Dagens agenda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagens agenda 27.05.04"

Transkript

1 Dagens agenda Innledning Kommunikasjonsgruppen Nils Christian Tillitsvalgte sin rolle Sturla Verneombudets sin rolle Astrid Velferdsgruppen 4 pils og en pizza Roy Åge Pause (9.50) Utvikling av økonomiavdelingen Frank Psykososiale arbeidsmiljøet verdier (medarbeiderskap, lederskap) Om UBITs utviklingsarbeid Janne (10.30) Meningsutveksling/avslutning Frank (11.00) 1

2 Kommunikasjon på Økonomiavdelingen I Økonomiavdelingens samling på Hotell Augustin 24. mars ble det utpekt en gruppe for å se på aktuelle tiltak i forbindelse med forslag som kom opp vedrørende kommunikasjon. Gruppens medlemmer er: Eli Brenne, Øyvind Herstad og Nils Chr. Meland. Kommunikasjonsgruppa hadde møte 2. april der vi så på de forslag og kommentarer som kom inn og evt tiltak som kunne være aktuelle. Kristin Leinum var innkalt som observatør, men kunne ikke møte. Verneombud Astrid Solberg deltok på deler av møtet. På samlingen hadde to grupper foreslått at det skulle velges et utvalg med f.eks én fra hver seksjon som ansatte kunne henvende seg til dersom de hadde noe de ville ta opp. Kommunikasjonsgruppa vil gjerne påpeke hvilke kanaler som finnes i dag: Man kan ta opp saker med egen leder, uformelt kollega og be vedkommende videreformidle til aktuell(e) mottaker(e) leders leder leder på medarbeidersamtale leder/kolleger på seksjonsmøte verneombud tillitsvalgt avdelingen på avdelingsmøter 2

3 Avdelingen har nettopp satt i gang et større utviklingsprosjekt med gjennomgang av arbeidsmiljøet og de psykososiale faktorene, herunder kommunikasjon. Ekstern ekspertise er benyttet og vil også benyttes i det videre arbeidet. Tatt i betraktning de kanaler som allerede finnes, og som kanskje ikke var kjent for alle, samt det faktum at en ny kommunikasjonsgruppe sannsynligvis (?) ikke vil kunne gis annet mandat enn det å lytte for så å sende saken videre, uttaler vi: Økonomiavdelingen er nå inne i et omfattende utviklingsarbeid. Analyse er foretatt og videre arbeid med utfordringer som er avdekket vil foregå både med ekstern og egen hjelp. Vi ønsker derfor å se an fremdriften og resultatene av dette arbeidet før avdelingen evt velger en kommunikasjonsgruppe. Når Økonomiavdelingen neste gang avholder sitt årlige høstseminar, ber vi om at avdelingen på nytt tar opp dette teamet for å se om behovet har endret seg. Gruppa ber videre verneombud Astrid Solberg orientere om sin funksjon ved første passende anledning. 3

4 Verneombudsrollen?????????????????????????? 4

5 NTNU s mål for HMS arbeid Gjennom å sikre de tilsatte gode, trygge og personlighetsutviklende oppgaver skal NTNU skape et arbeidsmiljø som stimulerer de tilsatte til å være kreative, konstruktive og kritiske. Arbeidsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring, helse og trivsel, og verne mot arbeidsrelatert sykdom, arbeidsulykker og miljøskadelig utslipp/avfall 5

6 NTNU s Verneombudsordning Verneombudene er arbeidstakernes representanter i verne- og miljøspørsmål, og skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudene velges for to år om gangen. Spørsmål vedrørende arbeidsmiljøet søkes løst av arbeidstaker, leder og verneombud på lavest mulig nivå. Det lokale hovedverneombudet skal bidra til at saker løses på lavest mulig nivå gjennom å støtte og veilede verneombudene i deres arbeid. Om en sak ikke finner sin løsning her, bringes saken videre til det lokale hovedverneombud og fakultets-/stabsdirektørnivå og eventuelt til hovedverneombud og universitetsdirektør. Saker som ikke lar seg løse i linjen kan bringes til Arbeidsmiljøutvalget for behandling ( 6

7 Utvalg som jobber med HMS LOSAM Lokalt samarbeidsutvalg. 2 3 fagf.repr. + HVO + TS SESAM Sentralt samarbeidsutvalg AMU Arbeidsmiljøutvalg Ledes av HVO (Heidi Egseth) og OUDIR (Trond Singsås) 7

8 Verneombud (VO) Verneombudets oppgaver Påser at enhetens arbeidsmiljø er slik innrettet at kravene i Arbeidsmiljøloven og de forskriftene som gjelder for virksomheten etterleves. Deltar på enhetens HMS-runder. Påser at arbeidstakerne får nødvendig informasjon, instruksjon, opplæring og øvelse. Påser at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare. Påser at verneinnretninger og verneutstyr er tilfredsstillende. Påser at arbeidet er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte og at eventuelle ulykker og nestenulykker blir meldt. 8

9 Formål VO Verneombudet er arbeidstakernes representant i saker som angår arbeidsmiljøet og skal ivareta arbeidstakernes interesser i slike saker. Verneombudet skal representere en arbeidstaker overfor ledelsen i arbeidsmiljøspørsmål dersom den tilsatte ønsker dette. 9

10 Organisering og rapportering Verneombudet er valgt av de tilsatte ved enheten og skal derfor sørge for å rapportere til disse. Alle HMS-saker tas opp med lederen for enheten eller dennes representant. Om saken ikke løses på dette nivået, tar verneombudet den opp med sitt lokale hovedverneombud som tar saken opp med fakultetsdirektør/stabsdirektør. Om saken ikke løses på dette nivået, bringer det lokale hovedverneombudet saken frem for NTNUs hovedverneombud som tar saken opp med universitetsdirektøren. Om ikke saken løses her, kan den bringes fram for Arbeidsmiljøutvalget ved NTNU eller Arbeidstilsynet. I alle deler av prosessen skal verneombudene vurdere behovet for å trekke inn faglig bistand. 10

11 VELFERDSKOMITEEN En traust og tregtarbeidene komite, med en femårsplan for å få til en endret adferd i en satt organisering. 11

12 4 pils og en pizza En effektiv gjeng som ønsker å få på plass noen få endringer for å få til et enda bedre arbeidsmiljø. 12

13 2 munkholm og en pizzabit Hva er oppnådd: Støtte til å oppgradere lunsjrommet 10 ok Støtte til buffer for aktiviteter 5 ok Støtte til å få til fast lunsj avslått Hva er gjennomført: Lunsjbord den 19.05, 4 medarbeidere jobbet 3 timer, 25 kr. dekket maten det var til sammen hele 40 stykker som møtte opp. 13

14 Fortsettelsen????? VÅR MÅLSETTING: Vi ønsker å få lunsjrommet il å bli en samlingsplass! Det skal være et trivelig sted å møtes. Det skal være mulig å få en matbit. VI MÅ SKJERPE INN FØLGENDE: den daglige kaffe/te serveringen til lunsjen det å ikke motarbeide arrangementer f.eks på fredager med egne private på avdelingene MEN, ER DET VILJE FRA LEDELSEN SIDE TIL Å VÆRE MED Å BIDRA MED MIDLER ELLER SKAL ALT DEKKES TIL SELVKOST!! 4 pils og en pizza kommer til å lage arrangementer framover, og det første er: 14

15 Velkommen til sommerfest Fredag 18 juni kl 1530 Vi fyrer opp grillen i bakgården og griller masse godt. Vi organiserer oss etter været!! Påmelding kr. 100 dekker mat og drikke til maten!! Betales til: Tina, Ketil, Knut Arne eller Roy Åge innen 15 juni 15

16 Utvikling av Økonomiavdelingen 16

17 Ledergruppens oppgave Psykososiale arbeidsmiljø (samarbeid rivalisering) profesjonell hjelp til å jobbe med dette videre Profesjonelle råd ikke bruke for mye tid i å grave fram historien bruke tiden på hvordan dere vil ha det 17

18 Hvordan tar vi tak i dette? Teknologiske utviklingen: - Maconomy - elektronisk fakturabeh. - lønn og personalsystem Nytt økonomireglement andre kan føre regnskap/lønn? Ny lederstruktur på NTNU - stille andre krav til oss Økonomifunksjonen 3-5 år 18

19 Hvordan tar vi tak i dette? Teknologiske utviklingen: - Maconomy - elektronisk fakturabeh. - lønn og personalsystem Nytt økonomireglement andre kan føre regnskap/lønn Endring Ny lederstruktur på NTNU - stille andre krav til oss Økonomifunksjonen 3-5 år 19 Fundament: Arbeidsmiljø Verdier (kjøreregler) Medarbeiderskap Lederskap

20 Framdrift Lederutviklingsprogram seksjonsvis avdelingsvis Status så langt Hensikt med arbeidet. Framdrift 1. samling i avd. Felles verdier Hva er situasjonen på seksjonene nå? Profesjonell hjelp! Medarbeiderskap Lederskap hva betyr det for den enkelte? 20

21 Ledelses-/organisasjonutvikling 2002: 10 dager - 4 moduler: Grunnleggende filosofi og forandringsledelse ved UBiT Profesjonell kommunikasjon Arbeide i profesjonelle team Presentasjonsteknikk 21

22 2003: 2 dager: Helhetsledelse Utarbeidet forslag til UBiTs grunnverdier, prinsipper for ledelse og medarbeiderskap Behandlet i alle seksjoner, "vedtatt" i ledermøte, oppslag på alle møterom/spiserom/fellesarenaer 2004: 2 dager: Coaching/prosessveiledning - lederen som motivator/trener/inspirator 22

23 Internseminar for alle tilsatte Ørlandet høsten 2002: 5 seksjonsvise seminarer Røros høsten 2003: 3 seminarer, blandet deltakelse fra alle seksjoner Tema: Bibliotekfaglige tema, kvalitetsarbeid, medarbeiderundersøkelsene (hva var bra - hvordan opprettholde, bli bedre) (hva ga ikke så høy score - hvordan bli bedre, gjøre ting annerledes), samarbeid på tvers; innad i seksjonen - mellom seksjonene 23

24 Medarbeidertilfredshetsundersøkelser Høsten 2002 og 2003: Seksjonsvis oppfølging i møter (LØFT) Medarbeidersamtaler Samtaleverktøy med LØFT-tilnærming Årlige allmøter 24

25 Informasjon Ukentlig nytt fra bibl.dir. og øvrige seksjonssjefer Hvilke saker er på dagsorden, reise-/møtevirksomhet, strategiske/politiske synspunkter og beslutninger, felles info til alle på samme tid Alle innkallinger/møtereferater fra ledermøtene på Intranett. 25

26 Kulturbygging Hospitering Reiser- og kompetanseutvikling 26

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - Organisering og ressurser N O T A T Tilråding: Styret slutter seg til rektors vurderinger

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Jeg er verneombud i HFK

Jeg er verneombud i HFK Jeg er verneombud i HFK Arbeidsmiljøloven er utgangspunktet for verneombudets arbeid AML 1: : Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon,

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer................................................. 3 Opplæring................................................. 3

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

VERNEOMBUDSORDNINGEN NORSK SOKKEL

VERNEOMBUDSORDNINGEN NORSK SOKKEL VERNEOMBUDSORDNINGEN PÅ NORSK SOKKEL Kapittel I: FORORD VERNETJENESTEN SKAL I SAMARBEID MED LEDELSEN BIDRA TIL Å ETABLERE ET GOD ARBEIDSMILJØ, VIDEREUTVIKLE DETTE OG SKAPE EN SIKKER ARBEIDSPLASS. Vernetjenestens

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Arbeidsgiver vil ta en runde på innspill som kom og det kan være aktuelt med et separat møte på saken.

Arbeidsgiver vil ta en runde på innspill som kom og det kan være aktuelt med et separat møte på saken. Møtereferat PIO Til stede: Per-Steinar Aasebø, Harald Nævdal, Kjell Hugo Jenssen og Knut Kvamsdahl fra Oslo kommune, Anne Green Nilsen og Mari Sanden fra KAH, Eli Gunhild By og Terje Vilno fra Unio, Svein

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009 Harstad kommune PERSONALREGLEMENTER RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalget Skrevet av: Siw Schultz Gabrielsen Utgave: Godkjent dato: 2.00 23.09.2009 Gjelder fra:

Detaljer

Personalpolitikk i NPE

Personalpolitikk i NPE Personalpolitikk i NPE April 2010 Oppdatert (status og tiltak) pr. 1.1.2011 Innholdsfortegnelse Personalpolitikk i NPE... 2 Arbeidsmiljø... 3 Medbestemmelse... 3 Medarbeidersamtaler... 4 Kompetanseutvikling...

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

UiO gir uttrykk for å være godt i gang med tiltak som universitetet mener vil imøtekomme intensjonene i påleggene.

UiO gir uttrykk for å være godt i gang med tiltak som universitetet mener vil imøtekomme intensjonene i påleggene. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.08.2010 2010/5920 DERES DATO 09.08.2010 VÅR SAKSBEHANDLER Kristina Austad og Ola Winsvold DERES REFERANSE UNIVERSITETET I OSLO Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO VEDTAK OM PÅLEGG.

Detaljer

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg.

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg. 1 av 1 HMS-avdelingen 21.10.2011 AMU-sak 34/11 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: Rektor Signatur: HMS - organisering og ressurser Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Årsrapport 2006. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK)

Årsrapport 2006. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Årsrapport 2006 for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Forord Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) består av 6 medlemmer, 3 fra arbeidsgiversiden og 3 fra

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Ansvarlig: HMS- leder i Utarbeidet av: Kandidatnummer: 115, 107 og 72 Haugesund Vår 2001 Åpen Side 1 av 1 Forord På grunnlag

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer