Rettssaken etter gruvebrannen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettssaken etter gruvebrannen"

Transkript

1 Bedriftsnytt Internmagasin for Store Norske Nr. 13, 2007 Rettssaken etter gruvebrannen Matildamann Viggo Stensen sørger for at transporten av kullet ut av gruva fungerer effektivt og greit. Rettsbefaring i Svea 25. september. I midten foran: rettens formann, tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen Sveinung Lystrup Thesen, juridisk rådgiver Som de fleste har fått med seg, har vi nettopp vært gjennom en fire og en halv ukers rettssak i Nord-Troms tingrett om forsikringsoppgjøret etter brannen i Svea Nord i Mange lurer på hvordan det har gått. Det får vi svar på når dommen kommer forhåpentlig før jul, som rettens formann antydet. Det er en omfattende sak han og de to meddommerne (en regnskapskyndig og en bergfaglig) skal gjøre seg opp en mening om. Jeg skal her kort gjøre rede for hovedproblemstillingene i saken. Kjører du scooter til Svea? Dersom du pendler til og fra Svea med snøscooter, må du gi beskjed til ISS Booking i Svea. Dette fordi vi skal ha rene rom klare til de som ankommer Svea, og ha oversikt hvem som er her til enhver tid, opplyses det fra bookingen. Sveagruva på festival Roger Mandals film 9175 Sveagruva er satt opp på programmet til Tromsø Internasjonale Filmfestival i januar Filmen om livet i Svea ble valgt ut blant over 100 filmer.

2 Bedriftsnytt nr. 13, Internmagasin for Store Norske Tap pga. driftsavbruddet Foruten den tekniske metoden for utregningen av avbruddstapet, som voldte en del hodebry, er et viktig spørsmål hvor mye vi ville ha produsert hvis ikke brannen hadde oppstått. Vi skal ha dekket det tapet vi fikk pga. manglende produksjon fra august 05 til april 06. Vi mener at det må tas utgangspunkt i utsiktene for det påfølgende året (panel C4, som vi sto klare til å begynne på, pluss oppfaring = 3,46 mill. tonn), mens forsikringsselskapene mener at tapet må regnes ut ifra det foregående (3,0 mill. tonn). De hevder også at vi skulle ha kommet i gang med produksjonen to uker tidligere, og at produksjonen vi ville oppnådd her, må komme til fratrekk. Dette er avvist fra vår side. En annen stor post det er uenighet om, er tapet vi fikk siden vi ikke fikk blandet ut lagerbeholdningen av lavkvalitetskull med kull av høyere kvalitet for å oppnå de priser og den kvalitet kontraktene var basert på. Forsikringsselskapene hevder vi da heller burde ha ventet med å skipe kullet, mens vi mener vi var forpliktet til å levere det vi var i stand til. Ikke-produsert kull Forsikringsselskapene mener at det kullet vi ikke produserte i avbruddsperioden, kan vi produsere senere, og at verdien av dette, over 100 mill., må komme til fratrekk i forsikringsutbetalingen. Vi mener det ikke er grunnlag for dette, bl.a. siden det er tapet i avbruddstiden som er forsikret og det ikke er holdepunkter for dette synet verken i forsikringsavtalen eller fra praksis i andre, lignende forsikringsoppgjør. Redningsomkostninger Vi har krav på 145 mill. til dekning av utgifter til redningsoperasjonen. Forsikringsselskapene vil bare dekke 18 mill. av dette og hevder bl.a. at mange av utgiftene ikke oppfyller lovens krav om at de må være ekstraordinære, at de er for dårlig dokumentert og at de delvis gikk til å redde gruvegangene og selve kullressursen, som ikke er forsikret. Vi mener tiltakene (bl.a. hengsikring, etablering av rømningsveier og tilstrekkelig ventilasjon) var ekstraordinære. Hensikten var å redde utstyret i gruva og komme i gang med produksjonen igjen ikke å redde kullforekomsten, som ikke var utsatt for noen fare (kun 500 tonn brant opp). Avkortning Forsikringsselskapene mener hele forsikringssummen skal avkortes med 25 %, siden brannen ble forårsaket av det de hevder er brudd på forskrifter, sviktende planlegging og risikovurdering og manglende overvåkning. Denne kritikken er etter vår mening i stor grad uriktig. Uansett var det ikke var noen årsakssammenheng mellom noen av disse forholdene og brannen. Brannen startet høyst sannsynlig pga. en feil ved oppvarmingsapparatet, og vi ville ikke kunnet oppdage den før den hadde utviklet seg så langt at det ville vært umulig å slokke den med vanlige midler. Tingsskade Store Norske og forsikringsselskapene ble forut for rettssaken enige om at skaden på utstyr i gruva skal settes til drøyt 90 mill. Dette er i tråd med vårt krav. Konklusjon Vårt krav er på om lag 790 mill. I tillegg kommer renter og saksomkostninger. Forsikringsselskapene mener de bare skal betale omkring mill. Spriket er med andre ord enormt. Vi er trygge på at vi har dokumentert vårt krav på en god måte for retten. Under saken fikk vi bekreftet våre oppfatninger fra en lang rekke vitner fra SINTEF, NTNU, KRIPOS, SSM m. fl. Våre advokater fra Haavind Vislie har gjort en veldig god innsats under forberedelsene og i selve rettssaken. Mange i Store Norske har bidratt til at saken ble så godt forberedt og dokumentert. Først og fremst gjelder dette Sissel Danielsen og Harry Higraff, som har nedlagt et enormt arbeid med saken de siste to årene. Vi går en spennende førjulstid i møte. Varden personer tok turen opp til Varden i Svea i løpet av Disse var til sammen 376 ganger på Varden. Den ivrigste var Olav Iversen fra Jebsens med 43 ganger, godt fulgt av Kjell Grostad fra ISS med 33 ganger. På tredjeplass kommer Elisabeth Larsen med 16. ganger. - Olav Iversen får en middag for to på Radisson SAS som premie for innsatsen. I tillegg trekker vi ut to andre som har deltatt. Disse får også en middag for to, opplyser Varden-general Svend Rendal. Resultatliste Varden Olav Iversen, Jebsen 43 2 Kjell Grostad, ISS 33 3 Elisabeth K. Larsen, SNSG 16 3 Arne Langeland, SNSG 16 5 Jostein Navelsaker, SNSG 13 6 Tone Ahlgreen, ISS 12 7 Egil Daleng, SNSG 11 7 Alise Davidsen, ISS 11 9 Arne I. Soknes, SNSG Trine Abrahamsen, SNSG 7 Antall turer til Varden 376 Antall personer på Varden 127

3 Bedriftsnytt nr. 13, Internmagasin for Store Norske Rester av skog i Svea Nord, H-4 Einar J. Fjerdingøy Det er påtruffet fossiler inne i H-4, flotte avtrykk tegner seg i hengen på flere steder i både B og C-stoll. Her er avtrykkene foreviget før de forsvinner bak kalksteinsmel ved neste steinstøvspredning Her ser vi en trestamme av grov dimensjon. 2. Her kan årringene telles. 3. Stiger Kjell Engesvold viser ett av de mange avtrykkene. Hvordan dannes kettlebottoms? 2. Trær som vokste i den øverste delen av torvlaget ble oversvømt, begravd og overfylt med sedimenter av leire og silt. Treverket fylles etter hvert av sedimenter, gjerne sand, som seinere omdannes til stein. Den ytre strukturen i treverket som årringer, kvister o.l vises fortsatt. 3. Når så kullaget seinere fjernes, faller gjerne disse stubbene ned og en fordypning ses i hengen. Langs kantene på disse fordypningene ses gjerne glidespeil i berget og ofte et avtrykk av selve stokken i senter av fordypningen.

4 Bedriftsnytt nr. 13, Internmagasin for Store Norske Kurs i drift og vedlikehold av belteanlegg I uke 45 og 46 ble det avholdt kurs i drift og vedlikehold av belteanleggene i Svea Nord. Kursene var basert på at leverandørene på de forskjellige komponentene på anlegget hadde en teoretisk og en praktisk gjennomgang av installasjonene. I uke 45 var det leverandørene Continental Conveyors LTD (drivstasjon, struktur, tromler og ruller), Peak Transmissions LTD (bremser) og Hagglunds drives (hydraulikk anlegg) som doserte for beltevakter, mekanikere og elektrikere. Totalt deltok det 35 personer på kurset. Norsk kursunderlag finnes på H:\Vedlikehold\Kurs\ Beltekurs Uke I uke 46 var det leverandørene Continental Conveyors LTD (drivstasjon, struktur, tromler og ruller), Voith (væske koblinger), Davis&Derby (kontroll- og styringsanlegg) og Baldwin&Francis (strømforsyning) som doserte for beltevakter, mekanikere og elektrikere. Totalt deltok det 27 personer på kurset. Norsk kursunderlag finnes på H:\Vedlikehold\Kurs\ Beltekurs Uke Paul Brun fra Continental beskriver utfordringene med elastisitet i belte. På forespørsel vil det trykkes opp norske versjoner av kursunderlag. Våkene kursdeltakere, fra høyre Bjørn Martinsen, Andreas Løkås, Gunnar Roland, Arnt Ivar Båtnes, Jørn Espen Wågan, Alf Andersen og Charles Lillemo. Bak Jørn Espen sitter Paul Scott fra Peak Breaks.

5 Bedriftsnytt nr. 13, Internmagasin for Store Norske Fra Svea til Sydpolen Liv Arnesen holdt foredrag på Fritidsbygget i Svea onsdag 14. november og tok oss med på 1 times tur til Sydpolen, Mount Everest og nesten til Nordpolen. Ca. 30 tilhørere fulgte henne med på ferden. Under oppholdet fikk polarfarene være med på gruvebesøk i regi av Hr. Fjerdingøy. Hvor hennes neste ekspedisjon går vet vi ikke, men at hun har tenkt seg på flere turer er det ingen tvil om. På tur med Liv Arnesen i Fritidsbygget i Svea. HUSK! Å levere feriereiseregning for årets ferie! Takk til Terje ISS sin driftige ja-person Terje Bjørsvik reiste på slutt i begynnelsen av november, og inviterte Svalbard-kundene til avskjedsmiddag. Det ble en svært hyggelig kveld der vi også fikk møte Ørjan Matti, som tar over etter Terje som avdelingsleder for ISS Svalbard. Terje har alltid vært en svært dyktig og konstruktiv kontaktperson for oss. Han viser også en forbilledlig omsorg for sine ansatte, og vårt utmerkede samarbeid med ISS i Svea er styrket ytterligere under hans ledelse. Fra Store Norske fikk Terje et glassfat og rosende ord av Dag Ivar, som også avslørte Terjes interesse for motorsykler. Terje fikk overlevert kinoplakat og solbriller til bruk for sin rolle i Store Norskes nyeste prosjekt, en biker-film med handlingen lagt til Svalbard. Vi ser frem til innspillingen! Mange takk for samarbeidet, Terje, og velkommen tilbake til Svalbard! Dag Ivar Brekke takket Terje Bjørsvik for innsatsen. Terjes etterfølger Ørjan Matti følger med.

6 Bedriftsnytt nr. 13, Internmagasin for Store Norske Store Norske Gullklokkemenn Disse staute karene har fått utdelt gullklokke og medalje for 25-års tjeneste i Store Norske: Håvar Fjerdingøy (til venstre), Roger Jensen, Per Alme, Per Magne Pedersen, Jørn Haug, Svend Rendal, Robert Hermansen (stolt sjef), Torstein Nilsen og Ole Olsen. Per Jusnes og Gunnar Mellingen er også gullklokkemenn, men var ikke til stede ved utdelingen, som fant sted på Huset i midten av november. Foto: Tone Ahlgreen HUSK! Å levere feriereiseregning for årets ferie! Meget godt bestått Kandidater og prøvenemnd: Ole Westrum og Bjørn Tore Rasmussen fra SNSG og Bengt Sørvold og Frode Berg fra prøvenemda. Ole Westrum og Bjørn Tore Rasmussen fikk begge karakteren meget godt bestått da de var oppe til den praktiske prøven i energimontørfaget. Ifølge sakkyndig driftsleder Arne Soknes i Svea er dette en sjeldent god karakter - Nemnda var imponert over gjennomførelsen fra jeg søkte om godkjenning til å få gjennomføre prøven i Svea, til avslutningen med besiktigelse og utspørring, sier han. Redaktør: Terje Carlsen,

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Internavis for Store Norske Nr. 9 2012. Stoppet - og tenkte

Internavis for Store Norske Nr. 9 2012. Stoppet - og tenkte Internavis for Store Norske Nr. 9 2012 Stoppet - og tenkte Etter en periode med flere småskader beordret administrerende direktør Per Andersson HMS timeout i Svea, Gruve 7 og Longyearbyen. - Vi har vedtatt

Detaljer

Internavis for Store Norske Nr. 3 2014 Kull fra Svea til Longyear

Internavis for Store Norske Nr. 3 2014 Kull fra Svea til Longyear Internavis for Store Norske Nr. 3 2014 Kull fra Svea til Longyear Denne uken gikk den første lasten med kull fra Lunckefjell til Longyearbyen. Kullet skal testes på energiverket, sier direktør for produkt

Detaljer

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier SUB n Et magasin utgitt av Oceaneering AS Desember 2009 Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier Tøffere tider...med muligheter OAS kjerneverdier Aktiv til jobb side 2 side 10 side 15 Tøffere

Detaljer

RAPPORT. Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag. NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE

RAPPORT. Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag. NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE RAPPORT LEVERANDØRUTVIKLING Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE INNHOLD FORORD 3 SAMMENDRAG 4 1. SPØRREUNDERSØKELSE

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Det Store Norske kuppet

Det Store Norske kuppet Det Store Norske kuppet Korrupsjonsavsløringene rundt Store Norske Spitsbergen Kulkompani Av Christian Steffensen og Aslak M. Eriksrud Publisert på TV 2 Nyhetene 14. juni 2010 og ut året Redaksjonens adresse:

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Får 3,5 millioner fra Norges Forskningsråd

Får 3,5 millioner fra Norges Forskningsråd Internavis for Store Norske Nr. 1 2014 Får 3,5 millioner fra Norges Forskningsråd Store Norske får 3,5 millioner i støtte fra Norges forskningsråd for å utvikle nye kullprodukter og anvendelsesområder

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest)

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest) SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006 Våren er kommet

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

NYTT. God jul og Godt nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2009/32. årgang. Vi skal jobbe med kulturen i SkL

NYTT. God jul og Godt nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2009/32. årgang. Vi skal jobbe med kulturen i SkL NYTT Nr. 5-2009/32. årgang Vi skal jobbe med kulturen i SkL Side 3 SkLs 20. ordinære landsmøte Fra SOL til slott Side 10 Side 15 YS etablerer eget solidaritetsfond Side 18 God jul og Godt nyttår! MEDLEMSBLAD

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2006 Ut med fagfolk

Detaljer

LNS NYTT. LNSS og Store Norske SAMARBEIDER IGJEN. Tunneldriften snart ferdig i Alta. #Bjarkøyforbindelsen. Økt fokus på oppfølging av sykemeldte

LNS NYTT. LNSS og Store Norske SAMARBEIDER IGJEN. Tunneldriften snart ferdig i Alta. #Bjarkøyforbindelsen. Økt fokus på oppfølging av sykemeldte JUNI 2015 LNS NYTT LNSS og Store Norske SAMARBEIDER IGJEN Foto: Svalbardposten Økt fokus på oppfølging av sykemeldte Tunneldriften snart ferdig i Alta #Bjarkøyforbindelsen Frodes hjørne Juni 2015 Jeg kan

Detaljer

DINE PENGER SKATTETIPS REMA-SJEF OLE ROBERT REITAN: Valutakrasj med boliglånet. Dine Pengers driks-guide. Forsikring ved boligkjøp

DINE PENGER SKATTETIPS REMA-SJEF OLE ROBERT REITAN: Valutakrasj med boliglånet. Dine Pengers driks-guide. Forsikring ved boligkjøp 152 DINE PENGER NR. 4/215 GJØR LIVET RIKERE SKATTETIPS EKSPERTENES BESTE RÅD SELVANGIVELSEN FRA A TIL Å Valutakrasj med boliglånet NÅR GJELDEN LØPER LØPSK Dine Pengers driks-guide SMÅPENGER STOR SAK Forsikring

Detaljer

DSB 2012. Sikkerhetsrapport fra norske barnehager. Den store barnehageundersøkelsen 2012 (DSB 2012) SIKKERHETSROMMET

DSB 2012. Sikkerhetsrapport fra norske barnehager. Den store barnehageundersøkelsen 2012 (DSB 2012) SIKKERHETSROMMET DSB 212 Sikkerhetsrapport fra norske barnehager Den store barnehageundersøkelsen 212 (DSB 212) 1 2 Innhold Side 4-5: Forord: Tusenvis følger Drammens eksempel Side 6-7: Den store barnehageundersøkelsen

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009 Relasjon Dugnad Fra E18 Bommestad-Langåker Etter å ha jobbet fem år internasjonalt, gleder jeg meg til utfordringen som nå ligger foran meg. Å lede Skanska Norge er

Detaljer

BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7%

BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7% BKS Snitt alle VO-skular Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% Kjønn Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7% Alder Under 25 år 20,8% 12,4% 25-34 år 55,7% 42,7% 35-44 år 18,8% 28,4% 45-54 år 3,4% 14,5% 55 år

Detaljer

SEPTEMBER 2015 LNS NYTT. Åpen dag på Bjarkøyforbindelsene. Vi er i rute på Grønland. Nye muligheter med Kleberstein LNS-NYTT 1

SEPTEMBER 2015 LNS NYTT. Åpen dag på Bjarkøyforbindelsene. Vi er i rute på Grønland. Nye muligheter med Kleberstein LNS-NYTT 1 SEPTEMBER 2015 LNS NYTT Åpen dag på Bjarkøyforbindelsene Vi er i rute på Grønland Nye muligheter med Kleberstein LNS-NYTT 1 Frodes hjørne Mai 2015 Konkurransen er beintøff. Jeg har tidligere vært inne

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Spreke vb-syklister! God VB-profilering på Midnattsolrittet og Nordsjørittet

Spreke vb-syklister! God VB-profilering på Midnattsolrittet og Nordsjørittet VBnytt Spreke vb-syklister! God VB-profilering på Midnattsolrittet og Nordsjørittet Satser på lærlingene Regionale samlinger oppdrag for Sydvaranger Gruve AS Energigjenvinning på Forus Stuenes skole Styrets

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Tøffe tider i Barentsburg

Tøffe tider i Barentsburg Tøffe tider i Barentsburg Smakløs bivirkning Nytteløst å sortere Pause med suksess FOTO: BIRGER AMUNDSEN nr. 46-20. november 2009 Kontrasten mellom Longyearbyen og Barentsburg var en gang for ikke alt

Detaljer

Server-forliset og norsk oljevern

Server-forliset og norsk oljevern Server-forliset og norsk oljevern METODERAPPORT SKUP 2007 1) Trond Olav Skrunes 2) Server-forliset og norsk oljevern 3) Publisert i Bergensavisen januar 2007 - januar 2008 4) Bergensavisen Boks 824 5807

Detaljer