Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling."

Transkript

1 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i avholdes mandag, 4. juni 2012 kl. 19:00 i Ellingsrud Kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C)Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D)Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2011 A) Årsberetning og regnskap for 2011 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Byggestyret 4. INNKOMNE FORSLAG A) Innkommet forslag fra Gjellestad, LK-10 vedr. inngåelse med Lynet Internett a/s om leveranse av bredbånd over fibernett. B) Innkommet forslag fra valgkomiteen vedrørende tillitsverv pr husstand. C)Innkommet forslag fra 6 andelseiere vedrørende valg av strømleverandør. D)Innkommet forslag fra styret vedrørende bygging av nytt vaktmesterkontor, utvidelse av garasje i H.Sohlbergs vei 7 og opptak av lån. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år C)Valg av valgkomité for 1 år D)Valg av 2 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år E) Valg av 1 representant med vara til Sameiet Ellingsrudåsen Vaktmestersentral for 1 år. Velges av og blant det nye styret. Oslo, 12. april 2012 Styret i Jan-Erik Sigolsen /s/ Ole Hillestad /s/ Ole Kristian Grindal /s/ Birgith Houmsmoen /s/ Svein Erik Stryken /s/

3 Side 3 ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Jan-Erik Sigolsen Ludvig Karstens vei 3 Nestleder Ole Hillestad Ludvig Karstens vei 3 Styremedlem Ole Kristian Grindal Ludvig Karstens vei 12 Styremedlem Birgith Houmsmoen Ludvig Karstens vei 9 Styremedlem Svein Erik Stryken Harald Sohlbergs vei 18 Varamedlemmer til styret Varamedlem Bjørn Egil Borgen Ludvig Karstens vei 6 Varamedlem Hege Gustavsen Harald Sohlbergs vei 12 Varamedlem Espen Høglund Harald Sohlbergs vei 18 Varamedlem Jan Nilsen Harald Sohlbergs vei 4 Delegerte med vara til OBOS generalforsamling Delegert Ole Hillestad Ludvig Karstens vei 3 Delegert Jan-Erik Sigolsen Ludvig Karstens vei 3 Varadelegert Bjørn Egil Borgen Ludvig Karstens vei 6 Varadelegert Birgith Houmsmoen Ludvig Karstens vei 9 Valgkomiteen Valgkomite Øyvind Andersen Ludvig Karstens vei 15 Valgkomite Sissel Lundebyvolden Ludvig Karstens vei 8 Valgkomite Finn Torgersen Harald Sohlbergs vei 18 Sameiet Ellingsrudåsen Vaktmestersentral Representant Ole Hillestad Ludvig Karstens vei 3 Vararepresentant Svein Erik Stryken Harald Sohlbergs vei 18 Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 4 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune og har adresse: Harald Sohlbergs vei 2-20 Ludvig Karstens vei 1-17, 2-14 Adresser garasjehus : Ludvig Karstensvei 2 Harald Sohlbergsvei 7 Henrik Sørensensvei 1

4 Side 4 Borettslaget består av 543 andelsleiligheter, fordelt på 18 bygninger. Borettslaget eier også to tjenesteleiligheter hvor innskudd ikke er beregnet. Medregnet tjenesteleilighetene er det totalt 545 leiligheter. Vaktmesterleilighetene kan leies ut via Ellingsrudåsen Vaktmestersentral til ansatte eller til andre som står på venteliste. Eiendommen har: Gårdsnummer 107 bruksnummer 853, 856, 857, 858 og 859. Gårdsnummer 109 bruksnummer 14,15 og 17. Tomten er på m 2. Borettslaget eier tomten. et ble konstituert og overlevert Første innflytting skjedde i Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmestertjeneste Sameiet Ellingsrudåsen Vaktmestersentral skal ivareta den daglige drift og vanlig vedlikehold i borettslaget. Vaktmesteren har kontor i Henrik Sørensens vei 14 og kan treffes på telefon Det er installert telefonsvarer som kan ta imot beskjeder. Vakttelefonnummer er: og Trefftiden er mellom kl. 12:00 og kl hver virkedag. Lørdag, søndag og helligdager er vaktmesterkontoret stengt. Unngå å ringe privat til vaktmester utenom ordinær arbeidstid, med mindre ved nødstilfelle. Styret har satt opp en egen arbeidsbeskrivelse for tjenesten.

5 Side 5 Parkering Borettslaget har parkerings/garasjeplasser. Ved ønske om ekstra parkerings/ garasjeplass, ta skriftlig kontakt med styret v/leder. Pr. dags dato er alt utleid. Nøkler/skilt Systemnøkler skal kjøpes/bestilles ved henvendelse til vaktmester. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos vaktmester. Vaskeri Fellesvaskeri er i alle blokker og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Renhold De fleste oppganger i borettslaget har avtale med Sigolsen DA om vask av trappeoppganger/fellesarealer. Vedlikeholdsboning arbeides det med hele året. Kabel-TV Ellingsrudåsen Kabelnett A/S (EKN A/S) er tilknyttet Ellingsrudåsen Kabelnett A/S (EKN AS). Service på antenneanlegget Under dette avsnittet kan det også fortelles om spesielle forhold ved borettslaget. Ved feil på antenneanlegget, kontakt Ellingsrudåsen vaktmestersentral, telefon , eller se infokanalen. Betalings-TV EKN AS tar nå sine signaler fra ViaSat eller direkte fra program leverandørene. Bredbånd Styret i EKN AS er i full gang med å prøve å få innført bredbånd i borettslagets kabelanlegg. Anlegget var i mye dårligere befatning enn hva styret i EKN AS var klar over og det vil koste en del og oppgradere dette til dagens krav. (Styret i EKN AS har imidlertid fått tillatelse/ lov av Post og Teletilsynet til og bygge opp sitt eget Internett / bredbånd.) Styret i EKN AS har innhentet priser fra forskjellige leverandører av utstyr, og vil se på inntjening kontra investering og faste utgifter, legge dette frem for sine eiere, for å få aksept til å gå videre. Tanken er at kabelnettets eget bredbånd / internett skal være rimeligere enn alle EKN s konkurrenter og at kabelnettet på sikt skal ha 100 % oppslutting av internett brukere i sitt kabelselskap.

6 Side 6 Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år fremforhandlet ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Fellesmåling og felles innkjøp av strøm Borettslaget har avtale med Istad Kraft AS om fellesmåling av strøm. Kort versjon av hvordan den enkelte beboer kan logge seg på via nettet for å se sitt eget forbruk. Alle beboere trenger sin kundeid og passord for innlogging som de kan få oppgitt ved å ta kontakt med Hjemkraft enten på telefon eller Innlogging gjøres enkelt på og valg «Min måler». Ved salg av leiligheten eller eierskifte må eierskifteskjema/flytteskjema fylles ut (Skjema fås ved henvendelse til Istad Kraft AS på telefon eller internett Spørsmål utover dette rettes direkte til Istad Kraft AS. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Bruksoverlating (fremleie) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av boligen. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil normalt være minst fem hverdager etter at boligen er kunngjort på Hvis OBOS mottar meldingen om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan man ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Den som tar forkjøpsretten i bruk trer inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig innen fristen. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon

7 Side 7 Forsikringer Borettslagets eiendommer er forsikret i NEMI FORSIKRING ASA med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Sameiet Ellingsrudåsen Vaktmestersentral v/daglig leder Jan Erik Sigolsen, tlf Nemi Forsikring skal ikke kontaktes direkte av beboer. Vaktmestersentralen melder skaden til forsikringsselskapet, og bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring krever, forsikringsselskapet en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. Innboforsikring Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Det vil være gunstig å kontakte OBOS Skadeforsikring AS for å få tilbud på innboforsikring. Denne forsikringen har lav pris og tilpassede vilkår. OBOS Forsikring har også gode tilbud på øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for. Brannsikringsutstyr I henhold til forskriftene skal det være installert en røykvarsler og et brannslukningsapparat i alle leilighetene. Våre leiligheter er tilknyttet egen alarmsentral i hver blokk som mottar brann og vannalarmer fra alle leiligheter. Likeledes er alle fellesområder dekket med brannalarmer. Beboerne skal ikke røre de installerte alarmer, de blir kontrollert hvert år av egne servicepersonell. Vaktmester har også årlig runde for å sjekke de øvrige røykvarslere og brannslukningsapparater. De beboere som har benyttet sitt brannslukningsapparat må umiddelbart innlevere apparatet til vaktmestersentralen. Etterfylling belastes beboer. Styret utreder muligheten for å finne en trådløs ordning, slik at de som ønsker det kan få kjøpt egen alarm.

8 Side 8 HMS- Internkontroll Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. Rehabilitering og større vedlikehold Byggetrinn 1 (vinduer og fasader) Denne var stort sett ferdig i 1995 men noen oppryddingsarbeider sto igjen til våren Reklamasjonsarbeider utført i Byggetrinn 2 (balkonger og brannvarsling). Ett-årsbefaring og restarabeider i denne forbindelse ble gjennomført før ferien Brannvarsling av de øvrige blokker ble avsluttet før jul Dette byggetrinn er avsluttet og styret har satt opp regnskap for rehabiliteringsarbeidene som ble presentert i årsmeldingen for Byggetrinn 3 (Uteområder) Torsdag 28. august 2003 ble uteplassen til Harald Sohlbergs vei 20 kåret av OBOS bladet og Oslos Byes Vel, til Oslos triveligste uterom I OBOS bladet, oktober 2003, sto det blant annet å lese: Beboerne i Harald Sohlbergs vei 20 på Karihaugen har gjennom en fantastisk egeninnsats forvandlet en gjørmevåt gressflekk til et svært trivelig og vakkert uteområdet. Her blomstrer både samhold og hagebed. gratulerer beboerne i Harald Sohlbergs vei 20 for denne flotte hederen og takker alle for den nedsatte innsats. Styret har fått klare retningslinjer fra Husbanken og offentlige myndigheter om hva man kan få støtte til. Det viser seg at de støtter kun nye lekeplasser og ikke rehabilitering av eksisterende lekeplasser.

9 Side 9 Derfor må vi utrede de økonomiske konsekvenser før vi setter i verk en omfattende plan. Vi må også ta hensyn til de nye forskrifter som ble gjeldende fra Arbeidene vil bli igangsatt våren Borettslaget har etter søknad fått støtte til dette arbeid fra OBOS Miljøfond. Beboerne i Harald Sohlbergs vei 20 fortsatte sitt arbeid i Nå ble det bygget en vedfyrt badestamp med støtte fra OBOS miljøfond og de startet planene for 2005 hvor de skal utvikle planter og bed. Styret ønsker dem lykke til. Styret har vært med idrettslaget i deres planer for den nærmiljøpark som nå synes nede på jordet. I 2004 fikk de etablert en akebakke, en sandvolleybane, diverse voller og senket helningen på skråningen nedenfor Ludvig Karstens vei 6 8. Arbeidene er finansiert fra Oslo Kommune, tippemidler og midler fra idrettslaget. Styret håper alle hjelper oss å passe på de ting som er montert opp og benytter anlegget fult ut. Her vil alle som bor i Ellingsrudområdet ha en oase for alle aldre. BYGGETRINN 4 (heiser) 2000 / 2001 Alle heisene i borettslaget ble byttet. BYGGETRINN 5 (innstøpte avløpsledninger) Styret undertegnet kontrakt for rehabilitering av alle innstøpte avløpsledninger i 2002 med Dakki metoden. Avsluttet BYGGETRINN 6 (Rehabilitering av garasjene) Arbeidene med rehabilitering av garasjen startet sent på høsten Det ble snart påvist at det manglet forbindelse mellom armeringen i dekker og søyler. Dette måtte etableres og fikk en kostnad på ca 1 million kroner pr garasje. Styret vedtok også en endring av fasadene slik at det ble montert glassbyggersteiner ved alle søyler. Rehabiliteringen ble utført på 5 måneder kortere tid enn forutsatt slik at arbeidene var ferdig på høsten BYGGETRINN 7 (Utvidelse av garasje i Harald Sohlbergs vei 7) Prosjektering og søknad om byggetillatelse startet høsten Det er håp om at byggetillatelse vil foreligge vinter 2011/2012 og at vi kan komme i gang på våren 2012 med anbud og oppstart. BYGGETRINN 8 (Sikring av tak over øvre balkonger i alle blokker) Prosjektering av nye og brattere tak starter på høsten Årsaken er at dagens tak holder på snø slik at det oppstår farlige isdannelser som faller ned og forårsaker lekkasjer inn på balkonger. Med et brattere tak skal det ikke legge seg snø og is der oppe. Prøve vil bli satt opp på en blokk før prosjektet går videre.

10 Side 10 STYRETS ARBEID I 2011 har styret avholdt 11 møter, 1 møte med de blokktillitsvalgte og 1 møte med valgkomiteen. Styret har også vært med på eiermøter i Ellingsrudåsen Kabelnett a/s og Ellingsrudåsen Vaktmestersentral. Styrets representanter har også vært tilstede på blokkmøter for å svare på spørsmål, Likeledes deltatt på befaringer i leiligheter og på uteområdene våre. Det ble i 2011 behandlet 140 saker, herav 7 klager, 23 søknader, 66 saker innen drift og vedlikehold, 13 saker fra OBOS, 31 saker innen egne planer og forslag og 0 spesielle saker. Leder har hatt jevnlig kontakt med foretningsfører ved Aud Aasnes Hansen. Vi takker for samarbeidet. 1. Styret har i samarbeid med Ulf Ower fulgt med i rentemarkedet. 2. Servicefirma på heis har greid å holde heisen i drift uten lange stopp. 3. Garasjeportene har fungert fint. Styret håper at de fleste benytter gangdøra til passering uten bil. Da sparer vi kraft og slitasje. 4. Styret har fortsatt ikke funnet et godt system for innbruddsalarm fra leiligheten men vi fortsetter dette arbeidet. 5. Året har nok en gang vært preget av en god dugnads ånd utenfor blokkene. Dette arbeidet håper vi vil fortsette også i Årets tur for de beboere som har passert 60 år gikk til Krøderen. Deltagelsen var høy. 7. Det ble i 2011 innført full kildesortering i vårt område. Med fortsatt må vi bli flinkere til å kaste papp og papir i de papircontainere som står rundt om i området. Pappesker skal rives opp og kastes inn i containeren og ikke bare plasseres ved siden av. Annet søppel skal ikke kastes der eller plasseres ved papir container. 8. Brann alarmanleggene har også i 2011 hindret utbrudd av brann. Dessverre er det alt for mange som ikke går ut når klokkene ringer. Dette er ikke akseptabelt. Husk: Hvis det virkelig brenner kan det få store konsekvenser for deg og dine når dere taper verdifull tid i starten. 9. Pr skal borettslagets leiligheter være fritt for skadedyr. ISS er engasjert for bekjempelse mot skadedyr både ute og inne. 10.Styret takker alle for hjelp til å forebygge hærverk. 11.Q-park har fortsatt sine kontroller i området. Det er nå skiltet om på vår gjesteparkering men fortsatt er det flere beboere som parkerer der. Disse vil etter hvert bli ilagt avgift for feilparkering. Har en beboer flere biler enn 1, må de selv skaffe seg en parkeringsplass.

11 Side I 2011 fikk alle blokker den vanlige bevilgningen til blomster etc som ble godt forvaltet slik at området ble seende meget pent ut. Takk. 13.Komprimatorbilen ble kjørt rundt 3 ganger i 2011 og alle gangene ble den fylt opp. Husk at vi ikke kan ta med spesial avfall. 14.Strømprisene holdt seg lave utover høsten, noe som de fleste merket på avregningen for Styret skal følge med utviklingen, slik at kraftige endringer av prisen, kan justeres inn i husleiene på et tidligere tidspunkt. 15.Styret er godt fornøyd med bruken av vår miljøpark nede på jordet. Dette er et fint tilbud til de som ikke kan reise bort i helger etc. Hjelp oss å ta vare på det vi har der nede. 16. Styret har i hele år behandlet utvidelsen av garasjen i Harald Sohlbergs vei 7. Styret håper at byggestart blir i mai Fortsatt har borettslaget noen problemer med nedløpene fra taklukene, men dette håper styret skal løse seg i løpet av sommeren. 18. Sammen med arkitekten har styret startet arbeidet med å bedre takene over øverste etasjer. Her vil det bli et nytt tak med større helling, slik at ikke snø vil legge seg der. De på toppen vil da ikke få snø/vann inn på sine balkonger. Dette håper styret også kan utføres i Styret har fulgt opp de servicekontrakter som borettslaget har løpende. Styret er fornøyd med våre leverandører. 20. Styret har fulgt med i den ombyggingen som har vært på vårt kabelnett. Det har vært store problemer på denne jobben. Se egen forklaring andre steder i denne innkallingen. ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Driftsinntekter i 2011 var totalt kr ,00. Dette er kr ,00 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak økte krav på ekstraordinære innbetalinger fra beboere. Andre inntekter er spesifisert i note 3 i regnskapet.

12 Side 12 Kostnader Driftskostnadene i 2011 var totalt kr ,00. Dette er kr ,00 lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak drift og vedlikehold. Resultat Årets resultat på kr ,00 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler pr utgjorde kr ,00. Diagrammet nedenfor viser i prosent hvordan kostnadene er blitt fordelt i Vaktmester 15 % Pers.kost/styreh 3 % Andre honorarer 4 % Andre dr.utg 7 % Energi 12 % Avdrag lån 2 % Kom.avg. 15 % Drift og vedl.hold 14 % Forsikringer 7 % Kabel TV 5 % Renteutgifter 17 % For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til generelt vedlikehold samme som budsjettert i Større vedlikehold på gjelder bygging av nytt vaktmesterkontor som er kalkulert med 12,5 millioner og utvidelse av garasje i H. Sohlbergs vei 7 som er kalkulert med ,-. Se også eget forslag fra styret vedrørende punkt 4 D i årsberetningen.

13 Side 13 Kommunale avgifter Vann- og avløp øker med 9 %, mens renovasjon reduseres med 3 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2012 har økt med kr ,00. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån - Handelsbanken - Lån (2HANDE) Pr Restlån kr ,00-3,85 % flytende nominell rente. Avdragsfrihet frem til Handelsbanken - Lån (2HAND1) Pr Restlån kr ,00-3,85 % flytende nominell rente. Avdragsfrihet frem til Handelsbanken - Lån (2HAND2) Pr Restlån kr ,00-5,00 % fast nominell rente. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til note 18 i regnskapet. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Forretningsførerhonoraret Det vil ikke bli økning av forretningsførerhonoraret, og honoraret forblir uforandret for Medlemskontingenten Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader Driften 2012 forutsetter nytt låneopptak på kr ,00 samt en økning av felleskostnadene på 5 % fra For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Sameiet Ellingsrudåsen Vaktmestersentral Borettslaget er medeier i Sameiet Ellingsrudåsen Vaktmestersentral. Som en orientering er resultatregnskap og balanse pr inntatt bakerst i årsberetningsheftet. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap.

14 Side 14 Ellingsrudåsen Kabelnett AS Borettslaget er aksjeeier i Ellingsrudåsen Kabelnett AS. Årsberetningen for 2011 fåes ved henvendelse til kabelnettets forretningsfører. Oslo, 12. april 2012 Styret i Jan-Erik Sigolsen /s/ Ole Hillestad /s/ Ole Kristian Grindal /s/ Birgith Houmsmoen /s/ Svein Erik Stryken /s/

15 Til generalforsamlingen i Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidertert årsregnskapet for, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterleverever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene ngene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til per 31. desember 2011, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. PricewaterhouseCoopers AS, T:, Org.no.: MVA, Medlem av Den norske Revisorforening

16 Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 12. april 2012 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor PricewaterhouseCoopers AS, T:, Org.no.: MVA, Medlem av Den norske Revisorforening

17 Side KARIHAUGEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Fradrag for gjennomført påkostn Tillegg for nye langsiktige lån Økning annen langsiktig gjeld Fradrag for avdrag på langs. lån Red. annen langs. gjeld Reduksjon langsiktig fordring B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

18 Side KARIHAUGEN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Antenne anlegg Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Større vedlikehold Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

19 Side KARIHAUGEN BORETTSLAG BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Rehabilitering Tomt Andel anleggsmidler i EVS Aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 543 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld Andel langsiktig gjeld i EVS SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar

20 Side 20 Oslo, I styret for Jan-Erik Sigolsen /s/ Ole Hillestad /s/ Ole Kristian Grindal /s/ Birgith Houmsmoen /s/ Svein Erik Stryken /s/

21 Side 21 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Garasjeleie Lokaler Nedbetaling Diverse Framleietillegg Utskiftning dører/vinduer Diverse Trappevask Brannbalkong SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Garasjeleie Lokaler SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Parkering Diverse viderefakturerte kostnader Garasjeåpner Velferd SUM ANDRE INNTEKTER

22 Side 22 NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Lønn Overtid Lønn rengjøringshjelp Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på kr I tillegg har styret fått dekket julebord og reise for kr jfr. note 11 NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Medlemslag OPAK AS F. Huitfeldt HS Consult FinansTorget SUM KONSULENTHONORAR

23 Side 23 NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold parker.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI Elektrisk energi SUM ENERGI

24 Side 24 NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid Diverse leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer -327 Renhold ved firmaer Kontor- og datarekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv -625 Andre kostnader tillitsvalgte Telefon/bredbånd Porto Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter bank Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Handelsbanken lån Handelsbanken lån Handelsbanken lån Renter leverandørgjeld Renter overtrekk -1 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Tilgang SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.107/bnr.14, 16, 853, 856 & 858 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold.

25 Side 25 NOTE: 15 REHABILITERING Arkitekthonorar Prosjektledelse Andre konsulent honorar Div andre arbeider Bygningsgebyr Hovedentreprenør Garantiarbeider V.V.S arbeider Kostnadsføring prosjekt SUM REHABILITERING (utvidelse garasjer) NOTE: 16 AKSJER OG ANDELER Selskapet eier aksjer i Ellingsrudåsen Kabelnett. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden, det vil si at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Antall aksjer: Pålydende: 450 Balanseført verdi: Den samlede aksjekapital i Ellingsrudåsen Kabelnett er på kr NOTE: 17 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Ellingsrudåsen Vaktmestersentral SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

26 Side 26 NOTE: 18 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Handelsbanken lån 1 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,85 %, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år Handelsbanken lån 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,85 %, løpetid 22 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år Handelsbanken lån 3 Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 5,00 %, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN AVDRAGSFRIHET PÅ LÅN Selskapet har 2 lån med avdragsfrihet. I tabellen nedenfor er det estimert både hva lånekostnadene for den enkelte andel vil øke med pr. måned når selskapet begynner å betale avdrag, og fra hvilket tidspunkt avdragene begynner å løpe. Estimatet forutsetter at avdrags- og rentebetingelsene pr beholdes uendret. Da fremtidige endringer i lånebetingelsene vil kunne medføre endringer i den informasjon som fremkommer av tabellen, må man utvise forsiktighet med å bruke beregningene som grunnlag for økonomisk planlegging eller investeringer. Det understrekes at felleskostnadene i et borettslag ikke nødvendigvis vil øke fra det tidspunkt avdragene begynner å løpe. Det er borettslagets styre som bestemmer om felleskostnadene skal økes og fra hvilket tidspunkt. Dersom avdragsfriheten gjelder lån hvor det er inngått avtale om mulighet for individuell nedbetaling, vil de månedlige felleskostnadene økes med det beløp som er angitt i tabellen under. Leilighetsnr Lån 2HANDE Lån 2HAND1 Første forfall Første forfall 01/ / , , 1076, 1079, 2076, 2079, , 4076, 4079, 5076, 5079, , 7076, 7079, 8076, 8079, , 10076, 10079, 11076, 11079,

27 Side , 13076, , 1080, 2075, 2080, 3075, , 4080, 5075, 5080, 6075, , 7080, 8075, 8080, 9075, , 10080, 11075, 11080, 12075, , 13080, 77, 78, 6, , 11, 14, 15, 18, , 1003, 1004, 1005, 1008, , 1013, 1016, 1017, 1020, , 2077, 2078, 3077, 3078, , 54, 4077, 4078, 5077, , 6078, 7077, 7078, 8077, , 9078, 10077, 10078, 11077, , 12078, 13077, 13078, 1006, , 1011, 1014, 1015, 1018, , 2002, 2003, 2004, 2005, , 2008, 2009, 2010, 2011, , 2014, 2015, 2016, 2017, , 2020, 3001, 3002, 3003, , 3006, 3007, 3008, 3009, , 3012, 3013, 3014, 3015, , 3018, 3019, 3020, 4001, , 4004, 4005, 4006, 4007, , 4010, 4011, 4012, 4013, , 4016, 4017, 4018, 4019, , 26, 27, 30, 31, , 1021, 1022, 1023, 1024, , 1027, 1028, 1029, 1030, , 1033, 1034, 1035, 1036, , 1059, 1062, 1063, 1066, , 1071, 1072, 2021, 2022, , 2025, 2026, 2027, 2028, , 2031, 2032, 2033, 2034, , 2055, 2058, 2059, 2062, , 2067, 2070, 2071, 2072, , 3023, 3024, 3025, 3026, , 3029, 3030, 3031, 3032, , 3035, 3036, 3055, 3058, , 3063, 3066, 3067, 3070, , 4021, 4022, 4023, 4024, , 4027, 4028, 4029, 4030, , 4033, 4034, 4035, 4036, , 4059, 4062, 4063, 4066, , 4071, 4072, 5021, 5022, , 5025, 5026, 5027, 5028, , 5031, 5032, 5033, 5034, , 5055, 5058, 5059, 5062,

28 Side , 5067, 5070, 5071, 5072, , 6023, 6024, 6025, 6026, , 6029, 6030, 6031, 6032, , 6035, 6036, 6055, 6058, , 6063, 6066, 6067, 6070, , 7021, 7022, 7023, 7024, , 7027, 7028, 7029, 7030, , 7033, 7034, 7035, 7036, , 7059, 7062, 7063, 7066, , 7071, 7072, 8021, 8022, , 8025, 8026, 8027, 8028, , 8031, 8032, 8033, 8034, , 8055, 8058, 8059, 8062, , 8067, 8070, 8071, , 1040, 1042, 1043, 1046, , 1052, 1054, 2037, 2038, , 2041, 2042, 2043, 2044, , 2047, 2048, 2049, 2050, , 2053, 2054, 3037, 3038, , 3041, 3042, 3043, 3044, , 3047, 3048, 3049, 3050, , 3053, 3054, 4037, 4038, , 4041, 4042, 4043, 4044, , 4047, 4048, 56, 57, , 64, 65, 68, 69, , 1056, 1057, 1060, 1061, , 1068, 1069, 1073, 1074, , 2060, 2061, 2064, 2065, , 2073, 2074, 3056, 3057, , 3064, 3065, 3068, 3069, , 4056, 4057, 4060, 4061, , 4068, 4069, 4073, 4074, , 5060, 5061, 5064, 5065, , 5073, 5074, 6056, 6057, , 6064, 6065, 6068, 6069, , 7056, 7057, 7060, 7061, , 7068, 7069, 7073, 7074, , 8060, 8061, 8064, 8065, , 8073, , 1039, 1041, 1044, 1045, , 1051, NOTE: 19 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD

29 Side 29 NOTE: 20 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum garasjer Depositum parkeringsplasser SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 21 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 22 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Innbetalt akonto strøm SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 23 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,00 sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,00 NOTE: 24 GARANTIANSVAR / ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG Selskapet eier 48,62 % av Ellingsrudåsen Vaktmestersentral. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i Ellingsrudåsen vms, Garantiansvaret refererer seg til den samlede gjeld i Ellingsrudåsen vms og utgjør kr Selskapets andel i Ellingsrudåsen vms vises i balansen både under eiendels- og gjeldssiden under postene "andel anleggsmidler i fellesanlegg" og "andel langsiktig gjeld i fellsanlegg". Selskapet andel av driftkostnader i Ellingsrudåsen vms er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Til orientering vedlegges sameiets regnskap....

30 Side 30 Ellingsrudåsen Vaktmestersentr 4 A) Innkommet forslag fra Stephan Gjellestad, Ludvig Karstens vei 10, vedrørende om å inngå avtale med Lynet Internett AS om leveranse av bredbånd over fibernett. Innmelding av sak til generalforsamling Kjære styre, Jeg er interessert i å få tilgang til raskere bredbånd, og har tatt initiativet til å sjekke ut tilbudene til en del fibernettleverandører. Jeg har kommet frem til at Lynet Internett AS har det beste konseptet. I større borettslag og sameier kan Lynet som regel tilby kostnadsfri installasjon av fibernett. Jeg ber om at styret tar kontakt med Lynet i forkant av generalforsamlingen/årsmøtet for å avklare om de kan tilby kostnadsfri installasjon hos oss. Lynet kan kontaktes på eller tlf Lynet har gitt meg denne adressen, hvor det finnes informasjon spesielt for generalforsamling/årsmøte: Forslag til vedtak Generalforsamlingen vedtar at styret kan inngå avtale med Lynet Internett AS om leveranse av bredbånd over fibernett. Forslagsstillers begrunnelse Jeg, og mange med meg, er ikke fornøyd med det bredbåndstilbudet som er tilgjengelig via dagens infrastruktur som f.eks telefonlinjer og kabel-tv. Denne infrastrukturen er laget for helt andre formål enn bredbånd, og det er derfor begrenset hvor mye bredbåndskapasitet man klarer å få ut av disse nettene. Løsningen er fibernett. Fibernett er en infrastruktur som bygges ut nettopp for å distribuere bredbånd. Fibernett vil gi mange ganger så raskt bredbånd og bedre stabilitet, uten at dette trenger å koste mer enn dagens løsninger. Jeg har sjekket en del rundt med forskjellige leverandører, og kommet frem til at Lynet Internett AS har den løsningen som passer best for oss. Mange fibernettleverandører krever at vi bytter TV-leverandør. Lynet krever ikke dette. Fibernettet har ingen eller lave installasjonskostnader. Dette kan styret avklare med Lynet før generalforsamling. Fibernett blir kun installert i de leilighetene som har bestilt fibernett. Andre leiligheter vil ikke merke noe til dette. I følge Post- og Teletilsynets offisielle prisoversikt for bredbånd, Telepriser.no, er Lynet offisiellt billigst på bredbånd i Oslo. De har også det raskeste bredbåndet. Fibernett er fremtidens bredbånd, og blir bare mer og mer utbredt. Etter hvert som behovet for båndbredde øker, vil man etter min mening være nødt til å gå over til fiberenett, og jeg ser ingen grunn til å vente. Informasjon om fibernett Informasjon om Lynet Internett AS og våre tjenester til borettslag og sameier som skal ta opp fibernett på årets generalforsamling/sameiermøte. Dokumentet er ment for å legges ved innkallingen til generalforsamlingen/sameiermøtet. Om Lynet Internett Lynet Internett har i dag ca kunder, og er tilgjengelig i over husstander. Vi startet i 2008, og leverer nå fibernett på ca 40 ulike steder rundt om i Oslo og Lillestrøm. Fibernett har tidligere fått størst fokus på vestlandet, noe vi har sett oss lei på. Vår misjon er å levere lynraskt internett til byfolket! Vår visjon er å være alles førstevalg av internettleverandør.

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling : Mandag, 18.

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Årsmelding 2012 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2012 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2012 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Torsdag 10. mai kl. 18.00 i Saron lokaler, Ammerudveien 29 F. Styret gjør oppmerksom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Hamborg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen.

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. 1 Vestliskogen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Welhavensgate Nr.10 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Side 1 Nils Huusgate Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler.

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. 1 Ola Narr Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling: Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. Hasle menighet ligger på toppen av Hasle og Keyserløkka. Adressen

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Manglerudvangen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Ellingsrudflaten Borettslag

Til andelseierne i Ellingsrudflaten Borettslag 1 Ellingsrudflaten Borettslag Til andelseierne i Ellingsrudflaten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Økernly Borettslag

Til andelseierne i Økernly Borettslag 1 Økernly Borettslag Til andelseierne i Økernly Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Etterstad Sør Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Til beboerne i Manglerudhøgda Borettslag

Til beboerne i Manglerudhøgda Borettslag 1 Manglerudhøgda Borettslag Til beboerne i Manglerudhøgda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer