Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jåtun ny regionleder Kallet betydde mye for mitt ja, sier Eivind Jåtun. Regionmøte for alle Velkommen til møtene!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jåtun ny regionleder Kallet betydde mye for mitt ja, sier Eivind Jåtun. Regionmøte for alle Velkommen til møtene!"

Transkript

1 Region Sør 27. april 122. Årgang Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali «Det var sårt å bryte opp på denne måten, og vi vil tilbake til Mali», er kommentaren frå NLM-utsendingar som no er i Noreg etter militærkuppet i det vest-afrikanske landet før påske. SIDE 2 og 3 Foto: Heidi Klingsheim Nytt fra Region Sør Jåtun ny regionleder Kallet betydde mye for mitt ja, sier Eivind Jåtun RegionSIDE 1 Regionmøte for alle Velkommen til møtene! RegionsIDE 2 Terje Fossdal Det er forunderlig hvor god Gud er. side 23

2 1 Region Sør Innspill De unge trenger deg Forskningsprosjektet til NLM Ung, «10 25», viser at 15,6 prosent av aldersgruppen 0 24 år i Agder og 5,5 prosent i Telemark er registrerte medlemmer i kristent arbeid. Landsgjennomsnittet er 10,3 prosent. Det er sannsynligvis flere som er innom, men disse tallene betyr også at ca. 85 prosent av de unge i Agder og 94,5 prosent av de unge i Telemark ikke har tilknytning til kristent arbeid. Hva gjør det med deg at 90 prosent av norske barn og ungdommer ikke vet at de trenger Jesus? Vet ikke at Jesus er den eneste veien til frelse, og at de går fortapt «Hva gjør det med deg at 90 prosent av norske barn og ungdommer ikke vet at de trenger Jesus?» uten ham. Det er realiteten. Det eneste mange av disse har hørt om Jesus, har de lært på skolen gjennom faget RLE og gjennom det som mediene presenterer. Barn og unge trenger å bli kjent med en kristen. De trenger noen som bryr seg, som kan skape trygghet i livet deres. Er det rart at mange blir usikre og utrygge i en tid da man lærer at sannhet ikke finnes? Barn og unge i dag trenger å bli kjent med sannheten om seg selv og sannheten om Jesus. Mennesker er ikke perfekte, langt derifra. Men Jesus har levd et perfekt liv, det gir trygghet og hvile i et menneskes liv. I Jesus er du trygg og syndene dine er slettet ut. Det er budskapet vi har å gå med. Vær frimodig! Du kjenner faktisk det som mange mener ikke eksisterer, sannheten! Engasjer deg i barne- og ungdomsarbeid, vær sammen med unge, prat med dem, se dem, lytt til dem, vær et vitne i ANDERS MARTIN PEDERSEN Ung-leder ord og gjerning. 90 prosent av de unge møter ikke dette budskapet, men du kan gjøre en forskjell. Romerbrevet 5,1: «Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» Region Sør «Engasjer deg i barne- og ungdomsarbeid, vær sammen med unge, prat med dem, se dem, lytt til dem...» Eivind Jåtun overtar som regionleder Eivind Jåtun er ansatt som ny regionleder for Misjonssambandet i Region Sør. Han tiltrer stillingen til høsten. Sven Åge Solli De siste årene har Eivind Jåtun (bildet) vært knyttet til Misjonshuset i Kristiansand, først som ungdomsarbeider og administrasjonsleder i fire år, og som forsamlingsleder fra august Hvorfor sa du ja til dette kallet? Det betydde mye at jeg ble spurt og fikk et kall fra NLM, som er min arbeidsgiver. De praktiske tingene, for eksempel når det gjelder overgangen fra to kretser til en region, er på plass. Nå blir det spennende å være med og få giv i arbeidet, tenke langsiktig, prøve å skape tilhørighet og nå klare mål. Det er ikke er mistrivsel med oppgavene i Misjonshuset som er årsaken til dette skiftet! Tvert i mot har tjenesten her vært grunnen til at det har tatt lang tid å svare ja på kallet. Jeg kjenner på en sterk tilhørighet til Misjonshuset. Hva vil du prioritere? Jeg vil ikke si noe klart om dette ennå. God personalomsorg er viktig, at vi er bevisst på at hver enkelt ansatt har sine gaver som vi må bruke. Jeg håper, ikke minst, at forkynnerne kan fordype seg litt ulikt, og at vi kan lære av hverandre. Når det gjelder arbeidet i forsamlinger og foreninger, håper jeg å hjelpe f. eks. unge folk som «brenner» for et lokalt arbeid, til å få de ressursene som de trenger. Hva tenker du om arbeidet på «små» og «store» steder? Vi skal være til stede der det er folk som ønsker å drive misjonsarbeid. Samtidig må vi ta innover oss den flyttingen som har vært. Kanskje vi bør være i forkant med å etablere oss på steder der det er nybygging. Hva vil du gjøre om du får forventninger som spriker i ulike retninger? Det er å lytte. Samtidig har NLM vedtatt å satse mer på forsamlingsarbeid, men det trenger ikke gå på utover annet arbeid. Jeg håper å fremstå slik at folk får tillit til meg, selv om jeg ikke kan innfri alle ønsker. Med begrensa ressurser kan vi ikke gjøre alt. Jeg håper folk kan se at det som blir prioritert er til helhetens beste! Region Sør søker barne- og ungdomsarbeidere Region Sør utlyser to stillinger som barne- og ungdomsarbeider, en med tilholdssted i Telemark og en i Lista og Mandal-området. Vi leter etter initiativrike og selvstendige personer som ønsker å forkynne Guds ord, bygge nettverk, inspirere, veilede og følge opp lokalt arbeid. Region Sør har 64 barne- og ungdomslag og tre leirsteder. Stillingsprosenten kan være mellom 40 og 100 %. Stillingen vil bestå av: Besøke barne- og ungdomslag Følge opp lagsledere i området Besøke barne- og ungdomslag andre steder i Region Sør Se på muligheter for å starte opp nytt arbeid Søknadsfrist: 8. juni 2012 Er du interessert, eller kjenner du noen som kan være aktuell som bu-arbeider? Ta kontakt med leder av NLM UNG Region Sør, Anders M. Pedersen på tlf eller mail Se også stillingsutlysning på Region-Utsyn i 2012 Videre i 2012 kommer «Region-Utsyn» ut fire ganger til, og følgende frister gjelder om du ønsker å ha noe på trykk: Postadresse: Postboks 650, 4666 Kristiansand Besøksadresse: Kristian IV gate 35, Kristiansand Telefon: E-post: Internett: nlm.no/sor Regionleder og ansvarlig redaktør: Jakob Hånes Nummer frist til regionen i postkassen 3 (11) 28/5 22/6 4 (16) 20/8 14/9 5 (19) 1/10 26/10 6 (22) 12/11 7/12

3 Regionmøte mai Alle er hjertelig velkommen til konsert, bibeltimer, seminarer og møter. Ta med hele familien, til gode samlinger. Fredag 4. mai kl Konsert/inspirasjon/familiemøte v/barneevangelist Jarle Waldemar i «Hallen» Lørdag 5. mai kl Bibeltimer for fire aldersgrupper: 3 5 år, v/grete Martinsen i «Konferanserom 2» 6 11 år, v/livar Veggeland i «Klasserom» 12 år +, v/anders M. Pedersen i «Konferanserom 1» Voksne, v/johnny Vågen i «Hallen» kl Seminarer: «Misjon en utfordring for meg?» v/kjell Iversen i «Konferanserom 2» «Barnevakten» v/jan Arvid Kvalevåg i «Hallen» «Bibeloversettelse» v/blant andre Hans Johan Sagrusten i «Konferanserom 1» kl Årsmøte kl Seminarer «Superblink og Makshjelp» v/grete Martinsen i «Konferanserom 2» «Hva vil det si å være luthersk?» v/jon Kvalbein i «Konferanserom 1» kl Kveldsmøte for hele familien v/ketil Jensen i «Hallen» kl Ungdomstreff Søndag 6. mai kl Bibeltimer for fire aldersgrupper 3 5 år, v/grete Martinsen i «Konferanserom 2» 6 11 år, v/livar Veggeland i «Klasserom» 12 år +, v/anders M. Pedersen i «Konferanserom 1» Voksne, v/johnny Vågen i «Hallen» kl Familiemøte v/grete Martinsen i «Hallen» 2 Region Sør starter konfirmasjonsundervisning Etter å ha fått henvendelser om konfirmasjonsundervisning, ønsker NLM Region Sør å gå i gang med dette fra kommende høst. Opplegget blir godt forankret i Bibelen, blir engasjerende, utfordrende og spennende. Anders Martin Pedersen NLM Region Sør har fått noen henvendelser angående konfirmasjonsundervisning og ønsker å sette i gang med dette høsten Det vil si at de som ønsker å konfirmere seg i NLM våren 2013, kan delta på denne konfirmasjonsundervisningen. Vi er usikre på hvor mange det kan være aktuelt for, og vi ønsker at interesserte tar kontakt med oss på mail eller telefon, eller , innen 16. mai To opplegg Ut fra de henvendelsene vi har fått, har vi kommet fram til to måter å delta på vårt konfirmasjonsopplegg. Den ene er et supplerende opplegg der konfirmanten deltar på konfirmantundervisning i sin hjemmemenighet, og er med på vårt opplegg i tillegg. Undervisningen består da av fire helgesamlinger. Den andre måten er at man har all undervisningen hos oss, og man må da delta på fire helgesamlinger og fire kveldssamlinger i tillegg. Helgesamlingene ønsker vi å ha på ulike steder. Planen er å ha en samling på Kvitsund, en på Drottningborg, en på Fjellhaug i Oslo og en på et leirsted i regionen. Med dette ønsker vi at konfirmantene skal bli kjent med skolene våre, og samtidig kan vi bruke ressurser som finnes på de ulike stedene. Første helgesamling blir 31. august til 2. september. Kjent med Bibelen Det viktigste med konfirmasjonsundervisningen er at konfirmantene får en solid kristendomsundervisning slik at de kan bli kjent med Bibelen og den eneste veien til frelse, som er Jesus Kristus. Vi ønsker et opplegg som er godt forankret i Bibelen, engasjerende, utfordrende og spennende. Vi håper å ha datoer og pensum klart innen 1. april. Vi legger opp til en felles konfirmasjonsdag 12. mai 2013 for dem som ønsker selve konfirmasjonsdagen i NLM-regi.

4 3 Region Sør GLAD. Det at jeg får høre Jesus til, gjør meg glad. Det er ufattelig stort, sier Ingjerd Edland. Foto: Sven Åge Solli «Velkommen til Japan, Ingjerd!» Ingjerd Edland trivdes veldig godt som misjonær i Japan, bortsett fra de første timene. Det som snudde følelsene hennes, var en stemme hun hørte fra flyplassens høyttaler. Sven Åge Solli Ingjerd følte seg veldig alene da hun første gang kom til Tokyo i Japan i Hun kjente ingen, hun kunne ikke språket, og det var fem år til hun skulle hjem. Hun hadde lyst til å ta første fly til Norge igjen. Men mens hun var inne på flyplassen, hørte hun tydelig en stemme i høyttaleranlegget som sa på norsk: «Velkommen til Japan, Ingjerd!» Hun fant ikke ut hvem som hadde sagt det, men hun opplevde det som en direkte hilsen fra himmelen. Denne hendelsen bidro til at hun senere trivdes veldig godt i Japan hele tida. Ingjerd har opplevd at flere har tatt imot evangeliet, og hun har lest katekismen med ham som i dag er president i Vest-Japan Luthersk kirke, Hyrofumi Tsukuda. Ingjerd reiste til Japan i januar 1965 og avslutta sin tjeneste som misjonær i Hun forteller at hun ikke er ferdig med Japan, og hun kommer nok til å ta flere turer hvis hun får være frisk. «Jeg sendte søknad og overlot resten til Herren.» Hvorfor ble du engasjert i Norsk Luthersk Misjonssamband? Det var veldig naturlig. Jeg er født inn i en misjonsfamilie og vokste opp med misjon fra jeg var liten, både hjemme og på møter. Har du alltid hatt kall til å bli misjonær? Ikke et veldig konkret kall, men det lå nok i meg fra jeg var liten. For jeg fikk høre mye om misjon. Etter at jeg hadde gått på bibelskolen på Fjellhaug og Hurdal, lyste de ut et nytt kull for kvinnelige elever på misjonsskolen. Da ble kallet konkret, og jeg kom ikke utenom. Jeg sendte søknad og overlot resten til Herren. I dag er Ingjerd engasjert i misjonsarbeidet på Edland i Vinje og er leder i Haukeli og Edland Misjonslag. Vi har gode møter og folk er trofaste til å møte opp. Vi har møtene våre på Nordheimtunet, eldresenteret på Edland, dermed kan også de som bor der, få mulighet til å få være med på møtene. Hva gjør deg glad? Dette ufattelig store, det å få lov til å høre Jesus til, gjør meg glad. Og det blir bare større og større. Hvorfor skulle jeg få del i frelsen, hvorfor skulle jeg få høre om Jesus fra jeg var liten, få vokse opp i et kristent land og vite at enten jeg lever eller dør, hører jeg Herren til. Det er stort å få leve i daglig syndsforlatelse, for jeg vet så inderlig vel at jeg har syndige tanker. Det er dessverre slik vi er. Men i Jesus er jeg fullkommen rein og en dag skal jeg få komme «hjem», dette gir en dyp glede. Er det noe som gjør deg frustrert? Om jeg ser på meg selv kan jeg bli lei fordi jeg ikke er som jeg burde. Ellers følger jeg en god del med på nyheter, og da kan du bli både frustrert og sinna og mismodig og lure på om dette er det Ingjerd Edland (78) Bor på Edland i Vinje Vært misjonær i Japan i 20 år Leder av Haukeli og Edland Misjonslag «kristne» Norge. Vi har fått så mye inn i det norske lovverket som er stikk i strid med Bibelen, og enda snakker vi om et «kristent land», da blir jeg harm inni meg. Det er ikke fullstendig frihet til å leve etter sin overbevisning, for eksempel for leger som ikke ønsker å dele ut abortpiller. For ikke å snakke om den nye ekteskapsloven, den opprører meg. De siste årene har det i NLM vært en del forandringer, hvordan opplever du dette? Jeg er usikker på om overgangen fra krets til region er bare positivt, fordi det blir stort og fremmed. Jeg har liksom ikke sett de positive forandringene ennå, men det er jo nokså nytt, så vi får se. Ingjerd tror det tvinger seg fram at NLM blir et kirkesamfunn. Vi kan ikke stå i en kirke som offisielt lærer i strid med Guds ord. Dette gjør at mange føler at de ikke kan gå til den kirka de sokner til, på grunn av en prest som ikke lærer rett etter Guds ord. Har du andre interesser? Jeg leser mye både i Bibelen og i blader, og jeg er opptatt av hva som skjer i og med Israel. Jeg synes det er vemodig med den stillingen som det offisielle Norge tar til Israel, det er en smerte. Den norske kirke er dessverre også med på dette gjennom mellomkirkelig råd, som støtter «Kairodokumentet». Skal du på GF på Lillehammer i sommer? Selvfølgelig skal jeg det. Jeg har vært med alle gangene siden 1954, med unntak av de årene jeg var i Japan.

5 Region Sør En glad gutt tross alt Indoneseren Heri har hatt en tøff start på sitt unge liv, men i dag er han en glad gutt. Han bor sammen med sine besteforeldre etter at hans foreldre har skilt lag og flyttet til et annet sted. Per Birkeli Herianto Ginting, blant venner kalt Heri, er en glad gutt på 13 år. Men han har ikke alltid vært glad. Foreldrene ble skilt da han var ganske liten. Faren giftet seg på nytt og bor sammen med sin nye kone et annet sted i landet. Etter at faren dro, ble det vanskelig for moren å brødfø barna sine. Hun valgte til slutt å dra til en annen kant av landet i håp om å finne seg arbeid. Heri og søsteren hans ble overlatt til besteforeldrene. Etter at faren til Heri dro sin vei, begynte den unge gutten å endre adferd. Han forstyrret undervisningen på skolen, sloss med klassekameratene sine, og det gikk til slutt så langt at Heri ble utvist. Utvist fra skolen Heri gikk i tredje klasse da han ble utvist. Han hadde begynt å røyke, og holdt sammen med en gjeng eldre gutter. Heri fikk jobb hos en bonde i nærheten, og tjente 25 kroner om dagen. Noen av pengene gav han til bestemoren, og resten brukte han til å kjøpe sigaretter til seg selv. FORANDRING. Noen regnet Herianto Ginting som kjeltring, men nå har 13-åringens liv fått et helt annet preg, forteller NLMs stedlig representant for NLM Indonesia, Per Birkeli. Foto: Per Birkeli Naboene regnet Heri som en kjeltring, og de behandlet ham deretter. Da NLM og vår samarbeidspartner Food for the Hungry kom til landsbyen, hadde medarbeiderne våre flere lange samtaler med Heri. De behandlet ham på lik linje med de andre barna, og viste at de brydde seg om ham. Heri synes selv han er litt for stor til å være med på barneklubb, men da vi for en tid siden etablerte en fotballklubb i landsbyen, var han ikke vanskelig å be. Heri stiller alltid på trening, og han liker å samtale med de lokale medarbeiderne våre. En ny gutt Gjennom fotballtreningen og samtalene han har hatt med medarbeiderne våre, har Heri fått hjelp til å endre livsstil. Han har sluttet å røyke, og henger ikke lenger med den småkriminelle guttegjengen han tidligere var en del av. Heri har også, godt hjulpet av Wira og andre lokale medarbeidere, fått lov til å begynne på skolen igjen. Rektor ønsket til å begynne med ikke å la ham komme tilbake. Først etter at Wira og andre voksne ledere forsikret rektor om at Heri er blitt en «ny gutt», gikk han med på å la ham få en ny sjanse. Heri er nå en fornøyd og glad gutt som har fått se at han, til tross for en vanskelig familiesituasjon, er like mye verd som de andre barna i landsbyen. GUDS LEDELSE. I dag ser Ai Sogabe overgangen fra animasjonsfilmproduksjon i Tokyo til kommunekokk på landsbygda som Guds ledelse. Foto: Runar Matsui-Li En av de nye i Hiruzen Nederlagsfølelsen vokste frem da Ai Sogabe ikke fikk seg fast jobb. Men så flyttet hun hjem og begynte i nytt yrke. Og i tillegg ble hun medlem i Hiruzen menighet. Runar MATSU-Li Vi familien Matsui-Li kom til Hiruzen menighet i Japan våren Arbeidsavtalen vår med NLM er nå over, og vi flytter til Norge. Vi har blitt en familie på fem, men også Hiruzen menighet har fått flere nye medlemmer i denne tiden. En av dem er Ai Sogabe. Hun vokste opp i Osaka og var aktiv i kirken sammen med sin mor. Da foreldrene ble pensjonister, 60 år gamle, flyttet de til en liten landsby nær Hiruzen. Moren ble medlem hos oss i Ai var flyttet til Tokyo for utdannelse innen animasjonsfilmindustrien. I Tokyo gikk det flere år uten at hun fikk fast jobb, og en forståelse av at «her taper jeg i jobbkonkurransen», vokste frem. Det var ikke lett å gi opp yrkesdrømmen, venner og livsstilen i Tokyo, men foreldrene overtalte henne til å flytte hjem. Her fikk Ai livsveiledning og startet en ny yrkeskarriere. Hun ble kokk i kommunen. Praksisen sin hadde hun på kjøkkenet på Hiruzen leirsted. Når Ai ser tilbake, ser hun Guds ledelse og løfte om «utveg, slik at dere kan holde ut» (1 Kor 10,13). I fjor ble hun medlem i menigheten og ble veldig godt mottatt. Vi reiser fra Hiruzen med mange gode minner, og gleder oss over at det finske ekteparet Jussi og Varpu Kivela med fem barn overtar arbeidsansvaret i menigheten. Runar Matsui-Li er oppvokst på Notodden og har vært utsending i Japan siden Han er gift med Keiko og har barna Thomas Taro, Sondre Kazuya og Hanna Aiko.

6 5 Region Sør HOS HVERANDRE. Vi samles hos hverandre, men legger vekt på å være en åpen og inkluderende gruppe for dem som har lyst å være med, sier de. Foto: Region Sør Fordyper oss i Bibelen Bibelgruppen 25+ i Kristiansand samles hver torsdag til fordypning i spørsmål fra Bibelen. Medlemmene opplever et fint samhold. Hver samling avsluttes med bønn. Ingrid Undheim 25+ er navnet på en bibelgruppe knyttet til Misjonshuset i Kristiansand. Den har sitt utspring fra Misjonshusets ungdomsforening (MUF), og er en gruppe som i utgangspunktet er tenkt for unge voksne i midten av tjueårene. Fellesnevneren for de fleste av medlemmene er at vi er i fast arbeid, og at vi av den grunn i store trekk lever i samme livssituasjon. Vi har et sterkt ønske om å fordype oss i, og søke svar på viktige spørsmål i Bibelen. Temaene til nå har i hovedsak vært på brev og bøker i NT, kapittel for kapittel. I tillegg er det viktig å ha et forum for diskusjon og refleksjon rundt relevante samfunnsdebatter knyttet til kristne verdier. En annen viktig faktor er selvfølgelig samhold og sosiale aktiviteter. Rent praktisk er det lagt opp til samling hver torsdag. Det er en fast struktur på møtene, som begynner med mat og hygge. Etterpå går vi over til bibellesning, studie av tekst og diskusjon. Det avsluttes med bønn. Vi har samling hos hverandre. Det er et viktig virkemiddel som gir en merkbar positiv effekt på samholdet i gruppa. Vi ønsker vekst, og å være en åpen, inkluderende gruppe for dem som har lyst til å bli med. I dag er vi en fast kjerne på åtte til ti personer. Gjenbruksbutikken i Lillesand flytter I løpet av sommeren får gjenbruksbutikken i Lillesand nye lokaler. Nye og lyse lokaler vil løfte salget, tror Oddvar Skaiaa. Jakob Hånes Gjenbruksbutikken i Lillesand bytter adresse og flytter til større lokaler i samme område som den har holdt til i siden starten. På grunn av renovering av kjøpesenteret som gjenbruksbutikken i Lillesand har holdt til i, har butikken blitt oppsagt. Men nå er det gjort avtale om et stort og tjenlig forretningsbygg i samme område på Tingsaker. Her har Fretex hatt gjenbruksbutikk tidligere. De nye lokalene bli på ca kvadratmeter, inkludert rommelige lager. Selve butikken vil øke arealet sitt med over 40 prosent. Oddvar Skaiaa, som er leder av styringsgruppa for gjenbruksbutikken, er godt fornøyd med at de fikk nye lokaler så raskt. At de ligger i det samme området er også veldig bra, siden gjenbruksbutikken er godt innarbeidet der. Han forteller at de overtar de nye lokalene i midten av april, og at de da setter i gang med klargjøring. De regner med å flytte inn i løpet av sommeren. Men vi trenger litt hjelp til dugnadsarbeid i siste halvdel av april, sier han. Det vil glede de ansvarlige om folk melder seg og tar et tak. Jeg tror at nye og lysere lokaler vil løfte salget, sier Skaiaa, som også understreker at styringsgruppa alltid er på utkikk etter nye medarbeidere til butikken. Og vi er fleksible når det gjelder arbeidstid, poengterer han. Til slutt ønsker Oddvar Skaiaa velkommen til å besøke dem i butikken. Gjenbruksbutikken i Lillesand omsatte for neste 1,6 millioner kroner i Den hadde et overskudd på 1,120 millioner kroner. Misjonssambandet har 23 butikker i Norge, og i fjor overførte disse til sammen over 18,5 millioner kroner til prosjekt i misjonen.

7 Region Sør Mange gode samlingar på Norsjø Norsjø Ungdomssenter ligg bada i seinvintersol med god vårvarme i strålane. Vi er på ein vakker og fredeleg plett for både ånd, sjel og lekam. Bjarne Gjuvsland I skrivande stund har me nettopp avvikla ein vellukka regionkonferanse, med klar og sentral forkynning, klargjerande innføring i aktuelle problemstillingar og drøfting av vegen vidare for NLM sitt arbeid sentralt og regionalt. I etterkant fylgde ein engasjert samtale som minna om eit godt, gamaldags kretsårsmøte. Ikkje minst sette koret Emmaus frå Skien ein ekstra spiss på helga med ei levande og vakker framføring av Trygve Bjerkrheim sitt liv og forfattarskap. Når me så trekkjer fram i minnet ei oppmuntrande bibelhelg for ungdom i januar og ei fin mannshelg i februar, så er det alt saman grunnar til å gle seg over arbeidet i Guds rike på Norsjø Ungdomssenter. Ser ljosare ut Økonomiske gullår er det heller langt mellom på ein slik stad, men så er no ikkje pengar noko måleining for Guds rikes arbeid heller, og dei må ikkje bli det for oss, om dei er aldri så nødvendige. Etter to år med godt presentabel økonomi, vart fjoråret noko slunknare, medan inneverande år førebels ser BIBELFERIE. Midt i august kan folk ta ei vekes bibelferie på Norsjø. Arrangementet går i samarbeid med DELK. noko ljosare ut igjen. Me har von om at ein leirstadkomité og auka engasjement rundt leirarbeidet skal gi eit oppsving. Det er eit mål og ikkje minst eit bøneemne. Ei viss opparbeiding av uteområdet er tenkt å tena same sak. Ein god tradisjon Faste møte kvar månad, eit vanleg onsdagsmøte og ein temakveld me kallar «Hverdagen vår», går sin jamne gong og er blitt ein god tradisjon. Framover skal temasamlingane handla om «Jesus som øvsteprest» (28. mars), «Anders Hovden-attersyn» (25. april) og «Dei fyrste kristne» (23. mai). Endeleg er me spente på ei nyrenning som skal gå av stabelen Foto: Sven Åge Solli august. Bibelferie er namnet, og arrangementet går i samarbeid med Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn (DELK). Ta gjerne turen til Norsjø Ungdomssenter, på ferie, på eitt av arrangementa våre eller berre på ein «stikk-innom-tur». Du er hjarteleg velkomen! Fusjonerer men forlater ikke NLM Lars Dahle er rektor ved Mediehøgskolen Gimlekollen. Foto: Mediehøgskolen Gimlekollen Fra nyttår 2013 fusjonerer Mediehøgskolen Gimlekollen (MhG) med NLA Høgskolen og Høgskolen i Staffeldtsgate, men vi forlater ikke NLM! Lars Dahle Det går mot fusjon for Misjonssambandets høgskole på Sørlandet. Dette er klart etter at alle tre høgskolestyrene på et fellesmøte i januar innstilte på fusjon overfor sine eiere. NLMs hovedstyre kvitterte ut raskt med tilslutning til MhG-styrets innstilling. Knyttet til misjonsfolket MhG har gjennom hele sin 30-årige historie vært nært knyttet til misjonsfolket i regionen. Dette gjelder alt fra avgjørende dugnadsinnsats i oppstartsfasen til vedvarende forbønn og givertjeneste. Vi vil gjerne uttrykke en varm takk for denne livsviktige støtten i årene som ligger bak. Det er flere grunner til at vi fusjonerer. Politisk er dette i tråd med myndighetenes vektlegging på «samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon». Strategisk blir vi sammen en sterkere kristen samfunnsaktør med viktige samfunnsbidrag. Faglig sett får vi et større fagmiljø, mer kompetanse og en spennende fleksibilitet. Økonomisk blir vi mindre sårbare. Nasjonal kristen høgskole Gjennom fusjonen skaper vi en ny nasjonal kristen høgskole, med NLA i Bergen som juridisk og organisatorisk plattform. MhGs særpreg vil i stor grad bli videreført som profilert studiested i den nye fusjonerte høgskolen. Dette betyr et fortsatt fokus på medier, journalistikk og kommunikasjon, ut fra et kristent verdigrunnlag. Vi forlater ikke NLM, men gjennom fusjonen utvider vi vår gode eierrelasjon til de andre NLA-eierne. De siste årene har vi styrket vår målrettede innsats inn mot NLMs primæroppdrag. Vi kan her nevne følgende: Studietilbud som kommunikasjon og livssyn og IK Erfaring for misjonærer, forskningsoppdrag som «10-25» for NLM Ung, medieprosjekter i Indonesia (sammen med Norea) og for Lausanne-bevegelsen (Cape Town), samt strategiske Damaris-ressurser for våre skoler (KrdOnline.no) og for våre forkynnere og ungdomsledere (snakkomtro.no). Alt dette vil vi selvsagt fortsette med.

8 Region Sør Neste utsyn Utgivelsesdag: 11. mai I dette nummeret presenterer vi flere kandidater til styrer og råd som skal velges på generalforsamlingen i NLM. Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband FORKYNNERKALL. Terje Fossdal har vært forkynner i Misjonssambandet i 43 år. Jeg ble spurt om jeg hadde forkynnerkall da jeg gikk på bibelskole, forteller han. Foto: Sven Åge Solli Virkeligheten er det usynlige For kort tid siden mistet Terje Fossdal sin kone, Torbjørg. Han vedgår at dette ikke har vært enkelt, men sier også at det egentlig er det usynlige og evige som er det virkelige. Sven Åge Solli Gud er god og vil oss bare godt. Men når det skjer meg noe som jeg ikke ønsker, kommer det protest fra «mitt gamle jeg» som ikke er enig med Gud. Sykdomstida til Torbjørg, og tida etter at hun reiste hjem til Jesus, har ikke vært enkel. Jeg ønsket jo slett ikke å miste henne. Men Guds miskunnhet og nåde etterjager meg også i tunge og vonde dager. Torbjørgs levedager var talte før hun ble født, og det er mine også. Når vi sier at hun døde for tidlig, tror jeg ikke det er rett. Midt i denne vonde verden er jo sykdom og død noe som gjelder alle. Når savnet er voldsomt, prøver jeg å takke for alt det fantastiske jeg fikk oppleve sammen med henne. Og så tenker jeg at Gud er med hver en dag. Avgjørende hva Gud tenker Har du følt motstand mot Guds veier, og vanskelighet med å være ydmyk? Jeg er ikke ydmyk dessverre, men når jeg får ta imot Guds ord og tro det, får jeg en overbevisning om at det er det som står der som er det avgjørende. Jeg Terje Fossdal (63) Bor i Mandal Vært forkynner i NLM i 43 år Nylig enkemann etter vel 41 års ekteskap med Torbjørg Tre barn og sju barnebarn hadde lyst å ha Torbjørg lenger, men det avgjørende er hva Gud tenker. Målet for ham er å redde oss hjem, så blir alt det andre underlagt det. Når det gjelder sin egen tro, sier han: At jeg er kristen, er et resultat av forkynnelsen. Det er et under å få svare ja til kallet om å høre Jesus til. Det er ikke menneskeverk. Når vi får høre Guds ord, får vi kallet om å høre ham til, og vi kan svare ja. Gud vil ikke at vi skal gå fortapt Men hvorfor trenger vi frelse? Uten syndenes forlatelse er vi fortapt. Når vi leser Bibelen, ser vi at det ikke hadde vært noe å si på at vi hadde gått fortapt. Men det forunderlige og fantastiske er at Gud ikke vil at vi skal gå fortapt, men at vi skal bli frelst og være hos ham i herligheten. Hvor får du kraft fra til å leve som en kristen? Jeg kjenner veldig på en fristelse til å la være alt som har med kristendom å gjøre. Men jeg kan ikke tenke meg det, for det beste er å høre Jesus til. Når jeg kjenner den onde lyst i mitt hjerte, så vet jeg at det er ikke den jeg vil følge. Og når jeg har Jesus, har jeg Den Hellige Ånd som leder og gir kraft. Bare evangeliet kan frelse Når du ser på samfunnet rundt deg, er det noe du blir engasjert av? Når jeg ser på samfunnet og ledelsen i landet vårt, blir jeg sår mange ganger. For jeg ønsker at Guds ord skal være avgjørende. Men det som er enda sårere enn at Guds gode bud ikke blir fulgt, er at folk ikke innser at de har bruk for frelse. Budene kan ikke frelse oss. Det kan bare evangeliet om det som Jesus har gjort. Til slutt understreker Terje at alt vi kan oppfatte med våre sanser, bare er forbigående. Virkeligheten er det usynlige og evige. Derfor gjelder det å være opptatt av det. Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen - Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum - Journalister: Frida Blaker - Per Ove Aarseth - Kristin W. Malmin - Grafisk formgiver: Margaret Mathisen - Trykk: Mediatrykk, Bergen Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: Norge: kr 499. Utenfor Norge: kr 823. Studentrabatt: 50 prosent av norsk pris. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo Oppslagstavle for Region Sør Bibelcamping 2012 Illustrasjon: Sven Åge Solli I sommer er det bibelcamp på Kvitsund Gymnas og Bibelcamp er flott å være med på for liten og stor i ferien. På Kvitsund Gymnas er det bibelcamp fra juli og på er det bibelcamp fra juli. Se for program. Bibelferie på Norsjø august Arrangement framover Leirer: : Vann- og aktivitetsleir kl. Norsjø U&V : Sommercamp kl. Norsjø U&V : Sommerleir kl. Undeland Misjonsgård : Hest, kano og friluftsleir kl. Undeland Misjonsgård : Fotball og aktivitetsleir kl : Sommerleir kl. Påmelding til leirer senest torsdag, én uke før start for laveste pris, leirsor. Påmelding starter 2. mai. Andre møter/arrangement: Bibelferie på Norsjø Ungdomssenter er en nyvinning og et tilbud til voksne mennesker. Arrangementet er et samarbeid mellom NLM Region Sør og DELK Skien. Du kan komme på et møte, en dag, flere dager, eller være med hele uka. Talere/ledere er Johan Olsen, Morten Askjer og Bjørg Mæstad. Mandag: Innkvartering Kveldsmat Kveldssamling / Johan Olsen. Kveldskaffe Tirsdag-Lørdag: Frokost Bibeltime v/ Morten Askjer eller Johan Olsen Middag Ettermiddagskaffe Kveldsmat Kveldssamling v/bjørg Mæstad (fra fredag). Kveldskaffe Søndag: Frokost Gudstjeneste v/morten Askjer, Johan Olsen og Bjørg Mæstad Middag. Hjemreise Kor/sangere fra DELK deltar tirsdag og onsdag. Sangere fra distriktet vil ellers delta på møtene. Om ettermiddagene: Demonstrasjon av: Tredreiing og trearbeid i telt v/ Johan Olsen Knivarbeid og sying av slirer, utskjæring m.m. v/ Thor-Inge Rødseth Påmelding/bestilling: All påmelding og betaling skjer direkte til Norsjø U&V E-post: Tlf.: Priser: Fullpensjon pr døgn pr. person kr. 495 Enkeltmåltider: Frokost/kveldsmat kr 80 Middag kr 100 Leie sengetøy m/håndklær kr 100 Oppredd seng m/håndklær kr 125 Velkommen til godt samvær! Illustrasjon: Sven Åge Solli : Regionmøte, se side 2-regionsidene : Låvemøter Stallemo Øvrebø : Undelandsuka Undelands Misjonsgård : Bibelcamping Kvitsund Gymnas : Bibelcamping 7.7.: Basar Hoslemo Bedehus, Bykle 8.7.: Sigurdsbustevne Hovden v/hemla : Bibelferie, se egen omtale Norsjø U&V 18.8.: Auksjon/loppemarked Foto: Gudveig Øen

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra.

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra. Region Nordvest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

julemessene i gang REGION ØST NYTT FRA REGION ØST studentarbeid Vi drømmer om å nå universitetsungdommen i Peru med evangeliet.

julemessene i gang REGION ØST NYTT FRA REGION ØST studentarbeid Vi drømmer om å nå universitetsungdommen i Peru med evangeliet. REGION ØST 26. oktober 122. ÅRgAng 19 2012 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. jes 59,1 julemessene i gang I disse dager går startsskuddet for høstens

Detaljer

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9 Region Nord 25. oktober 123. ÅrGAnG 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Mi 7, 19 Nytt prosjekt i Tana-området

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region NORDvest 11. April 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Nord 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Nytt fra Region Nord Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Kvitsund + Tabor = sant

Kvitsund + Tabor = sant 21. Oktober 121. Årgang 19 2011 Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Sal 73,26 Kvitsund + Tabor = sant Kvitsund Gymnas i Telemark skal nå utveksle

Detaljer

sommergaven side 6 9 BBB-leir på solåsen nå blir det leir for barnebarn og besteforeldre i Vestfold også. REgIonsIdE 5

sommergaven side 6 9 BBB-leir på solåsen nå blir det leir for barnebarn og besteforeldre i Vestfold også. REgIonsIdE 5 ReGiOn ØST 22. Juni 122. ÅRgang 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 støtter barn i Bolivia nesten 1000 elever går på skolen «Jesus

Detaljer

Jubel for ny oversettelse

Jubel for ny oversettelse Region Øst 24. oktober 124. Årgang 19 2014 Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Fil 2,3 Jubel for ny oversettelse Etter 32 års arbeid

Detaljer

Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket.

Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket. Region Nordvest 26.oktober 122. Årgang 19 2012 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Jes 59,1 Julemessene i gang I disse dager går startsskuddet for

Detaljer

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST REGION VEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD REGION NORD 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Flere misjonærer REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE

Flere misjonærer REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE REGION MIDT-NORGE 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige 03. DESEMBER 121. ÅRGANG 22 2011 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! Joh 14,1 Menighetsvekst i Peru Åtte nye medlemmer ble nylig tatt opp i en menighet i Peru. Fire barn ble

Detaljer

Flytter vestover REGION ØST NYTT FRA REGION ØST. Konfirmasjon For andre år på rad har det vært konfirmasjon i Misjonssenteret i Drammen.

Flytter vestover REGION ØST NYTT FRA REGION ØST. Konfirmasjon For andre år på rad har det vært konfirmasjon i Misjonssenteret i Drammen. REGION ØST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Nye kristne etter møteserier

Nye kristne etter møteserier Region Øst 7. februar 124. Årgang 03 2014 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Fil 1,6 Nye kristne etter møteserier Foto: Georg Kolnes

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge Region Midt-Norge 13. september 123. Årgang 16 2013 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Rom 12,10 Høstgaven til Japan Foto: Torgeir Hauge Nytt fra Region Midt-Norge

Detaljer

Jubel for ny oversettelse

Jubel for ny oversettelse Region vest 24. Oktober 124. Årgang 19 2014 Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Fil 2,3 Jubel for ny oversettelse Etter 32 års arbeid

Detaljer

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over

72 døpt. Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Heimly barnehage 40 år. Bønnekalender. Region Vest har laget en oversikt over Region VEsT 6. september 123. Årgang 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» 08. februar 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant barn og ansatte

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region Nord 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus.

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus. Region vest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali «Det

Detaljer