367 mm. 403 mm. 356 mm. 135 mm. Beskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "367 mm. 403 mm. 356 mm. 135 mm. Beskrivelse"

Transkript

1 N O R S K Fire Alarm Aspiration Sensing Technology hurtiginstallasjonsveiledning De frittstående faast LT-modellene FL0E FL0E FL0E mm mm 0 mm beskrivelse FL0-serien tilhører Fire Alarm Aspiration Sensing Technology (FAAST)-familien av aspirasjonsdetektorer. FAAST er et avansert brannvarslingssystem for bruk når tidlig varsling og svært tidlig varsling er nødvendig. Systemet tar kontinuerlig inn luft fra det overvåkede miljøet gjennom en rekke prøvetakingshull for å kontrollere miljøet for røykpartikler. FL0 er den frittstående versjonen av FAAST LT-porteføljen, og kommer i tre ulike modeller: FL0E med én kanal og én laserrøyksensor. FL0E med én kanal og to laserrøyksensorer i samme kammer for samtidig varsling. FL0E med to kanaler og to laserrøyksensorer i separate kamre. (én sensor for hver kanal). Denne veiledningen gir informasjon om montering og grunnleggende installasjon via enhetens standardfabrikkinnstillinger. For mer omfattende informasjon, se FAAST LT-veiledningen for avansert oppsett og kontroll referanse D SPESIFIKASJONER Elektriske egenskaper Spenningsområde:,, VDC Strømforsyning: -kanal: 0 ma (vanlig); 0 ma VDC o C (ekskludert mottakere) -kanal: 0 ma (vanlig); 0 ma VDC o C (ekskludert mottakere) Konfigurerbar inngang: Aktiveringstid: sek (min) Kontakteffekter for relé,0 A ved 0 VDC, 0, A ved 0 VAC Miljøegenskaper Temperatur: -0 til C Relativ luftfuktighet: 0 til % (ikke-kondenserende) IP-klassifisering: Mekanisk Ytre dimensjoner: Se figur. Kabeltverrsnitt: 0, mm² til mm² maks Maksimal lengde på enkeltrør 00 m (klasse A, B og C) Maksimalt antall hull Se tabell A mm Figur : Dimensjoner og Knock-Outs Rørspes. (EN-0-samsvar): til EN (klemme, trykk, temp. ) Utvendig rørdiameter: mm (nom) eller mm (nom) Forsendelsesvekt:, kg (inkl. sensorer) DELELISTE Beskrivelse Antall FAAST LT-enhet Monteringsbrakett Trepinners terminalblokk Firepinners terminalblokk Topinners terminalblokk k-ohm endemotstand USB-kabel Etikettpakke på frontpanelet Installeringssett på CD Hurtiginstallasjonsveiledning mm Viktig merknad Røykdetektorer basert på aspirasjon som er levert og installert i EU, må være i overensstemmelse med EU-direktivet om konstruksjonsprodukter (/0/EEC) og den relaterte europeiske produktstandarden EN -0. FAAST LT er testet og sertifisert for å sikre samsvar med nødvendige standarder, men det anbefales å følge denne instruksjonsveiledningen nøye for å sikre at installasjonen oppfyller kravene i CPD-direktivet. D I--0 mm

2 ALARM PREALARM Dette utstyret og alle tilknyttede rør må installeres i samsvar med alle relevante forordninger og forskrifter. Fysisk installasjon Etiketter på frontpanelet LT FL0 leveres uten etikettene klistret på frontpanelet. Dette gjør at den som installerer, kan velge nødvendig språk for installasjonen fra etikettpakken på frontpanelet. Figur viser hvor etikettene skal plasseres: Figur : Slik slår du ut kabelnippelhull Slik monterer du LT FL0 på veggen 0 0 Indikerer senter av aspirasjonsrør LEVEL MODULE LEVEL MODULE POWER Oppheng for FAAST LT A Festehull Festehull Bruk for loddelinje Figur : Monteringsbrakett LOW FLOW INPUT ASPIRATOR DISABLE EM / SOUNDER HIGH FLOW TEMPERATURE S YS T Figur : Plassering av etikettene på frontpanelet 0 mm mm Når etikett A er på plass, skal du fjerne beskyttelsespapiret fra bunnen av den gjennomsiktige folien for å kunne lime folien fast til dekselet, som vist på figur : mm mm Brakettens posisjon * Figur : Fjern papiret for å lime folien fast Loddelinje mm Kabeltilgang Slå ut hull til kabelnipler der dette er nødvendig. Plasseringen til hull for kabelnipler er vist på figur, representert av ikonet: Enhetens utvendige dimensjon Baseomriss * mm mm * Minimumsklarering fra hengsler til åpen dør = mm. Figur : Slik fester du monteringsbraketten på veggen D I--0 Pittway Tecnologica S.r.l. Via Caboto /, TRIESTE, Italy

3 Figur : Sekvens ( ) ved montering av detektoren på braketten a mm mm Konfigurasjon av rørhull Figur nedenfor viser tilgjengelige rørhull på enheten. Hver enhet har to rørhull per kanal (slik at hvis du installerer en enhet med én kanal, fungerer ikke hull og ). Bruk tabell til å finne hullene som er nødvendige for installasjonen: Figur : Rørhull b 0 mm 0.00 o Tabell : Rørhull brukt for hver enkelt FAAST LT-modell c FAAST LT MODELL HULL INNGANGSRØR HULL UTGANGSRØR FL0E og, eller eller FL0E og, eller eller FL0E Kanal og, eller eller Kanal og, eller eller Merknad : Rørhull som ikke er i bruk, skal holdes forseglet. Merknad : IKKE lim fast rørene i rørhullene. Tabell a: Maksimalt antall rørhull tillatt per kanal Alle tall er oppgitt med høyeste (nivå ) følsomhet mm KLASSE RØRLENGDE (m) MAKSIMALT ANTALL HULL PER KANAL C 00 (0 x, mm, x mm) + mm ikke-følsomt endehull) B 00 ( x mm, x mm inkl. endehull) A 00 x mm (+ mm ikke-følsomt endehull) A 0 ( x mm, x mm inkl. endehull) d Rørinstallasjon 0 D I--0

4 Utblåsningsrør Overvåket område Overvåket område TILKOBLINGER Strøm, alarm og kontrolltilkoblinger Kanal -filter Kanal -filter Feste jordskinne Jordskinne (valgfritt) Strøm- alarmog kontrolltilkoblinger Feste jordskinne USB-port Merknad : All kabling må overholde lokale krav og forskrifter Merknad : Panelkabling må overholde panelprodusentens anbefalinger Figur : På innsiden av detektoren Sensor Deksel Posisjon for testmagnet Posisjon for testmagnet D I--0 Pittway Tecnologica S.r.l. Via Caboto /, TRIESTE, Italy

5 Tabell : Benevnelser på tilkoblingsterminaler (merknad terminaler markert med CH er bare tilgjengelige på modeller med to kanaler) Nr. Funksjon Ekst. strøm inn + Hoved-PSU Ekst. strøm inn - Hoved-PSU Hjelpestrøm inn + Ikke brukt som standard T Hjelpestrøm inn - Ikke brukt som standard NC-brannrelé CH C-brannrelé CH T NO-brannrelé CH NC-brannrelé CH C-brannrelé CH T 0 NO-brannrelé CH NC-feilrelé CH C-feilrelé CH T NO-feilrelé CH NC-feilrelé (HJELPERELÉ) CH C-feilrelé (HJELPERELÉ) CH T NO-feilrelé (HJELPERELÉ) CH Siréneutgang - Siréneutgang + k-ohm endemotstand T Siréneutgang - 0 Siréneutgang + k-ohm endemotstand T Konfigurerbar inngang + (Nullstill) Konfigurerbar inngang - (Nullstill) NC-forvarselsrelé CH C-forvarselsrelé CH NO-forvarselsrelé CH NO-forvarselsrelé CH C-forvarselsrelé CH NO-forvarselsrelé CH Standard er aktivert = kortslutning (uten tilsyn) T T T0 Tabell : Releer relé handling: MerkNAder BRANN eller Aktivert ved alarmtilstand på respektiv kanal. Standardinnstilling = nivå. Alarmtilstand tilbakestilles ikke automatisk. Manuell tilbakestilling er påkrevet for å deaktivere LED-lampen og releet. FORVARSEL eller Aktivert ved forvarseltilstand på respektiv kanal. Standardinnstilling = nivå. FEIL eller SIRENE eller Hvis FEILVILKÅR på Ch eller Ch, eller en vanlig FEIL oppstår. Feil er også indikert i SERVICEMODUS, og når enheten ikke har strøm. Aktiveres hvis en kanal er i BRANN eller FORVARSEL modus. Siréne aktiveres av kanal. Siréne aktiveres av kanal. Feilstatus tilbakestilles automatisk når feilen forsvinner fra systemet (standard) Standardinnstilling = aktiveres i BRANN modus (ikke forvarsel). OPPSTART Ved hjelp av standardinnstillinger. Koble en egnet VDC-forsyning (som overholder europeisk standard EN -) til stift og på terminalblokk T (se tabell ).. Kontroller at spenningen er innenfor påkrevd spenningsområde.. Koble terminalblokk T til enheten hvis spenningen er innenfor riktig område.. Lukk og sikre detektordøren. Kontroller at viften starter, og at luft strømmer ut av utblåsningsrøret. Det tar enheten minutter å initialisere og stabilisere i normalmodus. Slik konfigurerer du andre alternativer For å endre noen av standardalternativene må du koble detektoren til en (bærbar) PC med installert PipelQLT-programvare. Se avsnittet om USB-tilkobling senere i denne veiledningen for mer informasjon (og FAAST LT-veiledningen for avansert oppsett og kontroll). EKSTERN TILBAKESTILLING Standardinnstillingen for den konfigurerbare eksterne inngangen er tilbakestilling av aspirasjonsdetektoren (terminalblokk T). En kortslutningsforbindelse mellom disse terminalene vil gjøre at FAAST LT-enheten utfører en tilbakestilling. D I--0

6 TEMPERATUR / INNDATA TEMPERATUR / INNDATA TEMPERATUR / INNDATA FRONTPANEL Frontpanelet vil se ulikt ut avhengig av hvilke av de tre FL0- modellene som installeres. Alle modellene er vist nedenfor. Følgende informasjon er vist: Detektorstatus: Normal, Brann, Feil eller Utkoblet Alarmnivå Brann, Forhåndsvarsel Partikkelnivåer: Luftstrømsnivå Knappene Test, Tilbakestill og Deaktiver 0 ALARM FORVARSEL RØYK, NIVÅ Figur 0: Frontpanel INITIALISERING FEIL STRØMFEIL ALARM 0 FORVARSEL LAV LUFTSTRØM ASPIRASJON DRIFTSKOMPENSASJON DEAKTIVER / SYSTEM LYDGIVER HØY LUFTSTRØM RØYK, NIVÅ INITIALISERING 0 b: FL0E-detektor med én kanal (to sensorer) FEIL STRØMFEIL ALARM FORVARSEL 0 0 LAV LUFTSTRØM ASPIRASJON DRIFTSKOMPENSASJON DEAKTIVER / SYSTEM LYDGIVER HØY LUFTSTRØM RØYK, NIVÅ RØYK, NIVÅ INITIALISERING INITIALISERING 0 a: FL0E-detektor med en kanal (én sensor) FEIL STRØMFEIL LAV LUFTSTRØM ASPIRASJON DRIFTSKOMPENSASJON DEAKTIVER / SYSTEM LYDGIVER HØY LUFTSTRØM 0 c: FL0E-detektor med to kanaler D I--0 Pittway Tecnologica S.r.l. Via Caboto /, TRIESTE, Italy

7 Tabell : Frontpanelindikatorer og feilbeskrivelser INDIKATOR HANDLING ADVARSEL ELLER PROBLEM KOMMENTAR/HANDLING KANAL / ALARM PÅ Rød, kanal er i brann-modus (relé er aktivert) Ingen forsinkelse av alarmer ved standardinnstillinger BLINK Grønn når sensoren registreres Ikke i alarm-modus KANAL / FORVARSEL PÅ Rød, kanal er i forvarsel-modus (relé er aktivert) RØYK, NIVÅ PÅ LED-nummer indikerer oppnådd Bare nummer i bruk alarmnivå INITIALISERING PÅ FAAST LT er i ferd med å bli initialisert FEIL PÅ Vanlige eller flere feil BLINK Feilforsinkelse Standard = 0 sek STRØM PÅ FAAST LT har strøm STRØMFEIL PÅ Varsel om lav strøm / feil ved høy Kontroller strømforsyningsspenningen. strøm LUFTSTRØMSINDIKATO RER KANAL / PÅ LED indikerer luftstrømmen for en kanal: - Sentrum = normal strøm - Venstre = lav strøm; (- 0 % største avvik) - Høyre = høy strøm; (+ 0 % største avvik) På en enhet med to kanaler: Øvre rad = Kanal Nedre rad = Kanal LAV LUFTSTRØM PÅ Varsler lav luftstrøm Kontroller filter. Kontroller rørnettverk for blokkeringer. BLINK Feil ved sensorinitialisering Forsøk å starte enheten på nytt. Skift ut skadet sensor. BLINK Feil ved sensorkommunikasjon Kontroller sensoradressene og installasjonen. ALARM Skift ut sensor. ASPIRASJON PÅ Feil ved luftstrømsensor Forsøk å starte enheten på nytt. BLINK Feil ved luftstrøminitialisering Kontroller filter. Kontroller rørnettverk for blokkeringer. Forsøk å starte enheten på nytt. BLINK Feil ved vifte PREALARM Forsøk å starte enheten på nytt. DRIFTSKOMPENSASJON BLINK Driftskompensasjon, første varsel Rengjør sensor. BLINK Driftskompensasjon, 0 andre varsel Rengjør sensor. 0 BLINK Driftskompensasjon, Sensor må vedlikeholdes straks. grenseadvarsel TEMPERATUR BLINK Varsel om lav temperatur Kontroller luftstrømtemperaturen. BLINK Varsel om høy temperatur Kontroller luftstrømtemperaturen. INNDATA BLINK Feil ved ekstern inngang Ikke brukt med standardinnstillinger. DEAKTIVER BLINK Brann, feil og for varsel varsles Går tilbake til vedlikehold, og deretter til normaldrift ikke etter 0 min (standard). SYSTEM BLINK Feilkonfigurasjon Blinker alle FEIL-LED-lampene. Forsøk å starte enheten på nytt. BLINK EEPROM-feil Kontroller strømforsyningsspenningen. Forsøk å starte enheten på nytt. BLINK Feil ved sanntidsklokke RTC er ødelagt, eller tidsavlesning ble avbrutt. LYDGIVER BLINK Feil ved siréne Kontroller kabling til siréne samt EOL. BLINK Varsel om filter på innstilt dato Ingen dato angitt som standard HØY LUFTSTRØM PÅ Varsler høy luftstrøm Kontroller rørnettverket for brudd og lekkasjer. Ved samtidige varsler/feil på én og samme LED-lampe er prioriteringsrekkefølgen denne: PÅ (høyeste), blink, blink, blink (laveste) Knapper på frontpanelet Frontpanelet har tre brukerknapper: TEST, TILBAKESTILL og DEAKTIVER. Disse knappene brukes til å angi adgangskode, som i sin tur gjør det mulig for brukeren å utføre enkle testfunksjoner. Merk: I Eksternt vedlikehold- og servicemodus er disse knappene alltid deaktivert. LEVEL LEVEL POWER Figur : Knappene på brukergrensesnittet D I--0 LOW FLOW SPIRATOR NSATION / INPUT SOUNDER HIGH FLOW DISABLE

8 DRIFT COMPENSATION LEVEL ASPIRATOR LOW FLOW TEMPERATURE / INPUT DRIFT COMPENSATION DISABLE / SYSTEM 0 ASPIRATOR TEMPERATURE / INPUT SOUNDER PREALARM DISABLE / SYSTEM Tabell : Knapper på frontpanelet SOUNDER HIGH FLOW LEVEL HIGH FLOW Adgangskodesekvens som må tastes inn for å komme inn i vedlikeholdsmodus Trykk på og hold TILBAKESTILL nede. Venstre luftstrøm indikator vil lyse gult, og deretter grønt. Slipp opp TILBAKESTILL. FEIL indikatoren vil nå lyse grønt. Venstre luftstrømindikator vil blinke grønt, noe som indikerer at enheten er klar for første siffer. Trykk på DEAKTIVER flere ganger for å flytte til ønsket siffer mellom og vist med indikatorene for røyknivå. Trykk på TEST for å velge et siffer. Den blinkende lyftstrømindikatoren vil lyse uavbrutt grønt, og neste LED vil begynne å blinke. Dette indikerer at neste siffer stilles inn. Når fjerde tall er valgt, slås alle fire luftstrøm indikatorer av. Hvis adgangskoden blir godtatt, vil indikatoren FEIL forbli grønn, og enheten går inn i vedlikeholds modus. Hvis adgangskoden er feil, blinker indikatoren FEIL gult, og enheten forblir i normal modus. Standardkoden er. Hvis det ikke blir trykket på en knapp innen 0 sek. i løpet av adgangskodesekvensen, går enheten tilbake til normal modus. Hvis det ikke er aktivitet i vedlikeholds modus i løpet av fem minutter (standard), vil indikatoren FEIL blinke grønt i sek. Deretter går enheten tilbake til normal tilstand. TESTING Magnettest Alarmsignaler og aktiveringer kan testes for funksjonalitet ved å plassere en testmagnet i posisjonen vist på figur (indikert tidligere i denne veiledningen). Denne metoden tester ikke luftstrøm eller deteksjon av røyk i rørene. Røyktesting Deteksjon og responstid kan testes for funksjonalitet ved hjelp av røyk. Valg av røykkilde er avhengig av installasjon, men i alle tilfeller må det finnes røyk under resten av testen. Røykkuler eller fyrstikker kan brukes nær prøvetakingspunktet for å slippe røykpartikler inn i systemet. Det anbefales å bruke røyk med en partikkellivssyklus på over 0 sek. Standard aerosolsprayer for punktdetektortesting fungerer ikke godt i aspirasjonssystemer. Feiltesting Simuler en feil på detektoren (blokker f.eks. utslippsrøret), og kontroller at en feil signaliseres både på enhetens frontpanel og overføres til brannsentralen. DRIFT COMPENSATION tilbakestill POWER LEVEL POWER deaktiver LEVEL TEMPERATURE / INPUT DISABLE / SYSTEM 0 knapp NOrMAlMOdus vedlikeholdsmodus Når denne knappen holdes nede i sek, starter ADGANGSKODEPROSEDYREN for å komme inn i vedlikeholdsmodus. test kombinasjoner tilbakestill + deaktiver SOUNDER POWER HIGH FLOW Brukes til å justere adgangskodesiffer i ADGANGSKODEPROSEDYRE Brukes til å bekrefte adgangskode i ADGANGSKODEPROSEDYRE. Standardkode = Dersom denne knappen holdes nede i to sek, vises viftehastigheten (på røyknivåindikatorene) i en forhåndsinnstilt tidsperiode. Når denne knappen holdes nede i sek, nullstilles låste alarmer, feil og siréner (releer) Dersom denne knappen holdes inne i to sek i DEAKTIVERINGSMODUS, vil enheten gå ut av DEAKTIVERINGSMODUS, men forbli i VEDLIKEHOLDSMODUS Dersom denne knappen holdes nede i to sek, går enheten inn i DEAKTIVERINGSMODUS i 0 minutter (standard). (brann, for varsel og feil varsles ikke). (for å gå ut av DEAKTIVERINGSMODUS, se TILBAKESTILL) Dersom denne knappen holdes nede i sek og frigis, vil begge sensorene simulere brann. Dersom denne knappen holdes nede i sek og frigis, vil sensor nr. simulere brann. Dersom denne knappen holdes nede i sek og frigis, vil sensor nr. simulere brann. Dersom denne knappen holdes nede i to sek, vises viftehastigheten (på røyknivåindikatorene) i en forhåndsinnstilt tidsperiode. tilbakestill + test Ingen handling Dersom denne knappen holdes nede i to sek, slås sirénene av tilbakestilll + Ingen handling Dersom denne knappen holdes nede i to sek, går enheten ut av test + deaktiver VEDLIKEHOLDSMODUS. Service ADVARSEL Isoler aspirasjonsdetektoren fra brannalarmsystemet for å forhindre uønskede alarmer når du åpner enhetens frontdør. Kontroller at det ikke er strøm i systemet før du fjerner deksler. Servicemodus Hvis du åpner detektorens dør under normal drift, vil enheten gå inn i service modus. LED-lampene vil blinke, og enheten vil slå av strømmen til viftene og feilreleet vil indikere en feil. Når døren lukkes, startes enheten automatisk på nytt. Filtre Periodisk rengjøring eller utskiftning av filtrene vil være nødvendig. Filtrene befinner seg på innsiden av døren øverst på enheten (se figur, vist tidligere i denne veiledningen), og fjernes som vist i sekvensen nedenfor: D I--0 Pittway Tecnologica S.r.l. Via Caboto /, TRIESTE, Italy Smoke Sensors F i lters Either replace the filter assembly or carefully brush off the accumulated dust. Refit the filter, close and secure the cabinet door. The unit will initialise and re Skumpakning

9 Filtrene skiftes ut eller rengjøres grundig ved å børste filtrene. Merk: Hvis du skal skifte ut et filter, må du fjerne skumpakningen fra det gamle filteret og plassere den på det nye filteret. Når du plasserer filteret inn i sporet, må pakningen være justert riktig. Monter filteret på nytt. Lukk og sikre detektordøren. Enheten vil initialiseres, og starte på nytt. Røyksensorer Røyksensorene befinner seg under sensordekselet (se figur vist tidligere i denne veiledningen). For å få tilgang til sensorene, følg sekvensen nedenfor: HURTIGSTARTINSTRUKSER for PipeIQ LT Oversikt over PipeIQLT PipeIQLT-programvaren er en hendig og kraftig Windows - basert program som kan brukes til raskt og nøyaktig å designe rørnettverk, generere konfigurasjonsparametre for korrekt oppsett og drift samt fasilitere idriftsetting og overvåking av ytelsen til FAAST LT-aspirasjonsenheter. PipeIQLT tilbyr et grafisk brukergrensesnitt på en PC for: utvikling og verifisering av ytelsen til rørnettverksløsninger. konfigurasjon av designparametrene for tilpasning til lokal praksis og standarder. generering av røroppsett, BoM-er, konfigurasjon og hendelsesloggrapporter. kontroll, test og overvåking av FAAST LT-enheter. En omfattende hjelpemeny tar brukeren gjennom de ulike vinduene og alternativene. Innholdet har en detaljert innholdsfortegnelse og en allsidig søkefunksjon for lokalisering av relevante emner. Minimum systemkrav Microsoft Windows XP SP eller Windows GB RAM. Grafikkort med MB minne og støtte for OpenGL.0 eller nyere. GB ledig harddiskplass. Slik installerer du PipeIQLT PipeIQLT leveres på en masselagringsenhet sammen med den enkelte FAAST LT-enheten, eller den kan lastes ned på Slik installerer du fra masselagringsenheten Sett inn og vis den fjernbare lagringsenheten. Klikk på PipeIQLToppsett: Klikk på Ok og følg instruksene (se: avsnittet om PipeIQLT-oppsett samt installasjonsveiviseren nedenfor). IKKE bytt om enhetene, og IKKE endre innstillingene for sensorens adresse, som stilles inn ved hjelp av adressehjul. Hvis du skal skifte ut en sensor, må du forsikre deg om at adressen som er stilt inn på den nye sensoren, er den samme som adressen på sensoren som skiftes ut. LASERSIKKERHETSINFORMASJON Detektoren inneholder et klasse -laserprodukt. All stråling sluppet ut på innsiden av røyksensoren beholdes inne i sensorhuset og de beskyttende dekslene i alle driftsfaser. USB-TILKOBLING PC-tilkobling opprettes via et USB B-uttak på hovedkortet, plassert sentralt mellom filteret og sensoren (se figur, vist tidligere i denne veiledningen). USB-grensesnittet gir mulighet for en rekke ekstrafunksjoner via PipeIQLT-programvaren ved tilkobling til PC. USB-tilkoblingskabelen skal fjernes under normal drift. Slik installerer du via nettstedet Klikk på koblingen til PipeIQLT på Klikk på PipeIQLT-nedlasting: Sikkerhetsadvarselen for nedlasting vises. Velg Lagre, og klikk deretter på Ok. Når nedlastingen er fullført, skal du klikke på Kjør for å vise dialogboksen ovenfor. Klikk på Ok og følg instruksene (se: avsnittet om PipeIQLT-oppsett samt installasjonsveiviseren nedenfor). PipeIQLT-oppsett og installasjonsveiviser Når dialogboksen nedenfor vises, skal du klikke på Setup for å starte veiviseren: D I--0 Pittway Tecnologica S.r.l. Via Caboto /, TRIESTE, Italy

10 Avslutte Når du går ut av programmet, lukkes programmet helt. For å avslutte PipeIQLT-programmet, klikk på X øverst til høyre i vinduet. Eller klikk på Avslutt på fil menyen. PipeIQLT kan avinstalleres fra datamaskinen på normalt vis for operativsystemet. Klikk på Next og følg instruksene på skjermen. Med mindre det blir gjort endringer, vil installasjonsveiviseren opprette og lagre filer på følgende steder: Når installasjonen er fullført, vil veiviseren automatisk opprette en snarvei på PC-ens skrivebord. Du må starte PC-en på nytt for å kunne kjøre PipeIQLT. Starte For å starte PipeIQLT-programmet, dobbeltklikk på ikonet PipeIQLT på skrivebordet. Eller Klikk på Start (nederst til venstre på Windows-skjermbildet) og velg deretter PipeIQLT på programlisten. Når programmet åpnes, kan du starte et nytt prosjekt eller overvåke/ modifisere et eksisterende prosjekt. Bruk fil menyen til å velge Ny eller Åpne. Velg blant kategoriene Rørdesign, Konfigurasjon og Overvåking for å gå inn i ønsket modus. Still inn detektoren på vedlikeholds modus. For å kommunisere med en FAAST LT-detektor, koble USB-porten til en PC med en egnet kabel. 0 FL0E: 0-CPD-0 FL0E: 0-CPD- FL0E: 0-CPD- EN-0: 00 Klasse A B og C Røykdetektorer basert på aspirasjon Pittway Tecnologica S.r.l. Via Caboto /, Trieste, Italy D I--0 Pittway Tecnologica S.r.l. Via Caboto /, TRIESTE, Italy

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som helst måte

Detaljer

2X-serien Installasjonsmanual

2X-serien Installasjonsmanual 2X-serien Installasjonsmanual P/N 00-3250-501-0005-04 ISS 04MAY15 Opphavsrett Varemerker og patenter Produsent Versjon Sertifisering EU-direktiver Kontaktinformasjon 2015 UTC Fire & Security. Alle rettigheter

Detaljer

DEFA HOME. Bruksanvisning Base Unit PRO. Norsk

DEFA HOME. Bruksanvisning Base Unit PRO. Norsk DEFA HOME Bruksanvisning Base Unit PRO Norsk 2 Norsk Innholdsfortegnelse Oversikt 5 Funksjonalitet 6 DEFA Link app guide 8 Logge inn på appen 8 Laste ned appen 9 Hjem 10 Kalender 13 Legg til hendelse 14

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. System Program Version 3.6.

Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. System Program Version 3.6. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3 System Program Version 3.6.0 Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330 Vi verner liv, miljø og verdier... P-ASAFE-FO/FN Rev.

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer

Version 2.0 Norsk. Leica GR10/GR25 Brukerhåndbok

Version 2.0 Norsk. Leica GR10/GR25 Brukerhåndbok Version 2.0 Norsk Leica GR10/GR25 Brukerhåndbok Innledning Anskaffelse Gratulerer med anskaffelse av Leica GR10/GR25. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner for oppsett

Detaljer

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem Delta OP Brukerhåndbok Betjeningspanel Brannalarmsystem 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Novar AS. Uten skriftlig tillatelse fra Novar AS er det ulovlig

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

Brukermanual Tobii C-Serie C8 C12 C15 CEye

Brukermanual Tobii C-Serie C8 C12 C15 CEye Brukermanual Tobii C-Serie C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne håndboken. Brukerveiledning,

Detaljer

Dell Inspiron Hurtigveiledning

Dell Inspiron Hurtigveiledning Dell Inspiron Hurtigveiledning Modell: DCMF www.dell.com support.dell.com OBS!, Merknader og Advarsler OBS! Et OBS!-avsnitt inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt.

Detaljer

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Connect-serien Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM http://no.yourpdfguides.com/dref/2595859

Din bruksanvisning SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM http://no.yourpdfguides.com/dref/2595859 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering...

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering... Innhold Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3 SEMIPAXY betjeningspanel... 5 Oppvatring og fast montering... 6 Beskrivelse av GEKAPRO PC... 7 Innledning... 7 Hovedmeny... 7 Slå av maskinen... 9 Design modus...

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

INSPIRON INSTALLASJONSVEILEDNING

INSPIRON INSTALLASJONSVEILEDNING INSPIRON INSTALLASJONSVEILEDNING INSPIRON 1210 INSTALLASJONSVEILEDNING Modell PP40S Merk, Merknader og Obs! MERK: Et MERK-avsnitt inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer

Detaljer

Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon...

Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon... - 1 - MLO52700 Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 AZ-10K GSM alarmenhet...4 AZ-10D RFID kortleser...5 AZ-10M magnetkontakt for dører og vinduer...5 AZ-10P bevegelsesdetektor...6 Installasjon...7

Detaljer

Revisjon: Varemerker Fraskrivningsklausu

Revisjon: Varemerker Fraskrivningsklausu Brukerveiledning Revisjon: R01 (EU) Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Fraskrivningsklausu Spesifikasjoner og manualer

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

Dexcom Studio programvare Brukerhåndbok. Til bruk med Dexcom-systemer for kontinuerlig glukoseovervåkning

Dexcom Studio programvare Brukerhåndbok. Til bruk med Dexcom-systemer for kontinuerlig glukoseovervåkning Dexcom Studio programvare Brukerhåndbok Til bruk med Dexcom-systemer for kontinuerlig glukoseovervåkning 1 Innhold 1 INTRODUKSJON TIL PROGRAMVAREN DEXCOM STUDIO DATA MANAGER... 4 1.1 KONTAKTE TEKNISK STØTTE

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Hurtigguide. IntelliGaze. Art.no 000886 og 000887. version 4. Rev A NO

Hurtigguide. IntelliGaze. Art.no 000886 og 000887. version 4. Rev A NO Brukerveiledning Hurtigguide IntelliGaze Art.no 000886 og 000887 version 4 Rev A NO Innhold 1. Innledning... 3 2. Installere maskinvare... 3 2.1 PC tilkobling... 3 2.2 Skjermstørrelse... 3 2.3 Bildeskjermfeste/Bordstativ

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer