FIF-POSTEN. Allidrettsdagen. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FIF-POSTEN. Allidrettsdagen. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING"

Transkript

1 Forventningsfulle barn like før åpningen av allidrettsdagen. Allidrettsdagen 2008 Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN NR INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING I år som tidligere år, var aktivitetene de samme. De skulle prøve høydehopp, lengde, 60 meter, terrengløp og ballkast. Barna som har gått på allidrett dette året har øvd i flere uker på disse aktiviteten. Likevel var det knyttet en del spenning rundt det å prestere med publikum tilstede. Arrangørene fikk i år stor hjelp av håndballjentene (piker 12), som tok seg godt av de små barna under aktivitetene. De benyttet denne anledningen for å selge kaker til inntekt for treningsleir i Barcelona. Da alle barna hadde prøvd aktivitetene flere ganger, var gleden stor da de fikk hver sin pokal i premie. Vi kan konkludere med at allidrettsdagen, nok en gang, ble gjennomført med stil. Små og store barn koste seg ute. Vi sees neste år! Å stå i kø er også en ferdighet. Ingen sniker og alle venter på sin tur. Her er det 60 meter som gjennomføres. Tekst:Angella Riquelme Det er ikke så farlig hvordan man kommer seg over stanga, eller om man kommer over den. Foto: Ingrid Walseth

2 Fagerstrand Idrettsforening p.b. 47, 1454 Fagerstrand Org.nr Kto: Kontaktpersoner: Hovedstyret: Peter A. Ramussen Tlf: Bjørnar Gilberg, Tlf: , Bente Klilngen Tlf: nesodden.kommune.no Svein Austheim Tlf: Tonje Werner, Tlf: , Angella Riquelme Ordenes Tlf: Fotball: Ulf Wennersgaard Tlf Allidrett: Karen Økland, Tlf: , Innebandy: Carl-Otto Evensen Tlf: Håndball: Beate Fahre, Tlf: , Klubbhuskomitéen: Bjørn Willy Bjerkelund Tlf Styrkegruppa: Bente Werner Tlf: Utleie-ansvarlig FIF-huset Vidar Fossum, Tlf: , FIF-posten nr. 1/ 2008 Ansvarlig redaktør: Peter Rasmussen, i redaksjonen i tillegg Angella R. Ordenes, Bjørnar Gilberg og Carl-Otto Evensen. Trykk og utforming: Rødsten Trykkeri AS, Distribusjon: Follo distribusjon. Opplag Gratulerer med Når dette skrives har tonene fra Myklerud og Fjellstrand skolekorps så vidt forsvunnet ut i det maigrønne Fagerstrand etter det som mange vil huske som den kaldeste 17.mai i manns minne, eller i FIFs historie for å si det på den måten. Vi kan i år gratulere de som startet FIF med at idrettsbarnet de skapte i 1968 nå er blitt godt voksen. 12. august 1968 er den offisielle startdato for vårt lokale idrettstilbud og som i dag teller godt over 600 medlemmer. På vegne av alle utøverne som har drevet idrett i FIF disse årene vil jeg rette en stor takk til samtlige som har virkeliggjort idrettstilbudet; grunnleggere, ledere, trenere, foreldrekontakter, dommere, dugnadskrefter, kommuneansatte, lokalt næringsliv og sikkert mange andre. Tusen takk! Flere historiske tilbakeblikk finner dere lenger ut i avisen, deriblant Fagerstrands historieforteller Bjørg Guldbrandsen som gir et innblikk i det som skjedde rundt denne oppstartdatoen. Nye 40 år? Den gang i -68 var idretten en naturlig vinner når Fagerstrands barn og unge skulle finne seg en fritidsaktivitet. Slik er det ikke lenger. I dag shopper barn, unge og foreldre et stort antall hobbyer og aktiviteter med varierende muskelbruk. I det ene øyeblikket spiller poden World of warcraft med en kompis i Taiwan der hjernemuskelen er på høygir, for deretter å rive med seg innebandykølla å spille skjorta av en kompis fra Tangen. Og den ene aktiviteten er like viktig som den andre. Dette må også idrettslaget ta innover seg i forhold til krav til treningsoppmøte og det store frafall idretten har fra tidlige ungdomsår. Trenger vi i hele tatt et idrettstilbud i nærmiljøet også for kommende generasjoner, eller er idrettslaget slik vi kjenner det en utdøende dinosaur? FIF har i hvert fall potensiale til å være en hovedleverandør av fysiske aktivitetstilbud i vårt nærmiljø. Men det er helt opp til fremtidens frivillige og en fortsatt sterk dugnadsånd som vil avgjøre om fleridrettslag som vårt har livets rett. Flere samarbeidspartnere. Undertegnede er av den formening at idrettslaget ikke 2 FIF-posten

3 dagen! bare har livets rett, men muligheter til å være den mest livskraftige aktivitetstilbyderen sør i Nesodden Kommune. Idrettstilbudene vi har må utvikles ytterligere, både for de helt yngste og for foreldre- og besteforeldregenerasjonen. Samfunnsansvar er et stikkord. I fjor bisto FIF under TV-aksjonen, vi bidro til oppstart og drift av Aktiv på dagtid. I disse dager er vi i dialog med ungdomsskolen for å konkretisere et utdanningsopplegg for unge idrettsledere, og vi har startet et samarbeid med barneskolen for å forbedre anleggssituasjonen på skolens område. Kontakten og samarbeidet med skolene er en viktig faktor for FIF dersom vi ønsker oss enda større aksept og tilslutning i nærmiljøet. Hva med idretts- SFO der våre egne ungdommer som er veiledere, eller en idrettsskole sommeren før de skal begynne på skolen? Eller hva med Åpen Hall for uorganisert ungdom mellom 13 og 18? Mulighetene er mange. Et enda bedre samarbeid mellom korpset, speidern og idretten og andre tilbud til beste for Fagerstrand barn og unge ville vært en styrke for vårt nærmiljø. Utvikling nødvendig. Mulighetene for nye 40 år som idrettsleverandør er selvfølgelig til stede, og har aldri vært bedre enn i dag når vi tenker på rammene rundt. Vi har et eget klubbhus, gode treningsarenaer på Myklerudskolen og i Bakkeløkkahallen pluss det vi har i og rundt klubbhuset. Vi har gode økonomiske samarbeidspartnere og en utrolig gjeng med frivillige som bruker fritiden sin sammen med våre barn og unge. I dag tilbyr FIF håndball, fotball, innebandy, allidrett og styrketrening. En ting er jeg helt sikkert på; i 2048 vil vi ha helt andre tilbud. Hvilke de blir og hvordan FIF ser ut da er umulig å spå om, men vi som er med i styre og stell i FIF må hele tiden være med i samfunnsutviklingen og utvikle både vår egen organisasjon og våre tilbud ellers blir vi fort utdatert og gammeldags. Da har vi tapt. Markeringen av jubileet skjer den 13. september. På dagen blir det Aktivitetsløype for alle, både for medlemmer og ikkemedlemmer og samme kveld blir det jubileumsfest. Peter-André Rasmussen, leder FIF Hovedstyre Tlf FIF-posten 3

4 Det er ikke første gang Vidar Syvertsen er omhandlet i FIF-posten, og det blir sannsynligvis ikke den siste. Noen vil kanskje synes han har fått nok spalteplass, og at vi lider av dårlig oppfinnsomhet, som igjen trekker fram den gamle sirkushesten Vidar. FIF profilen Av BJØRNAR GILBERG I denne sammenhengen, FIF-postens jubileumsnummer, kan vi dog ikke tenke oss en bedre representant å fokusere på, enn akkurat Vidar Syvertsen. Vidar, som sammen med et lite knippe andre, fremstår som fotballens nestor på Fagerstrand. Som har organisert den første fotballsamlingen for flere 1. klassinger på Myklerud skole enn han kan huske, og gjorde nettopp dette også i 1994, da jeg fikk gleden av å bli kjent med ham. (Gutter 1987). Som i akkurat den perioden artikkelforfatteren kom inn i styre og stell i fotballen på Fagerstrand, var eneste gjenværende styrerepresentant i fotballstyret, og som organiserte et nytt styret, slik at barnefotballen fortsatt hadde gode kår på Fagerstrand. Jo da, Vidar Syvertsen er vel verdt en aldri så liten omtale, også i denne utgaven av FIF-posten. Nå var det ikke bare en hyllest til Vidar denne artikkelen skulle handle om. Vi ønsket egentlig å få høre fra Vidars munn, hvordan han opplevde tiden før og også etter opprettelsen av Fagerstrand Fotballklubb i Han var tjue år i 1968, fortalte han, og så engasjert i idrettslige aktiviteter at han ble et naturlig valg da Styret i Fagerstrand Fotballklubb skulle velges. I ungdomsårene før dette hadde han vært aktiv både innen fri-idretten og med fotballspill for NIF s yngre årsklasser. Fagerstrand var på den tiden en liten bygd, og var tiltross for avstanden til det organisatoriske idrettstilbudet på Nesodden, relativt fornøyd med tingenes tilstand. Befolkningsantallet i bygda ga ikke grunnlag godt nok til at tanken på å etablere et eget idrettslag fikk festet seg. Og slik ville det kanskje ha blitt i mange år etter 1968, hadde det ikke vært for en faktor. Fotballen. Siden det nå engang var langt fra Fagerstrand til der det organiserte idrettstilbudet befant seg, ble det til her, som på så mange andre både store og små steder at fotballspillet ble det daglige fritidssyslet. I noen grad var det organiserte forballkamper mellom bygdene, og da var det Fremad UL som sto som organisator. Etter hvert ble det så mange som spilte fotball at guttene begynte å snakke seg imellom om et eget lag fra Fagerstrand. Idet man i tillegg ønsket å delta i seriespill, måtte laget melde seg inn i Follo Fotballkrets. Den eneste organisatoriske tilknytningen de hadde var ungdomslaget, og dette laget ble ikke godkjent som medlem i Fotballkretsen. Løsningen måtte bli et eget idrettslag. Historien om og rundt opprinnelsen er blitt fortalt før, og jeg spør heller Vidar om livet i og rundt fotballen for hans del den første tiden. Et godt og morsomt minne er Bryggefotballen, forteller Vidar. Siden båten også den gang var hovedtransportmiddelet inn til Oslo, ble mange av bygdene på Nesodden dannet rundt bryggene. I disse områdene var det også 4 FIF-posten

5 La deg inspirere - aktivitet gir glede! Nærsenteret på Tangen Tlf Faks e-post Som medlem i FIF får du rabatt hos Sport n på alle ordinære priser Vi støtter idretten på Nesodden! Energihuset Treningssenter: Til deg som ikke har tilbud i FIF eller som ønsker annen form for trening vi hjelper deg i gang!! Mer info får du på: eller tlf Velkommen til en prøvetime i våre lokale ved Nesodden kirke. FIF-posten 5

6 mange hytter, hvilke som kjent for en stor del ble eid av Oslofolk. En av disse var nå avdøde sportsjournalist i VG, Petter Eidet. Eidet var Primus Motor for det som etter hvert ble en sommerserie mellom bryggene på Nesodden. Det som gjorde denne serien spesielt morsom, var at mange av deltagerne var kjente fotballspillere fra bl.a. Vålerenga. Vidar nevner i fleng: Leif Eriksen, Terje Hellerud og Trygve Bornø. Også Arne Mikkelsen fra Vålerenga Hockey var med, i tillegg til NMmester i badminton, Harald Nettli. Så vidt Vidar kunne huske, var også sønn av Leif Eriksen, Bengt Eriksen med. Han er nå mer kjent som TV 2 s fotballekspert. Vidars egne meritter på fotballbanen har begrenset seg til aldersbestemte lag i NIF, og spill for A-laget til Fagerstrand fram til i midten på 1980-årene. I følge ham selv hadde han bare et bein, og siden dette var det venstre, ble venstre ving hans faste plass. De gode historiene fra dette lange fotballlivet finnes, forteller han, men er dog ikke egnet til gjenfortelling i FIF-posten. Han har hatt uforglemmelige opplevelser fra sammenkomster og treningsleirer, og bare et lite glimt i øyet røper at dette ikke bare handlet om fotball- spill og dets like. Ellers ser Vidar tilbake på sine førti år i organisert fotball med stor glede. Han har vært mer enn heldig, forteller han, som har fått lov til å arbeide med og for barn i så mange år. Det siste fotball-laget han startet opp, var 2001-laget i fjor, og som tidligere nevnt var dette det siste i en lang, lang rekke. Siden det nå er bestemt at All-idretten skal være barnas introduksjon til organisert idrett, slik at de deretter skal kunne velge idrettsgren selv, er en tradisjon brutt, og en æra i vårt lille idrettssamfunn er over. Vidar selv synes disse endringene er helt greie. Han har ingen problemer med å tilpasse seg nye metoder og tankesett. Han vet at nye arbeidsoppgaver venter på ham innenfor idrettslaget. Alle vi andre vet at vi i Vidar Syvertsen har en entusiast med et stort hjerte for fotballen, og for bygda si. KVALITETSSIKRET RENHOLD 6 FIF-posten

7 HØYE HASTIGHETER TIL LAVE PRISER Nesodden Kabel-T V AS leverer i samarbeid med Smartcall bredbånd med høye hastigheter til fornuftige priser. Bestill i dag og få tilgang til en ny verden. S 1250/750 kbps M 3500/750 kbps L 6500/1000 kbps XL 12500/1500 kbps Xtreme 26000/1500 kbps For å sjekke din bredbåndstilgang og eventuelt bestilling, ring Nesodden Kabel-TV AS på telfnr FIF-posten 7

8 FIF Årsmøte 2008 I år valgte Hovedstyret å legge ut sakspapirene til Årsmøte på KIWI. Dette fungerte så pass bra at vi måtte bestille nytt opplag fra trykkeriet. Økonomi FIF med Hovedstyret og alle gruppene hadde totale inntekter på kr og utgifter på kr På bok hadde Hovedstyret pr kr ,42, i tillegg til gruppenes egne konti. Tillitsvalgte Følgende ble takket for sin innsats i Hovedstyret: Geir Paulsen, Arne Laudal, Anne Carlsen og Bodil Granung. De som ble valgt inn var Tonje Werner, Bjørnar Gilberg, Beate Fahre og Karen Økland. Etablering av et arbeidsutvalg under Hovedstyret; HSAU Definering av FIFs rekrutteringsområde Innføring av en rabattordning for medlemmer som driver med flere aktiviteter, inntil 50% rabatt på treningsavgift dersom man er med på tre aktiviteter Etablering av en Nettredaktør Innføre samme regnskapssystem i alle ledd i FIF, og vurdere å betale for regnskapsføring for hele FIF Hovedstyret skal dekke inntil kr for kompetanseheving av trenere, ledere og dommere i gruppene Hovedstyret skal betale leie 1 helgedag i måneden i vinterhalvåret for fotballgruppas slik at de kan trene i Bakkeløkkahallen Innkjøp av Jubileumskrus og klubbgenser Vedtatte forslag Opprettelse av en Fondskonto for varige investeringer på kr Vedtekter Nye vedtekter ble også godkjent. 8 FIF-posten

9 G-2001 Fra venstre: Anders N, Anders M, Mathias, Christian Fredrik, Vilde, Petter, Anel, Kristoffer, Robert André. G-2000 Millennium Bak fra venstre: Trenere Rolf Arild Knardahl og Lars Tore Siewert, Halvor Hørthe Vassbotn, markus bakmand, Sander Haugland, Henriette Agerup Winger, Martin Normann Skålvik, Jonatan Oleivsgard Stenslund, trener Kai Olsen. Foran fra venstre: Philip Min Hvistendahl, Birk Nikolai Bodin, Lucas Schau Olsen, Remi Andre Sunde Back, Eirik Økland Siewert. Foran: Morten Knippa Killingmo FIF-posten 9

10 G-1999 Foran fra venstre: Sindre Aasekjær, Mathias Haaker, Jone Helge Stenslund, Elias Eberholst Magnussen, Magnus Kramer, Nikolay Hjertvik, Christian Abrahamsen, Johannes Hovind. Bak fra venstre: Henrik Holsten, Sanel Ibicevik Rexha, Anders Braaten, Jacob Worren, Trym Stensvold, Marcus Martinsen, Eskil Bjørge-Nilsen, Helt foran: Ruben Hegge. Trenere: Olaf Eberholst Olsen og Eirik Aasekjær G-1998 Bak fra venstre: Markus Hen rik sen, Gustav Klingen, Kaja Wenne strøm, Alma Halvorsen. Foran fra venstre: Jan Roar Larsen, Hadi Abdul-Ahdi, Hans-Kristian Stenrud, Jan-Erik Johansen, Kristian Boye Hansen, Fredrik Kristiansen, Mikael Larsen. Ikke tilstede: Herman Torsnes, Hans Franke, Elisabeth Weden. 10 FIF-posten

11 G-1996 Bak f.v: Claus Hal vor sen, Kyrre Claes son, Martin Bergum, Fredrik Nils Aas, Fredrik Haak er, Henrik Weden, He nrik Nygård, Øystein Fossbråten Wenners gaard. Foran f.v: Fredrik Skjær Larsen, Joakim Lien, Magnus Ruud Holte, Daniel Andersen, Sigurd Birkelund, Mathias Møller, Oscar Halvorsen, Andreas Sjøli, Jørgen Moe. G-1997 Bakerst f.v: Sivert Sol vik, Cecilie Marie Wainio, Jørgen Søren sen, Mikael Raunig. Midten f.v: Sigrid Johanne Anmarkrud, Joacim André Martinsen, Christopher Selvén, Markus Sjøli, Marius Austheim. Foran f.v: Joakim Hjertvik, Sigmund Aars Eide, Per Oscar Eklund, Simen Andreas God lien, Mathias Grønvold. Ikke tilstede: Oliver J Sommer, Fredrik Bjørge Nielsen, Thorvald Heen Engebretsen. FIF-posten 11

12 G-1996 Bak f.v: Claus Hal vor sen, Kyrre Claesson, Martin Bergum, Fredrik Nils Aas, Fredrik Haaker, Henrik Weden, Henrik Nygård, Øystein Fossbråten Wenners gaard. Foran f.v: Fredrik Skjær Larsen, Joakim Lien, Magnus Ruud Holte, Daniel Andersen, Sigurd Birkelund, Mathias Møller, Oscar Halvorsen, Andreas Sjøli, Jørgen Moe. G-1994 Øverst fra venstre: Mathias Persson, Øyvind Braaten Knudsen, Truls Karlsen Ødegaard, Aleksander Fagernes, Tarek Abdul Hadi, Nicolai T. By, Kristoffer Syvertsen, Even Iversen, Jo Skattum, Marius Brun, Morten Sommerstad, trener Jan Roar Larsen og Knut Syvertsen. Foran fra venstre: Henning Wangsvig, Henrik Kristiansen, Geir Mehlum, Robin Quasny, Markus Snefjellå, Espen Persson, Joakim Simmons, Nicholas Magnussen. Ikke tilstede: H-keeper Tim Danielsen. 12 FIF-posten

13 Girl Fighters 95/94 Jenter 1995 Foran: Keeper Tina Rødfjell Bak fra venstre: Iselin Austheim, Nora Birkelund, Thuva Johansen, Linn Johnsen, Viktoria Bakmand, Mia Paulsen Stenbraaten. Ikke med: Josefine Welhaven, Vårinn Hauge, Dina Karlsen Hansen Jenter 16 Bak fra venstre: Terese Sandvik, Cathrine Søren - sen, Anja Sør - en sen, Janne Kaarstad, The - rese Nygaard, Maren Kron - lund, Annik Bergum, Anine Johnsen For. fra venstre: Solveig Syvert - sen, Astrid Skålvik, Isabel Wedøe, Sandra Kristoffersen. Trener: Jan Einar Nico - laisen. FIF-posten 13

14 Junior 7 er Bak fra venstre: Kjell Inge Næss Nygaard, Marius Fossum, Nico K. Kuijlen, Remy B. Knippa, Morten Skålvik, Stian Fredenlund, Sondre Haugstad. Foran fra venstre: Bjarne Tautra Hoen, Marius Iversen, Martin Engen, Sindre Teller, Lars Johnsen. Ikke tilstede: Daniel Guanio. TRYKKSAKER LAYOUT PRINT KOPIERING Tlf Mob I Tidsskrifter I Brosjyrer I Reklametrykksaker I Brev ark I Visittkort I Konvolutter I Billetter I Program I Stempler I Fakturaer I Annonser I Giroer I Plakater Se vår hjemmeside 14 FIF-posten

15 EN VITAMININN - SPRØYTNING FOR ALLE Styrkegruppa har en stabil grunnstamme med ca 50 medlemmer fra 15 år og oppover. Vi er en god blanding av jenter, gutter, damer og menn som trener sammen i kjelleren på FiF-huset. En dag i uken er det egen dametrening fra 18-19:30, mens de andre dagene er det åpent for alle fra 18-21:00. (unntatt fredag, da stenger vi 19:30) I Kjeller n er tonen god og latteren sitter løst. Det er få ting som hjelper bedre på humøret enn èn time eller to med positive treningskamerater som villig deler gode tips og triks. I Kjeller n er det plass til alle, og har du liten eller ingen erfaring med trening med vekter kan du få hjelp til å sette opp ditt personlige treningsprogram. I tillegg til åpningstidene mellom 18-21:00 i ukedagene har Aktiv på dagtid benyttet seg av tilbudet. Også her er det plass til flere, så velkommen med! Ett år med trening hos oss koster 1000 kroner kroner for medlemskap i FiF for voksne, og 800 kroner kroner for ungdom under 18 år. Vi følger skoleruta, og fom august går vi inn i ett nytt treningsår. På ønskelista for styrkerommet vårt står ny romaskin og nye løperuller. Og selvfølgelig nye medlemmer. Ønsker du en gratis prøvetime er det bare å møte opp og snakke med en av våre treningsvakter. Dette er gladtrening for alle! Treningstider: Mandag: NB: Kun damer Tirsdag: :00 Onsdag: :00 Torsdag: :00 Fredag: Kontaktperson: Bente Werner. Mobil: , e-post: Supporter - skjerfet er nå i salg! Vi er stolte av å kunne tilby medlemmer og andre FIF-supportere vårt eget skjerf. Skjerfet fås kjøpt i kioskene på Myklerudbanen og i Bakkeløkkahallen, og koster kun kr FIF-posten 15

16 To nye lag i fotballgruppa Fotballgruppa legger vekt på glede og skaper nye lag I fotballsesongen 2008 har FIF fotballgruppe med to nye lag. Dette er Gutter junior 7er og jenter 95. Det er lenge siden FIF har hatt et juniorlag i fotball. Nedenfor kan dere lese hvorfor vi nå har et juniorlag som faktisk har økende antall spillere. Jentelaget er helt nystartet. Vi har ikke hatt jentelag på dette årstrinnet før. Dette er godt gjort og nedenfor ser dere hva vi har lagt vekt på for å få det til. Gutter Junior Av SVEIN ROAR JOHNSEN, MORTEN IVERSEN OG LARS WARHUUS FIF Gutter Junior 7er består hovedsakelig av spillere som startet å spille fotball høsten De ble i 2006 for få spillere til å danne et 11er lag, og har siden 2006 spilt 7er fotball. Gutta er en flott gjeng som spiller fotball først og fremst fordi det er gøy, og at de kan gjøre noe morsomt med sine lagkamerater i nærmiljøet. Det er et godt samhold i laget og det er mye moro og latter mellom gutta på treningene. Vi i støtteapparatet mener at foreldrene til gutta skal ha sin del av æren for dette. De stiller opp på kamper, dugnader og møter, og viser virkelig interesse for det gutta gjør på fritiden. Vi har som mål at uansett ferdigheter, så skal de som møter på trening, viser innsatsvilje og god lagmoral, få lik spilletid gjennom sesongen. Vi tror også det gir økt idrettsglede når alle på laget føler seg like mye verdt, uansett hvilke fotballferdigheter de har. Vi forsøker å trene variert, og det er heller ikke noen beinharde fysiske eller tekniske krav på treningene. Det kan tyde på at dette passer for våre gutter og også for andre som liker å ha det moro med fotball. Siden sesongslutt i fjor og fram til i dag, har det kommet til flere nye spillere til laget. Det synes vi er en meget gledelig utvikling, og vi setter stor pris på forsterkningene fra de nye spillerne. Jenter 95 Gi meg en F.! Hva blir det..? Tja.hva kan vel det bli? For FIF s Girl- Fighters 95/94 er svaret åpenbart. Det blir Fantastiske, Flotte, Fabelaktige, Frem rag - ende, Fartsfylte, Festlige FotballFightersjenter! FIF er bra! Fotball er Gøy og Girl- Fighters er Best! Så enkelt kan det sies og så enkelt er det! Det er herlig å være i gang med fotballsesongen. Det er herlig å ha fått på plass fotballgruppas andre jentelag. Og det er herlig å være trenere for denne jentegjengen. Alle ukedager er bra, men mandag og fredag er best. Da er det nemlig trening for Girl-Fighters og det er for oss en fest. Når vi i tillegg kan toppe uka med seriekamper, så kan det vel neppe bli bedre! Tja kanskje kunne vi ha hatt noe bedre vær og treningsforhold gjennom høst og vintersessongen! Men det finnes ikke dårlig vær (har noen sagt) men bare dårlig klær. Så med lue, votter, skjerf og hvit-under-lang har jentene møtt opp til treninger i all slags vær og fohold (og vel så det). Girl-Fighters trener sammen med det eldre jentelaget (92/93) og det er bra. Det betyr mange spillere på trening, god treningsinnsats og god kampmatching. FIF har etter hvert fått en veldig god stamme med fotballspillende jenter og vi håper dette vil vokse og gro i aldersklassene under også. Det er verdt å merke seg for både fotballgruppa og foreldre, at når Girl-Fighters 16 FIF-posten

17 laget ble etablert, så eksploderte det med tilgang av nye spillere. De 3 trofaste jentene som hadde spilt fotball samme gutta i alle år, fikk plutselig med seg mange nyeoppdagede fotballspillende jenter. Disse hadde gått å ventet på å få et jentelag å delta med. Det samme skjedde for øvrig også når 92/93 laget ble etablert. Jenter er sosiale. Jenter prater. Jenter liker å ha det moro! Dette er viktig for at laget skal holde sammen og for at laget skal eksistere i lang tid fremover. Trenernes utfordring er å balansere mellom sosialt moro og fotballteknsik trening. Men innsatsen er høy og utviklingen går i rasende fart. Flere av jentene startet med fotballspill for kun noen få måneder siden, hvilket virker usannsynelig når vi ser de på treninger og kamper i dag. Det er teknik, passninger, bevegelighet og forståelse som et norsk eliteserielag (uten sammenligning for øvrig). Dette er selvfølgelig ikke tilfeldig, men et resultat av jentenes iherdige innsats på treningene med øvelse på passninger, mottak, avslutninger, forsvar, dødball, skudd og ikke minst.som vi sier til jentene, alt dere gjør, starter med hva dere har mellom øra. Hva tenker vi på, hvordan tenker vi oss gode og hvordan tenker vi sammen? Jentene har så vidt startet på sesongen og med 11 gjenstående kamper og et par cuper, vet vi det skal bli mye mer fotballmoro. Det blir nok litt blod, svette og tårer også, men fotball er idrett og idrett er mye fysiske anstrengelser. Vi skal gjøre vårt best for at jentene trives og opplever fotball som en god, sunn og samlende aktivitet. I tillegg ønsker vi at jentenes glede og sprudlende samhold skal smitte over til andre jenter, som enten vil prøve seg sammen med oss eller starte eget lag i eldre eller yngre årsklasse. Så til slutt en liten beklagelse.denne går til både spillere, trenere og foreldre til Gruner s 94/95 lag som vi møtte til hjemmekamp i går. Dessverre for dere så var vi så heltent og fokusert på å gjøre en skikkelig kamp, da vi tapte knepent mot Lille- Tøyen forrige uke, etter å ha ledet 3-0 etter 8 min. Derfor var vi eksplosive i går, noe som resulterte i at dere forlot Myklerud - banen med senket hode etter 8-0 tap for FIF Girl-Fighters. Vi beklager dette, men det kan skje igjen! F som i Fullstendig overkjøring! Med Sommerfotballhilsen Fra Jan KennetF, DenniFs og GeirF De 3 musketerer ÅPNINGSTIDER Tlf man og ons tirs og fre Drop-in onsdag torsdag lørdag FIF-posten 17

18 98/99 laget At det spirer og gror godt i de yngste rekkene i Fagerstrand Idrettsforening på håndballen er det ingen tvil om. I løpet av sesongen 07/08 har det siden første oppmøte med 5 spillere på trening, vokst seg til et fantastisk sprudlende 98/99 lag, mixed både av jenter og gutter på hele 20 kommende håndballstjerner. Gjengen har trent jevnt og trutt en gang i uken i hele sesongen og det har vært godt oppmøte med masser av morro og ekte idrettsglede.hvor man har kunnet sett en enorm utvikling på hele laget. Tove Jørgensen og Anita Holsten som har vært trenere for laget har vært flinke til å gi variable treninger med mye lek i. Litt alvor var det selvsagt, men stort sett var det lek og moro som sto i fokus. Rørende er det å se fremgangen til disse små og sterke personlighetene. I all rosen de får blomstrer de av lykke og er kanskje aller mest stolt når familie og venner står på tribunen og følger ekstra godt med. Det absolutte høydepunktet var vel vår egen Fagerstrand open, der laget for første gang som rent gutte og jentelag traff andre lag og kunne prøve sine ferdigheter i små flotte håndballkamper, og det viste seg til slutt at dette gav mersmak. Her kunne de beundre sine forbilder på de eldre lagene, for det viste seg etterpå at både ordbruk og fakter bar preg av det. Et langsiktig mål er å prøve å få til et eget gutte og jentelag til høsten, muligens i serie eller bare påmelding til forskjellige cuper. Interessen er i alle fall kjempestor, så gratulerer til disse kjempeflotte håndballtalentene for en flott innsats i sesongen 07/08 som har vært og velkommen igjen neste sesong. Hilsen fra foreldrekontakten, Nina Krag Brun 18 FIF-posten

19 Håndball Jenter 96 Jenter 96 er en gjeng med engasjerte spillere. Mange har vært med i håndballgruppa fra starten i Jentene deltok i seriespill forrige sesong, og satser med full tyngde også neste sesong. I denne gjengen er det mye glede og latter. FIF-posten 19

20 Håndball Jenter 95 Siden oppstarten av håndballgruppa, høsten 2003, har jenter - 95 laget holdt sammen og utviklet seg til et flott og godt håndballag. Dette laget er en utrolig flott gjeng jenter som etter 5 års eksistens (hvorav 4 år med seriespill) fortsatt har et stort ønske om å spille håndball i flere år fremover. Laget består av 13 sterke og spenstige jenter som har stått sammen i med- og motgang, seire og tap, masse glede og gode stunder og. kanskje noen ikke fullt så morsomme stunder (det blir jo av og til et tap eller tre også). I sesongen som akkurat er avsluttet, har vi som første og eneste lag i Fagerstrand Håndball spilt på nivå 1. Dette betyr at vi møter de beste lagene fra de største og beste håndballklubbene i Follo. Dette har gitt jentene vesentlig tøffere motstand enn jentene har vært vant til fra tidligere og vi har ikke vunnet kamper i samme omfang slik vi gjorde i forrige sesong. Flere av tapene har vært knepne og vi kunne like gjerne har vunnet. Men det er som sagt i motgang det går oppover og som herder spillerne og styrker lagmoralen. Jentenes serieavslutning på en lang sesong med hele 22 kamper og 2 cuper, er et godt eksempel på dette. Både Nordby og Lisleby måtte legge seg flate for våre fantastiske -95 jenter. Jentene ønske faktisk selv å spille også neste sesong på nivå 1. Dette viser at de har en enorm viljestyrke, glede og pågangsmot (og kanskje et ørlite ønske om revansj?). Som en del av vår langsiktige planlegging, har laget sammen bestemt seg for deltakelse i Grenollers Cup i Barcelona, Denne turen finansieres gjennom blant annet dugnad og egensparing. Jenter og foreldre stiller seg selv til rådighet for små og store dugnadsjobber (les: dugnadsjobb ønskesj) noe som vitner om et kjempegodt samhold i laget. Vi er utrolig stolte av jentene og synes at vi er heldige som har fått lov til å trene denne fantastiske gjengen siden Veldig mye har skjedd siden da og utviklingen på jentene er rent ut sagt fantastisk. For å sørge for god utvikling både sportslig og sosialt, har vi hatt fokus på noen konkrete områder som angreps- og forsvarsspill, kondisjon og hurtighet og sist men ikke mints, et godt sammensveiset lag som skal være kjent for sitt gode humør og sin positive utstråling. Det var blant annet dette som brakte laget helt til kvartfinalen i Langhus julecup At neste sesong vil bli mer utfordrende både for oss trenere og jentene er helt sikkert, men vi vet vi klarer alt vi vil, så lenge vi står sammen!! Og til slutt må vi få lov til å takke alle foreldrene for at de har stilt opp på kamper og cuper, kjørt til og fra, heia, ropt og støttet hele laget gjennom en lang, god og trivelig sesong (så gleder vi oss litt til sommerferien også!!) Uten jentene hadde ikke dette vært mulig dere må vite at hver enkelt av dere er unike og spesielle og i sammen er dere dynamitt. Takk for all innsats, glede, svette og tårer!! Hilsen trenertrioen Marianne, Aase og Gry J 20 FIF-posten

21 Stor framgang for Jenter 94 Sesongen 2006/2007 stilte 94-jenten for første gang med eget lag i seriespillet. På grunn av få spillere og trangt med treningstid i Bakkeløkka hallen trente vi sammen med 95-laget og var også avhengig av å låne en del 95-jenter på kamper. Men endelig, i 2007 ble vi nok jenter til å stille et selvstendig lag. Flere av de 11 spillerne som i dag utgjør laget begynte med håndball siste året, men det legger ingen demper på initiativ og treningsglede. I løpet av sesongen 2007/2008 har samtlige spillere vist stor fremgang og viljen til å stå på har bare økt. Det lover godt for en innholdsrik neste sesong. Stilling ledig Nettredaktør FIF søker etter en person som kan være nettredaktør for Oppgaver vi ser for oss: Hovedansvarlig for FIFs hjemmesider Bistå alle enheter med redigering og utlegging av tekst og bilder Lage egne saker på bakgrunn av aktiviteten i idrettslaget Gjerne bistå med endringer og forbedringer av linker, logoer, funksjonalitet og lignende Lønn: i himmelen Søknadsfrist: så fort som mulig! Send en kort mail uten CV til dersom du føler deg kallet og kompetent til denne spennende og viktige jobben med å fronte FIF på nettet. FIF-posten 21

22 Øverst fra venstre: Hanna Hegg, Cathrine Haugen, Desire Johansen Olsen, Maja Sandvik, Anna Krag Brun og Tiril Sjemmedal. Nederst fra venstre: Jenny Wulff, Christina Kruse, Astrid Skålvik, Frida Krag Brun og Tina Berntsen. Jenter laget som er det eldste jentelaget i FIF s håndballgruppe er en fantastisk flott og fremadstormende gjeng med en stamme på 11 flotte og freske jenter som stadig utvikler sine ferdigheter. De er meget treningsivrige og pliktoppfyllende og har et trener team som består av hovedtrener Harald Kruse og Jørg Ackerman med Marianne Olsen som hjelpetrener. Disse fokuserer på å opprettholde et godt miljø blant jentene. Helt fra jenter 93 ble til et eget rent lag i 2006 har de lagt vekt på at alle spillerne skal opp på tilnærmet likt ferdighetsnivå fra alle posisjoner på et lag. Filosofien bak dette er at vi ikke skal være avhengig av enkeltspillere for å fungere som et lag. Det vi ser nå er trygghet hos alle spillerne og at alle tar ansvar og ikke støtter seg på enkeltspillere. Godt miljø, kameratskap og idrettsglede lyser simpelthen av hele laget. Harald og Jørg har også utarbeidet et særdeles godt treningsopplegg for laget fremover, de har høye ambisjoner og tenker langsiktig,men glemmer aldri viktigheten av å ha det gøy på trening. Laget har også en aktiv og engasjert foreldregruppe som alltid stiller velvillig opp og hjelper til på lagbenken og i sosiale sammenhenger. 7 av jentene har også vært på dommerkurs i FIF. Et meget vellykket kurs der jentene fra 93 laget fikk prøve seg som dommer for aller første gang på Fagerstrand Open. Det klarte de, med stil og glans. J 93 spiller med et lag i serien. Av i alt 20 kamper har vi tapt mer enn vi har vunnet men alltid brettet armene opp med godt humør og med nytt pågangsmot. Den største sportslige oppturen noen gang der de helt overgikk seg selv var på Messecupen i Tønsberg nå i mai der vi kjempet oss frem til kvartsfinale i A- sluttspill. Vi tapte riktignok kvartsfinalen mot Furnes men spillte årets beste kamp og satte virkelig FIF på kartet. Av hele 14 lag ble vi nr.5,og bare det sier sitt. Årets sesong har vært lang og er i skrivende stund ennå ikke over. Tusen takk til alle håndballjentene for en fantastisk innsats i denne sesongen hittil. Reisen går videre og vi håper alle vil være med videre (mot toppen) i 08/09. Ut mot havet, der drømmene blir sanne og vinden gir svar Hilsen foreldrekontakten Nina Krag Brun 22 FIF-posten

23 Gutter 10 bestående av fra øverst fra venstre: Joakim Hjertvik, Mikael Stensen Raunig, Sigmund Aars Eide, Oliver Sommer, Petter Haugland. Nederst fra venstre: Christopher Selvén, Markus Sjøli, Mathias Grønvold, Per Oscar Eklund. Jørgen Sørensen og Fredrik Bjørge Nilsen var ikke til stede da bildet ble tatt. Dette er en gjeng med glade og spreke gutter som alltid gir det de har både på kamp og på trening. Her er det mange gode håndballtalenter, og fremgangen denne sesongen har vært formidabel. Gledelig er det også at så mange ønsker å stå i mål. Det syns treneren er skikkelig kult! Dette er som sagt en gjeng med tøffe, raske og fremadstormende gutter som i neste sesong kommer til å gi motstanderne skikkelig kamp. Det beste og viktigste med håndballen er allikevel at det er så gøy! Mona Stensen, håndballtrener FIF-posten 23

24 Jentene som aldri gir seg Jeg snakker selvfølgelig om våre FIF-damer og makan til stayer-evne skal man lete lenge etter. I tre sesonger har jeg hatt gleden av å trene disse jentene og etter mange år som trener for forskjellige lag er det sjeldent at jeg har lært å kjenne en så positiv gjeng med håndballspillere. Laget har bestått av en liten, men særdeles motivert, kjerne av spillere og som derfor har dannet stammen i laget. Dette har tidvis gitt oss noen utfordringer, bl.a i forhold til at vi ikke har kunnet stille med fullt lag på enkelte kamper. Dette til tross, her har vi med et lag å gjøre som ikke bryr seg om slike bagateller men har gått til hver eneste kamp med dødsforakt. Men det skal ikke stikkes under en stol at det tidvis har rådet en viss frustrasjon over det faktum at mange kamper er blitt avgjort i vår disfavør nettopp på grunn av at vi ikke har kunnet stille fullt lag. Det har derfor blitt en god del tap i våre kamper, uten at dette bare lave priser har preget humøret i laget nevneværdig. Humør er et nøkkelord når man skal beskrive denne herlige gjengen med håndballdamer! Her sitter smilet og fleipen løst mellom slagene, til tross for trenerens hyl og skrik om at nå må dere f meg skjerpe dere!. Nettopp den gode tonen, samholdet og positiviteten er nøkkelord for et lag som skal prestere. Og prestert har det blitt gjort, med de følgene dette har fått enkelte ganger. Ett og annet kne og ankel har nok fått kjenne at enkelte trår til på banen som om de skulle vært 15 og ikke 35 år. Som trener for disse flotte jentene de siste Vi hjelper deg med alle typer el-installasjon! REMA 1000 Nesodden Åpningstider 7 22 (20) 24 FIF-posten

25 tre årene er jeg dypt takknemmelig for å ha fått lov til å bli kjent med dem og jeg ønsker damelaget lykke til i sesongene som kommer. Her er det mye håndballkunnskap og med de unge jentene som kommer opp fra aldersbestemte klasser, er jeg overbevist om at FIF vil bite fra seg godt på håndballbanen i tiden som kommer. Lykke til videre ønskes dere fra en fullt utstyrt FIF-supporter fra Drøbak! Med sportslig hilsen Bjørn Frantsen FIF-posten 25

26 Allidrett 2007/2008 Allidrett ble startet i Det er godt over elleve år siden barnegruppen for de aller minste ble startet i regi av Fagerstrand Idrettsforening. Den gang var dette et tilbud til barn fra 5-10 år. Klubben vår har vokst mye de siste årene og etterspørselen for aktivitetsgrupper for små barn har økt i takt. Vi har lenge hatt to grupper for barn i alderen fire til seks år. For et par år siden var det mange småsøsken som også ville delta på treningene. Det har vært viktig for oss at aktivitetene har vært tilrettelagt for barnas motoriske ferdigheter. Adersfor - skjellen ble for stor og det resulterte i at vi i år startet med en gruppe for treåringer. Allidretten består av mange ivrige barn og foreldre/foresatte. Det er viktig med oppvarming, som regel er det mye variert aktivitet det går på. Alt fra sangleker, ballaktivitet, hoppe, løpe og ikke minst leke. Best liker de å hoppe fra ribbeveggen og ned på tjukkmadrassen. Like morsomt er det når fallskjermen taes fram og vi kan leke katt og mus. Når været tillater det, er vi mest mulig ute. Det kan enten være på sykkel, ski, akebrett eller bare klatre i stativet på skolegården. Vi har spist nissegrøt. Julevandring med pølser og overraskelsesposer. I mai er det allidrettsstevne. Det må vi øve på! Når det er høydehopp, vet alle at stanga skal hoppes over, men det er like gøy å rive den ned. Lengde i sanden, 60 meter, ballkast og terrengløp er andre grener vi prøver oss på. Da får alle premier og det setter et verdig punktum for årets allidrettsår. En stor takk til årets trenerstab og frivillige foreldre som stadig hjelper til. Angella Riquelme (trener) ÅPNINGSTID 7 21 (9 20) 26 FIF-posten

27 Onsdagsgruppen 3-4 år Fra venstre: Helene Skjæve land, Ada Luna Snipen, Pernille Gundersen, Mathea Øvrevik Wallner, Siri M. Ling Flaen, Isabelle Weden, Na ta lie Weden, Patrick Nilsen, Nicoline Karlsen. Ikke til stede: Henrik Martinsen, Linnea Grorud Soma, Iver Nygaard, Mille Bergum-Johansen, Mina Nyborg, Sjur Havig-Gjelseth. Trenere: Beate Jacobsen, Heidi Nilsen og Sverre Nilsen Tirsdags gruppen 4-5 år Bak: Gard Havig-Gjelseth, Victoria Nitteberg, Celine Sandberg. Foran: Jenny, Emma Ørehagen, William Linddal, Amanda Storvand Lie, Malin Storvand, Henrik Øsyby og Markus Bøvang Gulbrandsen. Ikke til stede: Benjamin Wichmann Saunes, Fredrik Mellem sæther, Erlend Ingebrigtsen, Svein Joar Labråten, Owain Jones og Kaisa Ling Aasheim Rørhus. Trenere: Linda Pedersen, Line Nitteberg og Janne Bøvang Torsdagsgruppen: 4-6 år Bak: Taran, Kevin Gross, Thea Louise Eng betesen, Milla Worren Johnston, Stina Hal - vorsen, Guro Moe, Vetle Stensvold, Ben jamin Gundersen, Oliver Solberg, Daniel Ski pe - nes. Foran: Phillp Øvretvedt, Even Vogt Eiborg, Sondre Sørensen Lundby, Her man Ziegler Hoem, Ida Hørthe Waasbothn, Kristin Økland, Elias Riquelme Petter sen, Live Walseth, Kristian Braaten. Ikke til stede: Cecilia Krøtø, Jonas Ruud, Emilie Berge Aaker - mann. Trenere: Kari Vestby, Karen Økland, Camilla Waasbothn og Angella Riquelme FIF-posten 27

28 Gode tilbud til alle medlemmer! DRØBAK støtter FIF håndball 28 FIF-posten

29 Da Hovedstyret i sin tid fikk henvendelse om klubben var interessert i at det startet opp Innebandy som tilbud under paraplyen FIF, fikk vedkommende som kom med henvendelsen et veldig nølende ja. Oppstarten fikk tildelt noen få timer sent på fredager i gymn.salen på Myklerud skole. Tilbudet ble først og fremst rettet til jenter født 1991/1992 og gutter 1988/1989/1990/ I og med at denne gymn.salen er liten så var det veldig begrenset hva de som kom fikk oppleve, men de som kom syntes at dette var et hyggelig fredagstilbud. Innebandy som er en ny idrett i norsk idrettshistorie har helt siden oppstarten slitt med å få foresatte til å melde seg som trenere og det er mange uttalelser som går på at innebandy er en fin aktivitet, men er vel ikke en stor idrett, det er fint at mitt barn kan holde på med noe annet enn den idretten han/hun driver med, mitt barn kan ikke holde på med en aktivitet i tillegg til den eller de idrettene han/hun holder på med. I oppstarten ble de fleste fotballtrenerne i FIF tatt kontakt med for å prøve å unngå kollesjoner på trenings-dager/-tider. Her kom flere uttalelser som det er greit at FIF kommer med nytt tilbud, men mine spillere får ikke være med på dette, hvis barn/ungdom ønsker å begynne med innebandy så må de velge bort fotball. Her var det kun 2 lags trenere som var positive til innebandy. FIF Innebandy; er dette et stebarn, et hittebarn eller synliggjør veksten at dette er en idrett som mange ønsker å oppleve? Om det kom av at trenernes barn ønskes å spille innebandy i tillegg til fotball vites ikke. FIF Innebandy har i dag over 200 aktive medlemmer (fra 7 år og opp til godt voksne) og har de siste sesongen hatt med flere spillere på kretslag. Det har også vært spillere fra FIF på U19-landslagssamlinger. Det at foresatte til barn og ungdom enten selv har spilt fotball eller håndball, gjør at de fleste foresatte som engasjerer seg lett trekker til den idretten de kan fra før. Dette har medført at FIF innebandy har få voksne trenere, men har heldigvis mange positive ungdommer som bidrar veldig til at de som ønske å spille innebandy har et tilbud. Innebandytilbudet er i disse dager inne i en viktig prosess. For at tilbudet skal overleve slik det er i dag så må mange flere foresatte stille opp som trenere og ledere. Flere av de som gjør en jobb i innebandyen trapper ned og/eller slutter grunnet skolegang, militærtjeneste, flytting fra Nesodden og at de har funksjonsverv og/eller oppgaver i andre tilbud til barn/ungdom både via FIF og andre fritidstilbud. På vegne av alle som har glede av Innebandy som aktivitet og som idrett håpes det at det nå stiller opp mange flere en de få Tordenskiolds soldater som driver FIF Innebandy i dag. I og med at FIF Innebandy skal igjennom en størrelse organisasjonsendring og vurdering av aktivitetsnivået allerede fra kommende sesong, så har styret i FIF Innebandy valgt og vente til høstens utgave av FIF-posten med å presentere lagene og gruppen. Styret i FIF Innebandy FIF-posten 29

30 På bilde er: Anja Klingen (106 kamper), Tonje Werner (6 kamper), Britt-Sissel Edvardsen (9 kamper), Lena Berggren (59 kamper), Victoria Martinsen (71 kamper) Madeleine Martinsen (18 kamper), Christine R. Halling (72 kamper), Sunsannie Kongsaiya (8 kamper).madeleine Rasmussen (73 kamper), Marthe, Christina Risbakk (70 kamper) og Idunn Roaldseth (62 kamper) Marthe K. Sommerstad, 117 obligator - iske serie-/nm-kamper i Innebandy. Det er tydelig at Innebandy fenger de fleste som prøver idretten. Siden første gang et lag fra FIF Innebandy spilte kamp i regi av Oslo Bandy - krets (nå Oslo&Akershus Bandy - region) så har i underkant av 300 barn/ungdom/voksne spilt kamper og 32 av disse har spilt 50 kamper eller flere og av disse igjen så har 7 spilt flere enn 100 kamper. Marthe K. Sommerstad er den spilleren som spilt flest kamper med hele 117 kamper. Hun var en av de første jentene som kom for å prøve innebandy i gymn.salen på Myklerud skole og fram til i dag utviklet seg til å bli en av Norges beste målvakter i sin aldersklasse. I tillegg til å være målvakt som er hun en veldig god utespiller. Mye ab grunnen til hennes gode utvikling som spiller er flere: så godt som 100% treningsfremmøte, positiv kritisk til idretten, kombinerer det å være spiller med det å være trener for yngre jenter, m.m. På bilde under er hun sammen med sitt lag Kvinner Junior i år etter sesongens siste seriekamp. Marthe har siden hun begynte med innebandy i flere år kombinert innebandy med fotball. Hun har spilt, i tillegg for sitt eget lag, seriekamper denne sesongen for: Kvinner A-lag, Menn Junior, Guttelaget. I tillegg var hun kaptein på Jentelaget under NM som ble arrangert i Bakkeløkka flerbrukshall. 30 FIF-posten

31 Positiv og initiativrik ungdom grunnlaget for FIF Innebandy Her takker spiller Marthe K. Sommerstad for kampen til dommer Madeleine Rasmussen i forbindelse med NM i Bakkeløkka flerbrukshall. Noe av den største grunnen til at FIF innebandy klarer å ta i mot samtlige som ønsker å spille innebandy er de mange positive og initiativrike ungdommen vår. Sesongen 2007/2008 var: Rune Fredheim: Dommer, trener for Minigutter, trener på Innebandyskolen, i tillegg til å være spiller (med 16 kamper) på både Menn Junior og Menn Senior. Christine R. Halling: Trener for Minijenter, i tillegg til å være spiller (med 22 kamper) på Kvinner Junior og Gutter 91/ 92. Victoria Martinsen: Trener Minijenter, i tillegg til å være spiller (med 17 kamper) på Kvinner Junior. Per Øivind Mikaelsen: Trener Menn Senior og Menn Junior, trener på Innebandyskolen, i tillegg til å være spiller (med 19 kamper) på både Menn Junior og Menn Senior. Madeleine Rasmussen: Dommer, på slutten av sesongen trener for Minijenter, i tillegg til å være spiller (med 22 kamper) på både Kvinner Junior og Kvinner Senior. Christina Risbakk: Trener for Minijenter, i tillegg til å være spiller (med 27 kamper) på både Kvinner Junior og Kvinner Senior. Idunn Roaldseth: Dommer, på slutten av sesongen trener for Minijenter, i tillegg til å være spiller (med 16 kamper) på både Kvinner Junior. Marthe K. Sommerstad: Trener Jenter 93/ 94/ 95, trener på Innebandyskolen, i tillegg til å være spiller på (med 40 kamper sesongen 07/08) Gutter 91/ 92, Kvinner Junior og Kvinner Senior (hun har også hatt gjesteopptreden i kamp for Menn Junior). Ut over disse så er de fleste ungdommene veldig villige til å ta i et tak til fordel for hele FIF Innebandy og ikke bare for seg selv og eget lag. I tillegg til de ungdommene så har: Henrik Bucher, Aleksander Fagernes, Sebastian K. Nordbotten og Espen Persson hjulpet til som trenere for Minigutter. Kontaktog informasjon om Fagerstrand IF: FIF-posten 31

32 32 FIF-posten

33 Kjære alle sammen Gratulerer med dagen. Jeg lærer da aldri heller, enda en gang sa jeg ja, så får vi se hvordan dette ender - og velger å begynne med begynnelsen. Jeg var 6 år i 1940, da vi kom hit til Fagerstrand og ble nabo til det vi kalte Sletta. En gjeng hadde ryddet kratt og diverse småtrær, slik at det ble til en myrlendt gresslette hvor det rant en bekk igjennom. Sletta kan umulig ha vært mye i bruk, for jeg kan huskeat en nabo slo gresset som ble hesjet og kom kua til gode senere på vinteren. Men når det først ble sparket ball der, hendte det nok at den måtte bli fisket opp av bekken- som nå går i rør der innkjørselen til Myklerud banen er. Tilbake til gressletta.det var krig og elendighet og det meste var forbudt. Da den etterlengtede freden kom i var det mye å ta fatt på. Allerede i 1946 sa kommunestyret ja til en kommunegaranti for et lån på for innkjøp av et areal på m² til idrettsplass på Myklerud. Som kjent er det mye som tar sin tid. Det skulle gå helt til 3.feb.1956, før kretsmøtet besluttet å sette i gang med arbeidet. Kretstilsynet som ble valgt var følgende: Kretsformann Knut Gulbjørnrud, Arne Eriksen, Marta Paulsen og Roald Borgenmed skoleinspektør Harald Nærlie som sekretær. Følgende vedtak ble fattet: Kretstilsynet skal henvende seg til Nesodden Herredsstyre og be om bevilgninger til å få gjort ferdig grovarbeidet på idrettsplassen til våren (1956). Når grovplanering, grøfting og annet maskinarbeid er unnagjort, vil kretsen gå inn for å gjøre resten på dugnad. 14. sept ble dugnadsarbeidet startet og i løpet av høsten totalt timer. Fram til 20.sept i alt dugnadstimer unnagjort og idrettsplassen åpnet for fotballkamper. En del av dugnadsgjengen spilte også i den første kampen. Trygve Gundersen, Kåre Syvertsen, Per Wet le - sen, Harald Nordlie, Thor Agnor, Sverre Syvertsen, Olav Samuelsen, Pål Solvik, Oddvar Bye, Helge Andersen og Arne Syvertsen. Komitéen kunne framlegge følgende regnskap pr. 15/ Eiendommen på ca. 14,5 mål kr ,- Tilskudd fra Nesodden kommune. Heri inkludert arbeid utført av denne kr ,- Tilskudd tippemidler kr ,- Gratis maskinhjelp fra flere i Kretsen kr ,- Basarer etc. kr ,- Dugnad 5000 t á 2,50 kr ,- kr Som man skjønner er dugnadsånden i Kretsen perfekt. I parantes må nevnes Breidablikk før brannen, Tjernsbråtan og Menighetshuset. Førnevnte har slukt sitt. Men nå er det FIF det skal handle om. Som før nevnt var det en trofast dugnadsgjeng. Ektefellene kom med kaffe og biteti og jeg gjør Erik Bye s ord til mine. Itte veit je, men jammen trur je - at herværende pølsemaker og kjøpmann, kanskje bidro med pølser og noen flasker brus av og til. I og med at plassen ble grøftet og drenert, sank stadig nivået, så det måtte stadig fylles på med mer dekke. Dette ble jo Kretsens festplass! 17.mai på Slettahvitveis, nyutsprunget løv, hornmusikk og norske flagg. Det var vakkert. Vannet måtte kjøres fra skolen, men slik var det bare. Kaffe og pølselukt blandet seg med lukten av vår. Familiene fant sine plasser, medbragte pledd, termoser, matpakker og andre godsaker kom først frem, så lommeboka med penger til det som for barna var mer attraktivt, nemlig is, pølser og brus. I slutten av mai var sangen og musikkens dag. Lastebiler med løv og utkledde barn, musikk, lek og moro. Is, pølser og vaffellukt lå som en eim over hele Myklerud - grenda.- Da likte sportsplassen seg. FIF-posten 33

FIF-POSTEN. FIFprofilen. Gry Stenbråten FIFs fotball juniorer kretsmestere! Håndballjenter. Barcelona på cup Se side 13 16.

FIF-POSTEN. FIFprofilen. Gry Stenbråten FIFs fotball juniorer kretsmestere! Håndballjenter. Barcelona på cup Se side 13 16. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2009 Håndballjenter til Barcelona på cup Se side 13 16 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIFprofilen Gry

Detaljer

FIF-POSTEN NÅ I SALG SUPPORTERSKJERF. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN NÅ I SALG SUPPORTERSKJERF. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2007 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING SUPPORTERSKJERF NÅ I SALG Enda bedre til høsten! Foran fra V - Isabel

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE I N N H O L D : 3 Leder 3 Medlemskontingent og medlemsfordeler 4 Årsmøtet 2010 5 Opp Kantebakk

Detaljer

Håndballgruppa har noe stort på gang!

Håndballgruppa har noe stort på gang! INFORMASJONSORGAN for bærums verk IDRETTSFORENING 38. årgang nr. 1 2013 BV-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 6800 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn, Bærums Verk, Gullhaug,

Detaljer

AVISEN TIPPER DU? - Dette er ingen selvfølge UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET. Hovedsponsorer:

AVISEN TIPPER DU? - Dette er ingen selvfølge UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET. Hovedsponsorer: UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET AVISEN - Dette er ingen selvfølge Opprykk for A-laget Side 34 Ny daglig leder Side 6 Proffpartner Fotballskole Side 14-15 Det er ingen selvfølge at du nå sitter med en fersk

Detaljer

SKI IL HÅNDBALL SESONGEN

SKI IL HÅNDBALL SESONGEN SKI IL HÅNDBALL SESONGEN 2006/2007 Gutter 17/18 på cup i Fredrikstad. Moro med ball mot nye mål! www.skihandball.no Stor aktivitet i håndballmiljøet! Så er vi i full gang med ny sesong i Ski IL Håndball,

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

KONNERUD SPORT. Mer om portrettet på side 8. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 40. årgang - 1/2015 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Mer om portrettet på side 8. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 40. årgang - 1/2015 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 40. årgang - 1/2015 Mer om portrettet på side 8 Livet i bandygruppa Side 23 Historietimen Side 4 Livet i idrettslaget Side 6 WWW.KONNERUD.NO Se WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 !!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 Hopp - side 3, 13 og 18 Revygruppa - side 14 Trim - side 4 Kombinert - side 17 Fotball - side 7, 28 Orientering - side 19 Allidrett - side 12 Veterangjengen

Detaljer

BSK-posten. Innebandyskole for de minste

BSK-posten. Innebandyskole for de minste BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 5. 2010 76. årgang Innebandyskole for de minste KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

HÅNDBALL. Klubbavis. Aurskog. Sparebank stor nok for folk flest. Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Nr. 3/2011. www.afsk.no

HÅNDBALL. Klubbavis. Aurskog. Sparebank stor nok for folk flest. Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Nr. 3/2011. www.afsk.no HÅNDBALL Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Nr. 3/2011 Klubbavis www.afsk.no Aurskog Sparebank stor nok for folk flest Leder har ordet Kjære idrettsvenner. Det er gledelig at håndballen i Aurskog

Detaljer

HÅNDBALL. Klubbavis. Aurskog. Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb / Nr. 2/2013 / www.afsk.no AFSK G15 AFSK J15. Sparebank stor nok for folk flest

HÅNDBALL. Klubbavis. Aurskog. Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb / Nr. 2/2013 / www.afsk.no AFSK G15 AFSK J15. Sparebank stor nok for folk flest HÅNDBALL Aurskog Klubbavis Sparebank stor nok for folk flest Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb / Nr. 2/2013 / www.afsk.no AFSK G15 AFSK J15 Leder har ordet Kjære idrettsvenner! Det bladet du nå

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

OI-AVISEN NR. 1-2008 VÅRBLADET

OI-AVISEN NR. 1-2008 VÅRBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Det er utrolig hvor mye en treningssamling, en sosial tur eller en cup kan gjøre for miljøet i et lag eller en gruppe.

Detaljer

HÅNDBALL. Klubbavis. Aurskog. Sparebank stor nok for folk flest. Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb. Nr. 2/2012 www.afsk.no

HÅNDBALL. Klubbavis. Aurskog. Sparebank stor nok for folk flest. Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb. Nr. 2/2012 www.afsk.no HÅNDBALL Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Klubbavis Nr. 2/2012 www.afsk.no Aurskog Sparebank stor nok for folk flest Leder har ordet Kjære idrettsvenner! Mitt AFSK. Dette er våre kjerneverdier

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Jardarposten. Drømmer om OL og VM. s: 4. Jubileumsbok for Jardar IL. Les mer side 11. Nr 4 2011 årgang 49

Jardarposten. Drømmer om OL og VM. s: 4. Jubileumsbok for Jardar IL. Les mer side 11. Nr 4 2011 årgang 49 Nr 4 2011 årgang 49 Jardarposten FOTBALL HOPP LANGRENN HÅNDBALL ALLIDRETT SYKKEL Drømmer om OL og VM Les mer side 11 ardar 50 år Jubileumsbok for Jardar IL s: 4 JARDAR IL JARDAR Postboks 15, 1312 Slependen

Detaljer

Påsken 2014 UTGAVE 105

Påsken 2014 UTGAVE 105 Påsken 2014 UTGAVE 105 Lederen har ordet Da kan vi i ØIL igjen by på en flott påskeutgave av ØIL-nytt. Takket være Siri som redaktør, bidrag fra gruppene i laget og andre lag og foreninger i bygda, sekretær

Detaljer