Moss Fotballklubb Årsberetning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moss Fotballklubb Årsberetning 2012"

Transkript

1 Moss Fotballklubb Årsberetning 2012

2 Forsidebilde: A-laget etter den viktige 5-1-seieren mot Østsiden i årets siste bortekamp. (Foto: Alvin Holm) Side 2

3 Innholdsfortegnelse Agenda for årsmøtet Styrets årsberetning for Styrets sammensetning i Styrets beretning Moss Fotballklubbs sponsorer i Arrangement Moss Fotballklubbs hjemmeside mossfk.no i Sportslig oppsummering A-laget Statistikk A-laget Sportslig oppsummering Rekruttlaget (Moss 2) Sportslig oppsummering Junior Elite Sportslig oppsummering Gutt 16 Elite Årsberetning for Yngres avdeling Styret i Yngres avdeling Kommentarer til 2012-sesongen Oppsummering for G-15 (1997) Oppsummering for G-14 (1998) Oppsummering for G-13 (1999) Oppsummering for G-12 (2000) Oppsummering for G-11 (2001) Oppsummering for G-10 (2002) Oppsummering for G-9 (2003) Oppsummering for G-8 (2004) Oppsummering for G-7 (2005) Dommere Regnskap 2012 med noter og budsjett Resultatregnskap 2012 og budsjett Balanse Noter til regnskapet pr Representasjon Side 3

4 Agenda for årsmøtet Årsmøtet avholdes på klubbhuset i 3 etg. på Melløs Stadion onsdag 27. februar 2013 kl Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av desisorer, dirigent og sekretær 3. Årsberetninger 4. Regnskap m/revisors og kontrollkomiteens beretninger 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse av kontingent 7. Budsjett 8. Valg 9. Ansette revisor Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmerett. Side 4

5 1. Styrets årsberetning for Styrets sammensetning i 2012 Styret i Moss Fotballklubb hadde følgende sammensetning etter valget i februar 2012 fram til ekstraordinært valg i september 2012: Leder: Nestleder: Leder Yngres: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Geir Henæs Thomas Thorkildsen Martin Mikalsen Unn Bøhm Tveito Trond Andersen Fredrik Scheinert Irene Bakke Knut Hovland Styret i Moss Fotballklubb hadde følgende sammensetning etter ekstraordinært valg i september 2012: Leder: Nestleder: Leder Yngres: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Thomas Thorkildsen Trond Andersen Martin Mikalsen Unn Bøhm Tveito Fredrik Scheinert Helle Enerhaugen Knut Hovland Side 5

6 1.2 Styrets beretning Om klubben Moss Fotballklubb er en fotballklubb beliggende i Moss. Klubben har ingen kvinnelige ansatte, mens styret har to kvinnelige medlemmer. Dens virksomhet anses ikke å forurense eller ha andre negative påvirkning på det det ytre miljø Budsjettet for 2012 På årsmøte i februar 2012 ble det opplyst at budsjettet var kuttet så mye det var mulig i forhold til å drive på et forsvarlig nivå i 2. divisjon. Det ble opplyst at utgiftene var budsjettert på et nivå man hadde kontroll på, og at inntektene var basert på en bedre sportslig sesong enn i 2011 Det var spesielt sponsorinntekter som måtte økes i Økonomi og oppfølging av denne i 2012 Styret i klubben så tidlig at det ville bli svikt i budsjetterte inntekter og varslet et underskudd dersom man ikke økte inntektene. Svikten kom i hovedsak på postene billettinntekter og sponsorinntekter. Sportslig gikk det dårligere enn forventet, og dette medførte at det var vanskelig å øke sponsorinntektene så mye som budsjettert. Moss FK AS har ligget dødt gjennom hele perioden, og all aktivitet har vært gjennom klubben. Kostnader i 2012 Etter å ha kuttet kostnadene betydelig igjennom flere år var det klart at utgiftene var mye mer forutsigbare i Det å kutte betydelig i mange år, setter sine spor, og klubben havner med et etterslep på noe områder. Dette gjelder blant annet på utstyrssiden. Inntekter i 2012 Inntektene for 2012 svikter på to tydelige områder. Sponsor og billettinntekter. Begge postene må sees i sammenheng med den sportslige utviklingen som klubben hadde som gjorde at det kom færre enn forventet på kamp og at sponsormarkedet ble vanskeligere. Samtidig som vi ikke nådde budsjett på sponsorposten klarte vi å få bedret resultat på denne posten fra Sponsorarbeidet i klubben har vært drevet igjennom markedsutvalget. Det er nå laget en langsiktig markedsplan som tar utgangspunkt i dagens situasjon og som utvikles videre. For å kunne gjennomføre et godt markedsarbeid, er vi helt avhengig av innleide ressurser som kan koordinere og gjennomføre markedsaktiviteter. I løpet av 2013 vil vi se markedsplanen i praksis med at vi igjen kommer gang med markedsaktiviteter. Fortsatt drift og budsjettet for 2013 Klubbens egenkapital er tapt og negativ med kr Dette er en betydelig forverring fra Årsresultatet i klubben viser et negativt resultat på I dette resultatet er det hensyntatt en belastning for merverdiavgift på knyttet til sponsorinntekter som ble overført klubben i Regnskapsteknisk sett lå dette som en fordring mot Moss FK AS, men i dette selskapet ligger det ikke lenger noen verdier. I tillegg har klubben ryddet ytterligere i medlemsmassen og har satt av ca. kr i tap for ikke innbetalt kontingenter og egenandeler. Egenkapitalen har også blitt redusert med ytterligere kr Dette er poster som skulle vært tatt i 2011 regnskapet. Dette skyldes i all hovedsak misforståelser rundt forståelsen av avtaler som ble gjort i forbindelse med gaver og gjeldsettergivelse i Styret beklager dette forholdet, men mener det er riktig å føre posten direkte mot egenkapitalen. Side 6

7 Budsjettet for 2013 er satt opp med et overskudd på kr I posten kortsiktig gjeld er bokført ca. kr i forskudd sponsoravtaler for Dette betyr at klubben skal dekke inn denne ved inntektsføring for regnskapet i Klubben vil også engasjere en person i et prosjekt for å koordinere oppgaver samt øke aktiviteten spesielt for Yngres avdeling. Styret ser at det er vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift, da kortsiktig forfalt gjeld vesentlig overstiger midler/eiendeler, samt at egenkapitalen er betydelig negativ. Styret vil derfor jobbe aktivt med å få til avtaler med kreditorer for å kunne betjene gjelden og sikre et forsvarlig grunnlag for videre drift. Styret mener at det i dag er forsvarlig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn, men vil løpende vurdere om det er grunnlag for fortsatt drift i forbindelse med sitt arbeid med å gjøre avtaler med kreditorer og sørge for forsvarlig drift i Tanker om kommende sesong Sportslig sett var 2012 en dårlig sesong for klubben. Vi er på ingen måte fornøyd med de sportslige resultater som ble resultatet og det er gjort grep i forhold til å bedre dette i A-laget kom på en 10. plass (som året før) og det ble nedrykk på både rekruttlaget og juniorlaget. Det blir viktig å snu resultatene på sport og vi håper å se resultater på dette i Vi har stor tro på både trenere og spillere i elitegruppen og har stor tro på at det skal bli en bedre sesong sportslig sett enn det 2012 ble. Styret mener at det i 2013 igjen må bli en ansatt administrasjon for Moss Fotballklubb. Det er ikke mulig å drive Moss Fotballklubb på dagens nivå uten at vi har ansatte i administrasjonen. Det er i budsjettet for 2013 satt av midler til en prosjektstilling på ca. 50 % i store deler av året. Styret mener at denne stillingen bør besittes snarest og hovedfokuset for den ansatte må være breddedel og organisasjonsarbeid. Moss Fotballklubb skal være en ambisiøs klubb som ønsker seg oppover i seriesystemet, men er klar over at det tar tid å bygge opp klubben fra det nivået vi er på i dag. Klubben er på ingen måte økonomisk friskmeldt. Vi føler at klubben er på det kostnadsnivået den bør være, men det må fortsatt jobbes knallhardt med det inntektsbringende arbeidet. En sportslig opptur vil kunne gi et potensial for økte inntekter, men styret har ikke lagt dette til grunn i budsjettet for sesongen Deling av klubb Styret har lenge jobbet med deling av klubben i en bredde- og en elitedel. Det er lagt opp til dette i 2013 hvor disse områdene fortsatt er organisert i samme klubb. Spørsmålet om å dele Moss Fotballklubb i flere separate organisasjoner gir mange spørsmål som det er jobbet med. Det er flere utfordringer ved dette, og den som har vært den største er eierskap i klubben. Moss FK AS har rettigheter i Moss Fotballklubb og dette gjør alternativene vanskelig. I 2012 overtok Moss Fotballklubb aksjene til MFK Invest i Moss FK AS og ble således den største aksjonæren. Side 7

8 Det vil bli kalt inn til et medlemsmøte før seriestart der temaet om en eventuell deling av klubben tas opp. Sportslig I skrivende stund er A-lagsstallen på det nærmeste klar. Det har vært flere utbyttinger i stallen både på spiller- og trenersiden. Laget vil spille en helt annen type fotball enn de to siste sesongene og vi må forvente at det vil ta noe tid for å omstille spillestil. Det er ikke satt målsetning for sesongen ennå, men forventningen må ligge i en bedre tabellplassering enn i fjor. Organisering Moss FK har blitt drevet på dugnad i godt over ett år. Dette er en situasjon klubben ikke kan fortette med. For å kunne utvikle organisasjonen blir det viktig å kunne ha en ansatt som koordinere alt arbeidet som gjøres i klubben. Budsjettet for 2013 tar derfor høyde for at vi skal kunne få inn administrativ kapasitet gjennom en prosjektstilling. Det er lagt opp til to separate styrer hvor styremedlemmene sitter i utvalg sammen. Dette skal gjøre at vi til tross for en klarere deling beholder samholdet mellom elite og bredde. Utvalgene vil være: Sportslig utvalg Markedsutvalg Organisasjonsutvalg Økonomiutvalg Eksternt fra styre skal det være et omdømmeutvalg. En av de store oppgavene for 2013 vil bli organisasjon og oppgavefordeling igjennom hele klubben. Det må utarbeides planer og instrukser som er tilpasset slik Moss Fotballklubb nå er organisert nå og alle planer må oppdateres. Arbeidet er i gang og det er blant annet utarbeidet en kommunikasjonsplan for klubben. I dette arbeidet er det viktig å samle de ressurser som er rundt klubben og at klubbfølelsen kommer tilbake til alle som er interessert i Moss Fotballklubb. Vi har blant annet Eldres, damegruppe og Kråkevingen. I 2012 ble det etablert et samarbeid hvor blant annet lunsjen på Melløs blir driftet av lunsjgruppa med medlemmer fra Eldres, og vi hadde stands på kjøpesenter i samarbeid med Kråkevingen. Klubblokaler I løpet av våren 2012 flyttet Moss Fotballklubb inn i de nye klubblokalene, øverst på hovedtribunen. Vi har i 2012 ikke klart å benytte mulighetene med det nye klubbhuset. Det er flere grunner til dette men hovedgrunnen må være at vi ikke har noen ansatte i klubben slik at det ikke lenger er et naturlig samlingspunkt. Det blir viktig i 2013 og jobbe med å skape et samlingspunkt for klubben slik at det igjen blir følelse av tilhørighet og engasjement. Side 8

9 2012 ble et år uten de resultater man ønsker seg og krever av Moss FK. Vi ser alle frem mot 2013 og vil jobbe hardt for at dette skal bli et år med oppturer. På vegne av styret i Moss Fotballklubb Thomas Thorkildsen Styreleder, Moss FK Side 9

10 1.3 Moss Fotballklubbs sponsorer i 2012 GENERALPARTNER HOVEDPARTNERE PARTNERE Moss Pukkverk Stena Recycling Storm Elektro Garmin Bretun Interiør Revisjonscompagniet Multiconsult Ernst & Young 2014 Moss Hurtigruta Carglass NorProfil Råde Gravservice Skoland Rune Jørgensen AS Knut Bjerke AS Indre Østfold Reisebyrå Pizzeria Campino Brennes Auto Moss Isotem RSA Bil Moss Snap Drive Moss Stamsaas Moss Aker Solutions AF Bygg Øst Infotjenester Side 10

11 1.4 Arrangement Moss FK s Bjørn Listerud fikk det ærefulle oppdrag i høst å være kampdelegat både på kvinnenes og herrenes cupfinale. Det betyr at Bjørn var kampens øverste myndighet, og han ledet kampmøtene som ble avholdt allerede fredag. Her blir spillerdrakter sjekket vedrørende reklame, pyrotekniske regler gjennomgått, kamprapporter, baller og innbytterbenker sjekket, merking av banen og plassering av pressen blir gjennomgått. I og med at Bjørn deltok på begge kampene og bankettene, var han fullt engasjert hele helgen. Etter kampene skal han gi rapport tilbake til arrangementsansvarlig i NFF om hva som var både positivt og negativt. Vi gratulerer Bjørn med det ærefulle oppdraget han ble tildelt av NFF. Rent arrangementsmessig ble ikke sesongen slik vi hadde ønsket. Det var vanskelig å få med seg frivillige til å påta seg oppgaver samt at vi på flere kamper ikke klarte å stille med ballhentere. Vi håper sesongen 2013 blir mye bedre både sportslig og arrangementsmessig. 1.5 Moss Fotballklubbs hjemmeside mossfk.no i 2012 På nettet er MFK fortsatt i en særstilling blant klubbene på vårt nivå. I desember ble vi kåret til norsk fotballs 4. beste nettside for tredje år på rad igjen kun slått av tre lag fra Tippeligaen (Brann, Rosenborg, Viking). Topp 100 er en årlig kåring og omfatter nettsidene til alle norske fotballklubber, og i sin begrunnelse sa juryen følgende om mossfk.no: «Moss Fotballklubb er fortsatt blant de beste til å lage nettsider. Har alt man trenger på plass, er godt oppdaterte og har et nettsted det er lett å finne frem i.» Moss FK kan nå se tilbake på følgende plasseringer i kåringen: plass plass plass plass plass plass plass plass Også i år er det naturlig å fremheve innsatsen til Alvin Holm som på frivillig basis fortsetter å legge ut artikler, bilder og videosnutter fra alle nivåer i klubben. I tillegg vil jeg få takke Vianett som er vår samarbeidspartner på den tekniske siden Klaus H. Hansen Redaktør for mossfk.no Side 11

12 1.6 Sportslig oppsummering A-laget A-laget endte på en 10. plass i Fair Play Ligaen avdeling 4 Tabellen etter endt sesong så slik ut: Side 12

13 Evaluering av sesongen: På bakgrunn av prestasjonene i 2011 ble det blinket ut to klare forbedringsområder foran 2012; 1. Disiplin Med 56 gule kort i 2011 lå det et stort forbedringspotensial i disiplin. Med bedre disiplin vil man spesielt på høsten også kunne stille jevnere/sterkere lag. Det høye antallet advarsler har delvis skyldtes mangel på fysisk kapasitet, at spillerne har vært ukomfortable med krav innenfor spillemåten (ofte høyt press) og ikke minst generell frustrasjon over tilstanden bød på en reduksjon på rundt 15 gule kort, noe som fortsatt er for mye. 2. Strategi på bortebane I 2011 hadde vi poengfangst som et opprykkslag på hjemmebane og som et nedrykkslag på bortebane. Min filosofi har vært å rendyrke en spillemåte i og i størst mulig grad være opptatt av eget spill både hjemme og borte. Dette valgte vi å endre på foran årets sesong. Det ble brukt mer tid på å forberede laget på å kunne spille med en 'gjerrigere' tilnærming, med tanke på bortekamper spesielt. I 2012 byttet vi bort to hjemmekamper med ytterligere to bortekamper, men har likevel en bedre bortestatistikk og færre innslupne mål. Spillergruppa satt selv målsetningen om opprykk i 2011 etter en grundig prosess. Jeg følte ikke behov for å gjøre samme øvelsen foran 2012 og gikk derfor inn og 'påla' gruppen målsetningen om opprykk. Hvorvidt dette var klok ledelse eller ikke kan man diskutere. Det var delvis ment som en håndsrekning til gruppa at jeg som leder 'tok ansvar' for målsetningen, samtidig som dette er et uttrykk for MFKs største utfordring: Vi føler at historien og omgivelsene forventer dette av oss selv om det finnes aldri så mange grunner for at en slik målsetning foreløpig ikke har vært realistisk etter nedrykket i For at det igjen skal kunne bli realistisk må viktige rammebetingelser rundt laget på plass. Det gjelder treningsfasiliteter sommer som vinter, garderober, støttefunksjoner både på materiell, utstyr og medisinsk behandling osv. Ingen umulighet å få til, men krever tålmodighet og standhaftighet - over tid. Tor Thodesen, Side 13

14 1.7 Statistikk A-laget Kamper per spiller Nedenfor følger en oversikt, som viser hvor mange kamper de enkelte spillere har hatt på Moss FK `s A - lag, i inneværende sesong. A - laget har spilt 39 kamper, fordelt på: Serie=26, Cup=2, Privat=11. Målforskjellen ble: (Serie 43-46, Cup 3-6, Priv ). Serie Cup Privat Totalt Spiller Kamper Mål Kamper Mål Kamper Mål Kamper Mål i år. Pr.utg.12 i år. Thømt Jensen Martin Eikum Andreas Bergersen Jonas Klausen Thomas Johannessen Henning Ohlsson M arcus Gjestrumbakken M arius Simonsen Halvard Lien Stensrud Næss Fabien Shabani Agim Fredriksen Jon Andre M uiruri John M Edelsten Vegard M ehrez Johnatan Furuseth Petter Vik Flakstad Ole Henrik Ludvigsen Leon Dokland Henriksen M arius Andersen Jesper Heia Niclas Grønstad M arcus Hassan Abdi Odillon Kashama M oen Tor Erik Nilsen Lasse Kirkerød Pål Hafsmo M ats H Gonzales Bastian Bretun Christian A Camara M axy M Dyrseth M ads Flemming Kent Gustavsen Daniel Henæs Kristoffer Hægland M ats Johnsen Patrick M ukaber Sabah Svartberg Fredrik T Side 14

15 Seriekamper Side 15

16 Norgesmesterskapet (Cup) 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde Kvart- Finale Semifinale Finale Nr Moss FK. Elverum Sarpsborg Mål Resultat: 0-0 (2-0 eeo) Eikum Andreas 1 1 Kirkerød Pål Heia Niclas 1 Lien Simonsen Halvard 1 1 Ohlsson Marcus 1 1 Shabani Agim 1 1 Thømt Jensen Martin 1 1 Gjestrumbakken Marius Grønstad Markus Henriksen Marius 1 1 Johannessen Henning Mehrez Jonathan 1 Muiruri John 1 1 Stensrud Ness Fabian 1 1 Fredriksen Jon Andre 1 Bergersen Jonas 1 Edelseten Vegard 1 Flakstad Vik Ole Henr Furuseth Petter Kashama Odillon Klausen Thomas Bretun Christian A 1 Tilskuerantall: Side 16

17 Privatkamper 2012 Moss FK. Strømmen Sprint/Jeløy Spartak Nalchik Ørn Horten Sarpsborg Fram Tønsberg Elverum Sandefjord Skeid Tønsberg Privatkamper Nr. Resultat: Mål Eikum Andreas Kirkerød Pål = innb. 13 Heia Niclas = gult k. 6 Lien Simonsen Halvard = rødt k. 24 Ohlsson Marcus = mål 5 Shabani Agim Thømt Jensen Martin Gjestrumbakken Marius Grønstad Markus Henriksen Marius Johannessen Henning Mehrez Jonathan Muiruri John Stensrud Ness Fabian Fredriksen Jon Andre Bergersen Jonas Edelseten Vegard Flakstad Vik Ole Henr Furuseth Petter Kashama Odillon Klausen Thomas Dyrseth Mads 1 Hassan Abdi 1 Andersen Jesper Camara Maxy M`Bandy 1 Hafsmo Mats Henrik 1 1 Gonzales Bastian 1 1 Flemminf Kent 1 Gustavsen Daniel 1 Dokland Ludvigsen Leon Hægland Mats 1 Svartberg Tonholt Fredr 1 Mukaber Sabah (lån) 1 Side 17

18 1.8 Sportslig oppsummering Rekruttlaget (Moss 2) Spillerstall Moss FK 2 har i år bestått av spillere i fra G16/Junior og A-laget. I denne sesongen så er det benyttet 65 forskjellige spillere. Trenere Trener- og støtteapparat for sesongen 2012 har bestått av følgende personer: Tor Thodesen (Hovedtrener A-lag) Petter Furuseth (Trener A-lag) Clas Guttulsrød (Keepertrener A-lag) Håkon Johansen (Trener Junior Elite) Kim Andersen (Hovedtrener G97) Terje Henriksen (Materialforvalter) Kjell Rune Andreassen (Lagleder) Årets sesong Årets 4 divisjon bestod av 26 kamper. Her ble det i alt 18 tap, 3 uavgjort og 5 seire. Seirene kom i følgende kamper: 8-2 borte mot HSV (Runde 1) 9-5 hjemme mot Mysen (Runde 2) 9-2 hjemme mot Tistedalen (Runde 4) 3-2 hjemme mot Torp (Runde 13) 7-4 hjemme mot HSV (Runde 14) Topp tre målscorere: 1. Ole Henrik Flekstad Vik (13 mål, 7 kamper, 1,86 pr. kamp) 2. Tim Reinback (7 mål, 12 kamper, 0,86 pr. kamp) 3. Leon Dokland Ludvigsen (5 mål, 14 kamper, 0,36 pr. kamp) Side 18

19 Her viser en liste over de 11 som hadde mest spilletid i 2012 sesongen (Antall kamper og snitt i minutt pr. kamp i parentes): 1. Mats Henrik Hafsmo (19, 76) 2. Pål Andre Kirkerød (16, 87) 3. Dennis Enerhaugen (15, 83) 4. Leon Dokland Ludvigsen (14, 85) 5. Jesper Andersen (12, 81) 6. Jonathan Mehrez (11, 88) 7. Tim Reinback (12, 80) 8. John M. Muiruri (10, 82) 9. Kristoffer Henæs (11, 72) 10. Simen Nymark (12, 63) 11. Vegard Edelsteen (9, 80) Kort oppsummering av 2012-sesongen Sesongen åpnet over all forventning med 17-7 i målforskjell på de to første kampene. Vi går på et knepent tap mot Rakkestad i 3 runde, men slår tilbake med 9-2 over Tistedalen hjemme i 4 runde. Etter dette så går vi på et tap og spiller uavgjort borte mot Kvik Halden. I runde 7 blir vi knust av Borgar borte med Sesongen virker å bli preget etter dette og vi klarer aldri å komme opp på det nivået vi hadde i de første kampene. Sesongen ender dermed med nedrykk og spill i 5. divisjon for 2013-sesongen. Side 19

20 1.9 Sportslig oppsummering Junior Elite Juniorstallen 2012 bestod av spillere rekruttert fra egen ungdomsavdeling. Vi jobbet med å hente noen spillere utenfra, som ville forsterket laget, men samarbeidsklima i Mosseregionen er ikke av det beste. I tillegg mistet vi to av våre beste spillere til Sarpsborg 08 i ukene før seriestart, noe som førte til litt skriverier i pressen på godt og vondt. Vi viste vi ville få det ganske tøft, selv om vi spilte jevnt med de fleste lagene i treningskampene. Laget fikk en meget god start ved å slå «naboen» Sarpsborg 08 i den første kampen, og vi tok jevnt og trutt med poeng på vårsesongen. Vi merket likevel at vi måtte ha med alle de beste spillerne, og vi måtte i tillegg ha både fysisk og litt psykisk overskudd for å sloss om poeng, i alle kamper den våren. Og marginene var små. Vi var gode fremover, men defensivt var det til tider lekkasje i laget. Vårsesongen var faktisk meget god, når vi ser på hvilke lag vi spilte mot. Vi plasserte oss midt på tabellen og hadde litt trua inn mot høstsesongen. I sommerpausen var laget i Skagen og vant 1. div for juniorlag. Vi stilte ikke i eliteklassen fordi vi ville øke muligheten for å vinne, samle overskudd og være litt sosiale inn mot en tøff høst. Høstsesongen ble likevel et lite mareritt. A-laget til MFK var meget skadeutsatt, så vi måtte dekke både junior interkrets og 4. div.-spill for MFK. Det førte til to kamper i uken og litt for stor belastning på juniorgutta både psykisk og fysisk. Det ble tap i begge leire, og da sank gleden og motivasjonen for spillerne. Og det endte som det måtte: nedrykk for juniorlaget og nedrykk for 4 divisjon. Det er verdt å notere seg at interkretsserien består av mange regionslag. Så sett i lys av det, gjorde våre juniorgutter en god innats. Regionslagene spilte til tider meget god fotball, og våre spillere fikk ofte en aha-opplevelse om hvilket nivå motstanderne til tider hadde. Dette viser at om MFK skal hevde seg i en evt. kommende interkretsserie, må vi samarbeide med de øvrige lagene i Mosseregionen. Et slikt samarbeid for å få til et slagkraftig juniorlag vil være viktig for å rekruttere og utvikle spillere som MFK kan bygge sitt A-lag på. Trenerne vil takke spillere, støtteapparat og foreldregruppe for en god sesong i Lykke til med sesong og opprykk for 2013! Roar Breivik Trener MFK Junior Elite Side 20

21 1.10 Sportslig oppsummering Gutt 16 Elite Lagledere: Hovedtrener Dag Grønstad Ass.trener Markus Grønstad Matris Bent Melleby Oppmann Lars Norsted Spillere: Jonas Grønstad, Jørgen Agnalt Nilsen, Patrick Johnsen, Jens Norsted, Preben Enerhaugen, Ulrik Steen, Ole Pedersen, Sondre Roos, Andreas Melleby, Alexander Bjørnvåg, Erik Andre Kristiansen, Oskar Leknes, Dildar Panawandi, Mads Gundersen, Alexander Andresen, William Skinnarland, Edward L. Race, Dennis Dokland, Kasper Pedersen, Mathias Karlsen Oppsummering av sesongen 2012 Sesongen ble påbegynt i november/desember 2011 med kartlegging og samling av spillergruppe. Oppstart begynte vi med i januar og vi telte da en tropp på ca. 20 mann. En tøft sesong lå foran oss hvor vi skulle delta i G16 Interkretsserien for Østlandet som kanskje er en av landet tøffeste serier for 16 åringer. Målet vårt for denne sesongen skulle være å forsøke å berge plassen for å sikre fremtidig deltakelse i G16 interkrets. Som en viktig del av oppkjøringen hadde vi planlagt treningsleir i Tyrkia i februar. Laget hadde en fantastisk uke i Side hvor vi gjennomførte to økter om dagen og avsluttet uka med å spille to treningskamper. Motstander var det tyrkiske laget Evrenseki og Gjerdrum fra Norge, og vi vant begge kampene med til tider utrolig godt spill. Side 21

22 Interkretsen startet i mars og vi varierte en del i begynnelsen men frem til sommerferien hadde vi funnet stabilitet og vi kunne senke skuldrene med å ligge på foreløpig trygg grunn på tabellen. Andre halvdel av serien startet opp igjen i august og vi var spente om vi kunne klare å fortsette der vi slapp før ferien. Det var tett mellom plassene på nedre halvdel av tabellen og det var viktig å ta poeng i alle kamper for vår del utover høsten hvis vi skulle klare målet for sesongen. En utrolig sterk høstsesong av gutta gjorde at Moss FK igjen hadde klart den utrolige sterke prestasjonen nemlig å berge plassen i interkretsserien, og det må en meget overbevisende måte. Ingen tvil om at 96 årgangen til Moss FK er av solid karakter og bør tas vare på fremover. Vi endte på en meget sterk 8 plass av totalt 14 lag med hele 35 poeng. Laget har også deltatt i begge innendørsturneringene i Mossehallen, BDO Cup og DNB Cup, i tillegg var vi med i Oppsal Elite cup i mars hvor vi fikk brynet oss mot meget god interkretsmotstand. I NM for G16 møtte vi Bærums Verk borte og vant 1-0. i andre runde tapte vi borte mot Follo. Årets Skaw Cup var vi påmeldt i eliteklassen og skulle der møte Aalborg, FC Fyn og Manglerud/Star. Vi gjennomførte en av våre beste kamper som endte 1-1 mot et meget sterkt Aalborg lag som til slutt vant hele turneringen, kampen mot FC Fyn var også en meg et god kamp av oss som også endte uavgjort. Manglerud/Star hadde vi slått i interkretsserien i juni men denne gangen tapte vi på en dag som ingen ting fungerte. Mange 96-spillere fikk også sin senior-debut i 2012 hvor de spilte en rekke kamper for rekruttlaget i 4 divisjon. En stor og tøff utfordring som de klarte utrolig bra. Noen fikk også trene med A-laget på slutten av sesongen. Dag A. Grønstad Hovedtrener Side 22

23 2. Årsberetning for Yngres avdeling 2.1 Styret i Yngres avdeling Styrets sammensetning i 2012: Leder: Martin Mikalsen Styremedlem: Bent Melleby Styremedlem: Helle Enerhaugen erstattet av Heidi Bretun Styremedlem: Lars Norsted Styremedlem: Aina Nordby Styret har avholdt 8 styremøter. 2.2 Kommentarer til 2012-sesongen 2012-sesongen har som forrige sesong vært spesiell og tung. Svak økonomi og mangel på administrasjon har til tider dessverre har vært mer i fokus enn sport. All tid som brukes av styremedlemmene skjer helt frivillig og på fritiden. Styret driver en Yngres avdeling med ca. 225 spillere ved siden av full jobb alle. Dette er både tidkrevende og til tider en umulig oppgave, men alle sammen har stått på og gjort så godt de har kunnet. Vi opplever også de nye lokalene våre som et sted som er vanskelig og utilgjengelig for våre trenere, spillere og medlemmer generelt. Vi håper at fotballklubben ser dette og at det jobbes med å få inn en person som kan gjøre administrative oppgaver på dagtid. Til tross for utfordringene innenfor økonomi og administrasjon kan Yngres avdeling vise til fine prestasjoner. Dette er et resultat av det målrettede arbeidet som har pågått i mange år: MFK har vært representert på kretslag og by/sonelag. 98-laget ble nummer to i kretsserien. 96-laget gjorde en meget god innsats i interkretsserien. Skaw Cup ble igjen en suksess. Vi kan vise til mange gode sportslige resultater, med blant annet seier til juniorlaget for fjerde året på rad! Uken i Danmark styrker helt klart samholdet i klubben. Dette har vært svært viktig for klubben i det vanskelige året vi nå har lagt bak oss. MFK er gode ambassadører for Moss i Skagen. Vi har hatt 17 lag i aksjon i 2012-sesongen. Det er mange dugnadsoppgaver gjennom en lang sesong. Hjemmekamper for A-laget og BDO Cup kan trekkes fram her. Styret i Yngres avdeling vil takke alle som har bidratt i dette arbeidet. Styret vil også takke alle trenere og frivillige rundt lagene som har bidratt med en flott innsats i året som har gått. Dere har gjort en fantastisk jobb! Vi vil også få takke våre samarbeidspartnere for meget god og viktig støtte i Vi gratulerer alle lag med innsatsen gjennom hele sesongen. For øvrig viser vi til fyldige rapporter fra hvert enkelt lag i resten av årsberetningens. Styret i Yngres avdeling, Side 23

24 2.3 Oppsummering for G-15 (1997) Trenere og lagledelse: Trener: Eirik Amundsen Trener: Jonathan Mehres Lagleder: Siri Ellingsen Lagleder: Tommy Olsen Spillere: Henrik Wensell (keeper), Remi Grini, Kevin Havig, Ole Martin Lofstad Hansen, Anders Pettersen (sluttet etter sommeren), Emil Telstad, Mathias Telstad, Mikkel Jensen, Sivert Kristiansen, Victor Baugh Olsen, Kristian Ellingsen, Theodor Kildahl Kjølle (sluttet etter sommeren), Magnus Bjerke Trygve Markussen (sluttet etter sommeren), Arlind Rexha, Henrik Dahl, Christoffer Szwarc, Marcus Johnsen, Edvard Sandnes, Patrick Sandberg, Christopher Bredahl, Tobias Hænes, Anderson De Paiva Silva Cuper/turneringer MFK Cup i Mossehallen Sprint/Jeløy Cup i Mossehallen Treningsleir på Melløs Vår Cupen. (Finale mot Sprint/Jeløy Lørdag på Østsiden stadion) SKAW Cup 2012 Nådde G15 KM A sluttspill (endte på 3. plass der) Ungdomstreffen (Kretsmesterskap innendørs 5'er fotball i Østfoldhallen ) AFK Cup (Innendørscup i Askimhallen ) Seriespill 1 lag i KM G-15 avd lag i KM A høst G-15 Sportslig oppsummering Gruppen har hatt god utvikling og har tatt store steg siden forrige sesong. Laget endte på 3. plass på tabellen i både KM avd. 2 og KM A høst. Hospitering Det ble praktisert hospitering opp til 96-laget for de beste spillerne gjennom hele sesongen. Sosialt Gruppen hadde avslutning med paintball og pizza på Våler aktivitetssenter. Erik Sandnes Oppmann 2013 Side 24

25 2.4 Oppsummering for G-14 (1998) Gutta gikk rett over fra avsluttet sesong til en ny oppkjøring. Trente bra frem til desember, da gutta fikk etterlengtet ferie. I denne perioden var en del av gutta med på en elite turnering i regi av Odd Grenland i Skien. Spilte mye god fotball og bodde meget bra. Denne turen ble finansiert av sponsorer, her bidro Kiwanis med en betydelig sum, takk til dem. Resten av vinteren hadde vi opp mot 6 aktiviteter i perioder, men lå mest på 5 lagsaktiviteter. Hadde fin progresjon igjennom vinteren, individuelt og kollektivt. Deltok på begge innendørs cupene i Mossehallen og det ble seier i begge 2. Hadde 2 lag i begge cupene som viste glimrende innsats og ferdigheter. Treningskamper gjennom vinteren hadde vi mange av mot god motstand. Vi deltok også på Netcom cup, elite turnering på Notodden hvor vi klarte oss godt. Viste at vi kunne spille jevnt med de beste lagene og hadde meget godt utbytte av dette. Deltok også i Adidas cup og der endte vi i en 8 dels finale hvor vi tapte mot Strømsgodset i Drammen. Vi lå under 3-0, men tapte til slutt 4-3 etter at vi misset på straffe og en del andre store muligheter. Seriespillet før ferien var preget av mye godt spill og noen utfordringer, spesielt defensivt. Sommerens store greie var som vanlig Skaw cup. Har viste gutta seg frem positivt i perioder, men ble også noe preget av en hendelse i den ene kampen hvor vi var klart best spillemessig, men tapte. Dette ble tatt tak i og resten av turen var flott! Høstsesongen er i gang og vi ligger meget godt an til å vinne KM. Leder 2-0 til pause mot Kvikk Halden, men taper dessverre 2-3 og Selbak vinner serien. Alt i alt en god sesong. Vi avsluttet sesongen med paintball og annen sosialaktivitet et sted i våler. Representasjon på kretslag: Haakon Haslerud, Odin Nordvåg, Tobias Heintz og Håkon Stark Totalt var vi 18 spillere sesongen Vi takker støtteapparat, foreldre og spillere for en god sesong Laglederne for MFK G-15 Side 25

26 2.5 Oppsummering for G-13 (1999) Hovedtrener: Tore Aamodt Hjelpetrenere: Thor Atle Halvorsen, Anders Thømt, Ernst Nielsen, Inge Norby Lagleder: Stein Myklebust I år som i fjor har noen spillere sluttet og noen nye har begynt. Vi har holdt oss stabilt rundt 20 spillere og ved utgangen av 2012 er vi 19 aktive spillere. I 2012 sesongen stilte vi med ett 11'er lag i KM-serien for Gutter 99. Her møtte vi mye god motstand og vi gikk dessverre ikke videre til KM sluttspill. I KM-B høst endte vi til slutt på en 10-plass. Vi har trent to ganger pr. uke gjennom hele sesongen bortsett fra en liten sommer og juleferie. Gjennom 2012 sesongen har logget alle kamper og turneringer i s2s.net. Totalt har vi spilt 45 kamper i løpet av året, 20 seriekamper, 22 cupkamper og 3 treningskamper. Totalt antall seiere: 14, Totalt antall tap: 26, Totalt antall uavgjort: 5. Mål (-Motstander): Vi har også gjennomført 73 treningsøkter. I år har MFK Gutter 99 gjort endel dugnadsjobbing for å få inn litt penger i lagskassa. Vi har gjennomført loddsalg på Rema 1000 kanalen og hjulpet til på Kaptein Rødskjegg show i Nesparken. Pengene vi har tjent har gått til nytt treningsutstyr og lommepenger til Skaw cup. Avslutning på sesongen tok vi på LaserWorld i Sarpsborg. Her koste gutta seg med LaserWorld, bowling, pizza og brus. Cup'er Årets første Cup var MFK BDO Cup 2012 den februar i Mossehallen. Vi stilte med to lag og begge gikk videre til sluttspill. Her spilte vi totalt 8 kamper. Lørdag 10. mars deltok vi med to lag i Sprint Cup i Mossehallen. Her stilte vi også med to lag, vi gikk dessverre ikke videre til gruppespill. Vi spilte totalt 6 kamper. 14. april stilte vi i Frogner Ungdomsturnering. Her tok vi oss til semifinale, men ble slått ut på cornere. Vi spilte 3 kamper denne dagen. I juli hadde vi en flott uke på Skaw cup. Vi spilte flere gode kamper og tok oss til semifinale, her ble dessverre Kvik Halden FK 1 for sterke og vi tapte 1-5. Seriekamper: Vi har deltatt med ett lag i seriesystemet i år. Laglederne for MFK G-13 Side 26

27 2.6 Oppsummering for G-12 (2000) Startet sesongen med 9-10 spillere. Sportslig litt fremgang. Vant ett par kamper i løpet av sesongen. 3-4 spillere var med for 1. gang og vi var ikke så samspilte. Da Moss Fotballklubb ikke klarte å inngå avtale med Eika, Øreåsen eller Ekholt klarer ikke Moss fotballklubb å stille lag i sesongen spillere ønsket å bli med på 99-laget, de øvrige har lagt opp/har pause. Tore Moss Oppsummering for G-11 (2001) Trenerteam Trener Trener Lagleder Kjell Ove Henriksen Ronny Jenssen Gisle Asbjørnsen Lag-/gruppesammensetning Laget består av en flott sammensveiset gjeng hvor de fleste nå har spilt sammen i 6 år. 11 av spillerne kommer fra Melløs-, 2 fra Bytårnet- og 1 fra Verket skole. Det har vært et sterkt trenerteam med høy fotball faglig kompetanse som har utviklet alle spillerne og laget. Laget er et av de beste i sin aldersgruppe og har mange talenter. Veldig positiv og fin foreldregruppe som er med på turneringer og følger opp spillerne og laget på og utenfor banen. Det er en god sosial ramme rundt laget og alle foreldrene stiller opp på dugnad. Side 27

28 Årets sesong Vi har deltatt med 1 lag i årets 7 er serie, nivå 1. Laget har utmerket seg og er et av de beste i sin aldersgruppe. Vi har deltatt i følgende turneringer 12 februar: BDO Cup Mossehallen 11 mars: Sprint Jeløy Sparebank 1 Cup, Mossehallen 17 mars: LSK Riis Bilglass Cup, Lillestrøm 22 april: Sparebank 1 Skoland Cup, Ekholt 2 juni: Kanalcupen, Horten (m/ sosialt arrangement for foreldrene på kvelden) oktober: Rema 1000 Skjærgårdscup Langesund. (Foreldre og spillere overnattet på hotell) Gisle Asbjørnsen Lagleder MFK G Oppsummering for G-10 (2002) Trener- og støtteapparat Hovedtrener: Rino Hjelkrem Assistenttrener: Jon Olsen Lagleder: Jan-Erik Tangen Foreldrekontakt: Lena Berge Martens Foreldrekontakt: Christian Clasén Sesongen 2012 Ved sesongstart var vi 21 spillere. Vi har hatt et stabilt antall spiller på vårt kull, det er fremdeles ca. 14 spillere som har vært med siden de startet 1. Klasse. Det er åtte av spillerne som går på Bytårnet skole som spiller på dette laget, noe som fører til at man knytter vennskap utover bare venner man har på skolen. Det kom også to spillere helt på slutten av året som tidligere har spilt på Eika. Disse to hadde et ønske om å prøve seg på MFK 2002 etter å ha mistet litt motivasjon i Eika og disse er fortsatt med oss. I serien var vi meldt opp med tre lag Moss Sort, Moss Gul og Moss Hvit. Resultatene var litt av hvert. Både seire, tap og uavgjort for alle lagene, men vi gjorde noen endringer etter sommerferien. Det var en spiller som flyttet til utlandet og en som plutselig sluttet, så det var noen kamper som det var litt tynt med innbyttere, dette var ikke noe problem da vi hadde kamper på forskjellig dager, siden vi lånte litt spillere fra de to andre lagene. Vi har fått sett masse fin fotball fra våre gutter og jente. Vi har prøvd å dele inn lagene slik at det har vært tre jevne lag. Vi deltok på Runar cup (2 lag) i Sandefjord, Skoland cup på Ekholt, Bendit cup (3 lag) på Ski, Pluss bank cup (2 lag) i Kristiansand. Den sistnevnte cupen var noe som vi ordnet selv, og det var 11 spillere som var med på denne cupen. Det var en fin opplevelse for både spillere, søsken og foreldre.gif cup i Gressvik. Sesongen ble rundet av med kretsens avslutningsturnering på Melløs. Side 28

29 Vi har også hatt treningskamper mot Ekholt, og vi var også med på en miniturnering på Amfibanen i en 7 er-turnering som Sprint 2002 arrangerte. Vi har brukt forskjellige lag i forhold til serie og cuper. Dette for å fremme lagfølelsen for MFK at vi er ett lag. Så er det også fint at alle får spille med alle. Vi har ikke fått prøvd oss på noen merker i år, dette er jo synd, men det er ingen spillere som har nevnt noe om dette. Får håpe vi får til merkedag i sesongen Vi hadde også en sammenkomst med grilling i Melløs parken sammen med søsken og foreldre, rett før sesongen startet. 27.oktober hadde vi serieavslutning i vestibylen på Bytårnet skole. Rino delte inn lag med foreldre og barn på samme lag der vi var delt inn i hvert vårt landslag noe som var morsomt for oss alle. Etter på gikk treneren gjennom året som har vært, så var det pølser, brus og kake som foreldrene hadde bakt. Deretter så var det utdeling av diplom og pin fra cupen på Melløs til spillerne. Vi har hatt en veldig fin sesong, med en fin spille- og foreldregruppe. Og vi gleder oss til å ta fatt på en ny sesong. Jan Erik Tangen Lagleder MFK G Oppsummering for G-9 (2003) Trenerteamet har bestått av følgende personer; Hovedtrener: Erik Holtan Hjelpetrenere: Robert Larsen, Sverre Vanvik og Bjørn Hauge Lagleder: Kjetil Andresen Ved sesongstart var vi 16 spillere. Av de opprinnelige 16 sluttet 1 i løpet av sesongen, mens 2 nye spillere er kommet inn. Dvs. vi er nå totalt 17 spillere. Det er Melløs Skole som er best representert med hele 10 spillere, mens 7 spiller går på Bytårnet skole. Vi har stort sett kjørt med 2 treningsøkter utenom seriesesongen, mens 1 trening når serien pågikk. Sett ut i fra deltakelse og tilbakemeldinger vurderes dette som et akseptabelt nivå og som gir god deltakelse / oppmøte. Det har gjennomgående vært meget godt oppmøte på våre treninger og innsatsen har vært god. I serien og turneringer har vi vært meldt på med to lag, Moss Sort og Moss Gul. Det har også her vært godt oppmøte og det har aldri vært behov for å avlyse noen kamper, verken i serie eller turneringer. Vi har benyttet et rulleringssystem på lagene der vi som regel har byttet lag etter 2-3 kamper. Vi har meget god erfaring med dette og det kommer sjelden (aldri) negative tilbakemeldinger på dette fra foreldre eller spillere. Vår vurdering er at hyppige rulleringer har resultert i at vi har fått en sammen spleiset gjeng der alle går godt overens med hverandre uavhengig av skolekrets. Side 29

30 I tillegg til seriespill har vi deltatt på 4 turneringer i tillegg til Kretsens avslutningsturnering på Melløs. Disse var SIF cup i Sarpsborg (inne), Skoland Cup på Ekholt, Torpe Cup (Sarpsborg / Fredrikstad) og Bergby romjulsturnering (inne). Resultatene har gjennomgående vært gode årgangen gjør seg ikke bort resultatmessig, noe som er hyggelig med ikke noe vi har fokusert mye på. Hovedfokuset har vært lik spilletid for alle der gode fotball-opplevelser for alle er blitt satt i sentrum. Ved laginndeling har vi lagt vekt på å ha to tilnærmet jevngode lag, samt en god fordeling av mellom spillere fra Melløs og Bytårnet skole. Spilleren har hatt en flott utvikling gjennom sesongen. Pasningsspill og kontroll over ballen er god hos de fleste. Videre har vi sett fin utvikling i samspill og bevegelse uten ball. Konklusjon: Trener, foreldre og ikke minst spillerne har hatt en spennende og hyggelig sesong, med mange gode fotballopplevelser for store og små. Stemningen har vært god innad, noe som underbygges av meget godt og stabilt oppmøte. Med dette som utgangspunkt gleder vi oss til å ta fatt på en ny sesong! Trenerteamet MFK G Oppsummering for G-8 (2004) Trenere: Lagleder: Morten Schau og Rune Larsen Thomas Markussen Trening Antallet spillere på trening har variert fra 10-17stk. Det har vært en kjerne på spillere som kommer hver gang, mens resterende er litt til og fra. Ute-trening fungerer bra med én gang pr. uke i tillegg til de ukentlige kampene når det er sesong for det. Inne-treningen i høst/vinter månedene er litt problematisk i en liten gymsal med 17 spillere på trening. Vi har fått tildelt tid på kunstgresset en dag i uken i tillegg til gymsalen, men dette er på lørdager fra 08:00, og det er svært vanskelig å få foreldrene til å stille på dette tidspunktet med spillere i denne aldersgruppen. Fotballfaglig har vi gode trenere i Morten og Rune Kamper Vi har hatt ett lag i serien, og det har nok vært på kanten i forhold til antall spillere. Vi startet med 10 spillere på våren, men vokste raskt til spillere og har på enkelte kamper vært opp til 17 stk på kamp. Da blir det lite spilletid på hver enkelt, og vi satser derfor på to lag for Spillet til gutta har det siste året utviklet seg mye, og det er moro å se både gode enkeltprestasjoner og gode lag-prestasjoner. Keyword: pasningspill Mange seire, en uavgjort og ett tap er fasit for Vi har spilt noen cuper også, bl.a. Øreåsen cup, Ekholt cup og avslutningscupen på Melløs Side 30

31 Materiell Vi er nå inne i tredje sesongen i samme draktsettet, mange begynner å bli for små for gutta, og de har for øvrig gammel reklame og sponsorer på seg. Skulle få nytt sett til sesongstart i fjor, men det lar vente på seg...! Fotballene våre er av det dårlige slaget (arvegods) og vi har heller ikke nok baller i forhold til antall spillere. Medisinbag, vester og hatter er OK. Generelt Det er god stemning i laget - gutta har det moro med både lek og litt alvor. Mange foreldre, besteforeldre og annen familie heier og skaper liv og røre på både hjemme- og borte kamper. Ikke fullt så mange å se når verv eller dugnadsjobber deles ut Thomas Markussen Lagleder MFK G Oppsummering for G-7 (2005) Trenere Kjetil Andresen, Robert Askland, Thomas Søderholm og Jon Olsen Trenergruppa har vært stabil, deltagende og samarbeidet godt. Spillere på laget Hele vårsesongen var stabil på 13 spillere, vi mistet 1 rett før sommerferien. Mot sesongslutt kom det 3 nye, som har vært stabile siden. Oppsummering av sesongen MFK G 2005 startet opp november Laget kom noen uker senere i gang enn normalt. Etter oppstartsmøte på Melløs hadde vi en 3-4 treninger på Melløs skole før jul, der det varierte litt i antall spillere, før de stabiliserte seg på 13 interesserte gutter. Hovedfokus gjennom året har vært å få inn rutiner rundt å være på trening/tilhøre et lag, komme i gang med utvikling av individuelle ferdigheter og skape en viss fotballforståelse/ forståelse for at fotball er et lagspill. Et annet mål har vært å skape et samhold rundt laget, også blant foreldrene. Det har vært viktig å informere godt, få med flest mulig foreldre rundt arrangementer, og opptre mest mulig samlet i kamper og cup`er. Vi mener vi har lykkes relativt godt med dette og har en positiv foreldregruppe rundt laget. Treninger Vi har hele sesongen holdt oss på 1 ukentlig trening. Da med en kampdag i tillegg i seriesesongen. Vi har benyttet gymsalen på Melløs skole, deretter en periode i Melløsparken, før vi fikk treningstid på Melløs. Side 31

32 Mye av treningene er basert på basisferdigheter med ball. Det er få og ofte repeterte øvelser som går på føring, mottak/medtak, pasninger og ulike type skudd/avslutninger. Det er en stor del spilløkt, som har vært benyttet til å forstå lagspillet, opptre som et lag, lære seg regler osv.. Det har også vært viktig å få inn en viss disiplin og orden på trening, da det er stor spredning i modenhet og konsentrasjonsevne i gruppa. Vi har etter vi kom ut på våren differensiert en del i både øvelse og spilldel på trening. Seriespill Vi hadde i utgangspunktet bestemt oss for 2 lag i serien for mest mulig spilletid, men med de frafall etter oppstart, samt en noe usikkerhet rundt første sesong valgte vi å bare stille 1 lag. Det var fornuftig for å samle alle, få fellesskapet på plass første året, og la alle få de samme felles opplevelsene både spillere og foresatte. Kampene har gått rimelig bra, mange målrike og jevne oppgjør, med flere seiere enn tap. Spillerne har underveis i sesongen vist at de har lært noe, og selve gjennomføring/bytter og regler har funket fint. 11 av 12 spillere har vært på opplevd å score mål, og nesten alle har fått være keeper i kamp. Deltagelse i Cup er Vi har deltatt m 2 lag i Sarpsborg FK knøtteturnering innendørs i midten av mars. Vi har deltatt med 1 lag i Skoland Cup på Ekholt i slutten av april. Vi har deltatt med 2 lag i Gressvik IF sin GIF-Cup i slutten av august Og da selvfølgelig med 1 lag i kretsens avslutningsturnering på Melløs i slutten av september. Utstyr Vi har draktsett til 13 spillere+ 2 keeperdrakter. Ikke alle er av samme type, vi benytter et par gamle typer ( bl a en puma drakt..) Vi mangler strømper i riktig størrelse til samtlige spillere, vi har bare i størrelse altfor stor. Vi har fått overtrekksdress til 13 spillere. Disse er i riktig størrelse. Vi hadde i starten fotballer som var arvegods / overskudd fra eldre lag. På høsten fikk vi eget sett med riktig antall baller. Vi har arvet en bag med kjegler og overtrekksvester, i antall som har vært Ok for oss. Vi har ikke medisinbag eller noe medisinsk utstyr. Vi har hele sesongen savnet nøkkel til utstyrsrommet på Melløs. Vi oppbevarer alt utstyr privat. Foreldregruppe/ sosiale arrangementer Vi har foruten oppstartsmøte med Martin hatt 1 foreldremøte i februar. Foreldrerepresentanter har fungert. Vi har hatt kiosken ved 1 hjemmekamp, samt dugnadsoppgaver ved avslutningsturnering. Foreldrerepresentanter har gjennomført ett sosialt arrangement bare for foresatte. Laget har hatt sommeravslutning på Løken-feltet før sommeren, og ordentlig sesongavslutning på klubbhuset etter sesongslutt. Jon Olsen Lagleder MFK G-7 Side 32

33 3. Dommere Det har i 2012-sesongen vært to aktive dommere i Moss fotballklubb. Disse dommere er følgende: Oddmund Karlsen Roy K. Nilsbakken Vi har vært på møter sammen med andre dommere i fra regionen på torsdager på Jeløy frem til sesongen startet. En deltok også på vår og høstmønstringen som er for alle dommere i fra 4. til 7. divisjon og som arrangeres hvert år. Vi har deltatt på turneringene som ble arrangert i Mossehallen i 2012 sesongen, i alt 3 turneringer på vinteren. MFK cupen og 2 Sprint cuper. Vi fikk igjen meget bra tilbakemeldinger i fra spillere og lagledere om at kvaliteten på dømmingen var generelt veldig bra. Vi har dømt mange treningskamper internt for Moss Fotballklubb. Vi har en avtale om at vi skal dømme 5 kamper hver for kr.0.- pr. kamp mot at vi får det utstyret vi trenger etter behov. Det har også i denne sesongen blitt flittig brukt av lagledere. Dette er positivt for begge parter. Det er en meget fin trening både for lagene, lagledere, trenere og dommerne i klubben. Dommerne har dømt på forskjellige nivåer i divisjonssystemet, alt i fra yngres til divisjonsdømming til assistentdommer i 4. divisjon. I og med at vi kun er 2 dommere igjen tilfredsstiller dette dessverre ikke det som trengs av antall dommere i forhold til antall yngre lag fra MFK som er med i systemet i Østfold Fotballkrets. Vi vill muligens derfor få et gebyr på kr i fra Østfold Fotballkrets. Dommere i Moss Fotballklubb setter stor pris på å samarbeide med klubben. Vi får komplett dommer og treningsutstyr av klubben og resten vil bli dekket etter behov så lenge det som er kontraktsfestet mellom oss og klubben er oppfylt av begge parter. Vi håper at det gode samarbeidet med klubben som har vært vil fortsette i Vi trenger flere rekruttdommer til klubben og jobber med å få flere rekrutteringsdommere/dommere til Moss Fotballklubb. Jeg oppfordrer lagledere til å inspirere gutte- og juniorlag til å få noen av guttene til å melde seg på dommerkurs. Moss, 9. februar 2013 Oddmund Karlsen Dommeransvarlig i MFK Side 33

34 4. Regnskap 2012 med noter og budsjett Resultatregnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Inntekter Noter: Medlemsinntekter - alle medlemmer (inkl Yngres) ordinære medlemmer (kontingent) Tilskudd Overføring fra Moss FK AS Sponsorinntekter, ordinære Sponsorinntekter, barter Billettinntekter Inntekter salg/utleie spillere Inntekter Yngres Kontingent/trening/egenandeler Yngres Egne cuper / fotballskoler Yngres Øvrige inntekter Yngres Salgsinntekter Gaver Sum inntekter Kostnader Personalkostnader sport Personalkostnader administrasjon Kjøp/leie spillere Trening, utstyr Egne arrangement Andres arrangement Kostnader salg sponsoravtaler Kostnader barter-avtaler Administrasjon Øvrige kostnader inkl yngres avdeling Avskrivning/nedskrivning Sum kostnader Driftsresultat Finansposter Ekstraordinære inntekter Årsresultat Side 34

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion Sesonginnledningen Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion INNLEDNING TIL SESONGEN Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være Gutter2004 Agenda 1. Status/oppsummering sesongen 2015 2. Status spillere og støtteapparatet 3. Nivådeling 4. Hospitering 5. Planlagte treningstider kommende vinter 6. Seriespillet 2016 7. Treningskamper

Detaljer

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE 30.03.2016 RESSURSER RUNDT G02 ÅRGANGEN Hovedtrener => Martin Dahl Myrberg Årskoordinator => Odd Stoltenberg Lagleder 11er laget => Kristian Sørensen Trener 11er laget =>

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015 Foreldremøte Skeid Junior Lokal Januar 2015 Agenda Sportslig opplegg for 2015 treninger og treningshelg, treningskamper i vinter, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2015 Støtteapparat, Økonomi,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget Fra åpningsseremonien i Mini World Cup med 3.100 tilskuere og nasjonalsanger Høydepunkter: Vellykket med årskullslag for 99 og 98 med overraskende

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2013

Moss Fotballklubb Årsberetning 2013 Moss Fotballklubb Årsberetning 2013 Innholdsfortegnelse Agenda for årsmøtet... 3 1. Styrets årsberetning for 2013... 4 1.1 Styrets sammensetning i 2013... 4 1.2 Styrets beretning... 4 1.3 Moss Fotballklubbs

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2011. [Oppdatert versjon - 29.02.2012]

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2011. [Oppdatert versjon - 29.02.2012] Moss Fotballklubb Årsberetning 2011 [Oppdatert versjon - 29.02.2012] Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2011... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2011... 4 2.2 Styrets

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

TOPPFOTBALLENS ÅRSBERETNING 2013

TOPPFOTBALLENS ÅRSBERETNING 2013 TOPPFOTBALLENS ÅRSBERETNING 2013 1. TOPPFOTBALLENS STYRE Leder: Styremedlemmer: Trond Tostrup Tor R. Jensen Roar Norheim Larsen Inger Andersen Arild Nygård Svein Erik Gevelt Kenneth Karlsen har vært sportslig

Detaljer

Alltid alt for laget. Landslaget Menn U19 Veien mot VM 2017 Oppsummering Polishcup 2017

Alltid alt for laget. Landslaget Menn U19 Veien mot VM 2017 Oppsummering Polishcup 2017 Alltid alt for laget Landslaget Menn U19 Veien mot VM 2017 Oppsummering Polishcup 2017 Fredrik Sundell 1999 BSK Thomas Bøgle 1998 Fredrikstad Brage Harby 1998 Freidig Jonathan Moldjord 1998 Freidig Kjetil

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmøte Rælingen fotballklubb

Årsmøte Rælingen fotballklubb Årsmøte Rælingen fotballklubb Sted: Klubbhuset Marikollen Tid: 15. februar kl 18.00 AGENDA 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Samarbeid i Sund Fotballen. mellom Sund Sportsklubb og Telavåg idrettslag

Samarbeid i Sund Fotballen. mellom Sund Sportsklubb og Telavåg idrettslag Samarbeid i Sund Fotballen mellom Sund Sportsklubb og Telavåg idrettslag Sentrale spørsmål Presentasjon av Sportslig utvalg Presentasjon av Trener team Hva vil vi? Hvor vil vi?? Målsetninger?? Hvordan

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN AGENDA - GRUNNIDÉ - DAMELAG - FLINT BASIS TILBUD - FLINT UTVIDET TILBUD - FLINT RESSURSER - FLINT SPILLERE - TRENINGSLEIR - DATO - TRENINGSTIDER

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Styrets oppsummering Det har vært avholdt 11 styremøter i løpet av 2016. Styrets sammensetning har vært; Leder: Leif Brandeggen Nestleder: Janne Haugen Styremedlem:

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

ÅRSHJUL FOR G03 2014

ÅRSHJUL FOR G03 2014 ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014 LAG: SKRIM G03 LAGLEDER: Hanne Lindh FORELDREKONTAKT: Knut Almås TRENER: Vebjørn Engerud, Bjørn Johannessen og Svein Tore Bråthen ANTALL SPILLERE: 25 ÅRSHJUL FOR G03 2014 Spillere

Detaljer

Foreldremøte for Kvik Halden FK G2002

Foreldremøte for Kvik Halden FK G2002 Foreldremøte for Kvik Halden FK G2002 Strupe, 9. november 2009 Referat (les.; kommentarer) er i rødt Agenda Foreldremøte 2008 Oppsummering 2009 Planer for 2010 Samarbeid i 2010 Diverse (les.; fritt ord

Detaljer

Foreldremøte Skeid G98.2. Mandag 6. januar 2014

Foreldremøte Skeid G98.2. Mandag 6. januar 2014 Foreldremøte Skeid G98.2 Mandag 6. januar 2014 Agenda Sportslig opplegg for 2014 treninger og treningshelg, vinterserie, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2014 Støtteapparat, Økonomi, Dugnader

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 Dette dokumentet omhandler mål, ambisjoner og treningsopplegg for Skedsmo Tiur sesongen 2015. Fokuset i denne sesongen vil være å opprettholde trivselen og fotballgleden

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

Foreldremøte for G 2002

Foreldremøte for G 2002 Foreldremøte for Onsdag 21. august 2013 21.08.2013 Foreldremøte Agenda Kort om årgangen Informasjon om Gult lag Lagsammensetning på Cup'er Evaluering Ö-bollen Ekstra dugnad til inntekt for lagskassa i

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Kolbotn G04.3

Velkommen til foreldremøte. Kolbotn G04.3 Velkommen til foreldremøte Kolbotn G04.3 Agenda Presentasjon av trenerteam, spillergruppe og foreldre. Ungdomsfotballen Sportslig opplegg Seriespill og cuper Årskalender Kommunikasjon Støtteapparat Sosialt

Detaljer

Årsrapport 2015 håndball jenter 2000 og 2001

Årsrapport 2015 håndball jenter 2000 og 2001 Årsrapport 2015 håndball jenter 2000 og 2001 Trenere Hjelpetrenere: Lagleder: Økonomiansvarlig: Dugnadsansvarlig: Foreldrekontakt/sosialansvarlig: Kenneth Røstad Christine Stokkaune tom april 2015 Emil

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Årsmøte. Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015. Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs

Årsmøte. Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015. Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs Årsmøte Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015 Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs 1 1. Godkjennelse av innkallingen Dagsorden 2. Valg avmøteleder, sekretær og to representanter til å underskrive

Detaljer

Foreldremøte April 2013

Foreldremøte April 2013 Foreldremøte April 2013 10. April 2013 emblemg04@gmail.com Agenda 1. Sammenslåing - hensikt og utfordringer 2. Trenere og oppmenn 3. Treninger og spillerutvikling 4. FairPlay - på trening og kamp 5. Sesongaktiviteter

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER ÅRETS FORBILDE KANDIDATER 2017 Kriterier Årets forbilde er en pris på lik linje med verdiprisen, men den er rettet mot ungdommen i bygda. Årets forbilde er ikke prestasjonsbasert, men skal gå på at personen

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Mandag 23/1 - Vassbonn Skole Kolbotn G04.1

Velkommen til foreldremøte. Mandag 23/1 - Vassbonn Skole Kolbotn G04.1 Velkommen til foreldremøte Mandag 23/1 - Vassbonn Skole Kolbotn G04.1 Agenda Presentasjon av trenerteam, spillergruppe og foreldre. Ungdomsfotballen Sportslig opplegg Seriespill og cuper Årskalender Kommunikasjon

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Spillere Vi er så heldige at vi har beholdt alle være spillere fra tidligere. I tillegg begynte Heine i fjor vinter og har vært med hele sesongen. Etter sommerferien

Detaljer

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 G13-1 Guttene har vært med på følgende i 2015 1. Bergen Fotballfestival: 1. plass 2. Åsane Cup: 1. plass 3. Adidas Cup: 1/16-finale 4. Dana Cup: 1/16-finale A-sluttspill

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SESONGEN

VELKOMMEN TIL SESONGEN 2 TEKST INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 FØR AVSPARK 8 FAKTA & INFO 4. DIVISJON 9 DAGENS SPILELRPROFIL 10 SPONSORER SESONGEN 2010 12 3 VELKOMMEN Styret i Vanvik IL Fotballavdelingen ønsker

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 Håndballen i Hegra har hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine dager i

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

Referat fra foreldremøte Furnes G14 (født 2003)

Referat fra foreldremøte Furnes G14 (født 2003) Referat fra foreldremøte Furnes G14 (født 2003) Tid: Mandag 30. januar kl 18 til 20. Sted: Hullemannstallen, meget bra oppmøte. 1. Info fra trenerteamet a) Oppsummering sesongen. Se vedlegg b) Treningsopplegg

Detaljer

Det vises til tidligere utsendt innbydelse til Vårcup sesongen 2016 i regi av Sarpsborg Fotballklubb for jenter og gutter født 2002 og 2003.

Det vises til tidligere utsendt innbydelse til Vårcup sesongen 2016 i regi av Sarpsborg Fotballklubb for jenter og gutter født 2002 og 2003. Velkommen til årets vårcup! Sarpsborg Fotballklubb takker for påmeldingen og ønsker lykke til i gruppespillet. Vi minner om at lagledere til oppsatte hjemmelag er ansvarlig for å booke dato og tid for

Detaljer

Hå ndbållåvdelingens beretning 2015

Hå ndbållåvdelingens beretning 2015 Hå ndbållåvdelingens beretning 2015 Håndballstyret: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlem arrangement Styremedlem oppstartsansvarlig Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: I tillegg til styret: Dommerkontakt:

Detaljer

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig

NORDSTRAND IF G2001. Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig NORDSTRAND IF G2001 Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig, best mulig Nordstrand G2001 1 år siden sammenslåingen, fra små lag til kull: Klubben stilte med bane og utstyr. Føringen ifra klubben, var

Detaljer

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012 Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30 Saksliste 1. Åpning kl. 18.30 2. Godkjenning av representanter 3. Godkjenning av dagsorden 4. Valg av dirigent og referent 5.

Detaljer

Foreldremøte. Tertnes G04-Titan 29.01.2015

Foreldremøte. Tertnes G04-Titan 29.01.2015 Foreldremøte Tertnes G04-Titan 29.01.2015 Agenda Spillergruppen, trenere/lagleder Klubbhåndbok - Kvalitetsklubb Differensiering Hospitering Serien 2015 Overbyggingslag 2004 årsklasse Cup plan 2015 Sosiale

Detaljer