Årsmøteprotokoll Goddo Grendelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøteprotokoll 9.4.2014 Goddo Grendelag"

Transkript

1 Årsmøtet startet punktlig kl.18:00 Styreleder Åsmund Håvik ønsket velkommen 28 stemmeberettigete medlemmer møtet Møtte fra styret: Åsmund Håvik, Grete Jorun Torkelsen, Vera Aanderaa, Kari Husa, Lisbet Ytrøy, Hinrich Wickenkamp Åsmund Håvik ble valgt som ordstyrer Årsrapporter, regnskap og valg 1a) Årsmeldinger Styret Ordstyrer rapporterer om styrearbeid i 2013 og utvikling av medlemskap. Styret har hatt 5 styremøter og har hatt oppe 37 saker. I begynnelsen av april hadde Groddo Grendalag 157 medlemmer og 7 nye siden forrige årsmøte. Det har vært 10 arrangement i fjor. Vera orienterte om arrangementet i samarbeid med Bømlo Turlag og Kari informerte om et nytt arrangement for kvinnelige medlemmer, «Damenes Aften». Kari henviser til den nye Facebook siden for å få aktuell informasjon om hendelser i Goddo Grendalag. Ordstyrer presenterte planlagte arrangement for Det er bl. annet planlagt å gjennomføre en Grendamiddag i kombinasjon med en markering for Godde-brua som blir 40 år i Pakkafest er planlagt 18. oktober. Grendalaget er medlem i Bømlo Folkeakademi og Norges Vel Forbund. Ordstyrer orienterte om gjennomførte arbeider i sammenheng med huset. Årsmelding vart godkjent uten kommentarer 1

2 1b) Rapport fra arrangement gruppen Ordstyrer hadde opplesing av rapporten fra arrangement gruppen og Dagfinn orienterte om detaljer. Huset var utleigd i 36 dager i 2013, og dette resulterte i en omsetning på ca. kr Det har vært 496,5 dugnadstimer i sammenheng med utleie. 1c) Rapport fra utleiegruppen Gruppeleiar Dagfinn Hellen refererte fra rapporten. Det har vært utleie i 39 helger. Han informerte om problemer i sammenheng med opprydding og vask etter noen utleiger. Han ba om en implementering av en elektronisk kalender på den nye websiden. Leiar ønsker at huset kunne være brukt mer av Goddo Grendalag sine medlemmer. 1d) Rapport fra vaskegruppen Det refereres fra rapport. Det er 13 personer i vaskegruppen. Det var lite vask etter utleie i 2013 med 9 vaskeoppdrag. 1e) Rapport fra turgruppen Utdrag fra rapport. Vedlikehold av stiene tok 75 timer, plasseringen av nye bruer tok 60 timer. Turgruppen plasserte nye informasjonstavler ved Goddebrua og Hedlo. 1f) Rapport fra utegruppen Planta i pottene til konfirmasjonane og 17 mai. skar ned hekken bak huset. Behandla området bak og langs gjerde med roundup. Turnus gjennom sommaren med vatning. Vindusvask på oppfordring. To turar med slåing og rydding på Barmane. Turdamene (Solfrid++) rydda mykje plast før jul. 2

3 1g) Rapport fra husstyret Årsmøteprotokoll Ein del mindre reperasjoner og vedlikehald i løpet av året. 1h) Regnskap Regnskap og budsjett ble opplest av kasserer. Vera informerer detaljert om regnskap Skolemuseet Katla fikk tilskudd slik det vart bestemt i årsmøtet 2013 Åsmund opplyste detaljer i sammenheng med vedlikehold og nytt utstyr (lydanlegg, toalett og varmepumper) og han uthevet hvor viktig utleien av huset og den dugnadsinnsats som legges ned i den forbindelse er for økonomien i laget. Uten denne aktiviteten hadde Grendalaget hatt underskudd i Årsmøtet godkjente regnskap uten kommentar. 1i) Valg Robert Halleraker overtok styret og ledet valg. Han informerte om at Åsmund ba om et års permisjon som styreleder. Grete Jorunn Torkelsen foreslått som ny styreleder og Kjell Steinar Knutsen som ny nesteleder. Leier Grete Jorunn Torkelsen Nestleder Kjell Steinar Knutsen Sekretær Hinrich Wickenkamp Kasserer Vera Aanderaa Styremedlem Lisbet Ytrøy Styremedlem Kari Husa Varamedlem Jorunn Halleraker Revisor Kari Torkelsen Valgnemnder har vært Robert Halleraker og Solfrid Ytrøy. Styret foreslår gjenvalg for valgnemnder. Årsmøtet aksepterte og godkjente forslag. 3

4 Innkommende saker 1) Godtgjørelse til medlemmer som yt tjenester for leietakere. Ordstyrer oppdaterer om denne saken. I 2013 gikk årsmøtet inn for en prøveordning der de som utførte dugnad skal føres i en timeliste. Dette gjelder servering og vasking i forbindelse med utleie. Med andre ord, dugnad som direkte fører til inntekt for grendalaget. Styret fikk i oppdrag å lage et forslag til prosentvis utbetaling i forehold til antall timer. Utbetaling skal skje hvis én har 20 eller mer timer. 2) Forslag til Fasadeendring Ordstyrer informerer om to forskjellige varianter. Deler av gruppa som vart satt til dette sendte inn et forslag om et tilbygg. Alternativt er det mulig å skifte bordkledning samt noen vinduer på framsida og heller gjere nytte av dusj/lager område til en salong/barløsning, men samtidig beholde en del plass for lager. Fasade må i så fall tilpasses etter om ein går for å nytte dette området. Ordstyrer viser to skisser for å vise hvordan dusjområde ser ut i dag og presenterer en mulig ombygning. Det påpekes at fordelen ligger i en bedre utnytting av plass Grendalaget har i dag og at bruk av huset kan øke. Arbeidet kan utføres uforstyrret i forhold til utleige, og det behøves ingen tidsfrist på å gjere området klar til bruk. Årsmøtet diskuterer forslaget. Området skal ikkje vere gjenstand for utleige, men kun være et område disponibelt for medlemmer. Årsmøtet påpeker viktigheten av å fremdeles ha mulighet for god lagerplass. Årsmøte godkjenner planen og arbeidet er planlagt å starte til høsten. Kostnader må godkjennes av styret. 3) Framlegg til endring av vedtekter for Goddo Grendalag Robert Halleraker sendte inn et forslag og orienterte om saken. Han mener at det er viktig for kontinuiteten i styrearbeid at ledere blir valgt for 2 år. Han foreslår også at årsmøtet skal avvikles innen 1. mars. Han argumenterer at regnskapsåret blir avsluttet på og at det er mer naturlig å få mer uty av regnskapsåret for påtroppende styre. I sammenheng med årsmøtet presentere Robert en ny rekkefølge for sakslisten og forklarte endringer. Valget skal skje i slutten av et møte etter at medlemmer er informert om hendelser og innkommende saker. Årsmøtet følger argumentasjonen og aksepterer vedtektene. 4

5 4) Fylling sjøområde, Fasadeendring, Innredning Dusjområdet Ordstyrer orienter om saken og et møte sammen med Bømlo Kommune. Jan Habbestad ble kontaktet av Dagfinn for å forsere saksbehandlingen. Ordstyrer ber om at årsmøtet gir styret fullmakt å gjennomføre desse sakene selv om kostnadene overstiger kr slik at en kan gjennomføre prosjektene raskest mulig. Årsmøtet aksepterer forslaget uten kommentar. 5) Flytebrygge Innkommet sak om å få legge ut flytebrygge på grendalagets område, der grendalaget disponerer eine sida. Flytebrygga er 33x3meter og kan utrustes med utrigger. Ordstyrer informerer om saken og presenterer en skisse. Goddo Grendalag er bedt å bli med på installasjon og vedlikehold Årsmøtet er negativ til dette, da dette vil bli altfor dominerende. Fleire grunneigere i området signaliserer at dette ikkje vil bli akseptert. Det vises til at naustområdet som er opparbeid, har mulighet å søke om å legge ut flytebrygge på fellesområde. Det pågår også arbeid i forbindelse med grendalagets område, som årsmøtet fremdeles ønskes utført. Årsmøtet stemmer imot forslaget 5

6 Orienteringssaker Åsmund orienterte om Vårdugnad 23. april kl og 30. april kl Ny organisering av Dugnadsgrupper Åsmund informerte om sammensetning av dugnadsgruppene. Gruppeledere har nå ansvar for å delegere oppgavene Premier til 17. Mai? Åsmund og Dagfinn rapporterte om saken. Styret hadde ikke bestemt seg i slutten om hva slags premier skal utdeles på 17. mai. Nye vimpler med Grendalags logo. Kari og Åsmund orienterte og viste en skisse. Årsmøtet foreslår å ta bort teksten under logoen for at ikkje flagget viser speilvendt logo på eine sida. Årsmøtet godkjenner saken. Mobilmaster Dagfinn og Åsmund orienterte om saken. Teknikken er på plass og det var planlagt å starte driften av den nye mobilmasten 11. april. Dessverre mangler en del teknisk utstyr på Siggjo og Telenor planlegger å starte nå i midten av mai. Åsmund Håvik Styreleder Grete Jorunn Torkelsen Nesteleder Vera Aanderaa Kasserer Hinrich Wickenkamp Sekretær Lisbet Ytrøy Styremedlem Kari Husa Styremedlem 6

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: Formann Reidar Vatnaland. Kasserer Ole Bredal

ÅRSBERETNING 2010. Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: Formann Reidar Vatnaland. Kasserer Ole Bredal Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: ÅRSBERETNING 2010 Formann Reidar Vatnaland Kasserer Ole Bredal Sekretær/havnesjef Einar Johannessen Styremedlem Frode Gautvik Styremedlem Lars Nødtvedt

Detaljer

Strandparken Velforening

Strandparken Velforening Strandparken Velforening Protokoll/referat fra Årsmøtet torsdag 19. mars 2015. Årsmøtet ble avholdt på Best Western Hotell Horten kl. 19.00. 34 medlemmer møtte. Dagsorden: 1) Åpning. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014

Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014 Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014 Innkalling til møtet ble sendt ut tre uker før møtet sammen med årsmelding for Varde Vel. Medlemmene ble invitert til å sende inn saker til årsmøtet. Årsmøte

Detaljer

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG Til andelseierne. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 18. april 2007, kl 1800

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

Innkalling. Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Ospeli borettslag. Onsdag 25.april 2012 kl. 18.30, i Borghilds Minne kafeteria.

Innkalling. Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Ospeli borettslag. Onsdag 25.april 2012 kl. 18.30, i Borghilds Minne kafeteria. Innkalling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Ospeli borettslag Onsdag 25.april 2012 kl. 18.30, i Borghilds Minne kafeteria. Dagsorden 1 Konstituering Side 2.Årsberetning for 2011/12

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret

Årsrapport for NOIL Hovedstyret Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2008 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte i NOIL-huset tirsdag 27.01.2009 kl 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3.

Detaljer

INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal

INNKALLING. til. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal INNKALLING til Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2009 Dato: Søndag 19. april 2009 kl. 14:00 Sted: Havnen i Idsal Grend 2 Saksliste iflg. vedtektene av 15. mai 2004 a. Valg av møteleder og to medlemmer

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Årsmøtet ble avholdt i Verås Grendahus med 22 medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet av formannen Olav Steinsland Dagsorden punkt 1. Innkalling

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING ONSDAG 29.02. 2012 SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2012 5. Fastsettelse av kontingent og årsleie 6. Innkomne forslag/styrets

Detaljer

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås ÅRSMELDING FOR 2010 LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås DAGSORDEN 1. Kommentarer til innkalling 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Generalforsamlingen avholdes i elevkantina i Tangenten torsdag 27. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Innkalling til årsmøte for 2013 i klubbhuset på Fagerstrand onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Styret oppfordrer alle medlemmer til å delta på Årsmøtet, som er Fagerstrand Båtforenings øverste beslutningsmyndighet.

Detaljer

ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING 2013 SØNDAG 24 FEBRUAR 2013 KL 1800, PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN Sak 1. Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av saksliste 1.3 Valg av sekretær (Vedtekter

Detaljer

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer