Moss Fotballklubb Årsberetning 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moss Fotballklubb Årsberetning 2012"

Transkript

1 Moss Fotballklubb Årsberetning 2012

2 Forsidebilde: A-laget etter den viktige 5-1-seieren mot Østsiden i årets siste bortekamp. (Foto: Alvin Holm) Side 2

3 Innholdsfortegnelse Agenda for årsmøtet Styrets årsberetning for Styrets sammensetning i Styrets beretning Moss Fotballklubbs sponsorer i Arrangement Moss Fotballklubbs hjemmeside mossfk.no i Sportslig oppsummering A-laget Statistikk A-laget Sportslig oppsummering Rekruttlaget (Moss 2) Sportslig oppsummering Junior Elite Sportslig oppsummering Gutt 16 Elite Årsberetning for Yngres avdeling Styret i Yngres avdeling Kommentarer til 2012-sesongen Oppsummering for G-15 (1997) Oppsummering for G-14 (1998) Oppsummering for G-13 (1999) Oppsummering for G-12 (2000) Oppsummering for G-11 (2001) Oppsummering for G-10 (2002) Oppsummering for G-9 (2003) Oppsummering for G-8 (2004) Oppsummering for G-7 (2005) Dommere Regnskap 2012 med noter og budsjett Resultatregnskap 2012 og budsjett Balanse Noter til regnskapet pr Representasjon Side 3

4 Agenda for årsmøtet Årsmøtet avholdes på klubbhuset i 3 etg. på Melløs Stadion onsdag 27. februar 2013 kl Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av desisorer, dirigent og sekretær 3. Årsberetninger 4. Regnskap m/revisors og kontrollkomiteens beretninger 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse av kontingent 7. Budsjett 8. Valg 9. Ansette revisor Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmerett. Side 4

5 1. Styrets årsberetning for Styrets sammensetning i 2012 Styret i Moss Fotballklubb hadde følgende sammensetning etter valget i februar 2012 fram til ekstraordinært valg i september 2012: Leder: Nestleder: Leder Yngres: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Geir Henæs Thomas Thorkildsen Martin Mikalsen Unn Bøhm Tveito Trond Andersen Fredrik Scheinert Irene Bakke Knut Hovland Styret i Moss Fotballklubb hadde følgende sammensetning etter ekstraordinært valg i september 2012: Leder: Nestleder: Leder Yngres: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Thomas Thorkildsen Trond Andersen Martin Mikalsen Unn Bøhm Tveito Fredrik Scheinert Helle Enerhaugen Knut Hovland Side 5

6 1.2 Styrets beretning Om klubben Moss Fotballklubb er en fotballklubb beliggende i Moss. Klubben har ingen kvinnelige ansatte, mens styret har to kvinnelige medlemmer. Dens virksomhet anses ikke å forurense eller ha andre negative påvirkning på det det ytre miljø Budsjettet for 2012 På årsmøte i februar 2012 ble det opplyst at budsjettet var kuttet så mye det var mulig i forhold til å drive på et forsvarlig nivå i 2. divisjon. Det ble opplyst at utgiftene var budsjettert på et nivå man hadde kontroll på, og at inntektene var basert på en bedre sportslig sesong enn i 2011 Det var spesielt sponsorinntekter som måtte økes i Økonomi og oppfølging av denne i 2012 Styret i klubben så tidlig at det ville bli svikt i budsjetterte inntekter og varslet et underskudd dersom man ikke økte inntektene. Svikten kom i hovedsak på postene billettinntekter og sponsorinntekter. Sportslig gikk det dårligere enn forventet, og dette medførte at det var vanskelig å øke sponsorinntektene så mye som budsjettert. Moss FK AS har ligget dødt gjennom hele perioden, og all aktivitet har vært gjennom klubben. Kostnader i 2012 Etter å ha kuttet kostnadene betydelig igjennom flere år var det klart at utgiftene var mye mer forutsigbare i Det å kutte betydelig i mange år, setter sine spor, og klubben havner med et etterslep på noe områder. Dette gjelder blant annet på utstyrssiden. Inntekter i 2012 Inntektene for 2012 svikter på to tydelige områder. Sponsor og billettinntekter. Begge postene må sees i sammenheng med den sportslige utviklingen som klubben hadde som gjorde at det kom færre enn forventet på kamp og at sponsormarkedet ble vanskeligere. Samtidig som vi ikke nådde budsjett på sponsorposten klarte vi å få bedret resultat på denne posten fra Sponsorarbeidet i klubben har vært drevet igjennom markedsutvalget. Det er nå laget en langsiktig markedsplan som tar utgangspunkt i dagens situasjon og som utvikles videre. For å kunne gjennomføre et godt markedsarbeid, er vi helt avhengig av innleide ressurser som kan koordinere og gjennomføre markedsaktiviteter. I løpet av 2013 vil vi se markedsplanen i praksis med at vi igjen kommer gang med markedsaktiviteter. Fortsatt drift og budsjettet for 2013 Klubbens egenkapital er tapt og negativ med kr Dette er en betydelig forverring fra Årsresultatet i klubben viser et negativt resultat på I dette resultatet er det hensyntatt en belastning for merverdiavgift på knyttet til sponsorinntekter som ble overført klubben i Regnskapsteknisk sett lå dette som en fordring mot Moss FK AS, men i dette selskapet ligger det ikke lenger noen verdier. I tillegg har klubben ryddet ytterligere i medlemsmassen og har satt av ca. kr i tap for ikke innbetalt kontingenter og egenandeler. Egenkapitalen har også blitt redusert med ytterligere kr Dette er poster som skulle vært tatt i 2011 regnskapet. Dette skyldes i all hovedsak misforståelser rundt forståelsen av avtaler som ble gjort i forbindelse med gaver og gjeldsettergivelse i Styret beklager dette forholdet, men mener det er riktig å føre posten direkte mot egenkapitalen. Side 6

7 Budsjettet for 2013 er satt opp med et overskudd på kr I posten kortsiktig gjeld er bokført ca. kr i forskudd sponsoravtaler for Dette betyr at klubben skal dekke inn denne ved inntektsføring for regnskapet i Klubben vil også engasjere en person i et prosjekt for å koordinere oppgaver samt øke aktiviteten spesielt for Yngres avdeling. Styret ser at det er vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift, da kortsiktig forfalt gjeld vesentlig overstiger midler/eiendeler, samt at egenkapitalen er betydelig negativ. Styret vil derfor jobbe aktivt med å få til avtaler med kreditorer for å kunne betjene gjelden og sikre et forsvarlig grunnlag for videre drift. Styret mener at det i dag er forsvarlig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn, men vil løpende vurdere om det er grunnlag for fortsatt drift i forbindelse med sitt arbeid med å gjøre avtaler med kreditorer og sørge for forsvarlig drift i Tanker om kommende sesong Sportslig sett var 2012 en dårlig sesong for klubben. Vi er på ingen måte fornøyd med de sportslige resultater som ble resultatet og det er gjort grep i forhold til å bedre dette i A-laget kom på en 10. plass (som året før) og det ble nedrykk på både rekruttlaget og juniorlaget. Det blir viktig å snu resultatene på sport og vi håper å se resultater på dette i Vi har stor tro på både trenere og spillere i elitegruppen og har stor tro på at det skal bli en bedre sesong sportslig sett enn det 2012 ble. Styret mener at det i 2013 igjen må bli en ansatt administrasjon for Moss Fotballklubb. Det er ikke mulig å drive Moss Fotballklubb på dagens nivå uten at vi har ansatte i administrasjonen. Det er i budsjettet for 2013 satt av midler til en prosjektstilling på ca. 50 % i store deler av året. Styret mener at denne stillingen bør besittes snarest og hovedfokuset for den ansatte må være breddedel og organisasjonsarbeid. Moss Fotballklubb skal være en ambisiøs klubb som ønsker seg oppover i seriesystemet, men er klar over at det tar tid å bygge opp klubben fra det nivået vi er på i dag. Klubben er på ingen måte økonomisk friskmeldt. Vi føler at klubben er på det kostnadsnivået den bør være, men det må fortsatt jobbes knallhardt med det inntektsbringende arbeidet. En sportslig opptur vil kunne gi et potensial for økte inntekter, men styret har ikke lagt dette til grunn i budsjettet for sesongen Deling av klubb Styret har lenge jobbet med deling av klubben i en bredde- og en elitedel. Det er lagt opp til dette i 2013 hvor disse områdene fortsatt er organisert i samme klubb. Spørsmålet om å dele Moss Fotballklubb i flere separate organisasjoner gir mange spørsmål som det er jobbet med. Det er flere utfordringer ved dette, og den som har vært den største er eierskap i klubben. Moss FK AS har rettigheter i Moss Fotballklubb og dette gjør alternativene vanskelig. I 2012 overtok Moss Fotballklubb aksjene til MFK Invest i Moss FK AS og ble således den største aksjonæren. Side 7

8 Det vil bli kalt inn til et medlemsmøte før seriestart der temaet om en eventuell deling av klubben tas opp. Sportslig I skrivende stund er A-lagsstallen på det nærmeste klar. Det har vært flere utbyttinger i stallen både på spiller- og trenersiden. Laget vil spille en helt annen type fotball enn de to siste sesongene og vi må forvente at det vil ta noe tid for å omstille spillestil. Det er ikke satt målsetning for sesongen ennå, men forventningen må ligge i en bedre tabellplassering enn i fjor. Organisering Moss FK har blitt drevet på dugnad i godt over ett år. Dette er en situasjon klubben ikke kan fortette med. For å kunne utvikle organisasjonen blir det viktig å kunne ha en ansatt som koordinere alt arbeidet som gjøres i klubben. Budsjettet for 2013 tar derfor høyde for at vi skal kunne få inn administrativ kapasitet gjennom en prosjektstilling. Det er lagt opp til to separate styrer hvor styremedlemmene sitter i utvalg sammen. Dette skal gjøre at vi til tross for en klarere deling beholder samholdet mellom elite og bredde. Utvalgene vil være: Sportslig utvalg Markedsutvalg Organisasjonsutvalg Økonomiutvalg Eksternt fra styre skal det være et omdømmeutvalg. En av de store oppgavene for 2013 vil bli organisasjon og oppgavefordeling igjennom hele klubben. Det må utarbeides planer og instrukser som er tilpasset slik Moss Fotballklubb nå er organisert nå og alle planer må oppdateres. Arbeidet er i gang og det er blant annet utarbeidet en kommunikasjonsplan for klubben. I dette arbeidet er det viktig å samle de ressurser som er rundt klubben og at klubbfølelsen kommer tilbake til alle som er interessert i Moss Fotballklubb. Vi har blant annet Eldres, damegruppe og Kråkevingen. I 2012 ble det etablert et samarbeid hvor blant annet lunsjen på Melløs blir driftet av lunsjgruppa med medlemmer fra Eldres, og vi hadde stands på kjøpesenter i samarbeid med Kråkevingen. Klubblokaler I løpet av våren 2012 flyttet Moss Fotballklubb inn i de nye klubblokalene, øverst på hovedtribunen. Vi har i 2012 ikke klart å benytte mulighetene med det nye klubbhuset. Det er flere grunner til dette men hovedgrunnen må være at vi ikke har noen ansatte i klubben slik at det ikke lenger er et naturlig samlingspunkt. Det blir viktig i 2013 og jobbe med å skape et samlingspunkt for klubben slik at det igjen blir følelse av tilhørighet og engasjement. Side 8

9 2012 ble et år uten de resultater man ønsker seg og krever av Moss FK. Vi ser alle frem mot 2013 og vil jobbe hardt for at dette skal bli et år med oppturer. På vegne av styret i Moss Fotballklubb Thomas Thorkildsen Styreleder, Moss FK Side 9

10 1.3 Moss Fotballklubbs sponsorer i 2012 GENERALPARTNER HOVEDPARTNERE PARTNERE Moss Pukkverk Stena Recycling Storm Elektro Garmin Bretun Interiør Revisjonscompagniet Multiconsult Ernst & Young 2014 Moss Hurtigruta Carglass NorProfil Råde Gravservice Skoland Rune Jørgensen AS Knut Bjerke AS Indre Østfold Reisebyrå Pizzeria Campino Brennes Auto Moss Isotem RSA Bil Moss Snap Drive Moss Stamsaas Moss Aker Solutions AF Bygg Øst Infotjenester Side 10

11 1.4 Arrangement Moss FK s Bjørn Listerud fikk det ærefulle oppdrag i høst å være kampdelegat både på kvinnenes og herrenes cupfinale. Det betyr at Bjørn var kampens øverste myndighet, og han ledet kampmøtene som ble avholdt allerede fredag. Her blir spillerdrakter sjekket vedrørende reklame, pyrotekniske regler gjennomgått, kamprapporter, baller og innbytterbenker sjekket, merking av banen og plassering av pressen blir gjennomgått. I og med at Bjørn deltok på begge kampene og bankettene, var han fullt engasjert hele helgen. Etter kampene skal han gi rapport tilbake til arrangementsansvarlig i NFF om hva som var både positivt og negativt. Vi gratulerer Bjørn med det ærefulle oppdraget han ble tildelt av NFF. Rent arrangementsmessig ble ikke sesongen slik vi hadde ønsket. Det var vanskelig å få med seg frivillige til å påta seg oppgaver samt at vi på flere kamper ikke klarte å stille med ballhentere. Vi håper sesongen 2013 blir mye bedre både sportslig og arrangementsmessig. 1.5 Moss Fotballklubbs hjemmeside mossfk.no i 2012 På nettet er MFK fortsatt i en særstilling blant klubbene på vårt nivå. I desember ble vi kåret til norsk fotballs 4. beste nettside for tredje år på rad igjen kun slått av tre lag fra Tippeligaen (Brann, Rosenborg, Viking). Topp 100 er en årlig kåring og omfatter nettsidene til alle norske fotballklubber, og i sin begrunnelse sa juryen følgende om mossfk.no: «Moss Fotballklubb er fortsatt blant de beste til å lage nettsider. Har alt man trenger på plass, er godt oppdaterte og har et nettsted det er lett å finne frem i.» Moss FK kan nå se tilbake på følgende plasseringer i kåringen: plass plass plass plass plass plass plass plass Også i år er det naturlig å fremheve innsatsen til Alvin Holm som på frivillig basis fortsetter å legge ut artikler, bilder og videosnutter fra alle nivåer i klubben. I tillegg vil jeg få takke Vianett som er vår samarbeidspartner på den tekniske siden Klaus H. Hansen Redaktør for mossfk.no Side 11

12 1.6 Sportslig oppsummering A-laget A-laget endte på en 10. plass i Fair Play Ligaen avdeling 4 Tabellen etter endt sesong så slik ut: Side 12

13 Evaluering av sesongen: På bakgrunn av prestasjonene i 2011 ble det blinket ut to klare forbedringsområder foran 2012; 1. Disiplin Med 56 gule kort i 2011 lå det et stort forbedringspotensial i disiplin. Med bedre disiplin vil man spesielt på høsten også kunne stille jevnere/sterkere lag. Det høye antallet advarsler har delvis skyldtes mangel på fysisk kapasitet, at spillerne har vært ukomfortable med krav innenfor spillemåten (ofte høyt press) og ikke minst generell frustrasjon over tilstanden bød på en reduksjon på rundt 15 gule kort, noe som fortsatt er for mye. 2. Strategi på bortebane I 2011 hadde vi poengfangst som et opprykkslag på hjemmebane og som et nedrykkslag på bortebane. Min filosofi har vært å rendyrke en spillemåte i og i størst mulig grad være opptatt av eget spill både hjemme og borte. Dette valgte vi å endre på foran årets sesong. Det ble brukt mer tid på å forberede laget på å kunne spille med en 'gjerrigere' tilnærming, med tanke på bortekamper spesielt. I 2012 byttet vi bort to hjemmekamper med ytterligere to bortekamper, men har likevel en bedre bortestatistikk og færre innslupne mål. Spillergruppa satt selv målsetningen om opprykk i 2011 etter en grundig prosess. Jeg følte ikke behov for å gjøre samme øvelsen foran 2012 og gikk derfor inn og 'påla' gruppen målsetningen om opprykk. Hvorvidt dette var klok ledelse eller ikke kan man diskutere. Det var delvis ment som en håndsrekning til gruppa at jeg som leder 'tok ansvar' for målsetningen, samtidig som dette er et uttrykk for MFKs største utfordring: Vi føler at historien og omgivelsene forventer dette av oss selv om det finnes aldri så mange grunner for at en slik målsetning foreløpig ikke har vært realistisk etter nedrykket i For at det igjen skal kunne bli realistisk må viktige rammebetingelser rundt laget på plass. Det gjelder treningsfasiliteter sommer som vinter, garderober, støttefunksjoner både på materiell, utstyr og medisinsk behandling osv. Ingen umulighet å få til, men krever tålmodighet og standhaftighet - over tid. Tor Thodesen, Side 13

14 1.7 Statistikk A-laget Kamper per spiller Nedenfor følger en oversikt, som viser hvor mange kamper de enkelte spillere har hatt på Moss FK `s A - lag, i inneværende sesong. A - laget har spilt 39 kamper, fordelt på: Serie=26, Cup=2, Privat=11. Målforskjellen ble: (Serie 43-46, Cup 3-6, Priv ). Serie Cup Privat Totalt Spiller Kamper Mål Kamper Mål Kamper Mål Kamper Mål i år. Pr.utg.12 i år. Thømt Jensen Martin Eikum Andreas Bergersen Jonas Klausen Thomas Johannessen Henning Ohlsson M arcus Gjestrumbakken M arius Simonsen Halvard Lien Stensrud Næss Fabien Shabani Agim Fredriksen Jon Andre M uiruri John M Edelsten Vegard M ehrez Johnatan Furuseth Petter Vik Flakstad Ole Henrik Ludvigsen Leon Dokland Henriksen M arius Andersen Jesper Heia Niclas Grønstad M arcus Hassan Abdi Odillon Kashama M oen Tor Erik Nilsen Lasse Kirkerød Pål Hafsmo M ats H Gonzales Bastian Bretun Christian A Camara M axy M Dyrseth M ads Flemming Kent Gustavsen Daniel Henæs Kristoffer Hægland M ats Johnsen Patrick M ukaber Sabah Svartberg Fredrik T Side 14

15 Seriekamper Side 15

16 Norgesmesterskapet (Cup) 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde Kvart- Finale Semifinale Finale Nr Moss FK. Elverum Sarpsborg Mål Resultat: 0-0 (2-0 eeo) Eikum Andreas 1 1 Kirkerød Pål Heia Niclas 1 Lien Simonsen Halvard 1 1 Ohlsson Marcus 1 1 Shabani Agim 1 1 Thømt Jensen Martin 1 1 Gjestrumbakken Marius Grønstad Markus Henriksen Marius 1 1 Johannessen Henning Mehrez Jonathan 1 Muiruri John 1 1 Stensrud Ness Fabian 1 1 Fredriksen Jon Andre 1 Bergersen Jonas 1 Edelseten Vegard 1 Flakstad Vik Ole Henr Furuseth Petter Kashama Odillon Klausen Thomas Bretun Christian A 1 Tilskuerantall: Side 16

17 Privatkamper 2012 Moss FK. Strømmen Sprint/Jeløy Spartak Nalchik Ørn Horten Sarpsborg Fram Tønsberg Elverum Sandefjord Skeid Tønsberg Privatkamper Nr. Resultat: Mål Eikum Andreas Kirkerød Pål = innb. 13 Heia Niclas = gult k. 6 Lien Simonsen Halvard = rødt k. 24 Ohlsson Marcus = mål 5 Shabani Agim Thømt Jensen Martin Gjestrumbakken Marius Grønstad Markus Henriksen Marius Johannessen Henning Mehrez Jonathan Muiruri John Stensrud Ness Fabian Fredriksen Jon Andre Bergersen Jonas Edelseten Vegard Flakstad Vik Ole Henr Furuseth Petter Kashama Odillon Klausen Thomas Dyrseth Mads 1 Hassan Abdi 1 Andersen Jesper Camara Maxy M`Bandy 1 Hafsmo Mats Henrik 1 1 Gonzales Bastian 1 1 Flemminf Kent 1 Gustavsen Daniel 1 Dokland Ludvigsen Leon Hægland Mats 1 Svartberg Tonholt Fredr 1 Mukaber Sabah (lån) 1 Side 17

18 1.8 Sportslig oppsummering Rekruttlaget (Moss 2) Spillerstall Moss FK 2 har i år bestått av spillere i fra G16/Junior og A-laget. I denne sesongen så er det benyttet 65 forskjellige spillere. Trenere Trener- og støtteapparat for sesongen 2012 har bestått av følgende personer: Tor Thodesen (Hovedtrener A-lag) Petter Furuseth (Trener A-lag) Clas Guttulsrød (Keepertrener A-lag) Håkon Johansen (Trener Junior Elite) Kim Andersen (Hovedtrener G97) Terje Henriksen (Materialforvalter) Kjell Rune Andreassen (Lagleder) Årets sesong Årets 4 divisjon bestod av 26 kamper. Her ble det i alt 18 tap, 3 uavgjort og 5 seire. Seirene kom i følgende kamper: 8-2 borte mot HSV (Runde 1) 9-5 hjemme mot Mysen (Runde 2) 9-2 hjemme mot Tistedalen (Runde 4) 3-2 hjemme mot Torp (Runde 13) 7-4 hjemme mot HSV (Runde 14) Topp tre målscorere: 1. Ole Henrik Flekstad Vik (13 mål, 7 kamper, 1,86 pr. kamp) 2. Tim Reinback (7 mål, 12 kamper, 0,86 pr. kamp) 3. Leon Dokland Ludvigsen (5 mål, 14 kamper, 0,36 pr. kamp) Side 18

19 Her viser en liste over de 11 som hadde mest spilletid i 2012 sesongen (Antall kamper og snitt i minutt pr. kamp i parentes): 1. Mats Henrik Hafsmo (19, 76) 2. Pål Andre Kirkerød (16, 87) 3. Dennis Enerhaugen (15, 83) 4. Leon Dokland Ludvigsen (14, 85) 5. Jesper Andersen (12, 81) 6. Jonathan Mehrez (11, 88) 7. Tim Reinback (12, 80) 8. John M. Muiruri (10, 82) 9. Kristoffer Henæs (11, 72) 10. Simen Nymark (12, 63) 11. Vegard Edelsteen (9, 80) Kort oppsummering av 2012-sesongen Sesongen åpnet over all forventning med 17-7 i målforskjell på de to første kampene. Vi går på et knepent tap mot Rakkestad i 3 runde, men slår tilbake med 9-2 over Tistedalen hjemme i 4 runde. Etter dette så går vi på et tap og spiller uavgjort borte mot Kvik Halden. I runde 7 blir vi knust av Borgar borte med Sesongen virker å bli preget etter dette og vi klarer aldri å komme opp på det nivået vi hadde i de første kampene. Sesongen ender dermed med nedrykk og spill i 5. divisjon for 2013-sesongen. Side 19

20 1.9 Sportslig oppsummering Junior Elite Juniorstallen 2012 bestod av spillere rekruttert fra egen ungdomsavdeling. Vi jobbet med å hente noen spillere utenfra, som ville forsterket laget, men samarbeidsklima i Mosseregionen er ikke av det beste. I tillegg mistet vi to av våre beste spillere til Sarpsborg 08 i ukene før seriestart, noe som førte til litt skriverier i pressen på godt og vondt. Vi viste vi ville få det ganske tøft, selv om vi spilte jevnt med de fleste lagene i treningskampene. Laget fikk en meget god start ved å slå «naboen» Sarpsborg 08 i den første kampen, og vi tok jevnt og trutt med poeng på vårsesongen. Vi merket likevel at vi måtte ha med alle de beste spillerne, og vi måtte i tillegg ha både fysisk og litt psykisk overskudd for å sloss om poeng, i alle kamper den våren. Og marginene var små. Vi var gode fremover, men defensivt var det til tider lekkasje i laget. Vårsesongen var faktisk meget god, når vi ser på hvilke lag vi spilte mot. Vi plasserte oss midt på tabellen og hadde litt trua inn mot høstsesongen. I sommerpausen var laget i Skagen og vant 1. div for juniorlag. Vi stilte ikke i eliteklassen fordi vi ville øke muligheten for å vinne, samle overskudd og være litt sosiale inn mot en tøff høst. Høstsesongen ble likevel et lite mareritt. A-laget til MFK var meget skadeutsatt, så vi måtte dekke både junior interkrets og 4. div.-spill for MFK. Det førte til to kamper i uken og litt for stor belastning på juniorgutta både psykisk og fysisk. Det ble tap i begge leire, og da sank gleden og motivasjonen for spillerne. Og det endte som det måtte: nedrykk for juniorlaget og nedrykk for 4 divisjon. Det er verdt å notere seg at interkretsserien består av mange regionslag. Så sett i lys av det, gjorde våre juniorgutter en god innats. Regionslagene spilte til tider meget god fotball, og våre spillere fikk ofte en aha-opplevelse om hvilket nivå motstanderne til tider hadde. Dette viser at om MFK skal hevde seg i en evt. kommende interkretsserie, må vi samarbeide med de øvrige lagene i Mosseregionen. Et slikt samarbeid for å få til et slagkraftig juniorlag vil være viktig for å rekruttere og utvikle spillere som MFK kan bygge sitt A-lag på. Trenerne vil takke spillere, støtteapparat og foreldregruppe for en god sesong i Lykke til med sesong og opprykk for 2013! Roar Breivik Trener MFK Junior Elite Side 20

21 1.10 Sportslig oppsummering Gutt 16 Elite Lagledere: Hovedtrener Dag Grønstad Ass.trener Markus Grønstad Matris Bent Melleby Oppmann Lars Norsted Spillere: Jonas Grønstad, Jørgen Agnalt Nilsen, Patrick Johnsen, Jens Norsted, Preben Enerhaugen, Ulrik Steen, Ole Pedersen, Sondre Roos, Andreas Melleby, Alexander Bjørnvåg, Erik Andre Kristiansen, Oskar Leknes, Dildar Panawandi, Mads Gundersen, Alexander Andresen, William Skinnarland, Edward L. Race, Dennis Dokland, Kasper Pedersen, Mathias Karlsen Oppsummering av sesongen 2012 Sesongen ble påbegynt i november/desember 2011 med kartlegging og samling av spillergruppe. Oppstart begynte vi med i januar og vi telte da en tropp på ca. 20 mann. En tøft sesong lå foran oss hvor vi skulle delta i G16 Interkretsserien for Østlandet som kanskje er en av landet tøffeste serier for 16 åringer. Målet vårt for denne sesongen skulle være å forsøke å berge plassen for å sikre fremtidig deltakelse i G16 interkrets. Som en viktig del av oppkjøringen hadde vi planlagt treningsleir i Tyrkia i februar. Laget hadde en fantastisk uke i Side hvor vi gjennomførte to økter om dagen og avsluttet uka med å spille to treningskamper. Motstander var det tyrkiske laget Evrenseki og Gjerdrum fra Norge, og vi vant begge kampene med til tider utrolig godt spill. Side 21

22 Interkretsen startet i mars og vi varierte en del i begynnelsen men frem til sommerferien hadde vi funnet stabilitet og vi kunne senke skuldrene med å ligge på foreløpig trygg grunn på tabellen. Andre halvdel av serien startet opp igjen i august og vi var spente om vi kunne klare å fortsette der vi slapp før ferien. Det var tett mellom plassene på nedre halvdel av tabellen og det var viktig å ta poeng i alle kamper for vår del utover høsten hvis vi skulle klare målet for sesongen. En utrolig sterk høstsesong av gutta gjorde at Moss FK igjen hadde klart den utrolige sterke prestasjonen nemlig å berge plassen i interkretsserien, og det må en meget overbevisende måte. Ingen tvil om at 96 årgangen til Moss FK er av solid karakter og bør tas vare på fremover. Vi endte på en meget sterk 8 plass av totalt 14 lag med hele 35 poeng. Laget har også deltatt i begge innendørsturneringene i Mossehallen, BDO Cup og DNB Cup, i tillegg var vi med i Oppsal Elite cup i mars hvor vi fikk brynet oss mot meget god interkretsmotstand. I NM for G16 møtte vi Bærums Verk borte og vant 1-0. i andre runde tapte vi borte mot Follo. Årets Skaw Cup var vi påmeldt i eliteklassen og skulle der møte Aalborg, FC Fyn og Manglerud/Star. Vi gjennomførte en av våre beste kamper som endte 1-1 mot et meget sterkt Aalborg lag som til slutt vant hele turneringen, kampen mot FC Fyn var også en meg et god kamp av oss som også endte uavgjort. Manglerud/Star hadde vi slått i interkretsserien i juni men denne gangen tapte vi på en dag som ingen ting fungerte. Mange 96-spillere fikk også sin senior-debut i 2012 hvor de spilte en rekke kamper for rekruttlaget i 4 divisjon. En stor og tøff utfordring som de klarte utrolig bra. Noen fikk også trene med A-laget på slutten av sesongen. Dag A. Grønstad Hovedtrener Side 22

23 2. Årsberetning for Yngres avdeling 2.1 Styret i Yngres avdeling Styrets sammensetning i 2012: Leder: Martin Mikalsen Styremedlem: Bent Melleby Styremedlem: Helle Enerhaugen erstattet av Heidi Bretun Styremedlem: Lars Norsted Styremedlem: Aina Nordby Styret har avholdt 8 styremøter. 2.2 Kommentarer til 2012-sesongen 2012-sesongen har som forrige sesong vært spesiell og tung. Svak økonomi og mangel på administrasjon har til tider dessverre har vært mer i fokus enn sport. All tid som brukes av styremedlemmene skjer helt frivillig og på fritiden. Styret driver en Yngres avdeling med ca. 225 spillere ved siden av full jobb alle. Dette er både tidkrevende og til tider en umulig oppgave, men alle sammen har stått på og gjort så godt de har kunnet. Vi opplever også de nye lokalene våre som et sted som er vanskelig og utilgjengelig for våre trenere, spillere og medlemmer generelt. Vi håper at fotballklubben ser dette og at det jobbes med å få inn en person som kan gjøre administrative oppgaver på dagtid. Til tross for utfordringene innenfor økonomi og administrasjon kan Yngres avdeling vise til fine prestasjoner. Dette er et resultat av det målrettede arbeidet som har pågått i mange år: MFK har vært representert på kretslag og by/sonelag. 98-laget ble nummer to i kretsserien. 96-laget gjorde en meget god innsats i interkretsserien. Skaw Cup ble igjen en suksess. Vi kan vise til mange gode sportslige resultater, med blant annet seier til juniorlaget for fjerde året på rad! Uken i Danmark styrker helt klart samholdet i klubben. Dette har vært svært viktig for klubben i det vanskelige året vi nå har lagt bak oss. MFK er gode ambassadører for Moss i Skagen. Vi har hatt 17 lag i aksjon i 2012-sesongen. Det er mange dugnadsoppgaver gjennom en lang sesong. Hjemmekamper for A-laget og BDO Cup kan trekkes fram her. Styret i Yngres avdeling vil takke alle som har bidratt i dette arbeidet. Styret vil også takke alle trenere og frivillige rundt lagene som har bidratt med en flott innsats i året som har gått. Dere har gjort en fantastisk jobb! Vi vil også få takke våre samarbeidspartnere for meget god og viktig støtte i Vi gratulerer alle lag med innsatsen gjennom hele sesongen. For øvrig viser vi til fyldige rapporter fra hvert enkelt lag i resten av årsberetningens. Styret i Yngres avdeling, Side 23

24 2.3 Oppsummering for G-15 (1997) Trenere og lagledelse: Trener: Eirik Amundsen Trener: Jonathan Mehres Lagleder: Siri Ellingsen Lagleder: Tommy Olsen Spillere: Henrik Wensell (keeper), Remi Grini, Kevin Havig, Ole Martin Lofstad Hansen, Anders Pettersen (sluttet etter sommeren), Emil Telstad, Mathias Telstad, Mikkel Jensen, Sivert Kristiansen, Victor Baugh Olsen, Kristian Ellingsen, Theodor Kildahl Kjølle (sluttet etter sommeren), Magnus Bjerke Trygve Markussen (sluttet etter sommeren), Arlind Rexha, Henrik Dahl, Christoffer Szwarc, Marcus Johnsen, Edvard Sandnes, Patrick Sandberg, Christopher Bredahl, Tobias Hænes, Anderson De Paiva Silva Cuper/turneringer MFK Cup i Mossehallen Sprint/Jeløy Cup i Mossehallen Treningsleir på Melløs Vår Cupen. (Finale mot Sprint/Jeløy Lørdag på Østsiden stadion) SKAW Cup 2012 Nådde G15 KM A sluttspill (endte på 3. plass der) Ungdomstreffen (Kretsmesterskap innendørs 5'er fotball i Østfoldhallen ) AFK Cup (Innendørscup i Askimhallen ) Seriespill 1 lag i KM G-15 avd lag i KM A høst G-15 Sportslig oppsummering Gruppen har hatt god utvikling og har tatt store steg siden forrige sesong. Laget endte på 3. plass på tabellen i både KM avd. 2 og KM A høst. Hospitering Det ble praktisert hospitering opp til 96-laget for de beste spillerne gjennom hele sesongen. Sosialt Gruppen hadde avslutning med paintball og pizza på Våler aktivitetssenter. Erik Sandnes Oppmann 2013 Side 24

25 2.4 Oppsummering for G-14 (1998) Gutta gikk rett over fra avsluttet sesong til en ny oppkjøring. Trente bra frem til desember, da gutta fikk etterlengtet ferie. I denne perioden var en del av gutta med på en elite turnering i regi av Odd Grenland i Skien. Spilte mye god fotball og bodde meget bra. Denne turen ble finansiert av sponsorer, her bidro Kiwanis med en betydelig sum, takk til dem. Resten av vinteren hadde vi opp mot 6 aktiviteter i perioder, men lå mest på 5 lagsaktiviteter. Hadde fin progresjon igjennom vinteren, individuelt og kollektivt. Deltok på begge innendørs cupene i Mossehallen og det ble seier i begge 2. Hadde 2 lag i begge cupene som viste glimrende innsats og ferdigheter. Treningskamper gjennom vinteren hadde vi mange av mot god motstand. Vi deltok også på Netcom cup, elite turnering på Notodden hvor vi klarte oss godt. Viste at vi kunne spille jevnt med de beste lagene og hadde meget godt utbytte av dette. Deltok også i Adidas cup og der endte vi i en 8 dels finale hvor vi tapte mot Strømsgodset i Drammen. Vi lå under 3-0, men tapte til slutt 4-3 etter at vi misset på straffe og en del andre store muligheter. Seriespillet før ferien var preget av mye godt spill og noen utfordringer, spesielt defensivt. Sommerens store greie var som vanlig Skaw cup. Har viste gutta seg frem positivt i perioder, men ble også noe preget av en hendelse i den ene kampen hvor vi var klart best spillemessig, men tapte. Dette ble tatt tak i og resten av turen var flott! Høstsesongen er i gang og vi ligger meget godt an til å vinne KM. Leder 2-0 til pause mot Kvikk Halden, men taper dessverre 2-3 og Selbak vinner serien. Alt i alt en god sesong. Vi avsluttet sesongen med paintball og annen sosialaktivitet et sted i våler. Representasjon på kretslag: Haakon Haslerud, Odin Nordvåg, Tobias Heintz og Håkon Stark Totalt var vi 18 spillere sesongen Vi takker støtteapparat, foreldre og spillere for en god sesong Laglederne for MFK G-15 Side 25

26 2.5 Oppsummering for G-13 (1999) Hovedtrener: Tore Aamodt Hjelpetrenere: Thor Atle Halvorsen, Anders Thømt, Ernst Nielsen, Inge Norby Lagleder: Stein Myklebust I år som i fjor har noen spillere sluttet og noen nye har begynt. Vi har holdt oss stabilt rundt 20 spillere og ved utgangen av 2012 er vi 19 aktive spillere. I 2012 sesongen stilte vi med ett 11'er lag i KM-serien for Gutter 99. Her møtte vi mye god motstand og vi gikk dessverre ikke videre til KM sluttspill. I KM-B høst endte vi til slutt på en 10-plass. Vi har trent to ganger pr. uke gjennom hele sesongen bortsett fra en liten sommer og juleferie. Gjennom 2012 sesongen har logget alle kamper og turneringer i s2s.net. Totalt har vi spilt 45 kamper i løpet av året, 20 seriekamper, 22 cupkamper og 3 treningskamper. Totalt antall seiere: 14, Totalt antall tap: 26, Totalt antall uavgjort: 5. Mål (-Motstander): Vi har også gjennomført 73 treningsøkter. I år har MFK Gutter 99 gjort endel dugnadsjobbing for å få inn litt penger i lagskassa. Vi har gjennomført loddsalg på Rema 1000 kanalen og hjulpet til på Kaptein Rødskjegg show i Nesparken. Pengene vi har tjent har gått til nytt treningsutstyr og lommepenger til Skaw cup. Avslutning på sesongen tok vi på LaserWorld i Sarpsborg. Her koste gutta seg med LaserWorld, bowling, pizza og brus. Cup'er Årets første Cup var MFK BDO Cup 2012 den februar i Mossehallen. Vi stilte med to lag og begge gikk videre til sluttspill. Her spilte vi totalt 8 kamper. Lørdag 10. mars deltok vi med to lag i Sprint Cup i Mossehallen. Her stilte vi også med to lag, vi gikk dessverre ikke videre til gruppespill. Vi spilte totalt 6 kamper. 14. april stilte vi i Frogner Ungdomsturnering. Her tok vi oss til semifinale, men ble slått ut på cornere. Vi spilte 3 kamper denne dagen. I juli hadde vi en flott uke på Skaw cup. Vi spilte flere gode kamper og tok oss til semifinale, her ble dessverre Kvik Halden FK 1 for sterke og vi tapte 1-5. Seriekamper: Vi har deltatt med ett lag i seriesystemet i år. Laglederne for MFK G-13 Side 26

27 2.6 Oppsummering for G-12 (2000) Startet sesongen med 9-10 spillere. Sportslig litt fremgang. Vant ett par kamper i løpet av sesongen. 3-4 spillere var med for 1. gang og vi var ikke så samspilte. Da Moss Fotballklubb ikke klarte å inngå avtale med Eika, Øreåsen eller Ekholt klarer ikke Moss fotballklubb å stille lag i sesongen spillere ønsket å bli med på 99-laget, de øvrige har lagt opp/har pause. Tore Moss Oppsummering for G-11 (2001) Trenerteam Trener Trener Lagleder Kjell Ove Henriksen Ronny Jenssen Gisle Asbjørnsen Lag-/gruppesammensetning Laget består av en flott sammensveiset gjeng hvor de fleste nå har spilt sammen i 6 år. 11 av spillerne kommer fra Melløs-, 2 fra Bytårnet- og 1 fra Verket skole. Det har vært et sterkt trenerteam med høy fotball faglig kompetanse som har utviklet alle spillerne og laget. Laget er et av de beste i sin aldersgruppe og har mange talenter. Veldig positiv og fin foreldregruppe som er med på turneringer og følger opp spillerne og laget på og utenfor banen. Det er en god sosial ramme rundt laget og alle foreldrene stiller opp på dugnad. Side 27

28 Årets sesong Vi har deltatt med 1 lag i årets 7 er serie, nivå 1. Laget har utmerket seg og er et av de beste i sin aldersgruppe. Vi har deltatt i følgende turneringer 12 februar: BDO Cup Mossehallen 11 mars: Sprint Jeløy Sparebank 1 Cup, Mossehallen 17 mars: LSK Riis Bilglass Cup, Lillestrøm 22 april: Sparebank 1 Skoland Cup, Ekholt 2 juni: Kanalcupen, Horten (m/ sosialt arrangement for foreldrene på kvelden) oktober: Rema 1000 Skjærgårdscup Langesund. (Foreldre og spillere overnattet på hotell) Gisle Asbjørnsen Lagleder MFK G Oppsummering for G-10 (2002) Trener- og støtteapparat Hovedtrener: Rino Hjelkrem Assistenttrener: Jon Olsen Lagleder: Jan-Erik Tangen Foreldrekontakt: Lena Berge Martens Foreldrekontakt: Christian Clasén Sesongen 2012 Ved sesongstart var vi 21 spillere. Vi har hatt et stabilt antall spiller på vårt kull, det er fremdeles ca. 14 spillere som har vært med siden de startet 1. Klasse. Det er åtte av spillerne som går på Bytårnet skole som spiller på dette laget, noe som fører til at man knytter vennskap utover bare venner man har på skolen. Det kom også to spillere helt på slutten av året som tidligere har spilt på Eika. Disse to hadde et ønske om å prøve seg på MFK 2002 etter å ha mistet litt motivasjon i Eika og disse er fortsatt med oss. I serien var vi meldt opp med tre lag Moss Sort, Moss Gul og Moss Hvit. Resultatene var litt av hvert. Både seire, tap og uavgjort for alle lagene, men vi gjorde noen endringer etter sommerferien. Det var en spiller som flyttet til utlandet og en som plutselig sluttet, så det var noen kamper som det var litt tynt med innbyttere, dette var ikke noe problem da vi hadde kamper på forskjellig dager, siden vi lånte litt spillere fra de to andre lagene. Vi har fått sett masse fin fotball fra våre gutter og jente. Vi har prøvd å dele inn lagene slik at det har vært tre jevne lag. Vi deltok på Runar cup (2 lag) i Sandefjord, Skoland cup på Ekholt, Bendit cup (3 lag) på Ski, Pluss bank cup (2 lag) i Kristiansand. Den sistnevnte cupen var noe som vi ordnet selv, og det var 11 spillere som var med på denne cupen. Det var en fin opplevelse for både spillere, søsken og foreldre.gif cup i Gressvik. Sesongen ble rundet av med kretsens avslutningsturnering på Melløs. Side 28

29 Vi har også hatt treningskamper mot Ekholt, og vi var også med på en miniturnering på Amfibanen i en 7 er-turnering som Sprint 2002 arrangerte. Vi har brukt forskjellige lag i forhold til serie og cuper. Dette for å fremme lagfølelsen for MFK at vi er ett lag. Så er det også fint at alle får spille med alle. Vi har ikke fått prøvd oss på noen merker i år, dette er jo synd, men det er ingen spillere som har nevnt noe om dette. Får håpe vi får til merkedag i sesongen Vi hadde også en sammenkomst med grilling i Melløs parken sammen med søsken og foreldre, rett før sesongen startet. 27.oktober hadde vi serieavslutning i vestibylen på Bytårnet skole. Rino delte inn lag med foreldre og barn på samme lag der vi var delt inn i hvert vårt landslag noe som var morsomt for oss alle. Etter på gikk treneren gjennom året som har vært, så var det pølser, brus og kake som foreldrene hadde bakt. Deretter så var det utdeling av diplom og pin fra cupen på Melløs til spillerne. Vi har hatt en veldig fin sesong, med en fin spille- og foreldregruppe. Og vi gleder oss til å ta fatt på en ny sesong. Jan Erik Tangen Lagleder MFK G Oppsummering for G-9 (2003) Trenerteamet har bestått av følgende personer; Hovedtrener: Erik Holtan Hjelpetrenere: Robert Larsen, Sverre Vanvik og Bjørn Hauge Lagleder: Kjetil Andresen Ved sesongstart var vi 16 spillere. Av de opprinnelige 16 sluttet 1 i løpet av sesongen, mens 2 nye spillere er kommet inn. Dvs. vi er nå totalt 17 spillere. Det er Melløs Skole som er best representert med hele 10 spillere, mens 7 spiller går på Bytårnet skole. Vi har stort sett kjørt med 2 treningsøkter utenom seriesesongen, mens 1 trening når serien pågikk. Sett ut i fra deltakelse og tilbakemeldinger vurderes dette som et akseptabelt nivå og som gir god deltakelse / oppmøte. Det har gjennomgående vært meget godt oppmøte på våre treninger og innsatsen har vært god. I serien og turneringer har vi vært meldt på med to lag, Moss Sort og Moss Gul. Det har også her vært godt oppmøte og det har aldri vært behov for å avlyse noen kamper, verken i serie eller turneringer. Vi har benyttet et rulleringssystem på lagene der vi som regel har byttet lag etter 2-3 kamper. Vi har meget god erfaring med dette og det kommer sjelden (aldri) negative tilbakemeldinger på dette fra foreldre eller spillere. Vår vurdering er at hyppige rulleringer har resultert i at vi har fått en sammen spleiset gjeng der alle går godt overens med hverandre uavhengig av skolekrets. Side 29

30 I tillegg til seriespill har vi deltatt på 4 turneringer i tillegg til Kretsens avslutningsturnering på Melløs. Disse var SIF cup i Sarpsborg (inne), Skoland Cup på Ekholt, Torpe Cup (Sarpsborg / Fredrikstad) og Bergby romjulsturnering (inne). Resultatene har gjennomgående vært gode årgangen gjør seg ikke bort resultatmessig, noe som er hyggelig med ikke noe vi har fokusert mye på. Hovedfokuset har vært lik spilletid for alle der gode fotball-opplevelser for alle er blitt satt i sentrum. Ved laginndeling har vi lagt vekt på å ha to tilnærmet jevngode lag, samt en god fordeling av mellom spillere fra Melløs og Bytårnet skole. Spilleren har hatt en flott utvikling gjennom sesongen. Pasningsspill og kontroll over ballen er god hos de fleste. Videre har vi sett fin utvikling i samspill og bevegelse uten ball. Konklusjon: Trener, foreldre og ikke minst spillerne har hatt en spennende og hyggelig sesong, med mange gode fotballopplevelser for store og små. Stemningen har vært god innad, noe som underbygges av meget godt og stabilt oppmøte. Med dette som utgangspunkt gleder vi oss til å ta fatt på en ny sesong! Trenerteamet MFK G Oppsummering for G-8 (2004) Trenere: Lagleder: Morten Schau og Rune Larsen Thomas Markussen Trening Antallet spillere på trening har variert fra 10-17stk. Det har vært en kjerne på spillere som kommer hver gang, mens resterende er litt til og fra. Ute-trening fungerer bra med én gang pr. uke i tillegg til de ukentlige kampene når det er sesong for det. Inne-treningen i høst/vinter månedene er litt problematisk i en liten gymsal med 17 spillere på trening. Vi har fått tildelt tid på kunstgresset en dag i uken i tillegg til gymsalen, men dette er på lørdager fra 08:00, og det er svært vanskelig å få foreldrene til å stille på dette tidspunktet med spillere i denne aldersgruppen. Fotballfaglig har vi gode trenere i Morten og Rune Kamper Vi har hatt ett lag i serien, og det har nok vært på kanten i forhold til antall spillere. Vi startet med 10 spillere på våren, men vokste raskt til spillere og har på enkelte kamper vært opp til 17 stk på kamp. Da blir det lite spilletid på hver enkelt, og vi satser derfor på to lag for Spillet til gutta har det siste året utviklet seg mye, og det er moro å se både gode enkeltprestasjoner og gode lag-prestasjoner. Keyword: pasningspill Mange seire, en uavgjort og ett tap er fasit for Vi har spilt noen cuper også, bl.a. Øreåsen cup, Ekholt cup og avslutningscupen på Melløs Side 30

31 Materiell Vi er nå inne i tredje sesongen i samme draktsettet, mange begynner å bli for små for gutta, og de har for øvrig gammel reklame og sponsorer på seg. Skulle få nytt sett til sesongstart i fjor, men det lar vente på seg...! Fotballene våre er av det dårlige slaget (arvegods) og vi har heller ikke nok baller i forhold til antall spillere. Medisinbag, vester og hatter er OK. Generelt Det er god stemning i laget - gutta har det moro med både lek og litt alvor. Mange foreldre, besteforeldre og annen familie heier og skaper liv og røre på både hjemme- og borte kamper. Ikke fullt så mange å se når verv eller dugnadsjobber deles ut Thomas Markussen Lagleder MFK G Oppsummering for G-7 (2005) Trenere Kjetil Andresen, Robert Askland, Thomas Søderholm og Jon Olsen Trenergruppa har vært stabil, deltagende og samarbeidet godt. Spillere på laget Hele vårsesongen var stabil på 13 spillere, vi mistet 1 rett før sommerferien. Mot sesongslutt kom det 3 nye, som har vært stabile siden. Oppsummering av sesongen MFK G 2005 startet opp november Laget kom noen uker senere i gang enn normalt. Etter oppstartsmøte på Melløs hadde vi en 3-4 treninger på Melløs skole før jul, der det varierte litt i antall spillere, før de stabiliserte seg på 13 interesserte gutter. Hovedfokus gjennom året har vært å få inn rutiner rundt å være på trening/tilhøre et lag, komme i gang med utvikling av individuelle ferdigheter og skape en viss fotballforståelse/ forståelse for at fotball er et lagspill. Et annet mål har vært å skape et samhold rundt laget, også blant foreldrene. Det har vært viktig å informere godt, få med flest mulig foreldre rundt arrangementer, og opptre mest mulig samlet i kamper og cup`er. Vi mener vi har lykkes relativt godt med dette og har en positiv foreldregruppe rundt laget. Treninger Vi har hele sesongen holdt oss på 1 ukentlig trening. Da med en kampdag i tillegg i seriesesongen. Vi har benyttet gymsalen på Melløs skole, deretter en periode i Melløsparken, før vi fikk treningstid på Melløs. Side 31

32 Mye av treningene er basert på basisferdigheter med ball. Det er få og ofte repeterte øvelser som går på føring, mottak/medtak, pasninger og ulike type skudd/avslutninger. Det er en stor del spilløkt, som har vært benyttet til å forstå lagspillet, opptre som et lag, lære seg regler osv.. Det har også vært viktig å få inn en viss disiplin og orden på trening, da det er stor spredning i modenhet og konsentrasjonsevne i gruppa. Vi har etter vi kom ut på våren differensiert en del i både øvelse og spilldel på trening. Seriespill Vi hadde i utgangspunktet bestemt oss for 2 lag i serien for mest mulig spilletid, men med de frafall etter oppstart, samt en noe usikkerhet rundt første sesong valgte vi å bare stille 1 lag. Det var fornuftig for å samle alle, få fellesskapet på plass første året, og la alle få de samme felles opplevelsene både spillere og foresatte. Kampene har gått rimelig bra, mange målrike og jevne oppgjør, med flere seiere enn tap. Spillerne har underveis i sesongen vist at de har lært noe, og selve gjennomføring/bytter og regler har funket fint. 11 av 12 spillere har vært på opplevd å score mål, og nesten alle har fått være keeper i kamp. Deltagelse i Cup er Vi har deltatt m 2 lag i Sarpsborg FK knøtteturnering innendørs i midten av mars. Vi har deltatt med 1 lag i Skoland Cup på Ekholt i slutten av april. Vi har deltatt med 2 lag i Gressvik IF sin GIF-Cup i slutten av august Og da selvfølgelig med 1 lag i kretsens avslutningsturnering på Melløs i slutten av september. Utstyr Vi har draktsett til 13 spillere+ 2 keeperdrakter. Ikke alle er av samme type, vi benytter et par gamle typer ( bl a en puma drakt..) Vi mangler strømper i riktig størrelse til samtlige spillere, vi har bare i størrelse altfor stor. Vi har fått overtrekksdress til 13 spillere. Disse er i riktig størrelse. Vi hadde i starten fotballer som var arvegods / overskudd fra eldre lag. På høsten fikk vi eget sett med riktig antall baller. Vi har arvet en bag med kjegler og overtrekksvester, i antall som har vært Ok for oss. Vi har ikke medisinbag eller noe medisinsk utstyr. Vi har hele sesongen savnet nøkkel til utstyrsrommet på Melløs. Vi oppbevarer alt utstyr privat. Foreldregruppe/ sosiale arrangementer Vi har foruten oppstartsmøte med Martin hatt 1 foreldremøte i februar. Foreldrerepresentanter har fungert. Vi har hatt kiosken ved 1 hjemmekamp, samt dugnadsoppgaver ved avslutningsturnering. Foreldrerepresentanter har gjennomført ett sosialt arrangement bare for foresatte. Laget har hatt sommeravslutning på Løken-feltet før sommeren, og ordentlig sesongavslutning på klubbhuset etter sesongslutt. Jon Olsen Lagleder MFK G-7 Side 32

33 3. Dommere Det har i 2012-sesongen vært to aktive dommere i Moss fotballklubb. Disse dommere er følgende: Oddmund Karlsen Roy K. Nilsbakken Vi har vært på møter sammen med andre dommere i fra regionen på torsdager på Jeløy frem til sesongen startet. En deltok også på vår og høstmønstringen som er for alle dommere i fra 4. til 7. divisjon og som arrangeres hvert år. Vi har deltatt på turneringene som ble arrangert i Mossehallen i 2012 sesongen, i alt 3 turneringer på vinteren. MFK cupen og 2 Sprint cuper. Vi fikk igjen meget bra tilbakemeldinger i fra spillere og lagledere om at kvaliteten på dømmingen var generelt veldig bra. Vi har dømt mange treningskamper internt for Moss Fotballklubb. Vi har en avtale om at vi skal dømme 5 kamper hver for kr.0.- pr. kamp mot at vi får det utstyret vi trenger etter behov. Det har også i denne sesongen blitt flittig brukt av lagledere. Dette er positivt for begge parter. Det er en meget fin trening både for lagene, lagledere, trenere og dommerne i klubben. Dommerne har dømt på forskjellige nivåer i divisjonssystemet, alt i fra yngres til divisjonsdømming til assistentdommer i 4. divisjon. I og med at vi kun er 2 dommere igjen tilfredsstiller dette dessverre ikke det som trengs av antall dommere i forhold til antall yngre lag fra MFK som er med i systemet i Østfold Fotballkrets. Vi vill muligens derfor få et gebyr på kr i fra Østfold Fotballkrets. Dommere i Moss Fotballklubb setter stor pris på å samarbeide med klubben. Vi får komplett dommer og treningsutstyr av klubben og resten vil bli dekket etter behov så lenge det som er kontraktsfestet mellom oss og klubben er oppfylt av begge parter. Vi håper at det gode samarbeidet med klubben som har vært vil fortsette i Vi trenger flere rekruttdommer til klubben og jobber med å få flere rekrutteringsdommere/dommere til Moss Fotballklubb. Jeg oppfordrer lagledere til å inspirere gutte- og juniorlag til å få noen av guttene til å melde seg på dommerkurs. Moss, 9. februar 2013 Oddmund Karlsen Dommeransvarlig i MFK Side 33

34 4. Regnskap 2012 med noter og budsjett Resultatregnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Inntekter Noter: Medlemsinntekter - alle medlemmer (inkl Yngres) ordinære medlemmer (kontingent) Tilskudd Overføring fra Moss FK AS Sponsorinntekter, ordinære Sponsorinntekter, barter Billettinntekter Inntekter salg/utleie spillere Inntekter Yngres Kontingent/trening/egenandeler Yngres Egne cuper / fotballskoler Yngres Øvrige inntekter Yngres Salgsinntekter Gaver Sum inntekter Kostnader Personalkostnader sport Personalkostnader administrasjon Kjøp/leie spillere Trening, utstyr Egne arrangement Andres arrangement Kostnader salg sponsoravtaler Kostnader barter-avtaler Administrasjon Øvrige kostnader inkl yngres avdeling Avskrivning/nedskrivning Sum kostnader Driftsresultat Finansposter Ekstraordinære inntekter Årsresultat Side 34

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 [ 27.02.2015 ] Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2014... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2014... 4 2.2 Styrets beretning... 4

Detaljer

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010 Moss Fotballklubb Årsberetning 2010 Oppdatert 28.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2010... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2010... 4 2.2 Styrets beretning...

Detaljer

Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE. Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00

Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE. Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00 Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av : desisorer, dirigent og sekretær 3. Årsberetninger 4. Regnskap 01.01.01 31.12.01 m/revisors

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING 2010 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN FOTBALL TURN HOVEDFORENINGEN Tirsdag 29. mars 2011 KL. 19.00 PÅ KLUBBHUSET Side 1 ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

Detaljer

Årsmelding 2013 (uten styrets beretning)

Årsmelding 2013 (uten styrets beretning) Årsmelding 2013 (uten styrets beretning) DAGLIG LEDER HAR ORDET Kjære Brann-medlem Du har nå fått årsmeldingen fra klubben og styrets årsberetning med regnskap for 2013. Styrets årsberetning tar for seg

Detaljer

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer:

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret 2011

ÅRSBERETNING Styret 2011 ÅRSBERETNING Styret 2011 Styret har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator Barnefotball Markedsansvarlig Stig Nergård

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

ÅRSMØTE nr104 2014. Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset. Styrets beretning med regnskap. Foretaksnr. 970444254

ÅRSMØTE nr104 2014. Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset. Styrets beretning med regnskap. Foretaksnr. 970444254 ÅRSMØTE nr104 2014 Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset Styrets beretning med regnskap Foretaksnr. 970444254 ÅRSMØTE nr. 104. 2014 Onsdag 25.02.2015 kl. 19.00 i Vidarhuset DAGSORDEN I henhold til vedtektene

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem.

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem. BRØTTUM IDRETTSLAG ÅRSBERETNING 2014 HOVEDLAGET Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder Bjørn Rusten Styremedlem Hans Arne Halla Kasserer Ingen Styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL ÅRSBERETNING Fra jubileumskampen den 29. juli 2013 mellom Vålerenga Fotball og Sarpsborg 08 (resultat 5-3). ÅRSBERETNING 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 5. MARS 2014, Kl. 19.00 I VALLHALL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa Årsmøte Vear IF Fotballgruppa 31. januar 2008 Dagsorden: Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Åpning Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsberetning med lagsrapporter Kontingent

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer

Årsmelding 2014. (uten styrets årsrapport)

Årsmelding 2014. (uten styrets årsrapport) Årsmelding 2014 (uten styrets årsrapport) A-laget: 2014 var spådd til å bli en opptur, men endte med verst tenkelige utgang, nemlig nedrykk til 1. divisjon. Da laget tok fatt på forberedelsene til 2014-sesongen

Detaljer

Årsberetning. Idrettslaget. Halden Topphåndball

Årsberetning. Idrettslaget. Halden Topphåndball Årsberetning Idrettslaget Halden Topphåndball 2013 Styrets sammensetning Leder: Siri Rugaas Sekretær: Jens Kristian Borge Kasserer: Arild Skagen Sportslig leder: Petter Heide Larsen Leder rekruttering/utvikling:

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer