Personsøker for personlig sikkerhet. Bruksanvisning Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B / PS2-BA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personsøker for personlig sikkerhet. Bruksanvisning Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B / PS2-BA"

Transkript

1 Personsøker for personlig sikkerhet no Bruksanvisning Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B / PS2-BA

2

3 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no 3 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon Bruk Hovedfunksjoner Ikonsamling Bruke PS-personsøkeren PÅ, AV og konfigurasjon Oppbevaring og lading av PS-personsøkeren Lese og slette meldinger Alarm Utløse en alarm Automatiske alarmer Tilbakestille alarmen Ekstern nedstengning Alarmer og hyllehåndtering Signaler og anropstyper Oppmerksomhetssignaler Motta anropssignaler Teste PS-personsøkeren Selvtestfunksjon Selvovervåkningsfunksjon Søkefunksjon Stille inn PS-personsøkeren Velge lydstyrke og vibrasjon Brukergrensesnitt Deklarasjon Samsvarsdeklarasjon Bosch Security Systems

4 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no 4 Bosch Security Systems

5 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no 5 1 Introduksjon 1.1 Bruk Personsøkeren for personlig sikkerhet (PS-personsøker) bruker Bosch PS6000- eller DP6000-systemene til å gi personlig sikkerhet for personer som arbeider på potensielt farlige steder. Brukeren kan generere en alarm som bekreftes av systemet, og systemet kan sende meldinger til brukeren, som bekreftes av PSpersonsøkeren. PS-personsøkeren er kompatibel med alle personlige sikkerhets- og personsøkersystemer i Bosch' PS6000- og DP6000-serie. 1.2 Hovedfunksjoner PS-personsøkeren har disse hovedfunksjonene: Send alarmanrop. To manuelle alarmanrop er tilgjengelige for brukeren. Fire automatiske alarmanrop. Motta og håndtere tekstmeldinger. Motta talemeldinger. Stedssporing. Selvovervåkning og systemsøkefunksjoner. Selvtestfunksjoner. F G K E I J A B D C M Made in The Netherlands H L Ikon Navn Ikon Navn A - D Programmerbare taster I Manuell alarmknapp (rød) E Grafisk frontskjerm J Nullstillingsknapp (sort) F LED, rød og grønn K Høyttaler bak holderen G Sikkerhetsholder L Toppskjerm, reverserbar H Kontakter for batteriopplading M Uttrekkbar knott (valgfritt)

6 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no Ikonsamling Ikon Navn Beskrivelse Konvolutt Gå til meldingsmenyen. Slett OK Meny Opp Ned Retur Lavt batteri Den valgte meldingen kan slettes. Brukeren bekrefter en kommando eller innstilling. Brukeren kan navigere rundt i menyelementene. Brukeren kan navigere rundt i meldinger og innstillinger. Brukeren kan navigere rundt i meldinger og innstillinger. Gå tilbake til en tidligere meny. Batterinivået er lavt. PS-personsøkeren må plasseres i en batterilader. * Telemetri * viser at meldingen er en telemetri-melding Melding nr. Tallet foran meldingen viser rekkefølgen meldingen er mottatt i.... Ellipse Skjermen er ikke stor nok til å vise hele meldingen. Utenfor dekning PS-personsøkeren er utenfor systemets dekningsområde.

7 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no 7 2 Bruke PS-personsøkeren Merk Hvis en tast ikke blir trykket innen 8 sekunder, settes skjermen i ventemodus. Ansvarsfraskrivelse Visse brukervalg kan være angitt av installatøren, og finnes ikke nødvendigvis på din PS-personsøker. 2.1 PÅ, AV og konfigurasjon Vis konfigurasjon Brukeren kan vise den gjeldende konfigurasjonen til PSpersonsøkeren. Du kan vise adressene, brukernavnet og operasjonskodene som er angitt. 1 Velg meny. 2 Velg "Instillinger", og trykk på OK for å bekrefte. 3 Velg "Konfigurasj.", og trykk på OK for å bekrefte. 4 Vis konfigurasjonsdataen. Gå tilbake gjennom menyelementene Slå PS-personsøkeren PÅ Merk For at PS-personsøkeren skal kunne slås på eller av, må den være i et system. For å starte PS-personsøkeren hvis PS-personsøkeren er av, gjør følgende: 1 Trykk på den programmerbare tasten D. 2 Skjermen på PSpersonsøkeren viser "PS- Pager på?". 3 Trykk på OK for å bekrefte Slå PS-personsøkeren AV 1 Velg meny 2 Velg "Skru av?", og trykk på OK for å bekrefte.

8 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no Oppbevaring og lading av PSpersonsøkeren Lav batterispenning Når PS-personsøkeren har lav batterispenning, vil PSpersonsøkeren: vise ikonet for lav batterispenning, gi fra seg et lydsignal om lav batterispenning, blinke LED-lampen, vise meldingen "Lavt batteri". PS-personsøkeren fortsetter å virke i minst 30 minutter. Når PS-personsøkeren er ved lavt batterinivå, sparer den automatisk batteristrøm ved å redusere lydstyrken på alle signaler, og ved å slå av bakbelysningen. Før PS-personsøkeren slår seg av sender den et siste anrop til sentralen, og gir fra seg et nedstengningssignal Ladehylle og oppbevaringshylle To hylletyper er tilgjengelig: oppbevaringshylle og ladehylle. Systemadministratoren kan stille inn en hylle til å lade eller oppbevare. Når PS-personsøkeren er i oppbevaringshyllen, er den borte fra systemet, og er ikke tilgjengelig for anrop. Brukernavnet vises på toppskjermen, og brukernavnet og adressen vises på frontskjermen. Hvis en melding mottas mens PS-personsøkeren er i oppbevaringshyllen, vil den gi fra seg to oppmerksomhetspip når den tas ut av hyllen. Meldingene vises i meldingsbunken. PS-personsøkeren lades når den er i oppbevaringshyllen. Når PS-personsøkeren er i ladehyllen, er den til stede på systemet, og svarer på alle anrop Lade batteriet Tiden det tar å lade det interne batteriet er maksimalt fire timer. LED-lampen på PS-personsøkeren er rød når batteriet lades og grønn når batterinivået er fullt. For å lade: 1 Sett PS-personsøkeren i en hylle. 2 Vent til LED-lampen er grønn. 3 PS-personsøkeren er klar til bruk. Merk Alle meldinger som mottas av PSpersonsøkeren, eller all bruk av menyen når den er ved lavt batterinivå, erstatter advarselen på skjermen om lavt batteri. Ikonet for lavt batteri vises på VENTESKJERMBILDET til batteriet er oppladet igjen.

9 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no Lese og slette meldinger Ventemodus Når PS-personsøkeren er i ventemodus, viser skjermen enten den siste meldingen eller brukerinformasjonen Vise en melding De siste ti meldingene som er sendt til PSpersonsøkeren er lagret i minnet. Hvis den sist mottatte meldingen allerede er i minnet, flyttes meldingen til øverst på listen. For å lese de andre meldingene, gjør følgende: 1 Velg konvolutt. 2 Velg meldingen, og trykk på OK for å bekrefte. 3 Gå tilbake til meldingslisten. Merk Når meldingen er for lang for skjermen, vil meldingen automatisk bla i et tidsrom på 30 sekunder. Merk Konvoluttikonet er bare synlig når det er meldinger på listen. Når konvoluttikonet ikke er synlig, betyr det at det ikke er noen meldinger Slette én melding 1 Velg konvolutt. 2 Velg meldingen, og trykk på OK for å bekrefte. 3 Velg sletteikonet for å slette meldingen, og trykk på OK for å bekrefte. Meldingen "Melding slettet!" blir vist. 4 Gå tilbake til meldingslisten Slette alle meldingene Hvis dette er aktivert av installatøren, blir alle meldingene i PS-personsøkeren slettet når den settes i oppbevaringshyllen eller når den slås av Automatisk bla i toppskjermen Toppskjermen vil alltid automatisk bla hvis meldingen har en lengde på mer enn 12 tegn. Installatøren kan også angi antall linjer som kan vises til å være enten 2 eller 4 linjer Automatisk bla i frontskjermen Hvis dette er aktivert av installatøren, kan frontskjermen automatisk bla når en melding mottas. Den automatiske bla-funksjonen er aktiv i 30 sekunder.

10 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no 10 3 Alarm 3.1 Utløse en alarm Manuell alarmknapp Den manuelle alarmknappen har den høyeste prioriteten av alle prosessene i PS-personsøkeren. PS-personsøkeren har to manuelle alarmer: alarm 1 og alarm For å starte alarm 1 Trykk på den manuelle alarmknappen i minst ett sekund. PS-personsøkeren gir fra seg et repeterende hørbart signalmønster for alarm 1, og sender dette til sentralen For å starte alarm 2 Trykk på den manuelle alarmknappen med to korte klikk i løpet av 2 sekunder. PS-personsøkeren gir fra seg et kontinuerlig hørbart signal for alarm 2, og sender dette til sentralen. Alarm 2 angis av installatøren av PSpersonsøkeren. Alarmanropene gjentas hvert 10. sekund til PSpersonsøkeren mottar en bekreftelse fra sentralen. Merk PS-personsøkeren kan settes til å sende en stille alarm. PS-personsøkeren vil da ikke gi fra seg et hørbart signal. 3.2 Automatiske alarmer Det er fire ulike automatiske alarmanrop: Uttrekksalarm: Når uttrekksalarmen frakobles fra kabinettet, og ikke kobles tilbake i løpet av den forhåndsprogrammerte uttrekksalarmtiden, starter PS-personsøkeren alarmvarslingen og alarmbehandlingen. Uttrekksalarmen kan konfigureres som en hørbar alarm og som en stille alarm. Ikke-vertikal alarm: Når PS-personsøkeren holdes ikke-vertikalt (dvs. i en vinkel på > 47,5º +/- 7,5º i forhold til vertikalaksen), og ikke holdes vertikal i løpet av den forhåndsprogrammerte ikke-vertikalalarmtiden, starter PS-personsøkeren alarmvarselet og alarmbehandlingen. Ikke-bevegelse-alarm: Når PS-personsøkeren ikke beveges (dvs. den beveges mindre enn +/- 7,5 cm i det horisontale planet med en frekvens på > 0,5 Hz) og ikke tilbakestilles i løpet av den forhåndsprogrammerte tiden for ikke-bevegelsealarmen, starter PS-personsøkeren alarmvarselet og alarmbehandlingen. Hurtigbevegelse-alarm: Når PS-personsøkeren beveger seg hurtig (dvs. den beveges mer enn +/- 7,5 cm i det vertikale planet med en frekvens på > 1,5 Hz) og ikke tilbakestilles i løpet av den forhåndsprogrammerte tiden for hurtigbevegelsesalarmen, starter PS-personsøkeren alarmvarselet og alarmbehandlingen Alarm 1 og 2 I løpet av en alarm sender PS-personsøkeren alle nye steder til sentralen. Når alarmen aktiveres, gir PSpersonsøkeren disse lyd- og LED-signalene som følger: Alarm 1 sendes til sentralen. Alarm 2 sendes til sentralen. Du kan endre alarm 1 til alarm 2, og alarm 2 til alarm 1. I løpet av en stille alarm erstattes alle varslinger med et vibrasjonsmønster.

11 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no Tilbakestille alarmen Stoppe alarmlyden Trykk på tilbakestillingsknappen for å stoppe det hørbare alarmsignalet. Alarmstatusen vil fortsatt gjelde, og nye mottatte steder blir sendt til sentralen. PS-personsøkeren gir fra seg et hørbart oppmerksomhetssignal hvert minutt, og en LED blinker for å minne brukeren på at alarmstatusen fortsatt er aktiv. Det er 3 alternativer for å tilbakestille alarmen: Tilbakestilling av sentralen Ekstern tilbakestilling 1 Ekstern tilbakestilling Tilbakestilling av sentralen Sentralen sender et anrop til PS-personsøkeren for å varsle brukeren om å tilbakestille alarmen. For å tilbakestille alarmen, trykk en gang til på tilbakestillingsknappen for å godta varselet. Sentralen tilbakestiller alarmen. For å avvise forespørselen om tilbakestilling, trykk en gang til på alarmknappen Ekstern tilbakestilling 1 Med en ubemannet sentral må PS-personsøkeren settes i oppbevaringshyllen for å tilbakestille alarmen. 3.4 Ekstern nedstengning Sentralen kan slå av PS-personsøkeren i en alarmsituasjon. I løpet av dette tidsrommet sendes likevel alle nye steder til sentralen. 3.5 Alarmer og hyllehåndtering PS-personsøkeren i ladehyllen Når PS-personsøkeren er i en ladehylle, blir alle alarmer, bortsett fra de manuelle alarmene, midlertidig deaktivert. Når PS-personsøkeren tas ut av ladehyllen, aktiveres alarmene igjen i sin tidligere konfigurasjon PS-personsøkeren i oppbevaringshyllen Når PS-personsøkeren er i en oppbevaringshylle, blir alle alarmer deaktivert. Når PS-personsøkeren tas ut av oppbevaringshyllen med ledningen for uttrekksalarmen frakoblet fra kabinettet mens uttrekksalarmfunksjonen er valgt, vil denne uttrekksalarmfunksjonen bare bli aktivert når ledningen for uttrekksalarmen kobles til igjen. Hvis uttrekksalarmledningen ikke kobles tilbake, genereres ingen uttrekksalarm Ekstern tilbakestilling 2 Når brukeren er i felten, kan alarmen tilbakestilles via menyen. Dette menyalternativet er bare synlig når alarmstatusen er aktiv. For å tilbakestille alarmen via menyen, gjør følgende: 1 Velg meny 2 Velg "Reset alarm", og trykk på OK for å bekrefte.

12 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no 12 4 Signaler og anropstyper 4.1 Oppmerksomhetssignaler Oppmerksomhetspip - ett pip PS-personsøkeren gir fra seg et pip, viser "Melder opp til sentral..." på skjermen, og sender et håndtrykksanrop til sentralen ved disse forholdene: PS-personsøkeren er slått av. PS-personsøkeren er i oppbevaringshyllen. PS-personsøkeren tas ut av oppbevaringshyllen. Hvis det kom en melding mens PS-personsøkeren var i hyllen, høres et ekstra pip. Et oppmerksomhetspip høres bare ved disse forholdene: Brukeren sletter en melding fra meldingslisten. Brukeren passerer visse stedssendere. PS-personsøkeren er tilbake innenfor systemets dekningsområde. Mønsteret for oppmerksomhetssignalet er som følger: Sentralen svarer ikke - kontinuerlig pipemønster Sentralen må bekrefte et håndtrykksanrop. Hvis sentralen ikke bekrefter håndtrykksanropet, starter PSpersonsøkeren et kontinuerlig pipemønster etter 30 sekunder, og viser "Sentral reagerer ikke!" på skjermen. Hvis PS-personsøkeren har meldingen "Sentral reagerer ikke!" på skjermen, gjør følgende: PS-personsøkeren går fra AV til PÅ, trykk på tilbakestillingsknappen. PS-personsøkeren går til AV. Varsle systemadministratoren om handlingen PS-personsøkeren går fra PÅ til AV, PSpersonsøkeren kan ikke bli slått av. Varsle systemadministratoren om handlingen PS-personsøkeren settes på en hylle, ta PSpersonsøkeren ut av hyllen og så tilbake igjen. Varsle systemadministratoren om handlingen PS-personsøkeren tas ut av hyllen, sett PSpersonsøkeren tilbake i hyllen. Varsle systemadministratoren om handlingen Utenfor dekningsområde - to pip Utenfor dekningsområde-signalet forteller brukeren at PS-personsøkeren er utenfor dekningsområdet til systemets sendere. Utenfor dekningsområde-signalet er to korte pip etterfulgt av stillhet. PS-personsøkeren gjentar signalet i 68 sekunder til PS-personsøkeren er tilbake innenfor dekningsområdet eller brukeren trykker på tilbakestillingsknappen. 30 minutter etter det første signalmønsteret gir PS-personsøkeren fra seg et nedstengningssignal og slår seg av. Mønsteret for utenfor dekningsområde-signalet er som følger: Brukerhandling: Returner PS-personsøkeren til dekningsområdet. Et oppmerksomhetssignal vil høres når den er tilbake innenfor dekningsområdet Lavt batterinivå - tre pip Indikerer at PS-personsøkeren har lavt batterinivå. Se Lade batteriet. Mønsteret for lavt batterinivå-signalet er som følger: Feil - fire pip PS-personsøkeren indikerer at det er en intern feil. Sett PS-personsøkeren i hyllen. Hvis den fortsatt ikke fungerer, må du varsle systemadministratoren. Feilsignalmønsteret er som følger:

13 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no Nedstengningspip - ett langt pip Hvis PS-personsøkeren er utenfor dekningsområdet i 30 minutter, eller hvis batterinivået er lavt, høres nedstengningssignalet. Før PS-personsøkeren slår seg av sender den et siste anrop til sentralen, gir fra seg et nedstengningssignal, og slår seg av. Nedstengningssignalet høres også når PS-personsøkeren slås av. Mønsteret for nedstengningssignalet er som følger: 4.2 Motta anropssignaler PS-personsøkeren kan lage 7 forskjellige signalmønstre av normale pip og sirisspip. De 7 normale signalmønstrene brukes til å lage individuelle anrop; gruppeanrop genererer alltid sirisstoner. LED-lampen blinker lengre enn det hørbare signalmønsteret. Hvis vibrasjonsfunksjonen er valgt, gir denne et signal i samme mønster som lydmønsteret. LED-lampen blinker i 8 sekunder til Spesielle steder Når en sender for et spesielt sted passeres, gir PSpersonsøkeren fra seg et signalmønster, og meldinger vises på skjermen. Dette kan være en av følgende: Oppmerksomhetssignal med meldingen "Spesial lokasjon mottatt". Stedssignal med meldingen "Trykk reset knapp". Piper til den tilbakestilles. Trykk på tilbakestillingsknappen på PS-personsøkeren. Stedssignal med meldingen "Sett sender i laderack". Piper til den settes i hyllen. Sett PS-personsøkeren i en oppbevaringshylle. Oppmerksomhetssignal for spesielt sted Signal for spesielt sted. 0/8 1/9 2/A 3/B 4/C 5/D 6/E 7/F Merk Hvis PS-personsøkeren mottar et anrop mens den er i stille modus, vil den alltid vibrere. Silent call 4 seconds Bleep patterns 0-6 = normal patterns Bleep patterns 8 - E = cricketed patterns Individuelle anrop Sentralen kan alltid foreta et individuelt anrop til en PSpersonsøker. Hvis PS-personsøkeren er i oppbevaringshyllen, sender den et fraværssignal til sentralen Gruppeanrop Et gruppeanrop har alltid en sirisslyd. PS-personsøkere som er i en oppbevaringshylle vil ikke svare, og sender ikke et fraværssignal til sentralen. Eksempler på grupper kan være redningskorps og hjertestansgrupper Alle anrop Hvis dette er aktivert av installatøren, kan sentralen sende et anrop til alle kompatible mottakere på systemet. Alle anrop-adressen er den samme for alle PSpersonsøkerne på systemet, og alle vil svare Serielle gruppeanrop Et serielt gruppeanrop går til de enkelte PSpersonsøkerne etter hverandre. Med et serielt gruppeanrop er det mulig med fraværskonverteringer.

14 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no Telemetrianrop Hvis dette er aktivert av installatøren, kan brukeren få tilsendt oppdatert informasjon, f.eks. prosesskontroll og temperatur. Når telemetrifunksjonen er aktivert, viser en * foran meldingen når denne ligger i minnet at meldingen er et telemetrianrop. Et telemetrianrop er alltid den første meldingen på listen, og vil bli overskrevet når et nytt telemetrianrop mottas Taleanrop Hvis dette er aktivert av installatøren, kan PSpersonsøkeren motta talemeldinger. Talemeldingen avsluttes når taletiden overskrides, eller når brukeren trykker på tilbakestillingsknappen. Taleanropet fortsetter hvis brukeren trykker på tilbakestillingsknappen igjen innen 8 sekunder. 5 Teste PS-personsøkeren 5.1 Selvtestfunksjon Selvtestfunksjonen startes automatisk etter følgende hendelser: Når PS-personsøkeren slås PÅ Når PS-personsøkeren tas ut av hyllen Når PS-personsøkeren mottar et start test-anrop fra systemet Selvtestfunksjonen kan også startes av brukeren gjennom brukermenyen. I alle tilfellene over, gjør som følger: 1 Slå PS-personsøkeren PÅ (se kapittel 2.1.1). Skjermen viser meldingen "Sendertest...trykk alarm". 2 Trykk på den manuelle alarmknappen. Skjermen viser meldingen "Sendertest...fjern ledning". 3 Trekk ut ledningen for uttrekksalarmen. Skjermen viser meldingen "sendertest...koble til ledning". 4 Sett inn ledningen for uttrekksalarmen. Skjermen viser meldingen "Sendertest...alarmsensor test bestått" etterfulgt av meldingen "Sendertest...til lokasjon". 5 Gå til en stedssender. Hvis stedsmottakeren testes OK, viser skjermen meldingen "Sendertest...test bestått!", og PS-personsøkeren kan brukes. Hvis ikke, viser skjermen meldingen "Test mislyktes! Sett senderen på hyllen". I dette tilfellet må enheten settes tilbake i hyllen. 5.2 Selvovervåkningsfunksjon PS-personsøkeren utfører selvtester ved definerte mellomrom. PS-personsøkeren kan definere fire ulike feil. Når disse feilene forekommer, vises den tilsvarende feilmeldingen på skjermen. Hvis en av følgende feilmeldinger forekommer, må systemadministratoren varsles om handlingen: "Sendermodul feil" "Lokasjon modul feil" "Alarm sensor modul feil" "Alarmknapp feil" 5.3 Søkefunksjon Systemet sender livregistreringsmeldinger til PSpersonsøkeren ved definerte mellomrom. Når en slik melding mottas, må brukeren bekrefte meldingen ved å trykke på OK.

15 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no 15 6 Stille inn PSpersonsøkeren Avhengig av installasjonskonfigurasjonen til PS-personsøkeren, kan du endre brukerparametrene: Styrke på lydsignal Vibrasjon på eller av Talevolum Reversering av toppskjerm PS-innstillinger 6.1 Velge lydstyrke og vibrasjon Velge styrke på lydsignal PS-personsøkeren har fire lydsignalvalg: stille, svakt, normalt og høyt. For å velge lydstyrke, gjør følgende: 1 Velg meny. 2 Velg "Instillinger", og trykk på OK for å bekrefte. 3 Velg "Lyd", og trykk på OK for å bekrefte. 4 Velg ønsket lydstyrke, og trykk på OK for å bekrefte. Skjermen bekrefter den nye lydstyrken Slå vibrasjon på eller av PS-personsøkeren har to valg: vibrasjon på og av. Hvis vibrasjonsfunksjonen er valgt, gir denne et signal i samme mønster som lydmønsteret. For å velge vibrasjonsmodus, gjør følgende: 1 Velg meny Velge talevolum PS-personsøkeren har to valg: svakt og sterkt. For å velge talevolum, gjør følgende: 1 Velg meny. 2 Velg "Instillinger", og trykk på OK for å bekrefte. 3 Velg "Tale", og trykk på OK for å bekrefte. 4 Velg ønsket lydstyrke, og trykk på OK for å bekrefte. Skjermen bekrefter det nye talevolumet Reversere visningen på toppskjermen Brukeren kan reversere toppskjermen til å vise innholdet f.eks. når PS-personsøkeren er i en brystlomme. For å stille inn PS-personsøkeren, gjør følgende: 1 Velg meny. 2 Velg "Instillinger", og trykk på OK for å bekrefte. 3 Velg "Topp display", og trykk på OK for å bekrefte. 4 Velg "Opp-ned" eller "Normal", og trykk på OK for å bekrefte. Skjermen bekrefter den nye innstillingen for toppskjermen. 2 Velg "Instillinger", og trykk på OK for å bekrefte. 3 Velg "Vibrasjon", og trykk på OK for å bekrefte. 4 Velg "På" eller "Av", og trykk på OK for å bekrefte. Skjermen bekrefter den nye vibrasjonen.

16 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no PS-innstillinger PS-personsøkeren har fire forskjellige PS-innstillinger: (Se kapittel 3.3.4): Innstilling av uttrekksalarm Innstilling av ikke-vertikal-alarm Innstilling av ikke-bevegelse-alarm Innstilling av hurtigbevegelsesalarm For å velge innstillingen for ikke-bevegelse-alarmen, gjør følgende: 1 Velg meny. 2 Velg "PS instill.", og trykk på OK for å bekrefte. 3 Velg "Ikke bevegel", og trykk på OK for å bekrefte. 4 Velg "På" eller "Av", og trykk på OK for å bekrefte. Skjermen bekrefter den nye innstillingen.

17 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no Brukergrensesnitt PS-Pager På? Skru av? Av Reset alarm Instillinger Lyd Stille modus Lyd Stille modus Lavt Lyd lavt! Normal Lyd normal! Sterkt Lyd sterkt Vibrasjon På Vibrasjon på! Av Vibrasjon av! Tale Lavt Tale lavt! Sterkt Tale sterkt! Topp display Normal Topp display normal! Opp-ned Topp display opp-ned! Konfigurasj. 7 Addr & 3 Opc PS instill. Ikke bevegel På Ikke bevegelse alarm på! Av Ikke bevegelse alarm av! Ikke vertikal På Ikke vertikal alarm på! Av Ikke vertikal alarm av! Snor ut På Snor ut alarm på! Av Snor ut alarm av! Rask bevegel På Rask bevegelse alarm på! Av Rask bevegelse alarm av! Test foresp. 1 Melding 1 Melding slettet! Slett melding 2 Melding 2 Melding slettet! Slett melding 3... Melding slettet! Slett melding 10 Melding 10 Melding slettet! Slett melding

18 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no 18 7 Deklarasjon Engelsk Finsk Nederland sk Fransk Svensk Dansk Tysk (BMWi) Tysk (Wien) Italiensk Gresk Italiensk Spansk Portugisis k Maltesisk Estisk Ungarsk Slovakisk Tsjekkisk Slovensk Litauisk Latvisk Hereby, Bosch Security Systems B.V., declares that this PS2-B is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Bosch Security Systems B.V. vakuuttaa täten että PS2-B tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Hierbij verklaart Bosch Security Systems B.V. dat het toestel PS2-B in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Bij deze verklaart Bosch Security Systems B.V. dat deze PS2-B voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Par la présente Bosch Security Systems B.V. déclare que l'appareil PS2-B est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Par la présente, Bosch Security Systems B.V. déclare que ce PS2-B est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables. Härmed intygar Bosch Security Systems B.V. att denna PS2-B står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Undertegnede Bosch Security Systems B.V. erklærer herved, at følgende udstyr PS2-B overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Hiermit erklärt Bosch Security Systems B.V., dass sich dieser/diese/dieses PS2-B in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/ EG befindet". Hiermit erklärt Bosch Security Systems B.V. die Übereinstimmung des Gerätes PS2-B mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Con la presente Bosch Security Systems B.V. dichiara che questo PS2-B conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Bosch Security Systems B.V. ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ PS2-B ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ Con la presente Bosch Security Systems B.V. dichiara che questo PS2-B conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Por medio de la presente Bosch Security Systems B.V. declara que el PS2-B cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Bosch Security Systems B.V. declara que este PS2-B está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Hawnhekk, Bosch Security Systems B.V., jiddikjara li dan PS2-B jikkonforma maltiijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-dirrettiva 1999/5/EC. Käesolevaga kinnitab Bosch Security Systems B.V. seadme PS2-B vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Alulírott, Bosch Security Systems B.V. nyilatkozom, hogy a PS2-B megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. Bosch Security Systems B.V. týmto vyhlasuje, že PS2-B splna základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Bosch Security Systems B.V. tímto prohlašuje, že tento PS2-B je ve shode se základními požadavky a dalšími príslušnými ustanoveními smernice 1999/5/ES. Šiuo Bosch Security Systems B.V. deklaruoja, kad šis PS2-B atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Šiuo Bosch Security Systems B.V. deklaruoja, kad šis [equipment type] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Ar šo Bosch Security Systems B.V. deklare, ka PS2-B atbilst Direktivas 1999/5/EK butiskajam prasibam un citiem ar to saistitajiem noteikumiem.

19 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no 19 8 Samsvarsdeklarasjon Samsvarsdeklarasjonen er tilgjengelig på forespørsel.

20 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning Introduksjon 20

21

22 For mer informasjon, besøk Bosch Security Systems B.V. Data kan endres uten forhåndsvarsel

Brukerveiledning. VoiceStation 500

Brukerveiledning. VoiceStation 500 Brukerveiledning VoiceStation 500 B r u k e r v e i l e d n i n g Innhold Innledning... 3 Deleliste... 3 Best mulig ytelse... 4 Montere VoiceStation 500... 4 Bruke VoiceStation 500... 5 Bruke Bluetooth-lyd...

Detaljer

KDC-BT73DAB KDC-BT53U KDC-5057SD

KDC-BT73DAB KDC-BT53U KDC-5057SD KDC-BT73DAB KDC-BT53U KDC-5057SD CD-RECEIVER INSTRUKSJONSHÅNDBOK 2013 JVC KENWOOD Corporation IM362_Ref_E_Nb_00 (Norwegian) Innhold 1. Før bruk 4 1-1. Sikkerhetsforholdsregel 1-2. Viktig informasjon 1-3.

Detaljer

Viktig produktinformasjon om ipod touch

Viktig produktinformasjon om ipod touch Viktig produktinformasjon om ipod touch Dette Viktig produktinformasjon-heftet inneholder informasjon om sikkerhet, håndtering, regelverk og programvarelisens, samt den ettårige begrensede garantien for

Detaljer

Viktig produktinformasjon

Viktig produktinformasjon Viktig produktinformasjon Dette heftet med viktig produktinformasjon inneholder informasjon om sikkerhet, håndtering, avhending og resirkulering, regelverk og programvarelisens, samt den ettårige begrensede

Detaljer

iphone 4 Viktig produktinformasjon

iphone 4 Viktig produktinformasjon iphone 4 Viktig produktinformasjon Dette Viktig produktinformasjon-heftet inneholder informasjon om sikkerhet, håndtering, regelverk, programvarelisens og garanti for iphone. Du finner informasjon om resirkulering

Detaljer

MacBook Pro. Viktig produktinformasjon

MacBook Pro. Viktig produktinformasjon MacBook Pro Viktig produktinformasjon Dette heftet med viktig produktinformasjon inneholder informasjon om sikkerhet, håndtering, avfallshåndtering og resirkulering, regelverk, programvarelisens og den

Detaljer

Adapter for bærbar PC 11a/g

Adapter for bærbar PC 11a/g Adapter for bærbar PC 11a/g CPWNA100 Instruksjoner for bruk VERSJON 1.0 Innhold 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWNA100 is in compliance with the essential

Detaljer

ipad Viktig produktinformasjon

ipad Viktig produktinformasjon ipad Viktig produktinformasjon Dette Viktig produktinformasjon-heftet inneholder informasjon om sikkerhet, håndtering, avfallshåndtering, resirkulering, regelverk, programvarelisens og den ett års begrensede

Detaljer

Trådløs basestation 11g

Trådløs basestation 11g Trådløs basestation 11g CPWBS054 Bruksanvisning Versjon 1.0 2 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWBS054 is in compliance with the essential requirements and

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SNU5600 http://no.yourpdfguides.com/dref/1000726

Din bruksanvisning PHILIPS SNU5600 http://no.yourpdfguides.com/dref/1000726 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SoundStation2W. Brukerveiledning og administratorveiledning BRUKERVEILEDNING / ADMINISTRATORVEILEDNING

SoundStation2W. Brukerveiledning og administratorveiledning BRUKERVEILEDNING / ADMINISTRATORVEILEDNING SoundStation2W Brukerveiledning og administratorveiledning BRUKERVEILEDNING / ADMINISTRATORVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSJONER Når du bruker telefonutstyret, bœr du alltid fœlge disse sikkerhetsreglene

Detaljer

BENEFON ESC! Brukerhåndbok

BENEFON ESC! Brukerhåndbok BENEFON ESC! Brukerhåndbok Alle rettigheter forbeholdt. Benefon Oyj, 2002. Publikasjonsnummer: YZ2407-0* I SAMSVARSERKLÆRING Mediante el presente documento, Benefon Oyj declara que este teléfono móvil,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Brukerveiledning

BRUKERVEILEDNING. Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Når du bruker telefonutstyret, bør du alltid følge disse sikkerhetsreglene for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade.

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1100. 9310113 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1100. 9310113 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1100 9310113 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet Rh-18 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN 60950-1,

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxComplete

Brukerveiledning for PowerMaxComplete Brukerveiledning for PowerMaxComplete Innholdsfortegnelse Denne brukerveiledningens kompatibilitet...2 Hurtigguide til grunnleggende kontrollfunksjoner for alarm...2 Kontaktliste...2 Indikatorsignaler

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye før du tar telefonen i bruk.

Les bruksanvisningen nøye før du tar telefonen i bruk. Bruksanvisning Digital mobiltelefon EB-GD93 Les bruksanvisningen nøye før du tar telefonen i bruk. Forenklet bruksanvisning Den forenklete bruksanvisningen skal hjelpe brukeren til å benytte de mest grunnleggende

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER Viktig sikkerhetsinformasjon Forklaring på advarsler og symboler brukt i denne veiledningen Dette er et sikkerhetssymbol. Det brukes

Detaljer

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAXCOMPLETE http://no.yourpdfguides.com/dref/2705156

Din bruksanvisning VISONIC POWERMAXCOMPLETE http://no.yourpdfguides.com/dref/2705156 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for VISONIC POWERMAXCOMPLETE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer