Effektive metoder for å finne funksjonelle feil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effektive metoder for å finne funksjonelle feil"

Transkript

1 Effektive metoder for å finne funksjonelle feil av Hans Schaefer 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 1

2 Tre testmetoder Black box test Konstruer testeksempler fra spesifikasjon, design etc. (viten utenfra produktet) White box test (strukturell test) Utfør all kode. Kontroll- og dataflyt. Statistisk test Random generering av testeksempler 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 2

3 Test design metoder og feilene de kjemper mot Black Box White Box Funksjonsrettet Eksplorativ testing Datarettet Logikkrettet Hendelsesrettet Tilstandsrettet Dataflytrettet Dekningsmåling Statistisk og random test Funksjoner mangler Alle mulige feil Feil prosessering i et visst dataområde Feil håndtering av logikk Feil håndtering av hendelser, avhengig av rekkefølge og tid Feil tilstandsovergang Feil med dataflyt eller grensesnitt Extra kode eller mangler i testen Alle mulige feil 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 3

4 Hva med interaksjon mellom ting? Det er ikke nok å teste alt for seg selv. Det er starten! Men ting virker sammen. X features -> X 2 tester. Hvordan teste dette? Ignorer Manuell test Verktøy for generering av test + automatisering Testteknikkene senere i dette kapittel kan utvides til å teste kombinasjon av ting. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 4

5 Metoders fordeler og ulemper Black box metoder Test case design fra spesifikasjon Viktigste test design metode SpecificationProgram - ikke systematisk nok. - delvis vanskelige metoder. - ikke tilstrekkelige verktøy. - testdekning vanskelig å kvantifisere. Test cases 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 5

6 Metoder fordeler og ulemper (2) Glass / white box metoder Test case design fra kode / algorithmer ALL kode dekkes. SpecificationProgram - manglende kode blir ikke dekket. - ingen dekning av krav. - vanskelig å automatisere test design. - dekningsmålings-verktøy avhengige av plattform og språk. Test cases 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 6

7 Statistisk og Random test Testdata blir plukket helt tilfeldig (evtl. ved bruk av et bruksprofil). Skal det være effektivt, må mange testtilfelle prøves! Bra hvis lite informasjon om programmet finnes. Fuzzing <http://en.wikipedia.org/wiki/fuzzing>, er en metode som spesielt blir brukt for å teste sikkerhet. Den kan resultere i meget store antall testilfelle. Se også Testing with Hostile Data Streams rtf. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 7

8 Fordeler og ulemper: Statistisk og random test Statistisk Test Test case design fra bruksprofil, random generert Random test Test case design totalt random (Generator) - Testen finner lite feil. - Bruksprofil er vanskelig å sette opp, spesielt for nye systemer. - Parametre utenfor selve bruken har innflytelse. (belastning, tredjeparts-software, konfigurering, kobling). - Systemkompleksitet ikke tatt hensyn til. - Noen random generatorer har for kort repetisjonsfrekvens. - Testdekning vanskelig å kvantifisere. - Evaluering vanskelig, krever testorakel. + Bra dersom en ikke er interessert i ALLE detaljer i output. + Lett å generere mange testcases. + Finner feil som ikke systematisk test finner. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 8

9 Exploratory test "Tests are derived relying on the tester skill and intuition... and on his/her experience with similar programs. Testdesign, læring og eksekvering samtidig. According to IEEE Computer Society Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) (page 5-9), exploratory testing is "the most widely practiced [testing] technique". IEEE SWEBOK advises "a more systematic approach" and says that exploratory "might be useful (but only if the tester is really expert!) to identify special tests not easily 'captured' by formalized techniques." 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 9

10 Testorakel En mekanisme for å sjekke om resultater er riktige Fullstendig orakel - full kontroll Delvis orakel - plausibilitetskontroll Diagnostisk orakel - krasjer det? Mennesker er ikke bra orakler, spesielt når de tester sin egen programvare. En ser hva en Vil ser. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 10

11 Testorakel - detaljer Prediction of test results: The test oracle problem One possibility is to play a manual computer and try to predict the outcome of a specific input. It seldom works. First of all, it can be very hard work if the control logic of the program is complex. Second, while simulation is a good way for validation, humans are not very good at simulating computers. The result is extremely error-prone. Third, when we do manual prediction, we add a new considerable source of errors to the testing procedure. We are likelier to make an error in the manual prediction of the outcome than the programmer is in programming. Beizer lists in his book Black-Box Testing (Beizer, 1995) several more attractive alternatives: Existing tests: Most testers and programmers work on modifications to a base of existing software. When most tests do not change from release to release, they can and should be re-used. Old program: A major rewrite need not to imply that its outputs are completely different. The old program is an excellent oracle when it is available and its specification is valid. Previous version: Even if the tested code has been rewritten, the previous version of the program will often have the correct outcome for most test paths. Prototypes: A prototype is an excellent oracle. Good prototypes do not lack functionality. The reason that they are not operationally useful is that they may be too slow, too big, not maintainable enough, or can t run in the target environment. Model programs: A model program is a simplified prototype that includes only functionality that is directly related to the application. Such a program is considerably easier to build than a complete program with error checking, user interfaces, and data communication. Forced easy cases: Sometimes it is possible to select input values from an equivalence class such that the outcome is trivial to calculate. Such values are excellent input candidates since they simplify output analysis. The actual program: The actual program can be used as an oracle as long as program requirements are well understood and the program output is carefully verified. Usually it is easier to verify the correctness of an outcome after the fact by plausibility analysis or other methods than it is to calculate the outcome manually before the test. When the program includes information about its intermediate states, the verification 1995, procedure 2007 Hans becomes Schaefer significantly easier. Slide no. 11

12 Funksjonsrettet test Test hver funksjon. Akseptanse- og Systemtest: Hver funksjon i kravspesifikasjon, brukermanual etc. Integrasjonstest: Hver (distribuert) funksjon i subsystem, klasse eller annet aggregat av kode. Modultest: Hver funksjon modulen har, hver funksjonsvariant Minst et testeksempel per funksjon. Velg inputverdiene slik at det blir synlig at funksjonen virkelig er der og virker riktig. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 12

13 Trøbbel med funksjonsbasert test Hva er en funksjon? Hvor mye inngår? Problemer kan ligge i interaksjonen mellom funksjoner, ikke i en og en funksjon. Noen feil oppstår bare dersom en funksjon utføres flere ganger. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 13

14 Datarettet test Test hvert interessant dataområde. (Ekvivalens) klasseinndeling Grenseverditest Domain test Spesialverditest Kombinasjonstest Category partition test Avhengighetsøyer Random test Syntax test Først uten kombinering Så kombinasjonstest 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 14

15 (Datarettet test) Ekvivalensklasseinndeling for diverse tilfelle Numeriske verdier: tre klasser (1) for små verdier, (2) alt som er tillatt, (3) alt som er for stort. Ankomsttid (tidsavhengige input): fire klasser (1) for tidlig / før noe skjer, (2) innen forventet tidsrom / samtidig med noe, (3) for sent / etter noe annet, (4) umulige verdier Diskrete verdier: mange klasser (1...n) En klasse for hver tillatt verdi, og (n+1) en for "noe annet" (noe ikke tillatt). 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 15

16 (Datarettet test) Klasseinndeling for diverse tilfelle Betingelse: to klasser. (1) Betingelse oppfylt (2) Betingelse ikke oppfylt. Listeprosessering: fire klasser (1) Tilfelle null i listen (2) Tilfelle en i listen (3) Tilfelle flere i listen (4) Tilfelle for mange i listen. Eksistens av en input: to klasser (1) input finnes / felt fylt i (2) input finnes ikke / felt ikke fylt i Format / datatype av hver input: To eller flere klasser (1) riktig format og datatype (2) ikke riktig 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 16

17 (Datarettet test) Klasseinndeling for diverse tilfelle Hvis flere ting spiller en rolle, kombiner reglene! Det er tilstrekkelig å teste hver klasse med bare et testeksempel. (av og til dessverre ikke) Test av kombinasjoner av ekvivalensklasser dekkes av andre teknikker. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 17

18 (Datarettet test) Grenseverdianalyse For å finne feil sammenlignings-operator og pluss-eller-minus-1 feil Test på grenser og rundt grenser like under minimum Minimum like over minimum like under maximum maximum like over maximum NULL! Første og siste i en liste 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 18

19 (Datarettet test) Spesialverditest Verdier som erfaringsmessig fører til trøbbel. Magiske tall Største og minste tillatte i hardwaren Null, en, 9, 99, 999, negativ, størst mulig, Blank, ASCII Null, Æ, Ø, Å, æ, ø, å, Tegn med spesielle betydninger i operativ- og filsystem: &, $, #, /,., ", ~, ', Spesielle datoer (31.12., 29.2., ) Tomme tekststrenger 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 19

20 (Datarettet test) Datastrukturer (Datamodeller) is in 1 1 Place 0 n has free 1 Flight Test mot feil implementasjon av datamodeller Test 0, 1, flere, evt. max - 1, max, maks+1 for hver relasjon 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 20

21 Logikkrettet test Test mot følgende feil i logiske uttrykk: - logiske operatorer byttet (AND-OR) - logiske uttrykk mangler - Feil parenteser - Feil negasjon 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 21

22 Øvelse Betingelsen skal være: IF (A OG B) Du får lov å teste med bare tre kombinasjoner (av fire) Hvilke tre velger du? Hvilke hvis det var (A ELLER B) som skulle stå? 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 22

23 Logikrettet test Prøv å finne ut hvor logiske kombinasjoner fører til feil resultat. Test hver betingelse Parvise / n-vise kombinasjoner / orthogonal test Cause effect graphing / decision tables Minimal multicondition test Meaningful impact strategy Random test Alle kombinasjoner Analyse av logikken: ALLE kombinasjoner! 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 23

24 Logikkrettet test - decision tables Beslutningstabeller viser hvordan kombinasjoner av inputs (årsaker) fører til output (effekter). Bygg en tabell over alle inputkombinasjoner. Stryk kolonner der en ser at de inneholder input som det ikke kommer an på. (Erstattes med mer generelle kolonner). Stryk umulige inputkombinasjoner. Alle input og output må minst en gang forekommer med ja og med nei. Problem: Ved mange input krever verktøy (Bender CaliberRBT). 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 24

25 Hendelsesrettet Test Signaler / hendelser der ankomsttiden ikke er under kontroll av programmet, og som kan komme fra forskjellige kilder. Programmet kanskje håndterer rekkefølgen feil eller har problemer med ankomsttiden. Typisk et problem i embedded software og for transaksjonsflyt. For to signaler (hendelser) test: Bare signal 1 kommer Bare signal 2 kommer Signal 1 før 2 Signal 2 før 1 Begge samtidig ingen Gjentatt ankomst (fort) av et signal 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 25

26 Hendelsesrettet test For tidsbegrensninger (time-out) test: Signal / hendelse ankommet før tidsur er satt (kort eller lang tid før) Signal ankommer tidlig nok (kort eller lang tid før) Signal kommer akkurat på tiden Signal kommer for sent (kort eller lang tid etter) For mer enn to signaler test ved hjelp av stress! Du kan også variere tidsavstand mellom signaler! For å finne race conditions. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 26

27 Tilstandsrettet test Systemet har tilstander. Reaksjon er avhengig av tilstand og input. Ved tilstandsoverganger kan output eller neste tilstand være feil. Ekstra eller manglende tilstander kan forekomme. Overganger kan være glemt. En tester tilstandsoverganger (livssyklus) for objekter i et system. Spesielt brukbart ved systemtest og ved objektorientert programvare. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 27

28 Eksempel Vis klokkeslett Hvordan din digitale klokke virker V. øvre knapp V. øvre knapp Klokketid med lys på V. nedre knapp V. øvre knapp Vis vekketid Vis stoppeklokke V. nedre knapp V. nedre knapp klokkesetting V. nedre knapp V. øvre knapp Timesetting V. øvre knapp Min.setting 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 28

29 Hva tester vi for et program som implementerer et tilstandsdiagram? Scenarier (use cases) som går gjennom hver boks og hver pil Hver hendelse i hver tilstand Exceptions (også etter hverandre!) Kombinasjon av etter hverandre følgende piler/hendelser (opp til antall tilstander) Tilstandsdiagrammer kan tegnes for hvert objekt i et system (Systemet behøver ikke å være objektorientert for å kunne anvende metoden). 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 29

30 Dataflytrettet test Et dataelement får en verdi ett sted og verdien blir senere brukt et annet sted, men kanskje misforstått. Slik test kan anvendes på alle nivåer. Utgangspunkt: Aksessrettighetstabell Kryssreferanse. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 30

31 Dataflytrettet test Hvilke funksjoner har hva slags aksess til et dataobjekt? C = Create R = Read U = Update (først søk eller les, så oppdater) D = Delete Bygg en CRUD-Tabell, dvs. For hver funksjon bokfør hvilken operasjoner den kan gjøre på hvert dataobjekt. Prøv minst alle kombinasjoner av skriv-les: C - R U - R D - R (er det virkelig slettet?) C - U U - U C - D U - D Heng en Read etter hvert testtilfelle for å sjekke at prosesseringen har vært rett. Kontroll av at det ikke kan forekomme LES (R) etter SLETT (D)! 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 31

32 Her et utførlig utvalg testtilfeller Sjekk resultat med en LES operasjon! C - C (duplikater tillatt, alarm?) C - R (forstår hver les hva som er lagt inn?) C - U (forstår hver oppdatering hva som er lagt inn?) C - D (virker slett, kontroll av relasjonell integritet) R - C (duplikater tillatt, alarm?) R - R (burde bare virke - men kanskje det overskrives...?) R - U (kan en oppdatere eksisterende informasjon?) R - D (kan en slette ting etter at de er lest?) U - C (duplikater tillatt, alarm?) U - R (forstår vi oppdateringene?) U - U (forstår vi oppdateringer?) U - D (sletter vi det riktige?) D - C (ble det virkelig slettet?) D - R (enda en måte å kontrollere sletting på) D - D (slett ikke eksisterende data) 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 32

33 Eksempel på test fra dataflytdiagram Test flyt fra en prosess til neste: Testscenarier utfører flere funksjoner etter hverandre gjennom et datalager. Test må utføre Get Reservation, og så trykke billetten. Pilen mellom de to boksene må altså utføres. Test må også utføre Get Reservation to ganger, hvor første gang er suksessfull og resulterer i oppdatering av Seat information. I tillegg kombiner med dataekvivalensklasser! 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 33

34 Dekningsmåling i kontrollflyten (White Box eller Glass box test) Kontroll av at testen var dekkende. Kan oppdage at noe kode er overflødig. Det gode gamle flytdiagram... Test alle bokser = programlinjer Test alle piler = forgreninger Test kombinasjon av piler Test alle kall (hvis kallgraf eksisterer) Test alle kall-par Kontrollflyt-test kan anvendes på alle abstraksjonsnivåer. På kodenivå kan en måle automatisk ALDRI lag en test ut fra eksisterende kode! 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 34

35 Spesielle ting med white box test Dekning av ting i koden som bare sees i koden. Eksempelvis temporær midlertidig lagring. Håndtering av slike bufre eller tabeller. Eksempelvis dekning av spesialiteter som kommer fra algoritmen som er brukt. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 35

36 Kontrollflytbasert test av løkker Feil: Gal løkketype, initialisering, telling Hva tester vi? Viktighet Antall iterasjoner meget null meget en mindre to lite normalt antall mindre maksimum - 1 Meget maksimum meget mer enn maksimum (Noen eksempler kan være overlappende hvis minimum er null eller en) 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 36

37 Løkker inne i hverandre Slike testes med kombinasjon av ovenfor nevnte testtilfelle. Kombinatorisk eksplosjon! Eventuelt: Test av hver løkke med en representativ verdi av de andre. Test av indre løkker med minimumsverdi for ytre løkker. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 37

38 Oppsummering Test alt Lett hvis programmet er grafisk definert: Test hver boks Test hver forbindelse Test kombinasjoner av forbindelser Ikke så lett ellers: Dette er ikke nok, men en start! Bruk teknikkene som er definert her, avhengig av hva du tror er vanskelig å implementere eller full av feil 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 38

39 Heuristics (instead of specifications) Touring Heuristic Submitted by Mike Kelly on Tue, 20/09/ I seem to have a winner with my test reporting heuristic. I ve used it several times now. It helps me envision and explain my test reporting. I think I will need something similar for application touring. Here is my attempt: FCC CUTS VIDS The mnemonic stands for the following: Feature tour Complexity tour Claims tour Configuration tour User tour Testability tour Scenario tour Variability tour Interoperability tour Data tour Structure tour * Feature tour: Move through the application and get familiar with all the controls and features you come across. * Complexity tour: Find the five most complex things about the application. * Claims tour: Find all the information in the product that tells you what the product does. * Configuration tour: Attempt to find all the ways you can change settings in the product in a way that the application retains those settings. * User tour: Imagine five users for the product and the information they would want from the product or the major features they would be interested in. * Testability tour: Find all the features you can use as testability features and/or identify tools you have available that you can use to help in your testing. * Scenario tour: Imagine five realistic scenarios for how the users identified in the user tour would use this product. * Variability tour: Look for things you can change in the application - and then you try to change them. * Interoperability tour: What does this application interact with? * Data tour: Identify the major data elements of the application. * Structure tour: Find everything you can about what comprises the physical product (code, interfaces, hardware, files, etc ). 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 39

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Human Factors relevant ved subsea operasjoner?

Human Factors relevant ved subsea operasjoner? Human Factors relevant ved subsea operasjoner? Arne Jarl Ringstad, Lead Advisor Human Factors and Organizational Safety Classification: Internal 2012-01-30 Hva er Human Factors? Human factors is the scientific

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

3/1/2011. I dag. Recursive descent parser. Problem for RD-parser: Top Down Space. Jan Tore Lønning & Stephan Oepen

3/1/2011. I dag. Recursive descent parser. Problem for RD-parser: Top Down Space. Jan Tore Lønning & Stephan Oepen INF2820 Datalingvistikk V2011 TABELLPARSING Jan Tore Lønning & Stephan Oepen 1. mars 2011 2 I dag Oppsummering fra sist: Recursive-descent og Shift-reduce parser Svakheter med disse Tabellparsing: Dynamisk

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Brukertesting i et nøtteskall

Brukertesting i et nøtteskall Brukertesting i et nøtteskall Seniorrådgivere brukervennlighet og design Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Steria Introduksjon av deltakerne Hvor jobber du og hvilken rolle har du? Nevn en ting du

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Tilkobling og Triggere

Tilkobling og Triggere Tilkobling og Triggere Lars Vidar Magnusson October 12, 2011 Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS 11.10.2011 October 12, 2011 1 / 25 Tilkobling med PHP PHP bruker databasespesifike moduler til å koble

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

D2 - Papirprototyping av design

D2 - Papirprototyping av design D2 - Papirprototyping av design nnledning Under designprosessen av brukergrensesnitt for systemet WATCH har vi gjennomført en brukbarhetstest med papirprototyp. denne rapporten vil vi beskrive modellen

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

ISTQB Foundation Level Prøveeksamen

ISTQB Foundation Level Prøveeksamen ISTQB Foundation Level Prøveeksamen Svar på følgende spørsmål For hvert spørsmål er der ETT og BARE ETT rett svar! (Unntak er avmerket spesielt). Spørsmål til Kap 1 ("Fundamentals") 1.1. (K2) Hva er betydningen

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

EKSAMEN I FAG TDT4180 - MMI Lørdag 11. august 2012 Tid: kl. 0900-1300

EKSAMEN I FAG TDT4180 - MMI Lørdag 11. august 2012 Tid: kl. 0900-1300 Side 1 av 8 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Faglig kontakt under eksamen: Dag Svanæs, Tlf: 73 59 18 42 EKSAMEN I FAG TDT4180 - MMI Lørdag

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test

Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test Av Hans Schaefer Versjon 1.2, 14.9.2005 Dette dokument beskriver krav en bør stille til verifikasjon under utviklingen og test hos en seriøs

Detaljer

Brukerne er den nye oljen

Brukerne er den nye oljen LAVRANS LØVLIE Altinndagen 2014 Brukerne er den nye oljen Tjenestedesign for høyeffektive innbyggere 30 November 2014 Anders Kjeseth Valdersnes anders@liveworkstudio.com 2012 live work Studio Ltd 1 Selvangivelsen

Detaljer

Altinn API Altinn «der du er»

Altinn API Altinn «der du er» Altinn API Altinn «der du er» Morten Græsby/Brønnøysundregistrene 2013-09-10 Integrasjons-tjenester Meldingsboks Integrasjons-tjenester Altinn tilbyr i dag en løsning for dialog Portal brukere www.altinn.no

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Prosessmodellering. Strukturert design med dataflytdiagrammer (DFD) Gurholt & Hasle Kapittel 10. Kirsten Ribu Høgskolen i Oslo

Prosessmodellering. Strukturert design med dataflytdiagrammer (DFD) Gurholt & Hasle Kapittel 10. Kirsten Ribu Høgskolen i Oslo Prosessmodellering Strukturert design med dataflytdiagrammer (DFD) Gurholt & Hasle Kapittel 10 Kirsten Ribu Høgskolen i Oslo 1 Perspektiver på modellering De strukturerte metodene SA/SD sammen med datamodellering

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

Livsløpstesting av IT-systemer

Livsløpstesting av IT-systemer Livsløpstesting av IT-systemer Testing, validering og evaluering Teste Undersøke ved hjelp av tester om systemet fungerer slik det er beskrevet Validere Bekrefte hvordan systemet virkelig fungerer, om

Detaljer

Grunnleggende testteori. Etter Hans Schaefer

Grunnleggende testteori. Etter Hans Schaefer Grunnleggende testteori Etter Hans Schaefer Industri- og softwareprodukt Industriprodukt Fysisk produkt Testes under produksjon og til slutt om produktet oppfyller kravene Tilpasses, endres, redesignes,

Detaljer

Hvordan 3 konsulenter tester et konserndatavarehus

Hvordan 3 konsulenter tester et konserndatavarehus Hvordan 3 konsulenter tester et konserndatavarehus DNB sine testutfordringer Tidligere leveranser har blitt utsatt på grunn av dårlig testing Representanter fra forretning er negative til å akseptanseteste

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Citation and reference tools for your master thesis

Citation and reference tools for your master thesis Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesten Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesting Formell testing med hensyn til brukerbehov, krav, og forretningsprosesser som utføres for å avklare om et system oppfyller

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Problembasert læring i synkrone læringsomgivelser: Pilot i Second Life. Anders Mørch, Louise Mifsud, Bård K. Engen

Problembasert læring i synkrone læringsomgivelser: Pilot i Second Life. Anders Mørch, Louise Mifsud, Bård K. Engen Problembasert læring i synkrone læringsomgivelser: Pilot i Second Life Anders Mørch, Louise Mifsud, Bård K. Engen Oversikt Hvorfor Second Life? Fokus og problemstilling Metode Case Studentoppgave og PBL

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

Forbedringsmodellen er viktig, men hva med alt det andre?

Forbedringsmodellen er viktig, men hva med alt det andre? Forbedringsmodellen er viktig, men hva med alt det andre? Læringsnettverk for ledere samling 2 5. februar 2014 Johnny Advocaat-Vedvik Prosjektleder/rådgiver Everyone talks about it, nobody really knows

Detaljer

Hvorfor ikke bruke Word?

Hvorfor ikke bruke Word? XML-basert dokumentasjon Erfaringer med innføring av xmlbasert dokumentasjonsverktøy hos Kongsberg Seatex Sissel Kolvik Tidligere IBRUK as nå SK Teknisk Dokumentasjon sissel@kolvik.priv.no 1 Hvorfor ikke

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00 Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL//NYNORSK/ENGLISH Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

Feilmelding Årsak Løsning

Feilmelding Årsak Løsning Request for the permission of type 'System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed Feil oppstod i Window.DialogWindow:

Detaljer

1. Installasjon av SharePoint 2013

1. Installasjon av SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av SharePoint 2013 Stein Meisingseth 02.09.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Installasjon

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Agenda Min erfaring med scrum + litt input fra Javazone 2007 Universell Utforming Min erfaring med smidige metoder MT-prosjektet

Detaljer

BlackBox, WhiteBox og andre testmetoder. Etter ønske fra studentene 26. november 2009

BlackBox, WhiteBox og andre testmetoder. Etter ønske fra studentene 26. november 2009 BlackBox, WhiteBox og andre testmetoder Etter ønske fra studentene 26. november 2009 Hva er testing? Testing er å undersøke IT-systemer eller deler av det for å vurdere om kravene til det som testes er

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Managing Risk in Critical Railway Applications

Managing Risk in Critical Railway Applications Managing Risk in Critical Railway Applications Topics Railway signalling Real projects Regulator, standards and the law Acceptance criteria for signalling systems (SIL) Risk analysis a special case The

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Citation and reference tools for your master thesis

Citation and reference tools for your master thesis Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

SUPERTOOTH BUDDY MANUAL NORSK. The hidden energy supertooth buddy manual norsk online manual

SUPERTOOTH BUDDY MANUAL NORSK. The hidden energy supertooth buddy manual norsk online manual SUPERTOOTH BUDDY MANUAL NORSK The hidden energy online manual SUPERTOOTH BUDDY MANUAL NORSK Most websites likewise have a sophisticated database, containing new cost-effective parts for all those styles

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

case forts. Alternativ 1 Alternativer Sammensetning Objekt-interaktor med valg

case forts. Alternativ 1 Alternativer Sammensetning Objekt-interaktor med valg Objekt-interaktor med valg AMS- case forts. Eksemplifisering av modellbasert tilnærming til design av brukergrensesnitt Relatert objekt velges ofte blant mange kandidater Output av kandidat-sett Input

Detaljer

or*dtrosnilt,'+'.q':'

or*dtrosnilt,'+'.q':' %,u lbnvaston.*.'. or*dtrosnilt,'+'.q':' JavaBin 5. mai Vidar Alvestad - Skatteetaten Inspirert av: Noen eksempler er hentet fra boken. Jeg tror Mr. Feathers tilgir meg dersom du kjøper boken ;-) Hva er

Detaljer

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2015 Hvorfor får jeg ikke koblet meg opp mot trådløst nettverk med Windows 7? Why can t I connect to the wireless network with Windows

Detaljer

Conference Centre Portal (CCP)

Conference Centre Portal (CCP) IN-MMO Obligatorisk oppgave 1 Brian Elvesæter mmo-oppgaver@ifi.uio.no 1 Conference Centre Portal (CCP) 2 1 Oblig 1: Problem description [1/3] The Conference Center Portal is an Internet portal that organizers

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer