E5024 ECDIS System. Brukerhåndbok NORSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E5024 ECDIS System. Brukerhåndbok NORSK"

Transkript

1 E5024 ECDIS System Brukerhåndbok NORSK

2

3 Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst. Disse endringene er kanskje ikke gjenspeilt i denne versjonen av brukerhåndboken. Kontakt nærmeste leverandør hvis du trenger ytterligere hjelp. Eieren er ene og alene ansvarlig for å installere og bruke utstyret på en måte som ikke forårsaker ulykker, personskade eller skade på eiendom. Brukeren av dette produktet er ene og alene ansvarlig for å utøve sikker båtskikk. NAVICO HOLDING AS OG DETS DATTERSELSKAPER, AVDELINGER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR ALL BRUK AV DETTE PRODUKTET SOM KAN FORÅRSAKE ULYKKER ELLER SKADE ELLER SOM KAN VÆRE LOVSTRIDIG. Gjeldende språk: Denne erklæringen og alle instruksjoner, brukerveiledninger eller annen informasjon som er tilknyttet produktet (dokumentasjon), kan oversettes til, eller har blitt oversatt fra, et annet språk (oversettelse). Hvis det skulle oppstå uoverensstemmelser mellom en oversettelse av dokumentasjonen, er det den engelske versjonen av dokumentasjonen som er den offisielle versjonen av dokumentasjonen. Denne brukerhåndboken representerer produktet på tidspunktet for trykking. Navico Holding AS og dets datterselskaper, avdelinger og tilknyttede selskaper forbeholder seg retten til å gjøre endringer i spesifikasjoner uten varsel. Copyright Copyright 2015 Navico Holding AS. Garanti Garantikortet leveres som et separat dokument. Hvis du har spørsmål, kan du besøke nettsiden til produsenten av skjermen din eller systemet ditt: pro.simrad-yachting.com. Forskriftsmessige erklæringer Dette utstyret er ment for bruk i internasjonalt farvann samt kystområder som er administrert av land i EU og EØS. E5024 overholder følgende: CE i henhold til EMC-direktivet 2004/108/EF Kravene for enheter på nivå 2 i Radiocommunications (Electromagnetic Compatibility) Standard 2008 Du finner den relevante samsvarserklæringen på følgende nettsted: pro.simradyachting.com. Rattmerket Direktivet 96/98/EF om skipsutstyr (MED Marine Equipment Directive) gjelder for alle nye skip, eksisterende skip som ikke tidligere har hatt slikt utstyr, og skip som bytter ut utstyret for skip som seiler under EU- eller EFTA-flagg. Det betyr at alle systemkomponenter som dekkes av tillegg A1, må være typegodkjent i henhold til dette og være påført rattmerket, som er et symbol på overholdelse av direktivet for skipsutstyr. E5024-systemet er produsert og testet i henhold til det EU-direktiv 96/98/EF for skipsutstyr. Navico har ikke ansvar for feil installasjon eller bruk av utstyret, og det er derfor viktig at personen som har ansvaret for installasjonen, er kjent med de relevante kravene samt innholdet i håndbøkene, som dekker riktig installasjon og bruk. Innledning E5024 ECDIS Brukerhåndbok 3

4 Om denne håndboka Håndboken forutsetter at brukeren har grunnleggende kunnskap om navigasjon, nautisk terminologi og vanlig praksis. Viktig tekst som krever spesiell oppmerksomhet fra leseren, er understreket på følgende måte: Ú Merk: Brukes til å trekke leserens oppmerksomhet mot en kommentar eller viktig informasjon. Advarsel: Brukes når det er nødvendig å advare mannskapet om at de må være forsiktige for å unngå risiko for skader på utstyr/mannskap. Håndbokversjon Denne håndboka er skrevet for E5024-programvareversjon 1.5. Håndboka oppdateres kontinuerlig for å stemme med nye programvareversjoner. Den nyeste tilgjengelige versjonen kan lastes ned fra pro.simrad-yachting.com. 4 Innledning E5024 ECDIS Brukerhåndbok

5 Innhold 8 Introduksjon 8 E5024 ECDIS-systemet 8 ECDIS-krav 8 Systemkomponenter 10 Brukergrensesnittet 10 Hovedpanelet 11 Hurtigtaster 12 Hovedmenyen 12 Panelmenyen 13 Dialogboksene med innstillinger 14 Informasjonslinjen 14 Navigasjonspanelet 14 Oversiktskartet 15 Lag 15 Radaroverlegg 16 Objektinformasjon 17 Skjermtastatur 18 Grunnleggende betjening 18 Oppstart 18 Slå av systemet 18 Bruke styrekulen 18 Justere lysstyrken i visningen 19 Velge kartskala 19 Flytte kartets sentrum 20 Installere kart 20 Installere kart fra NavStick 22 Installere kart fra andre leverandører 23 Velge kart for visning 24 Konfigurere kartpanelet 24 Kartinnstillinger 28 Visningsinnstillinger for eget fartøy 29 Kartsymboler 30 Verktøy for trygg navigasjon 30 Mann over bord 30 Angi en alarmsone rundt fartøyet 31 Vise avstandslinjer og soneringer 32 Måle avstand og peiling 33 Navigasjonsberegninger 33 Beregne fartøyets posisjon manuelt 36 Andre fartøy på kartpanelet 36 AIS-mål 38 Radarmål 39 Vise målinformasjon 40 Finne et mål på kartpanelet 41 Oppdateringsfrekvens for mål 41 Advarsler om tapt mål 42 Ruteplanlegging 42 Rutemenyene 42 Ruteinnstillinger Innhold E5024 ECDIS Brukerhåndbok 5

6 44 Opprette en ny rute 44 Vise en rute 44 Endre ruter 46 Reversere en rute 46 Legge til et hendelsesmerke 46 Vise informasjon om farlige objekter i en rute 47 Kopiere en rute 47 Eksportere ruter 48 Importere ruter 49 Seile langs en forhåndsdefinert rute 49 Starte en seilas 49 Stoppe seilasen 49 Navigasjonspanelet 50 Håndtere kartdatabasen 50 Kartdatabasen 50 Vise kartinformasjon 51 Kartbiblioteket 52 Vise historikken for kartoppdatering 52 Manuelle kartoppdateringer 53 Sjøfartsobjekter 54 Historikk for manuelle oppdateringer og oppdatering av sjøfartsobjekter 56 Loggboken 57 PLECDIS-systemer 57 Definere hoved- og reservesystemer for ECDIS 58 Automatisk datasynkronisering 59 Manuell datasynkronisering 60 Vedlikehold 60 Vedlikeholdsfilosofi 60 Kontrollere koblingene 60 Verifisere visningsfargen 61 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av systemdata 62 Programvareoppgraderinger 63 Systemmeldinger 63 ECDIS-meldingssystemet 63 Varslinger 64 Bekrefte varslinger 64 Indikasjoner 64 Alarm ved strømbrudd 64 Alarmlisten 65 Feilsøking 65 Identifisere feil 67 Begreper og forkortelser 70 Ikoner 70 Hurtigtaster 71 Ikoner på kartpanelet 71 Ikoner i generelt grensesnitt 71 Ikoner på hovedmenyen 72 Ruteikoner 72 Ikoner for karthåndtering 6 Innhold E5024 ECDIS Brukerhåndbok

7 73 Ikoner på menyer for manuell oppdatering 74 Ikoner på menyen for sjøfartsobjekter 75 Ikoner for systeminnstillinger 75 Ikoner for objektinformasjon Innhold E5024 ECDIS Brukerhåndbok 7

8 1 Introduksjon E5024 ECDIS-systemet E5024 er et typegodkjent elektronisk kartvisnings- og informasjonssystem (ECDIS), og det overholder kravene fra International Maritime Organization (IMO) for fartøy som er underlagt SOLAS-bestemmelsene. E5024 viser fartøyets posisjon, hastighet og kurs i sanntid på kartet, basert på informasjon som mottas fra navigasjonssensorer. Fartøyets symbol vises med faktisk retning, og fartsvektorer kan også være angitt. Kartinformasjon som er kritisk for trygg navigasjon, som definert av IMO, vises alltid på skjermen, mens annen kartinformasjon kan deaktiveres. Det genereres fare- og grunnstøtingsalarmer basert på informasjon om hastighet og kurs, uavhengig av driftsmodus. Systemet inneholder ruteplanlegging, og ruter planlegges uavhengig av fartøyets faktiske posisjon. Rutene kontrolleres for farlig plassering av veipunkt og etapper når ruten planlegges. Rutene lagres og kan hentes frem når det er nødvendig. Systemet har ingen begrensninger for antallet veipunkt i en rute. Både maskinvare og programvare i E5024-systemet er typegodkjent for ECDIS. Typegodkjenningssertifikatene er tilgjengelige fra produktområdet på pro.simradyachting.com. ECDIS-krav I henhold til SOLAS-konvensjonen må tre nøkkelkomponenter være til stede hvis et fartøy skal oppfylle kravene til kartføring i SOLAS med elektroniske metoder: ECDIS må overholde IMO (International Maritime Organization). Systemet må være typegodkjent for å oppfylle disse kravene. ECDIS-systemet må ha en reserveordning. Dette kan være et arkiv med papirkart eller en papirløs reserveløsning som er fastlagt av relevante maritime myndigheter. Dette kan for eksempel være Simrads typegodkjente dupliserte ECDIS-system (PLECDIS TM ). Kartene som brukes i ECDIS-systemet, må være elektroniske sjøkart (ENC-er), i henhold til standarder som er angitt av IHO (International Hydrographic Organization). Advarsel: Du kan velge å bruke et ECDIS-system uten godkjente kart. Bruken er imidlertid begrenset til bare områder der godkjente kart ikke er tilgjengelige. Når ikke-godkjente kart brukes, må ECDIS brukes sammen med et egnet arkiv med oppdaterte papirkart! Når et uoffisielt kart brukes, vil dette være angitt med en melding. Systemkomponenter E5000-prosessoren E5000-prosessoren har to uavhengige CPU-er, som begge har egne innganger og utganger. CPU1 brukes til ECDIS-systemet. CPU2 kan som et alternativ brukes som en del av en NSO MFD (multifunksjonsskjerm). E5000-prosessoren har et MicroSD-kortspor. Både CPU1 og CPU2 kan bruke SD-kortsporet. Hvis et SD-kort med kart (Navionics) settes inn i sporet, brukes kartene automatisk på NSO (CPU2). To eller flere E5000-prosessorer kan kobles sammen via Ethernet og danne et PLECDIS TM - system (papirløs ECDIS). 8 Introduksjon E5024 ECDIS Brukerhåndbok

9 M5024-skjermen E5024 inkluderer en M5024-skjerm. Dette er ikke en berøringsskjerm. Den er fargekalibrert og typegodkjent for ECDIS. Skjermen leveres med en separat håndbok. Denne håndboken inneholder instruksjoner om installasjon og bruk. Styrekulen En trådløs styrekule brukes som pekeenhet i systemet. Enheten er en standard trådløs Logitech-styrekule (M570). E0102-alarmpanelet Alarmpanelet er lydkilden for E5024-systemet. Enheten avgir en hørbar og synlig alarm for alle feil fra E5024-systemet, inkludert manglende strømtilførsel. Lydalarmer er obligatoriske for alle systemer som krever rattmerkesertifisering. NavStick En USB-stasjon av typen NavStick fra NAVTOR er inkludert i E5024-systemet. NavStick brukes til kartoppdateringer og fungerer som bindeleddet mellom E5000-prosessoren og en datamaskin med Internett-tilgang. Ved levering fra Navico inneholder NavStick detaljerte kart for hele verden. De detaljerte kartene på NavStick kopieres til E5000-prosessoren når soner kjøpes og tillatelseskoder mottas fra Navico. Signalgrensesnittenheten SI80 Signalgrensesnittenheten SI80 (ekstrautstyr) brukes til å utvide antallet grensesnittkanaler. Denne enheten inkluderer et NMEA 0183-grensesnittdatakort for fire kanaler og spenningsforsyning for CAN-bussen (backbone). LTSX50-styrekule LTSX50 (ekstrautstyr) er en panelmontert, vanntett (IP68) styrekule med rullehjul. Kartdatabasen E5024 er utformet for bruk av godkjente ENC-kart i formatet S57 eller S63. Et kart som gir oversikt over hele verden, er forhåndsinstallert i systemet. De obligatoriske og detaljerte kartene må installeres under installasjon og konfigurasjon av systemet. Hvis du vil ha mer informasjon om prosedyren for kartinstallasjon, kan du se "Installere kart" på side 20. Introduksjon E5024 ECDIS Brukerhåndbok 9

10 2 Brukergrensesnittet Hovedpanelet Hovedpanelet er delt inn i forhåndsdefinerte områder, som vist i figuren nedenfor. Knap p Beskrivelse 1 Markøravlesning 2 Kartområde 3 Varslinger 4 Indikasjoner 5 Kartinformasjon 6 Instrumentfelt 7 Hurtigtaster 8 Menyknapp 9 Mann over bord-knapp 10 Oversiktskart 11 Navigasjonspanel 12 Valgt mål 13 Zoomknapper 14 Panelmeny 15 Målinformasjon 10 Brukergrensesnittet E5024 ECDIS Brukerhåndbok

11 Hurtigtaster Ú Merk: Noen av hurtigtastene har en lysindikator som kan være grønn eller gul. Grønt betyr standard ECDIS-modus, og gult angir en modus som ikke er en ECDIS-modus. Ett klikk på en hurtigtast med en gul indikator tilbakestiller til ECDIS-modus. Meny klikk for å åpne hovedmenyen Visningsmodus klikk for å gå tilbake til standardmodus høyreklikk for å vise alternativer for visningsmodus Følg eget fartøy Klikk for å flytte kartvisningen til fartøyets posisjon og deretter følge fartøyet. Fartøyets posisjon på kartet avhenger av brukerinnstillinger Retning klikk for å gå gjennom alternativene for kartretning høyreklikk for å vise alternativer Bevegelse klikk for å aktivere/deaktivere alternativer for fartøybevegelse høyreklikk for å vise alternativer Ny rute klikk for å starte opprettingen av en ny rute Stopp rute klikk for å stoppe navigasjonen langs en aktiv rute Lag klikk for å slå AV alle lagalternativer høyreklikk for å vise alternativer Mål klikk for å aktivere/deaktivere målefunksjonen Palett klikk for å gå tilbake til nattpaletten når panelet med rødt og svart er valgt høyreklikk for å vise palettalternativer Lysstyrke klikk for å gå tilbake til kalibrert lysstyrke for den valgte paletten Mann over bord (MOB) klikk for å opprette et MOB-veipunkt på fartøyets posisjon høyreklikk for å fjerne enkelte eller alle MOB-veipunkt Brukergrensesnittet E5024 ECDIS Brukerhåndbok 11

12 Hovedmenyen Hovedmenyen brukes til å velge alternativer og konfigurere systemet. Menyen vises ved å velge knappen Menu (Meny). Du aktiverer menyelementer og aktiverer/deaktiverer avmerkingsbokser ved å velge dem. En undermeny er angitt med en pil øverst til venstre. Velg denne pilen hvis du vil gå tilbake til forrige menynivå. Du lukker menyen ved å velge knappen X. Panelmenyen Panelmenyen gir rask tilgang til oppretting av ruter og sjøfartsobjekter, og til visning av detaljer om kart og objekter. Panelmenyen vises ved å trykke på høyre tast på styrekulen. Innholdet på panelmenyen avhenger av om det er objekter under markøren når du trykker på høyre tast på styrekulen. Standard panelmeny Panelmeny ved høyreklikking på et mål 12 Brukergrensesnittet E5024 ECDIS Brukerhåndbok

13 Dialogboksene med innstillinger De ulike dialogboksene med innstillinger brukes til å konfigurere ECDIS-systemet. Alle dialogbokser med innstillinger vises som et fullskjermspanel. Underdialogbokser er angitt øverst i dialogboksen, som vist nedenfor. Du lukker en dialogboks med innstillinger ved å velge knappen X. Brukergrensesnittet E5024 ECDIS Brukerhåndbok 13

14 Informasjonslinjen Informasjonslinjen inneholder tids- og posisjonsavlesninger fra en EPFS-sensor (elektronisk system for fastlegging av posisjon), sammen med indikatorer for systemets hovedsensorer. Når det finnes flere sensorer, vises informasjonen for sensoren med den høyeste prioriteten som mottar data. Gyldige sensorer er angitt med et blått omriss. Manglende sensorer eller sensorer som sender ut ugyldige eller dårlige data, har et rødt omriss. Navigasjonspanelet Navigasjonspanelet aktiveres automatisk når du begynner å navigere langs en rute. Se informasjon i "Seile langs en forhåndsdefinert rute" på side 49. Oversiktskartet Du kan bruke oversiktskartet til å vise en oversikt eller et detaljert kart, avhengig av fartøyets posisjon og kartskalaen i hovedkartvinduet. Kartet vises alltid med nord oppover på dette panelet. Det er ingen indikasjon på knappen Vessel (Fartøy) hvis fartøyet ikke vises på oversiktskartet. 14 Brukergrensesnittet E5024 ECDIS Brukerhåndbok

15 Lag E5024-systemet organiserer informasjon fra kartoverlegg i separate lag. Du aktiverer og deaktiverer disse lagene fra alternativet Layers (Lag) på hovedmenyen. Du kan aktivere og deaktivere alle lag med unntak av Mariner objects (Sjøfartsobjekter) ved å høyreklikke på hurtigtasten Layers (Lag). Hvis et annet lag enn Mariner objects (Sjøfartsobjekter) er aktivert, er lysindikatoren på hurtigtasten Layers (Lag) gul. Du deaktiverer alle lag med unntak av Mariner objects (Sjøfartsobjekter) ved å venstreklikke på hurtigtasten Layers (Lag). Radaroverlegg Hvis en Simrad ARGUS-radar er koblet til systemet, kan du vise radaroverlegg på kartet. Ú Merk: Radaroverlegget må være slått PÅ for å kunne se radarbildet som et overlegg på kartet. Brukergrensesnittet E5024 ECDIS Brukerhåndbok 15

16 Objektinformasjon Du finner informasjon om et objekt i dialogboksen Object information (Objektinformasjon). Dialogboksen vises ved å flytte markøren til objektet og klikke med høyre markørtast. Dialogboksen viser en liste med informasjon for det valgte objektet/området samt markørposisjonen da høyre markørtast ble trykket. Antallet objekter i dialogboksen Object information (Objektinformasjon) avhenger av tilgjengelig informasjon for det valgte området. Du viser detaljert objektinformasjon ved å velge et objektelement i dialogboksen. Ulike ikoner er tilgjengelige i dialogboksen Object information (Objektinformasjon): Uthever objektet på kartet, og flytter sentrum av kartet til det valgte objektet. Viser en tekstfil med ytterligere objektinformasjon i et separat vindu. Viser en bildefil som er knyttet til det valgte objektet. 16 Brukergrensesnittet E5024 ECDIS Brukerhåndbok

17 Skjermtastatur Det vises som standard et virtuelt tastatur når det er nødvendig å angi brukerinformasjon i dialogbokser. Tastaturet brukes ved å velge de virtuelle tastene. Du fjerner tastaturet fra panelet ved å velge X øverst til høyre. Du kan velge å deaktivere tastaturet fra panelet System Settings (Systeminnstillinger). Brukergrensesnittet E5024 ECDIS Brukerhåndbok 17

18 3 Grunnleggende betjening Oppstart E5024-systemet bør stå med strømtilførselen PÅ. Hvis det ikke finnes noen ekstern på/av-bryter, kan du slå PÅ systemet ved å trykke på På/avknappen på E5000-prosessorenheten. Når systemet slås på, startes operativsystemet og deretter automatisk E5024-programmet. Når systemet blir slått på etter første initialisering, starter det med innstillingene som var aktive da systemet ble slått av. Slå av systemet Hvis ingen ekstern på/av-knapp er installert, slår du av E5024 ved å holde inne på/av-tasten på E5000-prosessorenheten. Bruke styrekulen Styrekulen brukes til å plassere markøren på skjermen og manøvrere på menyer og i dialogbokser. Styrekuletastene har følgende funksjoner: Venstre tast: Brukes til å klikke på knapper og betjene menyer. Høyre tast: Brukes til å vise dialogboksen Object information (Objektinformasjon). Se "Objektinformasjon" på side 16 Rullehjulet: Brukes til å øke/redusere kartskalaen, rulle oppover/nedover i lister og redigere verdier i tekstbokser. Styrekulen: Brukes til å flytte markøren på skjermen. Styrekulen kan også brukes til å panorere kartet ved å holde inne venstre tast. Justere lysstyrken i visningen Lysstyrke Skjermens lysstyrke justeres med pluss- og minusknappene på M5024-skjermen. M5024-skjermen er fargekalibrert fra fabrikken, og skjermens lysstyrke er justert for å være i henhold til ECDIS-standarden. ECDIS-godkjent lysstyrkeinnstilling er angitt med en grønn indikator på hurtigtasten BRILL (KLAR). Hvis lysstyrken endres på M5024-skjermen, blir indikatoren gul. Du kan tilbakestille til ECDIS-godkjente lysstyrkeinnstillinger ved å velge hurtigtasten BRILL (KLAR). 18 Grunnleggende betjening E5024 ECDIS Brukerhåndbok

19 Visningspaletter Fire visningspaletter er tilgjengelige for optimal fargekontrast under ulike lysforhold. Paletten Red and Black (Rødt og svart) er ikke inkludert i ECDIS-standarden. Når denne paletten er valgt, vises en gul indikator på knappen Palette (Palett). Lysstyrken i visningen angis ved hjelp av knappen Palette (Palett): Høyreklikk for å vise og velge palettalternativer. Venstreklikk for å gå tilbake til ECDIS-godkjent palett. Advarsel: Detaljer på kartet kan være mindre synlige når en av de mørke palettene er valgt. Du kan øke lesbarheten i kartet for de mørke palettene ved å velge alternativet for to farger i innstillingene for fremstilling. Se "Innstillinger for fremstilling" på side 24. Velge kartskala Gjeldende kartskala vises på panelet Chart Info (Kartinformasjon). Slik endrer du kartskalaen: rulle opp/ned med rullehjulet bruke zoomknappene på kartpanelet Velg den midterste zoomknappen for å velge den beste tilgjengelige skalaen for fartøyets posisjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Opprettholde best skala" på side 27. Flytte kartets sentrum Du flytter kartet ved å gjøre følgende: panorere (flytte markøren samtidig som du holder inne venstre markørtast) venstreklikke for å sentrere kartet rundt den gjeldende markørposisjonen venstreklikke på panelet for avlesning av markøren og deretter angi den valgte posisjonen for kartets sentrum Du kan også flytte kartet til en rute eller til et valgt kart. Du finner mer informasjon i "Vise en rute" på side 44 og "Kartkataloger" på side 51. Grunnleggende betjening E5024 ECDIS Brukerhåndbok 19

20 4 Installere kart Installere kart fra NavStick E5024-systemet leveres med et forhåndsinstallert oversiktskart. Detaljerte kart for hele verden er tilgjengelige på NavStick USB-stasjonen som følger med systemet. Kartene installeres og opprettholdes ved hjelp av følgende tjenester: NavTracker et tilpasset nettgrensesnitt fra NAVTOR som gir navigatøren og skipsledelsen full oversikt over kartbruk, historikk for kartoppdatering og karthåndtering. Det tilpassede nettgrensesnittet NavTracker opprettes og påloggingsdetaljer sendes til brukeren når kartene kjøpes. NavSync et PC-program fra NAVTOR som brukes til å motta og oppdatere innholdet på NavStick. Systemet tillater installasjon og bruk av kart i formatet S57 og S63 fra andre kartleverandører. Se "Installere kart fra andre leverandører" på side 22. Følgende trinn må utføres før kartene kan kopieres fra NavStick til E5024-systemet: 1. Send brukertillatelseskoden til Navico. 2. Verifiser kartabonnementet fra nettstedet for NavTracker. 3. Oppdater innholdet på NavStick slik at det inkluderer kartoppdateringer og karttillatelseskoder. 4. Kopier innhold fra NavStick til E5024-systemet. De neste delene beskriver de nødvendige trinnene mer detaljert. Sende brukertillatelseskoden til Navico Du må få en karttillatelseskode fra Navico før kartene kan installeres fra NavStick. Systemets brukertillatelseskode må sendes til Navico for å kunne motta denne koden. Systemets brukertillatelseskode genereres automatisk på E5000-datamaskinen. Hvis E5000 blir byttet ut, må en ny brukertillatelseskode sendes til Navico for at kartene skal kunne brukes. Sett inn et kort i SD-kortsporet eller en minnepinne i USB-porten på E5000, og lagre brukertillatelseskoden fra dialogboksen System Settings (Systeminnstillinger). Send denne koden til Navico via e-post på Merk: Du kan IKKE lagre brukertillatelseskoden på NavStick. 20 Installere kart E5024 ECDIS Brukerhåndbok

21 Verifisere eller endre kartabonnementet Når Navico mottar brukertillatelsen fra fartøyet og kartabonnementet inngås, oppretter Navico en egendefinert konto og et egendefinert nettsted i NAVTOR NavTracker. Du kan vise og håndtere abonnementet fra dette nettstedet. Du logger på dette systemet via en nettleser (http://navtracker.navtor.com/). Du kan bruke en app på iphone, itouch eller ipad til å vise NavTracker-informasjon. 1. Logg på NavTracker. 2. Angi e-postadressen og passordet du mottok fra Navico da abonnementet ble inngått. 3. Logg på for å komme til det egendefinerte NavTracker-nettstedet. 4. Last ned brukerveiledningen for NavTracker hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du bruker NavTracker. 5. Verifiser at abonnementet er riktig, eller be om endringer i henhold til retningslinjene i brukerveiledningen for NavTracker. Når dette er fullført, oppdaterer NavTracker-systemet abonnementsinformasjonen. Kartoppdateringer og karttillatelseskoder for de innkjøpte kartene klargjøres. Disse kartoppdateringene og karttillatelseskodene lastes ned til NavStick ved hjelp av NavSyncprogrammet. Ú Merk: Bildene fra NavTracker-systemet er bare ment som eksempler. Oppdatere innholdet på NavStick Når kartabonnementet inngås, klargjøres tilgjengelige kartoppdateringer og karttillatelseskoder for de innkjøpte kartene. Disse filene lastes ned til NavStick ved hjelp av programmet NAVTOR NavSync. 1. Last ned og installer NavSync-programmet på PC-en fra - NavSync-ikonet legges til på skrivebordet når installasjonen er fullført. 2. Sett inn NavStick på PC-en. 3. Dobbeltklikk på NavSync-ikonet for å starte programmet. 4. Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere innholdet på NavStick med de nyeste tilgjengelige kartene. Installere kart E5024 ECDIS Brukerhåndbok 21

22 Kopiere innholdet fra NavStick til E5024-systemet 1. Sett inn NavStick med kartene og lisenskoden i USB-stasjonen på E5000-prosessoren. 2. Åpne menyen Chart management (Karthåndtering), og velg Install charts (Installer kart). 3. Velg Find and install charts (Søk etter og installer kart). - NavStick blir nå automatisk gjenkjent i systemet, og innholdet vises. 4. Velg kartene du vil installere. Valgte kart og lisenskoder kopieres når til geodatabasen NAVSTICK-NAVTOR. Installere kart fra andre leverandører Kartleverandørene har ulike prosedyrer for utsending av karttillatelseskoder og kart. For andre kartleverandører enn NAVTOR må du installere karttillatelser før kart kan kopieres til systemet. Se dokumentasjonen fra leverandøren for å få mer informasjon. Ú Merk: Vær oppmerksom på at en DVD-stasjon IKKE er inkludert i typegodkjenningen for E5024. Hvis du må ha en DVD-stasjon for å kunne installere kart, må stasjonen fjernes når den ikke er i bruk. Karttillatelser kopieres til systemet ved hjelp av menyalternativet Install permits (Installer tillatelser). 22 Installere kart E5024 ECDIS Brukerhåndbok

23 Når karttillatelser er installert, må kartene kopieres fra en USB- eller SD-stasjon til E5024- systemet ved hjelp av menyalternativet Find and install charts (Søk etter og installer kart). Velge kart for visning Alle kartdatabaser som er installert i E5024-systemet, er oppført i Chart Library (Kartbibliotek). Velg alternativet Display (Vis) for kartdatabasene du vil bruke. Hvis du har flere tilgjengelige databaser, kan du velge å vise flere kart. Systemet vil imidlertid bare vise ett kart om gangen og vil automatisk velge det beste tilgjengelige kartet basert på fartøyets posisjon. Installere kart E5024 ECDIS Brukerhåndbok 23

24 5 Konfigurere kartpanelet Kartinnstillinger Kartinnstillingene er delt inn i tre logiske grupper, som beskrevet i delene nedenfor. Innstillinger for fremstilling 24 Konfigurere kartpanelet E5024 ECDIS Brukerhåndbok

25 Visningsinnstillinger for dybde Det finnes ulike innstillinger som kan visualisere dybdene og dybdeområdet: Shallow contour (Grunn kontur): Grense for grunt vann. Dybde under grunn kontur vises med mørkeblå farge. Safety contour (Sikkerhetskontur): Kontur i forhold til eget fartøy. Brukes i systemet for å skille mellom sikkert og usikkert farvann. Dybder mellom innstillingene for sikkerhetskontur og grunn kontur vises med mellomblå farge. Deep contour (Dyp kontur): Grense for dypt vann. Dybder mellom innstillingene for dyp kontur og sikkerhetskontur vises med lyseblå farge. Safety depth (Sikkerhetsdybde): Skipets dypgang pluss avstand under kjøl. Loddskudd vises med svart farge hvis de er lik eller grunnere enn innstillingene for sikkerhetsdybde. Loddskudd vises med grå farge hvis de er dypere enn den angitte verdien. Color mode (Fargemodus): Antallet farger som brukes til å angi dybde: Modus med to farger: utrygt farvann (fra konturen på 0 meter til sikkerhetsdybden) og trygt farvann (fra sikkerhetsdybden og dypere). Modus med fire farger: Svært grunt område (fra konturen på 0 meter til grunn kontur), middels grunt område (fra grunn kontur til sikkerhetskontur), middels dypt område (fra sikkerhetskontur til dyp kontur) og svært dypt område (fra dyp kontur og dypere). Shallow pattern (Grunt mønster): Fyller det grunne området fra kystlinjen til sikkerhetskonturen med et parallelt mønster. Modus med to farger Modus med fire farger Grunt mønster Fremstillingsstil Du kan velge å vise kartsymbolene i fremstillingsstilen S52 eller i fremstillingsstilen INT1. Fremstillingsstilen S52 viser kartsymbolene i henhold til ECDIS-standarden, mens stilen INT1 viser kartsymbolene og fargene slik det kreves for symboler og forkortelser som brukes på utgitte Admiralty-kart. Andre innstillinger for fremstilling Chart symbol size (Størrelse på kartsymbol): Alternativ for å velge størrelsen på kartsymboler. Symbolized boundaries (Symbolgrenser): Viser grenselinjer som symboler i stedet for som vanlige linjer. Paper chart symbols (Papirkartsymboler): Viser navigasjonshjelpemidler som papirkartsymboler i stedet for som forenklede symboler. Vær oppmerksom på at dette alternativet bare er tilgjengelig for fremstillingsstilen S52. Light sector legs in real length (Lyssektoretapper i reell lengde): Viser lyssektoretapper i reell lengde i stedet for som korte linjer. Danger symbol (Faresymbol): Viser farlige objekter med et faresymbol. Konfigurere kartpanelet E5024 ECDIS Brukerhåndbok 25

26 Kartobjekter E5024 har fire visningsmodi. Modiene Base (Basis), Standard og Fullhar forhåndsdefinerte standardobjekter som vises. I tillegg inkluderer disse modiene valgfrie objekter som kan aktiveres manuelt. For modusen Custom (Egendefinert) kan alle kartobjekter velges manuelt. Du velger visningsmodus ved å høyreklikke på hurtigtasten Mode (Modus), og du bruker dialogboksen med innstillinger for kartobjekter til å konfigurere hvilket valgfritt kartobjekt som skal vises i hver modus. Ú Merk: Modusen Standard er standardmodusen i ECDIS. Hvis en annen modus er valgt, er dette angitt med en gul indikator på hurtigtasten Mode (Modus). Du kan gå tilbake til modusen Standard ved å velge hurtigtasten Mode (Modus). 26 Konfigurere kartpanelet E5024 ECDIS Brukerhåndbok

27 Navigasjonsinnstillinger Kartretning Det finnes flere alternativer for hvordan kartet roteres på panelet. Du velger alternativene ved å høyreklikke på hurtigtasten for kartretning. North-up (Nord opp): Viser kartet med nord oppover. Tilsvarer den vanlige retningen på nautiske kart. Course-up (Kurs opp): Viser kartet med fartøyets kurs over grunn rettet oppover. COG mottas fra den aktive EPFS-sensoren. Head-up (Retning opp): Viser kartet med fartøyets retning rettet oppover. Retningsinformasjon mottas fra et gyrokompass eller fra en maritim sendeenhet for retning. Hvis retningen ikke er tilgjengelig, brukes COG fra aktiv GPS. Track-up (Spor opp): Roterer kartet i retningen for neste veipunkt når du navigerer etter en rute. Hvis du ikke navigerer, brukes Retning opp til navigering startes. Nord-pilen øverst til venstre på panelet viser retningen mot nord. Navigasjonsområde Innstillingen for navigasjonsområdet definerer hvor fartøyet vises i kartvisningen. Fixed position (Fast posisjon): Brukes til å angi hvor på skjermen du vil vise fartøyet. Trykk på knappen Set position (Angi posisjon) for å lukke dialogboksen og vise kartpanelet, der du kan velge foretrukket posisjon for fartøyet manuelt. Visningen returnerer til å vise fartøyet i denne posisjonen hver gang du trykker på hurtigtasten Vessel (Fartøy). Area (Område): Brukes til å definere navigasjonsområdet manuelt for sann og relativ bevegelse. I sann bevegelse tegnes kartet på nytt med fartøyet i den utvendige sirkelen når fartøyet når den innvendige sirkelen. I relativ bevegelse er fartøyets posisjon på kartet i den utvendige sirkelen. Advarsel: Alternativene for navigasjonsområdet må brukes med forsiktighet. Sikker navigasjon må tas i betraktning når fartøyets posisjon og område skal velges manuelt! Opprettholde best skala Når alternativet Keep best scale (Oppretthold best skala) er valgt, vises kartet automatisk med den største skalaen som er tilgjengelig for fartøyets gjeldende posisjon. Konfigurere kartpanelet E5024 ECDIS Brukerhåndbok 27

28 Ú Merk: Alternativet Keep best scale (Oppretthold best skala) blir deaktivert når du zoomer i kartet manuelt. Du kan vise beste tilgjengelige skala midlertidig ved å trykke på zoomeknappen for best skala, men dette aktiverer ikke alternativet Keep best scale (Oppretthold best skala). Visningsinnstillinger for eget fartøy Du velger hvordan ditt eget fartøy skal vises på kartpanelet, i dialogboksen Visningsinnstillinger for fartøy. Følgende alternativer er tilgjengelige: Velocity vector settings (Innstillinger for fartsvektor): Fartsvektor for fartøyet er en vektor som forutser fartøyets posisjon om en angitt tidsperiode, basert på gjeldende hastighet og kurs. To fartsvektorer er tilgjengelige: Fartsvektor over grunn, basert på hastighet over grunn og kurs over grunn, og fartsvektor gjennom vann, basert på hastighet gjennom vann og retning. Du velger vektorlengden i minutter og tiden mellom markeringene på vektoren. Heading line (Kurslinje): Kurslinjen vises fra fartøyets baug i retningen baugen peker mot. Kurslinjen tegnes med en heltrukket linje. Path predictor (Forutsett bane): Du kan vise en vektor for forutsett bane sammen med fartsvektorene. Forutsett bane er basert på hastighet over grunn, kurs over grunn og svinghastighet. True scale outline (Reelt skalaomriss): Viser fartøyet med et symbol i reell skala på den store kartskalaen. Symbolstørrelsen er basert på egenskapsinnstillingene for fartøyet. Show secondary/show secondary past track (Vis sekundær / Vis sekundære tidligere spor): Viser fartøyets tidligere posisjon og tidligere spor som er avlest fra de sekundære sensorene. Data fra sensoren som er i bruk, tegnes med svarte linjer. Hvis det finnes gyldige data fra sensorer som ikke er i bruk, vises disse med grå farge. Radar antenna position (Radarantenneposisjon): Angir radarantenneposisjonen på omriss eller symbol for eget fartøy. Past track settings (Innstillinger for tidligere spor): Viser fartøyets tidligere spor på kartet. Du velger sporlengden i minutter og tiden mellom markeringene på sporet. Lengden på det tidligere sporet, tidsmarkeringer og tilbakestillingsalternativet har innvirkning på spor for både primære og sekundære sensorer. 28 Konfigurere kartpanelet E5024 ECDIS Brukerhåndbok

29 Fartsvektorer Primære og sekundære sensorer Reelt skalaomriss med radarantenneposisjon Kartsymboler Alle kartsymboler som brukes i E5024-systemet, kan vises på følgende måte: 1. Åpne panelet Chart library (Kartbibliotek). 2. Åpne kartkatalogen for databasen Chart1 (Kart1). 3. Velg ikonet Display Object (Vis objekt) for ett av datasettene i databasen. - Visningen flytter og skalerer kartet slik at alle symboler i det valgte datasettet vises. 4. Høyreklikk på et symbol for å vise objektinformasjon. 5. Gå tilbake til panelet Chart library (Kartbibliotek) og velg foretrukket kartdatabase for å gå tilbake til vanlig bruk. Konfigurere kartpanelet E5024 ECDIS Brukerhåndbok 29

30 6 Verktøy for trygg navigasjon Mann over bord Hvis det oppstår en nødssituasjon, kan du lagre et veipunkt for mann over bord (MOB) på fartøyets nåværende posisjon ved å velge hurtigtasten MOB. Peiling og område fra MOB til fartøyets posisjon vises på kartet. Hvis du flytter markøren til markeringen og trykker på venstre markørtast, vises MOBposisjonen i dialogboksen Object information (Objektinformasjon). En MOB kan ikke flyttes. Individuelle eller alle MOB-er fjernes ved å høyreklikke på knappen MOB. Angi en alarmsone rundt fartøyet Alternativet Grounding check (Grunnstøtingskontroll) brukes til å advare brukeren mot farlige objekter og objekter som krever forsiktighet, innenfor en angitt sone foran og rundt fartøyet. Hvis det finnes et objekt innenfor alarmsonen, vises det en navigasjonsadvarsel på varslingspanelet. Denne advarselen blir værende på alarmpanelet så lenge forholdet vedvarer. Følgende verdier må defineres: dybden under kjølen som kreves for å passere over et objekt under vann høyden som kreves for at fartøyet skal kunne passere under et kryssende objekt i luften varslingstid eller sikkerhetsavstand formen på alarmsonen Du kan velge å vise alarmsonen på kartet. 30 Verktøy for trygg navigasjon E5024 ECDIS Brukerhåndbok

31 Alarmsone: sektor Alarmsone: kardioid Ú Merk: Hvis alarmsonen vises på kartet, blir farlige objekter i sonen angitt med rødt, og objekter som krever forsiktighet, blir angitt med gult. Det er ingen angivelse av farlige objekter i alarmsonen hvis alarmsonen ikke vises på kartet. Vise informasjon om forholdsregler for navigasjon Forholdsregler for navigasjon vises på varslingspanelet. Du viser detaljer om en forholdsregel ved å høyreklikke på Navigational caution (Forholdsregel for navigasjon). Vise avstandslinjer og soneringer Systemet tilbyr to alternativer for angivelse av en avstand fra fartøyet til andre kartobjekter: parallelle indekslinjer Avstandsringer Ú Merk: Indekslinjer og avstandsringer aktiverer ikke alarmer eller advarsler. Verktøy for trygg navigasjon E5024 ECDIS Brukerhåndbok 31

32 Parallelle indekslinjer Én eller to indekslinjer kan plasseres på kartet. En enkelt indekslinje brukes til å visualisere en avstand til fartøyet eller objekter på land, enten parallelt med eller foran fartøyet. To indekslinjer kan brukes til å angi en korridor. Dette brukes vanligvis til å visualisere et område du vil manøvrere i. Peilingen for en indekslinje måles fra retningen for sann nord. Hvis du vil tegne en linje parallelt med fartøyet, må peilingen være lik fartøyets reelle retning. Hvis du vil tegne en peilelinje på motsatt side av fartøyet, må peilingen være forskjøvet med 180. Ú Merk: Peilingen av parallelle indekslinjer følger ikke fartøyets retning! Avstanden til en indekslinje måles langs en vinkelrett linje fra CPR (felles referansepunkt) for eget fartøy til indekslinjen. Én indekslinje vinkelrett i forhold til fartøyets retning Indekslinjer parallelt med fartøyets retning Avstandsringer Avstandsringene brukes til å angi opptil ti sirkulære avstander til fartøyet. Ringene er faste i forhold til fartøyet og flytter seg sammen med fartøyet. Du definerer avstanden fra fartøyet til den første avstandsringen samt trinnene mellom ringene. Måle avstand og peiling Markørpanelet viser markørens koordinater, område og peiling fra fartøyet til markøren. Du kan derfor bruke markøren til å måle en avstand fra fartøyet til hvilket som helst kartobjekt. Du kan også bruke funksjonen for elektroniske peilelinjer (EBL) og variabel områdemarkering (VRM) til å måle avstand og peiling. 1. Velg hurtigtasten Measure (Mål) for å aktivere funksjonen for EBL/VRM - Det tegnes en sirkel med sentrum i fartøyets posisjon - Et informasjonspanel nederst til høyre på skjermen viser område og reell peiling fra sirkelens sentrum til markørposisjonen. Den første linjen viser område og peiling langs storsirkellinjen, mens den andre linjen viser område og peiling langs loksodromen. 2. Flytt markøren til objektet du vil måle område og peiling til. 32 Verktøy for trygg navigasjon E5024 ECDIS Brukerhåndbok

33 3. Flytt markøren til et objekt og trykk på venstre markørknapp for å flytte sirkelens sentrum. Deretter kan du flytte markøren for å måle avstanden mellom nytt sirkelsentrum og et annet objekt på kartet. 4. Trykk på den venstre markørtasten på nytt for å flytte sirkelens sentrum tilbake til fartøyet. Du stopper målefunksjonen ved å velge hurtigtasten Measure (Mål) på nytt. Navigasjonsberegninger Geodesic calculation (Geodetisk beregning) Dette er et verktøy som brukes til å beregne en posisjon basert på et kjent startpunkt, peilingen og avstanden til posisjonen du vil beregne. Du kan også utføre beregningen i motsatt rekkefølge og beregne peiling og avstand mellom to kjente punkt. Du kan velge om du vil bruke beregning med loksodromer eller storsirkler. Storsirkelapproksimasjon Systemet kan beregne veipunkt mellom to koordinater ved hjelp av storsirkelutregning. 1. Angi breddegrad og lengdegrad for start- og sluttpunkt for ruten. 2. Velg metode for plassering av veipunktene, enten med lik avstand eller med lik bue. 3. Velg avstand mellom veipunktene. 4. Velg Calculate (Beregn) for å vise listen over de beregnede veipunktene. Datum transformation (Datumoverføring) Denne funksjonen brukes til å konvertere posisjonsinformasjon fra det aktive datasettformatet til et valgt måldataformat. Angi breddegrad og lengdegrad, og velg knappen Forward (Fremover) eller (Omvendt) for å konvertere posisjonen til det valgte formatet. Beregne fartøyets posisjon manuelt Når ingen GPS er tilgjengelig, kan funksjonen Lines Of Position (LOP, Posisjonslinje) brukes til å beregne fartøyets posisjon. LOP-ene kan posisjoneres basert på kjent peiling og/eller avstand til de valgte objektene. Følgende retningslinjer gjelder: To LOP-er for peiling eller to LOP-er for avstand vil gi deg en unøyaktig posisjon. Tre LOP-er for peiling gir en nøyaktig posisjon hvis lengden på linjen fra objektene til kryssingspunktet er mindre enn 0,5 nautisk mil. En kombinasjon av én LOP for peiling og én LOP for avstand gir en nøyaktig posisjon. Verktøy for trygg navigasjon E5024 ECDIS Brukerhåndbok 33

34 Systemet beregner automatisk en anslått posisjon basert på de plottede LOP-ene. Du kan bruke denne informasjonen til å oppdatere posisjonen for eget skip under bruk av bestikkregning. I eksemplet og illustrasjonene nedenfor brukes to LOP-er for peiling til å beregne posisjonen. 1. Velg Manual observation (Manuell observasjon) på menyen Tools (Verktøy) for å vise menyen for manuell observasjon. 2. Velg det tomme feltet Latitude (Breddegrad) i tabellen Observation points (Observasjonspunkt) Objektet er merket med P1 og et observasjonsobjektsymbol, og objektets koordinater er oppført i tabellen Observation points (Observasjonspunkt). Flytt markøren til det første observasjonspunktet på kartet, og trykk på venstre markørknapp. - Det legges til en ny tom rad i tabellen Observation points (Observasjonspunkt). 4. Dobbeltklikk i ett av feltene for observasjonspunkt hvis du vil redigere posisjonen manuelt. 5. Velg identifikasjonen for utstyret som brukes til å måle peilingen til observasjonspunktet, og angi peilingen til observasjonspunktet. - Den første LOP-en for peiling tegnes på kartet basert på inndataverdiene. 6. Gjenta trinn 2, 3, 4 og 5 for å plassere det andre observasjonspunktet (P2). - Den andre LOP-en tegnes på kartet basert på inndataverdiene. - Tidligere utførte målinger blir automatisk korrigert i henhold til avstanden eget skip har tilbakelagt mellom målingene. 7. Velg knappen Calculate (Beregn) for å bekrefte posisjonen av observasjonspunktene og målingen. - Den beregnede posisjonen vises øverst til høyre på menyen for manuell observasjon, og den anslåtte posisjonen (EP) angis på kartet. 34 Verktøy for trygg navigasjon E5024 ECDIS Brukerhåndbok

35 8. Velg knappen Accept (Godta) for å bruke den beregnede posisjonen til bestikkregning. - Verdiene for bestikkregning oppdateres. - Den merkede posisjonen på kartet endres fra EP til DR. 9. Velg Enable correction (Aktiver korrigering) hvis du vil oppdatere bestikkregningsposisjonen manuelt. Fartøyets ikon flyttes til den beregnede bestikkregningsposisjonen. Verktøy for trygg navigasjon E5024 ECDIS Brukerhåndbok 35

36 7 Andre fartøy på kartpanelet Bevegelsene til andre fartøy kan vises på kartet ved å koble et AIS-system eller en ARPA-radar til E5024. Brukeren kan bli varslet om potensielt farlige mål og tap av kommunikasjon med et mål. AIS- og ARPA-mål vises i separate lag. Lagene kan aktiveres/deaktiveres ved å høyreklikke på hurtigtasten Layers (Lag). Ú Merk: Hvis et annet lag enn Mariner objects (Sjøfartsobjekter) er aktivert, er lysindikatoren på hurtigtasten Layers (Lag) gul. Du deaktiverer alle lag med unntak av Mariner objects (Sjøfartsobjekter) ved å venstreklikke på hurtigtasten Layers (Lag). AIS-mål AIS-målsymboler Følgende ikoner brukes for AIS-mål i E5024-systemet: Symbol Beskrivelse Sovende AIS-mål, justert etter mottatt retningsinformasjon eller med COG-informasjon, hvis retning ikke er tilgjengelig. Aktivt AIS-mål med kurslinje, SOG/COG (prikket linje) og tidligere spor. Aktivt AIS-mål med kurslinje og SOG/COG (prikket linje), og med angitt svingretning. Valgt AIS-mål, angitt med et kvadrat (en prikket linje) rundt målsymbolet. Farlig AIS-mål, angitt med en tykk rød linje. Symbolet blinker til målalarmen bekreftes av operatøren. Aktiv AIS SART (AIS-sender for søk og redning). Aktiv AIS-basestasjon Aktive reelle ATON (hjelpemidler for navigasjon) Aktive virtuelle ATON Tapt AIS-mål, angitt med utkryssede linjer midt på målsymbolet. Symbolet befinner seg på posisjonen som sist ble mottatt fra målet. Ú Merk: Et symbol er tegnet med prikket linje hvis kollisjonsunngåelse ikke kan beregnes. 36 Andre fartøy på kartpanelet E5024 ECDIS Brukerhåndbok

37 Visningsinnstillinger for AIS-mål Du velger hvordan AIS-mål skal vises på kartpanelet, i dialogboksen Visningsinnstillinger for AIS. Velocity vector (Fartsvektor): Forutsett posisjon for målet om en angitt tidsperiode, basert på målets gjeldende hastighet og kurs over grunn (SOG og COG). Tidsmarkeringer og trinn mellom hver markering kan defineres og legges til i visningen. Path predictor (Forutsett bane): Forutsett vektor basert på hastighet over grunn (SOG), kurs over grunn (COG) og svinghastighet. Past track (Tidligere spor): Målets spor i løpet av en angitt tidsperiode. Tidsstempler kan legges til på sporlinjen. True scale outline (Reelt skalaomriss): Viser målene som symboler i reell skala på den store kartskalaen. Den viste størrelsen er basert på målene som mottas i målets AIS-meldinger. Heading line (Kurslinje): Målets kurs og til slutt svingretning som peker i retning av svingen. Range circles (Områdesirkler): Sirkler som legges til i forhold til posisjonen til eget fartøy, for å vise områdene der et mål er synlig, aktivt eller definert som farlig. Target label (Måletikett): Målnavn som mottatt i AIS-meldingen. Konfigurere AIS-mål Du bruker dialogboksen AIS Configuration (AIS-konfigurasjon) til å angi avstanden for når et AIS-mål skal være synlig, aktivert og regnet som farlig. Fra denne dialogboksen definerer du også når et tapt AIS-mål skal fjernes fra kartvisningen. Ú Merk: Du kan velge å vise avstandsgrensene. Se Visningsinnstillinger for AIS-mål. Andre fartøy på kartpanelet E5024 ECDIS Brukerhåndbok 37

38 Radarmål Radarmålsymboler Følgende symboler brukes for radarmål i E5024-systemet: Symbol Beskrivelse Sporet radarmål med fartsvektor. Valgt radarmål, angitt med et kvadrat (en prikket linje) rundt målsymbolet. Farlig radarmål, angitt med en tykk rød linje. Symbolet blinker til målalarmen bekreftes av operatøren. Det forblir rødt til systemet ikke lenger definerer det som et farlig mål. Tapt radarsymbol, angitt med utkryssede linjer midt på målsymbolet. Symbolet befinner seg på posisjonen som sist ble mottatt fra målet. Referansemål. Visningsinnstillinger for radarmål Du velger hvordan radarmål skal vises på kartpanelet, i dialogboksen Visningsinnstillinger for radarmål. Konfigurere radarmål Du angir avstanden for når et radarmål skal defineres som farlig, i dialogboksen Radar Configuration (Radarkonfigurasjon). Fra denne dialogboksen kan du også definere tidsgrenser for når et mål skal regnes som tapt, og når det skal fjernes fra kartpanelet. 38 Andre fartøy på kartpanelet E5024 ECDIS Brukerhåndbok

39 Vise målinformasjon Du kan vise en liste over alle sporede mål og grunnleggende informasjon for alle mål ved hjelp av menyalternativet Targets (Mål). Denne listen viser alle sporede mål, uavhengig av visningsinnstillingene for AIS- eller radarmål. Eksemplet nedenfor viser en liste over AIS-mål. Du kan vise flere detaljer om et enkeltmål ved å høyreklikke på det på kartpanelet. Dette åpner målpanelet til venstre på skjermen. Andre fartøy på kartpanelet E5024 ECDIS Brukerhåndbok 39

40 Velg symbolet + øverst til venstre på målpanelet hvis du vil utvide panelet slik at det viser all tilgjengelig informasjon for det valgte målet. Finne et mål på kartpanelet Du kan vise et sporet mål ved hjelp av visningsalternativet i listen over radar- eller AIS-mål. 40 Andre fartøy på kartpanelet E5024 ECDIS Brukerhåndbok

41 Oppdateringsfrekvens for mål Oppdateringsfrekvensen for AIS-mål og radarmål defineres på målmenyene. Frekvensen angis individuelt for AIS- og radarmål. Fra disse menyene kan du også velge å oppdatere målinformasjonen manuelt. Advarsler om tapt mål Det utløses automatisk en advarsel hvis et AIS-mål eller radarmål går tapt. Et filter for advarsler om tapt mål er som standard aktivert for både AIS- og radarmål. Hvis filteret er aktivert, genererer det bare advarsler for tapte mål innenfor et bestemt område. Filteret skal redusere antallet varslinger som presenteres for brukeren, samtidig som de generelle retningslinjene for sikkerhet fortsatt overholdes. Filteret kan deaktiveres ved å fjerne merket i avmerkingsboksen. Innstillinger for AIS- og radarmål kan konfigureres uavhengig av hverandre. Hvis noen av advarslene for tapt mål blir slått av, vises dette på indikasjonspanelet. Andre fartøy på kartpanelet E5024 ECDIS Brukerhåndbok 41

42 8 Ruteplanlegging Ruter kan planlegges uavhengig av den faktiske fartøyposisjonen. Rutene kan lagres og tilbakekalles når det er nødvendig. Det er ingen begrensninger for hvor mange veipunkt i en rute som kan lagres i systemet. Rutemenyene Ruter håndteres ved hjelp av følgende menyer: Rutelisten, som vises ved å velge alternativet Routes (Ruter) på hovedmenyen. Rutelisten viser alle ruter som er lagret i systemet. Fra denne listen kan du velge hvilke ruter som skal vises og redigeres, legge til nye ruter eller importere ruter fra andre ECDIS-systemer. Menyen Route Details (Rutedetaljer), som vises når du lagrer en rute eller velger en rute i rutelisten. Menyen Route details (Rutedetaljer) viser detaljer for alle veipunkt og etapper i en rute. Denne menyen inneholder alternativer for å reversere, slette, redigere, endre navn på, kopiere, eksportere og starte navigasjon langs en rute. Menyen Route Edit (Rediger rute), som vises når du starter opprettingen av en ny rute eller velger alternativet Edit (Rediger) på menyen Route Details (Rutedetaljer). Menyen inneholder alternativer for å legge til nye veipunkt, redigere detaljer om veipunkt og etapper, sortere veipunktene på nytt legge til nye hendelsesmerker og vise farer på ruten. Ruteinnstillinger Når en ny rute opprettes eller et veipunkt legges til i en rute, bruker systemet fartøyets ytelsesegenskaper, som er definert i fartøyinnstillingene. 42 Ruteplanlegging E5024 ECDIS Brukerhåndbok

43 Ruteinnstillingene kan angis individuelt når du oppretter eller redigerer en rute. Turn radius (Svingradius): Hvert veipunkt i en rute, med unntak av det første og det siste, har en tilknyttet definert svingradius. Denne svingradiusen vil føre til at skipet svinger før veipunktet nås. Economic speed (Økonomisk hastighet): Brukes til å beregne anslått ankomsttidspunkt Deviation (Avvik): Definerer fartøyets forskyvningsavstand fra etappen før en alarm utløses. Objekter som krever forsiktighet, og farlige objekter (i kategorien Dangers (Farer)) fastsettes også av denne parameteren. Ruteplanlegging E5024 ECDIS Brukerhåndbok 43

44 Opprette en ny rute To metoder kan benyttes ved oppretting av en ny rute: Plotte veipunktene på kartet. Angi veipunkt manuelt i dialogboksen Route Edit (Rediger rute). Plotting av veipunkt brukes når det er tilstrekkelig med en omtrentlig plassering av veipunktene. Koordinatene for veipunktet kan defineres nøyaktig i dialogboksen. Det er vanligvis best å bruke en kombinasjon av disse to metodene. 1. Begynn å opprette en ny rute ved å velge hurtigtasten New route (Ny rute), ved å velge alternativet New route (Ny rute) fra panelmenyen som aktiveres ved å høyreklikke på kartpanelet, eller ved å velge alternativet Add new route (Legg til ny rute) fra listen Routes (Ruter). 2. Skriv inn navnet på den nye ruten, og bekreft valget. - Dialogboksen Route Edit (Rediger rute) vises. 3. Flytt markøren til posisjonen for det første veipunktet, og trykk på venstre markørknapp. - Veipunktet med veipunktnummeret plasseres på kartet, og veipunktdetaljene vises i dialogboksen Route Edit (Rediger rute). 4. Fortsett å angi nye veipunkt ved å flytte markøren til nye posisjoner og trykker på venstre markørtast. 5. Lagre ruten ved å velge knappen Lagre i dialogboksen Route Edit (Rediger rute). - Dialogboksen Route Edit (Rediger rute) erstattes med dialogboksen Route Details (Rutedetaljer). Hvis det skulle bli nødvendig å flytte kartet ved bruk av markøren til å planlegge en rute, kan kartet panoreres til valgt posisjon. Vise en rute Du viser en rute på kartet ved å velge alternativet Display (Vis) i listen Routes (Ruter). Endre ruter Enkelte parametre i en rute kan endres fra dialogboksen Route (Rute) når ruten opprettes, eller etter at ruten er lagret. 44 Ruteplanlegging E5024 ECDIS Brukerhåndbok

45 Ú Merk: Du må velge knappen Edit (Rediger) for å gå inn i redigeringsmodus for en lagret rute. Legge til og flytte veipunkt Slik legger du til eller flytter et veipunkt ved hjelp av markøren. 1. Flytt markøren til veipunktet du vil flytte, eller til etappen der du vil sette inn et nytt veipunkt. - Det vises et prikket kvadrat under markøren for å angi redigeringsmodus. 2. Hvis du vil legge til et nytt veipunkt: Trykk på venstre markørtast på etappen der du vil plassere et nytt veipunkt. Ú Merk: Det nye veipunktet legges til som det siste veipunktet i ruten hvis markøren ikke er plassert på en etappe når du trykker på venstre markørtast. 3. Hvis du vil flytte et veipunkt: Trykk på venstre markørtast på veipunktet for å oppheve festingen av det, flytt markøren til den nye posisjonen, og trykk deretter på venstre markørtast på nytt for å feste veipunktet til den nye posisjonen. Nytt veipunkt som skal opprettes på etappe Veipunkt som kan flyttes Slik legger du til et nytt veipunkt ved å angi koordinater Velg alternativet Add new waypoint (Legg til nytt veipunkt) i dialogboksen Route Edit (Rediger rute). Ú Merk: Med dette alternativet kan du bare legge til et veipunkt på slutten av ruten. Ruteplanlegging E5024 ECDIS Brukerhåndbok 45

46 Slik endrer du rekkefølge på veipunkt Bruk piltastene i dialogboksen Route Edit (Rediger rute). Slette et veipunkt Du sletter et veipunkt ved å velge ikonet Delete (Slett) i dialogboksen Route Edit (Rediger rute). Etter bekreftelse slettes veipunktet fra listen over veipunkt og fra kartvisningen. Redigere veipunktdetaljer Du redigerer veipunktdetaljer fra dialogboksen Route Edit (Rediger rute). Reversere en rute Du kan reversere en rute ved å velge alternativtasten Reverse (Reverser) i vinduet Route (Rute). Veipunktene vises umiddelbart i motsatt rekkefølge i tabellen Waypoint (Veipunkt), og de sorteres på nytt i kartvisningen når du starter seilasen. Ú Merk: Reverseringen er en navigasjonsinnstilling for en rute, og den nye nummereringen av veipunktene blir ikke lagret som en permanent endring av ruten. Legge til et hendelsesmerke Du kan legge til hendelsesmerker i en rute for å informere om en planlagt hendelse. Det utløses en advarsel innenfor den angitte tiden eller avstanden før hendelsesmerket nås. Du kan legge til et hendelsesmerke når du oppretter en rute, eller når du endrer en rute. 1. Velg kategorien Event Marks (Hendelsesmerker) i listen Waypoint (Veipunkt). 2. Velg knappen Add new event mark (Legg til nytt hendelsesmerke). - Et nytt hendelsesmerke vil bli plassert midt på kartpanelet, og dialogboksen Edit event mark (Rediger hendelsesmerke) vises. 3. Angi detaljer om hendelsesmerket, inkludert advarselstid som tid eller avstand til hendelsen. Hvis du angir en beskrivelse for hendelsen, vises denne teksten på navigasjonspanelet når hendelsen utløses. 4. Flytt om nødvendig markøren til hendelsesmerket for å aktivere det, og dra det deretter til en ny plassering. Bekreft den nye plasseringen ved å trykke på venstre markørtast. 5. Lagre endringene for å gå ut av modus for ruteredigering og gå tilbake til listen over rutens veipunkt. Vise informasjon om farlige objekter i en rute Systemet ser automatisk etter farlige objekter og objekter som krever forsiktighet, når du oppretter en rute eller åpner en rute for å endre den. Listen over alle farlige objekter og objekter som krever forsiktighet, vises i dialogboksen Routes (Ruter). 46 Ruteplanlegging E5024 ECDIS Brukerhåndbok

47 Du viser detaljer om et objekt ved å velge det. Kopiere en rute Du kopierer en rute fra dialogboksen Route Details (Rutedetaljer). Merk ruten du vil kopiere, angi et rutenavn, og velg om du vil reversere ruten. Når du har bekreftet dette, kopieres ruten til rutelisten. Ú Merk: Denne funksjonen oppretter en kopi av ruten i E5024-systemet. Se også "Eksportere ruter" på side 47 Eksportere ruter Du eksporterer en rute til et SD-kort eller til en USB-stasjon fra dialogboksen Route Details (Rutedetaljer). Når formatet er bekreftet, kopieres ruten til det valgte mediet. Navnet på den eksporterte ruten vil være identisk med det opprinnelige rutenavnet. Ruteplanlegging E5024 ECDIS Brukerhåndbok 47

48 Importere ruter Du kan importere ruter fra et SD-kort eller fra en USB-stasjon. Når ruten er bekreftet, kopieres den til E5024-systemet og vises i listen Routes (Ruter). Ú Merk: Bare ruter som er lagret på rotnivået eller i mappen Routes (Ruter) på enheten, blir funnet. 48 Ruteplanlegging E5024 ECDIS Brukerhåndbok

49 9 Seile langs en forhåndsdefinert rute Du kan bruke funksjonen Route (Rute) i ECDIS-systemet til å seile langs en hvilken som helst forhåndsplanlagt rute. Systemet avgir en alarm hvis fartøyets retning eller posisjon avviker fra de forhåndsdefinerte verdiene som ble definert da ruten ble planlagt. Systemet vil også avgi en advarsel om svingstart før en planlagt sving. SOLAS-konvensjonen krever at alle kart må oppdateres for planlagte seilaser. De nyeste kartoppdateringene må hentes før en rute planlegges eller redigeres. Se "Installere kart" på side 20. Når funksjonen Route (Rute) startes, aktiveres panelet Navigation (Navigasjon) med gjeldende seilasinformasjon. Starte en seilas Du starter en seilas ved å velge knappen Start i dialogboksen Route (Rute). Når ruten er startet, vises følgende endringer: Ruten merkes som Active (Aktiv) i dialogboksen Route (Rute). Navigasjonspanelet vises med ruteinformasjon. Hurtigtasten Stop Route (Stopp rute) blir tilgjengelig. Stoppe seilasen En aktiv seilas stoppes ved å velge hurtigtasten Stop route (Stopp rute). Seilasen kan også stoppes fra dialogboksen Route (Rute). Navigasjonspanelet Navigasjonspanelet aktiveres automatisk når du begynner å navigere langs en rute. Den øvre delen av panelet viser det aktive veipunktnummeret og rutenavnet. Følgende tilleggsinformasjon er tilgjengelig: XTD: Seilingsavvik. Blå farge angir at fartøyet er innenfor det tillatte avviket for den aktive etappen. Hvis fartøyets avstand fra sporet overskrider det tillatte avviket, blir fargeindikasjonen rød. DWOL: Avstand fra den gjeldende posisjonen til den neste svingstartlinjen. BWOL: Peiling fra den gjeldende posisjonen til den neste svingstartlinjen. DTA: Avstand fra gjeldende posisjon til siste veipunkt i ruten. TTG: Gjenværende tid fra gjeldende posisjon til neste svingstartlinje ved rutens planlagte hastighet. TTA: Gjenværende tid fra gjeldende posisjon til slutten av ruten ved rutens planlagte hastighet. ETA: Beregnet dato og klokkeslett for ankomst på det siste veipunktet. Seile langs en forhåndsdefinert rute E5024 ECDIS Brukerhåndbok 49

50 10 Håndtere kartdatabasen Kartene håndteres fra alternativet Chart management (Karthåndtering) på hovedmenyen. Ú Merk: Systemet må bruke autoriserte kart for å bli ECDIS-godkjent. Når et uoffisielt kart brukes, vil dette være angitt med tekst på indikasjonspanelet. Kartdatabasen E5024 er utformet for bruk av godkjente ENC-kart i formatet S57 eller S63. Et kart som gir oversikt over hele verden, er forhåndsinstallert i systemet. De obligatoriske og detaljerte kartene må installeres under installasjon og konfigurasjon av systemet. Hvis du vil ha mer informasjon om prosedyren for kartinstallasjon, kan du se "Installere kart" på side 20. Vise kartinformasjon Den gjeldende kartcellen og -skalaen vises på panelet Chart information (Kartinformasjon). Sammendragsrapporten for det aktive kartet fra offisielle myndigheter vises fra menyen Object information (Objektinformasjon). Du aktiverer menyen ved å høyreklikke hvor som helst i kartet. 50 Håndtere kartdatabasen E5024 ECDIS Brukerhåndbok

51 Kartbiblioteket Alle kartdatabaser som er installert i E5024-systemet, er oppført i Chart Library (Kartbibliotek). Fra kartbiblioteket kan du slette en kartdatabase, åpne kartkatalogen for en valgt database og vise historikken for den valgte kartdatabasen. Kartkataloger Kartkatalogene viser alle datasett som er inkludert i en kartdatabase, med detaljert informasjon om kartene. Fra listen kan du slette et datasett, vise datasettet og vise en tekstfil med tilleggsinformasjon, hvis en slik er tilgjengelig. Du kan også søke i eller filtrere kartceller etter navn. Håndtere kartdatabasen E5024 ECDIS Brukerhåndbok 51

52 Vise historikken for kartoppdatering Du kan vise alle oppdateringer som er lagt til i en database. Du kan vise historikken som en oppdateringslogg med kortfattet informasjon, eller som et oppdateringstre med detaljert informasjon om hvert oppdaterte objekt. Manuelle kartoppdateringer Du kan redigere et datasett manuelt ved å legge til nye objekter og endre eksisterende objekter ved hjelp av funksjonen Manual update (Manuell oppdatering). Ú Merk: Alternativet Manual update (Manuell oppdatering) må bare brukes til offisielle kartoppdateringer. Annen kartinformasjon kan legges til på kartet ved hjelp av funksjonen Mariner objects (Sjøfartsobjekter). Se "Sjøfartsobjekter" på side Håndtere kartdatabasen E5024 ECDIS Brukerhåndbok

53 Legge til en manuell oppdatering 1. Flytt kartet slik at det viser området der du vil plassere det nye objektet. 2. Høyreklikk på kartet, og velg Chart info (Kartinformasjon) for å vise navnet på kartcellen der du vil legge til det nye objektet. 3. Velg Add object (Legg til objekt) på menyen Manual update (Manuell oppdatering). - Det vises en liste over kartceller som er tilgjengelige for den gjeldende kartvisningen. Denne listen inneholder alle kartceller for det viste området, også celler som ikke vises. 4. Velg kartcellen der du vil legge til det nye objektet. - Kartvisningen flyttes og skaleres slik at den viser den valgte kartcellen og den tilhørende dekningen. - Det vises en liste over objektkategorier i menyområdet. 5. Velg en kategori, og velg deretter hvilken type objekt du vil legge til. - Den valgte objekttypen vises i menyområdet. 6. Velg geometriikonet for å vise alternativer for form og plassering. 7. Plasser objektet ved å angi koordinatene manuelt, eller ved å plassere markøren på kartet. 8. Fortsett å angi nye posisjoner hvis objektformen er et område eller en linje. 9. Velg knappen Apply (Bruk) for å bekrefte objektformen og -plasseringen. 10. Rediger om nødvendig detaljer for objektet ved hjelp av ikonet Settings (Innstillinger), og legg til slutt til underordnede objekter ved hjelp av ikonet Child (Underordnet). 11. Velg knappen Save (Lagre) for å lagre objektet. Objektet er nå lagret i den valgte kartcellen. Ú Merk: Når du velger en kartcelle, flyttes og skaleres kartvisningen slik at den valgte kartcellen og tilhørende dekning vises. Det er ikke tillatt å plotte eller redigere et objekt utenfor den valgte kartcellen. Sjøfartsobjekter Du kan plotte egne markeringer eller områder for å identifisere hendelser, farer og så videre på kartet. Sjøfartsobjekter lagres ikke i et bestemt kartdatasett, men i et separat lag som kan aktiveres og deaktiveres. Legge til sjøfartsobjekter Sjøfartsobjekter legges til ved hjelp av alternativet Mariner objects (Sjøfartsobjekter) på menyen Chart management (Karthåndtering). Håndtere kartdatabasen E5024 ECDIS Brukerhåndbok 53

54 1. Velg Add object (Legg til objekt) på menyen Mariner object (Sjøfartsobjekt). - Det vises en liste over objektkategorier i menyområdet. 2. Velg en kategori, og velg deretter hvilken type objekt du vil legge til. - Den valgte objekttypen vises i menyområdet. 3. Velg geometriikonet for å vise alternativer for form og plassering. 4. Plasser objektet ved å angi koordinatene manuelt, eller ved å plassere markøren på kartet. 5. Fortsett å angi nye posisjoner hvis objektformen er et område eller en linje. 6. Velg knappen Apply (Bruk) for å bekrefte objektformen og -plasseringen. 7. Rediger om nødvendig detaljer for objektet ved hjelp av ikonet Settings (Innstillinger), og legg til slutt til underordnede objekter ved hjelp av ikonet Child (Underordnet). 8. Velg knappen Save (Lagre) for å lagre objektet. Du kan raskt plassere sjøfartsobjektet fra panelmenyen. Dette alternativet har bare noen få tilgjengelige kategorier for sjøfartsobjekter. Du må også bruke dialogboksen for geometri til å plassere objektet, på samme måte som når du legger til sjøfartsobjekter fra hovedmenyen. Historikk for manuelle oppdateringer og oppdatering av sjøfartsobjekter Alternativet History (Historikk) for manuelle oppdateringer og sjøfartsobjekter på menyen Chart management (Karthåndtering) inneholder en liste over alle endringer. Du kan også bruke historikkalternativene til å redigere elementdetaljer. Eksemplet viser historikkmenyen for manuell oppdatering. 54 Håndtere kartdatabasen E5024 ECDIS Brukerhåndbok

55 Følgende alternativer er tilgjengelige: Skjul element Vis element Rediger elementdetaljer Flytt kart for å vise elementet midt på kartpanelet Oppdater elementlisten Håndtere kartdatabasen E5024 ECDIS Brukerhåndbok 55

56 11 Loggboken Systeminformasjon og fartøyets bevegelser loggføres automatisk og lagres i en intern database i E5024. To loggbøker føres samtidig: en 12-timers loggbok, der registreringene gjøres med intervaller på ett minutt, og en 3-måneders loggbok, der registreringene gjøres med intervaller på 15 minutter. Ú Merk: Registreringer i en 12-timers loggbok er tilgjengelige to dager bakover fra inneværende dato. Registreringer i en 3-måneders loggbok er tilgjengelige 90 dager bakover fra inneværende dato. Loggboken åpnes fra hovedmenyen. Følgende alternativer er tilgjengelige: Rullegardinliste for bytte mellom en 12-timers og en 3-måneders loggbok. Felt for angivelse av en bestemt dato for loggen Viser dagens logg Oppdaterer loggen Åpner loggene som skal konverteres til PDF-format og kopieres til et flyttbart medium Rullegardinliste for valg av loggtype 56 Loggboken E5024 ECDIS Brukerhåndbok

57 12 PLECDIS-systemer Et Simrad PLECDIS TM -system består av to identiske typegodkjente E5024 ECDIS-systemer tilkoblet via Ethernet-portene på E5000-prosessoren. Når typegodkjente kart brukes i PLECDIS-systemet, kan båten betjenes uten papirkart om bord. Et PLECDIS-system kan konfigureres for automatisk synkronisering av kartdatabase, sjøfartsobjekter, ruter, tillatelser og konfigurasjon mellom alle tilkoblede E5000-prosessorer. Reservesystemet sikrer at en systemfeil ikke fører til en kritisk situasjon, og gir sikker navigasjon på resten av seilasen hvis det skulle oppstå feil i det primære ECDIS-systemet. Definere hoved- og reservesystemer for ECDIS Hoved- og reservesystemene for E5024 identifiseres av systemenes navn og IP-adresser. Hovedsystemet må være merket med ECDIS 1. Dette er standardinnstillingene for alle E5024-systemer ved levering fra fabrikk. Det andre systemet kan ha et tall som identifiserer det som reservesystem. Du kan endre navn på systemet i dialogboksen System Information (Systeminformasjon). PLECDIS-systemer E5024 ECDIS Brukerhåndbok 57

58 Automatisk datasynkronisering Når to E5024-systemer er koblet sammen, kan systemet konfigureres for automatisk synkronisering av data mellom systemene. Denne innstillingen angis i dialogboksen System Synchronization (Systemsynkronisering). 1. Dobbeltklikk i feltet Node name (Nodenavn). - Systemet antar automatisk et navn for den første ECDIS-enheten som skal inkluderes i synkroniseringsoppsettet. 2. Endre om nødvendig systemnavnet for noden. 3. Angi nodens IP-adresse. 4. Merk av i feltet Automatic backup (Automatisk sikkerhetskopiering) hvis systemet skal inkluderes i den automatiske sikkerhetskopieringen. 5. Bekreft og lagre konfigurasjonen ved å velge knappen Apply (Bruk). Eventuelle endringer i manuelle oppdateringer, sjøfartsobjekter, ruter, datatillatelser og konfigurasjonsfiler vil nå automatisk bli synkronisert mellom ECDIS-systemene som er inkludert i synkroniseringsoppsettet. 58 PLECDIS-systemer E5024 ECDIS Brukerhåndbok

59 Manuell datasynkronisering Du kan sikkerhetskopiere data på ett ECDIS-system manuelt ved hjelp av andre sammenkoblede ECDIS-systemer. Sikkerhetskopieringen kan omfatte kartdatabasen med manuelle oppdateringer, sjøfartsobjekter, ruter, datatillatelser og konfigurasjonsfiler. Den manuelle oppdateringen startes fra dialogboksen Backup arrangement (Håndtering av sikkerhetskopiering). Velg alternativet Synchronize (Synkroniser) for å starte sikkerhetskopieringen. Statusindikasjonen endres fra Idle (Inaktiv) til Uploading (Laster opp) på ECDIS-enheten som sender dataene, og til Downloading (Laster ned) på ECDIS-enheten som mottar dem. Ú Merk: ECDIS-enhetene for både sending og mottak må være i gang under sikkerhetskopieringen. Data som oppdateres på ECDIS-enheten for mottak, er ikke tilgjengelige for bruk. PLECDIS-systemer E5024 ECDIS Brukerhåndbok 59

60 13 Vedlikehold Vedlikeholdsfilosofi Alle enheter i E5024-systemet er enheter av typen "reparer med bytte", og brukeren trenger derfor bare gjennomføre en svært begrenset mengde forebyggende vedlikehold. Kontrollere koblingene Tilkoblingene bør bare undersøkes visuelt. Dytt tilkoblingspluggene inn i kontakten. Hvis tilkoblingspluggene er utstyrt med en lås, kontrollerer du at den er i riktig posisjon. Verifisere visningsfargen E5024 inkluderer et fargetestområde der brukeren kan finne fasen der visningen ikke lenger kan brukes til å skille viktige funksjoner med farge. 1. Åpne panelet Chart library (Kartbibliotek). 2. Åpne kartkatalogen for databasen Chart1 (Kart1). 3. Velg ikonet Display Object (Vis objekt) for datasettet AA5C1WOO - Visningen flytter og skalerer kartet til 1: Denne skalaen bør ikke endres. 4. Verifiser at fargen på de diagonale linjene tydelig kan skilles fra bakgrunnen. Hvis de ikke kan det, må skjermen sendes til Simrad for rekalibrering. 5. Gå tilbake til panelet Chart library (Kartbibliotek) og velg foretrukket kartdatabase for å gå tilbake til vanlig bruk. 60 Vedlikehold E5024 ECDIS Brukerhåndbok

61 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av systemdata E5024 inkluderer en funksjon for sikkerhetskopiering og gjenoppretting, slik at det er mulig å ta sikkerhetskopi av og gjenopprette lokale systemdata. Ú Merk: Dette er ikke en sikkerhetskopi av hele systembildet, men bare konfigurasjonen og innstillingene. Hvis ruter skal sikkerhetskopieres, må hver enkelt rute eksporteres til et eksternt lagringsmedium eller en annen ECDIS-enhet. Det anbefales at du har rutiner for jevnlig sikkerhetskopiering. Ú Merk: Det anbefales på det sterkeste å ta en fullstendig sikkerhetskopi av systemet når det er installert og konfigurert. Sikkerhetskopiering og gjenoppretting startes fra dialogboksen System Backup/Restore configuration (Konfigurasjon av sikkerhetskopiering/gjenoppretting av systemet). Velg Backup (Sikkerhetskopiere) hvis du automatisk vil lagre systemdataene på en ekstern minneenhet i USB-leseren eller i SD-kortleseren på E5000-enheten. Filene kan gjenopprettes fra minneenheten ved å velge alternativet Restore (Gjenopprette). Ú Merk: Hvis du vil ta sikkerhetskopi av og synkronisere mellom flere ECDIS-systemer, kan du se "Flere E5024-systemer" på side 57. Vedlikehold E5024 ECDIS Brukerhåndbok 61

62 Programvareoppgraderinger Programvareversjon, SDK-versjon og presentasjonsbibliotekversjon er oppført i dialogboksen System Information (Systeminformasjon). Den nyeste programvaren er tilgjengelig for nedlasting fra nettstedet vårt, pro.simradyachting.com. Detaljerte instruksjoner for installasjon av programvaren følger med oppgraderingsfilene. 62 Vedlikehold E5024 ECDIS Brukerhåndbok

63 14 Systemmeldinger ECDIS-meldingssystemet E5024-systemet vil kontinuerlig se etter farlige situasjoner og systemfeil så lenge systemet er i gang. Tre ulike typer meldinger vises på varslingspanelet: Alarms (Alarmer): Dette er systemalarmen som har høyest prioritet, og som aktiveres når det oppstår en situasjon som kan føre til kollisjon med et annet fartøy, når du kommer inn i områder med grunt vann, eller i tilfeller som har kritisk innvirkning på funksjonene eller systemytelsen. Du må undersøke alle alarmmeldinger svært nøye for å finne ut hva de skyldes, og hvilken innvirkning de har. Alarmer etterfølges av en lydalarm. Alarmikonet blinker til alarmen blir bekreftet. Warnings (Advarsler): Dette er varsler med lavere prioritet, som informerer om forhold som kan føre til uønsket systemrespons eller feil hvis ingen handlinger utføres. Navigational cautions (Forholdsregler for navigasjon): Informasjon om farlige objekter og objekter som krever forsiktighet, innenfor alarmsonen som er definert for fartøyet. Se "Angi en alarmsone rundt fartøyet" på side 30. Varslinger Når et varsel utløses, vises varslingsikonet på varslingspanelet. Varslingene blir også lagt til i alarmlisten, som vises fra hovedmenyen. Alarmer utløser et lydsignal, med mindre lyden er slått av i dialogboksen System Settings (Systeminnstillinger). Alarmer og advarsler har ulike statuser: Aktiv ikke bekreftet Aktiv bekreftet Rettet opp ikke bekreftet Når en opprettet varsling blir bekreftet, forsvinner den fra varslingspanelet og alarmlisten. Forholdsregler bekreftes ikke, og de forsvinner fra systemet når de ikke lenger er til stede. Forholdsregler har derfor bare aktiv status. Tabellen nedenfor viser varslingsikon og atferd avhengig av om varslingen er aktiv, bekreftet eller rettet opp. Type Ikon Status Lyd Aktiv ikke bekreftet Én kort lyd som gjentas hvert 7. sekund Alarm Aktiv bekreftet Ingen Rettet opp ikke bekreftet Ingen Aktiv ikke bekreftet Ingen Advarsel Aktiv bekreftet Ingen Rettet opp ikke bekreftet Ingen Forholdsregel Aktiv Ingen Systemmeldinger E5024 ECDIS Brukerhåndbok 63

64 Bekrefte varslinger Du bekrefter en alarm eller advarsel ved å høyreklikke på den relevante varslingen på varslingspanelet. Hvis flere varslinger er aktive, må de bekreftes separat på varslingspanelet. Alle ubekreftede varslinger kan bekreftes samtidig fra alarmlisten. Se "Alarmliste" på side 64. Når en alarm eller advarsel blir bekreftet, slutter varslingsikonet å blinke. For alarmer stilner også lyden. Alle alarmer blir værende på varslingspanelet og i alarmlisten til årsaken til alarmen er fjernet. Advarsler fjernes fra varslingspanelet når de bekreftes. Indikasjoner Indikasjonsmeldinger informerer deg om forhold som er verdt å legge merke til, men som ikke har noen alvorlig innvirkning på systemytelsen. Det avgis ingen lyd for indikasjoner. Alle indikasjonsmeldinger vises på indikasjonspanelet. De blir værende på panelet så lenge forholdet vedvarer. Alarm ved strømbrudd Hvis det oppstår et strømbrudd, aktiveres en akustisk alarm, og den visuelle alarmen på alarmpanelet E0102 lyser. Alarmen ved strømbrudd dempes ved å trykke på tasten for tilbakestilling av alarm på alarmpanelet E0102. Den visuelle alarmen på tasten for tilbakestilling av alarm fortsetter å lyse så lenge alarmforholdet er til stede. Hvis alarmen ikke dempes, fortsetter både lyd- og lysindikatoren å være aktiv til ECDISprogrammet gjenopprettes til vanlig bruk. Alarmlisten Du viser en liste over alle aktive alarmer og advarsler ved å høyreklikke på et alarm- eller advarselsikon på varslingspanelet. Du kan også vise alarmlisten fra menyen. Du kan vise alle aktive varsler, eller du kan vise dem etter gruppe ved å velge en gruppe fra rullegardinlisten. Du kan bekrefte varsler individuelt eller alle samtidig fra alarmlisten. 64 Systemmeldinger E5024 ECDIS Brukerhåndbok

65 15 Feilsøking Hvis det har oppstått en feil, identifiseres den vanligvis med utgangspunkt i de observerte symptomene. Det er derfor viktig å notere seg alle disse observasjonene for å hjelpe reparatøren eller serviceteknikeren. Alle feilmeldinger som vises på skjermen, bør noteres for dette formålet. Hvis du ikke klarer å løse feilen selv, kan du kontakte ditt nærmeste Simradservicekontor for å få råd eller be om service om bord. Identifisere feil Tabellen nedenfor for identifisering av feil antar at problemet skyldes enhetene som er inkludert i E5024, eller de tilkoblede sensorene, og at ingen andre eksterne faktorer er involvert. Observasjon Mulige årsaker Mulige løsninger Enheten er ikke på lampen lyser ikke Program lastes ikke skjermbilde med feilmelding, SIMRAD-logo eller svart skjerm Skjermen er ikke på svart skjerm og ikoner på kontrollpanelet lyser ikke Skjermen er på, men uten bilde rød lampe lyser Program lastes, men ingen kart vises Ingen sensordata sensorer angitt med rødt Strøm ikke tilkoblet eller slått på Skadet filsystem eller annen systemfeil Strøm ikke tilkoblet eller slått på HDMI ikke riktig koblet til Kart blir ikke lastet/aktivert, eller visningen blir ikke aktivert Sensorer er ikke slått på Kontroller at strømkabelen er riktig plassert, og at festemutteren er låst Kontroller at strømkilden er på og i stand til å produsere strøm Kontroller sikringer Simrad-tekniker kreves Kontroller at strømkabelen er riktig plassert, og at festemutteren er låst Kontroller at strømkilden er på og i stand til å produsere strøm Kontroller sikringer Kontroller om HDMI er koblet til Kontroller om HDMIkabelen fungerer Se brukerhåndboken for å kontrollere at kartene lastes og visningen aktiveres Kontroller at sensorer er slått på og koblet til CANbussnettverket eller de riktige NMEA0183- portene Feilsøking E5024 ECDIS Brukerhåndbok 65

66 Observasjon Mulige årsaker Mulige løsninger Ingen sensordata sensorer angitt med rødt Ingen lydalarmer Styrekulen fungerer ikke PLECDIS synkroniserer ikke Det kommer røyk ut av E5000-prosessorenheten Sensorer er ikke riktig konfigurert Lyden er av, eller alarmpanelet E0102 fungerer ikke Styrekulen er ikke slått på, eller batteriet er tomt Ethernet-kabelen er ikke koblet til, eller feil konfigurasjon Enheten kan ikke lenger brukes Se installasjonshåndboken for konfigurasjon av sensorer Kontroller at overføringshastighetene er riktige, der dette er aktuelt Kontroller at sensorene for CAN-bussen er konfigurert og aktivert i henhold til installasjonshåndboken Kontroller at lyden er på i innstillingene (se brukerhåndboken) Kontroller at alarmpanelet E0102 er installert i henhold til installasjonshåndboken Kontroller at mottakeren er koblet til USB-porten på E5000-prosessoren Kontroller at styrekuleenheten er slått på Kontroller at batteriet i styrekulen ikke er tomt Kontroller at Ethernetkabelen er koblet til på riktig måte Se installasjonshåndboken og brukerhåndboken for konfigurasjon av PLECDIS Koble alle kabler fra enheten Simrad-tekniker kreves 66 Feilsøking E5024 ECDIS Brukerhåndbok

67 16 Begreper og forkortelser AIS Automatic Identification System (Automatisk identifikasjonssystem). System der fartøysinformasjon (plassering, kurs, fart og så videre) kringkastes via VHF-radio, slik at andre fartøy kan bruke informasjonen til navigasjon og unngå kollisjon. ARGUS Profesjonell X-båndradar fra Simrad. ARPA Automatic Radar Plotting Aid (Hjelpemiddel for automatisk radarplotting). ATON Aids To Navigation (Hjelpemidler for navigasjon). BTW Bearing To Waypoint (Peiling til veipunkt). Peiling til et angitt veipunkt fra nåværende posisjon. Det riktige akronymet for det hyppigere brukte BPW (Bearing Position Waypoint = Veipunkt for peilingsposisjon). BWOL Peiling fra den nåværende posisjonen til den neste svingstartlinjen. CAN-buss Controller Area Network (Kontrollerområdenettverk), en busstandard som er utformet slik at mikrokontrollere og enheter kan kommunisere med hverandre. COG Course Over Ground (Kurs over grunn). Den faktiske fremdriftsretningen for et fartøy mellom to punkt, i forhold til jordens overflate. Fartøyets retning kan være forskjellig fra kursen over grunn fordi den blir påvirket av vind, tidevann og strøm. Karttillatelseskode Kode som er nødvendig for å kunne installere kart i E5024-systemet. Koden genereres av kartleverandøren når leverandøren har mottatt brukertillatelseskoden. CPA Avstand i nautiske mil til Closest Point of Approach (Nærmeste passeringspunkt) for ARPAmålet. CPR Common Reference Point (Felles referansepunkt). CPU Central Processor Unit (Sentralprosessorenhet). DR Dead Reckoning (Bestikkregning). DTA Avstand fra den nåværende posisjonen til siste veipunkt i ruten. DWOL Avstand fra den nåværende posisjonen til den neste svingstartlinjen. EBL Electronic Bearing Line (Elektronisk peilelinje). ECDIS Electronic Chart Display and Information System (Elektronisk kartvisnings- og informasjonssystem), typegodkjent ECS-system i henhold til ECDIS-bestemmelsene. Begreper og forkortelser E5024 ECDIS Brukerhåndbok 67

68 ENC Electronic Navigational Chart (elektronisk sjøkart). En offisiell database opprettet av et nasjonalt hydrografisk kontor for bruk med ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). EP Estimated Position (Anslått posisjon). EPFS Electronic position-fixing system (Elektronisk system for fastlegging av posisjon). ETA Anslått ankomsttidspunkt på siste veipunkt. GPS Global Positioning System (Globalt posisjoneringssystem). Et satellittbasert navigasjonsverktøy. Dette systemet er basert på satellitter i fast bane, som sirkler rundt jorden i en høyde på ca km. Systemet gir brukeren posisjonsdekning hele døgnet, uansett vær, med en nøyaktig på 5 til 30 meter. HDG Heading (Retning). IHO International Hydrographic Organization (Den internasjonale hydrografiske organisasjonen). IMO International Maritime Organization (Den internasjonale maritime organisasjonen). Etappe De rette segmentene i en rute mellom veipunkt. En rute med fire veipunkt har tre etapper. LOP Line Of Position (Posisjonslinje). MFD Multi-Function Display (flerfunksjonsskjerm). MOB Mann over bord. NavStick USB-stasjon fra NAVTOR som er inkludert i E5024-systemet. Brukes til kartoppdateringer, og fungerer som bindeleddet mellom E5000-prosessoren og en datamaskin med Internetttilgang. NAVTOR Leverandør av portefølje med produkter og tjenester for internasjonal maritim drift. Nettsted: NavTracker Et tilpasset nettgrensesnitt fra NAVTOR som gir navigatøren og skipsledelsen full oversikt over kartbruk, historikk for kartoppdatering og karthåndtering. NavSync PC-program fra NAVTOR som brukes til å motta og oppdatere innholdet på NavStick. NMEA National Marine Electronics Association (Nasjonal forening for maritim elektronikk). NMEA 0183 Et format (språk) som er utformet slik at ulike typer maritimt elektronisk utstyr kan kommunisere med hverandre. I hovedsak er dette en seriedatakobling med to beskyttede kabler som tillater at den ene enheten snakker mens andre enheter lytter. Flere ulike setninger er tilgjengelige, noe som muliggjør kommunikasjon mellom ulike enheter. 68 Begreper og forkortelser E5024 ECDIS Brukerhåndbok

69 NSO Produktnavn for en flerfunksjonsskjerm fra Simrad. PLECDIS TM Papirløst ECDIS-system. Rute En lagret sekvens med veipunkt. Disse veipunktene vil være oppført i rekkefølgen du ønsker å følge. S57 Standard vektorformat for offisielle ENC-kart, angitt i den spesielle utgivelsen S-57 fra International Hydrographic Organization (IHO). S63 Standarden fra International Hydrographic Organization for kryptering og sikring av elektroniske sjøkartdata. SART Search And Rescue Radar Transponder (Radartransponder for søk og redning). SI80 Signalgrensesnittenhet som brukes til å utvide antallet grensesnittkanaler til E5024-systemet. SOG Speed Over Ground (Hastighet over grunn). Fartøyets faktiske hastighet i forhold til havbunnen. SOLAS SOLAS er IMO-konvensjonen som skal sikre Safety Of Life At Sea (Sikkerhet for livet på sjøen). SPD Speed (Hastighet). STW Speed Through Water (Hastighet gjennom vann) TCPA Tid i minutter til nærmeste passeringspunkt for ARPA-målet før en alarm aktiveres. TTA Gjenværende tid fra gjeldende posisjon til slutten av ruten ved rutens planlagte hastighet. TTG Gjenværende tid fra gjeldende posisjon til neste svingstartlinje ved rutens planlagte hastighet. USB Universal Serial Bus (Universal seriell buss). Brukertillatelseskode En kode som genereres automatisk på E5000-datamaskinen. Denne koden er spesifikk for hver enkelt E5000-datamaskin. VRM Variable Range Marker (Variabel områdemarkering). XTD Cross Track Distance (Seilingsavvik). Begreper og forkortelser E5024 ECDIS Brukerhåndbok 69

70 17 Ikoner Denne delen inkluderer alle ikoner som brukes i E5024-systemet. Hvis en funksjon eller et alternativ ikke er tilgjengelig, vises ikonet nedtonet. Hurtigtaster Ú Merk: Noen av hurtigtastene har en lysindikator som kan være grønn eller gul. Grønt betyr standard ECDIS-modus, og gult angir en modus som ikke er en ECDIS-modus. Ett klikk på en hurtigtast med en gul indikator tilbakestiller til ECDIS-modus. Meny klikk for å åpne hovedmenyen Visningsmodus klikk for å gå tilbake til standardmodus høyreklikk for å vise alternativer for visningsmodus Følg eget fartøy Klikk for å flytte kartvisningen til fartøyets posisjon og deretter følge fartøyet. Fartøyets posisjon på kartet avhenger av brukerinnstillinger Retning klikk for å gå gjennom alternativene for kartretning høyreklikk for å vise alternativer Bevegelse klikk for å aktivere/deaktivere alternativer for fartøybevegelse høyreklikk for å vise alternativer Ny rute klikk for å starte opprettingen av en ny rute Stopp rute klikk for å stoppe navigasjonen langs en aktiv rute Lag klikk for å slå AV alle lagalternativer høyreklikk for å vise alternativer Mål klikk for å aktivere/deaktivere målefunksjonen Palett klikk for å gå tilbake til nattpaletten når panelet med rødt og svart er valgt høyreklikk for å vise palettalternativer Lysstyrke klikk for å gå tilbake til kalibrert lysstyrke for den valgte paletten Mann over bord (MOB) klikk for å opprette et MOB-veipunkt på fartøyets posisjon høyreklikk for å fjerne enkelte eller alle MOB-veipunkt 70 Ikoner E5024 ECDIS Brukerhåndbok

71 Ikoner på kartpanelet Øker kartskalaen Zoomer kartet til den beste tilgjengelige skalaen Reduserer kartskalaen Ikoner i generelt grensesnitt Går tilbake til forrige meny/dialogboks Lukker menyen/dialogboksen Sletter et valgt element Oppdaterer data på menyen / i dialogboksen som er åpen Skriver ut data på menyen / i dialogboksen som er åpen Åpner konfigurasjon av innstillinger for et valgt element Ikoner på hovedmenyen Åpner menyen Routes (Ruter). Åpner menyen Layers (Lag). Åpner menyen Tools (Verktøy). Åpner loggboken. Åpner menyen Chart management (Karthåndtering). Åpner menyen Alarm. Åpner menyen Targets (Mål). Åpner dialogboksen Settings (Innstillinger). Ikoner E5024 ECDIS Brukerhåndbok 71

72 Ruteikoner Angir et veipunkt på rutemenyen Angir en etappe på rutemenyen Sletter valgt veipunkt/hendelsesmerke Flytter et valgt veipunkt oppover i listen over veipunkt Flytter et valgt veipunkt nedover i listen over veipunkt Åpner menyen for redigering av veipunkt/hendelsesmerke Ikoner for karthåndtering Kartbibliotek Sletter en valgt database Åpner kartkatalogen for en valgt database Søker etter oppdateringer for en valgt database Kartkatalog Sletter et valgt datasett Uthever datasettet på kartet, og flytter sentrum av kartet til det valgte datasettet Åpner tilleggsinformasjon for et valgt datasett 72 Ikoner E5024 ECDIS Brukerhåndbok

E50xx ECDIS System. Brukerhåndbok NORSK.

E50xx ECDIS System. Brukerhåndbok NORSK. E50xx ECDIS System Brukerhåndbok NORSK www.navico.com/commercial Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer

Detaljer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer Zeus Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9 & skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å bekrefte

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Hurtigguide. Frontpanel

Hurtigguide. Frontpanel Zeus 3 Hurtigguide NO Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 Nr. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm 2 Hjem-skjerm knapp - trykk for å åpne Hjem-skjerm og få tilgang til valg som skjerm-v. iduner og oppsett-meny.

Detaljer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer NSS evo Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9,, 6 skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å

Detaljer

GO XSE Hurtigguide. Betjening fremside. System-kontroll beskrivelse. Nr. Funksjon Beskrivelse

GO XSE Hurtigguide. Betjening fremside. System-kontroll beskrivelse. Nr. Funksjon Beskrivelse GO XSE Hurtigguide NO Betjening fremside 1 Nr. Funksjon Beskrivelse 1 Av/på-knappen Trykk én gang for å vise dialogboksen Systemkontroll. Hold inne for å slå enheten PÅ/AV. System-kontroll beskrivelse

Detaljer

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen NSO evo2 Hurtigguide NO Slå NSO evo2 på og av Bruk av/på knappen: - på front av NSO evo2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på OP40 (tilleggsutstyr) - på HJEM

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

ZC2-kontroller. Brukerveiledning NORSK. bandg.com

ZC2-kontroller. Brukerveiledning NORSK. bandg.com ZC2-kontroller Brukerveiledning NORSK bandg.com Kabling CAN-BUSS (NMEA 2000) A B C 1,8 m (6 fot) Micro-Cdroppkabel med hannkontakt Micro-C T-kontakt CAN-nettverksbuss (NMEA 2000) A C B C ¼¼ Merk: NMEA

Detaljer

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide NO Slå Zeus 2 Glass Helm systemet på og av Bruk av/på knappen: - på front av Zeus 2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på ZC1

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

O2000-kontroller. Brukerveiledning NORSK. navico-commercial.com

O2000-kontroller. Brukerveiledning NORSK. navico-commercial.com O2000-kontroller Brukerveiledning NORSK navico-commercial.com Introduksjon O2000-kontrolleren er laget for å fjernstyre opptil 4 kontrollenheter for radar. Du kan bruke flere enn én O2000-kontroller på

Detaljer

Oversikt over løsningens skjermkomponenter:

Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Tittel og søkefelt: Her ser du applikasjonens navn og versjon, samt søkefeltet som brukes for å søke etter objekter i kartet. Man kan også logge inn for å få

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

NSS evo3 Hurtigguide. Frontpanel. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm

NSS evo3 Hurtigguide. Frontpanel. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm NSS evo3 Hurtigguide NO Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Nr. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm 1 2 Hjem-skjerm knapp - trykk for å åpne Hjem-skjerm og få tilgang til valg som skjerm-v.iduner og oppsett-meny.

Detaljer

NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk

NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk NO 2 3 4 1 5 8 10 11 IN PLOT MARK GO TO VESSEL MOB 1 2 3 GHI JKL MNO 4 5 6 TUV 7 PQRS 8 9 WXYZ STBY AUTO 0 OUT 6 7 9 12 13 CHART RADAR ECHO NAV INFO PAGES 14 1 2 3 4 Direkteknapper:

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

TILLEGG NSS evo2 programvareversjon 4.5

TILLEGG NSS evo2 programvareversjon 4.5 *988-11739-001* TILLEGG NSS evo2 programvareversjon 4.5 I dette tillegget finner du beskrivelser av nye funksjoner i versjon 4.5 av programvaren til NSS evo2, og disse funksjonene står ikke beskrevet i

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER PAGE Trykk for å bla gjennom hovedsidene og komme tilbake til bildet fra submeny side. Trykk og hold for å bytte mellom Aviation, Marine og Bil modus. QUIT Trykk for å bla gjennom hovedsidene bakover,

Detaljer

Norsk brukermanual for:

Norsk brukermanual for: Norsk brukermanual for: IntelliMap 642c igps og IntelliMap 502c igps NAVICO NORWAY AS, info.no@navico.com 1 INNLEDNING...3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER...3 HVORDAN FUNGER MIN GPS/KARTPLOTTER...4 INSTALLASJON...4

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

GO7. Hurtigguide. simrad-yachting.com NORSK

GO7. Hurtigguide. simrad-yachting.com NORSK GO7 Hurtigguide NORSK simrad-yachting.com Innhold 5 Introduksjon 5 Hjem-siden 6 Applikasjonssider 7 Integrering av tredjepartsenheter 7 GoFree wireless 9 Grunnleggende betjening 9 Dialogboksen Systemkontroll

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Generell veiledning. Velkommen til Buster Q! Oversikt. Kom i gang. Tilgjengelige applikasjoner. Teknologi. Applikasjonsikoner:

Generell veiledning. Velkommen til Buster Q! Oversikt. Kom i gang. Tilgjengelige applikasjoner. Teknologi. Applikasjonsikoner: Generell veiledning no Velkommen til Buster Q! For å legge til rette for en helt ny måte å nyte båtlivet på, har Buster Boats kommet frem til en helt ny måte å kommunisere med båten på. Vi har blitt inspirert

Detaljer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Brukerhåndbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HPproduktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien hurtigstartveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Dakota-enhetene drives

Detaljer

TILLEGG GO XSE programvareversjon 2.0

TILLEGG GO XSE programvareversjon 2.0 *988-11679-001* TILLEGG GO XSE programvareversjon 2.0 I dette tillegget finner du beskrivelser av nye funksjoner i versjon 2.0 av programvaren til GO XSE, og disse funksjonene står ikke beskrevet i brukerhåndboken

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

SpotGuard brukermanual. Brukermanual SpotGuard

SpotGuard brukermanual. Brukermanual SpotGuard Brukermanual SpotGuard Introduksjon SpotGuard er en unik kompinasjon av GSM og Radio (FR)-teknologi og systemet har verdensomspennende dekning. SpotGuard er webbasert og således tilgjengelig via PC, smarttelefoner

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

RollerMouse Free3 Wireless

RollerMouse Free3 Wireless RollerMouse Free3 Wireless Brukerveiledning Free3_Wireless_User_Guide_NO.indd 1 06/06/2017 12.16 Eskens innhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 4. Trådløs

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

RollerMouse Pro3 Brukerveiledning. NO_RollerMouse_Pro3_Wired.indd 1 29/05/

RollerMouse Pro3 Brukerveiledning. NO_RollerMouse_Pro3_Wired.indd 1 29/05/ RollerMouse Pro3 Brukerveiledning NO_RollerMouse_Pro3_Wired.indd 1 29/05/2017 14.04 Las ytte Innholdet i esken 1. RollerMouse Pro3 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 2 3 Ro A. B. C.

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. USB Rev. 0.0 Side 2 av 8

Innholdsfortegnelse. USB Rev. 0.0 Side 2 av 8 [Skriv inn tekst] Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Vulcan. Hurtigguide. bandg.com NORSK

Vulcan. Hurtigguide. bandg.com NORSK Vulcan Hurtigguide NORSK bandg.com Innhold 7 Introduksjon 7 Hjem-siden 8 Applikasjonssider 9 Integrering av tredjepartsenheter 9 GoFree wireless 11 Grunnleggende betjening 11 Dialogboksen Systemkontroll

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

IMO PERFORMANCE STANDARD

IMO PERFORMANCE STANDARD Sist endret: 28-12-2014 ECDIS står for «Electronic Chart Display and Information System» og er et navigasjonsinformasjonssystem med tilstrekkelig backup som tilfredsstiller Solas kravene for bruk av oppdaterte

Detaljer

VS Communicator 4. Kommei gang

VS Communicator 4. Kommei gang VS Communicator 4 Kommei gang VELKOMMEN TIL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gjør det mulig for personer med fysiske eller kommunikative funksjonshemninger å bruke datamaskin eller kommunikasjonsutstyr.

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514 Brukerhåndbok Braillex Live/Live+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0514 Braillex Live / Live+ Bruke Braillex

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

10 LCD DIGITALT FISKERIEKKOLODD. DF612 Brukermanual

10 LCD DIGITALT FISKERIEKKOLODD. DF612 Brukermanual 10 LCD DIGITALT FISKERIEKKOLODD DF612 Brukermanual Versjon:28082012 Innholdsfortegnelse Spesifikasjoner... 4 Ytelser... 4 Miljø... 4 Hovedfunksjoner... 5 Tastatur... 5 Tastaturfunksjoner... 6 På/av bryter...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 20.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 11 Hvordan ser veggene ut?... 17 Referansepunkt i vegg på venstre/høyre side... 23 Start fra

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning. NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/

Brukerveiledning. NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/ rukerveiledning NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/2017 14.26 Innholdet i esken 2 3 1. RollerMouse Free3 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 1 /1 NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 2

Detaljer

Betjeningsanvisning ComfortTouch App for Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.

Betjeningsanvisning ComfortTouch App for Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4. 2373-1-8368 21.08.2013 Betjeningsanvisning Busch- 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1) Busch- 12.1 8136/12-811-500 (CP/U 12.3.1) 8136/12-825-500 (CP/U 12.4.1) 1 Innledning... 3 1.1

Detaljer

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen Contents Slå av enheten... 2 Stopp tilbakemeldinger fra TalkBack midlertidig... 3 Ta imot eller avslutte en telefonsamtale... 3 Bli kjent med skjermtastaturet... 4 Redigere tekst... 9 Veksle mellom skjermtastatur

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager...

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager... 27.10.2009 Kapittel 5... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 -... 3 Søyle... 3 Drager... 6 2... Kapittel 5 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 5... 3 Kapittel 5 - Søyle Det skal plasseres to søyler samt en

Detaljer