Vestlandsturen For avgangsstudentane ved vasskraftlaboratoriet 2013/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestlandsturen 2013. For avgangsstudentane ved vasskraftlaboratoriet 2013/2014"

Transkript

1 Vestlandsturen 2013 For avgangsstudentane ved vasskraftlaboratoriet 2013/2014 Norwegian University of Science and Technology Department of Energy and Process Engineering

2 Samandrag I denne rapporten blir det greidd ut om den tradisjonsrike Vestlandsturen for avgangsstudentane 2014 ved Vasskraftlaboratoriet ved NTNU Gløshaugen. Me var 11 deltakande på turen, 10 studentar og ei ansett som vit.ass. ved Vasskraftlaboratoriet. Desse var: Magni Fjørtoft Svarstad (Vit.Ass) Rakel Ellingsen Gjert Aaberge Dahl Kristin Gjevik Henning Mathisen Ruben Montz Hans Børge Petersen Kristoer Rundhaug Kjetil Guddal Ruud Ida Bordi Stene Kristoer Vegdal Tabutiaux Bedriftene me besøkte var Rainpower Eureka Andritz Hydro Statkraft Energi Teknikk Hydro Energi Me besøkte Statkraft to gonger i løpet av turen. I tillegg besøkte me Norsk Vasskraft- og Industrimuseum i Tyssedal. i

3 Innhold 1 Innleiing 1 2 Rainpower, Sørumsand 2 3 Eureka, Sørumsand 4 4 Andritz Hydro, Jevnaker 5 5 Statkraft, Eidfjord 7 6 Energi Teknikk AS, Dimmelsvik 9 7 Norsk Vasskraft- og Industrimuseum, Tyssedal 11 8 Hydro Energi, Nesaten 13 9 Statkraft, Dalen Avslutning 15 i

4 1 Innleiing Måndag morgon, så tidleg at ein møter dei siste bartenderane på veg heim frå fest, møtte dei ferske masterstudentane opp i spreitt okk på veg til Trondheim lufthamn Værnes. Turen starta med første y kl. 06:10 i kjent tradisjon. Det var ein noko trøytt gjeng som møttest ved leigebilforhandlaren på Gardermoen, nokon trøyttare enn andre då eire i gruppa valde å reise til Oslo kvelden før. Hjå leigebilforhandlaren henta me ut to bilar, som etter avtale skulle vere rommelege sjusetarar med stor bagasjekapasitet. Men den gong ei: Etter noko knot med bagasjeplass gjekk turen vidare til første bedrift for dagen, Rainpower: 1

5 2 Rainpower, Sørumsand Rainpower har hovudverksemd innan vasskraft og leverer blant anna turbinar, ventilar, luker, rør, regulator og magnetiseringsutstyr til bransjen. I tillegg er Rainpower store på service og revisjon av dei este mekaniske komponentar i vassvegen. Hovudkontoret ligg på Kjeller, medan verkstaden til Rainpower, som me besøker, ligg på Sørumsand. I tillegg til Sverige og Noreg har Rainpower kontor i Kina, Peru, Canada, Sveits og Tyrkia. Me vart møtt i resepsjonen av ein smilande engelskmann med namn Christopher Neal. Me vart vist inn på eitt konferanserom der det var rikeleg med ka, noko som dei este vart takksame for. Her fekk me ei kortfatta og uformell presentasjon av Rainpower som bedrift, arbeidsplass og deira noverande situasjon i marknaden. Etter ei noko tung periode skal Rainpower visstnok no vere på rett veg, noko me sjølvsagt ser på med stor glede. Me fekk óg høyre litt om kva oppgåver som vert gjort i verkstaden, blant anna revisjon av gamle løpehjul og montering av nye løpehjul. Etter presentasjonen fekk me ei omvising på den no noko reduserte verkstadhallen. Som følgje av nedgangen i selskapet har Rainpower redusert verkstadarealet, men det er framleis imponerande. Her fekk me eit godt innblikk i storleiksordenen i industrien, og me fekk sjå eit av dei store problema til Rainpower, den etter kvart kjende Svartisen-turbinen. 2

6 Etter omvisinga var vårt opphald hjå Rainpower over, me takka for oss og hadde elles lite å utsetje på opphaldet. Deretter gjekk turen over parkeringsplassen og inn i ei nye lokala til Eureka. 3

7 3 Eureka, Sørumsand Eureka Pumps As er eit selskap med 30 års erfaring innan pumpeindustrien og leverer innan alle pumpeapplikasjonar i olje- og gassindustrien med hovudfokus på brannvasspumper og vassinjeksjonspumper. Eureka stiller òg med kompetanse ved val av rett system for den gitte situasjon, og stiller med avansert vedlikehald med tilgang på originale reservedelar. Gitt at store deler av gruppa var i gang kl. 03:30 så er det kanskje ikkje så overraskande at det er ein litt trøytt gjeng som møtte opp på møterommet hjå Eureka rundt kl. 11:00. Her blei me møtt av eit massivt måltid i form av påsmurte rundstykke og skulebrød, pluss store mengder ka, servert i regi av Eureka og Rainpower. Ein kan trygt sei at dette lyfta stemninga med eit par hakk, og den første tida gjekk med på å auka blodsukkeret. Etter at måltidet i stor grad var fortært, fekk me ein kort presentasjon om Eureka av Lars Fjærvold, tidlegare masterstudent frå Vasskraftlaboratoriet. Her fekk me ein litt annan historie, ein historie om pågang og utviding. Etter presentasjonen fekk me ei omvising i fabrikklokala hjå Eureka. Desse lokala var nyinnreidde og produksjonsområdet var nærast strøkent. Som anekdote fortalte Lars om arbeidsforhold på kontinentet og kor sjokkerte kundane til Eureka var når dei såg norske produksjonshallar. Ein er rett og slett ikkje vand med så reine og gode arbeidsmiljø som ein har i Noreg, og då me såg denne hallen kan ein skjøne at kundane var overraska. Etter omvisinga var det å sette seg i bilane att, før me ein kort køyretur seinare var å nne på Jevnaker og Andritz Hydro 4

8 4 Andritz Hydro, Jevnaker Vel framme på Jevnaker vart me raskt vist inn på eit konferanserom, der me fekk servert eit kraftig måltid i form av Peppes pizza og assorterte drikkevarer. Etter dette var det ingen misnøye grunna matmangel, det gjekk heller andre vegen. Gitt at dei este hadde ete sin del og vel så det på førre besøk, så gjekk det ikkje mange pizzastykker før det sa stopp. Dette førte sjølvsagt til godmodig mobbing frå vertane som meinte studentar ikkje var som dei ein gang var, sidan dei sa nei takk til gratis mat. Under måltidet heldt våre tre vertar med Håkon Nordhagen i spissen eit foredrag om Andritz Hydro og deira rolle i industrien i Noreg. Me fekk ein del god informasjon om produksjon og forskiningsområda til Andritz. Foredraget var dessverre prega av noko dårleg planlegging, og vart noko langdrygt og uryddig. Dette er noko me meiner ein bør sjå på til neste gang, og gler oss til å registrere framgangen. Etter maten og presentasjonen bar det ut i maskinverkstaden for å sjå på fasilitetane. Dessverre for oss var me der i seinaste laget, og operatørane i lokala var reist heim for dagen. Me fekk derfor ikkje sjå noko tilverking. Det me derimot fekk var moglegheita til å studere maskinene på nært hald, noko me ikkje kunne gjort dersom maskinene var i drift. Dette var på mange måtar like givande for oss, ettersom me har sett dei este av maskinene i arbeid ved tidlegare anledningar. 5

9 Etter omvisinga var det berre å takke for seg, for so å sette seg i bilen og starte på den lange bilturen til det frodige Hardanger og Eidfjord. Bilturen var i byrjinga ganske seigt- ytande, men det heile kom seg då ideen om halvimprovisert quiz vart lansert. Me kom fram til Eidfjord rundt kl. 22:00, i utgangspunktet etter stenging av middagsservering på hotellet. Der blei me derimot møtt av den positive overraskinga at serveringa var halden open lengre slik at me skulle rekke å få i oss noko mat før sengetid. Eit teikn på god service, og all honnør til kokken/kokkane ved Eidfjord fjell og fjordhotell. 6

10 5 Statkraft, Eidfjord Etter ei god natts søvn og ein kraftig frukost bar turen til Sima kraftverk langt inne i Eidfjorden. Turen gjekk langs krokete vestlandsveger, og studentar austfrå fekk verkeleg oppleve mangelen på samferdselsmidlar vestpå. Vel framme ved kraftverket blei me møtt av Øyvind Salbu som skulle vise oss rundt på kraftverket. Først bar det inn i ein kinosal der me fekk ei innføring i Statkraft si rolle innan fornybar energi verden over, og at Statkraft er leiande i Europa innan fornybar energi. Statkraft er i dag Noregs største og Nordens tredje største kraftprodusent med sine 60 TWh produsert energi per år. Av dette er 91% fornybart. Gjennom selskapet SN Power er Statkraft aktiv i utbygginga av vasskraft i utlandet, og er aktive i 20 land. Etter lmen bevega me oss inn i kraftverket, som er det nest største vasskraftverket i landet med sine 1120 MW installert eekt og energiproduksjon på 2,8 TWh. Sima kraftverk er todelt, Lang-Sima og Sy-Sima, og begge ender i Sima kraftstasjon. Grunna krav om minstevassføring skal det alltid gå 12 m 3 /s vatn i Vøringfossen. Om sommaren blir dette vatnet tappa frå Sysendammen, og er dermed tapt eekt. Ein skjøner at fossen er viktig og må oppretthaldast, men ein kan ikkje heilt fri seg for tanken om at 12 m 3 /s er mykje vatn og slik tapt inntekt. Turen til Vestlandet er synkronisert med vedlikehaldet av kuleventilar i Sima kraftverk, og slik fekk me i år òg moglegheit til å komme inn i løpehjulskammeret til den eine turbinen. Me fekk då studere Pelton-løpehjulet i si installerte prakt. Dette var for mange ei mektig og svært lærerik oppleving. 7

11 Då me kom ut frå kraftverket vart det servert lunsj, og alle deltakarane fekk stilla svolten. Etter lunsjen var planen både å køyre opp til Sysendammen, ein fyllingsdam på heile 1,16 km lengde og slik ein av Noregs største, og køyre over Hardangerbrua. Det viste seg dessverre at me hadde bomma på programmet og var ein heil time forsinka i forhold til skjema. Me måtte då berre takke for eit kjekt besøk hjå Sima kraftverk, kaste oss i bilane og køyre det fartsgrensene tillèt til Dimmelsvik og Energi Teknikk AS. 8

12 6 Energi Teknikk AS, Dimmelsvik Vel framme hjå Energiteknikk i Dimmelsvik blei me møtt av Arild Klette Steinsvik, som vise oss inn i eit møterom. Her møtte me på nok ei utsetjing av programmet, denne gangen i form av ka fordeling. Det viste seg nemleg at Energi Teknikk stilte med ka frå ka maskin, og denne hadde berre kapasitet på to koppar per omgang. Med 11 ka tørste personar tek dette litt tid. Då alle hadde fått sin dose med ko ein, starta foredraget. Me fekk litt innblikk i rolla til Energi Teknikk, mellom anna at dei er den einaste turbinleverandøren på Vestlandet, og slik omtrent einerådande i sin storleiksorden. Energi Teknikk AS er ein totalleverandør av utstyr og tenester for utbygning av småkraftverk opp til 5 MW. Dei tilbyr eigenproduserte turbinar, tavler og kontrollsystem og har ei eiga avdeling for service og vedlikehald med 24 timars vakttelefonordning. Etter foredraget bar det ut i bilane for å sjå på utbygde småkraftverk i området. Her fekk me innblikk i kor lite som faktisk skal til for å kunne byggje ut eit småkraftverk, og kor innbringande eit slikt system er. Ut frå kva Arild sa om investeringa er det eigentleg ganske rart at ikkje eire investerer i utbygginga. Ut frå stemninga i rommet verka det som at mange i gruppa kjem til å undersøke moglegheitene for ei slik utbygging etter utdanninga. Utbyggingane var sjølvsagt ikkje heilt utan problem og dramatikk. Ved eine utbygginga ved bruk av frilufts røyrgate mista ein taket på røyrgata, og denne fall i stor fart mot og over hovudvegen. Dette skjedde i tidsrommet då skulebussen normalt køyrer forbi, og det var berre aks at bussen var på ein annan plass i ruta akkurat då. Dette var ei skremmande historie, men det er viktig å påpeike at slike hendingar høyrer til sjeldanheitene. 9

13 Etter omvisinga på dei to kraftverka me var innom, bar det tilbake til Energi Teknikk sitt hovudkvarter og lunsj. Maten blei fortært i Energi Teknikk si koselege kantine, og vart servert og rydda etter ved dugnadsarbeid, noko som Arild kommenterte var meget eektivt. Etter maten takka me for oss, og køyrde vidare til Tyssedal og overnatting på Tyssedal Hotell. Her fekk me servert trerettars middag i regi av Statkraft. 10

14 7 Norsk Vasskraft- og Industrimuseum, Tyssedal Etter ei god natt søvn starta dagen på Norsk Vasskraft- og Industrimuseum i Tyssedal, fem minutt frå hotellet. Her såg me først ein lm frå utbygginga i Tyssedal, og deretter gjekk me inn i det gamle kraftverket som no er museum. Museet har 15 aggregat i forskjellige utformingar, og her var det mykje interessant å sjå. Spesielt vakte kontrollrommet med sine tre epokar stor interesse. Etter omsyninga på museet køyrde me opp Tyssedalen og inn Skjeggedalen til Ringedalsdammen. Deretter gikk turen vidare til Odda, og derifrå til Nesaten i Suldal. 11

15 I Nesaten overnatta me på Energihotellet. Det vart bygd i forbindelse med kraftverksutbygginga og er teikna av arkitekt Geir Grung. Etter at me var innlosjert på hotellet fekk me tid til ein liten tur i området. Denne turen delte gruppa litt i to deler, dei spreke og dei litt sprekare. Etter turen var det tid for middag, som bestod av tre rettar. I den samanheng fekk me smake på lokal kokkekunst med god vin til. Olav Martin Skaar og Knut Mo frå Hydro Energi var i lag med oss og var med på å skape hyggeleg stemning under middagen. 12

16 8 Hydro Energi, Nesaten Torsdagsmorgon møtte me opp ved Hydro Nesaten kl. 9. Her fekk me eire interessante foredrag av Olav Martin Skaar. Me fekk blant anna høyre om eit tidlegare problem med ei trykksjakt og om arkitekten Geir Grung. Olav Martin var óg interessert i kva me spesialiserte oss innanfor, så derfor tok me ei runde rundt bordet slik at alle fekk presentert seg sjølv og tema for prosjekt/master-oppgåve. Etter lunsj var det tid for eit besøk i kraftverket Suldal 1 og 2. I dette kraftverket har ein tenkt litt meir på det estetiske enn det som er vanleg. Fransk marmor på golvet i maskinsalen er ikkje akkurat vanleg standard for norske vasskraftverk! Det siste me gjorde før me køyrde vidare var å ta turen opp i den gamle driftssentralen i toppen av portalbygget. Portalbygget er som Energihotellet designa av Geir Grung, og blir av mange kalla UFO-en på grunn av den spesielle, runde utforminga. Den gamle driftssentralen blir no brukt som møterom, men dei gamle kontrolltavlene har heldigvis fått stå som dei var. Besøket hjå Hydro var av ein heilt anna karakter enn tilsvarande anleggsbesøk. Fokuset på arkitekturen i omvisninga er kanskje ikkje det som interesserer maskiningeniørar mest, men samstundes gjorde dette at besøket skilte seg ut av mengda av kraftverk. Alt i alt var omvisninga ei positiv oppleving. Etter besøket hos Hydro gjekk turen til Telemark, nærmare bestemt Våmarvatnet, der Statkraft har ei hytte som me fekk overnatte på. Grunna ei noko utdatert skildring av hytta køyrde me forbi tomta mange gonger utan å nne fram, men til slutt hamna me på rett stad. Me laga middag i lag og kosa oss på hyttetur. 13

17 9 Statkraft, Dalen Fredagsmorgon vakna me opp til sol og frost. Etter ein god frukost med egg og bacon møtte me Tor Bendik Midtgarden frå Statkraft Dalen utanfor hytta. Me fekk her unnskyldning for den litt utdaterte skildringa, då hytta var kledd om sidan sist han hadde vore oppe. Me køyrde til enden av Våmarvatnet, der me fekk sjå ein fyllingsdam under oppgradering. Tor Bendik fortalte oss om nye krav til plastring av dammar, og at dette gjer at det er stor etterspørsel etter folk som kan denne kunsten. Han fortalte óg at ein ikkje berre kan stoppe kraftverket når ein må oppdatere dammen. Slike oppgraderingar må planleggast veldig nøye for å unngå aum og for å tape minst mulig pengar. Etter damfaringa køyrde me vidare til driftsbygget i Dalen. Her hadde Tor Bendik foredrag om blant anna om problem med sanderosjon på Tokke og HMS i Statkraft. Me var i tillegg ein tur innom driftssentralen, som er driftsentral for heile Statkraft Region Aust. Me rakk óg eit besøk til Tokke kraftverk med sine re Francisaggregat og 430 MW installert e ekt før me vendte snuten mot Gardermoen att. 14

18 10 Avslutning Etter ein lang tur med mykje køyring var det ein sliten gjeng som sette seg på yet tilbake til Trondheim, men det råda stor einigheit om at turen hadde vore nyttig på mange måtar, både fagleg og med hensyn på nettverk. Me takkar med dette for turen og håper at framtidige studentgrupper får ei like god mottaking som me fekk. 15

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Vi takkar for støtta i 2008. Vedlagt finn de eit reisebrev frå turen vår, oppsummering av prosjektarbeidet t.o.m. april 2009 og kopi av rekneskap.

Vi takkar for støtta i 2008. Vedlagt finn de eit reisebrev frå turen vår, oppsummering av prosjektarbeidet t.o.m. april 2009 og kopi av rekneskap. Til gjevarar Nep 02 Landsbyprosjekt Timure Khaidi Årets rapport frå hjelpeprosjektet Nep 02 Timure Khaidi kjem som ei oppsummering av arbeidet så langt og eit reisebrev frå vårt besøk til landsbyane i

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

AVDELING FOR SAMFUNNSVITENSKAP BACHELOR I REISELIV, 3. ÅR BACHELOROPPGÅVE. TITTEL : Kvalitetsundersøking av Inga-låmi 2006

AVDELING FOR SAMFUNNSVITENSKAP BACHELOR I REISELIV, 3. ÅR BACHELOROPPGÅVE. TITTEL : Kvalitetsundersøking av Inga-låmi 2006 AVDELING FOR SAMFUNNSVITENSKAP BACHELOR I REISELIV, 3. ÅR BACHELOROPPGÅVE TITTEL : Kvalitetsundersøking av Inga-låmi 2006 DATO : 18.mai 2006 KANDIDATNR. : 26 og 57 NAMN: : Anja-Therese Fardal og Katrin

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane. Rapport frå studietur 30. sept. 4. okt. 2013. www.sfj.no

Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane. Rapport frå studietur 30. sept. 4. okt. 2013. www.sfj.no Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane Rapport frå studietur 30. sept. 4. okt. 2013 www.sfj.no Innhold Innleiing... 2 Dag 1 i Venlo: tysdag 1.oktober... 3 Dag 2 i Venlo: onsdag 2.oktober...

Detaljer

ULLAHOLM BÅTKLUBB 10. års jubileum 2003-2013

ULLAHOLM BÅTKLUBB 10. års jubileum 2003-2013 ULLAHOLM BÅTKLUBB 10. års jubileum 2003-2013 Ein kveld hausten 2003 sat ein gjeng på KaffeBaren i Ulstein vik å såg ned på hamna der Ullaholm låg, brannskada å fæl. Båten hadde akkurat komt ut på finn.no

Detaljer

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul LUSTRA Nr. 2 2014 KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE 19. årgang nytt God jul Ordføraren har ordet Dagane går no raskt framover mot høgtid og julefeiring, og soli har krope bakom himmelsjå

Detaljer

HAFS kan vere med å redde klimaet

HAFS kan vere med å redde klimaet Framtid i karrieremesse 2010 HAFS kan vere med å redde klimaet Lutelandet kan bli ein viktig plass når Norge skal redusere sine CO2-utslepp. Her skal det lagast fornybar energi, og her kan offshore vindmøller

Detaljer

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar Årgang 10, Nummer 1 Januar 2006 Innhald ÅRSMØTE OG NYTTÅRSBALL Leiaren 2 Det nya styret 3 Årsmøte og Nyttårsball 5 Han Sa!! 6 Når kommunikasjon sviktar

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

HSF-AIN.HO2-300.V09.001.01.A02

HSF-AIN.HO2-300.V09.001.01.A02 Forprosjektrapport Styresystem Generator 2 Hålandsfossen HSF-AIN.HO2-300.V09.001.01.A02 Kjell Johnny Kvamme Kristian Mo Elisabeth B. Solheim Prosjektnettstad: http://prosjekt.hisf.no/~09haalandsfoss TITTEL

Detaljer

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Desember 2009 Takk for innsatsen i eit innhaldsrikt år Denne førjulsveka har eg snakka med to viktige kundar for Kleven Maritime Ståle Remøy og Kristian

Detaljer

Ørsta kulturhus 24. januar 2007

Ørsta kulturhus 24. januar 2007 Ørsta kulturhus 24. januar 2007 S. 3 I eit koseleg lite lokale i V - TV S. 5 (48) - S. 5 ska V (17) - s S Å seg til is e ess g aska ko a a ga e sett S. 6 V - - S. 8-1 1. Kva linje har du lyst til å 2.

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

BACHELOROPPGÅVE. Hovudprosjektrapport. Styresystem Generator 2 Hålandsfossen HSF-AIN.HO2-300.V09.001.02.A01

BACHELOROPPGÅVE. Hovudprosjektrapport. Styresystem Generator 2 Hålandsfossen HSF-AIN.HO2-300.V09.001.02.A01 BACHELOROPPGÅVE Hovudprosjektrapport Styresystem Generator 2 Hålandsfossen HSF-AIN.HO2-300.V09.001.02.A01 Kjell Johnny Kvamme Kristian Mo Elisabeth B. Solheim Prosjektnettstad: http://prosjekt.hisf.no/~09haalandsfoss

Detaljer

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten Nr: 1-78. årg. Desember 2014 HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Sølv til jentene i Holmekollstafetten Rekrutteringen blomstrer i orientering Veterantur til Ulvik 2 Havgula

Detaljer

Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7

Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7 Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 4. - mai 2010 BIS Production Partner Meir side 3 Ewos Meir side 6 Det nye faget Meir side 7 E DETTE ER PRO Elkem Bremanger Lærling i gjenge Runar Eikenes (18) frå Førde

Detaljer

YRKESMESSEAVISA. vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 3. februar 2011. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad

YRKESMESSEAVISA. vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 3. februar 2011. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad YRKESMESSEAVISA 2011 vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 3. februar 2011. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad YRKESMESSA 2011 Side 2 Velkommen til yrkesmessa Torsdag 3. februar

Detaljer

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

VERDENSARV OG MENNESKERETTIGHETER:

VERDENSARV OG MENNESKERETTIGHETER: VERDENSARV OG MENNESKERETTIGHETER: Konflikt eller samspill Foredrag i Oslo den 6. februar 2008 Av Randi Bårtvedt Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Direktør Case Odda Lokal bestemmelsesrett og deltaking.

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

PILEGRIMSVANDRING I FRANKRIKE JULI 2005

PILEGRIMSVANDRING I FRANKRIKE JULI 2005 PILEGRIMSVANDRING I FRANKRIKE JULI 2005 FORMÅL Formålet med reisa var todelt: 1. Skaffe påfyll og inspirasjon for meg som tilsett i folkehøgskulen, gjennom å vere pilegrim på vandring i 14 dagar. 2. Få

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer