5. Kommunikasjonsprosedyrer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5. Kommunikasjonsprosedyrer"

Transkript

1 5. Kommunikasjonsprosedyrer 5.1 Faste definerte oppsett Faste oppsett fra alarmsentral ZZZ F1 = Total ZZZ F2 = Full ZZZ F3 = Befals ZZZ F4 = Gruppe alarm (aktivisere forhåndsvalgte grupper på ZZZ F5 = Sentralt bestemte ZZZ F6 = Test ZZZ F7 = Teknisk ZZZ F8 = Sjef oppkall ZZZ Ixx, hvor xx (00-99) er for innhenting av analoge måledata fra AKU-B som f.eks.: temperatur strømmåling ZZZ Ioo benyttes for innhenting av alle måledata (eksternt tilkoblet) fra AKU-B. ZZZ Rxx, hvor xx (00-99) er utganger til AKU-B og hvor følgende er definert: RO1 = start/stopp basesender RO2 = start/stopp reservesender RxxH = Høy (på») (aktivisere) RxxL = Lav (av») (passivisere) Faste oppsett fra AKU-B a.feilvarsling (ALARMER) OG STATUS $ ZZZ Vzz, hvor zz (00-99) er alarmer fra AKU-B og hvor følgende er definert: VxxH = Kommende alarm (på») VxxL = Gående alarm (av») $ ZZZ V01 = felles feil på basestasjonen (radiodelen) som ikke påvirker normal alarmering $ ZZZ V02 = nødstrøm utestasjon (AKU-B) $ ZZZ V03 = nødstrøm basestasjon (radiodelen) (basestasjon 1) $ ZZZ V04 = brannalarm utestasjon $ ZZZ V05 = innbruddsalarm utestasjon 1) $ ZZZ V06 = senderfeil basestasjon 1 * $ ZZZ V07 = nødstrøm på basestasjon 2 1

2 * $ ZZZ V08 = senderfeil basestasjon 2 * $ ZZZ V09 = linjefeil basestasjon 1 $ ZZZ V11 = nedkoblet samtale til basestasjon (funksjon) $ ZZZ V12 = feil med telefonlinje tilkoblet AKU-B $ ZZZ V13 = feil i reservevarslingsutstyret (radio/tyfon) * $ ZZZ V14 = linjefeil basestasjon 2 $ ZZZ V21 H = F1 mislykket (total alarm) (kommende alarm) $ ZZZ V28 H = F8 mislykket (sjef oppkall) (kommende alarm) $ ZZZ V21 L = totalalarm (F1) resatt (gående alarm) $ ZZZ V28 L = sjef oppkall (F8) resatt (gående alarm) Alle alarmer er spesifisert som aktiv ved sluttet relé-kontakt og ikke aktiv som normal åpen. * Ikke obligatoriske funksjoner for AKU-B. 1) Denne sendes KUN ved endring av status. Definisjon av alarmer: Vzz H = Kommende alarm på» Vzz L = Gående alarm av» Alle V-alarmer/meldinger er spesifisert som aktiv ved slutten av relékontakt (funksjon ON) og ikke-aktiv som normalt åpen relé kontakt (funksjon OFF) b.målesignaloverføring $ ZZZ Ixx, hvor xx (05-99) er ma (V)-verdier på målesignalet for overføring og omforming til teknisk verdi i alarmsentralen. Ønsket standard målesignal tilkoblet AKU-B er (4-20) ma: $ ZZZ I01 = feil i målesløyfe (brudd) $ ZZZ I02 = ikke målesignal tilkoblet $ ZZZ I03 = utenfor lovlig måleområde $ ZZZ I04 til I99 = (Ledig) c.tekstoverføring (FEILMELDINGER) $ ZZZ Z, Feiltekstmelding fra AKU-B som f.eks.: Feil styrefunksjoner Paritetsfeil CRC-feil Hex-feil Ukjent kommando Timeout (ukomplett mottak) 2

3 Max tekststreng (totalt) bør være mindre enn 80 karakterer. De 100 definerte tekstmeldinger er inndelt som følger: Reservert DBE Reservert leverandør Telenor Reservert leverandør Mortensen/RCS Reservert leverandør Stento (RingCom) Reservert leverandør Bosch/Teleelektronikk NB! Alle leverandørspesifikke alarmtekster SKAL godkjennes og distribueres gjennom DBE. ZZZ X/reset AKU-B skal være en servicekommando og bør lages» med evt. passord (ingen normal» operatør-kommando). d.status/test KOMMANDOER (TIL/FRA AKU-B) Fra alarmsentral skal status/tekst kommandoene benyttes til følgende:, innhenting av status fra AKU-B ved kommandosending (styringer), oppstartsprosedyre og for innsamling av trafikkmelding (anropsnr.) på anmodning fra ZZZ T, innhenting av statusforandring (alarm, grensepassering, etc.) fra AKU-B, ved bruk bruk av INFRANET og evt. oppringt samband, (2 g. pr. døgn). Kontinuerlig avsøking (polling») ved bruk av leide linjer (faste) og radio. Fra AKU-B skal statuskommandoen benyttes til følgende: e.kvittering VED TELEGRAMOVERFØRINGER (TIL/FRA AKU-B) Siden INFRANET er et pakke-svitsjet datanett er det behov for kvittering (2 karakter) er fra AKU-B for hvert sendt telegram ved ok tilbakemelding. $ ZZZ O blir $ ZZZ OXY hvor: X = tilsvarer den kommando-bokstaven som er sendt Y = def. som Ø (null) for evt. senere bruk ZZZ F2 blir ved OK-signal $ ZZZ OFØ 5.2 Telegramstruktur Telegramstruktur (TSS 17 mode) TELEGRAMDEL Start STX = 02H 1 byte = 02H Telegramlengde Binærkodet tall 1 byte 3A H = 58 tegn Meldingstype for TSS 17 (= 90) = tegnene 9 og 0, dvs.: 1 tegn = 39H, 2.tegn = 30H 2 byte Systemnr. S0 - S3 Systemadresse 4 byte Konsentrator K0 - K2 Konsentratoradresse 3 byte Posisjonsnr. P0 - P2 Posisjonsadresse 3 byte Eks. 3

4 Kanal nr. KA0 - KA1 Kanaladresse 2 byte Meldingstype = 30 (blokkmelding) = tegnene 3 og 0, dvs.: 1 tegn = 33H, 2 tegn = 30H 2 byte ZZZ ( ) 3 byte Meldingstype En stor bokstav [A..Z] 1 byte A (41H) Data Aktuelle data i telegrammet CRC-sjekk Sum-sjekk 2 byte Avslutning CR + LF 2 byte = 0DH 0AH Skravert/innrammet er INFRANET - oppsett Telegramstruktur (TSS14 mode) Start STX = 02H 1 byte = 02H Telegramlengde Binærkodet tall 1 byte 3AH = 58 tegn AKU-B adresse $ ZZZ ( ) 3 byte Meldingstype En stor bokstav [ A..Z] 1 byte A (41H) Data Aktuelle data i telegrammet CRC-sjekk Sum sjekk 2 byte Avslutning CR + LF 2 byte = 0DH 0AH Skravert/innrammet er INFRANET-oppsett Ved oppringt samband legges adressen som telefonnummer i henhold til standard HAYES protokoll. 5.3 Sekvenser mellom alarmsentral og AKU-B Etterfølgende sekvenser er eksempler på meldingsformidling mellom alarmsentral og AKU-B og det er kun tatt med data-telegrammene. Tilleggsinformasjon om INFRANET og evt. oppringt samband følger som vedlegg Status informasjon Avsøking av AKU-B (polling», test) bruk ZZZ T Formål: Innsamling av statusinformasjon fra AKU-B (feil, måleverdier, etc.) a. Ved bruk av INFRANET og oppringt samband AKU-B avsøkes 2 ganger i døgnet f.eks. (kl. 0000/1200) fra alarmsentral for verifisering av at alt er OK. Ved statusendring (alarm/grensepassering, lokalt), vil AKU-B automatisk overføre statusendringen til alarmsentral. 4

5 uten ZZZ T Avsøking av AKU-B $ ZZZ O TØ OK- signal med en ZZZ T Avsøking av AKU-B Feil på basestn. (radiodelen) (på») * Vxx H/L for kommende (på»)/gående (av») alarm-meldinger. med flere ZZZ T Avsøking av AKU-B $ ZZZ V01 H V03 H Feil på basestn. (radiodelen) (på») Med oppringt linje får vi opp-/nødkoblingssekvens i tillegg. Nødstrøm basestn. (på») b. Ved bruk av leide linjer (faste) og radiosamband AKU-B avsøkes kontinuerlig (polling») for registrering av evt. statusforandring, samt sjekk av at kommunikasjon og AKU-B fungerer OK. Sekvens som for INFRANET/oppringt samband Alarmeringssignal til ZZZ F1 Total ZZZ F6 ZZZ F4 Aktivering av forhåndsvalgte grupper på ZZZ M Nedkobling etter at alarmering er utført og talesambandet er opphørt 5

6 $ ZZZ O MØ ZZZ F Aktivering av gruppe 01, 03 og 04 (valgt fra sentral) Tidsvariable (timere») på fagsentral/aku-b er leverandør spesifikke (ikke spesifisert ZZZ F2 Full alarm $ ZZZ V22 H Mislykket ZZZ F2 Full alarm (prøver igjen etter 1 min. pause») Automatisk gjentakelse av alarmering er leverandør spesifikk Signalering til AKU-B (CCIR-toner) a) Individ anrop (enkelt ZZZ C Anropsnr. $ ZZZ O CØ ZZZ M Nedkobling $ ZZZ O MØ OK-signal b) Individ anrop (flere ZZZ C Anropsnr. (flere) C C $ ZZZ O CØ ZZZ M Nedkobling $ZZZ O MØ OK-signal Tekstoverføringer a) Tekstoverføring til AKU-B 6

7 @ ZZZ Z Dette er en test» Tekstmelding $ ZZZ O ZØ OK-signal b) Tekstoverføring fra AKU-B (feilmeldingstekst) ved mislykket styring FAGSENTRAL AKU-B ZZZ R07 H Statustest $ ZZZ O AØ OK-signal Reléutgang 07 PÅ $ ZZZ Z feil styrefunksjon» Feil melding (tekst) Eksempel på sending av styrekommando med tilbakemelding om feil fra AKU-B Signaloverføring fra bil (nr. til anropende bil), trafikkmelding $ ZZZ A Melding om anrop Statustest * $ ZZZ C Nr. fra anropende bil * Alarmsentral ringes opp samtidig som en sender nr. fra anropende bil på INFRANET (data) Statusinnhenting ved kommandosending (styringer) og ved statusendring på anmodning fra AKU-B, bruk av a) Kommandosending ZZZ R07 H Statustest $ ZZZ O AØ OK-signal Reléutgang 07 PÅ $ ZZZ O RØ OK-signal b) Ved statusvariasjon registrert ved AKU-B * $ ZZZ V02 H Nødstrøm AKU-B (på») * VxxH/L for kommende (på»)/gående (av») alarm-meldinger 7

8 5.3.7 Utalarmering med feil (mislykket) og lokal alarmering a) Mislykket utalarmering uten def. feilårsak. $ ZZZ V21 H Mislykket alarmering b) Mislykket utalarmering og def. feilårsak (fysiskt/hardware) $ ZZZ V21 H V06 H Mislykket alarmering, senderfeil c) Resatt» av mislykket alarm uten def. feilårsak $ ZZZ V21 L Resatt total alarm (F1) d) Resatt» av mislykket alarm med def. feilårsak (fysisk/hardware) $ ZZZ V21 L V06 L Resatt total alarm. Resatt sendefeil e) Lokal sending av utalarmering (utalarmering lokalt) $ ZZZ V21 L Total alarm (F1) sendt OK f) Ved feil utalarmering lokalt 8

9 $ ZZZ V21 H V06 H Mislykket alarmering, senderfeil V06 bør slette» alle mislykkede utalarmeringer. AKU-B skal sende VXXL ved alle normale (positive) utalarmeringer. 5.4 Tillegg: TELENOR sine ekstra V-kommandoer V41 Status for digital inngang 1 V42 Status for digital inngang 2 V43 Status for digital inngang 3 V44 Status for digital inngang 4 V45 Status for digital inngang 5 V46 Status for digital inngang 6 V47 Status for digital inngang 7 V48 Status for digital inngang 8 V49 Linjefeil telefonlinje 2 (PTT-G/PTT-W) V50H Reserve basestasjon aktiv V50L Hoved basestasjon aktiv V51 Lokal alarm er aktivisert (fra ROP eller PTT) V52 PTT er opptatt (FAS aksess er ikke mulig) V53 Reserve alarm er aktivisert V54 H AKU-B er blitt restartet V54 L AKU-B er operativ V55 Ledig 9

Veiledning om teknisk utstyr for alarmering i kommunale brannvesen. 5. utgave september 2003

Veiledning om teknisk utstyr for alarmering i kommunale brannvesen. 5. utgave september 2003 Veiledning om teknisk utstyr for alarmering i kommunale brannvesen 5. utgave september 2003 1 1. INNLEDNING... 3 2. UTRUSTNING I NØDALARMERINGSSENTRAL FOR BRANN... 5 3. BRANNSTASJON TILKNYTTET NØDALARMERINGSSENTRAL

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

2. Utrustning i alarmsentral brann

2. Utrustning i alarmsentral brann 2. Utrustning i alarmsentral brann 2.1 Generelt Med alarmsentral brann forstås det betjeningssted, bestemt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE), som har til oppgave å motta varsel om brann

Detaljer

BESKRIVELSE ComControllerGSM C

BESKRIVELSE ComControllerGSM C Dato: 27.06.2014 Firmware 5.0.x, Copyright Helge Karlsen Elektronikk BESKRIVELSE ComControllerGSM C INNHOLD: 1.0 INNLEDNING..................2 2.0 GUI (PC-PROGRAM).............. 2 3.0 OPPDATERING AV PARAMETERE..........3

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx Temperaturovervåkning, Butikk RF-Node for temp. TECH-Node Trådløs NetMaker Protokoll Temperatur sensorer RF-Node for temp. Temperatur sensorer PC for lokal overvåkning

Detaljer

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 OSLO Tlf: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC8 Manual revisjon 1 16. juni 2010 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat

Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus har mange bruksområder.

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Versjon; A3 V07.10.12c 3,1 Hjemesida: www.holars.no 1 Register: Introduksjon til A3+ 3 Programmering. 4 Terminaler for

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING GSM-TR4

VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING GSM-TR4 VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING V: 1.05.01c 1 Register: Introduksjon til Heat-Link 2 Innkopling: Heat-Link2 funksjonen. TR4!!01 Innkoplingsveiledning: SIM kort Etter montering: STATUS INDIKERING Generelt

Detaljer

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig.

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig. PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1,03.00 Perfekt for Hytte og Bolig. Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene utgang sirene og blinklys temperatur regulering temperatur

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011 Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 Oslo Tel: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC 8 Manual Revisjon 4 September 2011 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5

HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5 Tekniker veiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

EasyStart GSM Telefonstarter for Eberspächer varmere Bestillingsnummer: 29.24.90.00.00.58

EasyStart GSM Telefonstarter for Eberspächer varmere Bestillingsnummer: 29.24.90.00.00.58 Installasjon og brukermanual: EasyStart GSM Telefonstarter for Eberspächer varmere Bestillingsnummer: 29.24.90.00.00.58 Telefon nummer: PIN: PUK: Innhold: - Elektronikk enhet - GSM Antenne for glassmontering

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

JA 60 GSM sender Installasjonsmanual

JA 60 GSM sender Installasjonsmanual JA 60 GSM sender Installasjonsmanual JA-60 GSM telefonsender kan kobles til JA-60, 63 og 65 kombisentraler. Telefonsenderen brukes til kommunikasjon via GSM nettverk, nettverks operatør er valgfri, alle

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer