Personsøker for personlig sikkerhet. Bruksanvisning Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B / PS2-BA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personsøker for personlig sikkerhet. Bruksanvisning Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B / PS2-BA"

Transkript

1 Personsøker for personlig sikkerhet no Bruksanvisning Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B / PS2-BA

2

3 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no 3 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon Bruk Hovedfunksjoner Ikonsamling Bruke PS-personsøkeren PÅ, AV og konfigurasjon Oppbevaring og lading av PS-personsøkeren Lese og slette meldinger Alarm Utløse en alarm Automatiske alarmer Tilbakestille alarmen Ekstern nedstengning Alarmer og hyllehåndtering Signaler og anropstyper Oppmerksomhetssignaler Motta anropssignaler Teste PS-personsøkeren Selvtestfunksjon Selvovervåkningsfunksjon Søkefunksjon Stille inn PS-personsøkeren Velge lydstyrke og vibrasjon Brukergrensesnitt Deklarasjon Samsvarsdeklarasjon Bosch Security Systems

4 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no 4 Bosch Security Systems

5 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no 5 1 Introduksjon 1.1 Bruk Personsøkeren for personlig sikkerhet (PS-personsøker) bruker Bosch PS6000- eller DP6000-systemene til å gi personlig sikkerhet for personer som arbeider på potensielt farlige steder. Brukeren kan generere en alarm som bekreftes av systemet, og systemet kan sende meldinger til brukeren, som bekreftes av PSpersonsøkeren. PS-personsøkeren er kompatibel med alle personlige sikkerhets- og personsøkersystemer i Bosch' PS6000- og DP6000-serie. 1.2 Hovedfunksjoner PS-personsøkeren har disse hovedfunksjonene: Send alarmanrop. To manuelle alarmanrop er tilgjengelige for brukeren. Fire automatiske alarmanrop. Motta og håndtere tekstmeldinger. Motta talemeldinger. Stedssporing. Selvovervåkning og systemsøkefunksjoner. Selvtestfunksjoner. F G K E I J A B D C M Made in The Netherlands H L Ikon Navn Ikon Navn A - D Programmerbare taster I Manuell alarmknapp (rød) E Grafisk frontskjerm J Nullstillingsknapp (sort) F LED, rød og grønn K Høyttaler bak holderen G Sikkerhetsholder L Toppskjerm, reverserbar H Kontakter for batteriopplading M Uttrekkbar knott (valgfritt)

6 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no Ikonsamling Ikon Navn Beskrivelse Konvolutt Gå til meldingsmenyen. Slett OK Meny Opp Ned Retur Lavt batteri Den valgte meldingen kan slettes. Brukeren bekrefter en kommando eller innstilling. Brukeren kan navigere rundt i menyelementene. Brukeren kan navigere rundt i meldinger og innstillinger. Brukeren kan navigere rundt i meldinger og innstillinger. Gå tilbake til en tidligere meny. Batterinivået er lavt. PS-personsøkeren må plasseres i en batterilader. * Telemetri * viser at meldingen er en telemetri-melding Melding nr. Tallet foran meldingen viser rekkefølgen meldingen er mottatt i.... Ellipse Skjermen er ikke stor nok til å vise hele meldingen. Utenfor dekning PS-personsøkeren er utenfor systemets dekningsområde.

7 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no 7 2 Bruke PS-personsøkeren Merk Hvis en tast ikke blir trykket innen 8 sekunder, settes skjermen i ventemodus. Ansvarsfraskrivelse Visse brukervalg kan være angitt av installatøren, og finnes ikke nødvendigvis på din PS-personsøker. 2.1 PÅ, AV og konfigurasjon Vis konfigurasjon Brukeren kan vise den gjeldende konfigurasjonen til PSpersonsøkeren. Du kan vise adressene, brukernavnet og operasjonskodene som er angitt. 1 Velg meny. 2 Velg "Instillinger", og trykk på OK for å bekrefte. 3 Velg "Konfigurasj.", og trykk på OK for å bekrefte. 4 Vis konfigurasjonsdataen. Gå tilbake gjennom menyelementene Slå PS-personsøkeren PÅ Merk For at PS-personsøkeren skal kunne slås på eller av, må den være i et system. For å starte PS-personsøkeren hvis PS-personsøkeren er av, gjør følgende: 1 Trykk på den programmerbare tasten D. 2 Skjermen på PSpersonsøkeren viser "PS- Pager på?". 3 Trykk på OK for å bekrefte Slå PS-personsøkeren AV 1 Velg meny 2 Velg "Skru av?", og trykk på OK for å bekrefte.

8 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no Oppbevaring og lading av PSpersonsøkeren Lav batterispenning Når PS-personsøkeren har lav batterispenning, vil PSpersonsøkeren: vise ikonet for lav batterispenning, gi fra seg et lydsignal om lav batterispenning, blinke LED-lampen, vise meldingen "Lavt batteri". PS-personsøkeren fortsetter å virke i minst 30 minutter. Når PS-personsøkeren er ved lavt batterinivå, sparer den automatisk batteristrøm ved å redusere lydstyrken på alle signaler, og ved å slå av bakbelysningen. Før PS-personsøkeren slår seg av sender den et siste anrop til sentralen, og gir fra seg et nedstengningssignal Ladehylle og oppbevaringshylle To hylletyper er tilgjengelig: oppbevaringshylle og ladehylle. Systemadministratoren kan stille inn en hylle til å lade eller oppbevare. Når PS-personsøkeren er i oppbevaringshyllen, er den borte fra systemet, og er ikke tilgjengelig for anrop. Brukernavnet vises på toppskjermen, og brukernavnet og adressen vises på frontskjermen. Hvis en melding mottas mens PS-personsøkeren er i oppbevaringshyllen, vil den gi fra seg to oppmerksomhetspip når den tas ut av hyllen. Meldingene vises i meldingsbunken. PS-personsøkeren lades når den er i oppbevaringshyllen. Når PS-personsøkeren er i ladehyllen, er den til stede på systemet, og svarer på alle anrop Lade batteriet Tiden det tar å lade det interne batteriet er maksimalt fire timer. LED-lampen på PS-personsøkeren er rød når batteriet lades og grønn når batterinivået er fullt. For å lade: 1 Sett PS-personsøkeren i en hylle. 2 Vent til LED-lampen er grønn. 3 PS-personsøkeren er klar til bruk. Merk Alle meldinger som mottas av PSpersonsøkeren, eller all bruk av menyen når den er ved lavt batterinivå, erstatter advarselen på skjermen om lavt batteri. Ikonet for lavt batteri vises på VENTESKJERMBILDET til batteriet er oppladet igjen.

9 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no Lese og slette meldinger Ventemodus Når PS-personsøkeren er i ventemodus, viser skjermen enten den siste meldingen eller brukerinformasjonen Vise en melding De siste ti meldingene som er sendt til PSpersonsøkeren er lagret i minnet. Hvis den sist mottatte meldingen allerede er i minnet, flyttes meldingen til øverst på listen. For å lese de andre meldingene, gjør følgende: 1 Velg konvolutt. 2 Velg meldingen, og trykk på OK for å bekrefte. 3 Gå tilbake til meldingslisten. Merk Når meldingen er for lang for skjermen, vil meldingen automatisk bla i et tidsrom på 30 sekunder. Merk Konvoluttikonet er bare synlig når det er meldinger på listen. Når konvoluttikonet ikke er synlig, betyr det at det ikke er noen meldinger Slette én melding 1 Velg konvolutt. 2 Velg meldingen, og trykk på OK for å bekrefte. 3 Velg sletteikonet for å slette meldingen, og trykk på OK for å bekrefte. Meldingen "Melding slettet!" blir vist. 4 Gå tilbake til meldingslisten Slette alle meldingene Hvis dette er aktivert av installatøren, blir alle meldingene i PS-personsøkeren slettet når den settes i oppbevaringshyllen eller når den slås av Automatisk bla i toppskjermen Toppskjermen vil alltid automatisk bla hvis meldingen har en lengde på mer enn 12 tegn. Installatøren kan også angi antall linjer som kan vises til å være enten 2 eller 4 linjer Automatisk bla i frontskjermen Hvis dette er aktivert av installatøren, kan frontskjermen automatisk bla når en melding mottas. Den automatiske bla-funksjonen er aktiv i 30 sekunder.

10 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no 10 3 Alarm 3.1 Utløse en alarm Manuell alarmknapp Den manuelle alarmknappen har den høyeste prioriteten av alle prosessene i PS-personsøkeren. PS-personsøkeren har to manuelle alarmer: alarm 1 og alarm For å starte alarm 1 Trykk på den manuelle alarmknappen i minst ett sekund. PS-personsøkeren gir fra seg et repeterende hørbart signalmønster for alarm 1, og sender dette til sentralen For å starte alarm 2 Trykk på den manuelle alarmknappen med to korte klikk i løpet av 2 sekunder. PS-personsøkeren gir fra seg et kontinuerlig hørbart signal for alarm 2, og sender dette til sentralen. Alarm 2 angis av installatøren av PSpersonsøkeren. Alarmanropene gjentas hvert 10. sekund til PSpersonsøkeren mottar en bekreftelse fra sentralen. Merk PS-personsøkeren kan settes til å sende en stille alarm. PS-personsøkeren vil da ikke gi fra seg et hørbart signal. 3.2 Automatiske alarmer Det er fire ulike automatiske alarmanrop: Uttrekksalarm: Når uttrekksalarmen frakobles fra kabinettet, og ikke kobles tilbake i løpet av den forhåndsprogrammerte uttrekksalarmtiden, starter PS-personsøkeren alarmvarslingen og alarmbehandlingen. Uttrekksalarmen kan konfigureres som en hørbar alarm og som en stille alarm. Ikke-vertikal alarm: Når PS-personsøkeren holdes ikke-vertikalt (dvs. i en vinkel på > 47,5º +/- 7,5º i forhold til vertikalaksen), og ikke holdes vertikal i løpet av den forhåndsprogrammerte ikke-vertikalalarmtiden, starter PS-personsøkeren alarmvarselet og alarmbehandlingen. Ikke-bevegelse-alarm: Når PS-personsøkeren ikke beveges (dvs. den beveges mindre enn +/- 7,5 cm i det horisontale planet med en frekvens på > 0,5 Hz) og ikke tilbakestilles i løpet av den forhåndsprogrammerte tiden for ikke-bevegelsealarmen, starter PS-personsøkeren alarmvarselet og alarmbehandlingen. Hurtigbevegelse-alarm: Når PS-personsøkeren beveger seg hurtig (dvs. den beveges mer enn +/- 7,5 cm i det vertikale planet med en frekvens på > 1,5 Hz) og ikke tilbakestilles i løpet av den forhåndsprogrammerte tiden for hurtigbevegelsesalarmen, starter PS-personsøkeren alarmvarselet og alarmbehandlingen Alarm 1 og 2 I løpet av en alarm sender PS-personsøkeren alle nye steder til sentralen. Når alarmen aktiveres, gir PSpersonsøkeren disse lyd- og LED-signalene som følger: Alarm 1 sendes til sentralen. Alarm 2 sendes til sentralen. Du kan endre alarm 1 til alarm 2, og alarm 2 til alarm 1. I løpet av en stille alarm erstattes alle varslinger med et vibrasjonsmønster.

11 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no Tilbakestille alarmen Stoppe alarmlyden Trykk på tilbakestillingsknappen for å stoppe det hørbare alarmsignalet. Alarmstatusen vil fortsatt gjelde, og nye mottatte steder blir sendt til sentralen. PS-personsøkeren gir fra seg et hørbart oppmerksomhetssignal hvert minutt, og en LED blinker for å minne brukeren på at alarmstatusen fortsatt er aktiv. Det er 3 alternativer for å tilbakestille alarmen: Tilbakestilling av sentralen Ekstern tilbakestilling 1 Ekstern tilbakestilling Tilbakestilling av sentralen Sentralen sender et anrop til PS-personsøkeren for å varsle brukeren om å tilbakestille alarmen. For å tilbakestille alarmen, trykk en gang til på tilbakestillingsknappen for å godta varselet. Sentralen tilbakestiller alarmen. For å avvise forespørselen om tilbakestilling, trykk en gang til på alarmknappen Ekstern tilbakestilling 1 Med en ubemannet sentral må PS-personsøkeren settes i oppbevaringshyllen for å tilbakestille alarmen. 3.4 Ekstern nedstengning Sentralen kan slå av PS-personsøkeren i en alarmsituasjon. I løpet av dette tidsrommet sendes likevel alle nye steder til sentralen. 3.5 Alarmer og hyllehåndtering PS-personsøkeren i ladehyllen Når PS-personsøkeren er i en ladehylle, blir alle alarmer, bortsett fra de manuelle alarmene, midlertidig deaktivert. Når PS-personsøkeren tas ut av ladehyllen, aktiveres alarmene igjen i sin tidligere konfigurasjon PS-personsøkeren i oppbevaringshyllen Når PS-personsøkeren er i en oppbevaringshylle, blir alle alarmer deaktivert. Når PS-personsøkeren tas ut av oppbevaringshyllen med ledningen for uttrekksalarmen frakoblet fra kabinettet mens uttrekksalarmfunksjonen er valgt, vil denne uttrekksalarmfunksjonen bare bli aktivert når ledningen for uttrekksalarmen kobles til igjen. Hvis uttrekksalarmledningen ikke kobles tilbake, genereres ingen uttrekksalarm Ekstern tilbakestilling 2 Når brukeren er i felten, kan alarmen tilbakestilles via menyen. Dette menyalternativet er bare synlig når alarmstatusen er aktiv. For å tilbakestille alarmen via menyen, gjør følgende: 1 Velg meny 2 Velg "Reset alarm", og trykk på OK for å bekrefte.

12 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no 12 4 Signaler og anropstyper 4.1 Oppmerksomhetssignaler Oppmerksomhetspip - ett pip PS-personsøkeren gir fra seg et pip, viser "Melder opp til sentral..." på skjermen, og sender et håndtrykksanrop til sentralen ved disse forholdene: PS-personsøkeren er slått av. PS-personsøkeren er i oppbevaringshyllen. PS-personsøkeren tas ut av oppbevaringshyllen. Hvis det kom en melding mens PS-personsøkeren var i hyllen, høres et ekstra pip. Et oppmerksomhetspip høres bare ved disse forholdene: Brukeren sletter en melding fra meldingslisten. Brukeren passerer visse stedssendere. PS-personsøkeren er tilbake innenfor systemets dekningsområde. Mønsteret for oppmerksomhetssignalet er som følger: Sentralen svarer ikke - kontinuerlig pipemønster Sentralen må bekrefte et håndtrykksanrop. Hvis sentralen ikke bekrefter håndtrykksanropet, starter PSpersonsøkeren et kontinuerlig pipemønster etter 30 sekunder, og viser "Sentral reagerer ikke!" på skjermen. Hvis PS-personsøkeren har meldingen "Sentral reagerer ikke!" på skjermen, gjør følgende: PS-personsøkeren går fra AV til PÅ, trykk på tilbakestillingsknappen. PS-personsøkeren går til AV. Varsle systemadministratoren om handlingen PS-personsøkeren går fra PÅ til AV, PSpersonsøkeren kan ikke bli slått av. Varsle systemadministratoren om handlingen PS-personsøkeren settes på en hylle, ta PSpersonsøkeren ut av hyllen og så tilbake igjen. Varsle systemadministratoren om handlingen PS-personsøkeren tas ut av hyllen, sett PSpersonsøkeren tilbake i hyllen. Varsle systemadministratoren om handlingen Utenfor dekningsområde - to pip Utenfor dekningsområde-signalet forteller brukeren at PS-personsøkeren er utenfor dekningsområdet til systemets sendere. Utenfor dekningsområde-signalet er to korte pip etterfulgt av stillhet. PS-personsøkeren gjentar signalet i 68 sekunder til PS-personsøkeren er tilbake innenfor dekningsområdet eller brukeren trykker på tilbakestillingsknappen. 30 minutter etter det første signalmønsteret gir PS-personsøkeren fra seg et nedstengningssignal og slår seg av. Mønsteret for utenfor dekningsområde-signalet er som følger: Brukerhandling: Returner PS-personsøkeren til dekningsområdet. Et oppmerksomhetssignal vil høres når den er tilbake innenfor dekningsområdet Lavt batterinivå - tre pip Indikerer at PS-personsøkeren har lavt batterinivå. Se Lade batteriet. Mønsteret for lavt batterinivå-signalet er som følger: Feil - fire pip PS-personsøkeren indikerer at det er en intern feil. Sett PS-personsøkeren i hyllen. Hvis den fortsatt ikke fungerer, må du varsle systemadministratoren. Feilsignalmønsteret er som følger:

13 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no Nedstengningspip - ett langt pip Hvis PS-personsøkeren er utenfor dekningsområdet i 30 minutter, eller hvis batterinivået er lavt, høres nedstengningssignalet. Før PS-personsøkeren slår seg av sender den et siste anrop til sentralen, gir fra seg et nedstengningssignal, og slår seg av. Nedstengningssignalet høres også når PS-personsøkeren slås av. Mønsteret for nedstengningssignalet er som følger: 4.2 Motta anropssignaler PS-personsøkeren kan lage 7 forskjellige signalmønstre av normale pip og sirisspip. De 7 normale signalmønstrene brukes til å lage individuelle anrop; gruppeanrop genererer alltid sirisstoner. LED-lampen blinker lengre enn det hørbare signalmønsteret. Hvis vibrasjonsfunksjonen er valgt, gir denne et signal i samme mønster som lydmønsteret. LED-lampen blinker i 8 sekunder til Spesielle steder Når en sender for et spesielt sted passeres, gir PSpersonsøkeren fra seg et signalmønster, og meldinger vises på skjermen. Dette kan være en av følgende: Oppmerksomhetssignal med meldingen "Spesial lokasjon mottatt". Stedssignal med meldingen "Trykk reset knapp". Piper til den tilbakestilles. Trykk på tilbakestillingsknappen på PS-personsøkeren. Stedssignal med meldingen "Sett sender i laderack". Piper til den settes i hyllen. Sett PS-personsøkeren i en oppbevaringshylle. Oppmerksomhetssignal for spesielt sted Signal for spesielt sted. 0/8 1/9 2/A 3/B 4/C 5/D 6/E 7/F Merk Hvis PS-personsøkeren mottar et anrop mens den er i stille modus, vil den alltid vibrere. Silent call 4 seconds Bleep patterns 0-6 = normal patterns Bleep patterns 8 - E = cricketed patterns Individuelle anrop Sentralen kan alltid foreta et individuelt anrop til en PSpersonsøker. Hvis PS-personsøkeren er i oppbevaringshyllen, sender den et fraværssignal til sentralen Gruppeanrop Et gruppeanrop har alltid en sirisslyd. PS-personsøkere som er i en oppbevaringshylle vil ikke svare, og sender ikke et fraværssignal til sentralen. Eksempler på grupper kan være redningskorps og hjertestansgrupper Alle anrop Hvis dette er aktivert av installatøren, kan sentralen sende et anrop til alle kompatible mottakere på systemet. Alle anrop-adressen er den samme for alle PSpersonsøkerne på systemet, og alle vil svare Serielle gruppeanrop Et serielt gruppeanrop går til de enkelte PSpersonsøkerne etter hverandre. Med et serielt gruppeanrop er det mulig med fraværskonverteringer.

14 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no Telemetrianrop Hvis dette er aktivert av installatøren, kan brukeren få tilsendt oppdatert informasjon, f.eks. prosesskontroll og temperatur. Når telemetrifunksjonen er aktivert, viser en * foran meldingen når denne ligger i minnet at meldingen er et telemetrianrop. Et telemetrianrop er alltid den første meldingen på listen, og vil bli overskrevet når et nytt telemetrianrop mottas Taleanrop Hvis dette er aktivert av installatøren, kan PSpersonsøkeren motta talemeldinger. Talemeldingen avsluttes når taletiden overskrides, eller når brukeren trykker på tilbakestillingsknappen. Taleanropet fortsetter hvis brukeren trykker på tilbakestillingsknappen igjen innen 8 sekunder. 5 Teste PS-personsøkeren 5.1 Selvtestfunksjon Selvtestfunksjonen startes automatisk etter følgende hendelser: Når PS-personsøkeren slås PÅ Når PS-personsøkeren tas ut av hyllen Når PS-personsøkeren mottar et start test-anrop fra systemet Selvtestfunksjonen kan også startes av brukeren gjennom brukermenyen. I alle tilfellene over, gjør som følger: 1 Slå PS-personsøkeren PÅ (se kapittel 2.1.1). Skjermen viser meldingen "Sendertest...trykk alarm". 2 Trykk på den manuelle alarmknappen. Skjermen viser meldingen "Sendertest...fjern ledning". 3 Trekk ut ledningen for uttrekksalarmen. Skjermen viser meldingen "sendertest...koble til ledning". 4 Sett inn ledningen for uttrekksalarmen. Skjermen viser meldingen "Sendertest...alarmsensor test bestått" etterfulgt av meldingen "Sendertest...til lokasjon". 5 Gå til en stedssender. Hvis stedsmottakeren testes OK, viser skjermen meldingen "Sendertest...test bestått!", og PS-personsøkeren kan brukes. Hvis ikke, viser skjermen meldingen "Test mislyktes! Sett senderen på hyllen". I dette tilfellet må enheten settes tilbake i hyllen. 5.2 Selvovervåkningsfunksjon PS-personsøkeren utfører selvtester ved definerte mellomrom. PS-personsøkeren kan definere fire ulike feil. Når disse feilene forekommer, vises den tilsvarende feilmeldingen på skjermen. Hvis en av følgende feilmeldinger forekommer, må systemadministratoren varsles om handlingen: "Sendermodul feil" "Lokasjon modul feil" "Alarm sensor modul feil" "Alarmknapp feil" 5.3 Søkefunksjon Systemet sender livregistreringsmeldinger til PSpersonsøkeren ved definerte mellomrom. Når en slik melding mottas, må brukeren bekrefte meldingen ved å trykke på OK.

15 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no 15 6 Stille inn PSpersonsøkeren Avhengig av installasjonskonfigurasjonen til PS-personsøkeren, kan du endre brukerparametrene: Styrke på lydsignal Vibrasjon på eller av Talevolum Reversering av toppskjerm PS-innstillinger 6.1 Velge lydstyrke og vibrasjon Velge styrke på lydsignal PS-personsøkeren har fire lydsignalvalg: stille, svakt, normalt og høyt. For å velge lydstyrke, gjør følgende: 1 Velg meny. 2 Velg "Instillinger", og trykk på OK for å bekrefte. 3 Velg "Lyd", og trykk på OK for å bekrefte. 4 Velg ønsket lydstyrke, og trykk på OK for å bekrefte. Skjermen bekrefter den nye lydstyrken Slå vibrasjon på eller av PS-personsøkeren har to valg: vibrasjon på og av. Hvis vibrasjonsfunksjonen er valgt, gir denne et signal i samme mønster som lydmønsteret. For å velge vibrasjonsmodus, gjør følgende: 1 Velg meny Velge talevolum PS-personsøkeren har to valg: svakt og sterkt. For å velge talevolum, gjør følgende: 1 Velg meny. 2 Velg "Instillinger", og trykk på OK for å bekrefte. 3 Velg "Tale", og trykk på OK for å bekrefte. 4 Velg ønsket lydstyrke, og trykk på OK for å bekrefte. Skjermen bekrefter det nye talevolumet Reversere visningen på toppskjermen Brukeren kan reversere toppskjermen til å vise innholdet f.eks. når PS-personsøkeren er i en brystlomme. For å stille inn PS-personsøkeren, gjør følgende: 1 Velg meny. 2 Velg "Instillinger", og trykk på OK for å bekrefte. 3 Velg "Topp display", og trykk på OK for å bekrefte. 4 Velg "Opp-ned" eller "Normal", og trykk på OK for å bekrefte. Skjermen bekrefter den nye innstillingen for toppskjermen. 2 Velg "Instillinger", og trykk på OK for å bekrefte. 3 Velg "Vibrasjon", og trykk på OK for å bekrefte. 4 Velg "På" eller "Av", og trykk på OK for å bekrefte. Skjermen bekrefter den nye vibrasjonen.

16 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no PS-innstillinger PS-personsøkeren har fire forskjellige PS-innstillinger: (Se kapittel 3.3.4): Innstilling av uttrekksalarm Innstilling av ikke-vertikal-alarm Innstilling av ikke-bevegelse-alarm Innstilling av hurtigbevegelsesalarm For å velge innstillingen for ikke-bevegelse-alarmen, gjør følgende: 1 Velg meny. 2 Velg "PS instill.", og trykk på OK for å bekrefte. 3 Velg "Ikke bevegel", og trykk på OK for å bekrefte. 4 Velg "På" eller "Av", og trykk på OK for å bekrefte. Skjermen bekrefter den nye innstillingen.

17 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no Brukergrensesnitt PS-Pager På? Skru av? Av Reset alarm Instillinger Lyd Stille modus Lyd Stille modus Lavt Lyd lavt! Normal Lyd normal! Sterkt Lyd sterkt Vibrasjon På Vibrasjon på! Av Vibrasjon av! Tale Lavt Tale lavt! Sterkt Tale sterkt! Topp display Normal Topp display normal! Opp-ned Topp display opp-ned! Konfigurasj. 7 Addr & 3 Opc PS instill. Ikke bevegel På Ikke bevegelse alarm på! Av Ikke bevegelse alarm av! Ikke vertikal På Ikke vertikal alarm på! Av Ikke vertikal alarm av! Snor ut På Snor ut alarm på! Av Snor ut alarm av! Rask bevegel På Rask bevegelse alarm på! Av Rask bevegelse alarm av! Test foresp. 1 Melding 1 Melding slettet! Slett melding 2 Melding 2 Melding slettet! Slett melding 3... Melding slettet! Slett melding 10 Melding 10 Melding slettet! Slett melding

18 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no 18 7 Deklarasjon Engelsk Finsk Nederland sk Fransk Svensk Dansk Tysk (BMWi) Tysk (Wien) Italiensk Gresk Italiensk Spansk Portugisis k Maltesisk Estisk Ungarsk Slovakisk Tsjekkisk Slovensk Litauisk Latvisk Hereby, Bosch Security Systems B.V., declares that this PS2-B is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Bosch Security Systems B.V. vakuuttaa täten että PS2-B tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Hierbij verklaart Bosch Security Systems B.V. dat het toestel PS2-B in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Bij deze verklaart Bosch Security Systems B.V. dat deze PS2-B voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Par la présente Bosch Security Systems B.V. déclare que l'appareil PS2-B est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Par la présente, Bosch Security Systems B.V. déclare que ce PS2-B est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables. Härmed intygar Bosch Security Systems B.V. att denna PS2-B står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Undertegnede Bosch Security Systems B.V. erklærer herved, at følgende udstyr PS2-B overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Hiermit erklärt Bosch Security Systems B.V., dass sich dieser/diese/dieses PS2-B in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/ EG befindet". Hiermit erklärt Bosch Security Systems B.V. die Übereinstimmung des Gerätes PS2-B mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Con la presente Bosch Security Systems B.V. dichiara che questo PS2-B conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Bosch Security Systems B.V. ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ PS2-B ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ Con la presente Bosch Security Systems B.V. dichiara che questo PS2-B conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Por medio de la presente Bosch Security Systems B.V. declara que el PS2-B cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Bosch Security Systems B.V. declara que este PS2-B está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Hawnhekk, Bosch Security Systems B.V., jiddikjara li dan PS2-B jikkonforma maltiijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-dirrettiva 1999/5/EC. Käesolevaga kinnitab Bosch Security Systems B.V. seadme PS2-B vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Alulírott, Bosch Security Systems B.V. nyilatkozom, hogy a PS2-B megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. Bosch Security Systems B.V. týmto vyhlasuje, že PS2-B splna základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Bosch Security Systems B.V. tímto prohlašuje, že tento PS2-B je ve shode se základními požadavky a dalšími príslušnými ustanoveními smernice 1999/5/ES. Šiuo Bosch Security Systems B.V. deklaruoja, kad šis PS2-B atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Šiuo Bosch Security Systems B.V. deklaruoja, kad šis [equipment type] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Ar šo Bosch Security Systems B.V. deklare, ka PS2-B atbilst Direktivas 1999/5/EK butiskajam prasibam un citiem ar to saistitajiem noteikumiem.

19 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning no 19 8 Samsvarsdeklarasjon Samsvarsdeklarasjonen er tilgjengelig på forespørsel.

20 Personsøker for personlig sikkerhet PS2-B og PS2-BA Bruksanvisning Introduksjon 20

21

22 For mer informasjon, besøk Bosch Security Systems B.V. Data kan endres uten forhåndsvarsel

Brukerveiledning. VoiceStation 500

Brukerveiledning. VoiceStation 500 Brukerveiledning VoiceStation 500 B r u k e r v e i l e d n i n g Innhold Innledning... 3 Deleliste... 3 Best mulig ytelse... 4 Montere VoiceStation 500... 4 Bruke VoiceStation 500... 5 Bruke Bluetooth-lyd...

Detaljer

NESK as Brukerveiledning PSPager alarmsender www.nesk.biz

NESK as Brukerveiledning PSPager alarmsender www.nesk.biz NESK as Brukerveiledning PSPager alarmsender NESK funksjonsoversikt - PSPager alarmsender 12 karakterers alfanummerisk display. Reversibelt. Norsk tekst display Ingen ekstern antenne 2-fargers LED 2 manuelle

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Viktig produktinformasjon om ipod touch

Viktig produktinformasjon om ipod touch Viktig produktinformasjon om ipod touch Dette Viktig produktinformasjon-heftet inneholder informasjon om sikkerhet, håndtering, regelverk og programvarelisens, samt den ettårige begrensede garantien for

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

www.philips.com/avent

www.philips.com/avent Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

Viktig produktinformasjon

Viktig produktinformasjon Viktig produktinformasjon Dette heftet med viktig produktinformasjon inneholder informasjon om sikkerhet, håndtering, avhending og resirkulering, regelverk og programvarelisens, samt den ettårige begrensede

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

My-Bodyguard Pro II forenklet bruksanvisning

My-Bodyguard Pro II forenklet bruksanvisning Side 1 av 5 My-Bodyguard Pro II forenklet bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Knapper... 2 1.1 Nødsituasjon Rød og Grønn knapp samtidig... 2 1.2 Assistanse Rød knapp... 2 1.3 Bekreftelse Grønn knapp...

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

MacBook Pro. Viktig produktinformasjon

MacBook Pro. Viktig produktinformasjon MacBook Pro Viktig produktinformasjon Dette heftet med viktig produktinformasjon inneholder informasjon om sikkerhet, håndtering, avfallshåndtering og resirkulering, regelverk, programvarelisens og den

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

KW9014A - Værstasjon

KW9014A - Værstasjon KW9014A - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon Hurtigmanual Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon NORSK Innledning Brecom CM 2600 MMS Pakken inneholder: - Kamera med MMS modul - Batteriboks - GSM Antenne - Festestropp - USB kabel

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning KW9001 - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Viktig produktinformasjon for ipod touch

Viktig produktinformasjon for ipod touch Viktig produktinformasjon for ipod touch Dette Viktig produktinformasjon for ipod touch-heftet inneholder informasjon om sikkerhet, håndtering, regelverk og programvarelisens, samt garantiinformasjon for

Detaljer

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Væranslag som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

EkoTek HUB. Funksjoner

EkoTek HUB. Funksjoner EkoTek HUB Beskrivelse EkoTek hub er en alphanummerisk toveis meldingsenhet, med innbygget nødalarm funksjon. Hub en kan motta tekstmeldinger, sende responser og tilbyr muligheten til å lagre mgeldinger

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:30 08 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Brukerveiledning

BRUKERVEILEDNING. Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Når du bruker telefonutstyret, bør du alltid følge disse sikkerhetsreglene for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade.

Detaljer

Viktig produktinformasjon

Viktig produktinformasjon Viktig produktinformasjon Dette heftet med viktig produktinformasjon inneholder informasjon om sikkerhet, håndtering, avhending og resirkulering, regelverk og programvarelisens, samt den ettårige begrensede

Detaljer

Norsk DS1083-039A. side 1

Norsk DS1083-039A. side 1 Norsk 1. Generelt... 2 2. Konfigurerings meny... 3 2.1. Hvordan skape en ny konfigurasjon (BT APPARAT IKKE KOBLET TIL RINGEMODULEN)... 3 2.2. HVORDAN LAGRE KONFIGURASJONEN... 5 2.3. Hvordan lese ringemodulens

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

KW9008W - Værstasjon

KW9008W - Værstasjon Tekniske data KW9008W - Værstasjon Bruksanvisning - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Soloppgang/solnedgang/månen kommer opp/månen går ned - Værmelding som viser sol, litt overskyet,

Detaljer

210 Hurtigstartguide

210 Hurtigstartguide 210 Hurtigstartguide m Rider 210 Rider 210 er utstyrt med et barometer som viser høyden over havet i sanntid. Denne enheten har tre taster som dekker flere funksjoner. Tastefunksjoner 1 BACK ( ) Trykk

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Brukerveiledning Uovision UV565

Brukerveiledning Uovision UV565 Brukerveiledning Uovision UV565 Kameraet tar bilder ved deteksjon ved hjelp av en PIR sensor. Bildene blir lagret på en minnebrikke plassert i kameraet. Bildene kan forhåndsvises i displayet på kameraet

Detaljer

MEMOmini Varenr :502580. Brukerveiledning

MEMOmini Varenr :502580. Brukerveiledning MEMOmini Varenr :502580 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Introduksjon... 2 Beskrivelse... 3 MEMOmini leveres med... 3 Ørepropper... 3 Halssnor... 3 Knapper på MEMOmini... 3 Lysdiode... 4 Inn- og utganger...

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Feilsøkingsveiledning

Feilsøkingsveiledning Feilsøkingsveiledning Pediatrisk 0 5 år Life is on Vi er opptatt av å hjelpe alle som trenger vår kunnskap, våre ideer og våre tjenester. Gjennom kreativ utfordring av den teknologiske utviklingen, vil

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

W025700095990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø4,9mm dobbel kamera

W025700095990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø4,9mm dobbel kamera W025700095990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø4,9mm dobbel kamera Brukerhåndbok INNHOLD 2-i-1 bryterprobe 4,9 mm------------------------2 Produktoversikt------------------------------------4 Førstegangs bruk----------------------------------5

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headset BH-112 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to mobilenheter samtidig.

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Innhold

Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Innhold Bruksanvisning CAN Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Auto Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid.

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-11W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer