Effektive metoder for å finne funksjonelle feil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effektive metoder for å finne funksjonelle feil"

Transkript

1 Effektive metoder for å finne funksjonelle feil av Hans Schaefer 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 1

2 Tre testmetoder Black box test Konstruer testeksempler fra spesifikasjon, design etc. (viten utenfra produktet) White box test (strukturell test) Utfør all kode. Kontroll- og dataflyt. Statistisk test Random generering av testeksempler 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 2

3 Test design metoder og feilene de kjemper mot Black Box White Box Funksjonsrettet Eksplorativ testing Datarettet Logikkrettet Hendelsesrettet Tilstandsrettet Dataflytrettet Dekningsmåling Statistisk og random test Funksjoner mangler Alle mulige feil Feil prosessering i et visst dataområde Feil håndtering av logikk Feil håndtering av hendelser, avhengig av rekkefølge og tid Feil tilstandsovergang Feil med dataflyt eller grensesnitt Extra kode eller mangler i testen Alle mulige feil 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 3

4 Hva med interaksjon mellom ting? Det er ikke nok å teste alt for seg selv. Det er starten! Men ting virker sammen. X features -> X 2 tester. Hvordan teste dette? Ignorer Manuell test Verktøy for generering av test + automatisering Testteknikkene senere i dette kapittel kan utvides til å teste kombinasjon av ting. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 4

5 Metoders fordeler og ulemper Black box metoder Test case design fra spesifikasjon Viktigste test design metode SpecificationProgram - ikke systematisk nok. - delvis vanskelige metoder. - ikke tilstrekkelige verktøy. - testdekning vanskelig å kvantifisere. Test cases 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 5

6 Metoder fordeler og ulemper (2) Glass / white box metoder Test case design fra kode / algorithmer ALL kode dekkes. SpecificationProgram - manglende kode blir ikke dekket. - ingen dekning av krav. - vanskelig å automatisere test design. - dekningsmålings-verktøy avhengige av plattform og språk. Test cases 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 6

7 Statistisk og Random test Testdata blir plukket helt tilfeldig (evtl. ved bruk av et bruksprofil). Skal det være effektivt, må mange testtilfelle prøves! Bra hvis lite informasjon om programmet finnes. Fuzzing <http://en.wikipedia.org/wiki/fuzzing>, er en metode som spesielt blir brukt for å teste sikkerhet. Den kan resultere i meget store antall testilfelle. Se også Testing with Hostile Data Streams rtf. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 7

8 Fordeler og ulemper: Statistisk og random test Statistisk Test Test case design fra bruksprofil, random generert Random test Test case design totalt random (Generator) - Testen finner lite feil. - Bruksprofil er vanskelig å sette opp, spesielt for nye systemer. - Parametre utenfor selve bruken har innflytelse. (belastning, tredjeparts-software, konfigurering, kobling). - Systemkompleksitet ikke tatt hensyn til. - Noen random generatorer har for kort repetisjonsfrekvens. - Testdekning vanskelig å kvantifisere. - Evaluering vanskelig, krever testorakel. + Bra dersom en ikke er interessert i ALLE detaljer i output. + Lett å generere mange testcases. + Finner feil som ikke systematisk test finner. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 8

9 Exploratory test "Tests are derived relying on the tester skill and intuition... and on his/her experience with similar programs. Testdesign, læring og eksekvering samtidig. According to IEEE Computer Society Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) (page 5-9), exploratory testing is "the most widely practiced [testing] technique". IEEE SWEBOK advises "a more systematic approach" and says that exploratory "might be useful (but only if the tester is really expert!) to identify special tests not easily 'captured' by formalized techniques." 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 9

10 Testorakel En mekanisme for å sjekke om resultater er riktige Fullstendig orakel - full kontroll Delvis orakel - plausibilitetskontroll Diagnostisk orakel - krasjer det? Mennesker er ikke bra orakler, spesielt når de tester sin egen programvare. En ser hva en Vil ser. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 10

11 Testorakel - detaljer Prediction of test results: The test oracle problem One possibility is to play a manual computer and try to predict the outcome of a specific input. It seldom works. First of all, it can be very hard work if the control logic of the program is complex. Second, while simulation is a good way for validation, humans are not very good at simulating computers. The result is extremely error-prone. Third, when we do manual prediction, we add a new considerable source of errors to the testing procedure. We are likelier to make an error in the manual prediction of the outcome than the programmer is in programming. Beizer lists in his book Black-Box Testing (Beizer, 1995) several more attractive alternatives: Existing tests: Most testers and programmers work on modifications to a base of existing software. When most tests do not change from release to release, they can and should be re-used. Old program: A major rewrite need not to imply that its outputs are completely different. The old program is an excellent oracle when it is available and its specification is valid. Previous version: Even if the tested code has been rewritten, the previous version of the program will often have the correct outcome for most test paths. Prototypes: A prototype is an excellent oracle. Good prototypes do not lack functionality. The reason that they are not operationally useful is that they may be too slow, too big, not maintainable enough, or can t run in the target environment. Model programs: A model program is a simplified prototype that includes only functionality that is directly related to the application. Such a program is considerably easier to build than a complete program with error checking, user interfaces, and data communication. Forced easy cases: Sometimes it is possible to select input values from an equivalence class such that the outcome is trivial to calculate. Such values are excellent input candidates since they simplify output analysis. The actual program: The actual program can be used as an oracle as long as program requirements are well understood and the program output is carefully verified. Usually it is easier to verify the correctness of an outcome after the fact by plausibility analysis or other methods than it is to calculate the outcome manually before the test. When the program includes information about its intermediate states, the verification 1995, procedure 2007 Hans becomes Schaefer significantly easier. Slide no. 11

12 Funksjonsrettet test Test hver funksjon. Akseptanse- og Systemtest: Hver funksjon i kravspesifikasjon, brukermanual etc. Integrasjonstest: Hver (distribuert) funksjon i subsystem, klasse eller annet aggregat av kode. Modultest: Hver funksjon modulen har, hver funksjonsvariant Minst et testeksempel per funksjon. Velg inputverdiene slik at det blir synlig at funksjonen virkelig er der og virker riktig. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 12

13 Trøbbel med funksjonsbasert test Hva er en funksjon? Hvor mye inngår? Problemer kan ligge i interaksjonen mellom funksjoner, ikke i en og en funksjon. Noen feil oppstår bare dersom en funksjon utføres flere ganger. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 13

14 Datarettet test Test hvert interessant dataområde. (Ekvivalens) klasseinndeling Grenseverditest Domain test Spesialverditest Kombinasjonstest Category partition test Avhengighetsøyer Random test Syntax test Først uten kombinering Så kombinasjonstest 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 14

15 (Datarettet test) Ekvivalensklasseinndeling for diverse tilfelle Numeriske verdier: tre klasser (1) for små verdier, (2) alt som er tillatt, (3) alt som er for stort. Ankomsttid (tidsavhengige input): fire klasser (1) for tidlig / før noe skjer, (2) innen forventet tidsrom / samtidig med noe, (3) for sent / etter noe annet, (4) umulige verdier Diskrete verdier: mange klasser (1...n) En klasse for hver tillatt verdi, og (n+1) en for "noe annet" (noe ikke tillatt). 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 15

16 (Datarettet test) Klasseinndeling for diverse tilfelle Betingelse: to klasser. (1) Betingelse oppfylt (2) Betingelse ikke oppfylt. Listeprosessering: fire klasser (1) Tilfelle null i listen (2) Tilfelle en i listen (3) Tilfelle flere i listen (4) Tilfelle for mange i listen. Eksistens av en input: to klasser (1) input finnes / felt fylt i (2) input finnes ikke / felt ikke fylt i Format / datatype av hver input: To eller flere klasser (1) riktig format og datatype (2) ikke riktig 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 16

17 (Datarettet test) Klasseinndeling for diverse tilfelle Hvis flere ting spiller en rolle, kombiner reglene! Det er tilstrekkelig å teste hver klasse med bare et testeksempel. (av og til dessverre ikke) Test av kombinasjoner av ekvivalensklasser dekkes av andre teknikker. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 17

18 (Datarettet test) Grenseverdianalyse For å finne feil sammenlignings-operator og pluss-eller-minus-1 feil Test på grenser og rundt grenser like under minimum Minimum like over minimum like under maximum maximum like over maximum NULL! Første og siste i en liste 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 18

19 (Datarettet test) Spesialverditest Verdier som erfaringsmessig fører til trøbbel. Magiske tall Største og minste tillatte i hardwaren Null, en, 9, 99, 999, negativ, størst mulig, Blank, ASCII Null, Æ, Ø, Å, æ, ø, å, Tegn med spesielle betydninger i operativ- og filsystem: &, $, #, /,., ", ~, ', Spesielle datoer (31.12., 29.2., ) Tomme tekststrenger 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 19

20 (Datarettet test) Datastrukturer (Datamodeller) is in 1 1 Place 0 n has free 1 Flight Test mot feil implementasjon av datamodeller Test 0, 1, flere, evt. max - 1, max, maks+1 for hver relasjon 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 20

21 Logikkrettet test Test mot følgende feil i logiske uttrykk: - logiske operatorer byttet (AND-OR) - logiske uttrykk mangler - Feil parenteser - Feil negasjon 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 21

22 Øvelse Betingelsen skal være: IF (A OG B) Du får lov å teste med bare tre kombinasjoner (av fire) Hvilke tre velger du? Hvilke hvis det var (A ELLER B) som skulle stå? 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 22

23 Logikrettet test Prøv å finne ut hvor logiske kombinasjoner fører til feil resultat. Test hver betingelse Parvise / n-vise kombinasjoner / orthogonal test Cause effect graphing / decision tables Minimal multicondition test Meaningful impact strategy Random test Alle kombinasjoner Analyse av logikken: ALLE kombinasjoner! 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 23

24 Logikkrettet test - decision tables Beslutningstabeller viser hvordan kombinasjoner av inputs (årsaker) fører til output (effekter). Bygg en tabell over alle inputkombinasjoner. Stryk kolonner der en ser at de inneholder input som det ikke kommer an på. (Erstattes med mer generelle kolonner). Stryk umulige inputkombinasjoner. Alle input og output må minst en gang forekommer med ja og med nei. Problem: Ved mange input krever verktøy (Bender CaliberRBT). 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 24

25 Hendelsesrettet Test Signaler / hendelser der ankomsttiden ikke er under kontroll av programmet, og som kan komme fra forskjellige kilder. Programmet kanskje håndterer rekkefølgen feil eller har problemer med ankomsttiden. Typisk et problem i embedded software og for transaksjonsflyt. For to signaler (hendelser) test: Bare signal 1 kommer Bare signal 2 kommer Signal 1 før 2 Signal 2 før 1 Begge samtidig ingen Gjentatt ankomst (fort) av et signal 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 25

26 Hendelsesrettet test For tidsbegrensninger (time-out) test: Signal / hendelse ankommet før tidsur er satt (kort eller lang tid før) Signal ankommer tidlig nok (kort eller lang tid før) Signal kommer akkurat på tiden Signal kommer for sent (kort eller lang tid etter) For mer enn to signaler test ved hjelp av stress! Du kan også variere tidsavstand mellom signaler! For å finne race conditions. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 26

27 Tilstandsrettet test Systemet har tilstander. Reaksjon er avhengig av tilstand og input. Ved tilstandsoverganger kan output eller neste tilstand være feil. Ekstra eller manglende tilstander kan forekomme. Overganger kan være glemt. En tester tilstandsoverganger (livssyklus) for objekter i et system. Spesielt brukbart ved systemtest og ved objektorientert programvare. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 27

28 Eksempel Vis klokkeslett Hvordan din digitale klokke virker V. øvre knapp V. øvre knapp Klokketid med lys på V. nedre knapp V. øvre knapp Vis vekketid Vis stoppeklokke V. nedre knapp V. nedre knapp klokkesetting V. nedre knapp V. øvre knapp Timesetting V. øvre knapp Min.setting 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 28

29 Hva tester vi for et program som implementerer et tilstandsdiagram? Scenarier (use cases) som går gjennom hver boks og hver pil Hver hendelse i hver tilstand Exceptions (også etter hverandre!) Kombinasjon av etter hverandre følgende piler/hendelser (opp til antall tilstander) Tilstandsdiagrammer kan tegnes for hvert objekt i et system (Systemet behøver ikke å være objektorientert for å kunne anvende metoden). 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 29

30 Dataflytrettet test Et dataelement får en verdi ett sted og verdien blir senere brukt et annet sted, men kanskje misforstått. Slik test kan anvendes på alle nivåer. Utgangspunkt: Aksessrettighetstabell Kryssreferanse. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 30

31 Dataflytrettet test Hvilke funksjoner har hva slags aksess til et dataobjekt? C = Create R = Read U = Update (først søk eller les, så oppdater) D = Delete Bygg en CRUD-Tabell, dvs. For hver funksjon bokfør hvilken operasjoner den kan gjøre på hvert dataobjekt. Prøv minst alle kombinasjoner av skriv-les: C - R U - R D - R (er det virkelig slettet?) C - U U - U C - D U - D Heng en Read etter hvert testtilfelle for å sjekke at prosesseringen har vært rett. Kontroll av at det ikke kan forekomme LES (R) etter SLETT (D)! 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 31

32 Her et utførlig utvalg testtilfeller Sjekk resultat med en LES operasjon! C - C (duplikater tillatt, alarm?) C - R (forstår hver les hva som er lagt inn?) C - U (forstår hver oppdatering hva som er lagt inn?) C - D (virker slett, kontroll av relasjonell integritet) R - C (duplikater tillatt, alarm?) R - R (burde bare virke - men kanskje det overskrives...?) R - U (kan en oppdatere eksisterende informasjon?) R - D (kan en slette ting etter at de er lest?) U - C (duplikater tillatt, alarm?) U - R (forstår vi oppdateringene?) U - U (forstår vi oppdateringer?) U - D (sletter vi det riktige?) D - C (ble det virkelig slettet?) D - R (enda en måte å kontrollere sletting på) D - D (slett ikke eksisterende data) 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 32

33 Eksempel på test fra dataflytdiagram Test flyt fra en prosess til neste: Testscenarier utfører flere funksjoner etter hverandre gjennom et datalager. Test må utføre Get Reservation, og så trykke billetten. Pilen mellom de to boksene må altså utføres. Test må også utføre Get Reservation to ganger, hvor første gang er suksessfull og resulterer i oppdatering av Seat information. I tillegg kombiner med dataekvivalensklasser! 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 33

34 Dekningsmåling i kontrollflyten (White Box eller Glass box test) Kontroll av at testen var dekkende. Kan oppdage at noe kode er overflødig. Det gode gamle flytdiagram... Test alle bokser = programlinjer Test alle piler = forgreninger Test kombinasjon av piler Test alle kall (hvis kallgraf eksisterer) Test alle kall-par Kontrollflyt-test kan anvendes på alle abstraksjonsnivåer. På kodenivå kan en måle automatisk ALDRI lag en test ut fra eksisterende kode! 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 34

35 Spesielle ting med white box test Dekning av ting i koden som bare sees i koden. Eksempelvis temporær midlertidig lagring. Håndtering av slike bufre eller tabeller. Eksempelvis dekning av spesialiteter som kommer fra algoritmen som er brukt. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 35

36 Kontrollflytbasert test av løkker Feil: Gal løkketype, initialisering, telling Hva tester vi? Viktighet Antall iterasjoner meget null meget en mindre to lite normalt antall mindre maksimum - 1 Meget maksimum meget mer enn maksimum (Noen eksempler kan være overlappende hvis minimum er null eller en) 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 36

37 Løkker inne i hverandre Slike testes med kombinasjon av ovenfor nevnte testtilfelle. Kombinatorisk eksplosjon! Eventuelt: Test av hver løkke med en representativ verdi av de andre. Test av indre løkker med minimumsverdi for ytre løkker. 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 37

38 Oppsummering Test alt Lett hvis programmet er grafisk definert: Test hver boks Test hver forbindelse Test kombinasjoner av forbindelser Ikke så lett ellers: Dette er ikke nok, men en start! Bruk teknikkene som er definert her, avhengig av hva du tror er vanskelig å implementere eller full av feil 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 38

39 Heuristics (instead of specifications) Touring Heuristic Submitted by Mike Kelly on Tue, 20/09/ I seem to have a winner with my test reporting heuristic. I ve used it several times now. It helps me envision and explain my test reporting. I think I will need something similar for application touring. Here is my attempt: FCC CUTS VIDS The mnemonic stands for the following: Feature tour Complexity tour Claims tour Configuration tour User tour Testability tour Scenario tour Variability tour Interoperability tour Data tour Structure tour * Feature tour: Move through the application and get familiar with all the controls and features you come across. * Complexity tour: Find the five most complex things about the application. * Claims tour: Find all the information in the product that tells you what the product does. * Configuration tour: Attempt to find all the ways you can change settings in the product in a way that the application retains those settings. * User tour: Imagine five users for the product and the information they would want from the product or the major features they would be interested in. * Testability tour: Find all the features you can use as testability features and/or identify tools you have available that you can use to help in your testing. * Scenario tour: Imagine five realistic scenarios for how the users identified in the user tour would use this product. * Variability tour: Look for things you can change in the application - and then you try to change them. * Interoperability tour: What does this application interact with? * Data tour: Identify the major data elements of the application. * Structure tour: Find everything you can about what comprises the physical product (code, interfaces, hardware, files, etc ). 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 39

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING INF1050 V16 KRISTIN BRÆNDEN 1 A) Testing viser feil som du oppdager under kjøring av testen. Forklar hvorfor testing ikke kan vise at det ikke er flere gjenstående feil.

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJB 492 Bioinformatikk Eksamensdag: Fredag 14. desember 2001 Tid for eksamen: Kl.: 9.00 13.00 Oppgavesettet er på 7 sider. Vedlegg:

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Interaksjonsdesign Utvikling for og med brukere

Interaksjonsdesign Utvikling for og med brukere Interaksjonsdesign Utvikling for og med brukere Håkon Tolsby 1 Hvorfor er brukerperspektivet viktig? Usability rules the Web. Simply stated, if the consumer can t find the product, then he or she will

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Forelesning IMT mars 2011

Forelesning IMT mars 2011 Forelesning IMT2243 17.mars 2011 Dagens : Kvalitetssikring i systemutviklingsprosjekter Konfigurasjonsstyring Teorigjennomgang Demonstrasjon av Subversion SVN v/jon Langseth Pensum : Sommerville kap. 24.1

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Human Factors relevant ved subsea operasjoner?

Human Factors relevant ved subsea operasjoner? Human Factors relevant ved subsea operasjoner? Arne Jarl Ringstad, Lead Advisor Human Factors and Organizational Safety Classification: Internal 2012-01-30 Hva er Human Factors? Human factors is the scientific

Detaljer

Brukertesting i et nøtteskall

Brukertesting i et nøtteskall Brukertesting i et nøtteskall Seniorrådgivere brukervennlighet og design Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Steria Introduksjon av deltakerne Hvor jobber du og hvilken rolle har du? Nevn en ting du

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Grunnleggende testteori

Grunnleggende testteori 1 Grunnleggende testteori Industri - og software produkt Industriprodukt: Fysisk produkt Testes under produksjon og til slutt om produktet oppfyller kravene Tilpasses, endres, redesignes, og justeres så

Detaljer

TMA4329 Intro til vitensk. beregn. V2017

TMA4329 Intro til vitensk. beregn. V2017 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for Matematiske Fag TMA439 Intro til vitensk. beregn. V17 ving 4 [S]T. Sauer, Numerical Analysis, Second International Edition, Pearson, 14 Teorioppgaver

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

3/1/2011. I dag. Recursive descent parser. Problem for RD-parser: Top Down Space. Jan Tore Lønning & Stephan Oepen

3/1/2011. I dag. Recursive descent parser. Problem for RD-parser: Top Down Space. Jan Tore Lønning & Stephan Oepen INF2820 Datalingvistikk V2011 TABELLPARSING Jan Tore Lønning & Stephan Oepen 1. mars 2011 2 I dag Oppsummering fra sist: Recursive-descent og Shift-reduce parser Svakheter med disse Tabellparsing: Dynamisk

Detaljer

INF2820 Datalingvistikk V2011. Jan Tore Lønning & Stephan Oepen

INF2820 Datalingvistikk V2011. Jan Tore Lønning & Stephan Oepen INF2820 Datalingvistikk V2011 Jan Tore Lønning & Stephan Oepen TABELLPARSING 1. mars 2011 2 I dag Oppsummering fra sist: Recursive-descent og Shift-reduce parser Svakheter med disse Tabellparsing: Dynamisk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Grunnleggende testteori. Etter Hans Schaefer

Grunnleggende testteori. Etter Hans Schaefer Grunnleggende testteori Etter Hans Schaefer Industri- og softwareprodukt Industriprodukt Fysisk produkt Testes under produksjon og til slutt om produktet oppfyller kravene Tilpasses, endres, redesignes,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20 Forbruker, bedrift og marked, høsten 2004 Exam: ECON20 - Consumer behavior, firm behavior and markets, autumn 2004 Eksamensdag: Onsdag 24. november

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

D2 - Papirprototyping av design

D2 - Papirprototyping av design D2 - Papirprototyping av design nnledning Under designprosessen av brukergrensesnitt for systemet WATCH har vi gjennomført en brukbarhetstest med papirprototyp. denne rapporten vil vi beskrive modellen

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesten Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesting Formell testing med hensyn til brukerbehov, krav, og forretningsprosesser som utføres for å avklare om et system oppfyller

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Tilkobling og Triggere

Tilkobling og Triggere Tilkobling og Triggere Lars Vidar Magnusson October 12, 2011 Lars Vidar Magnusson () Forelesning i DAS 11.10.2011 October 12, 2011 1 / 25 Tilkobling med PHP PHP bruker databasespesifike moduler til å koble

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Grunnleggende testteori

Grunnleggende testteori 1 Grunnleggende testteori Error-Fault-Failure 2 Error : når en programmerer koder feil eller utelater kode (evt. miljøpåvirkning) årsaken til en fault Fault (defect eller bug): feil i kode kan lede til

Detaljer

Fram Over Polhavet: Den Norske Polarfærd , Volume 1 (Norwegian Edition) By Fridtjof Nansen;Otto Neumann Sverdrup

Fram Over Polhavet: Den Norske Polarfærd , Volume 1 (Norwegian Edition) By Fridtjof Nansen;Otto Neumann Sverdrup Fram Over Polhavet: Den Norske Polarfærd 1893-1896, Volume 1 (Norwegian Edition) By Fridtjof Nansen;Otto Neumann Sverdrup Fram over polhavet [electronic resource] : den norske polarf rd 1893 We wish to

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Viktig informasjon om omlegging til Windows 10

Viktig informasjon om omlegging til Windows 10 ENGLISH VERSION please see page 7. Viktig informasjon om omlegging til Windows 10 IT-avdelingen 1. Meld deg på workshop her 2. Husk å fylle ut dette skjemaet i tillegg (først skriv inn brukernavn@uia.no,

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Prototyping. TDT4180, vår Yngve Dahl IDI, NTNU NTNU

Prototyping. TDT4180, vår Yngve Dahl IDI, NTNU NTNU Prototyping TDT4180, vår 2017 Yngve Dahl IDI, NTNU NTNU Hva er prototype? En forenklet representasjon av en designløsning. KonkreAsering av design-idéer. Verktøy for tesang og gjenstand for Albakemelding

Detaljer

Citation and reference tools for your master thesis

Citation and reference tools for your master thesis Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven 1 Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Løsningsforslag for oppgavene i operativsystemer og C, uke 38 ( )

Løsningsforslag for oppgavene i operativsystemer og C, uke 38 ( ) Løsningsforslag for oppgavene i operativsystemer og C, uke 38 (19.9-23.9) På terminalstue: Oppgave 1: List alle filer og kataloger under /usr/bin som har filnavn som begynner på b. ls /usr/bin/b* Oppgave

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Livsløpstesting av IT-systemer

Livsløpstesting av IT-systemer Livsløpstesting av IT-systemer Testing, validering og evaluering Teste Undersøke ved hjelp av tester om systemet fungerer slik det er beskrevet Validere Bekrefte hvordan systemet virkelig fungerer, om

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

Heuristisk evaluering Ekspertevaluering

Heuristisk evaluering Ekspertevaluering Heuristisk evaluering Ekspertevaluering Håkon Tolsby 1 Heuristisk evaluering ekspertevaluering Vurdere grensesnitt ved å referere til retningslinjer (heuristics). Egnet for å finne også mindre problemer

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Uke 5. Magnus Li INF /

Uke 5. Magnus Li INF / Uke 5 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 26/27.09.2017 Repetisjon av begreper Diskusjonsoppgaver I første innlevering ønsker vi et brukerperspektiv i et informasjonssystem - Hva kan inngå i et slikt informasjonssystem?

Detaljer

Syntax/semantics - I INF 3110/ /29/2005 1

Syntax/semantics - I INF 3110/ /29/2005 1 Syntax/semantics - I Program program execution Compiling/interpretation Syntax Classes of langauges Regular langauges Context-free langauges Scanning/Parsing Meta models INF 3/4-25 8/29/25 Program

Detaljer

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition)

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen Click here if your download doesn"t start automatically Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen

Detaljer

ISTQB Foundation Level Prøveeksamen

ISTQB Foundation Level Prøveeksamen ISTQB Foundation Level Prøveeksamen Svar på følgende spørsmål For hvert spørsmål er der ETT og BARE ETT rett svar! (Unntak er avmerket spesielt). Spørsmål til Kap 1 ("Fundamentals") 1.1. (K2) Hva er betydningen

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test

Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test Av Hans Schaefer Versjon 1.2, 14.9.2005 Dette dokument beskriver krav en bør stille til verifikasjon under utviklingen og test hos en seriøs

Detaljer