Generalforsamling i OTEK Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling i OTEK Agder"

Transkript

1 Generalforsamling i OTEK Agder Organisasjon: Møtenummer: Dato: Tidspunkt: Sted: Behandlingsmåte: OTEK Agder 1 torsdag 10. april :00-11:30 Quality Hotell Sørlandsparken Ordinær generalforsamling

2 Innholdsfortegnelse for generalforsamlingsdokument Innholdsfortegnelse for møtedokument 2 Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 3 Agenda 4 Sak 2 Konstituering av Generalforsamlingen 7 Sak 3 Styrets årsmelding for Årsmelding 2014pdf 9 Sak 4 Årsoppgjør og revisors beretning 14 Revisors beretning 15 Årsoppgjør OTEK Agder Sak 5 Budsjett Budsjettforslag Sak 6 Medlemskontingent og opplæringskontorets andel av lærlingetilskudd 26 Sak 7 Valg av styre 27 Valgkomiteens innstilling_signert 29 Side 2 av 29. Møte Innholdsfortegnelse

3 Saksforside sak 1 Saksnavn Saksnummer 1 Sakstype Behandlingstidspunkt Saksansvarlig Godkjenning av innkalling og dagsorden Innledning Ikke angitt Dokumenter Agenda Agenda Generert agendadokument Saksbeskrivelse 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden Forslag til vedtak Notater Side 3 av 29. Møte Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

4 Agenda for generalforsamling 1 Organisasjon OTEK Agder Møtenummer 1 Dato 10. april 2014 Tidspunkt 09:00-11:30 Sted Quality Hotell Sørlandsparken Behandlingsmåte Ordinær generalforsamling Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 1. Godkjenning av innkalling Innledning 2. Godkjenning av dagsorden Sak 2 Konstituering av Generalforsamlingen 1. Valg av ordstyrer Beslutning 2. Valg av referent 3. Valg av to representanter til å underskrive protokoll Sak 3 Styrets årsmelding for 2013 Gjennomgang av styrets årsmelding. Orientering Forslag til vedtak Tatt til etteretning. Sak 4 Årsoppgjør og revisors beretning 1. Gjennomgang av regnskap og årsoppgjør for 2013 Beslutning 2. Gjennomgang av revisors beretning om regnskap for 2013 Sak 5 Budsjett 2014 Gjennomgang av budsjettforslag for 2014 Beslutning Budsjettet er lagt med bakgrunn i justerte satser for lærlingetilskudd. Det budsjetteres med et underskudd på ,00. Man regner med at det vil tilkomme ekstraordinære midler som dekker inn det budsjetterte underskuddet. Dette er midler som følger individer, og kan ikke budsjetteres. Man har budsjettert med 200 lærlinger som genererer lærlingetilskudd i snitt pr. kalendermåned. Driftskostnadene er budsjettert med bakgrunn i faktiske kostnader i Det er også tatt høyde for inntil 3 % lønnsvekst fra Side 4 av 29. Møte Sak Agenda 1

5 Agenda for generalforsamling 1 Side 2 av 3 Sak 6 Medlemskontingent og opplæringskontorets andel av lærlingetilskudd Fastsettelse av størrelse på; Beslutning 1. Medlemskontingent. Engangsavgift ved førstegangs innmelding, p.t kr. 4000,00 2. Fastsettelse av opplæringskontorets andel av tilskudd, p.t. 1150,00 pr. mnd / lærling. Forslag til vedtak Med bakgrunn i det fremlagte forslaget for budsjett for 2014 fremmes forslag om at- 1. Innmeldingsavgift beholdes uendret. 2. Opplæringskontorets andel av lærlingetilskuddet justeres til 1250,00 pr. mnd / lærling. Dette begrunnes med behov for å kompensere for økte lønns- og driftskostnader. Sak 7 Valg av styre Valg av styrerepresentanter til styre i OTEK Agder. Beslutning 8 styreremedlemmer 1 varamedlem 1 medlem til valgkomitè Forslag til vedtak Valgkomiteens innstilling: Styre : Styreleder Deanna Haslerud, Elkem Solar AS Styrets nestleder Kai Aanonsen, NYMO AS Styremedlem Inger Fløystøl, GE Healthcare AS Styremedlem Lena Andreassen, Saint-Gobain Ceramic Materials AS Styremedlem Nils Rypestøl, National Oilwell Varco AS Styremedlem Hanne Elisabeth Møgster, Bandak Risør Styremedlem Side 5 av 29. Møte Sak Agenda 1

6 Agenda for generalforsamling 1 Side 3 av 3 Svein Ommund Mosfjell, Glencore Nikkelverk AS Styremedlem Per Inge Omdal, Kr.Sand Skruefabrikk og Mek. Verksted AS (Representerer Fellesforbundet) Varamedlem, Trine Lidi, Global Castings AS Valgkomite: Cecilie Nilsen - National Oilwell Søgne Frank Robert Dahl - OTEK Agder Side 6 av 29. Møte Sak Agenda 1

7 Saksforside sak 2 Saksnavn Konstituering av Generalforsamlingen Saksnummer 2 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt Ikke angitt Saksansvarlig Styreleder Dokumenter Saksbeskrivelse 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to representanter til å underskrive protokoll Forslag til vedtak Notater Side 7 av 29. Møte Sak 2 Konstituering av Generalforsamlingen

8 Saksforside sak 3 Saksnavn Styrets årsmelding for 2013 Saksnummer 3 Sakstype Orientering Behandlingstidspunkt Ikke angitt Saksansvarlig Styreleder og Ordstyrer Dokumenter Årsmelding 2014pdf Styredokument Saksbeskrivelse Gjennomgang av styrets årsmelding. Forslag til vedtak Tatt til etteretning. Notater Side 8 av 29. Møte Sak 3 Styrets årsmelding for 2013

9 Side 9 av 29. Møte Sak Årsmelding 2014pdf 3

10 Side 10 av 29. Møte Sak Årsmelding 2014pdf 3

11 Side 11 av 29. Møte Sak Årsmelding 2014pdf 3

12 Side 12 av 29. Møte Sak Årsmelding 2014pdf 3

13 Side 13 av 29. Møte Sak Årsmelding 2014pdf 3

14 Saksforside sak 4 Saksnavn Årsoppgjør og revisors beretning Saksnummer 4 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt Ikke angitt Saksansvarlig Daglig leder, ordstyrer og revisor Dokumenter Revisors beretning Styredokument Årsoppgjør OTEK Agder 2013 Styredokument Saksbeskrivelse 1. Gjennomgang av regnskap og årsoppgjør for Gjennomgang av revisors beretning om regnskap for 2013 Forslag til vedtak Notater Side 14 av 29. Møte Sak 4 Årsoppgjør og revisors beretning

15 Side 15 av 29. Møte Sak Revisors beretning 4

16 Side 16 av 29. Møte Sak Revisors beretning 4

17 Side 17 av 29. Møte Sak Årsoppgjør OTEK Agder

18 Side 18 av 29. Møte Sak Årsoppgjør OTEK Agder

19 Side 19 av 29. Møte Sak Årsoppgjør OTEK Agder

20 Side 20 av 29. Møte Sak Årsoppgjør OTEK Agder

21 Side 21 av 29. Møte Sak Årsoppgjør OTEK Agder

22 Side 22 av 29. Møte Sak Årsoppgjør OTEK Agder

23 Side 23 av 29. Møte Sak Årsoppgjør OTEK Agder

24 Saksforside sak 5 Saksnavn Budsjett 2014 Saksnummer 5 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt Ikke angitt Saksansvarlig Daglig leder og styreleder Dokumenter Budsjettforslag 2014 Styredokument Saksbeskrivelse Gjennomgang av budsjettforslag for 2014 Budsjettet er lagt med bakgrunn i justerte satser for lærlingetilskudd. Det budsjetteres med et underskudd på ,00. Man regner med at det vil tilkomme ekstraordinære midler som dekker inn det budsjetterte underskuddet. Dette er midler som følger individer, og kan ikke budsjetteres. Man har budsjettert med 200 lærlinger som genererer lærlingetilskudd i snitt pr. kalendermåned. Driftskostnadene er budsjettert med bakgrunn i faktiske kostnader i Det er også tatt høyde for inntil 3 % lønnsvekst fra Forslag til vedtak Notater Side 24 av 29. Møte Sak 5 Budsjett 2014

25 KONTOPLAN BUDSJETT 2014 BUDSJETT STATLIG LÆRLINGETILSKUDD -11,067, ,624, LÆRLINGETILSKUDD/PRAKSISPLASSER 8,017, ,788, LØNN VAR. 1,688, ,447, FERIEPENGER 202, KOLL PENSJON (aga-plikt) 165, GRUPPELIV (116-a) 6, FRIT.ULYKKESFORS. (116-a) 3, BOMPENGER (112-a) 16, ARBEIDSGIVERAVGIFT 238, Arbeidsgiveravg på feriep. 28, YRKESSKADEFORSIKRING 5, ANDRE PERSONALKOSTNADER 81, , Avskrivninger , LAGERLEIE , STRØM 5, , Felleskostnader Ægirsvei 10 53, , Husleie/felleskostnader/strøm Rigedalen 36 98, DATAUTSTYR 20, PROGRAMVARE ÅRLIG VEDLIKEHOLD 96, , REGNSKAPSHONORAR 40, , REVISJONSHONORAR 22, , KONSULENTBISTAND 10, KONTORREKVISITA 34, , AVISER/TIDSSKRIFTER 2, MØTER,KURS,OPPLÆRING 20, , LEIE POSTBOKS 1, DIVERSE ADM.KOSTNADER 5, , MOBILTELEFON 49, , INTERNETT 12, , PORTO 3, STYREMØTER / GENERALFORSAMLING 15, , BILGODTGJØRELSE 99, , REISEKOSTNADER-REGNING 75, , ANNONSEKOSTNADER 9, , MESSEKOSTNADER 9, , REKLAMEARTIKLER 20, , REPRESENTASJON FRADRAG 10, KONTINGENTER-IKKE FRADRAG 3, , GAVER-IKKE FRADRAG 5, FORSIKRINGER 3, , BANKOMKOSTN./KORTGEBYR RENTEINNT.BANK/POST -87, , Sum 17, , Side 25 av 29. Møte Sak Budsjettforslag

26 Saksforside sak 6 Saksnavn Medlemskontingent og opplæringskontorets andel av lærlingetilskudd Saksnummer 6 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt Ikke angitt Saksansvarlig Ordstyrer og daglig leder Dokumenter Saksbeskrivelse Fastsettelse av størrelse på; 1. Medlemskontingent. Engangsavgift ved førstegangs innmelding, p.t kr. 4000,00 2. Fastsettelse av opplæringskontorets andel av tilskudd, p.t. 1150,00 pr. mnd / lærling. Forslag til vedtak Med bakgrunn i det fremlagte forslaget for budsjett for 2014 fremmes forslag om at- 1. Innmeldingsavgift beholdes uendret. 2. Opplæringskontorets andel av lærlingetilskuddet justeres til 1250,00 pr. mnd / lærling. Dette begrunnes med behov for å kompensere for økte lønns- og driftskostnader. Notater Side 26 av 29. Møte Sak 6 Medlemskontingent og opplæringskontorets andel av lærlinge...

27 Saksforside sak 7 Saksnavn Valg av styre Saksnummer 7 Sakstype Beslutning Behandlingstidspunkt Ikke angitt Saksansvarlig Valgkomite Dokumenter Valgkomiteens innstilling_signert Styredokument Saksbeskrivelse Valg av styrerepresentanter til styre i OTEK Agder. 8 styreremedlemmer 1 varamedlem 1 medlem til valgkomitè Forslag til vedtak Valgkomiteens innstilling: Styre : Styreleder Deanna Haslerud, Elkem Solar AS Styrets nestleder Kai Aanonsen, NYMO AS Styremedlem Inger Fløystøl, GE Healthcare AS Styremedlem Lena Andreassen, Saint-Gobain Ceramic Materials AS Styremedlem Nils Rypestøl, National Oilwell Varco AS Styremedlem Hanne Elisabeth Møgster, Bandak Risør Styremedlem Svein Ommund Mosfjell, Glencore Nikkelverk AS Side 27 av 29. Møte Sak 7 Valg av styre

28 Saksforside sak 7 Side 2 av 2 Styremedlem Per Inge Omdal, Kr.Sand Skruefabrikk og Mek. Verksted AS (Representerer Fellesforbundet) Varamedlem, Trine Lidi, Global Castings AS Valgkomite: Cecilie Nilsen - National Oilwell Søgne Frank Robert Dahl - OTEK Agder Notater Side 28 av 29. Møte Sak 7 Valg av styre

29 Side 29 av 29. Møte Sak Valgkomiteens innstilling_signert 7

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R S C A N D I C H O T E L L K R I S T I A N S A N D 7 M A R S 2 0 1 3 SAKER: 1. Valg av ordstyrer,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 1 LI BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2012 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

HØGFJELLIA VEILAG Årsmøte 2. April 2015 kl. 11-13

HØGFJELLIA VEILAG Årsmøte 2. April 2015 kl. 11-13 HØGFJELLIA VEILAG Årsmøte 2. April 2015 kl. 11-13 Dagsorden/agenda: 1. Godkjennelse av innkalling 2. Valg av representant til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av Regnskap og Årsberetning 2014

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

KRISTIANSAND. Årsmøte. 13. februar 2013 kl 1800

KRISTIANSAND. Årsmøte. 13. februar 2013 kl 1800 1 KRISTIANSAND Årsmøte 13. februar 2013 kl 1800 Dagsorden Årsmelding Regnskap Lokallagets rolle og oppgaver i kommunen Innkomne forslag Prioriterte oppgaver Budsjett Valg 2 LHL Kristiansand DAGSORDEN FOR

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 14. juni 2012 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik.

Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik. PROTOKOLL Fra ordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA. Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik. Generalforsamlingen

Detaljer