FURUSTIKKA NR 1/2001 Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FURUSTIKKA NR 1/2001 Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene"

Transkript

1 FURUSTIKKA Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene NR 1/2001 Velkommen til Furuset Idrettsforening Furuset Idrettsforening hva er det? Vår formålsparagraf sier: Furuset Idrettsforening - mer enn en idrettsforening Foreningens mål er å organisere idrettslag / foreninger som er medlemmer i Norges Idrettsforbund, eller driver med idrett organisert i Norges Idrettsforbund. Jfr. Paragraf 15. Furuset Idrettsforening skal ved hjelp av tilsatte og frivillige fra allianseforeningene ta vare på historien og skape framtida til idrettsforeningen ved å; eie, forvalte og videreutvikle idrettsanlegg og annet, slik at foreningen får en sunn økonomi og blir en positiv kraft i det sosiale og kulturelle liv i bydel Furuset og Oslo. Vi ønsker å være et eksempel for andre idrettsforeninger. Leder For meg som leder i Furuset Idrettsforening er det en fornøyelse å kunne gratulere alle medlemmer og venner av Furuset Idrettsforening med klubbavis. Furuset Idrettsforening har også tidligere hatt klubbavis og igjen er vi så heldig at vi har noen ildsjeler blant oss som har tatt på seg denne viktige oppgaven. Furuset Idrettsforening består av 4 idrettslag (allianseforeninger) Furuset Fotball, Furuset Håndball, Furuset Ishockey og Furuset Tennis og alle medlemmene i disse foreningene er også medlemmer i Furuset Idrettsforening. Furuset Idrettsforenings medlemstall er i dag ca et tall som vi tror vil øke vesentlig i tiden fremover. Hvorfor jeg tror det? Det skyldes at vi i Furuset Idrettsforening har gode anlegg langt bedre enn de aller fleste i Norge. Det skyldes dessuten at vi gjennom våre fire idrettslag som jobber bedre og bedre sammen, kan dra nytte av hverandres erfaringer som helt klart er forskjellige uavhengig av idrett. Her har vi en vei å gå, men vi er i gang. Alle medlemmer, ansatte og venner ønskes en riktig god jul og et godt nytt år

2 Vi hadde et meget givende seminar i august og ut fra dette seminaret er arbeidsgrupper i gang med: Avis den du holder i handa Klubbhåndbok Dommerforening Felles medlemsregister/regnskap Dessuten har vi kommet i gang med klubbkvelder for medlemmer og venner. Disse klubbkveldene er det meningen at vi skal arrangere en gang i måneden. Klubbkvelder for ungdommen er også startet opp. Avisen og klubbkveldene er ting som vi håper og tror skal knytte oss nærmere til hverandre og på den måten bedre våre alles muligheter for samarbeid til felles glede og nytte. Ved at vi blir bedre kjent tror vi at vi også lettere skal kunne få ting til i fellesskap som kunne være tyngre å få til alene. Ikke minst gjelder dette aktiviteter som kan styrke den enkelte allianseforenings økonomi. For svært mange av oss er vårt engasjement i Furuset Idrettsforening basert på at vi skal bidra til at våre egne barn og andre barn og unge i området gjennom idretten skal få en bedre oppvekst. La oss alle prøve å bidra til hver for oss til at dette positive engasjement gir best mulig resultat både for de unge og de av oss som er litt eldre. Jeg innledet med å peke på det positive med en klubbavis og synes det er svært positivt at vi har fått et slikt organ hvor vi kan få informert hverandre og også utvekslet tanker og ideer. Jeg benytter samtidig anledningen til å ønske dere en riktig hyggelig jul sammen med et sterkt håp og ønske om at neste år blir enda bedre for oss i Furuset Idrettsforening. Administrasjon Daglig Leder Ønsker å gratulere alle Furuset IF `s medlemmer og venner med den første utgaven av " klubbavis " i nyere tid. Furuset Idrettsforening har nesten siden dannelsen av foreningen i 1914 eid sine egne anlegg. Fra løkka til dagens moderne anlegg som består av Furuset Forum, ishall, håndballhall, kafe / møtelokaler m.m. Furuset Stadion, garderobeanlegg, kunstgress - og matchbane. Dette gir de beste muligheter for våre allianseforeninger Furuset Fotball IF, Furuset Håndball IF og Furuset Ishockey IF til å utøve sine aktiviteter. Samtidig gir dette oss alle en stor frihet som andre ikke har. Furuset Tennis IF har de samme mulighetene i Furuset Tennissenter som eies og drives av Stiftelsen Furuset Tennissenter. En rasjonell og økonomisk drift er viktig og en stor utfordring for oss. Selv om vi blir tildelt driftsbidrag fra Oslo Kommune er dette ikke tilstrekkelig. Våre junioravdelinger i de respektive allianser må betale en høyere pris i våre anlegg enn tilsvarende i kommunale anlegg. Dette er en prioritert oppgave som vi arbeider med overfor Oslo Idrettskrets og de kommunale myndigheter. 2 Furustikka

3 For å holde våre vedlikeholds - og driftskostnader nede trenger vi hjelp fra alle våre medlemmer og brukere med å ta vare på disse flotte anleggene slik at vi sammen kan bidra til en positiv drift. Furuset IF har et vidt spenn av aktiviteter i tillegg til de som er nevnt: - Regnbuen - sysselsettingsprosjekt for 17 personer på dagtid. - Idrett og utfordring - samarbeid med bydel, politi, barnevern ungdomssenter. Aktiviteter for barn og unge i risikosonen. - Idrett og psykiatri. Allsidig fysisk aktivitet for personer i Furuset bydel som har psykiske lidelser, - Storbyprosjektet, der blant annet 500 barn i uka bruker ishallen, håndballhall og fotballbane på dagtid. (disse aktivitetene vil bli nærmere presentert i vårt neste nummer) Benytter samtidig anledningen til å ønske alle alliansene en positiv organisatorisk, sportslig og økonomisk utvikling og et fortsatt godt samarbeide. Ønsker til slutt redaksjonen lykke til med det videre arbeidet. Daglig leder Navnekonkurranse! Dette nummeret av klubbavisen har fått navnet til klubbavisen som ble utgitt for 15 år siden. Vi lufter derfor tanken om vi skal velge et nytt navn når vi nå starter opp klubbavisen med ny frisk. Hva mener du? Skal vi beholde det gamle navnet «Furustikka», eller har du forslag til et nytt navn? La oss få ditt forslag innen 15. januar Sendes på e-post til eller pr. brev til Klubbavis redaksjonen, Furuset IF, Pb 9 Furuset, 1001 Oslo. Vinneren får en hyggelig overraskelse! Styre - og utvalg i Furuset Idrettsforening Funksjon: Navn Tlf.priv Tlf. arb Mobil Leder Villy Bendiksen Nestleder John Chr. Fængsrud Styremedlem Tommy Juul Styremedlem Bjørn O. Bratz Styremedlem Lars Myhrbraaten Varamedlem Arne Haugseth Varamedlem Bjørg Møller Varamedlem Bjørn Svendsen Furuset Fotball IF Jørn Jessen Furuset Håndball IF Finn Moen Furuset Ishockey IF Steinar Frøysa Furuset Tennis IF Harald Henriksen Kontrollkomiteen Helge Holmin Kontrollkomiteen Trine Lise Eidsaune Valgkomiteen Steinar Frøysa Valgkomiteen Arne Haugseth Valgkomiteen Bjørn Svendsen Administrasjon / Drift Daglig leder Magne Stakvik Teknisk sjef Øystein Kongelf Prosjektleder Vidar H. Noreng Regnskap Anne Berit Eilertsen Drift Arne Halvorsen Prosjekt / Storby Monica Eilertsen Prosjekt/ Idrett & Psykiatri Lene Breivik Furustikka 3

4 Furuset Fotball Furusets IFs fotball gruppe har sine aner helt tilbake til opprettelsen av klubben for snart 90 år siden. Fotball har alltid vært en av idrettslagets viktigste hovedaktiviteter og representerer kontinuiteten i klubben. De mest kjente spillerene for klubben er nok fortsatt to av de unge guttene som var med å stifte Furuset IF. Den ene var multi-talentet og krigshelten Ole Reistad, Den andre var Trygve Lie, FNs første generalsekretær. I de første årene i klubbens historie spilte man fotballkamper på et pløyd bondejorde. Som garderobeanlegg benyttet man en låve og senere en dukkestue på 4m2. Men, den gangen som nå så fikk man etter hvert omegnens beste idrettsanlegg. Dette anlegg lå der kunstgressbanen i dag ligger. Sportslig sett har man spilt i samtlige divisjoner opp gjennom årene, med unntak av de aller øverste. Fra å være den største gruppa for 20 år siden er vi nå passert av hall-idrettene ishockey og håndball. For tiden er vi omkring 250 aktive, fra 5 år og oppover. Men, vi har plass til flere på det flotte anlegget vårt.! Furuset Fotball IF i dag. Furuset Fotball IF disponerer et meget tidsriktig anlegg. Klubben var en av de første klubbene i byen, og den første klubben i Grorud-dalen som fikk kunstgressbane. I tillegg har vi flomlys som gjør at det kan spilles fotball året rundt på banen vår. Det er de yngste som utgjør hovedtyngden i klubben. Av vår 250 medlemmer over 200 i alderen 5 år 19 år. Vår målsetting Furuset Fotball IF har som målsetting å gi et fotballtilbud til de som ønsker det. Vi ønsker å bidra til at barn og unge har et godt fritidstilbud hvor man opparbeider positive holdninger og sosiale ferdigheter. Fotball er som kjent et lagspill, men like fullt er det viktig at vi kan individuell spillerutvikling. På den måten kan vi være et godt valg for unge talenter i vår del av Grorud-dalen. Klubben har satt seg sportslige mål for de ulike alderstrinn. Noen av sportslige mål som klubbens styre og nøkkelpersoner har nedfelt: Være etablert med lag på alle alderstrinn Etablere A-laget i 4.divisjon Opprykk til 3.divisjon i sesongen 2003/2004 Ha et rekruttlag Etablere et juniorlag (G16-18) i 1.divisjon Naturlig rekruttering til et A-lag på 3.div nivå Stabilisere spillerstallene på aldertrinnene G Forebygge "turnover". Være representert med spillere i Spillerutviklingsprosjektet Minimum to lag i hver årsklasse LG11-12 Minimum to lag i hver årsklasse MP8-10 Etablere jentelag på MP8-10 Starte et samarbeid med håndball og ishockey Gjennomføre fotballskole på nivå FS5-6-7 vår & høst Det som kreves for å lykkes er i første rekke, engasjerte foreldre, dernest et vel fungerende ledelses- og støtteapparat. Tilslutt kreves materielle ressurser. Et topp moderne anlegg har vi, samt en ryddig økonomi uten at vi dermed kan sies å være noen rik klubb. Våre viktigste inntektskilder er medlemskontingenter og dugnadsarbeid. Takk til alle som har stilt opp! Lagene i årets sesong Vi har lag i alle aldersklasser med unntak av G14 år og Oldboys. En sesong er over og en ny forberedes. Med andre ord; vintertreningen er i gang. Her følger en kort rapport fra noen av lagene. Fotballskole 6 år (f.1995) FS 6 har ikke spilt noen kamper e.l. i år.vi trente inne på Furuset skole i vinter og var vel 5-6 stykker i snitt på treningene. 2-3 av disse guttene har vært med FS 7 på turneringer og Haraløkka cup. Kontakt: Roger Karlsen, tlf.: , E-post: 4 Furustikka

5 Miniputt gutter 7 år (f.1994) MP 7 eller som vi helst vil kalde oss Furuset`s Løver. Løvene har deltatt i LSK cup, Trosterud cup, Edwis lekene, M/S cup og Grorud cup. Har også med i Comet serien som gikk i sommer på Bøler. Det ble like mange seiere som tap. Vi er en gjeng på 15 gutter og de fleste har vært med fra fotballskolen høsten Guttene har hatt stor framgang den tiden de har holt på. Vi ønsker at flere vil bli med å bli Løver. Kontakt: Jon Arild Råkil, tlf.: , E-post: Miniputt gutter 8 år (f 1993) har i denne sesongen hatt 19 spillere i stallen. Vi har deltatt med ett lag i serien, som har blitt arrangert på Vestli. I tillegg har vi vært representert med to lag i Trosterud Cup og Kalvøya Cup, samt ett lag i Grorud Cup. Resultatene har vært varierende, men vi lever etter mottoet "Tap og vinn med samme sinn". Gutta, dessverre hadde vi ingen jenter med i år, har hatt en god utvikling, noe som lover godt for neste sesong. Vi ser gjerne nye spillere på vintertrening på Jeriko Skole. Kontakt: Kristian Rønold, tlf , E-post: Miniputt gutter 9 år (f.1992) har en spillerstall på rundt 30 ivrige gutter. Vi har stilt med tre lag i årets seriespill. I tillegg til seriekampene har vi spilt med tre lag i folgende cuper; Kanaricup (innendors), Trosterudcup og Grorud cup. Resultatmessig har vi hatt en stigning fra i fjor og har nå noen flere seire enn tap. Det viktigste er likevel at guttene viser en klar utvikling spillemessig. Vi har mange ivrige og dyktige talenter som tidvis viser spill som tatt rett ut av l rerboka. Det blir spennende å folge denne gjengen i fremtiden, og vi har ingenting imot å bli flere! I vinter trener vi på kunstgresset mandager kl Kontakt: Trond Kristiansen, tlf E-post: Lillegutt gutter 11 år (f.1990) Vi har stilt med tre lag i årets seriespill. I Trosterud Cup, Ellingsrud Cup og Grorud Cup har vi deltatt med to lag. I tillegg har vi deltatt i Norway Cup med et lag. Resultatmessig har sesongen vært fremragende. Lagene har totalt spilt 67 kamper i år hvorav bare 10 har endt med tap. Den største enkeltseieren er på hele Så langt er det ingen lag i Oslo som vi bare har tapt mot. Gutta på LG11 har nok en gang vist at de er blant de beste lagene i Groruddalen, ja kanskje blant de beste i hele Oslo. Gutta har nå startet vintertreningen med to dager i uka. Alle gutter f er hjertelig velkomne på trening mandag og onsdag, kl på Furuset Stadion. (Ikea). Kontakt: Trond Prestegarden, tlf , E-post: G16 sesongen åringene til Furuset har gjennom hele året vist en enorm treningsiver. De fleste har stort sett møtt på de 3-4 øktene som vi har hatt i uka. Vi har vært tre trenere som har tatt oss av denne lovende generasjonen (Bjørn, Ronald og Rikard). I vinter terpet vi mye sone og spillemønster. Spillerne slet en stund med omstillingen fra til 4-3-3, men etterhvert tror jeg alle ble fornøyd med omleggingen. Vi var på treningsleier i Danmark i april. Der fikk vi sveiset lagenheten. I sommerferien deltok vi på Norway Cup. Hele laget tok ansvar, og vi fløt på en medgangsbølge helt til 8-dels finalen, der vi tapte knepent på straffer mot solide Fram. Moralen var nå på topp, og de nøt vi godt av under høstsesongen. Høstsesongen ble veldig bra. I siste kamp slo vi Ski 6-1 på bortebane. Et lag som var nær ved å bli puljevinner, og som vi tapte 6-0 mot i vårsesongen. Forskjellen var ikke så voldsom som resultatene tilsier, men vi utviklet oss positivt som lag gjennom hele sesongen, og det er et godt signal for oss trenerene. På tampen kronet vi sesongen med seier i Grorud Cup, og sølv i GM. Vi er blitt et vinnerlag bestående av vinnere. Her har Furuset noe å bygge videre på, ingen tvil om det! Kontakt: Rikard Vestre, tlf , E-post A-lag, Senior På seniornivå har klubben kun ett lag. Laget har i år spilt i 4 divisjon. Sesongen har vært preget av trenerskifter og manglede ambisjoner. Ingen av seniorspillerene på årets lag er rekrutert fra egne rekker. I siste halvdel av sesongen er imidlertid laget forsterket av Furustikka 5

6 spillere helt ned fra Gutt 16 (samt G17 og Juniorer). Med ministe margin rykket vi ned i 5. divisjon. A-laget trener i vinter på tirsdager og torsdager kl På nyåret øker vi med en trening til på søndager kl A- laget ønsker nye spillere som kan være med på å heve nivået. Noen tips? Kontakt: Petter Asbjørnsen, tlf , E-post: Old boys - bare moro Fotball er like gøy om du er 10 eller 50! Med det som utgangspunkt trener oldboys laget til Furuset Fotball IF, to ganger i uka, året rundt. Treningene har utviklet seg til et trivelig miljø på tvers av de forskjellige allianseforeningene i Furuset IF. Alle som har tilknytning til Furuset IF er hjertelig velkommen til å bli med når det passer. Vanligvis møter det gamle gutter til en uhøytidelig timesøkt. Onsdager trener vi klokka på kunstgresset ved Ikea. Lørdager får vi bruke håndballhallen i Furuset Forum, klokka Så langt har oldboys-laget nøyd seg med å trene; men det er mulig vi melder på et 7-er-lag til seriespill. Frister det eller har du bare lyst til å trimme litt? Møt opp eller ta kontakt med Svein-Yngve på telefon Treningsutstyr for FFIF! Strømper 50 kr Shorts 100 kr Overtrekksdress 625 kr Collegegenser med navn 250 kr Vintertreningssett bestående av: - sort collegegenser eller windbreakergenser - fotballnikkers i tykk beavernylon - strømper For hele settet: 298 kr Størrelser fra 8 år til XXL For kjøp og prøving kontakt Bjørg på mob.tlf.: Trener søkes: FIIF søker trener til A-laget og gutter f Intressert eller kjenner du noen som kan være intressert? Kontakt: Petter Asbjørnsen, E-post: eller Jørn Jessen, E-post: De øvrige lagene tar vi sikte på å presentere i neste nummer. G 16, sesongen 2001 Kontaktpersoner i FFIF: Oppgave Navn Priv tlf E-post Leder Petter Asbjørnsen Nestleder Jørn Jessen Sekretær Svein-Yngve Madssen Kasserer Per Klemetsrud Styremedl. Dagfin Martinsen Styremedl. Bjørg Møller Styremedl. Jarle Bjørløw Varamedl. Jan-Frede Kvitvik Varamedl. Torild Jakobsen Valgkom. Alf Alexandersen Valgkom. Kristian Rønold Valgkom. Gørild Sæland Kontrollkom. Jørn Thomassen Kontrollkom. Trond Prestegarden Furustikka

7 Historien bak Furuset Håndball IF I jubileumsboken til Furuset Idrettsforening «Gjennom 25 år Januar » var følgende å lese: «I jubileumsåret er det tatt op en ny idrettsgren innen foreningen - håndball. Gruppen er ennu for ung til å kunne opvise noen nevneverdige resultater, men den energi og iver de unge damer har lagt for dagen, lover godt for fremtiden» Damene som ble omtalt var Furusets første håndballag som bestod av følgende spillere: Else Hoxmark, Elenore Hult, Kari Sandved, Anne-Lise Sommerfelt, Odlaug Braathen, Bjørg Njøs, Eva Njøs, Gerd Hoxmark, Ise Lynne, Berit Gran. Etter starten i 1939 lå håndballgruppa fullstendig nede under krigen, men da freden kom samlet lgruppa «de damer som hadde interesse for sporten» og startet opp igjen. Frem til midten av tallet var det tidvis bra aktivitet i gruppa, men etter hvert ble det færre og færre spillere ble således et trist år for håndballen i Furuset. Det som var igjen av spillere utgjorde stort sett et husmorlag, og det hele endte med at laget ble trukket fra serien, og uten lag valgte man derfor å nedlegge håndballgruppa. På 60 tallet ble det gjort et forsøk på å blåse liv i håndballen uten at dette lyktes. I 1978 var det igjen ønske om å få igang håndballen i Furuset. Også denne gangen bød det på problemer og hadde det ikke vært for et «rivjern» av en dame med navn Anne Britt Berg, er det tvilsomt om det hadde eksistert noen håndball i Furuset i dag. I startfasen hadde man 38 jenter fordelt på 13 og 15 år,og.treningene forgikk på Lindeberg og Jeriko skole ispedd en og annen lørdagstrening i Haugerudhallen. De første årene etter gjenoppstandelsen gikk stort sett med til å stabilisere seg som håndballgruppe, men på midten av 80- tallet begynte man å satse på rekruttering av spillere, trenere og ledere. Håndballskole ble startet og håndballintreserte foreldre samt eldre spillere ble skolert gjennom trener- og lederkurs..resultatet ble stadig nye kull av spillere fra håndballskolen som fikk trenere og ledere fra egen klubb I 1987 ble Furusethallen åpnet. Dette medførte at håndballgruppa fikk bedre treningsforhold og ikke minst en hjemmebane og et sted å være. Det tok ikke lang tid før man så at satsingen på rekruttering ga resultater. Lagene begynte å hevde seg både i serien og cuper, men den store sportslige fremgangen kom i begynnelsen på 90 tallet. Etter denne tid har lagene våre vunnet en mengde cuper, vært seriemestere, kretsmestere, interkretsmestere og deltatt flere ganger i Narvesenserien. Dessuten har damelaget spilt seg opp fra 7.div. til 2.div. Spillere i aldersbestemte klasser har representert Furuset på yngre landslag, og en rekke ganger på Oslo kretslag. Høsten 1993 gjennomgikk Furuset Idrettsforening en fisjon, noe som innebar at den tidligere håndballgruppa ble til Furuset Håndball IF en selvstendig juridisk enhet, en selvstendig idrettsforening. Det samme ble også de andre gruppene, og sammen ble vi tilknyttet alianseforeningen Furuset Idrettsforening. Selv om vi på slutten av 80 tallet og utover på 90 tallet fikk store sportselige fremganger var problemet å beholde talentene. Men med Furuset Forum, ny giv og gode resultater på slutten av 90 tallet er situasjonen snudd på hodet. Nå er det spillere fra andre klubber som ønsker å spille for Furuset Håndball IF. J 10 sesongen 1989/90 Furustikka 7

8 Litt om Furuset Håndball IF anno 2001 Furuset Håndball IF er i dag en moderne håndballklubb, selv om hovedforeningen ble stiftet så langt tilbake som i 1914.Vi er over 300 medlemmer fordelt på 200 barn og i overkant av 100 voksne. I tillegg har vi et støtteapparat av frivillige, foreldre og foresatte som ikke alle er registrerte medlemmer. Med disse engasjerer aktiviteten i Furuset Håndball IF ca. 350 personer. Grunnleggende verdier Furuset Håndball IF ønsker å være en viktig faktor i nærmiljøet ved å ha et godt håndballtilbud til flest mulig. Vi ønsker å bidra til at barn og ungdom får mulighet til å vokse opp i et trygt miljø hvor de kan utvikle seg, samt få styrket positive holdninger som de kan ta med seg til andre områder i livet. Visjoner Vi ønsker å drive en individuell spillerutvikling, slik at Furuset Håndball IF skal være det naturlige valg for spillere i Goruddalen og dets omegn, som har talent og ambisjoner om å bli en best mulig håndballspiller. Vi ønsker at klubben skal ha en stor takhøyde hvor meninger og ideer skal verdsettes i den hensikt å videreutvikle Furuset Håndball IF, Det er en erkjennelse at problemer og utfordringer løses ved at vi snakker med hverandre og ikke om hverandre. Målsetting A-lag damer: Opprykk til 1 divisjon snarest mulig. J-17: Kvalifisere seg til Spar serien (landsdekkende serie for J-17) hvert år.. Lag som deltar i seriespill sesongen 2001/2002 D-2 Forbundsserie D-3 Forbundsserie D-5 Kretsserie J-19 Regionserie-NM J-17 1 Regionserie - Spar serien J-17 2 Kretsserie J-16 Regionserie J-15 Regionserie J-14 Regionserie J-13 1 Regionserie J-13 2 Kretsserie J-12 1 Aktivitetsserie J-12 2 Aktivitetsserie J-11-1 Aktivitetsserie J-11 2 Aktivitetsserie J-10 1 Aktivitetsserie J-10 2 Aktivitetsserie J-9 Aktivitetsserie Håndballskolen deltar i miniturneringer. Oppgaver Navn Tlf. p Mobil: E-post Leder Finn Moen Styremedlem Sportslig leder Arne Haugseth Styremedlem Økonomiansv. Tom Fraas Styremedlem Informasjonsanv. Bård Rasmussen Styremedlem Materialforvalter Per Davidsen Varamedlem Egil Paulsberg Varamedlem Kjell Rosenberg Kontrollkomite Leder Jan Helge Olsen Kontrollkomite Henning Kristiansen Kontrollkomite Merrethe Nordanger Kontrollkomite Harald Opsiøn Valgkomite Ronald Robertsen Valgkomite Nina Kollenberg Valgkomite Steinar Hansen Valgkomite Elisabeth Heitmann Furustikka

9 Dommerneen ressurs å ta vare på I seriereglementet for Oslo Håndballkrets 17 står følgende å lese: Klubber som deltar i NHSs serier og/eller kretsserien, interkretsserier/aktivitetsserier, plikter innen seriestart å stille med dommere eller dommeraspiranter. Ingen klubb har anledning til å stille flere lag enn de har dommere til i forhold til dommerkvoten. Påmelding av lag godkjennes fra klassen 10 år og oppover inntil dommerkvoten er oppfylt. Klasse 9 år er unntatt fra kvotebestemmelsene. Klubbene plikter å stille med dommere eller dommeraspiranter etter gjeldene skala: 1-2 lag må stille 1 dommer, 3-4 lag 3 dommere, 5-6 lag 4 dommere, 7-8 lag 5 dommere, 9-11 lag 6 dommere, lag 7 dommere, lag 8 dommere, lag 9 dommere, lag 10 dommere, lag 11 dommere, 31 lag og over 12 dommere. Denne paragraf sier det meste om hvor viktige dommerene er for klubben vår, men dessverre er det slik at vi sliter med å skaffe nok dommere i forhold til kvotebestemmelsene. En av klubbens viktigste oppgaver fremover blir derfor å rekruttere nye dommere. Vi må sørge for at de som ønsker å bli dommere får tett oppfølging. De må føle at de blir tatt vare på, at de er en viktig ressurs for klubben, og ikke minst må vi sørge for å integrere dem i klubbmiljøet. Dessverre er det ofte at det er lagene og spillerne som blir omtalt, mens dommerne gjerne blir glemt. Selv om vi setter fokus på rekrutteringsarbeidet må vi ikke glemme de dommerne som gjør en kjempeinnsats i serien inneværende sesong. Det er like viktig for dem å føle at de er en del av klubbmiljøet, at de får oppfølging, og ikke minst at de blir verdsatt for den jobben de gjør. Klubben stiller med følgende dommere i sesongen 2001/2002: Geir Arne Seierstad Dommeransvarlig Mona Pedersen Ndifreke Adahada Eva Follinglo Siv Sørensen Monica Eilertsen Hanne Sagen Vi henstiller til alle som kunne tenke å prøve seg som dommer om å ta kontakt med klubbens dommeransvarlige: Geir Arne Seierstad, tlf(p) eller mobil Velkommen skal dere være! Leders hjørne Furuset Håndball har fra flere år tilbake hatt en jevn og god utvikling. Grunnsteinen for arbeidet som ble lagt for noen år tilbake er basisen også for det arbeidet som utøves i klubben i dag Og det er nettopp det langsiktige arbeidet som har ført til at Fururset Håndball IF har blitt et merkenavn for mange. En stor takknemmelighet for den utøvende innsatsen for at klubben har lykkes synes jeg i all vesentlig grad bør tillegges alle de som år etter år har vært engasjert med rekrutering og utvikling av de aldersbestemte lagene. Når vi i tillegg har klart å engasjere dyktige trenere for høyere aldersgrupper og seniorlag samt fått nye spillere som satser hardt og seriøst på hånddballen, så har vi virkelig blitt en klubb som blir lagt merk til. Vi skal være en klubb med bredde og gi et godt tilbud til alle som ønsker å satse på håndball i Groruddalen. Akkurat nå pågår den årlige håndballskolen med stor oppslutning og det er gledelig å se at rekrutteringen blant de aller yngste er så bra. Vårt damelag kjemper i toppen av 2. divisjon og i 17 års klassen har vi for tredje år på rad kvalifisert oss til den landsomfattende Spar serien (tidligere Narvesen Cup og jenter 19 er videre i NM, og har en stor utfordring i å forsvare semifinaleplassen fra i fjor. Så det er all mulig grunn til å se lyst på fremtiden rent sportslig. Setter vi oss noen utfordringer fremover må det være å få frem større bredde på alle aldersnivåer -også i de eldste klassene, og nå vår målsetning om førstedivisjonsspill. Penger er desverre et alltid tilbakevendende tema på styremøtene våre. Det koster å drive idrett med den intensjonen og det nivået klubben har. Så her må vi jobbe med å finne gode løsninger og jeg oppfordring alle medlemmer til å gi innspill til dette arbeidet. Vi er avhengig av at spillere og foreldre stiller opp på dugnader og inntekstbringende tiltak med innsatsvilje og godt humør. De to siste årene har vi i samarbeid med Ellingsrud Idrettslag arrangert VårCup, noe vi gjentar også til neste år. I arrangementet sist år var en større suksses enn året før og vi satser på at det skal bli enda bedre neste år. Den eneste måten vi kan gjennomføre et så stort arrangemet er at medlemmer, deres forsatte og andre frivillige stiller opp på dugnaden - og gjør den til en klubbfest. Så sett av dagene april og bli med på festen. Ha et fortsatt trivelig håndballår Furustikka 9

10 Ishallen 1500 sitteplasser Kulturmønstring "1500 sitteplasser på tribune "1800 m2 isflate (august-ut mars). "Uten is i perioden april - ut juli. "Fire nye garderober med 30 dusjer + to mindre garderober "Sauna med plass til personer "Helsestudio (100 m2) Håndballhallen 45x25 meter bane Storturneringer "150 sitteplasser "200 ståplasser "45 x 25 meter bane (oppmerket for alle aktiviteter) "Fire garderober med 30 dusjer + en mindre garderobe. 10 Furustikka

11 Stadion Racketsenter Stadion: "Kunstgressbane "Matchbane "Div. treningsbaner "Kafé "Fem garderober "40 dusjer "Møterom Gressbaner Racketsenter: "To utendørs tennisbaner "Tre innendørsbaner "To squashbaner "To ricochetbaner "Garderober "Kafé Kafeen Kafeteria "160 sitteplasser. "Dansegulv med komplett DJ-anlegg. "Storkjøkkenfasiliteter "Storskjermmuligheter (stor konferansesal) "Tre møterom (plass i hvert rom) "Bar Konferanserom Furustikka 11

12 Furuset Ishockey Furuset juniorlag 1955/56 Furuset Ishockey IF er den av Furuset IF s allianseforeninger med den desidert største sportslige suksessen. Furuset Ishockey er en av de aller mest meriterte ishockey-klubbene i Norge. Klubben har oppfostret et stort antall landslagsspillere opp gjennom årene. Mange spillere har vært "eksport" til andre klubber høyere opp på tabellen. Fra en sped begynnelse for snart 70 år siden er det ishockeyen som engasjerer flest aktive i klubben. Furuset har i flere tidsepoker vært Norges førende ishockeyklubb. Sist Furuset var i Norges toppen var på begynnelsen av 80-tallet. Dette var i perioden hvor legeden Bjørn "Botta" Skaare var Furuset-spiller. Årsaken til Furusets sportslige suksess gjennom tidene har vært den målbeviste måten det har vært jobbet på i de yngre avdelinger. I dette nummer av klubbavisen presenteres et helt nytt konsept som skal gjøre unge talenter i stand til å kombinere skolegang og idrett. Er Furuset på vei tilbake til fordums storhet? Full fart i Furuset Ishockeys junior avdeling! Bjørn «Botta» Skaare Juniorstyret i hockey ble valgt på ekstraordnær generalforsamling i mai. Ingen av styremedlemmene hadde vært med i forrige sesong, men samlet har styret betydelig erfaring fra Furuset Hockey. Juniorstyret har ambisjoner om å løfte junioravdelingen opp på et høyt nivå både sportslig og administrativt. Vi er imidlertid klar over at dette tar tid og vi har som strategi å bygge stein for stein over flere år. Ta gjerne kontakt med oss. Vi er stadig i hallen, eller kan treffes på telefon. Her er listen på Furuset Ishockey juniorstyret: Leder for junior avdelingen: Jørn Amundsen, tlf: Nest leder: Ken Lauritzen, tlf: Styremedlemmer: Jon Blaalid, Simen Andersen og Roald Crowo Varamedlemmer: Jan Vik, Susan Skogtvedt, Dag Foosnæs, Leif Johansen og Kristina Stålung Det er nå full fart i junioravdelingen i hockey. Alle lagene trener og spiller kamper med stor energi. Eneste unntaket er eldre junior-laget som vi trakk før sesongen fordi vi manglet spillere. Vi har en meget solid stab av trenere som står på seint og tidlig. Blant trenerne er både garvede og nye. Eksempelvis trener ringreven Jan Vik 89-laget, mens Anders Skaslien (som var A-lagets beste spiller i fjor) er nykommer som trener for 90-laget. Vi har nylig arrangert en større turnering for spillere født i Turneringen omfattet 8 lag og gikk over tre dager. Arrangementet fikk god tilbakemelding fra deltakerne. Furuset Team 90 vant bronsefinalen. Helgen i romjulen er det også cup, " Botta Cup " G-13. Dette er en cup med hyllest til Norges beste spiller igjennom tidene. Så lurer Dere på hva dere skal gjøre i romjulen, ta en tur innom Forum. Mange som besøker Furuset Forum vil kanskje lure på hva som foregår en vanlig hverdag når de ser unge gutter spiser middag. Svaret er enkelt; vi har startet et nytt prosjekt kalt Furuset Talentutvikling FTU. Dette er et tilbud til gutter i alderen rundt år som virkelig ønsker å satse på hockey, men uten å miste mulighetene for en verdifull utdanning. Deltakerne på FTU 12 Furustikka

13 Furuset gutta i landslaget sine drakter under det ene møtet mot USA kommer hver ettermiddag fra skolen og trener en time på is. Deretter serveres middag og det gjøres skolearbeid under kyndig veiledning før de senere på kvelden trener med sine egne lag. Om noen av leserne skulle bli bekymret for at guttene blir overtrente kan vi berolige med at det er treningsfri hver 5 uke for å sikre den nødvendige hvilen mellom harde økter. Dette er en spennende satsing fra klubbens side og foreløpig er tilbakemeldingen fra guttene positiv. Hvem vet: kanskje fremtidens Shampo akkurat nå er en del av FTU. På alle alderstrinn har vi for øvrig plass til flere spillere. Kjenner du en som kanskje vil begynne å spille hockey? Eller som har spilt før og ønsker å starte opp igjen. Kom innom hallen! Navn på lagledere og trenere for de ulike alderstrinn er slått opp i hallen eller finnes på våre hjemmesider. Vi kan garantere et godt miljø hvor alle kan trives og drive en fin sport. Rekruttering i Furuset Ishockey Lilleulv Skøyte og Ishockeyskole Furuset Ishockey har i en årrekke holdt ishockeyskoler.vi er den klubben i Norge med lengst tradisjon, med avvikling av skøyte og hockeyskoler. Målsettingen med skolen er å gi barn muligheten til å møte nye venner og ha det moro på og utenfor isen. Og selvfølgelig lære å gå på skøyter. Vi har to skoler i året, en på høsten og en på vinteren. Neste Hockeyskole starter lørdag 12 januar. Vi vurderer også å arrangere noe i vinterferien i samarbeid med Furuset håndball. Dette kan dere lese mer om i neste utgave eller følge med på våre Internett sider. For de som har lyst til å prøve å gå på skøyter er det også frigåing i Furuset Forum hver søndag mellom Der får man også leid skøyter og hjelm. Sommerhockey skole Furuset Ishockey er stolte av å kunne tilby en sommer hockeyskole i egne fasiliteter som skal bli et årlig foretagende. For å kunne gjøre dette til en spesiell og annerledes hockeyskole har vi inngått et samarbeide med U.S.A.`s største hockeyskole. Dette har blitt en stor suksess. I fjor var det litt over 100 stykker med på skolen. Til sommeren håper vi at vi kan doble antall påmeldte. Vi kommer i tillegg til den vanlige hockeyskolen til å ha en spesialuke. I tillegg kom Team USA til oss med to lag med blanding av spillere fra hele USA som er født 1990, 1989, 1988 og Disse spillerne bor hos Furuset gutta i tre dager og spiller to kamper mot Furuset hver dag. I år var det 15 gangen amerikanerne kom til Furuset. Hilsen Furuset junior avdeling, Jon & Ken Sommerhockeygarderobe Furustikka 13

14 Historien bak Furuset Tennis I.F. Den første dokumentasjonen om tennisen på Furuset finner vi i jubileumsboken fra 1939: Samtidig med Stadions fullførelse i 1928 blev foreningen den stolte eier av en tennisbane. Liten og humpete var den, og holdt nok absolutt ikke de internasjonale mål, men vi hadde heller ingen spillere som holdt internasjonale mål, enn si visste hvad dette var for noe, så banen var all right, den, og det samme syntes vi at det var, der vi flakset veldig innenfor hønsenettingen og slo drabelig i tomme luften Carl Gjerdrum ble naturlig nok den første formannen i tennisgruppa; han hadde visstnok holdt i en racket under et ferieopphold i Strømstad. Med økende tilslutning, ble det etter hvert tre baner, og klubben deltok i lagkampene til Oslo og Omegn Tenniskrets både på dame og herresiden. Det som trakk Jan Huus en ildsjel gjennom mange år! mest publikum til Stubberudmyra, var kampene mellom Trygve Lie og Ragnvald Bratz, ikke så mye på grunn av tennisferdighetene, men mer fordi replikkvekslingene under kampene var så underholdene. I 1939 så allting lyst ut. Klubben vant C-mesterskapet i kretsen for damer, Strømmen ble slått i pokalkamp, og banene var godt besøkt. Men så kom krigen. Banene ble ødelagt og tennisavdelingen ble liggende nede lenge. I Grorudveien 55 lå en tennisbane i nydelige omgivelser; bygget i 1935, og bekostet av Trygve Lie og Ragnvald Bratz. Banen lå på kommunal grunn, og driften ble med tiden overtatt av Furuset Vel. Velet hadde problemer med vedlikeholdet, men en tennisinteressert gjeng i Stjerneblokkveien, sammen med Solheimbrødrene og Kjel Rosenberg, holdt banen i spillbar stand. På syttitallet øker så tennisinteressen i Groruddalen, og Steinar Bøye er med på å stifte Furuset Tennisklubb i Dette året arrangeres det første klubbmesterskap, med Tor Bøye og Øivind Sørvald som vinnere, og Akers Avis konkludrer med at "tennissporten er vekket til live igjen i Groruddalen". I 1982 får Furuset I.F. 4 nye kommunale baner på Stubberudmyra. Styret i Tennisklubben innser at miljøet er for lite for to klubber, og beslutter å søke om innfusjonering som FIF s tennisgruppe. Så, etter 43 år, er tennisaktiviteten endelig i gang igjen i FIF. I 1989 kommer neste milepæl. Den nye hallen åpner. Med fire lekre baner, i en moderne hall, er tennisen i Furuset klar for nye utfordringer. Av sportslige resultater nevner vi at Trude Bøye i 1978 ble Coca Colamester og landslagsdeltager. I 1998 ble Maria Huus norgesmester junior som 14-åring. Fire år som tennisspiller har gitt hele 13 NM-gull. Sekstenåringen Espen Foss ble i 1998 Oslomester i 18-årsklassen. Den store sportslige framgangen, skyldes i stor grad mange års oppofrende innsats fra Jan Huus sin side. Kilde: Jubileumsboken Furuset, og takk for det. 14 Furustikka

15 Furuset Tennis I.F 2001 Liten klubb med høye ambisjoner Fururset Tennis IF er i dag en moderne tennisklubb med 111 medlemmer. Vi har for øyeblikket 60 barn, i alderen 8 til 16 år, i tennisskole; en liten, men kvalitativ svært god stamme av aktive juniorer og seniorer, og en fin gjeng med veteraner i alderen 45 til +70 år. Målsettingen til klubben er å ha 2-4 spillere blant de 32 beste i alle alderbestemte klasser i løpet av 5 år. Nytt av året er at klubben nå arrangerer alle innendørsturneringene i Tennishallen. I løpet av høsten 2001 og våren 2002, skal 24 turneringer avvikles. Her vil man de kommende månedene kunne se masse god tennis, alt fra norgeseliten i senior, til morgendagens kommende stjerner. Denne satsningen krever innsats på mange fronter, og klubben står foran store utfordringer når det gjelder rekruttering av foreldre og andre interesserte til oppgaver innenfor klubbarbeidet. På trenersiden er vi så heldige å ha Jan Huus, som i tillegg til å trene våre egne spillere, også er forbundstrener for landslaget u/16. Han har i år med seg Espen Foss, Furusetgutt og tidligere topp 20-spiller i Norge, som har hovedansvaret for tennisskolene. Rankingplasseringer høsten 2001 for noen av våre beste spillere : Gerd Ingrid Huus 4.plass Piker u/14 Ali Ferdowski 7.plass Gutter u/18 Birger Søiland 12.plass Herrer senior I tillegg har Gerd Ingrid Huus representert Norge i nordisk mesterskap, spilt flere turneringer ute i Europa, og vunnet Norges-Cup turnering her hjemme. I veteranklassen har vi dobbelt norgesmester i damer 50+, Bjørg Jonassen, og nordisk mester for herrer double i klassen 65+, Gunnar Thorstensen. I serien har vi både dame og herrelaget i 1.div, samt 2.laget for herrer i 3.div. Vi stiller også to veteranlag, som befinner seg i henholdsvis 3. og 5. div. Styret består i dag av: Leder/kasserer Harald Henriksen tlf Sekretær Steinar Bøye Jan Huus tlf Per Kristiansen Bjørn Foss tlf / (j) Espen Foss; trener med hovedansvar for tennisskolene. Henrik Huus, Gerd Ingrid Huus og Magnus Foss. Tre av våre lovende unge aktive. FORELDRE, LAGLEDERE OG TRENERE Still opp på uhøytidlig fellestrening Fotball: Kunstgresset ved Tennishallen, onsdager kl Ballspill: Håndballhallen, lørdager kl Skøyter: Frigåing i ishallen søndager kl Møt Opp!! Furustikka 15

16 Redaktøres hjørne Etter mange år uten klubbavis så er vi endelig igjen i stand til å være et talerør for klubbens aktive, lagledere, trenere og foreldre. En idrettsklubb baserer sin drift på frivillig innsats. Det som er en gjennomgående utfordring for hele idretts-norge er at det svært ofte avhenger av en liten håndfull ildsjeler og klubbpatrioter. Det er også tilfelle i vår klubb. Men skal vi snu denne trenden så er klubben også avhengig av at det spres informasjon om de tilbud og den aktivitet som gjennomføres i klubbens regi. Det er lettere å føle lojalitet til noe/noen man har kjennskap til enn til noe som er fremmed. Utgivelse av klubbavisen sammen med opprettelsen av internettsidene er dermed en viktig brikke i klubbens informasjonsstrategi for fremtiden. Det er nesten 15 år siden siste nummer av klubbavisen. Vi har beholdt det gamle navnet "Furustikka", men utlyser i dette nummer en navnekonkurranse for å finne et nytt navn. Målsettingen er å kunne utgi 6 nummer pr år. Ved å komme ut så ofte så kan vi også formidle resultater. Det foregår mye spennede i de yngres rekker i alle allianseforeninger. Et håp er det derfor at dette også kan bli ungdommens avis og at den kan bidra til å bygge bro mellom allianseforeningene. Som du ser foregår det mye spennede i Furuset om dagen. Redaktør. Årets julegave! «Furuset og takk for det» Les alt om Furuset IF s historie fra Inneholder også allianseforeningenes tilblivelse og historie. Rikt illustrert. Boken ligger til salgs i alle våre anlegg. Pris kr 300,- Utgiver: Furuset Idrettsforening Redaktør: Jarle Bjørløw Redaksjonskomitee: Henning Kristiansen, Bjørn Foss, Jarle Bjørløw, Susan Skogtvedt Besøksadresse: Furuset Idrettsforening Søren Bullsvei Oslo Postadresse: Pb 9 Furuset 1001 Oslo E-post til redaksjonen: Trykk: Merkur-Trykk AS Design: Raymond Nielsen Opplag: 3000 Neste nummer utgis februar 2002 Frist for innspill av stoff: 1. feb D e t n a t u r l i g e v a l g Ønsker alle medlemmer i Furuset Idrettsforening en riktig God Jul og et Godt Nyttår! Norske Shell AS Bydel Furuset

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no.

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no. Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no Sesongen 2014/15 - A-lag, 3 divisjon avdeling vest - Veteran (treningsgruppe) - Damer

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Styrets oppsummering Det har vært avholdt 11 styremøter i løpet av 2016. Styrets sammensetning har vært; Leder: Leif Brandeggen Nestleder: Janne Haugen Styremedlem:

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson.

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson. Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer:

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT Utgitt av: Norges Håndballforbund Redaksjon: Tone Kluge Opplegg: Torbjørn Johnsen Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Grafisk prod.: Kurer Grafisk AS Utgitt: August 1997 Opplag: 20 000 Velkommen til håndballfamilien

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no Sesongen 2013/14: - A-lag, 2 divisjon - Veteran - Damer - U14+, turneringsspill - U12,

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

EMBLEM IL. 650 aktive medlemmer Favner grenene Fotball Orientering Ski Trim Idrettskole. Nedslagsfelt i skolekretsene Emblem og Flisnes

EMBLEM IL. 650 aktive medlemmer Favner grenene Fotball Orientering Ski Trim Idrettskole. Nedslagsfelt i skolekretsene Emblem og Flisnes bli med da vel EMBLEM IL 650 aktive medlemmer Favner grenene Fotball Orientering Ski Trim Idrettskole Nedslagsfelt i skolekretsene Emblem og Flisnes FOTBALLEN I ÅLESUND ELLINGSØY SKARBØVIK AAFK/GUARD ROLLON

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey. no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: mer: Bent

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb 2015 Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb Jørgen Jakobsen LAFK 01.01.2015 Innhold Årsrapport LAFK Forord fra klubbens leder...3 Klubbens styre og arbeidsgrupper...4 Styret i LAFK 2015...4 Styret...4 Valg

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

BRUMUNDDAL INNEBANDYKLUBB

BRUMUNDDAL INNEBANDYKLUBB 1 Velkommen til en ny sesong! Velkommen til en ny sesong med innebandy i Brumunddal! Klubben utvikler seg stadig, og denne sesongen blir nok et spennende år. Det har skjedd mye på det organisatoriske planet,

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6

INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6 2 INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6 LAG OG TERMINLISTER SENIOR 4. DIVISJON 8 SENIOR 5. DIVISJON 9 GUTTER 16 10 GUTTER 14 11 JENTER 12 12 GUTTER 12

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Oversikt over lag og trenere. Siren Røstad Wroldsen

Oversikt over lag og trenere. Siren Røstad Wroldsen Årsmelding 2010 Hånes IF Håndballgruppa Hånes idrettforenings håndballgruppe består av ca 175 spillere fra og med 7 års nivået og opp til damer i 40 årene. Dette er en liten nedgang fra 2009 noe som skyldes

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND I en av våre mest kjente bergens sanger er de kjent for å blinke til gutta og snu seg vekk når de blinker tilbake fordi alle er frekke Dette stemmer ikke helt med

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Sportslige retningslinjer:

Sportslige retningslinjer: Sportslige retningslinjer: SPORTSLIGE RETNINGSLINJER:...1 VISJON...2 IDEOLOGI:...2 HOVEDMÅL:...2 SPILLESTIL:...2 SESONGMÅL:...2 RESULTATMÅL:...2 ISHOCKEYUTVIKLING:...3 TRENERE:...3 COACHING:...4 SPILLERE:...4

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Sportslig handlingsplan Fotball

Sportslig handlingsplan Fotball Sportslig handlingsplan Fotball 2016-2019 I Sportslig handlingsplan, versjon, 2. mars 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Delmål og virkemidler, individuelt nivå... 2 Delmål og virkemidler.

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT

GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT Innhold 1. Fotball... 3 2. Vestby: En kommune i sterk vekst... 3 3. Fotball: Visjoner, verdier og mål... 4 4. Fotball: Organisering... 5 5. Fotball: Yngres

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer