Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB"

Transkript

1 Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB 2013 Side 1 av 9

2 Styrets sammensetning Leder: Tommy A.G. Karlsen Nestleder: Drude L.Bratlien Sekretær : Anette Jensen Kasserer : Vera NowbuthThoresen Styremedlem: Roger Daldorff Styremedlem: Vidar Andreassen Varamedlem : Siw Annie Kristensen Varamedlem : Trude E. Pettersen Valgkomité: Knut Danielsen og Runar Nergaard Revisorer: Anne Fredriksen og Kicki Eriksson Styret var uten varamedlemmer i perioden Mai 2013 November Inger Fremstad trakk sitt verv som varamedlem og Runar Nergaard trakk sitt verv som styremedlem i April Vidar Andreassen rykket opp som styremedlem etter Runar Nergaards fratredelse. Siw Annie Kristensen og Trude E. Pettersen tiltrådte styret som varamedlemmer etter valg ved ekstraordinært årsmøte 6.November Runar Nergaard tiltrådte valgkomitèen ved ekstraordinært årsmøte 6.November 2014 da det ble gjort en feil ved årsmøtet 2013 da Vera Nowbuth Thoresen, som sittende styremedlem ble valgt inn i valgkomitèen. Styrets arbeid Styremøter Det er i perioden avholdt 12 styremøter. Det har vært aktivt bruk av telefon og eposter. Økonomi har vært en av fokusområdene i perioden. Siw Annie har vært til stede i enkeltsaker og deltatt på 2 styremøter som svømmeskoleansvarlig. Styrets representasjon Styret har ikke representert klubben kalenderåret Dugnad Bowling Kirkenes Svømmeklubb driver Kirkenes Bowling. Fokus har vært å holde åpent hver dag fra klokken Dette er og har vært en utfordring å få foreldre til å stille på dugnad. Fra april tok Vidar Andreassen på seg ansvaret med å drive bowlingen. Tommy Karlsen har vært drivkraft til å holde vennebowling. Det har vært arrangert en vennebowling på våren og en på høsten. Fra slutten av 2013 har klubben forsøkt å ha klubbsamling i slutten av hver måned. Norges Svømmelotteri Kirkenes Svømmeklubb sa ja til å selge julekalendere for Svømmelotteriet. Salget var på 500 kalendere. Side 2 av 9

3 Sponsorer Roger Daldorff har jobbet kontinuelig for at Kirkenes Svømmeklubb skal få noen ekstra kroner i kassa. Hovedsponsorer/øvelsessponsorer: Daldorff Tannhelsklinikk AS Byggmakker Kirkenes Tools Kirkenes Boreal Transport Eiendomsmekler 1 Sparebanken 1 Stevnesponsor/øvelsessponsor Rica Arctic Hotel Øvelsessponsorer Kirkenes Bad og Kjøkken Bjørnevatn Maskin Joker Barentshallene AS Sundquist Sweco Skjermreklame: Bassengsituasjon Kirkenes Svømmeklubb har avtale om bassenget 5-6 dager i uken. Det er fortsatt en betydelig kostnad for klubben å leie bassenget til helgestevner. Side 3 av 9

4 Svømmeaksjonen 2013 Tildeling I 2013 fikk vi tildelt 5 kurs i svømmeaksjonen. 2 kurs fikk vi selv (KSK), et kurs fikk Lillehaugen Vel (Roger Daldorff), Kirkenes SFO fikk ett og Kirkenes barnehage fikk ett. Av de tre kursene vi disponerte selv ble to gitt til Hesseng SFO og de tre Hessengbarnehagene, og ett ble satt av til utrygge barn og annonsert i SVA. Totalt på de fem kursene hadde vi 80 barn. Gjennomføring Vi arrangerte ett av kursene, det vi annonserte, på ettermiddagstid i uke 25. Kurset ble kjørt fra samtidig med folkebad. Dette gikk helt fint. De fire resterende kursene ble holdt på formiddagstid i uke 26, fra til Instruktører og assistenter Instruktører på kursene var i uke 25 Lars Haugen Monsen, Stig-Ronny Pedersen og Siw Annie Kristensen. Instruktører uke 26 var Lars Haugen Monsen, Stig-Ronny Pedersen, Vera Nowbuth-Thoresen og Siw Annie Kristensen. Assistenter uke 26 var Nora Daldorff, Sara Verneland Marjavara og Hanna Hoel. Administrator for svømmeaksjonen var Siw Annie Kristensen. Betaling Assistenter 1000,- kr/kurs Instruktører 1500,- kr/kurs 1200,- kr/dag uke 26 Administrator før og under 2000,- kr/kurs (admin fungerer også som instruktør) Administrator Svømmeaksjonen 2013 Siw Annie Kristensen Side 4 av 9

5 Utdanning Hovedtrener Stine Mikkelborg har vært sendt på trenerkurs. Svømmeskoleansvarlig Siw Annie Kristensen har vært på instruktørkurs for babysvømming. Tidtakeranlegg Anlegget leies ut til klubbene i fylket. Dette fungerer bra, da det er en ekstra inntekt til klubben. Vi trenger å skolere flere operatører for dette. Vi prøver og å leie anlegget ut til andre klubber i fylket. Egne Svømmestevner Barentsstevnet 2013 Kirkenes Svømmeklubb hadde deltakere fra flere klubber i Russland, Rovaniemi Swim Club fra Finland, og flere norske klubber i Finnmark, Troms og Nordland. Overnatting ble ordnet på Kirkenes Skole,der det var tilbud på frokost, lunsj og middag. Det ble i etterkant av stevnet holdt et evalueringsmøte. Nok mat og personell fra Kirkenes Svømmeklubb til å servere, holde vakt ved Kirkenes Skole og funksjonær-stillinger under stevnet var noen av utfordringene. Svømming A og B gruppa våren Fra årsskiftet til sommeren var det stor utfordring å få trenerkabalen og tilbud til A og B gruppa. B gruppa ble trent av Vera Nowbuth Thoresen, og tilbudet var på to ganger i uka. A gruppa har hatt Rune Ulvang som hovedtrener i perioden. Det ble hovedsakelig Roger Daldorff som stilte opp med tilbud på 4-5 ganger i uka. Foreldre; Trude E.Pettersen, Anette Jensen og Vera Nowbuth Thoresen stilte opp når trener ikke hadde mulighet å stille. Fra August 2013 ble det inngått avtale om fast engasjement med Stine Mikkelborg som hovedtrener. Det er fra Stines side gitt uttrykk at hun ser for seg et langvarig engasjement. (Flere år). A gruppa var på 15 utøvere, der 3 var på NTG i Tromsø. A og B gruppa høsten 2013 Se eget vedlegg. Side 5 av 9

6 D gruppa høsten 2013 Gruppa har pr. i dag 16 svømmere i årsklassene 03 til 05. Svømmerne har mulighet til å trene to ganger pr uke (Mandager og torsdager 1630 til 17 30). Fokus for gruppa er kompetanseområdene som bygger på svømmeforbundets HAI-merket. Dette innebærer å kunne svømme medley, kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk. Samt å kunne grunnleggende livredning i vann. D-gjengen tar sikte på å delta på to til tre stevner pr. år. I tillegg til evt. mini samlinger for å bli kjent med utøvere fra andre klubber. Hittil har vi bare deltatt på rekrutt delen men målet er at flere av utøverne som er født i 04 eller tidligere skal delta som approberte på Sommerstevnet i Alta. Siden oppstart etter sommerferien 2013 har svømmerne deltatt på to stevner Julestevnet i Lakselv og Barents-stevnet her i Kirkenes. På julestevnet var det med ti utøvere fra d-gjengen. De deltok på flere av de individuelle rekrutt-øvelsene og stafetter. På Barents-stevnet var det høy stemning og full innsats fra svømmerne. Selv om det gikk i hui og hast var det ingen sure miner. I tillegg har vi vært i Vadsø på en mini-samling. Sammen med Vadsø svømmeklubb var vi i bassenget noen timer lørdags formiddag til trening og lek før vi dro til Vadsø videregående skole hvor svømmerne lekte, spiste pizza og fikk se film mens foreldre og trenere fra begge klubbene drakk kaffe og pratet om stort og smått. Vi håper vi kan fortsette med dette samarbeidet videre og invitere Vadsø hit til oss snart. Ellers er det god innsats på treningene. Vi begynner etter hvert nå å få godt driv på treningene. Mandager har vi også litt tørrtrening på land Mye av fokuset går på teknikk. Lars Haugen Monsen trener Side 6 av 9

7 Svømmeskolen var det andre året i drift for Svømmeskolen slik den ble definert etter besøk fra Norges Svømmeskole ved Per Irgens i Svømmeskolen følger strukturen til Norges Svømmeskole for alle nybegynnerkursene. Når det gjelder de videregående kursene er dette fortsatt under utvikling, og jeg fortsetter arbeidet med å finne en god løsning for disse. Høsten 2013 tok svømmeskolen i bruk tryggivann for påmelding og oppfølging av nybegynnerkursene. I 2013 har Svømmeskolen arrangert to runder med svømmekurs, en på våren og en på høsten. På våren arrangerte vi syv svømmekurs; fire nybegynnerkurs (Hval, Skilpadde, Pingvin, Selunge) og tre videregående kurs. Vi hadde da 92 barn i svømmeskolen. På høsten arrangerte vi seks svømmekurs; fire nybegynnerkurs (Hval, Skilpadde, Pingvin, Selunge) og to videregående kurs. Vi hadde da 83 barn i svømmeskolen. Høsten 2013 var første gang vi overførte barn fra svømmeskolen og inn i konkurransegruppene, disse startet D-gjengen. Instruktører har vært Lars Haugen Monsen, Tommy Karlsen, Stig-Ronny Pedersen og Siw Annie Kristensen. I tillegg har vi hatt assistenter; Nora Daldorff, Renate Hansen, Xavier Cusidó Oliete og Heidi Sundfær. Prisene for kursene har for 2013 vært: Hval, Skilpadde og Pingvin 12 * 30 min - kr ,- Selunge 12 * 45 min kr ,- Videregående kurs kr ,- (Dette er en engangsavgift. Disse kursene har ingen definert sluttdato da kravene til merkene her er ganske omfattende. Kursene følger skoleruten. Etter engangsavgiften går barnet over til å betale treningsavgift.) Disse prisene inkluderer medlemskap i Kirkenes Svømmeklubb. Leder Svømmeskolen Siw Annie Kristensen Side 7 av 9

8 Aktivitet Landsdelsårsklassemønstring(LÅMØ) LÅMØ nord 2013 ble avholdt i Tromsø 8-10 februar. Kirkenes Svømmeklubb stilte med 8 utøvere, Ingvild Asheim(1998), Mari Asheim(2000), Joakin Haug Rojas(2000), Christina Sesor(2000), Eivind E.Pedersen(2000), Julia Nowbuth(2001), Una Sofie Jensen(2001), Siv Svanhild Bratlien Danielsen(2001) og Frid Torhild Bratlien Danielsen(2002) Frid Torhild Bratlien Danielsen ble årsklassevinner i sin årsklasse, og Christina Sesor kvalifiserte seg til ÅM i sin årsklasse.vi gratulerer. Årsklassemønstring(ÅM) ÅM 2013 var i Fauske 5-7 April. Christina Sesor representerte Kirkenes Svømmeklubb, der hun kom på 17 plass sammenlagt. Flott resultat og representasjon for klubben. Deltakelse på aktiviteter i Finnmark Kirkenes Svømmeklubb har deltatt på Arctic Winter Swim i Karasjok, Påskeleir i Alta, Sommerstevnet i Alta, Oppstartsleir i Alta, Finnmark Open i Hammerfest, Mørketidstevnet i Karasjok og Julestevnet i Lakselv. Aktiviteter utenfor fylket I februar reiste fire utøvere fra KSK til Berlin, der det var trening og stevne. De som var kvalifisert, reiste til Marinelyst Open i Drammen. I mai reiste noen utøvere til Stavanger Tyr Open. En del utøvere reiste til Rovaniemi på Lappin Uinnit. Før sommerferien kom for fullt reiste to utøvere til Stockholm for trening og Stockholm Summergames. Når høstsesongen startet reiste hovedtrener med noen utøvere til Setermoen på høstjakta, og før vinteren kom for fullt reiste de til Tromsø Open. Vurdering av aktivitet i forhold til mål Foreligger ingen vurdering pr dd. Økonomi Klubben har for første gang faste utgifter i form av utgifter til hovedtrener. Dette medfører at klubben er avhengig av stabile faste inntekter, noe driften av Kirkenes Bowling har bidratt til. Side 8 av 9

9 Medlemstall Medlemstall for år 6-12 år år år 26 år og Totalt eldre Kvinner Menn Totalt Medlemsutvikling Kvinner Menn Totalt Økonomi (resultatregnskap med balanse) Regnskapet skal være et bruttoregnskap for hele idrettslaget. Regnskapstallene skal kunne sees i forhold til budsjett. Balanse skal også vises. Regnskap og balanse skal omfatte hele virksomheten, dvs. de enkelte grupper/avdelinger og hele idrettslagets regnskap. Se eget vedlegg. Revisors beretning 1 Revisors beretning skal omfatte hele idrettslagets regnskap Se eget vedlegg. Avslutning Det gamle styret takker for samarbeidet i året som har gått, og ønsker det nye lykke til!!! Tommy A.G Karlsen(s) Drude L.Bratlien(s) Roger Daldorff(s) Vidar Andreassen(s) Vera Nowbuth Thoresen(s) Anette Jensen(s) Trude E.Pettersen(s) Siw Annie Kristensen(s) 1 Idrettslaget må ha revisor uansett, men idrettslag med en omsetning på over kr ,- må ha en profesjonell registrert/statsautorisert revisor. Side 9 av 9

ÅRSMØTE 2013 - ÅRSBERETNING 2012 Tromsø Svømmeklubb

ÅRSMØTE 2013 - ÅRSBERETNING 2012 Tromsø Svømmeklubb ÅRSMØTE 2013 - ÅRSBERETNING 2012 Tromsø Svømmeklubb Årsmøte 2013 årsberetning 2012 Brus-bygget, Hansine Hansens veg 92 20.februar 2013 kl.18.00 SAKSLISTE: Sak 1: Godkjenning av innkalling Sak 2: Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2013. 1. Visjon for ESK: Best på svømming-klubben for alle.

ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2013. 1. Visjon for ESK: Best på svømming-klubben for alle. ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2013. 1. Visjon for ESK: Best på svømming-klubben for alle. Visjonen står som kjent i klubbens virksomhetsplan for perioden 2013-2017. Den

Detaljer

HAMAR IDRETTSLAG SVØMMEGRUPPEN. Stiftet 14. november 1935

HAMAR IDRETTSLAG SVØMMEGRUPPEN. Stiftet 14. november 1935 HAMAR IDRETTSLAG SVØMMEGRUPPEN Stiftet 14. november 1935 Årsberetning 2014 Styret 2014 Leder: Anne Marie Aalstad Laakso Nestleder: Øyvind Bergan Kasserer: Unni Lystad Karlsen Styremedlem: Tommy Eriksen

Detaljer

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2011 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen åpnet i mars og etter

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømming. Side 1 av 18

ÅRSBERETNING. BK Svømming. Side 1 av 18 ÅRSBERETNING 2014 BK Svømming Side 1 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 4 3 TRENERE, INSTRUKTØRER OG DOMMERE... 9 4 ARRANGEMENTER OG OPPLEGG... 10 5 DELTAGELSE... 14

Detaljer

www.elverumsvomming.no

www.elverumsvomming.no ÅRSBERETNING 2006 www.elverumsvomming.no Elverum Svømming Eivind Torps veg 6 2408 Elverum ÅRSMØTE I ELVERUM SVØMMING FOR 2006 Årsmøtet avholdes på Sykehuset Innlandet tirsdag 6.februar 2007 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

ÅRSMØTE i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb 27. mars 2014

ÅRSMØTE i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb 27. mars 2014 ÅRSMØTE i 27. mars 2014 Administrative saker: Sak 1 Godkjenning av fremmøtte representanter Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. Sak 3 Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømming

ÅRSBERETNING. BK Svømming ÅRSBERETNING 2011 BK Svømming INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 4 2 ADMINISTRASJON... 5 2.1 Organisering... 5 2.2 Styret i BK-Svømming... 5 2.3 Funksjoner... 6 2.4 Sportslig Utvalg (SPU)... 6

Detaljer

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2013

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2013 Tromsø Cykleklubb Årsmelding 2013 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Trond Arne Kongsli Nestleder og sportslig leder: Stian Jensen Økonomiansvarlig: Monica Ramsvik Sekretær: Hege Klo Styremedlem: Tor Erling

Detaljer

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014 Tromsø Cykleklubb Årsmelding 2014 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Trond Arne Kongsli Nestleder og markedsansvarlig: Tor Erling Andreassen Sekretær: Hege Klo Styremedlem: Lars Inge Brenna Styremedlem: Børge

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR Hamar IL Svømming

KLUBBHÅNDBOK FOR Hamar IL Svømming KLUBBHÅNDBOK FOR Hamar IL Svømming Revidert oktober 2014 1 2 Klubbinformasjon Klubbnavn: Stiftet: Idrett(er): Postadresse: Hamar IL Svømming Svømming. Svømmeskole og konkurransesvømming Postboks 167, 2301

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. Elverum Svømming arrangerte NM Langbane 2008. www.elverumsvomming.no

ÅRSBERETNING 2008. Elverum Svømming arrangerte NM Langbane 2008. www.elverumsvomming.no ÅRSBERETNING 2008 Elverum Svømming arrangerte NM Langbane 2008 www.elverumsvomming.no Elverum Svømming Eivind Torps veg 6 2408 Elverum ÅRSMØTE I ELVERUM SVØMMING FOR 2008 Årsmøtet avholdes på Sykehuset

Detaljer

Som styre i beretningsperioden har følgende personer vært engasjert:

Som styre i beretningsperioden har følgende personer vært engasjert: Årsberetning 2014 Aktivitetsåret 2013 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 102. beretningsår. Klubben tar plass blant landets ledende svømmeklubber. Sist sesong fikk vi rekord i nyinnmeldinger i klubben,

Detaljer

BORDTENNISGRUPPA I NESODDEN IDRETTSFORENING

BORDTENNISGRUPPA I NESODDEN IDRETTSFORENING Årsberetning 2014 BORDTENNISGRUPPA I NESODDEN IDRETTSFORENING 1. Styrets sammensetning Leder: Jarle Langbråten Nestleder: Runar Todok Økonomiansvarlig: Ingrid Støver Jensen Styremedlemmer: Espen Green

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Dersom dere spiller på Norsk Tipping er det mulig å gi 5% av beløpet du spiller for til Vågsbygd SLK.

Dersom dere spiller på Norsk Tipping er det mulig å gi 5% av beløpet du spiller for til Vågsbygd SLK. Infoskriv august 2013 Diverse Grasrotandelen Dersom dere spiller på Norsk Tipping er det mulig å gi 5% av beløpet du spiller for til Vågsbygd SLK. Dette påvirker ikke din innsats, men går av beløpet som

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2011 side 2 av 12

Årsberetning Vassøy idrettslag 2011 side 2 av 12 Årsberetning 2011 Årsberetning Vassøy idrettslag 2011 side 2 av 12 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Bærheim Nestleder: Lise Johannesen Styremedlemmer: Nils Ludvig Dahl, Kjersti Finsland, Knut Seglem-Larsen,

Detaljer

ÅRS. rapport. skøytegruppen. Håvard. Håvard Lorentzen. Sverre. Sverre Lunde Pedersen

ÅRS. rapport. skøytegruppen. Håvard. Håvard Lorentzen. Sverre. Sverre Lunde Pedersen 2012 ÅRS rapport skøytegruppen Håvard Håvard Lorentzen Sverre Sverre Lunde Pedersen Innholdsfortegnelse Innledning 3 Organisasjon 3 Styret 3 Sportslig utvalg 3 Tillitsvalgt 4 Stevnekomité 4 Foreldrelagets

Detaljer

FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015. Velkommen

FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015. Velkommen FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015 Velkommen Onsdag 15. april 2015 Protokoll Årsmøte 2015 Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede og innkalling. Antall medlemmer med stemmerett: 23 Vedtak: Innkallingen

Detaljer

www.elverumsvomming.no

www.elverumsvomming.no ÅRSBERETNING 2010 Oona Ovesen tok sølvmedalje på 400 m individuell medley og Gunnar Skirbekk tok bronse på 800m fri under NM junior langbane 2010 i Trondheim www.elverumsvomming.no Elverum Svømming Eivind

Detaljer

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Velkommen som konkurransesvømmer

Velkommen som konkurransesvømmer Velkommen som konkurransesvømmer Lambertseter Svømmeklubb 2015 Våre samarbeidspartnere: www.lsvk.no Lambertseter svømmeklubb takker alle våre samarbeidspartnere! Generalsponsor: Hovedsponsor: Gullsponsor:

Detaljer

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 1 Kjære foreldre og foresatte! Det å være konkurransesvømmer i Madla innebærer at utøverne har oppdaget gleden av mestring i vann. Svømming er en fantastisk

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer