Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Burøysund, gnr. 58. i Karlsøy kommune. Påbegynt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2007-0002 Burøysund, gnr. 58. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 01.07.2009"

Transkript

1 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: Burøysund, gnr. 58 i Karlsøy kommune Påbegynt: Avsluttet:

2 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: Sted: Ungdomshuset på Vannareid i Karlsøy Sak nr.: Burøysund, gnr. 58 Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Liv Nergaard, som enedommer etter jordskifteloven 9 annet ledd Jordskiftedommeren Rigmor Andreassen, Trygve Larsen, Otto Karlsen, Janne Solberg, Svein Nilsen og Gunnar Rasmussen 1 Fremme av saken 2 Klarlegging av eiendomsgrenser på Burøya Parter innkalt til dagens møte: Eier av gnr. 58/1, Ann Elisabeth Fløystad, Rønningsvegen 39, 6320 ISFJORDEN Eier av gnr. 58/1, Carine Fløystad, Larviksgata 4, 0468 OSLO Eier av gnr. 58/1, Bjørnar Fløystad, Burøysund, 9136 VANNAREID Eier av gnr. 58/1, Hilmar Fløystad, Burøysund, 9136 VANNAREID Eier av gnr. 58/7, Eldbjørg Karin Johannessen, Årviksand, 9195 ÅRVIKSAND Eier av gnr. 58/7, Regine Margrete Odden, Bjørklundvegen 12, 2022 GJERDRUM Eier av gnr. 58/7, Anne Lise Sand, Fossum, 2022 GJERDRUM Eier av gnr. 58/7, Anna Albrigtsen, Ingelstun 25, 2022 GJERDRUM Eier av gnr. 58/7, Olaug Albrigtsen, Otto Engers gate 14, 3181 HORTEN Eier av gnr. 58/7, Dagfinn Harald Albrigtsen, Friggs gate 9, 3182 HORTEN Eier av gnr. 58/7, Sylvi Nilsen, Skoggata 24 A, 3183 HORTEN Eier av gnr. 58/7, Magnar Egil Albrigtsen, Haugan Syd 13, 2050 JESSHEIM Eier av gnr. 58/7, Trine Gutierrez, Ullersmovegen 41, 2040 KLØFTA Eier av gnr. 58/7, Tordny Ågot Margaret Karlsen, Granittvegen 14, 9022 KROKELVDALEN Eier av gnr. 58/7, Elisabeth Johannessen, Lauksletta, 9194 LAUKSLETTA Eier av gnr. 58/7, Alvilde Helene Johannessen, Kirkegårdsveien 30, 9180 SKJERVØY Eier av gnr. 58/7, Hege Lillian Krag-Larsen, Planetvegen 397, 9024 TOMASJORD Eier av gnr. 58/7, Ninni Jørgine Årnes Eier av gnr. 58/7, Helmer Kato Albrigtsen Eier av gnr. 58/7, Asbjørn Helge Krag Eier av gnr. 58/7, Siv Anette Krag Bråten, Blomlivegen 29 A, 9100 KVALØYSLETTA Eier av gnr. 58/7, Arnkjell Cato Hansen, Bernåsbakken 17 A, 3032 DRAMMEN Eier av gnr. 58/7, Kai-Børre Krag, Myklerudveien 61, 1454 FAGERSTRAND Eier av gnr. 58/7, Vera Pettersen, Bakkehaugvegen 10, 9019 TROMSØ Eier av gnr. 58/7, Otto Erner Karlsen, Burøysund, 9136 VANNAREID Eier av gnr. 58/7, Evald Alfred Karlsen, Burøysund, 9136 VANNAREID Eier av gnr. 58/8, Roar Lyder Larsen, Årviksand, 9195 ÅRVIKSAND Eier av gnr. 58/8, Werner Larsen, Årviksand, 9195 ÅRVIKSAND Eier av gnr. 58/8, Hugo Leif Larsen, Husøy, 9389 HUSØY I SENJA Burøysund, gnr. 58 Nord-Troms jordskifterett 1

3 Eier av gnr. 58/8, Marit Peggy Adolfsen, Brennlia, 9304 VANGSVIK Eier av gnr. 58/8, Birger Vilfred Johan Larsen, Burøysund, 9136 VANNAREID Eier av gnr. 58/8, Alf-Einar Larsen, Vannvåg, 9135 VANNVÅG Eier av gnr. 58/8, Eivind Larsen, Vannvåg, 9135 VANNVÅG Eier av gnr. 58/8, Randi Elvine Sjåvik, Vannvåg, 9135 VANNVÅG Eier av gnr. 58/8, Astrid Lovise Hansen Eier av gnr. 58/8, Lydia Pauline Larsen, 9304 VANGSVIK Eier av gnr. 58/8, Gunn-Eva Annie Larsen, Tønsnesvegen 36, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 58/8, Trygve Larsen, Burøysund, 9136 VANNAREID Eier av gnr. 58/8, Liss-Berit Larsen, Ringstadvegen 9, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 58/8, Egil Leonart Larsen Eier av gnr. 58/10, Janne Solberg, Burøysund, 9136 VANNAREID Eier av gnr. 58/12, Gunnar Brox Rasmussen, Skavikveien 37, 9300 FINNSNES Eier av gnr. 58/14, Rannveig Røstad, Slettavegen 8 B, 9100 KVALØYSLETTA Eier av gnr. 58/14, Bjørn Braa, Fløyvegen 20, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 58/14, Svein Kjell Sandvik Eier av gnr. 58/14, Ragnhild Olsen, Timoteivegen 18, 9100 KVALØYSLETTA Eier av gnr. 58/14, Eiliv Magnar Sandvik, Flintvegen 10, 9022 KROKELVDALEN Eier av gnr. 58/14, Hallvard Bjørnar Sandvik, Gamnes, 9130 HANSNES Eier av gnr. 58/14, Liv Elsa Kristoffersen Eier av gnr. 58/14, Åshild Synnøve Røstad, Tomasjordvegen 193 B, 9024 TOMASJORD Eier av gnr. 58/14, Magnar Braa, Bjørnhaugen 13, 8050 TVERLANDET Eier av gnr. 58/14, Arnljot Braa, Hjalmar Johansens Gate 302, 9007 TROMSØ Eier av gnr. 58/17, Hartvig Arild Albrigtsen, Kjølhalstien 9 A, 3189 HORTEN Eier av gnr. 58/19, Svein Halvard Nilsen, 6294 FJØRTOFT Eier av gnr. 58/20, Rigmor Andreassen, Ebeltoftsveien 5, 9007 TROMSØ Eiendommene ligger i Karlsøy kommune. Til stede: Trygve Larsen, Otto Karlsen, Janne Solberg, Hartvig Albrigtsen, Asbjørn Nilsen, Halvard Sandvik, Arnt Inge Sandvik, Birger Larsen, Ranveig Røstad, Ragnhild Sandvik, Jan Skorge, Hilmar Fløystad og Bjørnar Fløystad Fra jordskifterettens kontormøtte avdelingsingeniør Torgeir Skogheim. De andre partene var lovlig innkalt, men møtte ikke. Det med unntak for Werner Larsen og Ninni Jørgine Årnes hvor innkallingen kom i retur. På forespørsel fra jordskiftedommeren framkom det ingen merknader til innkallingen til møtet eller til rettens sammensetning. Ingen visste om forhold som kunne gjøre retten inhabil. Partslista ble gjennomgått. Jordskiftedommeren fikk bekreftet at bruksnummer 1 utgår og at bruksnummer 3 og 4 tas inn i stedet. Det er de samme hjemmelshavere på disse bruk. Hilmar og Bjørnar Fløystad kjente imidlertid ikke til innbyrdes beliggenheten på bruksnummer 3 og 4. Janne Solberg bekreftet at saken også må omfatte gnr. 58/30 som er fradelt gnr. 58/10 og har samme eiere Burøysund, gnr. 58 Nord-Troms jordskifterett 2

4 Det ble opplyst at Asbjørn Helge Krag, Astrid Lovise Hansen og Egil Leonard Larsen er gått bort. Disse hadde ikke livsarvinger og deres andel av eiendommen er overført til parter som allerede står på lista. Jordskiftedommeren opplyste at eier av gnr. 58/17 og eierne av gnr. 58/14 har meldt seg som parter i saken. Jordskiftedommeren orienterte om jordskifteretten og dens arbeidsmåte i grensegangssaker. Følgende dokument ble framlagt: 1. Krav om grensegangssak datert Brev fra Bjørnar Fløystad og Sonja Karlsen datert Brev fra Carine Fløystad for sameiet Fløystad datert , vedlagt kart og orientering om jakta i området 4. Brev fra Hartvig Arild Albrigtsen datert Brev fra Halvard Sandvik datert Brev fra Carine Fløystad for Fløystad DA datert Dokumentutdrag m. skylddelingsforretninger 8. Fullmakt fra Tordny Karlsen til Otto Erner Karlsen datert Fullmakt fra Carine Fløystad til Jan Skorge mottatt Fullmakt fra Ann-Elisabeth Fløystad til Jan Skorge datert Fullmakt fra Alvilde Helene Johannessen til Otto Einar Karlsen datert Dokumentene ble gjennomgått i nødvendig utstrekning. Partene ble formant og avga forsikring. 1 Fremme av saken Jordskifteretten fattet i medhold av jordskifteloven 14, jf. 88 slikt fremmingsvedtak: Rigmor Andreassen, medeier av gnr. 58/20, Trygve Larsen, medeier av gnr. 58/8, Otto Karlsen, medeier av gnr. 58/7, Janne Solberg, medeier av gnr. 58/10 og 30, Svein Nilsen, eier av gnr. 58/19, og Gunnar Rasmussen, eier av gnr. 58/12, krevde grensegangssak ved Nord Troms jordskifterett. Rigmor Andreassen har undertegnet på siste side på kravskjema, mens de øvrige rekvirentene har signert på første side på skjemaet. Kravet omfatter deres eiendommer på gnr. 58 i Karlsøy kommune. I brev til jordskifteretten, framlagt som dokument 3 og 4, har Hartvig Albrigtsen, eier av gnr. 58/17, og Halvard Sandvik, medeier av gnr. 58/14, tiltrådt kravet og anmodet om at grensene også for deres eiendommer klarlegges. Bjørnar Fløystad og Sonja Karlsen har i brev til jordskifteretten av protestert på at saken fremmes. Det samme har Carine Fløystad for sameiet Fløystad i et likelydende brev med samme dato Burøysund, gnr. 58 Nord-Troms jordskifterett 3

5 Representantene for gnr. 58/3 og 4, Hilmar Fløystad, Bjørnar Fløystad og Jan Skorge, m.fl., har i dagens møte ikke protestert på fremme av saken. De mener i likhet med rekvirentene at grensene er uklare. De reagerer imidlertid på at de skal ilegges kostnader i saken. Jordskifteretten vil bemerke: I henhold til jordskifteloven 88 kan eier kreve sak for klarlegging, merking og beskriving av eiendomsgrenser. Det behøver ikke være tvist. Det stilles heller til at eiendommene skal ha en særskilt verdi for at saken kan bringes inn for jordskifteretten. Saken skal til vanlig avgrenses i henhold til kravet, jf. jordskifteloven 25 som gjelder analogisk i grensegangssaker. Av kravskjema framgår det på side 3 at saken omfatter: Eiendommer på Burøya i Karlsøy kommune. Jordskifteretten legger dette til grunn og tillater med det utvidelse av saken til å omfatte gnr. 58/14 og gnr. 58/17 som også ligger på Burøya. Dette da retten finner det naturlig å behandle disse eiendommene under ett. Det innebærer at saken utvides til å omfatte gnr. 58/14 og 17 og eiendommene som støter mot disse bruk: gnr. 58/3:2, 11 og 22. Svein Nilsen, som har signert på kravskjema, er eier av gnr. 58/19. Denne eiendommen ligger på fastlandet og ikke på Burøya. Det er ikke begjært sak for eiendommene som grenser til gnr. 58/19. Jordskifteretten kan imidlertid ikke se at det er naturlig å behandle disse grensene i denne sak. Om Nilsen ønsker å få klarlagt grensene for sin eiendom, må han kreve ny sak. Eierne av gnr. 58/3 og 4 protesterer på at de ilegges kostnader i saken. Jordskifteloven kapittel 8 omhandler jordskiftekostnadene. Av bestemmelsen i 76 framgår det at kostnadene etter hovedregelen skal fordeles etter nytten av saken. Dette vil skje også i denne sak og det ved avslutning av saken. At parter ilegges kostnader er ikke avvisningsgrunn og til hinder for fremme av en grensegangssak. Jordskifteretten er etter dette kommet til slik slutning: 1. Saken fremmes til å omfatte klarlegging av eiendomsgrenser på Burøya for gnr. 58/7, 8, 10, 12, 14, 17, 20 og 30 mot tilstøtende eiendommer 2. Saken utvides til å omfatte gnr. 58/3:2, 11, 14, 17, 22 og Saken heves for gnr. 58/19 Partene ble orienterte om jordskifterettens vedtak. Ranveig Røstad ba om at forkynninger i saken som angår henne sendes Halvard Sandvik som med det også gis fullmakt til å opptre på hennes vegne Burøysund, gnr. 58 Nord-Troms jordskifterett 4

6 2. Klarlegging av eiendomsgrensene på Burøya Jordskifteretten gikk så over til behandling av grensene og startet i nord med grensene for gnr. 58/17 og fortsatte videre sørover. Hartvig Albrigtsen, eier av gnr. 58/17, forklarte seg. Bjørnar Fløystad og Hilmar Fløystad, medeiere av gnr. 58/3 og 4 forklarte seg. Otto Karlsen, medeier av gnr. 58/7, forklarte seg. Trygve Larsen, medeier av gnr. 58/8, forklarte seg. Asbjørn Nilsen, eier av gnr. 58/20, forklarte seg. Janne Solberg, eier av gnr. 58/10 og 30, forklarte seg. Halvard Sandvik, medeier av gnr. 58/14, forklarte seg. Orientering Jordskiftedommeren redegjorde for kostnadene med saken, ankereglene og videre saksgang. Partene fikk uttale seg til kostnadsfordelingen. Befaring Det ble avholdt befaring. Befaringen startet i nord og partene kom til etter hvert som retten kom til deres grense. For grensen mellom gnr. 58/17 og gnr. 58/3 og 4 ble forliksforhandlinger ført. Partene ble gjort oppmerksomme på virkningen av et rettsforlik og det ble inngått slikt Rettsforlik: Vi undertegnede eiere av gnr. 58/3 og 4 og gnr. 58/17 har i rettsmøte i dag inngått slikt rettsforlik: 1. Grense 1 mellom våre eiendommer, gnr. 58/3 og 4 på nordre side og gnr. 58/17 på søndre side, tar til i sjøen, så langt ut privat eiendomsrett når, og går i rett linje til nedsatt JSR-grensemerke på stor jordfast stein, herfra videre til nedsatt JSRgrensemerke på stein (synlig fra sjøen mot himmelbrynet) merket X. 2. Grense 2 mellom våre eiendommer, gnr. 58/17 på nordre side og gnr. 58/3 og 4 på søndre side, tar til i nedsatt JSR-grensemerke v. tidligere nedsatt stein i grensen mot gnr. 58/7 og går i rett linje til nedsatt JSR-grensemerke i stein tidligere merket X. 3. Tverrgrensen mot fjellet er ikke bestemt i dag. 4. Grensen er merket og innmålt i dagens møte. 5. Vi er oppmerksomme på virkningen av et rettsforlik. Forliket er oppleste og vedtatt. Burøy, Hartvig A. Albrigtsen (sign.) Bjørnar Fløystad (sign.) Hilmar Fløystad (sign.) Jan Skorge (sign.) Liv Nergaard (sign.) Burøysund, gnr. 58 Nord-Troms jordskifterett 5

7 For de øvrige grensene, der frammøtte parter kom til enighet om grenseforløpet, ble det satt ned grensemerker og disse ble innmålt. Før neste møte vil avdelingsingeniør Torger Skogheim kontakte partene for klarlegging av grensene som gjenstår. Det med tanke på å få en minnelig avtale om grenseforløpet. Jordskiftedommeren opplyste at det med bakgrunn i oppnådd enighet vil bli utarbeidet et forslag til rettsfastsettende vedtak som senes berørte parter på høring i løpet av høsten. Neste møte er planlagt avholdt På forespørsel framkom ingen merknader til forhandlingene. Saken utsettes. Retten hevet. Karlsøy, Liv Nergaard (sign.) Burøysund, gnr. 58 Nord-Troms jordskifterett 6

8 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: utsatt fra Sted: Ungdomshuset på Vannareid i Karlsøy Sak nr.: Burøysund, gnr utsatt fra Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Liv Nergaard, som enedommer etter jordskifteloven 9 annet ledd. Jordskiftedommeren Rigmor Andreassen m.fl. 1. Vedtak av omforente eiendomsgrenser 2. Hovedforhandling for fastsetting av eiendomsgrenser mellom: - gnr. 58/17 og gnr. 58/3 og 4 - gnr. 58/ 14 og gnr. 58/3 og 4 - gnr. 58/10 og gnr. 58/3 og 4 3. Orientering om kostnader, ankeregler og videre saksgang Parter: Eier av gnr. 58/3, 58/3:2, 58/4, Ann Elisabeth Fløystad, Rønningsvegen 39, 6320 ISFJORDEN Eier av gnr. 58/3, 58/3:2, 58/4, Carine Fløystad, Larviksgata 4, 0468 OSLO Eier av gnr. 58/3, 58/3:2, 58/4, Bjørnar Fløystad, Burøysund, 9136 VANNAREID Eier av gnr. 58/3, 58/3:2, 58/4, Hilmar Fløystad, Burøysund, 9136 VANNAREID Fester av gnr. 58/3:2, Ellen Karoline Dahl, Balsfjordgata 11, 9007 TROMSØ Fester av gnr. 58/3:2, John Arne Opheim, Stuertvegen 23 A, 9014 TROMSØ Eier av gnr. 58/7, Alvilde Helene Johannessen, Kirkegårdsveien 30, 9180 SKJERVØY Eier av gnr. 58/7, Evald Alfred Karlsen, Burøysund, 9136 VANNAREID Eier av gnr. 58/7, Otto Erner Karlsen, Burøysund, 9136 VANNAREID Eier av gnr. 58/7, Tordny Ågot Margaret Karlsen, Granittvegen 14, 9022 KROKELVDALEN Eier av gnr. 58/7, Arnkjell Cato Hansen, Sandvollen 14, 3058 SOLBERGMOEN Eier av gnr. 58/7, Siv Anette Krag Bråten, Liastubben 7, 1529 MOSS Eier av gnr. 58/7, Vera Krag, Trudvangvegen 16, 9019 TROMSØ Eier av gnr. 58/7, Hege Lillian Krag-Larsen, Planetvegen 397, 9024 TOMASJORD Eier av gnr. 58/7, Kai-Børre Krag, Myklerudveien 61, 1454 FAGERSTRAND Eier av gnr. 58/7, Helmer Kato Albrigtsen Eier av gnr. 58/7, Eldbjørg Karin Johannessen, Årviksand, 9195 ÅRVIKSAND Eier av gnr. 58/7, Anne Lise Sand, Vestbyvegen 15, 2022 GJERDRUM Eier av gnr. 58/7, Magnar Egil Albrigtsen, Haugan Syd 13, 2050 JESSHEIM Eier av gnr. 58/7, Olaug Albrigtsen, Otto Engers gate 14, 3181 HORTEN Eier av gnr. 58/7, Dagfinn Harald Albrigtsen, Friggs gate 9, 3182 HORTEN Eier av gnr. 58/7, Elisabeth Johannessen, Lauksletta, 9194 LAUKSLETTA Eier av gnr. 58/7, Regine Margrethe Albrigtsen, Bjørklundvegen 12, 2022 GJERDRUM Eier av gnr. 58/7, Trine Gutierrez, Ullersmovegen 41, 2040 KLØFTA Eier av gnr. 58/7, Anna Albrigtsen, Ingelstun 25, 2022 GJERDRUM Eier av gnr. 58/7, Sylvi Nilsen, Skoggata 24 A, 3183 HORTEN Burøysund, gnr. 58 Nord-Troms jordskifterett 7

9 Eier av gnr. 58/7, Asbjørn Helge Krag Eier av gnr. 58/7, Ninni Jørgine Årnes etterkommere, ved Tor Årnes, Blåbærvegen 21, 9024 TOMASJORD Eier av gnr. 58/8, 58/22, Randi Elvine Sjåvik, Vannvåg, 9135 VANNVÅG Eier av gnr. 58/8, Lydia Pauline Larsen, 9304 VANGSVIK Eier av gnr. 58/8, Astrid Lovise Hansen Eier av gnr. 58/8, Egil Leonart Larsen Eier av gnr. 58/8, Birger Vilfred Johan Larsen, Burøysund, 9136 VANNAREID Eier av gnr. 58/8, Trygve Larsen, Burøysund, 9136 VANNAREID Eier av gnr. 58/8, Alf-Einar Larsen, Vannvåg, 9135 VANNVÅG Eier av gnr. 58/8, Werner Larsen, Solstrandvegen 128 C, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 58/8, Roar Lyder Larsen, Årviksand, 9195 ÅRVIKSAND Eier av gnr. 58/8, Marit Peggy Adolfsen, Brennlia, 9304 VANGSVIK Eier av gnr. 58/8, Eivind Larsen, Vannvåg, 9135 VANNVÅG Eier av gnr. 58/8, Liss-Berit Larsen, Ringstadvegen 9, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 58/8, Gunn-Eva Annie Larsen, Tønsnesvegen 36, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 58/8, Gunhild Iversen Larsen Larsen, Husøy, 9389 HUSØY I SENJA Eier av gnr. 58/10, 58/30, Halvar Karlsen, 9136 VANNAREID Eier av gnr. 58/10, 58/30, John Petter Voie, Melumsvik, 7167 VALLERSUND Eier av gnr. 58/10, 58/30, Petra Teksdal, 9136 VANNAREID Eier av gnr. 58/10, 58/30, Aud Dragens etterkommere ved Erling Dragen, 6430 BUD Eier av gnr. 58/10, 58/30, Leif Jarle Rasmussen, Skolegata 11, 9950 VARDØ Eier av gnr. 58/10, 58/30, Synnøve Karlsen Eier av gnr. 58/10, 58/30, Janne Solberg, Burøysund, 9136 VANNAREID Eier av gnr. 58/11, Jorunn Pauline Westernes, Berenguer De Marquina 6 ATICO Alicante, SPANIA Eier av gnr. 58/12, Gunnar Brox Rasmussen, Skavikveien 37, 9300 FINNSNES Eier av gnr. 58/14, Rannveig Røstad, ved Hallvard Bjørnar Sandvik Eier av gnr. 58/14, Bjørn Braa, Fløyvegen 20, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 58/14, Svein Kjell Sandviks etterkommere, ved Arnt Inge Sandvik, Steinmyr, 9100 KVALØYSLETTA Eier av gnr. 58/14, Ragnhild Olsen, Timoteivegen 18, 9100 KVALØYSLETTA Eier av gnr. 58/14, Eiliv Magnar Sandvik, Flintvegen 10, 9022 KROKELVDALEN Eier av gnr. 58/14, Hallvard Bjørnar Sandvik, Gamnes, 9130 HANSNES Eier av gnr. 58/14, Liv Elsa Kristoffersen Eier av gnr. 58/14, Åshild Synnøve Røstad, Tomasjordvegen 193 B, 9024 TOMASJORD Eier av gnr. 58/14, Magnar Braa, Bjørnhaugen 13, 8050 TVERLANDET Eier av gnr. 58/14, Arnljot Braa, Hjalmar Johansens Gate 302, 9007 TROMSØ Eier av gnr. 58/17, Hartvig Arild Albrigtsen, Kjølhalstien 9 A, 3189 HORTEN Eier av gnr. 58/20, Rigmor Andreassen, Ebeltoftsveien 5, 9007 TROMSØ Eiendommene ligger i Karlsøy kommune. Til stede: Trygve Larsen, Halvard Karlsen, Janne Solberg, Otto Karlsen, Asbjørn Nilsen, Hartvig Arild Albrigtsen som møtte sammen med Arne Juland, Halvard Sandvik, Arnt Inge Sandvik, Åshild Røstad som møtte sammen med Egil Røstad, Carine Fløystad, Bjørnar Fløystad, Hilmar Fløystad og Jan Skorge De andre partene var lovlig innkalt, men møtte ikke Burøysund, gnr. 58 Nord-Troms jordskifterett 8

10 Jordskiftedommeren opplyste at værforholdene medførte at det ikke ble avholdt befaring høsten Dermed ble saken utsatt til i år. På forespørsel fra jordskiftedommeren framkom det ingen merknader til innkallingen til møtet eller til rettens sammensetning. Ingen visste om forhold som kunne gjøre retten inhabil. Ingen hadde merknader til partslista. Følgende dokument ble framlagt: 12 Rettsforlik vedrørende grensen mellom gnr. 58/3 og 4 mot gnr. 38/17 inngått Søknad om statstilskudd til flytting fra gnr. 58/10 fra Forslag til rettsfastsettende vedtak datert Foreløpig kart over grensene på Burøya datert Fullmakt fra Eiliv Sandvik til Hallvard Bjørnar Sandvik datert Dokumentene ble gjennomgått i nødvendig utstrekning. Partene ble formant og avga forsikring. 1. Vedtak av grenser Jordskifteretten fattet i medhold av jordskifteloven 88, jf. 17a, slikt rettsfastsettende vedtak: Vedtaket gjelder fastsetting av eiendomsgrenser for flere eiendommer på Burøya, gnr. 58 i Karlsøy kommune. Det etter at Rigmor Andreassen, Trygve Larsen, Otto Karlsen, Janne Solberg, Svein Nilsen og Gunnar Rasmussen krevde grensegangssak. Hartvig Albrigtsen og Halvard Sandvik har i ettertid tiltrådt kravet og saken ble vedtatt fremmet i rettsmøte Eiendommene ligger på Burøya, utenfor Burøysund, i tilknytning til den gamle bebyggelsen på øya. Eiendommene strekker seg fra sjøen og opp mot lia. Stedet ble fraflyttet på 1960 og 70-tallet. Tidligere var flere av eiendommene dyrket og høstet, men de er nå i ferd med å gro igjen. Enkelte av eiendommen benyttes til fritidsformål, andre er ubebygde eller bygningsmassen er i så vidt dårlig forfatning at den ikke er egnet til beboelse. De aktuelle grensene er beskrevet i følgende dokument: Grensen for gnr. 58/7: Skylddelingsforretning - gnr. 58/7 og 8 fra 58/3, datert Grensen for gnr. 58/8: Skylddelingsforretning - gnr. 58/7 og 8 fra 58/3, datert Grensen for gnr. 58/20: Skylddelingsforretning - gnr. 58/7 og 8 fra 58/3, datert Skylddelingsforretning - gnr. 58/20 fra 58/3, datert Grensen for gnr. 58/12: Skylddelingsforretning - gnr. 58/11 fra 58/3, datert Burøysund, gnr. 58 Nord-Troms jordskifterett 9

11 Skylddelingsforretning - gnr. 58/12 fra 58/4, datert Grensen for gnr. 58/14: Skylddelingsforretning - gnr. 58/11 fra 58/3, datert Skylddelingsforretning - gnr. 58/14 fra 58/3, datert Grensen for gnr. 58/10: Skylddelingsforretning - gnr. 58/10 fra 58/4, datert Grensen for gnr. 58/30: Skylddelingsforretning - gnr. 58/30 fra 58/10, datert Eiendommene ble befart i forrige rettsmøte og forliksforhandlinger ble påbegynt. I tillegg var avdelingsingeniør Torgeir Skogheim på befaring sammen med partene for kartlegging av grensepåstander i juni i år. Under disse befaringene ble eksisterende grenser påvist og/eller rekonstruert etter beskrivelsen i skylddelingsforretningene. Der enighet ble oppnådd ble nye grensemerker satt ned og grensene ble innmålt. For endelig fastsetting av disse omforente grenser ble et forslag til rettsfastsettende vedtak i saken datert , sendt berørte parter til uttalelse, jf. jordskifteloven 17 a, tredje ledd. Det ble også oversendt et kart der omforente grenser og grensemerkene er vist med svart farge og symbolet eiendomsgrense, dokument 15. Uavklarte grenser var på kartet vist med rød farge og disse grensene omfattes ikke av dette vedtaket. Frist for merknader var satt til Det var ikke kommet inn merknader til forslaget ved fristens utløp. Ingen av de frammøtte hadde merknader i dagens møte. Dette innebærer at retten kan gjøre vedtak i samsvar med forslaget. Jordskifteretten er etter dette kommet til slik slutning: Grensene for gnr. 58/7, 8, 12, 14, 10, 20 og 30 skal gå slik det er vist med svart farge på kart datert , dokument 15. Jordskifteretten gikk deretter over til å behandle de omtvistede grensene. 2. Hovedforhandling for fastsetting av eiendomsgrenser mellom: 2.1 Øvre grense for 58/17 mot gnr. 58/3, 4 og 11 Innledningsvis bekreftet Fløystads at de var enige i at gnr. 58/17 også eier strandlinja og sjøgrunnen utenfor sin eiendom. Jordskiftedommer opplyste at dette tas inn i den endelige grensebeskrivelsen, og viste til at det også framgår av rettsforliket punkt 1. Hartvig Arild Albrigtsen, eier av gnr. 58/17, forklarte seg. Han la fram følgende dokument: 17. To utskrifter av gårdskart fra Skog og landskap over gnr. 58/ Burøysund, gnr. 58 Nord-Troms jordskifterett 10

12 18. Skatteseddel for gnr. 58/17 fra Karlsøy kommune datert Notat datert Albrigtsen la ned slik påstand: Grensen for gnr. 58/17 skal fortsette fra omforente grenselinjer og opp til vannskillet ca. 125 m.o.h., som vist på framlagte dokument 15. Bjørnar Fløystad og Carine Fløystad, medeiere av gnr. 58/3 og 4, forklarte seg. De la på vegne av eierne av eiendommen ned slik påstand: Øvre grensen for gnr. 58/17 stanser ved nedsatte grensemerker ca. 60 m.o.h., som vist på framlagte dokument 15. Begge parter fikk ordet til sluttinnlegg. Ingen hadde noe nytt å påvise i marka og de mente at det ikke var behov for ny befaring av omtvistede grenselinjer. 2.2 Øvre grense for gnr. 58/14 mot gnr. 58/3 og 4 Halvard Sandvik, medeier av gnr. 58/14, forklarte seg. Han la på vegne av eierne av eiendommen ned slik påstand: Grensen for gnr. 58/14 skal fortsette fra omforente grenselinjer og opp til vannskillet, som vist på framlagte dokument 20. Bjørnar Fløystad og Carine Fløystad, medeiere av gnr. 58/3 og 4, forklarte seg. De la ned slik påstand: Øvre grensen for gnr. 58/14 stanser ved høyeste fjell sett fra sjøen, som vist på framlagte dokument 20. Begge sider fikk ordet til sluttinnlegg. Ingen hadde noe nytt å påvise i marka og de mente at det ikke var behov for ny befaring av omtvistede grenselinjer. 2.3 Øvre grense for gnr. 58/10 mot gnr. 58/3 og 4 Halvard Karlsen og Janne Solberg, medeiere av gnr. 58/10 og 30, forklarte seg. De la på vegne av eierne av eiendommen ned slik påstand: 1 Nordre grense for gnr. 58/10 skal fortsette fra omforente grenselinje og videre over øya til Langkilen, som vist på framlagte dokument Søndre grense gnr. 58/10 skal fortsette fra omforente grenselinje og videre sørover langs steingjerdet og til sjøen, som vist på framlagte dokument 21. Bjørnar Fløystad og Carine Fløystad, medeiere av gnr. 58/3 og 4, forklarte seg. De la på vegne av eierne av eiendommen ned slik påstand: Søndre grense for gnr. 58/10 og fortsetter i samme retning som fra sjøen til øvre grense som går rett linje mellom grensemerker 20 og 30 m.o.h., som vist på framlagte dokument Burøysund, gnr. 58 Nord-Troms jordskifterett 11

13 Hilmar Fløystad, medeier av gnr. 58/3 og 4, forklarte seg om laksefisket i omtvistet område. Begge sider fikk ordet til sluttinnlegg. Ingen hadde noe nytt å påvise i marka og de mente at det ikke var behov for ny befaring av omtvistede grenselinjer. Følgende dokument ble etter dette lagt fram: 20. Påstandskart 2 vedrørende grensene for gnr. 58/14 mot gnr. 58/3 og Påstandskart 3A vedrørende grensene for gnr. 58/10 mot gnr. 58/3 og Påstandskart 2B vedrørende grensene for gnr. 58/10 mot gnr. 58/3 og 4 Jordskiftedommeren erklærte forhandlingene for avsluttet og opplyste at saken vil bli tatt opp til doms. Partene vil bli informert om utfallet i saken ved at utskrift av rettsboka oversendes dem. 3. Orientering om kostnader, ankeregler og videre saksgang Jordskiftedommer orienterte om ankereglene, kostnadene med saken og videre saksgang. På forespørsel framkom ingen merknader til forhandlingene. Saken utsettes til dom er avsagt. Retten hevet. Vannareid, Liv Nergaard (sign.) Burøysund, gnr. 58 Nord-Troms jordskifterett 12

14 DOM Rettsmøtedag: utsatt fra Sted: Fylkeshuset i Tromsø Sak nr.: Burøysund, gnr. 58 Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Liv Nergaard, som enedommer etter jordskifteloven 9 annet ledd Jordskiftedommeren Rigmor Andreassen m.fl. Avsigelse av dommer i tvist om eiendomsgrensene mellom: 1 Gnr. 58/10 og gnr. 58/3 og 4 2 Gnr. 58/14 og gnr. 58/3 og 4 3 Gnr. 58/17 og gnr. 58/3 og 4 Parter: Eier av gnr. 58/3, 58/4, Ann Elisabeth Fløystad, Rønningsvegen 39, 6320 ISFJORDEN Eier av gnr. 58/3, 58/4, Carine Fløystad, Larviksgata 4, 0468 OSLO Eier av gnr. 58/3, 58/4, Bjørnar Fløystad, Burøysund, 9136 VANNAREID Eier av gnr. 58/3, 58/4, Hilmar Fløystad, Burøysund, 9136 VANNAREID Eier av gnr. 58/10, Halvar Karlsen, 9136 VANNAREID Eier av gnr. 58/10, John Petter Voie, Melumsvik, 7167 VALLERSUND Eier av gnr. 58/10, Petra Teksdal, 9136 VANNAREID Eier av gnr. 58/10, Aud Dragens etterkommere ved Erling Dragen, 6430 BUD Eier av gnr. 58/10, Leif Jarle Rasmussen, Skolegata 11, 9950 VARDØ Eier av gnr. 58/10, Synnøve Karlsen Eier av gnr. 58/10, 58/30, Janne Solberg, Burøysund, 9136 VANNAREID Eier av gnr. 58/11, Jorunn Pauline Westernes, Berenguer De Marquina 6 ATICO Alicante, SPANIA Eier av gnr. 58/14, Rannveig Røstad, ved Hallvard Bjørnar Sandvik Eier av gnr. 58/14, Bjørn Braa, Fløyvegen 20, 9020 TROMSDALEN Eier av gnr. 58/14, Svein Kjell Sandviks etterkommere, ved Arnt Inge Sandvik, Steinmyr, 9100 KVALØYSLETTA Eier av gnr. 58/14, Ragnhild Olsen, Timoteivegen 18, 9100 KVALØYSLETTA Eier av gnr. 58/14, Eiliv Magnar Sandvik, Flintvegen 10, 9022 KROKELVDALEN Eier av gnr. 58/14, Hallvard Bjørnar Sandvik, Gamnes, 9130 HANSNES Eier av gnr. 58/14, Liv Elsa Kristoffersen Eier av gnr. 58/14, Åshild Synnøve Røstad, Tomasjordvegen 193 B, 9024 TOMASJORD Eier av gnr. 58/14, Magnar Braa, Bjørnhaugen 13, 8050 TVERLANDET Eier av gnr. 58/14, Arnljot Braa, Hjalmar Johansens Gate 302, 9007 TROMSØ Eier av gnr. 58/17, Hartvig Arild Albrigtsen, Kjølhalstien 9 A, 3189 HORTEN Eiendommene ligger i Karlsøy kommune. Til stede: Jordskiftedommeren Burøysund, gnr. 58 Nord-Troms jordskifterett 13

15 Jordskifteretten avsa i medhold av jordskifteloven 17, jf. 88, slike dommer: Hva saken gjelder Saken gjelder fastsetting av eiendomsgrenser for eiendommer på gården Burøysund, gnr. 58 i Karlsøy kommune. Eiendommen ligger på Burøya, utenfor Burøysund, i tilknytning til den gamle bebyggelsen på øya. Omtvistede grenser ligger ovenfor skoggrensen. Stedet ble fraflyttet på 1960 og 70-tallet og benyttes i dag til fritidsformål. Tidligere var flere av eiendommene dyrket og høstet, men de ligger nå brakk og er til dels i ferd med å gro igjen. Kravet om grensegangssak ble framsatt for til sammen seks eiendommer på øya. Det etter at blant annet Janne Solberg hadde krevd grensegangssak. Hartvig Albrigtsen og Halvard Sandvik har i ettertid tiltrådt kravet. Saken ble vedtatt fremmet i rettsmøte I ettertid har forliksforhandlinger vært ført. Av de til sammen åtte eiendommene som krevde sak for klarlegging av grensene mot gnr. 58/3 og 4, er enighet oppnådd for fem. For de resterende har forliksforhandlinger ikke ført fram. Hovedforhandlinger ble avholdt Disse tre eiendommene strekker seg fra sjøen og opp over lia. Bredden på teigene og retningen fra sjøen, og et stykke fra sjøen, er fastsatt tidligere. Alle eiendommene grenser mot sameiet gnr. 58/3 og 4 og det er tvist om hvor langt bak eiendommene strekker seg. Er det til nærmeste fjell sett fra sjøen, til vannskillet på øya eller går grensen over øya og til sjøen på motsatt side. Felles bemerkninger Den første delingen av Burøya skjedde i Ved delings- og skyldsetningsforretning av ble matr.nr. 74, løpenr. 103 Burøya i Karlsøy herred delt mellom Jacob Larsen og Johan Andersen. Øya ble delt i fire teiger der Jacob Larsen fikk to teiger, den sørligste og teig 3 sett sørfra. Johan Andersen fikk teig 2 sørfra samt den nordligste. Det fremgår av forretningen at: Havnegangen, Rækved og de øvrige Herligheder i Udmarken er fremdeles til Fælles Afbenyttelse. Eiendommene som ble etablert fikk begge navnet Burøen. Johan Andersens eiendom fikk løpenummer 104 a og Jacob Larsen 104 b. Eiendommen ble i ettertid ommatrikulert og ble til gnr. 42/3 og 4 og til senere gnr. 58/3 og 4. I fortsettelsen benyttes sistnevnt betegnelse. Framlagte skylddelingsforretninger over gnr. 58/10 og 11 viser at gnr. 58/3 og 4 på slutten av 1920-tallet var på samme eierhånd og tilhørte Liv og Synnøve Dreyer. De var da eiere av felles utmark samt av innmarksteigene tilhørende gnr. 58/3 og 4. Siden 2005 har gnr. 58/3 og 4 vært eid av Ann Elisabeth, Carine, Bjørnar og Hilmar Fløystad som har overtatt eiendommene etter sine foreldre. De er usikre på hvor de innbyrdes grensene mellom de to eiendommene går. Av den grunn er disse i vår sak omtalt Burøysund, gnr. 58 Nord-Troms jordskifterett 14

16 under ett, også hvor det er gammel innmark som opprinnelig var delt og ikke var felles mellom de to brukene. Partene både på gnr. 58/14 og gnr. 58/17 har i denne sak påberopt seg et grensen skal gå til høyeste fjell. Jordskifteretten vil bemerke at uttrykket høyeste fjell ikke kan tolkes bokstavelig til å gjelde høyeste topp. Uttrykket er upresist og retten vil vise til Hålogaland lagmannsretts dom avsagt , LH , der retten anfører: Når uttrykket høyeste fjell er upresist, har det sammenheng med at avstiknings- eller skyldsetningsmennene sjelden gikk opp grensen i høyfjellet. De begrenset sin befaring til de verdifulle områdene i lavlandet. Derfor er det ofte tvilsomt om høyeste fjell er vannskille eller om det er det høyeste fjell man ser fra gården. Det er etter jordskifterettens syn også slik Hålogaland lagmannsrett uttaler i dom avsagt , LH Hva som menes med høyeste fjell, må avgjøres ved en konkret fortolkning av skylddelingsforretningen. Det kan heller ikke generelt sett settes likhetstegn mellom høyeste fjell og vannskillet. I vår sak er skylddelingsforretningen avholdt til ulike tidspunkt og av forskjellige skylddelingsmenn. Forretningen har også ulik ordlyd. I tillegg er topografien og bruken av områdene noe forskjellig. Rettens avgjørelse vil derfor bero på konkrete vurderinger for hver enkelt av de tre eiendommene. Nedenfor vil tvistene bli behandlet i kronologisk rekkefølge, avhengig av når eiendommene ble fradelt. 1 Øvre og østre grense for gnr. 58/10 og 30 mot gnr. 58/3 og 4 Eiendommen er et fraflyttet småbruk på søndre del av Burøya. Nedre del av grensene, fra sjøen og opp, ble fastsatt ved rettsfastsettende vedtak av Omtvistet areal på er ca. 350 dekar, i hovedsak snaue berg med myr og spredt gras. I tillegg kommer strandlinjen på sør- og østsiden av øya. Området er egnet til beite og småviltjakt. Hjemmelshaver til eiendommen er fortsatt Petter Johannes Rasmussen. I saken er 7 av hans etterkommere registrert som eiere. Halvard Karlsen og Janne Solberg har, på vegne av medeierne av gnr. 58/10 og 30, vist til skylddelingsforretningen for gnr. 58/10 og i hovedsak anført: Nordre grensen skal krysse øya og gå fra omforent grensemerke ovenfor husene til Langkilen. Søndre grense skal følge restene etter steingjerdet og videreføres til sjøen. Disse parter vektlegger himmelretningene oppgitt i forretningene. De viser også til at de har fått opplyst at deres forgjengere har hatt laksesett på andre side av øya. Videre viser de til at eiendommen fikk et høyt skyldøre og at den av den grunn må omfatte så vidt mye areal som de hevder. Det samme tilsier fraflyttingspapirene hvor det er oppgitt at eiendommen har et areal på dekar Burøysund, gnr. 58 Nord-Troms jordskifterett 15

17 Karlsen og Solberg la på vegne av eierne av eiendommen ned slik påstand: 1 Nordre grense for gnr. 58/10 skal fortsette fra omforente grenselinje og videre over øya til Langkilen, som vist på framlagte dokument Søndre grense gnr. 58/10 skal fortsette fra omforente grenselinje og videre sørover langs steingjerdet og til sjøen, som vist på framlagte dokument 21. Bjørnar Fløystad og Carine Fløystad, har på vegne av eierne av gnr. 58/3 og 4, vist til skylddelingsforretningene for gnr. 58/10 og 30 og i hovedsak anført: Grensene for bnr. 10 skal ikke krysse øya. Dersom det var meningen ville dette stått i forretningen. Grensene som er markert på økonomisk kartverk ble satt av daværende eiere i fellesskap og må være gyldige grenser. Øvre Fjøsbakken må være der grensemerke er satt ned i nordøstre hjørne på bnr. 10, noe deres mor har bekreftet. Det er også naturlig at de, da de skulle gå ut ei tomt fra denne eiendommen, la den inntil yttergrensen. Det slik at øvre grense for bnr. 30 ble lagt til øvre grense for bnr. 10. Skyldøret var et mål på verdien av eiendommen som landbrukseiendom. De kan ikke se at steinene det her tvistes om er av betydning for skyldøret på eiendommen. At tidligere eier av bnr. 10 skal ha gitt tillatelse til andre til å ha laksesett mellom Langkjegla og Hollendernesset kan ikke stemme. De opplyste videre at deres foreldre har gitt tillatelse til far til Asbjørn Nilsen på gnr. 58/20 til å ha laksenot i omtvistet område. Hilmar bekreftet også at han siden han var år fisket med laksenot sammen med onkelen Paul Andersen. Fløystads har lagt ned slik påstand: Søndre grense for gnr. 58/10 og fortsetter i samme retning som fra sjøen til øvre grense som går rett linje mellom grensemerker 20 og 30 m.o.h., som vist på framlagte dokument 22. Hilmar Fløystad, medeier av gnr. 58/3 og 4, forklarte seg om laksefisket i omtvistet område. Jordskifteretten vil bemerke Gnr. 58/10 Solvang ble fradelt gnr. 58/4 tilhørende Liv og Synnøve Dreyer ved skylddelingsforretning avholdt Det i forbindelse med at det ble solgt en parsell av gården til Petter Rasmussen. Grensen er i utskriften av forretningen beskrevet slik: Skillet på Burøy mellem hjemjorden er en sten ved sjøen og derfra i ost til nord i en sten med kryss på høieste fjøsbakken. Skillet mellem Burøynesset og jorden er et kryss i en sten nede ved sjøen på Grindnesset til en vidnesten oppe på bakken og derfra til en jordfast sten med kryss på høieste langbakke i sydost til ost. Partene har ikke kunnet påvise noen av kryssene som er beskrevet i forretningen. De er imidlertid blitt enighet om nordre grense for eiendommen Solvang, fra sjøen og til en stor Burøysund, gnr. 58 Nord-Troms jordskifterett 16

18 stein på bakken ovenfor gammel innmark. Videre er de enige om første del av søndre grense. Karlsen m.fl. mener grensene fortsetter over øya, til sjøen på motsatt side. Retten kan ut i fra ordlyden i forretningen ikke se at det er tilfellet. Dersom en først ser på den nordre grense skal denne i henhold til skylddelingsforretningen stanse i en beskrevet sten på høieste Fjøsbakken. Retten mener det er flere holdepunkter for at dette er steinen påvist av Fløystads. Himmelretningen stemmer relativt godt med beskrivelsen i Omforent grense går til en stor markert stein, godt synlig fra sjøen. Den er således et naturlig grensepunkt. At de bruker betegnelsen Fjøsbakken kan også tyde på at det er en viss nærhet til innmark og fjøs. Retten vil også vise til at Fjøsbakken også er nevnt i en eldre forretning, fra da øya ble delt i Som nevnt foran ble innmarka delt mens utmarka ble liggende i fellesskap. Av grensebeskrivelsen framgår: Skjellet mellem Hjemjorderne fra en ved Søen liggende Stenrøs i østlig Retning i en Sten mærket A til høieste Fjøsbakken hvor ogsaa er et mærke A og for søndre side så langt som kan opdyrkes. Etter rettens syn er det her holdepunkt for at Fjøsbakken ligger ved det de karakteriserte som hjemjord, som vanligvis var innmark og areal i nær tilknytning til innmarka og det som kunne oppdyrkes. At grensen skulle gå lenger bak enn det Føystads har anført, finner retten lite sannsynlig. Det ettersom det fra dette punkt og bakover kun er stein og fjell med spredte grasforekomster. Ser en på søndre grense for gnr. 58/10 Solvoll er denne beskrevet til kryss i en stein på høieste langbakke. Jordskifteretten mener at en her må forholde seg til ordlyden i forretningen og det som kan ha vært høyeste Langbakke. Fløystads har påvist en jordfaststein ved samme plass som grensen er markert på økonomisk kartverk. Retten er kommet til at dette, ut i fra terrengforholdene på stedet, kan være på høyeste Langbakke. Dette kan underbygges ved at steinen ligger i om lag samme høydedrag som ovennevnte grensestein på Fjøsbakken. Videre vil retten vise til fradelingen av gnr. 58/30 fra gnr. 58/10 i Den nye eiendommen skal, etter det som står i skylddelingsforretningen, ha form som et trapes. Det mest vanlige er kvadratiske eller rektangulære eiendommer i slik ensartet utmark. Når øvre linje skrås, kan det tyde på at de har forholdt seg til en eldre grense og følger denne. Det er videre denne grensen som ble markert da økonomisk kartverk ble utarbeidet. Av mangel på klare holdepunkt, må også dette vektlegges. Retten ser at himmelretningen for den søndre grense ikke stemmer like godt som den nordre. Det kan skyldes at omforent utgangspunkt og grenselinje ved sjøen er blitt feil og at grensen her skulle gått lenger nord og nærmere den dyrkede innmarka til gnr. 58/10. I så fall ville himmelretningen stemme svært bra Burøysund, gnr. 58 Nord-Troms jordskifterett 17

19 Ved disse grensene blir gnr. 58/10 om lag 50 dekar. At det er et avvik i areal i forhold til det som ble oppgitt i fraflyttingspapirene, kan som Fløystad har bemerket, skyldes at det da var om å gjøre å få eiendommen så stor som mulig. Tallene der er etter rettens syn lite realistiske. Det oppgis for eksempel at eiendommen har 25 dekar innmark og dekar dyrkbart areal. Så stort areal av slik karakter kunne det ikke ha vært på gnr. 58/10. Jordskifteretten kan ikke se at partene har utøvd noen form for eksklusiv bruk i området som tilsier et annet grenseforløp enn det Fløystads har anført. Omtvistet område har vært benyttet til felles beite og til småviltjakt. Eierne av gnr. 58/10 har på forespørsel fra retten ikke kunnet påvist noen eksklusiv bruk. Steingjerdet det vises til har trolig vært en grense mellom innmark og utmark hvor det var felles beite. På Burøynesset har partene forklart at Johannes Henriksen drev et småbruk i kombinasjon med fiske. For å unngå at dyrene kom inn på innmarka hadde de da og trolig også før hans tid, behov for slikt gjerde. Retten kan ikke se at de opplysningene eieren av gnr. 58/10 har gitt vedrørende laksefiske og utleie av rettigheter til slikt fiske, kan tillegges vekt. Dette er annenhånds informasjon som ikke er bekreftet eller dokumentert og som bestrides av motparten. Samtidig har Hilmar Fløystad opplyst at han har drevet notfiske etter laks i det samme området. Jordskifteretten er ut i fra en samlet vurdering av ordlyden i skylddelingsforretningene, terrengforholdene på stedet samt partenes oppfatningen i ettertid, kommet til at Fløystads må gis medhold i denne tvisten. 2. Øvre grense for gnr. 58/14 mot gnr. 58/3 og 4 Eiendommen er et fraflyttet småbruk som benyttes til fritidsformål. Eiendommen ligger om lag 300 meter nord for bnr. 10, på sørvestsiden av øya. Grensen fra sjøen og til ca. høyde 25 ble fastsatt ved rettsfastsettende vedtak av Omtvistet område er ca. 45 dekar, i hovedsak snaue berg og fjell med noe gras. Arealet er egnet til småviltjakt og beite. Eiendommen ligger i personlig sameie mellom etterkommerne til Arthur Sandvik. Halvard Sandvik har på vegne av medeier av gnr. 58/14, vist til skylddelingsforretningen for eiendommen og i hovedsak anført: Grenselinjene for gnr. 58/14 skal videreføres til vannskillet som er høyeste fjell. Da de i 1981 fikk orientering fra kartverket om hvordan begrepet høyeste fjell skal forstås, fikk de forklart at høyeste fjell på ei omflødd øy er det fysisk høyeste punktet mens det på fastlandet er høyeste fjell sett fra sjøen. Det er også denne grensen som er markert på økonomisk kartverk. I dette tilfellet er grensen for dere eiendom beskrevet til høyeste fjell. Det i motsetning til naboeiendommen gnr. 58/11 hvor det står at grensen går 200 meter fra sjøen. Sandvik la på vegne av eierne av gnr. 58/14 ned slik Burøysund, gnr. 58 Nord-Troms jordskifterett 18

20 påstand: Grensen for gnr. 58/14 skal fortsette fra omforente grenselinjer og opp til vannskillet, som vist på framlagte dokument 20. Bjørnar Fløystad og Carine Fløystad, har på vegne av medeiere av gnr. 58/3 og 4, vist til skylddelingsforretningen for gnr. 58/14 og i hovedsak anført: Grensen skal i henhold til skylddelingsforretningen gå til høyeste fjell. Med dette menes høyeste fjell sett fra sjøen. Det er uinteressant om begrepet knytter seg til ei omflødd øy eller fastland. Fløystads la ned slik påstand: Øvre grensen for gnr. 58/14 stanser ved høyeste fjell sett fra sjøen, som vist på framlagte dokument 20. Jordskifteretten vil bemerke Gnr. 58/14 Kvitsteinøra ble fradelt gnr. 58/3 tilhørende Liv og Synnøve Dreyer ved skylddelingsforretning avholdt Det i forbindelse med at det ble solgt en parsell av gården til Arthur Sandvik. Grensen er i forretningen beskrevet slik: Nede ved sjøen, et stykke syd for Kvitsteinøra, blev hugget kryss i en flat jordfast stein. Derfra går skillet i rett linje i østlig retning ca. 60 skritt til jordfast berg merket kryss, videre i samme retning ca. 60 skritt til nedsatt merkestein med vidnesteine, og videre i samme retning til høieste fjell. Den ca. 200 skritt brede parsell som ligger Nord om her beskrevne skill, og som for øvrig mot nord grenser til Jarle Larsens Lilleheimens innmarksskill og dettes forlengelse i samme retning til høieste fjell, og mot vest til sjøen, skal tilhøre lærer Arthur Sandvik som innmark. De to øverste merkene i grensen er påvist og partene er enige om retningen på denne grenselinjen. De er imidlertid uenige i om grensen skal gå til nærmeste fjell sett fra et ståsted i fjæra eller om det skal fortsette til vannskillet, enten ca 200 eller ca 550 meter fra sjøen. Spørsmålet blir om hva som er ment med høyeste fjell i dette tilfellet. Av forretningen framgår det at denne eiendommen skal gå lenger opp enn eiendommen Lillebo, gnr. 58/11. Nordre grense for gnr. 58/14, skal forlenges til høyeste fjell. Av skylddelingsforretningen for gnr. 58/11 Lillebo avholdt framgår det at denne eiendommen skal ha en bredde på 200 meter. Påstanden til Fløystad er om lag 200 meter fra sjøen. Etter rettens syn er ordlyden i forretningen til gnr. 58/14 klar og sier at denne eiendommen skal fortsette videre bakover, fra disse 200 meterne og til høyeste fjell. Etter terrengforholdene på stedet kan dette kun være vannskillet. Jordskifteretten vil tilføye at ingen av partene har utøvd noen form for eksklusiv bruk i området som rokker ved dette Burøysund, gnr. 58 Nord-Troms jordskifterett 19

21 Retten er med bakgrunn i ordlyden i forretningen samt de generelle merknadene foran vedrørende høyeste fjell, kommet til at Sandvik m.fl. må gis medhold i denne tvisten. 3 Øvre grense for 58/17 mot gnr. 58/3, 4 og 11 Gnr. 58/17 er den nordligste av eiendommene som er fradelt gnr. 58/3 og 4 på sørvestsiden av øya. Eiendommen er ubebygd. Grensen fra sjøen til omforente punkt ved høyde 70 ble bestemt ved rettsforlik inngått Omtvistet område er ca. 48 dekar, i hovedsak snaue berg og fjell med noe gras. Arealet er egnet til småviltjakt og beite. Eiendommen eies av Hartvig Arild Albrigtsen som har overtatt den etter sin onkel. Hartvig Arild Albrigtsen, eier av gnr. 58/17, har vist til skylddelingsforretningen for eiendommen og i hovedsak anført: Albrigtsen viser til at det her som ellers i Nord-Norge ikke er vanlig med eksakte beskrivelser av grensen i fjellet. Topografien gjør at beskrivelsene ofte er summariske. I skylddelingsforretningen står det at grensen går til himmelbrynet, et uttrykk det er vanskelig å svare for. Av forretningen punkt 3 og 4, som begge er besvart bekreftende med ja, framgår det at eiendommen får nødvendig fjellstrekning. Eiendommene fikk også likt skyldøre. Disse forhold må, slik det ble markert på økonomisk kartverk, innebære at grensen skal gå helt opp og til vannskillet. Albrigtsen viser til at det ved utarbeidelsen av økonomisk kartverk omkring 1981 ikke var tvist om dette. På naboeiendommen gnr. 58/7 var det imidlertid tvist, noe som er markert på kartet. Karlsøy kommune har også i ettertid hatt en velfundert forhold til denne grensen. Både tidligere og nåværende eier har lagt til grunn at grensen på økonomisk kartverk gjelder og de har utøvd eierrådighet i henhold til dette. De har leid ut jaktretten til onkelen Otto Karlsen vederlagsfritt og de har betalt eiendomsskatt ut i fra at de eier 122,7 dekar. Albrigtsen viser til at disse kartene ligger på nettsidene til Skog- og landskap. Fløystads har også på sine kart, som viser hvor de leier ut jaktretten, lagt disse grensene til grunn. Videre viser han til at han på Arnøya har en tilsvarende eiendom markert med 4 punkt, men der grensen går helt opp. Albrigtsen har lag ned slik påstand: Grensen for gnr. 58/17 skal fortsette fra omforente grenselinjer og opp til vannskillet, som vist med rød farge på framlagte dokument 15. Bjørnar Fløystad og Carine Fløystad, har på vegne av eiere av gnr. 58/3 og 4, vist til skylddelingsforretningen og i hovedsak anført: I henhold til skylddelingsforretningen skal grensen gå 245 meter fra sjøen. Omforente punkt Burøysund, gnr. 58 Nord-Troms jordskifterett 20

22 ligger 300 meter unna og de beskrevne grensemerkene er funnet. Det kan derfor ikke være grunnlag for å trekke grensen lenger bak. Økonomisk kartverk har ikke rettsgyldige grenser. Da økonomisk kartverk ble utarbeidet ble det noen steder lagt ut flyplatter, andre steder ikke. Det var og litt tilfeldig hva som ble markert som omtvistet. Det er også kjent at det er mye feil i kartet og også feile areal i forbindelse med skatteleggingen som baserer seg på grensene oppgitt på økonomisk kartverk. Fløystads la ned slik påstand: Øvre grensen for gnr. 58/17 stanser ved nedsatte grensemerker ved høyde 70, som vist med rød farge på framlagte dokument 15. Jordskifteretten vil bemerke Gnr. 58/17 Solheim ble fradelt gnr. 58/4 tilhørende Agnes Figenschou ved skylddelingsforretning avholdt Grensen er i forretningen beskrevet slik: 1. Fra Båtsteinen nr. 1 merket x går stykkets nordre skill i øst-nord-østlig retning 245 meter til en stein merket x synlig mot himmelbrynet. 2. Stykkets skillinje mot sør grenser til gården Stornes g.nr. 42 b.nr. 7. Skillelinja går i retningen nordøst til-øst til en stein merket x oppe i fjellet mot himmelbrynet. De to steinene som her er beskrevet er påvist. Det er funnet innhugde kryss i begge. Avstanden fra sjøen er imidlertid om lag 300 meter og ikke 245, slik det framgår av beskrivelsen. Et avvik i avstand som ikke er uvanlig i et så vidt bratt terreng hvor de trolig har anslått avstanden i stedet for å telle skritt/meter. Steinene er også et naturlig grensepunkt i og med at de er godt synlige fra fjæra og stikker opp mot himmelbrynet i bakgrunnen. Partene er imidlertid uenige i om grensen skal stanse her eller fortsette til vannskillet, lenger bak. Om lag 370 meter ovenfor den grenselinje som dannes av disse punkt. For jordskifteretten framstår det som rimelig klart at ordlyden i forretningen tilsier at grensen skal stanse i de beskrevne grensesteinene. Det er i grensebeskrivelsen ikke sagt noe om at grenselinjene skal fortsette. Jordskifteretten kan ikke se at formuleringene i punkt 3 og 4 i skylddelingsforretningen tilsier noe annet. Punkt 3 retter seg mot eiendommen som deles, altså gnr. 58/4. Det bekreftes i forretningen at eiendommen omfatter jordbruk med fjellstrekning. Punkt 4 retter seg mot begge eiendommer, både gnr. 58/4 og gnr. 58/17. Her bekreftes det at hver av eiendommene får nødvendig fjellstrekning. Dette spørsmålet skulle være med å sikre at en f.eks. hadde tilstrekkelig beitegrunnlag for dyrene på gården. I dette tilfellet sikres det ved at hamnegangen eller beiteretten er felles, jf. punkt 7 i skylddelingsforretningen. Etter jordskifteretten er svarene gitt her uten betydning for hvor langt bak i fjellet eiendomsgrensen trekkes. Med en så vidt klar ordlyd i skylddelingsforretningen som samsvarer med det som er påvist i terrenget, kan grensene på økonomisk kartverk ikke vektlegges. Økonomisk kartverk har som tidligere nevnt ikke rettsgyldige grenser. Dette er notert på de opprinnelige kartbladene og det er i vårt område mange feil på kartene. Det er imidlertid slik at en feil på disse Burøysund, gnr. 58 Nord-Troms jordskifterett 21

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lenangen Nordre, gnr i Lyngen kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lenangen Nordre, gnr i Lyngen kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0015 Lenangen Nordre, gnr. 108 i Lyngen kommune Påbegynt: 26.05.2010 Avsluttet: 06.07.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 26.05.2010

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tømmernes, gnr. 32. Gnr. 32 i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tømmernes, gnr. 32. Gnr. 32 i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0005 Tømmernes, gnr. 32 Gnr. 32 i Tromsø kommune Påbegynt: 10.06.2009 Avsluttet: 03.12.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 10.06.2009

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23. Gnr. 23 i Lenvik kommune. Påbegynt: 09.06.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23. Gnr. 23 i Lenvik kommune. Påbegynt: 09.06.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23 Gnr. 23 i Lenvik kommune Påbegynt: 09.06.2010 Avsluttet: 07.07.2010 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 09.06.2010 Sted: Lenvik rådhus

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tømmervik. Gnr. 3 i Sørreisa kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tømmervik. Gnr. 3 i Sørreisa kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0024 Tømmervik Gnr. 3 i Sørreisa kommune Påbegynt: 04.06.2008 Avsluttet: 06.02.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 04.06.2008 Sted: Kommunehuset i Sørreisa

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: og Storsteinnes, gnr. 47. i Balsfjord kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: og Storsteinnes, gnr. 47. i Balsfjord kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0024 og 1900-2009-0025 Storsteinnes, gnr. 47 i Balsfjord kommune Påbegynt: 22.10.2009 Avsluttet: 11.11.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Engvik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Engvik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0025 Engvik, gnr. 102 i Tromsø kommune Påbegynt: 22.09.2009 Avsluttet: 26.11.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 22.09.2009 Sted: Løksfjord fiskebruk

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0028 Koppangen, gnr. 101. Gnr. 101 i Lyngen kommune. Påbegynt: 07.09.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0028 Koppangen, gnr. 101. Gnr. 101 i Lyngen kommune. Påbegynt: 07.09.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0028 Koppangen, gnr. 101 Gnr. 101 i Lyngen kommune Påbegynt: 07.09.2010 Avsluttet: 17.12.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 07.09.2010

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Holmesletta. Gnr. 21 i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Holmesletta. Gnr. 21 i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0020 Holmesletta Gnr. 21 i Tromsø kommune Påbegynt: 01.10.2009 Avsluttet: 28.10.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.10.2009

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Elveør, gnr. 62. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Avsluttet:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Elveør, gnr. 62. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Avsluttet: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0029 Elveør, gnr. 62 i Karlsøy kommune Påbegynt: 21.10.2010 Avsluttet: 21.12.2010 1900-2009-0029 Elveør, gnr. 62 Nord-Troms jordskifterett 1 MED HOVEDFORHANDLING

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Breivik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Breivik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0026 Breivik, gnr. 130 i Tromsø kommune Påbegynt: 10.06.2009 Avsluttet: 09.09.2009 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 10.06.2009 Sted: Fylkeshuset i Tromsø

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Gullhav med Holmen, gnr. 5. i Målselv kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Gullhav med Holmen, gnr. 5. i Målselv kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0032 Gullhav med Holmen, gnr. 5 i Målselv kommune Påbegynt: 25.06.2008 Avsluttet: 14.01.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.06.2008 Sted: Kommunehuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15. Gnr. 15 i Tromsø kommune. Påbegynt: 08.10.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15. Gnr. 15 i Tromsø kommune. Påbegynt: 08.10.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15 Gnr. 15 i Tromsø kommune Påbegynt: 08.10.2010 Avsluttet: 08.10.2010 AVSLUTNINGSMØTE Rettsmøtedag: 08.10.2010 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0013 Meiland, gnr. 46. i Kvænangen kommune. Påbegynt: 20.08.2009

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0013 Meiland, gnr. 46. i Kvænangen kommune. Påbegynt: 20.08.2009 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0013 Meiland, gnr. 46 i Kvænangen kommune Påbegynt: 20.08.2009 Avsluttet: 10.09.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 20.08.2009

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom 1 i Gamle Halden rådhus Sak nr.: 0100-2009-0037 Eskeviken-Myrvold. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom 1 i Gamle Halden rådhus Sak nr.: 0100-2009-0037 Eskeviken-Myrvold. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 05.05.2010 Sted: Møterom 1 i Gamle Halden rådhus Sak nr.: 0100-2009-0037 Eskeviken-Myrvold Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skinnelven, gnr. 96. Gnr. 96 i Lyngen kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skinnelven, gnr. 96. Gnr. 96 i Lyngen kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0018 Skinnelven, gnr. 96 Gnr. 96 i Lyngen kommune Påbegynt: 13.06.2007 Avsluttet: 15.01.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 13.06.2007 Sted: Kommunestyresalen

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0028 Kirkesjord, gnr. 40. Gnr. 40 i Målselv kommune. Påbegynt: 09.09.2009

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0028 Kirkesjord, gnr. 40. Gnr. 40 i Målselv kommune. Påbegynt: 09.09.2009 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0028 Kirkesjord, gnr. 40 Gnr. 40 i Målselv kommune Påbegynt: 09.09.2009 Avsluttet: 01.02.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 09.09.2009

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Finnes søndre gnr. 73. Gnr. 73 i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Finnes søndre gnr. 73. Gnr. 73 i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0014 Finnes søndre gnr. 73 Gnr. 73 i Tromsø kommune Påbegynt: 12.09.2007 Avsluttet: 27.03.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 12.09.2007 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2006-0027 Andersdal ytre, gnr. 42. Gnr. 42 og 43 i Tromsø kommune. Påbegynt: 26.05.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2006-0027 Andersdal ytre, gnr. 42. Gnr. 42 og 43 i Tromsø kommune. Påbegynt: 26.05. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0027 Andersdal ytre, gnr. 42 Gnr. 42 og 43 i Tromsø kommune Påbegynt: 26.05.2009 Avsluttet: 14.09.2009 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 26.05.2009 Sted:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tønsnes, gnr. 12. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tønsnes, gnr. 12. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0001 Tønsnes, gnr. 12 i Tromsø kommune Påbegynt: 22.04.2009 Avsluttet: 19.06.2009 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 22.04.2009 Sted: Fylkeshuset i Tromsø

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Akkarfjord, gnr. 60. i Skjervøy kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Akkarfjord, gnr. 60. i Skjervøy kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0003 Akkarfjord, gnr. 60 i Skjervøy kommune Påbegynt: 03.06.2009 Avsluttet: 04.01.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 03.06.2009

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lavangen ytre, gnr. 134 m. fl. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lavangen ytre, gnr. 134 m. fl. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0019 Lavangen ytre, gnr. 134 m. fl. i Tromsø kommune Påbegynt: 15.04.2009 Avsluttet: 13.01.2010 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 15.04.2009 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Oldervik indre, gnr. 2. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Oldervik indre, gnr. 2. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0025 Oldervik indre, gnr. 2 i Tromsø kommune Påbegynt: 05.05.2009 Avsluttet: 07.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 05.05.2009 Sted: Oldervik skole

Detaljer

Rådhuset i Lenvik kommune Sak nr.: Rossfjordvassdraget - utsatt fra Krav om sak etter jordskifteloven 2 c.

Rådhuset i Lenvik kommune Sak nr.: Rossfjordvassdraget - utsatt fra Krav om sak etter jordskifteloven 2 c. RETTSBOK Domstol: Nord-Troms jordskifterett Møtedag: 16.08.2016 Sted: Rådhuset i Lenvik kommune Sak nr.: 1900-2015-0034 Rossfjordvassdraget - utsatt fra 13.04.2016 Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører:

Detaljer

Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Nguyet Thi Ploss Arvesen. Hovedforhandling i tvist.

Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Nguyet Thi Ploss Arvesen. Hovedforhandling i tvist. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 12.11.2009. Sted: Rådehallen i Råde møterom 1. Sak nr.: 0100-2009-0029 Husløs nordre i Fredrikstad. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Jordskiftedommer:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Rydningen, gnr. 13. i Karlsøy kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Rydningen, gnr. 13. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0015 Rydningen, gnr. 13 i Karlsøy kommune Påbegynt: 24.09.2008 Avsluttet: 04.02.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 24.09.2008 Sted: Skogsfjordvatn

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 20.05.2010 Sted: Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0017 Sommarøy, gnr. 189. Gnr. 189 i Tromsø kommune. Påbegynt: 21.10.2008

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0017 Sommarøy, gnr. 189. Gnr. 189 i Tromsø kommune. Påbegynt: 21.10.2008 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0017 Sommarøy, gnr. 189 Gnr. 189 i Tromsø kommune Påbegynt: 21.10.2008 Avsluttet: 02.04.2009 AVSLUTNINGSMØTE Rettsmøtedag: 02.04.2009 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Zakariasjorden, gnr. 35. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Zakariasjorden, gnr. 35. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0015 Zakariasjorden, gnr. 35 i Tromsø kommune Påbegynt: 08.06.2009 Avsluttet: 06.07.2009 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 09.06.2009 Sted: Fylkeshuset i

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Rådhuset i Os kommune. Sak nr.: SÆRVOLD VESTRE, gnr. 40. Cato Mjølkeråen

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Rådhuset i Os kommune. Sak nr.: SÆRVOLD VESTRE, gnr. 40. Cato Mjølkeråen JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 19.08.2010 Sted: Rådhuset i Os kommune Sak nr.: 1200-2009-0014 SÆRVOLD VESTRE, gnr. 40 Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0019 Årøya landskapsvernområde. Gnr. 104. i Lyngen kommune. Påbegynt: 13.06.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0019 Årøya landskapsvernområde. Gnr. 104. i Lyngen kommune. Påbegynt: 13.06. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0019 Årøya landskapsvernområde Gnr. 104 i Lyngen kommune Påbegynt: 13.06.2008 Avsluttet: 06.01.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 13.06.2008 Sted:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Grøtøy nordre, gnr. 22. i Karlsøy kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Grøtøy nordre, gnr. 22. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0010 Grøtøy nordre, gnr. 22 i Karlsøy kommune Påbegynt: 07.09.2010 Avsluttet: 09.12.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 07.09.2010

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Torsvaag, gnr. 1. Gnr. 1 i Karlsøy kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Torsvaag, gnr. 1. Gnr. 1 i Karlsøy kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0037 Torsvaag, gnr. 1 Gnr. 1 i Karlsøy kommune Påbegynt: 18.09.2008 Avsluttet: 07.12.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 18.09.2008 Sted: Ungdomshuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hopen, gnr. 2. Gnr. 2 i Berg kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hopen, gnr. 2. Gnr. 2 i Berg kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0008 Hopen, gnr. 2 Gnr. 2 i Berg kommune Påbegynt: 18.08.2009 Avsluttet: 13.01.2010 RETTSMEKLINGSMØTE Rettsmøtedag: 18.08.2009 Sted: UL Havørns grendehus

Detaljer

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen.

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 06.10.2011 klokka 0900. Sted: Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund. Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune. Påbegynt: 26.09.

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund. Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune. Påbegynt: 26.09. Indre Sogn jordskifterett Rettsbok Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune Påbegynt: 26.09.2012 Avsluttet: 30.10.2012 RETTSMØTE Møtedag: 26.09.2012. Sted: Rettssal II,

Detaljer

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Nes. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt:

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Nes. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt: Østfold jordskifterett Rettsbok Sak: 0100-2011-0048 Nes Gnr. 1058 i Sarpsborg kommune Påbegynt: 29.11.2011 Avsluttet: 04.06.2012 RETTSMØTE Møtedag: 29.11.2011. Sted: Sarpsborg rådhus, møterom formannskapssalen

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune. Oppstarta: 16.02.2012

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune. Oppstarta: 16.02.2012 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune Oppstarta: 16.02.2012 Avslutta: 21.02.2012 RETTSMØTE Møtedag: 16.02.2012. Sted: Rådhuset på Radøy. Sak

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0003 SÆLE. Gnr. 7 i Øygarden kommune. Påbegynt: 12.01.2011

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0003 SÆLE. Gnr. 7 i Øygarden kommune. Påbegynt: 12.01.2011 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0003 SÆLE Gnr. 7 i Øygarden kommune Påbegynt: 12.01.2011 Avsluttet: 25.01.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 12.01.2011

Detaljer

0100-2010-0009 Djupedal. Krav om sak etter jordskifteloven 2 b. Rettens leder. 1 Fremming av saken. Eiendommene ligger i Hvaler kommune.

0100-2010-0009 Djupedal. Krav om sak etter jordskifteloven 2 b. Rettens leder. 1 Fremming av saken. Eiendommene ligger i Hvaler kommune. INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 24.06.2010 Sted: Djupedal i Hvaler Sak nr.: 0100-2010-0009 Djupedal Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Krav om sak etter jordskifteloven 2 b Saksoppnevnt jordskiftedommer

Detaljer

Rød nordre. Krav om sak etter jordskifteloven 2f. Rettens leder. Lars Petter Hansen

Rød nordre. Krav om sak etter jordskifteloven 2f. Rettens leder. Lars Petter Hansen RETTSMØTE Møtedag: 29.11.2011 Sted: Rettens lokale i Sarpsborg Sak nr.: 0100-2011-0066 Rød nordre Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Krav om sak etter jordskifteloven

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Kirkevik, gnr Gnr. 102 i Balsfjord kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Kirkevik, gnr Gnr. 102 i Balsfjord kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0033 Kirkevik, gnr. 102 Gnr. 102 i Balsfjord kommune Påbegynt: 22.09.2009 Avsluttet: 19.10.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 22.09.2009 Sted: Nordfjord

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0018 Tjuvdalen landskapsvernområde. Gnr. 66. i Skjervøy kommune. Påbegynt: 17.06.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0018 Tjuvdalen landskapsvernområde. Gnr. 66. i Skjervøy kommune. Påbegynt: 17.06. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0018 Tjuvdalen landskapsvernområde Gnr. 66 i Skjervøy kommune Påbegynt: 17.06.2008 Avsluttet: 06.01.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 17.06.2008 Sted:

Detaljer

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Navestad søndre. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt:

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Navestad søndre. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt: Østfold jordskifterett Rettsbok Sak: 0100-2011-0002 Navestad søndre Gnr. 1043 i Sarpsborg kommune Påbegynt: 21.02.2011 Avsluttet: 13.01.2012 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 21.02.2011 Sted: Rettens

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Straumsbugten, gnr. 59 m.fl. i Tromsø kommune. Påbegynt: Avsluttet:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Straumsbugten, gnr. 59 m.fl. i Tromsø kommune. Påbegynt: Avsluttet: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0033 Straumsbugten, gnr. 59 m.fl. i Tromsø kommune Påbegynt: 18.06.2010 Avsluttet: 06.12.2010 1900-2009-0033 Straumsbugten, gnr. 59 m. fl.nord-troms jordskifterett

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0032 Hekkingen landskapsvernområde. Gnr. 109 i Lenvik kommune. Påbegynt: 22.05.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0032 Hekkingen landskapsvernområde. Gnr. 109 i Lenvik kommune. Påbegynt: 22.05. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0032 Hekkingen landskapsvernområde Gnr. 109 i Lenvik kommune Påbegynt: 22.05.2006 Avsluttet: 27.07.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 22.05.2006 Sted:

Detaljer

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug.

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 23.06.2011. Sted: På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Navitdalen, gnr. 36 m.fl UK. i Nordreisa og Kvænangen kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Navitdalen, gnr. 36 m.fl UK. i Nordreisa og Kvænangen kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2001-0001 Navitdalen, gnr. 36 m.fl UK i Nordreisa og Kvænangen kommune Påbegynt: 27.05.2008 Avsluttet: 16.04.2009 Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms Sak

Detaljer

SNEKKEVIK

SNEKKEVIK Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0010 SNEKKEVIK Gnr. 43 i Fjell kommune Påbegynt: 11.11.2011 Avsluttet: 30.01.2012 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 11.11.2011. Sted: Ute på

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0039 Leirpollen-Halsvatnet naturreservat. Gnr. 11 og 16. i Tranøy kommune. Påbegynt: 21.05.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0039 Leirpollen-Halsvatnet naturreservat. Gnr. 11 og 16. i Tranøy kommune. Påbegynt: 21.05. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0039 Leirpollen-Halsvatnet naturreservat Gnr. 11 og 16 i Tranøy kommune Påbegynt: 21.05.2007 Avsluttet: 31.03.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 21.05.2007

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: BJAANES, Gnr. 44 i Austevoll kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: BJAANES, Gnr. 44 i Austevoll kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2009-0030 BJAANES, Gnr. 44 i Austevoll kommune Oppstarta: 12.01.2011 Avslutta: 07.02.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: KOLÅS, Gnr. 107 i Lindås kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: KOLÅS, Gnr. 107 i Lindås kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0010 KOLÅS, Gnr. 107 i Lindås kommune Oppstarta: 03.11.2010 Avslutta: 25.11.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 03.11.2010 Sted: Sanitetslokalene

Detaljer

Jordskifterrettens lokaler, Statens Hus i Bergen Sak nr.: 1200-2006-0005 HJELLESTAD SØNDRE

Jordskifterrettens lokaler, Statens Hus i Bergen Sak nr.: 1200-2006-0005 HJELLESTAD SØNDRE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 16.12.2008 Sted: Jordskifterrettens lokaler, Statens Hus i Bergen Sak nr.: 1200-2006-0005 HJELLESTAD SØNDRE Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88.

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lenvik, gnr. 36. i Lenvik kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lenvik, gnr. 36. i Lenvik kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0030 Lenvik, gnr. 36 i Lenvik kommune Påbegynt: 22.08.2008 Avsluttet: 24.08.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 22.08.2008 Sted: Kommunehuset i Lenvik

Detaljer

Skjervøy Ytre. Håvard Hustad. Jordskiftedommeren. Thrine M og Tor G. Heggberget. 1 Gjennomgang av kravet 2 Innmåling av påstander.

Skjervøy Ytre. Håvard Hustad. Jordskiftedommeren. Thrine M og Tor G. Heggberget. 1 Gjennomgang av kravet 2 Innmåling av påstander. RETTSBOK - SAKSFORBEREDENDE RETTSMØTE Domstol: Nord-Trøndelag jordskifterett Møtedag: 18.05.2015 Sted: på gnr.37 bnr.4 i Osen Sak nr.: 1700-2015-0001 Skjervøy Ytre Saken gjelder: Krav om grensegang etter

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2007-0032 Singla. Gnr. 55 m. fl. i Skjervøy kommune. Påbegynt: 17.06.2008

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2007-0032 Singla. Gnr. 55 m. fl. i Skjervøy kommune. Påbegynt: 17.06.2008 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0032 Singla Gnr. 55 m. fl. i Skjervøy kommune Påbegynt: 17.06.2008 Avsluttet: 07.12.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 17.06.2008 Sted: Kommunehuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Bakkejord, gnr. 27. Gnr. 27 i Sørreisa kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Bakkejord, gnr. 27. Gnr. 27 i Sørreisa kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0009 Bakkejord, gnr. 27 Gnr. 27 i Sørreisa kommune Påbegynt: 05.06.2008 Avsluttet: 31.07.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 05.06.2008 Sted: Kommunehuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0034 Lavollkjosen plantefredningsområde. Gnr. 14 og 15. i Berg kommune. Påbegynt: 21.05.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0034 Lavollkjosen plantefredningsområde. Gnr. 14 og 15. i Berg kommune. Påbegynt: 21.05. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0034 Lavollkjosen plantefredningsområde Gnr. 14 og 15 i Berg kommune Påbegynt: 21.05.2007 Avsluttet: 2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 21.05.2007

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Storvik indre, gnr. 3. i Nordreisa kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Storvik indre, gnr. 3. i Nordreisa kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0017 Storvik indre, gnr. 3 i Nordreisa kommune Påbegynt: 23.03.2010 Avsluttet: 28.12.2011 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 23.03.2009 Sted: Nord-Troms

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SNEKKEVIK. Gnr. 43 i Fjell kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SNEKKEVIK. Gnr. 43 i Fjell kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0004 SNEKKEVIK Gnr. 43 i Fjell kommune Oppstarta: 21.06.2011 Avslutta: 28.11.2011 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 21.06.2011. Sted: Rådhuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skulgammen, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skulgammen, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2010-0013 Skulgammen, gnr. 109 i Tromsø kommune Påbegynt: 31.08.2010 Avsluttet: 08.11.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 31.08.2010

Detaljer

Berg. Rettens leder. Lars Berg Svendsen. 1. Fremming av saken og videre arbeid 2. Midlertidig delingsforretning 3. Diverse bestemmelser

Berg. Rettens leder. Lars Berg Svendsen. 1. Fremming av saken og videre arbeid 2. Midlertidig delingsforretning 3. Diverse bestemmelser JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 21.02.2011 Sted: Rettens lokale i Sarpsborg Sak nr.: 0100-2011-0004 Berg Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Naboer:

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.06.2010 Sted: Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT UTSKRIFT AV RETTSBOK År 2014 den 30. juni ble jordskifterett satt i lokalene til Sør-Rogaland jordskifterett i Stavanger. Rettens formann: Jordskiftedommer Trond Berge

Detaljer

Eiendommene ligger i Fjell kommune.

Eiendommene ligger i Fjell kommune. SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 08.12.2010 Sted: Rådhuset i Fjell kommune. Sak nr.: 1200-2009-0048 KOBBELTVEIT, gnr. 33 Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Jordskiftedommer:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Storsletta gnr. 81. Gnr. 81 i Nordreisa kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Storsletta gnr. 81. Gnr. 81 i Nordreisa kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0016 Storsletta gnr. 81 Gnr. 81 i Nordreisa kommune Påbegynt: 22.09.2008 Avsluttet: 06.11.2009 SAKSFORBEREDENDE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 22.09.2008

Detaljer

FEDJE,

FEDJE, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0007 FEDJE, Gnr. 168 i Fedje kommune Påbegynt: 09.08.2011 Avsluttet: 21.08.2011 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 09.08.2011. Sted: Bedehuset i Fedje.

Detaljer

STRUDSHAVN

STRUDSHAVN Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0032 STRUDSHAVN Gnr. 10 i Askøy kommune Påbegynt: 18.03.2014 Avsluttet: 21.03.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok Akershus og Oslo jordskifterett Rettsbok Sak: 0200-2005-0020 Nordre Pollen Naturreservat i ÅS kommune Påbegynt: 5.6.2007 Avsluttet: 17.2.2009 Akershus og Oslo jordskifterett - org.nr. 874 721 972 JORDSKIFTERETTSMØTE

Detaljer

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok Akershus og Oslo jordskifterett Rettsbok Sak: 0200-2003-0028 Nordre Skaugumåsen Naturreservat i Asker kommune Påbegynt: 07.07.2005 Avsluttet: 19.02.2008 Org. nr. 874 721 972 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag:

Detaljer

1200-2012-0052 ERSTAD

1200-2012-0052 ERSTAD Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0052 ERSTAD Gnr. 140 i Lindås kommune Påbegynt: 27.06.2013 Avsluttet: 17.10.2013 RETTSMØTE Møtedag: 27.06.2013 Sted: Rådhuset i Lindås Sak nr.:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: BØ, Gnr. 65 i Os kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: BØ, Gnr. 65 i Os kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0009 BØ, Gnr. 65 i Os kommune Oppstarta: 01.09.2010 Avslutta: 22.09.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.09.2010 Sted:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2011-0001 FROMREIDE, Gnr. 29 i Askøy kommune. Påbegynt: 12.04.2011

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2011-0001 FROMREIDE, Gnr. 29 i Askøy kommune. Påbegynt: 12.04.2011 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0001 FROMREIDE, Gnr. 29 i Askøy kommune Påbegynt: 12.04.2011 Avsluttet: 12.07.2011 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 12.04.2011 Sted: Fromreide

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ERSTAD, Gnr. 14 i Meland kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ERSTAD, Gnr. 14 i Meland kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0021 ERSTAD, Gnr. 14 i Meland kommune Påbegynt: 31.05.2011 Avsluttet: 09.06.2011 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 31.05.2011. Sted: Rådhuset i Meland.

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Edøya landskapsvernområde. Gnr i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Edøya landskapsvernområde. Gnr i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0030 Edøya landskapsvernområde Gnr. 191 i Tromsø kommune Påbegynt: 23.06.2006 Avsluttet: 06.01.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 23.06.2006 Sted:

Detaljer

ØKLAND

ØKLAND Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0046 ØKLAND Gnr. 33 i Austevoll kommune Påbegynt: 05.03.2015 Avsluttet: 07.04.2015 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tveiten østre. Gnr. 26 i Trøgstad kommune. Påbegynt:

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tveiten østre. Gnr. 26 i Trøgstad kommune. Påbegynt: Østfold jordskifterett Rettsbok Sak: 0100-2012-0002 Tveiten østre Gnr. 26 i Trøgstad kommune Påbegynt: 26.09.2012 Avsluttet: 31.10.2012 RETTSMØTE Møtedag: 26.09.2012 Sted: Kommunehuset i Trøgstad, møterom

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0037 Ellaheim, gnr. 89 Gnr. 89 i Lenvik kommune Påbegynt: 23.09.2009 Avsluttet: 08.10.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 23.09.2009 Sted: Gibostad

Detaljer

Fjære naturreservat. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Avd.ing. Svein Kåre Nikolaisen.

Fjære naturreservat. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Avd.ing. Svein Kåre Nikolaisen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 10.06.2008 Sted: Fjære i Bodø Sak nr.: 1800-2004-0023 Fjære naturreservat Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Jordskiftedommer: Teknisk saksbehandler:

Detaljer

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hamre. Gnr. 10 i Leikanger kommune. Påbegynt:

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hamre. Gnr. 10 i Leikanger kommune. Påbegynt: Indre Sogn jordskifterett Rettsbok Sak: 1410-2011-0014 Hamre Gnr. 10 i Leikanger kommune Påbegynt: 12.12.2012 Avsluttet: 12.12.2012 RETTSMØTE Møtedag: 27.01.2012. Sted: Kontoret til Indre Sogn jordskifterett

Detaljer

Rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: Ørka. Jordskiftedommeren. Anders Ørka. Ingen var innkalt til dette møtet.

Rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: Ørka. Jordskiftedommeren. Anders Ørka. Ingen var innkalt til dette møtet. INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 23.10.2009 Sted: Rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: 0100-2009-0028 Ørka Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Part: Naboer:

Detaljer

Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Overingeniør Åse M. Thorrud

Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Overingeniør Åse M. Thorrud JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 19.05.2009 Sted: Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum Saken gjelder: Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

1. Fremming av saken og videre arbeid

1. Fremming av saken og videre arbeid RETTSMØTE Rettsmøtedag: 19.10.11. Sted: Rettens lokale i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2011-0055 Onsaker. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Nabo: Til

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0007 Kitdalen, gnr. 53. Gnr. 53 i Storfjord kommune. Påbegynt: 23.06.2009

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0007 Kitdalen, gnr. 53. Gnr. 53 i Storfjord kommune. Påbegynt: 23.06.2009 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0007 Kitdalen, gnr. 53 Gnr. 53 i Storfjord kommune Påbegynt: 23.06.2009 Avsluttet: 27.04.2010 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 23.06.2009 Sted: i Storfjord

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0027 Kobbenes, gnr. 88. Gnr. 88 i Lyngen kommune. Påbegynt: 19.05.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0027 Kobbenes, gnr. 88. Gnr. 88 i Lyngen kommune. Påbegynt: 19.05.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0027 Kobbenes, gnr. 88 Gnr. 88 i Lyngen kommune Påbegynt: 19.05.2010 Avsluttet: 19.11.2010 SAKSFORBEREDENDE RETTSMØTE Rettsmøtedag: 19.05.2010 Sted: Lyngen

Detaljer

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT UTSKRIFT AV RETTSBOK År 2014 den 02. oktober kl. 10.00 ble jordskifterett satt i lokaler i Os rådhus. Rettens formann: Jordskiftedommer Trond Berge som tilkalt dommer

Detaljer

Møterom Løperen i Hvaler kommune Sak nr.: 0100-2011-0020 Sandøysalta 0100-2011-0021 Skipstadsand. Overingeniør Ellen Brandstorp

Møterom Løperen i Hvaler kommune Sak nr.: 0100-2011-0020 Sandøysalta 0100-2011-0021 Skipstadsand. Overingeniør Ellen Brandstorp RETTSMØTE Møtedag: 23.04.2012 Sted: Møterom Løperen i Hvaler kommune Sak nr.: 0100-2011-0020 Sandøysalta 0100-2011-0021 Skipstadsand Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Konstituert

Detaljer

1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND

1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND Gnr. 56 i Bergen kommune Påbegynt: 10.12.2013 Avsluttet: 10.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: LANGELAND. Gnr. 30 i Samnanger kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: LANGELAND. Gnr. 30 i Samnanger kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2007-0008 LANGELAND Gnr. 30 i Samnanger kommune Påbegynt: 26.05.2009 Avsluttet: 29.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 26.05. - 27.05.2009 Sted:

Detaljer

Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: Hissingby. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Egil Hissingby. Fremming av saken.

Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: Hissingby. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Egil Hissingby. Fremming av saken. JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 26.04.2012. Sted: Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2011-0059 Hissingby. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Krav om

Detaljer

1200-2011-0025 FOLLESØ,

1200-2011-0025 FOLLESØ, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0025 FOLLESØ, Gnr. 12 i Askøy kommune Påbegynt: 07.03.2012 Avsluttet: 02.05.2012 RETTSMØTE Møtedag: 02.05.2012 Sted: Statens hus i Bergen Sak

Detaljer

Rettsbok. Sak: 1530-2012-0001 Rottåsberga Naturreservat. Gnr. 88 og 89 i Tingvoll. Påbegynt: 08.05.2014

Rettsbok. Sak: 1530-2012-0001 Rottåsberga Naturreservat. Gnr. 88 og 89 i Tingvoll. Påbegynt: 08.05.2014 Nordmøre jordskifterett Rettsbok Sak: 1530-2012-0001 Rottåsberga Naturreservat Gnr 88 og 89 i Tingvoll kommune Påbegynt: 08052014 Avsluttet: 12122014 RETTSBOK Domstol: Møtedag: Sted: Sak nr: Saken gjelder:

Detaljer

RETTSMØTE. Møtedag: 06.06.2012 Sted:

RETTSMØTE. Møtedag: 06.06.2012 Sted: RETTSMØTE Møtedag: 06.06.2012 Sted: Formannskapssalen i Moss rådhus Sak nr.: 0100-2011-0022 Telemarkslunden 0100-2011-0028 Tasken 0100-2011-0030 Kajalunden 0100-2011-0032 Grønliparken 0100-2011-0033 Reieråsen

Detaljer

Framnes i Rakkestad. Rettens formann. 1. Fremming av saken. 2. Eiendomsdeling. Eiendommene ligger i Rakkestad kommune.

Framnes i Rakkestad. Rettens formann. 1. Fremming av saken. 2. Eiendomsdeling. Eiendommene ligger i Rakkestad kommune. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 03.12.2010. Sted: Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2010-0034 Framnes i Rakkestad Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Sandbukta naturreservat. Gnr. 103 m.fl. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Sandbukta naturreservat. Gnr. 103 m.fl. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0031 Sandbukta naturreservat Gnr. 103 m.fl. i Tromsø kommune Påbegynt: 26.09.2005 Avsluttet: 27.02.2009 SAKSFORBEREDENDE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag:

Detaljer

Oppmøte på gården til Thoralf Halvorsrud i Marker Sak nr.: Igletjern. Jordskiftedommeren. 1 Fremming av saken 2 Merking og måling

Oppmøte på gården til Thoralf Halvorsrud i Marker Sak nr.: Igletjern. Jordskiftedommeren. 1 Fremming av saken 2 Merking og måling RETTSMØTE Møtedag: 30.08.2012 Sted: Oppmøte på gården til Thoralf Halvorsrud i Marker Sak nr.: 0100-2012-0011 Igletjern Saken gjelder: Konstituert jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Langsund m.fl., gnr. 39 og 40. Gnr. 39 og 40 i Karlsøy kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Langsund m.fl., gnr. 39 og 40. Gnr. 39 og 40 i Karlsøy kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: Langsund m.fl., gnr. 39 og 40 Gnr. 39 og 40 i Karlsøy kommune Påbegynt: 20.08.2007 Avsluttet: 31.12.2007 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 20.08.2007 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

RETTSMØTE. Møtedag: 06.06.2012 Sted:

RETTSMØTE. Møtedag: 06.06.2012 Sted: RETTSMØTE Møtedag: 06.06.2012 Sted: Formannskapssalen i Moss rådhus Sak nr.: 0100-2011-0022 Telemarkslunden 0100-2011-0028 Tasken 0100-2011-0030 Kajalunden 0100-2011-0032 Grønliparken 0100-2011-0033 Reieråsen

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0019 KVALHEIM ØVRE, Gnr. 27 i Radøy kommune. Påbegynt: 07.12.2010

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0019 KVALHEIM ØVRE, Gnr. 27 i Radøy kommune. Påbegynt: 07.12.2010 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0019 KVALHEIM ØVRE, Gnr. 27 i Radøy kommune Påbegynt: 07.12.2010 Avsluttet: 09.05.2011 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 07.12.2010 Sted: Rådhuset

Detaljer

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune.

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune. i-nütyë D A(! Þ 0 r t hi Fi, --ltþj6-2 O JÀr{,?C39 STATENS KARTVER ( Salten jordskifterett Bedriftsnr.9T4 755 661 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Langnes søndre, gnr Gnr. 118 i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Langnes søndre, gnr Gnr. 118 i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0038 Langnes søndre, gnr. 118 Gnr. 118 i Tromsø kommune Påbegynt: 17.09.2007 Avsluttet: 01.02.2008 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 17.09.2007 Sted: Fylkeshuset

Detaljer