FURUSTIKKA NR 1/2001 Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FURUSTIKKA NR 1/2001 Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene"

Transkript

1 FURUSTIKKA Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene NR 1/2001 Velkommen til Furuset Idrettsforening Furuset Idrettsforening hva er det? Vår formålsparagraf sier: Furuset Idrettsforening - mer enn en idrettsforening Foreningens mål er å organisere idrettslag / foreninger som er medlemmer i Norges Idrettsforbund, eller driver med idrett organisert i Norges Idrettsforbund. Jfr. Paragraf 15. Furuset Idrettsforening skal ved hjelp av tilsatte og frivillige fra allianseforeningene ta vare på historien og skape framtida til idrettsforeningen ved å; eie, forvalte og videreutvikle idrettsanlegg og annet, slik at foreningen får en sunn økonomi og blir en positiv kraft i det sosiale og kulturelle liv i bydel Furuset og Oslo. Vi ønsker å være et eksempel for andre idrettsforeninger. Leder For meg som leder i Furuset Idrettsforening er det en fornøyelse å kunne gratulere alle medlemmer og venner av Furuset Idrettsforening med klubbavis. Furuset Idrettsforening har også tidligere hatt klubbavis og igjen er vi så heldig at vi har noen ildsjeler blant oss som har tatt på seg denne viktige oppgaven. Furuset Idrettsforening består av 4 idrettslag (allianseforeninger) Furuset Fotball, Furuset Håndball, Furuset Ishockey og Furuset Tennis og alle medlemmene i disse foreningene er også medlemmer i Furuset Idrettsforening. Furuset Idrettsforenings medlemstall er i dag ca et tall som vi tror vil øke vesentlig i tiden fremover. Hvorfor jeg tror det? Det skyldes at vi i Furuset Idrettsforening har gode anlegg langt bedre enn de aller fleste i Norge. Det skyldes dessuten at vi gjennom våre fire idrettslag som jobber bedre og bedre sammen, kan dra nytte av hverandres erfaringer som helt klart er forskjellige uavhengig av idrett. Her har vi en vei å gå, men vi er i gang. Alle medlemmer, ansatte og venner ønskes en riktig god jul og et godt nytt år

2 Vi hadde et meget givende seminar i august og ut fra dette seminaret er arbeidsgrupper i gang med: Avis den du holder i handa Klubbhåndbok Dommerforening Felles medlemsregister/regnskap Dessuten har vi kommet i gang med klubbkvelder for medlemmer og venner. Disse klubbkveldene er det meningen at vi skal arrangere en gang i måneden. Klubbkvelder for ungdommen er også startet opp. Avisen og klubbkveldene er ting som vi håper og tror skal knytte oss nærmere til hverandre og på den måten bedre våre alles muligheter for samarbeid til felles glede og nytte. Ved at vi blir bedre kjent tror vi at vi også lettere skal kunne få ting til i fellesskap som kunne være tyngre å få til alene. Ikke minst gjelder dette aktiviteter som kan styrke den enkelte allianseforenings økonomi. For svært mange av oss er vårt engasjement i Furuset Idrettsforening basert på at vi skal bidra til at våre egne barn og andre barn og unge i området gjennom idretten skal få en bedre oppvekst. La oss alle prøve å bidra til hver for oss til at dette positive engasjement gir best mulig resultat både for de unge og de av oss som er litt eldre. Jeg innledet med å peke på det positive med en klubbavis og synes det er svært positivt at vi har fått et slikt organ hvor vi kan få informert hverandre og også utvekslet tanker og ideer. Jeg benytter samtidig anledningen til å ønske dere en riktig hyggelig jul sammen med et sterkt håp og ønske om at neste år blir enda bedre for oss i Furuset Idrettsforening. Administrasjon Daglig Leder Ønsker å gratulere alle Furuset IF `s medlemmer og venner med den første utgaven av " klubbavis " i nyere tid. Furuset Idrettsforening har nesten siden dannelsen av foreningen i 1914 eid sine egne anlegg. Fra løkka til dagens moderne anlegg som består av Furuset Forum, ishall, håndballhall, kafe / møtelokaler m.m. Furuset Stadion, garderobeanlegg, kunstgress - og matchbane. Dette gir de beste muligheter for våre allianseforeninger Furuset Fotball IF, Furuset Håndball IF og Furuset Ishockey IF til å utøve sine aktiviteter. Samtidig gir dette oss alle en stor frihet som andre ikke har. Furuset Tennis IF har de samme mulighetene i Furuset Tennissenter som eies og drives av Stiftelsen Furuset Tennissenter. En rasjonell og økonomisk drift er viktig og en stor utfordring for oss. Selv om vi blir tildelt driftsbidrag fra Oslo Kommune er dette ikke tilstrekkelig. Våre junioravdelinger i de respektive allianser må betale en høyere pris i våre anlegg enn tilsvarende i kommunale anlegg. Dette er en prioritert oppgave som vi arbeider med overfor Oslo Idrettskrets og de kommunale myndigheter. 2 Furustikka

3 For å holde våre vedlikeholds - og driftskostnader nede trenger vi hjelp fra alle våre medlemmer og brukere med å ta vare på disse flotte anleggene slik at vi sammen kan bidra til en positiv drift. Furuset IF har et vidt spenn av aktiviteter i tillegg til de som er nevnt: - Regnbuen - sysselsettingsprosjekt for 17 personer på dagtid. - Idrett og utfordring - samarbeid med bydel, politi, barnevern ungdomssenter. Aktiviteter for barn og unge i risikosonen. - Idrett og psykiatri. Allsidig fysisk aktivitet for personer i Furuset bydel som har psykiske lidelser, - Storbyprosjektet, der blant annet 500 barn i uka bruker ishallen, håndballhall og fotballbane på dagtid. (disse aktivitetene vil bli nærmere presentert i vårt neste nummer) Benytter samtidig anledningen til å ønske alle alliansene en positiv organisatorisk, sportslig og økonomisk utvikling og et fortsatt godt samarbeide. Ønsker til slutt redaksjonen lykke til med det videre arbeidet. Daglig leder Navnekonkurranse! Dette nummeret av klubbavisen har fått navnet til klubbavisen som ble utgitt for 15 år siden. Vi lufter derfor tanken om vi skal velge et nytt navn når vi nå starter opp klubbavisen med ny frisk. Hva mener du? Skal vi beholde det gamle navnet «Furustikka», eller har du forslag til et nytt navn? La oss få ditt forslag innen 15. januar Sendes på e-post til eller pr. brev til Klubbavis redaksjonen, Furuset IF, Pb 9 Furuset, 1001 Oslo. Vinneren får en hyggelig overraskelse! Styre - og utvalg i Furuset Idrettsforening Funksjon: Navn Tlf.priv Tlf. arb Mobil Leder Villy Bendiksen Nestleder John Chr. Fængsrud Styremedlem Tommy Juul Styremedlem Bjørn O. Bratz Styremedlem Lars Myhrbraaten Varamedlem Arne Haugseth Varamedlem Bjørg Møller Varamedlem Bjørn Svendsen Furuset Fotball IF Jørn Jessen Furuset Håndball IF Finn Moen Furuset Ishockey IF Steinar Frøysa Furuset Tennis IF Harald Henriksen Kontrollkomiteen Helge Holmin Kontrollkomiteen Trine Lise Eidsaune Valgkomiteen Steinar Frøysa Valgkomiteen Arne Haugseth Valgkomiteen Bjørn Svendsen Administrasjon / Drift Daglig leder Magne Stakvik Teknisk sjef Øystein Kongelf Prosjektleder Vidar H. Noreng Regnskap Anne Berit Eilertsen Drift Arne Halvorsen Prosjekt / Storby Monica Eilertsen Prosjekt/ Idrett & Psykiatri Lene Breivik Furustikka 3

4 Furuset Fotball Furusets IFs fotball gruppe har sine aner helt tilbake til opprettelsen av klubben for snart 90 år siden. Fotball har alltid vært en av idrettslagets viktigste hovedaktiviteter og representerer kontinuiteten i klubben. De mest kjente spillerene for klubben er nok fortsatt to av de unge guttene som var med å stifte Furuset IF. Den ene var multi-talentet og krigshelten Ole Reistad, Den andre var Trygve Lie, FNs første generalsekretær. I de første årene i klubbens historie spilte man fotballkamper på et pløyd bondejorde. Som garderobeanlegg benyttet man en låve og senere en dukkestue på 4m2. Men, den gangen som nå så fikk man etter hvert omegnens beste idrettsanlegg. Dette anlegg lå der kunstgressbanen i dag ligger. Sportslig sett har man spilt i samtlige divisjoner opp gjennom årene, med unntak av de aller øverste. Fra å være den største gruppa for 20 år siden er vi nå passert av hall-idrettene ishockey og håndball. For tiden er vi omkring 250 aktive, fra 5 år og oppover. Men, vi har plass til flere på det flotte anlegget vårt.! Furuset Fotball IF i dag. Furuset Fotball IF disponerer et meget tidsriktig anlegg. Klubben var en av de første klubbene i byen, og den første klubben i Grorud-dalen som fikk kunstgressbane. I tillegg har vi flomlys som gjør at det kan spilles fotball året rundt på banen vår. Det er de yngste som utgjør hovedtyngden i klubben. Av vår 250 medlemmer over 200 i alderen 5 år 19 år. Vår målsetting Furuset Fotball IF har som målsetting å gi et fotballtilbud til de som ønsker det. Vi ønsker å bidra til at barn og unge har et godt fritidstilbud hvor man opparbeider positive holdninger og sosiale ferdigheter. Fotball er som kjent et lagspill, men like fullt er det viktig at vi kan individuell spillerutvikling. På den måten kan vi være et godt valg for unge talenter i vår del av Grorud-dalen. Klubben har satt seg sportslige mål for de ulike alderstrinn. Noen av sportslige mål som klubbens styre og nøkkelpersoner har nedfelt: Være etablert med lag på alle alderstrinn Etablere A-laget i 4.divisjon Opprykk til 3.divisjon i sesongen 2003/2004 Ha et rekruttlag Etablere et juniorlag (G16-18) i 1.divisjon Naturlig rekruttering til et A-lag på 3.div nivå Stabilisere spillerstallene på aldertrinnene G Forebygge "turnover". Være representert med spillere i Spillerutviklingsprosjektet Minimum to lag i hver årsklasse LG11-12 Minimum to lag i hver årsklasse MP8-10 Etablere jentelag på MP8-10 Starte et samarbeid med håndball og ishockey Gjennomføre fotballskole på nivå FS5-6-7 vår & høst Det som kreves for å lykkes er i første rekke, engasjerte foreldre, dernest et vel fungerende ledelses- og støtteapparat. Tilslutt kreves materielle ressurser. Et topp moderne anlegg har vi, samt en ryddig økonomi uten at vi dermed kan sies å være noen rik klubb. Våre viktigste inntektskilder er medlemskontingenter og dugnadsarbeid. Takk til alle som har stilt opp! Lagene i årets sesong Vi har lag i alle aldersklasser med unntak av G14 år og Oldboys. En sesong er over og en ny forberedes. Med andre ord; vintertreningen er i gang. Her følger en kort rapport fra noen av lagene. Fotballskole 6 år (f.1995) FS 6 har ikke spilt noen kamper e.l. i år.vi trente inne på Furuset skole i vinter og var vel 5-6 stykker i snitt på treningene. 2-3 av disse guttene har vært med FS 7 på turneringer og Haraløkka cup. Kontakt: Roger Karlsen, tlf.: , E-post: 4 Furustikka

5 Miniputt gutter 7 år (f.1994) MP 7 eller som vi helst vil kalde oss Furuset`s Løver. Løvene har deltatt i LSK cup, Trosterud cup, Edwis lekene, M/S cup og Grorud cup. Har også med i Comet serien som gikk i sommer på Bøler. Det ble like mange seiere som tap. Vi er en gjeng på 15 gutter og de fleste har vært med fra fotballskolen høsten Guttene har hatt stor framgang den tiden de har holt på. Vi ønsker at flere vil bli med å bli Løver. Kontakt: Jon Arild Råkil, tlf.: , E-post: Miniputt gutter 8 år (f 1993) har i denne sesongen hatt 19 spillere i stallen. Vi har deltatt med ett lag i serien, som har blitt arrangert på Vestli. I tillegg har vi vært representert med to lag i Trosterud Cup og Kalvøya Cup, samt ett lag i Grorud Cup. Resultatene har vært varierende, men vi lever etter mottoet "Tap og vinn med samme sinn". Gutta, dessverre hadde vi ingen jenter med i år, har hatt en god utvikling, noe som lover godt for neste sesong. Vi ser gjerne nye spillere på vintertrening på Jeriko Skole. Kontakt: Kristian Rønold, tlf , E-post: Miniputt gutter 9 år (f.1992) har en spillerstall på rundt 30 ivrige gutter. Vi har stilt med tre lag i årets seriespill. I tillegg til seriekampene har vi spilt med tre lag i folgende cuper; Kanaricup (innendors), Trosterudcup og Grorud cup. Resultatmessig har vi hatt en stigning fra i fjor og har nå noen flere seire enn tap. Det viktigste er likevel at guttene viser en klar utvikling spillemessig. Vi har mange ivrige og dyktige talenter som tidvis viser spill som tatt rett ut av l rerboka. Det blir spennende å folge denne gjengen i fremtiden, og vi har ingenting imot å bli flere! I vinter trener vi på kunstgresset mandager kl Kontakt: Trond Kristiansen, tlf E-post: Lillegutt gutter 11 år (f.1990) Vi har stilt med tre lag i årets seriespill. I Trosterud Cup, Ellingsrud Cup og Grorud Cup har vi deltatt med to lag. I tillegg har vi deltatt i Norway Cup med et lag. Resultatmessig har sesongen vært fremragende. Lagene har totalt spilt 67 kamper i år hvorav bare 10 har endt med tap. Den største enkeltseieren er på hele Så langt er det ingen lag i Oslo som vi bare har tapt mot. Gutta på LG11 har nok en gang vist at de er blant de beste lagene i Groruddalen, ja kanskje blant de beste i hele Oslo. Gutta har nå startet vintertreningen med to dager i uka. Alle gutter f er hjertelig velkomne på trening mandag og onsdag, kl på Furuset Stadion. (Ikea). Kontakt: Trond Prestegarden, tlf , E-post: G16 sesongen åringene til Furuset har gjennom hele året vist en enorm treningsiver. De fleste har stort sett møtt på de 3-4 øktene som vi har hatt i uka. Vi har vært tre trenere som har tatt oss av denne lovende generasjonen (Bjørn, Ronald og Rikard). I vinter terpet vi mye sone og spillemønster. Spillerne slet en stund med omstillingen fra til 4-3-3, men etterhvert tror jeg alle ble fornøyd med omleggingen. Vi var på treningsleier i Danmark i april. Der fikk vi sveiset lagenheten. I sommerferien deltok vi på Norway Cup. Hele laget tok ansvar, og vi fløt på en medgangsbølge helt til 8-dels finalen, der vi tapte knepent på straffer mot solide Fram. Moralen var nå på topp, og de nøt vi godt av under høstsesongen. Høstsesongen ble veldig bra. I siste kamp slo vi Ski 6-1 på bortebane. Et lag som var nær ved å bli puljevinner, og som vi tapte 6-0 mot i vårsesongen. Forskjellen var ikke så voldsom som resultatene tilsier, men vi utviklet oss positivt som lag gjennom hele sesongen, og det er et godt signal for oss trenerene. På tampen kronet vi sesongen med seier i Grorud Cup, og sølv i GM. Vi er blitt et vinnerlag bestående av vinnere. Her har Furuset noe å bygge videre på, ingen tvil om det! Kontakt: Rikard Vestre, tlf , E-post A-lag, Senior På seniornivå har klubben kun ett lag. Laget har i år spilt i 4 divisjon. Sesongen har vært preget av trenerskifter og manglede ambisjoner. Ingen av seniorspillerene på årets lag er rekrutert fra egne rekker. I siste halvdel av sesongen er imidlertid laget forsterket av Furustikka 5

6 spillere helt ned fra Gutt 16 (samt G17 og Juniorer). Med ministe margin rykket vi ned i 5. divisjon. A-laget trener i vinter på tirsdager og torsdager kl På nyåret øker vi med en trening til på søndager kl A- laget ønsker nye spillere som kan være med på å heve nivået. Noen tips? Kontakt: Petter Asbjørnsen, tlf , E-post: Old boys - bare moro Fotball er like gøy om du er 10 eller 50! Med det som utgangspunkt trener oldboys laget til Furuset Fotball IF, to ganger i uka, året rundt. Treningene har utviklet seg til et trivelig miljø på tvers av de forskjellige allianseforeningene i Furuset IF. Alle som har tilknytning til Furuset IF er hjertelig velkommen til å bli med når det passer. Vanligvis møter det gamle gutter til en uhøytidelig timesøkt. Onsdager trener vi klokka på kunstgresset ved Ikea. Lørdager får vi bruke håndballhallen i Furuset Forum, klokka Så langt har oldboys-laget nøyd seg med å trene; men det er mulig vi melder på et 7-er-lag til seriespill. Frister det eller har du bare lyst til å trimme litt? Møt opp eller ta kontakt med Svein-Yngve på telefon Treningsutstyr for FFIF! Strømper 50 kr Shorts 100 kr Overtrekksdress 625 kr Collegegenser med navn 250 kr Vintertreningssett bestående av: - sort collegegenser eller windbreakergenser - fotballnikkers i tykk beavernylon - strømper For hele settet: 298 kr Størrelser fra 8 år til XXL For kjøp og prøving kontakt Bjørg på mob.tlf.: Trener søkes: FIIF søker trener til A-laget og gutter f Intressert eller kjenner du noen som kan være intressert? Kontakt: Petter Asbjørnsen, E-post: eller Jørn Jessen, E-post: De øvrige lagene tar vi sikte på å presentere i neste nummer. G 16, sesongen 2001 Kontaktpersoner i FFIF: Oppgave Navn Priv tlf E-post Leder Petter Asbjørnsen Nestleder Jørn Jessen Sekretær Svein-Yngve Madssen Kasserer Per Klemetsrud Styremedl. Dagfin Martinsen Styremedl. Bjørg Møller Styremedl. Jarle Bjørløw Varamedl. Jan-Frede Kvitvik Varamedl. Torild Jakobsen Valgkom. Alf Alexandersen Valgkom. Kristian Rønold Valgkom. Gørild Sæland Kontrollkom. Jørn Thomassen Kontrollkom. Trond Prestegarden Furustikka

7 Historien bak Furuset Håndball IF I jubileumsboken til Furuset Idrettsforening «Gjennom 25 år Januar » var følgende å lese: «I jubileumsåret er det tatt op en ny idrettsgren innen foreningen - håndball. Gruppen er ennu for ung til å kunne opvise noen nevneverdige resultater, men den energi og iver de unge damer har lagt for dagen, lover godt for fremtiden» Damene som ble omtalt var Furusets første håndballag som bestod av følgende spillere: Else Hoxmark, Elenore Hult, Kari Sandved, Anne-Lise Sommerfelt, Odlaug Braathen, Bjørg Njøs, Eva Njøs, Gerd Hoxmark, Ise Lynne, Berit Gran. Etter starten i 1939 lå håndballgruppa fullstendig nede under krigen, men da freden kom samlet lgruppa «de damer som hadde interesse for sporten» og startet opp igjen. Frem til midten av tallet var det tidvis bra aktivitet i gruppa, men etter hvert ble det færre og færre spillere ble således et trist år for håndballen i Furuset. Det som var igjen av spillere utgjorde stort sett et husmorlag, og det hele endte med at laget ble trukket fra serien, og uten lag valgte man derfor å nedlegge håndballgruppa. På 60 tallet ble det gjort et forsøk på å blåse liv i håndballen uten at dette lyktes. I 1978 var det igjen ønske om å få igang håndballen i Furuset. Også denne gangen bød det på problemer og hadde det ikke vært for et «rivjern» av en dame med navn Anne Britt Berg, er det tvilsomt om det hadde eksistert noen håndball i Furuset i dag. I startfasen hadde man 38 jenter fordelt på 13 og 15 år,og.treningene forgikk på Lindeberg og Jeriko skole ispedd en og annen lørdagstrening i Haugerudhallen. De første årene etter gjenoppstandelsen gikk stort sett med til å stabilisere seg som håndballgruppe, men på midten av 80- tallet begynte man å satse på rekruttering av spillere, trenere og ledere. Håndballskole ble startet og håndballintreserte foreldre samt eldre spillere ble skolert gjennom trener- og lederkurs..resultatet ble stadig nye kull av spillere fra håndballskolen som fikk trenere og ledere fra egen klubb I 1987 ble Furusethallen åpnet. Dette medførte at håndballgruppa fikk bedre treningsforhold og ikke minst en hjemmebane og et sted å være. Det tok ikke lang tid før man så at satsingen på rekruttering ga resultater. Lagene begynte å hevde seg både i serien og cuper, men den store sportslige fremgangen kom i begynnelsen på 90 tallet. Etter denne tid har lagene våre vunnet en mengde cuper, vært seriemestere, kretsmestere, interkretsmestere og deltatt flere ganger i Narvesenserien. Dessuten har damelaget spilt seg opp fra 7.div. til 2.div. Spillere i aldersbestemte klasser har representert Furuset på yngre landslag, og en rekke ganger på Oslo kretslag. Høsten 1993 gjennomgikk Furuset Idrettsforening en fisjon, noe som innebar at den tidligere håndballgruppa ble til Furuset Håndball IF en selvstendig juridisk enhet, en selvstendig idrettsforening. Det samme ble også de andre gruppene, og sammen ble vi tilknyttet alianseforeningen Furuset Idrettsforening. Selv om vi på slutten av 80 tallet og utover på 90 tallet fikk store sportselige fremganger var problemet å beholde talentene. Men med Furuset Forum, ny giv og gode resultater på slutten av 90 tallet er situasjonen snudd på hodet. Nå er det spillere fra andre klubber som ønsker å spille for Furuset Håndball IF. J 10 sesongen 1989/90 Furustikka 7

8 Litt om Furuset Håndball IF anno 2001 Furuset Håndball IF er i dag en moderne håndballklubb, selv om hovedforeningen ble stiftet så langt tilbake som i 1914.Vi er over 300 medlemmer fordelt på 200 barn og i overkant av 100 voksne. I tillegg har vi et støtteapparat av frivillige, foreldre og foresatte som ikke alle er registrerte medlemmer. Med disse engasjerer aktiviteten i Furuset Håndball IF ca. 350 personer. Grunnleggende verdier Furuset Håndball IF ønsker å være en viktig faktor i nærmiljøet ved å ha et godt håndballtilbud til flest mulig. Vi ønsker å bidra til at barn og ungdom får mulighet til å vokse opp i et trygt miljø hvor de kan utvikle seg, samt få styrket positive holdninger som de kan ta med seg til andre områder i livet. Visjoner Vi ønsker å drive en individuell spillerutvikling, slik at Furuset Håndball IF skal være det naturlige valg for spillere i Goruddalen og dets omegn, som har talent og ambisjoner om å bli en best mulig håndballspiller. Vi ønsker at klubben skal ha en stor takhøyde hvor meninger og ideer skal verdsettes i den hensikt å videreutvikle Furuset Håndball IF, Det er en erkjennelse at problemer og utfordringer løses ved at vi snakker med hverandre og ikke om hverandre. Målsetting A-lag damer: Opprykk til 1 divisjon snarest mulig. J-17: Kvalifisere seg til Spar serien (landsdekkende serie for J-17) hvert år.. Lag som deltar i seriespill sesongen 2001/2002 D-2 Forbundsserie D-3 Forbundsserie D-5 Kretsserie J-19 Regionserie-NM J-17 1 Regionserie - Spar serien J-17 2 Kretsserie J-16 Regionserie J-15 Regionserie J-14 Regionserie J-13 1 Regionserie J-13 2 Kretsserie J-12 1 Aktivitetsserie J-12 2 Aktivitetsserie J-11-1 Aktivitetsserie J-11 2 Aktivitetsserie J-10 1 Aktivitetsserie J-10 2 Aktivitetsserie J-9 Aktivitetsserie Håndballskolen deltar i miniturneringer. Oppgaver Navn Tlf. p Mobil: E-post Leder Finn Moen Styremedlem Sportslig leder Arne Haugseth Styremedlem Økonomiansv. Tom Fraas Styremedlem Informasjonsanv. Bård Rasmussen Styremedlem Materialforvalter Per Davidsen Varamedlem Egil Paulsberg Varamedlem Kjell Rosenberg Kontrollkomite Leder Jan Helge Olsen Kontrollkomite Henning Kristiansen Kontrollkomite Merrethe Nordanger Kontrollkomite Harald Opsiøn Valgkomite Ronald Robertsen Valgkomite Nina Kollenberg Valgkomite Steinar Hansen Valgkomite Elisabeth Heitmann Furustikka

9 Dommerneen ressurs å ta vare på I seriereglementet for Oslo Håndballkrets 17 står følgende å lese: Klubber som deltar i NHSs serier og/eller kretsserien, interkretsserier/aktivitetsserier, plikter innen seriestart å stille med dommere eller dommeraspiranter. Ingen klubb har anledning til å stille flere lag enn de har dommere til i forhold til dommerkvoten. Påmelding av lag godkjennes fra klassen 10 år og oppover inntil dommerkvoten er oppfylt. Klasse 9 år er unntatt fra kvotebestemmelsene. Klubbene plikter å stille med dommere eller dommeraspiranter etter gjeldene skala: 1-2 lag må stille 1 dommer, 3-4 lag 3 dommere, 5-6 lag 4 dommere, 7-8 lag 5 dommere, 9-11 lag 6 dommere, lag 7 dommere, lag 8 dommere, lag 9 dommere, lag 10 dommere, lag 11 dommere, 31 lag og over 12 dommere. Denne paragraf sier det meste om hvor viktige dommerene er for klubben vår, men dessverre er det slik at vi sliter med å skaffe nok dommere i forhold til kvotebestemmelsene. En av klubbens viktigste oppgaver fremover blir derfor å rekruttere nye dommere. Vi må sørge for at de som ønsker å bli dommere får tett oppfølging. De må føle at de blir tatt vare på, at de er en viktig ressurs for klubben, og ikke minst må vi sørge for å integrere dem i klubbmiljøet. Dessverre er det ofte at det er lagene og spillerne som blir omtalt, mens dommerne gjerne blir glemt. Selv om vi setter fokus på rekrutteringsarbeidet må vi ikke glemme de dommerne som gjør en kjempeinnsats i serien inneværende sesong. Det er like viktig for dem å føle at de er en del av klubbmiljøet, at de får oppfølging, og ikke minst at de blir verdsatt for den jobben de gjør. Klubben stiller med følgende dommere i sesongen 2001/2002: Geir Arne Seierstad Dommeransvarlig Mona Pedersen Ndifreke Adahada Eva Follinglo Siv Sørensen Monica Eilertsen Hanne Sagen Vi henstiller til alle som kunne tenke å prøve seg som dommer om å ta kontakt med klubbens dommeransvarlige: Geir Arne Seierstad, tlf(p) eller mobil Velkommen skal dere være! Leders hjørne Furuset Håndball har fra flere år tilbake hatt en jevn og god utvikling. Grunnsteinen for arbeidet som ble lagt for noen år tilbake er basisen også for det arbeidet som utøves i klubben i dag Og det er nettopp det langsiktige arbeidet som har ført til at Fururset Håndball IF har blitt et merkenavn for mange. En stor takknemmelighet for den utøvende innsatsen for at klubben har lykkes synes jeg i all vesentlig grad bør tillegges alle de som år etter år har vært engasjert med rekrutering og utvikling av de aldersbestemte lagene. Når vi i tillegg har klart å engasjere dyktige trenere for høyere aldersgrupper og seniorlag samt fått nye spillere som satser hardt og seriøst på hånddballen, så har vi virkelig blitt en klubb som blir lagt merk til. Vi skal være en klubb med bredde og gi et godt tilbud til alle som ønsker å satse på håndball i Groruddalen. Akkurat nå pågår den årlige håndballskolen med stor oppslutning og det er gledelig å se at rekrutteringen blant de aller yngste er så bra. Vårt damelag kjemper i toppen av 2. divisjon og i 17 års klassen har vi for tredje år på rad kvalifisert oss til den landsomfattende Spar serien (tidligere Narvesen Cup og jenter 19 er videre i NM, og har en stor utfordring i å forsvare semifinaleplassen fra i fjor. Så det er all mulig grunn til å se lyst på fremtiden rent sportslig. Setter vi oss noen utfordringer fremover må det være å få frem større bredde på alle aldersnivåer -også i de eldste klassene, og nå vår målsetning om førstedivisjonsspill. Penger er desverre et alltid tilbakevendende tema på styremøtene våre. Det koster å drive idrett med den intensjonen og det nivået klubben har. Så her må vi jobbe med å finne gode løsninger og jeg oppfordring alle medlemmer til å gi innspill til dette arbeidet. Vi er avhengig av at spillere og foreldre stiller opp på dugnader og inntekstbringende tiltak med innsatsvilje og godt humør. De to siste årene har vi i samarbeid med Ellingsrud Idrettslag arrangert VårCup, noe vi gjentar også til neste år. I arrangementet sist år var en større suksses enn året før og vi satser på at det skal bli enda bedre neste år. Den eneste måten vi kan gjennomføre et så stort arrangemet er at medlemmer, deres forsatte og andre frivillige stiller opp på dugnaden - og gjør den til en klubbfest. Så sett av dagene april og bli med på festen. Ha et fortsatt trivelig håndballår Furustikka 9

10 Ishallen 1500 sitteplasser Kulturmønstring "1500 sitteplasser på tribune "1800 m2 isflate (august-ut mars). "Uten is i perioden april - ut juli. "Fire nye garderober med 30 dusjer + to mindre garderober "Sauna med plass til personer "Helsestudio (100 m2) Håndballhallen 45x25 meter bane Storturneringer "150 sitteplasser "200 ståplasser "45 x 25 meter bane (oppmerket for alle aktiviteter) "Fire garderober med 30 dusjer + en mindre garderobe. 10 Furustikka

11 Stadion Racketsenter Stadion: "Kunstgressbane "Matchbane "Div. treningsbaner "Kafé "Fem garderober "40 dusjer "Møterom Gressbaner Racketsenter: "To utendørs tennisbaner "Tre innendørsbaner "To squashbaner "To ricochetbaner "Garderober "Kafé Kafeen Kafeteria "160 sitteplasser. "Dansegulv med komplett DJ-anlegg. "Storkjøkkenfasiliteter "Storskjermmuligheter (stor konferansesal) "Tre møterom (plass i hvert rom) "Bar Konferanserom Furustikka 11

12 Furuset Ishockey Furuset juniorlag 1955/56 Furuset Ishockey IF er den av Furuset IF s allianseforeninger med den desidert største sportslige suksessen. Furuset Ishockey er en av de aller mest meriterte ishockey-klubbene i Norge. Klubben har oppfostret et stort antall landslagsspillere opp gjennom årene. Mange spillere har vært "eksport" til andre klubber høyere opp på tabellen. Fra en sped begynnelse for snart 70 år siden er det ishockeyen som engasjerer flest aktive i klubben. Furuset har i flere tidsepoker vært Norges førende ishockeyklubb. Sist Furuset var i Norges toppen var på begynnelsen av 80-tallet. Dette var i perioden hvor legeden Bjørn "Botta" Skaare var Furuset-spiller. Årsaken til Furusets sportslige suksess gjennom tidene har vært den målbeviste måten det har vært jobbet på i de yngre avdelinger. I dette nummer av klubbavisen presenteres et helt nytt konsept som skal gjøre unge talenter i stand til å kombinere skolegang og idrett. Er Furuset på vei tilbake til fordums storhet? Full fart i Furuset Ishockeys junior avdeling! Bjørn «Botta» Skaare Juniorstyret i hockey ble valgt på ekstraordnær generalforsamling i mai. Ingen av styremedlemmene hadde vært med i forrige sesong, men samlet har styret betydelig erfaring fra Furuset Hockey. Juniorstyret har ambisjoner om å løfte junioravdelingen opp på et høyt nivå både sportslig og administrativt. Vi er imidlertid klar over at dette tar tid og vi har som strategi å bygge stein for stein over flere år. Ta gjerne kontakt med oss. Vi er stadig i hallen, eller kan treffes på telefon. Her er listen på Furuset Ishockey juniorstyret: Leder for junior avdelingen: Jørn Amundsen, tlf: Nest leder: Ken Lauritzen, tlf: Styremedlemmer: Jon Blaalid, Simen Andersen og Roald Crowo Varamedlemmer: Jan Vik, Susan Skogtvedt, Dag Foosnæs, Leif Johansen og Kristina Stålung Det er nå full fart i junioravdelingen i hockey. Alle lagene trener og spiller kamper med stor energi. Eneste unntaket er eldre junior-laget som vi trakk før sesongen fordi vi manglet spillere. Vi har en meget solid stab av trenere som står på seint og tidlig. Blant trenerne er både garvede og nye. Eksempelvis trener ringreven Jan Vik 89-laget, mens Anders Skaslien (som var A-lagets beste spiller i fjor) er nykommer som trener for 90-laget. Vi har nylig arrangert en større turnering for spillere født i Turneringen omfattet 8 lag og gikk over tre dager. Arrangementet fikk god tilbakemelding fra deltakerne. Furuset Team 90 vant bronsefinalen. Helgen i romjulen er det også cup, " Botta Cup " G-13. Dette er en cup med hyllest til Norges beste spiller igjennom tidene. Så lurer Dere på hva dere skal gjøre i romjulen, ta en tur innom Forum. Mange som besøker Furuset Forum vil kanskje lure på hva som foregår en vanlig hverdag når de ser unge gutter spiser middag. Svaret er enkelt; vi har startet et nytt prosjekt kalt Furuset Talentutvikling FTU. Dette er et tilbud til gutter i alderen rundt år som virkelig ønsker å satse på hockey, men uten å miste mulighetene for en verdifull utdanning. Deltakerne på FTU 12 Furustikka

13 Furuset gutta i landslaget sine drakter under det ene møtet mot USA kommer hver ettermiddag fra skolen og trener en time på is. Deretter serveres middag og det gjøres skolearbeid under kyndig veiledning før de senere på kvelden trener med sine egne lag. Om noen av leserne skulle bli bekymret for at guttene blir overtrente kan vi berolige med at det er treningsfri hver 5 uke for å sikre den nødvendige hvilen mellom harde økter. Dette er en spennende satsing fra klubbens side og foreløpig er tilbakemeldingen fra guttene positiv. Hvem vet: kanskje fremtidens Shampo akkurat nå er en del av FTU. På alle alderstrinn har vi for øvrig plass til flere spillere. Kjenner du en som kanskje vil begynne å spille hockey? Eller som har spilt før og ønsker å starte opp igjen. Kom innom hallen! Navn på lagledere og trenere for de ulike alderstrinn er slått opp i hallen eller finnes på våre hjemmesider. Vi kan garantere et godt miljø hvor alle kan trives og drive en fin sport. Rekruttering i Furuset Ishockey Lilleulv Skøyte og Ishockeyskole Furuset Ishockey har i en årrekke holdt ishockeyskoler.vi er den klubben i Norge med lengst tradisjon, med avvikling av skøyte og hockeyskoler. Målsettingen med skolen er å gi barn muligheten til å møte nye venner og ha det moro på og utenfor isen. Og selvfølgelig lære å gå på skøyter. Vi har to skoler i året, en på høsten og en på vinteren. Neste Hockeyskole starter lørdag 12 januar. Vi vurderer også å arrangere noe i vinterferien i samarbeid med Furuset håndball. Dette kan dere lese mer om i neste utgave eller følge med på våre Internett sider. For de som har lyst til å prøve å gå på skøyter er det også frigåing i Furuset Forum hver søndag mellom Der får man også leid skøyter og hjelm. Sommerhockey skole Furuset Ishockey er stolte av å kunne tilby en sommer hockeyskole i egne fasiliteter som skal bli et årlig foretagende. For å kunne gjøre dette til en spesiell og annerledes hockeyskole har vi inngått et samarbeide med U.S.A.`s største hockeyskole. Dette har blitt en stor suksess. I fjor var det litt over 100 stykker med på skolen. Til sommeren håper vi at vi kan doble antall påmeldte. Vi kommer i tillegg til den vanlige hockeyskolen til å ha en spesialuke. I tillegg kom Team USA til oss med to lag med blanding av spillere fra hele USA som er født 1990, 1989, 1988 og Disse spillerne bor hos Furuset gutta i tre dager og spiller to kamper mot Furuset hver dag. I år var det 15 gangen amerikanerne kom til Furuset. Hilsen Furuset junior avdeling, Jon & Ken Sommerhockeygarderobe Furustikka 13

14 Historien bak Furuset Tennis I.F. Den første dokumentasjonen om tennisen på Furuset finner vi i jubileumsboken fra 1939: Samtidig med Stadions fullførelse i 1928 blev foreningen den stolte eier av en tennisbane. Liten og humpete var den, og holdt nok absolutt ikke de internasjonale mål, men vi hadde heller ingen spillere som holdt internasjonale mål, enn si visste hvad dette var for noe, så banen var all right, den, og det samme syntes vi at det var, der vi flakset veldig innenfor hønsenettingen og slo drabelig i tomme luften Carl Gjerdrum ble naturlig nok den første formannen i tennisgruppa; han hadde visstnok holdt i en racket under et ferieopphold i Strømstad. Med økende tilslutning, ble det etter hvert tre baner, og klubben deltok i lagkampene til Oslo og Omegn Tenniskrets både på dame og herresiden. Det som trakk Jan Huus en ildsjel gjennom mange år! mest publikum til Stubberudmyra, var kampene mellom Trygve Lie og Ragnvald Bratz, ikke så mye på grunn av tennisferdighetene, men mer fordi replikkvekslingene under kampene var så underholdene. I 1939 så allting lyst ut. Klubben vant C-mesterskapet i kretsen for damer, Strømmen ble slått i pokalkamp, og banene var godt besøkt. Men så kom krigen. Banene ble ødelagt og tennisavdelingen ble liggende nede lenge. I Grorudveien 55 lå en tennisbane i nydelige omgivelser; bygget i 1935, og bekostet av Trygve Lie og Ragnvald Bratz. Banen lå på kommunal grunn, og driften ble med tiden overtatt av Furuset Vel. Velet hadde problemer med vedlikeholdet, men en tennisinteressert gjeng i Stjerneblokkveien, sammen med Solheimbrødrene og Kjel Rosenberg, holdt banen i spillbar stand. På syttitallet øker så tennisinteressen i Groruddalen, og Steinar Bøye er med på å stifte Furuset Tennisklubb i Dette året arrangeres det første klubbmesterskap, med Tor Bøye og Øivind Sørvald som vinnere, og Akers Avis konkludrer med at "tennissporten er vekket til live igjen i Groruddalen". I 1982 får Furuset I.F. 4 nye kommunale baner på Stubberudmyra. Styret i Tennisklubben innser at miljøet er for lite for to klubber, og beslutter å søke om innfusjonering som FIF s tennisgruppe. Så, etter 43 år, er tennisaktiviteten endelig i gang igjen i FIF. I 1989 kommer neste milepæl. Den nye hallen åpner. Med fire lekre baner, i en moderne hall, er tennisen i Furuset klar for nye utfordringer. Av sportslige resultater nevner vi at Trude Bøye i 1978 ble Coca Colamester og landslagsdeltager. I 1998 ble Maria Huus norgesmester junior som 14-åring. Fire år som tennisspiller har gitt hele 13 NM-gull. Sekstenåringen Espen Foss ble i 1998 Oslomester i 18-årsklassen. Den store sportslige framgangen, skyldes i stor grad mange års oppofrende innsats fra Jan Huus sin side. Kilde: Jubileumsboken Furuset, og takk for det. 14 Furustikka

15 Furuset Tennis I.F 2001 Liten klubb med høye ambisjoner Fururset Tennis IF er i dag en moderne tennisklubb med 111 medlemmer. Vi har for øyeblikket 60 barn, i alderen 8 til 16 år, i tennisskole; en liten, men kvalitativ svært god stamme av aktive juniorer og seniorer, og en fin gjeng med veteraner i alderen 45 til +70 år. Målsettingen til klubben er å ha 2-4 spillere blant de 32 beste i alle alderbestemte klasser i løpet av 5 år. Nytt av året er at klubben nå arrangerer alle innendørsturneringene i Tennishallen. I løpet av høsten 2001 og våren 2002, skal 24 turneringer avvikles. Her vil man de kommende månedene kunne se masse god tennis, alt fra norgeseliten i senior, til morgendagens kommende stjerner. Denne satsningen krever innsats på mange fronter, og klubben står foran store utfordringer når det gjelder rekruttering av foreldre og andre interesserte til oppgaver innenfor klubbarbeidet. På trenersiden er vi så heldige å ha Jan Huus, som i tillegg til å trene våre egne spillere, også er forbundstrener for landslaget u/16. Han har i år med seg Espen Foss, Furusetgutt og tidligere topp 20-spiller i Norge, som har hovedansvaret for tennisskolene. Rankingplasseringer høsten 2001 for noen av våre beste spillere : Gerd Ingrid Huus 4.plass Piker u/14 Ali Ferdowski 7.plass Gutter u/18 Birger Søiland 12.plass Herrer senior I tillegg har Gerd Ingrid Huus representert Norge i nordisk mesterskap, spilt flere turneringer ute i Europa, og vunnet Norges-Cup turnering her hjemme. I veteranklassen har vi dobbelt norgesmester i damer 50+, Bjørg Jonassen, og nordisk mester for herrer double i klassen 65+, Gunnar Thorstensen. I serien har vi både dame og herrelaget i 1.div, samt 2.laget for herrer i 3.div. Vi stiller også to veteranlag, som befinner seg i henholdsvis 3. og 5. div. Styret består i dag av: Leder/kasserer Harald Henriksen tlf Sekretær Steinar Bøye Jan Huus tlf Per Kristiansen Bjørn Foss tlf / (j) Espen Foss; trener med hovedansvar for tennisskolene. Henrik Huus, Gerd Ingrid Huus og Magnus Foss. Tre av våre lovende unge aktive. FORELDRE, LAGLEDERE OG TRENERE Still opp på uhøytidlig fellestrening Fotball: Kunstgresset ved Tennishallen, onsdager kl Ballspill: Håndballhallen, lørdager kl Skøyter: Frigåing i ishallen søndager kl Møt Opp!! Furustikka 15

16 Redaktøres hjørne Etter mange år uten klubbavis så er vi endelig igjen i stand til å være et talerør for klubbens aktive, lagledere, trenere og foreldre. En idrettsklubb baserer sin drift på frivillig innsats. Det som er en gjennomgående utfordring for hele idretts-norge er at det svært ofte avhenger av en liten håndfull ildsjeler og klubbpatrioter. Det er også tilfelle i vår klubb. Men skal vi snu denne trenden så er klubben også avhengig av at det spres informasjon om de tilbud og den aktivitet som gjennomføres i klubbens regi. Det er lettere å føle lojalitet til noe/noen man har kjennskap til enn til noe som er fremmed. Utgivelse av klubbavisen sammen med opprettelsen av internettsidene er dermed en viktig brikke i klubbens informasjonsstrategi for fremtiden. Det er nesten 15 år siden siste nummer av klubbavisen. Vi har beholdt det gamle navnet "Furustikka", men utlyser i dette nummer en navnekonkurranse for å finne et nytt navn. Målsettingen er å kunne utgi 6 nummer pr år. Ved å komme ut så ofte så kan vi også formidle resultater. Det foregår mye spennede i de yngres rekker i alle allianseforeninger. Et håp er det derfor at dette også kan bli ungdommens avis og at den kan bidra til å bygge bro mellom allianseforeningene. Som du ser foregår det mye spennede i Furuset om dagen. Redaktør. Årets julegave! «Furuset og takk for det» Les alt om Furuset IF s historie fra Inneholder også allianseforeningenes tilblivelse og historie. Rikt illustrert. Boken ligger til salgs i alle våre anlegg. Pris kr 300,- Utgiver: Furuset Idrettsforening Redaktør: Jarle Bjørløw Redaksjonskomitee: Henning Kristiansen, Bjørn Foss, Jarle Bjørløw, Susan Skogtvedt Besøksadresse: Furuset Idrettsforening Søren Bullsvei Oslo Postadresse: Pb 9 Furuset 1001 Oslo E-post til redaksjonen: Trykk: Merkur-Trykk AS Design: Raymond Nielsen Opplag: 3000 Neste nummer utgis februar 2002 Frist for innspill av stoff: 1. feb D e t n a t u r l i g e v a l g Ønsker alle medlemmer i Furuset Idrettsforening en riktig God Jul og et Godt Nyttår! Norske Shell AS Bydel Furuset

Alle medlemmer, ansatte, sponsorer og venner ønskes en riktig god jul og et godt nytt år. Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene

Alle medlemmer, ansatte, sponsorer og venner ønskes en riktig god jul og et godt nytt år. Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene FURUSTIKKA NR 1/2005 Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene Alle medlemmer, ansatte, sponsorer og venner ønskes en riktig god jul og et godt nytt år Leder Det er med stor glede at

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 39. årgang - 1/2014 Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14 Åpent Klubbhus Side 5 Av ungdom, for ungdom Side 12 Portrettet - Steinar Mundal Side 32 WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 62 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

ff tballavis Nummer 1 2011

ff tballavis Nummer 1 2011 if f tballis Fotball - et bud alle som vil spille ball 1 ff tballis Nummer 1 2011 Spiders - Klar for 7-er-fotball Talentene fortsetter å gro fram fra kunstgresset på Berger. Banen er alltid fylt med barn

Detaljer

Innebandysesongen er i full gang!

Innebandysesongen er i full gang! INFORMASJONSORGAN for bærums verk IDRETTSFORENING 38. årgang nr. 2 2013 BV-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 6800 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn, Bærums Verk, Gullhaug,

Detaljer

Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år

Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år Redaksjonskomité: Lasse Elton Inga Bjørnsons v. 3 0969 Oslo Tlf.: 90 73 87 43 E-post: laelto@online.no Espen Østvold Rølla Vestlisvingen 70 0969 Oslo

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

ÅRSRAPPORT 2011. Vår hovedsponsor gjennom mange år: ÅRSRAPPORT 2011 Vår hovedsponsor gjennom mange år: 1 INNLEDNING IL SKRIM har gjennomført ett år med økende aktivitet og økende medlemsutvikling og god rekruttering i alle gruppene. Alle gruppene har nå

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

KONNERUD SPORT. Mer om portrettet på side 8. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 40. årgang - 1/2015 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Mer om portrettet på side 8. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 40. årgang - 1/2015 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 40. årgang - 1/2015 Mer om portrettet på side 8 Livet i bandygruppa Side 23 Historietimen Side 4 Livet i idrettslaget Side 6 WWW.KONNERUD.NO Se WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

SKI IL HÅNDBALL SESONGEN

SKI IL HÅNDBALL SESONGEN SKI IL HÅNDBALL SESONGEN 2006/2007 Gutter 17/18 på cup i Fredrikstad. Moro med ball mot nye mål! www.skihandball.no Stor aktivitet i håndballmiljøet! Så er vi i full gang med ny sesong i Ski IL Håndball,

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 62 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer:

Detaljer

Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE. Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00

Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE. Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00 Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av : desisorer, dirigent og sekretær 3. Årsberetninger 4. Regnskap 01.01.01 31.12.01 m/revisors

Detaljer

Håndballgruppa har noe stort på gang!

Håndballgruppa har noe stort på gang! INFORMASJONSORGAN for bærums verk IDRETTSFORENING 38. årgang nr. 1 2013 BV-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 6800 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn, Bærums Verk, Gullhaug,

Detaljer

BV-Stikka. Europamesterne! GRATISAVIS INNHOLD: 37. årgang nr. 2-2012 INNEBANDY 32 CHEERLEADING 8 HEDERSTEGN 35 LANGRENN 12 LEDER 3 HÅNDBALL 21

BV-Stikka. Europamesterne! GRATISAVIS INNHOLD: 37. årgang nr. 2-2012 INNEBANDY 32 CHEERLEADING 8 HEDERSTEGN 35 LANGRENN 12 LEDER 3 HÅNDBALL 21 GRATISAVIS BV-Stikka K l u b b a v i s f o r b æ r u m s v e r k i F 37. årgang nr. 2-2012 Europamesterne! INNHOLD: LEDER 3 BORDTENNIS 6 CHEERLEADING 8 LANGRENN 12 HÅNDBALL 21 INNEBANDY 32 HEDERSTEGN 35

Detaljer

OI-AVISEN NR. 1-2008 VÅRBLADET

OI-AVISEN NR. 1-2008 VÅRBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Det er utrolig hvor mye en treningssamling, en sosial tur eller en cup kan gjøre for miljøet i et lag eller en gruppe.

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset Nr. 1 2004 70 årgang Organ for Bækkelagets Sportsklub Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering Godkjenne

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer