Desember 2006 OBO Development liten avdeling med stort ansvar en god jul og et godt nytt år!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Desember 2006 OBO Development liten avdeling med stort ansvar en god jul og et godt nytt år!"

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2006 Redaksjonen i XOM ønsker alle våre lesere en god jul og et godt nytt år! XOM wishes all our readers a merry Christmas and a happy new year! OBO Development liten avdeling med stort ansvar Slagen-raffineriet Største prosjektaktivitet noensinne Leteboring mange spennende prospekter fremover FORUS Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.:

2 s4 OBO Development liten avdeling med stort ansvar I siste halvdel av dette året har de håndtert ExxonMobils andeler i fire store norske offshore utbyggingsprosjekter operert av andre selskaper. s22 Jobben min Evy A. Larsen Avdelingsleder Evy A. Larsen har ekstra travle tider i Esso Energis Kundeservicesenter (KSS) når været blir kaldere og høysesongen setter inn. s34 Vielse i vestibylen den 30. september En stor dag for brudeparet Geir Aas/Kari Strømseng som begge er ansatt hos ExxonMobil på Forus. De giftet seg i vestibylen på Forus-bygget. s38 Historiske tilbakeblikk aldri har det vært slikt liv på Slagen Esso Nytt fra 1958 rapporterte om den store begivenheten da byggearbeidene startet på Norges første moderne oljeraffineri. s14 Koggebrønnen var tørr men selskapet har et spennende leteprogram de neste årene I slutten av november ble det gjort et nytt funn nær Osebergfeltet, som vil gi nye reserver til vår Partner-opererte -portfølje. s29 ExxonMobil på Stavangerregionens forskningsdager I september stilte ExxonMobil opp på Stavanger-regionens forskertorg først i Stavanger sentrum og deretter på Vitensenteret i Sandnes. s39 Vi ønsker våre nye ansatte velkommen Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten bildeoversikt med ferske kolleger! s9 Største prosjektaktivitet på Slagen-raffineriet noensinne Sommeren 2006 ble det etablert en egen prosjektgruppe på Slagen fire store prosjekter skal gjennomføres i perioden 2006 til s18 Vellykket overhaling av havbunnsbrønner på Nevis South North Sea Production Unit av sluttet nylig en vellykket overhaling av havbunnsbrønner på Nevis South-feltet ved hjelp av brønnfartøyet Well Ops Seawell. s25 ExxonMobil deltar i stort europeisk miljøprosjekt Forskningsprosjektet Co2ReMoVe skal videreføre forskningen og videreutvikle teknikkene som i dag brukes til fanging og lagring av karbondioksid (CO2). s31 Jegerklubben på Forus på storfugljakt I begynnelsen av oktober kom turen de har ventet på; fire dager i Trøndelags fjellskoger i jakt på kanskje Norges vanskeligste vilt, Storfuglen (Tetrao Urogallus). s36 Internasjonal ExxonMobil bowlingturnering i Tyskland Fredag 13. oktober satte 13 deltakere fra bowlinggruppa på Forus seg på flyet for å delta på en todagers Internasjonal Bowlingturnering i Celle, Tyskland. XOM internmagasin desember 2006 Ansvarlig redaktør: Arvid Bærheim. Redaksjon: Arvid Bærheim og Kirsten Sivertsen Utforming: Pro&Contra. Repro og trykk: NetPrint Norge AS. Internett: Forsidefoto: Image Library 2 Desember 2006 Desember

3 OBO Development liten avdeling med stort ansvar Gassen fra Ormen Lange vil transporteres i rør gjennom verdens lengste (1.200 km) rørledning til havs, Langeled, fra Norge til England via Sleipners distribusjonsanlegg i Nordsjøen. The Ormen Lange gas will be piped through the world s longest (1,200 km) subsea pipeline, Langeled, from Norway to England via the Sleipner distribution hub in the North Sea. Tekst Arvid 2006 har vært et svært travelt år for OBO Development-avdelingen på Forus en avdeling som for tiden kun består av to personer: Coordinator Asset Management Ian Watson og Commercial Advisor Pål Berntsen. I siste halvdel av dette året har de håndtert ExxonMobils andeler i fire store norske offshore utbyggingsprosjekter operert av andre selskaper Ormen Lange, Skarv, Kristin og Statfjord Senfase-prosjektet. De totale kapitalutgiftene i disse prosjektene beløper seg til 26, 4 millarder dollar, hvorav ExxonMobils andel er ca. 10 prosent. De totale tilleggene av reserver er 3600 millioner fat o.e. I tillegg er OBO Development, som Europas eneste EM utbyggingsselskap, nå også involvert i Tempa Rossa-prosjektet i Italia, et prosjekt som går raskt framover ettersom myndighetene ga det grønt lys i september. Det er dermed et stort ansvar og et betydelig arbeid som plasseres på skuldrene til kun to personer. Hvordan er det mulig for en så liten avdeling å ivareta og bidra vesentlig i en så stor portefølje? Vel, for det første skal det sies at til tross for at OBO Development i Norge er en liten avdeling, trekker Pål og jeg mye på ExxonMobils omfattende ressurser og faglige stab både lokalt og i utlandet. Prosjekt- og funksjonell ledelse i Houston koordinerer denne støtten og sørger for godkjenning fra vår toppledelse. De hjelper også til med å spre kunnskap om de norske prosjektene til hele EMDC-organisasjonen. Så selv om det bare er oss to som daglig jobber med disse store og komplekse prosjektene, får vi assistanse fra våre eksperter både lokalt og ute i verden til å løse tekniske og andre problemstillinger som måtte oppstå under planleggings- og gjennomføringsfasene Foto: Gordon Blakely Pål Berntsen (t.v.) og Ian Watson i OBO Development på Forus kjemper med Ormen Lange den største offshore feltutbyggingen i Europa for tiden. Pål Berntsen (left) and Ian Watson in OBO Development at Forus wrestling with Ormen Lange (meaning the Long Snake ) currently the biggest offshore field development in Europe. OBO Development small department with big responsibility 2006 has been a very busy year for OBO Development at Forus a department currently consisting of only two EMDC staff: Coordinator Asset Management Ian Watson and Commercial Advisor Pål Berntsen. For the latter part of this year they have handled ExxonMobil s interests in four major Norwegian offshore development projects operated by other companies Ormen Lange, Skarv, Kristin and Statfjord Late Life. The total capital investments in these projects amount to 26, 4 billion dollars, of which Exxon- Mobil s share is around 10 percent. Total added reserves will be MOEB. Furthermore, OBO Development, as Europe s only EMDC affiliate, is now also involved in the Tempa Rossa field in Italy, a project gathering momentum following a government go-ahead decision in September. This places a heavy responsibility and workload on only two persons, and how is it possible for a tiny organization to take care of and have an impact on such a large portfolio? Well, first of all, it should be said, that although OBO Development in Norway is a small organization, Pål and I draw a lot on ExxonMobil s world wide resources and professional staff both locally and abroad. Project and functional management in Houston coordinate this support and secure necessary senior management approvals and endorsements. They also help disseminate learnings from Norway projects to the greater EMDC organization (e.g. Kristin HP/HT and Ormen Lange deepwater experience). So although we are only two persons dealing with these av prosjektene, svarer Ian. Særlig Ron Sainsbury, delvis på lån fra EMIL, bidrar regelmessig med teknisk støtte. Han forteller også at avdelingen bestod av tre personer, og at de ser fram til å få en erstatning for reservoaringeniøren som nylig forlot avdelingen. Skarv kan bli solgt eller byttet mot andre lisenser To av våre prosjekter, Kristin og Statfjord Senfase, er snart ferdig utbygd sett fra vårt ståsted, og de vil overføres til OBO Production senere i år. Dermed blir vår portefølje mindre. I tillegg vil Skarv/Idun en BP-operert utbygging i Norskehavet hvor ExxonMobil har ca. 12 prosent eierandel kanskje være ute av vår portefølje tidlig neste år, avhengig av utfallet av vår markedsføring av denne lisensen, sier Ian. Pål og jeg har hatt det svært travelt med Skarv/Idun-prosjektet i disse månedene, da vi har arbeidet på to fronter. Først og fremst har vi samarbeidet med operatøren og partnerne om å få ferdig en unitiseringsavtale og en feltutbyggingsplan (PUD) som operatøren vil levere til myndighetene i nær framtid. Dernest har vi lagt ned en betydelig innsats i forbindelse med markedsføringen av vår Skarv-lisens. Selskapet besluttet tidligere i høst å teste markedet for derigjennom å maksimere selskapets verdi i Skarv-feltet. Om vi kommer til å selge Skarv, bytte vår andel mot andeler i andre felt, beholde andelen, eller velge en kombinasjon av disse løsningene, er en beslutning som vil bli fattet i nær framtid. Illustrasjon: Norsk Hydro På dette bildet fra rørlagringsplassen på Måløy ser vi av de rørene som gikk med til Langeled-rørleggingen. Hvert rør er 12 m langt og veier 8 tonn! In this picture from the pipe storage site at Måløy we see 20,000 of the pipe joints that were required for the Langeled pipeline. Each pipe joint is 12 meters long, weighing 8 tons. huge and complex projects on a day-to-day basis, we get assistance from our local and worldwide experts to solve technical and other issues that may arise during the planning and development phase, replies Ian. In particular, Ron Sainsbury, on part-time loan from EMIL, continues to provide regular support on Surface issues. He also says they used to be a staff of three persons, and that they are looking forward to having a replacement soon for the reservoir engineer that left their department recently. Skarv may be sold or swapped for other equity Two of our projects, Kristin and Statfjord Late life, are nearing completion from an EMDC perspective, and are scheduled to transfer to the OBO Production Department later this year, so next year our portfolio will be smaller. Furthermore, Skarv/ Idun, a BP operated development in the Norwegian Sea in which ExxonMobil holds approximately 12 percent equity, might be out of our portfolio early next year depending on the outcome of the current marketing efforts, says Ian. Pål and Ian have been very busy with the Skarv/Idun project over the last months, working on two separate issues. First of all, we are working with the operator and partners to complete a Unitization Agreement and a Plan for Development and Operation (PDO) which the operator plans to submit to the authorities in the near future. The second task is the 4 Desember 2006 Desember

4 Foto: Norsk Hydro Ormen Lange krevende utbygging på dypt vann Gassfeltet Ormen Lange, operert av Norsk Hydro og med planlagt produksjonsstart i oktober 2007, er planlagt å dekke opp til 20 prosent av Storbritannias gassbehov i 40 år. Gassen vil transporteres i rør gjennom verdens lengste (1.200 km) rørledning til havs, Langeled, fra Norge til England via Sleipners distribusjonsanlegg i Nordsjøen. Feltet ligger på ca. 900 meters vanndyp, og det må installeres rundt 20 undervannsbrønnhoder og en 120 km lang rørledning til land ved hjelp av undervanns robotteknologi og avanserte installasjonsteknikker. Gassreservene er nær 400 milliarder m 3, og utbyggingskostnadene er ca. 66 milliarder kroner, noe som gjør Ormen Lange til den største offshoreutbyggingen i Europa, sier Pål, som understreker at dette prosjektet har bydd på mange utfordringer. Legging av rørledningen på en steinete og ujevn sjøbunn på meget dypt vann har vært en stor utfordring. Etter noen startproblemer har leggingen av Langeled-rørledningen gått bra, og den ble fullført i henhold til tidsplanen og under budsjettet nå i oktober. I dette og andre prosjekter bidrar ExxonMobil ved å delta på tekniske møter, evaluering av forslag, og ved å anbefale bruk av de løsningene som vårt selskap mener er best. En problemstilling som for tiden blir vurdert i tekniske fora, er om vi skal bruke undervanns kompresjon, som er ny teknologi, eller konvensjonell kompresjon fra en plattform. Her må vi avveie potensielle besparelser mot risikoen knyttet til bruk av ny teknologi. Ian og Pål sier at OBO Development på Forus er heldig som kan dra nytte av ExxonMobils enorme tekniske ekspertise og ressurser Som tidligere nevnt har vi en enorm teknisk ressursbase å trekke på. Et eksempel er spesialister fra URC og EMDC i Houston som representerer oss i arbeidsgrupper som jobber med produksjonsskipet på Skarv. Produksjonsskipet på Skarv, et av verdens største, vil ha et stort gassprosesseringsanlegg som strekker dagens teknologi til det ytterste. Vårt selskaps ekspertise og erfaring med produksjonsskip har vært verdifull når det gjelder prosjektering av dette skipet som vil ha samme dreieskive-design som vårt Jotunskip. Ian og Pål presiserer også at de er svært takknemlige for den støtten de får fra våre lokale fagfolk på Forus de gangene det ikke er regningssvarende å trekke inn ressurser fra Houston til f.eks. korte møter. Et eksempel er at flere Flyfoto fra Ormen Lange-terminalen på Nyhamna hvor gassen vil bli prosessert før den sendes i rørledning til Storbritannia. significant effort required to orchestrate the marketing of our Skarv interest following our company s decision to test the market some months ago. The objective is to maximize the value of this asset for ExxonMobil. Whether we will sell Skarv, swap the equity for shares in other fields, decide to keep it, or some combination of these options is a decision ExxonMobil management will make in the near future. Ormen Lange a huge and challenging deepwater development The Norsk Hydro operated Ormen Lange gas field, which is scheduled to start up production in October 2007, is planned to cover up to 20% of the UK's gas requirements and supply gas for up to 40 years. The gas will be piped through the world s longest (1,200 km) subsea pipeline, Langeled, from Norway to England via the Sleipner distribution station in the North Sea. At a depth of approximately 900 meters, the site is so deep and the seabed so uneven that around 20 wellheads and 120 km pipelines to shore needed to be built using underwater robot technology and advanced installation techniques. With gas reserves close to 400 billion cubic meters and development costs of about NOK 66 billion (USD 10 billion), the Ormen Lange field ranks as the largest development in the European offshore arena, says Pål, underlining that this project has Aerial view from the Ormen Lange terminal at Nyhamna where the gas will be processed prior to being piped to the UK. eksperter fra Forus nylig deltok i en uavhengig prosjektgjennomgang av undervanns- og boreløsningene på Skarv. Rapporten som ble laget, ga BPs prosjektteam mange nyttige tips og anbefalinger. Målet er å få maksimalt utbytte av våre feltandeler Operatøren og våre partnere er vel ikke alltid enige i våre forslag til løsninger? Nei, selvsagt ikke, alle partnere er fra tid til annen uenige, og i slike tilfeller er det alltid flertallet i lisensen som bestemmer. For å gi et eksempel vi var ikke enige med Statoil om en seismisk undersøkelse som vi mente hadde små sjanser for å innfri målsettingen og sannsynligvis ikke ville bli kostnadseffektiv men vi ble nedstemt. I en annen sak som gjaldt boresekvensen på Kristin, påvirket vi operatøren og partnerne til å velge vår løsning gjennom solide, tekniske argumenter, så dette går begge veier. Kristin er forresten en meget kompleks utbygging, ikke minst på grunn av et meget høyt reservoartrykk. Til tross for tekniske utfordringer og noen forsinkelser, har imidlertid prosjektet vist seg å bli meget vellykket, sier Pål, som understreker at sam arbeidet med operatøren og våre partnere generelt er meget godt. Vi er heldige som kan samarbeide med store og erfarne operatører som Statoil, Hydro, BP og Shell. Det er i alles interesse å benytte de beste løsningene og beste praksis, og vi er oftere enige enn uenige. posed many challenges. Laying the pipeline on a rough seabed in very deep waters has been a big challenge. After some initial problems, the laying of the Langeled pipeline has gone well, and it was completed on time and under budget in October of this year. In this and other projects, ExxonMobil contributes by taking part in technical meetings, evaluating proposals, and recommending that, from our company experience, the best solutions are selected. ExxonMobil has a lot of deepwater development experience from West Africa which we share with Hydro and our other partners in this project. One issue that is being dealt with in technical forums currently is whether to use subsea compression, which is new technology, or conventional compression from a platform. Here we have to weigh the potential cost savings by using new technology with the risks involved, trying to strike the right balance. Ian and Pål say that OBO Development at Forus is fortunate to be able to draw on ExxonMobil s vast technical expertise and resources As we said earlier, we have a huge technical resource base to draw on, recent examples include specialist people from URC and EMDC in Houston who represent us in workshops on the Skarv FPSO. The Skarv FPSO is going to be one of the world s largest floating production vessels, having a tremendous gas processing plant that will stretch the envelope of what has been done before. Our company s experience and expertise on FPSOs has been very valuable in the vessel s design, with our experience with the Jotun FPSO turret design being shared with BP for their Skarv FPSO. Ian and Pål were also keen to acknowledge the local expertise support here in Forus that they draw on when bringing resources from Houston for short meetings cannot be justified. A recent example was attendance of local staff from the other groups at the Subsurface, Drilling and Commercial sections of the Skarv Independent Project Review on our behalf. The report that was produced, gave BP s Project Team a lot of good advice and suggestions. Working to get maximum value out of assets The operator and our partners don t always agree with our suggested solutions? No, of course not, all partners disagree from time to time, and in these cases it is always the majority in a license that rules. To give one example we didn t agree with Statoil on a seismic survey that we consider to have a low chance of 6 Desember 2006 Desember

5 Foto: Statoil Største prosjektaktivitet på Slagen-raffineriet noensinne Bildet av Kristinfeltet som ble satt i produksjon 3. november The Kristin field which was put on stream on 3 November, Ian og Pål sier at de liker jobbene sine, som gir mye spenning og favner vidt Vi har en portefølje som favner vidt. På den ene siden har vi utbyggingen av Ormen Lange et nytt felt i et nytt område på stort vanndyp, og på den andre siden har vi det modne Statfjordfeltet. I tillegg har vi i de siste månedene vært engasjert i det italienske Tempa Rossa-feltet (25 prosent ExxonMobil andel), som gir en ny dimensjon da det ligger på land og i Italia, et land med annen geologi, og med politiske og økonomiske rammevilkår som er annerledes enn i Norge. En utbyggingsplan for dette feltet er planlagt innlevert til italienske myndigheter i nær framtid. Platåproduksjonen fra feltet er anslått til ca fat olje per dag. Nå håper vi at starten på verdikjeden, dvs. leteboringen i Norge, gir nye funn og derved nye utbygginger som erstatning for de store prosjektene vi nå setter i drift, konkluderer Ian og Pål. meeting its objectives and unlikely to be cost-effective, but we were overruled. In a different issue regarding the drilling sequence at Kristin, we influenced the operator and partners to choose our solution by presenting a solid technical case, so this goes both ways. Kristin is by the way, a very complex development, not least due to its very high reservoir pressure. Despite the technical challenges and some delays, the project has, however, turned out to be very successful, says Pål, stressing that the cooperation with the operator and our partners generally is very good. We are lucky to work with big and experienced operators like Statoil, Hydro, BP, and Shell. It is in everyone s interest to adopt the best solutions and best practice, and we agree more often than we disagree. Ian and Pål say they enjoy their jobs, providing a lot of excitement and spanning a wide scope We have a portfolio spanning a wide scope. On one hand, we have development of a frontier, a deepwater field like Ormen Lange, and on the other we have the mature Statfjord field. Furthermore, we have over the last months been engaged in the Italian Tempa Rossa field (with 25 % ExxonMobil equity), which adds a new dimension since it is located onshore and in a different country with different political, geological and fiscal settings. A plan for development and operation will probably shortly be filed to the Italian authorities for this field, which is estimated to produce at around 50 kbd plateau rate. Tekst Kirsten Sommeren 2006 ble det etablert en egen prosjektgruppe på Slagen for å ta hånd om fire store prosjekter som skal gjennomføres i perioden 2006 til Prosjektene det er snakk om er et kjeleprosjekt, et biodieselprosjekt, et svovelreduksjonsprosjekt, samt et prosjekt for å lage marin gassolje med lavere svovelinnhold. Total kostnadsramme for prosjektene er 225 millioner kroner. Det har aldri vært så stor prosjektaktivitet på Slagenraffineriet noensinne, sier Tor Isachsen som leder prosjektgruppa. Vurdert ut fra gjennomføringsstrategi ble det derfor bestemt å opprette en egen gruppe teknisk avdeling ville ikke ha kapasitet til å gjennomføre så store prosjekter i tillegg til sine vanlige oppgaver. Vi er nå 40 personer i prosjektgruppa hvorav ca. halvparten innleide og halvparten ExxonMobil-ansatte. Biodieselprosjektet Arne Jan Arnesen er prosjektleder for biodieselprosjektet og Øyvind Haugerøy er prosjektingeniør. Det vi skal gjøre er å blande biologisk materiale inn i all autodiesel, forteller Arne Jan. Basert på de klare indikasjonene myndighetene hadde kommet med, var det ventet at dette kom til å bli et Largest project activity ever at the Slagen refinery In the summer of 2006, a special project group was established at Slagen to handle four large projects which are to be implemented in the period 2006 till The projects in question are a kettle project, a biodiesel project, a sulphur reduction project and also a project to produce marine gas oil with lower sulphur content. The total cost frame for the projects is NOK 225 million. There has never been such an extensive project activity at the Slagen refinery, says Tor Isachsen, who is the manager of the project group. Seen from an implementation strategy it was therefore decided to set up a special group our technical department would not have enough capacity to carry out such large projects in addition to the ordinary tasks. We are now 40 persons in the project group, of which about half is contractors and half is ExxonMobil employees. The biodiesel project Arne Jan Arnesen is the project manager for the biodiesel project, and Øyvind Haugerøy is the project engineer. Mye å diskutere og følge opp for prosjektets ledergruppe fra venstre Arne Jan Arnesen, John Egil Merkesvik, Per Einar Bårde, Tor Isachsen og Jahn E. Pedersen. Much to discuss and follow-up for the project s steering team from left Arne Jan Arnesen, John Egil Merkesvik, Per Einar Bårde, Tor Isachsen and Jahn E. Pedersen. 8 The hope is that the front-end of our cycle, exploration drilling in Norway, will soon turn up new discoveries, leading to new developments which will replace the projects that are moving over to the production phase, conclude Ian and Pål. Desember 2006 Desember

6 Biodieselprosjektet vil ta en eksisterende tank, klargjøre denne for å lagre rapsolje som så vil bli blandet inn i autodieselen. The biodiesel project will take one existing tank and make this ready for storage of rapeseed oil which will be blended into the autodiesel. Here the team from left: Her teamet fra venstre: Arne-Jan Arnesen, Gunnar Holtan, Tony Askerstrand, Åsmund Waage, Øyvind Haugerøy, Bengt Hansson, Åge Vestby, Ståle Johanson, Petter Simonsen, Geir Gjestad, Bo Tvede og/and Øyvind Baumann. myndighetskrav fra nyttår. Selv om dette ikke kom som et krav i statsbudsjettet nå, er det fremdeles sterkt anbefalt av SFT. Uansett er det allerede et marked for denne dieselen, og dersom produsentene ikke iverksetter betydelig innblanding av biokomponent, vil myndighetene på nytt vurdere innføringen av et påbud. Hva konkret må dere gjøre for å få dette til? Vi vil ta en eksisterende tank og klargjøre denne for å kunne lagre rapsolje. I tillegg må vi da ha pumper, måleutstyr og rør i tilknytning til tanken for å blande under lasting. Vi skal levere både over kai og truck loading. Når regner dere med å være klare til å levere? Prosjektet er planlagt ferdigstilt før sommeren Kjeleprosjektet Kjeleprosjektet er det største av de fire igangsatte prosjektene. De fire eksisterende kjelene, hvorav tre har levert damp til Slagen siden byggingen av raffineriet i , vil nå bli byttet ut etter rundt 45 års drift. Kjelene brukes til å levere den dampen som trenges til produksjonsprosessen samt til oppvarming av rør om vinteren. De fire kjelene som nå er i drift, leverer til sammen rundt 50 tonn damp per time, sier prosjektleder Jahn Engelhardt Pedersen. Disse skal erstattes av tre nye kjeler hver med kapasitet på 27 tonn damp per time. Dette vil gi oss bedre kapasitet og mulighet for å ha en kjele standby. What we will do is to blend biological material into all autodiesel, says Arne Jan. Based on the clear indications from the authorities, it was expected that this would be a requirement from Even if this did not come as a requirement in the state budget, it is highly recommended by SFT (Norwegian Pollution Control Authority). Regardless of this there is already a market for this diesel, and if the manufacturers do not start with a considerable intermixture of a bio component, the authorities will again consider making this mandatory. What do you have to do to make this work? We have to take an existing tank and make it ready for storage of rapeseed oil. In addition, we need pumps, measurement equipment and pipes to connect to the tank to be able to blend during loading. We will deliver both over the quay side and truck loading. When do you plan to be ready to deliver? The project is planned completed before the summer of The kettle project The kettle project is the largest of the four projects in progress. The four existing kettles, of which three have delivered steam to Slagen since the construction of the refinery in , will now be replaced after about 45 years of operation. The kettles are used to deliver the steam needed for the production process and also to heat pipes in the winter. Dampbehovet for raffineriet er ca. 50 tonn damp per time, men myndighetene, og også ExxonMobils interne retningslinjer, krever at vi skal ha mulighet til å kunne ta hvilken som helst av kjelene ut av operasjon for tilsyn, og samtidig være i stand til å dekke maksimalt dampbehov til enhver tid. Det vil vi kunne gjøre når de nye kjelene er på plass. Så dette er et stort innkjøp? Ja, dette er sannsynligvis det største enkeltkjøpet av utstyr i Slagens historie, og det sies at det faktisk er det største enkeltkjøpet av utstyr i Europa for nedstrøm de siste 2-3 årene. Vi har inngått kontrakt for leveransen av kjeler med VEÅ i Sverige dette er et selskap som går inn under paraplyen til Kværner Heat & Power. Prosjekteringen vil foregå på deres kontor i Göteborg, mens produksjonen vil skje i Sävsjö i Småland. Prosjektingeniør Stian Gravdahl forteller videre at levering av de to første kjelene vil finne sted sensommeren 2007, og at målet er å få disse i drift i løpet av tredje kvartal. Den siste kjelen skal leveres våren 2008 og være i drift i løpet av andre kvartal. Oppdelingen av installasjonsperioden gjøres for å kunne installere to nye kjeler mens raffineriet er i full drift, og få disse satt i drift før vintersesongen Nødvendig stopparbeid ble utført under storstoppen i Feltaktivitetene kan naturlig nok ikke starte før de to første kjelene tas ut av drift. Tiden fram til dette vil bestå av prosjektering og planlegging, samt oppfølging av byggingen av de nye kjelene hos leverandøren. The four kettles which are now in operation deliver altogether about 50 tons of steam per hour, says project manager Jahn Engelhardt Pedersen. They will be replaced by three new kettles each with a capacity of 27 tons of steam per hour. This will give us better capacity and a possibility to have one standby kettle. The steam requirement for the refinery is about 50 tons of steam per hour, but the authorities, and also ExxonMobil s internal guidelines, require that we must have the possibility of taking any of the kettles out of operation for inspection, and at the same time be able to cover maximum stream requirements at any time. With the new kettles in place, we will be able to do that. So this is a large purchase? Yes, it is probably the largest single purchase of equipment in the history of Slagen, and it is actually said to be the largest single purchase of equipment in Europe for downstream over the last 2-3 years. We have entered into a contract for delivery of kettles with VEÅ in Sweden this is a company under the Kværner Heat & Power umbrella. The engineering will take place in their offices in Gothenburg, while the production will take place in Sävsjö in Småland. Project engineer Stian Gravdahl says that delivery of the first two kettles will take place late summer 2007, and that the goal is to have the kettles in operation during third quarter. The last kettle will be delivered in spring 2008 and will be operational during the second quarter. The splitting up of the installation period is done to be able to install two new kettles while the refinery is in full operation, and the goal is to have these in operation before the winter Gjengen som jobber med kjeleprosjektet, det største av de fire igangsatte prosjektene, er fra venstre Jahn E. Pedersen, Liv Hege Skilhagen, Åse May Høgås, Johannes Riise, Petter Simonsen og Stian Gravdahl (sittende). The team working with the kettle project, the largest of the four projects in progress, are from left Jahn E. Pedersen, Liv Hege Skilhagen, Åse May Høgås, Johannes Riise, Petter Simonsen and Stian Gravdahl (below). 10 Desember 2006 Desember

7 Eksisterende reaktor skal erstattes for å kunne produsere marin gassolje med lavere svovelinnhold. De som jobber med saken er fra venstre Ola J. Klock, Per Einar Bårde, Liv Fjeldsæter, Johannes Wæge, Mart Paemurd, Liv Hege Skilhagen, Lars Herbjørn Larsen og Tore Hytten. The existing reactor will be replaced to be able to produce Marine Gas Oil with lower sulphur content. Those who are working to make this happen are from left Ola J. Klock, Per Einar Bårde, Liv Fjeldsæter, Johannes Wæge, Mart Paemurd, Liv Hege Skilhagen, Lars Herbjørn Larsen and Tore Hytten. SO2-reduksjon Prosjektleder Didrik Stensrud forteller at man nå skal bytte ut eksisterende vaske tårn med nytt. Det nye tårnet vil ha større kapasitet og vil rense mer prosessvann for H2S. Dette er et miljøprosjekt som vil redusere SO2-utslippet på Slagen. H2S en fra dagens vaske tårn blir brent uten svovelgjenvinning og da blir det dannet SO2 som slippes rett ut i atmosfæren. H2S'en fra det nye tårnet skal sendes til svovelgjennvinningsanlegget og slik reduseres utslippet av SO2. Tidsplanen for dette prosjektet er at tårnet skal skiftes høsten 2007, mens innkobling av H2S til svovelgjenvinningsanlegget vil bli utført Marine Gas Oil med lavere svovelinnhold Redusert svovelinnhold i MGO som er en type diesel er et myndighetskrav innen EU-området fra januar 2008, sier prosjektleder Per Einar Bårde. Dette prosjektet er derfor egentlig et miljøprosjekt, men det har også en gunstig inntjening. For å kunne produsere MGO med lavere svovelinnhold (1000 ppm mot tidligere 2000 ppm) på Slagen, må eksisterende reaktor erstattes. Den nye reaktoren, som er bestilt hos en tysk produsent, vil bli ca. 30 m lang og veie i underkant av 200 tonn. I tillegg inngår to nye varmevekslere samt diverse rør og stålinstallasjoner i prosjektet. season Necessary work was carried out during the major turnaround in The field activities can naturally not start before the first two kettles are out of operation. The time prior to this will consist of engineering and planning, and also follow-up of the construction of the new kettles at the supplier. SO2 reduction Project manager Didrik Stensrud says that the existing washing tower now will be replaced by a new one. The new tower will have larger capacity and will clean more of process water for H2S. This is an environmental project which will reduce the SO2 emissions at Slagen. The H2S from today s washing tower is burnt without sulphur recovery, and then the SO2 is being emitted to the atmosphere. The H2S from the new tower will be sent to the sulphur recovery plant, and in this way the SO2 emission will be reduced. The time schedule for this project is tower replacement in autumn 2007, while connecting the H2S to the sulphur recovery plant will be in done in spring Marine Gas Oil with lower sulphur content Reduced sulphur content in MGO which is a type of diesel is a regulatory demand within the EU area as of January 2008, says project manager Per Einar Bårde. This project is For å gjennomføre prosjektet er mange aktører involvert. Foruten Ola J. Klock, som er prosjektingeniør, gjennomfører Grenland Group rør- og ståldesign på prosjektet, Christiansen & Roberg er ansvarlig for design av reaktorfundamentet og Foster Wheeler (UK) assisterer med engineering og innkjøp av reaktoren. I tillegg vil diverse kontraktører engasjeres i forbindelse med feltarbeidet som starter våren Prosjektet skal stå ferdig høsten Tor Isachsen forteller at det i tillegg er en egen gruppe bestående av John Egil Merkesvik, Petter Simonsen og Åge Vestby, som koordinerer og gjennomfører alle feltaktivitetene. Dessuten er prosjektingeniørene Tore Hytten og Ranveig Jordet ansvarlig for alt på elektro-siden, mens prosjektingeniørene Phuong Le-Thien og Tor Magne Undheim har ansvaret for alle aktiviteter i tilknytning til instrumenteringen. therefore actually an environmental project, but it also has a favourable return. To be able to produce MGO with lower sulphur content (1000 ppm versus previously 2000 ppm) at Slagen, the existing reactor has to be replaced. The new reactor, which is ordered from a German producer, will be about 30 m long and have a weight of about 200 tons. In addition, two new heat exchangers, pipes and steel installations are included in the project. To carry out the project many parties are involved. In addition to Ola J. Klock, who is the project engineer, the Grenland Group does the pipe and steel design of the project, Christiansen & Roberg is responsible for the design of the reactor infrastructure and Foster Wheeler (UK) is assisting with regard to engineering and purchase of the reactor. Also several contractors will be engaged in connection with the field work starting spring The project will be ready in autumn Tor Isachsen says that there also will be a special group consisting of John Egil Merkesvik, Petter Simonsen and Åge Vestby who will coordinate and carry out all field activities. In addition, the project engineers Tore Hytten and Ranveig Jordet are responsible for the electrical equipment, while the project engineers Phuong Le-Thien and Tor Magne Undheim are responsible for all activities in connection with the instrumentation. De som arbeider med miljøprosjektet som skal redusere Slagens utslipp av SO2, er fra venstre Liv Hege Skilhagen, Petter Simonsen, Didrik Stensrud, John Egil Merkesvik, Øyvind Nicolaysen og Ranveig Jordet. Those who are working with the environmental project which will reduce Slagen s SO2 emissions are from left Liv Hege Skilhagen, Petter Simonsen, Didrik Stensrud, John Egil Merkesvik, Øyvind Nicolaysen and Ranveig Jordet. 12 Desember 2006 Desember

8 Tekst Arvid Tørr Koggebrønn men fremdeles mange, lovende leteprospekter Den 1. august 2006 ble den ExxonMobil-opererte Kogge-letebrønnen som lå 100 km sørvest av Egersund, plugget og forlatt etter 7 månedersoperasjoner. Dette var en brønn med både høy risiko og høyt potensial og ikke minst mye oppmerksomhet og man håpet å gjøre et gassfunn. Dessverre viste det seg at brønnen var tørr. Skjønt 2006 ikke vil gå over i historien som det mest vellykkede leteåret for vårt selskap i Norge, så er ikke letebildet helt mørkt. I slutten av november ble det gjort et nytt funn nær Osebergfeltet, som vil gi nye reserver til vår Partner-opererte (OBO)-portefølje. Dessuten vil neste år bli spennende, da en rekke letebrønner er planlagt både på egenopererte lisenser og OBO-lisenser. Men først, hvorfor ga ikke Kogge det resultatet vi håpet på? Det var to hovedrisiki knyttet til Kogge: 1. Var det kildebergarter tilstede? 2. Hvordan var kvaliteten på reservoarbergartene god nok? Uheldigvis innfridde ingen av disse elementene. Vi fant ikke kildebergarter, og kvali teten på reservoarbergartene var dårlig.boreoperasjonen var imidlertid meget vellykket, og brønnen nådde en rekorddybde på meter, sier Supervisor Norway Exploration Project, Stig Ballestad. Han understreker allikevel at en mengde verdifulle prøver ble hentet fra brønnen. Vi gjør nå geokjemiske analyser av knuste steinprøver i Houston. Når vi har fått resultatet av prøvene fra Houston og andre pågående analyser tidlig i 2007, vil vi gjøre en evaluering før vi endelig beslutter hva vi skal gjøre med 315-lisensen. Det er to hovedmuligheter: enten fortsette og planlegge en ny brønn, eller forlate lisensen uten å gjøre flere tester. Den andre norske letebrønnen som EM Exploration Department nylig har deltatt i, er den Statoil-opererte Antares-brønnen Den oppjekkbare boreriggen Maersk Gallant som boret Kogge-brønnen. The jackup rig Maersk Gallant which drilled the Kogge well. Kogge well turned out dry but still many promising, future exploration prospects On 1 August, the ExxonMobil operated Kogge exploration well located 100 km southwest of Egersund was plugged and abandoned after 7 months of operations. However, this high profile, high potential, and high risk well to which hopes of making gas discovery had been set disappointingly turned out to be a dry hole. Foto: Maersk Although 2006 will not turn out the most successful exploration year for our company, the exploration picture is not all that dark. Late November, news about a new discovery near the Oseberg field was disclosed, adding new oil reserves to our OBO portfolio. And next year will be exciting, with a number of wildcats planned to be drilled both on our own operated blocks and acreage operated by others. But first of all, why did not the Kogge well yield the result we had hoped for? There were two main risks linked to the Kogge well: 1. Were there any source rocks present? and 2: What was the quality of the reservoir rocks? Unfortunately, both these elements failed. We found no source rocks, and the quality of the reservoir rocks was poor. In terms of drilling, the operation was successful, however, and the well was drilled to a record depth of 5,881 meters, says Supervisor Norway Exploration Project, Stig Ballestad. He stresses, however, that a lot of valuable samples and data were collected from the well, which are currently being analyzed. - We have taken many samples from the well, and we are making geochemical analyzes of crushed rocks in Houston right now. On the basis of the lab results from these analyses and others which we will get early in 2007, we will do an eval- 6407/3-7 nær Kristin-, Lavrans- og Trestakk-feltene i Nordsjøen. Dette viste seg dessverre å bli en ny skuffelse. Antares var også en tørr brønn. Risikoen var lavere enn i Kogge-brønnen, da dette prospektet lå nær to funn gjort vest og nord for Antares. Det synes som om hydrokarbon-migrasjonen ikke fungerte i dette prospektet, sier Stig. Hvilke leteplaner har din avdeling for neste år? Vi arbeider med fire prospekter to Statoil-opererte prospekter nær Nyk-strukturen, det Hydro-opererte Midwayprospektet nær Balder og Grane som vil bli boret tidlig neste år, og vår egen Freke-struktur. Nyk er en meget lovende struktur i blokk 6707/10 i Norskehavet som er planlagt boret i Det er høy sjanse for å gjøre et funn her. Vi arbeider også med vårt eget Freke-prospekt i blokk 15/6, nord for Sleipner. Når dette vil bli boret, avhenger av riggtilgjengelighet, men det blir sannsynligvis innen de neste to årene. Håpet settes til nye letearealer og nye lisensrunder I november ble ExxonMobil tildelt 15 nye leteblokker utenfor Irland, og disse blokkene blir håndtert av Stigs leteavdeling i Norge. Disse blokkene dekker et helt nytt geologisk område som består av strukturer sammensatt av karbonatrev, svært lik de revene som finnes i Karibien. Slike prospekter finnes ikke i Nordsjøen, så vi er meget spent på utforskingen av disse blokkene som ligger på dypt vann gjennomsnittlig på meters dyp, sier Exploration Geologist Holly Novak, Exploration Department. Boring på disse blokkene vil sannsynligvis først starte i 2008 eller senere. ExxonMobil håper også å få tildelt nytt norsk leteareal bl.a. blokker i såkalte forhåndsdefinerte områder (TFO) Søknad på slike blokker ble sendt inn i september, og tildeling av blokker er forventet før nyttår. Vi håper å få det vi har søkt på, sier Stig, som forklarer at forhåndsdefinerte områder er såkalte modne områder på norsk sokkel. I 2007 Under boring av en injeksjonsbrønn på Oseberg Vestflank, fant man olje i et dypt prospekt i Osebergs kjelleretasje. During the drilling of an injection well to the Oseberg Vestflank Hydro drilled into an exploration prospect in the cellar under Oseberg. uation, and eventually make a decision on what to do on a forward basis with license 315. There are two main options: either to go on and plan a new well, or abandon the license without any further tests. The other Norwegian exploration well that EM Exploration Departement has participated in recently, is the Statoil operated Antares wildcat 6407/3-7 located close to the Kristin, Lavrans, and Trestakk fields in the Norwegian Sea. Unfortunately, this well turned out to be another disappointment. Antares also turned out to be a dry hole. The risk here was lower than in the Kogge well, as this prospect is located close to two discoveries made to the west and north of Antares. It appears that the hydrocarbon migration did not work for this prospect, says Stig. Illustrasjon: Norsk Hydro So what are your department s exploration plans for the future? We are working on four prospects two Statoil operated prospects next to the Nyk structure, the Hydro operated Midway prospect near Balder and Grane that will be drilled early in 2007, and our own operated Freke structure. Nyk is a very promising structure in block 6707/10 in the Norwegian Sea, which is scheduled to be drilled in There is a high probability of making a gas discovery here. We are also working with our own Freke prospect in block 15/6, located to the north of Sleipner. When it will be drilled, depends on rig availability, but it is most likely within the next two years. Hopes pinned to new acreage and new licensing rounds In November, ExxonMobil was awarded 15 new blocks off Ireland, and these blocks will be handled by Stig s exploration department in Norway. These blocks cover a completely new geological play made up of carbonate reef structures, similar to reefs found in the Caribbean. Prospects like these are not found in the North Sea, so we are excited about exploring the Irish blocks which are located in deep waters averaging 1,700 meters waterdepth, says Exploration Geologist Holly Novak, Exploration Department Desember 2006 Desember 2006

9 forventes det også at blokker blir utlyst i 20. konsesjonsrunde, som er en normal lisensrunde. Vi ser nå på områder som vi potensielt kan nominere blokker fra. Ny teknologi, en forbedring av seismisk datakvalitet, eventuelt ved hjelp av nye prosesseringsmetoder er nødvendig for de områdene vi ser på. Vi beveger oss nå definitivt ut på krevende områder på norsk sokkel. Injeksjonsbrønn ga nytt Osebergfunn I slutten av november sendte Norsk Hydro ut melding om et nytt funn i Oseberg-blokk 30/9 hvor ExxonMobil har 4,7 % andel. Det var under boring av en injeksjonsbrønn i Oseberg Vestflank at Hydro boret inn i et reservoar i kjelleretasjen på Osebergfeltet. Injeksjonsbrønnen var planlagt nær Gamma/Statfjordformasjonen, og man benyttet da anledningen til å bore inn i prospektet før man fullførte injeksjonsbrønnen. Det nye funnet ligger i Statfjordformasjonen, den dypeste formasjonen på Oseberg, sier Production Geoscience Advisor, Janne Johannesen, OBO Production Department, som har ansvaret for EMs leteinteresser og aktiviteter i Oseberglisensen. Janne forteller at dette er det tredje oljefunnet nær Oseberg de siste 18 månedene. Operatøren sier at man planlegger en rask utbygging av det nye funnet, og vårt selskap er selvsagt svært tilfreds med nye reserver som vil gi oss ny produksjon. Travel letevirksomhet på våre OBO-lisenser i 2007 Det er ikke blitt boret noen andre brønner nær våre OBO-felt i Det betyr ikke at aktiviteten har vært lav i disse områdene. Neste år vil bli et meget aktivt år på Haltenbanken, og det har vært stor planleggingsaktivitet i år. To letebrønner skal bores på Nona- og Gamma-prospektene i Midgard Mikkelområdet. Dette området har flere små prospekter som vil bli boret de nærmeste årene for å knyttes opp mot Åsgardsystemet, sier Senior Geological Advisor, Chris Stockbridge, OBO Production, som opplyser at en avgrensingsbrønn skal bores på Njord Nordvestflanken neste år. En letebrønn vil kanskje også bli boret nord for Njordfeltet, og en avgrensingsbrønn på Lavrans. OBO Geoscience Advisor, Odd Tangen, OBO Production, som arbeider med prospekter i Tampen-området (Statfjord, Snorre, Vigdis og Tordis), sier at to letebrønner er planlagt i dette Drilling on these blocks will probably not start until 2008 or later. ExxonMobil also hopes to acquire new Norwegian acreage i.a. new APA (Awards in Predefined Areas) blocks due to be awarded in December. Bids for APA blocks were submitted late September this year, and the award is expected before New Year. We hope to get what we applied for, says Stig, explaining that the APA rounds are annual, including acreage in so called mature areas on the Norwegian continental shelf. In 2007, blocks are also expected to be announced for the 20th Licensing Round, a standard licensing round. We are now looking at areas from which we could potentially nominate blocks. New technology, improving seismic data quality as well as new processing methods, are required for the acreage we are looking at. We are now definitely moving into more challenging areas on the Norwegian shelf. Injection well gave new Oseberg discovery Late November, operator Norsk Hydro announced a new discovery in the Oseberg block 30/9 in which ExxonMobil has a 4.7% stake. It was during drilling an injection well on the Oseberg Vestflank, that Hydro penetrated a small reservoir in the cellar of Oseberg. The injection well was planned close to the Gamma/ Statfjord prospect of the Oseberg field, and the occasion was used to drill into this prospect prior to completing the injection well. The new find is located in the Statfjord formation, the deepest formation at Oseberg, thus making up its cellar, says Production Geoscience Advisor, Janne Johannesen, OBO Production Department, handling EM s exploration interest and activities in the Oseberg licence. Janne informs XOM that this is the third oil find around Oseberg over the past 18 months. The operator says it is working to quickly produce the recent discovery, and of course our company is very pleased with new reserves being added, giving us new production. Busy exploration activities on our (Operated By Others) OBO licenses in 2007 No exploration wells have been drilled near our other OBO fields in 2006 but that doesn t mean the activity level has been low in these areas. Next year will be quite a big year at Haltenbanken, and there has been a lot of planning taking place this year. Two exploration Foto: Henning Kommedal området i En brønn kalt M5 Sør er lokalisert sør for M5-funnet som ble gjort i 2005, mens den andre vil bli boret på et prospekt kalt Vigdis Nordøst. Disse prospektene er små, men risikoen er relativt liten. Det vil også bli høy aktivitet i Grane- og Fram-områdene neste år, ifølge Geoscientist Vincent Cornaglia, OBO Production. I Grane-området vil boringen av Midwayprospektet snart begynne, og både C- og M-prospektene i dette området vil også bli boret ganske snart. Når Midwayoperasjonen er avsluttet, vil riggen flytte til Fram-området. Her vil den neste letebrønnen sannsynligvis bli påbegynt i februar 2007, men det avhenger av utfallet av Astero-brønnen som bores akkurat nå i en lisens like i nærheten. Mange prospekter er blitt boret i det oljerike Fram-området, men her er det fremdeles stort potensial igjen. Utfordringen er å finne forekomster som er store nok til at det er økonomisk forsvarlig å bore dem. Stig Ballestad, Supervisor Norway Exploration Project. OBO Production og Exploration Department ser fram til mange spennende leteprospekter i de neste årene. OBO Production and Exploration Department looks forward to many exciting exploration prospects in the years ahead. Fra venstre (from left): Holly Novak, Chris Stockbridge, Janne Johannesen, Vincent Cornaglia og/and Odd Tangen. wells will be drilled on the Nona and Gamma prospects in the Midgard Mikkel area. This area has a series of small prospects which will be drilled over the next few years to tie into the Åsgard system, says Senior Geological Advisor, Chris Stockbridge, OBO Production, telling us that an appraisal-development well will also be drilled on the Njord Northwest Flank in Another exploration well will be drilled on the Noatun prospect north of the Njord field, and possibly an appraisal well at Lavrans. OBO Geoscience Advisor, Odd Tangen, OBO Production, who is working with prospects in the Tampen area (Statfjord, Snorre, Vigdis, and Tordis), says that two so called near field wildcats (NFW) are planned for this area in One is named M5 South, located south of the M5 discovery made in 2005, while the other will be drilled on a prospect called Vigdis North East. These prospects are small, but with relatively low risk. The Grane and Fram areas will also see a lot of activity next year, according to Geoscientist Vincent Cornaglia, OBO Production. In the Grane area, drilling of the Midway prospect will soon start, and the M prospects in this area should be drilled fairly soon, while we are looking at developing the nearby Grane-C structure. After finishing Midway, the rig will move to the Fram area where the next exploration well is most likely going to be started in February 2007, depending on the outcome of the Astero well being drilled right now on the nearby license. A number of prospects have already been drilled in the prolific Fram area, but a lot of potential still remains. The challenge is to find large enough accumulations that can be economically developed. 16 Desember 2006 Desember

10 Tekst Carole Gall/Druvi Ruberu & Teamet Vellykket overhaling av havbunnsbrønner på Nevis South North Sea Production Unit avsluttet nylig en vellykket overhaling av havbunnsbrønner på Nevis South-feltet ved hjelp av brønnfartøyet Well Ops Seawell. Overhalingskampanjen besto av tre brønner og ble gjennomført uten hendelser av noe slag og under budsjettet. Resultatet er en økning i produksjonen på fat olje per dag (ExxonMobils andel), fat over det som var forventet. I forhold til den relativt korte tiden som kampanjen varte (3 uker), krevdes det omfattende planlegging og logistikk for å få kontrakten med Seawell på plass. Teamet som leverte dette resultatet, var i aller høyeste grad tverrfaglig; det besto av havbunns-, reservoar- og systemingeniører, geovitere, samt ekspertise innen brønnvedlikehold, dykking, HMS, Innkjøp, Økonomi og Produksjon, sier Carole Gall, Reservoir Engineering Supervisor. Hun understreker at alle som var med, utnyttet sin omfattende operasjonsekspertise fra Nordsjøen for å få til en perfekt gjennomføring av et program som teknisk sett var svært krevende. Overhalingen av Nevis South slett ingen enkel sak Nevis South ligger 8 km vest for Beryl-feltet og 56 km vest for Ringhorne. Nevis South is located 8 km west of the Beryl field and 56 km west of Ringhorne. Successful subsea workover campaign at Nevis South The North Sea Production Unit has recently completed a successful subsea workover campaign in the Nevis South field, utilizing the Well Ops Seawell well servicing vessel. The threewell campaign was performed incident-free, below budget and has yielded 11,000 barrels of oil per day equivalent buildup (ExxonMobil share), 4,000 barrels equivalent above expectations. In contrast to the relatively short campaign duration (3 weeks), the project and logistical planning required to bring the Seawell under contract was a significant undertaking. The team delivering this result was truly multi-disciplinary, comprising of subsurface, reservoir, facility and subsea engineers, geoscientists, well services, diving, SHE, Procurement, Commercial and Production Operations, says Carole Gall, Reservoir Engineering Supervisor, underlining that all drew from their extensive North Sea operating experience to flawlessly deliver a technically challenging programme. miljøet som forelå, var svært begrensede. Usikkerhetene forbundet med reservoaret i den horisontale brønnen ble redusert gjennom å kjøre en metningslogg før perforering. Analyse av loggdataene bekreftet nøyaktigheten av reservoarsimuleringsmodellen nesten på meteren, sier Anthony Houlihan, reservoaringeniøren som arbeidet med kampanjen. Loggingen av den horisontale brønnen var en svært krevende operasjon. For å utføre loggingen (og påfølgende perforering) i den horisontale seksjonen anvendte ingeniørteamet en spesielt utviklet kabeltraktor. Traktoren blir satt i operasjon når brønnvinkelen blir for bratt til at kabelutstyret kan nå bunnen gjennom sin egen vekt. Et sett med motoriserte hjul gjør det mulig for traktoren å krype langs brønnhullet, idet den skyver loggeutstyret foran seg. I løpet av overhalingsperioden tilbakela kabeltraktoren en strekning på fot uten noen form for driftsproblemer, sier havbunnsingeniør Robert Naumann. Mange krav måtte møtes før Seawell kunne tas inn i den britiske sektoren Organisasjonen var snar til å benytte seg av muligheten som lå i at et fartøy med dykkerkapabilitet var stasjonert på feltet. En lang rekke inspeksjons- og reparasjonsarbeider ble utført på nærliggende havbunnsanlegg i forbindelse med overhalingsaktiviteten. Dette nødvendiggjorde nitid styring av grensesnitt since limited surveillance data was available in the subsea environment. The reservoir uncertainties were reduced in the horizontal well by running a reservoir saturation log prior to perforating. Analysis of the log data confirmed the accuracy of the reservoir simulation model to within only a few feet, says Anthony Houlihan, the Reservoir Engineer working the campaign. Running the logging tools into the horizontal well was a challenging operation. The subsurface engineering team utilized a unique wireline tractor to execute the logging (and subsequent perforating) in the horizontal section. The tractor is engaged when the well angle is too high for wireline tools to reach bottom under their own weight. It does so by extending a set of motorized wheels which allows the tractor to crawl along the wellbore, pushing the logging equipment ahead of it. During the course of the workover, the wireline tractor traveled over 30,000 ft without any operational problems, says Robert Naumann, Subsurface Engineer. Many requirements had to be met prior to bringing Seawell into the UK sector The opportunity of having a vessel with diving capability in the field was quickly seized upon by the organization, and a range of inspection and repair work on nearby subsea facilities was undertaken in conjunction with the workover activity. Noen medlemmer av teamet feirer det vellykkede overhalingsprogrammet, (f.v.) John Gibson, Peter Woodham, Robert Naumann, Druvi Ruberu, Anthony Houlihan, Jonathan Hastings og Carole Gall. A few of the Team members celebrating results from the successful campaign, left to right John Gibson, Peter Woodham, Robert Naumann, Druvi Ruberu, Anthony Houlihan, Jonathan Hastings and Carole Gall. Nevis South, et undersjøisk felt knyttet opp til Beryl Alpha, ligger 8 km vest for Beryl-feltet og 56 km vest for Ringhorne. Programmet gikk ut på å isolere eksisterende soner og installere perforeringer i en horisontal havbunnsbrønn, og to avviksbrønner. Dette kan tilsynelatende virke som en enkel operasjon, men i tilfellet Nevis South var overhalingen langt fra noen enkel sak. For å kunne identifisere og begrunne overhalingsmulighetene, måtte reservoarteamet støtte seg til detaljerte reservoarsimuleringer, da overvåkingsdata fra havbunns- The Nevis South workover far from simple Nevis South, a subsea field tied-back to Beryl Alpha, is located 8 km west of the Beryl field and 56 km west of Ringhorne. The campaign involved isolating existing zones and adding perforations in one horizontal subsea well and two deviated subsea wells. Although this seems straight-forward, in the case of Nevis South the workovers were far from simple. To identify and justify the workover opportunities, the reservoir team had to rely on detailed reservoir simulation work, Desember 2006 Desember 2006

11 for å sikre at dykkerne var trygge ved utplassering av kabelutstyr samt brønnintervensjonsaktiviteter. Prosedyrer for simultane operasjoner (SIMOPS) ble utviklet for å kunne styre grensesnittoperasjonene på en forsvarlig måte. This required careful interface management to ensure the divers were safe during wireline tool deployment and well intervention activities, and simultaneous operations (SIMOPS) procedures were developed to properly manage this interface. For å kunne bringe et fartøy som Seawell inn i den britiske sektoren av Nordsjøen, måtte NSP utarbeide en lang rekke dokumenter for å dekke myndighetskrav og driftsmessige og økonomiske krav, sier Jim Horsburgh, Well Operations Coordinator (koordinator av brønnoperasjonene.) Det ble utarbeidet et spesifikt driftssikkerhets- case for kampanjen, som inneholdt detaljerte opplysninger om hvordan NSP planla å håndtere alle aspektene ved arbeidet på en sikker måte. Et dokument for styring av grensesnitt (MSID) ble også utarbeidet for å sikre at ExxonMobils OIMS-rammeverk harmonerte fullstendig med Well Ops' styringssystemer. Dette dokumentet beskrev blant annet beredskaps- og miljøstyringsplaner. Til slutt ble det utarbeidet et om fattende grensesnittdokument for havbunnsprosjektet som definerte roller og ansvarsområder mellom Aberdeen, Beryl Alpha-plattformen og Seawell. Det ble utført flere risikovurderinger og revisjoner for å sikre at all tenkelig risiko forbundet med de planlagte operasjonene, ble påvist og håndtert på forsvarlig måte. Dette omfattet en detaljert gjennomgang av hvordan Seawell kunne koples trygt opp til brønner som ble styrt og operert fra Beryl Alpha-plattformen. Andre risikovurderinger vurderte virkningene av eventuelle fallende gjenstander på brønner og rørledninger i nærheten, og det ble utført en omfattende vurdering av planlagte dykkeroperasjoner. Hvert overhalingsprogram krevde dessuten varsel til myndighetene (UK Health and Safety Executive), samt inspeksjon av tredjepart for å sikre at nødvendige prosedyrer og systemer var etablert for å styre risikoen ved havbunnsintervensjonen på en forsvarlig måte. Carole Gall, Reservoir Engineering Supervisor. In order for NSP to bring a vessel like the Seawell into the UK sector of the North Sea, a number of important regulatory, operational and commercial deliverables were required, says Jim Horsburgh, Well Operations Coordinator. A specific Combined Operations Safety Case was written for the campaign, detailing the way NSP planned to safely execute all aspects of the work. A Management System Interface Document (MSID) was also prepared to ensure ExxonMobil s OIMS framework interfaced seamlessly with the Well Ops integrity management systems. Amongst other things, this document spelled out the emergency response and environmental management plans. Finally, a comprehensive subsea project interface document was prepared which detailed the roles & responsibilities between Aberdeen, the Beryl Alpha platform and the Seawell. Various risk assessments and audits were conducted to ensure the hazards of all the planned operations were identified, and appropriately mitigated. This included a detailed review of how the Seawell would connect safely to wells that were controlled and operated by the Beryl Alpha platform. Other risk assessments looked at the impact of dropped objects on the surrounding well and pipeline infrastructure, and there was a comprehensive assessment of the planned diving work. Each workover programme also required regulatory (UK Health and Safety Executive) notification and 3rd party examination to ensure the procedures and systems were in place to appropriately manage the hazards of subsea intervention. From a contractual and commercial perspective, a complex contract assignment arrangement and co-venturer proximity agreements needed to be established before any work could commence. Brønnintervensjonsskipet Seawell er dynamisk posisjonert (DP) og trenger ikke ankere for å holde seg på lokasjon. Det er fullt utstyrt for brønnintervensjons- og dykkeoperasjoner. The Well Ops Seawell is a Dynamically Positioned (DP) mono-hull vessel that does not require an anchor spread to maintain its position. It is fully equipped to support subsea well interventions and diving operations. Fra et kontraktsmessig og økonomisk perspektiv, var det nødvendig å opprette komplekse avtalemekanismer før noe arbeid kunne begynne. Vellykket utførelse ingen sikkerhetsrelaterte hendelser, og rekordlav uproduktiv tid Til syvende og sist var alle komponenter til prosjektet på plass i tide, og kampanjen ble gjennomført uten en eneste sikkerhetsrelatert hendelse, og med uproduktiv tid som er rekordlav for denne type operasjon. Et strålende septembervær i Nordsjøen bidro ytterligere til at ting gikk som smurt. Seawell viste seg å være et svært fleksibelt og attraktivt alternativ til en kostbar halvt nedsenkbar rigg for å utføre havbunnsintervensjoner av denne karakter. Teamet ser allerede fram til å utføre en lignende kampanje i 2007 og muligens også i 2008, sier Harry Salter, Beryl Operations Superintendent, og konkluderer: At Nevis South havbunnskampanjen ble slik en suksess, kan tilskrives et vellykket teamarbeid og betydelig personlig innsats fra mange i NSP organisasjonen. Resultatet reflekterer på en utmerket måte NSPs visjon: Ett team, anerkjent for operasjonell ekspertise i Nordsjøområdet, samt evne til å gi et betydelig bidrag til ExxonMobils globale verdiskapning... Successful execution no safety related incidents, and record low non-productive time Ultimately, all components of this project came together in time, and the campaign was executed without a single safetyrelated incident, and with record low non-productive time for this type of operation. This was further helped by some superb September North Sea weather. The Seawell proved to be a very versatile and attractive alternative to an expensive semi-submersible rig for subsea well interventions of this nature. The team is already looking ahead towards a similar campaign for 2007 and possibly 2008, says Harry Salter, Beryl Operations Superintendent, concluding: The fact that the Nevis South subsea campaign turned out a success is due to a significant teamwork and personal effort from many within the NSP organization, which really demonstrated the ongoing commitment to NSP s vision: One team, respected for our North Sea operational expertise and our ability to significantly contribute to ExxonMobil s global business Desember 2006 Desember

12 Tekst Kirsten JOBBEN MIN Avdelingsleder Evy A. Larsen vil bli best på boligvarme Evy A. Larsen har ekstra travle tider når været blir kaldere og kveldene mørkere da starter høysesongen for både avdelingsleder og folkene hennes i Esso Energis Kundeservicesenter (KSS). Avdelingen må bemannes opp og mottoet for alle de 13, åtte fast ansatte og fire vikarer, er å bli det beste stedet å handle boligvarme. Det er høyt arbeidspress for gruppen og en tøff oppgave å leve opp til avdelingens motto, men vi er en sammensveiset gjeng med et ungt miljø og det er kjekt å være her. Dessuten klarer vi nå å ta markedsandeler volumene vokser, det er tilfredsstillende selv om utfordringene er store, sier Evy med et smil. Avdelingens hovedoppgaver Hva er hovedoppgavene for avdelingen? Vi har ansvaret for å følge med på alle prosesser, fra tankbilene blir lastet opp til vi har fått inn pengene fra kunden. Dette høres kanskje enkelt ut, men det er en omfattende oppgave å avstemme volumene fra Esso til tankbilene, passe på at kunden får riktig vare og faktura og at de faktisk betaler. Ungt selskap Esso Energi er et ungt selskap på mange vis eid 100 % av Esso Norge og ble etablert i Selskapet er leverandør av fyringsoljer, parafin, gass og dieselprodukter til både privatog bedriftsmarkedet. Antall ansatte er rundt 40, men arbeidsstokken er sesongavhengig og varierer noe. Vi er en ung organisasjon og en fin gjeng med både vilje og tæl, men det er klart at det er mye å ta tak i. Vi fikk et nytt datasystem i 2003 som har bydd på en del utfordringer, vi har nye medarbeidere som skal læres opp, selv om en del har praksis fra andre steder i Esso-systemet. Det er vi som betjener Kundesenteret som får kjeften om noe ikke fungerer, men hovedfokuset vårt er å gi kunden god service og vi jobber stadig for å bli bedre. Department head Evy A. Larsen wants to be the best on domestic heating Evy A. Larsen has extra busy days when the weather gets colder and the evenings darker then the peak season starts both for the Department Head and her staff in Esso Energy s Customer Service Center. The department must be staffed up and the motto for all the 13 persons eight employees and four temps is to be the best place to buy domestic heating. The pressure of work for the group is high and it is a tough task to live up to the department s motto, but we are a tight-knit group with young people and it is nice to work here. Besides, we succeed in taking market shares the volumes grow, that is satisfactory even if the challenges are great, Evy says with a smile. The departments main responsibilities What are the main responsibilities of the department? We are responsible for the follow-up of all processes from the tank lorries being loaded till we have received money from the customer. This may sound simple, but it is a comprehensive task to balance the volumes from Esso to the tank lorries, see to that the customer gets the right product and invoice, and that they actually pay. Young company Esso Energy is a young company in many ways a fully owned subsidiary of Esso Norge established in The company is a supplier of heating oils, paraffin, gas and diesel products to both the private and the corporate market. The number of employees are about 40, but the work force is seasonal and may vary somewhat. Dere har jo også en nettside, netoil.no, som synes å være veldig grei å bruke går mye av salget over denne? Nei, den er ganske liten og mesteparten selger vi over telefonen. Avdelingsleder i oljå med utdanning i hagebruk Når startet du i Esso Energi? Jeg begynte i Esso Norge, Kundeserviceavdelingen, i 2001 som vikar. I 2002 gikk jeg så over til Esso Energi, men var fortsatt vikar før jeg i 2003 ble fast ansatt. Jobben som avdelingsleder for Kundeservicesenteret har jeg kun hatt siden mai i år. we succeed in taking market shares the volumes grow, that is satisfactory even if the challenges are great! Evy forteller at hun flyttet fra Arendal, hvor hun er født og oppvokst, til Oslo i Utdanningsbakgrunnen er litt utradisjonell høgskolekandidat i hagebruk med økonomi. Så å drive gartneri lå vel kanskje nærmere opp til utdanningen enn å selge olje! We are a young organization and a nice group with both will and go-ahead spirit, but of course there is a lot to do. We got a new computer system in 2003 and this has given us some challenges, we have new hires who need to be trained, even if some have experience from other parts of the Essoorganization. It is we in the Customer Service Center who get scolded if something does not work, but our main focus is to give the customer good service, and we constantly work to become better. You also have a website, netoil.no, which seems to be easy to use do much of the sales go through this? No, it is quite small and most of what we sell is by the phone. Department Head in the oil business with education in gardening When did you start in Esso Energy? I started in Esso Norge, Customer Service Department, in 2001 as a temp. In 2002 I transferred to Esso Energy, but still as a temp, before I was permanently employed in And I have only had the job as Department Head for the Customer Service Department since May of this year. Evy tells that she moved from Arendal, where she was born and raised, to Oslo in The educational background is somewhat untraditional bachelor of gardening with focus on economy. So to run a market garden was maybe closer to the education than selling oil! I have, however, a large site where I live, in Fetsund, about 41 kilometers from Oslo. My spouse and I live in an old house Evy og labradoren Leon var på tur til Galdhøpiggen i sommerferien. Evy and the labrador Leon were hiking to Galdhøpiggen this summer. MY JOB 22 Desember 2006 Desember

13 ExxonMobil deltar i stort europeisk miljøprosjekt Jeg har imidlertid stor tomt der jeg bor, i Fetsund, som ligger ca. 4 1/2 mil fra Oslo. Her bor jeg og samboeren min i et gammelt hus fra tidlig på 1900-tallet og dette er virkelig på landet. Tomten er på 6 1/2 mål og hagen er stor, men jeg er glad i naturen og i å være ute. Det å gå tur i skauen og gjerne ha med fiskestangen, er noe jeg trives med! Jeg har også en hund, en labrador som heter Leon på 6 år, som må luftes og mosjoneres. I helgene blir turene lange, men i ukene ellers kan det nok variere noe. I sommer tok vi turen til Galdhøpiggen og om vinteren driver jeg litt med isfiske. Da er skøytene med i sekken, samt litt ved, slik at vi kan fyre opp bål og både få varme og kos. Så arbeidsreisen til jobb er lang? Evy kommer opprinnelig fra Arendal, hvor dette bildet er tatt, og er glad i fisking både sommer- og vinterstid. Evy grew up in Arendal, where this picture is taken, and she is fond of fishing both in the summer and in the winter. Nei, den tar ikke mer enn ca. 45 minutter. Jeg sitter på med noen andre i bil til jobb og tar toget hjem, så det går veldig greit. Arbeidsdagene har imidlertid tidvis vært lange som avdelingsleder, men slik er det jo for mange flere enn meg det er mer å gjøre hele tiden og da gjerne med færre folk. Uansett trives jeg med både jobben og miljøet og vi skal bli best på boligvarme! from the early 20th century and this is really in the country. The site is about 1,5 acres and the garden is big, but I am fond of nature and like being outdoors. To take a walk in the forest and bring the fishing rod along, is something I love. I also have a dog, a 6 years old labrador named Leon, which has to get fresh air and some exercise. In week-ends the walks are long, but during the week it may vary a bit. This summer we hiked to Galdhøpiggen and in wintertime I enjoy ice fishing. Then I have the skates in my rucksack, and also some firewood, so that we can light a fire and both have heat and cosiness. So you have a long travel to work? No, it does not take more than about 45 minutes. I commute by car to work and take the train back home, so it is actually very easy. The working hours have, however, periodically been long as a Department Head, but this does not only apply to me, but to a lot of others, too there is all the time more work to do and often with less people. Well, in any case, I like both my job and the work environment and we will become best on domestic heating! Tekst Kirsti Mauritzen I begynnelsen av november ble det sendt ut pressemelding om at ExxonMobil deltar i et stort europeisk forskningsprosjekt i regi av EU, kalt Co2ReMoVe. Dette prosjektet skal videreføre forskningen og videreutvikle teknikkene som i dag brukes til fanging og lagring av karbondioksid (CO2) fra produksjonen av olje og gass, og fra el-kraftproduksjon hvor det f.eks. brukes kull. CO2-gassen som blir fanget, komprimeres før den injiseres i geologiske formasjoner under bakken. XOM har snakket litt med miljørådgiver Geir Indrebø i ExxonMobils oppstrømsorganisasjon i Stavanger for å høre litt om hva som er formålet med prosjektet. Formålet med prosjektet er å finne trygge og permanente løsninger for lagring av CO2 i grunnen, slik at utslippene i atmosfæren blir så små som mulig, og at drivhuseffekten dermed reduseres. Det er anslått at store produksjonsanlegg, primært el-kraftanlegg, står for nesten 60 prosent av alle menneskeskapte CO2-utslipp, sier Geir, som understreker at ExxonMobil har deltatt i slike prosjekter (Carbon Capture and Storage CCS) i mange år, både i egen regi og gjennom eierskap i felt operert av andre f.eks. på Sleipnerfeltet, hvor ExxonMobil eier ca. 30 prosent. Helt fra 1996 er overflødig CO2 fra dette feltet blitt fanget og pumpet ned i grunnen igjen, i stedet for å bli sluppet rett ut i atmosfæren. Sleipner er derfor ett av fire felt som deltar i dette store europeiske prosjektet. De norske utslippene av CO2 ville økt med nesten 30 prosent dersom CO2 fra Sleipner Vest hadde blitt sluppet ut i atmosfæren, i stedet for å bli injisert ned i grunnen! Miljørådgiver Geir Indrebø i ExxonMobils oppstrømsorganisasjon på Forus hevder at ExxonMobil, som alle andre, tar klimaendringene meget alvorlig, og at selskapet deltar i mange klimaforskningsprogrammer. Selskapet søker å basere sine handlinger på vitenskaplig forståelse, og det europeiske CO2-prosjektet er et godt eksempel på dette. Environmental advisor Geir Indrebø in ExxonMobil s upstream organization at Forus says that ExxonMobil, as all others, take climate changes very seriously, and that our company participates in many climate research programmes. Our company strives to base its actions on scientific knowledge, and the European CO2 project is a good example. ExxonMobil participates in major European environmental project In the beginning of November, ExxonMobil published a press release announcing the company s participation in a major European environmental project called CO2ReMoVe. The project s goal is to pursue the research used in Carbon Capture and Storage from oil and gas production, and from power plants using coal, and to further develop the techniques that are used. Co2 is separated from a gas stream, compressed and sequestered in geological formations under ground. XOM has interviewed environmental advisor Geir Indrebø in the ExxonMobil upstream organisation in Stavanger to find out more about the objective of this project. The purpose of this project is to find secure and permanent solutions on how to store CO2 in underground locations to minimize the emission to air and hence to reduce the negative greenhouse effect. It is estimated that large production plants, especially electricity plants, contribute to almost 60% of the man-made CO2 emissions, Geir says, emphasising that ExxonMobil has participated in projects like this one (Carbon Capture and Storage CCS) for several years, both in ExxonMobil owned fields and in fields operated by others such as Sleipner, where ExxonMobil is a 30% owner. CO2 from Sleipner has been captured and stored under ground for 10 years already 24 Desember 2006 Desember

14 Så dette betyr at ExxonMobil endelig anerkjenner at global oppvarming kan være menneskeskapt? Det er helt feil å si at vårt selskap ikke har tatt klimaproblemene på alvor og at vi ikke innser at menneskelig aktivitet bidrar til å skape klimaproblemer slik enkelte miljøvernorganisasjoner og andre hevder. Vi, som alle andre, tar klimaendringene meget alvorlig. Å ikke gjøre noe er både uklokt og uansvarlig, men samtidig er vi kritiske til uoverveide handlinger. ExxonMobil deltar i mange klimaforskningsprogrammer, og vi søker å basere våre handlinger på vitenskapelig forståelse. Det europeiske CO2-prosjektet er et godt eksempel på dette, slår Geir fast. Menneskeskapt drivhuseffekt eller ei? Men er den mye omtalte drivhuseffekten menneskeskapt eller er den en følge av naturens egne utslipp? Det er ikke riktig å snakke om et enten eller, men om et både og. Naturens egne utslipp av klimagasser inngår i et kretsløp hvor for eksempel råtnende trær slipper ut CO2 og levende trær tar opp CO2 gjennom fotosyntese. De menneskeskapte CO2-utslippene, blant annet fra forbrenning av fossilt materiale, inngår ikke i dette kretsløpet. Når vi bruker fossile brensler, henter vi fram karbon som er lagret nede i bakken eller havbunnen millioner av år tilbake i tid. Da dette er ikke en del av det naturlige kretsløpet, vil det gi et overskudd av CO2 som blir værende i atmosfæren i lang tid, sier Geir, som understreker at vårt selskap selvsagt ikke benekter menneskeskapte klimagasser og at disse har økt mye som en del av forbruk og forbrenning av fossile brensler. Det store spørsmålet som opptar både forskere, politikere og menigmann, er hvilke tiltak som er mest effektive for å redusere utslippene av klimagasser. ExxonMobil tror på ny teknologi, dvs. forskning, samtidig som vi gjennomfører utslippsreduserende og energieffektiviserende tiltak i våre operasjoner. Et eksempel er energieffektivisering i våre raffinerier og kjemiske anlegg som har gitt en 35 prosents forbedring siden 1970-tallet, og en ytterligere forbedring på 15 prosent er forventet. ExxonMobil kritisert på grunn av sitt Kyotoavtale-standpunkt Hvorfor blir vår miljøinnsats da så sterkt kritisert av miljøvernaktivister og andre? Det henger nok mye sammen med ExxonMobils motstand mot kvoteavtaler for å minske utslippene av klima- (since 1996) instead of being released to the atmosphere. Sleipner is therefore, along with Snøhvit, one of four fields to participate in this big European project. If it had not been for Carbon Capture and Storage on Sleipner, the Norwegian emission of greenhouse gases would have increased by 30%. So, does this mean that ExxonMobil finally acknowledge that global warming could be man-made? It is incorrect to say that our company has ignored the climate problems, and that we do not recognize that human activities contribute to creating climate problems like some environmental organizations claim. We, as all others, take climate changes very seriously. To do nothing is both unwise and irresponsible, but we are critical to rash actions. ExxonMobil participates in many research programmes, and we strive to base our actions on scientific knowledge. This European CO2 project is a good example, Geir says. Man-made greenhouse effect or not? The greenhouse effect that is being talked about so frequently, is it made by us human beings, or is it a result of nature s own emissions? We cannot talk about either or in this matter, but rather both and. Nature s own emissions of greenhouse gases are part of a natural cycle where rotting trees, for example, release CO2 and living trees take up CO2 through photosynthesis. Man-made emissions from, among other things, use and combustion of fossil fuels, are not part of this natural cycle. When we burn fossil fuels, we bring up hydrocarbons that have been stored underground for million of years. It is not a part of the natural cycle and gives us a surplus of CO2 that stays in the atmosphere for a very long time, says Geir, emphasising that our company of course does not deny that there is a manmade greenhouse effect, and that the problem has increased as a result of fossil fuel combustion. The question that engages scientists, politicians and the man in the street today is what actions to take to effectively reduce the emissions of greenhouse gases. ExxonMobil believes in new technology, such as research, along with emission reducing actions and energy efficiency actions in our operations. One example is the energy reducing actions in our refineries and chemical plants that have improved the energy efficiency by 35% since the 1970s, and we expect a further 15% improvement. ExxonMobil criticised for its Kyoto point of view Why is it then that our environmental efforts are being so Illustrasjon som viser hvordan CO2-gass blir injisert i Utsiraformasjonen på Sleipnerfeltet. Sleipner er ett av fire felt som deltar i det store europeiske CO2-prosjektet. Helt fra 1996 er overflødig CO2 fra dette feltet blitt fanget og pumpet ned i grunnen igjen, i stedet for å bli sluppet rett ut i atmosfæren. De norske utslippene av CO2 ville økt med nesten 30 prosent dersom CO2 fra Sleipner Vest hadde blitt sluppet ut i atmosfæren i stedet for å bli injisert ned i grunnen. Illustration showing how CO2 gas is injected into the Utsira formation at the Sleipner field. Sleipner is one of four fields to participate in the big European CO2 project. CO2 from Sleipner has been captured and stored underground for 10 years already (since 1996) instead of being released to the atmosphere. If it had not been for Carbon Capture and Storage on Sleipner, the Norwegian emission of greenhouse gases would have increased by 30%. gasser og ikke minst at vi ikke tror at Kyoto-avtalen er et egnet virkemiddel. Selskapet mener at kvotehandelsavtaler ikke vil bidra effektivt til å minske utslippene av klimagasser, forklarer Geir. Derimot mener selskapet at prosjekter som CO2ReMoVe er veien å gå. Gjennom CO2ReMoVe i regi av EU, ExxonMobil og andre selskaper håper vi å finne en god, billig og varig løsning for oppbevaring av CO2-gassen. Av alle langsiktige metoder for å forsøke å redusere CO2-utslippene, og dermed den negative drivhuseffekten, ansees lagring i geologiske formasjoner å være den mest lovende. Nå håper prosjektgruppen at erfaringene fra blant annet Sleipner- og Utsiraformasjonene (som lagringsberglagene for CO2 fra Sleipner heter) skal kunne gi nyttig informasjon når fremtidige lagringsplasser skal identifiseres og tas i bruk. Slike lagringsplasser kan f.eks. være ikke-kommersielle kull-leier, saltholdige reservoarer eller ferdigproduserte olje- og gassfelt. heavily criticised by NGOs and others? I believe that this has to do with ExxonMobil s opposition to quota trading as a mean to reduce greenhouse gas emissions and not at least the fact that we don t think that the Kyoto Agreement is an adequate policy instrument. Our company believes that quota trading will not contribute to reducing the emission of greenhouse gases, Geir explains. On the other hand, our company claims that projects like CO2ReMoVe is the right way to go. Through CO2ReMoVe, supported by the European Union, ExxonMobil and other companies hope to find a good, inexpensive and permanent solution for Carbon Capture and Storage. Of all the long-term methods of reducing the emission, and thereby the negative greenhouse effect, storage in geological formations underground is considered to be the most promising. The Project Group now hopes that the experience gained from Sleipner and the Utsira formation (as the reservoir for storing CO2 from Sleipner is called) will provide useful information regarding identifying and making use of future storage sites. 26 Desember 2006 Desember

15 ExxonMobil på Stavangerregionens forskningsdager På Slagenraffineriet er det i de senere årene gjort mange nye investeringer som har gitt store miljøgevinster. Bl.a. ble det i 2005 installert såkalte lav- NOx-brennere i den store ovnen for destillasjon av råolje. I 2007 skal slike brennere også installeres i ovnen for termisk cracking. Totalt vil dette redusere NOx-utslippene på Slagen med 50 % i forhold til tidligere utslipp på rundt 650 årstonn. At the Slagen refinery many new investments have been made over the last years that have given big environmental gains. One example: In 2005 low NOx burners were installed in the big furnace for destillation of crude oil. In 2007 such burners will also be installed in the furnace for thermal cracking. This will reduce total NOx emissions from Slagen by 50% compared to previous emissions of around 650 tons per year. Tekst Kirsten De siste ukene i september var det igjen tid for Forskningsdager. Dette er dagene da forskere over hele landet forlater arbeidsplassene sine for å treffe folk, formidle hva som skjer innenfor forskning og svare på spørsmål fra barn og unge, samt få folk med på eksperimenter. ExxonMobil stilte opp på Stavanger-regionens forskertorg, først i Stavanger sentrum og deretter på Vitensenteret i Sandnes, som bl.a. tok i bruk energi-spillene som ble utviklet til ONS i år. Disse spillene vil også bli en del av det nye Vitensenteret som skal stå ferdig i I år var det elever på 10. klassetrinn som var invitert for å teste ut teknologi, eksperimentere og konkurrere. Totalt var 1500 barn og unge innom Forskertorget. En rekke forskningsmiljøer har stands her, sier Gro Persson som er leder for Vitensenteret. Forskertorget er en svært god og positiv møteplass mellom forskningsmiljøene og det vanlige publikum. Her er lav terskel inn i en verden få kjenner til, men som mange er nysgjerrige på. Den uformelle formidlingsformen på Forskertorget begeistrer barn og unge. I år hadde ExxonMobil in the Stavanger region s Research Days The last weeks of September it was again time for the Research Days. These are the days when scientists all over the country leave their workplaces to meet people, communicate what takes place within research and answer questions from children and youngsters and also involve people in experiments. ExxonMobil participated at the Stavanger region s Researchers Market first in the center of Stavanger and then at the Science Center in Sandnes where the company i.a. used the energy games which were developed for ONS this year. These games will also be a part of the new Science Center which is scheduled to be finished in This year pupils in the 10th grade were invited to test out technology, experiment and compete. Totally about 1,500 children and youngsters visited the Researchers Market. Prosjektet går over 5 år Europakommisjonens Forskningsdirektorat er hovedsponsor og vil skyte inn 8 millioner euro i CO2ReMoVe-prosjektet. ExxonMobil bidrar med over 1 million euro og deltar sammen med ledende europeiske energiselskaper som Statoil, BP, ConocoPhillips, Schlumberger, Total, Vattenfall og Wintershall (totalt bidrag på 7 millioner euro). Prosjektet vil bli gjennomført av forskere fra flere europeiske, akademiske institusjoner, og den nederlandske organisasjonen for anvendt vitenskapelig forskning TNO vil gi teknisk veiledning og koordinere forskningsinnsatsen. I alt 27 selskaper fra 11 land vil delta i CO2ReMoVe-prosjektet. Potential storage sites could be unminable coal deposits, saline formation or depleted oil and gas fields. The Project will last for five years The European Commission Directorate General for Research is the lead sponsor and will provide 8 million Euros to the Co2ReMoVe project. ExxonMobil contributes with 1 million Euros and participates with leading European energy companies like Statoil, BP, ConocoPhillips, Schlumberger, Total, Vattenfall and Wintershall (total contribution of 7 million Euros). The project will be carried out by researchers from a number of European academic institutions, with technical guidance provided by the consortium partners and coordinated by the Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO). In total, 27 parties from 11 different countries will participate in the project. IPod-vinneren på Åpen Dag fikk overrakt premien av ordfører Jostein Rovik og artisten Thomas Dybdahl. The ipod winner at the Open Day arrangement received the prize from Mayor Jostein Rovik and the artist Thomas Dybdahl. 28 Desember 2006 Desember

16 vi 13 forskjellige stander, og ExxonMobils interaktive spill skapte både interesse og var svært populære. Oppslutningen blant skolene har vært stor, og alt er gratis disse dagene. I tillegg til å teste ut egne kunnskaper, hadde ExxonMobil også satt opp premie en ipod Nano for beste deltaker på quiz en både torsdagen, fredagen og lørdagen. Disse ble overrakt av den populære og kjente artisten Thomas Dybdahl etter at han hadde holdt en minikonsert på Vitensenteret lørdag 30. september. Vitensenterets Sven Gundersen og Gro Persson er svært godt fornøyde med at 1500 barn og unge besøkte Forskertorget i år. The Science Center representatives Sven Gundersen and Gro Persson are very pleased with the fact that 1500 children and youngsters visited the Researchers Market this year. ExxonMobils interaktive spill skapte både interesse og var svært populære. ExxonMobil s interactive games created both interest and were very popular. A number of research institutions have booths here, says Gro Persson who is the manager of the Science Center. The Researchers Market is a very good and positive meeting place linking the research environments and the general public. The threshold is low into a world few people know much about, but which they are curious to learn more about. The informal way of communication at the Researchers Market thrills both children and youngsters. This year we have 13 different booths, and ExxonMobil s interactive games created interest and were very popular. The participation among the schools have been very good and everything is free these days. In addition to testing out own knowledge, ExxonMobil had also put up prizes an ipod Nano for the best participant in the quiz both on Thursday, Friday and Saturday. The ipods were awarded by the popular and well-known artist Thomas Dybdahl after a mini concert at the Science Center on Saturday 30 September. Dagens høyeste score på ExxonMobils quiz, og Kent ble den lykkelige vinneren av en ipod Nano. The highest score of the day at ExxonMobil s quiz, and Kent was the happy winner of an ipod Nano. Tekst Ivar Skjærpe Jegerklubben på storfugljakt I begynnelsen av oktober kom turen vi i Jegerklubben på Forus har ventet lenge på; fire dager i Trøndelags fjellskoger i jakt på kanskje Norges vanskeligste vilt, Storfuglen (Tetrao Urogallus). Med forberedelser og planlegging over det siste halvåret, følte vi oss godt forberedt. Både skytekurs og sikkerhetsmøter var avholdt da vi sjekket inn bagasjen, med våpen og ammunisjon forskriftsmessig pakket, på vei mot Værnes. Et par timer senere var det fem spente jegere som ventet på vraket fra Rent-A-Wreck, og vi ble ikke skuffet! Vi fikk et skikkelig vrak, men motoren startet og Hi-Ace n hadde god bagasjeplass til all den gode maten og drikken som vår handletur i Stjørdal innbrakte. Vi hadde som vanlig med oss lege på turen, men da han dukket opp uten briller, måtte vi få kjøpt inn et par moteriktige villmarksbriller til den svimlende sum av en tier. Endelig var vi klare for Villmarka. Det ble en lang kjøretur, og en sliten gjeng ankom parkeringsplassen i stummende mørke, men ved godt mot. En liten gåtur mot naustet og på med redningsvester. Båten lå tungt i vannet med fem mann og pikkpakk, men var av bra fabrikat, og vi la i vei mot hytta. En frisk nordøstavind gjorde sitt til at vi ikke akkurat planet nordover på vannet, men fremover gikk det, og ved hjelp av kart og lommelykter fant vi omsider frem til hytta som lå idyllisk til på et nes med vann på tre sider. Torsdag morgen våknet flere av vekkerklokka halv sju, mens det ennå var stummende mørkt ute. Da bacon og kaffelukta spredte seg i hytta, kom fort resten på bena og vi nøt en skikkelig skaufrokost som sikringskost for strabasene som lå fremfor oss. Hunting woodland birds in the wilderness Early October the Hunting Club at Forus set off on the trip it had long been waiting for; four days in the mountain forests of Trøndelag, hunting maybe the trickiest game in Norway, the Capercaillie (Tetrao Urogallus). Having spent the last six months preparing and planning we felt well prepared for the expedition. Both shooting course and safety meetings had been held when we checked in our luggage, with weapons and ammunitions appropriately packed, on our way to Værnes airport outside Trondheim. A couple of hours later five excited huntsmen were eagerly waiting for the wreck from Rent-A-Wreck, and we were certainly not disappointed! The car we got was a real wreck, but the engine started and the Hi-Ace offered ample space for all the good food and drink we bought at Stjørdal. As is customary, we brought our doctor along on the trip, but as he turned up without glasses we had to get him a decent pair of fashionable wilderness glasses at the staggering amount of 10 NOK. We were finally ready for the Wilderness. It was a long drive, so it was a pretty worn-out party who arrived at the parking space in the dead of night. However spirits were high. A short walk toward the boat-house and then on with the life jackets. With five men and all the pack onboard the boat lay deep in the water, but it seemed to be of a good make so we headed for the cabin. Øivind behandler det nedlagte byttet med respekt. Øivind treats the shot down game with respect. A frisky, north-eastern wind did not exactly make us hover across the lake, but at least we were heading forward. By means of maps and torches we eventually spotted the cabin, idyllically placed at a promontory, surrounded by water on three sides. Thursday morning the alarm clock woke us at half past six, while outside there was still stumbling darkness. But as soon as the smell of bacon and coffee spread in the cabin, we all got quickly on our feet, and enjoyed a hearty breakfast to tackle the hardships that lay ahead. After having donned signal colours, and made a sensible distribution of GPSs and radios, we split up into two teams and rowed across the lake, in splendid weather. Already on our way across the lake we spotted the first grey hen, which Hans Egil and Geir gave a start as it came sailing across our heads. We had large 30 Desember 2006 Desember

17 Med signalfargene på, GPS er og radioer fornuftig fordelt, splittet vi oss i to lag og rodde over vannet i flott høstvær. Allerede på vei over vannet så vi den første orrhøna som Hans Egil og Geir støkket da den kom seilende over hodene på oss. Forventningene var store, og vi så mer fugl og elg og rein. De uberørte områdene levde opp til våre forventninger med en god bestand av storfugl, orrfugl og noe rype. Den jaktmessige utfordringen var at det var midt i lauvfellinga, og fuglene lettet på svært langt hold. Da vi igjen var samlet ved hytta om kvelden, hadde alle hatt skuddsjangs, men vi skjønte alle at dette var annerledes jakt enn septemberryper. expectations, and saw more birds as well as moose and reindeer. The untouched areas, with their stocks of Capercaillie, Black Grouse and grouse, really lived up to our expectations. The challenge, from the huntman s point of view, was that we were in the midst of the defoliant period, and the birds lifted at very far range. Gathered in the cabin that evening, we had all had shot opportunities, but we realized this was something quite different than hunting September grouse. Øyvind was lucky and good, he made a good aim for a Capercaillie hen, which Stig gave a start. He had landed his first Capercaillie. Lying at the edge of the moor, the bird looked magnificent. Øyvind said he felt Hans Egil i en vanvittig hastighet. Selv med god sving på hagla og foranhold, kunne Hans Egil med letthet anvise soleklare bom der haglene sprutet i tjernet to-tre meter bak stortiuren. Vi tok fem minutter med kaffe i lyngen og var storfornøyde, selv uten tiurfall. Synet av fuglen er verdt strabasene i seg selv, men nå hadde vi også fått antydninger om at taktikken vår fungerte. Det neste drevet ble organisert på samme vis, og ei røy kommer som skutt ut av en kanon gjennom skauen og går i bakken. Det er vanskelig å si hvem som skal ha fuglen, men Ivar legger fuglen i sekken. Regelen sier at siste skudd tar fuglen, men denne a lot of obvious misses, with the shots swishing in the pond twothree meters behind the wood grouse. We took five minutes enjoying our coffee in the heater, greatly pleased with ourselves even without having felled a wood grouse. The sight of the bird is worth the hardships, and now we had indications that our tactics were working. Our next drive was organized in the same way. Sudden a Capercaillie hen comes as shot out of a canon through the forest. After passing three of our posts she finally comes to the ground. It is hard to tell who is to get the bird, but it is Ivar who puts it into his rucksack. The rule says that the last shot takes the bird, but this Capercaillie hen belongs more to the team than an Hytten lå idyllisk til på et nes ved Øydingen. The cabin was idyllically located at Øydingen. Kveldsstemning ved Øydingen. Nocturnal scenery at Øydingen. Hans Egil lager kaffe, egg og bacon til frokost en tidlig morgenstund. Hans Egil preparing coffee, eggs and bacon for an early breakfast. Ivar, Stig, Øivind og Geir er mette og gode etter en solid jaktmiddag. Ivar, Stig, Øivind and Geir are well satisfied after a hunting dinner. Øyvind var heldig og god fikk en god sjanse på ei røy, som Stig støkket, og hans første storfugl var et faktum. Røya var fantastisk flott der hun lå død i myrkanten, og Øyvind uttalte at han følte et visst vemod samtidig med gleden over en vellykket jakt. Slik er og skal det være. Kvelden ble lang med fyr på peisen, god mat og god drikke i flere glass. Samtalen hadde sikkert vært drepende kjedelig for ikke-jaktinteresserte, men for oss var den topp. Dag to ble den store tiurdagen, men uten en skikkelig sjanse ble vi samme kveld enige om at taktikken måtte skiftes. Nå skulle vi lure storfuglen! Morgenen etter listet Hans Egil, Stig og Geir seg i posisjon, mens Øyvind og Ivar ventet på klarsignal. Da Hans Egil meldte seg på post, startet vi drevet over kollen hvor vi dagen før hadde sett en diger tiur. Mot enden av kollen skjedde det endelig noe. Det høres godt når fem kilo tiur skal opp av bærlyngen allikevel klarte Øyvind å overdøve den og varsle forpostene på flankene. Den svære fuglen dreiet mot høyre og passerte a certain sadness combined with the joy of a successful hunt. This is the way it should be. We had a long relaxing evening, with fire in the hearth, and lots of good food and drink. The conversation would probably have been deadly boring for the uninitiated, but for us it was terrific. Day two was to be the big wood grouse day. To stand a chance of success, we agreed the evening before that a change of tactics was necessary. We had to trick the great bird! The morning after Hans Egil, Stig and Geir walked on pussyfoot into position, while Øyvind and Ivar stood waiting for the go-head signal. After Hans Egil reported he had taken up his position, we started the drift over the rounded mountain top where we had seen a huge wood grouse the day before. Toward the end of the mountain something finally seemed to happen. A five-kilo wood grouse lifting out of the huckleberry can easily be heard but Øyvind managed to drown it out, alerting the outpost on the flanks. The giant bird turned right and passed Hans Egil at an insane speed. Even with a good swing on the shotgun and at front range, Hans Egil made røya tilhører laget mer enn noen enkeltpersoner. Når Øyvind får tilbake kjøttet etter prepareringen (røya hans skal stoppes ut), samles vi trolig på hytta til Hans Egil og lager et festmåltid til hele laget av fuglene. Det er mest rettferdig og en fortreffelig måte å senere mimre over jakta i lag. Den planlagte jakta på søndag avlyses på grunn av dårlig vær. Vi rydder og vasker hytta og ror tilbake mot bilen. Vinden har snudd, så også denne gangen har vi motvind. Orienteringen er i hvert fall lettere nå som vi er kjente og har dagslys. Det blir noe tid i bil og på flyplasser før vi møter Kari på Sola 23:30. Sporty Fritidsklubb-høvding som hun er, kjører hun oss alle til døra. Vi har hatt en fantastisk flott tur, og til neste år prøver vi oss igjen. Nå veit vi hvor tiuren sitter! Om du vil være med på tur, ta kontakt med Ivar Skjærpe på ext Du som ikke jobber på Forus ta kontakt med din jegerklubb eller lag en. individual. When Øyvind gets the meat back after the preparation (his bird is to be stuffed), we will probably gather at Hans Egil s cabin where we will prepare a feast for the whole team. It is the most fair way to do it, and an excellent opportunity for reminiscing over the hunt together. Our planned Sunday hunt is cancelled due to poor weather. We clean and tidy up the cabin and row back to the car. The wind has turned, which means that we also have a headwind going back. But it is daylight and we are local experts now, so we easier find our bearings. Then some time has to be spent in the car, and at airports, before we are met by Kari at Sola Airport 23:30. Being the Sporty Rec-Club chief, she drives us all to the doors. We have had a fantastic grip, and next year we shall have another go. We know where the wood grouse is hiding! If you would like to come hunting, get in touch with Ivar Skjærpe on ext For those of you who do not work at Forus get in touch with a local hunting club or team. 32 Desember 2006 Desember

18 Vielse i vestibylen Tekst Kirsten Den 30. september var en stor dag for brudeparet Geir Aas/Kari Strømseng, begge ansatt hos ExxonMobil på Forus, og klare for den første vielsen, og kanskje siste, foretatt i vestibylen på Forus-bygget. Det var en fin seremoni med høytid i salen, sier Geir. Resepsjonen fungerte som en flott ramme om vielsen. Alle gjestene satt vendt mot de store vinduene og vi var heldig med lyset, for da Kari kom inn, skinte lyset på henne og hun var like flott som kronprinsesse Mette-Marit da hun kom opp midtgangen i Oslo domkirke. Geir og Kari har begge jobbet mange år i selskapet, men de traff hverandre først på jobbfest i august i fjor på Flor og Fjære i forbindelse med feiringen av 40-årsjubileet i oppstrøm. Wedding in the lobby The 30th of September was a great day for the bride Kari Strømseng and the bridegroom Geir Aas, both employed with ExxonMobil at Forus, and ready for the first wedding, and maybe the last one, undertaken in the lobby of the Forus building. It was a great and solemn ceremony in the hall, Geir says. The reception was a venerable frame for the marriage. All the guests were facing the big windows and we were lucky with the light because when Kari entered the room, the light shone upon her and she was just as elegant as Crown Princess Mette-Marit when she walked up the aisle of Oslo Cathedral. Men vielse på jobben...? Da vi hadde bestemt oss for å gifte oss, lette vi etter muligheter og steder hvor vielsen kunne finne sted. Kari foreslo at vi kunne spørre om det var mulig å bruke resepsjonen jeg synes kanskje det var litt mye å be om, men vi spurte og fikk tillatelse. Kanskje fordi vi begge jobber her. Det er vi begge veldig glade for det ble akkurat slik vi hadde ønsket og håpet. Vi har fått mange reaksjoner alt fra "må dere gifte dere på jobben", til at det var helt flott. Kari hadde også en kollega fra ExxonMobil som forlover, Ann Britt Aarsheim,og flere fra Facilities var utrolig hjelpsomme i forbindelse med arrangementet. Fortell litt om seremonien. Vi hadde en vigsler fra Human-Etisk Forbund som talte og viet oss, og i tillegg hadde vi en dyktig sanger som ble Brudgom Geir Aas og brud Kari Strømseng. The bridegroom Geir Aas and the bride Kari Strømseng. Geir and Kari have both worked with the company for many years, but met each other at a job party in August last year at Flor and Fjære in connection with the celebration of upstream s 40 years anniversary on the Norwegian shelf. But wedding at work...? When we had decided to get married we looked for possibilities and places where the marriage could take place. Kari suggested that we might ask if it would be possible to use the reception I thought it might be a bit too much to ask for, but we inquired and got permission. Maybe because we both work here. We were very happy and it turned out to be just as successful as we wanted and hoped. We have had many reactions everything from "do you have to get married at work", to those saying it must have been great. Kari also had a colleague from ExxonMobil as maid of honour, Ann Britt Aarsheim, and several of the employees from Facilities were extremely helpful in connection with the arrangement. Vielsen var både stilfull og høytidelig med vigsler fra Human-Etisk Forbund og mange gjester på plass for å overvære seremonien. The marriage was both distinguished and solemn with an official from Humanistic Ethical Association and many guests who witnessed the ceremony. akkompagnert på piano. Til slutt var det servering av alkoholfri champagne før turen gikk til fotograf for oss og på sightseeing med buss rundt om i distriktet for gjestene. Så ble det ytterligere feiring om kvelden med bryllupsfest på Kolnes gård på Sola. Hva sa gjestene til dette opplegget? De var kanskje litt skeptiske i begynnelsen, men det snudde fort. Vi hadde 42 gjester, de fleste tilreisende, siden jeg kommer fra Solør i Hedmark og Kari fra Sætermoen i Troms. Så takk til ExxonMobil for at de gjorde dagen så flott for både oss og gjestene! Tell a little about the ceremony. We had an official from Humanistic Ethical Association who spoke and married us, and in addition we had a good singer who was accompanied by the piano. Finally, we served non-alcoholic champagne before we set off to the photographer, and the guests were taken on a sight-seeing tour by bus in the Stavanger-Sandnes area. In the evening the celebration continued with a party. What did the guests say about this arrangement? They may have been a bit sceptical in the beginning, but this changed rapidly. We had 42 guests, most of them visitors, since I come from Solør in Hedmark and Kari from Sætermoen in Troms. So thanks to ExxonMobil for making the day so great both for us and for our guests! 34 Desember 2006 Desember

19 Internasjonal ExxonMobil bowlingturnering i Tyskland Tekst Åge Falkeid Fredag 13. oktober satte 13 deltakere fra bowlinggruppa på Forus seg på flyet for å delta på en todagers internasjonal bowlingturnering i Celle, Tyskland. Denne turneringen har vært arrangert helt siden 1975, og er slik sett en tradisjon, men har ikke blitt tatt opp igjen etter sammenslåingen av Exxon og Mobil i Nå er imidlertid målet at dette skal være en årlig foreteelse, og ExxonMobil på Forus håper, etter å ha blitt forespurt, å ta på seg arrangørjobben i Turen hadde vært planlagt lenge invitasjonen kom allerede i mars, men det behøver ikke å bety at alt går knirkefritt når man skal ut og fly i disse dager kanskje spesielt ikke på fredag den 13.! Etter å ha møtt opp på flyplassen grytidlig om morgenen, fulgte forsinkelse på forsinkelse... Til tross for merarbeid for arrangøren, med diverse bilturer mellom Hannover og Celle fordi ankomst-tidspunktet vårt hele tiden endret seg, fikk vi en varm velkomst. Så var det tid for deilig buffet sammen med de andre deltakerne, og den smakte virkelig godt etter en heller slitsom dag. Lørdag morgen bar det avsted til bowlinghallen og der var det flott alle fasiliteter og 16 blanke, skinnende baner som bare ventet å bli spilt på. Det var hele 80 deltakere fordelt på 16 lag fra fire land altså et stort arrangement som for øvrig ble gjennomført på en flott måte. Lagene var inndelt med fem på hvert lag. Det betydde at vi hadde to fulle lag og tre personer som ble med på et blandet lag med deltakere fra andre steder. Vi spilte seks serier og våre lag kom godt igang. Forus 1 lå veldig bra an i begynnelsen, men havnet til slutt på en god 5. plass med de andre norske lagene på 11. og 12. plass, mens Hamburg-laget vant helt suverent. Så var det tid for bankett stemningen var god og dansen startet allerede før middagen. Som seg hør og bør på en bankettmiddag, var det også tid for premieutdeling, dessverre uten premier til våre lag. Inger Amdal stakk imidlertid av med premien for beste serie for damer med hele 212 poeng, og det står det respekt av. Søndagen var satt av til byvandring i Celle, og guiden vår kunne fortelle at byen ble skånet for bombing under siste verdenskrig og hadde derfor en godt bevart bebyggelse fra tidligere tider. International ExxonMobil bowling tournament in Germany On Friday 13 October 13 participants from the bowling group at Forus took seats at the plane to participate in a two day Iinternational bowling tournament in Celle, Germany. This traditional tournament has been arranged since 1975, but has not been picked up after the merger of Exxon and Mobil in However, now the aim is that this will be a yearly event again and ExxonMobil at Forus hopes, after having been asked, to arrange the tournament in The trip had been planned for a long time the invitation came already in March, but this does not necessarily mean that everything will go smoothly when you are going by plane these days, and especially not when it is Friday the 13th! After having met at the airport early in the morning, delay after delay followed... In spite of extra work for the organizer, with several driving trips between Hannover and Celle because our arrival time changed all the time, we had a warm welcome. Then it was time for a good buffet together with the other participants, and it tasted really good after a rather hard day. On Saturday morning, we headed towards the bowling hall, and the facilities were really nice and 16 blank, shiny alleys waiting to be played on. There were a total of 80 participants divided into 16 teams from four countries that is a big arrangement which by the way was carried out in an excellent manner. The teams were divided with five players in each team. That meant that we had two full teams and three persons who joined a mixed team with participants from other places. We played six series, and our team started out very well. Forus 1 was among the leading teams in the beginning, but ended finally in a good 5th place, with the other Norwegian teams in 11th and 12th place, while the Hamburg-team had a strong win. Then it was time for banquet the atmosphere was good and the dance started already before dinner. As tradition dictates at such a dinner, it was also time for prize awards, unfortunately without major prizes for our teams. Inger Amdal did, however, get the prize for the best series for ladies with a total of 212 points, and that is really an achievement. Forus Team 1, fra v./from left: Leif Sørensen, Gordon Blakely, Tor Tidemann, Toril Hausken og/and Åge Falkeid. Alle deltakerne i turneringen samlet på ett brett. All the tournament participants gathered. Forus Team 2, fra v. /from left: Lise Tidemann, Inger Amdal, Tutti Blakely, Tone Skaar Alfredsen, foran/front Kerstin Wilhelmsen. Og hjemturen den gikk smertefritt uten forsinkelser av noe slag. On Sunday we had a city tour of Celle, and our guide could tell that the city had been spared from bombing during World War II, and therefore it had well preserved houses. And the journey home it went without any problems or delays of any kind. Inger Amdal mottar pokalen for beste serie (212) i turneringen. Inger Amdal receives the trophy for the best score (212) in the tournament. Forus Team 3 Mix, fra v./from left: Hans Frede, Tyskland/Germany, Michael A. Lorentzen, Stavanger, Oliver Berg, Tyskland/Germany, Morten Børve, Stavanger og foran/and front Svein Wilhelmsen, Stavanger. 36 Desember 2006 Desember

20 Historiske tilbakeblikk Aldri har det vært slikt liv på Slagen Vi ønsker velkommen! Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten oversikt over våre nyansatte: Tekst Arvid Aldri har det vært slikt liv på Slagen som i sommer, kunne Esso Nytt rapportere i Det faktum at Slagen utenfor Tønsberg ble valgt som lokasjon for Norges første moderne oljeraffineri, var en stor begivenhet ikke bare for selskapet, men for hele nasjonen. Raffineriet ville gi viktige arbeidsplasser og ikke minst gjøre landet mindre avhengig av dyr import av oljeprodukter fra utlandet. Interessen for raffineriet var stor, og anleggsarbeidene ble nøye fulgt fra første spadestikk og også første øksehugg, som ble utført av Essos driftsingeniør Gunnar Ranke den 24. juli Ifølge Esso Nytt, symboliserte Rankes felling av en 20 meter høy gran den offisielle byggestarten på anleggsarbeidene. Esso Nytt beretter at Granen falt mellom offisielle representanter fra fylket og kommunene omkring og en mengde pressefolk". Raffineridirektør Gustav A. Stein lovet at ikke et tre for meget skulle felles, og at raffineriet ville gjøre alt i dets makt for å bli en god nabo i distriktet. Ser man tilbake på Slagen-raffineriets snart 50-årige historie, kan man trygt slå fast at dette løftet er blitt innfridd. En annen artikkel i dette bladet viser at raffineriet står foran sine største investeringer i historien til nytte for både dets naboer, selskapet og samfunnet for øvrig. Det er stadig liv på Slagen. Never has there been more hustle and bustle at Slagen Never has there been more hustle and bustle at Slagen than during this summer, reported Esso Nytt in The fact that Slagen outside Tønsberg had been selected as site for Norway s first modern oil refinery, was a major event not only for Esso, but for the entire nation. The refinery was to provide many sought after jobs, and not least important, it would make the country less dependent on expensive import of oil products from abroad. There was a huge excitement about the refinery, and the construction works were closely monitored from the first spade graft and also from the first blow of axe, performed by Esso s operations engineer Gunnar Ranke on 24 July, According to Esso Nytt, the cutting down of a 20- meter high spruce marked the official startup of the construction works. Esso Nytt recounted that The spruce fell down in the middle of official representatives from the county and nearby municipalities, and a lot of reporters. Refinery director Gustav A. Stein promised that not one tree too many would be cut down, and furthermore, that the refinery would do its best to become a good citizen and neighbor. Looking back at Slagen s close to 50- year history, it is evident that this promise has been fulfilled. Another article in this magazine reports that the refinery is about to make its biggest investments ever to the benefit of its neighbors, the company, and the society at large. There is still a bustling activity at Slagen. SAMUEL THIVOLLE INTEGRITY ENGINEER NORTH SEA PRODUCTION FORUS AUDUN VÅGE ATTORNEY LAW FORUS JONNY NORDBY RAFFINERITEKNIKER RAFFINERIAVD. SLAGEN JOHN ANDERS ØSTMANN RAFFINERITEKNIKER RAFFINERIAVD. SLAGEN STIAN GRAVDAHL PROSJEKTINGENIØR RAFFINERIAVD. SLAGEN PER-ERIK HUSEBØ RAFFINERITEKNIKER RAFFINERIAVD. SLAGEN BJØRN RONNY FROST RAFFINERITEKNIKER RAFFINERIAVD. SLAGEN STEINAR HYLLE RAFFINERITEKNIKER RAFFINERIAVD. SLAGEN ØYVIND HAUGERØY PROSJEKTINGENIØR RAFFINERIAVD. SLAGEN 38 Desember 2006

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of full production licences in 2001: Production licences 114, 114B and 114C. Transfers in 2001 Licence From: To: Share: 006 Amerada Hess

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of production licences: Production licences 009, 11, 030, 31, 032, 069, 070, 101, 115, 117, 157, 1, 8, 198, 214. Transfers in 1999 Licence

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Shell i Midt-Norge. Kitty Eide Kommunikasjonssjef Shell drift og prosjekt

Shell i Midt-Norge. Kitty Eide Kommunikasjonssjef Shell drift og prosjekt Shell i Midt-Norge Kitty Eide Kommunikasjonssjef Shell drift og prosjekt April 2010 1 Draugen Åsgard A Åsgard C Åsgard B Shell/Råket Heidrun Kristin Njord Tjeldbergodden Vestbase Nyhamna 2 Norskehavet

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS Projects: 1. Microbial Selective Plugging MSP (Sandstone - reservoirs) 2. Particle Fracture Blocking PFB (Karbonat - reservoirs) 3. Upscaling/Meso

Detaljer

Opportunities and challenges for the Norwegian Petroleum sector. ABB 08.03.07 Sveinung Sletten, vice president external affairs, Petoro

Opportunities and challenges for the Norwegian Petroleum sector. ABB 08.03.07 Sveinung Sletten, vice president external affairs, Petoro Opportunities and challenges for the Norwegian Petroleum sector ABB 08.03.07 Sveinung Sletten, vice president external affairs, Petoro Petoro Opportunities and challenges for the NCS Petoro s strategy

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Carbon Capture, Utilisation and Storage

Carbon Capture, Utilisation and Storage Carbon Capture, Utilisation and Storage Hvorfor, hva, hvor og når? Mette Vågnes Eriksen Head of Section, DNV GL Gas Consulting and services Norges Energidager, 20141016 1 SAFER, SMARTER, GREENER - CCUS

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås Shell satser i Norge Prosjekter Organisasjon Kontrakter Prosjektdirektør Bernt Granås 1 Shell i Norge Gro Gro Ormen Lange Linnorm Draugen Nyhamna Gjøa Kvitebjørn Troll Ormen Lange Subsea Compression test

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency MPN Brief Onsdag 14. november 2012 Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency Agenda Windows 8 Muligheter for deg og dine kunder v/leif Christian Henstad (SMB Sales Specialist)

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper

Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper Sjur Talstad, EVP Norge og Russland Kontinuerlig og effektiv boreoperasjon for flere selskaper Introduksjon AGR Riggmarkedet norsk sokkel Operatørmarkedet

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link General information Production licence 055 D NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link Status ACTIVE Main area North sea Licensing activity TFO2012 Date granted 08.02.2013 Prod.lic.

Detaljer

RUNDSKRIV 11.12.13. AMMERUDSLETTA BORETTSLAG A/L Ammerudveien 35a. 0958 OSLO E post: ammerudsletta@styrerommet.net Hjemmeside: ammerudsletta.

RUNDSKRIV 11.12.13. AMMERUDSLETTA BORETTSLAG A/L Ammerudveien 35a. 0958 OSLO E post: ammerudsletta@styrerommet.net Hjemmeside: ammerudsletta. RUNDSKRIV 11.12.13 Når vi startet rehabiliteringen måtte vi sende inn søknad til Planog bygningsetaten for å få lov til å starte opp med rehabiliteringen. Borettslaget må også sende inn søknad om brukstillatelse

Detaljer

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Stig Brudeseth, MsC. Manager, Inspection Management Mye kontroll og lite ytelse? Vi utfører utstrakt kontroll av tilstand på utstyret vårt Kan vi få en merverdi

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010

Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010 Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010 Gas rate, MSm3/d Oil & Cond Rate ksm3/d Skarv området Skarv eiere BP 23.8% Statoil

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

Trøndelagsrådet. En presentasjon av Norges nest største operatørselskap - et uavhengig norsk oljeselskap

Trøndelagsrådet. En presentasjon av Norges nest største operatørselskap - et uavhengig norsk oljeselskap Trøndelagsrådet En presentasjon av Norges nest største operatørselskap - et uavhengig norsk oljeselskap Norsk sokkel er ung (2003 tall for UK og GoM) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Antall feltoperatører 70

Detaljer

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr

Dialogmøte. Tromsø 18 oktober 2007. Letedirektør Yngve Vassmyr Dialogmøte Tromsø 18 oktober 2007 Letedirektør Yngve Vassmyr Innhold Forretningsstrategi Ledelse og organisasjon Portefølje FoU/Teknologi Utviklings scenarier Leverandørindustri Oppsummering Vår forretningsstrategi

Detaljer

Bruk av vinteriseringsstandard og tilgjengelig satellittkapasitet

Bruk av vinteriseringsstandard og tilgjengelig satellittkapasitet Bruk av vinteriseringsstandard og tilgjengelig satellittkapasitet Barents Sea Exploration Collaboration (BaSEC) er et industrisamarbeid for å forberede leteoperasjoner i Barentshavet. BaSECs siktemål er

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Tilbakeblikk på tidligere sommersesonger 2 Tall for sommersesongen 2006-2012 viser at Norge ikke er

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

NORWAY. powering solutions. Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland

NORWAY. powering solutions. Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland Drift og vedlikehold - Spisset satsing i UK og Tyskland Vegard Saur, Windcluster Norway Industry meets Science, Trondheim 20. oktober 2015 Agenda Bedriftsnettverk Offshore Wind Offshore Wind Windcluster

Detaljer

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv Terje Aven Universitetet i Stavanger Samfunnssikkerhet Primært et spørsmål om fag? Primært et spørsmål om ledelse og politikk? Dagens ingeniører og økonomer

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Langsiktighet og verdiskaping Lundin Norway tar utfordrerrollen

Langsiktighet og verdiskaping Lundin Norway tar utfordrerrollen Langsiktighet og verdiskaping Lundin Norway tar utfordrerrollen Torstein Sanness Administrerende direktør Hovedtemaer Oljeselskapet Lundin Norway 10 år på norsk sokkel Hvor er vi i dag? Fremtidsplaner

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Tunge kjøretøyers effekt på vegens levetid

Tunge kjøretøyers effekt på vegens levetid Tunge kjøretøyers effekt på vegens levetid Resultater fra forstudie i regi av Roadex Network NADim-seminar, Oslo, 4. desember 2014 Per Otto Aursand, Statens vegvesen, Region Nord Roadex Network The fifth

Detaljer

Kartlegging av Globale Anskaffelses Prosesser

Kartlegging av Globale Anskaffelses Prosesser Fase 1: Leveranser fra asiatiske verft til norsk sokkel Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse 2014 Gunn Vik Regions Direktør Skipsverft Kina, Korea og Singapore www.intsok.com INTSOKs Formål Bakgrunn

Detaljer