AlgoRex. Betjeningsveiledning. AlgoPilot B3Q480. Varenummer: Fire Safety. Utgave: EP7F. SiemenssBuildingTechnologies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AlgoRex. Betjeningsveiledning. AlgoPilot B3Q480. Varenummer: 2068. Fire Safety. Utgave: 07.03 EP7F. SiemenssBuildingTechnologies"

Transkript

1 AlgoRex AlgoPilot B3Q480 Betjeningsveiledning EP7F Varenummer: 2068 Utgave: Fire Safety SiemenssBuildingTechnologies

2 Innhold: Utforming AlgoPilot betjeningsterminal... Side: 3 Presentasjon og betjeningskonsept / brannalarm... Side: 4 Terminologi, Område, Seksjon, Sone... Side: 5 Meldingskategorier... Side: 6 Presentasjon og betjeningskonsept / betjening... Side: 7 Tilgang for betjening... Side: 8 Alarm/presentasjon og betjening... Side: 9 Feil/presentasjon og betjening... Side: 12 Detektorsone, ut--/innkobling... Side: 13 Detektorsone, ut--/innkobling med tidsbegrensning... Side: 14, ut--/innkobling... Side: 15 Alarmorganer, ut--/innkobling... Side: 16 Endring av forhåndsprogrammerte parametersett... Side: 17 Historikkminne... Side: 18 Oversikt betjening... Side: 19 Notater... Side: 24 2 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

3 Utforming AlgoPilot betjeningsterminal Betjeningsterminal AlgoPilot CT11 Betjeningsterminalen er hovedenheten i systemet for meldinger og betjening. Flere betjeningsterminaler kan tilkobles samme brannalarmsystem. Betjeningsterminalen kan betjenes etter godkjent passord eller betjeningsnøkkel. 2 1 BRANN SLUKKEANLEGG AKTIVERT HOVEDMENY BRANN DETEKSJON SLOKKE SEKSJONER STYRE-/VARSLINGS SONER LOGISK STRUKTUR FYSISK STRUKTUR ^/v:velg OPP/NED OK:VELG :FUNKSJON 1a 1b 1c AlgoRex AlgoRex R R BRANNVENTILASJON AKTIVERT BRANNVESEN MOTTATT MELDING FLERE ALARMER 8 4 AVSTILL ALARMSTED UTKOBLET 3 5 TILBAKESTILL INFORMASJON UTKOBLING BRANN FEIL Alarm-- organisasjon Avbryt Alarmorganisering Prøvestilling Alarmorganer Styrekurser Alarmorganer ved Alarm aktivert DRIFT Feil Alarmorganer Feil Systemfeil C F2 7 AlgoPilot CT11 1 Teksten vises med rød eller grønn bakgrunnsfarge: -- rød for Brannmeldinger, -- grønn for andre meldinger eller betjening (slukker etter 10 minutter, senset), -- mørk, ingen meldinger eller ingen betjening pågår. For å få fram hovedmeny, trykk F2 tasten 1a Statuslinje 1b Valgt (merket) funksjon 1c Menylinje 2 Blinkende alarmsignal «BRANN»: aktiviseres ved brannalarm 3 Felt for indikasjon av status og betjening av funksjoner: indikerer funksjonsstatus og angir tilhørende betjeningsfunksjon 4 Avstill tast: bekrefter at melding er mottatt av operatør 5 Tilbakestill tast: tilbakestiller alarmmelding etter at situasjonen er under kontroll 6 Funksjonstastatur for den menystyrte betjeningen og tasting av passord: Funksjonene for og F2 varierer, avhengig av valgt betjeningsmeny og --status. tast for valg eller utførelse av funksjon. og tastene skifter merking for linjevalg (linje med inversert visning) opp eller ned. C (clear) tast for å angre hendelse. (del) tast fjerner karakteren til venstre for kursor. 7 Brannmannsnøkkel for å få tilgang til betjening. 8 Tast for visning av Flere samtidige Alarmer (om flere enn 2) Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. 3

4 Presentasjon - og betjeningskonsept / brannalarm Presentasjon av Brannalarm : BRANN ALARMOVERFØRING AKTIVERT 01 BRANNALARM DETEKTOR HOVEDBYGG/1.ETG ROM BRANNALARM DETEKTOR HOVEDBYGG/1. ETG ROM 102 VELG HENDELSETYPE TOTAL:2 :FUNKSJON Statuslinje Øvre sektor i display Nedre sektor i display Menylinje Statusl AlgoPilot Flere alarmer C A B Avstill Tilbakestill F C Displayet på terminalen kan vise 2 samtidige alarmer. =>Denøvresektorviser 1alarm => Den nedresektor viser 2 alarm (siste) Om det samtidig finnes flere enn 2 alarmer registrert i systemet, vil de mellomliggende kunne vises ved å søke gjennom alarmrekkefølgen => Søkingen gjøres med knappen Flere alarmer C eller piltasten for Brann 1. Trykk Avstill tasten A 2. Les tekst på statuslinje (øverste) ALARMOVERFØRING AKTIVERT 01 BRANNALARM DETEKTOR HOVEDBYGG/1.ETG ROM 104 TOTAL:1 => 3 mulige alarmvisninger Alarmsender for automatisk overføring til Brannvesenet aktiveres omgående VELG HENDELSETYPE :FUNKSJON ALARMOVERFØRING AKTIVERES OM 2:35 TOTAL:1 Total: 1 01 BRANNALARM DETEKTOR HOVEDBYGG/1.ETG ROM 104 Alarmsender for overføring aktiviseres innen..min..sek gjenstående tid telles ned i displayet VELG HENDELSETYPE RING BRANNVESENET TELEFON BRANNALARM DETEKTOR HOVEDBYGG/1.ETG ROM 104 VELG HENDELSETYPE :FUNKSJON TOTAL:1 :FUNKSJON Brannvesenet varsles ikke automatisk Benytt telefon for å kalle opp Brannvesenet eller om alarmoverføringen er alarmsenderenheten er blkert eller er feilaktig 3. Les i displayet hvor i bygget det er alarm fra 4. Oppsøk alarmstedet 5. Finn ut om det er en faresituasjon eller om situasjonen er under kontroll Faresituasjon: om brannvesenet er varslet: => Start evakuering og start intern slukkeinnsats om nedtelling pågår:... => Trykk inn manuell melder om ikke brannvesenet varsles: => Tilkall brannvesenet over telefon Under kontroll: om brannvesenet er varslet: => Be de begrense utrykningen om nedtelling pågår: => Trykk tast Tilbakestill B på terminalen om ikke brannvesenet varsles: => Trykk tast Tilbakestill B på terminalen Tilbakestilling av alarm: Tilbakestilling av alarmen kan først gjennomføres etter at nøkkel er betjent, eller rett passord er gitt. Om det ikke lar seg gjøre å tilbakestille alarmen, på grunn av tilstedeværende røk eller andre forhold, kan den aktuelle sonen kobles ut, og den resterende delen av anlegget tilbakestilles. 4 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

5 Terminologi Område, Seksjon og Sone Hva menes med et Område? Vanligvis omfatter dette hele bygningen eller deler av enstørrebygning. Detteer ogsåutgangspunktetforoppstart og tilgjengelighet for betjening. Dette omfatter den naturlige samhørigheten til flere, tilhørende seksjoner til området Område Hovedbygg OMRÅDE 01 HOVEDBYGG 02 PRODUKSJONSHALL :SEKSJON F2:HOVEDMENY :FUNKSJON Hva menes med en «Seksjon»? Vanligvis omfatter dette en etage eller en del av en atage. Dette er den overordnede logiske betegnelsen på en eller flere tilhørende soner SEKSJONER BRANN ETAGE ETAGE ETAGE Seksjon «2 etage» :SONE F2:OMRÅDE :FUNKSJON Hva menes med en «Sone»? Vanligvis omfatter dette det enkelte rom i bygget. Dette betyr at vi i systemet oppererer med soner som omfatter automatiske branndetektorer soner som omfatter manuelle brannmeldere soner som omfatter styrefunksjoner og varslingsfunksjoner SONER BRANN 01 ROM ROM ROM 205 Sone Rom 204» :D-BUSSENHET F2:SEKSJON :FUNKSJON Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. 5

6 Meldingskategorier Hvilke hendelsetyper er tilgjengelige? Brann alarmmeldinger registrert av systemet Prioritet 1 Feil meldinger som tilsier at tiltak må iverksettes Prioritet 2 Utkobling funksjoner i systemet som er Prioritet 3 Informasjon meldinger som gir beskjed om systemstatus Prioritet 4 BRANN SLUKKEANLEGG AKTIVERT AlgoRex AlgoRex R R BRANNVENTILASJON AKTIVERT BRANNVESEN MOTTATT MELDING FLERE ALARMER AVSTILL ALARMSTED UTKOBLET INFORMASJON UTKOBLING BRANN FEIL TILBAKESTILL Alarm-- organisasjon Alarmorganer Alarmorganer ved Alarm Feil Alarmorganer F2 Avbryt Alarmorganisering aktivert Feil Prøvestilling Styrekurser DRIFT Systemfeil 0 C AlgoPilot CT11 1 Informasjon indikasjonsfelt Trykk tast 2 for å få fram informasjon status. -- Informasjonsmeldinger vises i displayet. 3 Utkobling indikasjonsfelt Trykk tast 4 for å få fram aktuelle utkoblede systemfunksjoner. -- Meldinger vises om ikke meldinger av høyere prioritet er registrert. 5 Brann indikasjonsfelt Trykk tast 6 for å få fram brannalarmmeldinger. -- Denne meldingstype vises alltid omgående. 7 Feil indikasjonsfelt Trykk tast 8 for å få fram aktuelle feilmeldinger. -- Meldinger vises om ikke meldinger av høyere prioritet er registrert. Merk: Det er alltid mulig å ta fram informasjon om den enkelte hendelsetype ved å trykke respektive knapp. Om det er valgt visning fra hendelsetype med lavere prioritet enn den hendelsetype systemet presenterer, vil den høyeste vises, etter at tiden for visning av lavere prioritert går ut. 6 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

7 Presentasjon - og betjeningskonsept / betjening Oppstart for betjening av brannalarmanlegget 1. Trykk tast F2 INFORMASJON 01 NORMAL DRIFT HOVEDBYGG TOTAL:1 BRANN VELG HENDELSETYPE :FUNKSJON TORS 24-SEPT : C F2 PASSORD:- ELLER BRUK NØKKEL 0..9,del:PASSORD :GODKJENN c:avslutt PASSORD KORREKT AUTORISERT BETJENINGSNIVÅ: 2.xx 2. Tast passord og bekreft med eller benytt nøkkel for tilgang 3. Velg funksjon i HOVEDMENY med piltastene og bekreft med Den valgte funksjon vises inversert Funksjonen BRANN DETEKSJON benyttes for å komme fram til en seksjon, sone eller element (= detektor) for å koble ut/inn detektorsone(r) sette detektorsone(r) i ulike funksjonsmodus basert på ønsket systemfunksjon Funksjonen SLUKKE SEKSJONER benyttes for å komme fram til en slukkeseksjon, for å koble ut/inn detektorsoner som har tilhørighet til slukkeseksjonen sette detektorer tilhørende slukkeseksjonen til ønsket funksjonsmodus teste varslings-- og presentasjonsfunksjoner tor slukkeseksjonen Funksjonen STYRE -/VARSLINGS SONER benyttes for å komme fram til en kontrollsone (stying/varsling), for å koble ut/inn styrings--/ varslingsfunksjoner manuellt aktivere eller deaktivere en styring/varsling Funksjonen LOGISK STRUKTUR benyttes for å komme fram til alle typer seksjoner og soner, for å koble ut/inn, aktivere etc. Funksjonen FYSISK STRUKTUR for å aktivisere spesifikke systemfunksjoner, så som lampetest skrivertest, koble ut/inn skriver etc. HOVEDMENY BRANN DETEKSJON SLOKKE SEKSJONER STYRE-/VARSLINGS SONER LOGISK STRUKTUR FYSISK STRUKTUR ^/v:velg OPP/NED :VELG :FUNKSJON Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. 7

8 Tilgang for betjening Hvordan oppnå tilgang for betjening? Frontdør åpnes ved å plassere nøkkel 2 i liggende posisjon. Døren åpnes fysisk ved et trykk i øvre del av skravert trekantet felt rundt døren ( ). Etter at døren er åpnet settes nøkkel 2 i stående posisjon igjen før betjening startes. Ved oppstart for betjening ber systemet om å benytte nøkkel eller passord. Nøkkel 2 plasseres igjen i liggende stilling, eller tilhørende passord tastes på tastaturet 1. INFORMASJON UTKOBLET BRANN FEIL Alarm organisering Avryt Alarmorganisering Prøvestilling Alarmorganer Styrekurser Alarmorganer ved Alarm aktivert DRIFT Feil alarmorganer Feil Systemfeil C F2 2 AlgoPilot CT11 Hvilke sikkerhetsnivåer er mulige? Tilgang nivå 1 Generell Tilgang nivå 2.1 Bruker tilgang med nøkkel eller kode Tilgang nivå 2.2 Anleggsansv. tilgang med kode Tilgang nivå 3 Service tilgang med kode Merk: Hovedmenyen er tilgjengelig etter at passordet er tastet og akseptert. Start betjening 4. Trykk tasten displayvisning for passordtasting vises 5. Tast passordet og trykk tasten TORS 24-SEPT :23 PASSORD:- ELLER BRUK NØKKEL 0..9,del:PASSORD :GODKJENN c:avslutt Bekreftelsen «AUTORISERT BETJENINGS NIVÅ»eller «FEIL PASSORD»vises i displayet PASSORD KORREKT AUTORISERT BETJENINGSNIVÅ: 2.1 For å avbryte betjeningen, tast C 6. Følg menyen i displayet for betjening HOVEDMENY BRANN DETEKSJON SLUKKE SEKSJONER STYRE-/VARSLINGS SONER LOGISK STRUKTUR FYSISK STRUKTUR LOGISK ADRESSE (CSX NR) ^/v:velg OPP/NED :VELG :FUNKSJON 8 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

9 Alarm / presentasjon og betjening Hvordan betjene Brannmeldinger? 1. Oppsøk omgående betjeningsterminalen 2. Trykk Avstill 1 tasten (bekreft alarmen) 3. Les alarmstedet i displayet 4. Oppsøk alarmstedet 5. Vurder om det er en faresituasjon eller ikke 6. Brann: Aktiviser nærmeste manuelle brann-- melder eller tasten Avbryt alarmorganisering 2 Ingen fare: Tilbakestill systemet (Trykk tast Tilbakestill 3 ) BRANN FLERE ALARMER INFORMASJON UTKOBLING BRANN FEIL 2 AlgoPilot CT11 AlgoRex 1 AVSTILL 3 TILBAKESTILL F C Displayvisning av brannalarmer: 1. brann - alarm Sone «Rom 104» Rom brann - alarm Rom 102 Sone «Rom 102» Rom 103 Korridor Rom 104 ALARMOVERFØRING AKTIVERES OM 2:15 TOTAL:2 01+BRANNALARM DETEKTOR 1. alarm + HOVEDBYGG / 1.ETG ROM 104 felt visning 02+BRANNALARM DETEKTOR HOVEDBYGG / 1.ETG siste alarm ROM 102 VELG HENDELSETYPE :FUNKSJON Opp til 2 meldinger kan vises i displayet samtidig Øvre linje (statuslinje) -- Tid til aktivisering av alarmoverføring (eller melding «Brannvesenet varslet») -- Antall meldinger Midtre felt (alarmer) Første alarm vises i øvre felt, den siste i nedre felt. Ved flere enn 2 samtidige alarmer, vises disse med tasten Flere Alarmer Nedre linje(menylinje for betjening) -- Trykk for å ta fram «Funksjonsmeny sone» Supplerende aksjonstekster 1. Trykk tast Brann og velg den aktuelle alarmen ved å benytte tasten. Den valgte alarmen vises i inversert presentasjons status. 2. Trykk F2 tasten Aksjonsteksten tilhørende alarmen vises i displayet Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. ALARMOVERFØRING AKTIVERT 01+BRANNALARM DETEKTOR HOVEDBYGG / 1.ETG ROM BRANNALARM DETEKTOR HOVEDBYGG / 1.ETG ROM 102 VELG HENDELSETYPE TOTAL:2 :FUNKSJON ALARMOVERFØRING AKTIVERT TOTAL:2 VÆR SPESIELLT OPPMERKSOM PÅ PROBLEMER MED UTLUFTING FRA ROMMET!! RING SVENDSEN PÅ TELEFON ELLER PETTERSEN PÅ TELEFON :FUNKSJON F2:MELDING C:AVBRYT 9

10 Alarm / presentasjon og betjening forts. Hvordan håndtere brannmeldinger? Øvre linje (statuslinje) presenterer status for alarmoverføring ALARM er aktivisert? Alarmen overføres innen...?... 2 Tilkall Brannvesenet?... " ALARMOVERFØRING ER AKTIVISERT Alarmsender er aktivisert Gul INDIKATOR innebygget i tasten AVSTILL blinker 1. Trykk tast AVSTILL 1 (blinkende indikator) 2. Les stedsangivelsen for første alarm i øvre sektor av displayet 3. Oppsøk alamstedet snarest 4. Klarlegg om det er en «Faresituasjon» eller «Situasjonen er under kontroll»: Faresituasjon... start evakuering, start intern slukkeinnsats Under kontroll:... Be om begrenset utrykning. Trykk tast TILBAKESTILL... systemet går over til Normal Drift 3 " Alarmen overføres innen 4:31 (min) Alarmsender aktiveres etter utgått tid Gul INDIKATOR innebygget i tasten AVSTILL blinker 1. Trykk tast AVSTILL 1 (blinkende indikator) innen tiden har løpt ned til 0:00 2. Les stedsangivelsen for første alarm i øvre sektor av displayet 3. Oppsøk alarmstedet snarest 4. Klarlegg om det er en Faresituasjon eller Situasjonen er under kontroll : Faresituasjon... aktiviser nærmeste Manuelle brannmelder, eller trykk tasten... Avbryt Alarmorganisering 2 på Betjeningsterminalen... alarmsender aktiviseres Under kontroll:... Trykk tasten TILBAKESTILL 3 (blinkende indikator)... indikasjonen opphører og systemet går over til Normal Drift " Ring Brannvesenet på telefon 110 Gul INDIKATOR innebygget i tasten AVSTILL blinker 1. Trykk tast AVSTILL 1 (blinkende indikator) 2. Les stedsangivelsen for første alarm i øvre sektor av displayet 3. Oppsøk alarmstedet snarest 4. Klarlegg om det er en «Faresituasjon» eller «Situasjonen er under kontroll»: Faresituasjon... ring omgående Brannvesenet Under kontroll:... Trykk tasten TILBAKESTILL 3 (blinkende indikator)... indikasjonen opphører og systemet går over til Normal Drift 10 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

11 Alarm / presentasjon og betjening forts. Funksjonsprinsipp for alarmorganisering Ved systemstatus «Forsinket Alarm», vil automatiske detektorer og manuelle meldere aktivisere alarmfunksjonene forskjellig i brannalarmstatus. Alarm Systemstatus «Forsinket» Systemstatus «Normal» Manuell melder aktivisert Brannvesenet varsles omgående. Brannvesenet varsles omgående. Automatisk røkdetektor Brannvesenet varsles etter den forhåndsprogrammerte Brannvesenet varsles verifiseringstiden Prosedyre for alarmhåndtering: 1. Bekreft alarmen innenfor tildelt tid for bekreftelse (V1) og oppsøk omgående alarmstedet 2. Vurder faresituasjonen om det er brann eller ikke. 3. Ved brann aktiveres nærmeste manuelle brannmelder eller trykk tasten Avbryt Alarmorganisering på terminalen. 4. Om det ikke er en faresituasjon tilbakestilles systemet før utgangen av programmert tid for undersøkelse (V2). omgående. Alarm verifiserings tid «V1» V1 =... min. Dette er en nedtellingstid som aktiviseres ved alarm når systemet står i systemstatus Forsinket Alarm. Påse at alarmen bekreftes innen den forhåndsprogrammerte nedtellingstiden. Om denne tiden overskrides så overføres alarmen automatisk til brannvesenet og varsling aktiviseres. Den til enhver tid gjenstående nedtellingstid vises i displayet. Brannmeldingen må bekreftes før nedtellingstiden går ut. Alarm undersøkelses tid «V2» V2 =... min. Dette er en nedtellingstid som aktiviseres ved alarm når systemet står i systemstatus Forsinket Alarm. Muliggjør undersøkelse av alarmstedet innenfor en definert tidshorisont Om denne tiden overskrides så overføres alarmen automatisk til brannvesenet og varsling aktiviseres. Den til enhver tid gjenstående nedtellingstid vises i displayet. Brannmeldingen må tilbaksetilles før nedtellingstiden går ut, om det ikke er en reell brann. Om alarmen ikke lar seg avstille, så merk følgende: Om alarmen ikke lar seg avstille og blir stående i displayet, kan respektive detektorsone kobles ut ved å trykke tasten. Om det ikke er ønskelig å koble sonen ut, trykk tast C eller avvent til meldingen opphører. Max. 4 soner kan utkobles samtidig med denne funksjon. ** TILBAKESTILLING KAN IKKE SKJE** ** DETEKTORSONE(R) FORTSATT I ALARM ** FOR Å UTKOBLE SONE(R) -> TRYKK KNAPP INGEN UTKOBLING TRYKK KNAPP: C Såsnart forholdene på alarmstedet er normalisert, kobles aktuelle detektorsoner inn igjen. Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. 11

12 Feil / presentasjon og betjening Betjeningsprosedyre for feilmeldinger 1. Bekreft feilmeldingen ved å trykke tast Avstill 2. Les displayteksten for feiltype og komponent i systemet 3. Oppsøk kilden for feilen 4. Om ikke feilen kan utbedres så ring Cerberus A/S Servicesenter Muligheter for enkel utbedring ved feil Automatisk detektor: Oppsøk stedet for plassering av detektoren, om den er demontert så: sett inn ny detektor av samme type om detektoren er defekt så: erstatt denne med detektor fra reservelageret. Viktig: benytt samme detektortype som erstatning for den defekte FEIL TOTAL:1 01 DETEKTOR HOVEDBYGG/1.ETG 01/001/001/01 ROM 102 VELG HENDELSE TYPE :FUNKSJON Defekt Manuell melder: Oppsøk stedet for plassering av melderen, om glasset er knust så: sett inn nytt glass ved annen type feil så: ring servicetelefon FEIL TOTAL:1 01 MANUELL MELDER KNUST GLASS HOVEDBYGG/1.ETG KORRIDOR 01/001/001/01 VELG HENDELSE TYPE :FUNKSJON Slutt på papir i skriver (om tilknyttet): Oppsøk plasseringen av skriveren, sett inn nytt papir, se «Skriver: Bytte skriverpapir». FEIL 01 SLUTT PÅ PAPIR I SKRIVER HOVEDBYGG / 1. ETG. VELG HENDELSE TYPE TOTAL:1 :FUNKSJON Feil i kraftforsyning Ved nettutfall: avvent situasjonen, systemet vil fungere på batteridrift i den tiden nettet er ute Mangel på driftsspenning, men nettet ellers er OK: kontroller hovedsikringen til tilførselskurs for BRANN. Skift til ny sikring for denne kursen. FEIL 01 NETTUTFALL SENTRALENHET, KJELLER VELG HENDELSE TYPE TOTAL:1 :FUNKSJON For andre feilmeldinger fra systemet, ring Siemens Building Technologies Servicetelefon eller ditt lale avdelingskontor 12 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

13 Detektorsone, ut -/innkobling Detektorsone utkobling Automatiske og manuelle soner kan utkobles. Dette er kun nødvendig ved omfattende vedlikeholds-- eller ombyggingsarbeid i området for sonen. --Soner med røkdetektorer om større mengder røk eller røklignende forurensing finner sted. --Soner med varmedetektorer om kraftig temperaturstigning eller varmeutvikling finner sted --Manuelle soner om det kan være fare for uønsket aktivering av melderen Så snart det er praktisk mulig må soner innkobles til systemet igjen Merk En sone som er kan ikke overføre hverken brann -, varsel - eller feilmeldinger til systemet. Utkoblede soner vises i displayet på terminalen om ikke melding med høyere prioritet finnes i systemet. Prosedyre for soneutkobling 1. Trykk tast F2 Funksjonsmenyen vises 2. Trykk tast Oversikt over Område vises Trykk tast for å velge ønsket område... HOVEDMENY BRANN DETEKSJON SLOKKE SEKSJONER STYRE- /VARSLINGSSONER LOGISK STRUKTUR FYSISK STRUKTUR /v:velg OPP/NED :VELG :FUNKSJON... OMRÅDE 01 HOVEDBYGG 3. Trykk tast Oversikt over Seksjoner vises Trykk tast for å velge ønsket seksjon OK: SEKSJON SEKSJONER 01 KJELLER ETG. 03 HEISSJAKT ETG. :FUNKSJON 4. Trykk tast Oversikt over tilhørende Soner vises Trykk tast for å velge ønsket sone 5. Trykk tast Funksjonsmeny for Sone vises Trykk tast Sonen er nå koblet ut. Om det ønskes tidsbegrenset utkobling, se neste side. OK:SONE F2:OMRÅDE :FUNKSJON SONER 01 ROM ROM LAGER 04 MØTEROM 05 KORRIDOR OK:ELEMENT F2:SEKSJON :FUNKSJON... FUNKSJONSOVERSIKT SONE : UTKOBLING SONE SONE -> UTK. MED TIDSBEGRENSNING INNKOBLING SONE SETT SONE -> PRØVESTILLING PÅ SETT SONE -> PRØVESTILLING AV OK:UTFØR :SONER C:AVBRYT Innkobling av detektorsone 1. Trykk tast Utkobling og velg den ønskede sone med tasten, om nødvendig. Den valgte sonen vises i inversert presentasjons status.... UTKOBLET TOTAL:1 01 DETEKTOR SONE UTKOBLET HOVEDBYGG / 1. ETG MØTEROM 2. Trykk tast Funksjonsmeny for Sone vises Trykk tasten for å velge funksjon INNKOBLING SONE og trykk tasten Sonen er dermed innkoblet igjen. Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. UTKOBL,^/v:RULL FUNKSJONSOVERSIKT SONE : UTKOBLING SONE SONE-> UTK. MED TIDSBEGRENSNING INNKOBLING SONE SETT SONE -> PRØVESTILLING PÅ SETT SONE -> PRØVESTILLING AV :FUNKSJON OK:UTFØR :SONER C:AVBRYT OK:UTFØR :SONER C 13

14 Detektorsone, ut -/innkobling med tidsbegrensning Detektorsone utkobling med tidsbegrensning Denne funksjonen gjør det mulig å tidsbegrense en utkobling. Etter at den definerte tiden løper ut, kobles sonen automatisk inn igjen i systemet. Tidsbegrensningen kan settes til max. 18 timer. TRinn 1..4 er identisk med betjening for soneutkobling uten tidsbegrensning. 5. Trykk tast Funksjonsmenyen vises Trykk tast for å velge ønsket funksjon Tykk tast FUNKSJONER FOR SONE UTKOBLING SONE SONE -> UTK. MED TIDSBEGRENSNING INNKOBLING SONE SETT SONE -> PRØVESTILLING PÅ SETT SONE -> PRØVESTILLING AV 6. Velg tidsrom med talltastene på tastaturet ( TTMM = timer og minutter). Trykk tast for å bekrefte OK:UTFØR :SONER C:AVBRYT SONEUTKOBLING MED TIDSBEGRENSNING KOBLE UT I TT MM v ,:ANGI NR. OK:UTFØR C:AVBRYT Den valgte sonen kobles ut med tidsbegrensning. Dette vises i displayet som en utkoblingsmelding (om det ikke finnes andre meldingen med høyere prioritet). UTKOBLET TOTAL: 1 01 DETEKTOR SONE UTKOBLET HOVEDBYGG / 1. ETG MØTEROM :FUNKSJON Detektorsone utkobling, forlenge tidsbegrensningen: Utkoblingstidsrommet for en sone som er med tidsbegrensning kan økes under utkoblingstiden. Dette gjøres ved å trykke tasten for UTKOBLINGER. Dermed blir meldingen i displayet merket (sort bakgrunn på teksten) og ved å trykke kommer betjeningsfunksjonene for valgt sone fram i displayet. Ved å gå til SONEUTKOBLING MED TIDSBEGRENSNING, som beskrevet over, kan ny, utvidet tid, velges. Eller det er også mulig å koble sonen inn igjen, før det opprinnelig valgte tidsrommet for automatisk innkobling. 14 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

15 ut -/innkobling sutstyr er tilkoblet systemet BRANN ja, terminerer:... nei FEIL ja, terminerer:... nei Funksjon alarmoverføring Utganger aktiveres i systemet for overføring av Brann eller Feil til beredsskapsapparatet for aksjon. Når er det nødvendig å koble ut alarmoverføringen? Vanligvis aktiviseres utgangene ved tilfelle av Brann eller Feil, men bør utkobles ved testing eller større endringer i brannalarmanlegget. Meld alltid fra til Brannvesenet ved utkobling.tasten 1 på indikasjonsfeltet benyttes. Indikator 2 lyser ved utkobling. INFORMASJON UTKOBLET BRANN FEIL Alarm organisering Avryt Alarmorganisering Prøvestilling Alarmorganer Styrekurser Alarmorganer ved Alarm aktivert DRIFT Feil alarmorganer Feil Systemfeil C F2 AlgoPilot CT Utkobling alarmoverføring Trykk tast 1 Status vises Indikator 2 lyser er koblet ut UTKOBLET 01 ALARMOVERFØRING UTKOBLET HOVEDBYGG 01/000/000/01 VELG HENDELSE TYPE :FUNKSJON Innkobling alarmoverføring Trykk tast 1 Indikator 2 slukker er koblet inn Merk Ut-- og innkobling kan også gjøres fra tastaturet, individuellt for Brann og Feil. Ved ønske om differensiert utkobling ved Multi--område funksjon (kun utkobling for noen områder), er denne ut--/innkobling kun mulig fra tastaturet. Overføringen bør prøves regelmessig ved å aktivere en manuell melder. Varsle alltid brannvesenet før prøving. Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. 15

16 Alarmorganer ut -/innkobling Når er det nødvendig å koble ut alarmorganer (klker,sirener summere o.l.)? Vanligvis aktiviseres utgangene ved tilfelle av Brann,men bør utkobles ved testing.tasten Alarmorganer 1 på indikasjonsfeltet benyttes. Indikator 2 lyser ved utkobling. INFORMASJON UTKOBLET BRANN FEIL Alarm organisering Avryt Alarmorganisering Prøvestilling Alarmorganer Styrekurser Alarmorganer ved Alarm aktivert DRIFT Feil alarmorganer Feil Systemfeil C F2 AlgoPilot CT Utkobling alarmorganer Trykk tast 1 Status vises Indikator 2 lyser Alarmorganer er UTKOBLET 01 ALARMORGANER UTKOBLET HOVEDBYGG 01/000/000/01 VELG HENDELSE TYPE :FUNKSJON Innkobling alarmorganer Trykk tast 1 Indikator 2 slukker Alarmorganer er koblet inn Merk Ut-- og innkobling kan også gjøres fra tastaturet, individuellt for Brann og Feil. Ved ønske om differensiert utkobling ved Multi--område funksjon (kun utkobling for noen områder), er denne ut--/innkobling kun mulig fra tastaturet. 16 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

17 Endring av forhåndsprogrammerte parametersett Denne muligheten gjelder kun for interaktive AlgoRex detektorer. Når er det behov av å endre parametersett? Det gjelder når det er behov av å endre funksjonen til ett parametersett som krever en mer omfattende røkmengde før alarm aktiviseres. Denne mulighet kan ogå sees som et alternativ til funksjonsmodus VEDLIKEHOLD. Endre parametersett Punkt 1til4tilsvarer soneutkobling (se tidligere punkt) 5. Trykk tast for å velge ønsket element ELEMENT BRANN 01 KONFERANSEROM 02 KONFERANSEROM 03 KONFERANSEROM 04 KONFERANSEROM :D-BUSS ENHET F2:SONE :FUNKSJON 6. Trykk tast Funksjonemenyen for element vises 7. Velg HENT INFORMASJON ELEMENT Status og infomasjon for elementet vises. Her vil det gå fram hvilket parametersett som er programmert. Se etterfølgende side for å finne alternativ. FUNKSJONER FOR ELEMENTER HENT INFORMASJON ELEMENT UTKOBLING ELEMENT INNKOBLING ELEMENT AKTIVISER ELEMENT DEAKTIVER ELEMENT ENDRE PARAMETERSETT :UTFØR :ELEMENT C:AVSLUTT INFORMASJON ELEMENT KRITISK FEIL NEI UTKOBLET NEI gjeldende AVVIK NEI FARENIVÅ 0 opprinnelig PARAMETERSETT 007 (005) 8. Gå tilbake til funksjonsmenyen for element Velg ENDRE PARAMETERSETT 9. Trykk tast Oversikt over tilgjengelige parametersett vises Trykk tast for å velge det ønskede parametersett FUNKSJONER FOR ELEMENTER INNKOBLING ELEMENT AKTIVISER ELEMENT DEAKTIVER ELEMENT ENDRE PARAMETERSETT PARAMETERSETT-> OPRINNELIG :UTFØR :ELEMENT C:AVSLUTT TILGJENGELIGE PARAMETERSETT ^/v:velg OK:UTFØR C:AVSLUTT 10.Trykk tast for å bekrefte valg av alternativt parametersett. Detektorer som har endret parametersett vises i displayet som INFORMASJON,om ikke melding av høyere prioritet vises. INFORMASJON 01 PARAMETERSETT ER ENDRET HOVEDBYGG / 1. ETG KONFERANSEROM VELG HENDELSE TYPE :FUNKSJON Sette parametersett tilbake til opprinnelig 1. Velg hendelsetype med tast INFORMASJON. Trykk tast for å velge element med endret parametersett. Det valgte vises i inversert presentasjons status. 2. Trykk tast Funksjonsmenyen for element vises. Trykk tast for å velge «PARAMETERSETT --> OPPRINNE- LIG»og trykk tasten. FUNKSJONER FOR ELEMENTER INNKOBLING ELEMENT AKTIVISER ELEMENT DEAKTIVER ELEMENT ENDRE PARAMETERSETT PARAMETERSETT->OPPRINNELIG :UTFØR :ELEMENT C:AVSLUTT Merk PARAMETERSETT --> OPPRINNELIG betyr det parametersett systemet i utgangspunktet er programmert for. Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. 17

18 Historikkminne Hente informasjon fra historikkminne 1. Trykk tast Funksjonsmenyen vises 2. Trykk tast Oversikt over Område vises Trykk tast for å velge ønsket område HOVEDMENY BRANN DETEKSJON SLOKKE SEKSJONER STYRE-/VARSLINGS SONER LOGISK STRUKTUR FYSISK STRUKTUR LOGISK ADRESSE (CSX NR) OK:VELG OMRÅDE 01 HOVEDBYGG 02 MASKINHALL 03 LAGERBYGG :FUNKSJON 3. Trykk tast Funksjonsmeny for Område vises Trykk tast for å velge funksjon «vis hendelsesminne» 4. Trykk tast Funksjonsmeny for Hendelseminne vises Trykk tasten for å velge den ønskede funksjon og trykk tasten Displayet viser nå den ønskede listen. Kun siste registrerte melding vises komplett, de tidligere tas fram ved å benytte tasten OK:VELG :FUNKSJON FUNKSJONSOVERSIKT OMRÅDE : UTKOBLING ALARMOVERFØRING INNKOBLING OVERFØRING ANDRE UTKOBLING OVERFØRING ANDRE INNKOBLING FEILOVERFØRING UTKOBLING FEILOVERFØRING... VIS HENDELSEMINNE OK:UTFØR :OMRÅDER C:AVBRYT FUNKSJONSOVERSIKT HENDELSEMINNE :... VIS ALLE MELDINGER VIS ALLE BRANNMELDINGER VIS ALLE FEILMELDINGER VIS ALLE UTKOBLINGSMELDINGER VIS ALLE INFORMASJONSMELDINGER VIS ALLE TEST_ALARMMELDINGER OK:UTFØR :OMRÅDER F2:-> DATO/TID HENDELSESMINNE MASKINHALL MOTORROM 21-FEB :26:43 INFORMASJON -DETEKTORSONE TIL FUNKSJONSTEST LAGERBYGG VESTRE FLØY ^/v:rull :SKRIV F2:->DATO/TID Merk med tasten F2 :-->DATO/TID kan hendelser innen for et angitt tidsrom velges og vises Utskrift av ønsket informasjon fra hendelseminne Punkt 1..4 tilsavrer hente informasjon, som beskrevet ovenfor: 5. Trykk tast Meny for utskrift fra hendelseminne vises Trykk tast F2 alle hendelser eller en spesifikk andel ved å benytte tastene og.bruk for å velge neste gruppe og tasten for å skrive de utvalgte hendelsene. SKRIV HENDELSEMINNE Utskrift fra: 09:00 21-FEB 1996 Utskrift til: 12:30 21-FEB 1996 OK:SETT :NESTE FELT F2:SKRIV ALT Merk Utskriftene skrives ut på den skriver som er tilkoblet den betjeningsterminalen som betjenes. 18 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

19 Oversikt betjening HOVEDMENY... BRANN DETEKSJON SLOKKE SEKSJONER STYRE-/VARSLINGS SONER LOGISK STRUKTUR FYSISK STRUKTUR Merk: = trykk tast = trykk tast ^/v:velg OPP/NED OK:VELG :FUNKSJON Nivå tilgang Funksjoner SYSTEM STILL TID STILL DATO RE KONFIGURASJON C BUS VELG BRANN DETEKSJON OMRÅDE... Funksjonsoversikt OMRÅDE BYTTE FORSINKET ALARM/NORMAL DRIFT VIS ANTALL BRANNALARMER NULLSTILL ANTALL BRANNALARMER VIS ANTALL OVERFØRTE ALARMER INNKOBLING ALARMORGANER UTKOBLING ALARMORGANER ALARMORGANER STARTES VED BRANN ALARMORGANER STOPPES VED BRANN START TEST AV ALARMORGANER INNKOBLING ALARMOVERFØRING UTKOBLING ALARMOVERFØRING INNKOBLING OVERFØRING ANDRE UTKOBLING OVERFØRING ANDRE INNKOBLING FEILOVERFØRING UTKOBLING FEILOVERFØRING VIS HENDELSEMINNE Funksjonsoversikt HENDELSEMINNE VIS ALLE MELDINGER VIS ALLE BRANNMELDINGER VIS ALLE FEILMELDINGER VIS ALLE UTKOBLINGSMELDINGER VIS ALLE INFORMASJONSMELDINGER VIS ALLE TESTALARM MELDINGER SEKSJON... Funksjonsoversikt SEKSJON UTKOBLING ALLE DETEKTORSONER INNKOBLING ALLE DETEKTORSONER UTKOBLING ALLE MANUELLE SONER INNKOBLING ALLE MANUELLE SONER SETT ALLE DETEKTORSONER --> PRØVEST AVSLUTT PRØVEST. ALLE DETEKTORSONER SETT ALLE MANUELLE SONER --> PRØVEST AVSLUTT PRØVEST. ALLE MANUELLE SONER DETEKTORSONER --> FUNKSJONSTEST PÅ DETEKTORSONER --> FUNKSJONSTEST AV SONE... Funksjonsoversikt SONE UTKOBLING SONE SONE --> UTK. MED TIDSBEGRENSNING INNKOBLING SONE SETT SONE --> PRØVESTILLING PÅ SETT SONE --> PRØVESTILLING AV SETT SONE --> VEDLIKEHOLD PÅ SETT SONE --> VEDLIKEHOLD AV AKTIVER SONE SETT SONE --> FUNKSJONSTEST PÅ SETT SONE --> FUNKSJONSTEST AV ELEMENT... Funksjonsoversikt ELEMENT HENT INFORMASJON UTKOBLING ELEMENT INNKOBLING ELEMENT AKTIVER ELEMENT DEAKTIVER ELEMENT ENDRE PARAMETERSETT PARAMETERSETT --> OPPRINNELIG Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. 19

20 Oversikt betjening forts. OK:VELG :FUNKSJON... HOVEDMENY BRANN DETEKSJON BRANN SLOKKEDETEKSJON SEKSJONER STYRE-/VARSLINGS SONER LOGISK STRUKTUR FYSISK STRUKTUR Merk: = trykk tast = trykk tast ^/v:velg OPP/NED OK:VELG :FUNKSJON Nivå tilgang Funksjoner SYSTEM STILL TID STILL DATO RE KONFIGURASJON C BUS VELG SLOKKE SEKSJONER OMRÅDE... Funksjonsoversikt OMRÅDE BYTTE FORSINKET ALARM/NORMAL DRIFT VIS ANTALL BRANNALARMER NULLSTILL ANTALL BRANNALARMER VIS ANTALL OVERFØRTE ALARMER INNKOBLING ALARMORGANER UTKOBLING ALARMORGANER ALARMORGANER STARTES VED BRANN ALARMORGANER STOPPES VED BRANN START TEST AV ALARMORGANER INNKOBLING ALARMOVERFØRING UTKOBLING ALARMOVERFØRING INNKOBLING OVERFØRING ANDRE UTKOBLING OVERFØRING ANDRE INNKOBLING FEILOVERFØRING UTKOBLING FEILOVERFØRING VIS HENDELSEMINNE Funksjonsoversikt HENDELSEMINNE VIS ALLE MELDINGER VIS ALLE BRANNMELDINGER VIS ALLE FEILMELDINGER VIS ALLE UTKOBLINGSMELDINGER VIS ALLE INFORMASJONSMELDINGER VIS ALLE TESTALARM MELDINGER SEKSJON... SONE... Funksjonsoversikt SEKSJON UTKOBLING AUTOMATISK SLOKKEUTLØSNING INNKOBLING AUTOMATISK SLOKKEUTLØSNING BLOKKERING AUTOMATISK OG MANUELL UTLØSNING INNKOBLING AUTOMATISK OG MANUELL UTLØSNING UTKOBLING ALLE DETEKTORSONER INNKOBLING ALLE DETEKTORSONER SETT ALLE DETEKTORSONER --> PRØVEST AVSLUTT PRØVEST. ALLE DETEKTORSONER DETEKTORSONER --> FUNKSJONSTEST PÅ DETEKTORSONER --> FUNKSJONSTEST PÅ SETT SLOKKESTYRING --> FUNKSJONSTEST PÅ SETT SLOKKESTYRING --> FUNKSJONSTEST AV SETT ALARMPANEL --> TEST PÅ SETT ALARMPANEL --> TEST AV START TEST AV ALARMORGANER START TEST AV SLOKKEVARSEL Funksjonsoversikt SONE UTKOBLING SONE SONE --> UTK. MED TIDSBEGRENSNING INNKOBLING SONE SETT SONE --> PRØVESTILLING PÅ SETT SONE --> PRØVESTILLING AV SETT SONE --> VEDLIKEHOLD PÅ SETT SONE --> VEDLIKEHOLD AV AKTIVER SONE SETT SONE --> FUNKSJONSTEST PÅ SETT SONE --> FUNKSJONSTEST AV ELEMENT... Funksjonsoversikt ELEMENT HENT INFORMASJON UTKOBLING ELEMENT INNKOBLING ELEMENT AKTIVER ELEMENT DEAKTIVER ELEMENT ENDRE PARAMETERSETT PARAMETERSETT --> OPPRINNELIG Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

21 Oversikt betjening forts. OK:VELG :FUNKSJON... HOVEDMENY BRANN DETEKSJON SLOKKE SEKSJONER STYRE-/VARSLINGS SONER LOGISK STRUKTUR FYSISK STRUKTUR Merk: = trykk tast = trykk tast ^/v:velg OPP/NED OK:VELG :FUNKSJON Nivå tilgang Funksjoner SYSTEM STILL TID STILL DATO RE KONFIGURASJON C BUS VELG STYRE -/VARSLINGS SONER OMRÅDE... Funksjonsoversikt OMRÅDE BYTTE FORSINKET ALARM/NORMAL DRIFT VIS ANTALL BRANNALARMER NULLSTILL ANTALL BRANNALARMER VIS ANTALL OVERFØRTE ALARMER INNKOBLING ALARMORGANER UTKOBLING ALARMORGANER ALARMORGANER STARTES VED BRANN ALARMORGANER STOPPES VED BRANN START TEST AV ALARMORGANER INNKOBLING ALARMOVERFØRING UTKOBLING ALARMOVERFØRING INNKOBLING OVERFØRING ANDRE UTKOBLING OVERFØRING ANDRE INNKOBLING FEILOVERFØRING UTKOBLING FEILOVERFØRING VIS HENDELSEMINNE Funksjonsoversikt HENDELSEMINNE VIS ALLE MELDINGER VIS ALLE BRANNMELDINGER VIS ALLE FEILMELDINGER VIS ALLE UTKOBLINGSMELDINGER VIS ALLE INFORMASJONSMELDINGER VIS ALLE TESTALARM MELDINGER SEKSJON... Funksjonsoversikt SEKSJON UTKOBLING ALLE SONER INNKOBLING ALLE SONER SONE... Funksjonsoversikt SONE UTKOBLING SONE INNKOBLING SONE AKTIVER SONE DEAKTIVER SONE ELEMENT... Funksjonsoversikt ELEMENT HENT INFORMASJON UTKOBLING ELEMENT INNKOBLING ELEMENT AKTIVER ELEMENT DEAKTIVER ELEMENT Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. 21

22 Oversikt betjening forts. OK:VELG :FUNKSJON... HOVEDMENY BRANN DETEKSJON SLOKKE SEKSJONER STYRE-/VARSLINGSKURSER LOGISK STRUKTUR FYSISK STRUKTUR ^/v:velg OPP/NED OK:VELG :FUNKSJON Merk: = trykk tast = trykk tast Nivå tilgang Funksjoner SYSTEM STILL TID STILL DATO RE KONFIGURASJON C BUS VELG LOGISK STRUKTUR OMRÅDE... Funksjonsoversikt OMRÅDE BYTTE FORSINKET ALARM/NORMAL DRIFT VIS ANTALL BRANNALARMER NULLSTILL ANTALL BRANNALARMER VIS ANTALL OVERFØRTE ALARMER INNKOBLING ALARMORGANER UTKOBLING ALARMORGANER ALARMORGANER STARTES VED BRANN ALARMORGANER STOPPES VED BRANN START TEST ALARMORGANER INNKOBLING ALARMOVERFØRING UTKOBLING ALARMOVERFØRING INNKOBLING OVERFØRING ANDRE UTKOBLING OVERFØRING ANDRE INNKOBLING FEILOVERFØRING UTKOBLING FEILOVERFØRING VIS HENDELSEMINNE Funksjonsoversikt HENDELSEMINNE VIS ALLE MELDINGER VIS ALLE BRANNMELDINGER VIS ALLE FEILMELDINGER VIS ALLE UTKOBLINGSMELDINGER VIS ALLE INFORMASJONSMELDINGER VIS ALLE TESTALARM MELDINGER SEKSJON... Funksjonsoversikt SEKSJON samme funksjonsmeny som under valg -- BRANN DETEKSJON -- SLOKKE SEKSJONER -- STYRE--/VARSLINGS SONER men omfatter alle typer seksjoner 22 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

23 Oversikt betjening forts. HOVEDMENY BRANN DETEKSJON SLOKKE SEKSJONER STYRE-/VARSLINGS SONER LOGISK STRUKTUR FYSISK STRUKTUR Merk: = trykk tast = trykk tast OK ^/v:velg OPP/NED OK:VELG :FUNKSJON VELG FYSISK STRUKTUR BETJENINGSTERMINAL CT11/CI11 Nivå tilgang Funksjonsoversikt TERMINAL HENT INFORMASJON TERMINAL START LAMPETEST SETT KONTRAST PÅ DISPLAY SETT LYDNIVÅ PÅ SUMMER HENT HENDELSEMINNE TERMINAL SETT SKRIVER (TERMINAL) --> AV SETT SKRIVER (TERMINAL) --> PÅ START SKRIVERTEST /TERMINAL) Funksjonsoversikt HENDELSEMINNE VIS ALLE MELDINGER VIS ALLE BRANNMELDINGER VIS ALLE FEILMELDINGER VIS ALLE UTKOBLINGSMELDINGER VIS ALLE INFORMASJONSMELDINGER VIS ALLE TESTALARM MELDINGER I/O FUNKSJONER Funksjonsoversikt I/O HENT INFORMASJON I/O KRAFTFORSYNING Funksjonsoversikt KRAFTFORSYNING HENT INFORMASJON KRAFTFORSYNING START BATTERITEST CT FUNKSJONER Funksjonsoversikt CT HENT INFORMASJON FUNKSJONER LINJEKORT Funksjonsoversikt LINJEKORT HENT INFORMASJON I--BUS ENHETER RE--KONFIGURERING D--BUS SENTRALENHET CC11 Funksjonsoversikt SENTRALENHET HENT INFORMASJON SENTRALENHET HENT HENDELSEMINNE SENTRAL SETT SKRIVER (SENTRAL) --> AV SETT SKRIVER (SENTRAL) --> PÅ START SKRIVERTEST (SENTRAL) Funksjonsoversikt HENDELSEMINNE VIS ALLE MELDINGER VIS ALLE BRANNMELDINGER VIS ALLE FEILMELDINGER VIS ALLE UTKOBLINGSMELDINGER VIS ALLE INFORMASJONSMELDINGER VIS ALLE TESTALARM MELDINGER STASJON I/O- FUNKSJONER (enhet) Funksjonsoversikt SENTRALENHET HENT INFORMASJON I--BUS ENHETER Funksjonsoversikt ENHET HENT INFORMASJON ENHET KRAFTFORSYNING Funksjonsoversikt KRAFTFORSYNING HENT INFORMASJON KRAFTFORSYNING START BATTERITEST FUNKSJONER/LINJER CC (enhet) Funksjonsoversikt SYSTEMFUNKSJONER HENT INFORMASJON I--BUS ENHETER RE--KONFIGURERING D--BUS Funksjonsoversikt ENHET HENT INFORMASJON ENHET Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. 23

24 Notater 24 Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes.

25 Siemens Building Technologies AS Fire Safety Telefon Telefax Copyright SIEMENS Fire Safety Oslo. Rett til endringer forbeholdes. 25

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL MUP - BETJENINGSPANEL. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL BLA TIL NESTE ALARM/FEIL STOPP/START ALARMORGAN TILBAKESTILL EN-54-2 FEIL BRANN FORVARSEL SLOKKEANLEGG AKTIVERT BRANNVENTILASJON AKTIVERT

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

MAGNUM 12 MAGNUM 24. Brukerhåndbok. Analog adresserbar brannalarmsentral. Rev. A

MAGNUM 12 MAGNUM 24. Brukerhåndbok. Analog adresserbar brannalarmsentral. Rev. A MAGNUM 12 MAGNUM 24 Analog adresserbar brannalarmsentral Brukerhåndbok Rev. A INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hvordan fungerer brannalarmsentralen... 2 Indikatorer og taster...3 Skjerm og tastatur...9 3.

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

ES 801 CPD. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK

ES 801 CPD. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK ES 801 CPD 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK Opphavsrett 2011 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

BS-60A. Betjeningshåndbok. Adresserbar Analog Brannalarmsentral. Program versjon P1-BS60A-204N-O. Vi verner liv, miljø og verdier...

BS-60A. Betjeningshåndbok. Adresserbar Analog Brannalarmsentral. Program versjon P1-BS60A-204N-O. Vi verner liv, miljø og verdier... Adresserbar Analog Brannalarmsentral Program versjon P1-BS60A-204N-O Vi verner liv, miljø og verdier... 116-P-BS60A/FN 041108 P-BS60A/FN, 041108 2 Autronica Fire and Security AS Innhold Side 1. Generelt

Detaljer

BS8. Konvensjonelt brannalarmanlegg. Brukermanual. Man-MBBS8 Versjon 222011

BS8. Konvensjonelt brannalarmanlegg. Brukermanual. Man-MBBS8 Versjon 222011 BS8 Konvensjonelt brannalarmanlegg Man-MBBS8 Versjon 222011 Brannalarm utløst Ved en brannalarm vil Brann dioden lyse og dioden for utløst brannsløyfe vil blinke. Sentralen vil gi fra seg en pulserende

Detaljer

Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. System Program Version 3.6.

Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. System Program Version 3.6. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3 System Program Version 3.6.0 Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330 Vi verner liv, miljø og verdier... P-ASAFE-FO/FN Rev.

Detaljer

Fire & Safety 350701.011

Fire & Safety 350701.011 Fire & Safety 350701.011 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Uten skriftlig tillatelse fra Eltek Fire & Safety AS er det ulovlig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Journal for PROSEC. brannalarmsystemer

Journal for PROSEC. brannalarmsystemer www.prosecas.no Journal for PROSEC brannalarmsystemer BRANNALARMANLEGGETS DATA Eier: Adresse: Sikkerhetsansvarlig: Idriftsettelsesdato: Alarmoverføring tilkoblet dato: Tlf: Sign: Sign: Alarmstasjon: Telefon

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG KONVENSJONELL BETJENINGSVEILEDNING Innholdsfortegnelse 1. VOICEPANEL...3 1.1 NORMAL DRIFT...3 1.2 BRANNALARM...3 1.2.1 Lokaliser brannstedet...4 1.2.2 Avstill lydsignal...4

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1.

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1. Brukermanual og kontrolljournal SENTRALAPPARAT PC158O Versjon 1.O1 - JD9806 Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder PC1580 RK1580 og PC5506 Versjon 1.00 - JD9806 Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...

Detaljer

Operatørhåndbok Autroprime Interaktivt Branndeteksjonssystem

Operatørhåndbok Autroprime Interaktivt Branndeteksjonssystem Operatørhåndbok Autroprime Interaktivt Branndeteksjonssystem 116-P-APRIME-OPERATE/FN Rev. B, 2009-11-30 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne publikasjonen eller deler av den, uansett form,

Detaljer

KONTROLL, VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN AV BRANNALARMANLEGG

KONTROLL, VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN AV BRANNALARMANLEGG KONTROLL, VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN AV BRANNALARMANLEGG Noralarm har utarbeidet en felles norm for bransjen når det gjelder kontroll, vedlikehold og ettersyn av brannalarmanlegg. Dette for å tilby anleggseiere

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

$UWQU 8WJDYHMDQ (KTG5CHGV[

$UWQU 8WJDYHMDQ (KTG5CHGV[ $UWQU 8WJDYHMDQ (KTG5CHGV[ Innholdsfortegnelse Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for AS ELTEK. Uten skriftlig tillatelse fra AS ELTEK er det ulovlig å kopiere denne

Detaljer

Brukerhåndbok Delta OP. Betjenings- og anvisningspanel

Brukerhåndbok Delta OP. Betjenings- og anvisningspanel Brukerhåndbok Delta OP Betjenings- og anvisningspanel Innholdet i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel og er ikke bindende for Honeywell Life Safety AS. Uten skriftlig tillatelse fra Honeywell

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

F I C BRANNALARMSENTRAL

F I C BRANNALARMSENTRAL F I C BRANNALARMSENTRAL Brannalarmsentral 2 eller 8 Soner Idriftsettelse & Vedlikehold FI-C Brannalarmsentral. Beskrivelse. Holars AS Dato,korr21.06.2012 Side 1 (19 ) OVERSIKT FI-C er en 2 eller 8 soners

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem Delta OP Brukerhåndbok Betjeningspanel Brannalarmsystem 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Novar AS. Uten skriftlig tillatelse fra Novar AS er det ulovlig

Detaljer

NESK as Brukerveiledning PSPager alarmsender www.nesk.biz

NESK as Brukerveiledning PSPager alarmsender www.nesk.biz NESK as Brukerveiledning PSPager alarmsender NESK funksjonsoversikt - PSPager alarmsender 12 karakterers alfanummerisk display. Reversibelt. Norsk tekst display Ingen ekstern antenne 2-fargers LED 2 manuelle

Detaljer

Kokebok BS100 sentral.

Kokebok BS100 sentral. Kokebok BS100 sentral. I dette prosjektet er det eneste vi trenger å gjøre på BS100 sentralen å utkoble detektorer/meldere/adresseenheter. Taggene ligger inne som en 4-sifret adresse i BS100 sentralen.

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Spesialløsninger for borettslag/sameier Pålitelige Servicevennlige Fleksible

Spesialløsninger for borettslag/sameier Pålitelige Servicevennlige Fleksible Spesialløsninger for borettslag/sameier n Pålitelige Servicevennlige Fleksible Brukervennlige Brann - hva kan skje? Våre løsninger gir ekstra trygghet i hverdagen Norge ligger på toppen når det gjelder

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Teknisk informasjon fra HLS. Teknisk informasjon fra Eltek Fire & Safety

Teknisk informasjon fra HLS. Teknisk informasjon fra Eltek Fire & Safety Teknisk informasjon fra HLS Teknisk informasjon fra Eltek Fire & Safety Til: Service, tech support og kursede installatører Dato: 2012-02-26 Emne: programmering av stille, liten og stor alarm i ITS-2 talevarslingsystem

Detaljer

DEF A BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEF A BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. m Gratulerer med ny DEFA BlIALARM! DEFA har over40årserfaringmedutviklingav bilelektriskeprodukter. og satsersterktpå kvalitetskontrollav produktene.dettefor at din nye bilalarmskalværeav bestmuligkvalitetog

Detaljer

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm Rev.260908phh Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat.

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

(KTG 5CHGV[ 351204.011

(KTG 5CHGV[ 351204.011 351204.011 (KTG5CHGV[ 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for (OWHN)LUH 6DIHW\$6. Uten skriftlig tillatelse fra (OWHN)LUH 6DIHW\$6 er det ulovlig å kopiere

Detaljer

NS 3960:2013 Ny Norsk Standard for brannalarm

NS 3960:2013 Ny Norsk Standard for brannalarm NS 3960:2013 Ny Norsk Standard for brannalarm Daglig Leder, Ketil Ellefsen Romerike Svakstrøm AS www.romerikes.no Historikk Brannalarmanleggets regeljungel Hva er NS3960 og hva er nytt? Forskjell på kontroll,

Detaljer

Manual Alpha 4/8/12 ALPHA 4/8/12. Nett. Feilvarsling. Utkobling. Test. Utkoblet (test) Systemfeil. Stromforsyningsfeil. Tilgangsnivå 2 eller 3

Manual Alpha 4/8/12 ALPHA 4/8/12. Nett. Feilvarsling. Utkobling. Test. Utkoblet (test) Systemfeil. Stromforsyningsfeil. Tilgangsnivå 2 eller 3 Manual Alpha 4/8/12 Sone n. : Sone n. : Nett ALPHA 4/8/12 Brannalarm Brannalarm Feilvarsling Feilvarsling Brannalarm Feil/utkoblet test Utkobling Nivå 2 Utkoblet (test) Nivå 2 Utkoblet (test) Test Systemfeil

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

NB! FX brannalarmsystem Brukerveiledning. Bruk av nøkkel:

NB! FX brannalarmsystem Brukerveiledning. Bruk av nøkkel: FX brannalarmsystem Brukerveiledning Innhold: side Brannalarm / forvarsler 2 Frakobling etter misslykket tilbakestiilling 2 Feilmeldinger / service melding 3 Frakobling/ tilkobling 4 Tester 5 Menyoversikt

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Mye mer enn en trådløs alarm

Mye mer enn en trådløs alarm Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat. Status eller

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

2X-serien skandinavisk markedsmanual

2X-serien skandinavisk markedsmanual 2X-serien skandinavisk markedsmanual P/N 00-3250-505-0105-04 ISS 07MAY15 Copyright Varemerker og patenter Produsent Versjon Sertifisering EU-direktiver Kontaktinformasjon 2015 UTC Fire & Security. Med

Detaljer

2X-serien skandinavisk markedsmanual

2X-serien skandinavisk markedsmanual 2X-serien skandinavisk markedsmanual P/N 501-415005-9-30 REV 03 ISS 15JUL14 Copyright Varemerker og patenter Produsent Versjon Sertifisering EU-direktiver Kontaktinformasjon 2014 UTC Fire & Security. Med

Detaljer

AutroSense 75, Aspirasjonsdetektor

AutroSense 75, Aspirasjonsdetektor AutroSense 75, Aspirasjonsdetektor Betjeningshåndbok Vi verner miljø, liv og verdier... P-ASENSE75/FN 971209 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne publikasjonen eller deler av den, uansett

Detaljer

FS250 Sentral Apparat LCD Forenklet Bruker Manual

FS250 Sentral Apparat LCD Forenklet Bruker Manual FS250 Sentral Apparat LCD Forenklet Bruker Manual 98/482/ EC Declaration (Applies to products that have CE mark attached) This equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus

Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus 1.Langhus speidergruppe av Norges speiderforbund Besøksadresse: Bøhlerveien 6, 1405 Langhus Postadresse: Postboks 110, 1403 Langhus E-post: gruppen@1langhus.no

Detaljer

MTM 800E Oppbygging og knapper N-00-E04-10241_04 MRT-C-003_03

MTM 800E Oppbygging og knapper N-00-E04-10241_04 MRT-C-003_03 MTM 800E Oppbygging og knapper N-00-E04-10241_04 MRT-C-003_03 1 Nokia Siemens Networks. All rights reserved. Radioterminal MTM800E Presentasjon av kurset MTM800E Tekniske data MTM800E Oppbygging og knapper

Detaljer

Brukerhåndbok Delta OP Nødlys. Betjeningspanel

Brukerhåndbok Delta OP Nødlys. Betjeningspanel Brukerhåndbok Delta OP Nødlys Betjeningspanel Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Honeywell Life Safety AS. Uten skriftlig tillatelse fra Honeywell Life Safety AS

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

BRUKERMANUAL. NetMaker TTS, Butikk. SW ref: 5.0x. RF-Node for temp. Telenett. PC for ekstern overvåkning

BRUKERMANUAL. NetMaker TTS, Butikk. SW ref: 5.0x. RF-Node for temp. Telenett. PC for ekstern overvåkning BRUKERMANUAL NetMaker TTS, Butikk SW ref: 5.0x Tech-Node for maskin rom RF-Node for temp. Trådløs NetMaker Protokol Temperatur RF-Node for temp. PC for lokal overvåkning GSM-nett Telenett Internett Temperatur

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Sinteso. Brannalarmsystem FS20 Branndeteksjon sikrer lønnsom drift, verdier og ansatte. www.siemens/brann

Sinteso. Brannalarmsystem FS20 Branndeteksjon sikrer lønnsom drift, verdier og ansatte. www.siemens/brann Sinteso Brannalarmsystem FS20 Branndeteksjon sikrer lønnsom drift, verdier og ansatte www.siemens/brann Hvorfor brannalarm? Deteksjon System Service Beskytter mennesker, miljø, eiendom og verdier Et brannalarmanlegg

Detaljer

Farge touchskjerm (berøringsskjerm)

Farge touchskjerm (berøringsskjerm) KITCHEN MINDER 2 System BRUKERMANUAL Kitchen Minder 1 svart-hvitt og farge enheter har gått over til Kitchen Minder 2 Farge touchskjerm (berøringsskjerm) med nytt utseende og noen endringer på interne

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Sector Alarm. Alarmanlegget er tilkoplet til:

Sector Alarm. Alarmanlegget er tilkoplet til: Brukermanual DS700 Sector Alarm Har du spørsmål eller trenger service kontakt Sector Alarm 00: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Annet: Alarmanlegget er tilkoplet til: Alarmsentral: Telefon: Brukermanual

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Innhold. Del 5 Brukerinnstillinger. Del 1 Innledning. Del 2 Av- og påslag av systemet. Del 3 Alarm og feilindikering. Del 6 Test og vedlikehold

Innhold. Del 5 Brukerinnstillinger. Del 1 Innledning. Del 2 Av- og påslag av systemet. Del 3 Alarm og feilindikering. Del 6 Test og vedlikehold SECTOR_INNERS_NYE copy.qxd 24-11-08 15:14 Page 1 Innhold Del 1 Innledning 1.1. Generelt S. 03-04 1.2. Aksjonsplan S.05 Del 2 Av- og påslag av systemet 2.1 Før du slår på alarmen S. 06 2.2 Slå på hele alarmen

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

$UWQU 8WJDYHPDL (KTG5CHGV[

$UWQU 8WJDYHPDL (KTG5CHGV[ $UWQU 8WJDYHPDL (KTG5CHGV[ 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for (OWHN)LUH 6DIHW\$6. Uten skriftlig tillatelse fra (OWHN)LUH 6DIHW\$6 er det ulovlig å kopiere

Detaljer

Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem

Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem Gulvvarmesystem Brukerveiledning for MultiTherm Reguleringssytem GvN-32 260901 Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tlf. +47 67 15 44 90 Fax. +47 67 15 44 99 www.roth-scandinavia.com

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Brukerhåndbok Delta Compact Nødlys

Brukerhåndbok Delta Compact Nødlys Brukerhåndbok Delta Compact Nødlys Adresserbar sentral Art. nr. 252000 Delta Compact u/ebus, 2 sl. Art. nr. 252000.1 Delta Compact m/ebus, 2 sl. Art. nr. 252000.4 Delta Compact m/ebus, 4 sl. Innholdet

Detaljer

Falske alarmer fra Brannalarmanlegg - et stort, og unødvendig problem.

Falske alarmer fra Brannalarmanlegg - et stort, og unødvendig problem. Falske alarmer fra Brannalarmanlegg - et stort, og unødvendig problem. Unik brannalarm - Sinteso fra Siemens Sinteso e 1 Brannalarmanlegg Falske alarmer Status falske alarmer Konsekvens Årsak Hva kan gjøres?

Detaljer

FACI Tera Sykesignal

FACI Tera Sykesignal FACI Tera Sykesignal FT 4045 Hovedsentral Hovedsentralen er en lavenergi, vifteløs industri PC med flash disk og har embeded Windows installert. Hovedsentralen styrer et sentralkort med USB tilkobling.

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Boligalarmprosjektet.

Boligalarmprosjektet. Boligalarmprosjektet. Automatiske brannalarmer fra vaktselskap. Avtalen, prosedyrer, brannvesen ansvar. Avtalen med vaktselskapene. ABØ har avtale med alle brannvesen i distriktet ABØ har så tegnet avtale

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

Brukerhåndbok LogiComm styringssystem

Brukerhåndbok LogiComm styringssystem Brukerhåndbok LogiComm styringssystem P/N 7977 - Norwegian - Hovedmeny Denne brukerhåndboken beskriver vanlige oppgaver innen mønstergenerering, verifisering av produkter og trykkstyringsinnstilling. En

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer