Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013"

Transkript

1 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013 Onsdag den 20.mars kl Thon hotell Sakspapirer

2 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid: Onsdag 20. mars 2013 klokken 1900 Sted: Thon Hotel Dagsorden 1. Åpning, valg av sekretær og en desisor 2. Årsberetning Regnskap Budsjett 2013 og avdelingskontingent 5. Handlingsplan 6. Innkomne saker 7. Valg av styre 8. Valg av revisorer 9. Valg av valgkomite 10. Valg av representant til R-møtet 2013 Vel møtt! For styret Tor Hovde Leder

3 Årsmøte 20.mars 2013 Agenda og forslag til vedtak: 1. Åpning, valg av sekretær og en desisor (underskrift av protokoll) Styrets forslag til vedtak: TorH velges som ordstyrer og Hans som sekretær til møtet. 2. Årsberetning Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner framlagte årsberetning for Regnskap 2012 m/revisjonsnotat Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det framlagte regnskap m/revisjonsnotat for Handlingsplan/prioriterte tiltak Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag til handlingsplan for perioden Budsjett 2013 (herunder Avdelingskontingent) Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det framlagte budsjett for Innkomne saker Ingen innkomne saker Styret fremmer imidlertid en vedtektsendring: Varamedlemmer møter normalt i dag til alle møter i flere og flere av Teknas styrer, så også i Harstad avdeling. Derfor ønsker vi å normalisere dette med å sløyfe varamedlemmer og heller gjøre de til faste medlemmer, slik nå flere og flere styrer gjør. Det står i dag: 6 Avdelingens styre Styret velges av Årsmøtet, og består av 5 medlemmer, hvorav en leder og nestleder. Dessuten velges 2 varamedlemmer Forslag til endring (ny tekst) i første avsnitt: Styret velges av Årsmøtet, og består av 7 medlemmer, hvorav en leder og nestleder. Følgelig også avsnitt 4 i samme paragraf Leder velges for 1 ett år. De øvrige styre- og varamedlemmers funksjonstid er 2 to år slik at det vekselvis velges to styremedlemmer og ett varamedlem hvert år. Forslag til endring (ny tekst) i fjerde avsnitt: Leder velges for 1 ett år. De øvrige styremedlemmers funksjonstid er 2 to år. Det skal vekselvis velges tre styremedlemmer hvert år. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det framlagte forslag til vedtektsendring 7. Valg av nytt styre Valgkomiteene framlegger forslag til valgene i Årsmøtet 8. Valg av revisorer Valgkomiteene framlegger forslag til valgene i Årsmøtet 9. Valg av valgkomite Valgkomiteene framlegger forslag til valgene i Årsmøtet 10. Valg av representanter til R-møtet 2013 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet ber styret utnevne Avdelingens representant til R-møtet 2013

4

5 Harstad avdeling Årsrapport 2012 Tekna Harstad avdeling

6 Innhold 1 Tillitsvalgte valgt på Årsmøte 22.mars Avdelingens aktivitet 1 First Lego League (FLL) Samfunnsmiddel-prosjekt 1 Newton Camp (NC) Samfunnsmiddel-prosjekt 2 Geologisk ekskursjon ekskursjon for alle med litt interesse 2 Kurs og kursaktivitet 3 ENERGISK Stuntshow om realfag 4 3 Møter og representasjon 5 Styremøter og saker 5 Felles møte i Narvik 13.mars 5 Avdelingsledermøte og Fagrådsmøte, HS vårrunde i Narvik april 6 Avdelingssamling 11. mai Teknakonferansen 14.juni Realfagsutdanning i Harstad 7 Regionsamling (på Hurtigruta) den oktober 7 Avdelingsledermøtet (Gardermoen oktober) 8 4 Sluttord 9 Regnskap 2012

7 ~ 1 ~ Harstad Avdeling 1. Tillitsvalgte valgt på Årsmøte 22.mars 2012 Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Tor Hovde, Kunnskapsparken Nord AS Hans Einar Haldorsen, Statoil ASA Leiv Hellefossmo, Universitetssykehuset Nord-Norge Olav Olsen, Hinnstein AS Audun Nergård Nyre, Statoil ASA Monica Larssen, Harstad Kommune Anja Nilsen, Forsvarbygg Andre tillitsvalgte: Revisor: Gunnar Solbjørg, Forsvarsbygg Vara: Finn Bergsås, Pensjonist ( 2.feb 2013) Valgkomité: Odd Ragnar Lorentsen, Oljedirektoratet, Harstad Tore Varmedal, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap 2. Avdelingens aktivitet First Lego League (FLL) Samfunnsmiddel-prosjekt Også i 2012 har Avdelingen vært medarrangør av First Lego League i Harstad, et prosjekt vi også støtter gjennom Samfunnsmidlene som utlyses årlig fra Tekna sentralt. Foreløpig ser det ikke ut til at arrangementet nedtrappes fra sentralt hold, noe som betyr at vi fortsatt vil opprettholde vårt engasjement sammen med Kunnskapsparken Nord AS. Monica har også denne gang sittet i styringsgruppen, sammen med Kunnskapsparken i tillegg til at hun også deltok aktivt som dommer (se bildet). Det står dessuten våre medlemmer fritt å delta som veiledere og dommere i disse turneringene i de arrangementene, noe enkelte også gjorde. Dette er svært moro og er noe vi trygt kan anbefale og også vil oppfordre til. Den store finalen ble gjennomført i Harstad Kulturhus lørdag 10.november 2012.

8 ~2~ Newton Camp (NC) Samfunnsmiddel-prosjekt Newton Camp1 ble også sist sommer arrangert i Harstad. Konsept er fortsatt organisert på samme måte, hvor Kunnskapsparken Nord as, sammen med Tekna og Den Norske Turistforening (DNT) satser på en fritids-/ferieleir for ungdommer mellom Årets Camp kan vel betegnes som den beste i serien på 4 så langt. Det kan godt betegnes som en suksess, og det, ikke minst, er også takket være det flotte samarbeidet med Festspillene i Nord-Norge. Her blir naturen utforsket og satt inn i natur- og realfaglig sammenheng. Monica har også her sittet i styringsgruppen, sammen med lokal representant fra Den Norske Turistforening og Kunnskapsparkens representant. Kunnskapsparken var primus motor også i dette arrangementet, men med god støtte fra oss både i form av planlegging og midler (30 NOK). (Bilde ved siden av er en faksimile fra HT 5.juli 2012). På tross av at vi fikk avkortet søknadssummen med 1/3 til 20 NOK fra Samfunnsmidlene, ønsket Avdelingen likevel å støtte arrangementet med 30 NOK, og i tillegg sponset avdelingen også i år 2 elever med plass på campen. Samlingene ble som nevnt en kjempesuksess og frister fortsatt til gjentakelse2, samtidig som vi arbeider med å finne flere alternative aktiviteter som kan finansieres over Teknas Samfunnsmidler. Geologisk ekskursjon ekskursjon for alle med litt interesse Søndag 23. september ble det gjennomført en geologisk ekskursjon i regionen. Ekskursjonen ble gjennomført for medlemmer og var et gratistilbud fra avdelingen. Dette ble et meget populært tiltak hvor lokale krefter i Statoil (Oddbjørn Sivert Kløvjan, Tormod Henningsen og Peter Midbøe) med Hans Haldorsen som initiativtaker og primus koordinator, sørget for et meget interessant program for ekskursjonen. I omtalen til turen het det følgende: Det å studere dagens geologiske prosesser er nøkkelen til å forstå de prosesser og krefter som har dannet det landskap vi ser i dag. I Harstadområdet finner vi mye spennende geologi. De eldste bergartene i ekskursjonsområdet tilhører det som kalles det prekabriske grunnfjellet (urtiden) som har en alder på milliarder år. 1 Newton Camp er etter hvert et etablert satsingsområde for Tekna og gir normalt støtte over Samfunnsmidlene. Basisopplegget for campene ligger hos First Scandinavia, men har lokale tilpasninger. 2 Det er for øvrig søkt og innvilget Samfunnsmidler til begge disse aktivitetene (FLL og NC) også til 2013 hhv 30 NOK og 30 NOK.

9 ~3~ Ekskursjonen foregikk med buss fra Harstad Bussterminal og tilbake hit igjen, med stopp langs ruten (se markering på kartet), og deltakerne et tjuetalls personer fikk både se og ta på flotte eksempler på Harstadregionens geologi. Hvordan istidene har forandret landskapet, landhevinger, forkastninger, konglomerater, brekkasjer, marmor og mye annet spennende var blant innholdet i turen deltakerne fikk se langs ruta. Noen av stoppestedene var Ervika, Kasfjord, Nupen, Elda, Hundstadsætran og Åsegarden. Deltakerne fikk også et eget ekskursjonshefte på turen (faksimile fra heftet til høyre). Kurs og kursaktivitet Det er fortsatt store utfordringer med å få medlemmene til å stille på de ulike kursene som settes opp, selv om de er gratis for medlemmene og kurstitlene tilsynelatende interessante. Vi gjorde et forsøk i fjor på å arrangere kurs i samarbeid med Narvik avdeling. Da fikk i i alle fall grunnlag (påmelding) nok til å gjennomføre to kurs pr semester. I siste periode (2012) ble kurset på vårsemesteret avlyst, mens det på høsten ble gjennomført med 12 deltakere (se nedenfor). Økonomi for ikke-økonomer Den 10.oktober ble det så gjennomført et kurs med tittelen Økonomi for ikke-økonomer på Thon hotell. Kurset fenget hele 12 deltakere, men i ettertid har vi fått høre at det er flere som kunne ha tenkt seg å delta. De fleste som ikke kunne delta, men som kunne tenkt seg kurset argumenterer med at tidspunktet var feil ikke greit å treffe alle. (bildet til høyre og under er fra kurset)

10 ~ 4 ~ ENERGISK Stuntshow om realfag En av de viktigste målsettingene for Teknas virksomhet er å jobbe for å utvikle og ta i bruk de beste løsningene for de viktigste samfunnsutfordringene, og på den måten bidra til å skape en smartere fremtid. Utnytter vi mulighetene kan vi løse de viktigste utfordringene, og samtidig skape grunnlag for lønnsomme arbeidsplasser. Da må vi få mer ut av våre talenter. En høyt utdannet befolkning, og mange som kan forstå, ta i bruk og utvikle nye løsninger er forutsetningen for en smartere fremtid. Da må vi sette høye faglige krav og skape sammenheng i utdanningssystem som gjør at flere velger utdanninger som samfunnet trenger. Klimaspørsmålet representerer én av utfordringene som både faglig og politisk, vil gi de største endringene for vår måte å organisere samfunnet på. En satsing på klimateknologi er både en viktig og en nødvendig faktor i denne sammenhengen. Samtidig skal vi bygge infrastruktur som er på nivå med det vi mener bør være standarden noen tiår frem i tid. Til grunn for det hele må det være en sterk satsning på forskning, og vilje til å ta ny kunnskap i bruk. Vi må både tenke smart og jobbe smart for å utnytte mulighetene og skape potensial for utvikling. I 2012 har Tekna besluttet å fokusere spesielt på klima, energi og infrastruktur, og har gjennom hele året hatt en rekke arrangementer og aktiviteter hvor disse temaene har stått i fokus. Blant dette er Andreas Wahls show Energisk, som han har laget på oppdrag fra Tekna, en del av denne satsingen. Showet en krysning mellom stand up, foredrag, trylleshow og rockekonsert, og viser at naturvitenskapen er alt annet enn kjedelig. Den 4. oktober fikk vi gjennomført to show med Andreas Wahl på Seljestad ungdomsskole. Ett for avgangselevene på dagen og ett for medlemmer med familie på ettermiddagen og etter presseoppslagene å dømme, var dette en formidabel suksess. Monica Larsen, som hadde ansvaret for denne gjennomføringen og som organiserte det hele var meget fornøyd med det Andreas presterte.

11 ~5~ Her er fra pressemelingen: Andreas Wahls vitenshow er underholdning for både barn og voksne, men har samtidig et spesielt fokus på miljø, klima og samferdsel. Showet er laget på oppdrag fra Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening, som en del av satsingen Smartere fremtid. Andreas lover tøffe stunt og eksperimenter med mye energi, sammen med tankevekkere om vår plass i universet. Som bakgrunn er Andreas utdannet fysiker og lektor fra NTNU, men lever nå av å formidle naturvitenskap i en rekke ulike kanaler. Han har også medvirket i flere TVprogrammer, blant annet Schrödingers katt og Lyngbø og Hærlands Big Bang, begge på NRK1. I 2012 er Andreas aktuell som programleder for Folkeopplysningen på NRK Møter og representasjon Avdelingen har også siste år holdt fast ved 1.mandag i måneden som fast møtedag og da primært som lunsj-møter. Bare unntaksvis har ikke Hinnstein og Olav Olsen besørget møtefasilitetene. De har da vært hos Tor på Kunnskapsparken Nord as. Styremøter og saker Styret har gjennomført 7 styremøter i dette styreåret, 3 har måttet utsettes eller avlyses pga problemer med at de enkelte hadde problemer med å finne tid. Vi har som nevnt stort sett hatt faste møter den første mandag i hver måned fra klokken hos Hinnstein AS. På disse møtene har det vært tatt opp stort sett vanlige styresaker. Referatene vil etter hvert bli lagt ut på Tekna s ekstranett for avdelingen. I all hovedsak har vi arbeidet med å følge opp de planlagte aktivitene i aktivitetsplanen. Felles møte i Narvik 13.mars Lederne av Narvik og Harstad avdelinger har en tid arbeidet med mulighetene for et felles styremøte for de to avdelingene, i den hensikt å se på, og å drøfte hvilke muligheter det kan være for å få til noen felles aktiviteter. Begge avdelinger sliter med å få deltakelse fra

12 ~ 6 ~ medlemmene på sine aktiviteter/tiltak og ønsker derfor å prøve ut alternative modeller, gjerne felles, i håp om å få flere til arrangementene. Dato for møtet ble satt ti tirsdag 13.mars i Narvik, hvor Tor og Leiv var representanter fra avdelingen. Dette var lagt i forbindelse med VU-2012 i Narvik. Avdelingsledermøte og Fagrådsmøte, HS vårrunde i Narvik april Vårens Avdelingsledermøte (regionmøte) er i år kombinert med Hovedstyrets vårrunde og derfor tilgjengelig for alle i styret, men alle er forhindret fra å møte, bortsett fra leder som kom litt senere om kvelden den 20. Møte fant sted i Narviks nye storstue nye Rica Hotel Narvik. Heller ikke til Fagrådsmøtet på lørdag 21., hvor det i tillegg ble gjennomført et seminar om solselleteknologi (meget bra opplegg fra avdelingen i Narvik), kunne flere enn leder stille. Dette må sies å være litt beklagelig at så få kan stille på slike initiativ og flotte møteplasser. Avdelingssamling 11. mai 2012 Som en følge av aktiv innsats fra avdelingene i R-møtet 2011 og oppfølging av dette i høstens avdelingsledermøte, hvor bl.a. ett av hovedtema for avdelingenes innsats var behov for mer tid sammen, ble det i 2012 arrangert også et vår-avdelingsmøte. Tor som har sittet i Avdelingskomiteen har bidratt til innhold i dette møtet, hvor det også ble arrangert et mini Elevator pitch -kurs/-seminar. Alle Avdelingene ble gitt mulighet til å delta med inntil to deltakere hver. Det var også en gjennomgang av avdelingenes felles arbeidsrom (som benyttes alt for lite). For øvrig er erfaringsutveksling alltid et gjennomgangstema i disse møtene, samt fokus på hva vi kan gjøre bedre og hva vi kan lære av hverandre. Også her var det kun leder fra avdelingen som deltok. Teknakonferansen 14.juni 2012 Som nevnt over, under avdelingens aktiviteter og stuntshowet ENERGISK om realfag, har Tekna i 2012, besluttet å fokusere spesielt på klima, energi og infrastruktur, og har gjennom hele året hatt en rekke arrangementer og aktiviteter hvor disse temaene har stått i fokus. Så også hovedinnholdet i årets Teknakonferanse. Teknakonferansen ble i år gjennomført i Ingeniørenes hus med temaet Smartere Framtid. Siden leder ikke hadde anledning til å delta denne gang, ble Leiv valgt som avdelingens representant.

13 ~7~ Realfagsutdanning i Harstad Tekna avd Harstad.har vært en påtrykker også på dette området, med flere møter med HiH (bl.a. et eget styremøte lagt til skolen 7.nov 2011). Vi har også fått spalteplass i media og med våre synspunkter, spesielt har dette tatt en ny vending etter vårens vedtak om videre utbygging av sokkelen med bl.a. driftsorganisasjoner lagt til regionen og det store behovet for ingeniører/sivilingeniører i tida de nærmeste årene. Det arbeides nå i med bl.a. Høgskolen i Narvik, om etablering av et realfagstudium ved Høgskolen i Harstad fra høsten av. Regionsamling (på Hurtigruta) den oktober Fagrådsmøte (Fagrådet i Nord-Norge) I forkant av Regionsamlinga, ble det gjennomført et Fagrådsmøte i Tromsø (Rica Ishavshotel). Av tidligere genererte/iverksatte aktiviteter kan nevnes: Ö Ö Ö Infrastruktur i nordområdene utfordringer ved å bo i nord (ble fulgt opp under workshopen på hurtigruta) Videokonferanseutstyr (alternativ til dette kunne være Skype, som ble besluttet uttestet 18.oktober -> dette ble testet ut som besluttet, med veldig bra resultat og kan helt klart være en bra møteform for Fagrådet mellom samlingene) Teknas arrangement innen tele og IT Fagrådet trenger ikke å engasjere seg i dette nå Av nye tiltak kan nevnes: Ö Kontraktstrukturen ifm store utbygginger/prosjekt fra norske statseide selskaper (som StatNett, StatKraft, Statoil etc.) er til hinder for at norske bedrifter kan delte som direkte-leverandører. må drives en politisk påvirkning løftes opp til GS/HS.

14 ~ 8 ~ Siden det ikke ble valgt noen ny leder for Fagrådet i vår (ihht statuttene), ble dette valget gjennomført nå. Heller ikke denne gang var valgte leder til stede, men har også meldt sin avgang pga tidspress. Tor Hovde ble valgt til ny leder Hovedstyrets høstrunde Leder deltok i samlingen, som ble gjennomført på hurtigruta mellom Tromsø og Svolvær. I tillegg til Hovedstyrets runde (m/åsmund Knudsen og Generalsekretæren Ivar H. Kristensen), ble det gjennomført en Work-shop/fagseminar om Infrastruktur i Nord- Norge i en Smartere Fremtid m/john M.Råheim og Øystein Olsen, som prosessledere. HS hadde i hovedsak fokus på to ting: Overgangsutvalgets rapport (beholde stud.medl. i overgangen til arbeidsliv) Desisorordningen (utv.rapp) endre navn til Kontrollutvalg og øke til tre medlemmer I tillegg har de gående et utvalg som ser på ev.frikjøpsordninger for sentrale tillitsvalgte, samt at de nå også har startet en prosess for langsiktig strategi i foreningen, noe de også ønsker innspill fra avdelingene til. Avdelingsledermøtet (Gardermoen oktober) Teknas avdelingsledermøte ble gjennomført som planlagt torsdag 25.-fredag 26.oktober. I tillegg til at Tor deltok i møtet, har han vært medlem av arrangementskomiteen (Avdelingskomiteen) som har lagt opp både program, innhold og gjennomføring av dette med støtte fra GS. Møtet hadde tre hovedtema: Møteplasser for avdelingstillitsvalgte Samarbeid og innflytelse Veien fram mot R-møtet 2013 Disse nevnte temaene ble drøftet i workshops på torsdag og videre behandlet i plenum på fredag. Behovet for møteplasser, samsnakking og erfaringsutveksling er stort, slik at konklusjonen ble: Minimum to samlinger pr år og vårsamlingen bør være etter HS vårrunde (i år med R-møter), slik at saker til R-møtet kan diskuteres i alle avdelingene samlet og eventuelt bli koordinert for ev. presentasjon i R-møtet. Tor går for øvrig ut av arrangementskomiteen nå etter 3 år i komiteen. I tillegg har han også deltatt i en arbeidsgruppe som har utarbeidet ny mønstervedtekter til Teknas Avdelinger. Disse ble vedtatt i Hovedstyret etter tilslutning fra avdelingsledermøtet.

15 ~ 9 ~ 4. Sluttord Tekna hadde ved årsskiftet medlemmer. Også lokalt har vi det siste året hatt en pen økning i medlemsmassen. Avdelinga hadde ved årsskiftet 268 medlemmer, en økning på knapt 4%. Potensialet utgjør imidlertid en vesentlig større vekst enn dette og spesielt i tiden framover, da det nå forventes et betidelig innrykk av medlemsberettigede til byen. Hans Haldorsen har i tillegg til å ha sittet i styret som nestleder, vært leder for Teknas Lokalgruppe i Statoil Harstad. Tor Hovde har de fire siste årene sittet i styret for Tekna Selvstendig næringsdrivende (Tekna SN), som i Årsmøtet 18.april skiftet navn til Tekna Egen bedrift. Etter at han ble valgt som leder av Fagrådet i Nord-Norge er han også Nord-Norges representant i faglig Årsmøte i februar. Styret vil avslutningsvis få takke alle som har bidratt til å holde aktiviteten oppe i avdelingen. Vi er imidlertid fortsatt ikke fornøyd med medlemmenes deltakelse på de ulike arrangementene vi setter opp. Alt for mange blir utsatt og delvis avlyst, men håper på bedre respons i tiden framover. Og oppfordrer medlemmene til å støtte opp om de arrangementer som settes opp. For styret Tor Hovde

16 Regnskap for Tekna Harstad avdeling 2012 Bilag Dato Medlemskontingent, overført fra TEKNA , Tilskudd fra TEKNA for Firs Lego L , Tilskudd fra TEKNA for Newton Camp , Utgifter til årsmøtet , Reiseregning Tor Hovde styremøte Narvik 1 534, Gebyr selvbetjeningsavtale 150, Medlemskontingent, overført fra TEKNA , Deltakeravgift Newton Camp, 2 deltakere 2 200, Arrangementsutgifter - geologi ekskursjon 1 391, Arrangement Andreas Wahl show 4 000, Leie av buss til geologi ekskursjon 3 800, Støtte til Kunnskapsparken First Lego L , Renteinntekter 5 144, , , Inngående saldo ,38 Inntekter ,46 Utgifter , Utgående saldo ,84 Harstad, 12. februar 2013 Leiv Hellefossmo (sign.)

17 Hovedaktiviteter (handlingsplan) for 2013 Arbeidsmål Tiltak Resultat Tidsfrist 1 Medlemmer 1.1 Medlemskurs 1 Ledelse og gjennomføring av prosjekt >24 deltakere Vår Medlemskurs 2 Samspill og dialog hvordan samarbeide målbevisst på en god >24 deltakere Høst 2013 måte 1.3 Medlemskurs 3 Innføring i forhandlingsteknikk >24 deltakere Høst Gjensidig opplysning til medlemmer 2 Samfunnet 2.1 Styrke realfagenes stilling i skolen 2.2 Styrke realfagenes stilling i skolen 2.3 Styrke realfagenes stilling i skolen 2.4 Styrke realfagsutdanningen i regionen 3 Organisasjon 3.1 Styrke miljøet i foreningen og forsterke medlemmenes tilhørighet Gjennomføre medlemsmøte for felles info og kollegialt samvær Vesterålen og Andøy Samarbeid med DNT og Kunnskapsparken Nord for å arrangere Newton Camp Støtte til First LEGO League Deltagelse med dommere Dele ut mattesekker i utvalgte barnehager Bidra i debatten og være en pådriver i utviklingen av universitets- og høgskolestrukturen i regionen. Arrangere en sosial sammenkomst for medlemmene (m/servering) Samle flest mulig av foreningens medlemmer i Vesterålen Sterkere interesse for realfag blant ungdom og PR for Tekna Sterkere interesse for realfag blant ungdom og PR for Tekna Fange interessen hos barn for realfag Bedre rekruttering og tilfang av kvalifiserte teknologer på masternivå for regionens næringsliv Min 10% tilstede av våre medlemmer i løpet av våren Vår juni nov September 2013 Vår/ høst 2013 Arrangeres vår Årsmøte 2013 Forberedelser og organisering gjennomføring 3.3 Informasjon om avdelingen Oppdatere informasjon som legges på nettet/sendes til alle medlemmer og andre interesserte Gjennomføre Årsmøtet 2013 Alltid aktuell informasjon på nettet 20.mars 2013 utgangen av mars (etter årsmøtet) Rev.:

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010 ~ 4 ~ Kurs i Effektive grupper Siden kurset Psykologi i arbeidslivet ble flyttet til høsten, ble det to kurs tett på hverandre denne høsten, da Effektive grupper med Peder Gjertsen også var oppsatt på

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling Årsberetning 2015 for Tekna Harstad avdeling ~ 2 ~ Innhold 1 Innledning 3 2 Tillitsvalgte valgt på årsmøtet 24.mars 2015 4 3 Medlems -og kontigentutvikling 5 4 Avdelingens aktivitet 6 Mattesekk Samfunnsmiddel-prosjekt

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 12.03.2014 kl. 18.00 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling 2016 Innhold Styrets årsberetning for 2016... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2016... 4 Partner for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 6 Aktiviteter i 2014... 6 Partner for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 11. februar 2013 kl. 1800 Skagerak Energi, Porsgrunn 1 Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 28. januar 2013 I henhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Faglige,

Detaljer

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 Innkalling til årsmøte Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til TID: Onsdag 9. mars 2015

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 24. januar 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper Handlingsplan 2007 Tiltak Status Budsjett Regnskap 1. Medlemmer 240 000 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og P/K/Sgruppene 1.1.2

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Program Kl 17.00-18.00 Kl 18.00-19.00 Kl 19.00-20.00 Middag Foredrag om SubseaValley, Møteplassen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Program: Kl. 18.30 Årsmøte Kl. 19.30 Champagnekurs med enkel servering. Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 5 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2014... 6 Prioriterte

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011... Avdelingslederen har ordet: 2011 Et år med høyt aktivitetsnivå...3 Styrets

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2010 Tekna Lillehammer avdeling har hatt et år med aktivitet som i tidligere år. Styret har fortsatt arbeidet med

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 13. mars 2014 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2014...

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling 2015 Prioriterte oppgaver for 2015 Tekna Stavanger avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Rogaland. Avdelingens

Detaljer

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd År 2008 Navn: (gruppens navn) 66 Gruppe for Selvstendig Næringsdrivende Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) 1: Om

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets beretning...3 2. Avdelingens ledelse...5 3. Regnskap...6 Side 2 av 7 1. STYRETS BERETNING Årsmøtet til Tekna Kristiansund

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse HARSTAD 17. - 18. APRIL 2008 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Program Kl 17.00 Kl 18.00 Kl 19.00 Kl 20.00 Middag Foredag om Bergseminarets historie Årsmøtet Faggruppediskusjon

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 02. Februar 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2013 For Tekna Lillehammer avdeling har 2013 i store trekk vært et år på det jevne, med aktiviteter og deltagelse

Detaljer

Årsmøte for Tekna Helgeland avdeling 2015. 20.02.2015, Mo i Rana

Årsmøte for Tekna Helgeland avdeling 2015. 20.02.2015, Mo i Rana Årsmøte for Tekna Helgeland avdeling 2015 20.02.2015, Mo i Rana 1 Dagsorden Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer, protokollfører og vitner Sak

Detaljer

Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Årsberetning for Tekna Molde avdeling Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008 2.1.... 2.2. Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold Avdelingslederen har ordet... 3 1. Styrets beretning... 4 1.1. Viktige begivenheter

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år ÅRSMELDING 2007 Avdelinga sitt 89. år TILLITSVALGTE FOR 2007 Foreninga har hatt følgande tillitsvalgte for 2007: Styret: ledar Claus Ivar Vatnehol nestledar/sekretær Øystein Longva kasserar Jarle Strand

Detaljer

Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole).

Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole). Du /dere innkalles herved til Årsmøte i Steigen Pensjonistparti Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole). Ta gjerne med naboer/kjente om de har interesse for å melde seg inn! Saksliste

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling 1 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2014 Som 2013 så har 2014 vært et jevnt år, med mer eller mindre med det samme opplegg. Allikevel er det noen

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2012 EN SMARTERE FREMTID Så ser det heldigvis ut til at Mayaindianerne

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtet 2012: Sted: Verdal Hotell Tid: 14.mars kl 18:00 Kjøreplan 18:00 18-45: Foredrag av Svein Larsen fra Proneo

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingen... 3 Styret og tillitsvalgte... 3 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling, nettverk

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 13. februar 2017 kl. 18.00 Isola AS, Eidanger i Porsgrunn Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 27. januar 2017 I henhold

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Invitasjon til Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Thon Hotel Vika Atrium, Oslo 30. - 31. Mars 2017 Velkommen til årsmøte i Norsk Bergindustri! I henhold til Norsk Bergindustris vedtekter kaller

Detaljer

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling.

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 1 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: Fylkets hus, Steinkjer. Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 17. 1 Omvisning/orientering

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Det innkalles med dette inn til årsmøte i Fjell Turlag Mandag 21. januar 2013 kl. 18-20:30 i Kultursalen, Fjell rådhus Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Foredrag

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner for

Detaljer

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009...1 Avdelingslederen har ordet: 2009 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 19. februar 2009 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Velkommen til NESOs årsmøte 2016!

Velkommen til NESOs årsmøte 2016! V E L KO M M E N T I L N E S O S Å R S M Ø T E I T R O M S Ø 1 0. 1 2. J U N I 2 0 1 6 Tromsø, foto: Gaute Bruvik Velkommen til NESOs årsmøte 2016! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer