L A K K E R I N G CPS. Colour Power System

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L A K K E R I N G CPS. Colour Power System"

Transkript

1 3 P U L V E R L A K K E R I N G CPS M Colour Power System M

2 AS Brødrene Midthaug har produsert kvalitetsprodukter i stål og aluminium i over 50 år. Siden etableringsåret i 1947 har våre produkter blitt overflatebehandlet for økt beskyttelse mot vær og vind. Ulike malingstyper (ofte med zinkinnhold) ble påført med pensel, før våtlakk tok over. Etter hvert ble også våtlakk erstattet av den langt bedre varmforzinkingsprosessen som har bidratt til at Midthaugs produkter i dag er kjent for lang levetid og god kvalitet. Men varmforzinking alene gir hverken et «evigvarende» eller «forskjønnende» produkt med sin matte og gråspraglete overflate. Vi skjønner godt at stadig flere brukere og produsenter ønsker å sette «fargepå tilværelsen» og samtidig øke produktets levetid. Dette har vi tatt konsekvensen av ved å skaffe et av Skandinavias mest moderne anlegg for overflatebehandling; CPS - Colour Power System. Karsten Midthaug Salgsleder

3 Bedriften AS Brødrene Midthaugs hovedkontor og fabrikk ligger på Kleive i Molde kommune. Fabrikk og hovedkontor har hatt flere utbyggingstrinn, i takt med tiden og etter som økonomien ga rom for det. Her fylles alle funksjoner, fra administrasjon og produksjon, til rekreasjon. Egen svømmehall, trimrom, forsamlingslokale og garderobeanlegg, står til de ansattes og deres familiers disposisjon. Midthaug legger stor vekt på medarbeidernes helse og trivsel. Pulverlakkanlegget CPS-Colour Power System, er et av Skandinavias mest moderne, med 8 trinn forbehandling for både stål og aluminiumsprodukter. Et stort antall kunder og egen selgerstab, betjenes hver dag av våre ingeniører. De har gode kunnskaper hva angår lover, regler og utforming av funksjonelle løsninger. Kontor/administrasjon. Moderne administrasjons- og produksjonslokaler bidrar til trivsel og kreativitet. Her fra resepsjonen hvor kundene blir tatt i mot i «grønne» omgivelser. Produksjonslokaler. Med en moderne maskinpark og gode medarbeidere, er mye av grunnlaget lagt for gode produkter av høy kvalitet.

4 Pulver gir et grønt resultat Pulverlakk tåler tøffe miljøer Pulverlakk finnes i spesielle utenhuskvaliteter som gir meget god beskyttelse mot korrosjon, UV-lys, mekaniske påkjenninger og mange typer kjemikalier. idligere tiders pulverlakk hadde en tendens til å krite, en egenskap som de polyesterbaserte fargene har eliminert. Pulverfargen gir i visse tilfeller til og med bedre beskyttelse mot kor- bjekt Pulverlakk rosjon enn anodisert aluminium i for eksempel kystnære miljøer. Det lave svinnet (3%), fravær av løsemidler, den forenklede automatiseringen og det minimale behovet for etterbehandling, er noen av momentene som gjør pulverlakkering mer kostnadseffektivt enn annen lakkering. En annen viktig faktor er det helsemessige aspektet. Hverdagen for en pulverlakkerer kan ikke sammenlignes med en våtlakkerers. Uten løsemiddel og med lavt svinn minimeres risikoen for helseskader ved pulverlakkering. Pulverlakkering gir et grønt resultat uansett hvordan en regner. Korte fakta om CPS - Colour Power System Pulverlakk er farger i pulverform uten løsningsmiddel Pulverlakk påføres hovedsaklig med friksjons -eller elektrostatutrustning, eller virvelsintringsmetoden I dag påføres praktisk talt all pulverlakk i en eller annen form for elektrostatisk/friksjonsoppladet sprøyteprosess Pulverfarger smelter og flyter ut og herdes under varmetilførsel Pulverfarger anvendes hovedsaklig for maling av ulike metaller Pulverfarger anvendes for dekorativ og/eller funksjonell overflatebehandling CPS finnes også i forskjellige overflatestrukturer Hva kan pulverlakkeres? Ubehandlet stål, sandblåst stål, varmforzinket stål, eloksert og natureloksert aluminium er Midthaugs satsingsområde i dag. Men vårt CPS-anlegg gir også muligheter for pulverlakkering på andre metaller. Det er i dag utviklet metoder for lakkering på både plast og tre med pulverfarge. Pulverlakkering muliggjør effektiv lakkering av overflater som er vanskelig å komme til. Den elektrostatiske kraften gjør at fargen fordeler seg jamt også i trange hjørner - helt uten rinning, dråper og svinn av lakk.

5 CPS - behandlede produkter er bedre produkter Her vises noen eksempler på egenproduserte, CPS-behandlede produkter. Strekkmetall, stigetrinn, smijern og gitter, får stå som eksempler på metall-produkter som må tåle ekstra tøff påkjenning fra mennesker og naturen. Nedbør, sol og vind er nådeløs når den først får godt tak. Men det gjør den ikke på et CPS-behandlet produkt fra Midthaug. Vårt CPS-anlegg har stor kapasitet og våre fagfolk står klar til å ta i mot ulike produkter som en ønsker å gi en ekstra glød.

6 CPS - Colour Power System CPS - Colour Power System er overflateprosessen for optimal styrke og finish og øker stålproduktets levetid. En omfattende forbehandlingsprosess sikrer god vedheft for pulverlakkering på varmforzinket stål, ubehandlet stål og eloksert/ natureloksert aluminium. il forbehandling brukes zinkfosfat på ubehandlet stål, varmforzinket Stort utvalg i farger Vi tilbyr ca 160 forskjellige farger etter RAL-serien, eller ca 1600 forskjellige farger i NCS. For deg som kunde er stål og i noen tilfeller aluminium. Kromatering brukes på varmforzinket stål og aluminium. Forbehandling med zinkfosfatering gir meget god vedheft på stål og hindrer underkorrosjon ved lakkskader. Kromatering har den samme funksjonen for aluminiumsprodukter - den hindrer dannelse av underkorrosjon i form av «hvitrust» ved lakkskader. det bare å velge, men vi anbefaler den noe begrensede RAL-serien, da denne ofte faller gunstigere ut i pris.

7 Pulver er farge uten løsemiddel Det stilles stadig større krav til et mer miljøvennlig samfunn. radisjonell lakkering er en miljøfiendtlig tilvirkningsprosess. Utslipp av farget spillvann og utslipp til luft, utgjør millioner av tonn forurensende materiale hvert år. Pulverfarge er fri for løsningsmiddel, så denne lakkeringsmetoden kan eliminere disse utslippene. I dag kreves det pulverfarge der et produkt skal overflatebehandles, for at produktet skal bli godkjent for det nordiske svanemerket. God slitestyrke og jevn overflate verflatesjiktets kvalitet på et CPSbehandlet produkt, er det første som møter kunden. Uansett hva som befinner seg under overflaten, så rekker en å gjøre en helhetsvurdering allerede ved første øyekast. Slitestyrken var det opprinnelige argumentet for pulverlakkering, og er fortsatt et sterkt argument. Pulverlakk er hardere og langt mer motstandsdyktig mot kjemikalier og ytre påkjenninger (pulverlakkering er fremtidens overflatebehandling). Pulverlakkdyse Negativt ladet pulver Pulver er treffsikkert Ved sprutlakkering med våtfarge, havner i gjennomsnitt 30-35% av fargen ved siden av objektet - fenomenet kalles overspruting. Denne metoden krever at dysen i stor grad rettes direkte mot det feltet som skal lakkeres. Vanskelige overflater (som f.eks. gitter og små runde objekter) krever sprøytelakkering fra flere ulike vinkler, uten at resultatet nødvendigvis blir jevn lakkering over alt. Fargeslammet som dannes, Pulverlakkert overflate bjekt Pulverlakk gir også bedre beskyttelse under frakt. Positivt ladet pulver festes til objektet i et jevnt sjikt. inneholder rester av løsningsmiddel, bindemiddel, fargepigmenter og andre tilsetningsmidler. Med bruk av CPS - Colour Power System, ligger svinnet på rundt 3%! Aller kriker og kroker blir like godt «lakkert» da pulveret trekkes magnetisk mot objektet. Pulver renner ikke Prinsippet for pulverlakkering er enkelt. Fargepulver gis friksjonsoppladning ladning, deretter blåses pulveret med trykkluft fra en eller flere dysepistoler mot det jordete produktet. Spenningskilden gjør at fargepulveret dras til objektet. Ettersom kraften er like stor over hele overflaten, legger fargepulveret seg automatisk i et jevnt sjikt over hele objektet, uavhengig av objektets form. Deretter varmes objektet i en ovn slik at pulveret smelter og gir et homogent fargesjikt. Varme C Pulverlakk bjekt

8 bjektet blir skylt med rent vann. Zinkfosfatkrystaller Rent vann skyller vekk restpartiklene. 7Z Rent vann skyller vekk restpartiklene. PASSIVERING Zink Zinkfosfatkrystaller 4Z Additivert kromsyre blir påført objektet og legger seg som et syltynt sjikt. Restpartikler 6K SKYLLING Additivert kromsyre Nikkel Mangan Zink Fosforsyre AKIVERING Aktiveringspartikler SUR AVFEING Aktiveringspunkt Sjikt av hvitrust, oksyder og fett 3Z Aktiveringspartikler «graver» seg inn i objektet for å gi godt feste for senere prosesser. Nikkel, Mangan og Zink sørger for å bygge opp Zinkfosfatkrystaller til et sjikt på 1,8-3,0 g/m2. Denne prosessen gjør overflaten korrosjonsbestandig. Væsken holder en temperatur på C under påføring. Fosforsyre 1Z Forbehandling for objekt i varmforzinket stål og korrodert bart stål. bjektet blir avfettet/beiset med fosforsyre, for å fjerne hvitrust, oxyder og fett. Dette er en sur avfetting som etser overflaten. Væsken holder en temperatur på 30 C under påføring. ALKALISK AVFEING Sjikt av smuss, fett og olje 1K Forbehandling for objekt i «bart» stål/ varmtforzinket stål og aluminium bjektet blir påført alkalisk avfetting som fjerner smuss, fett og olje. Denne behandlingen renser overflaten (etser ikke). Væsken holder en temperatur på C under påføring. Hydrogenfluorid 3K Deoxidering for å fjerne oxyder fra aluminium. En blandingsvæske bestående av Hydrogenfluorid, Polymer og Zink blir påført for å stoppe veksten av Zinkfosfatkrystallene. 2 CPS - Colour Power System Avfetingsstoffer og div. smuss bjektet blir ekstra godt skyllet i rent vann. 8K Igangkjøring: Varer som er klar for CPSbehandling blir hengt opp ved hjelp av A-2 stålkroker. SKYLLING Sjikt av hvitrust, oksyder og fett va r og mfo al rzi um nk in et iu st m ål DEXIDERING Polymer ul B ike J m et al le r SKYLLING ZINKFSFAERING va r og mfo al rzi um nk in et iu st m ål 5K 5Z 6Z SKYLLING KRMAERING 7K 7K 9 6K 8K 8Z 5K 5Z 7Z 6Z Vårt overflatebehandlingsanlegg (CPS) er noe langt mer enn bare pulverlakkering. Alle steg i prosessen blir kjørt i et lukket anlegg (tunnell) og all væske blir resirkulert og renset. Prosessen er miljøvennlig, da det ikke forekommer avrenning til naturen. All væske som er gitt utslippstillatelse, blir renset og nøytralisert før den slippes ut. AVINISERING her brukes avionisert vann i en skylleproses for å fjerne all overflødig væske. 8Z AVINISERING Passiveringsrester 4Z J B Z = Zinkfosfatering 1Z Vi snakker om to ulike CPS-prosesser; Zinkfosfaterings-prosessen for objekter i varmforzinket stål, bart stål og i noen tilfeller aluminium. Kromaterings-prosessen for objekter i varmforzinket stål eller aluminium. Selv om begge prosessene har visse likhetstrekk, kjøres de i helt separate omganger. AS Brødrene Midthaug besørger emballering, samt rask og sikker levering frem til mottaker. Avslutning: Etter ca 2 timer er objektet kommet tilbake der det startet. Varmluft 3Z K = Kromatering Selve pulverlakkeringen og herdeprosessen er helt fri for løsemidler eller skadelige avgasser, og er en miljøvennlig form for overflatebehandling. Kvalitetskontroll er en løpende prosess som betyr kvalitet i alle ledd. Selv om mye er automatisert, har vi fagfolkene som gjør sitt for at resultatet blir førsteklasses. 9 1K 2 Her kommer objektet ut fra «tunnell-prosessene» og går videre til varmluftstunnellen hvor det blir tørket i ca 100 C. I luftetunnellen er det store vifter som sirkulerer den oppvarmede luften i stor hastighet og sørger for at produktene er helt tørre og klar for påføring av pulverlakk. ØRKING Her brukes avionisert vann i en skylleprosess for å fjerne all overflødig væske. 3K Lakkering: Pulveret påføres produktene ved friksjonsoppladning. Anlegget har sprøyteboks med pulvergjenvinning. Manuell pulverlakkering: På små objekter er det aktuelt med manuell påføring av fargepulver for å effektivisere arbeidet og samtidig redusere gjenvinningsmengden av pulver. Herding: Etter lakkering blir objektet her ført inn i herdeovnen hvor C sørger for at fargepulveret «smeltes» til et herdende overflatebelegg. Ferdig overflatebehandlet: bjektet forlater herdeovnen, tørt og med et beskyttende lakksjikt, jevnt fordelt over det hele. 1

9

10 M I D H A U G P R D U K E R Flaggstenger - vedlikeholdsfrie Stiger - typegodkjente rapper i ulike utførelser Rørrekverk Smijernsrekkverk Rekkverk med trespiler Pulverlakkering CPS Rullestolramper - Gangbaner Elan brannstige - brannstiger Balkonger - luftebalkonger ørkestativ - Sykkelstativ mrådesikring - Gjerder/Porter Strekkmetall Dekkpaller Idé/Lay-out : svein b mjelve, lito: Nordvest Repro AS M 6453 KLEIVE EL: FAX: