Effektive metoder for å finne funksjonelle feil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effektive metoder for å finne funksjonelle feil"

Transkript

1 Effektive metoder for å finne funksjonelle feil av Hans Schaefer 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 1

2 Tre testmetoder Black box test Konstruer testeksempler fra spesifikasjon, design etc. (viten utenfra produktet) White box test (strukturell test) Utfør all kode. Kontroll- og dataflyt. Statistisk test Random generering av testeksempler 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 2

3 Test design metoder og feilene de kjemper mot Black Box White Box Funksjonsrettet Eksplorativ testing Datarettet Logikkrettet Hendelsesrettet Tilstandsrettet Dataflytrettet Dekningsmåling Statistisk og random test Funksjoner mangler Alle mulige feil Feil prosessering i et visst dataområde Feil håndtering av logikk Feil håndtering av hendelser, avhengig av rekkefølge og tid Feil tilstandsovergang Feil med dataflyt eller grensesnitt Extra kode eller mangler i testen Alle mulige feil 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 3

4 Hva med interaksjon mellom ting? Det er ikke nok å teste alt for seg selv. Det er starten! Men ting virker sammen. X features -> X 2 tester. Hvordan teste dette? Ignorer Manuell test Verktøy for generering av test + automatisering Testteknikkene senere i dette kapittel kan utvides til å teste kombinasjon av ting. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 4

5 Metoders fordeler og ulemper Black box metoder Test case design fra spesifikasjon Viktigste test design metode SpecificationProgram - ikke systematisk nok. - delvis vanskelige metoder. - ikke tilstrekkelige verktøy. - testdekning vanskelig å kvantifisere. Test cases 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 5

6 Metoder fordeler og ulemper (2) Glass / white box metoder Test case design fra kode / algorithmer ALL kode dekkes. SpecificationProgram - manglende kode blir ikke dekket. - ingen dekning av krav. - vanskelig å automatisere test design. - dekningsmålings-verktøy avhengige av plattform og språk. Test cases 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 6

7 Statistisk og Random test Testdata blir plukket helt tilfeldig (evtl. ved bruk av et bruksprofil). Skal det være effektivt, må mange testtilfelle prøves! Bra hvis lite informasjon om programmet finnes. Fuzzing <http://en.wikipedia.org/wiki/fuzzing>, er en metode som spesielt blir brukt for å teste sikkerhet. Den kan resultere i meget store antall testilfelle. Se også Testing with Hostile Data Streams rtf. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 7

8 Fordeler og ulemper: Statistisk og random test Statistisk Test Test case design fra bruksprofil, random generert Random test Test case design totalt random (Generator) - Testen finner lite feil. - Bruksprofil er vanskelig å sette opp, spesielt for nye systemer. - Parametre utenfor selve bruken har innflytelse. (belastning, tredjeparts-software, konfigurering, kobling). - Systemkompleksitet ikke tatt hensyn til. - Noen random generatorer har for kort repetisjonsfrekvens. - Testdekning vanskelig å kvantifisere. - Evaluering vanskelig, krever testorakel. + Bra dersom en ikke er interessert i ALLE detaljer i output. + Lett å generere mange testcases. + Finner feil som ikke systematisk test finner. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 8

9 Exploratory test "Tests are derived relying on the tester skill and intuition... and on his/her experience with similar programs. Testdesign, læring og eksekvering samtidig. According to IEEE Computer Society Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) (page 5-9), exploratory testing is "the most widely practiced [testing] technique". IEEE SWEBOK advises "a more systematic approach" and says that exploratory "might be useful (but only if the tester is really expert!) to identify special tests not easily 'captured' by formalized techniques." 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 9

10 Testorakel En mekanisme for å sjekke om resultater er riktige Fullstendig orakel - full kontroll Delvis orakel - plausibilitetskontroll Diagnostisk orakel - krasjer det? Mennesker er ikke bra orakler, spesielt når de tester sin egen programvare. En ser hva en Vil ser. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 10

11 Testorakel - detaljer Prediction of test results: The test oracle problem One possibility is to play a manual computer and try to predict the outcome of a specific input. It seldom works. First of all, it can be very hard work if the control logic of the program is complex. Second, while simulation is a good way for validation, humans are not very good at simulating computers. The result is extremely error-prone. Third, when we do manual prediction, we add a new considerable source of errors to the testing procedure. We are likelier to make an error in the manual prediction of the outcome than the programmer is in programming. Beizer lists in his book Black-Box Testing (Beizer, 1995) several more attractive alternatives: Existing tests: Most testers and programmers work on modifications to a base of existing software. When most tests do not change from release to release, they can and should be re-used. Old program: A major rewrite need not to imply that its outputs are completely different. The old program is an excellent oracle when it is available and its specification is valid. Previous version: Even if the tested code has been rewritten, the previous version of the program will often have the correct outcome for most test paths. Prototypes: A prototype is an excellent oracle. Good prototypes do not lack functionality. The reason that they are not operationally useful is that they may be too slow, too big, not maintainable enough, or can t run in the target environment. Model programs: A model program is a simplified prototype that includes only functionality that is directly related to the application. Such a program is considerably easier to build than a complete program with error checking, user interfaces, and data communication. Forced easy cases: Sometimes it is possible to select input values from an equivalence class such that the outcome is trivial to calculate. Such values are excellent input candidates since they simplify output analysis. The actual program: The actual program can be used as an oracle as long as program requirements are well understood and the program output is carefully verified. Usually it is easier to verify the correctness of an outcome after the fact by plausibility analysis or other methods than it is to calculate the outcome manually before the test. When the program includes information about its intermediate states, the verification 1995, procedure 2007 Hans becomes Schaefer significantly easier. Slide no. 11

12 Funksjonsrettet test Test hver funksjon. Akseptanse- og Systemtest: Hver funksjon i kravspesifikasjon, brukermanual etc. Integrasjonstest: Hver (distribuert) funksjon i subsystem, klasse eller annet aggregat av kode. Modultest: Hver funksjon modulen har, hver funksjonsvariant Minst et testeksempel per funksjon. Velg inputverdiene slik at det blir synlig at funksjonen virkelig er der og virker riktig. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 12

13 Trøbbel med funksjonsbasert test Hva er en funksjon? Hvor mye inngår? Problemer kan ligge i interaksjonen mellom funksjoner, ikke i en og en funksjon. Noen feil oppstår bare dersom en funksjon utføres flere ganger. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 13

14 Datarettet test Test hvert interessant dataområde. (Ekvivalens) klasseinndeling Grenseverditest Domain test Spesialverditest Kombinasjonstest Category partition test Avhengighetsøyer Random test Syntax test Først uten kombinering Så kombinasjonstest 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 14

15 (Datarettet test) Ekvivalensklasseinndeling for diverse tilfelle Numeriske verdier: tre klasser (1) for små verdier, (2) alt som er tillatt, (3) alt som er for stort. Ankomsttid (tidsavhengige input): fire klasser (1) for tidlig / før noe skjer, (2) innen forventet tidsrom / samtidig med noe, (3) for sent / etter noe annet, (4) umulige verdier Diskrete verdier: mange klasser (1...n) En klasse for hver tillatt verdi, og (n+1) en for "noe annet" (noe ikke tillatt). 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 15

16 (Datarettet test) Klasseinndeling for diverse tilfelle Betingelse: to klasser. (1) Betingelse oppfylt (2) Betingelse ikke oppfylt. Listeprosessering: fire klasser (1) Tilfelle null i listen (2) Tilfelle en i listen (3) Tilfelle flere i listen (4) Tilfelle for mange i listen. Eksistens av en input: to klasser (1) input finnes / felt fylt i (2) input finnes ikke / felt ikke fylt i Format / datatype av hver input: To eller flere klasser (1) riktig format og datatype (2) ikke riktig 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 16

17 (Datarettet test) Klasseinndeling for diverse tilfelle Hvis flere ting spiller en rolle, kombiner reglene! Det er tilstrekkelig å teste hver klasse med bare et testeksempel. (av og til dessverre ikke) Test av kombinasjoner av ekvivalensklasser dekkes av andre teknikker. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 17

18 (Datarettet test) Grenseverdianalyse For å finne feil sammenlignings-operator og pluss-eller-minus-1 feil Test på grenser og rundt grenser like under minimum Minimum like over minimum like under maximum maximum like over maximum NULL! Første og siste i en liste 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 18

19 (Datarettet test) Spesialverditest Verdier som erfaringsmessig fører til trøbbel. Magiske tall Største og minste tillatte i hardwaren Null, en, 9, 99, 999, negativ, størst mulig, Blank, ASCII Null, Æ, Ø, Å, æ, ø, å, Tegn med spesielle betydninger i operativ- og filsystem: &, $, #, /,., ", ~, ', Spesielle datoer (31.12., 29.2., ) Tomme tekststrenger 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 19

20 (Datarettet test) Datastrukturer (Datamodeller) is in 1 1 Place 0 n has free 1 Flight Test mot feil implementasjon av datamodeller Test 0, 1, flere, evt. max - 1, max, maks+1 for hver relasjon 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 20

21 Logikkrettet test Test mot følgende feil i logiske uttrykk: - logiske operatorer byttet (AND-OR) - logiske uttrykk mangler - Feil parenteser - Feil negasjon 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 21

22 Øvelse Betingelsen skal være: IF (A OG B) Du får lov å teste med bare tre kombinasjoner (av fire) Hvilke tre velger du? Hvilke hvis det var (A ELLER B) som skulle stå? 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 22

23 Logikrettet test Prøv å finne ut hvor logiske kombinasjoner fører til feil resultat. Test hver betingelse Parvise / n-vise kombinasjoner / orthogonal test Cause effect graphing / decision tables Minimal multicondition test Meaningful impact strategy Random test Alle kombinasjoner Analyse av logikken: ALLE kombinasjoner! 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 23

24 Logikkrettet test - decision tables Beslutningstabeller viser hvordan kombinasjoner av inputs (årsaker) fører til output (effekter). Bygg en tabell over alle inputkombinasjoner. Stryk kolonner der en ser at de inneholder input som det ikke kommer an på. (Erstattes med mer generelle kolonner). Stryk umulige inputkombinasjoner. Alle input og output må minst en gang forekommer med ja og med nei. Problem: Ved mange input krever verktøy (Bender CaliberRBT). 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 24

25 Hendelsesrettet Test Signaler / hendelser der ankomsttiden ikke er under kontroll av programmet, og som kan komme fra forskjellige kilder. Programmet kanskje håndterer rekkefølgen feil eller har problemer med ankomsttiden. Typisk et problem i embedded software og for transaksjonsflyt. For to signaler (hendelser) test: Bare signal 1 kommer Bare signal 2 kommer Signal 1 før 2 Signal 2 før 1 Begge samtidig ingen Gjentatt ankomst (fort) av et signal 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 25

26 Hendelsesrettet test For tidsbegrensninger (time-out) test: Signal / hendelse ankommet før tidsur er satt (kort eller lang tid før) Signal ankommer tidlig nok (kort eller lang tid før) Signal kommer akkurat på tiden Signal kommer for sent (kort eller lang tid etter) For mer enn to signaler test ved hjelp av stress! Du kan også variere tidsavstand mellom signaler! For å finne race conditions. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 26

27 Tilstandsrettet test Systemet har tilstander. Reaksjon er avhengig av tilstand og input. Ved tilstandsoverganger kan output eller neste tilstand være feil. Ekstra eller manglende tilstander kan forekomme. Overganger kan være glemt. En tester tilstandsoverganger (livssyklus) for objekter i et system. Spesielt brukbart ved systemtest og ved objektorientert programvare. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 27

28 Eksempel Vis klokkeslett Hvordan din digitale klokke virker V. øvre knapp V. øvre knapp Klokketid med lys på V. nedre knapp V. øvre knapp Vis vekketid Vis stoppeklokke V. nedre knapp V. nedre knapp klokkesetting V. nedre knapp V. øvre knapp Timesetting V. øvre knapp Min.setting 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 28

29 Hva tester vi for et program som implementerer et tilstandsdiagram? Scenarier (use cases) som går gjennom hver boks og hver pil Hver hendelse i hver tilstand Exceptions (også etter hverandre!) Kombinasjon av etter hverandre følgende piler/hendelser (opp til antall tilstander) Tilstandsdiagrammer kan tegnes for hvert objekt i et system (Systemet behøver ikke å være objektorientert for å kunne anvende metoden). 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 29

30 Dataflytrettet test Et dataelement får en verdi ett sted og verdien blir senere brukt et annet sted, men kanskje misforstått. Slik test kan anvendes på alle nivåer. Utgangspunkt: Aksessrettighetstabell Kryssreferanse. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 30

31 Dataflytrettet test Hvilke funksjoner har hva slags aksess til et dataobjekt? C = Create R = Read U = Update (først søk eller les, så oppdater) D = Delete Bygg en CRUD-Tabell, dvs. For hver funksjon bokfør hvilken operasjoner den kan gjøre på hvert dataobjekt. Prøv minst alle kombinasjoner av skriv-les: C - R U - R D - R (er det virkelig slettet?) C - U U - U C - D U - D Heng en Read etter hvert testtilfelle for å sjekke at prosesseringen har vært rett. Kontroll av at det ikke kan forekomme LES (R) etter SLETT (D)! 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 31

32 Her et utførlig utvalg testtilfeller Sjekk resultat med en LES operasjon! C - C (duplikater tillatt, alarm?) C - R (forstår hver les hva som er lagt inn?) C - U (forstår hver oppdatering hva som er lagt inn?) C - D (virker slett, kontroll av relasjonell integritet) R - C (duplikater tillatt, alarm?) R - R (burde bare virke - men kanskje det overskrives...?) R - U (kan en oppdatere eksisterende informasjon?) R - D (kan en slette ting etter at de er lest?) U - C (duplikater tillatt, alarm?) U - R (forstår vi oppdateringene?) U - U (forstår vi oppdateringer?) U - D (sletter vi det riktige?) D - C (ble det virkelig slettet?) D - R (enda en måte å kontrollere sletting på) D - D (slett ikke eksisterende data) 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 32

33 Eksempel på test fra dataflytdiagram Test flyt fra en prosess til neste: Testscenarier utfører flere funksjoner etter hverandre gjennom et datalager. Test må utføre Get Reservation, og så trykke billetten. Pilen mellom de to boksene må altså utføres. Test må også utføre Get Reservation to ganger, hvor første gang er suksessfull og resulterer i oppdatering av Seat information. I tillegg kombiner med dataekvivalensklasser! 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 33

34 Dekningsmåling i kontrollflyten (White Box eller Glass box test) Kontroll av at testen var dekkende. Kan oppdage at noe kode er overflødig. Det gode gamle flytdiagram... Test alle bokser = programlinjer Test alle piler = forgreninger Test kombinasjon av piler Test alle kall (hvis kallgraf eksisterer) Test alle kall-par Kontrollflyt-test kan anvendes på alle abstraksjonsnivåer. På kodenivå kan en måle automatisk ALDRI lag en test ut fra eksisterende kode! 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 34

35 Spesielle ting med white box test Dekning av ting i koden som bare sees i koden. Eksempelvis temporær midlertidig lagring. Håndtering av slike bufre eller tabeller. Eksempelvis dekning av spesialiteter som kommer fra algoritmen som er brukt. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 35

36 Kontrollflytbasert test av løkker Feil: Gal løkketype, initialisering, telling Hva tester vi? Viktighet Antall iterasjoner meget null meget en mindre to lite normalt antall mindre maksimum - 1 Meget maksimum meget mer enn maksimum (Noen eksempler kan være overlappende hvis minimum er null eller en) 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 36

37 Løkker inne i hverandre Slike testes med kombinasjon av ovenfor nevnte testtilfelle. Kombinatorisk eksplosjon! Eventuelt: Test av hver løkke med en representativ verdi av de andre. Test av indre løkker med minimumsverdi for ytre løkker. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 37

38 Oppsummering Test alt Lett hvis programmet er grafisk definert: Test hver boks Test hver forbindelse Test kombinasjoner av forbindelser Ikke så lett ellers: Dette er ikke nok, men en start! Bruk teknikkene som er definert her, avhengig av hva du tror er vanskelig å implementere eller full av feil 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 38

39 Heuristics (instead of specifications) Touring Heuristic Submitted by Mike Kelly on Tue, 20/09/ I seem to have a winner with my test reporting heuristic. I ve used it several times now. It helps me envision and explain my test reporting. I think I will need something similar for application touring. Here is my attempt: FCC CUTS VIDS The mnemonic stands for the following: Feature tour Complexity tour Claims tour Configuration tour User tour Testability tour Scenario tour Variability tour Interoperability tour Data tour Structure tour * Feature tour: Move through the application and get familiar with all the controls and features you come across. * Complexity tour: Find the five most complex things about the application. * Claims tour: Find all the information in the product that tells you what the product does. * Configuration tour: Attempt to find all the ways you can change settings in the product in a way that the application retains those settings. * User tour: Imagine five users for the product and the information they would want from the product or the major features they would be interested in. * Testability tour: Find all the features you can use as testability features and/or identify tools you have available that you can use to help in your testing. * Scenario tour: Imagine five realistic scenarios for how the users identified in the user tour would use this product. * Variability tour: Look for things you can change in the application - and then you try to change them. * Interoperability tour: What does this application interact with? * Data tour: Identify the major data elements of the application. * Structure tour: Find everything you can about what comprises the physical product (code, interfaces, hardware, files, etc ). 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 39

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Brukertesting i et nøtteskall

Brukertesting i et nøtteskall Brukertesting i et nøtteskall Seniorrådgivere brukervennlighet og design Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Steria Introduksjon av deltakerne Hvor jobber du og hvilken rolle har du? Nevn en ting du

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

D2 - Papirprototyping av design

D2 - Papirprototyping av design D2 - Papirprototyping av design nnledning Under designprosessen av brukergrensesnitt for systemet WATCH har vi gjennomført en brukbarhetstest med papirprototyp. denne rapporten vil vi beskrive modellen

Detaljer

ISTQB Foundation Level Prøveeksamen

ISTQB Foundation Level Prøveeksamen ISTQB Foundation Level Prøveeksamen Svar på følgende spørsmål For hvert spørsmål er der ETT og BARE ETT rett svar! (Unntak er avmerket spesielt). Spørsmål til Kap 1 ("Fundamentals") 1.1. (K2) Hva er betydningen

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Tilkobling og Triggere

Tilkobling og Triggere Tilkobling og Triggere Lars Vidar Magnusson October 12, 2011 Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS 11.10.2011 October 12, 2011 1 / 25 Tilkobling med PHP PHP bruker databasespesifike moduler til å koble

Detaljer

Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test

Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test Av Hans Schaefer Versjon 1.2, 14.9.2005 Dette dokument beskriver krav en bør stille til verifikasjon under utviklingen og test hos en seriøs

Detaljer

EKSAMEN I FAG TDT4180 - MMI Lørdag 11. august 2012 Tid: kl. 0900-1300

EKSAMEN I FAG TDT4180 - MMI Lørdag 11. august 2012 Tid: kl. 0900-1300 Side 1 av 8 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Faglig kontakt under eksamen: Dag Svanæs, Tlf: 73 59 18 42 EKSAMEN I FAG TDT4180 - MMI Lørdag

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Prosessmodellering. Strukturert design med dataflytdiagrammer (DFD) Gurholt & Hasle Kapittel 10. Kirsten Ribu Høgskolen i Oslo

Prosessmodellering. Strukturert design med dataflytdiagrammer (DFD) Gurholt & Hasle Kapittel 10. Kirsten Ribu Høgskolen i Oslo Prosessmodellering Strukturert design med dataflytdiagrammer (DFD) Gurholt & Hasle Kapittel 10 Kirsten Ribu Høgskolen i Oslo 1 Perspektiver på modellering De strukturerte metodene SA/SD sammen med datamodellering

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Livsløpstesting av IT-systemer

Livsløpstesting av IT-systemer Livsløpstesting av IT-systemer Testing, validering og evaluering Teste Undersøke ved hjelp av tester om systemet fungerer slik det er beskrevet Validere Bekrefte hvordan systemet virkelig fungerer, om

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Grunnleggende testteori. Etter Hans Schaefer

Grunnleggende testteori. Etter Hans Schaefer Grunnleggende testteori Etter Hans Schaefer Industri- og softwareprodukt Industriprodukt Fysisk produkt Testes under produksjon og til slutt om produktet oppfyller kravene Tilpasses, endres, redesignes,

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00 Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL//NYNORSK/ENGLISH Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Detaljer

Hvordan 3 konsulenter tester et konserndatavarehus

Hvordan 3 konsulenter tester et konserndatavarehus Hvordan 3 konsulenter tester et konserndatavarehus DNB sine testutfordringer Tidligere leveranser har blitt utsatt på grunn av dårlig testing Representanter fra forretning er negative til å akseptanseteste

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesten Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesting Formell testing med hensyn til brukerbehov, krav, og forretningsprosesser som utføres for å avklare om et system oppfyller

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Brukerne er den nye oljen

Brukerne er den nye oljen LAVRANS LØVLIE Altinndagen 2014 Brukerne er den nye oljen Tjenestedesign for høyeffektive innbyggere 30 November 2014 Anders Kjeseth Valdersnes anders@liveworkstudio.com 2012 live work Studio Ltd 1 Selvangivelsen

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Altinn API Altinn «der du er»

Altinn API Altinn «der du er» Altinn API Altinn «der du er» Morten Græsby/Brønnøysundregistrene 2013-09-10 Integrasjons-tjenester Meldingsboks Integrasjons-tjenester Altinn tilbyr i dag en løsning for dialog Portal brukere www.altinn.no

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

1. Installasjon av SharePoint 2013

1. Installasjon av SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av SharePoint 2013 Stein Meisingseth 02.09.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Installasjon

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

BlackBox, WhiteBox og andre testmetoder. Etter ønske fra studentene 26. november 2009

BlackBox, WhiteBox og andre testmetoder. Etter ønske fra studentene 26. november 2009 BlackBox, WhiteBox og andre testmetoder Etter ønske fra studentene 26. november 2009 Hva er testing? Testing er å undersøke IT-systemer eller deler av det for å vurdere om kravene til det som testes er

Detaljer

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Agenda Min erfaring med scrum + litt input fra Javazone 2007 Universell Utforming Min erfaring med smidige metoder MT-prosjektet

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Hvorfor ikke bruke Word?

Hvorfor ikke bruke Word? XML-basert dokumentasjon Erfaringer med innføring av xmlbasert dokumentasjonsverktøy hos Kongsberg Seatex Sissel Kolvik Tidligere IBRUK as nå SK Teknisk Dokumentasjon sissel@kolvik.priv.no 1 Hvorfor ikke

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Feilmelding Årsak Løsning

Feilmelding Årsak Løsning Request for the permission of type 'System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed Feil oppstod i Window.DialogWindow:

Detaljer

Managing Risk in Critical Railway Applications

Managing Risk in Critical Railway Applications Managing Risk in Critical Railway Applications Topics Railway signalling Real projects Regulator, standards and the law Acceptance criteria for signalling systems (SIL) Risk analysis a special case The

Detaljer

SUPERTOOTH BUDDY MANUAL NORSK. The hidden energy supertooth buddy manual norsk online manual

SUPERTOOTH BUDDY MANUAL NORSK. The hidden energy supertooth buddy manual norsk online manual SUPERTOOTH BUDDY MANUAL NORSK The hidden energy online manual SUPERTOOTH BUDDY MANUAL NORSK Most websites likewise have a sophisticated database, containing new cost-effective parts for all those styles

Detaljer

Statisk testing. Testing uten datamaskin, men med vår egen evne til å vurdere og analysere

Statisk testing. Testing uten datamaskin, men med vår egen evne til å vurdere og analysere Statisk testing Testing uten datamaskin, men med vår egen evne til å vurdere og analysere Hva er statisk testing Analyser som utføres på skrevne dokumenter Hensikten er å finne avvik fra spesifikasjonene

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2015 Hvorfor får jeg ikke koblet meg opp mot trådløst nettverk med Windows 7? Why can t I connect to the wireless network with Windows

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Conference Centre Portal (CCP)

Conference Centre Portal (CCP) IN-MMO Obligatorisk oppgave 1 Brian Elvesæter mmo-oppgaver@ifi.uio.no 1 Conference Centre Portal (CCP) 2 1 Oblig 1: Problem description [1/3] The Conference Center Portal is an Internet portal that organizers

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers Testprosjektet som suksessfaktor i et hvert prosjekt

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers Testprosjektet som suksessfaktor i et hvert prosjekt Why Desperate Houswives make Excellent Managers prosjektet som suksessfaktor i et hvert prosjekt dagen ODIN 21.November 2012 Hvem er jeg Astrid Notø Larsen Cand Scient i Informatikk fra UiO 15 års erfaring

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

5 Beste App Trafikk Metoder

5 Beste App Trafikk Metoder 5 Beste App Trafikk Metoder Du er ferdig med å ta din ide fra tegnebordet til app store. Apple har godkjent appen og plutselig er den ute i app store blant 500 000 andre apper. Men, ingen laster ned det

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

or*dtrosnilt,'+'.q':'

or*dtrosnilt,'+'.q':' %,u lbnvaston.*.'. or*dtrosnilt,'+'.q':' JavaBin 5. mai Vidar Alvestad - Skatteetaten Inspirert av: Noen eksempler er hentet fra boken. Jeg tror Mr. Feathers tilgir meg dersom du kjøper boken ;-) Hva er

Detaljer

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT Jæger Brand Manual 2 Jæger Brand Manual 2 Brand Identity Target Audience 3 Logo 4 Colors 5 Typography 7 Infographic Brochure 9 Products 10 Point of Sale 11 Print Documents Brand Identity The brands name,

Detaljer

Prototyper og anbudsdokumentasjon. Jan Håvard Skjetne SINTEF / University of Melbourne Janhavard.skjetne@sintef.no

Prototyper og anbudsdokumentasjon. Jan Håvard Skjetne SINTEF / University of Melbourne Janhavard.skjetne@sintef.no Prototyper og anbudsdokumentasjon Jan Håvard Skjetne SINTEF / University of Melbourne Janhavard.skjetne@sintef.no Anbudsprosessen Løsningsuavhengig dokumentasjon Motivasjon Arbeidet gjennom prosjekter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF3280 Utvikling av IT-kompetanse i organisasjoner Eksamensdag: 2 juni 203 kl 09:00 Tid for eksamen: 4 timer Oppgavesettet

Detaljer

AMS-case forts. Eksemplifisering av modellbasert. tilnærming til design av brukergrensesnitt

AMS-case forts. Eksemplifisering av modellbasert. tilnærming til design av brukergrensesnitt AMS-case forts. Eksemplifisering av modellbasert tilnærming til design av brukergrensesnitt Objekt-interaktor med valg Relatert objekt velges ofte blant mange kandidater Output av kandidat-sett Input av

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Tom Røise 18. Februar 2009

Tom Røise 18. Februar 2009 Forelesning IMT2243 18. Februar 2009 Tema : Kravspesifisering : litt mer om prosessen Viewpoint en myk tilnærming Use Case en scenariebasert teknikk innen metoden Objektorientert Analyse brukes til å avklare

Detaljer

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Fra sekvensielt til parallelt

Fra sekvensielt til parallelt Fra sekvensielt til parallelt «Sanntidprogrammering etter 33 år» Øyvind Teig senior utviklingsingeniør Autronica Fire and Security, «a UTC company» Gjesteforelesning på Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)

Detaljer

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Arne Lindelien Daglig leder i Bilkollektivet SA arne@bilkollektivet.no Bildeling anno 2025 Peder Ås bor i Oslo og har ikke privatbil Han vil reise på hytta en helg, og

Detaljer

Testing for Nybegynnere

Testing for Nybegynnere Testing for Nybegynnere Hva må alle testere vite? Kort intro i basis test design metoder Hans Schaefer hans.schaefer@ieee.org http://www.softwaretesting.no/ 2005-2008, Hans Schaefer Slide 1 Hvem er jeg?

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

Web Accessibility Toolbar. Struktur. Funksjonene. Headinger. Mer om tilgjengelighet og Flash.

Web Accessibility Toolbar. Struktur. Funksjonene. Headinger. Mer om tilgjengelighet og Flash. Web Accessibility Toolbar Mer om tilgjengelighet og Flash. Kirsten Ribu 16.10.2007 HiO Virker bare i Internet Explorer for Windows Alternativ: Web Developer Toolbar for Firefox har lignende funksjonalitet

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer