HÅRFIN SUKSESS. SEILER I MEDVIND Norsafe passerer 1 milliard kr i omsetning Side 14-15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅRFIN SUKSESS. SEILER I MEDVIND Norsafe passerer 1 milliard kr i omsetning Side 14-15"

Transkript

1 SKAPE Et magasin for og om NHO Agder SEILER I MEDVIND Norsafe passerer 1 milliard kr i omsetning Side BEST I VERDEN GE Healthcare i Lindesnes kjemper i verdensmesterskapet hver dag Side 4-5 HÅRFIN SUKSESS Eva Katrine Moi Skøie trives best når hun kan skape noe sammen med andre. AGDER Side NHO AGDER 1

2 LEDER PRESENTASJON Dette er NHO Agder Regionkontorets mest sentrale arbeidsområder er: Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael NHO Agder er et serviceorgan for alle våre medlemsbedrifter i de to Agder-fylkene. Vi har 6 ansatte og kontorer i Kristiansand og Arendal. NÆRINGSPOLITIKK KOMPETANSE Verdiskapning og vekst Siri Mathiesen regiondirektør NHO Agder NHO Agder representerer de viktigste verdiskaperne i vår landsdel. Vi samler de fleste store bedrifter i Agder-fylkene som sammen er et unikt og mangfoldig fellesskap. Blant våre medlemsbedrifter finner vi alt fra enkeltmannsforetak til store industribedrifter som omsetter for milliardbeløp hvert år og som har hele verden som marked. I dette magasinet presenterer vi ulike medlemsbedrifter som viser noe av mangfoldet, samt at vi har lyst til å fortelle om noe av det arbeidet regionkontoret driver med i det daglige. Naturligvis har disse virksomhetene svært forskjellige utfordringer, både når det gjelder rammevilkår og marked. Men bedriftene har også noe helt essensielt til felles: de har sitt utgangspunkt på Sørlandet og de er med på å skape verdier og vekst i vår landsdel. De bidrar til gode arbeidsplasser, utfoldelsesmuligheter for enkeltmennesker, ny kunnskap, varer og tjenester som samfunnet trenger og etterspør samt skatteinntekter som gjør det mulig å drive skoler, sykehjem og andre nødvendige offentlige tjenester. Hele regionen er avhengig av at næringslivet gis muligheter for vekst og nyskapning. Derfor er det nødvendig at næringslivet blir hørt når kommuner, fylkeskommunene og regionale statlige myndigheter fatter beslutninger som påvirker vekst- og utviklingsmulighetene for bedriftene. Fordi NHO Agder har rundt 1250 bedrifter som representer over årsverk i ryggen, så har våre argumenter gjennomslag før beslutninger fattes. Vårt brede næringspolitiske engasjement er viktig for våre medlemmer. Men enda viktigere er det å vite at NHO stiller opp også for den enkelte bedrifter når krevende utfordringer melder seg. Nærhet til den enkelte bedrift og høy kompetanse ved kontoret, sikrer våre medlemsbedrifter råd og veiledning av høy kvalitet spesielt knyttet til spørsmål omkring arbeidsrett. Det er medlemsbedriftene som er vår oppdragsgiver. Derfor er oppfølging, bistand og hjelp til den enkelte medlemsbedrift alltid vår førsteprioritet. Vi er her for din bedrift! Til slutt: vi ønsker oss flere medlemmer og mer fornøyde medlemmer, så ikke nøl med å kontakte meg eller en av mine kolleger. Vår hovedoppgave er å drive lokalt opinionsskapende arbeid, påvirke lokale og regionale myndigheter og gi råd og bistand til våre medlemmer i Aust- og Vest-Agder medlemsbedrifter med ansatte NHO Agder har rundt 1250 medlemsbedrifter. Disse bedriftene har over ansatte. Vi er derfor den suverent største og viktigste arbeidsgiverorganisasjonen i landsdelen. NHO Agder er derfor også det mest representative talerøret for næringslivets interesser i vår landsdel. Vi arbeider aktivt og målrettet mot kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter for å fremme næringslivets interesser og bidra til bedre rammevilkår for verdiskapning og vekst i Agder-fylkene. Vi arbeider med et bredt spekter av samfunnsområder for å bidra til at lokale og regionale politiske beslutninger vektlegger hensynet til arbeidsplasser, verdiskapning og regional utvikling. Dette gjelder både generelle samfunnsområder som infrastruktur og utdanning, men også mer konkret i forhold til enkeltnæringers behov. Vi har også et tett og godt samarbeid med de etablerte næringsnettverkene i landsdelen, som blant andre Node, Eydenettverket, Arena Usus (reiseliv) og Digin (IT-næringen). Kampen for bedre veier, videreutvikling av Kjevik og et fremtidsrettet havnetilbud i regionen har de siste årene vært den aller viktigste prioriteringen i det næringspolitiske arbeidet. ARBEIDSGIVERSERVICE Det er krevende å være arbeidsgiver. Den enkelte bedrift er pålagt å følge avtaler, regler og lover som ofte er kompliserte og vanskelige å trenge gjennom uten eksperthjelp. Som NHO-medlem får bedriften gratis juridisk rådgivning i spørsmål som er knyttet til arbeidsrett. Regionkontoret har juridisk kompetanse som medlemsbedriftene løpende rådfører seg med, og vi bistår også i konflikter av arbeidsrettslig karakter på den enkelte arbeidsplass. Foto: Jo Michael Rundt 40 prosent av bedriftene på Agder rapporterer om at de tidvis har problemer med å rekruttere medarbeidere med relevant kompetanse. Derfor er satsing på kunnskap og kompetanseutvikling en nøkkel for å skape grunnlag for vekst i landsdelen. NHO Agder er derfor en pådriver for å styrke relevante utdanningsmuligheter i landsdelen, både innenfor høyere utdanning og innenfor fagopplæringen. Prosjekter som Jenter og teknologi, Ny giv, Mad å leven» og «Ung tekno» er noen av de initiativene NHO Agder er involvert i. PROSJEKTUTVIKLING Foto: Jo Michael NHO tar kontinuerlig initiativ til ulike typer prosjekter som skal rette søkelys mot bestemte utfordringer i arbeids- og samfunnsliv. Vi er stolte over å ha skapt suksesser som Female Future og Global Future. I samarbeid med andre aktører i samfunnslivet i vår landsdel, utvikler vi nye prosjekter blant annet for å stimulere lederutvikling, innovasjon i offentlig sektor og bidra til å få flere over fra trygd til aktiv deltakelse i arbeidslivet. 2 NHO AGDER NHO AGDER 3

3 PROSESSINDUSTRI Foto: Torstein Øen/Fædrelandsvennen EYDE-NETTVERKET Eyde-nettverket er en klynge av prosessindustribedrifter på Sørlandet. Nettverket ble etablert i 2007 og har nå ni medlemsbedrifter. Bedriftene samarbeider for å øke egen konkurransekraft, redusere miljøbelastningen, bli mer robuste i forhold til endringer i konjunkturer og rammebetingelser, samt videreutvikling av virksomhetene. Best når det gjelder Fra og med 1. januar 2010 ble Eyde-nettverket en del av arena-programmet som er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Hver eneste dag deltar de 350 ansatte ved GE Healthcares anlegg i Lindesnes kommune i en knallhard global konkurranse. Og de vinner. Nesten ytterst på Norges sydspiss ligger GE Healthcares anlegg for produksjon av grunnsubstans til medisinsk diagnostiske kontrastmidler. Noen vil mene det er mot både sunn fornuft og alle økonomiske lover at en så eksportrettet, kunnskapsintensiv og høyteknologisk virksomhet kan være plassert på et sted som dette. Men i over 30 år har de som jobber her bevist i praksis at det er fullt mulig. Jorunn Gislefoss er fabrikksjef for anlegget i Lindesnes og stolt over hva medarbeiderne presterer. - Vi er verdensledende på det vi gjør, og vi selger våre produkter i 130 land. Produktene våre brukes hvert sekund og er med på å redde liv hver dag, og det gjør det ekstra meningsfylt å jobbe nettopp her, sier hun. LYKKES TROSS ALT. Anlegget til GE Healthcare på Spangereid er av noen omtalt som ett av Norges beste eksempler på vellykket distriktsutbygging. Fabrikkanlegget ligger en times kjøring fra Kristiansand, og det vil være en overdrivelse å si at infrastrukturen i nærområdet er tilpasset transportbehovene fra anlegget. Hver eneste dag er det tungtransportbiler som kjører til og fra anlegget på en vei som er vesentlig mer idyllisk enn effektiv. I tillegg er det selvfølgelig en utfordring å konkurrere internasjonalt med norsk kostnadsnivå. Varer, tjenester og lønninger er dyrere i Norge enn hos konkurrentene. Likevel har de lykkes. Den enkle forklaringen handler om effektivitet, mener fabrikksjefen. - I starten hadde vi patent på produktene våre, og den perioden benyttet vi godt ved å bygge kapasitet for store volumer og rasjonell utnyttelse av råvarene. Det gjør at vi kan operere kostnadseffektivt. Dessuten har vi alltid hatt flinke folk. Det er et must for en virksomhet som vår, sier Jorunn Gislefoss. TØFFE KRAV. GE Healthcare er eid av GE-konsernet som er verdens tredje største selskap. Det betyr tøffe resultatkrav, men også ressurser til investeringer og langsiktig satsing. - Det er primært på to områder vi har merket forandringer etter at GE kjøpte fabrikken. Først og fremst stilles det veldig strenge krav når det gjelder etikk og helse, miljø og sikkerhet (HMS). Vi måles på disse områdene. Vi har satt oss tøffe mål også når det gjelder energibruk. I 2004 ble det satt et mål om at hele GE skulle redusere relativt energiforbruk med 30 prosent innen Da konsernet så at vi ville klare dette greit, ble målet endret til 50 prosent reduksjon av relativt energiforbruk. Dersom vi klarer å gjennomføre det vi nå planlegger, så håper vi å nå dette målet i løpet av 2014, forteller Jorunn Gislefoss. VIKTIG FELLESSKAP. GE Healthcare er også sterkt engasjert i Eyde-nettverket og som aktiv i NHO-fellesskapet. Jorunn Gislefoss opplever samarbeidet med andre bedrifter i regionen som både viktig og nyttig. Vi har for eksempel arrangert interne kurs for alle bedriftene i Eyde-nettverket der vi har brukt interne ressurser. Dermed har vi spart penger og delt kunnskap samtidig. Det er veldig verdifullt for oss å samarbeide med andre prosessindustribedrifter som har base på Sørlandet. NHO-tilknytningen er også viktig for oss. Først og fremst har vi stor nytte av juridisk rådgivning og arbeidsgiverservice. Men vi har også kunne trekke veksler på NHOs ressurser for eksempel i arbeidet med å få redusert den kommunale eiendomsskatten. Vi vet at når vi skal påvirke politiske beslutninger, så er vi nødt til å jobbe sammen med andre. Derfor er NHO viktig for oss, og vi får mye igjen for medlemskapet, sier fabrikksjef Jorunn Gislefoss. GE Healthcare holder til på Spangereid i Lindesnes kommune og produserer grunnsubstans til medisinsk diagnostiske kontrastmidler. Fabrikksjef Jorunn Gislefoss er stolt over at de hevder seg i en knallhard konkurranse på verdensmarkedet. 4 NHO AGDER NHO AGDER 5

4 ARBEIDSRETT Gode råd kan være gratis Juridisk rådgiver Nils Thorsrud får rundt 4000 henvendelser årlig fra NHO Agders medlemsbedrifter. Stort sett ender det med at han finner en løsning. Mange av henvendelsene handler om personalproblematikk. Bedriftene trenger råd og veiledning i personalsaker hvor ansatte har gjort noe det kan være behov for å reagere på fra arbeidsgivers side eller de har behov for å få vite hvordan de skal gå frem for å få gjennomført nødvendige omstillinger eller nedbemanninger, forteller Nils Thorsrud. ALLE FÅR SVAR. Rundt halvparten av henvendelsene kommer på telefon, resten stort sett på mail. Jeg har som prinsipp at alle skal få raskt svar. Noen ganger trenger bedriften bare å forsikre seg om at de gjør ting rett eller de vil ha råd og vurderinger fra vår side i forhold til konkrete spørsmål som dukker opp i hverdagen. Men vi har også en del større og mer kompliserte saker som krever grundig oppfølging, sier Thorsrud som regner med at han gjennomfører rundt 100 bedriftsbesøk årlig. En gjenganger er utfordringer knyttet til sykefravær, både når det gjelder bedriftens tilretteleggingsplikt og hvordan man eventuelt må håndtere langvarig sykefravær hvor det kan være aktuelt å avslutte arbeidsforholdet. - Vi får også stadig flere henvendelser knyttet til arbeidstidsproblematikk. De siste årene har vi sett en økende gruppe med pendlere, ofte fra utlandet, som ønsker å ha mer fleksible arbeidstidsordninger. Her finnes det faktisk store muligheter for å lage avtaler lokalt sammen med tillitsvalgte eller man kan søke Arbeidstilsynet for å få dispensasjoner. Bedriftene blir ofte overrasket over hvor store mulighetene kan være, sier Nils Thorsrud. BREDT SPEKTER. Juridisk rådgivning overfor medlemsbedrifter er en kjerneoppgave for NHO. I tillegg til kompetansen ved regionkontoret, kan medlemsbedriftene også trekke veksler på NHO sentralt, samt hos de ulike landsforeningene. Fra regionkontorets side bistår vi med alle arbeidsrettslige problemstillinger som er knyttet til lover, tariffavtaler og arbeidskontrakter. Flere av landsforeningene, særlig innenfor bygg, anlegg og industri, har også ekspertise når det gjelder mer bransjespesifikke utfordringer, for eksempel knyttet til kontraktsforhold. I sum betyr det at vi kan tilby et svært bredt spekter av juridiske rådgivningstjenester gratis for NHOs medlemsbedrifter, sier Nils Thorsrud. Han legger til at dersom en medlemsbedrift har behov for juridisk bistand utover det som følger med NHO-medlemsskapet, så tilbys bedriftene slik bistand til gunstige vilkår gjennom samarbeidsavtalen som er inngått med Advokatfirma Tofte i Kristiansand. Selv om pågangen fra medlemsbedriftene er stor, konstaterer Thorsrud at det er mange medlemsbedrifter som sjelden eller aldri benytter seg av tjenestene. Dessverre tror jeg det er slik at enkelte ikke er fullt klar over hva de betaler for gjennom NHOmedlemskapet. Jeg vil anta at det er rundt halvparten av medlemsbedriftene som benytter disse tjenestene. Noen av de største medlemsbedriftene har jeg kontakt med ganger i året, mens andre er vesentlig mer sporadisk, sier han. SØK RÅD FØRST. Nils Thorsrud understreker at det er langt bedre å søke råd en gang for mye enn en gang for lite. Man sparer seg ofte for mye ekstraarbeid, dersom man i forkant undersøker hvilke rettigheter og muligheter man har som arbeidsgiver. Det er alltid litt mer krevende å finne en god løsning dersom bedriftsledere er kommet på etterskudd, spesielt i personalsaker. Likevel er jeg glad for å kunne konstatere at vi nesten aldri har arbeidsrettssaker i NHO-bedriftene på Sørlandet. Stort sett klarer vi å finne minnelige løsninger, sier Nils Thorsrud. Han trekker også frem samarbeidet med LO, Tekna, NITO og andre større arbeidstakerorganisasjoner i privat sektor. Selv om disse i enkelte saker er en motpart for NHO, så mener Thorsrud at organisasjonene er ryddige, profesjonelle og ordentlige. Det kan være mer krevende å møte ansatte som kommer med private advokater, for disse advokatene har ikke alltid like ryddig agenda. LO og de andre arbeidstakerorganisasjonene har mer kunnskap om spillereglene og er godt skolert. Det hjelper oss til å finne gode løsninger, understreker Nils Thorsrud som også fremhever kurstilbudet som en viktig fordel for medlemsbedriftene. Hvert år har vi mennesker innom ett eller flere av kurstilbudene NHO er med på å tilby. Det er også en verdifull del av vår kontakt med medlemsbedriftene, fastslår han. Vi kan tilby et svært bredt spekter av juridiske rådgivningstjenester gratis. Nils Thorsrud Nils Thorsrud er juridisk rådgiver i NHO Agder. Han bistår bedrifter som møter utfordringer knyttet til personalspørsmål og arbeidsrettslige forhold. NHOS ARBEIDSGIVERSERVICE NHO Agder tilbyr løpende og konkret NHOs medlemsbedrifter kan trekke veksler på landets fremste kompetanse innen arbeidsrett for arbeidsgivere. NHO sentralt har en egen arbeidsrettsavdeling, i tillegg til at NHOs 21 landsforeninger også har juridisk spisskompetanse innenfor de respektive bransjene. rådgivning til medlemsbedrifter i Agderfylkene. Målet er å gi praktisk og effektiv bistand i alle rettsspørsmål som berører ansettelsesforhold og personalspørsmål. 6 NHO AGDER NHO AGDER 7

5 TEKNOLOGIEVENTYRET Foto: Kjell Inge Søreide NOV, Aker og Cameron og deres ansatte bidrog tilsammen med 3 milliarder kroner i skatter og avgifter. Tor Henning Ramfjord (NOV), Thor Arne Håverstad (Aker Solutions) og Torstein Bringa (Cameron) står i spissen for ledende bedrifter i NODE-klyngen som er helt avgjørende for verdiskapning og velferd på Sørlandet. Størst i sør Leverandørindustrien er motoren i sørlandsk næringsliv. NHOs samfunnsregnskap dokumenterer at disse bedriftene er helt avgjørende for velferdstjenestene i landsdelen. N ational Oilwell Varco (NOV), Aker Solutions og Cameron er de tre dominerende aktørene i teknologiklyngen rundt Kristiansand. På oppdrag fra Kristiansand Næringsforening har NHO utarbeidet et samfunnsregnskap som viser hvor mye disse virksomhetene alene betyr for verdiskapningen og skatteinntektene i landsdelen ÅRSVERK. Samfunnsregnskapet viser at disse tre bedriftene, og deres underleverandører, alene finansierer over årsverk i offentlig sektor. Beregningen tar utgangspunkt i regnskapstall for De tre store omsatte da for 23,5 milliarder kroner og sysselsatte nærmere 5000 medarbeidere. Ifølge analysen bidro disse tre bedriftene i tillegg til nærmere 9000 årsverk hos norske underleverandører. Svært mange av disse holder til på Sørlandet. Alt i alt blir dette et mektig regnestykke når man ser på hva denne næringsaktiviteten betyr i form av offentlige inntekter. NOV, Aker og Cameron og deres ansatte bidro til sammen med tre milliarder kroner i skatter og avgifter i I tillegg er det 8 NHO AGDER beregnet at underleverandørene og deres ansatte bidro med 4,8 milliarder kroner i skatter og avgifter. 44 MILLIARDER KR. Leverandørindustri- ens betydning blir ytterligere forsterket gjennom analysen som er gjort i Konjunkturbarometeret for Agder som er utgitt av SR-bank, NAV, Aust-Ager fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge, LO og NHO Agder. Barometeret avdekker at den samlede petroleumsorienterte omsetningen i landsdelen var på ca 44 milliarder kroner i NODE-bedriftene står for 76 prosent av de samlede omsetningstallene i denne beregningen, men likevel er det altså hele 11 milliarder kroner som omsettes i andre deler av næringslivet på Agder med utgangspunkt i NODE-bedriftene. Konjunkturbarometeret avdekker også at Kristiansand-regionen er dominerende innenfor leverandørindustrien. Hele 82 prosent av omsetningen skjer i Kristiansandregionen. Østre Agder er neststørst med 13 prosent av omsetningen som tilsvarer rundt 6 milliarder kroner. SAMFUNNSREGNSKAP NODE-KLYNGEN NHO har utarbeidet en samfunnsregnskapsmodell som dokumenterer sammenhengen mellom verdiskaping i næringslivet og finansieringen av offentlig velferd. NCE NODE er en næringsklynge med 57 leverandørbedrifter innen olje- og gassnæringen på Sørlandet som inngår i det nasjonale programmet «Norwegian Centres of Expertise». Modellen gir et anslag på verdiskaping, sysselsetting og skattebidrag direkte fra bedriften og indirekte fra den aktivitet som genereres hos underleverandører for siste regnskapsår. En intens konkurranse bedriftene imellom, samhandling med krevende olje- og gasskunder og strenge myndighetskrav har bidratt til at mange av bedriftene har oppnådd en unik posisjon i sine markeder. Beregningen er tilpasset enkeltbedrifters virksomhet, eller konsoliderte virksomheter som driver innenfor samme næringsområde. Bedrifter kan enkelt bestille sin bedrifts samfunnsregnskap gjennom å bestille en analyse fra NHOs avdelings for samfunnsøkonomi og skatt. Bedriftene i NODE leverer alt fra komplette plattformløsninger til høyteknologisk utstyr for bruk om bord i plattformer og skip. Kundene er riggeiere, oljeselskaper og rederier nasjonalt og internasjonalt. Norwegian Centres of Expertise (NCE) er en ambisiøs satsing som ble etablert for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. NHO AGDER 9

6 REISELIV Stolt historie I 2006 kjøpte ekteparet Töpfer Lillesand Hotel Norge. Vi visste ikke helt hva vi gjorde, innrømmer Beate Holm Töpfer i dag. Hun og ektemannen Wolfgang hadde lang erfaring fra reiselivsbransjen da de bestemte seg for å kjøpe det tradisjonsrike og ærverdige hotellet i Lillesand. Men ingen av dem hadde erfaring med hva det faktisk innebærer å være arbeidsgivere og eier av en næringsvirksomhet. Det har vært krevende, men moro. Og vi har klart å gå med overskudd, hvert eneste år, sier Beate Holm Töpfer som er daglig leder av virksomheten og holder i trådene mens Wolfgang har hovedansvaret for at kjøkkenet holder en meget høy standard. I 2012 omsatte hotellet for 15,7 millioner kroner med 15 dedikerte årsverk. NHO AGDER NHO AGDER

7 REISELIV NÆRINGSPOLITIKK UTFORDRINGER. Reiselivsnæringen har store utfordringer, også på Sørlandet. Mange mindre distriktshoteller sliter i et marked som er i stadig endring. Med pressede marginer, tøff konkurranse og kunder som stiller økende krav til utvikling og kvalitet, så kreves det både motivasjon, gjennomføringsvilje og en grunnleggende kjærlighet til vertskapsrollen for å lykkes. Ekteparet Holm Töpfer føler at de sammen har klart å skape en bedrift de er stolte av, med lojale og dedikerte medarbeidere og trofaste kunder som setter pris på den unike opplevelsen som et besøk på Lillesand Hotel Norge faktisk er. Hotellet er en del av kjeden «De historiske» og bygningen er en del av sjelen i det gamle trehusmiljøet i Lillesand sentrum. Det har vært drevet hotell i bygningen siden 1873, og man fornemmer det historiske suset straks man kommer inn i hotellet. Da vi kjøpte hotellet, hadde vi minimalt med egenkapital. Jeg kommer aldri til å glemme da vi gikk i banken for å få lån, og klarte å overbevise dem om at vår motivasjon og vilje til å satse var den viktigste egenkapitalen man kan ha. Banken trodde på oss, og det ga oss muligheten til å starte, forteller Beate Holm Töpfer. HEVE BLIKKET. Hun har gått en krevende, men lærerik skole som hotellgründer. Hun har også erfart hvor viktig det er at rammebetingelsene er tilrettelagt for vekst og utvikling. Det har vært viktig for oss å være en del av NHO Reiseliv. I det daglige har vi naturligvis alt fokus rettet inn mot driften av hotellet. Da er det betryggende å vite at vi har en bransjeorganisasjon i ryggen som ivaretar næringens behov og utfordringer og kan heve blikket noe over de daglige gjøremålene. Dessuten vet vi at vi gjennom NHO-medlemskapet har tilgang til eksperter som kan hjelpe oss, ikke minst når det gjelder juridiske utfordringer. Samtidig opplever vi at det er viktig å være en del av et nettverk av andre reiselivsbedrifter. Det er både nyttig, inspirerende og lærerikt, mener Beate Holm Töpfer. Hun er heller ikke i tvil om hva som står øverst på hennes agenda når det gjelder bedre rammebetingelser: Som bedriftsleder er man pålagt å rapportere utrolig mye. Det tar tid, ressurser og oppmerksomhet som vi heller burde brukt på å utvikle virksomheten. Derfor er forenklinger mitt viktigste ønske for å gjøre hverdagen enklere for oss som driver egen virksomhet, sier Beate Holm Töpfer. Beate Holm Töpfer er daglig leder for Lillesand Hotel Norge. Hun er glad for å kunne være en del av nettverket av reiselivsbedrifter gjennom medlemskapet i NHO Reiseliv. Forenklinger mitt viktigste ønske for å gjøre hverdagen enklere for oss som driver egen virksomhet. Beate Holm Töpfer NHO REISELIV NHO Reiseliv er landsforeningen for hoteller, overnattings- og serveringsbedrifter. Landsforeningen har 2500 medlemsbedrifter. NHO Reiseliv Sør-Norge er den regionale foreningen for medlemsbedrifter i Telemark og Agder-fylkene. 000 NHO Reiseliv er reiselivets talerør og den toneangivende nærings- og arbeidsgiverorganisasjonen for bedrifter i denne næringen i Norge. NHO Reiseliv står også bak Innkjøpskjeden som sikrer medlemsbedriftene gunstige innkjøpsavtaler. I tillegg til medlemsservice, nærings- og arbeidslivspolitikk, arbeider NHO Reiseliv for forutsigbare rammevilkår, et godt omdømme og økt lønnsomhet. Veien til vekst Bedre veier og mindre byråkrati. Det er kort fortalt de viktigste forventningene fra næringslivet på Agder til politikerne. Næringslivets prioriteringer kommer blant annet frem i forbindelse det årlige Konjunkturbarometeret som NHO Agder står bak sammen med NAV, fylkeskommunene, Innovasjon Norge, SR-bank og LO. Beskjeden fra NHO-medlemmene på Sørlandet har vært veldig tydelig over flere år. Ingen enkeltsak er viktigere enn bedre infrastruktur dersom forholdene skal legges til rette for regional vekst. Bedre veier, utvidet flytilbud og effektiv logistikkhåndtering betyr lavere kostnader, mindre sløsing med ressursene, større bo- og arbeidsmarkeder og bedre dynamikk i næringsutviklingen. DET HASTER. Vi er smertelig klar over at det kommer til å ta mange år ennå før vi har den infrastrukturen som næringslivet og folk flest i landsdelen fortjener. Men det bare understreker at det haster å komme i gang, sier seniorrådgiver Trond Madsen i NHO Agder. Han er glad for at NHO har lykkes med å vekke regionale politikere i kampen for mer fremtidsrettede samferdselsløsninger, men erkjenner samtidig at det er en langsiktig kamp å vinne frem på den nasjonale arenaen. Vi opplever økende anerkjennelse av Det vil uansett ta mange år før vi har den infrastrukturen næringslivet på Sørlandet fortjener. Derfor haster det med å komme i gang med en offensiv satsing, mener seniorrådgiver Trond Madsen i NHO Agder. hva næringslivet på Sørlandet betyr i den store sammenhengen for norsk økonomi. Vi har eksportrettede bedrifter både innen olje- og gassektoren og prosessindustrien. Det betyr også at vi har et næringsliv som er svært konkurranseutsatt. Disse bedriftene har betydelige utfordringer fordi kostnadsnivået i Norge er høyere enn i konkurrentlandene. Effektiv infrastruktur kan bidra til å redusere kostnadene og gjøre ulempene mindre. Også derfor mener vi det er samfunnsøkonomisk lønnsomt og nødvendig å investere i samferdsel, sier Madsen. BLIR HØRT. Ved siden av arbeidsgiverservicen er det næringspolitiske arbeidet en hovedoppgave for NHO, også på regionalt nivå. Politiske beslutninger er avgjørende for næringslivets utviklingsmuligheter. Vi er avhengig av at lokal- og fylkespolitikere forstår at beslutningene de tar betyr noe for verdiskapningen i regionen. Derfor har vi en aktiv dialog med regionale myndigheter, og vi erfarer heldigvis at NHO blir hørt. Vi representerer 1250 bedrifter i landsdelen med mer enn ansatte, så det er ingen andre som kan representere næringslivet med samme tyngde som NHO Agder i denne regionen, mener Trond Madsen. 12 NHO AGDER NHO AGDER 13

8 BÅTINDUSTRI Markedssjef Arild Hansen i Norsafe gleder seg over gode utsikter for bedriften som i 2013 passerer 1 milliard kroner i omsetning. Sikker suksess Livbåtprodusenten Norsafe i Arendal er tuftet på 110 år gamle båtbyggertradisjoner. De siste årene har bedriften opplevd en fantastisk vekst. Parallelt med at vi har vokst, har vi også klart å opprettholde inntjeningen. Markedssjef Arild Hansen NORSAFE Norsafe er en norsk livbåtprodusent som har hovedkontor på Tromøya utenfor Arendal. Norsafe-gruppen har 950 ansatte og en budsjettert omsetning på 1,3 milliarder kroner i Norsafe kan føre sin historie tilbake til Jørgensen & Vik som ble etablert i I 1992 skiftet bedriften til dagens navn og veksten har skutt særlig fart det siste tiåret. Den tradisjonsrike bedriften har blitt verdensledende innenfor sitt markedssegment. De utvikler, produserer og selger avanserte livbåter og rescue-båter med tilhørende utsettingssystemer som både retter seg mot shipping- og offshoremarkedet. I takt med den kraftige veksten i offshoreinvesteringer globalt, samt et nytt sikkerhetsregelverk som gjøres gjeldende i Nordsjøen fra 2015, har bedriften opplevd en enorm etterspørsel etter sine produkter. - Vi dobler omsetningen i løpet av to år, forteller markedssjef Arild Hansen. I 2013 vil bedriften passere 1,3 milliarder kroner i omsetning, og det er ingenting som tyder på at veksten vil avta den nærmeste fremtiden. Parallelt med at vi har vokst, har vi også klart å opprettholde inntjeningen. Det er vi svært godt fornøyd med, sier han. KVALITET SELGER. Livbåtprodusenten har sitt hovedkontor og sin base på Tromøya utenfor Arendal, men har aktiviteter og representasjon over store deler av verden. Vi hadde ved inngangen til 2013 om lag 950 ansatte. 350 av disse jobber i Norge, mens resten jobber utenlands. Vi har egne produksjonsenheter i Norge, Hellas, Kina, Brasil og Mexico. De mest avanserte båtene bygges i Norge, og det er kunder som krever livredningsutstyr produsert i Europa, forteller Arild Hansen. Siden Norsafe i stor grad henvender seg til offshoremarkedet, så opplever de også at kundene har fokus på kvalitet, levetid og service-vennlighet og derfor er mindre prisfølsomme enn i andre markedssegmenter. Det er viktig for en produksjonsbedrift som skal konkurrere internasjonalt med norsk lønns- og kostnadsnivå. - Vi har satt cruisemarkedet på vent, fordi prispresset er så stort. Vi konkurrerer på kvalitet og løsninger, sier Arild Hansen. AVANSERT KONSTRUKSJON. En stor andel av livbåtene som leveres av Norsafe er såkalte fritt fall -livbåter. Disse er gjerne plassert på oljeplattformer meter over havoverflaten. Når en plattform må evakueres, kan livbåten slippes direkte i sjøen med opptil 70 passasjerer om bord. - Båtene skal tåle fallet, de skal være konstruert slik at passasjerene ikke skades og livbåten skal snu meter under vann og komme direkte opp til overflaten igjen. Det sier seg selv at det er en meget spesiell konstruksjon som skal til for å innfri disse kravene, sier Arild Hansen. Bedriften satser betydelige ressurser på forskning og utvikling. Ved hovedkontoret på Tromøya er det ansatt over 60 ingeniører og teknisk personell som jobber med design og utvikling. Forsiktig anslått bruker vi over 50 millioner kroner i året på forskning og utvikling, opplyser Arild Hansen. LANGSIKTIG FAMILIEBEDRIFT. Norsafe er en familieeid bedrift som ble overtatt av familien Skaala midt på 1980-tallet. De har bygd langsiktig og strategisk helt frem til dagens milliard-omsetning. Det er adm. direktør Geir Skaala som har ledet virksomheten frem til dagens posisjon. Vi har lykkes blant annet med vår internasjonale satsing. Det at vi etablerte oss i Kina rundt årtusenskiftet har vist seg å være en god strategisk beslutning. Vi forsøkte oss først med et joint venture, men veksten skjøt først fart da vi kjøpte ut partnerne og kunne satse for oss selv. I dag får vi mye av utstyret til våre norske båter fra vår fabrikk i Kina. Det er absolutt med på å gjøre oss konkurransedyktige, sier Geir Skaala. Norsafe ble NHO-medlem først i slutten av Skaala er glad for at bedriften i dag er en del av NHO-fellesskapet. Det gir trygghet å være med i en stor og solid arbeidsgiverorganisasjon. Vi får svært god rådgivning og støtten vi trenger, blant annet når vi skal forholde oss til ansattes organisasjoner, sier adm. direktør Geir Skaala i Norsafe. I tillegg til virksomheten i Norge har Norsafe produksjonsfasiliteter i Hellas, Kina, Brasil og Mexico. Norsafe er også representert i Singapore, USA, Japan, Korea og Nederland. NORSK INDUSTRI Norsk Industri er NHOs største landsforening med 25 prosent av de samlede årsverk i NHOs medlemsbedrifter. Norsk Industri organiserer ca bedrifter med ca ansatte. Medlemsbedriftenes interesser er Norsk Industris viktigste oppgaver. Norsk Industri er derfor engasjert i de mest sentrale industri- og næringslivspolitiske spørsmål av i dag. Norsk Industri yter medlemsbedriftene juridisk veiledning knyttet til det å være arbeidsgiver og bistand i svært mange spørsmål, hovedsakelig innen HMS, kompetanse og bransjemessige forhold. 14 NHO AGDER NHO AGDER 15

9 FRISØR Vil få sveis på bransjen Stolthet over faget. Det er det viktigste suksesskriteriet for Maja s Salong som har vokst til å bli Sørlandets største frisørkjede. Vi er opptatt av rekrutteringen til bransjen, og har derfor stort sett lærlinger ansatt hos oss. Eva Katrine Moi Skøie H istorien startet på 1960-tallet da Maja og Sigurd Moi startet sin første frisørsalong i Kristiansand. I dag er det døtrene Pia Kristine Moi Jacobsen og Eva Katrine Moi Skøie som har ansvaret for den daglige driften, men foreldrene er fortsatt med på eiersiden. Det som startet i det små har i dag blitt syv salonger i Kristiansand-området og en virksomhet som har rundt 50 medarbeidere. Det er veldig morsomt å utvikle virksomheten. Jeg trives med å jobbe med mennesker og å skape noe sammen med andre, sier Eva Katrine Moi Skøie som er daglig leder for virksomheten. RYDDIGHET. Hun vil det skal lønne seg å være ryddig og drive en virksomhet som tar vare på både kundene og medarbeiderne. Derfor kan det også være frustrerende for henne å se at det til stadighet popper opp nye frisørsalonger, uten at de som står bak nødvendigvis har den faglige ballasten og den seriøse tilnærmingen til å drive virksomhet som hun selv er opptatt av. - Det er ingen formelle krav til å starte en salong. Det holder i prinsippet å skaffe seg et lokale og kjøpe seg en saks. Min oppfatning er at det er for mange som slipper for lett unna. Jeg skulle ønske at myndighetene fulgte bedre opp, slik at de useriøse ble luket ut. Når vi ser noen operere med priser som kanskje er halvparten av det vi må ha, så er det nokså åpenbart at de neppe kan ha alt på stell. Vi synes det er bare bra om både Skatt Sør, Arbeidstilsynet og kommunen følger opp og kontrollerer bransjen i større grad. Det vil sikre oss like konkurransevilkår, sier Eva Katrine Moi Skøie. GOD SERVICE. Konkurransen mellom frisørsalongene kan være tøff, Eva Katrine Moi Skøie er daglig leder for Maja s Salong som nå har rundt 50 ansatte og syv forskjellige salonger i Kristiansand. Jeg er opptatt av at det skal lønne seg å drive ryddig og ordentlig, sier hun. 16 NHO AGDER men Maja s Salong har funnet et konsept som kundene setter pris på. For vår del handler det blant annet om at vi utelukkende har drop in -timer. Hos oss går det ikke an å bestille time, men mange av kundene våre har en fast frisør som de foretrekker og de vet også når det er minst ventetid. Men det aller viktigste er likevel at vi klarer å yte kundene service helt fra de kommer inn døra til de går ut igjen. God service er også med på å sikre at vi har en plass i kundenes bevissthet, slik at det er oss de kommer tilbake til neste gang de har behov for en frisørtime, forteller Eva Katrine Moi Skøie. Maja s Salong er den eneste frisørsalongen i Kristiansand som har tariffavtale for sine ansatte. Det betyr trygghet for medarbeiderne og forutsigbarhet for alle parter. Det er synd at det ikke er flere salonger som legger vekt på å ha ryddige forhold. Det er noe av det vi arbeider med i frisørlauget. Vi er også opptatt av rekrutteringen til bransjen og har derfor stort sett lærlinger ansatt hos oss. Stort sett får alle lærlinger som ønsker det fast jobb hos oss når de er ferdige med læretiden, sier hun. FÅR GOD HJELP. Eva Katrine Moi Skøie synes det er en trygghet at bedriften hennes er med i NHO-fellesskapet gjennom bransjeorganisasjonen NFVB (Norske frisør- og velværebedrifter). Som NHO-medlem får vi hjelp når vi trenger det, blant annet når det gjelder arbeidsrettslige spørsmål. Gjennom å stå sammen har vi mye større muligheter til å få gjennomslag. Ett eksempel fra vår bransje er at vi har fått fritak for sykepenger i forbindelse med sykdom som er knyttet til graviditet. I en bransje med et høyt antall kvinner var dette en viktig seier. Men jeg tror kanskje at både NHO og NFVB kunne vært enda flinkere til å markedsføre de sakene man faktisk får gjennomslag for politisk, sier Eva Katrine Moi Skøie. NHO HÅNDVERK NHO Håndverk er en landsforening for bedrifter innen håndverk og handel. NHO Håndverk har 2000 medlemmer fordelt på 40 bransjer og fag. Over 80 prosent av medlemsbedriftene har mindre enn fem ansatte. Medlemsbedriftene i NHO Håndverk har det til felles at lønnsandelen ofte er den største delen av omsetningen. NHO Håndverks idégrunnlag er å utnytte fellesskapet til å gjøre små og mellomstore håndverksbedrifter attraktive i markedet. Medlemmer av NHO Håndverk har tilgang til egen jurist som gir råd og aktiv bistand i arbeidsrettslige saker. I tillegg har medlemsbedriftene tilgang til hele NHO-familiens juridiske ekspertise, inkludert den som finnes ved NHOs regionkontor. Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for frisører og annen skjønnhetspleie som er tilknyttet NHO Håndverk. NHO AGDER 17

10 UTDANNING Foto: Jan Aabøe Får frem flere flinke folk Kunnskap skaper verdier. Derfor er kompetanseutvikling i landsdelen ett av de strategiske satsingsområdene for NHO Agder. Rekruttering av kompetent arbeidskraft er en forutsetning for fortsatt økt verdiskapning i næringslivet i Agder-fylkene, sier utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder. I nært samarbeid med enkeltbedrifter, bransjer, opplæringskontorer, skoler og offentlige myndigheter i regionen, arbeider han målrettet for å styrke grunnlaget for rekruttering til næringslivet på Sørlandet. NHO har et tett samarbeid med UiA, men har også lagt økt vekt på fagopplæring innenfor yrkesfagene. Derfor er det gledelig at Agder i 2012 var den regionen i Norge med flest lærlinger i forhold til folketallet. - Mat- og restaurantfag er ett av yrkesfagene vi har prioritert å satse spesielt på. Også her er det gledelig å se resultater i form av økt søkning til disse utdanningene på Sørlandet, sier Fred Skagestad. JENTER OG TEKNOLOGI. - Det er noen hovedområder som har pekt seg ut, sier Skagestad som mener det er nødvendig å sette inn ressursene på utvalgte sektorer dersom man skal få målbare resultater. Derfor har NHO Agder hatt et særlig engasjement for å styrke rekrutteringen til teknologifag, blant annet gjennom prosjektet Jenter og teknologifag. - Unge forbilder er et annet prosjekt vi har tatt initiativ til. Her bruker vi ungdom selv som forbilder for andre ungdommer med sikte på å bekjempe drop out-problemene i videregående skole, sier Fred Skagestad. Bedre rekrutteringsmuligheter og styrket fagkompetanse er avgjørende for næringslivet mener utdanningsrådgiver Fred Skagestad. FORBILDE. NHOs administrerende direktør, Kristine Skogen Lund, er en av dem som har fremhevet NHO Agders målrettede satsing og tette samarbeid med andre lokale aktører. - Dette har ført til en dobling av jenter som valgte realfag på kun to år, har hun påpekt i intervjuer og mener andre kan lære av disse erfaringene. Bruk av unge rollemodeller i arrangementer som «Jenter og teknologi» har økt søkningen til teknologi og realfag i Agder, og vi kan få flere slike tiltak, har Kristin Skogen Lund fastslått. Kine Koanda fra Grimstad er en av dem som symboliserer den sterke satsingen på fagutdanning og vilje til nytenkning på Sørlandet. Hun ble kåret til Årets lærling i 2012 og fikk etter avlagt fagprøve fast jobb som elektriker hos YIT Arendal. 18 NHO AGDER NHO AGDER 19

11 Medlemsfordeler NHO fellesskapet er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Dette gir slagkraft som kommer deg til gode. Dette får du som NHOmedlem»»Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Er du medlem hos oss, kan du kontakte regionkontoret eller din landsforening for eksperthjelp i forbindelse med permitteringer, oppsigelser, ansettelser, sykdom, ferie, trygd, pensjon, arbeidsmiljø eller HMS. I tillegg har NHOs arbeidsrettsavdeling ekspertise og erfaring innen alle områder når det gjelder den individuelle og kollektive arbeidsretten. Det er ingen begrensninger i antall konsultasjoner.»»arbeidsgivers verktøy NHOs eksperter på arbeidsliv, arbeidsrett og næringsjus har laget forskjellige verktøy som hjelper deg i din daglige rolle som arbeidsgiver. Du finner veiledere, sjekklister, maler, kontrakter og annen nyttig informasjon på»» nho.no/minside»»din bransje og ditt regionkontor NHOs 15 regionkontorer tilbyr rask service og rådgivning, møteplasser og lokalkompetanse der du er. Lands- og bransjeforeningene er bedriftens hovedtilknytning til NHO. Her får du og din bedrift råd og hjelp i spørsmål som angår bransjen. Det er 21 landsforeninger og over 60 bransjer i NHOfellesskapet.»» nho.no/agder»»faglig nettverk Gjennom arrangementer og nettverk som Småtinget, NHOs årskonferanse, regionale årskonferanser, Female Future og Global Future, møter du mennesker med samme interesser, utfordringer og erfaringer. Alle ansatte i NHOs medlemsbedrifter har også adgang til et faglig diskusjonsforum gjennom NHO Nettsamfunn.»» nho.no/nettsamfunn»»min side Alle medlemsbedrifter har tilgang til Min side og en egen brukerprofil på nett. Her finnes en samlet oversikt over medlemsfordeler, verktøy, kontaktpersoner og eventuelle tariffavtaler lett tilgjengelig. Årsoppgavene innleveres via Min side, og i tillegg kan man på enkelt vis selv oppdatere data om bedriften og ansatte.»» nho.no/minside»»team offentlige anskaffelser NHO-fellesskapets team på seks jurister tilbyr alle medlemmer veiledning og bistand innenfor offentlige anskaffelser, samt blant annet kurs for leverandører.»» nho.no/offentlig»»næringslivets Skole I Næringslivets Skole får våre medlemsbedrifter nyte godt av NHO-fellesskapets samlede ressurser og ekspertise, gjennom aktuelle kurs uavhengig av bransje. I vår kursportal vil du og din bedrift finne relevante kurs og opplæring. Konseptet er basert på en gjennomføringsform som passer travle ledere og medarbeidere.»» naeringslivetsskole.no Rabatterte fordeler hos våre samarbeidspartnere:»»rimeligere advokattjenester Eurojuris Norge tilbyr NHO-medlemmer forretningsjuridiske tjenester til 15 % rabatt. Det gis i tillegg en time gratis førstekonsultasjon. I Agder-fylkene er Eurojuris representert ved Advokatfirma Tofte DA.»» nho.no/eurojuris»»nho Tjenestepensjon NHO Tjenestepensjon har hatt høyest kundetilfredshet hvert år siden NHO valgte Storebrand som leverandør av obligatorisk tjenestepensjon i NHO Tjenestepensjon skal sikre medlemsbedriftene den mest effektive administrasjonen, den beste servicen, og den beste rådgivningen.»» storebrand.no/nho»»avtale med Kopinor Alle bedrifter som kopierer materiale beskyttet etter Åndsverkloven, må ha avtale med Kopinor. NHO har forhandlet frem en mønsteravtale som den enkelte bedrift kan inngå, og som gir store besparelser.»»avtalen kan inngås direkte på kopinor.no/ nho»»sjømannskirken Bedrifter som ønsker styrket beredskap for sine ansatte på oppdrag i utlandet, kan inngå avtale med Sjømannskirken. NHOs medlemmer tilbys 20 prosent rabatt for en avtale om slike beredskapstjenester. nho.no/minside Meld deg inn og bli en del av fellesskapet!»» nho.no/innmelding ANSATTE I NHO AGDER Siri Mathiesen regiondirektør Tlf: Trond Madsen seniorrådgiver Tlf: Nils Thorsrud juridisk rådgiver Tlf: Fred Skagestad utdanningsrådgiver Clare Jortveit prosjektleder Tlf: Randi Tollefsen Sekretær Tlf: Produksjon: Innoventi. Tekst: Trond Madsen. Forsidefoto: Sondre Steen Holvik. Trykk: Kai-Hansen Trykkeri Besøksadresse NHO Agder Kristiansand: Kjøita 6, 4630 Kristiansand. Arendal: Torvet 5, 4836 Arendal. Telefon:

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no så mange aspekter... At vi legger vekt på den enkelte virksomhets behov og situasjon, både i forhandlinger og vårt tjenestetilbud, er kanskje vår fremste kvalitet. Lars Haukaas, Adm. dir. Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere!

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Ønsker du å vite mer, som for eksempel hvilke medlemsbedrifter du fi nner i ditt område, kontakt oss gjerne! Norsk Industri er norges FRAMTID norsk Industri

Detaljer

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL)

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) MBL jobber for at medlemmene skal ha fremtidsrettede rammebetingelser, og et godt og moderne avtaleverk. MBL er bransjens viktigste møteplass, og en sentral premissleverandør

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

SØRLANDETS. veivalg. Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling.

SØRLANDETS. veivalg. Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling. SØRLANDETS veivalg Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling. De veiene. Agder trenger veiinvesteringer for å styrke vekstkraften i landsdelen. Dette er

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre Foto: Jo Michael Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre 1.september 2015 Svein Olav Simonsen Hva er NHO? NHO 24 225 medlemmer 572 384 årsverk 15 region-

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden!

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden! NFVBs måldokument 2013 til 2015 Styrker bransjen former fremtiden! NFVB gjør en svært viktig jobb for medlemsbedriftene. Lykkes vi med å styrke frisør- og velværebransjen, bidrar vi også til et økonomisk

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Foto: Jo Michael. Arbeidstaker-/arbeidsgiverorganisasjoner i fremtiden, hvilken rolle får vi?

Foto: Jo Michael. Arbeidstaker-/arbeidsgiverorganisasjoner i fremtiden, hvilken rolle får vi? Foto: Jo Michael Arbeidstaker-/arbeidsgiverorganisasjoner i fremtiden, hvilken rolle får vi? Nit 18.oktober 2017 Prinsen Hotel Anna CB Moe, Næringslivets Hovedorganisasjon Trøndelag Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus Styremøte i Osloregionen 9.12.2008 Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus NHO Oslo og Akershus Hvem er vi? Ett av NHOs 15 regionkontorer Ca.

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006

Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 Samfunnsregnskap Haplast Technology AS 2006 SAMFUNNSREGNSKAP Haplast Technology AS Verdiskaping i Haplast Technology AS Direkte import Verdiskaping i IMPORTERT AS Skatter og avgifter finansierer Bidrar

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Foto: Jo Michael. NHO og skognæringen. Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet

Foto: Jo Michael. NHO og skognæringen. Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet Foto: Jo Michael NHO og skognæringen Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet Om NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24 000 medlemmer og 560 000 årsverk Dette jobber vi for NHO arbeider

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011 Foto: Jo Michael Innhold: Forbehold og tallgrunnlag fra bedriften Hvordan beregnes bedriftens verdiskaping? Ringvirkninger i tall Sammensetting av underleveranser

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Hvorfor trenger Norge NHO?

Hvorfor trenger Norge NHO? Hvorfor trenger Norge NHO? Mange snakker om å bruke penger NHO er opptatt av at det blir tjent penger Foto: Statoil NHO Til beste for norske arbeidsplasser Landsforening Regionforening NHO representerer

Detaljer

MEF - din organisasjon

MEF - din organisasjon MEF - din organisasjon MEF fremmer bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser MEF hjelper deg når du trenger det MEF-medlemskap sikrer din bedrifts framtid HVA GJØR DU HVIS - oppdragsgiveren nekter

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.05.2016 2015/4031-17033/2016 / 243 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget GCE NODE KLYNGEN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON ØIVIND CHRISTOFFERSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Tema Til samfunnets beste Statsbyggs strategiske mål Kundeundersøkelsen Stor fremgang og gode tilbakemeldinger, men også forbedringspotensial

Detaljer

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr.

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Etablert 16. februar 2006 21 medlemsbedrifter Samlet omsetning for medlemmene: 3,4 mrd i 2010 Tilknyttet Byggenæringens

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING GRUPPE: DISKUSJONSSAK: ORGANISASJONSUTVIKLING Diskusjonsnotat for organisasjonsutvikling Innledning: Parat er i dag en etablert samleorganisasjon med medlemmer i alle sektorer av norsk arbeidsliv. Antall

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018 2020 Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018-2020 «Vi bidrar til å

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 11. NOVEMBER 1989 MORTEN THORVALDSEN Administrerende direktør i Thon Hotels 56 år Gift, en datter LSK-supporter (kona holder med RBK ) Kokk og servitør Lakei på Slottet

Detaljer

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 GLOBAL FUTURE BUSKERUD Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 AGENDA NHO Buskerud hvem er vi? Hvorfor satser vi på Global Future? Hva er Global Future? Dette er NHO Norges største

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

NFVBs STRATEGI 2015-2017

NFVBs STRATEGI 2015-2017 NFVBs STRATEGI 2015-2017 NFVBs STRATEGI 2015-2017 VI SKAPER EN BEDRE HVERDAG FOR VÅRE MEDLEMMER! «Seriøse bedrifter må prioriteres, de bidrar til samfunnet!» NFVBs visjon er å skape en bedre hverdag for

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Driver du en liten eller mellomstor bedrift? Bli medlem i Bedriftsforbundet. www.bedriftsforbundet.no

Driver du en liten eller mellomstor bedrift? Bli medlem i Bedriftsforbundet. www.bedriftsforbundet.no Driver du en liten eller mellomstor bedrift? Bli medlem i Bedriftsforbundet www.bedriftsforbundet.no Kort om Bedriftsforbundet Bedriftsforbundet er en interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter.

Detaljer

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Kurstilbud - Norkorn Advokat Caroline Weedon Heide og Forhandlingssjef Camilla Schrader Roander. NHO Mat og Bio Foto: Jo Michael 01.04.20111 Mest relevante

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2009 grunnlagsdata fra Statistisk sentralbyrå. NHO etterstreber at modellene og utregningsmetodene som er benyttet er korrekte og oppdaterte, men påtar seg ikke ansvar

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 Velkommen til felles kurs for nye tillitsvalgte i Finansforbundet. Del kunnskap! Gjennom forelesninger, presentasjoner, diskusjoner

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2012

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2012 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer