Produktrapport. IT-infrastruktur. Produktrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktrapport. IT-infrastruktur. Produktrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008"

Transkript

1 IT-infrastruktur Produktrapport Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 1

2 PROSJEKT NR Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET: Åpen Telefon: Telefaks: HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Forbedre IT Driftssystem for Skådalen Kompetanse Senter DATO ANTALL SIDER / BILAG PROSJEKTDELTAKERE Balagumar Rajaratnam Mathias Hagen INTERN VEILEDER Torunn Gjester OPPDRAGSGIVER Skådalen kompetansesenter Skådalveien 33 KONTAKTPERSON Dag Heyerdahl Knut Arne Wold SAMMENDRAG Dette dokumentet er produktrapport for hovedprosjektet. Prosjektet skal gjennomføres som hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, i samarbeid med Skådalen kompetansesenter. Prosjektet består i å sette opp en bedre IT-infrastruktur på Skådalen kompetansesenter. Kompetansesenteret er fordelt utover mange bygninger som har hver sin avdeling og alle avdelinger er koblet sammen i et spredt nettverk. Bygningene er utstyrt med switcher, servere, stasjonære- og bærbare PCer, printere, skannere og mye annet spesialutstyr. Skådalen trenger forbedringer på alle områder, da det i dag ikke fungerer optimalt. Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2

3 1. Forord Denne rapporten presenterer arbeidet som er gjort for å forbedre IT-infrastruktur ved Skådalen Kompetansesenter. Rapporten kan være nyttig for ledelsen og IT-avdelingen ved kompetansesenteret, da den gir en grundig dokumentasjon av IT-systemet og hvorfor ulike valg er gjort. Da resultatet og produktet av dette hovedprosjekt sterkt avhenger av hva utredningen av førsituasjonen finner, vil rapporten i første del beskrive selve utredningen og kartleggingen. Videre vil den ta for seg problemstillingene og løsning på disse. Til slutt vil implementasjonen og resultatet bli beskrevet. Det forventes at leseren har grunnleggende kunnskaper om emnet for å få full forståelse av det som blir presentert, da det vil forekomme enkelte tekniske og IT-relaterte utrykk. Dokumentet er optimalisert for papirutskrift. Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 3

4 2. Innholdsfortegnelse 1. Forord Innholdsfortegnelse Innledning Fakta om Skådalen kompetansesenter Bakgrunn for oppgaven Mål Effektmål Resultatmål Prosjektstyring Planlegging Milepæler Analyse Datainnsamling Kartlegging av nettverk Intervju Testing og feilsøking Problemstillinger Design Vurdering av løsninger Utdaterte PCer Mangel på printer og printer-oppsett Nettverks kobling Switcher Kabler Møte- og presentasjonsrom Konferanse Trådløst nettverk Bærbare maskiner Rutiner for installasjon av PCer Spesialutstyr for tegnspråk Backuprutiner Virtual Private Network Servere Sikkerhet og rutiner Skjerm Analyse med ledelsen Implementasjon PC oppgradering Nettverk system PC og programvare installasjon Servere Printere Spesialutstyr Annet nettverk Spesial Power supply Andre Temaer. 16 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 4

5 8. Testing Intern testing Ekstern testing Innledning Test av funksjonalitet og brukervennlighet Oppsummering.. 19 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 5

6 3. Innledning 3.1 Oppdragsgiver Skådalen kompetansesenter er et statlig spesialpedagogisk kompetansesenter for hørselshemmede og døvblinde. Skådalen kompetansesenter en del av StatPed (Statlig Spesialpedagogisk Støttesystem) som ledes av Utdanningsdirektoratet. Senteret ligger i Oslo, men tilbyr tjenester over hele Østlandet. 3.2 Dagens situasjon Skådalen kompetansesenter er en stor bedrift som har mange avdelinger. Disse er fordelt over 13 bygninger, som er koblet sammen i et stort nettverk. Nettverket er relativt gammelt, noe systemet lider av. Oppdragsgiver og IT-ansvarlig ved bedriften forteller om tregt nettverk, dårlig dokumentasjon og oversikt over det generelle systemet, utdaterte bruker- og styringsverktøy til nettverket, backup fungerer ikke optimalt, tidskrevende rutiner på installasjon av nytt utstyr og lav brukervennlighet. G A Administrasjon B Skolen C Forskole D Obsen E Steinstua F Rektorboligen G Kantine 1 Ekorntoppen 2 Bamsebo 3 Revehiet 4 Maurtua 5 Bikuben 6 Loftet 7 Viftehus Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 6

7 3.3 Mål Resultatmål handler om hva man skal oppnå i løpet av prosjekts levetid (det prosjektet skal lage/utføre), med den hensikt å oppnå noen effekter (effektmål) - og da først og fremst etter at prosjektet er over. Effektmålene setter måltall på hensikten med prosjektet - hvorfor vi kjører prosjektet Effektmål Gruppen har satt seg opp disse effektmålene for prosjektet: - Bruken og driften av systemet blir enklere og mer effektivt. - Bedre arbeidsforhold for ansatte og dermed bedre trivsel. - Bedre læringsmiljø for lærer og elever - Bedre undervisning for elever - Mer tilgjengelighet - Sikrere arbeidsplass Denne videreutviklingen av infrastrukturen vil for Skådalen kompetansesenter være et stort hjelpende skritt videre mot suksess Resultatmål For å oppnå effektmålene har gruppen satt opp en rekke resultatmål. Gruppen vil jobbe med å forbedre / sette nye løsninger spesielt under disse områdene: - Generelt PC-system - Policy / Rutiner - Nettverk - Server - Software - Printer - Backup - Sikkerhet - Dokumentasjon - Testing - Opplæring Det endelige målet er at IT-systemet på Skådalen kompetansesenter skal fungere optimalt. Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 7

8 4. Prosjektstyring 4.1 Planlegging Gruppen visste at en nøyaktig planlegging ville bli vanskelig før vi hadde vært igjennom kartleggingsfasen. Men vi satte opp en plan og estimat så godt vi kunne, og bestemte at planen skulle være flytende. Med to gruppemedlemmer ville det si at vi hadde hver 14 timer i uka til rådighet. Totalt blir det: 14 (timer) x 2 (medl.) x 21 (uker) = 588 timer Gruppen delte arbeidet opp i disse fasene: Analysefasen innebærte å kartlegge bedriften og samle inn data. Vi bestemte at vi ville kjøre en intervjurunde, både før og etter implementasjon. Designfasen handlet om å finne problemene og løsningene til disse. Her ville vurderingene finne sted, og forslag ble satt opp til ledelsen. Implementasjonsfasen er beskrivelsen av hvordan løsningene ble implementert. Testfasen var selve testingen av det som ble implementert. 4.2 Milepæler For å sikre framgang og fullførelse av prosjektet satte vi opp en milepælsplan. Nedenfor finner du hovedpunktene med tidspunkt på når de skal være ferdige. Vi lot denne planen være litt flytende, da design og implementasjon er veldig avhengig av kartleggingen: - Analyse ( 28 FEB ) - Design ( 7 MARS ) - Implementering ( 09 MAI) - Testing og Feilsøking ( 16 MAI) - Dokumentasjon ( 21 MAI) - Avslutning (12 JUNI) Se Vedlegg D1 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 8

9 5. Analyse 5.1 Datainnsamling Da gruppen ikke hadde noen form for informasjon eller dokumentasjon liggende, så vi at det første vi måtte gjøre var å samle inn data fra hele kompetansesenteret vedrørende utstyr. Ved å ta for oss avdeling for avdeling samlet vi inn data om følgende: - PC stasjonær - PC bærbar - Skjerm - Printer - Servere - Annet utstyr som skanner og UPS Se Vedlegg A1 5.2 Kartlegging av nettverk Neste steg var å kartlegge nettverket. Vi valgte å først se på hver avdeling internt, og deretter se på koblingene mellom disse og dermed helheten utenfra. Avdelingene ble kartlagt ved å se på switchene og hvordan disse var koblet videre ut til arbeidsstasjonene. De større avdelingene hadde opptil 3 switcher, mens de mindre hadde 1. For å få et overblikk på det helhetlige nettverket mellom avdelingene, kontaktet vi ITansvarlig. Det viste seg at alle avdelingene er koblet til en hovedavdeling kalt Loftet. Loftet er igjen koblet til nettet som kommer utenfra. Se Vedlegg A2 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 9

10 Kart over nettverket ved Skådalen kompetansesenter 5.3 Intervju For å finne ut hvordan situasjonen var på kompetansesenteret, valgte vi å intervjue ansatte. 3 til 5 ansatte fra hver avdeling ble plukket ut. Vi prøvde å få med både ansatte i sjefsstillinger og i lavere stillinger. Dette for å få et mest klart bilde av situasjonen. Intervjuene gikk å størst grad ut på ansattes opplevelse av IT i bedriften og deres daglige bruk av den. Tilbakemeldingene vi fikk var veldig varierte. Oppsummert var det mange som klaget på treg hastighet, printer-situasjonen, manglende utstyr og komplisert software. Noen mente at det var for mye fokus rundt sikkerheten, og at det var dårlig rutiner for IT-support. Se Vedlegg A3 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 10

11 5.4 Testing og feilsøking Fra intervjuene med de ansatte fikk vi mange indikasjoner på hva som var et problem på kompetansesenteret. Vårt neste steg var nå å se nærmere på disse områdene og teste de ut. - Da vi skulle undersøke tregheten mange ansatte hadde klaget på, valgte vi å først se på ansattes arbeids-pc. Videre så vi på switch og server oppsett. Eksterne spesialister ble også leid inn for å måle hastighet på nettverket. - Trådløs mulighet ble testet over hele Skådalen-området for å sjekke signaldekningen. - Printere ble testet ved å sjekke oppsett og brukervennlighet. - Kontaktet IT-ansvarlig for å sjekke IT-rutinene. - Spesialutstyr som for eksempel tegnspråk-lab for døve ble testet. Se Vedlegg B1 5.5 Problemstillinger Etter testing og feilsøking, i tillegg til intervjuene, kom vi fram til disse problemstillingene: PCer: Tregt, fungerer ikke alltid med nødvendig software Nettverk: Går tregt, og tydelig overbelastet. Uoversiktlig. Trådløst nettverk: Dårlig signaler Hjemmekontoret: Mulighet til jobbe hvor som helst. Printer: For få printere i visse avdelinger + mangel på valg av oppsett Spesialutstyr: Utdatert tegnspråk-lab Videoredigerings PC problem. Konferanse-problem. Kursrom hardware og software-problemer. Presentasjonsutstyr-problemer. Utrulling av nye pcer til ansatte: Veldig tungvint og tregt. Backup: Fungerer ikke som den skal. Filserver: Må restartes opptil flere ganger i uken. Hindrer arbeid. Sikkerhet: Ikke bra nok, trenger forbedringer Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 11

12 Ansatte (IT- Ansatte, Brukere)og rutiner: Trenger forbedringer. Software: Ansatte har dårlig kunnskap Rettigheter og Poliser (AD) : Mangler til ansatte, AD trenger oppgraderinger. 6. Design 6.1 Vurdering av løsninger Se Vedlegg B1 Da problemstillingene var på plass, var neste naturlige steg å finne alternativer til løsning på disse, og senere å velge den løsningen vi vil bruke selv. Vi fant fort ut at det var mange ting å ta hensyn til. Økonomi: Hva er mest lønnsomt? Hvor langt fremover skal vi vurdere? Tid: Hvor lang tid vil implementeringen ta? Når bør det være ferdig? Tidsfrist? Nedenfor finnes en vurdering av hver problemstilling: Utdaterte PCer Gamle og utdaterte PCer skaper treghet og er ikke optimalt for en arbeidsplass der de ansatte bruker PCen sin aktivt. Når det gjelder hardware ser vi to løsninger. Enten erstatte hele PCen med en ny fra leverandør, eller oppgradere visse deler i PCen for å bedre ytelsen litt og litt. Den siste metoden er helt klart best økonomisk hvis man ser over kort tid. Men tenker man lengre frem i tid kan dette fort bli dyrt da man plutselig kan ende opp med å ha byttet alle delene til PCen. En annen side ved dette problemet er software-siden. Og det er operativsystemet som er sentralt her. Disse kan også oppgraderes litt og litt med såkalte Service Packs (SP1, SP2) som produsenten gir ut. Eller så kan man også erstatte hele operativsystemet med et nytt et. Vi tenker da på for eksempel å gå fra Windows XP til Windows Vista. I et stort bedriftmiljø er det også viktig å tenke på kompabiliteten med serveren som PCen skal kommunisere med. Vår løsning er å erstatte alle utdaterte PCer med nye, da dette er mest økonomisk i det store bildet. Når det gjelder operativsystem anbefaler vi Windows XP med SP2, da dette allerede er kompatibelt med serverne Skådalen kjører med Mangel på printer og printer-oppsett Lang gåavstand til printer er ikke effektivt og tar tid. På grunn av sensitivt materiale er det heller ikke sikkert. Da det i dag ofte oppstår kø-tilstander i visse avdelinger bør flere printere Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 12

13 bestilles og plasseres mer hensiktsmessig. Vårt forslag er at alle avdelinger skal ha en printer hver. I tillegg skal de store avdelingene få 1 til 2 ekstra pga mange brukere. Dårlig valg-muligheter når det gjelder printer oppsett og lite brukervennlighet bør bedres fra IT-avdelingen sin side ved automatisk installering. Det bør lages scripts som gjør dette. Brukermanual bør også være tilgjengelig Nettverks kobling I dag er avdelingene koblet sammen med enten fiberkabel eller twisted-pair kabel. Den eksterne testingen viste at der det var brukt twisted-pair kabel, var hastigheten betydelig dårligere. Selskapet som gjorde testingen, informerte oss om at dette kunne være en av årsakene til tregt nettverk. Løsningen på dette er å oppgradere kablingen der det i dag er twisted-pair kabel. Det er to muligheter her, enten å oppgradere til fiberkabel, eller til en bedre versjon av twisted-pair. I og med at vi vet fiberkabel fungerer bra, er vårt forslag å oppgradere til dette Switcher Utdaterte switcher med lav hastighet skaper tregt nettverk. Ved høy belastning blir det kø. Vi kontaktet en leverandør, Cisco, og fortalte om problemet vårt. De anbefalte å oppgradere til nye switcher, da de gamle kan være med på å sinke nettverket. De la fram et forslag for oss, som inkluderte en av deres beste switcher. Vi anbefaler å følge rådet til Cisco og oppgradere til nye switcher, med mer moderne teknologi. Switchene bør også kobles opp på nytt, og gjerne mer ordnet i system Kabler Det brukes i dag CAT5 nettverkskabler. Disse er ikke lagd for stor hastighet og bør oppgraderes til CAT6 standard som tåler høyere belastning og større hastigheter Møte- og presentasjonsrom Skådalen kompetansesenter har i dag kun Administrasjonens møterom utstyrt med presentasjonsmuligheter. Det brukes i dag et Smartboard der. Smartboard er en elektronisk tavle som kan benyttes på samme måte som en ordinær tavle. Man skriver på tavlen med såkalt digitalt blekk. Smartboardet er koblet til PC og projektor, og kan brukes som en vanlig ekstern PC-skjerm også. På grunn av at behovet for møte- og presentasjonsrom er stort, blir det ofte kø på det ene rommet de har utstyrt med Smartboard. Vår løsning blir å utruste flere møterom med Smartboard slik at de ansatte enklere kan holde møter med alle verktøyene de trenger. Denne løsninger er også veldig enkel å implementere, samt veldig brukervennlig for brukerne. Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 13

14 6.1.7 Konferanse Ansatte har behov for større muligheter når det gjelder konferansemuligheter. Dagens telefonkonferanse tillater for eksempel ikke presentasjonsmuligheter. En implementasjon av videokonferanse vil tillate dette, pluss muligheten til å se deltakere. Vi anbefaler å oppgradere til videokonferanse med TV, DVD og projektor. Her er det også muligheter for Smartboard Trådløst nettverk Det bør være trådløs dekning over hele kompetansesenteret. Både ansatte og elever ved skolen trenger dette til sine daglige gjøremål. I dag er det ikke full dekning, pga av store avstander og murbygninger. Det er rett og slett for få og for svake aksesspunkter. Vårt forslag er å sette opp flere aksesspunkter som vil skape bedre dekning. Også en ny modell anbefales, da den gamle gir svake signaler Bærbar maskiner Mange ansatte har behov for å kunne jobbe andre steder enn på arbeidsplassen sin. Dette gjelder særlig på seminarer og i møter. Flere bærbare PCer vil løse dette problemet. Vi anbefaler også å sette opp en utlånsordning. Dvs bærbare PCer ligger klare for utlån hos IT-avdelingen, der ansatte eller eksterne folk kan låne PCene etter behov Rutiner for installasjon av PCer I dag brukes manuell installasjon av alle PCer. Dette er tregt og skaper mye ventetid for ansatte og mye arbeid for IT-avdelingen. Vi ser to løsninger her. Enten en forbedring av det nåværende imaget, der det legges bedre til rette for en mer automatisert prosess. Eller en implementasjon av Ghostserver, slik at prosessen kan gjøres fjernstyrt. Vi anbefaler å gå for Ghostserver-løsningen da dette vil lette arbeidet til IT-avdelingen betraktelig. Løsningen er dyr, men det er verdt det i lengden Spesialutstyr for tegnspråk Spesialutstyr for døve bør oppgraderes, da dagens løsning er treg og tungvint, uten mange muligheter. Vårt forslag er å sette opp en digital løsning, med video koblet til PC, med egen programvare. Dette vil gjøre bruken enklere og gi flere muligheter for både lærer og elev. Undervisningen vil bedres betraktelig. Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 14

15 Backup-rutiner I dag er rutinene for backup uoversiktlige. Det taes backup til tape hver dag, noe som ikke er nødvendig. Vi anbefaler å sette opp nye og mer hensiktsmessige backuprutiner, som er optimalt for den riktig mengde datastørrelse Virtual Private Network Skådalen kompetansesenter har i dag ingen mulighet for ansatte til å koble seg til Skådalens nett utenfor arbeidsplassen. Dette kan løses enkelt ved å implementere VPN. VPN er et virtuelt nett, det vil si at det opprettes en logisk fast forbindelse mellom to parter, og denne forbindelsen er privat. Det betyr at ingen utenforstående får tilgang til informasjonsutvekslingen og vet at denne foregår. Slik er det trygt for ansatte å jobbe hjemme med de samme resursene som de har på arbeidsplassen sin. En VPN løsning er også enkel å sette opp, da det allerede brukes på hovedkontoret Servere Filserver / printserver er i dag kraftig utdatert på kraft og ytelse. Det trengs bedre spesifikasjoner for å kunne holde tritt med den stadig økende trafikk av data på kompetansesenteret. Vi anbefaler å oppgradere deler av hardwaren og re-installere programvare og oppsett Sikkerhet og rutiner Mer fokus rundt sikkerhet ved datautstyr og IT. Mindre rettigheter for brukere, og sikrere plassering av viktig utstyr. Rutiner rundt IT-support bør systematiseres og tilrettelegges bedre, både for ansatte og ITavdelingen. I dag blir IT-ansvarlig kontaktet via walk-ins på kontoret eller gjennom telefon. Dette kan være veldig ødeleggende for det vedkommende driver på med akkurat der og da. En løsning vil være å sette opp en bestemt fremgangsmåte som brukere må gjennom for å få support. Helst via en felles mailbox, og telefonkontakt ved hastesaker. Se Vedlegg D2 og Skjerm Ansatte sliter med gamle CRT-skjermer. De tar mye plass og har et uskarpt bilde. De fleste ansatte jobber med videoredigering, og dermed er dette ikke optimalt. Bør oppgraderes til LCD-skjerm. 6.2 Analyse med ledelsen og bestilling Etter å ha vurdert mulig løsninger, satte vi selv opp et forslag på hvordan ting bør løses. Ledelsen ble kontaktet, og kalt inn til møte. Her la vi fram vårt syn på problemene og den Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 15

16 beste løsningen. Sammen diskuterte vi rundt løsningene og ble enige. Ledelsen skulle selv kontakte leverandør og ordne selve bestillingen. Se Vedlegg B3 7. Implementasjon 7.1 PC oppgradering: Nytt utstyr Alle stasjonære PCer klassifisert som gamle, ble byttet ut med nye. Disse ble satt opp, koblet til nettverket og det ble installert Windows XP med standard programvare. 7.2 Nettverk system: Vi skal sette opp alt på nytt. Alle 13 bygningene ble koblet med fiberkabel fra Loftet. Alle nettverksswitcher ble byttet til ny modell og konfigurert optimalt. Vi valgte automatisk tilegning av IP-adresse. Nettverkskabler ble byttet ut og oppgradert til CAT6 standard. Se Vedlegg C1 7.3 PC og programvare installasjon: Nytt utstyr og nye rutiner Ghostserver ble satt opp med et eget program kalt SYScom Ghostserver. Dette programmet styrer prosessene på serveren. Ghostserveren ble meldt inn i Skådalen domain som SKAD_GHOST og fikk fast IP-adresse. 7.4 Servere: Oppgradering, reinstallasjon og oppsett Se Vedlegg C2 og C3 Filserveren fikk først oppgradert sin prosessor og minne. Deretter ble operativsystemet reinstallert med Windows 2003 Server m/ SP2. Disken ble partisjonert opp i 6 deler. Filserveren fikk fast IP-adresse og nødvendige protokoller ble installert. Se Vedlegg C4 Ny backupserver ble plassert i serverrommet. Windows 2003 Server m/ SP2 ble installert som operativsystem. Protokoller ble installert og serveren fikk fast IP-adresse. Vi konfigurerte det slik at det skal taes incrementiell backup til harddisk hver dag kl Nye backuprutiner ble også satt. Se Vedlegg C5 Printserveren ble reinstallert med Windows 2003 Server m/ SP2. Det ble satt opp fast IPadresse og lagt inn i Skådalen domain som SRV3. Videre installerte vi alle drivere og nettprintere, og satt opp en printer- kø. Se Vedlegg C6 7.5 Printere: Satt ut nye printere på bestemte lokasjoner. Forandret plassering på noen av de eldre printerne til mer hensiktsmessige rom. Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 16

17 7.6 Spesialutstyr: Nytt utstyr og muligheter. Nytt utstyr til tegnspråklaben. PC med videokamera ble satt opp. Windows XP ble installert med standard programvare. I tillegg ble Pinnacle Studio 11 installert. Dette programmet brukes til video opptak og redigering. Se Vedlegg C7 Vi fikk eksterne folk til å montere opp Smartboard på veggene. De ble fordelt utover 6 møterom. Smartboard, projektor og PC ble koblet sammen og konfigurert til å kommunisere. Egen programvare for Smartboard kalt Smart Notebook, ble også installert. Se Vedlegg C8 Kursrommet ble utvidet fra 10 til 15 deltakere. Dvs. at 5 nye PCer ble lagt til. Smartboard med projektor ble også satt opp i kursrommet. PCene ble konfigurert til å kommunisere med hverandre via nettverket. Citrix software klient ble installert som verktøy for fjernstyring av PC. Se Vedlegg C9 Konferanserom ble satt opp med nytt utstyr. ISDN linjer ble ordnet av Telenor AS. Linjer ble koblet med TANDBERG PrecisionHD Camera og med TV. TV koblet sammen med DVD og Smartboard. Smartboard koblet med projektor og PC. Se Vedlegg C Annet nettverk: Trådløs trenger nye oppsett, VPN muligheten skal testes. Nye routere og aksesspunkt ble satt opp. Routerne ble koblet til ADSL modem og switch på 5 avdelinger. Aksesspunktene ble spredd utover alle avdelingene. Se Vedlegg C11 VPN løsning ble satt opp. Terminalserveren vi skulle bruke, var allerede implementert på en annen avdeling. Vi opprettet RSA SecurID pålogging, og satt policy og rettigheter, slik at ansatte kan logge seg på. Se Vedlegg C Spesial Power supply: Sette opp på nytt Uninteruptable Power Supply (UPS) ble koblet til serverne og konfigurert til å starte når strømnettet er nede. Se Vedlegg C Andre Temaer: Active Directory ble installert på filserveren og konfigurert etter standard oppsett. Se Vedlegg C14 Vi satte opp et forslag på generelle IT-rutiner til IT-avdelingen, som skal hjelpe de i den videre driften. Se Vedlegg C15 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 17

18 8. Testing 8.1 Intern testing Med intern testing menes at vi i gruppa gjorde testingen. Etter hvert punkt i implementasjonen gjorde vi egen testing. 8.2 Ekstern testing Innledning: Denne testrapporten har som formål å beskrive all testing eksternt som er utført på systemet, både under utvikling og etter ferdigstilling. Vi har bestemt oss for å teste systemet ut fra både brukeren og IT-drift ansvarlig sitt ståsted. Dette ble et naturlig valg da prosjektets målgruppe er todelt. Dokumentet vil gi en god oversikt over all testing som er utført, feil vi har kommet over, og hvordan vi valgte å løse disse. Sammen med ledelsen på Skådalen satte vi opp en plan på hvordan vi skulle gå fram under testingen. Ansatte fra hver avdeling skulle få teste selv, og gi tilbakemelding. I tillegg ønsket ledelsen å være med på noen tester. Pga lite kunnskap og utstyr på visse områder, ble vi enige om at det måtte leies inn spesialister for å utføre testingen Test av funksjonalitet og brukervennlighet I dette kapittelet tar vi for oss testingen for brukeren når det gjelder funksjonalitet og brukervennlighet. 2-3 ansatte fra hver avdeling ble plukket ut til å teste de ulike områdene. Deretter skulle de gi tilbakemelding til oss via et skjema. Nettverk Vi bestemte oss også for å be om tilbakemelding fra alle ansatte i hver avdeling, for å finne ut om ting var blitt noe bedre. Ansatte hadde tidligere klaget mye på tregt nettverk på visse tider av døgnet, og vi var spesielt interessert i om dette var forbedret. Tilbakemeldingen vi fikk var veldig positiv. Når det gjaldt det trådløse nettet, ble dette testet over hele Skådalen. Dekningen var bra, og ansatte opplevde ingen problemer med tilkoblingen. VPN: Ansatte fikk brukermanual og utstyr med seg hjem. De fikk beskjed om at de skulle følge manualen og koble seg til Skådalens nett. De aller fleste fikk dette til, men det var noen som ikke klarte det. Antakelig var grunnen for lite datakunnskap, og mulig løsning på dette er å gjøre brukermanualen enda enklere. Kursrom/SMARTboard: Ansatte og flere i ledelsen startet opp et kurs og testet. De startet opp med en demo hvor lærer -maskinens skjermbilde vises på alle elev -maskinene. Lærer -maskinen hadde full kontroll og kunne i tillegg observere hva elevene drev med på sin skjerm. Videre ble Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 18

19 projektoren og SMARTboardet skrudd på. De mest vanlige funksjonene ble testet, som for eksempel skriving med penn på brettet. Generelle tilbakemeldinger var at det var enkelt å bruke, og var det noe de lurte på var brukermanualen utfyllende. Tegnspråk-lab: Ansatte fikk en lett opplæring i utstyret, samtidig som de fikk en brukermanual. Mens vi var der, gjorde de en test, der de filmet inn en tegnspråk-time. De ansatte var veldig fornøyd, og imponert hvor enkelt det var. Videokonferanse: Etter en kjapp opplæring satte flere i ledelsen selv opp en videokonferanse, med en ekstern deltaker. Tilkoblingen gikk bra, og deltakerne kunne se hverandre på skjermen. Ledelsen var imponert over lyd og bildekvalitet Test av IT-drift verktøy I dette kapittelet tar vi for oss områder som berører de ansvarlige for IT-drift. Her ble det gitt opplæring og utdelt brukermanualer og dokumentasjon for videreutvikling og drift. Nettverk: Da vi skulle teste nettverket, ble vi enig med ledelsen om at vi skulle leie inn eksterne folk for å måle hastigheten. De målte hastigheten fra flere bygninger, og særlig der fiber var lagt inn, så man en økning. Rettigheter og tilgang ble testet av IT-ansvarlig. Det ble kjørt forskjellige søk og pakkesending gjennom nettverket for å teste hastighet og kobling. Ghostserver: Ansatte i IT-avdelingen fikk opplæring og testet deretter en standard utrulling av software på PC. Vi gikk først igjennom prosedyren sammen med dem, deretter fikk de prøve selv. Dette gikk veldig bra. Backupserver: IT-ansvarlig startet opp en backup av filserveren. Når denne var ferdig forandret vi filene på filserveren og startet en ny backup. Dette gjorde vi for å sjekke om backupserveren bare tok med endringene som var gjort, og ikke alt av filer på nytt. Testen gikk bra. Videre testet vi en restore av data. Dette gikk smertefritt, og vi var fornøyde. Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 19

20 9. Oppsummering Vi har laget et godt produkt som vi tror oppdragsgiver er veldig fornøyd med. Kompetansesenteret har nå et fullt fungerende IT-infrastruktur, som brukes i den daglige driften. Vi har gjennom før- og ettter intervju sikret at vi har gjort vårt arbeid på en skikkelig måte, med fokus på kvalitet og brukervennlighet. Vi har også hatt flere testrunder med ledelsen og ansatte der vi hver implementasjon ble vist og testet. Oppsummert har vi stort sett bare fått positive tilbakemeldinger, og målene for prosjektet er nådd. Produktet er levert til riktig tid, og gikk inn under budskjettgrensen. Gruppen er totalt sett veldig fornøyd. Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 20

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

Prosessrapport. IT-infrastruktur. Prosessrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Prosessrapport. IT-infrastruktur. Prosessrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Prosessrapport Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 0 PROSJEKT NR. 08-08 Studieprogram:

Detaljer

Jeg planlegget og bestemte å gjøre høvedprosjekt alene og ønsket oppgave er IT-Drift.

Jeg planlegget og bestemte å gjøre høvedprosjekt alene og ønsket oppgave er IT-Drift. for gruppe 8 HiO hovedprosjekt vår 2008 2007 OKTOBER - (Statusrapport total 19Timer).. Okt 10 (3 Timer). Jeg planlegget og bestemte å gjøre høvedprosjekt alene og ønsket oppgave er IT-Drift. Okt 15 (4

Detaljer

IT-infrastruktur. Brukermanual. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører

IT-infrastruktur. Brukermanual. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører IT-infrastruktur Brukermanual Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 1 PROSJEKT NR. 08-08 TILGJENGELIGHET: Åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4

Detaljer

Vedlegg. IT-infrastruktur. Vedlegg. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Vedlegg. IT-infrastruktur. Vedlegg. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Vedlegg Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 1 Innholdsfortegnelse A1 Datainnsamling..

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

5 Tips til flytting av IT-systemer.

5 Tips til flytting av IT-systemer. 1 5 Tips til flytting av IT-systemer. Flytting kan bli en slitsom prosess. Så det gjelder å være godt forberedt for å utføre flytte prosessen så smidig som mulig. I dette dokumentet har vi tatt for oss

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Windows 7. IT Forum 20.05.2010

Windows 7. IT Forum 20.05.2010 Windows 7 IT Forum 20.05.2010 Historikk - XP-løsningen utviklet for 8-9 år siden - Målgruppen var ca. 400 maskiner i sentraladministrasjonen og deler av Unifob - I dag er det over 7500 Windowsmaskiner

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Utrulling, testing og piloter vil ha verdi i lang tid fremover Full kompatibilitet Det meste som går på Windows Vista, fungerer på Windows 7.

Detaljer

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr Bredbånd og pc Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 Klar 2 Tips 3 Oppkobling 4 Koble 5 Koble 6 Opprette 7 Sikkerhet for Altibox fra Lyse?

Detaljer

Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27

Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27 Konferanseutstyr Kravspesifikasjon v1.0 2009-02-27 Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Formål... 3 Dagens status... 3 Utstyr per i dag... 3 Begreper... 4 Funksjonelle krav... 5 Omfang... 7 Innledning Bakgrunn

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Erfaring med Soti Telemark - Vestfold

Erfaring med Soti Telemark - Vestfold Erfaring med Soti Telemark - Vestfold Erfaring med Soti Telemark - Vestfold Status juni 2012: Brukte ca. 2 uker i timeverk på en oppgradering. Gjorde dette en gang pr. år, burde vært 2 ganger pr. år. Noen

Detaljer

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber Fiber-brosjyre Versjon Q4 2013 Installasjon av fiber Når tiden for installasjon i hjemmet nærmer seg, kontakter Bredbåndspatruljen deg for å avtale tidspunkt for installering. Bredbåndspatruljen har med

Detaljer

Kjenn din PC (Windows Vista)

Kjenn din PC (Windows Vista) Kjenn din PC (Windows Vista) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst

Detaljer

Ny IT infrastruktur på HIL. http://dwiki.hil.no/it_avdelingen/prosjekter/ny_itinfrastruktur

Ny IT infrastruktur på HIL. http://dwiki.hil.no/it_avdelingen/prosjekter/ny_itinfrastruktur Ny IT infrastruktur på HIL http://dwiki.hil.no/it_avdelingen/prosjekter/ny_itinfrastruktur MUS Prosess Forventningene fra organisasjonen Beslutningsgrunnlag for ny IT-infrastruktur ved HIL 2013-2015 http://www.hil.no/hil/om_hoegskolen/hoegskolestyret/sakslister_styre

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

AVTALE. MELLOM OG UNINETT FAS AS. TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS OM Teknisk drift av TROFAST-tjenere

AVTALE. MELLOM <Høgskole> OG UNINETT FAS AS. TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS OM Teknisk drift av TROFAST-tjenere AVTALE MELLOM OG UNINETT FAS AS TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS OM Teknisk drift av TROFAST-tjenere AVTALE OM TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS

Detaljer

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter]

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter] HJEMMEKONTOR Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015 Norsk Helsenett SF [Forfatter] 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSETT AV HJEMMEKONTOR PÅ 1-2-3 3 2 INNLEDNING 3 3 INSTALLERING AV PROGRAMVARE FRA BUYPASS

Detaljer

Install av VPN klient

Install av VPN klient Install av VPN klient Aksess til TeleComputing Customer Service Center Tel: +47 6677 6577 (oppgi ditt kundenummer) Fax: +47 66 85 48 40 (faxnr for bl.a. bestillinger) E-post: support@telecomputing.no (oppgi

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

PowerOffice Mobile Server

PowerOffice Mobile Server PowerOffice Mobile Server 20 14 Po we ro ffice AS - v20 12.1.0 PowerOffice SQL - PowerOffice Mobile Server Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 1 Kravspesifikasjon for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte) for levering til Statens jernbanetilsyn

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7, Vista)

Kjenn din PC (Windows7, Vista) Kjenn din PC (Windows7, Vista) Michael Moncrieff, Kristoffer Kjelvik, Ola Johannessen og Jarle Bergersen Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer.

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Kjenn din PC (Windows 8.1) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 3

Konkurransegrunnlag Del 3 Konkurransegrunnlag Del 3 Kravspesifikasjon Konsulentbistand IKT Saksnummer 2013/153 Dato 15.09.2013 Innhold 1 PRODUKTSPESIFIKASJON... 1 1.1 Omfang og volum... 1 2 KRAVSPESIFIKASJON... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7)

Kjenn din PC (Windows7) Kjenn din PC (Windows7) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2006. Endring av nettverksinfrastruktur for Simplicatus AS og implementering av VPN. Morten Sandberg Dataingeniørstudent HiST/AITeL

HOVEDPROSJEKT 2006. Endring av nettverksinfrastruktur for Simplicatus AS og implementering av VPN. Morten Sandberg Dataingeniørstudent HiST/AITeL HOVEDPROSJEKT 2006 Endring av nettverksinfrastruktur for Simplicatus AS og implementering av VPN Morten Sandberg Dataingeniørstudent HiST/AITeL Oppdragsgiver Om Simplicatus Liten bedrift som ble stiftet

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

EGA Svar på spørsmål, oppdatert pr

EGA Svar på spørsmål, oppdatert pr EGA-12132 Svar på spørsmål, oppdatert pr 17.10.12 Spørsmål 1: Dere har i Bilag 3 skrevet at dere har bl.a et EVA disksubsystem. Er det riktig å forstå at dere har 7TB data på EVAen i dag som skal tas backup

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag

Detaljer

17. april GoOpen 2009. Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift

17. april GoOpen 2009. Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift 17. april GoOpen 2009 Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift Agenda Litt om meg Litt om Harstad kommune Prosjektet Digital kompetanse i grunnskolen i Harstad

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Sluttrapport Høgskolen i Oslo Student: Martin Oppegaard Gruppe: 07-12 Dato: 25. mai 2007 Veileder ved HIO: Eva Vihovde Oppdragsgiver: Bekk Consulting

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer fra 5 norske kommuner Sentralisert drift av åpne kildekodeløsninger Teknologi og økonomi Klienttyper Reaktiv og proaktiv drift Kostnader Rapporten: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html

Detaljer

Telefoni. Sluttbrukerutstyr

Telefoni. Sluttbrukerutstyr Telefoni Sluttbrukerutstyr HiBV IT Fusjon 2013 Dokument detaljer: Tittel: Telefoni Sluttbrukerutstyr Sist endret: n/a Forfatter: Knut Arne Bakke Godkjent av: n.n Versjon: 1.0 Opprettet: 07. Mars 2013 Dokument

Detaljer

Dataeskeleser med databrikke

Dataeskeleser med databrikke Dataeskeleser med databrikke http://www.bevercontrol.com Databrikke Brukermanual Skrevet av Einar Gløersen April 2003 Rettet juni 2003 Innhold 1 INTRODUKSJON...3 2 SPESIFIKASJONER DATABRIKKE...3 3 BRUK

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Noen nøkkeltall fra Ringerike kommune:

Noen nøkkeltall fra Ringerike kommune: Noen nøkkeltall fra Ringerike kommune: Ringerike kommune har 28 385 innbyggere, og er en av de største bykommunene i landet. Ringerike er som et lite Norge i miniatyr, med fjell og fjorder, daler og brede

Detaljer

Brukerveiledning. Pålogging og bruk av Bra DESKTOP. Braathe Gruppen AS

Brukerveiledning. Pålogging og bruk av Bra DESKTOP. Braathe Gruppen AS Brukerveiledning Pålogging og bruk av Bra DESKTOP Innhold Forberedelser... 2 Pålogging... 2 Startskjerm... 3 Bytte mellom lokal maskin og BRA Desktop... 4 Legge til skrivere... 4 Logge av/koble fra...

Detaljer

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere Vedtatt i rådmannens ledermøte 03.12.14 0 For at kommunens IT-systemer skal fungere optimalt er det viktig at alle kommunens ITbrukere følger

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. Kjenn din PC (Windows7/8) Her velger dere først System and Security og deretter System. 1. Hva slags prosessor har maskinen. Intel Celeron 743 1.3 Ghz. 2. Hvor mye minne har den. 2GB minne er installert

Detaljer

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 1 PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2014-28 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL

Detaljer

Tips og råd om hvordan du overfører HD video med JVC HD videokamera mot PC med Windows via USB eller firewire (DV)

Tips og råd om hvordan du overfører HD video med JVC HD videokamera mot PC med Windows via USB eller firewire (DV) Tips og råd om hvordan du overfører HD video med JVC HD videokamera mot PC med Windows via USB eller firewire (DV) Multi tilkoblinger Fil data *Visning Y,Pb,Pr Komponent HD USB2.0 USB2.0 *Redigering HD

Detaljer

NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Kabelen kan brukes mellom Altibox Wifi Pluss og hjemmesentralen eller

Detaljer

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0 Tekniske krav Operativsystem og web-server Windows 2000 med IIS 5.0 eller høyere Windows 2000 Server med IIS 5.0 eller høyere Windows XP med IIS 5.0 eller høyere Windows 2003 Server med IIS 6.0 eller høyere

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 10)

Kjenn din PC (Windows 10) Kjenn din PC (Windows 10) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Forskerne på Sørlandet Avtale med Sykehuspartner. 27.06.2010 Kerstin Litwinski

Forskerne på Sørlandet Avtale med Sykehuspartner. 27.06.2010 Kerstin Litwinski Forskerne på Sørlandet Avtale med Sykehuspartner 27.06.2010 Kerstin Litwinski 1 Innholdsfortegelse Forskerne på Sørlandet, Sykehuspartners målgruppe Den spesielle forsker SIKT plattformen Bestilling av

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R Den fiberrike familien Fremtidssikker infrastruktur for rask kommunikasjon, Internett, digital-tv, telefoni, data, film, spill, arbeid, nytte og underholdning. Når

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Norsk Internett Brukermanual. Sist oppdatert Side 1/37

Norsk Internett Brukermanual. Sist oppdatert Side 1/37 Norsk Internett Brukermanual Sist oppdatert 27.10.2017. Side 1/37 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Ofte spurte spørsmål...3 Kontoinformasjon...4 Bruk av VPN tilkobling...4

Detaljer

1)Gjør om desimal tallene til binære: a) 4 =0100. b) 17 = c) 34 = d) 128 = e) 255 =

1)Gjør om desimal tallene til binære: a) 4 =0100. b) 17 = c) 34 = d) 128 = e) 255 = 1)Gjør om desimal tallene til binære: a) 4 b) 17 c) 34 =0100 d) 128 e) 255 = 0001 0001 = 0001 0010 =1000 0000 =1111 1111 2) Gjør om de binære tallene til desimal og heksadesimal. a) 1010 b) 101011001 c)

Detaljer

Design Active Directory/Citrix lisensiering Vågan kommune. Del dokument om Nettverk og Microsoft Active Directory. Side 1 av 9

Design Active Directory/Citrix lisensiering Vågan kommune. Del dokument om Nettverk og Microsoft Active Directory. Side 1 av 9 Prosjekt Design Active Directory/Citrix lisensiering Vågan kommune. Del dokument om Nettverk og Microsoft Active Directory. Side 1 av 9 Innledning. Vågan kommune har initiert et prosjekt som skal løfte

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Her velger dere først System and Security og deretter System.

Her velger dere først System and Security og deretter System. Kjenn din PC (Windows 10) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

Avtale for kjøp av driftstjenester MASKINVARE, INFRASTRUKTUR OG PROGRAMVARE. Kundens tekniske plattform. Bilag 3 til Driftsavtalen

Avtale for kjøp av driftstjenester MASKINVARE, INFRASTRUKTUR OG PROGRAMVARE. Kundens tekniske plattform. Bilag 3 til Driftsavtalen Avtale for kjøp av driftstjenester MASKINVARE, INFRASTRUKTUR OG PROGRAMVARE Kundens tekniske plattform Bilag 3 til Driftsavtalen Saksnr: 14/55 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Nettverk... 3 2.1

Detaljer

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Introduksjon til studentresponssystem... 3 Hva er et studentresponssystem?... 3 Hvorfor bruke SRS?... 3 Hvordan blir undervisningen ved bruk av SRS?... 3 Hva slags enhet

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING NOVEMBER 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 Takk for at du kjøpte Altibox Wifi Pluss Nå gjenstår kun få trinn før du har forbedret den trådløse opplevelsen i hjemmet ditt. Denne

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 8.1)

Kjenn din PC (Windows 8.1) Kjenn din PC (Windows 8.1) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP)

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) 1: Hva slags prosessor har maskinen? Maskinen min har en «Pentium 4 CPU 3.00Ghz»prosessor. 2: Hvor mye minne har den. Maskinen min har

Detaljer

Tekniske Krav Aditro Lønn

Tekniske Krav Aditro Lønn 1 (6) Tekniske Krav Aditro Lønn Tekniske krav 2 (6) Innhold 1 Tekniske krav... 3 1. Generelt... 3 2. Database server... 3 3. Applikasjons-server / Klient... 4 4. Web server... 5 5. Klient... 5 6. Filserver...

Detaljer

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. 1. Hva slags prosessor har maskinen. - AMD FX -8350 Eight-Core Processor 4 GHz 2. Hvor mye minne har den. 3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme

Detaljer

Kjenn din pc (Windows Vista)

Kjenn din pc (Windows Vista) Kjenn din pc (Windows Vista) Jeg har en Acer Aspire 5739G 1. Hva slags prosessor har maskinen. Min maskin har: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 2. Hvor mye minne har den. RAM-type: DDR3 RAM (MB): 4 096 Minnehastighet

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Utrulling av sertifikater til IOS

Utrulling av sertifikater til IOS Utrulling av sertifikater til IOS Utdanningsetaten - Oslo kommune Andre Frogner Telefon: 23 03 59 00 support@datametrix.no Innhold 1 Beskrivelse... 3 2 Iphone Configuration utility... 4 2.1 Åpne UDE KatB

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Vedlegg G - Kundens tekniske plattform

Vedlegg G - Kundens tekniske plattform Vedlegg G - Kundens tekniske plattform Teknisk infrastruktur Klient/Applikasjon Helse Vest kjører i dag på en Windows 7 plattform. Ingen brukere er lokal administrator, så brukermiljøet er låst ned, og

Detaljer

INF2270. Input / Output (I/O)

INF2270. Input / Output (I/O) INF2270 Input / Output (I/O) Hovedpunkter Innledning til Input / Output Ulike typer I/O I/O internt i datamaskinen I/O eksternt Omid Mirmotahari 3 Input / Output En datamaskin kommuniserer med omverdenen

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 13. juni 2008 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere den enkelte arbeidsstasjoner... 3 Første

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi Navn på utdanningen Nettverksadministrator med design Navn på emnet Windows klient/skybasert klient programvare Nivå 5,1 Kandidaten har kunnskap om bruk og oppsett av gjeldende Windows operativsystem.

Detaljer

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk

6105 Windows Server og datanett Jon Kvisli, HSN Skriveradministrasjon - 1. Utskrift i nettverk 6105 Windows Server og datanett Leksjon 7b Skriveradministrasjon Utskrift og plassering i nettverk Utskriftsbegreper Windows, driver Fire ulike oppsett Skriveradministrasjon og rettigheter Skrivergrupper

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 7)

Kjenn din PC (Windows 7) Kjenn din PC (Windows 7) Datamskinen jeg bruker er en HP pavilion dv3-2080eo. Espen Rosenberg Hansen 1. Prosessor: Intel P7450. Dette er en prosessor med to kjerner og har en klokkehastighet på 2,13 GHz

Detaljer

Visma Contracting og tilleggsprodukter på en terminalserver. Det anbefales å sette opp egen terminalserver, som kun brukes som terminalserver.

Visma Contracting og tilleggsprodukter på en terminalserver. Det anbefales å sette opp egen terminalserver, som kun brukes som terminalserver. Visma Contracting og tilleggsprodukter på en terminalserver. Det anbefales å sette opp egen terminalserver, som kun brukes som terminalserver. Viktig ved installasjoner på en 2008 terminalserver Ingen

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon på Lokal PC. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned Duettoppdateringen fra www.duett.info. 1 Innhold

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MSDE. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Personec AS

Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MSDE. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Personec AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MSDE Personec AS Veiledningen er oppdatert pr. 28.09.2005. Innholdsfortegnelse Installere System

Detaljer

DesignaKnit Feilsøking ved interaktiv strikking

DesignaKnit Feilsøking ved interaktiv strikking DesignaKnit Feilsøking ved interaktiv strikking Av og til oppstår det problemer med interaktiv strikking. For å lettere finne hvor feilen ligger er det lurt å gå systematisk igjennom utstyret. Les først

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Informasjon om ProMed og online booking... 2 Systemkrav... 2 Internettoppkobling (hvis du bruker Norsk Helsenett)... 3 Internettoppkobling (hvis du ikke bruker

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER Bachelor 2015 048E Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER 1. Introduksjon Hvem er vi? Vi er to studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som i år fullfører vår bachelorgrad i studiet

Detaljer