INNKALLING ÅRSMØTE. Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING ÅRSMØTE. Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2015"

Transkript

1 INNKALLING ÅRSMØTE Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2015 Dato: Torsdag 5. mars 2015 kl. 18:00 Sted: Kantina Rishaughallen, Haakon VII gt. 23, Lade Agenda 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å skrive under protokoll 3. Årsberetninger 4. Regnskap 2014 (deles ut på årsmøtet) 5. Revisjonsberetning (deles ut på årsmøtet) 6. Budsjett 2015 (deles ut på årsmøtet) 7. Saker fra styret Forslag til vedtektsendring: Fjorårets vedtak om at saker til årsmøte skal inn innen 15. jan, er ugyldig. Det skal være 4 uker. Raaen: Tilstand og beslutninger (informasjon). 8. Valg (valgkomiteens innstilling deles ut på årsmøtet) VEL MØTT Innkalling årsmøte TJFF Side 1 av 11

2 Vedlegg til sak 3 Årsberetninger Årsberetning 2015 Trondheim Jeger- og Fiskerforening Gjennom året 2014 har TJFF greid å holde et godt aktivitetsnivå. Det som har betydd mest for foreningen er reguleringsplanen for området rundt skytebanen etter ufattelig mange års kamp. Dette betyr store utfordringer for oss økonomisk. Vi må bygge nytt klubbhus bla. Oppgradering av anlegget må også gjøres, så en av våre viktigste jobber fremover blir å skaffe midler til dette! Vi takker Morten Imbsen for all jobb og tid han har brukt på reguleringsplanen for Digresmyra! Veien til Raaen ble ferdigstilt og vil gjøre utleie og vedlikehold lettere. Raaen gård fikk også i senhøsten store skader da taket ble ødelagt i en av stormene som traff Trøndelag. Vi har startet rehabilitering. Men utfordringene med slike gamle hus er at det dukker opp flere overraskelser underveis. Skaden er riktignok dekningsberettiget, men overraskelser i henhold til tilstand har og vil dukke opp! Vi som andre foreninger er riktignok avhengige av nye ildsjeler til videre drift,så rekruttering bør være et viktig fokus fremover! Medlemstallet har gått ned, så det å verve medlemmer er også noe vi bør sette fokus på de neste årene. Mitt inntrykk er at foreningen tross en del utfordringer er på rett vei, Vi har mange dyktige tillitsvalgte i våre rekker og det er vi glade og takknemlige for i styret! Gabrielle Cappelen Leder TJFF Innkalling årsmøte TJFF Side 2 av 11

3 Årsberetning jaktutvalget Jaktutvalget har i 2014 bestått av: Leder Odd-Arne Westerhus Monica Rånes Hågen Røkke Lise Garberg Trond Kanstad Nils Eggen Sivert Storø Jaktutvalget har i 2014 hatt 4 utvalgsmøter. Vi har holdt et gåsejaktkurs uten felling av gås, og et elgjaktkurs uten felling av elg, dette samen med jenteutvalget og rifleutvalget. Vi har solgt jaktkort i Dragsten og på Byneset Kortselger Gabrielle Cappelen Det har vært relativt liten aktivitet i jaktutvalget i 2014 dette på grunn av oppbygging av utvalget.( bare en ved starten av året ) Vi satser på større aktivitet i 2015 da vi nå starter med 9 medlemmer i utvalget. For jaktutvalget Odd-Arne Westerhus Innkalling årsmøte TJFF Side 3 av 11

4 Årsberetning fiskeutvalget Et spennende og innholdsrikt år er over. Aktivitetsnivået i utvalget har vært høyt og vi har gjennomført mange gode aktiviteter. Vi har hatt til sammen 6 utvalgsmøter fordelt utover året. Utvalget fikk i 2014 ny leder, nestleder og kasserer. Vi er meget godt fornøyd med årets aktiviteter og akter og ta fatt på 2015 med like stor glød og iver. Våren 2014 kom det fram at det hadde vært en lekkasje fra taket på Råen gård. Dette ble en forsikringssak og Råen er nå under oppussing. Det ble ikke utleie av Råen gård eller fiske i På valdene vi leier i Nidelva har vi hatt flere dugnader for å legge til rette for de fiskerne som leier fiske av oss. Vi har ryddet valdene for rot og rask, samt at vi har fjernet trær og stubber fra elvbunnen på Fossum, dette vil gjøre valdet mer attraktivt for fiske og kanskje gi noe mer inntekt. Vi gjennomførte fire organiserte dugnader i Fiskeutvalget har også i 2014 gått oppsyn for TOFA. Oppsynet i 2014 har vert utført av 8 personer og har vert fordelt mellom Bymarka, Øvre Nidelva, Bykortet og Fredningsonen I utløpet av Nidelva samt valdene vi disponerer i Nidelva. Dette er arbeid TOFA betaler for. Fiskeutvalget TJFF har et meget godt samarbeid med TOFA, Dette samarbeidet vil vi fortsette å utvikle for å gi våre brukere et bredt og godt tilbud innenfor sportsfiske i foreningen. I 2014 gjennomførte Fiskeutvalget mange aktiviteter og kurs. Disse ble gjennomført i samarbeid med blant andre TOFA og NKML (Nidaros Kystmeitelag) samt andre sponsorer. - Isfiskekonkurranse på Hestsjøen. - Grunnkurs i laksefiske, Teori og praktiskfiske. - Innlandsfiskedag på Baklidammen. - Fiskesommer ved sjøbadet i Trondheim. - Høstdagen ved Haukvannet. - Grunnkurs Fluefiske ørret. Teori og praktiskfiske. Fiskeutvalget bidrar også med gjennomføringen av TOFAs arrangementer, vi kan nevne - Gjeddefiskekonkurransen på Haukvannet. - Laksefiskedag for damer i Leirfossen. - Laksefiskedag for ungdommer på Kroppan. - Laksefiskedag for familier i Leirfossen. I 2014 har vi hatt en plass mellom personer innom våre arrangementer. Høstdagen på Haukvatnet er det største vi er med på, med over 1000 besøkende hvert år. Leder vil med dette vil takke sine utvalgsmedlemmer for et vel gjennomført Kent Terje Stegavik- Innkalling årsmøte TJFF Side 4 av 11

5 Årsberetning jegerprøven Jegerprøveutvalget hadde i 2014 følgende sammensetning. Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Odd Harald Bolgnes Geir Christensen Lars Kleveland Kjell J. Christensen Geir Lasse Aune TJFF har i 2014 avholdt 14 jegerprøvekurs. Vi registrerer at det i 2014 har vært en betydelig konkurranse fra andre aktører i markedet. På tross av dette står vi fortsatt sterkt som kursarrangør i vår region. Vi registrerer med tilfredshet at våre deltagere er svært fornøyde med kvaliteten på kursene, og at strykprosenten på eksamen fortsatt er blant de laveste i landet. Som vanlig er perioden rett før jakta dvs. august september en svært hektisk tid, med stor pågang av personer som ønsker å ta jegerprøven. Vil berømme utvalgets medlemmer og våre hjelpere på skytebanen for sin fleksibilitet og hjelpsomhet, slik at kursene i denne perioden kan gjennomføres. Dette på tross av at alle involverte er ivrige jegere og i utgangspunktet er opptatt med egen jakt. Utvalget har hatt tre møter i perioden og har løpende dialog via e-post og telefon. I 2014 ble det etablert kontakt med en ungdomskole i Trondheim, som ønsket jegerprøvekurs som en del av valgfaget Friluftsliv. Kurset blir gjennomført i februar/mars Vi håper dette kan utvikle seg til å bli en liten fot innenfor skoleverket, hvor foreningen kan tilby forskjellige kurs innen jakt,fiske og friluftsliv. På tampen fikk også foreningen utdannet to nye jegerprøveinstruktører, slik at vi i 2015 har en større fleksibilitet og mulighet for å arrangere flere kurs om behovet for dette skulle oppstå. Vi ønsker å takke vår samarbeidspartner, over mange år, Axel Bruun Sport A/S for et meget godt og positivt samarbeid i året som har gått. Vi får til stadighet tilbakemelding fra fornøyde kursdeltagere som har stor nytte av vår samarbeidsavtale. For Jegerprøveutvalget Odd Harald Bolgnes Leder Innkalling årsmøte TJFF Side 5 av 11

6 Årsberetning jenteutvalget Årsberetning fra jenteutvalget Jenteutvalget i 2014 har bestått av : Leder Monica Rånes Monica Vennevik Nina Hovland, Marit Håheim, Kaÿa Skarsvåg Jenteutvalget ser tilbake på 2014 som et lærerikt år. Vi har vært på skytebanen jevnt utover året,der det har vært rifle og hagleskyting sammens med Klæbu og Skaun. Noen av oss ble også med i flere av utvalgene i foreningen. Fra å være kioskansvarlige har vi nå også blitt banevakter på haglebanen. Gutta meldte oss på NM Jaktfelt på Tynset i april,noe som absolutt frister til gjentakelse. Vi har også vært representert på NM i Leirdueskyting i Bardufoss i sommer,der den ferskeste hagleskytteren av oss fikk en 4plass i dameklassen.og det etter å kunn å skutt med hagle i få måneder.imponerende!! Vi satser på at vi med tiden får med oss enda flere damer på jaktfelt og skytestevner. Ellers så ble arrangert 2 fulltegnede ladekurs med påmeldte av begge kjønn.et veldig lærerikt kurs som Birger hadde for oss.dette er vel noe som frister til gjentagelse. Gåsejaktkurs i september med laber fangst må man vel si,men skal man tro de påmeldte så var det et velykket kurs uansett. Kurset varte fra tidlig lørdag og søndag. Stedet var Brå Byneset. Oktober hadde vi elgjaktkurs med 6 påmeldte. Ingen fangst Jenteutvalget ønsker å jobbe videre med å vise oss enda mer på jegerprøvekursene,og få flere damer med inn i utvalget. Vi hadde nok et ønske om å få arrangert enda flere kurs og aktiviteter,men slik ble det ikke. Vi satser heller på å heve kvaliteten på de kursene vi allerede har,og så får vi utvide etterhvert. Jeg ser frem til et nytt og spennende år i 2015 Hilsen leder i jenteutvalget Monica Rånes Innkalling årsmøte TJFF Side 6 av 11

7 Årsberetning hundeutvalget Hundeutvalget har i 2014 bestått av: Eli Margrethe Sæther (leder), Rune Tyvold, Kersti Pedersen (kasserer), Linn E. Knudtzon, Geir Terje Widerøe, Ivar Andre Skare, Gabrielle Cappelen Gunnar Handberg, Morten Johansen og Petter Wikdahl. To av våre instruktører (aversjon) har vært på oppdateringskurs i løpet av Haltdalsprøvene (vinter og høst) har blitt godt gjennomført av Linn (prøveleder) og hennes støttespillere. Det ble bare et parti, bestående av 4 ekvipasjer, på vår ettermiddags skogsfuglprøve i august. Her er det plass til flere. Trondheim JFF er også med i Tiur-Cupen, et samarbeid mellom NGK, NVK, MJFF, SJFF, Fellesutstillinga Midt-Norge og oss. Ut ifra poeng på premiering fra en eller flere av de forskjellige prøvene og deltakelse på Fellesutstillinga, kåres det en sammenlagt vinner. Haltdalsprøven vinter 2014 Det var totalt 116 startende fordelt på to dager. Det ble 19 premieringer. Vinner av VK ble engelsk setter Rampen s Sako, som også ble tildelt cacit. Vi takker dommere, deltakere, Nordpå fjellstue og sponsorer som gjør dette til en trivelig helg. Haltdalsprøven høst 2014 Det var totalt 72 startende fordelt på to dager. Det ble 10 premieringer. Vinner av VK ble irsk setter C-Irie av Kjerringholm. Vi takker dommere, deltakere, Nordpå fjellstue og sponsorer som gjør dette til en trivelig helg. Linn Knudtzon Skogsfuglprøven 2014 Ble gjennomført en kveld i Bymarka med to parti ute, ingen premieringer dette året. 4 deltagere på det ene partiet og 3 på det andre. Aversjonsdressur Hund-Sau 2014 Hund / sau ble gjennomført hos Onsøyen på Rye. Fra slutten av juni til starten på september. Det var flere forskjellige raser, men flest jakthunder. Ansvarlige i år var: Rune Tyvold, Arne Aalberg og Gunnar Handberg. Rune Tyvold Blodsporkurs 2014 Hundeutvalget arrangerte som vanlig blodsporkurs. 7 deltakere møtte opp til teori i våre lokaler på Lade i begynnelsen av juni og til praksis i Malvikmarka 6 kvelder fordelt over juni og august. Toller Retriever, Sort Elghund, Wachtelhund, Rhodesian Rigdeback, Berner Sennen, Engelsk Springer Spaniel og Strihår Vorsteh var blant deltakerne i år. Og godt humør, noe myggspray og en del venting er obligatorisk innhold for deltakerne og jeg vil takke alle for et fint kurs! Kersti Pedersen Dressurtreff 2014 Vi har hatt samlinger for interesserte hundeeiere i hele 2014 utenfor Rishaughallen på Lade. Her har vi hatt litt treningsopplegg for hund og eier, litt hundeprat og litt kaffe. Noen gjengangere har møtt opp i hele år og noen nye dukker opp innimellom. Takk for oppmøtet! Kersti Pedersen Raabua på Dolpvollan Det har vært litt mindre utleie av Raabua enn tidligere, men i høst har det vært bra interesse. Hundeutvalget har hatt et par turer opp for å sjekke hytta. Innkalling årsmøte TJFF Side 7 av 11

8 Kersti Pedersen Rypetaksering Haltdalen august 2014 TJFF takserte også i 2014 terrengene rundt Aungrenda på oppdrag for øvre Haltdal Utmarkslag. Grunneierlaget har uttalt at de er fornøyd med arbeidet og måten NJFF gjennomfører denne takseringen. Nedenstående den rapporten som er sendt grunneierne etter takseringen: Sak: rapport for høsttaksering ryper 2014 fra Trondheim Jeger og Fiskeforening. Hei Jan her er rapporten for takseringen høst Da grunneierlaget ikke lengre er deltaker i rypeprosjektet som administreres av Høgskolen i Hedmark Som igjen er en videreføring av NINAs rypeprosjekt 2006/2011sender jeg ikke inn skjemaene til Hedmark men rapporterer til dere i grunneierlaget for antall og snitt produksjon kyllinger. Jeg har arkivert skjemaene om dere ønsker videre databehandling. Takseringsresultat: Forholdene var ikke for hundene var heller ikke i år topp, det var varmt mellom 20 og 23 grader men med en god vind og noe fukt i bakken. Det ble gått 21 linjer av totalt 21 i områdene: Nordpå, Hammran, Kjersåsen og Drøydalen. Det antas at hundene fant ca 25 % av fuglen som lå nærmest linjene. Men det ser ut som at årets produksjon har vært god spesielt for de som har hatt gjenlegging. Det ble funnet: Totalt 466 ryper hvorav: 367 kyllinger. Fordelt på 53 kull. Dette gir en snitt på 6,92 kylling pr kull noe som er meget godt produksjonsår. Det er stor sannsynlighet for at ikke alle kyllinger ble funnet i de kullene vi fikk på vingene grunnet at noen kull var gjenlegging. Hundene som ble benyttet er godt meriterte hunder på jaktprøver og de linjeførerne vi benytter er erfarne taksører. Gunnar Handberg Innkalling årsmøte TJFF Side 8 av 11

9 Årsberetning rifleutvalget Rifleutvalget har i år bestått av: Geir Lasse Aune Birger Meistad Morten Kjelaas Monica Raanes Monica Vennevik Geir Egil Aasbakk. Utvalget hadde i år 6 åpningsdager med tot 33 betalende skyttere.tot 1730 kr I tillegg hadde vi et kurs for 2 studenter som ville ha våpeninstruksjon og praktisk skyting for forsvar mot isbjørn på Svalbard. Tot 800 kr Pga splittelsen i Malvik jff der alle aktiviteter ble lagt ned en periode.ble det ikke noe skyting på Ivermoen i år.men vi prøver igjen i 2015 Alle inntekter er slått inn i kassa hos lerdueutv under div.tot 2530 kr. Vi hadde ingen utgifter og har derfor ikke sett poenget i å lage regnskap i år. Tjff har også stilt sterkt på stevner i år,noe som har gitt flere stevne og klasseseiere både i dame.jeger og sporterklassen. Spesielt kan nevnes dobbelseier i fylkesmesterskapet jaktfelt med Paal Johansen som mester og Birger Meistad nr 2, Ellers ble det tidenes jaktfelt NM for oss med seier Individuelt med Paal Johansen som skjøt fult hus med 200 p og ble dermed den andre i historien som klarte dette. Den første var vår egen Birger Meistad.I år var også kongepokalen tildelt jaktfelt og dermed er Paal den første i Tjffs historie som vinner denne. Vi var også påmeldt som lag med Paal Johansen.Birger Meistad og Geir Lasse Aune.Alle lyktes veldig godt med 150,148 og 148 og dette holdt også til lagseier. Geir Lasses resultat holdt også til seier i klasse B Under NM elgbane gikk det ikke like bra men Geir Lasse ble nr 2 i klasse B og Birger skjøt hovedfinale og ble tilslutt nr 22 tot noe som er veldig bra da det er utrolig gjevnt i toppen. For Rifleutvalget Geir Lasse Aune Innkalling årsmøte TJFF Side 9 av 11

10 Årsberetning lerdueutvalget Lerdueutvalgets styre har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Banemester: Sportslig leder: Morten Imbsen Torger Nordberg Morten Kjelaas Thomas Syrstad Thomas Syrstad Aktive medlemmer: Siggen Tønnesen Sanimir Handanagic Geir Lasse Aune Monica Vennevik John Sverre Eggen Knut Arne Naas Monica Raanes Petter Haukø Pål Inderberg Vestrum Asbjørn Eriksen Bjarte Bergstrøm Sebastian Eide Jonas Gunnes Torstein Dahl Jan Terje Skjetne Bedik Vidvei Utvalget har også i 2014 hatt noen frafall, men har heldigvis fått nye medlemmer. Følgende aktiviteter er blitt gjennomført i 2014: 54 publikumsåpne skytedager 3 stevner 1 julecupstevne 16 dager med Jegerprøven 15 dugnader 21 treningsdager 14 dager med bedriftsskyting og arrangement 2 dager med skyting for ungdom Deltakelse på NM i Bardu og lokale stevner I 2014 har det vært meget bra med aktivitet på skytebanen. Spådommer og taksteringer om et bra rypeår gjorde sitt til at besøket på banen var over normalen. Vi holdt stengt i fire måneder; januar, februar, juli og desember. Mange nye og gamle jegere, medlemmer som ikke-medlemmer har funnet veien opp til oss, og vi har gjort vårt beste for at skytterne skal få den bistand og opplæring de trenger. Vi hadde i 2014 totalt 54 åpne skytekvelder for publikum. Vi har gjennomført 3 stevner. I tillegg så arrangerte vi julecupstevnet. Flere utvalgsmedlemmer har deltatt på lokale stevner i distriktet. Ni av våre utvalgsmedlemmer deltok på NM i Bardu. Torger Nordberg kom til finalen i Jegertrap og kom på en 4. plass. Morten Kjelaas kom til hovedfinalen i lerduesti og havnet til slutt på en 25. plass og ble nr 1 i B-klassen. Vi har gjennomført 15 dugnader. Av dugnadsaktiviteter nevnes snømåking, vedlikehold av kastere og våpen, mottak av duer og skudd og bæring av dette, samt vedlikehold av banene. Lerdueutvalget har også i 2014 brukt svært mye tid og ressurser angående reguleringsplanarbeid av skytebanene på Digresmyra. Et meget godt samarbeid med Trondhjem Pistolklubb, Nidaros Innkalling årsmøte TJFF Side 10 av 11

11 skytterlag, Nidaros Jaktskytterklubb, Idrettsrådet i Trondheim og lokale politikere gjorde at vi den 14. august fikk gladmeldingen om at Digresmyra endelig ble regulert til skyteanlegg. Dog med noen begrensninger vedrørende reduserte åpningstider, ingen nye riflebaner, og ellers ingen økt aktivitet. Utvalget har arrangert 14 dager med skyting for bedrifter. Vi har også stilt med bespisning for dem som ønsket dette. Vi har opplevd stor pågang fra bedrifter som har ønsket bedriftsskyting, men på grunn av kapasitetsmangel har vi dessverre også i 2014 ikke kunnet ta i mot alle. Styret takker alle utvalgsmedlemmer for innsatsen i 2014 For Lerdueutvalget Morten Imbsen Innkalling årsmøte TJFF Side 11 av 11

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING Årsmelding 2007 www.vjff.no INNHOLD: Jon Lykke til minne....................................... Årsmelding fra leder...................................... Informasjon om årsmøtet....................................

Detaljer

Askøy Jeger- og Fiskeforening

Askøy Jeger- og Fiskeforening Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 1 av 19 Årsmøte 2015 Askøy Jeger- og Fiskeforening 18.2.2015 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 2 av 19 Saksliste Konstituering av møtet -

Detaljer

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Innkalling til årsmøte: Sted: Felleskjøpet, Brønnøysund Tid: 19. mars 2015 kl 1900 Dagsorden Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Konstituering av møtet. Godkjenning

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG medlemsblad 2010 BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG SE AKTIVITETSPLANEN FOR 2010 SKYTEBANEN PÅ ALLUM OPPGRADERES HJFL PÅSKEQUIZZ Formann har ordet Vi hadde årsmøte 13.februar

Detaljer

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING

TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING ÅRSMELDING 2014 Årsmelding Regnskap Arbeidsprogram - Forslag til budsjett Rypejakt ovenfor Nordkvaløy-hytta. Foto: Ø. Overrein 1 6 ÅRSMØTET Ordinært årsmøte skal holdes

Detaljer

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2 Årsmøtet i HJFL Årsmøtet til Hedrum Jeger og Fiskerlag ble avholdt 14. februar på Hedrum Bygdetun i Kvelde, hvor ca 50 personer møtte frem. Det var vanlig årsmøtesaker å heder til klubbmestere som stod

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1-2 juni 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Gismo sover på fisketur ved "Abbortjernet" Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet http://www.kongsvingerjff.no

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015 Infohefte nr. 1 Februar 2015 Eigersundsprøven 2014: Kanskje landets største jaktprøve for stående fuglehunder - skog, 144 hunder deltok, lange ventelister. Her fra oppropet søndags morgen på Øygreid skytebane.

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011 Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann 10-14 ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10.

2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann 10-14 ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 2 2 0 0 7 Jakt og fiske i Hedmark s. 2-3 Lokal medvigkning - bare en frase? s. 6-7 På ettersøk etter villsvin i Sverige s. 10-14 Ulvetelefonen s. 20 Skog og vann

Detaljer

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 Årsmøtet 2014 Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 1 Innholdsfortegnelse Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Dagsorden side 3 Årsberetning

Detaljer

Bergens Jæger- og Fiskerforening Årsberetning 2012 118. Driftsår

Bergens Jæger- og Fiskerforening Årsberetning 2012 118. Driftsår Bergens Jæger- og Fiskerforening Årsberetning 2012 118. Driftsår Den årlige generalforsamling ble holdt i foreningens klubblokaler i Monrad Mjeldes vei 9, den 11. april 2012. Det var 52 stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2013. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv. Olledalen Skytesenter 12. MARS 2014 kl. 19.00. Dagsorden:

ÅRSMØTE FOR 2013. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv. Olledalen Skytesenter 12. MARS 2014 kl. 19.00. Dagsorden: www.asker-jff.no Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2013 Olledalen Skytesenter 12. MARS 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv

24. årgang VESTMARKINGEN. Medlemsblad for. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv 24. årgang VESTMARKINGEN Medlemsblad for www.asker-jff.no Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Hovedstyret i Asker JFF 2011: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Jeppe Normann Per

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i KLINGA J.F.F.

Innkalling til årsmøte i KLINGA J.F.F. Innkalling til årsmøte i KLINGA J.F.F. Onsdag 4. februar 2015 kl. 19:00 i klubbhuset på lerduebanen. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Konstituering - valg av møteleder og

Detaljer

Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org

Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Returadresse: Ådal JFF Pb 12 3525 HALLINGBY Nummer 1 2015 Internett: http://www.njff.no/buskerud/aadal E-post: aadal@njff.org Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv Ådal jeger og fiskeforening Ådal jeger og

Detaljer

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 Pga Postens nye bestemmelser vedr vektvariasjoner på distribusjon av b-blad kommer Nytt fra NJFF i ny «drakt». S. 6 S.4 JENTENE PÅ FRAMMARSJ ETTERSØKSHUND

Detaljer

OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014

OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014 OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014 Jakt og fiskenytt nr 1 2015 På veg over Gåssandvatnet til hjortejakt i Stokkedalen For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for 2015 vera betalt. Sakliste: 1.

Detaljer

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august Nr. 3 september 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

Jeger Fisker. God jul! www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 3 - Desember 2011. Foto: Jan Tore Rui-Haugerød

Jeger Fisker. God jul! www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 3 - Desember 2011. Foto: Jan Tore Rui-Haugerød & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 3 - Desember 2011 God jul! Foto: Jan Tore Rui-Haugerød www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer