Norsk Landsforening for Laryngectomerte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Landsforening for Laryngectomerte"

Transkript

1 Nummer 3 4. Årgang desember 2001 I dette nummer finner finner du du bl.a.: s 2 side 2 -Siste Vi nytt endrer om på landskurset titler - Internettsidene - våre Kåsørkurs side 3 -Minneord s 3. John Charles Jensen Side 4 til minne -Litt statistikk om strupekreft - Interessepolitisk arbeid -Reiseklubbens tur til Tenerife s 4 Besøkskurset Side NY-Stemt-nytt - Ny-Stemten side 7 -Reiseklubben s 6til Tenerife i Rolf Andreassen 2002 til minne side - 8 Lokalforeningen - Montebell, ØNH-uke Hordaland/ i mai Sogn og Fjordanes høsttur side 9 -Fra Ny-Stemtens s 7 konferanse Kjære om behandling medlem etter operasjonen. s 8 Siste side Ord ord og og adresser adresser God Jul Den første helgen i november arrangerte NLFL samling for lederne i lokalforeningene. Det ble den siste aktiviteten i regi av hovedstyret for i år. Styret og sekretariatet vil takke lokale tillitsvalgte, sentrale komitémedlemmer og alle andre frivillige hjelpere for innsatsen i løpet av Vi ønsker alle medlemmer og deres nærmeste GOD JUL OG GODT NYTT ÅR Norsk Landsforening for Laryngectomerte Foreningen for laryngectomerte, hemilaryngectomerte, permanent tracheostomerte, og andre med funksjonsnedsettelse etter kreftsykdommer i munn- øre- nese- og halsområdet.. Tilsluttet:

2 Nr. 3 desember 2001 Norsk Landsforening for Laryngectomerte Foreningen for laryngectomerte, hemilaryngectomerte, permanent tracheostomerte, og andre med funksjonsnedsettelse etter kreftsykdommer i munn- øre- nese- og halsområdet. Tilsluttet: NLFL-nytt: Ansvarlig redaktør Redaksjonsmedarbeider NLFLs sekretariat Nyhetsbrev utgitt av NLFL Tor Wold, Oskar Skaugs v. 8, 7088 HEIMDAL tlf priv , arbeid , mobil e-post: - hjemmeside: Jan Gunnar Pedersen Nordre Toppe 3, 5136 MJØLKERÅEN tlf.: , Mobil / e-post: Daglig leder Tina Schøien, sekretær Astrid Tagestad DNK, Fridtjof Nansens v. 12, Majorstua, 0369 OSLO tlf.: Mobiltlf.: e-post: Vi endrer på titler Pasientforeningenes sekretariat i DNK har endret på stillingsbenevningene. For NLFL har dette medført at Tina ikke lenger er sekretariatsleder, men daglig leder. Astrid er fremdeles sekretær. For å unngå misforståelser har styret i NLFL besluttet at foreningens valgte leder heretter skal benevnes som styreleder. Disse endringene har ingen direkte betydning for medlemmene men vil etter styret og sekretariatets mening gi en bedre beskrivelse av funksjonen KÅSØRKURS Nytt tidspunkt for kåsørkurset er april 2001 Stedet er EIKELUND Kompetansesenter i Bergen. NLFL trenger flere nye kåsører. Dette er et spennende og inspirerende arbeid. Kåsørkomiteen håper at riktig mange interesserte vil delta på kurset. Påmelding kan skje til sekretariatet ( / ) eller til din lokalleder. Hilsen Kåsørkomiteen Side 2

3 John Charles Jensen ( ) John Charles som var leder i Østfoldforeningen i NLFL døde etter et kort sykeleie og ble gravlagt på Østre Fredrikstad Gravlund 7.november. Det var hjertet som sviktet. John Charles var en fredsæl mann som passet godt som leder i sin lokalforening. Da hans forgjenger i lederrollen Egil Freddy Olsen gikk bort for bare ett år siden, ble det gjort til et poeng at Østfoldforeningen var heldige som hadde fått beholde sine ledere så lenge i dette vervet. Nå begynner denne påstanden å miste sin gyldighet, men at kvaliteten har vært av beste merke, kan ingen bestride. John Charles gjorde også en stor innsats som besøker for de nyopererte i de ytre regioner av Østfold. Hans interesse for medmennesker og hans vennlige vesen gjorde ham velegnet også til denne oppgaven. Vi lyser fred over John Charles Jensens minne. Bjørn Bryn Interessepolitisk arbeid En organisasjon som NLFL er selvfølgelig avhengig av kontakt med en rekke organisasjoner som vår forening er en naturlig samarbeidspartner med. Det er nok å nevne Den norske Kreftforening, Bredtvet og Eikelund kompetansesentra. Via Sentralt Brukerforum har vi også kontakt med Statlig spesialpedagogisk støttesystem som er det overordnede organ for kompetansesentrene. Jeg har gleden av å representere vår forening i Samarbeidsforum for Eikelund og Bredtvet, likeledes i Sentralt Brukerforum. Dette er givende og interessant og gir også en viss innsikt i prosesser som er svært viktige for vår forening. Disse kunnskapene kan i sin tur og orden benyttes til politisk påvirkning, såkalt lobbyvirksomhet. Alle driver med slik virksomhet og mange meler sin kake så til de grader at det nesten ikke blir mel igjen til noen andre. Det er særlig to saksområder som interesserer oss. Disse er underlagt Sosialdepartementet og Undervisningsdepartementet. I fjoråret var jeg så heldig å få kontakt med saksordføreren i det som da het Kirke-og undervisningskomiteen. Dette førte til følgende merknad i Budsjettinnstilling S.nr : «Komiteen viser til at Bredtvet kompetansesenter har et stort fagfelt å ivareta innen ulike språk-og talevansker. Komiteen vil særlig rette oppmerksomheten på området taletrening Nr. 3 desember 2001 for strupekreftopererte, som har stor nytte av spisskompetansen som Bredtvet besitter. Komiteen viser til Budsjettinnst.S.nr.12 ( ) der flertallet uttrykte bekymring for ressursituasjonen ved Bredtvet kompetansesenter, og vil be departementet ha et våkent øye med dette». At jeg også hadde talt varmt for Eikelund ble borte i prosessen, men det er jo oppløftende å se denne type resultater. Den nye Undervisningskomiteen skal forhåpentligvis også få sine innspill under budsjettarbeidet for år I arbeidet i FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) har jeg også blitt engasjert i en stor og vanskelig sak. En komite som var oppnevnt av Helseog sosialdepartementet for å gå gjennom ordningene med «Tilskudd til Funksjonshemmedes organisasjoner og tilskudd til likemannsarbeid» har nå avgitt sin innstilling. Denne viser seg å være katastrofal for de små organisasjonene. Det primære forslaget fra denne komiteen gikk ut på at organisasjoner med mindre enn 1000 medlemmer skulle miste sitt driftstilskudd. Men det endelige vedtaket fra Tilskuddsutvalget går ut på at minimumsgrensen skal være 500 medlemmer. Alle organisasjoner med færre medlemmer enn dette blir bedt om å finne en annen organisasjon å slå seg sammen med for å bli store nok. Vi i NLFL har heldigvis vært gjennom denne prosessen som vi vet ikke er lett. Jeg vil si umulig hvis en overhodet ikke har noe felles. Vår fusjon (med Ecto-Opto) har altså ført til at vi er store nok for tilskudd, men vi er selvfølgelig i mot innstillingen. NLFL vil gi en høringsuttalelse. Dessuten har jeg vært med i en komite på 3 Side 3

4 NLFL LANDSKURS NR. 31 QUALITY HOTEL HAFJELL 30. MAI - 2. JUNI 2002 Ny-Stemten medlemmer oppnevnt av Smågruppeforum i FFO. Vi hadde i mandat å skrive en motmelding til tilskuddsutvalgets innstilling. Motmeldingen foreligger, men kunne ikke vedtas på FFO s kongress november da innstillingen foreløpig ikke foreligger i opptrykk. Men tilbake til lobbyvirksomheten. Jeg håper selvfølgelig på å få kontakt med Sosialkomiteen for å informere om denne saken. Interessepolitisk arbeide er meget interessant. Særlig når det viser seg nyttig. Bjørn Bryn Besøkskurset 2001 Det ble avholdt kurs for besøkere den 20. og 21. oktober på Quality Park Hotell, Mastemyr. Dette er et fint sted å holde slike kurs på, passe størrelse på konferanserom og fordi vi begynner å bli godt kjent med betjeningen blir det en fin atmosfære. Det har mye å si, særlig for oss som arrangerer det. Det var 30 deltakere på kurset samt Tina og Astrid fra sekretariatet. Sykepleier Hildur Østensen fra Omsorgssenteret i Oslo var lørdagens første foredragsholder. Hun var flink til å stille spørsmål til deltakerne og dette ble en Nr. 3 desember 2001 fin måte å komme med forskjellige synspunkter om dette å være en besøker. Senere på dagen kom gateprest Thor Brekkeflat fra Bergen. Han var en utrolig fin person som vi alle lyttet til. Han lærte oss mye om hvor viktig det er å møte folk der de er og at vi alle er like mye verd som mennesker. Han måtte dessverre reise tilbake allerede allerede lørdag, noe vi syntes var leit, men kurset gikk sin gang. Søndag skulle Tor Wold hatt et innlegg om hjelpemidler for laryngectomerte, men han lå hjemme med lungebetennelse. Grete Olsen og Bjørn Bryn overtok, og de er begge så rutinerte så det klarte de utmerket uten særlig forvarsel. Takk til begge. Pål Wensberg snakket om munntørrhet og sår munn, kom med diverse forslag til hjelp for dette, og at det er viktig å ikke bruke tannkrem med såpe. Zendium er et bra valg. Det var gruppeoppgaver også denne gangen. Det er nok en viktig post på kurset fordi gruppene får god tid til å komme med sine synspunkter og lære av andres erfaring. Før lunsj viste vi filmen om Carsten Isachsen for andre år på rad. Den er så fin, både morsom og lærerik så den tåler flere repriser. Alt i alt så må det sies at det var et bra kurs. Dette kom også fram av evalueringsskjemaene. Da er det bare å si takk for denne gangen. Vi møtes neste år, samme sted. For Besøkskomiteèn Erna Enge Ny-Stemten, vår møteplass på internett går nå over fra å være et forsøksprosjekt i regi av Statlig Pedagogisk Støttesystem v/eikelund Kompetansesenter til å være en fast aktivitet i regi av NLFL. Ida Elstad og Walther Olsen legger i disse dager siste hånd på prosjektrapporten. Den bygger bl.a. på den omfattende spørreundersøkelsen som ble gjennomført tidligere i år. Rapporten vil selvsagt bli presentert på Ny-Stemt publikasjoner. I styremøte 22. november ble det nedsatt en midlertidig Ny-Stemt-komite bestående av Ida Elstad, Svein-Tore Danielsen og Tor Wold. Ny-Stemt-komiteen vil være på valg ved neste årsmøte. Mye har skjedd i Ny-Stemten-regi siden den spede starten, fra navnet ble bestemt (inspirert av amerikanske «new-voice»- foreninger, Dansk-Norske Ny Stemme) til vi i dag er etablert, med mange aktiviteter og nesten femti medlemmer. Vi ønsker å understreke at det er plass til mange flere medlemmer og at Ny-Stemten er en møteplass for NLFL-medlemmer fra hele det lange landet vårt. PS. Navnet på møteplassen har vært skrevet litt forskjellig. Nå er det bestemt at vi skriver navnet slik: Ny-Stemten. Ida, Svein-Tore og Tor Side 4

5 Nr. 3 desember 2001 Side 5

6 Rolf Andreassen Til Minne Nyheten om at Rolf Andreassen døde 17, oktober i år, 79 år gammel, fylte oss med sorg. Rolf Andreassen ble strupeoperert i Han ble medlem av NLFL straks etter operasjonen og kom raskt med i lokalforeningen. Rolfs gode personlige egenskaper og hans sterke tro på samarbeid førte til at han fikk mange verv både i NLFL sentralt og i lokalforeningen. Spurte vi Rolf om en tjeneste var det aldri nei, han stilte alltid opp. Rolf var med både i kåsør- og besøkstjenesten. Som kåsør reiste han i mange år fra Stord i sør til Molde i nord, Det er også mange som har fått besøk av Rolf på sykehus og hjemme før og etter operasjon. Ved lokalforeningens 25 årsjubileum i 1998 fikk han foreningens utmerkelse for innsatsen. I hjemkommunen Askøy var Rolf engasjert i Fagbevegelsen og Norsk Folkehjelp. Undertegnede lærte Rolf å kjenne først i 1995, Det er med vemod jeg skriver dette minneord. Rolf ble en person som jeg fikk dyp respekt for. Vi kan se tilbake på godt vennskap og samarbeid i lokalforeningen. Medlemmer/støttemedlemmer sender vår medfølelse til konen Inger. Vi lyser fred over Rolf Andreassens minne. Brynjar Bredesen NLFL Hordaland/Sogn og Fjordane Lokalforeningen Hordaland/Sogn og Fjordanes tur til Øystese 7-9. september 2001 Fredag 7. Solen tittet så vidt gjennom skydekket, det så ut til å bli en fin helg. Turen startet fra Bergen Busstasjon kl alle deltagere som skulle være med bussen var i godt humør å gledet seg til turen. (Noen deltagere hadde valgt å kjøre selv). Etter en fin og behagelig busstur med dyktig sjåfør ankom vi Hardangerfjord Hotell kl med påfølgende innsjekking. Etter en tur innom rommene med bagasjen var det klart for kaffe og vafler med rømme og hjemmebakt jordbærsyltetøy. Etter dette var det godt med en liten strekk. Hotellet hadde fine rom både for røkere og ikke røkere. Kl inntok vi middag i spisesalen, kaffe og kaker ble servert i underetasjen (bomberommet) med litt info. ang. Hva som kulle skje videre. Avsluttet dagen med dans i Dansebaren. Nr. 3 desember 2001 Lørdag 8. Våknet til et nydelig vær med sol og vindstille. Formann Brynjar gjorde dagen vellykket med innleid båt og båt- tur på speilblank Hardangerfjord Turen gikk inn Fyksesundet (en lang trang fjord med høye fjell på begge sider) Inne i Botnen hvor vi fikk kost oss med medbrakt kaffe og kaker på bryggen. Båtens eier og fører var flink til å fortelle under turen. Vel til bake på hotellet var det godt å slappe av litt før middagen. Etter middag, kaffe og sosialt samvær i bomberommet og liten utlodning med mange flotte gevinster. Kvelden ble avsluttet med dans Dansebaren. Søndag 9. Atter våknet vi til en herlig dag med sol og varme. Etter en deilig frokost slappet noen av i solveggen ved Hotellet, mens andre tok seg en spasertur. Etter lunsj var det klart for hjemreise. Brynjar er et unikum til å gjøre det hyggelig og koselig for oss medlemmer, hjertelig takk til han for en vellykket tur. HILSEN Karen og Ivar Ove Ingebrigtsen - ved roret Side 6

7 Nr. 3 desember 2001 Kjære medlem På forrige styremøte fikk jeg anledning til å mimre litt om den tidligere Ecto-Opto foreningen. Jeg fortalte fra den gang vi bare var medlemmer og om hvordan den økte langsomt, men sikkert til ca. 40. Jeg fortalte om Årsmøtene på gamle, ærverdige Victoria Hotell i Stavanger, og om hvor koselig vi hadde det. Men det var den gang. Har vi det ikke enda bedre nå da? Vi har lokalavdelingene som utenom medlemsmøter arrangerer julebord og utflukter. Det holdes kurs for kåsører og besøkere, vi kan treffes på Hafjell og mange av de nyopererte som trenger det best får kanskje en tur til Syden. Jo, tilbudene er mange. Det beste ved sammenslåingen er etter mitt skjønn det utrolige, fine vennskapet som har oppstått mellom oss. Det er litt av en vennekrets vi har fått! Det er bare ett skår i gleden. Jeg savner flere av dem som var med i Ecto-Opto fra starten av. De som er medlemmer, men som aldri deltar i noe. Dersom du leser dette, så kom igjen da! Ecto-Opto s motto var Sammen er vi sterke. Nå kan vi si: Sammen er vi sterkere. Dette var en betraktning fra en gammel traver. Hvis det er noen Ecto-Opto medlemmer som er enig/uenig så er det fint om dere skriver litt om det i NLFL-nytt. Fint å høre andres meninger. Erna Enge Side 7

8 NLFLs styre 2001/2002 Leder: Tor Wold Oskar Skaugs v HEIMDAL tlf.: priv arb fax priv arb mobiltlf e-post: hjemmeside: Nestleder: Bjørn Bryn Grinibakken 5 a 1820 SPYDEBERG tlf.: priv eller personsøk: e-post: Styremedlem: Mary-Anne Amundsen Gjøkvn BRUMUNDDAL tlf.: priv fax priv mobiltlf e-post: Styremedlem: Brynjar Bredesen Storhammaren FYLLINGSDALEN tlf.: priv e-post: Hjemmeside ~brbredes/index.htm Styremedlem: Erna Enge Kranvn 17, Leil OSLO tlf.: priv Varamedlem: Svein-Tore Danielsen Hj.Brantningsv FYLLINGSDALEN Tlf.: priv mobiltlf Varamedlem: Terje Kaasa Deichmannsgt PORSGRUNN tlf.: priv NLFLs Lokalforeninger: Lokalforeningen i Nord-Norge Leder: Paul Olsen Adresse Ongstad, 8490 MELBU Telefon Lokalforeningen i Trøndelag Leder: Tor-Odd Damås Adresse Postboks SOKNEDAL Telefon Lokalforeningen i Mjøsregionen Foreningen er p.t. lagt på is, Medlemmene mottar aktivitetstilbud fra lokalforeningen i Oslo og Akershus. kontaktperson i Mjøsregionen er: Telefon Mary-Anne Amundsen Gjøkvn BRUMUNDDAL Lokalforeningen i Oslo og Akershus Leder: Grete Olsen Adresse Raschs v OSLO Telefon Lokalforeningen i Østfold Fungerende leder Bjørn Solberg Adresse Rolls v SPYDEBERG Telefon Lokalforeningen i region Sør/Øst Leder Terje Kaasa Adresse Deichmanns gt PORSGRUNN Telefon Lokalforeningen i Rogaland Leder Kjell Bjørnsen Adresse Ringåsveien STAVANGER Telefon Lokalforeningen i Hordaland/ Sogn og Fjordane Leder Brynjar Bredesen Adresse Storhammaren FYLLINGSDALEN Telefon Nr. 3 desember 2001 Hva betyr ordene: Laryngectomert:...strupehodet er fjernet (man puster gjennom en åpning på halsen. Er man laryngectomert er man også tracheostomert. Tracheostomert:...man puster gjennom en åpning på halsen (bærer også ofte kanyle), men har beholdt strupehode og stemmebånd. Hemilaryngectomert:...deler av strupehodet er fjernet, man er ikke tracheostomert. Glossectomert:...tungen, eller deler av tungen er fjernet Vi har fått spørsmål fra lesere om å forklare begrepet «Ecto-Opto» (navnet på den foreningen som ble slått sammen med NLFL). Det er ikke enkelt fordi «ecto-opto» ikke benyttes som medisinsk begrep, men bare eksisterer som betegnelse på en nedlagt forening. «Ecto» er utledet av et latinsk ord som betyr å fjerne - «Opto» kommer fra det samme ordet som optikk og har noe med syn/øye å gjøre. Ecto-Opto skulle da bety fjernet øyet eller kanskje fjernet synet. De fleste av våre medlemmer som kommer fra denne gruppen har funksjonsnedsettelse etter kreftsykdommer i munnhule, bihule og kjeve. Stoff til neste nummer må vi ha før Side 8

Nummer 1 6. Årgang April 2003 VÅR

Nummer 1 6. Årgang April 2003 VÅR Nummer 1 6. Årgang April 2003 I dette nummer finner du bl.a.: side 2 NY Stemme, hvor ble det av deg? Vi gratulerer NLFL Hordaland/Sogn og Fjordane. Side 3 INFO fra sekr.. Strupeløse? Skattefritak for gaver

Detaljer

Lederen har ordet Redaktørens spalte Info. om medlemsdatabase. Nytt fra styret Paul Dagfinn Olsen Åpenhet og forståelse

Lederen har ordet Redaktørens spalte Info. om medlemsdatabase. Nytt fra styret Paul Dagfinn Olsen Åpenhet og forståelse NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 1/2007 10. årgang 2 3 4 Lederen

Detaljer

Lederen har ordet Redaktørens spalte Alternativ helseferie. På bøljan blå Kreft og levekår Sommertur 2005

Lederen har ordet Redaktørens spalte Alternativ helseferie. På bøljan blå Kreft og levekår Sommertur 2005 NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 1/2006 9. årgang 2 3 4 Lederen

Detaljer

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år! Kreti og pleti. Møte med en PD-ambassadør. Tannlegebehandling - hva har du krav på?

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år! Kreti og pleti. Møte med en PD-ambassadør. Tannlegebehandling - hva har du krav på? Nr. 4 Desember 2011 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Kreti og pleti Møte med en PD-ambassadør Tannlegebehandling - hva har du krav på? Donordagen

Detaljer

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12 Parkinson Nr 4 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Æresmedlemmer side 14 God jul og godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB)

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) SynHør-bladet 21. årgang Nr 6-2012 Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) Innhold Styrets hjørne 3 Trådløs, men ikke rådløs 5 Min opplevelse: tur til Bologna 6 Julehilsen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret ÅRSBERETNING FOR 2006 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Park Hotell Sandefjord den 17. mars 2006, og konstituering av nytt styre i styremøte 19. mars 2007, har CarciNor i 2006 hatt følgende tillitsvalgte:

Detaljer

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP BEKKEN I FOKUS Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK HJELP TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD Et medlemsblad for LKB Østfold STYRET I LKB ØSTFOLD 2005 Bekken i Fokus redaksjon Ansvarlig redaktør: Tone Camilla Lillestølen

Detaljer

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Sissel Rye Tønning til minne. Kurs på Montebello-Senteret. Eva Lisa Myhra til minne. Årsmøte i CarciNor

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Sissel Rye Tønning til minne. Kurs på Montebello-Senteret. Eva Lisa Myhra til minne. Årsmøte i CarciNor CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

LNT-nytt ønsker sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

LNT-nytt ønsker sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år! Nr. 4 desember 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Cytomegalovirusinfeksjon hos nyretransplanterte pasienter Nordisk treff i Finland Filmpremiere og representantskapsmøte LNTs besøkstjenestekurs

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

Tidsskrift for Norske Medisinfaglige Teknikere 2/2010

Tidsskrift for Norske Medisinfaglige Teknikere 2/2010 aput et orpus Tidsskrift for Norske Medisinfaglige Teknikere 2/2010 Innhold Kurs og landsmøte... 4 Nytt styre... 6 Fire på kurs... 7 Samling med høy sosial bonusfaktor... 8 Det er hardt å være på kurs...

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Våre Barn. 335-skvadrontur. Jeg er bare en vanlig mamma. Fysisk aktivitet, viktig etter kreft

Våre Barn. 335-skvadrontur. Jeg er bare en vanlig mamma. Fysisk aktivitet, viktig etter kreft Våre Barn Nr. 4 2012 27. årgang Utgitt av Støtteforeningen for Kreftsyke Barn SKB Kunsten å kose seg på sykehus Fysisk aktivitet, viktig etter kreft Jeg er bare en vanlig mamma 335-skvadrontur LEDER Fra

Detaljer

Nr 1/2009 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 39 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2008 4. REGNSKAP FOR 2008 5.

Nr 1/2009 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 39 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2008 4. REGNSKAP FOR 2008 5. Nr 1/2009 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 39 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Trønderan på jubileumstur. Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge. Hva skjer i LNT. Jeg har fått livet i gave. Jubileumsstoff

Trønderan på jubileumstur. Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge. Hva skjer i LNT. Jeg har fått livet i gave. Jubileumsstoff Nr. 4 oktober 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Trønderan på jubileumstur Utredning og oppfølging av levende givere av nyre Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge Hva skjer i LNT

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2011 41. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2011 41. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2011 41. årgang Redaksjonskomite Notater: Karen Marie Oma: kmoma@ntebb.no Sissel-May Berntzen: sissel.may.berntzen@tromsoskolen.no

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2014

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2014 debra-nytt Nr 2 JUNI 2014 Kjære alle venner! Solen står høyt på himmelen, det er blitt varmt og deilig. Her er sommerens debra nytt. Denne våren har vi begynt å utarbeide en produktliste over hva personer

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

nr. 3-2008 Av innholdet i dette nummeret: MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE

nr. 3-2008 Av innholdet i dette nummeret: MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE nr. 3-2008 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE Av innholdet i dette nummeret: Sommerutflukt til Orkanger side 4 LUPE-medlem vant sak i trygderetten side 6 Utviklingshemming

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Mallorca 3. - 17. September 2013

Mallorca 3. - 17. September 2013 Mallorca 3. - 17. September 2013 Søknadsfrist for deltakere 15. april Søknadsfrist ansvarlig reiseleder 15. februar Søknadsfrist øvrige team medlemmer 15.mars Til deg som leser denne brosjyren! Vi er i

Detaljer

Parkinson. bladet GOD JUL OG GODT NYTTÅR. Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger MEDLEMSBLAD FOR. Nr 3 2014 årgang14. www.parkinson.

Parkinson. bladet GOD JUL OG GODT NYTTÅR. Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger MEDLEMSBLAD FOR. Nr 3 2014 årgang14. www.parkinson. Parkinson Nr 3 2014 årgang14 bladet MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no GOD JUL OG GODT NYTTÅR. Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 3 2014 Redaktørenes hjørne. Leder

Detaljer