årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl på Comfort Grand Hotel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel"

Transkript

1 årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl på Comfort Grand Hotel

2 Innhold Agenda...3 Styrets årsrappport for Årsregnskap Noter til årsregnskap Revisjonsberetning Kontrollutvalgets årsrapport Budsjettforslag Medlemskontigenter 2010/

3 Agenda 1. Åpning av årsmøtet 2. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av protokollfører c) Valg av to representanter til å underskrive protokollen. 3. Behandling av styrets beretning/årsrapport. Kontrollutvalgets og revisors beretning av klubbens regnskap for Behandling av GHK sitt budsjett for Fastsettelse/endring av kontingent 2011/ Valg av styret, revisor, kontrollkomité og valgkomité. 7. Søke eliteserielisens 8. Innkommende saker 9. Eventuelt Vedlegg: 1. Styrets årsmelding 2. Årsregnskap 3. Revisors beretning 4. Kontrollutvalgets beretning 5. Budsjett Forslag medlemskontingenter 3

4 Styrets Årsrapport for 2010 Årsmeldingen omfatter aktiviteter og regnskap for kalenderåret Nytt styre ble valgt på ordinært årsmøte 9. mars 2010: Dag G Jørgensen Leder Trond Rønningen Nestleder Tormod Ødegård Espen Johnsen Runi Bjerke Kristin Sviund Lene Noer Vidar Opsalhagen Valgkomiteen har bestått av: Rune Fossumstuen Hanne Hogness Tone Torkehagen Kontrollutvalget har bestått av: Bjørn Overn Per Olav Olsen Reinert Seljeskog Leder Medlem Medlem BERETNING FRA STYRET Det har siden årsmøtet 2010 vært avholdt 7 styremøter. Gjøvik HK har i 2010 jobbet videre og tatt nye steg både sportslig og administrativt. Med lag i 1. og 2. divisjon damer og 3. divisjon herrer har vi et godt fundament som man sportslig kan bygge videre på. Sesongen 2009/2010 har A-laget spilt i Postenligaen i vårsesongen og (dessverre) 1. divisjon i høstsesongen. I tillegg har vi hatt et damelag som rykket opp i 2. divisjon og et herrelag i 3 divisjon. Når vi samtidig har en av regionens største yngres avdeling betyr dette at vi har behov for et stort apparat av frivillige. I 2010 har over 100 personer lagt ned en stor innstats for at våre lag skal ha foreldrekontakter, trenere, oppmenn med mer. Dette er en forutsetning for vår virksomhet og vi takker alle som deltar. De fleste lagene i klubben ligger på toppen av tabellene i regionen, og det rekrutteres mange spillere til regionens representasjonslag. Lene Petterson Heiberg, har representert Norge i 92-årgangen (samling), og Vilde Hansen har representert for 94-årgangen. Vi er stolte av dette og ønsker lykke til videre. Tranberghallen er arena for klubben hele sesongen og besøkes av ivrige supportere uansett om det er en yngres kamp, en herrekamp eller en A-kamp damer. GHK sine kubjeller er et beryktet våpen rundt om i landet. Supporterklubben den blå svane er fortsatt den ekstra spilleren når jentene spiller, og drar i gang publikum på en flott måte på alle hjemmekamper, i tillegg til noen viktige bortekamper. I GHK er det et trygt og godt miljø med veldig mange frivillige som bruker av sin tid til å få frem spillere med gode og sunne verdier, enten det er som trenere, oppmenn, foreldrekontakter, dommere, utvalgsmedlemmer eller styremedlemmer. 4

5 Som tidligere år, har hallkapasiteten i byen vært en stor utfordring, til tross for at den nye hallen ved Gjøvik Videregående skole også har blitt benyttet. Fortsatt blir Vindingstad skole og Vardal U-skole benyttet. Tranberghallen tilfredsstiller ikke Norges Håndballforbunds krav til arena, og laget spiller på dispensasjon frem til Innen den tid må en ny eller utbedret hall være på plass. Styret i klubben har startet arbeidet mot Gjøvik kommune for å delta i saken om plassering og utforming av fremtidig arena. For klubben er det vel så viktig som elitearena og få på plass en hallkapasitet som gir oss mer treningsflate i kombinasjon med å kunne samle klubben i større grad på ett sted. Det er styrets oppfatning at det er et godt miljø og at den generelle trivselen i klubben er meget god. Medlemstallet: Gjøvik og Vardal hadde ved årsskiftet 449 medlemmer som fordelte seg på 274 jenter under 19 år og 53 jenter over 19 år, og 99 gutter under 19 år og 23 menn over 19 år. Inkludert i disse tallene er også passive medlemmer. Økonomi 2010 har vært et krevende år for bedrifter og næringslivet generelt, og dette er en situasjon som også har påvirket GHK. Selv om vi har mange trofaste sponsorer har det vært vanskelig å hente inn det lille ekstra som kreves for å gi alle i klubben det tilbudet som forventes. Nedrykket medførte at vi mistet ca i sponsorstøtte som følge av reforhandling av eksisterende kontrakter. Det er en utfordring for klubben, men her har man tatt grep og i stor grad kompensert for bortfallet ved å redusere kostnadene til drift. Regnskapet for 2010 viser et positivt årsresultat på kr Klubben ved styret, markedsutvalget og daglig leder jobber målrettet for å styrke inntjeningen. Med bakgrunn i den opparbeidede underbalansen er det lagt et stramt budsjett for 2011 der det budsjetteres med et overskudd. Planen er å redusere opparbeidet underbalanse innen en håndterbar tidshorisont. Det er styrets oppfatning at aktivitet som utøves må være finansiert. Samtidig ser man at det er vanskelig å redusere kostandene særlig mer enn hva som nå er tilfellet, gitt at man skal opprettholde samme aktivitet. Styrets budsjettutkast er utarbeidet med basis i at elitelaget fortsatt skal spille 1. divisjon høstsesongen I den grad man oppnår sportslig suksess og igjen rykker opp i Postenligaen, må styret, dersom man aksepterer et opprykk, fastsette nytt budsjett som hensyntar de nye rammebetingelsene. Klubben skal fortsatt tufte sin drift på at all aktivitet er finansiert før man pådrar seg kostnadene. I årsregnskapet er det lagt til grunn forutsetninger om fortsatt drift. Etter styrets oppfatning er det ikke forhold som skulle tilsi noe annet. 5

6 OrganisasjonEN Klubben har ansatt daglig leder i 100% stilling. Yngres avdeling / årsklassene 6-12 år Yngres avdeling har bestått av: Kristin M. Sviund Randi Braastad Kari A. Tømte Camilla Garberg Signe Kjelsrud Knut Befring Leder og representant i styret Sportskoordinator Lagene i yngres avdeling Lek med Ball G04, Lek med ball J04 G03, J03 G02/01, J02 (to treningsgr.) G00, J01 G99, J00 J98, J99 Vi arrangerte egen mini-turnering for lek med ball-gruppene i april. Lagene fra 7 til 9 år har deltatt med 22 lag i Isbjørnserien (Totenserien). J/G 10 og 11 spiller i Aktivitetsserien i Region Innlandet. J99 stiller også med et lag i Regionsserien J12. J98 har deltatt i Regionsserien med to lag i J12 og et lag i J14. Sistnevnte lag deltok også i Partille-cup i sommer. Fellesturnering Olavs Cup for alle lag fra 9 år i mai. Informasjon til foreldre, spillere og trenere Vi har fulgt opp de ulike lagene i litt varierende grad dette året. Vi har gjort en ekstra innsats med å få i gang et par lag, spesielt på guttesida. Vi har også deltatt på tre trener-/oppmannmøter for å slå i sammen to treningsgrupper på et alderstrinn. Vi har stilt oss til disposisjon for å delta på foreldremøtene til de enkelte lag og har også deltatt på noen. For øvrig foregår informasjonsflyten og dialogen mest via e-post, og kontakten med de ulike lagene har vært god. Vi håper dette fører til motivasjon for å delta i arbeidet for Gjøvik Håndballklubb fremover. Vi opplever at det er velfungerende støtteapparater rundt de fleste lagene i yngres. Trenerutvikling Trenere i GHK har tilbud om å delta på trenerkurs i regi av NHF. Ti trenere meldte sin interesse for å delta på kurs i høst, men fordi representanten fra NHF ble forhindret fra å stille opp fikk vi ikke gjennomført kurset før jul. Vi jobber med å få det til i løpet av vår-halvåret I tillegg arrangerer vi TOF-møter (trener oppmann foreldrekontakt) fire ganger i året. Her prøver vi å få til litt læringsutbytte ved å benytte egen kompetanse innenfor klubben. Vi har hatt ulike temaer på disse møtene. For eksempel taping i praksis, hvordan skape gode holdninger og utvikle gode treningsmiljøer, og erfaringsutveksling trenerne i mellom. Det har vært litt varierende oppmøte på TOF-møtene. 6

7 Junioravdeling / årsklassene år og herrelaget Junioravdeling har bestått av: Espen Johnsen Thor Einar Ugland Kai Fremstad Jan Tangen Hanne Hogness Leder og representant i styret Sportsutvikler Faglig støttespiller Hjelp småprosjekter Faglig støttespiller Lagene i junioravdeling J13 (97), G14 (96) J14 (96), G16 (16) J16 (94/95), J18 ( ) Herrer, 2 div Damer Junioravdelingen ble utvidet til å inkludere lag fra 13 år og opp til rekrutt denne sesongen. Årsaken til denne endringen er at vi øker fokus på sportslig satsing markert fra det året våre spillere starter i 14-årsserien. Samtidig tilrettlegger vi for en styrt bruk av spillere på tvers av lag, med hovedvekt på trening på nivået over. Dette er et tilbud til våre spillere som vi mener trenger ekstra utfordringer. Vi tror at dette kan være et tiltak som på lengre sikt sikrer et mindre frafall blant spillere i årsalderen, fordi de får mulighet til større sportslige utfordringer, samt at de lærer seg å forholde seg til andre enn de som er på eget årstrinn. Vi har ansatt en spillerutvikler denne sesongen, Thor Einar Ugland. I korte trekk skal han følge minimum 2 treninger pr uke, fordelt på lagene i junior. Pga trenersituasjon på J96, har dette laget vært noe forfordelt i år. Men også andre lag har blitt fulgt opp. På litt lengre sikt skal spillerutvikler også bidra til at vi får til et bedre samarbeid med klubbene i regionen. Som klubb ser vi stor nytte av å bidra med vår håndballkompetanse, også utenfor egen klubb. Ett av målene her er at vi på rekruttnivå vil kunne tiltrekke oss talenter fra hele Vest-Oppland. Vi har økt godtgjørelse til trenere i år, fra 14 år. Klubben har et langsiktig mål om å ha en stabil tilgang på trenere. Vi mener at fra 14 år må vi stille større krav til håndballfaglig bakgrunn, slik at det bidrar til en forbedret rekruttering fra egen klubb. Økte utgifter til trenere er kompensert med høyere treningsavgifter. Men vi poengterer at godtgjørelsen, selv etter en liten endring for denne sesongen, er veldig lav. Man blir ikke rik av å være håndballtrener. Vi klarte i år å gjennomføre med et J18-lag i regionsserien. Det er bra, men vi har fortsatt en lang vei å gå for å sikre et stabilt antall spillere slik at vi opprettholder det sportslige nivået, sikrer sosial setting og gir bedre muligheter for rekruttering fra egen klubb. J18 har bla. vunnet mot Toten HK og Storhamar i regionsserien, og det er vi fornøyd med. Vi har som mål å spille SPAR for J18 innen 2 år. 2 spillere fra denne gruppen har vært på landslagssamling. For G18 har vi dessverre ikke kunne stille lag i år, på grunn av for få spillere. Vårt herrelaget har trent noe mindre i år, men spiller i 3. divisjon. De hadde en tung start på sesongen, men det snudde noe i november. Vi gjorde da en liten endring, slik at et par spillere fra G16 ble med på kampene. I skrivende stund ligger vi fortsatt på nedrykk, men vi gjør det vi kan for å holde oss i 3. divisjon. Målet er at vi MÅ være i 3. divisjon neste år for å sikre at våre G16-spillere har noe å strekke seg etter. G16 spiller i regionsserien denne sesongen, og i BRING (nasjonal serie). G16 har spilt seg frem til semifinale i PW-cup, og muligheten til sluttspillplass i BRING er fortsatt til stede. Dette er meget bra, og derfor er det viktig at vi nå klarer å sikre herrelagets eksistens i 3. divisjon. 1 spiller fra G16, Egil Holmstad, har deltatt på LM 94. 7

8 J16 spiller i regionsserien, hvor resultatene har vært bra. Vi måtte trekke laget fra BRING kvalik i år, og det var ikke bra. Årsaken var et stort frafall av spillere i begynnelsen av sesongen. Noen spillere kom til litt senere. Slik sett har vi klart å gjennomføre spill i regionsserien, hvilket er bra. Men det er et varsko for klubben om å fortsette og ta tak i egen rekruttering. Vi har mye å gjøre på dette nivået. G14 spiller med 2 lag i regionsserien. De har også deltatt i noen cuper. Fremgangen på dette laget er betydelig under høsten og forvinteren. Vi aner at godt treningsarbeid begynner å fungere. Gruppen er stabil med tanke på antall spillere, men det er plass til flere også her. J14 spiller i regionsserien for J14A og J16A, og gjør det bra i begge serier. Nytt for året er at vi har meldt laget opp i J16, fordi vi anså at mange av disse spillerne trengte ekstra matching. Dette har fungert utmerket, og vi vil fortsette slik satsing fremover. I østlandsserien har det gått tyngre. Første seier kom i forrige serierunde, og det gjenstår fortsatt 4 kamper. Vi ser en bra utvikling etter jul, som ble toppet med semifinaleplass i PW cup. Det er meget bra. J13 stiller med to lag i 14-årsserien, A + B serie. Laget har mange kvalifiserte trenere og resultatene er veldig gode. Vi hevder oss bra i A-serien, tross at disse spillerne i utgangspunktet er 1. års spillere i 14-årsserien. De skal delta i PW-cup første helgen i april, og vi gleder oss til å se resultatene derfra. Vi er også bra representert på regionslaget for de fleste årstrinn, og det gror veldig bra i klubben. Vi skal bli bedre på å foredle spillerne våre, det er junioravdelingens fremste mål. Foruten arbeidet med å forbedre vår egen rekruttering og sikre oss et mindre frafall av spillere på år, er arbeidet med å skaffe nye trenere vår fremste utfordring. Mange av våre trenere har gjort en utmerket innsats over en lang periode, og vi må forsøke og få inn nye trenerkrefter. Dette er meget vanskelig, fordi det er få aktuelle kandidater å hente. Oppsummert synes vi det gjøres mye flott arbeid på lagene og vi gjør det bra som klubb. Sportsutvalg senior dame Sportsutvalget GHK elite har for sesongen 2010/2011 bestått av følgende medlemmer: Vidar Opsalhagen, Trond Rønningen, Mona Stende Vinger, Børge Brown, Kai Fremstad, Lise Berger (helseteam), Espen Johnsen, Heidi Skogli, John Egil Hansen og Ole Farstad. Det har i perioden vært avholdt 7 møter i utvalget. Sportsutvalget har gjennomført følgende arbeidsoppgaver i perioden: Kartlegge og utrede eventuelle nye spillere/trenere Forberede og gjennomføre samlinger og deltakelse i cuper for elitelaget/rekruttlaget Være støtteapparat for trenere og oppmenn i treningsgruppe 1 og 2 Støtte opp om spillerne som har hatt skader, holde kontakt med helseapparatet og gjennomføre ulike tester der dette er ønskelig/nødvendig. Sesongen 2010/2011 har senior damer spilt i 1. divisjon. Lagets hovedtrener har vært Børge Brown, sammen med assistenttrener Ingrid Strand og keepertrener Marit Helen Sannes. Klubben har kontrakt med Børge Brown om å trene A-laget damer også neste sesong. For rekruttlaget har Kai Fremstad vært trener. Sportslig sett må det sies at A-laget har hatt en god sesong. I skrivende stund kjemper laget i toppen av 1.divisjon med store muligheter til å kjempe om opprykk til den gjeveste divisjonen neste sesong. Også denne sesongen har klubben hevdet seg bra i NM for senior der vi tok oss til semifinalen, men måtte se oss slått av Våg i Kristiansand. 8

9 Også denne sesongen har det vært utfordringer med skadesituasjonen. Spillerstallen har vært tynn og derfor også ekstra sårbar i kampsituasjon når skadene har kommet. Vi har gjennom hele sesongen vært på jakt etter 2 forsterkninger på bakspillerplass uten å lykkes med dette. Det har vært gledelig å se utviklingen blant våre lokale jenter som har tatt nye steg. Dette har styrket oss i troen på at det er mulig å bygge et stabilt lag i Postenligaen med en stamme av lokale jenter. Vi håper at disse jentene fortsatt vil bo og spille håndball på Gjøvik. Rekruttlaget damer har spilt sesongen i 2.divisjon etter at laget rykket opp fra 3. divisjon i fjor. Pr nå ligger laget an til å spille kvalifisering om å få beholde plassen i 2.divisjon. Det har til tider vært vanskelig å stille fullt lag til alle kamper, men noen gamle travere har tatt frem gamle kunster og bidratt slik at vi har klart å stille til alle kamper. Det er en stor utfordring å klare å stille 2 lag så langt oppe i divisjonene når spillerstallen totalt er så tynn som den er for damer senior. For GHK blir det viktig å klare å rekruttere spillere inn til seniorsatsingen. Det gror godt i yngres avdeling i klubben, men å beholde spillerne også etter at disse har blitt seniorer har vist seg vanskelig. Klubben jobber med å finne måter å samarbeide med andre klubber på, slik at satsningen i distriktet blir tilpasset den realitet vi lever i. Også i denne sesongen har GHK vært representert på ulike landslag: Anette Galaaen har spilt på landslag Beachhåndball Vilde Bratland Hansen har spilt på LK 94 Lene Petterson Heiberg har deltatt på samling for LK 92 MARKEDSUTVALGET Markedsutvalget har bestått av: Mona Stende Vinger Silje Benonisen Siv A Kampesveen Olav Løken Trygve Rønningen Markedsutvalgets viktigste oppgave er å sikre et økonomisk grunnlag gjennom sponsorinntekter og andre inntektsbringende tiltak, og videreutvikle og opprettholde sponsorenes engasjement til klubben. Den operative aktiviteten mot sponsorene har vært ivaretatt av Mona Stende Vinger, som også er daglig leder i klubben. I tillegg har medlemmene i markedsutvalget bidratt med sine ressurser. Utvalget har denne sesongen manglet leder for utvalget og medlemmet inn i styret. Utvalget har for sesongen 2010/2011 fremskaffet sponsorinntekter på kr 2.1 millioner, samt partneravtaler på kr ,-. Før sesongstart var det 45 sponsoravtaler som gikk ut og måtte reforhandles. Mange av samarbeidspartnerne ønsker en reforhandling hvert år. Dette arbeidet er en krevende prosess før hver sesong. Mange av våre samarbeidspartnere viser vilje til å støtte lojalt opp om Gjøvik HK. Nedrykket og tap av bonuser, førte til at vi mistet inntekter på kr ,- inn mot sesongen 2010/2011. Sponsorinntekter er en viktig del av vår grunnmur for en trygg og forutsigbar aktivitet både for yngres og senior for de kommende år. I tillegg til sponsorinntekter har klubben andre inntektsbringende tiltak som for eksempel salg av toalettpapir. Dette har blitt en god inntektskilde for klubben. 9

10 Ullmax svinger litt fra år til år. Grasrotandelen er en viktig løpende inntektskilde, og klubben vil fortsette arbeidet med å øke sin andel. Vi sitter inne med et lager med Gjøvikspill (416 stk) som vi jobber aktivt for å finne en løsning på å få solgt. Dette året har vi vært uten dugnadsansvarlig, og vi merker at det er krevende å motivere medlemmer og foreldre til å bidra i det inntektsbringende dugnadsarbeidet for klubb. Dugnadsinnsatsen er helt avgjørende for at vi skal kunne drive klubben med den kvaliteten som medlemmene ønsker i Gjøvik HK. Klubben byttet navn til Gjøvik Håndballklubb Med navneskiftet ønsker vi å synliggjøre klubbens tilhørlighet og bygge opp under merkevarebyggingen av Gjøvik som by. Klubben ønsker en sterkere posisjon og et tettere samarbeid med kommune og næringsliv, slik at vi sammen kan gi Gjøvik et løft. Denne sesongen er det lagt ned mye arbeid i å profilere klubben på en god måte. Ny hjemmeside, spillerblogg og treners hjørne, samt egen side på Facebook. Gjenytelsen til våre sponsorer har vært et prioritert område. Det har i denne sammenheng vært arrangert håndballens dag på CC, frokostmøter hver måned, foredrag og B2B speed dating. Det var synd at dårlig vær satte en stopper for gokartkjøring i høst. Lutefisk på Brusveen gård ble nok en gang et flott arrangement som det blir satt stor pris på. Markedsutvalget ønsker å rose alle de frivillige som har stilt opp, og som har lagt ned mange arbeidstimer i og rundt Gjøvik HK. Det er helt nødvendig for en klubb av vår størrelse, slik at vi kan opprettholde stor aktivitet på alle nivåer. Medlemsmassen øker og vi ønsker å opprettholde høy kvalitet og stor aktivitet også i tiden fremover. ARRANGEMENTSUTVALGET Arrangementsutvalget har bestått av: Tormod Ødegård Leder representant i styret Rigmor Kolby Ansvarlig kiosk servering 09/10 Signe Kjeldsrud Ansvarlig kiosk servering 10/11 Nina Tørmoen Ansvarlig innkjøp kiosk Frode Ingvaldsen Ansvarlig hall Morten Holm Ansvarlig lyd og lys Pål Skattum VIP-ansvarlig Arrangementsutvalget har også hatt god hjelp fra ca 15 frivillige personer ved A-lagskampene til damelaget. I tillegg til våre faste frivillige har vi som i forrige sesong brukt foreldre til maskotter som dugnadshjelp på A-lagskampene. Vi har brukt 10 foreldre pr kamp til hjelp og dette har i år fungert veldig bra. Tidtagere og speakere. Gjøvik HK har knyttet til seg en fast stab som fyller disse funksjonene og som gjør en kjempejobb under kampene. En stor takk til alle i denne gruppa. I sesongen 10/11 har arrangementsutvalget, som i forrige sesonger, hatt det overordnede ansvaret for gjennomføringen av alle arrangementer i forbindelse med kamper både for senior og aldersbestemte klasser. De aller fleste arrangementer har forløpt godt og utvalget har fått mange positive tilbakemeldinger. Foreldrekontaktene gjør en kjempejobb med å organisere kamper for aldersbestemte lag, helg etter helg. Det har vært god oppslutning av publikum på kamper både for senior herre/dame og i aldersbestemte klasser. Trenden er allikevel synkende publikumstall på våre kamper for A-lags jentene i 1. divisjon. En uheldig kollisjon med hjemmekamp samtidig med EM-finalen den gav et rekordlavt publikumsoppmøte denne dagen. 10

11 Gjøvik HK sitt damelag spiller nå i 1. divisjon, og vi gjennomfører arrangementene etter NHF sine bestemmelser. Vi bestreber oss på å holde en høy standard på våre arrangementer, og legger spesielt vekt på sponsorer, speakertjeneste, orden, lyd- og lys-setting i hallen. Det har vært 2 møter i utvalget for å planlegge og gjennomføre arrangementer. Arrangementsutvalget takker alle som har bidratt både på og utenfor banen til å gjøre rammen rundt kampene så bra som den har vært, og håper dere og flere til kommer og hygger dere i Tranberghallen på våre kamper videre fremover. Styret i Gjøvik Håndballklubb Gjøvik, 21. mars 2011 Dag Georg Jørgensen Styrets leder sign. Trond Rønningen Runi Bjerke Kristin Sviund Lene Noer sign. sign. sign. sign. Tormod Ødegård Espen Johnsen Vidar Opsalhagen sign. sign. sign. 11

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG Status 2012 har vært et år med videre høy aktivitet i gruppene allidrett/ballidrett, fotball, innebandy og håndball. Se egne statuser for hver gruppe under.

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa ÅRSMØTE 2015. Kantina, Nordreisahallen. Tirsdag 10.2.15, kl 18oo. Innhold:

Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa ÅRSMØTE 2015. Kantina, Nordreisahallen. Tirsdag 10.2.15, kl 18oo. Innhold: Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa ÅRSMØTE 2015 Kantina, Nordreisahallen Tirsdag 10.2.15, kl 18oo Innhold: Saksliste Årsberetning Rekneskap eget vedlegg Budsjett Vedtatt på årsmøte håndball 10.2.2015

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 [ 27.02.2015 ] Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2014... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2014... 4 2.2 Styrets beretning... 4

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 1 av 15 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 11.mars 2013 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012 Årsberetning KIF Ishockey Sesongen 2011/2012 Denne årsberetningen dekker sesongen 2011 2012, mens årsregnskapet dekker kalenderåret 2011. Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner. Innhold

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE. Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00

Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE. Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00 Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av : desisorer, dirigent og sekretær 3. Årsberetninger 4. Regnskap 01.01.01 31.12.01 m/revisors

Detaljer

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no Informasjonshefte www.silhandball.no Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østolds første klubber innførte de håndball i 1940. Sist sesong

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer