Effektive metoder for å finne funksjonelle feil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effektive metoder for å finne funksjonelle feil"

Transkript

1 Effektive metoder for å finne funksjonelle feil av Hans Schaefer 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 1

2 Tre testmetoder Black box test Konstruer testeksempler fra spesifikasjon, design etc. (viten utenfra produktet) White box test (strukturell test) Utfør all kode. Kontroll- og dataflyt. Statistisk test Random generering av testeksempler 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 2

3 Test design metoder og feilene de kjemper mot Black Box White Box Funksjonsrettet Eksplorativ testing Datarettet Logikkrettet Hendelsesrettet Tilstandsrettet Dataflytrettet Dekningsmåling Statistisk og random test Funksjoner mangler Alle mulige feil Feil prosessering i et visst dataområde Feil håndtering av logikk Feil håndtering av hendelser, avhengig av rekkefølge og tid Feil tilstandsovergang Feil med dataflyt eller grensesnitt Extra kode eller mangler i testen Alle mulige feil 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 3

4 Hva med interaksjon mellom ting? Det er ikke nok å teste alt for seg selv. Det er starten! Men ting virker sammen. X features -> X 2 tester. Hvordan teste dette? Ignorer Manuell test Verktøy for generering av test + automatisering Testteknikkene senere i dette kapittel kan utvides til å teste kombinasjon av ting. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 4

5 Metoders fordeler og ulemper Black box metoder Test case design fra spesifikasjon Viktigste test design metode SpecificationProgram - ikke systematisk nok. - delvis vanskelige metoder. - ikke tilstrekkelige verktøy. - testdekning vanskelig å kvantifisere. Test cases 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 5

6 Metoder fordeler og ulemper (2) Glass / white box metoder Test case design fra kode / algorithmer ALL kode dekkes. SpecificationProgram - manglende kode blir ikke dekket. - ingen dekning av krav. - vanskelig å automatisere test design. - dekningsmålings-verktøy avhengige av plattform og språk. Test cases 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 6

7 Statistisk og Random test Testdata blir plukket helt tilfeldig (evtl. ved bruk av et bruksprofil). Skal det være effektivt, må mange testtilfelle prøves! Bra hvis lite informasjon om programmet finnes. Fuzzing <http://en.wikipedia.org/wiki/fuzzing>, er en metode som spesielt blir brukt for å teste sikkerhet. Den kan resultere i meget store antall testilfelle. Se også Testing with Hostile Data Streams rtf. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 7

8 Fordeler og ulemper: Statistisk og random test Statistisk Test Test case design fra bruksprofil, random generert Random test Test case design totalt random (Generator) - Testen finner lite feil. - Bruksprofil er vanskelig å sette opp, spesielt for nye systemer. - Parametre utenfor selve bruken har innflytelse. (belastning, tredjeparts-software, konfigurering, kobling). - Systemkompleksitet ikke tatt hensyn til. - Noen random generatorer har for kort repetisjonsfrekvens. - Testdekning vanskelig å kvantifisere. - Evaluering vanskelig, krever testorakel. + Bra dersom en ikke er interessert i ALLE detaljer i output. + Lett å generere mange testcases. + Finner feil som ikke systematisk test finner. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 8

9 Exploratory test "Tests are derived relying on the tester skill and intuition... and on his/her experience with similar programs. Testdesign, læring og eksekvering samtidig. According to IEEE Computer Society Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) (page 5-9), exploratory testing is "the most widely practiced [testing] technique". IEEE SWEBOK advises "a more systematic approach" and says that exploratory "might be useful (but only if the tester is really expert!) to identify special tests not easily 'captured' by formalized techniques." 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 9

10 Testorakel En mekanisme for å sjekke om resultater er riktige Fullstendig orakel - full kontroll Delvis orakel - plausibilitetskontroll Diagnostisk orakel - krasjer det? Mennesker er ikke bra orakler, spesielt når de tester sin egen programvare. En ser hva en Vil ser. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 10

11 Testorakel - detaljer Prediction of test results: The test oracle problem One possibility is to play a manual computer and try to predict the outcome of a specific input. It seldom works. First of all, it can be very hard work if the control logic of the program is complex. Second, while simulation is a good way for validation, humans are not very good at simulating computers. The result is extremely error-prone. Third, when we do manual prediction, we add a new considerable source of errors to the testing procedure. We are likelier to make an error in the manual prediction of the outcome than the programmer is in programming. Beizer lists in his book Black-Box Testing (Beizer, 1995) several more attractive alternatives: Existing tests: Most testers and programmers work on modifications to a base of existing software. When most tests do not change from release to release, they can and should be re-used. Old program: A major rewrite need not to imply that its outputs are completely different. The old program is an excellent oracle when it is available and its specification is valid. Previous version: Even if the tested code has been rewritten, the previous version of the program will often have the correct outcome for most test paths. Prototypes: A prototype is an excellent oracle. Good prototypes do not lack functionality. The reason that they are not operationally useful is that they may be too slow, too big, not maintainable enough, or can t run in the target environment. Model programs: A model program is a simplified prototype that includes only functionality that is directly related to the application. Such a program is considerably easier to build than a complete program with error checking, user interfaces, and data communication. Forced easy cases: Sometimes it is possible to select input values from an equivalence class such that the outcome is trivial to calculate. Such values are excellent input candidates since they simplify output analysis. The actual program: The actual program can be used as an oracle as long as program requirements are well understood and the program output is carefully verified. Usually it is easier to verify the correctness of an outcome after the fact by plausibility analysis or other methods than it is to calculate the outcome manually before the test. When the program includes information about its intermediate states, the verification 1995, procedure 2007 Hans becomes Schaefer significantly easier. Slide no. 11

12 Funksjonsrettet test Test hver funksjon. Akseptanse- og Systemtest: Hver funksjon i kravspesifikasjon, brukermanual etc. Integrasjonstest: Hver (distribuert) funksjon i subsystem, klasse eller annet aggregat av kode. Modultest: Hver funksjon modulen har, hver funksjonsvariant Minst et testeksempel per funksjon. Velg inputverdiene slik at det blir synlig at funksjonen virkelig er der og virker riktig. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 12

13 Trøbbel med funksjonsbasert test Hva er en funksjon? Hvor mye inngår? Problemer kan ligge i interaksjonen mellom funksjoner, ikke i en og en funksjon. Noen feil oppstår bare dersom en funksjon utføres flere ganger. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 13

14 Datarettet test Test hvert interessant dataområde. (Ekvivalens) klasseinndeling Grenseverditest Domain test Spesialverditest Kombinasjonstest Category partition test Avhengighetsøyer Random test Syntax test Først uten kombinering Så kombinasjonstest 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 14

15 (Datarettet test) Ekvivalensklasseinndeling for diverse tilfelle Numeriske verdier: tre klasser (1) for små verdier, (2) alt som er tillatt, (3) alt som er for stort. Ankomsttid (tidsavhengige input): fire klasser (1) for tidlig / før noe skjer, (2) innen forventet tidsrom / samtidig med noe, (3) for sent / etter noe annet, (4) umulige verdier Diskrete verdier: mange klasser (1...n) En klasse for hver tillatt verdi, og (n+1) en for "noe annet" (noe ikke tillatt). 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 15

16 (Datarettet test) Klasseinndeling for diverse tilfelle Betingelse: to klasser. (1) Betingelse oppfylt (2) Betingelse ikke oppfylt. Listeprosessering: fire klasser (1) Tilfelle null i listen (2) Tilfelle en i listen (3) Tilfelle flere i listen (4) Tilfelle for mange i listen. Eksistens av en input: to klasser (1) input finnes / felt fylt i (2) input finnes ikke / felt ikke fylt i Format / datatype av hver input: To eller flere klasser (1) riktig format og datatype (2) ikke riktig 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 16

17 (Datarettet test) Klasseinndeling for diverse tilfelle Hvis flere ting spiller en rolle, kombiner reglene! Det er tilstrekkelig å teste hver klasse med bare et testeksempel. (av og til dessverre ikke) Test av kombinasjoner av ekvivalensklasser dekkes av andre teknikker. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 17

18 (Datarettet test) Grenseverdianalyse For å finne feil sammenlignings-operator og pluss-eller-minus-1 feil Test på grenser og rundt grenser like under minimum Minimum like over minimum like under maximum maximum like over maximum NULL! Første og siste i en liste 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 18

19 (Datarettet test) Spesialverditest Verdier som erfaringsmessig fører til trøbbel. Magiske tall Største og minste tillatte i hardwaren Null, en, 9, 99, 999, negativ, størst mulig, Blank, ASCII Null, Æ, Ø, Å, æ, ø, å, Tegn med spesielle betydninger i operativ- og filsystem: &, $, #, /,., ", ~, ', Spesielle datoer (31.12., 29.2., ) Tomme tekststrenger 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 19

20 (Datarettet test) Datastrukturer (Datamodeller) is in 1 1 Place 0 n has free 1 Flight Test mot feil implementasjon av datamodeller Test 0, 1, flere, evt. max - 1, max, maks+1 for hver relasjon 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 20

21 Logikkrettet test Test mot følgende feil i logiske uttrykk: - logiske operatorer byttet (AND-OR) - logiske uttrykk mangler - Feil parenteser - Feil negasjon 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 21

22 Øvelse Betingelsen skal være: IF (A OG B) Du får lov å teste med bare tre kombinasjoner (av fire) Hvilke tre velger du? Hvilke hvis det var (A ELLER B) som skulle stå? 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 22

23 Logikrettet test Prøv å finne ut hvor logiske kombinasjoner fører til feil resultat. Test hver betingelse Parvise / n-vise kombinasjoner / orthogonal test Cause effect graphing / decision tables Minimal multicondition test Meaningful impact strategy Random test Alle kombinasjoner Analyse av logikken: ALLE kombinasjoner! 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 23

24 Logikkrettet test - decision tables Beslutningstabeller viser hvordan kombinasjoner av inputs (årsaker) fører til output (effekter). Bygg en tabell over alle inputkombinasjoner. Stryk kolonner der en ser at de inneholder input som det ikke kommer an på. (Erstattes med mer generelle kolonner). Stryk umulige inputkombinasjoner. Alle input og output må minst en gang forekommer med ja og med nei. Problem: Ved mange input krever verktøy (Bender CaliberRBT). 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 24

25 Hendelsesrettet Test Signaler / hendelser der ankomsttiden ikke er under kontroll av programmet, og som kan komme fra forskjellige kilder. Programmet kanskje håndterer rekkefølgen feil eller har problemer med ankomsttiden. Typisk et problem i embedded software og for transaksjonsflyt. For to signaler (hendelser) test: Bare signal 1 kommer Bare signal 2 kommer Signal 1 før 2 Signal 2 før 1 Begge samtidig ingen Gjentatt ankomst (fort) av et signal 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 25

26 Hendelsesrettet test For tidsbegrensninger (time-out) test: Signal / hendelse ankommet før tidsur er satt (kort eller lang tid før) Signal ankommer tidlig nok (kort eller lang tid før) Signal kommer akkurat på tiden Signal kommer for sent (kort eller lang tid etter) For mer enn to signaler test ved hjelp av stress! Du kan også variere tidsavstand mellom signaler! For å finne race conditions. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 26

27 Tilstandsrettet test Systemet har tilstander. Reaksjon er avhengig av tilstand og input. Ved tilstandsoverganger kan output eller neste tilstand være feil. Ekstra eller manglende tilstander kan forekomme. Overganger kan være glemt. En tester tilstandsoverganger (livssyklus) for objekter i et system. Spesielt brukbart ved systemtest og ved objektorientert programvare. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 27

28 Eksempel Vis klokkeslett Hvordan din digitale klokke virker V. øvre knapp V. øvre knapp Klokketid med lys på V. nedre knapp V. øvre knapp Vis vekketid Vis stoppeklokke V. nedre knapp V. nedre knapp klokkesetting V. nedre knapp V. øvre knapp Timesetting V. øvre knapp Min.setting 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 28

29 Hva tester vi for et program som implementerer et tilstandsdiagram? Scenarier (use cases) som går gjennom hver boks og hver pil Hver hendelse i hver tilstand Exceptions (også etter hverandre!) Kombinasjon av etter hverandre følgende piler/hendelser (opp til antall tilstander) Tilstandsdiagrammer kan tegnes for hvert objekt i et system (Systemet behøver ikke å være objektorientert for å kunne anvende metoden). 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 29

30 Dataflytrettet test Et dataelement får en verdi ett sted og verdien blir senere brukt et annet sted, men kanskje misforstått. Slik test kan anvendes på alle nivåer. Utgangspunkt: Aksessrettighetstabell Kryssreferanse. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 30

31 Dataflytrettet test Hvilke funksjoner har hva slags aksess til et dataobjekt? C = Create R = Read U = Update (først søk eller les, så oppdater) D = Delete Bygg en CRUD-Tabell, dvs. For hver funksjon bokfør hvilken operasjoner den kan gjøre på hvert dataobjekt. Prøv minst alle kombinasjoner av skriv-les: C - R U - R D - R (er det virkelig slettet?) C - U U - U C - D U - D Heng en Read etter hvert testtilfelle for å sjekke at prosesseringen har vært rett. Kontroll av at det ikke kan forekomme LES (R) etter SLETT (D)! 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 31

32 Her et utførlig utvalg testtilfeller Sjekk resultat med en LES operasjon! C - C (duplikater tillatt, alarm?) C - R (forstår hver les hva som er lagt inn?) C - U (forstår hver oppdatering hva som er lagt inn?) C - D (virker slett, kontroll av relasjonell integritet) R - C (duplikater tillatt, alarm?) R - R (burde bare virke - men kanskje det overskrives...?) R - U (kan en oppdatere eksisterende informasjon?) R - D (kan en slette ting etter at de er lest?) U - C (duplikater tillatt, alarm?) U - R (forstår vi oppdateringene?) U - U (forstår vi oppdateringer?) U - D (sletter vi det riktige?) D - C (ble det virkelig slettet?) D - R (enda en måte å kontrollere sletting på) D - D (slett ikke eksisterende data) 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 32

33 Eksempel på test fra dataflytdiagram Test flyt fra en prosess til neste: Testscenarier utfører flere funksjoner etter hverandre gjennom et datalager. Test må utføre Get Reservation, og så trykke billetten. Pilen mellom de to boksene må altså utføres. Test må også utføre Get Reservation to ganger, hvor første gang er suksessfull og resulterer i oppdatering av Seat information. I tillegg kombiner med dataekvivalensklasser! 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 33

34 Dekningsmåling i kontrollflyten (White Box eller Glass box test) Kontroll av at testen var dekkende. Kan oppdage at noe kode er overflødig. Det gode gamle flytdiagram... Test alle bokser = programlinjer Test alle piler = forgreninger Test kombinasjon av piler Test alle kall (hvis kallgraf eksisterer) Test alle kall-par Kontrollflyt-test kan anvendes på alle abstraksjonsnivåer. På kodenivå kan en måle automatisk ALDRI lag en test ut fra eksisterende kode! 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 34

35 Spesielle ting med white box test Dekning av ting i koden som bare sees i koden. Eksempelvis temporær midlertidig lagring. Håndtering av slike bufre eller tabeller. Eksempelvis dekning av spesialiteter som kommer fra algoritmen som er brukt. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 35

36 Kontrollflytbasert test av løkker Feil: Gal løkketype, initialisering, telling Hva tester vi? Viktighet Antall iterasjoner meget null meget en mindre to lite normalt antall mindre maksimum - 1 Meget maksimum meget mer enn maksimum (Noen eksempler kan være overlappende hvis minimum er null eller en) 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 36

37 Løkker inne i hverandre Slike testes med kombinasjon av ovenfor nevnte testtilfelle. Kombinatorisk eksplosjon! Eventuelt: Test av hver løkke med en representativ verdi av de andre. Test av indre løkker med minimumsverdi for ytre løkker. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 37

38 Oppsummering Test alt Lett hvis programmet er grafisk definert: Test hver boks Test hver forbindelse Test kombinasjoner av forbindelser Ikke så lett ellers: Dette er ikke nok, men en start! Bruk teknikkene som er definert her, avhengig av hva du tror er vanskelig å implementere eller full av feil 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 38

39 Heuristics (instead of specifications) Touring Heuristic Submitted by Mike Kelly on Tue, 20/09/ I seem to have a winner with my test reporting heuristic. I ve used it several times now. It helps me envision and explain my test reporting. I think I will need something similar for application touring. Here is my attempt: FCC CUTS VIDS The mnemonic stands for the following: Feature tour Complexity tour Claims tour Configuration tour User tour Testability tour Scenario tour Variability tour Interoperability tour Data tour Structure tour * Feature tour: Move through the application and get familiar with all the controls and features you come across. * Complexity tour: Find the five most complex things about the application. * Claims tour: Find all the information in the product that tells you what the product does. * Configuration tour: Attempt to find all the ways you can change settings in the product in a way that the application retains those settings. * User tour: Imagine five users for the product and the information they would want from the product or the major features they would be interested in. * Testability tour: Find all the features you can use as testability features and/or identify tools you have available that you can use to help in your testing. * Scenario tour: Imagine five realistic scenarios for how the users identified in the user tour would use this product. * Variability tour: Look for things you can change in the application - and then you try to change them. * Interoperability tour: What does this application interact with? * Data tour: Identify the major data elements of the application. * Structure tour: Find everything you can about what comprises the physical product (code, interfaces, hardware, files, etc ). 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 39

Testing for Nybegynnere

Testing for Nybegynnere Testing for Nybegynnere Hva må alle testere vite? Kort intro i basis test design metoder Hans Schaefer hans.schaefer@ieee.org http://www.softwaretesting.no/ 2005-2008, Hans Schaefer Slide 1 Hvem er jeg?

Detaljer

Terminologi for test av programvare

Terminologi for test av programvare Terminologi for test av programvare Oversettelse til norsk av Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.1 Produced by the Glossary Working Party International Software Testing Qualifications

Detaljer

TDT4140 Systemutvikling Kompendium

TDT4140 Systemutvikling Kompendium TDT4140 Systemutvikling Kompendium Vegard Aas, 2006 Side 1 Innledning...4 1 Prosesser...5 1.1 Veikart for systemutvikling...5 1.1.1 Prosjektegenskaper...5 1.2 Prosesser...5 1.2.1 Fossefallmodellen (utvidet)...5

Detaljer

Kompetanse for gode nettløsinger

Kompetanse for gode nettløsinger Kompetanse for gode nettløsinger CorePublish 7.2 En oversikt over de viktigste nyhetene April 2013 Innledning Forandring i bildestørrelser på mobil CorePublish 7.1 og tidligere erstattet alltid bilder

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Automating Aptopappa. Geir Skjevling PHP. Webapplikasjon

HOVEDPROSJEKT. Automating Aptopappa. Geir Skjevling PHP. Webapplikasjon PROSJEKT NR. 2009-08 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT

Detaljer

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 8. juni, 2007 kl 0900-1300

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 8. juni, 2007 kl 0900-1300 Side 1 av 15 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist: 29. juni, 2007 Eksamen

Detaljer

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Innhold: 1. Opptakskomiteen 2007... 1 2. Søkertall... 1 3. Opptakstall 2007... 2 4. Opptaksprøvene... 3 Hjemmeoppgave... 4 Skoleoppgave... 5 Conclusions...

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

Nær-orthogonale eksperimenter i organiske syntesereaksjoner

Nær-orthogonale eksperimenter i organiske syntesereaksjoner Nær-orthogonale eksperimenter i organiske syntesereaksjoner KJE-3900 Masteroppgave i organisk kjemi Geir Simonsen April, 2010 FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Institutt for kjemi Universitetet

Detaljer

Utvikling og implementasjon av samhandlingsapplikasjoner i fragmenterte organisasjoner

Utvikling og implementasjon av samhandlingsapplikasjoner i fragmenterte organisasjoner Utvikling og implementasjon av samhandlingsapplikasjoner i fragmenterte organisasjoner Casestudie av SamPro Morten Wold Henriksen Master i informatikk Oppgaven levert: Mai 2006 Hovedveileder: Eric Monteiro,

Detaljer

IKT i matematikkfaget

IKT i matematikkfaget IKT i matematikkfaget En studie av matematikkoppgaver myntet på heldigitale læringsmiljøer i den videregående skolen Marius Nilsen Veileder Ingvald Erfjord Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 1.0 August 2009 Det er med glede vi lanserer en offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! For hver term var utfordringen å få enighet om hvilken norsk term som skal

Detaljer

Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter

Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Oppdragsrapport nr. 1-2004 Lisbet Berg Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Oppdragsrapport nr.1-2004 Tittel Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Antall sider 60 Dato.02.2004 Title Adverse

Detaljer

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Servicemanual Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Handicare Raptor Servicemanual Servicemanual Handicare Raptor. Innholdsfortegnelse Side INNLEDNING 2 RESERVEDELER 3 TEKNISK

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and mobility

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and mobility Side 1 av 19 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and

Detaljer

TF VIT Informasjon om ting som vedrører arbeidsforholdet

TF VIT Informasjon om ting som vedrører arbeidsforholdet UIO1 F2 Fakultet Stilling F7b IT-tjenester du savner eller er misfornøyd med F13b IT-opplæring du savner for å kunne utføre jobben din UIO6b IT-tjenester du savner i forskningen/undervisningen F20 Kommentarer

Detaljer

En læreverkstudie av overgangen fra skolematematikk til universitetsmatematikk

En læreverkstudie av overgangen fra skolematematikk til universitetsmatematikk FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS En læreverkstudie av overgangen fra skolematematikk til universitetsmatematikk Sindre Hellan MAT-3906 Master i matematikk lektorutdanning

Detaljer

Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til Gyldendal Undervisning Avdeling IT-fag Storgaten 5 1767 HALDEN

Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til Gyldendal Undervisning Avdeling IT-fag Storgaten 5 1767 HALDEN Gyldendal Norsk Forlag AS 2009 Redaktør: Øystein Falch Design og layout: Kevin Sommer-Mathiesen Omslagsdesign:? Datagrafikk/illustrasjoner: Kevin Sommer-Mathiesen Trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS

Detaljer

Endringer i 2014 og forskningsresultater av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2013-2014

Endringer i 2014 og forskningsresultater av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2013-2014 no. 8/2015 luftforurensing Bedre byluft Endringer i 2014 og forskningsresultater av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2013-2014 Bruce Rolstad Denby 1), Ingrid Sundvor 2),

Detaljer

FFI/RAPPORT-2003/00480

FFI/RAPPORT-2003/00480 FFI RAPPORT ERFARINGER MED AVAL - Simuleringsprogram for sårbarhet og våpenvirkning HALSØR Marius FFI/RAPPORT-2003/00480 FFIBM/798/139 Godkjent Kjeller 29. september 2003 Stein Grinaker Forskningssjef

Detaljer

YA-S10. Bruksanvisning. Geometrisk korrigeringsboks

YA-S10. Bruksanvisning. Geometrisk korrigeringsboks Geometrisk korrigeringsboks Nr YA-S10 Bruksanvisning Sørg for at du leser forholdsreglene i YA-S10 oppsettguide før du bruker den geometriske korrigeringsboksen og ditt projektorsystem. Utfør oppsett-trinnene

Detaljer

[CMS ET JOOMLA I FAGET IT1]

[CMS ET JOOMLA I FAGET IT1] 2011 Kongsberg videregående skole Buskerud fylkeskommune Geir Klevstad geir.klevstad@bfk.no [CMS ET JOOMLA I FAGET IT1] Joomla er ett av flere CMS basert på åpen kildekode. Det kan brukes til å publisere

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular

Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular SEMICOLON SAMHANDLING I OFFENTLIG SEKTOR Innholdsfortegnelse English summary... 5 Leserveiledning... 5 Evaluering Semantisk Vokabular klienter... 6 Evaluering

Detaljer

RAPPORT RAPPORT. Distribusjon/publisering av fri programvare. Noen erfaringer med et slikt prosjekt. Knut W. Hansson

RAPPORT RAPPORT. Distribusjon/publisering av fri programvare. Noen erfaringer med et slikt prosjekt. Knut W. Hansson R a p p o r t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 84 RAPPORT RAPPORT Distribusjon/publisering av fri programvare Noen erfaringer med et slikt prosjekt Knut W. Hansson Rapporter fra Høgskolen

Detaljer

ENERGIFORBRUK FAKTABASERT INNSPILL TIL PRODUKSJONSPLANLEGGING (Train energi use fact based input to future produktion planning)

ENERGIFORBRUK FAKTABASERT INNSPILL TIL PRODUKSJONSPLANLEGGING (Train energi use fact based input to future produktion planning) Masteroppgave ENERGIFORBRUK FAKTABASERT INNSPILL TIL PRODUKSJONSPLANLEGGING (Train energi use fact based input to future produktion planning) Vår 2007 Stud. Techn. Iver Wien Institutt for produksjons og

Detaljer

MESTRING AV OMGIVELSESUSIKKERHET

MESTRING AV OMGIVELSESUSIKKERHET NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse MESTRING AV OMGIVELSESUSIKKERHET EN

Detaljer

Sluttrapport. Braillebook. Nettsted for synshemmede

Sluttrapport. Braillebook. Nettsted for synshemmede Sluttrapport Braillebook Nettsted for synshemmede Prosjektnummer: 2009/1/0509 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) Forord

Detaljer

Usikkerhetsanalyse Feilkilder i metode og beregning

Usikkerhetsanalyse Feilkilder i metode og beregning concept Kjell Austeng, Vibeke Binz og Frode Drevland Usikkerhetsanalyse Feilkilder i metode og beregning Concept rapport Nr 13 concept Kjell Austeng, Vibeke Binz og Frode Drevland Usikkerhetsanalyse -

Detaljer