AlgoRex. Betjeningsveiledning. AlgoPilot B3Q480. Varenummer: Fire Safety. Utgave: EP7F. SiemenssBuildingTechnologies

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AlgoRex. Betjeningsveiledning. AlgoPilot B3Q480. Varenummer: 2068. Fire Safety. Utgave: 07.03 EP7F. SiemenssBuildingTechnologies"

Transkript

1 AlgoRex AlgoPilot B3Q480 Betjeningsveiledning EP7F Varenummer: 2068 Utgave: Fire Safety SiemenssBuildingTechnologies

2 Innhold: Utforming AlgoPilot betjeningsterminal... Side: 3 Presentasjon og betjeningskonsept / brannalarm... Side: 4 Terminologi, Område, Seksjon, Sone... Side: 5 Meldingskategorier... Side: 6 Presentasjon og betjeningskonsept / betjening... Side: 7 Tilgang for betjening... Side: 8 Alarm/presentasjon og betjening... Side: 9 Feil/presentasjon og betjening... Side: 12 Detektorsone, ut--/innkobling... Side: 13 Detektorsone, ut--/innkobling med tidsbegrensning... Side: 14, ut--/innkobling... Side: 15 Alarmorganer, ut--/innkobling... Side: 16 Endring av forhåndsprogrammerte parametersett... Side: 17 Historikkminne... Side: 18 Oversikt betjening... Side: 19 Notater... Side: 24 2 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

3 Utforming AlgoPilot betjeningsterminal Betjeningsterminal AlgoPilot CT11 Betjeningsterminalen er hovedenheten i systemet for meldinger og betjening. Flere betjeningsterminaler kan tilkobles samme brannalarmsystem. Betjeningsterminalen kan betjenes etter godkjent passord eller betjeningsnøkkel. 2 1 BRANN SLUKKEANLEGG AKTIVERT HOVEDMENY BRANN DETEKSJON SLOKKE SEKSJONER STYRE-/VARSLINGS SONER LOGISK STRUKTUR FYSISK STRUKTUR ^/v:velg OPP/NED OK:VELG :FUNKSJON 1a 1b 1c AlgoRex AlgoRex R R BRANNVENTILASJON AKTIVERT BRANNVESEN MOTTATT MELDING FLERE ALARMER 8 4 AVSTILL ALARMSTED UTKOBLET 3 5 TILBAKESTILL INFORMASJON UTKOBLING BRANN FEIL Alarm-- organisasjon Avbryt Alarmorganisering Prøvestilling Alarmorganer Styrekurser Alarmorganer ved Alarm aktivert DRIFT Feil Alarmorganer Feil Systemfeil C F2 7 AlgoPilot CT11 1 Teksten vises med rød eller grønn bakgrunnsfarge: -- rød for Brannmeldinger, -- grønn for andre meldinger eller betjening (slukker etter 10 minutter, senset), -- mørk, ingen meldinger eller ingen betjening pågår. For å få fram hovedmeny, trykk F2 tasten 1a Statuslinje 1b Valgt (merket) funksjon 1c Menylinje 2 Blinkende alarmsignal «BRANN»: aktiviseres ved brannalarm 3 Felt for indikasjon av status og betjening av funksjoner: indikerer funksjonsstatus og angir tilhørende betjeningsfunksjon 4 Avstill tast: bekrefter at melding er mottatt av operatør 5 Tilbakestill tast: tilbakestiller alarmmelding etter at situasjonen er under kontroll 6 Funksjonstastatur for den menystyrte betjeningen og tasting av passord: Funksjonene for og F2 varierer, avhengig av valgt betjeningsmeny og --status. tast for valg eller utførelse av funksjon. og tastene skifter merking for linjevalg (linje med inversert visning) opp eller ned. C (clear) tast for å angre hendelse. (del) tast fjerner karakteren til venstre for kursor. 7 Brannmannsnøkkel for å få tilgang til betjening. 8 Tast for visning av Flere samtidige Alarmer (om flere enn 2) Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. 3

4 Presentasjon - og betjeningskonsept / brannalarm Presentasjon av Brannalarm : BRANN ALARMOVERFØRING AKTIVERT 01 BRANNALARM DETEKTOR HOVEDBYGG/1.ETG ROM BRANNALARM DETEKTOR HOVEDBYGG/1. ETG ROM 102 VELG HENDELSETYPE TOTAL:2 :FUNKSJON Statuslinje Øvre sektor i display Nedre sektor i display Menylinje Statusl AlgoPilot Flere alarmer C A B Avstill Tilbakestill F C Displayet på terminalen kan vise 2 samtidige alarmer. =>Denøvresektorviser 1alarm => Den nedresektor viser 2 alarm (siste) Om det samtidig finnes flere enn 2 alarmer registrert i systemet, vil de mellomliggende kunne vises ved å søke gjennom alarmrekkefølgen => Søkingen gjøres med knappen Flere alarmer C eller piltasten for Brann 1. Trykk Avstill tasten A 2. Les tekst på statuslinje (øverste) ALARMOVERFØRING AKTIVERT 01 BRANNALARM DETEKTOR HOVEDBYGG/1.ETG ROM 104 TOTAL:1 => 3 mulige alarmvisninger Alarmsender for automatisk overføring til Brannvesenet aktiveres omgående VELG HENDELSETYPE :FUNKSJON ALARMOVERFØRING AKTIVERES OM 2:35 TOTAL:1 Total: 1 01 BRANNALARM DETEKTOR HOVEDBYGG/1.ETG ROM 104 Alarmsender for overføring aktiviseres innen..min..sek gjenstående tid telles ned i displayet VELG HENDELSETYPE RING BRANNVESENET TELEFON BRANNALARM DETEKTOR HOVEDBYGG/1.ETG ROM 104 VELG HENDELSETYPE :FUNKSJON TOTAL:1 :FUNKSJON Brannvesenet varsles ikke automatisk Benytt telefon for å kalle opp Brannvesenet eller om alarmoverføringen er alarmsenderenheten er blkert eller er feilaktig 3. Les i displayet hvor i bygget det er alarm fra 4. Oppsøk alarmstedet 5. Finn ut om det er en faresituasjon eller om situasjonen er under kontroll Faresituasjon: om brannvesenet er varslet: => Start evakuering og start intern slukkeinnsats om nedtelling pågår:... => Trykk inn manuell melder om ikke brannvesenet varsles: => Tilkall brannvesenet over telefon Under kontroll: om brannvesenet er varslet: => Be de begrense utrykningen om nedtelling pågår: => Trykk tast Tilbakestill B på terminalen om ikke brannvesenet varsles: => Trykk tast Tilbakestill B på terminalen Tilbakestilling av alarm: Tilbakestilling av alarmen kan først gjennomføres etter at nøkkel er betjent, eller rett passord er gitt. Om det ikke lar seg gjøre å tilbakestille alarmen, på grunn av tilstedeværende røk eller andre forhold, kan den aktuelle sonen kobles ut, og den resterende delen av anlegget tilbakestilles. 4 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

5 Terminologi Område, Seksjon og Sone Hva menes med et Område? Vanligvis omfatter dette hele bygningen eller deler av enstørrebygning. Detteer ogsåutgangspunktetforoppstart og tilgjengelighet for betjening. Dette omfatter den naturlige samhørigheten til flere, tilhørende seksjoner til området Område Hovedbygg OMRÅDE 01 HOVEDBYGG 02 PRODUKSJONSHALL :SEKSJON F2:HOVEDMENY :FUNKSJON Hva menes med en «Seksjon»? Vanligvis omfatter dette en etage eller en del av en atage. Dette er den overordnede logiske betegnelsen på en eller flere tilhørende soner SEKSJONER BRANN ETAGE ETAGE ETAGE Seksjon «2 etage» :SONE F2:OMRÅDE :FUNKSJON Hva menes med en «Sone»? Vanligvis omfatter dette det enkelte rom i bygget. Dette betyr at vi i systemet oppererer med soner som omfatter automatiske branndetektorer soner som omfatter manuelle brannmeldere soner som omfatter styrefunksjoner og varslingsfunksjoner SONER BRANN 01 ROM ROM ROM 205 Sone Rom 204» :D-BUSSENHET F2:SEKSJON :FUNKSJON Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. 5

6 Meldingskategorier Hvilke hendelsetyper er tilgjengelige? Brann alarmmeldinger registrert av systemet Prioritet 1 Feil meldinger som tilsier at tiltak må iverksettes Prioritet 2 Utkobling funksjoner i systemet som er Prioritet 3 Informasjon meldinger som gir beskjed om systemstatus Prioritet 4 BRANN SLUKKEANLEGG AKTIVERT AlgoRex AlgoRex R R BRANNVENTILASJON AKTIVERT BRANNVESEN MOTTATT MELDING FLERE ALARMER AVSTILL ALARMSTED UTKOBLET INFORMASJON UTKOBLING BRANN FEIL TILBAKESTILL Alarm-- organisasjon Alarmorganer Alarmorganer ved Alarm Feil Alarmorganer F2 Avbryt Alarmorganisering aktivert Feil Prøvestilling Styrekurser DRIFT Systemfeil 0 C AlgoPilot CT11 1 Informasjon indikasjonsfelt Trykk tast 2 for å få fram informasjon status. -- Informasjonsmeldinger vises i displayet. 3 Utkobling indikasjonsfelt Trykk tast 4 for å få fram aktuelle utkoblede systemfunksjoner. -- Meldinger vises om ikke meldinger av høyere prioritet er registrert. 5 Brann indikasjonsfelt Trykk tast 6 for å få fram brannalarmmeldinger. -- Denne meldingstype vises alltid omgående. 7 Feil indikasjonsfelt Trykk tast 8 for å få fram aktuelle feilmeldinger. -- Meldinger vises om ikke meldinger av høyere prioritet er registrert. Merk: Det er alltid mulig å ta fram informasjon om den enkelte hendelsetype ved å trykke respektive knapp. Om det er valgt visning fra hendelsetype med lavere prioritet enn den hendelsetype systemet presenterer, vil den høyeste vises, etter at tiden for visning av lavere prioritert går ut. 6 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

7 Presentasjon - og betjeningskonsept / betjening Oppstart for betjening av brannalarmanlegget 1. Trykk tast F2 INFORMASJON 01 NORMAL DRIFT HOVEDBYGG TOTAL:1 BRANN VELG HENDELSETYPE :FUNKSJON TORS 24-SEPT : C F2 PASSORD:- ELLER BRUK NØKKEL 0..9,del:PASSORD :GODKJENN c:avslutt PASSORD KORREKT AUTORISERT BETJENINGSNIVÅ: 2.xx 2. Tast passord og bekreft med eller benytt nøkkel for tilgang 3. Velg funksjon i HOVEDMENY med piltastene og bekreft med Den valgte funksjon vises inversert Funksjonen BRANN DETEKSJON benyttes for å komme fram til en seksjon, sone eller element (= detektor) for å koble ut/inn detektorsone(r) sette detektorsone(r) i ulike funksjonsmodus basert på ønsket systemfunksjon Funksjonen SLUKKE SEKSJONER benyttes for å komme fram til en slukkeseksjon, for å koble ut/inn detektorsoner som har tilhørighet til slukkeseksjonen sette detektorer tilhørende slukkeseksjonen til ønsket funksjonsmodus teste varslings-- og presentasjonsfunksjoner tor slukkeseksjonen Funksjonen STYRE -/VARSLINGS SONER benyttes for å komme fram til en kontrollsone (stying/varsling), for å koble ut/inn styrings--/ varslingsfunksjoner manuellt aktivere eller deaktivere en styring/varsling Funksjonen LOGISK STRUKTUR benyttes for å komme fram til alle typer seksjoner og soner, for å koble ut/inn, aktivere etc. Funksjonen FYSISK STRUKTUR for å aktivisere spesifikke systemfunksjoner, så som lampetest skrivertest, koble ut/inn skriver etc. HOVEDMENY BRANN DETEKSJON SLOKKE SEKSJONER STYRE-/VARSLINGS SONER LOGISK STRUKTUR FYSISK STRUKTUR ^/v:velg OPP/NED :VELG :FUNKSJON Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. 7

8 Tilgang for betjening Hvordan oppnå tilgang for betjening? Frontdør åpnes ved å plassere nøkkel 2 i liggende posisjon. Døren åpnes fysisk ved et trykk i øvre del av skravert trekantet felt rundt døren ( ). Etter at døren er åpnet settes nøkkel 2 i stående posisjon igjen før betjening startes. Ved oppstart for betjening ber systemet om å benytte nøkkel eller passord. Nøkkel 2 plasseres igjen i liggende stilling, eller tilhørende passord tastes på tastaturet 1. INFORMASJON UTKOBLET BRANN FEIL Alarm organisering Avryt Alarmorganisering Prøvestilling Alarmorganer Styrekurser Alarmorganer ved Alarm aktivert DRIFT Feil alarmorganer Feil Systemfeil C F2 2 AlgoPilot CT11 Hvilke sikkerhetsnivåer er mulige? Tilgang nivå 1 Generell Tilgang nivå 2.1 Bruker tilgang med nøkkel eller kode Tilgang nivå 2.2 Anleggsansv. tilgang med kode Tilgang nivå 3 Service tilgang med kode Merk: Hovedmenyen er tilgjengelig etter at passordet er tastet og akseptert. Start betjening 4. Trykk tasten displayvisning for passordtasting vises 5. Tast passordet og trykk tasten TORS 24-SEPT :23 PASSORD:- ELLER BRUK NØKKEL 0..9,del:PASSORD :GODKJENN c:avslutt Bekreftelsen «AUTORISERT BETJENINGS NIVÅ»eller «FEIL PASSORD»vises i displayet PASSORD KORREKT AUTORISERT BETJENINGSNIVÅ: 2.1 For å avbryte betjeningen, tast C 6. Følg menyen i displayet for betjening HOVEDMENY BRANN DETEKSJON SLUKKE SEKSJONER STYRE-/VARSLINGS SONER LOGISK STRUKTUR FYSISK STRUKTUR LOGISK ADRESSE (CSX NR) ^/v:velg OPP/NED :VELG :FUNKSJON 8 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

9 Alarm / presentasjon og betjening Hvordan betjene Brannmeldinger? 1. Oppsøk omgående betjeningsterminalen 2. Trykk Avstill 1 tasten (bekreft alarmen) 3. Les alarmstedet i displayet 4. Oppsøk alarmstedet 5. Vurder om det er en faresituasjon eller ikke 6. Brann: Aktiviser nærmeste manuelle brann-- melder eller tasten Avbryt alarmorganisering 2 Ingen fare: Tilbakestill systemet (Trykk tast Tilbakestill 3 ) BRANN FLERE ALARMER INFORMASJON UTKOBLING BRANN FEIL 2 AlgoPilot CT11 AlgoRex 1 AVSTILL 3 TILBAKESTILL F C Displayvisning av brannalarmer: 1. brann - alarm Sone «Rom 104» Rom brann - alarm Rom 102 Sone «Rom 102» Rom 103 Korridor Rom 104 ALARMOVERFØRING AKTIVERES OM 2:15 TOTAL:2 01+BRANNALARM DETEKTOR 1. alarm + HOVEDBYGG / 1.ETG ROM 104 felt visning 02+BRANNALARM DETEKTOR HOVEDBYGG / 1.ETG siste alarm ROM 102 VELG HENDELSETYPE :FUNKSJON Opp til 2 meldinger kan vises i displayet samtidig Øvre linje (statuslinje) -- Tid til aktivisering av alarmoverføring (eller melding «Brannvesenet varslet») -- Antall meldinger Midtre felt (alarmer) Første alarm vises i øvre felt, den siste i nedre felt. Ved flere enn 2 samtidige alarmer, vises disse med tasten Flere Alarmer Nedre linje(menylinje for betjening) -- Trykk for å ta fram «Funksjonsmeny sone» Supplerende aksjonstekster 1. Trykk tast Brann og velg den aktuelle alarmen ved å benytte tasten. Den valgte alarmen vises i inversert presentasjons status. 2. Trykk F2 tasten Aksjonsteksten tilhørende alarmen vises i displayet Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. ALARMOVERFØRING AKTIVERT 01+BRANNALARM DETEKTOR HOVEDBYGG / 1.ETG ROM BRANNALARM DETEKTOR HOVEDBYGG / 1.ETG ROM 102 VELG HENDELSETYPE TOTAL:2 :FUNKSJON ALARMOVERFØRING AKTIVERT TOTAL:2 VÆR SPESIELLT OPPMERKSOM PÅ PROBLEMER MED UTLUFTING FRA ROMMET!! RING SVENDSEN PÅ TELEFON ELLER PETTERSEN PÅ TELEFON :FUNKSJON F2:MELDING C:AVBRYT 9

10 Alarm / presentasjon og betjening forts. Hvordan håndtere brannmeldinger? Øvre linje (statuslinje) presenterer status for alarmoverføring ALARM er aktivisert? Alarmen overføres innen...?... 2 Tilkall Brannvesenet?... " ALARMOVERFØRING ER AKTIVISERT Alarmsender er aktivisert Gul INDIKATOR innebygget i tasten AVSTILL blinker 1. Trykk tast AVSTILL 1 (blinkende indikator) 2. Les stedsangivelsen for første alarm i øvre sektor av displayet 3. Oppsøk alamstedet snarest 4. Klarlegg om det er en «Faresituasjon» eller «Situasjonen er under kontroll»: Faresituasjon... start evakuering, start intern slukkeinnsats Under kontroll:... Be om begrenset utrykning. Trykk tast TILBAKESTILL... systemet går over til Normal Drift 3 " Alarmen overføres innen 4:31 (min) Alarmsender aktiveres etter utgått tid Gul INDIKATOR innebygget i tasten AVSTILL blinker 1. Trykk tast AVSTILL 1 (blinkende indikator) innen tiden har løpt ned til 0:00 2. Les stedsangivelsen for første alarm i øvre sektor av displayet 3. Oppsøk alarmstedet snarest 4. Klarlegg om det er en Faresituasjon eller Situasjonen er under kontroll : Faresituasjon... aktiviser nærmeste Manuelle brannmelder, eller trykk tasten... Avbryt Alarmorganisering 2 på Betjeningsterminalen... alarmsender aktiviseres Under kontroll:... Trykk tasten TILBAKESTILL 3 (blinkende indikator)... indikasjonen opphører og systemet går over til Normal Drift " Ring Brannvesenet på telefon 110 Gul INDIKATOR innebygget i tasten AVSTILL blinker 1. Trykk tast AVSTILL 1 (blinkende indikator) 2. Les stedsangivelsen for første alarm i øvre sektor av displayet 3. Oppsøk alarmstedet snarest 4. Klarlegg om det er en «Faresituasjon» eller «Situasjonen er under kontroll»: Faresituasjon... ring omgående Brannvesenet Under kontroll:... Trykk tasten TILBAKESTILL 3 (blinkende indikator)... indikasjonen opphører og systemet går over til Normal Drift 10 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

11 Alarm / presentasjon og betjening forts. Funksjonsprinsipp for alarmorganisering Ved systemstatus «Forsinket Alarm», vil automatiske detektorer og manuelle meldere aktivisere alarmfunksjonene forskjellig i brannalarmstatus. Alarm Systemstatus «Forsinket» Systemstatus «Normal» Manuell melder aktivisert Brannvesenet varsles omgående. Brannvesenet varsles omgående. Automatisk røkdetektor Brannvesenet varsles etter den forhåndsprogrammerte Brannvesenet varsles verifiseringstiden Prosedyre for alarmhåndtering: 1. Bekreft alarmen innenfor tildelt tid for bekreftelse (V1) og oppsøk omgående alarmstedet 2. Vurder faresituasjonen om det er brann eller ikke. 3. Ved brann aktiveres nærmeste manuelle brannmelder eller trykk tasten Avbryt Alarmorganisering på terminalen. 4. Om det ikke er en faresituasjon tilbakestilles systemet før utgangen av programmert tid for undersøkelse (V2). omgående. Alarm verifiserings tid «V1» V1 =... min. Dette er en nedtellingstid som aktiviseres ved alarm når systemet står i systemstatus Forsinket Alarm. Påse at alarmen bekreftes innen den forhåndsprogrammerte nedtellingstiden. Om denne tiden overskrides så overføres alarmen automatisk til brannvesenet og varsling aktiviseres. Den til enhver tid gjenstående nedtellingstid vises i displayet. Brannmeldingen må bekreftes før nedtellingstiden går ut. Alarm undersøkelses tid «V2» V2 =... min. Dette er en nedtellingstid som aktiviseres ved alarm når systemet står i systemstatus Forsinket Alarm. Muliggjør undersøkelse av alarmstedet innenfor en definert tidshorisont Om denne tiden overskrides så overføres alarmen automatisk til brannvesenet og varsling aktiviseres. Den til enhver tid gjenstående nedtellingstid vises i displayet. Brannmeldingen må tilbaksetilles før nedtellingstiden går ut, om det ikke er en reell brann. Om alarmen ikke lar seg avstille, så merk følgende: Om alarmen ikke lar seg avstille og blir stående i displayet, kan respektive detektorsone kobles ut ved å trykke tasten. Om det ikke er ønskelig å koble sonen ut, trykk tast C eller avvent til meldingen opphører. Max. 4 soner kan utkobles samtidig med denne funksjon. ** TILBAKESTILLING KAN IKKE SKJE** ** DETEKTORSONE(R) FORTSATT I ALARM ** FOR Å UTKOBLE SONE(R) -> TRYKK KNAPP INGEN UTKOBLING TRYKK KNAPP: C Såsnart forholdene på alarmstedet er normalisert, kobles aktuelle detektorsoner inn igjen. Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. 11

12 Feil / presentasjon og betjening Betjeningsprosedyre for feilmeldinger 1. Bekreft feilmeldingen ved å trykke tast Avstill 2. Les displayteksten for feiltype og komponent i systemet 3. Oppsøk kilden for feilen 4. Om ikke feilen kan utbedres så ring Cerberus A/S Servicesenter Muligheter for enkel utbedring ved feil Automatisk detektor: Oppsøk stedet for plassering av detektoren, om den er demontert så: sett inn ny detektor av samme type om detektoren er defekt så: erstatt denne med detektor fra reservelageret. Viktig: benytt samme detektortype som erstatning for den defekte FEIL TOTAL:1 01 DETEKTOR HOVEDBYGG/1.ETG 01/001/001/01 ROM 102 VELG HENDELSE TYPE :FUNKSJON Defekt Manuell melder: Oppsøk stedet for plassering av melderen, om glasset er knust så: sett inn nytt glass ved annen type feil så: ring servicetelefon FEIL TOTAL:1 01 MANUELL MELDER KNUST GLASS HOVEDBYGG/1.ETG KORRIDOR 01/001/001/01 VELG HENDELSE TYPE :FUNKSJON Slutt på papir i skriver (om tilknyttet): Oppsøk plasseringen av skriveren, sett inn nytt papir, se «Skriver: Bytte skriverpapir». FEIL 01 SLUTT PÅ PAPIR I SKRIVER HOVEDBYGG / 1. ETG. VELG HENDELSE TYPE TOTAL:1 :FUNKSJON Feil i kraftforsyning Ved nettutfall: avvent situasjonen, systemet vil fungere på batteridrift i den tiden nettet er ute Mangel på driftsspenning, men nettet ellers er OK: kontroller hovedsikringen til tilførselskurs for BRANN. Skift til ny sikring for denne kursen. FEIL 01 NETTUTFALL SENTRALENHET, KJELLER VELG HENDELSE TYPE TOTAL:1 :FUNKSJON For andre feilmeldinger fra systemet, ring Siemens Building Technologies Servicetelefon eller ditt lale avdelingskontor 12 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

13 Detektorsone, ut -/innkobling Detektorsone utkobling Automatiske og manuelle soner kan utkobles. Dette er kun nødvendig ved omfattende vedlikeholds-- eller ombyggingsarbeid i området for sonen. --Soner med røkdetektorer om større mengder røk eller røklignende forurensing finner sted. --Soner med varmedetektorer om kraftig temperaturstigning eller varmeutvikling finner sted --Manuelle soner om det kan være fare for uønsket aktivering av melderen Så snart det er praktisk mulig må soner innkobles til systemet igjen Merk En sone som er kan ikke overføre hverken brann -, varsel - eller feilmeldinger til systemet. Utkoblede soner vises i displayet på terminalen om ikke melding med høyere prioritet finnes i systemet. Prosedyre for soneutkobling 1. Trykk tast F2 Funksjonsmenyen vises 2. Trykk tast Oversikt over Område vises Trykk tast for å velge ønsket område... HOVEDMENY BRANN DETEKSJON SLOKKE SEKSJONER STYRE- /VARSLINGSSONER LOGISK STRUKTUR FYSISK STRUKTUR /v:velg OPP/NED :VELG :FUNKSJON... OMRÅDE 01 HOVEDBYGG 3. Trykk tast Oversikt over Seksjoner vises Trykk tast for å velge ønsket seksjon OK: SEKSJON SEKSJONER 01 KJELLER ETG. 03 HEISSJAKT ETG. :FUNKSJON 4. Trykk tast Oversikt over tilhørende Soner vises Trykk tast for å velge ønsket sone 5. Trykk tast Funksjonsmeny for Sone vises Trykk tast Sonen er nå koblet ut. Om det ønskes tidsbegrenset utkobling, se neste side. OK:SONE F2:OMRÅDE :FUNKSJON SONER 01 ROM ROM LAGER 04 MØTEROM 05 KORRIDOR OK:ELEMENT F2:SEKSJON :FUNKSJON... FUNKSJONSOVERSIKT SONE : UTKOBLING SONE SONE -> UTK. MED TIDSBEGRENSNING INNKOBLING SONE SETT SONE -> PRØVESTILLING PÅ SETT SONE -> PRØVESTILLING AV OK:UTFØR :SONER C:AVBRYT Innkobling av detektorsone 1. Trykk tast Utkobling og velg den ønskede sone med tasten, om nødvendig. Den valgte sonen vises i inversert presentasjons status.... UTKOBLET TOTAL:1 01 DETEKTOR SONE UTKOBLET HOVEDBYGG / 1. ETG MØTEROM 2. Trykk tast Funksjonsmeny for Sone vises Trykk tasten for å velge funksjon INNKOBLING SONE og trykk tasten Sonen er dermed innkoblet igjen. Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. UTKOBL,^/v:RULL FUNKSJONSOVERSIKT SONE : UTKOBLING SONE SONE-> UTK. MED TIDSBEGRENSNING INNKOBLING SONE SETT SONE -> PRØVESTILLING PÅ SETT SONE -> PRØVESTILLING AV :FUNKSJON OK:UTFØR :SONER C:AVBRYT OK:UTFØR :SONER C 13

14 Detektorsone, ut -/innkobling med tidsbegrensning Detektorsone utkobling med tidsbegrensning Denne funksjonen gjør det mulig å tidsbegrense en utkobling. Etter at den definerte tiden løper ut, kobles sonen automatisk inn igjen i systemet. Tidsbegrensningen kan settes til max. 18 timer. TRinn 1..4 er identisk med betjening for soneutkobling uten tidsbegrensning. 5. Trykk tast Funksjonsmenyen vises Trykk tast for å velge ønsket funksjon Tykk tast FUNKSJONER FOR SONE UTKOBLING SONE SONE -> UTK. MED TIDSBEGRENSNING INNKOBLING SONE SETT SONE -> PRØVESTILLING PÅ SETT SONE -> PRØVESTILLING AV 6. Velg tidsrom med talltastene på tastaturet ( TTMM = timer og minutter). Trykk tast for å bekrefte OK:UTFØR :SONER C:AVBRYT SONEUTKOBLING MED TIDSBEGRENSNING KOBLE UT I TT MM v ,:ANGI NR. OK:UTFØR C:AVBRYT Den valgte sonen kobles ut med tidsbegrensning. Dette vises i displayet som en utkoblingsmelding (om det ikke finnes andre meldingen med høyere prioritet). UTKOBLET TOTAL: 1 01 DETEKTOR SONE UTKOBLET HOVEDBYGG / 1. ETG MØTEROM :FUNKSJON Detektorsone utkobling, forlenge tidsbegrensningen: Utkoblingstidsrommet for en sone som er med tidsbegrensning kan økes under utkoblingstiden. Dette gjøres ved å trykke tasten for UTKOBLINGER. Dermed blir meldingen i displayet merket (sort bakgrunn på teksten) og ved å trykke kommer betjeningsfunksjonene for valgt sone fram i displayet. Ved å gå til SONEUTKOBLING MED TIDSBEGRENSNING, som beskrevet over, kan ny, utvidet tid, velges. Eller det er også mulig å koble sonen inn igjen, før det opprinnelig valgte tidsrommet for automatisk innkobling. 14 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

15 ut -/innkobling sutstyr er tilkoblet systemet BRANN ja, terminerer:... nei FEIL ja, terminerer:... nei Funksjon alarmoverføring Utganger aktiveres i systemet for overføring av Brann eller Feil til beredsskapsapparatet for aksjon. Når er det nødvendig å koble ut alarmoverføringen? Vanligvis aktiviseres utgangene ved tilfelle av Brann eller Feil, men bør utkobles ved testing eller større endringer i brannalarmanlegget. Meld alltid fra til Brannvesenet ved utkobling.tasten 1 på indikasjonsfeltet benyttes. Indikator 2 lyser ved utkobling. INFORMASJON UTKOBLET BRANN FEIL Alarm organisering Avryt Alarmorganisering Prøvestilling Alarmorganer Styrekurser Alarmorganer ved Alarm aktivert DRIFT Feil alarmorganer Feil Systemfeil C F2 AlgoPilot CT Utkobling alarmoverføring Trykk tast 1 Status vises Indikator 2 lyser er koblet ut UTKOBLET 01 ALARMOVERFØRING UTKOBLET HOVEDBYGG 01/000/000/01 VELG HENDELSE TYPE :FUNKSJON Innkobling alarmoverføring Trykk tast 1 Indikator 2 slukker er koblet inn Merk Ut-- og innkobling kan også gjøres fra tastaturet, individuellt for Brann og Feil. Ved ønske om differensiert utkobling ved Multi--område funksjon (kun utkobling for noen områder), er denne ut--/innkobling kun mulig fra tastaturet. Overføringen bør prøves regelmessig ved å aktivere en manuell melder. Varsle alltid brannvesenet før prøving. Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. 15

16 Alarmorganer ut -/innkobling Når er det nødvendig å koble ut alarmorganer (klker,sirener summere o.l.)? Vanligvis aktiviseres utgangene ved tilfelle av Brann,men bør utkobles ved testing.tasten Alarmorganer 1 på indikasjonsfeltet benyttes. Indikator 2 lyser ved utkobling. INFORMASJON UTKOBLET BRANN FEIL Alarm organisering Avryt Alarmorganisering Prøvestilling Alarmorganer Styrekurser Alarmorganer ved Alarm aktivert DRIFT Feil alarmorganer Feil Systemfeil C F2 AlgoPilot CT Utkobling alarmorganer Trykk tast 1 Status vises Indikator 2 lyser Alarmorganer er UTKOBLET 01 ALARMORGANER UTKOBLET HOVEDBYGG 01/000/000/01 VELG HENDELSE TYPE :FUNKSJON Innkobling alarmorganer Trykk tast 1 Indikator 2 slukker Alarmorganer er koblet inn Merk Ut-- og innkobling kan også gjøres fra tastaturet, individuellt for Brann og Feil. Ved ønske om differensiert utkobling ved Multi--område funksjon (kun utkobling for noen områder), er denne ut--/innkobling kun mulig fra tastaturet. 16 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

17 Endring av forhåndsprogrammerte parametersett Denne muligheten gjelder kun for interaktive AlgoRex detektorer. Når er det behov av å endre parametersett? Det gjelder når det er behov av å endre funksjonen til ett parametersett som krever en mer omfattende røkmengde før alarm aktiviseres. Denne mulighet kan ogå sees som et alternativ til funksjonsmodus VEDLIKEHOLD. Endre parametersett Punkt 1til4tilsvarer soneutkobling (se tidligere punkt) 5. Trykk tast for å velge ønsket element ELEMENT BRANN 01 KONFERANSEROM 02 KONFERANSEROM 03 KONFERANSEROM 04 KONFERANSEROM :D-BUSS ENHET F2:SONE :FUNKSJON 6. Trykk tast Funksjonemenyen for element vises 7. Velg HENT INFORMASJON ELEMENT Status og infomasjon for elementet vises. Her vil det gå fram hvilket parametersett som er programmert. Se etterfølgende side for å finne alternativ. FUNKSJONER FOR ELEMENTER HENT INFORMASJON ELEMENT UTKOBLING ELEMENT INNKOBLING ELEMENT AKTIVISER ELEMENT DEAKTIVER ELEMENT ENDRE PARAMETERSETT :UTFØR :ELEMENT C:AVSLUTT INFORMASJON ELEMENT KRITISK FEIL NEI UTKOBLET NEI gjeldende AVVIK NEI FARENIVÅ 0 opprinnelig PARAMETERSETT 007 (005) 8. Gå tilbake til funksjonsmenyen for element Velg ENDRE PARAMETERSETT 9. Trykk tast Oversikt over tilgjengelige parametersett vises Trykk tast for å velge det ønskede parametersett FUNKSJONER FOR ELEMENTER INNKOBLING ELEMENT AKTIVISER ELEMENT DEAKTIVER ELEMENT ENDRE PARAMETERSETT PARAMETERSETT-> OPRINNELIG :UTFØR :ELEMENT C:AVSLUTT TILGJENGELIGE PARAMETERSETT ^/v:velg OK:UTFØR C:AVSLUTT 10.Trykk tast for å bekrefte valg av alternativt parametersett. Detektorer som har endret parametersett vises i displayet som INFORMASJON,om ikke melding av høyere prioritet vises. INFORMASJON 01 PARAMETERSETT ER ENDRET HOVEDBYGG / 1. ETG KONFERANSEROM VELG HENDELSE TYPE :FUNKSJON Sette parametersett tilbake til opprinnelig 1. Velg hendelsetype med tast INFORMASJON. Trykk tast for å velge element med endret parametersett. Det valgte vises i inversert presentasjons status. 2. Trykk tast Funksjonsmenyen for element vises. Trykk tast for å velge «PARAMETERSETT --> OPPRINNE- LIG»og trykk tasten. FUNKSJONER FOR ELEMENTER INNKOBLING ELEMENT AKTIVISER ELEMENT DEAKTIVER ELEMENT ENDRE PARAMETERSETT PARAMETERSETT->OPPRINNELIG :UTFØR :ELEMENT C:AVSLUTT Merk PARAMETERSETT --> OPPRINNELIG betyr det parametersett systemet i utgangspunktet er programmert for. Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. 17

18 Historikkminne Hente informasjon fra historikkminne 1. Trykk tast Funksjonsmenyen vises 2. Trykk tast Oversikt over Område vises Trykk tast for å velge ønsket område HOVEDMENY BRANN DETEKSJON SLOKKE SEKSJONER STYRE-/VARSLINGS SONER LOGISK STRUKTUR FYSISK STRUKTUR LOGISK ADRESSE (CSX NR) OK:VELG OMRÅDE 01 HOVEDBYGG 02 MASKINHALL 03 LAGERBYGG :FUNKSJON 3. Trykk tast Funksjonsmeny for Område vises Trykk tast for å velge funksjon «vis hendelsesminne» 4. Trykk tast Funksjonsmeny for Hendelseminne vises Trykk tasten for å velge den ønskede funksjon og trykk tasten Displayet viser nå den ønskede listen. Kun siste registrerte melding vises komplett, de tidligere tas fram ved å benytte tasten OK:VELG :FUNKSJON FUNKSJONSOVERSIKT OMRÅDE : UTKOBLING ALARMOVERFØRING INNKOBLING OVERFØRING ANDRE UTKOBLING OVERFØRING ANDRE INNKOBLING FEILOVERFØRING UTKOBLING FEILOVERFØRING... VIS HENDELSEMINNE OK:UTFØR :OMRÅDER C:AVBRYT FUNKSJONSOVERSIKT HENDELSEMINNE :... VIS ALLE MELDINGER VIS ALLE BRANNMELDINGER VIS ALLE FEILMELDINGER VIS ALLE UTKOBLINGSMELDINGER VIS ALLE INFORMASJONSMELDINGER VIS ALLE TEST_ALARMMELDINGER OK:UTFØR :OMRÅDER F2:-> DATO/TID HENDELSESMINNE MASKINHALL MOTORROM 21-FEB :26:43 INFORMASJON -DETEKTORSONE TIL FUNKSJONSTEST LAGERBYGG VESTRE FLØY ^/v:rull :SKRIV F2:->DATO/TID Merk med tasten F2 :-->DATO/TID kan hendelser innen for et angitt tidsrom velges og vises Utskrift av ønsket informasjon fra hendelseminne Punkt 1..4 tilsavrer hente informasjon, som beskrevet ovenfor: 5. Trykk tast Meny for utskrift fra hendelseminne vises Trykk tast F2 alle hendelser eller en spesifikk andel ved å benytte tastene og.bruk for å velge neste gruppe og tasten for å skrive de utvalgte hendelsene. SKRIV HENDELSEMINNE Utskrift fra: 09:00 21-FEB 1996 Utskrift til: 12:30 21-FEB 1996 OK:SETT :NESTE FELT F2:SKRIV ALT Merk Utskriftene skrives ut på den skriver som er tilkoblet den betjeningsterminalen som betjenes. 18 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

19 Oversikt betjening HOVEDMENY... BRANN DETEKSJON SLOKKE SEKSJONER STYRE-/VARSLINGS SONER LOGISK STRUKTUR FYSISK STRUKTUR Merk: = trykk tast = trykk tast ^/v:velg OPP/NED OK:VELG :FUNKSJON Nivå tilgang Funksjoner SYSTEM STILL TID STILL DATO RE KONFIGURASJON C BUS VELG BRANN DETEKSJON OMRÅDE... Funksjonsoversikt OMRÅDE BYTTE FORSINKET ALARM/NORMAL DRIFT VIS ANTALL BRANNALARMER NULLSTILL ANTALL BRANNALARMER VIS ANTALL OVERFØRTE ALARMER INNKOBLING ALARMORGANER UTKOBLING ALARMORGANER ALARMORGANER STARTES VED BRANN ALARMORGANER STOPPES VED BRANN START TEST AV ALARMORGANER INNKOBLING ALARMOVERFØRING UTKOBLING ALARMOVERFØRING INNKOBLING OVERFØRING ANDRE UTKOBLING OVERFØRING ANDRE INNKOBLING FEILOVERFØRING UTKOBLING FEILOVERFØRING VIS HENDELSEMINNE Funksjonsoversikt HENDELSEMINNE VIS ALLE MELDINGER VIS ALLE BRANNMELDINGER VIS ALLE FEILMELDINGER VIS ALLE UTKOBLINGSMELDINGER VIS ALLE INFORMASJONSMELDINGER VIS ALLE TESTALARM MELDINGER SEKSJON... Funksjonsoversikt SEKSJON UTKOBLING ALLE DETEKTORSONER INNKOBLING ALLE DETEKTORSONER UTKOBLING ALLE MANUELLE SONER INNKOBLING ALLE MANUELLE SONER SETT ALLE DETEKTORSONER --> PRØVEST AVSLUTT PRØVEST. ALLE DETEKTORSONER SETT ALLE MANUELLE SONER --> PRØVEST AVSLUTT PRØVEST. ALLE MANUELLE SONER DETEKTORSONER --> FUNKSJONSTEST PÅ DETEKTORSONER --> FUNKSJONSTEST AV SONE... Funksjonsoversikt SONE UTKOBLING SONE SONE --> UTK. MED TIDSBEGRENSNING INNKOBLING SONE SETT SONE --> PRØVESTILLING PÅ SETT SONE --> PRØVESTILLING AV SETT SONE --> VEDLIKEHOLD PÅ SETT SONE --> VEDLIKEHOLD AV AKTIVER SONE SETT SONE --> FUNKSJONSTEST PÅ SETT SONE --> FUNKSJONSTEST AV ELEMENT... Funksjonsoversikt ELEMENT HENT INFORMASJON UTKOBLING ELEMENT INNKOBLING ELEMENT AKTIVER ELEMENT DEAKTIVER ELEMENT ENDRE PARAMETERSETT PARAMETERSETT --> OPPRINNELIG Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. 19

20 Oversikt betjening forts. OK:VELG :FUNKSJON... HOVEDMENY BRANN DETEKSJON BRANN SLOKKEDETEKSJON SEKSJONER STYRE-/VARSLINGS SONER LOGISK STRUKTUR FYSISK STRUKTUR Merk: = trykk tast = trykk tast ^/v:velg OPP/NED OK:VELG :FUNKSJON Nivå tilgang Funksjoner SYSTEM STILL TID STILL DATO RE KONFIGURASJON C BUS VELG SLOKKE SEKSJONER OMRÅDE... Funksjonsoversikt OMRÅDE BYTTE FORSINKET ALARM/NORMAL DRIFT VIS ANTALL BRANNALARMER NULLSTILL ANTALL BRANNALARMER VIS ANTALL OVERFØRTE ALARMER INNKOBLING ALARMORGANER UTKOBLING ALARMORGANER ALARMORGANER STARTES VED BRANN ALARMORGANER STOPPES VED BRANN START TEST AV ALARMORGANER INNKOBLING ALARMOVERFØRING UTKOBLING ALARMOVERFØRING INNKOBLING OVERFØRING ANDRE UTKOBLING OVERFØRING ANDRE INNKOBLING FEILOVERFØRING UTKOBLING FEILOVERFØRING VIS HENDELSEMINNE Funksjonsoversikt HENDELSEMINNE VIS ALLE MELDINGER VIS ALLE BRANNMELDINGER VIS ALLE FEILMELDINGER VIS ALLE UTKOBLINGSMELDINGER VIS ALLE INFORMASJONSMELDINGER VIS ALLE TESTALARM MELDINGER SEKSJON... SONE... Funksjonsoversikt SEKSJON UTKOBLING AUTOMATISK SLOKKEUTLØSNING INNKOBLING AUTOMATISK SLOKKEUTLØSNING BLOKKERING AUTOMATISK OG MANUELL UTLØSNING INNKOBLING AUTOMATISK OG MANUELL UTLØSNING UTKOBLING ALLE DETEKTORSONER INNKOBLING ALLE DETEKTORSONER SETT ALLE DETEKTORSONER --> PRØVEST AVSLUTT PRØVEST. ALLE DETEKTORSONER DETEKTORSONER --> FUNKSJONSTEST PÅ DETEKTORSONER --> FUNKSJONSTEST PÅ SETT SLOKKESTYRING --> FUNKSJONSTEST PÅ SETT SLOKKESTYRING --> FUNKSJONSTEST AV SETT ALARMPANEL --> TEST PÅ SETT ALARMPANEL --> TEST AV START TEST AV ALARMORGANER START TEST AV SLOKKEVARSEL Funksjonsoversikt SONE UTKOBLING SONE SONE --> UTK. MED TIDSBEGRENSNING INNKOBLING SONE SETT SONE --> PRØVESTILLING PÅ SETT SONE --> PRØVESTILLING AV SETT SONE --> VEDLIKEHOLD PÅ SETT SONE --> VEDLIKEHOLD AV AKTIVER SONE SETT SONE --> FUNKSJONSTEST PÅ SETT SONE --> FUNKSJONSTEST AV ELEMENT... Funksjonsoversikt ELEMENT HENT INFORMASJON UTKOBLING ELEMENT INNKOBLING ELEMENT AKTIVER ELEMENT DEAKTIVER ELEMENT ENDRE PARAMETERSETT PARAMETERSETT --> OPPRINNELIG Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

21 Oversikt betjening forts. OK:VELG :FUNKSJON... HOVEDMENY BRANN DETEKSJON SLOKKE SEKSJONER STYRE-/VARSLINGS SONER LOGISK STRUKTUR FYSISK STRUKTUR Merk: = trykk tast = trykk tast ^/v:velg OPP/NED OK:VELG :FUNKSJON Nivå tilgang Funksjoner SYSTEM STILL TID STILL DATO RE KONFIGURASJON C BUS VELG STYRE -/VARSLINGS SONER OMRÅDE... Funksjonsoversikt OMRÅDE BYTTE FORSINKET ALARM/NORMAL DRIFT VIS ANTALL BRANNALARMER NULLSTILL ANTALL BRANNALARMER VIS ANTALL OVERFØRTE ALARMER INNKOBLING ALARMORGANER UTKOBLING ALARMORGANER ALARMORGANER STARTES VED BRANN ALARMORGANER STOPPES VED BRANN START TEST AV ALARMORGANER INNKOBLING ALARMOVERFØRING UTKOBLING ALARMOVERFØRING INNKOBLING OVERFØRING ANDRE UTKOBLING OVERFØRING ANDRE INNKOBLING FEILOVERFØRING UTKOBLING FEILOVERFØRING VIS HENDELSEMINNE Funksjonsoversikt HENDELSEMINNE VIS ALLE MELDINGER VIS ALLE BRANNMELDINGER VIS ALLE FEILMELDINGER VIS ALLE UTKOBLINGSMELDINGER VIS ALLE INFORMASJONSMELDINGER VIS ALLE TESTALARM MELDINGER SEKSJON... Funksjonsoversikt SEKSJON UTKOBLING ALLE SONER INNKOBLING ALLE SONER SONE... Funksjonsoversikt SONE UTKOBLING SONE INNKOBLING SONE AKTIVER SONE DEAKTIVER SONE ELEMENT... Funksjonsoversikt ELEMENT HENT INFORMASJON UTKOBLING ELEMENT INNKOBLING ELEMENT AKTIVER ELEMENT DEAKTIVER ELEMENT Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. 21

22 Oversikt betjening forts. OK:VELG :FUNKSJON... HOVEDMENY BRANN DETEKSJON SLOKKE SEKSJONER STYRE-/VARSLINGSKURSER LOGISK STRUKTUR FYSISK STRUKTUR ^/v:velg OPP/NED OK:VELG :FUNKSJON Merk: = trykk tast = trykk tast Nivå tilgang Funksjoner SYSTEM STILL TID STILL DATO RE KONFIGURASJON C BUS VELG LOGISK STRUKTUR OMRÅDE... Funksjonsoversikt OMRÅDE BYTTE FORSINKET ALARM/NORMAL DRIFT VIS ANTALL BRANNALARMER NULLSTILL ANTALL BRANNALARMER VIS ANTALL OVERFØRTE ALARMER INNKOBLING ALARMORGANER UTKOBLING ALARMORGANER ALARMORGANER STARTES VED BRANN ALARMORGANER STOPPES VED BRANN START TEST ALARMORGANER INNKOBLING ALARMOVERFØRING UTKOBLING ALARMOVERFØRING INNKOBLING OVERFØRING ANDRE UTKOBLING OVERFØRING ANDRE INNKOBLING FEILOVERFØRING UTKOBLING FEILOVERFØRING VIS HENDELSEMINNE Funksjonsoversikt HENDELSEMINNE VIS ALLE MELDINGER VIS ALLE BRANNMELDINGER VIS ALLE FEILMELDINGER VIS ALLE UTKOBLINGSMELDINGER VIS ALLE INFORMASJONSMELDINGER VIS ALLE TESTALARM MELDINGER SEKSJON... Funksjonsoversikt SEKSJON samme funksjonsmeny som under valg -- BRANN DETEKSJON -- SLOKKE SEKSJONER -- STYRE--/VARSLINGS SONER men omfatter alle typer seksjoner 22 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

23 Oversikt betjening forts. HOVEDMENY BRANN DETEKSJON SLOKKE SEKSJONER STYRE-/VARSLINGS SONER LOGISK STRUKTUR FYSISK STRUKTUR Merk: = trykk tast = trykk tast OK ^/v:velg OPP/NED OK:VELG :FUNKSJON VELG FYSISK STRUKTUR BETJENINGSTERMINAL CT11/CI11 Nivå tilgang Funksjonsoversikt TERMINAL HENT INFORMASJON TERMINAL START LAMPETEST SETT KONTRAST PÅ DISPLAY SETT LYDNIVÅ PÅ SUMMER HENT HENDELSEMINNE TERMINAL SETT SKRIVER (TERMINAL) --> AV SETT SKRIVER (TERMINAL) --> PÅ START SKRIVERTEST /TERMINAL) Funksjonsoversikt HENDELSEMINNE VIS ALLE MELDINGER VIS ALLE BRANNMELDINGER VIS ALLE FEILMELDINGER VIS ALLE UTKOBLINGSMELDINGER VIS ALLE INFORMASJONSMELDINGER VIS ALLE TESTALARM MELDINGER I/O FUNKSJONER Funksjonsoversikt I/O HENT INFORMASJON I/O KRAFTFORSYNING Funksjonsoversikt KRAFTFORSYNING HENT INFORMASJON KRAFTFORSYNING START BATTERITEST CT FUNKSJONER Funksjonsoversikt CT HENT INFORMASJON FUNKSJONER LINJEKORT Funksjonsoversikt LINJEKORT HENT INFORMASJON I--BUS ENHETER RE--KONFIGURERING D--BUS SENTRALENHET CC11 Funksjonsoversikt SENTRALENHET HENT INFORMASJON SENTRALENHET HENT HENDELSEMINNE SENTRAL SETT SKRIVER (SENTRAL) --> AV SETT SKRIVER (SENTRAL) --> PÅ START SKRIVERTEST (SENTRAL) Funksjonsoversikt HENDELSEMINNE VIS ALLE MELDINGER VIS ALLE BRANNMELDINGER VIS ALLE FEILMELDINGER VIS ALLE UTKOBLINGSMELDINGER VIS ALLE INFORMASJONSMELDINGER VIS ALLE TESTALARM MELDINGER STASJON I/O- FUNKSJONER (enhet) Funksjonsoversikt SENTRALENHET HENT INFORMASJON I--BUS ENHETER Funksjonsoversikt ENHET HENT INFORMASJON ENHET KRAFTFORSYNING Funksjonsoversikt KRAFTFORSYNING HENT INFORMASJON KRAFTFORSYNING START BATTERITEST FUNKSJONER/LINJER CC (enhet) Funksjonsoversikt SYSTEMFUNKSJONER HENT INFORMASJON I--BUS ENHETER RE--KONFIGURERING D--BUS Funksjonsoversikt ENHET HENT INFORMASJON ENHET Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. 23

24 Notater 24 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

25 Siemens Building Technologies AS Fire Safety Telefon Telefax Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. 25

Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. System Program Version 3.6.

Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. System Program Version 3.6. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3 System Program Version 3.6.0 Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330 Vi verner liv, miljø og verdier... P-ASAFE-FO/FN Rev.

Detaljer

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem Delta OP Brukerhåndbok Betjeningspanel Brannalarmsystem 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Novar AS. Uten skriftlig tillatelse fra Novar AS er det ulovlig

Detaljer

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG KONVENSJONELL BETJENINGSVEILEDNING Innholdsfortegnelse 1. VOICEPANEL...3 1.1 NORMAL DRIFT...3 1.2 BRANNALARM...3 1.2.1 Lokaliser brannstedet...4 1.2.2 Avstill lydsignal...4

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Regler for automatiske brannalarmanlegg

Regler for automatiske brannalarmanlegg Regler for automatiske brannalarmanlegg Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986 3. utgave, gjelder fra 1. juli 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 0 FORORD

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

Innhold. Del 5 Brukerinnstillinger. Del 1 Innledning. Del 2 Av- og påslag av systemet. Del 3 Alarm og feilindikering. Del 6 Test og vedlikehold

Innhold. Del 5 Brukerinnstillinger. Del 1 Innledning. Del 2 Av- og påslag av systemet. Del 3 Alarm og feilindikering. Del 6 Test og vedlikehold SECTOR_INNERS_NYE copy.qxd 24-11-08 15:14 Page 1 Innhold Del 1 Innledning 1.1. Generelt S. 03-04 1.2. Aksjonsplan S.05 Del 2 Av- og påslag av systemet 2.1 Før du slår på alarmen S. 06 2.2 Slå på hele alarmen

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger:

Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger: Brukerveiledning Viktig informasjon Denne brukerveiledning er laget etter følgende forutsetninger og begrensninger: Brukerveiledning RISCO Group har eiendomsretten til informasjonen som denne brukerveiledning

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

POWERMAX+ Brukerveiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467U 1

POWERMAX+ Brukerveiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467U 1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Brukerveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...4 1.1 Oversikt...4 1.2 Systemfunksjoner...5 1.3 Definisjoner...5 1.4 Symboler brukt i denne manualen...5 1.5 Taster

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1.

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1. Brukermanual og kontrolljournal SENTRALAPPARAT PC158O Versjon 1.O1 - JD9806 Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder PC1580 RK1580 og PC5506 Versjon 1.00 - JD9806 Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok 2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok VARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensinger med hensyn til bruk og funksjoner, og informasjon om ansvarsbegrensingene til produsenten.

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C

Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel : 22 08 02 20 Fax : 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Ved tekniske spørsmål vedrørende alarmanlegget, kontakt

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brannalarm og sikkerhet Overordnet alarm og betjeningsstasjon MM8000

Brannalarm og sikkerhet Overordnet alarm og betjeningsstasjon MM8000 I moderne bygningsmasse med mange mennesker tilstede og store verdier plassert eller installert, vil behovet for ulike sikkerhetsanlegg stadig øke. Konsekvensen ved et uhell eller en større ulykke blir

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER GSM-REX TRÅDLØS GSM ALARMSENDER OG STYRINGSENHET med ekstra terminaler V 25 GSM-REX 2. Art. nr: 07.630/ V 19 Holars AS Korr: 13.11.07 Side 1 (41) GSM-REX. 1 GSM-REX SOM STRØMSTYRINGSENHET 3 1.1 MONTERING

Detaljer