NanoUPS V3 Produktdokumentasjon NanoUPS med portstyringsfunksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NanoUPS V3 Produktdokumentasjon NanoUPS med portstyringsfunksjon"

Transkript

1 Flammatex NanoUPS V3 Produktdokumentasjon NanoUPS med portstyringsfunksjon

2 FUNKSJON NanoUps er en UPS-port med integrert motorstyring med muligheter for å koble til eksterne signaler for brannalarm, nødåpning, opp- og ned-knapp. Mulighet for innstilling av en signalalarm for gamle batterier, at brannalarm er/har vært aktivert. Mulighet for å lese av diodeindikasjoner på kretskort gjennom dekselfronten. Tilkoblingsspor 1 - JORDING innkommende el-nett. 2 - NULL innkommende el-nett. 3 - FASE innkommende el-nett. 4 - JORDING for viderekobling til neste NanoUPS 5 - NULL for viderekobling til neste NanoUPS 6 - FASE for viderekobling till neste NanoUPS 7 - FASE for STENGING av rullegitter (BRUN KABEL) 8 - FASE for ÅPNING av branngardin (SVART KABEL) 9 - NULL til branngardin JORDING til branngardin NC på SIGNALALARM-kontakt 12 - COM på SIGNALALARM-kontakt 13 - NO på SIGNALALARM-kontakt Tilkobling til BRANNALARM (CO) 16 - Tilkobling til BRANNALARM (NC) 17 - Tilkobling til ekstern trykknapp TEST (NO) 18 - Tilkobling til ekstern trykknapp TEST (NO) 19 - Tilkobling NØDÅPNING (NO) (OPPSJON) 20 - Tilkobling NØDÅPNING (NO) (OPPSJON) 21 - Tilkobling ekst. trykknapp NED (NO) (OPPSJON) 22 - Tilkobling til ekst. trykknapp NED (NO) (OPPSJON) 23 - Tilkobling til ekst. trykknapp OPP (NO) (OPPSJON) 24 - Tilkobling til ekst. trykknapp OPP (NO) (OPPSJON) OVERSIKT OVER UPS Nedenfor vises en oversikt over kretskortets alarmutganger, tilkobling av utgående kabler, sikringer, evt. trimpotensiometre, trykknapper, DIP-brytere, etc... Kretskortkomponenter/indikasjoner D16 - Indikasjonsdiode oppknapp, lyser ved åpning. D17 - Indikasjonsdiode ned-knapp, lyser ved stenging. D18 - Forsinkelse, aktivering av brannalarm (blinkende). D20 - Brannalarm aktivert. D21 - Signalalarm. D24 - UPS-drift. D26 - Nødåpning aktivert. D27 - Indikasjonsdiode systemstatus. 1 blink - Nettavbrudd. 3 blink - Laderfeil underspenning <26,7V. 4 blink - Laderfeil overspenning <27,9V. 6 blink - Batterifeil (gamle) <21V ved test. 7 blink - UPSfel. F2 - Avsikring batterilading (T2A). J1 - Pluggrekke for tilkobling av kommunikasjon. J23 - RJ-45 kontakt til fjernkontroll. J24 - Terminal for ekstern 24V, maks 0,2A S5 - DIP-bryter for funksjonsinnstilling. S5-1 - Innstilling for autotest. AV - ingen autotest, PÅ - autotest/30 døgn. S5-2 - Branngardin/branngardin går tilbake etter brannalarm. AV - går tilbake etter alarm, PÅ - forblir nede S5-3-5 TTidsinnstilling for forsinkelse brannalarmsaktivering. (i henhold til s. 4) S6 - Nullstilling av alarm. S7 - Åpneknapp. S8 - Stengeknapp. S9 - Trykknapp for manuell testing av UPS og dens batterier. Kjør branngardin til nedre grense og deretter opp igjen i UPSdrift. Knappen må holdes inne under hele testen. SW1 - Strømbryter, det innkommende el-nettets FASE og NULL. 1 2 SW JU1 STATUS D27 S6 RESET J24 F2 ÅPNE STENG D16 D17 S7 S8 ÅPNE STENG J23 SIGNALALARM D21 S9 TEST BRANNALARM D20 UPS-DRIFT D24 NØDÅPNING D26 FORSINKELSE D S5 J1 2

3 OVERSIKT OVER FJERNKONTROLL Kretskortindikasjoner Status - Statusindikasjonsdiode Opp - Indikasjonsdiode for åpneknapp Ned - Indikasjonsdiode for stengeknapp S-alarm - Indikasjonsdiode for aktivert signalalarm B-alarm - Indikasjonsdiode for aktivert brannalarm Status Opp Ned Nullstill Opp Ned Kretskortsknapper Nullstill - Nullstillingsknapp, tilbakestilling av alarm Opp - Åpneknapp Ned - Stengeknapp Test - Trykknapp for manuell testing av UPS og dens batterier. Kjør rullegitteret/gardin til nedre grense og deretter opp igjen i UPS-drift. Knappen må holdes inne under hele testen S-alarm B-alarm Test NanoUPS V3 OVERSIKT KRETSKORT I DEKSEL Statusindikering Grønn = Ok/ Green = OK/ Grün = OK 1 blink = Strømbrudd / Mains failure / Netzausfall 3 blink = Laderfeil / Charger fault / Laderfehler > 27,9Vdc 4 blink = Laderfeil / Charger fault / Laderfehler < 26,7Vdc 6 blink = Batterifeil / faulty Battery / fehlerhafte Batterie 7 blink = UPS-feil / UPS failure / USV defekt STATUS D27 S6 RESET ÅPNE D16 S7 ÅPNE STENG D17 S8 STENG SIGNALALARM D21 S9 TEST BRANNALARM D20 UPS-DRIFT D24 NØDÅPNING D26 FORSINKELSE D S5 Signalalarm (lysdiod & larmrelä aktiveras vid följande:) Strømbrudd / Mains failure / Netzausfall Laderfeil / Charger fault / Laderfehler Batterifeil / faulty Battery / fehlerhafte Batterie UPS-feil / UPS failure / USV defekt Forsinkelse brannalarm Sentral brandlarm 3

4 INNKOMMENDE KABEL: Tilkoble (i henhold til bildet på foregående side), - det innkommende el-nettets FASE på kretskortterminal 3 - det innkommende el-nettets NULL på kretskortterminal 2 - det innkommende el-nettets JORDING på kretskortterminal 1 NØDÅPNING (EKSTRAUTSTYR) Koble til trykknapp for nødåpning på kretskortterminaler 20 og 21. Knappen må være av type NO for at systemet skal fungere riktig. UTGÅENDE KABEL: Anslut (enligt bild på föregående sida); Tilkoble (i henhold til bildet på foregående side), - utgående FASE videre til neste NanoUPS på kretskortterminal 6 - utgående NULL videre til neste NanoUPS på kretskortterminal 5 - utgående JORDING videre til neste NanoUPS på kretskortterminal 4 - utgående STENG-FASE til motor til kretskortterminal 7 (BRUN KABEL, OM MOTOR SITTER PÅ HØYRE SIDE) - utgående ÅPNE-FASE til motor til kretskortterminal 8 (SVART KABEL, OM MOTOR SITTER PÅ HØYRE SIDE) - utgående NULL til motor til kretskortterminal 9 - utgående JORDING til motor til kretskortterminal 10 ALARMINNKOBLING EKSTERN STRØM 24 Vdc Kretskortterminal J24 brukes for å kunne ta ut en hjelpespenning til en ekstra forbruker. (f.eks. lokal røykdetektor) Maks. 24V / 0,2A INNSTILLING AV AUTOTEST Om S5-1 innstilles til PÅ utføres en autotest av branngardinen/rullegitteret hver 30 dag ved at porten kjøres ned i fem sekunder og deretter tilbake opp. Dette er for å sikre funksjonen av både UPS og branngitter. Hvis S5-1 er AV utføres ingen autotest. INNSTILLING GÅR TILBAKE ETTER BRANNALARM Hvis S5-2 innstilles til AV kommer branngardinen/gitteret til å gå tilbake etter brannalarmen er tilbakestilt. Hvis S5-2 innstilles til PÅ kommer branngardinen/gitteret til å forbli nede etter brannalarmen er tilbakestilt. SIGNALALARM Avgir alarm for laderfeil, gammelt batteri (ved manuell test), brannalarm, tidsforsinkelse brannalarm, nødavbrudd (UPS-drift), UPS-feil, har inntruffet. Nullstilling av signalalarm gjøres med S6 Alarm gir kontakt mellom NO og COM. MOTORSTYRNING NEDSTYRING (EKSTRAUTSTYR) Koble til trykknapp for nedstyring på kretskortterminaler 21 og 22. Knappen må være av type NO for at systemet skal fungere riktig OPPSTYRING (EKSTRAUTSTYR) Koble til trykknapp for nedstyring på kretskortterminaler 23 og 24. Knappen må være av type NO for at systemet skal fungere riktig. BRANNALARM Koble til potensialfri releveksling fra brannalarm på kretskortterminaler 15 og 16. Signal NC koble til på 15 & 16. INNSTILLING TIDSFORSINKELSE BRANNALARM Tidsforsinkelsen fra at brannalarmsignal aktiveres og rullegitter/branngardinbevegelse går ned stilles inn i faste tidstrinn på S5 (bryter5) i henhold til vedlagte skjema. S5-bryter 6 bruke til fabrikknullstilling, IKKE RØR S5 switch 7-8 brukes ikke. S5 DIP-BRYTER "S5"/ bryternr: Alarmaktivering (tidsforsinkelse) Alarm direkte ved brannalarm* Alarm forsinket i 1 min Alarm forsinket i 3min Alarm forsinket i 5 min Alarm forsinket i 8 min Alarm forsinket i 10 min Alarm forsinket i 15 min Alarm forsinket i 20 min * Standard fabrikkinnstilling 4

5 DRIFTSINNSTILLING OPPSTART 1. Skru opp plastkabinettet. 2. Ta av frontpanelet. 3. Tilkoble inn- og utgående kabel, alarm, styrekabler samt kabler for batteripakken. 4. Koble til el-nettets kabler. 5. Koble til batterisikring. 6. Slå på strømbryter SW1. 7. Monter frontpanel. 8. Skru igjen plastkabinettet. 9. Koble til el-nettet. 10. Etter ca. to timer er batteriene fullt ladede. VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Aggregatet er vedlikeholdsfritt ved installasjon i romtemperert innemiljø +15 C +25 C. Batteriene bør imidlertid byttes etter 8-10 år for at de skal holde høy og garantert sikkerhet. Ved utvidet temperaturområde +5 C +15 C/+25 C +30 C kommer batteriene til å bli gamle dobbelt så raskt. Enda kaldere eller varmere omgivelsestemperaturer innebærer at batterienes pålitelighet risikeres! BATTERIBYTTE 1. Skru opp plastkabinettet. 2. Ta av frontpanelet. 3. Steng av tilkoblet el-nettspenning med SW1. 4. Ta batterisikringen ut av sikringsholderen. 5. Ta ut samtlige kabler som er tilkoblet batteriene. Noter kabeltilkoblingspunktene. 6. Ta ut de gamle batteriene og monter de nye på samme måte som de gamle var plasserte (se bilde på side 3). 7. Koble til kablene som ble tatt ut i punkt Sett tilbake batterisikring i sikringsholderen. 9. Slå på utkoblet el-nettspenning med SW Monter frontpanel. 11. Skru igjen plastkabinettet. 12. Test funksjoner med fjernkontroll (utfør en manuell test). OBS! Testen kan først utføres etter 2 timer, da batteriene ikke er fulladet fra før. FUNKSJONER VEKSELRETTERE BEOLUX vekselrettere er en frakoblet UPS som går inn og erstatter matingen fra el-nettet ved nødavbrudd, til el-nettet kommer tilbake (eller til batteriene er helt utladede). Omkoblingstiden er vanligvis 20ms. Vekselretteren erstatter el-nettets sinusspenning med en strømbegrenset kvasi-kantspenning. OBS! Ved nettavbrudd starter vekselretteren opp og drar ca. 10 W energi, selv uten last. Tilkobling bør derfor skje innen én time etter nødavbruddet for at batterikraften skal fortsatt finnes. Etter 2 timer er gjenværende batteristrøm kun 70 %. BATTERIER Batteriene er ventilregulerte og vedlikeholdsfrie batterier som er spesielt egnet for UPS-drift med høy kortvarig strømbruk. Automatsikring på batteripluss beskytter mot eventuell intern kortslutning. Batteriene beskyttes mot overlast av vekselretteren via automatsk strømbegrensning. Batteriene er beskyttet mot skadelig fullutlading slik at alt strømforbruk opphører når batterispenningen kommer under en kritisk verdi (17 V). Kun tilbakevendende el-nett og strøm fra batteriladder opphever fullutladingsbeskyttelsen. Batteriene kan til og med beskyttes mot "koking" eller "gassing" på grunn av overlading, ved at de kobles fra ladestrømmen. BATTERILADER Batteriene lades til 27,3 V sluttspenning under strømbegrensning for å oppnå optimal levetid i romtemperatur +20 C +25 C. Laderen er overstrøms- og kortslutningsbeskyttet og beskytter til og med batteriene fra overlading/høy ladestrøm. BESKYTTELSE UPS-STANDARD Elektronisk strømbegrensning og overopphetingsbeskyttelse samt automatisk avstenging ved kraftig overbelastning eller kortslutning etter 3-5 sekunder i henhold til UPS-STANDARD EN Vekselretteren er dermed kortslutningsbeskyttet! 5

6 DEFINISJONER / FORUTSETNINGER STYRING ÅPNE For at åpningen av rullegitteret skal kunne skje må branngardin/rullegitter være kjørt ned ved den siste hendelsen og stå i den nederste stillingen. Åpningen skjer momentant, dvs. at rullegitteret går hele veien til øvre stilling med et kort trykk på OPP-knappen STOPP Hvis du skal aktivt stoppe rullegitteret gjør du følgende: - Om nedkjøring er aktivert, trykker du kort på opp/åpne for å stoppe rullegitterets bevegelse - Om oppkjøring er aktivert trykker du kort på ned/steng for å stoppe rullegitterets bevegelse. STENG For at stengingen av rullegitteret skal kunne skje må branngardin/rullegitter være kjørt opp og stå i den nederste stillingen. Stenging skjer ved at NED-knappen er konstant trykket inn under hele kjøringsforløpet, til rullegitteret har nådd nedre stilling. NØDÅPNIN For at nødåpning skal kunne aktiveres kreves følgende: 1. Aktivert brannalarm. 2. Brannalarmen har kjørt branngardinen/rullegitteret til sin nedre grense. Nødåpningen aktiverer da OPP-signalet og kjører porten til sin øvre grense. En intern teller venter deretter 10 sekunder før porten igjen kjøres ned i brannalarmstilling. AUTOTEST Autotest kan kun utføres med følgende forutsetninger. 1. Autotest kan kun utføres hvis siste kommando til systemet var å kjøre branngardinen OPP. 2. Det må ikke ha forekommet noe nødavbrudd de siste 48 timene. Autotesten gjennomfører ved at NanoUPS kjører rullegitteret ned under 5 sekunder og deretter opp til endebryteren i motoren aktiveres. Hvis den siste kommandoen ikke var opp/gardinen ikke er oppe, så forskyves testen fire timer av gangen til 120 har gått, innen feilalarm for ikke utført alarm utløses. STATUS 1 blink - Nettavbrudd. El-nettets deteksjon påvises via optokobler og hvis signalet forsvinner derfra genereres feilindikasjon 3 blink - Laderfeil, underspenning. Batteriene kobles ut hver fjerde time og ladespenningen måles. Hvis ladespenningen kommer under 26,7Vdc, blir en feilindikasjon generert. 4 blink - Laderfeil, overspenning. Batteriene kobles ut hver fjerde time og ladespenningen måles. Hvis ladespenningen kommer under 27,9Vdc, blir en feilindikasjon generert. 6 blink - Batterifeil, gamle batterier. Ved test og/eller bortfall av nettet og portkjøring drar motoren strøm, men hvis batterispenningen kommer under 21Vdc genereres feilindikasjon. 7 blink - UPS-feil. Ved test og/eller bortfall av nettet og port-kjøring drar motoren strøm, men hvis batterispenningen kommer under 26Vdc genereres feilindikasjon. BRANNALARM Eventuell tidsforsinkelse innen aktivering av rullegitterbevegelse må forventes før branngitteret kjøres ned i brannalarmstilling. Tidsforsinkelsen indikeres av en hurtig blinkende D18. Brannalarmen har overordnet prioritet, men ved eventuell oppkjøring samtidig som brannalarmen aktiveres må oppkjøringen vente. 6

7 TEKNISKE DATA 230V innspenning: Nettstrøm: 230V -15%, +20% i nettdrift. lader maks 0,4A + belastning 230V utspenning: V i batteridrift, Spenningsform: Enfaset kvasikantspenning Virkningsgrad: ca 90 % Tomgangseffekt ca: 10W Modell: Maks. drifteffekt (kvasikantspenning): Maks. starteffekt (kvasikantspenning): Batterikapasitet (24V): Ladestrøm: Dimensjoner (h*b*d): Vekt inkludert batterier: NanoUPS 340W 500W 3,2 Ah 1A 230*300*90mm 7 kg Batteri: Batteritype/levetid: Ventilregulerte blybatterier 8-10 års ved 25 C romtemperatur. US12-3,2 (3,2Ah) Antal batterier: 2 st Batterilading: Konstantspenning: I / U i henhold til DIN Strømbegrensning. Beskyttelse: Strømbegr. elektronisk: Kortslutningsvern: Fullutladningsvern: Batterisikring: Prøving: Test: Batterialdring: Alarm: Signalalarm: Type 300% av merkekapasitet. Avstenging innen 5 sek ved krafttig kortslutning i henhold til UPS EN standard. Automatisk gjenoppstart når nettspenning kommer tilbake. Batteripolspenning <17 Volt. Batteripakken er sikret (30A). Ikke tilgjengelig P.T. Under manuelt / automatisk testpåvises gamle batterier gjennom at D27 (Status) blinker 6 ganger. På signalalarmsutgang avgis alarm for nødavbrudd, laderfeil, UPS-feil, batterifeil, brann alarmsforsinkelse samt aktivert brannalarm. Nullstill gjennom S6 Status(indikering): Alarm: Lysdioder skapfront Lysdiode D27: (grønn/blinkende rød) Lysdiode D16 (grønn): Lysdiode D17 (grønn): Lysdiode D21 (rød): Lysdiode D20 (rød) Lysdiode D26 (rød): Lysdiode D18 (rød): Fysiske betingelser: Omgivelsestemperatur: Deksel, tetthet: Alarm skjer på potensialfri reléveksling. Statusindikasjon med blinkesekvenser i henhold til følgende: Grønn - Alt OK 1 blink - Nettavbrudd 3 blink - Laderfeil underspenning 4 blink - Laderfeil overspenning 6 blink - Batterifeil (gamle) 7 blink - UPS-feil. Indikerer at porten kjøres opp. Lyser så lenge porten kjøres Indikerer at porten kjøres ned. Lyser så lenge porten kjøres Indikerer at signalalarm er aktivert. Indikerer at brannalarm er aktivert Indikerer at nødåpning er er aktivert. Indikerer at tidsforsinkelsen for brannalarm er aktivert C (20-25 C for angitt levetid på batteriene).. ENSTO BOKS IP30 7

8 B r a n n t e t n i n g s p r o d u k t e r - Tr y k k s e t t i n g s v i f t e r G a s s l e k k a s j e a n l e g g - R ø y k ve n t i l a s j o n - B r a n n s p j e l d B r a n n g a s s v i f t e r B r a n n g a r d i n e r B r a n n d ø r e r B r a n n b a r r i k a d e r - B r a n n g a s s s k a p - B r a n n ve n t i l e r BVS - Brannvernsystemer AB, Fräsarvägen 6, SE Skogås Tel.: Fax.: E-post:

Flammatex Nano Styresentral. Produktdokumentasjon

Flammatex Nano Styresentral. Produktdokumentasjon Flammatex Nano Styresentral Produktdokumentasjon Flammatex Nano Styresentral Innholdsfortegnelse Funksjon 2 Oversikt styresentral 2 Oversikt kretskort 3 Lastavskiller innkommende elnett 3 Tilkobling 4

Detaljer

Flammatex Nano Styresentral. Produktdokumentasjon

Flammatex Nano Styresentral. Produktdokumentasjon Flammatex Nano Styresentral Produktdokumentasjon Flammatex Nano Styresentral Innholdsfortegnelse Funksjon 2 Oversikt styresentral 2 Oversikt kretskort 3 Lastavskiller innkommende elnett 3 Tilkobling 4

Detaljer

Flammatex Nano Styresentral. Produkt dokumentasjon. Versjon 2

Flammatex Nano Styresentral. Produkt dokumentasjon. Versjon 2 Flammatex Nano Styresentral Produkt dokumentasjon Flammatex Nano Styresentral Versjon 2 Innholdsfortegnelse Funksjon 2 Oversikt styresentral 2 Oversikt kretskort 3 Lastavskiller innkommende elnett 3 Tilkobling

Detaljer

Produktdokumentasjon

Produktdokumentasjon Beolux UPS Produktdokumentasjon Beolux UPS Vekselretter med SELVTEST BEOLUX 300W -7/1FS BEOLUX 600W -12/1FS BEOLUX 1100W -26/1FS BEOLUX 1500W -40/1FS ENKELHET OG DRIFTSSIKKERHET BEOLUX vekselretter er

Detaljer

Produktdokumentasjon

Produktdokumentasjon Beolux UPS Produktdokumentasjon Beolux UPS Vekselretter med SELVTEST BEOLUX 300W -7/1FS BEOLUX 800W -12/1FS BEOLUX 1100W -26/1FS BEOLUX 1500W -40/1FS ENKELHET OG DRIFTSSIKKERHET BEOLUX vekselretter er

Detaljer

Produktdokumentasjon

Produktdokumentasjon Beolux UPS Produktdokumentasjon Beolux UPS Vekselretter med SELVTEST BEOLUX 300W -7/1FS BEOLUX 800W -12/1FS BEOLUX 1100W -26/1FS BEOLUX 1500W -40/1FS ENKELHET OG DRIFTSSIKKERHET BEOLUX vekselretter er

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah NO 1 Takk for at du valgte en lader fra Exide Technologies Med din nye batterilader kan du holde batteriet ved full kapasitet og forlenge batteriets levetid. Laderen

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W Artikkelnummer: 255082 (PWK 24/250W) 255164 (PWK 24/500W) Utgave 4, januar 2006. T40082-B4-2 Teknisk informasjon: PWK 24 er 24V nødlyssentraler som gir ut 24VAC på markeringslyskursene i normal drift og

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Produktdokumentasjon. Flammatex Styresentral

Produktdokumentasjon. Flammatex Styresentral Styresentral Produktdokumentasjon Styresentral Flammatex Styresentral FUNKSJONSBESKRIVELSE Flammatex styresentral er en avansert styresentral for røyk og branngardiner. Styresentralen gir deg den sikkerhet

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Battery charger 1x15/2x15

Battery charger 1x15/2x15 Battery charger 1x15/2x15 BATTERILADER Bruksanvisning www.defa.com @ +20 o C U[V] 14,5V 13,5V I[A] 15A 1,2A t Boremal - Borrmall - Porausmalli - Drill template - Bohrmaße 98 mm 198 mm 1x15A 182 mm 2x15A

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

STAY IN charge FULLADE VER GANG

STAY IN charge FULLADE VER GANG Stay in charge FULLADET HVER GANG EN NY GENERASJON LADERE FRA EXIDE Stell pent med batteriene dine så varer de lenger. Exide Technologies er en verdensledende batteriprodusent og har all den nødvendige

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

Opprettet av: Glenn Stian Mæland Dato: 25.09.2012

Opprettet av: Glenn Stian Mæland Dato: 25.09.2012 SIRENEFUNKSJON Opprettet av: Glenn Stian Mæland Dato: 25.09.2012 Kategori: Oppgave: Smart House controller type X Bruk av intern sirene i Røykvarsler BSG-SMO (A) Bakgrunn: BSG-SMO(A) er en avansert røykvarsler

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax180 Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet er i overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EEG

Detaljer

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

SmartCharge Verdens enkleste batterilader

SmartCharge Verdens enkleste batterilader Verdens enkleste batterilader 4A og 8A enkel - trygg - brukervennlig er en intelligent lader som gjør det enkelt og trygt å lade batteriene enten det er båten, bilen, gressklipperen eller mopeden som trenger

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

ZAFIR 100 Batterilader

ZAFIR 100 Batterilader ZAFIR 100 Batterilader For blysyrebatterier 14 150Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle primærkoblede

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

F I C BRANNALARMSENTRAL

F I C BRANNALARMSENTRAL F I C BRANNALARMSENTRAL Brannalarmsentral 2 eller 8 Soner Idriftsettelse & Vedlikehold FI-C Brannalarmsentral. Beskrivelse. Holars AS Dato,korr21.06.2012 Side 1 (19 ) OVERSIKT FI-C er en 2 eller 8 soners

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning Living full of energy 1/8 30 V TB 30V 30V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består av 1-3 kontrolleneheter og et antall romtermostater. Kontrollenheten

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

ONYX Batterilader. For blysyrebatterier 14 225Ah. Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier.

ONYX Batterilader. For blysyrebatterier 14 225Ah. Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. ONYX Batterilader For blysyrebatterier 14 225Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle primærkoblede

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

smuss eller lignende kan suges inn i viften. En avtakbar kabel kan byttes ut av brukeren

smuss eller lignende kan suges inn i viften. En avtakbar kabel kan byttes ut av brukeren BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Tegninger av EFP Systemet montert i sikringsskap/tavle Bruk av Shunttrip koblet mot OV som bryterenhet Bruk av Shunttrip koblet mot automatsikring med

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING STYRINGSENHET FOR ROTERENDE VARMEVEKSLER. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden

TILKOBLINGSANVISNING STYRINGSENHET FOR ROTERENDE VARMEVEKSLER. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden TILKOBLINGSANVISNING STYRINGSENHET FOR ROTERENDE VARMEVEKSLER MicroMax180 Artikelnr. F21018201 IBC control Made in Sweden INNHOLD Monteringsveiledning 2 Montering 2 Sikkerhetsveiledning 3 Produsentdeklarasjon

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BATTERIET NO 51 NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL MODE-KNAPP (PROGRAMVALG) FEILINDIKATOR. CTEK COMFORT CONNECT clamp

BRUKERHÅNDBOK BATTERIET NO 51 NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL MODE-KNAPP (PROGRAMVALG) FEILINDIKATOR. CTEK COMFORT CONNECT clamp MXS NO 12V/3 BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Prod.nr. NP1000 Denne strømforsyningsenheten er et nytt miljøvennlig produkt som omgjør naturkraft sollys og vind til strøm. Produktet

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft NC-1206 12V 6A Elektronisk Batterilader LED lamp viser ladestatus Kr. 560.- Braketter for fastmontering medfølger Anbefalt

Detaljer

Nødstrømfordeling RRN-7 12VDC

Nødstrømfordeling RRN-7 12VDC Nødstrømfordeling RRN7 har 7 utgående kurser. To hovedtilkoblinger. Batteri 1, Servicebatteri og batteri 2, nødstrømbatteri. Mellom betjeningspanelet og utgangsmodulen medfølger en 5m lang tilkoblingskabel.

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

ZAFIR 45 Batterilader

ZAFIR 45 Batterilader ZAFIR 45 Batterilader Til blysyrebatterier 1.2 90Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklingsbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle

Detaljer

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3 Installasjonsveiledning Januar 2013 Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er problematisk

Detaljer

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft NC-1206 12V 6A Elektronisk Batterilader LED lamp viser ladestatus Kr. 560.- Braketter for fastmontering medfølger Anbefalt

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Merk: Lad aldri batteriet helt ut. Dette kan skade batteriet permanent (min. batterispenning 9Vdc). Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-10 settes i full drift. Tekniske

Detaljer

DORMA DML 100 motorlås

DORMA DML 100 motorlås Manual DORMA DML 00 motorlås 03-2005 DORMA Motor Lock DORMA DML 00 Motorlås DML-CU Styrenhet Funksjonsbeskrivelse. Termineringsklemmer 29-34 7. EPROM 29-30 Åpningsimpuls Aktiverer med en spennings impuls,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Fortsett å trykke på MODE-knappen for å kombinere ladeprogram med lade-opsjoner.

BRUKERHÅNDBOK. Fortsett å trykke på MODE-knappen for å kombinere ladeprogram med lade-opsjoner. BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer