367 mm. 403 mm. 356 mm. 135 mm. Beskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "367 mm. 403 mm. 356 mm. 135 mm. Beskrivelse"

Transkript

1 N O R S K Fire Alarm Aspiration Sensing Technology hurtiginstallasjonsveiledning De frittstående faast LT-modellene FL0E FL0E FL0E mm mm 0 mm beskrivelse FL0-serien tilhører Fire Alarm Aspiration Sensing Technology (FAAST)-familien av aspirasjonsdetektorer. FAAST er et avansert brannvarslingssystem for bruk når tidlig varsling og svært tidlig varsling er nødvendig. Systemet tar kontinuerlig inn luft fra det overvåkede miljøet gjennom en rekke prøvetakingshull for å kontrollere miljøet for røykpartikler. FL0 er den frittstående versjonen av FAAST LT-porteføljen, og kommer i tre ulike modeller: FL0E med én kanal og én laserrøyksensor. FL0E med én kanal og to laserrøyksensorer i samme kammer for samtidig varsling. FL0E med to kanaler og to laserrøyksensorer i separate kamre. (én sensor for hver kanal). Denne veiledningen gir informasjon om montering og grunnleggende installasjon via enhetens standardfabrikkinnstillinger. For mer omfattende informasjon, se FAAST LT-veiledningen for avansert oppsett og kontroll referanse D SPESIFIKASJONER Elektriske egenskaper Spenningsområde:,, VDC Strømforsyning: -kanal: 0 ma (vanlig); 0 ma VDC o C (ekskludert mottakere) -kanal: 0 ma (vanlig); 0 ma VDC o C (ekskludert mottakere) Konfigurerbar inngang: Aktiveringstid: sek (min) Kontakteffekter for relé,0 A ved 0 VDC, 0, A ved 0 VAC Miljøegenskaper Temperatur: -0 til C Relativ luftfuktighet: 0 til % (ikke-kondenserende) IP-klassifisering: Mekanisk Ytre dimensjoner: Se figur. Kabeltverrsnitt: 0, mm² til mm² maks Maksimal lengde på enkeltrør 00 m (klasse A, B og C) Maksimalt antall hull Se tabell A mm Figur : Dimensjoner og Knock-Outs Rørspes. (EN-0-samsvar): til EN (klemme, trykk, temp. ) Utvendig rørdiameter: mm (nom) eller mm (nom) Forsendelsesvekt:, kg (inkl. sensorer) DELELISTE Beskrivelse Antall FAAST LT-enhet Monteringsbrakett Trepinners terminalblokk Firepinners terminalblokk Topinners terminalblokk k-ohm endemotstand USB-kabel Etikettpakke på frontpanelet Installeringssett på CD Hurtiginstallasjonsveiledning mm Viktig merknad Røykdetektorer basert på aspirasjon som er levert og installert i EU, må være i overensstemmelse med EU-direktivet om konstruksjonsprodukter (/0/EEC) og den relaterte europeiske produktstandarden EN -0. FAAST LT er testet og sertifisert for å sikre samsvar med nødvendige standarder, men det anbefales å følge denne instruksjonsveiledningen nøye for å sikre at installasjonen oppfyller kravene i CPD-direktivet. D I--0 mm

2 ALARM PREALARM Dette utstyret og alle tilknyttede rør må installeres i samsvar med alle relevante forordninger og forskrifter. Fysisk installasjon Etiketter på frontpanelet LT FL0 leveres uten etikettene klistret på frontpanelet. Dette gjør at den som installerer, kan velge nødvendig språk for installasjonen fra etikettpakken på frontpanelet. Figur viser hvor etikettene skal plasseres: Figur : Slik slår du ut kabelnippelhull Slik monterer du LT FL0 på veggen 0 0 Indikerer senter av aspirasjonsrør LEVEL MODULE LEVEL MODULE POWER Oppheng for FAAST LT A Festehull Festehull Bruk for loddelinje Figur : Monteringsbrakett LOW FLOW INPUT ASPIRATOR DISABLE EM / SOUNDER HIGH FLOW TEMPERATURE S YS T Figur : Plassering av etikettene på frontpanelet 0 mm mm Når etikett A er på plass, skal du fjerne beskyttelsespapiret fra bunnen av den gjennomsiktige folien for å kunne lime folien fast til dekselet, som vist på figur : mm mm Brakettens posisjon * Figur : Fjern papiret for å lime folien fast Loddelinje mm Kabeltilgang Slå ut hull til kabelnipler der dette er nødvendig. Plasseringen til hull for kabelnipler er vist på figur, representert av ikonet: Enhetens utvendige dimensjon Baseomriss * mm mm * Minimumsklarering fra hengsler til åpen dør = mm. Figur : Slik fester du monteringsbraketten på veggen D I--0 Pittway Tecnologica S.r.l. Via Caboto /, TRIESTE, Italy

3 Figur : Sekvens ( ) ved montering av detektoren på braketten a mm mm Konfigurasjon av rørhull Figur nedenfor viser tilgjengelige rørhull på enheten. Hver enhet har to rørhull per kanal (slik at hvis du installerer en enhet med én kanal, fungerer ikke hull og ). Bruk tabell til å finne hullene som er nødvendige for installasjonen: Figur : Rørhull b 0 mm 0.00 o Tabell : Rørhull brukt for hver enkelt FAAST LT-modell c FAAST LT MODELL HULL INNGANGSRØR HULL UTGANGSRØR FL0E og, eller eller FL0E og, eller eller FL0E Kanal og, eller eller Kanal og, eller eller Merknad : Rørhull som ikke er i bruk, skal holdes forseglet. Merknad : IKKE lim fast rørene i rørhullene. Tabell a: Maksimalt antall rørhull tillatt per kanal Alle tall er oppgitt med høyeste (nivå ) følsomhet mm KLASSE RØRLENGDE (m) MAKSIMALT ANTALL HULL PER KANAL C 00 (0 x, mm, x mm) + mm ikke-følsomt endehull) B 00 ( x mm, x mm inkl. endehull) A 00 x mm (+ mm ikke-følsomt endehull) A 0 ( x mm, x mm inkl. endehull) d Rørinstallasjon 0 D I--0

4 Utblåsningsrør Overvåket område Overvåket område TILKOBLINGER Strøm, alarm og kontrolltilkoblinger Kanal -filter Kanal -filter Feste jordskinne Jordskinne (valgfritt) Strøm- alarmog kontrolltilkoblinger Feste jordskinne USB-port Merknad : All kabling må overholde lokale krav og forskrifter Merknad : Panelkabling må overholde panelprodusentens anbefalinger Figur : På innsiden av detektoren Sensor Deksel Posisjon for testmagnet Posisjon for testmagnet D I--0 Pittway Tecnologica S.r.l. Via Caboto /, TRIESTE, Italy

5 Tabell : Benevnelser på tilkoblingsterminaler (merknad terminaler markert med CH er bare tilgjengelige på modeller med to kanaler) Nr. Funksjon Ekst. strøm inn + Hoved-PSU Ekst. strøm inn - Hoved-PSU Hjelpestrøm inn + Ikke brukt som standard T Hjelpestrøm inn - Ikke brukt som standard NC-brannrelé CH C-brannrelé CH T NO-brannrelé CH NC-brannrelé CH C-brannrelé CH T 0 NO-brannrelé CH NC-feilrelé CH C-feilrelé CH T NO-feilrelé CH NC-feilrelé (HJELPERELÉ) CH C-feilrelé (HJELPERELÉ) CH T NO-feilrelé (HJELPERELÉ) CH Siréneutgang - Siréneutgang + k-ohm endemotstand T Siréneutgang - 0 Siréneutgang + k-ohm endemotstand T Konfigurerbar inngang + (Nullstill) Konfigurerbar inngang - (Nullstill) NC-forvarselsrelé CH C-forvarselsrelé CH NO-forvarselsrelé CH NO-forvarselsrelé CH C-forvarselsrelé CH NO-forvarselsrelé CH Standard er aktivert = kortslutning (uten tilsyn) T T T0 Tabell : Releer relé handling: MerkNAder BRANN eller Aktivert ved alarmtilstand på respektiv kanal. Standardinnstilling = nivå. Alarmtilstand tilbakestilles ikke automatisk. Manuell tilbakestilling er påkrevet for å deaktivere LED-lampen og releet. FORVARSEL eller Aktivert ved forvarseltilstand på respektiv kanal. Standardinnstilling = nivå. FEIL eller SIRENE eller Hvis FEILVILKÅR på Ch eller Ch, eller en vanlig FEIL oppstår. Feil er også indikert i SERVICEMODUS, og når enheten ikke har strøm. Aktiveres hvis en kanal er i BRANN eller FORVARSEL modus. Siréne aktiveres av kanal. Siréne aktiveres av kanal. Feilstatus tilbakestilles automatisk når feilen forsvinner fra systemet (standard) Standardinnstilling = aktiveres i BRANN modus (ikke forvarsel). OPPSTART Ved hjelp av standardinnstillinger. Koble en egnet VDC-forsyning (som overholder europeisk standard EN -) til stift og på terminalblokk T (se tabell ).. Kontroller at spenningen er innenfor påkrevd spenningsområde.. Koble terminalblokk T til enheten hvis spenningen er innenfor riktig område.. Lukk og sikre detektordøren. Kontroller at viften starter, og at luft strømmer ut av utblåsningsrøret. Det tar enheten minutter å initialisere og stabilisere i normalmodus. Slik konfigurerer du andre alternativer For å endre noen av standardalternativene må du koble detektoren til en (bærbar) PC med installert PipelQLT-programvare. Se avsnittet om USB-tilkobling senere i denne veiledningen for mer informasjon (og FAAST LT-veiledningen for avansert oppsett og kontroll). EKSTERN TILBAKESTILLING Standardinnstillingen for den konfigurerbare eksterne inngangen er tilbakestilling av aspirasjonsdetektoren (terminalblokk T). En kortslutningsforbindelse mellom disse terminalene vil gjøre at FAAST LT-enheten utfører en tilbakestilling. D I--0

6 TEMPERATUR / INNDATA TEMPERATUR / INNDATA TEMPERATUR / INNDATA FRONTPANEL Frontpanelet vil se ulikt ut avhengig av hvilke av de tre FL0- modellene som installeres. Alle modellene er vist nedenfor. Følgende informasjon er vist: Detektorstatus: Normal, Brann, Feil eller Utkoblet Alarmnivå Brann, Forhåndsvarsel Partikkelnivåer: Luftstrømsnivå Knappene Test, Tilbakestill og Deaktiver 0 ALARM FORVARSEL RØYK, NIVÅ Figur 0: Frontpanel INITIALISERING FEIL STRØMFEIL ALARM 0 FORVARSEL LAV LUFTSTRØM ASPIRASJON DRIFTSKOMPENSASJON DEAKTIVER / SYSTEM LYDGIVER HØY LUFTSTRØM RØYK, NIVÅ INITIALISERING 0 b: FL0E-detektor med én kanal (to sensorer) FEIL STRØMFEIL ALARM FORVARSEL 0 0 LAV LUFTSTRØM ASPIRASJON DRIFTSKOMPENSASJON DEAKTIVER / SYSTEM LYDGIVER HØY LUFTSTRØM RØYK, NIVÅ RØYK, NIVÅ INITIALISERING INITIALISERING 0 a: FL0E-detektor med en kanal (én sensor) FEIL STRØMFEIL LAV LUFTSTRØM ASPIRASJON DRIFTSKOMPENSASJON DEAKTIVER / SYSTEM LYDGIVER HØY LUFTSTRØM 0 c: FL0E-detektor med to kanaler D I--0 Pittway Tecnologica S.r.l. Via Caboto /, TRIESTE, Italy

7 Tabell : Frontpanelindikatorer og feilbeskrivelser INDIKATOR HANDLING ADVARSEL ELLER PROBLEM KOMMENTAR/HANDLING KANAL / ALARM PÅ Rød, kanal er i brann-modus (relé er aktivert) Ingen forsinkelse av alarmer ved standardinnstillinger BLINK Grønn når sensoren registreres Ikke i alarm-modus KANAL / FORVARSEL PÅ Rød, kanal er i forvarsel-modus (relé er aktivert) RØYK, NIVÅ PÅ LED-nummer indikerer oppnådd Bare nummer i bruk alarmnivå INITIALISERING PÅ FAAST LT er i ferd med å bli initialisert FEIL PÅ Vanlige eller flere feil BLINK Feilforsinkelse Standard = 0 sek STRØM PÅ FAAST LT har strøm STRØMFEIL PÅ Varsel om lav strøm / feil ved høy Kontroller strømforsyningsspenningen. strøm LUFTSTRØMSINDIKATO RER KANAL / PÅ LED indikerer luftstrømmen for en kanal: - Sentrum = normal strøm - Venstre = lav strøm; (- 0 % største avvik) - Høyre = høy strøm; (+ 0 % største avvik) På en enhet med to kanaler: Øvre rad = Kanal Nedre rad = Kanal LAV LUFTSTRØM PÅ Varsler lav luftstrøm Kontroller filter. Kontroller rørnettverk for blokkeringer. BLINK Feil ved sensorinitialisering Forsøk å starte enheten på nytt. Skift ut skadet sensor. BLINK Feil ved sensorkommunikasjon Kontroller sensoradressene og installasjonen. ALARM Skift ut sensor. ASPIRASJON PÅ Feil ved luftstrømsensor Forsøk å starte enheten på nytt. BLINK Feil ved luftstrøminitialisering Kontroller filter. Kontroller rørnettverk for blokkeringer. Forsøk å starte enheten på nytt. BLINK Feil ved vifte PREALARM Forsøk å starte enheten på nytt. DRIFTSKOMPENSASJON BLINK Driftskompensasjon, første varsel Rengjør sensor. BLINK Driftskompensasjon, 0 andre varsel Rengjør sensor. 0 BLINK Driftskompensasjon, Sensor må vedlikeholdes straks. grenseadvarsel TEMPERATUR BLINK Varsel om lav temperatur Kontroller luftstrømtemperaturen. BLINK Varsel om høy temperatur Kontroller luftstrømtemperaturen. INNDATA BLINK Feil ved ekstern inngang Ikke brukt med standardinnstillinger. DEAKTIVER BLINK Brann, feil og for varsel varsles Går tilbake til vedlikehold, og deretter til normaldrift ikke etter 0 min (standard). SYSTEM BLINK Feilkonfigurasjon Blinker alle FEIL-LED-lampene. Forsøk å starte enheten på nytt. BLINK EEPROM-feil Kontroller strømforsyningsspenningen. Forsøk å starte enheten på nytt. BLINK Feil ved sanntidsklokke RTC er ødelagt, eller tidsavlesning ble avbrutt. LYDGIVER BLINK Feil ved siréne Kontroller kabling til siréne samt EOL. BLINK Varsel om filter på innstilt dato Ingen dato angitt som standard HØY LUFTSTRØM PÅ Varsler høy luftstrøm Kontroller rørnettverket for brudd og lekkasjer. Ved samtidige varsler/feil på én og samme LED-lampe er prioriteringsrekkefølgen denne: PÅ (høyeste), blink, blink, blink (laveste) Knapper på frontpanelet Frontpanelet har tre brukerknapper: TEST, TILBAKESTILL og DEAKTIVER. Disse knappene brukes til å angi adgangskode, som i sin tur gjør det mulig for brukeren å utføre enkle testfunksjoner. Merk: I Eksternt vedlikehold- og servicemodus er disse knappene alltid deaktivert. LEVEL LEVEL POWER Figur : Knappene på brukergrensesnittet D I--0 LOW FLOW SPIRATOR NSATION / INPUT SOUNDER HIGH FLOW DISABLE

8 DRIFT COMPENSATION LEVEL ASPIRATOR LOW FLOW TEMPERATURE / INPUT DRIFT COMPENSATION DISABLE / SYSTEM 0 ASPIRATOR TEMPERATURE / INPUT SOUNDER PREALARM DISABLE / SYSTEM Tabell : Knapper på frontpanelet SOUNDER HIGH FLOW LEVEL HIGH FLOW Adgangskodesekvens som må tastes inn for å komme inn i vedlikeholdsmodus Trykk på og hold TILBAKESTILL nede. Venstre luftstrøm indikator vil lyse gult, og deretter grønt. Slipp opp TILBAKESTILL. FEIL indikatoren vil nå lyse grønt. Venstre luftstrømindikator vil blinke grønt, noe som indikerer at enheten er klar for første siffer. Trykk på DEAKTIVER flere ganger for å flytte til ønsket siffer mellom og vist med indikatorene for røyknivå. Trykk på TEST for å velge et siffer. Den blinkende lyftstrømindikatoren vil lyse uavbrutt grønt, og neste LED vil begynne å blinke. Dette indikerer at neste siffer stilles inn. Når fjerde tall er valgt, slås alle fire luftstrøm indikatorer av. Hvis adgangskoden blir godtatt, vil indikatoren FEIL forbli grønn, og enheten går inn i vedlikeholds modus. Hvis adgangskoden er feil, blinker indikatoren FEIL gult, og enheten forblir i normal modus. Standardkoden er. Hvis det ikke blir trykket på en knapp innen 0 sek. i løpet av adgangskodesekvensen, går enheten tilbake til normal modus. Hvis det ikke er aktivitet i vedlikeholds modus i løpet av fem minutter (standard), vil indikatoren FEIL blinke grønt i sek. Deretter går enheten tilbake til normal tilstand. TESTING Magnettest Alarmsignaler og aktiveringer kan testes for funksjonalitet ved å plassere en testmagnet i posisjonen vist på figur (indikert tidligere i denne veiledningen). Denne metoden tester ikke luftstrøm eller deteksjon av røyk i rørene. Røyktesting Deteksjon og responstid kan testes for funksjonalitet ved hjelp av røyk. Valg av røykkilde er avhengig av installasjon, men i alle tilfeller må det finnes røyk under resten av testen. Røykkuler eller fyrstikker kan brukes nær prøvetakingspunktet for å slippe røykpartikler inn i systemet. Det anbefales å bruke røyk med en partikkellivssyklus på over 0 sek. Standard aerosolsprayer for punktdetektortesting fungerer ikke godt i aspirasjonssystemer. Feiltesting Simuler en feil på detektoren (blokker f.eks. utslippsrøret), og kontroller at en feil signaliseres både på enhetens frontpanel og overføres til brannsentralen. DRIFT COMPENSATION tilbakestill POWER LEVEL POWER deaktiver LEVEL TEMPERATURE / INPUT DISABLE / SYSTEM 0 knapp NOrMAlMOdus vedlikeholdsmodus Når denne knappen holdes nede i sek, starter ADGANGSKODEPROSEDYREN for å komme inn i vedlikeholdsmodus. test kombinasjoner tilbakestill + deaktiver SOUNDER POWER HIGH FLOW Brukes til å justere adgangskodesiffer i ADGANGSKODEPROSEDYRE Brukes til å bekrefte adgangskode i ADGANGSKODEPROSEDYRE. Standardkode = Dersom denne knappen holdes nede i to sek, vises viftehastigheten (på røyknivåindikatorene) i en forhåndsinnstilt tidsperiode. Når denne knappen holdes nede i sek, nullstilles låste alarmer, feil og siréner (releer) Dersom denne knappen holdes inne i to sek i DEAKTIVERINGSMODUS, vil enheten gå ut av DEAKTIVERINGSMODUS, men forbli i VEDLIKEHOLDSMODUS Dersom denne knappen holdes nede i to sek, går enheten inn i DEAKTIVERINGSMODUS i 0 minutter (standard). (brann, for varsel og feil varsles ikke). (for å gå ut av DEAKTIVERINGSMODUS, se TILBAKESTILL) Dersom denne knappen holdes nede i sek og frigis, vil begge sensorene simulere brann. Dersom denne knappen holdes nede i sek og frigis, vil sensor nr. simulere brann. Dersom denne knappen holdes nede i sek og frigis, vil sensor nr. simulere brann. Dersom denne knappen holdes nede i to sek, vises viftehastigheten (på røyknivåindikatorene) i en forhåndsinnstilt tidsperiode. tilbakestill + test Ingen handling Dersom denne knappen holdes nede i to sek, slås sirénene av tilbakestilll + Ingen handling Dersom denne knappen holdes nede i to sek, går enheten ut av test + deaktiver VEDLIKEHOLDSMODUS. Service ADVARSEL Isoler aspirasjonsdetektoren fra brannalarmsystemet for å forhindre uønskede alarmer når du åpner enhetens frontdør. Kontroller at det ikke er strøm i systemet før du fjerner deksler. Servicemodus Hvis du åpner detektorens dør under normal drift, vil enheten gå inn i service modus. LED-lampene vil blinke, og enheten vil slå av strømmen til viftene og feilreleet vil indikere en feil. Når døren lukkes, startes enheten automatisk på nytt. Filtre Periodisk rengjøring eller utskiftning av filtrene vil være nødvendig. Filtrene befinner seg på innsiden av døren øverst på enheten (se figur, vist tidligere i denne veiledningen), og fjernes som vist i sekvensen nedenfor: D I--0 Pittway Tecnologica S.r.l. Via Caboto /, TRIESTE, Italy Smoke Sensors F i lters Either replace the filter assembly or carefully brush off the accumulated dust. Refit the filter, close and secure the cabinet door. The unit will initialise and re Skumpakning

9 Filtrene skiftes ut eller rengjøres grundig ved å børste filtrene. Merk: Hvis du skal skifte ut et filter, må du fjerne skumpakningen fra det gamle filteret og plassere den på det nye filteret. Når du plasserer filteret inn i sporet, må pakningen være justert riktig. Monter filteret på nytt. Lukk og sikre detektordøren. Enheten vil initialiseres, og starte på nytt. Røyksensorer Røyksensorene befinner seg under sensordekselet (se figur vist tidligere i denne veiledningen). For å få tilgang til sensorene, følg sekvensen nedenfor: HURTIGSTARTINSTRUKSER for PipeIQ LT Oversikt over PipeIQLT PipeIQLT-programvaren er en hendig og kraftig Windows - basert program som kan brukes til raskt og nøyaktig å designe rørnettverk, generere konfigurasjonsparametre for korrekt oppsett og drift samt fasilitere idriftsetting og overvåking av ytelsen til FAAST LT-aspirasjonsenheter. PipeIQLT tilbyr et grafisk brukergrensesnitt på en PC for: utvikling og verifisering av ytelsen til rørnettverksløsninger. konfigurasjon av designparametrene for tilpasning til lokal praksis og standarder. generering av røroppsett, BoM-er, konfigurasjon og hendelsesloggrapporter. kontroll, test og overvåking av FAAST LT-enheter. En omfattende hjelpemeny tar brukeren gjennom de ulike vinduene og alternativene. Innholdet har en detaljert innholdsfortegnelse og en allsidig søkefunksjon for lokalisering av relevante emner. Minimum systemkrav Microsoft Windows XP SP eller Windows GB RAM. Grafikkort med MB minne og støtte for OpenGL.0 eller nyere. GB ledig harddiskplass. Slik installerer du PipeIQLT PipeIQLT leveres på en masselagringsenhet sammen med den enkelte FAAST LT-enheten, eller den kan lastes ned på Slik installerer du fra masselagringsenheten Sett inn og vis den fjernbare lagringsenheten. Klikk på PipeIQLToppsett: Klikk på Ok og følg instruksene (se: avsnittet om PipeIQLT-oppsett samt installasjonsveiviseren nedenfor). IKKE bytt om enhetene, og IKKE endre innstillingene for sensorens adresse, som stilles inn ved hjelp av adressehjul. Hvis du skal skifte ut en sensor, må du forsikre deg om at adressen som er stilt inn på den nye sensoren, er den samme som adressen på sensoren som skiftes ut. LASERSIKKERHETSINFORMASJON Detektoren inneholder et klasse -laserprodukt. All stråling sluppet ut på innsiden av røyksensoren beholdes inne i sensorhuset og de beskyttende dekslene i alle driftsfaser. USB-TILKOBLING PC-tilkobling opprettes via et USB B-uttak på hovedkortet, plassert sentralt mellom filteret og sensoren (se figur, vist tidligere i denne veiledningen). USB-grensesnittet gir mulighet for en rekke ekstrafunksjoner via PipeIQLT-programvaren ved tilkobling til PC. USB-tilkoblingskabelen skal fjernes under normal drift. Slik installerer du via nettstedet Klikk på koblingen til PipeIQLT på Klikk på PipeIQLT-nedlasting: Sikkerhetsadvarselen for nedlasting vises. Velg Lagre, og klikk deretter på Ok. Når nedlastingen er fullført, skal du klikke på Kjør for å vise dialogboksen ovenfor. Klikk på Ok og følg instruksene (se: avsnittet om PipeIQLT-oppsett samt installasjonsveiviseren nedenfor). PipeIQLT-oppsett og installasjonsveiviser Når dialogboksen nedenfor vises, skal du klikke på Setup for å starte veiviseren: D I--0 Pittway Tecnologica S.r.l. Via Caboto /, TRIESTE, Italy

10 Avslutte Når du går ut av programmet, lukkes programmet helt. For å avslutte PipeIQLT-programmet, klikk på X øverst til høyre i vinduet. Eller klikk på Avslutt på fil menyen. PipeIQLT kan avinstalleres fra datamaskinen på normalt vis for operativsystemet. Klikk på Next og følg instruksene på skjermen. Med mindre det blir gjort endringer, vil installasjonsveiviseren opprette og lagre filer på følgende steder: Når installasjonen er fullført, vil veiviseren automatisk opprette en snarvei på PC-ens skrivebord. Du må starte PC-en på nytt for å kunne kjøre PipeIQLT. Starte For å starte PipeIQLT-programmet, dobbeltklikk på ikonet PipeIQLT på skrivebordet. Eller Klikk på Start (nederst til venstre på Windows-skjermbildet) og velg deretter PipeIQLT på programlisten. Når programmet åpnes, kan du starte et nytt prosjekt eller overvåke/ modifisere et eksisterende prosjekt. Bruk fil menyen til å velge Ny eller Åpne. Velg blant kategoriene Rørdesign, Konfigurasjon og Overvåking for å gå inn i ønsket modus. Still inn detektoren på vedlikeholds modus. For å kommunisere med en FAAST LT-detektor, koble USB-porten til en PC med en egnet kabel. 0 FL0E: 0-CPD-0 FL0E: 0-CPD- FL0E: 0-CPD- EN-0: 00 Klasse A B og C Røykdetektorer basert på aspirasjon Pittway Tecnologica S.r.l. Via Caboto /, Trieste, Italy D I--0 Pittway Tecnologica S.r.l. Via Caboto /, TRIESTE, Italy

367 mm. 403 mm. 356 mm. 135 mm. Beskrivelse

367 mm. 403 mm. 356 mm. 135 mm. Beskrivelse NORSK Fire Alarm Aspiration Sensing Technology hurtiginstallasjonsveiledning De frittstående faast LT-modellene FL0E FL0E FL0E mm mm 0 mm beskrivelse FL0-serien tilhører Fire Alarm Aspiration Sensing Technology

Detaljer

367 mm. 403 mm. 356 mm. 135 mm. Beskrivelse

367 mm. 403 mm. 356 mm. 135 mm. Beskrivelse N O R S K Fire Alarm Aspiration Sensing Technology hurtiginstallasjonsveiledning ADRESSERBAR faast LT modellene FL0EI, FL0EI FL0EI mm mm 0 mm beskrivelse FL0-serien tilhører Fire Alarm Aspiration Sensing

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3 Installasjonsveiledning Januar 2013 Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er problematisk

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

367 mm. 403 mm. 356 mm. 135 mm. Beskrivelse

367 mm. 403 mm. 356 mm. 135 mm. Beskrivelse NORSK Fire Alarm Aspiration Sensing Technology hurtiginstallasjonsveiledning ADRESSERBAR faast LT L0 mm mm 0 mm beskrivelse LT FL0-serien tilhører Fire Alarm Aspiration Sensing Technology (FAAST)-familien

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 1 NO CZ Mottakere 1. Presentasjon Navn Pluggmottaker Innfelt mottaker Veggmottaker Veggmottaker

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket

Brannvarslingsanlegg for landbruket Brannvarslingsanlegg for landbruket Installasjonsveiledning Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er for vanskelig for vanlige røykdetektorer.

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

OTOsuite. Installasjonsmanual. Norsk

OTOsuite. Installasjonsmanual. Norsk OTOsuite Installasjonsmanual Norsk Dette dokumentet beskriver installasjon av OTOsuite-programvaren fra en DVD, minnepinne eller komprimert fil. Systemkrav 1,5 GHz prosessor eller høyere (2 GHz anbefales)

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual BRUKERMANUAL Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual 1- Bruker guide For å kunne betjene denne sentralen ordentlig, er det viktig å sette seg godt inn i de detaljerte beskrivelser som er listet

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 9V batteri MODELL: PXB-S100DC/10 El nummer 6230204 Det kan ta flere timer før flammer utløses

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

AutroSense 75, Aspirasjonsdetektor

AutroSense 75, Aspirasjonsdetektor AutroSense 75, Aspirasjonsdetektor Betjeningshåndbok Vi verner miljø, liv og verdier... P-ASENSE75/FN 971209 COPYRIGHT Det er ikke tillatt å reprodusere denne publikasjonen eller deler av den, uansett

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

VT30 TPM SERVICEVERKTØY

VT30 TPM SERVICEVERKTØY n Hurtigveiledning VT30 TPM SERVICEVERKTØY VT30 Kundeservice 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versjon: MJC-1409-NO2 QRG3814d INNHOLD Del A - GENERELL BESKRIVELSE A1 - Forside side 3/10 A2 - Strømforsyning

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS Brukerhåndbok for DS150E 1 INNHOLD Hovedkomponent....3 Installasjonsinstruksjoner....5 Konfigurere Bluetooth..26 Diagnostikkprogram....39 Skriv til ECU (OBD)...86 Skanning.89 Historie...94 EOBD-kommunikasjon.....97

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk INSTALLASJONSGUIDE for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk Oversikt over utstyret Art. nr: 001312: Trådløs mottager og USB bryterboks for Programsnekker (skal ikke benyttes

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

DS409slim. Installasjonsveiledning

DS409slim. Installasjonsveiledning DS409slim Installasjonsveiledning Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted slik at det er tilgjengelig

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5221 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Powerline gir deg et alternativ til Ethernet-kabel og trådløst nettverk

Detaljer

BRUKERMANUAL. easyweather pc software

BRUKERMANUAL. easyweather pc software BRUKERMANUAL easyweather pc software 1.0 generell informasjon BRUKERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-PROGRAMVARE 4.0 grunnleggende innstillinger for easyweather-programvare Når EASYWEATHER.EXE-programmet er startet,

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Brukermanual Brother Meter Read Tool

Brukermanual Brother Meter Read Tool Brukermanual Brother Meter Read Tool NOR Versjon 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. All rights reserved. Informasjon i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Den omtalte programvaren

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer