årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl på Comfort Grand Hotel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel"

Transkript

1 årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl på Comfort Grand Hotel

2 Innhold Agenda...3 Styrets årsrappport for Årsregnskap Noter til årsregnskap Revisjonsberetning Kontrollutvalgets årsrapport Budsjettforslag Medlemskontigenter 2010/

3 Agenda 1. Åpning av årsmøtet 2. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av protokollfører c) Valg av to representanter til å underskrive protokollen. 3. Behandling av styrets beretning/årsrapport. Kontrollutvalgets og revisors beretning av klubbens regnskap for Behandling av GHK sitt budsjett for Fastsettelse/endring av kontingent 2011/ Valg av styret, revisor, kontrollkomité og valgkomité. 7. Søke eliteserielisens 8. Innkommende saker 9. Eventuelt Vedlegg: 1. Styrets årsmelding 2. Årsregnskap 3. Revisors beretning 4. Kontrollutvalgets beretning 5. Budsjett Forslag medlemskontingenter 3

4 Styrets Årsrapport for 2010 Årsmeldingen omfatter aktiviteter og regnskap for kalenderåret Nytt styre ble valgt på ordinært årsmøte 9. mars 2010: Dag G Jørgensen Leder Trond Rønningen Nestleder Tormod Ødegård Espen Johnsen Runi Bjerke Kristin Sviund Lene Noer Vidar Opsalhagen Valgkomiteen har bestått av: Rune Fossumstuen Hanne Hogness Tone Torkehagen Kontrollutvalget har bestått av: Bjørn Overn Per Olav Olsen Reinert Seljeskog Leder Medlem Medlem BERETNING FRA STYRET Det har siden årsmøtet 2010 vært avholdt 7 styremøter. Gjøvik HK har i 2010 jobbet videre og tatt nye steg både sportslig og administrativt. Med lag i 1. og 2. divisjon damer og 3. divisjon herrer har vi et godt fundament som man sportslig kan bygge videre på. Sesongen 2009/2010 har A-laget spilt i Postenligaen i vårsesongen og (dessverre) 1. divisjon i høstsesongen. I tillegg har vi hatt et damelag som rykket opp i 2. divisjon og et herrelag i 3 divisjon. Når vi samtidig har en av regionens største yngres avdeling betyr dette at vi har behov for et stort apparat av frivillige. I 2010 har over 100 personer lagt ned en stor innstats for at våre lag skal ha foreldrekontakter, trenere, oppmenn med mer. Dette er en forutsetning for vår virksomhet og vi takker alle som deltar. De fleste lagene i klubben ligger på toppen av tabellene i regionen, og det rekrutteres mange spillere til regionens representasjonslag. Lene Petterson Heiberg, har representert Norge i 92-årgangen (samling), og Vilde Hansen har representert for 94-årgangen. Vi er stolte av dette og ønsker lykke til videre. Tranberghallen er arena for klubben hele sesongen og besøkes av ivrige supportere uansett om det er en yngres kamp, en herrekamp eller en A-kamp damer. GHK sine kubjeller er et beryktet våpen rundt om i landet. Supporterklubben den blå svane er fortsatt den ekstra spilleren når jentene spiller, og drar i gang publikum på en flott måte på alle hjemmekamper, i tillegg til noen viktige bortekamper. I GHK er det et trygt og godt miljø med veldig mange frivillige som bruker av sin tid til å få frem spillere med gode og sunne verdier, enten det er som trenere, oppmenn, foreldrekontakter, dommere, utvalgsmedlemmer eller styremedlemmer. 4

5 Som tidligere år, har hallkapasiteten i byen vært en stor utfordring, til tross for at den nye hallen ved Gjøvik Videregående skole også har blitt benyttet. Fortsatt blir Vindingstad skole og Vardal U-skole benyttet. Tranberghallen tilfredsstiller ikke Norges Håndballforbunds krav til arena, og laget spiller på dispensasjon frem til Innen den tid må en ny eller utbedret hall være på plass. Styret i klubben har startet arbeidet mot Gjøvik kommune for å delta i saken om plassering og utforming av fremtidig arena. For klubben er det vel så viktig som elitearena og få på plass en hallkapasitet som gir oss mer treningsflate i kombinasjon med å kunne samle klubben i større grad på ett sted. Det er styrets oppfatning at det er et godt miljø og at den generelle trivselen i klubben er meget god. Medlemstallet: Gjøvik og Vardal hadde ved årsskiftet 449 medlemmer som fordelte seg på 274 jenter under 19 år og 53 jenter over 19 år, og 99 gutter under 19 år og 23 menn over 19 år. Inkludert i disse tallene er også passive medlemmer. Økonomi 2010 har vært et krevende år for bedrifter og næringslivet generelt, og dette er en situasjon som også har påvirket GHK. Selv om vi har mange trofaste sponsorer har det vært vanskelig å hente inn det lille ekstra som kreves for å gi alle i klubben det tilbudet som forventes. Nedrykket medførte at vi mistet ca i sponsorstøtte som følge av reforhandling av eksisterende kontrakter. Det er en utfordring for klubben, men her har man tatt grep og i stor grad kompensert for bortfallet ved å redusere kostnadene til drift. Regnskapet for 2010 viser et positivt årsresultat på kr Klubben ved styret, markedsutvalget og daglig leder jobber målrettet for å styrke inntjeningen. Med bakgrunn i den opparbeidede underbalansen er det lagt et stramt budsjett for 2011 der det budsjetteres med et overskudd. Planen er å redusere opparbeidet underbalanse innen en håndterbar tidshorisont. Det er styrets oppfatning at aktivitet som utøves må være finansiert. Samtidig ser man at det er vanskelig å redusere kostandene særlig mer enn hva som nå er tilfellet, gitt at man skal opprettholde samme aktivitet. Styrets budsjettutkast er utarbeidet med basis i at elitelaget fortsatt skal spille 1. divisjon høstsesongen I den grad man oppnår sportslig suksess og igjen rykker opp i Postenligaen, må styret, dersom man aksepterer et opprykk, fastsette nytt budsjett som hensyntar de nye rammebetingelsene. Klubben skal fortsatt tufte sin drift på at all aktivitet er finansiert før man pådrar seg kostnadene. I årsregnskapet er det lagt til grunn forutsetninger om fortsatt drift. Etter styrets oppfatning er det ikke forhold som skulle tilsi noe annet. 5

6 OrganisasjonEN Klubben har ansatt daglig leder i 100% stilling. Yngres avdeling / årsklassene 6-12 år Yngres avdeling har bestått av: Kristin M. Sviund Randi Braastad Kari A. Tømte Camilla Garberg Signe Kjelsrud Knut Befring Leder og representant i styret Sportskoordinator Lagene i yngres avdeling Lek med Ball G04, Lek med ball J04 G03, J03 G02/01, J02 (to treningsgr.) G00, J01 G99, J00 J98, J99 Vi arrangerte egen mini-turnering for lek med ball-gruppene i april. Lagene fra 7 til 9 år har deltatt med 22 lag i Isbjørnserien (Totenserien). J/G 10 og 11 spiller i Aktivitetsserien i Region Innlandet. J99 stiller også med et lag i Regionsserien J12. J98 har deltatt i Regionsserien med to lag i J12 og et lag i J14. Sistnevnte lag deltok også i Partille-cup i sommer. Fellesturnering Olavs Cup for alle lag fra 9 år i mai. Informasjon til foreldre, spillere og trenere Vi har fulgt opp de ulike lagene i litt varierende grad dette året. Vi har gjort en ekstra innsats med å få i gang et par lag, spesielt på guttesida. Vi har også deltatt på tre trener-/oppmannmøter for å slå i sammen to treningsgrupper på et alderstrinn. Vi har stilt oss til disposisjon for å delta på foreldremøtene til de enkelte lag og har også deltatt på noen. For øvrig foregår informasjonsflyten og dialogen mest via e-post, og kontakten med de ulike lagene har vært god. Vi håper dette fører til motivasjon for å delta i arbeidet for Gjøvik Håndballklubb fremover. Vi opplever at det er velfungerende støtteapparater rundt de fleste lagene i yngres. Trenerutvikling Trenere i GHK har tilbud om å delta på trenerkurs i regi av NHF. Ti trenere meldte sin interesse for å delta på kurs i høst, men fordi representanten fra NHF ble forhindret fra å stille opp fikk vi ikke gjennomført kurset før jul. Vi jobber med å få det til i løpet av vår-halvåret I tillegg arrangerer vi TOF-møter (trener oppmann foreldrekontakt) fire ganger i året. Her prøver vi å få til litt læringsutbytte ved å benytte egen kompetanse innenfor klubben. Vi har hatt ulike temaer på disse møtene. For eksempel taping i praksis, hvordan skape gode holdninger og utvikle gode treningsmiljøer, og erfaringsutveksling trenerne i mellom. Det har vært litt varierende oppmøte på TOF-møtene. 6

7 Junioravdeling / årsklassene år og herrelaget Junioravdeling har bestått av: Espen Johnsen Thor Einar Ugland Kai Fremstad Jan Tangen Hanne Hogness Leder og representant i styret Sportsutvikler Faglig støttespiller Hjelp småprosjekter Faglig støttespiller Lagene i junioravdeling J13 (97), G14 (96) J14 (96), G16 (16) J16 (94/95), J18 ( ) Herrer, 2 div Damer Junioravdelingen ble utvidet til å inkludere lag fra 13 år og opp til rekrutt denne sesongen. Årsaken til denne endringen er at vi øker fokus på sportslig satsing markert fra det året våre spillere starter i 14-årsserien. Samtidig tilrettlegger vi for en styrt bruk av spillere på tvers av lag, med hovedvekt på trening på nivået over. Dette er et tilbud til våre spillere som vi mener trenger ekstra utfordringer. Vi tror at dette kan være et tiltak som på lengre sikt sikrer et mindre frafall blant spillere i årsalderen, fordi de får mulighet til større sportslige utfordringer, samt at de lærer seg å forholde seg til andre enn de som er på eget årstrinn. Vi har ansatt en spillerutvikler denne sesongen, Thor Einar Ugland. I korte trekk skal han følge minimum 2 treninger pr uke, fordelt på lagene i junior. Pga trenersituasjon på J96, har dette laget vært noe forfordelt i år. Men også andre lag har blitt fulgt opp. På litt lengre sikt skal spillerutvikler også bidra til at vi får til et bedre samarbeid med klubbene i regionen. Som klubb ser vi stor nytte av å bidra med vår håndballkompetanse, også utenfor egen klubb. Ett av målene her er at vi på rekruttnivå vil kunne tiltrekke oss talenter fra hele Vest-Oppland. Vi har økt godtgjørelse til trenere i år, fra 14 år. Klubben har et langsiktig mål om å ha en stabil tilgang på trenere. Vi mener at fra 14 år må vi stille større krav til håndballfaglig bakgrunn, slik at det bidrar til en forbedret rekruttering fra egen klubb. Økte utgifter til trenere er kompensert med høyere treningsavgifter. Men vi poengterer at godtgjørelsen, selv etter en liten endring for denne sesongen, er veldig lav. Man blir ikke rik av å være håndballtrener. Vi klarte i år å gjennomføre med et J18-lag i regionsserien. Det er bra, men vi har fortsatt en lang vei å gå for å sikre et stabilt antall spillere slik at vi opprettholder det sportslige nivået, sikrer sosial setting og gir bedre muligheter for rekruttering fra egen klubb. J18 har bla. vunnet mot Toten HK og Storhamar i regionsserien, og det er vi fornøyd med. Vi har som mål å spille SPAR for J18 innen 2 år. 2 spillere fra denne gruppen har vært på landslagssamling. For G18 har vi dessverre ikke kunne stille lag i år, på grunn av for få spillere. Vårt herrelaget har trent noe mindre i år, men spiller i 3. divisjon. De hadde en tung start på sesongen, men det snudde noe i november. Vi gjorde da en liten endring, slik at et par spillere fra G16 ble med på kampene. I skrivende stund ligger vi fortsatt på nedrykk, men vi gjør det vi kan for å holde oss i 3. divisjon. Målet er at vi MÅ være i 3. divisjon neste år for å sikre at våre G16-spillere har noe å strekke seg etter. G16 spiller i regionsserien denne sesongen, og i BRING (nasjonal serie). G16 har spilt seg frem til semifinale i PW-cup, og muligheten til sluttspillplass i BRING er fortsatt til stede. Dette er meget bra, og derfor er det viktig at vi nå klarer å sikre herrelagets eksistens i 3. divisjon. 1 spiller fra G16, Egil Holmstad, har deltatt på LM 94. 7

8 J16 spiller i regionsserien, hvor resultatene har vært bra. Vi måtte trekke laget fra BRING kvalik i år, og det var ikke bra. Årsaken var et stort frafall av spillere i begynnelsen av sesongen. Noen spillere kom til litt senere. Slik sett har vi klart å gjennomføre spill i regionsserien, hvilket er bra. Men det er et varsko for klubben om å fortsette og ta tak i egen rekruttering. Vi har mye å gjøre på dette nivået. G14 spiller med 2 lag i regionsserien. De har også deltatt i noen cuper. Fremgangen på dette laget er betydelig under høsten og forvinteren. Vi aner at godt treningsarbeid begynner å fungere. Gruppen er stabil med tanke på antall spillere, men det er plass til flere også her. J14 spiller i regionsserien for J14A og J16A, og gjør det bra i begge serier. Nytt for året er at vi har meldt laget opp i J16, fordi vi anså at mange av disse spillerne trengte ekstra matching. Dette har fungert utmerket, og vi vil fortsette slik satsing fremover. I østlandsserien har det gått tyngre. Første seier kom i forrige serierunde, og det gjenstår fortsatt 4 kamper. Vi ser en bra utvikling etter jul, som ble toppet med semifinaleplass i PW cup. Det er meget bra. J13 stiller med to lag i 14-årsserien, A + B serie. Laget har mange kvalifiserte trenere og resultatene er veldig gode. Vi hevder oss bra i A-serien, tross at disse spillerne i utgangspunktet er 1. års spillere i 14-årsserien. De skal delta i PW-cup første helgen i april, og vi gleder oss til å se resultatene derfra. Vi er også bra representert på regionslaget for de fleste årstrinn, og det gror veldig bra i klubben. Vi skal bli bedre på å foredle spillerne våre, det er junioravdelingens fremste mål. Foruten arbeidet med å forbedre vår egen rekruttering og sikre oss et mindre frafall av spillere på år, er arbeidet med å skaffe nye trenere vår fremste utfordring. Mange av våre trenere har gjort en utmerket innsats over en lang periode, og vi må forsøke og få inn nye trenerkrefter. Dette er meget vanskelig, fordi det er få aktuelle kandidater å hente. Oppsummert synes vi det gjøres mye flott arbeid på lagene og vi gjør det bra som klubb. Sportsutvalg senior dame Sportsutvalget GHK elite har for sesongen 2010/2011 bestått av følgende medlemmer: Vidar Opsalhagen, Trond Rønningen, Mona Stende Vinger, Børge Brown, Kai Fremstad, Lise Berger (helseteam), Espen Johnsen, Heidi Skogli, John Egil Hansen og Ole Farstad. Det har i perioden vært avholdt 7 møter i utvalget. Sportsutvalget har gjennomført følgende arbeidsoppgaver i perioden: Kartlegge og utrede eventuelle nye spillere/trenere Forberede og gjennomføre samlinger og deltakelse i cuper for elitelaget/rekruttlaget Være støtteapparat for trenere og oppmenn i treningsgruppe 1 og 2 Støtte opp om spillerne som har hatt skader, holde kontakt med helseapparatet og gjennomføre ulike tester der dette er ønskelig/nødvendig. Sesongen 2010/2011 har senior damer spilt i 1. divisjon. Lagets hovedtrener har vært Børge Brown, sammen med assistenttrener Ingrid Strand og keepertrener Marit Helen Sannes. Klubben har kontrakt med Børge Brown om å trene A-laget damer også neste sesong. For rekruttlaget har Kai Fremstad vært trener. Sportslig sett må det sies at A-laget har hatt en god sesong. I skrivende stund kjemper laget i toppen av 1.divisjon med store muligheter til å kjempe om opprykk til den gjeveste divisjonen neste sesong. Også denne sesongen har klubben hevdet seg bra i NM for senior der vi tok oss til semifinalen, men måtte se oss slått av Våg i Kristiansand. 8

9 Også denne sesongen har det vært utfordringer med skadesituasjonen. Spillerstallen har vært tynn og derfor også ekstra sårbar i kampsituasjon når skadene har kommet. Vi har gjennom hele sesongen vært på jakt etter 2 forsterkninger på bakspillerplass uten å lykkes med dette. Det har vært gledelig å se utviklingen blant våre lokale jenter som har tatt nye steg. Dette har styrket oss i troen på at det er mulig å bygge et stabilt lag i Postenligaen med en stamme av lokale jenter. Vi håper at disse jentene fortsatt vil bo og spille håndball på Gjøvik. Rekruttlaget damer har spilt sesongen i 2.divisjon etter at laget rykket opp fra 3. divisjon i fjor. Pr nå ligger laget an til å spille kvalifisering om å få beholde plassen i 2.divisjon. Det har til tider vært vanskelig å stille fullt lag til alle kamper, men noen gamle travere har tatt frem gamle kunster og bidratt slik at vi har klart å stille til alle kamper. Det er en stor utfordring å klare å stille 2 lag så langt oppe i divisjonene når spillerstallen totalt er så tynn som den er for damer senior. For GHK blir det viktig å klare å rekruttere spillere inn til seniorsatsingen. Det gror godt i yngres avdeling i klubben, men å beholde spillerne også etter at disse har blitt seniorer har vist seg vanskelig. Klubben jobber med å finne måter å samarbeide med andre klubber på, slik at satsningen i distriktet blir tilpasset den realitet vi lever i. Også i denne sesongen har GHK vært representert på ulike landslag: Anette Galaaen har spilt på landslag Beachhåndball Vilde Bratland Hansen har spilt på LK 94 Lene Petterson Heiberg har deltatt på samling for LK 92 MARKEDSUTVALGET Markedsutvalget har bestått av: Mona Stende Vinger Silje Benonisen Siv A Kampesveen Olav Løken Trygve Rønningen Markedsutvalgets viktigste oppgave er å sikre et økonomisk grunnlag gjennom sponsorinntekter og andre inntektsbringende tiltak, og videreutvikle og opprettholde sponsorenes engasjement til klubben. Den operative aktiviteten mot sponsorene har vært ivaretatt av Mona Stende Vinger, som også er daglig leder i klubben. I tillegg har medlemmene i markedsutvalget bidratt med sine ressurser. Utvalget har denne sesongen manglet leder for utvalget og medlemmet inn i styret. Utvalget har for sesongen 2010/2011 fremskaffet sponsorinntekter på kr 2.1 millioner, samt partneravtaler på kr ,-. Før sesongstart var det 45 sponsoravtaler som gikk ut og måtte reforhandles. Mange av samarbeidspartnerne ønsker en reforhandling hvert år. Dette arbeidet er en krevende prosess før hver sesong. Mange av våre samarbeidspartnere viser vilje til å støtte lojalt opp om Gjøvik HK. Nedrykket og tap av bonuser, førte til at vi mistet inntekter på kr ,- inn mot sesongen 2010/2011. Sponsorinntekter er en viktig del av vår grunnmur for en trygg og forutsigbar aktivitet både for yngres og senior for de kommende år. I tillegg til sponsorinntekter har klubben andre inntektsbringende tiltak som for eksempel salg av toalettpapir. Dette har blitt en god inntektskilde for klubben. 9

10 Ullmax svinger litt fra år til år. Grasrotandelen er en viktig løpende inntektskilde, og klubben vil fortsette arbeidet med å øke sin andel. Vi sitter inne med et lager med Gjøvikspill (416 stk) som vi jobber aktivt for å finne en løsning på å få solgt. Dette året har vi vært uten dugnadsansvarlig, og vi merker at det er krevende å motivere medlemmer og foreldre til å bidra i det inntektsbringende dugnadsarbeidet for klubb. Dugnadsinnsatsen er helt avgjørende for at vi skal kunne drive klubben med den kvaliteten som medlemmene ønsker i Gjøvik HK. Klubben byttet navn til Gjøvik Håndballklubb Med navneskiftet ønsker vi å synliggjøre klubbens tilhørlighet og bygge opp under merkevarebyggingen av Gjøvik som by. Klubben ønsker en sterkere posisjon og et tettere samarbeid med kommune og næringsliv, slik at vi sammen kan gi Gjøvik et løft. Denne sesongen er det lagt ned mye arbeid i å profilere klubben på en god måte. Ny hjemmeside, spillerblogg og treners hjørne, samt egen side på Facebook. Gjenytelsen til våre sponsorer har vært et prioritert område. Det har i denne sammenheng vært arrangert håndballens dag på CC, frokostmøter hver måned, foredrag og B2B speed dating. Det var synd at dårlig vær satte en stopper for gokartkjøring i høst. Lutefisk på Brusveen gård ble nok en gang et flott arrangement som det blir satt stor pris på. Markedsutvalget ønsker å rose alle de frivillige som har stilt opp, og som har lagt ned mange arbeidstimer i og rundt Gjøvik HK. Det er helt nødvendig for en klubb av vår størrelse, slik at vi kan opprettholde stor aktivitet på alle nivåer. Medlemsmassen øker og vi ønsker å opprettholde høy kvalitet og stor aktivitet også i tiden fremover. ARRANGEMENTSUTVALGET Arrangementsutvalget har bestått av: Tormod Ødegård Leder representant i styret Rigmor Kolby Ansvarlig kiosk servering 09/10 Signe Kjeldsrud Ansvarlig kiosk servering 10/11 Nina Tørmoen Ansvarlig innkjøp kiosk Frode Ingvaldsen Ansvarlig hall Morten Holm Ansvarlig lyd og lys Pål Skattum VIP-ansvarlig Arrangementsutvalget har også hatt god hjelp fra ca 15 frivillige personer ved A-lagskampene til damelaget. I tillegg til våre faste frivillige har vi som i forrige sesong brukt foreldre til maskotter som dugnadshjelp på A-lagskampene. Vi har brukt 10 foreldre pr kamp til hjelp og dette har i år fungert veldig bra. Tidtagere og speakere. Gjøvik HK har knyttet til seg en fast stab som fyller disse funksjonene og som gjør en kjempejobb under kampene. En stor takk til alle i denne gruppa. I sesongen 10/11 har arrangementsutvalget, som i forrige sesonger, hatt det overordnede ansvaret for gjennomføringen av alle arrangementer i forbindelse med kamper både for senior og aldersbestemte klasser. De aller fleste arrangementer har forløpt godt og utvalget har fått mange positive tilbakemeldinger. Foreldrekontaktene gjør en kjempejobb med å organisere kamper for aldersbestemte lag, helg etter helg. Det har vært god oppslutning av publikum på kamper både for senior herre/dame og i aldersbestemte klasser. Trenden er allikevel synkende publikumstall på våre kamper for A-lags jentene i 1. divisjon. En uheldig kollisjon med hjemmekamp samtidig med EM-finalen den gav et rekordlavt publikumsoppmøte denne dagen. 10

11 Gjøvik HK sitt damelag spiller nå i 1. divisjon, og vi gjennomfører arrangementene etter NHF sine bestemmelser. Vi bestreber oss på å holde en høy standard på våre arrangementer, og legger spesielt vekt på sponsorer, speakertjeneste, orden, lyd- og lys-setting i hallen. Det har vært 2 møter i utvalget for å planlegge og gjennomføre arrangementer. Arrangementsutvalget takker alle som har bidratt både på og utenfor banen til å gjøre rammen rundt kampene så bra som den har vært, og håper dere og flere til kommer og hygger dere i Tranberghallen på våre kamper videre fremover. Styret i Gjøvik Håndballklubb Gjøvik, 21. mars 2011 Dag Georg Jørgensen Styrets leder sign. Trond Rønningen Runi Bjerke Kristin Sviund Lene Noer sign. sign. sign. sign. Tormod Ødegård Espen Johnsen Vidar Opsalhagen sign. sign. sign. 11

årsmøte Torsdag 14. mai 2013 kl. 19.00 på Strand Hotel

årsmøte Torsdag 14. mai 2013 kl. 19.00 på Strand Hotel årsmøte Torsdag 14. mai 2013 kl. 19.00 på Strand Hotel Innhold Agenda...3 Styrets årsrappport for 2012... 4 Årsregnskap 2012... 13 Noter til årsregnskap...16 Revisjonsberetning... 17 Kontrollutvalgets

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 20.mars 2014 kl.19:00 på Strand Hotell

ÅRSMØTE. Torsdag 20.mars 2014 kl.19:00 på Strand Hotell ÅRSMØTE Torsdag 20.mars 2014 kl.19:00 på Strand Hotell 1 Innhold Agenda. 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 10 Rapport Arrangement. 11

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Årsmøte 25. februar 2016. Styrets årsberetning

Stavanger IF Håndball. Årsmøte 25. februar 2016. Styrets årsberetning Stavanger IF Håndball Årsmøte 25. februar 2016 Styrets årsberetning Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Styrets sammensetning... 3 Styrets arbeid... 3 Antall medlemmer... 4 Sportslig... 5 Marked... 7 Kommunikasjon...

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Årsmelding Bryne Håndball 2016

Årsmelding Bryne Håndball 2016 Årsmelding Bryne Håndball 2016 Styret Bryne HK sine styremedlemmer valgt på årsmøtet i 2016: Leder: Rune Tjosevik Nestleder: Merete Bjerkevoll Kasserer: Jone Reime Styremedlem (påskelotteri og arrangement):

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Styrets årsrapport 2015

Styrets årsrapport 2015 Styrets årsrapport 2015 Styret Styret har i 2015 bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Ann Kristin Bergh M Bow (1 år) Henning Østrem (1 år) Nina Næss (1 år) Anne Yun Rygh (2 år) Inger Marie Elmer

Detaljer

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Norsk håndball- og Sola Håndballs visjon Sola Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere,

Detaljer

Klubben med hjerte for alle!

Klubben med hjerte for alle! Utkast 1 09.02.2017 Styrets forslag til Årsmøtet 23.mars 2017 VIRKSOMHETSPLAN 2017 2020 SVEIVA INNEBANDY Klubben med hjerte for alle! Sveiva Innebandy Postboks 40 Stovner 0913 Oslo Innholdsfortegnelse;

Detaljer

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2015

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2015 Utleira IL Håndball Årsmelding 2015 Håndballstyret har gjennom året 2015 bestått av følgende personer: Leder Per Kristian Norddal Økonomiansvarlig Inge Osen Infoansvarlig Kari Aslaksen Aasly Materialansvarlig

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010 Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa 27. April 2010 Stor idrettsglede i mange årsklasser ÅPNING Dagsorden Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg avdirigent Oppsummering av

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Årsberetning for DFI Håndball DFI

Årsberetning for DFI Håndball DFI Årsberetning for DFI Håndball DFI Utarbeidet dato: 26.01.2016 Side 1 av 7 1. Visjon for gruppen Idrettsglede for alle - og en håndballgruppe å være stolt av. 2. Målsetning og resultater Opprettholde aktivitetsnivå

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Styret i Randaberg: Jon Rønning Tom Erik Eckhoff Tor-Ragnar Gilje Ståle Sæthre Anne May Waage Tonje With Anne Lise Reianes Annbjørg Kirkeli Verdigrunnlag:

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2012-2014 Innledning Denne handlingsplanen skal være et styringsverktøy for kommende tingperiode, både for klubber, regionstyret, utvalg og administrasjonen. Handlingsplanen for NHF Region

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER ÅRETS FORBILDE KANDIDATER 2017 Kriterier Årets forbilde er en pris på lik linje med verdiprisen, men den er rettet mot ungdommen i bygda. Årets forbilde er ikke prestasjonsbasert, men skal gå på at personen

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

LYN 2016-2020. 5årsplan blir du med?

LYN 2016-2020. 5årsplan blir du med? LYN 2016-2020 5årsplan blir du med? Den rød-hvite tråden LYN Fotball og LYN Toppfotball er først og fremst LYN Oslos største fotballklubb og blant de store i Norge Tett samarbeid i alle ledd skal bringe

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Knut Ole Myrberg varslet tidlig at han ikke ønsket å sitte i styret i år 2 av sin periode (se valgkomitéens innstilling).

Knut Ole Myrberg varslet tidlig at han ikke ønsket å sitte i styret i år 2 av sin periode (se valgkomitéens innstilling). NØTTERØY IDRETTSFORENING HÅNDBALLGRUPPA - ELITE ÅRSBERETNING FOR 2011 Styret Styret har i løpet av året bestått av: Styrets leder: Frode Myhre Larsen 1 år Styrets nestleder: Lars Gundersen 2 år Styremedlem

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Njård - Mot toppen av norsk håndball - Årsberetning 2011. Side 1 av 10

Njård - Mot toppen av norsk håndball - Årsberetning 2011. Side 1 av 10 Njård - Mot toppen av norsk håndball - Årsberetning 2011 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. STYRETS SAMMENSETNING... 3 3. HÅNDBALLENS ADMINISTRASJON... 3 4. SPORTSLIGE AKTIVITETER...

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. håndballavdelingen i ULLERN IDRETTSFORENING. inkl. årsregnskap, noter og revisors beretning

ÅRSRAPPORT. for. håndballavdelingen i ULLERN IDRETTSFORENING. inkl. årsregnskap, noter og revisors beretning ÅRSRAPPORT 2015 for håndballavdelingen i ULLERN IDRETTSFORENING inkl. årsregnskap, noter og revisors beretning Status Aktive spillere (alder pr. 31.12.2015) 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år + Kvinner 1211111111

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

IL Skrim Håndball Elite ÅRSRAPPORT 2012 IL SKRIM HÅNDBALL ELITE 14.03.2013

IL Skrim Håndball Elite ÅRSRAPPORT 2012 IL SKRIM HÅNDBALL ELITE 14.03.2013 IL Skrim Håndball Elite ÅRSRAPPORT 2012 IL SKRIM HÅNDBALL ELITE 14.03.2013 1. INNLEDNING IL Skrim Håndball Elite ble dannet 28. juni 2012 på et ekstraordinært årsmøte i IL Skrim. Prosessen med omorganisering

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Avtalen omfatter håndballavdelinger i klubbene ; Fram IL, Lånke IL, Hegra IL, Remyra IL, Stjørdals Blink og Stjørdal Håndballklubb. Fram, Lånke,

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016 ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016 Styret i fotballgruppa har hatt følgende sammensetning i 2016: Leder: Sigurd Emil Wåge Nestleder: Terje Lundal Sportslig leder senior: Thor Håkon Sternhoff Sportslig leder

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

«Strategiarbeid i klubb» Høybråten basketballklubb

«Strategiarbeid i klubb» Høybråten basketballklubb «Strategiarbeid i klubb» Høybråten basketballklubb Hvem er vi, hvor var vi, hvor er vi? Etablert i 1970 rundt miljøet på Høybråten skole. Sportslige resultater på damesiden -80 og -90 tallet Des 15 ca

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Infohefte for NTNUI Volleyball Sesong 2016/2017

Infohefte for NTNUI Volleyball Sesong 2016/2017 Infohefte for NTNUI Volleyball Sesong 2016/2017 Velkommen til NTNUI Volleyball Vi håper dette heftet gir deg en bedre oversikt over klubben vår og gir deg den informasjonen du trener. Du vil blant annet

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 19.oktober 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer