HÅRFIN SUKSESS. SEILER I MEDVIND Norsafe passerer 1 milliard kr i omsetning Side 14-15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅRFIN SUKSESS. SEILER I MEDVIND Norsafe passerer 1 milliard kr i omsetning Side 14-15"

Transkript

1 SKAPE Et magasin for og om NHO Agder SEILER I MEDVIND Norsafe passerer 1 milliard kr i omsetning Side BEST I VERDEN GE Healthcare i Lindesnes kjemper i verdensmesterskapet hver dag Side 4-5 HÅRFIN SUKSESS Eva Katrine Moi Skøie trives best når hun kan skape noe sammen med andre. AGDER Side NHO AGDER 1

2 LEDER PRESENTASJON Dette er NHO Agder Regionkontorets mest sentrale arbeidsområder er: Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael NHO Agder er et serviceorgan for alle våre medlemsbedrifter i de to Agder-fylkene. Vi har 6 ansatte og kontorer i Kristiansand og Arendal. NÆRINGSPOLITIKK KOMPETANSE Verdiskapning og vekst Siri Mathiesen regiondirektør NHO Agder NHO Agder representerer de viktigste verdiskaperne i vår landsdel. Vi samler de fleste store bedrifter i Agder-fylkene som sammen er et unikt og mangfoldig fellesskap. Blant våre medlemsbedrifter finner vi alt fra enkeltmannsforetak til store industribedrifter som omsetter for milliardbeløp hvert år og som har hele verden som marked. I dette magasinet presenterer vi ulike medlemsbedrifter som viser noe av mangfoldet, samt at vi har lyst til å fortelle om noe av det arbeidet regionkontoret driver med i det daglige. Naturligvis har disse virksomhetene svært forskjellige utfordringer, både når det gjelder rammevilkår og marked. Men bedriftene har også noe helt essensielt til felles: de har sitt utgangspunkt på Sørlandet og de er med på å skape verdier og vekst i vår landsdel. De bidrar til gode arbeidsplasser, utfoldelsesmuligheter for enkeltmennesker, ny kunnskap, varer og tjenester som samfunnet trenger og etterspør samt skatteinntekter som gjør det mulig å drive skoler, sykehjem og andre nødvendige offentlige tjenester. Hele regionen er avhengig av at næringslivet gis muligheter for vekst og nyskapning. Derfor er det nødvendig at næringslivet blir hørt når kommuner, fylkeskommunene og regionale statlige myndigheter fatter beslutninger som påvirker vekst- og utviklingsmulighetene for bedriftene. Fordi NHO Agder har rundt 1250 bedrifter som representer over årsverk i ryggen, så har våre argumenter gjennomslag før beslutninger fattes. Vårt brede næringspolitiske engasjement er viktig for våre medlemmer. Men enda viktigere er det å vite at NHO stiller opp også for den enkelte bedrifter når krevende utfordringer melder seg. Nærhet til den enkelte bedrift og høy kompetanse ved kontoret, sikrer våre medlemsbedrifter råd og veiledning av høy kvalitet spesielt knyttet til spørsmål omkring arbeidsrett. Det er medlemsbedriftene som er vår oppdragsgiver. Derfor er oppfølging, bistand og hjelp til den enkelte medlemsbedrift alltid vår førsteprioritet. Vi er her for din bedrift! Til slutt: vi ønsker oss flere medlemmer og mer fornøyde medlemmer, så ikke nøl med å kontakte meg eller en av mine kolleger. Vår hovedoppgave er å drive lokalt opinionsskapende arbeid, påvirke lokale og regionale myndigheter og gi råd og bistand til våre medlemmer i Aust- og Vest-Agder medlemsbedrifter med ansatte NHO Agder har rundt 1250 medlemsbedrifter. Disse bedriftene har over ansatte. Vi er derfor den suverent største og viktigste arbeidsgiverorganisasjonen i landsdelen. NHO Agder er derfor også det mest representative talerøret for næringslivets interesser i vår landsdel. Vi arbeider aktivt og målrettet mot kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter for å fremme næringslivets interesser og bidra til bedre rammevilkår for verdiskapning og vekst i Agder-fylkene. Vi arbeider med et bredt spekter av samfunnsområder for å bidra til at lokale og regionale politiske beslutninger vektlegger hensynet til arbeidsplasser, verdiskapning og regional utvikling. Dette gjelder både generelle samfunnsområder som infrastruktur og utdanning, men også mer konkret i forhold til enkeltnæringers behov. Vi har også et tett og godt samarbeid med de etablerte næringsnettverkene i landsdelen, som blant andre Node, Eydenettverket, Arena Usus (reiseliv) og Digin (IT-næringen). Kampen for bedre veier, videreutvikling av Kjevik og et fremtidsrettet havnetilbud i regionen har de siste årene vært den aller viktigste prioriteringen i det næringspolitiske arbeidet. ARBEIDSGIVERSERVICE Det er krevende å være arbeidsgiver. Den enkelte bedrift er pålagt å følge avtaler, regler og lover som ofte er kompliserte og vanskelige å trenge gjennom uten eksperthjelp. Som NHO-medlem får bedriften gratis juridisk rådgivning i spørsmål som er knyttet til arbeidsrett. Regionkontoret har juridisk kompetanse som medlemsbedriftene løpende rådfører seg med, og vi bistår også i konflikter av arbeidsrettslig karakter på den enkelte arbeidsplass. Foto: Jo Michael Rundt 40 prosent av bedriftene på Agder rapporterer om at de tidvis har problemer med å rekruttere medarbeidere med relevant kompetanse. Derfor er satsing på kunnskap og kompetanseutvikling en nøkkel for å skape grunnlag for vekst i landsdelen. NHO Agder er derfor en pådriver for å styrke relevante utdanningsmuligheter i landsdelen, både innenfor høyere utdanning og innenfor fagopplæringen. Prosjekter som Jenter og teknologi, Ny giv, Mad å leven» og «Ung tekno» er noen av de initiativene NHO Agder er involvert i. PROSJEKTUTVIKLING Foto: Jo Michael NHO tar kontinuerlig initiativ til ulike typer prosjekter som skal rette søkelys mot bestemte utfordringer i arbeids- og samfunnsliv. Vi er stolte over å ha skapt suksesser som Female Future og Global Future. I samarbeid med andre aktører i samfunnslivet i vår landsdel, utvikler vi nye prosjekter blant annet for å stimulere lederutvikling, innovasjon i offentlig sektor og bidra til å få flere over fra trygd til aktiv deltakelse i arbeidslivet. 2 NHO AGDER NHO AGDER 3

3 PROSESSINDUSTRI Foto: Torstein Øen/Fædrelandsvennen EYDE-NETTVERKET Eyde-nettverket er en klynge av prosessindustribedrifter på Sørlandet. Nettverket ble etablert i 2007 og har nå ni medlemsbedrifter. Bedriftene samarbeider for å øke egen konkurransekraft, redusere miljøbelastningen, bli mer robuste i forhold til endringer i konjunkturer og rammebetingelser, samt videreutvikling av virksomhetene. Best når det gjelder Fra og med 1. januar 2010 ble Eyde-nettverket en del av arena-programmet som er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Hver eneste dag deltar de 350 ansatte ved GE Healthcares anlegg i Lindesnes kommune i en knallhard global konkurranse. Og de vinner. Nesten ytterst på Norges sydspiss ligger GE Healthcares anlegg for produksjon av grunnsubstans til medisinsk diagnostiske kontrastmidler. Noen vil mene det er mot både sunn fornuft og alle økonomiske lover at en så eksportrettet, kunnskapsintensiv og høyteknologisk virksomhet kan være plassert på et sted som dette. Men i over 30 år har de som jobber her bevist i praksis at det er fullt mulig. Jorunn Gislefoss er fabrikksjef for anlegget i Lindesnes og stolt over hva medarbeiderne presterer. - Vi er verdensledende på det vi gjør, og vi selger våre produkter i 130 land. Produktene våre brukes hvert sekund og er med på å redde liv hver dag, og det gjør det ekstra meningsfylt å jobbe nettopp her, sier hun. LYKKES TROSS ALT. Anlegget til GE Healthcare på Spangereid er av noen omtalt som ett av Norges beste eksempler på vellykket distriktsutbygging. Fabrikkanlegget ligger en times kjøring fra Kristiansand, og det vil være en overdrivelse å si at infrastrukturen i nærområdet er tilpasset transportbehovene fra anlegget. Hver eneste dag er det tungtransportbiler som kjører til og fra anlegget på en vei som er vesentlig mer idyllisk enn effektiv. I tillegg er det selvfølgelig en utfordring å konkurrere internasjonalt med norsk kostnadsnivå. Varer, tjenester og lønninger er dyrere i Norge enn hos konkurrentene. Likevel har de lykkes. Den enkle forklaringen handler om effektivitet, mener fabrikksjefen. - I starten hadde vi patent på produktene våre, og den perioden benyttet vi godt ved å bygge kapasitet for store volumer og rasjonell utnyttelse av råvarene. Det gjør at vi kan operere kostnadseffektivt. Dessuten har vi alltid hatt flinke folk. Det er et must for en virksomhet som vår, sier Jorunn Gislefoss. TØFFE KRAV. GE Healthcare er eid av GE-konsernet som er verdens tredje største selskap. Det betyr tøffe resultatkrav, men også ressurser til investeringer og langsiktig satsing. - Det er primært på to områder vi har merket forandringer etter at GE kjøpte fabrikken. Først og fremst stilles det veldig strenge krav når det gjelder etikk og helse, miljø og sikkerhet (HMS). Vi måles på disse områdene. Vi har satt oss tøffe mål også når det gjelder energibruk. I 2004 ble det satt et mål om at hele GE skulle redusere relativt energiforbruk med 30 prosent innen Da konsernet så at vi ville klare dette greit, ble målet endret til 50 prosent reduksjon av relativt energiforbruk. Dersom vi klarer å gjennomføre det vi nå planlegger, så håper vi å nå dette målet i løpet av 2014, forteller Jorunn Gislefoss. VIKTIG FELLESSKAP. GE Healthcare er også sterkt engasjert i Eyde-nettverket og som aktiv i NHO-fellesskapet. Jorunn Gislefoss opplever samarbeidet med andre bedrifter i regionen som både viktig og nyttig. Vi har for eksempel arrangert interne kurs for alle bedriftene i Eyde-nettverket der vi har brukt interne ressurser. Dermed har vi spart penger og delt kunnskap samtidig. Det er veldig verdifullt for oss å samarbeide med andre prosessindustribedrifter som har base på Sørlandet. NHO-tilknytningen er også viktig for oss. Først og fremst har vi stor nytte av juridisk rådgivning og arbeidsgiverservice. Men vi har også kunne trekke veksler på NHOs ressurser for eksempel i arbeidet med å få redusert den kommunale eiendomsskatten. Vi vet at når vi skal påvirke politiske beslutninger, så er vi nødt til å jobbe sammen med andre. Derfor er NHO viktig for oss, og vi får mye igjen for medlemskapet, sier fabrikksjef Jorunn Gislefoss. GE Healthcare holder til på Spangereid i Lindesnes kommune og produserer grunnsubstans til medisinsk diagnostiske kontrastmidler. Fabrikksjef Jorunn Gislefoss er stolt over at de hevder seg i en knallhard konkurranse på verdensmarkedet. 4 NHO AGDER NHO AGDER 5

4 ARBEIDSRETT Gode råd kan være gratis Juridisk rådgiver Nils Thorsrud får rundt 4000 henvendelser årlig fra NHO Agders medlemsbedrifter. Stort sett ender det med at han finner en løsning. Mange av henvendelsene handler om personalproblematikk. Bedriftene trenger råd og veiledning i personalsaker hvor ansatte har gjort noe det kan være behov for å reagere på fra arbeidsgivers side eller de har behov for å få vite hvordan de skal gå frem for å få gjennomført nødvendige omstillinger eller nedbemanninger, forteller Nils Thorsrud. ALLE FÅR SVAR. Rundt halvparten av henvendelsene kommer på telefon, resten stort sett på mail. Jeg har som prinsipp at alle skal få raskt svar. Noen ganger trenger bedriften bare å forsikre seg om at de gjør ting rett eller de vil ha råd og vurderinger fra vår side i forhold til konkrete spørsmål som dukker opp i hverdagen. Men vi har også en del større og mer kompliserte saker som krever grundig oppfølging, sier Thorsrud som regner med at han gjennomfører rundt 100 bedriftsbesøk årlig. En gjenganger er utfordringer knyttet til sykefravær, både når det gjelder bedriftens tilretteleggingsplikt og hvordan man eventuelt må håndtere langvarig sykefravær hvor det kan være aktuelt å avslutte arbeidsforholdet. - Vi får også stadig flere henvendelser knyttet til arbeidstidsproblematikk. De siste årene har vi sett en økende gruppe med pendlere, ofte fra utlandet, som ønsker å ha mer fleksible arbeidstidsordninger. Her finnes det faktisk store muligheter for å lage avtaler lokalt sammen med tillitsvalgte eller man kan søke Arbeidstilsynet for å få dispensasjoner. Bedriftene blir ofte overrasket over hvor store mulighetene kan være, sier Nils Thorsrud. BREDT SPEKTER. Juridisk rådgivning overfor medlemsbedrifter er en kjerneoppgave for NHO. I tillegg til kompetansen ved regionkontoret, kan medlemsbedriftene også trekke veksler på NHO sentralt, samt hos de ulike landsforeningene. Fra regionkontorets side bistår vi med alle arbeidsrettslige problemstillinger som er knyttet til lover, tariffavtaler og arbeidskontrakter. Flere av landsforeningene, særlig innenfor bygg, anlegg og industri, har også ekspertise når det gjelder mer bransjespesifikke utfordringer, for eksempel knyttet til kontraktsforhold. I sum betyr det at vi kan tilby et svært bredt spekter av juridiske rådgivningstjenester gratis for NHOs medlemsbedrifter, sier Nils Thorsrud. Han legger til at dersom en medlemsbedrift har behov for juridisk bistand utover det som følger med NHO-medlemsskapet, så tilbys bedriftene slik bistand til gunstige vilkår gjennom samarbeidsavtalen som er inngått med Advokatfirma Tofte i Kristiansand. Selv om pågangen fra medlemsbedriftene er stor, konstaterer Thorsrud at det er mange medlemsbedrifter som sjelden eller aldri benytter seg av tjenestene. Dessverre tror jeg det er slik at enkelte ikke er fullt klar over hva de betaler for gjennom NHOmedlemskapet. Jeg vil anta at det er rundt halvparten av medlemsbedriftene som benytter disse tjenestene. Noen av de største medlemsbedriftene har jeg kontakt med ganger i året, mens andre er vesentlig mer sporadisk, sier han. SØK RÅD FØRST. Nils Thorsrud understreker at det er langt bedre å søke råd en gang for mye enn en gang for lite. Man sparer seg ofte for mye ekstraarbeid, dersom man i forkant undersøker hvilke rettigheter og muligheter man har som arbeidsgiver. Det er alltid litt mer krevende å finne en god løsning dersom bedriftsledere er kommet på etterskudd, spesielt i personalsaker. Likevel er jeg glad for å kunne konstatere at vi nesten aldri har arbeidsrettssaker i NHO-bedriftene på Sørlandet. Stort sett klarer vi å finne minnelige løsninger, sier Nils Thorsrud. Han trekker også frem samarbeidet med LO, Tekna, NITO og andre større arbeidstakerorganisasjoner i privat sektor. Selv om disse i enkelte saker er en motpart for NHO, så mener Thorsrud at organisasjonene er ryddige, profesjonelle og ordentlige. Det kan være mer krevende å møte ansatte som kommer med private advokater, for disse advokatene har ikke alltid like ryddig agenda. LO og de andre arbeidstakerorganisasjonene har mer kunnskap om spillereglene og er godt skolert. Det hjelper oss til å finne gode løsninger, understreker Nils Thorsrud som også fremhever kurstilbudet som en viktig fordel for medlemsbedriftene. Hvert år har vi mennesker innom ett eller flere av kurstilbudene NHO er med på å tilby. Det er også en verdifull del av vår kontakt med medlemsbedriftene, fastslår han. Vi kan tilby et svært bredt spekter av juridiske rådgivningstjenester gratis. Nils Thorsrud Nils Thorsrud er juridisk rådgiver i NHO Agder. Han bistår bedrifter som møter utfordringer knyttet til personalspørsmål og arbeidsrettslige forhold. NHOS ARBEIDSGIVERSERVICE NHO Agder tilbyr løpende og konkret NHOs medlemsbedrifter kan trekke veksler på landets fremste kompetanse innen arbeidsrett for arbeidsgivere. NHO sentralt har en egen arbeidsrettsavdeling, i tillegg til at NHOs 21 landsforeninger også har juridisk spisskompetanse innenfor de respektive bransjene. rådgivning til medlemsbedrifter i Agderfylkene. Målet er å gi praktisk og effektiv bistand i alle rettsspørsmål som berører ansettelsesforhold og personalspørsmål. 6 NHO AGDER NHO AGDER 7

5 TEKNOLOGIEVENTYRET Foto: Kjell Inge Søreide NOV, Aker og Cameron og deres ansatte bidrog tilsammen med 3 milliarder kroner i skatter og avgifter. Tor Henning Ramfjord (NOV), Thor Arne Håverstad (Aker Solutions) og Torstein Bringa (Cameron) står i spissen for ledende bedrifter i NODE-klyngen som er helt avgjørende for verdiskapning og velferd på Sørlandet. Størst i sør Leverandørindustrien er motoren i sørlandsk næringsliv. NHOs samfunnsregnskap dokumenterer at disse bedriftene er helt avgjørende for velferdstjenestene i landsdelen. N ational Oilwell Varco (NOV), Aker Solutions og Cameron er de tre dominerende aktørene i teknologiklyngen rundt Kristiansand. På oppdrag fra Kristiansand Næringsforening har NHO utarbeidet et samfunnsregnskap som viser hvor mye disse virksomhetene alene betyr for verdiskapningen og skatteinntektene i landsdelen ÅRSVERK. Samfunnsregnskapet viser at disse tre bedriftene, og deres underleverandører, alene finansierer over årsverk i offentlig sektor. Beregningen tar utgangspunkt i regnskapstall for De tre store omsatte da for 23,5 milliarder kroner og sysselsatte nærmere 5000 medarbeidere. Ifølge analysen bidro disse tre bedriftene i tillegg til nærmere 9000 årsverk hos norske underleverandører. Svært mange av disse holder til på Sørlandet. Alt i alt blir dette et mektig regnestykke når man ser på hva denne næringsaktiviteten betyr i form av offentlige inntekter. NOV, Aker og Cameron og deres ansatte bidro til sammen med tre milliarder kroner i skatter og avgifter i I tillegg er det 8 NHO AGDER beregnet at underleverandørene og deres ansatte bidro med 4,8 milliarder kroner i skatter og avgifter. 44 MILLIARDER KR. Leverandørindustri- ens betydning blir ytterligere forsterket gjennom analysen som er gjort i Konjunkturbarometeret for Agder som er utgitt av SR-bank, NAV, Aust-Ager fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge, LO og NHO Agder. Barometeret avdekker at den samlede petroleumsorienterte omsetningen i landsdelen var på ca 44 milliarder kroner i NODE-bedriftene står for 76 prosent av de samlede omsetningstallene i denne beregningen, men likevel er det altså hele 11 milliarder kroner som omsettes i andre deler av næringslivet på Agder med utgangspunkt i NODE-bedriftene. Konjunkturbarometeret avdekker også at Kristiansand-regionen er dominerende innenfor leverandørindustrien. Hele 82 prosent av omsetningen skjer i Kristiansandregionen. Østre Agder er neststørst med 13 prosent av omsetningen som tilsvarer rundt 6 milliarder kroner. SAMFUNNSREGNSKAP NODE-KLYNGEN NHO har utarbeidet en samfunnsregnskapsmodell som dokumenterer sammenhengen mellom verdiskaping i næringslivet og finansieringen av offentlig velferd. NCE NODE er en næringsklynge med 57 leverandørbedrifter innen olje- og gassnæringen på Sørlandet som inngår i det nasjonale programmet «Norwegian Centres of Expertise». Modellen gir et anslag på verdiskaping, sysselsetting og skattebidrag direkte fra bedriften og indirekte fra den aktivitet som genereres hos underleverandører for siste regnskapsår. En intens konkurranse bedriftene imellom, samhandling med krevende olje- og gasskunder og strenge myndighetskrav har bidratt til at mange av bedriftene har oppnådd en unik posisjon i sine markeder. Beregningen er tilpasset enkeltbedrifters virksomhet, eller konsoliderte virksomheter som driver innenfor samme næringsområde. Bedrifter kan enkelt bestille sin bedrifts samfunnsregnskap gjennom å bestille en analyse fra NHOs avdelings for samfunnsøkonomi og skatt. Bedriftene i NODE leverer alt fra komplette plattformløsninger til høyteknologisk utstyr for bruk om bord i plattformer og skip. Kundene er riggeiere, oljeselskaper og rederier nasjonalt og internasjonalt. Norwegian Centres of Expertise (NCE) er en ambisiøs satsing som ble etablert for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. NHO AGDER 9

6 REISELIV Stolt historie I 2006 kjøpte ekteparet Töpfer Lillesand Hotel Norge. Vi visste ikke helt hva vi gjorde, innrømmer Beate Holm Töpfer i dag. Hun og ektemannen Wolfgang hadde lang erfaring fra reiselivsbransjen da de bestemte seg for å kjøpe det tradisjonsrike og ærverdige hotellet i Lillesand. Men ingen av dem hadde erfaring med hva det faktisk innebærer å være arbeidsgivere og eier av en næringsvirksomhet. Det har vært krevende, men moro. Og vi har klart å gå med overskudd, hvert eneste år, sier Beate Holm Töpfer som er daglig leder av virksomheten og holder i trådene mens Wolfgang har hovedansvaret for at kjøkkenet holder en meget høy standard. I 2012 omsatte hotellet for 15,7 millioner kroner med 15 dedikerte årsverk. NHO AGDER NHO AGDER

7 REISELIV NÆRINGSPOLITIKK UTFORDRINGER. Reiselivsnæringen har store utfordringer, også på Sørlandet. Mange mindre distriktshoteller sliter i et marked som er i stadig endring. Med pressede marginer, tøff konkurranse og kunder som stiller økende krav til utvikling og kvalitet, så kreves det både motivasjon, gjennomføringsvilje og en grunnleggende kjærlighet til vertskapsrollen for å lykkes. Ekteparet Holm Töpfer føler at de sammen har klart å skape en bedrift de er stolte av, med lojale og dedikerte medarbeidere og trofaste kunder som setter pris på den unike opplevelsen som et besøk på Lillesand Hotel Norge faktisk er. Hotellet er en del av kjeden «De historiske» og bygningen er en del av sjelen i det gamle trehusmiljøet i Lillesand sentrum. Det har vært drevet hotell i bygningen siden 1873, og man fornemmer det historiske suset straks man kommer inn i hotellet. Da vi kjøpte hotellet, hadde vi minimalt med egenkapital. Jeg kommer aldri til å glemme da vi gikk i banken for å få lån, og klarte å overbevise dem om at vår motivasjon og vilje til å satse var den viktigste egenkapitalen man kan ha. Banken trodde på oss, og det ga oss muligheten til å starte, forteller Beate Holm Töpfer. HEVE BLIKKET. Hun har gått en krevende, men lærerik skole som hotellgründer. Hun har også erfart hvor viktig det er at rammebetingelsene er tilrettelagt for vekst og utvikling. Det har vært viktig for oss å være en del av NHO Reiseliv. I det daglige har vi naturligvis alt fokus rettet inn mot driften av hotellet. Da er det betryggende å vite at vi har en bransjeorganisasjon i ryggen som ivaretar næringens behov og utfordringer og kan heve blikket noe over de daglige gjøremålene. Dessuten vet vi at vi gjennom NHO-medlemskapet har tilgang til eksperter som kan hjelpe oss, ikke minst når det gjelder juridiske utfordringer. Samtidig opplever vi at det er viktig å være en del av et nettverk av andre reiselivsbedrifter. Det er både nyttig, inspirerende og lærerikt, mener Beate Holm Töpfer. Hun er heller ikke i tvil om hva som står øverst på hennes agenda når det gjelder bedre rammebetingelser: Som bedriftsleder er man pålagt å rapportere utrolig mye. Det tar tid, ressurser og oppmerksomhet som vi heller burde brukt på å utvikle virksomheten. Derfor er forenklinger mitt viktigste ønske for å gjøre hverdagen enklere for oss som driver egen virksomhet, sier Beate Holm Töpfer. Beate Holm Töpfer er daglig leder for Lillesand Hotel Norge. Hun er glad for å kunne være en del av nettverket av reiselivsbedrifter gjennom medlemskapet i NHO Reiseliv. Forenklinger mitt viktigste ønske for å gjøre hverdagen enklere for oss som driver egen virksomhet. Beate Holm Töpfer NHO REISELIV NHO Reiseliv er landsforeningen for hoteller, overnattings- og serveringsbedrifter. Landsforeningen har 2500 medlemsbedrifter. NHO Reiseliv Sør-Norge er den regionale foreningen for medlemsbedrifter i Telemark og Agder-fylkene. 000 NHO Reiseliv er reiselivets talerør og den toneangivende nærings- og arbeidsgiverorganisasjonen for bedrifter i denne næringen i Norge. NHO Reiseliv står også bak Innkjøpskjeden som sikrer medlemsbedriftene gunstige innkjøpsavtaler. I tillegg til medlemsservice, nærings- og arbeidslivspolitikk, arbeider NHO Reiseliv for forutsigbare rammevilkår, et godt omdømme og økt lønnsomhet. Veien til vekst Bedre veier og mindre byråkrati. Det er kort fortalt de viktigste forventningene fra næringslivet på Agder til politikerne. Næringslivets prioriteringer kommer blant annet frem i forbindelse det årlige Konjunkturbarometeret som NHO Agder står bak sammen med NAV, fylkeskommunene, Innovasjon Norge, SR-bank og LO. Beskjeden fra NHO-medlemmene på Sørlandet har vært veldig tydelig over flere år. Ingen enkeltsak er viktigere enn bedre infrastruktur dersom forholdene skal legges til rette for regional vekst. Bedre veier, utvidet flytilbud og effektiv logistikkhåndtering betyr lavere kostnader, mindre sløsing med ressursene, større bo- og arbeidsmarkeder og bedre dynamikk i næringsutviklingen. DET HASTER. Vi er smertelig klar over at det kommer til å ta mange år ennå før vi har den infrastrukturen som næringslivet og folk flest i landsdelen fortjener. Men det bare understreker at det haster å komme i gang, sier seniorrådgiver Trond Madsen i NHO Agder. Han er glad for at NHO har lykkes med å vekke regionale politikere i kampen for mer fremtidsrettede samferdselsløsninger, men erkjenner samtidig at det er en langsiktig kamp å vinne frem på den nasjonale arenaen. Vi opplever økende anerkjennelse av Det vil uansett ta mange år før vi har den infrastrukturen næringslivet på Sørlandet fortjener. Derfor haster det med å komme i gang med en offensiv satsing, mener seniorrådgiver Trond Madsen i NHO Agder. hva næringslivet på Sørlandet betyr i den store sammenhengen for norsk økonomi. Vi har eksportrettede bedrifter både innen olje- og gassektoren og prosessindustrien. Det betyr også at vi har et næringsliv som er svært konkurranseutsatt. Disse bedriftene har betydelige utfordringer fordi kostnadsnivået i Norge er høyere enn i konkurrentlandene. Effektiv infrastruktur kan bidra til å redusere kostnadene og gjøre ulempene mindre. Også derfor mener vi det er samfunnsøkonomisk lønnsomt og nødvendig å investere i samferdsel, sier Madsen. BLIR HØRT. Ved siden av arbeidsgiverservicen er det næringspolitiske arbeidet en hovedoppgave for NHO, også på regionalt nivå. Politiske beslutninger er avgjørende for næringslivets utviklingsmuligheter. Vi er avhengig av at lokal- og fylkespolitikere forstår at beslutningene de tar betyr noe for verdiskapningen i regionen. Derfor har vi en aktiv dialog med regionale myndigheter, og vi erfarer heldigvis at NHO blir hørt. Vi representerer 1250 bedrifter i landsdelen med mer enn ansatte, så det er ingen andre som kan representere næringslivet med samme tyngde som NHO Agder i denne regionen, mener Trond Madsen. 12 NHO AGDER NHO AGDER 13

8 BÅTINDUSTRI Markedssjef Arild Hansen i Norsafe gleder seg over gode utsikter for bedriften som i 2013 passerer 1 milliard kroner i omsetning. Sikker suksess Livbåtprodusenten Norsafe i Arendal er tuftet på 110 år gamle båtbyggertradisjoner. De siste årene har bedriften opplevd en fantastisk vekst. Parallelt med at vi har vokst, har vi også klart å opprettholde inntjeningen. Markedssjef Arild Hansen NORSAFE Norsafe er en norsk livbåtprodusent som har hovedkontor på Tromøya utenfor Arendal. Norsafe-gruppen har 950 ansatte og en budsjettert omsetning på 1,3 milliarder kroner i Norsafe kan føre sin historie tilbake til Jørgensen & Vik som ble etablert i I 1992 skiftet bedriften til dagens navn og veksten har skutt særlig fart det siste tiåret. Den tradisjonsrike bedriften har blitt verdensledende innenfor sitt markedssegment. De utvikler, produserer og selger avanserte livbåter og rescue-båter med tilhørende utsettingssystemer som både retter seg mot shipping- og offshoremarkedet. I takt med den kraftige veksten i offshoreinvesteringer globalt, samt et nytt sikkerhetsregelverk som gjøres gjeldende i Nordsjøen fra 2015, har bedriften opplevd en enorm etterspørsel etter sine produkter. - Vi dobler omsetningen i løpet av to år, forteller markedssjef Arild Hansen. I 2013 vil bedriften passere 1,3 milliarder kroner i omsetning, og det er ingenting som tyder på at veksten vil avta den nærmeste fremtiden. Parallelt med at vi har vokst, har vi også klart å opprettholde inntjeningen. Det er vi svært godt fornøyd med, sier han. KVALITET SELGER. Livbåtprodusenten har sitt hovedkontor og sin base på Tromøya utenfor Arendal, men har aktiviteter og representasjon over store deler av verden. Vi hadde ved inngangen til 2013 om lag 950 ansatte. 350 av disse jobber i Norge, mens resten jobber utenlands. Vi har egne produksjonsenheter i Norge, Hellas, Kina, Brasil og Mexico. De mest avanserte båtene bygges i Norge, og det er kunder som krever livredningsutstyr produsert i Europa, forteller Arild Hansen. Siden Norsafe i stor grad henvender seg til offshoremarkedet, så opplever de også at kundene har fokus på kvalitet, levetid og service-vennlighet og derfor er mindre prisfølsomme enn i andre markedssegmenter. Det er viktig for en produksjonsbedrift som skal konkurrere internasjonalt med norsk lønns- og kostnadsnivå. - Vi har satt cruisemarkedet på vent, fordi prispresset er så stort. Vi konkurrerer på kvalitet og løsninger, sier Arild Hansen. AVANSERT KONSTRUKSJON. En stor andel av livbåtene som leveres av Norsafe er såkalte fritt fall -livbåter. Disse er gjerne plassert på oljeplattformer meter over havoverflaten. Når en plattform må evakueres, kan livbåten slippes direkte i sjøen med opptil 70 passasjerer om bord. - Båtene skal tåle fallet, de skal være konstruert slik at passasjerene ikke skades og livbåten skal snu meter under vann og komme direkte opp til overflaten igjen. Det sier seg selv at det er en meget spesiell konstruksjon som skal til for å innfri disse kravene, sier Arild Hansen. Bedriften satser betydelige ressurser på forskning og utvikling. Ved hovedkontoret på Tromøya er det ansatt over 60 ingeniører og teknisk personell som jobber med design og utvikling. Forsiktig anslått bruker vi over 50 millioner kroner i året på forskning og utvikling, opplyser Arild Hansen. LANGSIKTIG FAMILIEBEDRIFT. Norsafe er en familieeid bedrift som ble overtatt av familien Skaala midt på 1980-tallet. De har bygd langsiktig og strategisk helt frem til dagens milliard-omsetning. Det er adm. direktør Geir Skaala som har ledet virksomheten frem til dagens posisjon. Vi har lykkes blant annet med vår internasjonale satsing. Det at vi etablerte oss i Kina rundt årtusenskiftet har vist seg å være en god strategisk beslutning. Vi forsøkte oss først med et joint venture, men veksten skjøt først fart da vi kjøpte ut partnerne og kunne satse for oss selv. I dag får vi mye av utstyret til våre norske båter fra vår fabrikk i Kina. Det er absolutt med på å gjøre oss konkurransedyktige, sier Geir Skaala. Norsafe ble NHO-medlem først i slutten av Skaala er glad for at bedriften i dag er en del av NHO-fellesskapet. Det gir trygghet å være med i en stor og solid arbeidsgiverorganisasjon. Vi får svært god rådgivning og støtten vi trenger, blant annet når vi skal forholde oss til ansattes organisasjoner, sier adm. direktør Geir Skaala i Norsafe. I tillegg til virksomheten i Norge har Norsafe produksjonsfasiliteter i Hellas, Kina, Brasil og Mexico. Norsafe er også representert i Singapore, USA, Japan, Korea og Nederland. NORSK INDUSTRI Norsk Industri er NHOs største landsforening med 25 prosent av de samlede årsverk i NHOs medlemsbedrifter. Norsk Industri organiserer ca bedrifter med ca ansatte. Medlemsbedriftenes interesser er Norsk Industris viktigste oppgaver. Norsk Industri er derfor engasjert i de mest sentrale industri- og næringslivspolitiske spørsmål av i dag. Norsk Industri yter medlemsbedriftene juridisk veiledning knyttet til det å være arbeidsgiver og bistand i svært mange spørsmål, hovedsakelig innen HMS, kompetanse og bransjemessige forhold. 14 NHO AGDER NHO AGDER 15

9 FRISØR Vil få sveis på bransjen Stolthet over faget. Det er det viktigste suksesskriteriet for Maja s Salong som har vokst til å bli Sørlandets største frisørkjede. Vi er opptatt av rekrutteringen til bransjen, og har derfor stort sett lærlinger ansatt hos oss. Eva Katrine Moi Skøie H istorien startet på 1960-tallet da Maja og Sigurd Moi startet sin første frisørsalong i Kristiansand. I dag er det døtrene Pia Kristine Moi Jacobsen og Eva Katrine Moi Skøie som har ansvaret for den daglige driften, men foreldrene er fortsatt med på eiersiden. Det som startet i det små har i dag blitt syv salonger i Kristiansand-området og en virksomhet som har rundt 50 medarbeidere. Det er veldig morsomt å utvikle virksomheten. Jeg trives med å jobbe med mennesker og å skape noe sammen med andre, sier Eva Katrine Moi Skøie som er daglig leder for virksomheten. RYDDIGHET. Hun vil det skal lønne seg å være ryddig og drive en virksomhet som tar vare på både kundene og medarbeiderne. Derfor kan det også være frustrerende for henne å se at det til stadighet popper opp nye frisørsalonger, uten at de som står bak nødvendigvis har den faglige ballasten og den seriøse tilnærmingen til å drive virksomhet som hun selv er opptatt av. - Det er ingen formelle krav til å starte en salong. Det holder i prinsippet å skaffe seg et lokale og kjøpe seg en saks. Min oppfatning er at det er for mange som slipper for lett unna. Jeg skulle ønske at myndighetene fulgte bedre opp, slik at de useriøse ble luket ut. Når vi ser noen operere med priser som kanskje er halvparten av det vi må ha, så er det nokså åpenbart at de neppe kan ha alt på stell. Vi synes det er bare bra om både Skatt Sør, Arbeidstilsynet og kommunen følger opp og kontrollerer bransjen i større grad. Det vil sikre oss like konkurransevilkår, sier Eva Katrine Moi Skøie. GOD SERVICE. Konkurransen mellom frisørsalongene kan være tøff, Eva Katrine Moi Skøie er daglig leder for Maja s Salong som nå har rundt 50 ansatte og syv forskjellige salonger i Kristiansand. Jeg er opptatt av at det skal lønne seg å drive ryddig og ordentlig, sier hun. 16 NHO AGDER men Maja s Salong har funnet et konsept som kundene setter pris på. For vår del handler det blant annet om at vi utelukkende har drop in -timer. Hos oss går det ikke an å bestille time, men mange av kundene våre har en fast frisør som de foretrekker og de vet også når det er minst ventetid. Men det aller viktigste er likevel at vi klarer å yte kundene service helt fra de kommer inn døra til de går ut igjen. God service er også med på å sikre at vi har en plass i kundenes bevissthet, slik at det er oss de kommer tilbake til neste gang de har behov for en frisørtime, forteller Eva Katrine Moi Skøie. Maja s Salong er den eneste frisørsalongen i Kristiansand som har tariffavtale for sine ansatte. Det betyr trygghet for medarbeiderne og forutsigbarhet for alle parter. Det er synd at det ikke er flere salonger som legger vekt på å ha ryddige forhold. Det er noe av det vi arbeider med i frisørlauget. Vi er også opptatt av rekrutteringen til bransjen og har derfor stort sett lærlinger ansatt hos oss. Stort sett får alle lærlinger som ønsker det fast jobb hos oss når de er ferdige med læretiden, sier hun. FÅR GOD HJELP. Eva Katrine Moi Skøie synes det er en trygghet at bedriften hennes er med i NHO-fellesskapet gjennom bransjeorganisasjonen NFVB (Norske frisør- og velværebedrifter). Som NHO-medlem får vi hjelp når vi trenger det, blant annet når det gjelder arbeidsrettslige spørsmål. Gjennom å stå sammen har vi mye større muligheter til å få gjennomslag. Ett eksempel fra vår bransje er at vi har fått fritak for sykepenger i forbindelse med sykdom som er knyttet til graviditet. I en bransje med et høyt antall kvinner var dette en viktig seier. Men jeg tror kanskje at både NHO og NFVB kunne vært enda flinkere til å markedsføre de sakene man faktisk får gjennomslag for politisk, sier Eva Katrine Moi Skøie. NHO HÅNDVERK NHO Håndverk er en landsforening for bedrifter innen håndverk og handel. NHO Håndverk har 2000 medlemmer fordelt på 40 bransjer og fag. Over 80 prosent av medlemsbedriftene har mindre enn fem ansatte. Medlemsbedriftene i NHO Håndverk har det til felles at lønnsandelen ofte er den største delen av omsetningen. NHO Håndverks idégrunnlag er å utnytte fellesskapet til å gjøre små og mellomstore håndverksbedrifter attraktive i markedet. Medlemmer av NHO Håndverk har tilgang til egen jurist som gir råd og aktiv bistand i arbeidsrettslige saker. I tillegg har medlemsbedriftene tilgang til hele NHO-familiens juridiske ekspertise, inkludert den som finnes ved NHOs regionkontor. Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for frisører og annen skjønnhetspleie som er tilknyttet NHO Håndverk. NHO AGDER 17

10 UTDANNING Foto: Jan Aabøe Får frem flere flinke folk Kunnskap skaper verdier. Derfor er kompetanseutvikling i landsdelen ett av de strategiske satsingsområdene for NHO Agder. Rekruttering av kompetent arbeidskraft er en forutsetning for fortsatt økt verdiskapning i næringslivet i Agder-fylkene, sier utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder. I nært samarbeid med enkeltbedrifter, bransjer, opplæringskontorer, skoler og offentlige myndigheter i regionen, arbeider han målrettet for å styrke grunnlaget for rekruttering til næringslivet på Sørlandet. NHO har et tett samarbeid med UiA, men har også lagt økt vekt på fagopplæring innenfor yrkesfagene. Derfor er det gledelig at Agder i 2012 var den regionen i Norge med flest lærlinger i forhold til folketallet. - Mat- og restaurantfag er ett av yrkesfagene vi har prioritert å satse spesielt på. Også her er det gledelig å se resultater i form av økt søkning til disse utdanningene på Sørlandet, sier Fred Skagestad. JENTER OG TEKNOLOGI. - Det er noen hovedområder som har pekt seg ut, sier Skagestad som mener det er nødvendig å sette inn ressursene på utvalgte sektorer dersom man skal få målbare resultater. Derfor har NHO Agder hatt et særlig engasjement for å styrke rekrutteringen til teknologifag, blant annet gjennom prosjektet Jenter og teknologifag. - Unge forbilder er et annet prosjekt vi har tatt initiativ til. Her bruker vi ungdom selv som forbilder for andre ungdommer med sikte på å bekjempe drop out-problemene i videregående skole, sier Fred Skagestad. Bedre rekrutteringsmuligheter og styrket fagkompetanse er avgjørende for næringslivet mener utdanningsrådgiver Fred Skagestad. FORBILDE. NHOs administrerende direktør, Kristine Skogen Lund, er en av dem som har fremhevet NHO Agders målrettede satsing og tette samarbeid med andre lokale aktører. - Dette har ført til en dobling av jenter som valgte realfag på kun to år, har hun påpekt i intervjuer og mener andre kan lære av disse erfaringene. Bruk av unge rollemodeller i arrangementer som «Jenter og teknologi» har økt søkningen til teknologi og realfag i Agder, og vi kan få flere slike tiltak, har Kristin Skogen Lund fastslått. Kine Koanda fra Grimstad er en av dem som symboliserer den sterke satsingen på fagutdanning og vilje til nytenkning på Sørlandet. Hun ble kåret til Årets lærling i 2012 og fikk etter avlagt fagprøve fast jobb som elektriker hos YIT Arendal. 18 NHO AGDER NHO AGDER 19

11 Medlemsfordeler NHO fellesskapet er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Dette gir slagkraft som kommer deg til gode. Dette får du som NHOmedlem»»Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Er du medlem hos oss, kan du kontakte regionkontoret eller din landsforening for eksperthjelp i forbindelse med permitteringer, oppsigelser, ansettelser, sykdom, ferie, trygd, pensjon, arbeidsmiljø eller HMS. I tillegg har NHOs arbeidsrettsavdeling ekspertise og erfaring innen alle områder når det gjelder den individuelle og kollektive arbeidsretten. Det er ingen begrensninger i antall konsultasjoner.»»arbeidsgivers verktøy NHOs eksperter på arbeidsliv, arbeidsrett og næringsjus har laget forskjellige verktøy som hjelper deg i din daglige rolle som arbeidsgiver. Du finner veiledere, sjekklister, maler, kontrakter og annen nyttig informasjon på»» nho.no/minside»»din bransje og ditt regionkontor NHOs 15 regionkontorer tilbyr rask service og rådgivning, møteplasser og lokalkompetanse der du er. Lands- og bransjeforeningene er bedriftens hovedtilknytning til NHO. Her får du og din bedrift råd og hjelp i spørsmål som angår bransjen. Det er 21 landsforeninger og over 60 bransjer i NHOfellesskapet.»» nho.no/agder»»faglig nettverk Gjennom arrangementer og nettverk som Småtinget, NHOs årskonferanse, regionale årskonferanser, Female Future og Global Future, møter du mennesker med samme interesser, utfordringer og erfaringer. Alle ansatte i NHOs medlemsbedrifter har også adgang til et faglig diskusjonsforum gjennom NHO Nettsamfunn.»» nho.no/nettsamfunn»»min side Alle medlemsbedrifter har tilgang til Min side og en egen brukerprofil på nett. Her finnes en samlet oversikt over medlemsfordeler, verktøy, kontaktpersoner og eventuelle tariffavtaler lett tilgjengelig. Årsoppgavene innleveres via Min side, og i tillegg kan man på enkelt vis selv oppdatere data om bedriften og ansatte.»» nho.no/minside»»team offentlige anskaffelser NHO-fellesskapets team på seks jurister tilbyr alle medlemmer veiledning og bistand innenfor offentlige anskaffelser, samt blant annet kurs for leverandører.»» nho.no/offentlig»»næringslivets Skole I Næringslivets Skole får våre medlemsbedrifter nyte godt av NHO-fellesskapets samlede ressurser og ekspertise, gjennom aktuelle kurs uavhengig av bransje. I vår kursportal vil du og din bedrift finne relevante kurs og opplæring. Konseptet er basert på en gjennomføringsform som passer travle ledere og medarbeidere.»» naeringslivetsskole.no Rabatterte fordeler hos våre samarbeidspartnere:»»rimeligere advokattjenester Eurojuris Norge tilbyr NHO-medlemmer forretningsjuridiske tjenester til 15 % rabatt. Det gis i tillegg en time gratis førstekonsultasjon. I Agder-fylkene er Eurojuris representert ved Advokatfirma Tofte DA.»» nho.no/eurojuris»»nho Tjenestepensjon NHO Tjenestepensjon har hatt høyest kundetilfredshet hvert år siden NHO valgte Storebrand som leverandør av obligatorisk tjenestepensjon i NHO Tjenestepensjon skal sikre medlemsbedriftene den mest effektive administrasjonen, den beste servicen, og den beste rådgivningen.»» storebrand.no/nho»»avtale med Kopinor Alle bedrifter som kopierer materiale beskyttet etter Åndsverkloven, må ha avtale med Kopinor. NHO har forhandlet frem en mønsteravtale som den enkelte bedrift kan inngå, og som gir store besparelser.»»avtalen kan inngås direkte på kopinor.no/ nho»»sjømannskirken Bedrifter som ønsker styrket beredskap for sine ansatte på oppdrag i utlandet, kan inngå avtale med Sjømannskirken. NHOs medlemmer tilbys 20 prosent rabatt for en avtale om slike beredskapstjenester. nho.no/minside Meld deg inn og bli en del av fellesskapet!»» nho.no/innmelding ANSATTE I NHO AGDER Siri Mathiesen regiondirektør Tlf: Trond Madsen seniorrådgiver Tlf: Nils Thorsrud juridisk rådgiver Tlf: Fred Skagestad utdanningsrådgiver Clare Jortveit prosjektleder Tlf: Randi Tollefsen Sekretær Tlf: Produksjon: Innoventi. Tekst: Trond Madsen. Forsidefoto: Sondre Steen Holvik. Trykk: Kai-Hansen Trykkeri Besøksadresse NHO Agder Kristiansand: Kjøita 6, 4630 Kristiansand. Arendal: Torvet 5, 4836 Arendal. Telefon:

Riksrevisjonen en vokter av felleskapets midler

Riksrevisjonen en vokter av felleskapets midler Nr 2 / 2010 Riksrevisjonen en vokter av felleskapets midler Under ledelse av Jørgen Kosmo har Riksrevisjonen blitt en langt mer synlig samfunnsinstitusjon. Også utenfor landets grenser blir den norske

Detaljer

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

Prosjektrapport nr. 3/2007. Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder. May-Linda Magnussen.

Prosjektrapport nr. 3/2007. Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder. May-Linda Magnussen. Prosjektrapport nr. 3/2007 Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder May-Linda Magnussen Nina Jentoft Morten Jeppesen Liv Mari Nesje Helge Røed Tittel Forfattere Gode

Detaljer

Som medlem i Norsk Industri har du mange fordeler. Les om dem i denne brosjyren.

Som medlem i Norsk Industri har du mange fordeler. Les om dem i denne brosjyren. Gode bedrifter, godt for Norge Som medlem i Norsk Industri har du mange fordeler. Les om dem i denne brosjyren. Ta fagbrev, lederkurs og ingeniørutdanning gjennom Norsk Industri. Se s. 12. 2 Bredt spekter

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

sterkere Et fellesskap som gjør deg

sterkere Et fellesskap som gjør deg Et fellesskap som gjør deg sterkere Benytt deg av medlemsfordelene. Ta del i et bredt tilbud av kurs og konferanser! Ta fagbrev, lederkurs og ingeniørutdanning gjennom Norsk Industri. Se s. 12. Bredt spekter

Detaljer

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde NHO10 NHO-Magasinet nummer 02.2010 for samfunnsengasjerte mennesker Lydhør president Kristin Skogen Lund vil lytte til bedriftene nho krever 25 prosent redusert skjemavelde MATTEHJELP Røde Kors leksehjelp

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

annonsebilag fra nho

annonsebilag fra nho annonsebilag fra nho I intro I Hva velger du? Av NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund For samfunnet handler et stortingsvalg om felles prioriteringer og felles oppgaver. For enkeltmennesket handler valget

Detaljer

annonsebilag fra nho

annonsebilag fra nho annonsebilag fra nho I intro I Hva velger du? Av NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund For samfunnet handler et stortingsvalg om felles prioriteringer og felles oppgaver. For enkeltmennesket handler valget

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

Det er. medlemmene. som eier Norsk Industri. Et nyttig medlemskap utnytt dine medlemsfordeler!

Det er. medlemmene. som eier Norsk Industri. Et nyttig medlemskap utnytt dine medlemsfordeler! Det er medlemmene som eier Norsk Industri Et nyttig medlemskap utnytt dine medlemsfordeler! 2 Innhold I denne brosjyren presenteres et utvalg av fordelene ved å være medlem i Norsk Industri og NHO. Se

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Tema. Norges. Vi har egentlig bare to valg: Å jobbe mer eller å jobbe smartere. nærings-nm: beste kommuner

Tema. Norges. Vi har egentlig bare to valg: Å jobbe mer eller å jobbe smartere. nærings-nm: beste kommuner NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 01.2010 Tuva Thorson på Langedrag er sjef for en hel flokk nærings-nm: Norges beste kommuner Tema Vi har egentlig bare to valg: Å jobbe mer eller å

Detaljer

MED LAKS. agenda. Vil redde verden. Turistene. xxxxxxx regional innovasjon næringsutvikling utenfor storbyene. Mødre. Global eldrehjelp fra Oslo

MED LAKS. agenda. Vil redde verden. Turistene. xxxxxxx regional innovasjon næringsutvikling utenfor storbyene. Mødre. Global eldrehjelp fra Oslo agenda Vil redde verden MED LAKS Et annonsebilag fra Magnet Media Global eldrehjelp fra Oslo Slik utvikler NCE og Arena næringsklynger tema: xxxxxxx regional innovasjon næringsutvikling utenfor storbyene

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Norske frisør- og velværebedrifter

Norske frisør- og velværebedrifter Norske frisør- og velværebedrifter Årsrapport 2011-2013 1 Kjære medlemmer! En stor takk til alle som gjennom denne landsmøteperioden har bidratt til at vi som fag og bransje har styrket oss på flere felt.

Detaljer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Prosjektrapport nr. 32/2002 Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014

VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014 VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014 FORORD VIBEKE HAMMER MADSEN Administrerende direktør Norske virksomheter er ansvarlige. Den viktigste jobben de gjør er å skape arbeidsplasser og verdier

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

KONJUNKTUR- RAPPORT s. 5

KONJUNKTUR- RAPPORT s. 5 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 1/2009 Nytt tiltak under finanskrisen: KONJUNKTUR- RAPPORT s. 5 Enova etablerer støtteprogram for energieffektivisering i offentlige bygg s. 3 Regjeringens tiltakspakker styrker

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Prinsipprogram 2014-2017

Prinsipprogram 2014-2017 Forbundet for Ledelse og Teknikk Prinsipprogram 2014-2017 Vedtatt på landsmøtet 29.10.2013 sammen inn i fremtiden Innhold 1 Organisasjon 4 1.1 Visjoner og verdier 4 1.2 Utfordringer i kommende periode

Detaljer

5TIPS TIL OMSTILLING OG RESTRUKTURERING IKKE SNU FOR MANGE STENER PÅ ÉN GANG

5TIPS TIL OMSTILLING OG RESTRUKTURERING IKKE SNU FOR MANGE STENER PÅ ÉN GANG Organisering Slik tjener Hapro på Lean Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Arbeidskapital Se mulighetene i endringsprosesser Nedbemanning Fokuser på dialogen ved masseoppsigelser

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer