INNKALLING ÅRSMØTE. Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING ÅRSMØTE. Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2015"

Transkript

1 INNKALLING ÅRSMØTE Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2015 Dato: Torsdag 5. mars 2015 kl. 18:00 Sted: Kantina Rishaughallen, Haakon VII gt. 23, Lade Agenda 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å skrive under protokoll 3. Årsberetninger 4. Regnskap 2014 (deles ut på årsmøtet) 5. Revisjonsberetning (deles ut på årsmøtet) 6. Budsjett 2015 (deles ut på årsmøtet) 7. Saker fra styret Forslag til vedtektsendring: Fjorårets vedtak om at saker til årsmøte skal inn innen 15. jan, er ugyldig. Det skal være 4 uker. Raaen: Tilstand og beslutninger (informasjon). 8. Valg (valgkomiteens innstilling deles ut på årsmøtet) VEL MØTT Innkalling årsmøte TJFF Side 1 av 11

2 Vedlegg til sak 3 Årsberetninger Årsberetning 2015 Trondheim Jeger- og Fiskerforening Gjennom året 2014 har TJFF greid å holde et godt aktivitetsnivå. Det som har betydd mest for foreningen er reguleringsplanen for området rundt skytebanen etter ufattelig mange års kamp. Dette betyr store utfordringer for oss økonomisk. Vi må bygge nytt klubbhus bla. Oppgradering av anlegget må også gjøres, så en av våre viktigste jobber fremover blir å skaffe midler til dette! Vi takker Morten Imbsen for all jobb og tid han har brukt på reguleringsplanen for Digresmyra! Veien til Raaen ble ferdigstilt og vil gjøre utleie og vedlikehold lettere. Raaen gård fikk også i senhøsten store skader da taket ble ødelagt i en av stormene som traff Trøndelag. Vi har startet rehabilitering. Men utfordringene med slike gamle hus er at det dukker opp flere overraskelser underveis. Skaden er riktignok dekningsberettiget, men overraskelser i henhold til tilstand har og vil dukke opp! Vi som andre foreninger er riktignok avhengige av nye ildsjeler til videre drift,så rekruttering bør være et viktig fokus fremover! Medlemstallet har gått ned, så det å verve medlemmer er også noe vi bør sette fokus på de neste årene. Mitt inntrykk er at foreningen tross en del utfordringer er på rett vei, Vi har mange dyktige tillitsvalgte i våre rekker og det er vi glade og takknemlige for i styret! Gabrielle Cappelen Leder TJFF Innkalling årsmøte TJFF Side 2 av 11

3 Årsberetning jaktutvalget Jaktutvalget har i 2014 bestått av: Leder Odd-Arne Westerhus Monica Rånes Hågen Røkke Lise Garberg Trond Kanstad Nils Eggen Sivert Storø Jaktutvalget har i 2014 hatt 4 utvalgsmøter. Vi har holdt et gåsejaktkurs uten felling av gås, og et elgjaktkurs uten felling av elg, dette samen med jenteutvalget og rifleutvalget. Vi har solgt jaktkort i Dragsten og på Byneset Kortselger Gabrielle Cappelen Det har vært relativt liten aktivitet i jaktutvalget i 2014 dette på grunn av oppbygging av utvalget.( bare en ved starten av året ) Vi satser på større aktivitet i 2015 da vi nå starter med 9 medlemmer i utvalget. For jaktutvalget Odd-Arne Westerhus Innkalling årsmøte TJFF Side 3 av 11

4 Årsberetning fiskeutvalget Et spennende og innholdsrikt år er over. Aktivitetsnivået i utvalget har vært høyt og vi har gjennomført mange gode aktiviteter. Vi har hatt til sammen 6 utvalgsmøter fordelt utover året. Utvalget fikk i 2014 ny leder, nestleder og kasserer. Vi er meget godt fornøyd med årets aktiviteter og akter og ta fatt på 2015 med like stor glød og iver. Våren 2014 kom det fram at det hadde vært en lekkasje fra taket på Råen gård. Dette ble en forsikringssak og Råen er nå under oppussing. Det ble ikke utleie av Råen gård eller fiske i På valdene vi leier i Nidelva har vi hatt flere dugnader for å legge til rette for de fiskerne som leier fiske av oss. Vi har ryddet valdene for rot og rask, samt at vi har fjernet trær og stubber fra elvbunnen på Fossum, dette vil gjøre valdet mer attraktivt for fiske og kanskje gi noe mer inntekt. Vi gjennomførte fire organiserte dugnader i Fiskeutvalget har også i 2014 gått oppsyn for TOFA. Oppsynet i 2014 har vert utført av 8 personer og har vert fordelt mellom Bymarka, Øvre Nidelva, Bykortet og Fredningsonen I utløpet av Nidelva samt valdene vi disponerer i Nidelva. Dette er arbeid TOFA betaler for. Fiskeutvalget TJFF har et meget godt samarbeid med TOFA, Dette samarbeidet vil vi fortsette å utvikle for å gi våre brukere et bredt og godt tilbud innenfor sportsfiske i foreningen. I 2014 gjennomførte Fiskeutvalget mange aktiviteter og kurs. Disse ble gjennomført i samarbeid med blant andre TOFA og NKML (Nidaros Kystmeitelag) samt andre sponsorer. - Isfiskekonkurranse på Hestsjøen. - Grunnkurs i laksefiske, Teori og praktiskfiske. - Innlandsfiskedag på Baklidammen. - Fiskesommer ved sjøbadet i Trondheim. - Høstdagen ved Haukvannet. - Grunnkurs Fluefiske ørret. Teori og praktiskfiske. Fiskeutvalget bidrar også med gjennomføringen av TOFAs arrangementer, vi kan nevne - Gjeddefiskekonkurransen på Haukvannet. - Laksefiskedag for damer i Leirfossen. - Laksefiskedag for ungdommer på Kroppan. - Laksefiskedag for familier i Leirfossen. I 2014 har vi hatt en plass mellom personer innom våre arrangementer. Høstdagen på Haukvatnet er det største vi er med på, med over 1000 besøkende hvert år. Leder vil med dette vil takke sine utvalgsmedlemmer for et vel gjennomført Kent Terje Stegavik- Innkalling årsmøte TJFF Side 4 av 11

5 Årsberetning jegerprøven Jegerprøveutvalget hadde i 2014 følgende sammensetning. Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Odd Harald Bolgnes Geir Christensen Lars Kleveland Kjell J. Christensen Geir Lasse Aune TJFF har i 2014 avholdt 14 jegerprøvekurs. Vi registrerer at det i 2014 har vært en betydelig konkurranse fra andre aktører i markedet. På tross av dette står vi fortsatt sterkt som kursarrangør i vår region. Vi registrerer med tilfredshet at våre deltagere er svært fornøyde med kvaliteten på kursene, og at strykprosenten på eksamen fortsatt er blant de laveste i landet. Som vanlig er perioden rett før jakta dvs. august september en svært hektisk tid, med stor pågang av personer som ønsker å ta jegerprøven. Vil berømme utvalgets medlemmer og våre hjelpere på skytebanen for sin fleksibilitet og hjelpsomhet, slik at kursene i denne perioden kan gjennomføres. Dette på tross av at alle involverte er ivrige jegere og i utgangspunktet er opptatt med egen jakt. Utvalget har hatt tre møter i perioden og har løpende dialog via e-post og telefon. I 2014 ble det etablert kontakt med en ungdomskole i Trondheim, som ønsket jegerprøvekurs som en del av valgfaget Friluftsliv. Kurset blir gjennomført i februar/mars Vi håper dette kan utvikle seg til å bli en liten fot innenfor skoleverket, hvor foreningen kan tilby forskjellige kurs innen jakt,fiske og friluftsliv. På tampen fikk også foreningen utdannet to nye jegerprøveinstruktører, slik at vi i 2015 har en større fleksibilitet og mulighet for å arrangere flere kurs om behovet for dette skulle oppstå. Vi ønsker å takke vår samarbeidspartner, over mange år, Axel Bruun Sport A/S for et meget godt og positivt samarbeid i året som har gått. Vi får til stadighet tilbakemelding fra fornøyde kursdeltagere som har stor nytte av vår samarbeidsavtale. For Jegerprøveutvalget Odd Harald Bolgnes Leder Innkalling årsmøte TJFF Side 5 av 11

6 Årsberetning jenteutvalget Årsberetning fra jenteutvalget Jenteutvalget i 2014 har bestått av : Leder Monica Rånes Monica Vennevik Nina Hovland, Marit Håheim, Kaÿa Skarsvåg Jenteutvalget ser tilbake på 2014 som et lærerikt år. Vi har vært på skytebanen jevnt utover året,der det har vært rifle og hagleskyting sammens med Klæbu og Skaun. Noen av oss ble også med i flere av utvalgene i foreningen. Fra å være kioskansvarlige har vi nå også blitt banevakter på haglebanen. Gutta meldte oss på NM Jaktfelt på Tynset i april,noe som absolutt frister til gjentakelse. Vi har også vært representert på NM i Leirdueskyting i Bardufoss i sommer,der den ferskeste hagleskytteren av oss fikk en 4plass i dameklassen.og det etter å kunn å skutt med hagle i få måneder.imponerende!! Vi satser på at vi med tiden får med oss enda flere damer på jaktfelt og skytestevner. Ellers så ble arrangert 2 fulltegnede ladekurs med påmeldte av begge kjønn.et veldig lærerikt kurs som Birger hadde for oss.dette er vel noe som frister til gjentagelse. Gåsejaktkurs i september med laber fangst må man vel si,men skal man tro de påmeldte så var det et velykket kurs uansett. Kurset varte fra tidlig lørdag og søndag. Stedet var Brå Byneset. Oktober hadde vi elgjaktkurs med 6 påmeldte. Ingen fangst Jenteutvalget ønsker å jobbe videre med å vise oss enda mer på jegerprøvekursene,og få flere damer med inn i utvalget. Vi hadde nok et ønske om å få arrangert enda flere kurs og aktiviteter,men slik ble det ikke. Vi satser heller på å heve kvaliteten på de kursene vi allerede har,og så får vi utvide etterhvert. Jeg ser frem til et nytt og spennende år i 2015 Hilsen leder i jenteutvalget Monica Rånes Innkalling årsmøte TJFF Side 6 av 11

7 Årsberetning hundeutvalget Hundeutvalget har i 2014 bestått av: Eli Margrethe Sæther (leder), Rune Tyvold, Kersti Pedersen (kasserer), Linn E. Knudtzon, Geir Terje Widerøe, Ivar Andre Skare, Gabrielle Cappelen Gunnar Handberg, Morten Johansen og Petter Wikdahl. To av våre instruktører (aversjon) har vært på oppdateringskurs i løpet av Haltdalsprøvene (vinter og høst) har blitt godt gjennomført av Linn (prøveleder) og hennes støttespillere. Det ble bare et parti, bestående av 4 ekvipasjer, på vår ettermiddags skogsfuglprøve i august. Her er det plass til flere. Trondheim JFF er også med i Tiur-Cupen, et samarbeid mellom NGK, NVK, MJFF, SJFF, Fellesutstillinga Midt-Norge og oss. Ut ifra poeng på premiering fra en eller flere av de forskjellige prøvene og deltakelse på Fellesutstillinga, kåres det en sammenlagt vinner. Haltdalsprøven vinter 2014 Det var totalt 116 startende fordelt på to dager. Det ble 19 premieringer. Vinner av VK ble engelsk setter Rampen s Sako, som også ble tildelt cacit. Vi takker dommere, deltakere, Nordpå fjellstue og sponsorer som gjør dette til en trivelig helg. Haltdalsprøven høst 2014 Det var totalt 72 startende fordelt på to dager. Det ble 10 premieringer. Vinner av VK ble irsk setter C-Irie av Kjerringholm. Vi takker dommere, deltakere, Nordpå fjellstue og sponsorer som gjør dette til en trivelig helg. Linn Knudtzon Skogsfuglprøven 2014 Ble gjennomført en kveld i Bymarka med to parti ute, ingen premieringer dette året. 4 deltagere på det ene partiet og 3 på det andre. Aversjonsdressur Hund-Sau 2014 Hund / sau ble gjennomført hos Onsøyen på Rye. Fra slutten av juni til starten på september. Det var flere forskjellige raser, men flest jakthunder. Ansvarlige i år var: Rune Tyvold, Arne Aalberg og Gunnar Handberg. Rune Tyvold Blodsporkurs 2014 Hundeutvalget arrangerte som vanlig blodsporkurs. 7 deltakere møtte opp til teori i våre lokaler på Lade i begynnelsen av juni og til praksis i Malvikmarka 6 kvelder fordelt over juni og august. Toller Retriever, Sort Elghund, Wachtelhund, Rhodesian Rigdeback, Berner Sennen, Engelsk Springer Spaniel og Strihår Vorsteh var blant deltakerne i år. Og godt humør, noe myggspray og en del venting er obligatorisk innhold for deltakerne og jeg vil takke alle for et fint kurs! Kersti Pedersen Dressurtreff 2014 Vi har hatt samlinger for interesserte hundeeiere i hele 2014 utenfor Rishaughallen på Lade. Her har vi hatt litt treningsopplegg for hund og eier, litt hundeprat og litt kaffe. Noen gjengangere har møtt opp i hele år og noen nye dukker opp innimellom. Takk for oppmøtet! Kersti Pedersen Raabua på Dolpvollan Det har vært litt mindre utleie av Raabua enn tidligere, men i høst har det vært bra interesse. Hundeutvalget har hatt et par turer opp for å sjekke hytta. Innkalling årsmøte TJFF Side 7 av 11

8 Kersti Pedersen Rypetaksering Haltdalen august 2014 TJFF takserte også i 2014 terrengene rundt Aungrenda på oppdrag for øvre Haltdal Utmarkslag. Grunneierlaget har uttalt at de er fornøyd med arbeidet og måten NJFF gjennomfører denne takseringen. Nedenstående den rapporten som er sendt grunneierne etter takseringen: Sak: rapport for høsttaksering ryper 2014 fra Trondheim Jeger og Fiskeforening. Hei Jan her er rapporten for takseringen høst Da grunneierlaget ikke lengre er deltaker i rypeprosjektet som administreres av Høgskolen i Hedmark Som igjen er en videreføring av NINAs rypeprosjekt 2006/2011sender jeg ikke inn skjemaene til Hedmark men rapporterer til dere i grunneierlaget for antall og snitt produksjon kyllinger. Jeg har arkivert skjemaene om dere ønsker videre databehandling. Takseringsresultat: Forholdene var ikke for hundene var heller ikke i år topp, det var varmt mellom 20 og 23 grader men med en god vind og noe fukt i bakken. Det ble gått 21 linjer av totalt 21 i områdene: Nordpå, Hammran, Kjersåsen og Drøydalen. Det antas at hundene fant ca 25 % av fuglen som lå nærmest linjene. Men det ser ut som at årets produksjon har vært god spesielt for de som har hatt gjenlegging. Det ble funnet: Totalt 466 ryper hvorav: 367 kyllinger. Fordelt på 53 kull. Dette gir en snitt på 6,92 kylling pr kull noe som er meget godt produksjonsår. Det er stor sannsynlighet for at ikke alle kyllinger ble funnet i de kullene vi fikk på vingene grunnet at noen kull var gjenlegging. Hundene som ble benyttet er godt meriterte hunder på jaktprøver og de linjeførerne vi benytter er erfarne taksører. Gunnar Handberg Innkalling årsmøte TJFF Side 8 av 11

9 Årsberetning rifleutvalget Rifleutvalget har i år bestått av: Geir Lasse Aune Birger Meistad Morten Kjelaas Monica Raanes Monica Vennevik Geir Egil Aasbakk. Utvalget hadde i år 6 åpningsdager med tot 33 betalende skyttere.tot 1730 kr I tillegg hadde vi et kurs for 2 studenter som ville ha våpeninstruksjon og praktisk skyting for forsvar mot isbjørn på Svalbard. Tot 800 kr Pga splittelsen i Malvik jff der alle aktiviteter ble lagt ned en periode.ble det ikke noe skyting på Ivermoen i år.men vi prøver igjen i 2015 Alle inntekter er slått inn i kassa hos lerdueutv under div.tot 2530 kr. Vi hadde ingen utgifter og har derfor ikke sett poenget i å lage regnskap i år. Tjff har også stilt sterkt på stevner i år,noe som har gitt flere stevne og klasseseiere både i dame.jeger og sporterklassen. Spesielt kan nevnes dobbelseier i fylkesmesterskapet jaktfelt med Paal Johansen som mester og Birger Meistad nr 2, Ellers ble det tidenes jaktfelt NM for oss med seier Individuelt med Paal Johansen som skjøt fult hus med 200 p og ble dermed den andre i historien som klarte dette. Den første var vår egen Birger Meistad.I år var også kongepokalen tildelt jaktfelt og dermed er Paal den første i Tjffs historie som vinner denne. Vi var også påmeldt som lag med Paal Johansen.Birger Meistad og Geir Lasse Aune.Alle lyktes veldig godt med 150,148 og 148 og dette holdt også til lagseier. Geir Lasses resultat holdt også til seier i klasse B Under NM elgbane gikk det ikke like bra men Geir Lasse ble nr 2 i klasse B og Birger skjøt hovedfinale og ble tilslutt nr 22 tot noe som er veldig bra da det er utrolig gjevnt i toppen. For Rifleutvalget Geir Lasse Aune Innkalling årsmøte TJFF Side 9 av 11

10 Årsberetning lerdueutvalget Lerdueutvalgets styre har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Banemester: Sportslig leder: Morten Imbsen Torger Nordberg Morten Kjelaas Thomas Syrstad Thomas Syrstad Aktive medlemmer: Siggen Tønnesen Sanimir Handanagic Geir Lasse Aune Monica Vennevik John Sverre Eggen Knut Arne Naas Monica Raanes Petter Haukø Pål Inderberg Vestrum Asbjørn Eriksen Bjarte Bergstrøm Sebastian Eide Jonas Gunnes Torstein Dahl Jan Terje Skjetne Bedik Vidvei Utvalget har også i 2014 hatt noen frafall, men har heldigvis fått nye medlemmer. Følgende aktiviteter er blitt gjennomført i 2014: 54 publikumsåpne skytedager 3 stevner 1 julecupstevne 16 dager med Jegerprøven 15 dugnader 21 treningsdager 14 dager med bedriftsskyting og arrangement 2 dager med skyting for ungdom Deltakelse på NM i Bardu og lokale stevner I 2014 har det vært meget bra med aktivitet på skytebanen. Spådommer og taksteringer om et bra rypeår gjorde sitt til at besøket på banen var over normalen. Vi holdt stengt i fire måneder; januar, februar, juli og desember. Mange nye og gamle jegere, medlemmer som ikke-medlemmer har funnet veien opp til oss, og vi har gjort vårt beste for at skytterne skal få den bistand og opplæring de trenger. Vi hadde i 2014 totalt 54 åpne skytekvelder for publikum. Vi har gjennomført 3 stevner. I tillegg så arrangerte vi julecupstevnet. Flere utvalgsmedlemmer har deltatt på lokale stevner i distriktet. Ni av våre utvalgsmedlemmer deltok på NM i Bardu. Torger Nordberg kom til finalen i Jegertrap og kom på en 4. plass. Morten Kjelaas kom til hovedfinalen i lerduesti og havnet til slutt på en 25. plass og ble nr 1 i B-klassen. Vi har gjennomført 15 dugnader. Av dugnadsaktiviteter nevnes snømåking, vedlikehold av kastere og våpen, mottak av duer og skudd og bæring av dette, samt vedlikehold av banene. Lerdueutvalget har også i 2014 brukt svært mye tid og ressurser angående reguleringsplanarbeid av skytebanene på Digresmyra. Et meget godt samarbeid med Trondhjem Pistolklubb, Nidaros Innkalling årsmøte TJFF Side 10 av 11

11 skytterlag, Nidaros Jaktskytterklubb, Idrettsrådet i Trondheim og lokale politikere gjorde at vi den 14. august fikk gladmeldingen om at Digresmyra endelig ble regulert til skyteanlegg. Dog med noen begrensninger vedrørende reduserte åpningstider, ingen nye riflebaner, og ellers ingen økt aktivitet. Utvalget har arrangert 14 dager med skyting for bedrifter. Vi har også stilt med bespisning for dem som ønsket dette. Vi har opplevd stor pågang fra bedrifter som har ønsket bedriftsskyting, men på grunn av kapasitetsmangel har vi dessverre også i 2014 ikke kunnet ta i mot alle. Styret takker alle utvalgsmedlemmer for innsatsen i 2014 For Lerdueutvalget Morten Imbsen Innkalling årsmøte TJFF Side 11 av 11

INNKALLING ÅRSMØTE. Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2016

INNKALLING ÅRSMØTE. Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2016 INNKALLING ÅRSMØTE Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2016 Dato: Torsdag 10. mars 2015 kl. 18:00 Sted: Kantina Rishaughallen, Haakon VII gt. 23, Lade Agenda 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2.

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning 2012 Handlingsplan 2013 Styrets Årsberetning 2012 Styret har i 2012 bestått av: Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen Anders Olaussen Line Johansen Odd Erling Andreassen Harald Larsen Anders Wear/

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 1.Konstituering av møtet. Åpning ved styrets leder som ønsket alle velkommen. - Godkjenning av fullmakter Sigurd Strand

Detaljer

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG Innhold: Instruks for banen Styret i laget 2015 Terminliste 2015 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve Hjelpemannskaper jaktfelt Priser Diverse BANEINSTRUKS 1 Skytebanen

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Søndre Hurum JFF - Fuglemyr skytebane tirsdag 13/3 2012 kl. 18.00 -

Referat fra Årsmøte i Søndre Hurum JFF - Fuglemyr skytebane tirsdag 13/3 2012 kl. 18.00 - Referat fra Årsmøte i Søndre Hurum JFF - Fuglemyr skytebane tirsdag 13/3 2012 kl. 18.00 - Per Ivar Gundersen åpnet møtet med å ønske de fremmøtte velkommen. Beate A. Heidenreich og Geir Haugen fra fylkeslaget

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN!

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN! VELKOMMEN! DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokoll og valgliste 3. Styrets årsmelding 4. Utvalgenes årsrapporter 5.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2014 Side 1 av 5 Innleiing Organisasjon: Det er som tidlegare år lagt ned mykje dugnadsarbeid i foreninga. Styret har hatt 7 medlemer og to varamedlemmer. Det har sidan årsmøte i 2014 blitt

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby:

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: Bjerke jeger- og fiskerforening Postboks 2, 2032 Maura Organisasjonsnr: 985 436 517 www.njff.no/bjerke Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: - Disponerer nær 100.000 dekar lett tilgjengelig jakt terreng.

Detaljer

Gjerstad Jeger og Fiskerforening

Gjerstad Jeger og Fiskerforening Gjerstad Jeger og Fiskerforening Årsmelding Gjerstad Jeger og Fiskerforening 2015 Styrets sammensetning: Styreleder Per J Eskeland Nestleder Tom Jacobsen Kasserer Astrid Haugen Gustavson Sekretær Jon Hirsti

Detaljer

Referat til styremøte nr. 9/2015. 7. desember 2015 i Bodø, Folkets Hus

Referat til styremøte nr. 9/2015. 7. desember 2015 i Bodø, Folkets Hus Referat til styremøte nr. 9/2015. 7. desember 2015 i Bodø, Folkets Hus Møtt: Steinar Høgaas, Jens Andreassen, Willy Rudborg, Mary Halfrid Engan, Rolf Almås, John Åge Hansen i stedet for Torstein Glad,

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen, Odd Arne Haugen, Johan Kvernland, Stig Elden, Johan Søreng og Harald Nilsen

Detaljer

Årsmøte 2007. Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb Sortland 26.2.2008

Årsmøte 2007. Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb Sortland 26.2.2008 Årsmøte 2007 Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb Sortland 26.2.2008 Saksliste Sak 1 Valg av ordstyrer Sak 2 Godkjenning av innkalling Sak 3 Valg av referent Sak 4 Underskrive protokoll 2 personer Sak 5

Detaljer

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Det innkalles med dette til Årsmøte i Haugesund og Omegn Hundeklubb. Årsmøtet finner sted på Bleikmyr Bydelshus Onsdag 25/2 2008 kl: 19.30 Dagsorden: 1:

Detaljer

Årsmøtepapirer NKKU 2014

Årsmøtepapirer NKKU 2014 Årsmøtepapirer NKKU 2014 På vegne av NKKU vil jeg takke for et innholdsrikt år med både nye og gamle medlemmer. Det er flott å se hvordan pågangen har vært stor på kurs og andre arrangementer og at hundeungdommer

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

NEIDEN CLASSIC 2010 I ORD OG BILDER

NEIDEN CLASSIC 2010 I ORD OG BILDER NEIDEN CLASSIC 2010 I ORD OG BILDER Neiden Classic 2010 ble en ubetinget suksess til tross for en allerede fulltegnet terminliste og fellesferie. Foruten de faste skytterne fra Finnmark deltok det skyttere

Detaljer

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell.

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Møtet satt kl 11.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Fredag var den offisielle åpningen av NM med ordføreren i Hamar Morten Aspeli, flaggheising og synging av nasjonalsang. Deretter ble det høytidelig

Fredag var den offisielle åpningen av NM med ordføreren i Hamar Morten Aspeli, flaggheising og synging av nasjonalsang. Deretter ble det høytidelig NM lavland 2015 og Mjøsprøve I 8. 11.okotber Hedmark og Oppland Fuglehundklubb har hatt gleden av å arrangere årets NM lavland i det flotte kulturlandskapet klubben disponerer på Helgøya og i Vang. Prøvekomiteen

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 3 2007. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God høst og SKITT JAKT!

TJFF-nytt. Nr. 3 2007. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God høst og SKITT JAKT! TJFF-nytt Nr. 3 2007 God høst og SKITT JAKT! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 3/07 Hei igjen! Så var sommeren over for denne gangen, og det ble brått høst. Synes somrene stadig

Detaljer

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Til medlemmene av Ytre Hamarøy Grunneierlag SA Innkalling til ordinært årsmøte. Styret i Ytre Hamarøy Grunneierlag innkaller med dette til ordinært årsmøte i Grunneierlaget,

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

RIZZINI CUP KVALIK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP

RIZZINI CUP KVALIK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP RIZZINI CUP P KVALIKK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP Bakerst fra venstre: Eirik Bjelde, Harald Roheim, Anders Klund, Joachim Børlie, Ole Johan Sæternes, Erik Lundhom, Jørgen Halvorsen,

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING FÆRGELI HYTTEEIERFORENING v/styret ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING Det er fint i Fergeli! Vintersolverv 21. desember 2012. Side 2 av 7 ÅRSBERETNING 2011/12 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

Detaljer

Jaktutvalget. Det har vært 26 skyte kvelder for storviltprøven og 577 personer har tatt skyteprøven. Beretningen enst. godkjent.

Jaktutvalget. Det har vært 26 skyte kvelder for storviltprøven og 577 personer har tatt skyteprøven. Beretningen enst. godkjent. Referat fra årsmøte i Eidanger Jeger og Fiskelag 27/1-12. Leder Hans Kristian Halvorsen ønsket velkommen til årsmøtet, og refererte dagsorden.: 1. Valg av dirigent og refent for møte. 2. Årsmeldinger 3.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Seminar Nordland Utmarkslag Fauske, 08.02.2013 Christian Dufseth, NJFF-Hedmark

Seminar Nordland Utmarkslag Fauske, 08.02.2013 Christian Dufseth, NJFF-Hedmark Seminar Nordland Utmarkslag Fauske, 08.02.2013 Christian Dufseth, NJFF-Hedmark «På spor etter rødreven» Et samarbeidsprosjekt mellom rettighetshavere, jegere og forskere Bakgrunn Organisering Motivasjon

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Sted: A/S Rørfunn, Hoeggen gård Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Bjørn Johnsen, Stein Kalstad, Kari Løberg, Anne Q. Sveberg, Heidi Selboe,

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling SØNDRE HURUM JEGER OG FISKERFORENING Fuglemyr Skytebaneanlegg, onsdag 14. mai 2014 kl 19:00 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær

Detaljer

Utvidet styremøte 7/2015

Utvidet styremøte 7/2015 Vefsn Jeger- og Fiskerforening Boks 281 8651 Mosjøen www.vjff.net e-post: foreningen@vjff.net Utvidet styremøte 7/2015 13.1.2016 Kommunehuset Tilstede: Sak 37/15 Garnes, Bente Hyttebakk, Tor Forsmo, John

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2010 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen er nå snart ferdig og

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

Sted: Hjemme hos Marie Møteleder:

Sted: Hjemme hos Marie Møteleder: Styremøte nr.2-19.mai 2014 Sted: Hjemme hos Møteleder: Sve Ref.nr.: NVK-T_Styremøte_nr2_19.mai.14 Navn styremedlemmer Til stede Merk. Arne Aalberg x Ref. sendt pr. mail Jeanette Årsund x Ref. sendt pr.

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 14. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåveien 69 på Laksevåg.

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Gull- Hella Nytt. Nr.1/2009. HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård

Gull- Hella Nytt. Nr.1/2009. HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård Gull- Hella Nytt Nr.1/2009 HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård Nytt fra styret Her kommer en forsinket utgave av Gullhella Nytt, med en oppdatering av Gullhella Vels virksomhet

Detaljer

FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548

FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548 FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548 post@fpk.no www.fpk.no ÅRSMØTE 2007 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning

Detaljer

TRYSIL SKYTTERLAG. LANGTIDSPLAN Strategiplan

TRYSIL SKYTTERLAG. LANGTIDSPLAN Strategiplan TRYSIL SKYTTERLAG LANGTIDSPLAN Strategiplan 2013-2017 Innhold Vår visjon... 3 Våre mål... 3 1 Sportslig målsetting... 3 Hovedmålsetting... 3 1.1 Lokale mesterskap... 4 1.2 Regionale mesterskap... 4 1.3

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet ÅRSMØTE 2013 Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013. Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas

Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013. Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas Erfaringer fra Forollhogna-området i årene 1992 2013 Dalsbygda Jaktlag SA Arne Nyaas 65 år Daglig leder/sekr. i Dalsbygda Jaktlag Tidligere styreleder i jaktlaget Lærer (9 år), journalist/redaktør/frilans

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder : Bjørn Walør Heggem, Reinsfjell skl. Medlem: Mette Helen S. Mikkelsen, Surnadal skl. Medlem: Lars Lillegård, Hjelmen skl.

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Agenda: 1. Godkjenning og innkalling av dagsorden. 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent.

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

ÅRSMØTE I KLINGA J.F.F. Onsdag 17. Februar 2010 kl. 1900 på lerduebanen

ÅRSMØTE I KLINGA J.F.F. Onsdag 17. Februar 2010 kl. 1900 på lerduebanen ÅRSMØTE I KLINGA J.F.F. Onsdag 17. Februar 2010 kl. 1900 på lerduebanen Sakliste 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Konstitueringer: -Valg av møteleder, sekretær og tellekorps 4. Årsberetning

Detaljer

Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10

Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10 Lederens hjørne side 2 Innkalling til årsmøte 2015 side 3 Årsberetning for Frogn JFF 2014 side 4 Budsjett 2015 side 9 Regnskap 2014 side 10 Aktivitetskalender 2015 side 11 Lederens hjørne Da er nok et

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag

Protokoll fra årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag Protokoll fra årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag Tid: Lørdag 26. juli 2014 kl 13:00-14:50 Sted: Lillebrygga Pub i Akkarvik Dagsorden i henhold til innkallingen: Konstituering inkl. Godkjenning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015 ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015 Styret i HedOpp FHK 2015. Fra venstre: Arnfinn Berntsen, Lars Perry Øie, Mette Bjørklund, Morten Sørensen, Elisabeth Haukaas Bjerke og Kristian Bryn

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014

Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014 Årsberetning for Stange Jeger og Fiskerforening 2014 Foto: Øystein Johnsen Årsmøte i Stange Jeger og Fiskerforening Temmen søndag 22. februar 2015 kl. 17:00 Agenda i følge vedtektene: 1. Åpning med godkjenning

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 Årsmøtet avholdes på Osbakken torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to til å undertegne protokollen

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

MÅLSELV JEGER OG FISKEFORENING. Årsmøte. Målselv jff

MÅLSELV JEGER OG FISKEFORENING. Årsmøte. Målselv jff MÅLSELV JEGER OG FISKEFORENING Årsmøte Målselv jff Årsmøte 2015 MJFF Innhold 1.0 Saksliste... 3 2.0 Godkjenning av innkalling... 3 3.0 Årsberetning MJFF... 3 ÅRSBERETNING STYRET... 3 ÅRSRAPPORT ROVVILTUTALGET...

Detaljer

Orklatempo'n 2014. Offisiell resultatliste 26.04.2014. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Jonas Øien Skare Gauldal SK 6. 1 Anne Dorthe Ysland Gauldal SK 21

Orklatempo'n 2014. Offisiell resultatliste 26.04.2014. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Jonas Øien Skare Gauldal SK 6. 1 Anne Dorthe Ysland Gauldal SK 21 Menn 10 1 Jonas Øien Skare Gauldal SK 6 14:12 00:00 Kvinner 11-12 1 Anne Dorthe Ysland Gauldal SK 21 19:59 00:00 Menn 11-12 1 Andreas Aune Aakerli TVK 8 10:11 00:00 2 Peder Antoni Gravås TVK 10 11:22 01:11

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Olav Brottveit, kasserer Tom Svendsen,

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold Møtereferat Referent: Reidun Norstrand Møtedato: 09.11.2011 Tilstede: Lise Gro Andersen Hans Ole Stenbro Reidun Nordstrand Åse Nilsen Terje Håkenstad Laila Johannessen Janne Myrvang For komiteene til punkt

Detaljer

Årsmelding. 2010 for. Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1

Årsmelding. 2010 for. Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1 Årsmelding 2010 for Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSOVERSIKT... 3 MØTER OG SAKER BEHANDLET AV STYRET... 3 STEVNER OG ARRANGEMENTER... 4 PONNIGRUPPA... 4 SPORTSLIGE

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer