Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013"

Transkript

1 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013 Onsdag den 20.mars kl Thon hotell Sakspapirer

2 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid: Onsdag 20. mars 2013 klokken 1900 Sted: Thon Hotel Dagsorden 1. Åpning, valg av sekretær og en desisor 2. Årsberetning Regnskap Budsjett 2013 og avdelingskontingent 5. Handlingsplan 6. Innkomne saker 7. Valg av styre 8. Valg av revisorer 9. Valg av valgkomite 10. Valg av representant til R-møtet 2013 Vel møtt! For styret Tor Hovde Leder

3 Årsmøte 20.mars 2013 Agenda og forslag til vedtak: 1. Åpning, valg av sekretær og en desisor (underskrift av protokoll) Styrets forslag til vedtak: TorH velges som ordstyrer og Hans som sekretær til møtet. 2. Årsberetning Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner framlagte årsberetning for Regnskap 2012 m/revisjonsnotat Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det framlagte regnskap m/revisjonsnotat for Handlingsplan/prioriterte tiltak Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag til handlingsplan for perioden Budsjett 2013 (herunder Avdelingskontingent) Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det framlagte budsjett for Innkomne saker Ingen innkomne saker Styret fremmer imidlertid en vedtektsendring: Varamedlemmer møter normalt i dag til alle møter i flere og flere av Teknas styrer, så også i Harstad avdeling. Derfor ønsker vi å normalisere dette med å sløyfe varamedlemmer og heller gjøre de til faste medlemmer, slik nå flere og flere styrer gjør. Det står i dag: 6 Avdelingens styre Styret velges av Årsmøtet, og består av 5 medlemmer, hvorav en leder og nestleder. Dessuten velges 2 varamedlemmer Forslag til endring (ny tekst) i første avsnitt: Styret velges av Årsmøtet, og består av 7 medlemmer, hvorav en leder og nestleder. Følgelig også avsnitt 4 i samme paragraf Leder velges for 1 ett år. De øvrige styre- og varamedlemmers funksjonstid er 2 to år slik at det vekselvis velges to styremedlemmer og ett varamedlem hvert år. Forslag til endring (ny tekst) i fjerde avsnitt: Leder velges for 1 ett år. De øvrige styremedlemmers funksjonstid er 2 to år. Det skal vekselvis velges tre styremedlemmer hvert år. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det framlagte forslag til vedtektsendring 7. Valg av nytt styre Valgkomiteene framlegger forslag til valgene i Årsmøtet 8. Valg av revisorer Valgkomiteene framlegger forslag til valgene i Årsmøtet 9. Valg av valgkomite Valgkomiteene framlegger forslag til valgene i Årsmøtet 10. Valg av representanter til R-møtet 2013 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet ber styret utnevne Avdelingens representant til R-møtet 2013

4

5 Harstad avdeling Årsrapport 2012 Tekna Harstad avdeling

6 Innhold 1 Tillitsvalgte valgt på Årsmøte 22.mars Avdelingens aktivitet 1 First Lego League (FLL) Samfunnsmiddel-prosjekt 1 Newton Camp (NC) Samfunnsmiddel-prosjekt 2 Geologisk ekskursjon ekskursjon for alle med litt interesse 2 Kurs og kursaktivitet 3 ENERGISK Stuntshow om realfag 4 3 Møter og representasjon 5 Styremøter og saker 5 Felles møte i Narvik 13.mars 5 Avdelingsledermøte og Fagrådsmøte, HS vårrunde i Narvik april 6 Avdelingssamling 11. mai Teknakonferansen 14.juni Realfagsutdanning i Harstad 7 Regionsamling (på Hurtigruta) den oktober 7 Avdelingsledermøtet (Gardermoen oktober) 8 4 Sluttord 9 Regnskap 2012

7 ~ 1 ~ Harstad Avdeling 1. Tillitsvalgte valgt på Årsmøte 22.mars 2012 Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Tor Hovde, Kunnskapsparken Nord AS Hans Einar Haldorsen, Statoil ASA Leiv Hellefossmo, Universitetssykehuset Nord-Norge Olav Olsen, Hinnstein AS Audun Nergård Nyre, Statoil ASA Monica Larssen, Harstad Kommune Anja Nilsen, Forsvarbygg Andre tillitsvalgte: Revisor: Gunnar Solbjørg, Forsvarsbygg Vara: Finn Bergsås, Pensjonist ( 2.feb 2013) Valgkomité: Odd Ragnar Lorentsen, Oljedirektoratet, Harstad Tore Varmedal, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap 2. Avdelingens aktivitet First Lego League (FLL) Samfunnsmiddel-prosjekt Også i 2012 har Avdelingen vært medarrangør av First Lego League i Harstad, et prosjekt vi også støtter gjennom Samfunnsmidlene som utlyses årlig fra Tekna sentralt. Foreløpig ser det ikke ut til at arrangementet nedtrappes fra sentralt hold, noe som betyr at vi fortsatt vil opprettholde vårt engasjement sammen med Kunnskapsparken Nord AS. Monica har også denne gang sittet i styringsgruppen, sammen med Kunnskapsparken i tillegg til at hun også deltok aktivt som dommer (se bildet). Det står dessuten våre medlemmer fritt å delta som veiledere og dommere i disse turneringene i de arrangementene, noe enkelte også gjorde. Dette er svært moro og er noe vi trygt kan anbefale og også vil oppfordre til. Den store finalen ble gjennomført i Harstad Kulturhus lørdag 10.november 2012.

8 ~2~ Newton Camp (NC) Samfunnsmiddel-prosjekt Newton Camp1 ble også sist sommer arrangert i Harstad. Konsept er fortsatt organisert på samme måte, hvor Kunnskapsparken Nord as, sammen med Tekna og Den Norske Turistforening (DNT) satser på en fritids-/ferieleir for ungdommer mellom Årets Camp kan vel betegnes som den beste i serien på 4 så langt. Det kan godt betegnes som en suksess, og det, ikke minst, er også takket være det flotte samarbeidet med Festspillene i Nord-Norge. Her blir naturen utforsket og satt inn i natur- og realfaglig sammenheng. Monica har også her sittet i styringsgruppen, sammen med lokal representant fra Den Norske Turistforening og Kunnskapsparkens representant. Kunnskapsparken var primus motor også i dette arrangementet, men med god støtte fra oss både i form av planlegging og midler (30 NOK). (Bilde ved siden av er en faksimile fra HT 5.juli 2012). På tross av at vi fikk avkortet søknadssummen med 1/3 til 20 NOK fra Samfunnsmidlene, ønsket Avdelingen likevel å støtte arrangementet med 30 NOK, og i tillegg sponset avdelingen også i år 2 elever med plass på campen. Samlingene ble som nevnt en kjempesuksess og frister fortsatt til gjentakelse2, samtidig som vi arbeider med å finne flere alternative aktiviteter som kan finansieres over Teknas Samfunnsmidler. Geologisk ekskursjon ekskursjon for alle med litt interesse Søndag 23. september ble det gjennomført en geologisk ekskursjon i regionen. Ekskursjonen ble gjennomført for medlemmer og var et gratistilbud fra avdelingen. Dette ble et meget populært tiltak hvor lokale krefter i Statoil (Oddbjørn Sivert Kløvjan, Tormod Henningsen og Peter Midbøe) med Hans Haldorsen som initiativtaker og primus koordinator, sørget for et meget interessant program for ekskursjonen. I omtalen til turen het det følgende: Det å studere dagens geologiske prosesser er nøkkelen til å forstå de prosesser og krefter som har dannet det landskap vi ser i dag. I Harstadområdet finner vi mye spennende geologi. De eldste bergartene i ekskursjonsområdet tilhører det som kalles det prekabriske grunnfjellet (urtiden) som har en alder på milliarder år. 1 Newton Camp er etter hvert et etablert satsingsområde for Tekna og gir normalt støtte over Samfunnsmidlene. Basisopplegget for campene ligger hos First Scandinavia, men har lokale tilpasninger. 2 Det er for øvrig søkt og innvilget Samfunnsmidler til begge disse aktivitetene (FLL og NC) også til 2013 hhv 30 NOK og 30 NOK.

9 ~3~ Ekskursjonen foregikk med buss fra Harstad Bussterminal og tilbake hit igjen, med stopp langs ruten (se markering på kartet), og deltakerne et tjuetalls personer fikk både se og ta på flotte eksempler på Harstadregionens geologi. Hvordan istidene har forandret landskapet, landhevinger, forkastninger, konglomerater, brekkasjer, marmor og mye annet spennende var blant innholdet i turen deltakerne fikk se langs ruta. Noen av stoppestedene var Ervika, Kasfjord, Nupen, Elda, Hundstadsætran og Åsegarden. Deltakerne fikk også et eget ekskursjonshefte på turen (faksimile fra heftet til høyre). Kurs og kursaktivitet Det er fortsatt store utfordringer med å få medlemmene til å stille på de ulike kursene som settes opp, selv om de er gratis for medlemmene og kurstitlene tilsynelatende interessante. Vi gjorde et forsøk i fjor på å arrangere kurs i samarbeid med Narvik avdeling. Da fikk i i alle fall grunnlag (påmelding) nok til å gjennomføre to kurs pr semester. I siste periode (2012) ble kurset på vårsemesteret avlyst, mens det på høsten ble gjennomført med 12 deltakere (se nedenfor). Økonomi for ikke-økonomer Den 10.oktober ble det så gjennomført et kurs med tittelen Økonomi for ikke-økonomer på Thon hotell. Kurset fenget hele 12 deltakere, men i ettertid har vi fått høre at det er flere som kunne ha tenkt seg å delta. De fleste som ikke kunne delta, men som kunne tenkt seg kurset argumenterer med at tidspunktet var feil ikke greit å treffe alle. (bildet til høyre og under er fra kurset)

10 ~ 4 ~ ENERGISK Stuntshow om realfag En av de viktigste målsettingene for Teknas virksomhet er å jobbe for å utvikle og ta i bruk de beste løsningene for de viktigste samfunnsutfordringene, og på den måten bidra til å skape en smartere fremtid. Utnytter vi mulighetene kan vi løse de viktigste utfordringene, og samtidig skape grunnlag for lønnsomme arbeidsplasser. Da må vi få mer ut av våre talenter. En høyt utdannet befolkning, og mange som kan forstå, ta i bruk og utvikle nye løsninger er forutsetningen for en smartere fremtid. Da må vi sette høye faglige krav og skape sammenheng i utdanningssystem som gjør at flere velger utdanninger som samfunnet trenger. Klimaspørsmålet representerer én av utfordringene som både faglig og politisk, vil gi de største endringene for vår måte å organisere samfunnet på. En satsing på klimateknologi er både en viktig og en nødvendig faktor i denne sammenhengen. Samtidig skal vi bygge infrastruktur som er på nivå med det vi mener bør være standarden noen tiår frem i tid. Til grunn for det hele må det være en sterk satsning på forskning, og vilje til å ta ny kunnskap i bruk. Vi må både tenke smart og jobbe smart for å utnytte mulighetene og skape potensial for utvikling. I 2012 har Tekna besluttet å fokusere spesielt på klima, energi og infrastruktur, og har gjennom hele året hatt en rekke arrangementer og aktiviteter hvor disse temaene har stått i fokus. Blant dette er Andreas Wahls show Energisk, som han har laget på oppdrag fra Tekna, en del av denne satsingen. Showet en krysning mellom stand up, foredrag, trylleshow og rockekonsert, og viser at naturvitenskapen er alt annet enn kjedelig. Den 4. oktober fikk vi gjennomført to show med Andreas Wahl på Seljestad ungdomsskole. Ett for avgangselevene på dagen og ett for medlemmer med familie på ettermiddagen og etter presseoppslagene å dømme, var dette en formidabel suksess. Monica Larsen, som hadde ansvaret for denne gjennomføringen og som organiserte det hele var meget fornøyd med det Andreas presterte.

11 ~5~ Her er fra pressemelingen: Andreas Wahls vitenshow er underholdning for både barn og voksne, men har samtidig et spesielt fokus på miljø, klima og samferdsel. Showet er laget på oppdrag fra Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening, som en del av satsingen Smartere fremtid. Andreas lover tøffe stunt og eksperimenter med mye energi, sammen med tankevekkere om vår plass i universet. Som bakgrunn er Andreas utdannet fysiker og lektor fra NTNU, men lever nå av å formidle naturvitenskap i en rekke ulike kanaler. Han har også medvirket i flere TVprogrammer, blant annet Schrödingers katt og Lyngbø og Hærlands Big Bang, begge på NRK1. I 2012 er Andreas aktuell som programleder for Folkeopplysningen på NRK Møter og representasjon Avdelingen har også siste år holdt fast ved 1.mandag i måneden som fast møtedag og da primært som lunsj-møter. Bare unntaksvis har ikke Hinnstein og Olav Olsen besørget møtefasilitetene. De har da vært hos Tor på Kunnskapsparken Nord as. Styremøter og saker Styret har gjennomført 7 styremøter i dette styreåret, 3 har måttet utsettes eller avlyses pga problemer med at de enkelte hadde problemer med å finne tid. Vi har som nevnt stort sett hatt faste møter den første mandag i hver måned fra klokken hos Hinnstein AS. På disse møtene har det vært tatt opp stort sett vanlige styresaker. Referatene vil etter hvert bli lagt ut på Tekna s ekstranett for avdelingen. I all hovedsak har vi arbeidet med å følge opp de planlagte aktivitene i aktivitetsplanen. Felles møte i Narvik 13.mars Lederne av Narvik og Harstad avdelinger har en tid arbeidet med mulighetene for et felles styremøte for de to avdelingene, i den hensikt å se på, og å drøfte hvilke muligheter det kan være for å få til noen felles aktiviteter. Begge avdelinger sliter med å få deltakelse fra

12 ~ 6 ~ medlemmene på sine aktiviteter/tiltak og ønsker derfor å prøve ut alternative modeller, gjerne felles, i håp om å få flere til arrangementene. Dato for møtet ble satt ti tirsdag 13.mars i Narvik, hvor Tor og Leiv var representanter fra avdelingen. Dette var lagt i forbindelse med VU-2012 i Narvik. Avdelingsledermøte og Fagrådsmøte, HS vårrunde i Narvik april Vårens Avdelingsledermøte (regionmøte) er i år kombinert med Hovedstyrets vårrunde og derfor tilgjengelig for alle i styret, men alle er forhindret fra å møte, bortsett fra leder som kom litt senere om kvelden den 20. Møte fant sted i Narviks nye storstue nye Rica Hotel Narvik. Heller ikke til Fagrådsmøtet på lørdag 21., hvor det i tillegg ble gjennomført et seminar om solselleteknologi (meget bra opplegg fra avdelingen i Narvik), kunne flere enn leder stille. Dette må sies å være litt beklagelig at så få kan stille på slike initiativ og flotte møteplasser. Avdelingssamling 11. mai 2012 Som en følge av aktiv innsats fra avdelingene i R-møtet 2011 og oppfølging av dette i høstens avdelingsledermøte, hvor bl.a. ett av hovedtema for avdelingenes innsats var behov for mer tid sammen, ble det i 2012 arrangert også et vår-avdelingsmøte. Tor som har sittet i Avdelingskomiteen har bidratt til innhold i dette møtet, hvor det også ble arrangert et mini Elevator pitch -kurs/-seminar. Alle Avdelingene ble gitt mulighet til å delta med inntil to deltakere hver. Det var også en gjennomgang av avdelingenes felles arbeidsrom (som benyttes alt for lite). For øvrig er erfaringsutveksling alltid et gjennomgangstema i disse møtene, samt fokus på hva vi kan gjøre bedre og hva vi kan lære av hverandre. Også her var det kun leder fra avdelingen som deltok. Teknakonferansen 14.juni 2012 Som nevnt over, under avdelingens aktiviteter og stuntshowet ENERGISK om realfag, har Tekna i 2012, besluttet å fokusere spesielt på klima, energi og infrastruktur, og har gjennom hele året hatt en rekke arrangementer og aktiviteter hvor disse temaene har stått i fokus. Så også hovedinnholdet i årets Teknakonferanse. Teknakonferansen ble i år gjennomført i Ingeniørenes hus med temaet Smartere Framtid. Siden leder ikke hadde anledning til å delta denne gang, ble Leiv valgt som avdelingens representant.

13 ~7~ Realfagsutdanning i Harstad Tekna avd Harstad.har vært en påtrykker også på dette området, med flere møter med HiH (bl.a. et eget styremøte lagt til skolen 7.nov 2011). Vi har også fått spalteplass i media og med våre synspunkter, spesielt har dette tatt en ny vending etter vårens vedtak om videre utbygging av sokkelen med bl.a. driftsorganisasjoner lagt til regionen og det store behovet for ingeniører/sivilingeniører i tida de nærmeste årene. Det arbeides nå i med bl.a. Høgskolen i Narvik, om etablering av et realfagstudium ved Høgskolen i Harstad fra høsten av. Regionsamling (på Hurtigruta) den oktober Fagrådsmøte (Fagrådet i Nord-Norge) I forkant av Regionsamlinga, ble det gjennomført et Fagrådsmøte i Tromsø (Rica Ishavshotel). Av tidligere genererte/iverksatte aktiviteter kan nevnes: Ö Ö Ö Infrastruktur i nordområdene utfordringer ved å bo i nord (ble fulgt opp under workshopen på hurtigruta) Videokonferanseutstyr (alternativ til dette kunne være Skype, som ble besluttet uttestet 18.oktober -> dette ble testet ut som besluttet, med veldig bra resultat og kan helt klart være en bra møteform for Fagrådet mellom samlingene) Teknas arrangement innen tele og IT Fagrådet trenger ikke å engasjere seg i dette nå Av nye tiltak kan nevnes: Ö Kontraktstrukturen ifm store utbygginger/prosjekt fra norske statseide selskaper (som StatNett, StatKraft, Statoil etc.) er til hinder for at norske bedrifter kan delte som direkte-leverandører. må drives en politisk påvirkning løftes opp til GS/HS.

14 ~ 8 ~ Siden det ikke ble valgt noen ny leder for Fagrådet i vår (ihht statuttene), ble dette valget gjennomført nå. Heller ikke denne gang var valgte leder til stede, men har også meldt sin avgang pga tidspress. Tor Hovde ble valgt til ny leder Hovedstyrets høstrunde Leder deltok i samlingen, som ble gjennomført på hurtigruta mellom Tromsø og Svolvær. I tillegg til Hovedstyrets runde (m/åsmund Knudsen og Generalsekretæren Ivar H. Kristensen), ble det gjennomført en Work-shop/fagseminar om Infrastruktur i Nord- Norge i en Smartere Fremtid m/john M.Råheim og Øystein Olsen, som prosessledere. HS hadde i hovedsak fokus på to ting: Overgangsutvalgets rapport (beholde stud.medl. i overgangen til arbeidsliv) Desisorordningen (utv.rapp) endre navn til Kontrollutvalg og øke til tre medlemmer I tillegg har de gående et utvalg som ser på ev.frikjøpsordninger for sentrale tillitsvalgte, samt at de nå også har startet en prosess for langsiktig strategi i foreningen, noe de også ønsker innspill fra avdelingene til. Avdelingsledermøtet (Gardermoen oktober) Teknas avdelingsledermøte ble gjennomført som planlagt torsdag 25.-fredag 26.oktober. I tillegg til at Tor deltok i møtet, har han vært medlem av arrangementskomiteen (Avdelingskomiteen) som har lagt opp både program, innhold og gjennomføring av dette med støtte fra GS. Møtet hadde tre hovedtema: Møteplasser for avdelingstillitsvalgte Samarbeid og innflytelse Veien fram mot R-møtet 2013 Disse nevnte temaene ble drøftet i workshops på torsdag og videre behandlet i plenum på fredag. Behovet for møteplasser, samsnakking og erfaringsutveksling er stort, slik at konklusjonen ble: Minimum to samlinger pr år og vårsamlingen bør være etter HS vårrunde (i år med R-møter), slik at saker til R-møtet kan diskuteres i alle avdelingene samlet og eventuelt bli koordinert for ev. presentasjon i R-møtet. Tor går for øvrig ut av arrangementskomiteen nå etter 3 år i komiteen. I tillegg har han også deltatt i en arbeidsgruppe som har utarbeidet ny mønstervedtekter til Teknas Avdelinger. Disse ble vedtatt i Hovedstyret etter tilslutning fra avdelingsledermøtet.

15 ~ 9 ~ 4. Sluttord Tekna hadde ved årsskiftet medlemmer. Også lokalt har vi det siste året hatt en pen økning i medlemsmassen. Avdelinga hadde ved årsskiftet 268 medlemmer, en økning på knapt 4%. Potensialet utgjør imidlertid en vesentlig større vekst enn dette og spesielt i tiden framover, da det nå forventes et betidelig innrykk av medlemsberettigede til byen. Hans Haldorsen har i tillegg til å ha sittet i styret som nestleder, vært leder for Teknas Lokalgruppe i Statoil Harstad. Tor Hovde har de fire siste årene sittet i styret for Tekna Selvstendig næringsdrivende (Tekna SN), som i Årsmøtet 18.april skiftet navn til Tekna Egen bedrift. Etter at han ble valgt som leder av Fagrådet i Nord-Norge er han også Nord-Norges representant i faglig Årsmøte i februar. Styret vil avslutningsvis få takke alle som har bidratt til å holde aktiviteten oppe i avdelingen. Vi er imidlertid fortsatt ikke fornøyd med medlemmenes deltakelse på de ulike arrangementene vi setter opp. Alt for mange blir utsatt og delvis avlyst, men håper på bedre respons i tiden framover. Og oppfordrer medlemmene til å støtte opp om de arrangementer som settes opp. For styret Tor Hovde

16 Regnskap for Tekna Harstad avdeling 2012 Bilag Dato Medlemskontingent, overført fra TEKNA , Tilskudd fra TEKNA for Firs Lego L , Tilskudd fra TEKNA for Newton Camp , Utgifter til årsmøtet , Reiseregning Tor Hovde styremøte Narvik 1 534, Gebyr selvbetjeningsavtale 150, Medlemskontingent, overført fra TEKNA , Deltakeravgift Newton Camp, 2 deltakere 2 200, Arrangementsutgifter - geologi ekskursjon 1 391, Arrangement Andreas Wahl show 4 000, Leie av buss til geologi ekskursjon 3 800, Støtte til Kunnskapsparken First Lego L , Renteinntekter 5 144, , , Inngående saldo ,38 Inntekter ,46 Utgifter , Utgående saldo ,84 Harstad, 12. februar 2013 Leiv Hellefossmo (sign.)

17 Hovedaktiviteter (handlingsplan) for 2013 Arbeidsmål Tiltak Resultat Tidsfrist 1 Medlemmer 1.1 Medlemskurs 1 Ledelse og gjennomføring av prosjekt >24 deltakere Vår Medlemskurs 2 Samspill og dialog hvordan samarbeide målbevisst på en god >24 deltakere Høst 2013 måte 1.3 Medlemskurs 3 Innføring i forhandlingsteknikk >24 deltakere Høst Gjensidig opplysning til medlemmer 2 Samfunnet 2.1 Styrke realfagenes stilling i skolen 2.2 Styrke realfagenes stilling i skolen 2.3 Styrke realfagenes stilling i skolen 2.4 Styrke realfagsutdanningen i regionen 3 Organisasjon 3.1 Styrke miljøet i foreningen og forsterke medlemmenes tilhørighet Gjennomføre medlemsmøte for felles info og kollegialt samvær Vesterålen og Andøy Samarbeid med DNT og Kunnskapsparken Nord for å arrangere Newton Camp Støtte til First LEGO League Deltagelse med dommere Dele ut mattesekker i utvalgte barnehager Bidra i debatten og være en pådriver i utviklingen av universitets- og høgskolestrukturen i regionen. Arrangere en sosial sammenkomst for medlemmene (m/servering) Samle flest mulig av foreningens medlemmer i Vesterålen Sterkere interesse for realfag blant ungdom og PR for Tekna Sterkere interesse for realfag blant ungdom og PR for Tekna Fange interessen hos barn for realfag Bedre rekruttering og tilfang av kvalifiserte teknologer på masternivå for regionens næringsliv Min 10% tilstede av våre medlemmer i løpet av våren Vår juni nov September 2013 Vår/ høst 2013 Arrangeres vår Årsmøte 2013 Forberedelser og organisering gjennomføring 3.3 Informasjon om avdelingen Oppdatere informasjon som legges på nettet/sendes til alle medlemmer og andre interesserte Gjennomføre Årsmøtet 2013 Alltid aktuell informasjon på nettet 20.mars 2013 utgangen av mars (etter årsmøtet) Rev.:

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2012 EN SMARTERE FREMTID Så ser det heldigvis ut til at Mayaindianerne

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015 Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte 2015 i Tekna Nedre Glomma avdeling Tid: Fredag 27. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Odd Fellow Fredrikstad, Stabburveien

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Æresmedlem

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Program: Kl. 18.30 Årsmøte Kl. 19.30 Champagnekurs med enkel servering. Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet vi skaper fremtiden... 3 1 Styrets beretning... 4 1.1 Viktige begivenheter i året

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2011

Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Program og deltakerliste Årsberetning NBU 2010-2011 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2011-2012 Forslag til handlingsplan for fagråd for

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Faglig

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Skoleinfo ALBERT 2006

Skoleinfo ALBERT 2006 ALBERT 2006 Realfagskolen og Det Norske Veritas inviterer til Albert - 2006... en mattekonkurranse der alle kan delta - ny og forbedret utgave. Et gratis tilbud til alle elever i Vg1. Nettbasert konkurranse

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Flink Avdeling og medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 17.mars Rica Hell Agenda: 18:00 - Foredrag av John Alexander Strømme, NTNU - "Tulp fiction - eller - mysteriet med Rembrandt og din egen underarm". 19:00

Detaljer

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking

Detaljer

TILLITSVALGTKURS I VÅR?

TILLITSVALGTKURS I VÅR? TILLITSVALGTKURS I VÅR? NIF ønsker at flest mulig tillitsvalgte skal gjennomføre alle kursene tidlig i sin rolle som tillitsvalgt. Dersom det er mulig, bør en gjerne delta før en blir valgt. Kursene er

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 5 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2014... 6 Prioriterte

Detaljer