NanoUPS V3 Produktdokumentasjon NanoUPS med portstyringsfunksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NanoUPS V3 Produktdokumentasjon NanoUPS med portstyringsfunksjon"

Transkript

1 Flammatex NanoUPS V3 Produktdokumentasjon NanoUPS med portstyringsfunksjon

2 FUNKSJON NanoUps er en UPS-port med integrert motorstyring med muligheter for å koble til eksterne signaler for brannalarm, nødåpning, opp- og ned-knapp. Mulighet for innstilling av en signalalarm for gamle batterier, at brannalarm er/har vært aktivert. Mulighet for å lese av diodeindikasjoner på kretskort gjennom dekselfronten. Tilkoblingsspor 1 - JORDING innkommende el-nett. 2 - NULL innkommende el-nett. 3 - FASE innkommende el-nett. 4 - JORDING for viderekobling til neste NanoUPS 5 - NULL for viderekobling til neste NanoUPS 6 - FASE for viderekobling till neste NanoUPS 7 - FASE for STENGING av rullegitter (BRUN KABEL) 8 - FASE for ÅPNING av branngardin (SVART KABEL) 9 - NULL til branngardin JORDING til branngardin NC på SIGNALALARM-kontakt 12 - COM på SIGNALALARM-kontakt 13 - NO på SIGNALALARM-kontakt Tilkobling til BRANNALARM (CO) 16 - Tilkobling til BRANNALARM (NC) 17 - Tilkobling til ekstern trykknapp TEST (NO) 18 - Tilkobling til ekstern trykknapp TEST (NO) 19 - Tilkobling NØDÅPNING (NO) (OPPSJON) 20 - Tilkobling NØDÅPNING (NO) (OPPSJON) 21 - Tilkobling ekst. trykknapp NED (NO) (OPPSJON) 22 - Tilkobling til ekst. trykknapp NED (NO) (OPPSJON) 23 - Tilkobling til ekst. trykknapp OPP (NO) (OPPSJON) 24 - Tilkobling til ekst. trykknapp OPP (NO) (OPPSJON) OVERSIKT OVER UPS Nedenfor vises en oversikt over kretskortets alarmutganger, tilkobling av utgående kabler, sikringer, evt. trimpotensiometre, trykknapper, DIP-brytere, etc... Kretskortkomponenter/indikasjoner D16 - Indikasjonsdiode oppknapp, lyser ved åpning. D17 - Indikasjonsdiode ned-knapp, lyser ved stenging. D18 - Forsinkelse, aktivering av brannalarm (blinkende). D20 - Brannalarm aktivert. D21 - Signalalarm. D24 - UPS-drift. D26 - Nødåpning aktivert. D27 - Indikasjonsdiode systemstatus. 1 blink - Nettavbrudd. 3 blink - Laderfeil underspenning <26,7V. 4 blink - Laderfeil overspenning <27,9V. 6 blink - Batterifeil (gamle) <21V ved test. 7 blink - UPSfel. F2 - Avsikring batterilading (T2A). J1 - Pluggrekke for tilkobling av kommunikasjon. J23 - RJ-45 kontakt til fjernkontroll. J24 - Terminal for ekstern 24V, maks 0,2A S5 - DIP-bryter for funksjonsinnstilling. S5-1 - Innstilling for autotest. AV - ingen autotest, PÅ - autotest/30 døgn. S5-2 - Branngardin/branngardin går tilbake etter brannalarm. AV - går tilbake etter alarm, PÅ - forblir nede S5-3-5 TTidsinnstilling for forsinkelse brannalarmsaktivering. (i henhold til s. 4) S6 - Nullstilling av alarm. S7 - Åpneknapp. S8 - Stengeknapp. S9 - Trykknapp for manuell testing av UPS og dens batterier. Kjør branngardin til nedre grense og deretter opp igjen i UPSdrift. Knappen må holdes inne under hele testen. SW1 - Strømbryter, det innkommende el-nettets FASE og NULL. 1 2 SW JU1 STATUS D27 S6 RESET J24 F2 ÅPNE STENG D16 D17 S7 S8 ÅPNE STENG J23 SIGNALALARM D21 S9 TEST BRANNALARM D20 UPS-DRIFT D24 NØDÅPNING D26 FORSINKELSE D S5 J1 2

3 OVERSIKT OVER FJERNKONTROLL Kretskortindikasjoner Status - Statusindikasjonsdiode Opp - Indikasjonsdiode for åpneknapp Ned - Indikasjonsdiode for stengeknapp S-alarm - Indikasjonsdiode for aktivert signalalarm B-alarm - Indikasjonsdiode for aktivert brannalarm Status Opp Ned Nullstill Opp Ned Kretskortsknapper Nullstill - Nullstillingsknapp, tilbakestilling av alarm Opp - Åpneknapp Ned - Stengeknapp Test - Trykknapp for manuell testing av UPS og dens batterier. Kjør rullegitteret/gardin til nedre grense og deretter opp igjen i UPS-drift. Knappen må holdes inne under hele testen S-alarm B-alarm Test NanoUPS V3 OVERSIKT KRETSKORT I DEKSEL Statusindikering Grønn = Ok/ Green = OK/ Grün = OK 1 blink = Strømbrudd / Mains failure / Netzausfall 3 blink = Laderfeil / Charger fault / Laderfehler > 27,9Vdc 4 blink = Laderfeil / Charger fault / Laderfehler < 26,7Vdc 6 blink = Batterifeil / faulty Battery / fehlerhafte Batterie 7 blink = UPS-feil / UPS failure / USV defekt STATUS D27 S6 RESET ÅPNE D16 S7 ÅPNE STENG D17 S8 STENG SIGNALALARM D21 S9 TEST BRANNALARM D20 UPS-DRIFT D24 NØDÅPNING D26 FORSINKELSE D S5 Signalalarm (lysdiod & larmrelä aktiveras vid följande:) Strømbrudd / Mains failure / Netzausfall Laderfeil / Charger fault / Laderfehler Batterifeil / faulty Battery / fehlerhafte Batterie UPS-feil / UPS failure / USV defekt Forsinkelse brannalarm Sentral brandlarm 3

4 INNKOMMENDE KABEL: Tilkoble (i henhold til bildet på foregående side), - det innkommende el-nettets FASE på kretskortterminal 3 - det innkommende el-nettets NULL på kretskortterminal 2 - det innkommende el-nettets JORDING på kretskortterminal 1 NØDÅPNING (EKSTRAUTSTYR) Koble til trykknapp for nødåpning på kretskortterminaler 20 og 21. Knappen må være av type NO for at systemet skal fungere riktig. UTGÅENDE KABEL: Anslut (enligt bild på föregående sida); Tilkoble (i henhold til bildet på foregående side), - utgående FASE videre til neste NanoUPS på kretskortterminal 6 - utgående NULL videre til neste NanoUPS på kretskortterminal 5 - utgående JORDING videre til neste NanoUPS på kretskortterminal 4 - utgående STENG-FASE til motor til kretskortterminal 7 (BRUN KABEL, OM MOTOR SITTER PÅ HØYRE SIDE) - utgående ÅPNE-FASE til motor til kretskortterminal 8 (SVART KABEL, OM MOTOR SITTER PÅ HØYRE SIDE) - utgående NULL til motor til kretskortterminal 9 - utgående JORDING til motor til kretskortterminal 10 ALARMINNKOBLING EKSTERN STRØM 24 Vdc Kretskortterminal J24 brukes for å kunne ta ut en hjelpespenning til en ekstra forbruker. (f.eks. lokal røykdetektor) Maks. 24V / 0,2A INNSTILLING AV AUTOTEST Om S5-1 innstilles til PÅ utføres en autotest av branngardinen/rullegitteret hver 30 dag ved at porten kjøres ned i fem sekunder og deretter tilbake opp. Dette er for å sikre funksjonen av både UPS og branngitter. Hvis S5-1 er AV utføres ingen autotest. INNSTILLING GÅR TILBAKE ETTER BRANNALARM Hvis S5-2 innstilles til AV kommer branngardinen/gitteret til å gå tilbake etter brannalarmen er tilbakestilt. Hvis S5-2 innstilles til PÅ kommer branngardinen/gitteret til å forbli nede etter brannalarmen er tilbakestilt. SIGNALALARM Avgir alarm for laderfeil, gammelt batteri (ved manuell test), brannalarm, tidsforsinkelse brannalarm, nødavbrudd (UPS-drift), UPS-feil, har inntruffet. Nullstilling av signalalarm gjøres med S6 Alarm gir kontakt mellom NO og COM. MOTORSTYRNING NEDSTYRING (EKSTRAUTSTYR) Koble til trykknapp for nedstyring på kretskortterminaler 21 og 22. Knappen må være av type NO for at systemet skal fungere riktig OPPSTYRING (EKSTRAUTSTYR) Koble til trykknapp for nedstyring på kretskortterminaler 23 og 24. Knappen må være av type NO for at systemet skal fungere riktig. BRANNALARM Koble til potensialfri releveksling fra brannalarm på kretskortterminaler 15 og 16. Signal NC koble til på 15 & 16. INNSTILLING TIDSFORSINKELSE BRANNALARM Tidsforsinkelsen fra at brannalarmsignal aktiveres og rullegitter/branngardinbevegelse går ned stilles inn i faste tidstrinn på S5 (bryter5) i henhold til vedlagte skjema. S5-bryter 6 bruke til fabrikknullstilling, IKKE RØR S5 switch 7-8 brukes ikke. S5 DIP-BRYTER "S5"/ bryternr: Alarmaktivering (tidsforsinkelse) Alarm direkte ved brannalarm* Alarm forsinket i 1 min Alarm forsinket i 3min Alarm forsinket i 5 min Alarm forsinket i 8 min Alarm forsinket i 10 min Alarm forsinket i 15 min Alarm forsinket i 20 min * Standard fabrikkinnstilling 4

5 DRIFTSINNSTILLING OPPSTART 1. Skru opp plastkabinettet. 2. Ta av frontpanelet. 3. Tilkoble inn- og utgående kabel, alarm, styrekabler samt kabler for batteripakken. 4. Koble til el-nettets kabler. 5. Koble til batterisikring. 6. Slå på strømbryter SW1. 7. Monter frontpanel. 8. Skru igjen plastkabinettet. 9. Koble til el-nettet. 10. Etter ca. to timer er batteriene fullt ladede. VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Aggregatet er vedlikeholdsfritt ved installasjon i romtemperert innemiljø +15 C +25 C. Batteriene bør imidlertid byttes etter 8-10 år for at de skal holde høy og garantert sikkerhet. Ved utvidet temperaturområde +5 C +15 C/+25 C +30 C kommer batteriene til å bli gamle dobbelt så raskt. Enda kaldere eller varmere omgivelsestemperaturer innebærer at batterienes pålitelighet risikeres! BATTERIBYTTE 1. Skru opp plastkabinettet. 2. Ta av frontpanelet. 3. Steng av tilkoblet el-nettspenning med SW1. 4. Ta batterisikringen ut av sikringsholderen. 5. Ta ut samtlige kabler som er tilkoblet batteriene. Noter kabeltilkoblingspunktene. 6. Ta ut de gamle batteriene og monter de nye på samme måte som de gamle var plasserte (se bilde på side 3). 7. Koble til kablene som ble tatt ut i punkt Sett tilbake batterisikring i sikringsholderen. 9. Slå på utkoblet el-nettspenning med SW Monter frontpanel. 11. Skru igjen plastkabinettet. 12. Test funksjoner med fjernkontroll (utfør en manuell test). OBS! Testen kan først utføres etter 2 timer, da batteriene ikke er fulladet fra før. FUNKSJONER VEKSELRETTERE BEOLUX vekselrettere er en frakoblet UPS som går inn og erstatter matingen fra el-nettet ved nødavbrudd, til el-nettet kommer tilbake (eller til batteriene er helt utladede). Omkoblingstiden er vanligvis 20ms. Vekselretteren erstatter el-nettets sinusspenning med en strømbegrenset kvasi-kantspenning. OBS! Ved nettavbrudd starter vekselretteren opp og drar ca. 10 W energi, selv uten last. Tilkobling bør derfor skje innen én time etter nødavbruddet for at batterikraften skal fortsatt finnes. Etter 2 timer er gjenværende batteristrøm kun 70 %. BATTERIER Batteriene er ventilregulerte og vedlikeholdsfrie batterier som er spesielt egnet for UPS-drift med høy kortvarig strømbruk. Automatsikring på batteripluss beskytter mot eventuell intern kortslutning. Batteriene beskyttes mot overlast av vekselretteren via automatsk strømbegrensning. Batteriene er beskyttet mot skadelig fullutlading slik at alt strømforbruk opphører når batterispenningen kommer under en kritisk verdi (17 V). Kun tilbakevendende el-nett og strøm fra batteriladder opphever fullutladingsbeskyttelsen. Batteriene kan til og med beskyttes mot "koking" eller "gassing" på grunn av overlading, ved at de kobles fra ladestrømmen. BATTERILADER Batteriene lades til 27,3 V sluttspenning under strømbegrensning for å oppnå optimal levetid i romtemperatur +20 C +25 C. Laderen er overstrøms- og kortslutningsbeskyttet og beskytter til og med batteriene fra overlading/høy ladestrøm. BESKYTTELSE UPS-STANDARD Elektronisk strømbegrensning og overopphetingsbeskyttelse samt automatisk avstenging ved kraftig overbelastning eller kortslutning etter 3-5 sekunder i henhold til UPS-STANDARD EN Vekselretteren er dermed kortslutningsbeskyttet! 5

6 DEFINISJONER / FORUTSETNINGER STYRING ÅPNE For at åpningen av rullegitteret skal kunne skje må branngardin/rullegitter være kjørt ned ved den siste hendelsen og stå i den nederste stillingen. Åpningen skjer momentant, dvs. at rullegitteret går hele veien til øvre stilling med et kort trykk på OPP-knappen STOPP Hvis du skal aktivt stoppe rullegitteret gjør du følgende: - Om nedkjøring er aktivert, trykker du kort på opp/åpne for å stoppe rullegitterets bevegelse - Om oppkjøring er aktivert trykker du kort på ned/steng for å stoppe rullegitterets bevegelse. STENG For at stengingen av rullegitteret skal kunne skje må branngardin/rullegitter være kjørt opp og stå i den nederste stillingen. Stenging skjer ved at NED-knappen er konstant trykket inn under hele kjøringsforløpet, til rullegitteret har nådd nedre stilling. NØDÅPNIN For at nødåpning skal kunne aktiveres kreves følgende: 1. Aktivert brannalarm. 2. Brannalarmen har kjørt branngardinen/rullegitteret til sin nedre grense. Nødåpningen aktiverer da OPP-signalet og kjører porten til sin øvre grense. En intern teller venter deretter 10 sekunder før porten igjen kjøres ned i brannalarmstilling. AUTOTEST Autotest kan kun utføres med følgende forutsetninger. 1. Autotest kan kun utføres hvis siste kommando til systemet var å kjøre branngardinen OPP. 2. Det må ikke ha forekommet noe nødavbrudd de siste 48 timene. Autotesten gjennomfører ved at NanoUPS kjører rullegitteret ned under 5 sekunder og deretter opp til endebryteren i motoren aktiveres. Hvis den siste kommandoen ikke var opp/gardinen ikke er oppe, så forskyves testen fire timer av gangen til 120 har gått, innen feilalarm for ikke utført alarm utløses. STATUS 1 blink - Nettavbrudd. El-nettets deteksjon påvises via optokobler og hvis signalet forsvinner derfra genereres feilindikasjon 3 blink - Laderfeil, underspenning. Batteriene kobles ut hver fjerde time og ladespenningen måles. Hvis ladespenningen kommer under 26,7Vdc, blir en feilindikasjon generert. 4 blink - Laderfeil, overspenning. Batteriene kobles ut hver fjerde time og ladespenningen måles. Hvis ladespenningen kommer under 27,9Vdc, blir en feilindikasjon generert. 6 blink - Batterifeil, gamle batterier. Ved test og/eller bortfall av nettet og portkjøring drar motoren strøm, men hvis batterispenningen kommer under 21Vdc genereres feilindikasjon. 7 blink - UPS-feil. Ved test og/eller bortfall av nettet og port-kjøring drar motoren strøm, men hvis batterispenningen kommer under 26Vdc genereres feilindikasjon. BRANNALARM Eventuell tidsforsinkelse innen aktivering av rullegitterbevegelse må forventes før branngitteret kjøres ned i brannalarmstilling. Tidsforsinkelsen indikeres av en hurtig blinkende D18. Brannalarmen har overordnet prioritet, men ved eventuell oppkjøring samtidig som brannalarmen aktiveres må oppkjøringen vente. 6

7 TEKNISKE DATA 230V innspenning: Nettstrøm: 230V -15%, +20% i nettdrift. lader maks 0,4A + belastning 230V utspenning: V i batteridrift, Spenningsform: Enfaset kvasikantspenning Virkningsgrad: ca 90 % Tomgangseffekt ca: 10W Modell: Maks. drifteffekt (kvasikantspenning): Maks. starteffekt (kvasikantspenning): Batterikapasitet (24V): Ladestrøm: Dimensjoner (h*b*d): Vekt inkludert batterier: NanoUPS 340W 500W 3,2 Ah 1A 230*300*90mm 7 kg Batteri: Batteritype/levetid: Ventilregulerte blybatterier 8-10 års ved 25 C romtemperatur. US12-3,2 (3,2Ah) Antal batterier: 2 st Batterilading: Konstantspenning: I / U i henhold til DIN Strømbegrensning. Beskyttelse: Strømbegr. elektronisk: Kortslutningsvern: Fullutladningsvern: Batterisikring: Prøving: Test: Batterialdring: Alarm: Signalalarm: Type 300% av merkekapasitet. Avstenging innen 5 sek ved krafttig kortslutning i henhold til UPS EN standard. Automatisk gjenoppstart når nettspenning kommer tilbake. Batteripolspenning <17 Volt. Batteripakken er sikret (30A). Ikke tilgjengelig P.T. Under manuelt / automatisk testpåvises gamle batterier gjennom at D27 (Status) blinker 6 ganger. På signalalarmsutgang avgis alarm for nødavbrudd, laderfeil, UPS-feil, batterifeil, brann alarmsforsinkelse samt aktivert brannalarm. Nullstill gjennom S6 Status(indikering): Alarm: Lysdioder skapfront Lysdiode D27: (grønn/blinkende rød) Lysdiode D16 (grønn): Lysdiode D17 (grønn): Lysdiode D21 (rød): Lysdiode D20 (rød) Lysdiode D26 (rød): Lysdiode D18 (rød): Fysiske betingelser: Omgivelsestemperatur: Deksel, tetthet: Alarm skjer på potensialfri reléveksling. Statusindikasjon med blinkesekvenser i henhold til følgende: Grønn - Alt OK 1 blink - Nettavbrudd 3 blink - Laderfeil underspenning 4 blink - Laderfeil overspenning 6 blink - Batterifeil (gamle) 7 blink - UPS-feil. Indikerer at porten kjøres opp. Lyser så lenge porten kjøres Indikerer at porten kjøres ned. Lyser så lenge porten kjøres Indikerer at signalalarm er aktivert. Indikerer at brannalarm er aktivert Indikerer at nødåpning er er aktivert. Indikerer at tidsforsinkelsen for brannalarm er aktivert C (20-25 C for angitt levetid på batteriene).. ENSTO BOKS IP30 7

8 B r a n n t e t n i n g s p r o d u k t e r - Tr y k k s e t t i n g s v i f t e r G a s s l e k k a s j e a n l e g g - R ø y k ve n t i l a s j o n - B r a n n s p j e l d B r a n n g a s s v i f t e r B r a n n g a r d i n e r B r a n n d ø r e r B r a n n b a r r i k a d e r - B r a n n g a s s s k a p - B r a n n ve n t i l e r BVS - Brannvernsystemer AB, Fräsarvägen 6, SE Skogås Tel.: Fax.: E-post:

Produktdokumentasjon

Produktdokumentasjon Beolux UPS Produktdokumentasjon Beolux UPS Vekselretter med SELVTEST BEOLUX 300W -7/1FS BEOLUX 800W -12/1FS BEOLUX 1100W -26/1FS BEOLUX 1500W -40/1FS ENKELHET OG DRIFTSSIKKERHET BEOLUX vekselretter er

Detaljer

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro 11 3-5-6-8-10 kva Metric Power Systems Telefon: 22 76 40 00 Telefax: 22 76 40 50 Website www.metric.no LanPro UPS Technology for the Digital World. ver 2.0

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn:

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn: LK Ontech GSM Switch Utførelse LK Ontech er en GSM-bryter som først og fremst er beregnet på fjernstyring av LKs romreguleringssystem ICS eller varmeregulatoren LK Regulator v.3/v.3-ra. Enheten kommuniserer

Detaljer

Installasjonsmanual for Noby 65

Installasjonsmanual for Noby 65 Noby kombialarm for boliger Installasjonsmanual for Noby 65 alarmsentral for vann, brann og innbrudd (Versjon 65/6 - sw 6504) Innholdsfortegnelse: Generell beskrivelse... Side 2 Oversikt over inn/utganger

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

[ Brukermanual] V 1.07 TLM. Side 1

[ Brukermanual] V 1.07 TLM. Side 1 [ Brukermanual] V 1.07 TLM Side 1 Innholdsfortegnelse Dette dokument inneholder informasjon om Auto Test funksjoner i de forskjellige armaturer og armaturtype fra Schneider Electric samt gi forklaring

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E Kundens program: Lag gjerne beskrivelsen selv av ønsket funksjon. Be montøren programmere det for deg. Brukerveiledning VARMESTYRING V: 1.01.06c 28 1 Register: INNLEDNING 3 STYRING AV ALARMANLEGGET 4 Styring

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING GSM-TR4

VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING GSM-TR4 VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING V: 1.05.01c 1 Register: Introduksjon til Heat-Link 2 Innkopling: Heat-Link2 funksjonen. TR4!!01 Innkoplingsveiledning: SIM kort Etter montering: STATUS INDIKERING Generelt

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011 Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 Oslo Tel: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC 8 Manual Revisjon 4 September 2011 Denne manualen gjelder for

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5

HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5 Tekniker veiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Bewacard BC640. Teknisk håndbok

Bewacard BC640. Teknisk håndbok Bewacard BC640 Teknisk håndbok NO Copyright 2004 Bewator AB, Solna, Sverige Kopiering fra håndboken må bare skje med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre så vel

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

CombiPower 2012, 2024

CombiPower 2012, 2024 IA_NL-FI.book Seite 1 Freitag, 21. Oktober 2011 8:16 20 2012, 2024 NL 11 Sinusomvormer met geïntegreerde automatische lader Montagehandleiding DA 58 Sinus-inverter med integreret automatikoplader Monteringsvejledning

Detaljer