil Mongstad telefon Annonse 21

22 PENSJONISTENE Norsk Pensjonistforbund er i siget > Mens kveldene blir lysere og varmere og de fleste tenker på sommerferie og roligere dager med venner og familie har vi i Norsk Pensjonistforbund gjennomført vårt 27. ordinære landsmøte i Bergen. Landets pensjonister er en mangfoldig og engasjert gruppe personer regnes for å være alderspensjonist eller uføretrygdet i landet vårt. Norsk Pensjonistforbund engasjerer av landets pensjonister og er med det landets største interesseorganisasjon for eldre. Det er noe jeg er stolt av, men jeg vil mer og vår verveaksjon viste tydelig at vi har potensial, over nye medlemmer meldte seg inn i løpet av mai måned. Landsmøtet vårt i Bergen viste oss også med klar overbevisning at NPF er en maktfaktor og en organisasjon som både setter dagsorden og har gjennomslagskraft. I spissen har forbundet valgt Borge Rørvik fra Møre og Romsdal som forbundsleder og gjenvalgt Inger Johanne Knudsen fra Hordaland og Liv Thun fra Nord-Trøndelag som nestledere. Landsmøtet valgte også å gå over til treårige landsmøteperioder. Jeg avslutter min hilsen til dere denne gangen med en liten oppsummering av de viktigste sakene fra landsmøtet. 1 million til videreutvikling av den kulturelle spaserstokken Statsminister Jens Stoltenberg gjestet landsmøtet og avsluttet sin tale med å gi forbundet en million kroner til å videreutvikle den kulturelle spaserstokken. Dette skal gjøres i nært samarbeid med regjeringen. Dette betyr at vi nå kan tilby våre medlemmer i lokalforeningene mer kultur og mer opplevelser. Dette vil glede de over som møter opp på våre medlemsmøter. Full retrett fra Telenor Ledelsen i Telenor varslet i våres at de ville innføre et gebyr på 35 kroner for de av deres kunder som ikke benyttet seg av e-faktura. NPF reagerte med en underskriftskampanje og flere møter med Telenor underskrifter fikk man inn under kampanjen og Telenor snudde. Nå tilbys deres nyeste produkt Ring 200 til de som ikke har internett. Det er helsen og ikke alder som skal frata en et førerkort Veidirektør Terje Moe Gustavsen var også en av hovedtalerne under landsmøtet og han kom med følgende presisering «Det er helsen og ikke alderen som skal ta fra den enkelte førerkortet». Dette er en stor seier for oss i Norsk Pensjonistforbund da vi har jobbet i flere år med denne saken. Videre blir det spennende å videreutvikle vårt samarbeid med Statens Veivesen med hovedfokus på å få flere av landets pensjonister til å ta 65+ kurs. Ja til livet Nei til aktiv dødshjelp Tidligere forbundsleder Harry Jørgensen gikk i forkant og under landsmøtet kraftig ut mot forslaget om aktiv dødshjelp i Norge. Norsk Pensjonistforbund ønsker heller en utbedring av dagens pleie- og omsorgstjenester, slik at alle skal kunne oppleve en verdig alderdom og ikke minst en verdig avslutning av livet. Riktig god sommer! Harald Olimb Norman, Generalsekretær, Norsk pensjonistforbund :Fagbladet før i tiden For 20 år sida: Konklusjon: Jeg må peke på det utrolig viktige med opprettelsen av Brannkorpset. Det er nettopp opprettelsen av BK som har gjort at vi har fått i stand enheten på tvers av fagene, og greid (merk dere det kjære lesere, at det er første gang i historien at bygningsarbeidere har gått ut i en politisk streik) å gjennomføre denne aksjonen. Jeg vil med dette takke det lyse hodet som fikk denne flotte ideen. (Signaturen KS, etter streik mot kontraktørvirksomheten) For 10 år sida: Når jeg allikevel er inne på dette med materialkunnskap, så er det en mangelvare jeg er blitt konfrontert med gjennom flere tiår. Som mangeårig medlem av svennenemnder og ankenemnd i faget, så har det vært skremmende å møte så mye uvitenhet som dette. Ikke bare i Oslo-området, men også i mye av Sør-Norge, som ankenemnda har som virkeområde. (Johan Østberg i «Sett fra sidelinjen») 22

23 NR Tekst: Hallvard Tjelmeland Byggfagbladets forhistorie > Tanken om en egen avis for foreninga var framme alt på medlemsmøte i Tømrernes fagforening i mars Det var da snakk om å ha en håndskrevet avis, det vil si at medlemmenes innlegg ble skrevet inn i en bok og så lest opp på møte i foreninga. Det var vanlig i mange slags foreninger på denne tida, men i møteprotokollen het det at der udtaltes at tanken var vert at hefte seg ved uten at der besluttedes noget. Det skulle da gå mer enn 30 år til neste gang spørsmålet kom opp. I oktober 1946 foreslo Oddvar Sandvik i et skriv til styret at foreninga at det skulle gis ut en medlemsavis. Her kunne det bli orientert om foreningas aktiviteter samtidig som også medlemmene selv kunne sende inn sine bidrag og gi luft for sine meninger. Saka kom opp på et medlemsmøte i nov. som påla styret og studiekomiteen å arbeide videre med saka. Studiekomiteen hadde regnet på det, og styret fant det foreløpig for dyrt. I april året etter kom det en ny henvendelse om å sette i gang med medlemsavis denne gangen fra Tømrernes Idrettsgruppe. Styret ville i første omgang ikke ta endelig stilling til denne oppfordringa da det er en nokså komplisert affære og saka glei også denne gangen ut i sand. Et mer varig initiativ ble tatt i august 1961, da Ola Bråthen i et skriv til styret foreslo at det ble utgitt en medlemsavis for å skaffe bedre kontakt mellom den enkelte medlem og foreningen, som det het i styremøteprotokollen. Styret arbeidde med saka, og halvårsmøtet i sept. valgte Eilert Lorentzen, Peter Berg og Rolf Fjeldheim til å drive fram det nye medlemsbladet Tømmermann, og kvartalsmøtet i november godkjente opplegget denne komiteen kom fram til. Avisa skulle komme ut 4 ganger i året i et opplag på 1000 i en prøveperiode på 1 år. Formannen skulle være ansvarlig redaktør. Våen 1962 kom da også første nummer av Tømmermann ut, og formannen Eilert Lorentzen hadde her en lederartikkel som trakk opp linjene for avisa. Avisa skulle ta opp spørsmål som vedrørte fag og organisasjon og skulle også være åpen for innlegg fra medlemmene i den utstrekning dette fremmer de foranstående interesser. Formålet var å bidra til større aktivitet og interesse for foreningas medlemsmøter. Tømmermann viste seg å bli en tungdrevet affære. Det ble i all hovedsak et reint informasjonsorgan fra styret. Første årgang (1962) ble det bare gitt ut 3 nummer. Året etter glimret bladet med sitt fravær, og i 1964 ble det bare gitt ut ett nummer. Det tok seg opp i 1965 da det kom ut to nummer, men bladet gikk inn i en ny dvale i 1966 for så å gjøre de siste krampetrekninger i 1967 med ett nummer. I november 1969 tok styret et nytt krafttak for å få i gang medlemsavisa. Det ble nedsatt en ny redaksjonskomite under ledelse av formannen Egil Bråten, og på nyåret 1970 dukket avisa opp igjen denne gangen I oktober 1946 foreslo Oddvar Sandvik i et skriv til foreninga at det skulle gis ut en medlemsavis. under navnet Tømrern. I lederartikkelen Fagbevegelsen og framtida blir utgivinga av avisa sett i sammenheng med den synkende organisasjonsprosenten i fagbevegelsen. Fagbevegelsen hadde ikke greid å følge med i utviklinga, og det var nødvendig å diskutere seg fram til nye veger: Din mening vil være avgjørende faktorer i framtiden, men behold den ikke for deg selv, la ikke noen sjanse gå fra deg, syng ut og vær aktiv, det er veien mot nye mål. På tross av ny redaksjonskomité og nytt navn ble det heller ikke denne gangen noen kontinuitet i utgivinga. Faktisk ble det med ett nummer, og medlemsavistanken ble liggende i dvale i ti år. (fortsettes i neste nummer). 23

24 Annonse Returadresse: Stiftelsen Byggfag Grønland Oslo BBLAD

Unionen. Valgkampens kvaler. Lo-kongressen et politisk veksted. mener alle partiene det samme? fagforening. 8 Tekst: Roger Pilskog

Unionen. Valgkampens kvaler. Lo-kongressen et politisk veksted. mener alle partiene det samme? fagforening. 8 Tekst: Roger Pilskog Unionen UNIONen FAGFORENING NR. 2 juni 2009 ÅRGANG 4 NR. 2 juni 2009 ÅRGANG 4 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening Valgkampens kvaler mener alle partiene det samme? 8 Tekst: Roger Pilskog

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

«oppvask» i af. tilbake til Hammer og SPiKer HalvårSmØte SelvaagSaKen i retten en rättvisans mann S 8 S 18 S 14 S 11 S 4

«oppvask» i af. tilbake til Hammer og SPiKer HalvårSmØte SelvaagSaKen i retten en rättvisans mann S 8 S 18 S 14 S 11 S 4 S 8 S 18 S 14 S 11 S 4 «oppvask» i af tilbake til Hammer og SPiKer HalvårSmØte SelvaagSaKen i retten en rättvisans mann LEDER Leder: Sammenslåing eller bare samarbeid Etter initiativ fra vår forening er

Detaljer

God Jul! Byggfagbladet på nett? side 5. Skanska vil vise muskler side 12. Det uslåelige akkordlaget side 6 Unge og boliger II side 16

God Jul! Byggfagbladet på nett? side 5. Skanska vil vise muskler side 12. Det uslåelige akkordlaget side 6 Unge og boliger II side 16 Byggfagbladet på nett? side 5 Skanska vil vise muskler side 12 Det uslåelige akkordlaget side 6 Unge og boliger II side 16 Fag -og Svennebrev utdeling side 10 Lærlingpatruljen side 17 God Jul! LEDER Tømrertariffens

Detaljer

selvaagbyggs sorteringssystem skytteren Med HaMMer og spiker stillasløsning: tak-over-tak redaktør og FriFant s 12 s 10 s 8 s 5

selvaagbyggs sorteringssystem skytteren Med HaMMer og spiker stillasløsning: tak-over-tak redaktør og FriFant s 12 s 10 s 8 s 5 s 12 s 10 s 8 s 5 selvaagbyggs sorteringssystem skytteren Med HaMMer og spiker stillasløsning: tak-over-tak redaktør og FriFant LEDER Leder: «Det er forskjell på Kanin og Hare!» (Gammelt KenGuru-ord) FinanskrIsa,

Detaljer

BYGGFAGBLADET FELLESFORBUNDETS. 5. ordinære Landsmøte 1 HISTORIEN TØMRERNE STOCKMANNS HAMMER DUGNAD. om Naturstein AS. 30-35% for lav lønn

BYGGFAGBLADET FELLESFORBUNDETS. 5. ordinære Landsmøte 1 HISTORIEN TØMRERNE STOCKMANNS HAMMER DUGNAD. om Naturstein AS. 30-35% for lav lønn BYGGFAGBLADET 1/2007 NR.03.2007 www.byggfag.org BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører HISTORIEN om Naturstein AS TØMRERNE 30-35% for lav lønn

Detaljer

Møbelsnekkerne side 8. Basdumping i AF side 6 Veien videre side 16 Hva skal fagforeningshyttene. hete side 4

Møbelsnekkerne side 8. Basdumping i AF side 6 Veien videre side 16 Hva skal fagforeningshyttene. hete side 4 Møbelsnekkerne side 8 Basdumping i AF side 6 Veien videre side 16 Hva skal fagforeningshyttene hete side 4 1 LEDER Høy produktivitet fører til trivsel og lavt sykefravær. Leder: Ken Gordon Solfjell Det

Detaljer

BYGGFAGBLADET. God jul og godt nytt år! ESTISKE TAKTEKKERE PÅ OPERAEN INNEMILJØ I ARVE BAKKE. KRIG OM MIDT- HELGELAND FAGFORENING side 8, 9 og 15

BYGGFAGBLADET. God jul og godt nytt år! ESTISKE TAKTEKKERE PÅ OPERAEN INNEMILJØ I ARVE BAKKE. KRIG OM MIDT- HELGELAND FAGFORENING side 8, 9 og 15 NR.04.2005 BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører www.byggfag.org INNEMILJØ I HUS OG BYGNINGER - DEL II side 6 FEIL PÅ FEIL AV ARVE BAKKE Fred

Detaljer

BYGGFAGBLADET. God Jul & Godt nytt år. RØDE KORS MELKET FOR MANGE MILLIONER KRONER side 14-15 STREIK MOT ALLU

BYGGFAGBLADET. God Jul & Godt nytt år. RØDE KORS MELKET FOR MANGE MILLIONER KRONER side 14-15 STREIK MOT ALLU NR.04.2004 BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører STREIK MOT ALLU s. 8-9 BAKHOLDSANGREP FRA LEDELSEN I AF RAGNAR EVENSEN s. 4-5 Kapittel 2 POLSKE

Detaljer

BYGGFAGBLADET. Tømrerbaser. God jul og godt nytt år! Sudoku. på offensiven i Peab. BAS forum. Reisebrev fra Dubai Side 14 og 15

BYGGFAGBLADET. Tømrerbaser. God jul og godt nytt år! Sudoku. på offensiven i Peab. BAS forum. Reisebrev fra Dubai Side 14 og 15 NR.04.2006 BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører www.byggfag.org God jul og godt nytt år! Brakkesirkus fortsetter side 4-5 Kom med nytt forslag

Detaljer

BYGGFAGBLADET. Tømrere Side 14 og 15. Rasisme. Landskonferansen for. BAS forum Side 6. Kafé Noi på Bæk-senteret

BYGGFAGBLADET. Tømrere Side 14 og 15. Rasisme. Landskonferansen for. BAS forum Side 6. Kafé Noi på Bæk-senteret NR.03.2006 BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører www.byggfag.org Senter for; Ferie, Fritid, Møter, Kurs og Kompetanse side 4-5 Rasisme side 8

Detaljer

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012 BygningsarBeideren 2-2012 1 Nr. 2-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BygningsarBeideren Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6 Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13 2

Detaljer

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG Martin klar for yrkes-ol Går for gull i Calgary side 24-27 s a k e r leder Trynefaktor satt i system 3 Slik blir arbeidslivet med Frp 10 Politi eller kamerat?

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

BYGNING. God Påske! F AGBLADET - NR 1-2003 LEDEREN S 2

BYGNING. God Påske! F AGBLADET - NR 1-2003 LEDEREN S 2 F AGBLADET - NR 1-2003 BYGNING STIFTELSEN BÆK - Tømrer og Snekkernes Feriefond LEDEREN S 2 God Påske! ÅRSMØTE S 4 NYTT OM RØLP S 6 KVALITET OG TØFFHET S 8 ST I FTELSEN FERIEFOND TØMRER SNEKKERNES OG BAS-SKOLEN

Detaljer

BYGGFAGBLADET POLSKE DØDSULYKKEN PÅ KAMPEN SKOLE S. 10-11 BAS-SKOLEN

BYGGFAGBLADET POLSKE DØDSULYKKEN PÅ KAMPEN SKOLE S. 10-11 BAS-SKOLEN NR.03.2004 BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører Intervju med Dirk Flick FAGORGANISERT FAGARBEIDER FRA HANNOVER I TYSKLAND s. 4-5 POLSKE FAGFORENINGSKAMERATER

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

BYGGFAGBLADET. Hammer Side 10 og 11. Stockmanns. vestover. Himmelen. BAS forum Side 8 og 9. Skafottet eller. Bærum trekker

BYGGFAGBLADET. Hammer Side 10 og 11. Stockmanns. vestover. Himmelen. BAS forum Side 8 og 9. Skafottet eller. Bærum trekker NR.02.2006 BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører www.byggfag.org Bærum trekker vestover side 8-9 Skafottet eller Himmelen side 4-5 BAS forum Side

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummer: Aker Kværner og ABB OS har vunnet store anleggskontrakter.

Samleskinnen. I dette nummer: Aker Kværner og ABB OS har vunnet store anleggskontrakter. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2003 Årgang 8 Melkøya. Hammerfest i bakgrunnnen. Foto: Statoil. I dette nummer: Aker Kværner og ABB OS har vunnet store anleggskontrakter.

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet Bygningsarbeideren 3-2013 1 Nr. 3-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Tariffoppgjøret 2014 Minstelønna må opp! Virkninger av likebehandlingsprinsippet side 4 Faglig

Detaljer

BYGGFAGBLADET CUBA SILOEN. BILLIGERE KONTINGENT FRA 1. JULI: 1,8% se side 4. EU UTVIDELSEN og NHOs våte drømmer side 10. ÅRSMØTET 1.

BYGGFAGBLADET CUBA SILOEN. BILLIGERE KONTINGENT FRA 1. JULI: 1,8% se side 4. EU UTVIDELSEN og NHOs våte drømmer side 10. ÅRSMØTET 1. NR.01.2004 BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører CUBA SILOEN EU UTVIDELSEN og NHOs våte drømmer side 10 ÅRSMØTET 1. mars 2004 side 6 LEDER: FAGFORENING

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven s 12 & 13. Avslag på dagpenger? side 3 Nå har Klubben og tømrerne i Peab fått nok!

BYGNINGSARBEIDEREN. Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven s 12 & 13. Avslag på dagpenger? side 3 Nå har Klubben og tømrerne i Peab fått nok! BYGNINGSARBEIDEREN 3-2014 1 Nr. 3-2014 11. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven s 12 & 13 Avslag på dagpenger? side 3 Nå har Klubben og tømrerne

Detaljer

BYGGFAGBLADET. BRENDMOE & KIRKESTUEN-DOMMEN side 14-15. DET TRENGS EN VIRKELIG PENSJONS- REFORM! side 4

BYGGFAGBLADET. BRENDMOE & KIRKESTUEN-DOMMEN side 14-15. DET TRENGS EN VIRKELIG PENSJONS- REFORM! side 4 NR.01.2005 BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører www.byggfag.org DET TRENGS EN VIRKELIG PENSJONS- REFORM! side 4 TØMRER OG BYGGFAG- FORENINGEN

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

TYPO- MEDDELELSER. Landsmøtet 2007 Side 8 og 9. Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 4 I 2007 I 92. årgang

TYPO- MEDDELELSER. Landsmøtet 2007 Side 8 og 9. Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 4 I 2007 I 92. årgang grafiske TYPO- MEDDELELSER Landsmøtet 2007 Side 8 og 9 Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 4 I 2007 I 92. årgang TYPOgrafiske meddelelser - desember 2007 leder Etter at vi er blitt medlemmer i Fellesforbundet

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Nr. 4 2004 DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T 3. årgang F O R S J Ø F O L K Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Alle gode ting er tre Det fjerde følger

Detaljer

God Jul. Østfold fagforening Nr - 3 2009. Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere

God Jul. Østfold fagforening Nr - 3 2009. Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere Medlemsblad for Østfold fagforening Nr - 3 2009 Ungdomskonferansen Tariffoppgjøret Regionale verneombud AOF din kompetansepartner Kryssord Statistikk, Østfold oppmålongskontor Vi ønsker våre medlemmer

Detaljer

De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte Oslo 2010. Omslagsfoto: Bård Sogge Trykk og innbinding: Arkan AS, Oslo ISBN 978 82 7999 013 0

De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte Oslo 2010. Omslagsfoto: Bård Sogge Trykk og innbinding: Arkan AS, Oslo ISBN 978 82 7999 013 0 De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte Oslo 2010 Omslagsfoto: Bård Sogge Trykk og innbinding: Arkan AS, Oslo ISBN 978 82 7999 013 0 ii Opposisjonsbyggerne Tømrer og Byggfagforeningen 125 år To blikk

Detaljer