BELAGT LINE SYSTEM Håndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BELAGT LINE SYSTEM Håndbok"

Transkript

1 BELAGT LINE SYSTEM Håndbok

2 2 ENSTO NOR AS Deres samarbeidspartner innen: Kabel og line El-vern Personlig verneutstyr Kabelutstyr 1-24kV Linjemateriell 1-24kV Verktøy og maskin Kabelutstyr kV Linjemateriell kV Offshore Krympeslanger og isol.mat. Jording Kontaktmat. og pressverktøy AUS materiell Hovedkontor Prof. Birkelandsvei 26 A, 1081 Oslo Postboks 125 Alnabru 0614 Oslo Tel Faks Ordre Faks Director Area Sales Nordic Countries, UK Utility Networks Svein Arill Laksesvela Tel Product Manager Trond Økland Tel Prosjekt Sales Manager Project Ole Andreas Nedberg Tel Support Tom Kirkenær Tel Jonny Tangen Tel Steinar Antonsen Tel Sales Manager, North of Norway Tore Johansen Tel Faks Slalåmveien Sortland Sales Manager, Middle of Norway Frode Foss Tel Faks Bæverfjord Sales Manager, Norway Einar Karlsen Tel Faks Postboks Larvik

3 3 Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrennomerte agenturer på energiverksmateriell og utstyr. Ensto Nor AS har samarbeidsavtaler om logistikk og distribusjon av sine produkter gjennom de ledende elektrogrossistene i landet. Ensto Nor AS har sin styrke i et bredt produktsortiment, høy teknisk kompetanse og tilstedeværelse i markedet. Selskapet er landsdekkende gjennom sine salgskontorer og har et aktivt og høyt kvalifisert salgskorps. Visjon: Vi ønsker å være den mest pålitelige og innovative leverandør av elektriske installasjonssystemer og løsninger. Vi ønsker å bygge en solid plattform for godt partnerskap gjennom god kundebehandling. Ensto Nor AS har gjennom mange år vært en ledende leverandør av luftlinjemateriell. I nært samarbeid med myndigheter, bransjeorganisasjoner og forskningsmiljøer har Ensto Nor AS utviklet et system for belagt line (BLX/BLL) som er rasjonelt, driftsikkert og kostnadseffektivt. I samarbeid med våre grossistforbindelser gir dette oss en mulighet til å være en total-leverandør av systemløsninger, noe markedet etterspør. Inneholdet i denne håndboken må ikke kopieres, avbildes eller trykkes

4 4 Innholdsfortegnelse Ensto Nor AS... 1 Innholdsfortegnelse Nye forskrifter driftserfaring Fordel Belagt line Tekniske spesifikasjoner Traverser Avspenninger med klemmer Avspenninger med spiral Avspenninger jordline og OPGW Glass- og porselensisolatorer Kompositt linje-støtteisolator Toppklemmer Trinser og adapter Kompositt strekkisolator Klemmer for vern Koblingsklemmer AUS Jordliner Mekanisk dimmensjonering Forsterket oppheng Valg av vern Vernekonfigurasjones Arbeidsjord Fasebrudd/snø/is/vibrasjon/korrosjon Personsikkerhet / kostnader Montasje Radiostøy/ glimming... 32

5 5 Nye Forskrifter FEF Utviklingen av belagt line startet i Norden på slutten av 1970 tallet.vårt harde klima nødvendiggjør ekstra store krav til utstyr og materiell for systemet.i nært samarbeid med my ndigheter,bransjeorganisasjoner og forskningmiljøer har Ensto Nor AS utviklet et system som er rasjonelt, driftsikker og kostnadseffektivt. Myndighetene har i forskriften for forsyningsanlegg (FEF) som kom i 2006 satt som krav at ledninger opp til og med 24 kv skal være isolert. Ref Luftledningsanlegg skal være dimensjonert for påregnelige koplings- og lynoverspenninger. Isolasjonsnivået skal fastsettes etter en vurdering basert på rettningslinjer for isolasjonskoordinering gitt i relevante normer. Ledere skal være isolert for spenninger opp til og med 24 kvmed mindre ledningene fremføres i utmark eller det ikke er mulig etter forholdene på stedet. Dette vil føre til at ved renovering og nyanlegg vil belagt line bli benyttet i større grad enn tidligere. Statistikk viser at ved å benytte belagt line reduseres feilfrekvensen og leveringssikkerheten blir høyere til abbonentene, noe energiloven også vektlegger. Erfaringene med belagt line er gode og så langt har Ensto levert over km tørr line til det Norske markedet de siste 5 år.

6 6 Fordeler I et belagt linesystem er lederne belagt med et isolasjonsmateriale som er UV og kuldebestandig. Dette muliggjør reduserte faseavstander i normalt forhold 3:1 (150cm for blank line mot 50 cm for belagt line). Dette gir grunnlag for en rekke fordeler: Reel kompaktering av 24 kv luftlinjer Lettere fremføring Mindre kostnader til grunnavståelse og skogrydding Reduserte avstander til bygninger Estetisk, ikke dominerende i terreng Økt leveransesikkerhet Motstår tilfeldig fasesammenslag Motstår tilfeldig berøring av kvister, trær Feilretting kan skje som en planlagt operasjon Mindre fare for antenning av skogbrann To linesett i samme stolpe Fellesføring Lavere magnetisk felt Bedre arbeidstilling for montør Mindre momentbelastning på mastetopp Ingen krav til spesialopplæring eller nye verktøy

7 7 Belagt line BLX / BLL Ensto Nor AS leverer trippel ekstrudert belagt line fra AMO-KRAFT AB. Ledermateriale kan være AlMgSi eller FeAl. Lederen er flertrådet, ukomprimert, langsvanntettet og pålagt et indre ledende sjikt samt 2 lag PE eller PEX belegg, hvor det ytterste laget er farget og UV bestandig. Nominelle tykkelse på belegget er 2,3 mm. Linekonstruksjonen er i samsvar med den nye normen for line EN Leder AlMgSi/FeAl Ekstrudert, langsvanntett indre skjikt Ekstrudert indre halvledende belegg Ren PE materiale eller PEX UV-resistent,HDPE materiale eller 2% carbonfylt PEX Fordelen med å benytte FeAL som leder ligger i den høye bruddlasten samt at den er mer elastisk ved skjev ekstralaster. Forskriftskrav tilsier at laveste tillatt bruddlast for line er 14kN. I dag er det hovedsakelig line belagt med PE dekkmateriale (BLL) som benyttes. Dette fordi at materiale kan gjennvinnes.

8 8 Belagt line med lederkonstruksjon AlMgSi eller FeAl Tekniske spesifikasjoner BLX Trippel Elnummer Ledertverrsnitt mm Lederkonstruksjon 7x3,08 7x4,25 19x3,26 (1+6)3,37 (1+6)4,25 Ledermateriale AlMgSi AlMgSi AlMgSi FeAl FeAl Linediameter,mm 9,2 12,8 16,3 10,1 12,8 Diameter belagt line,min-max 13,7-15,2 17,3-18,8 20,8-22,3 14,6-16,1 17,3-18,8 Vekt belagt line kg/km Elastitetsmodul kn/mm Bruddlast kn 14,8 25,3 43,7 19,0 29,8 Liniær ekspansjonkoeffisient C Likestrømsresistans 20 C,Ohm/km 0,633 0,305 0,193 0,535 0,336 Maks strømlast ledertemp.80 C luft 20 C (60 ) 348(60 ) Kapasitans fase-jord, nf/km Fase-kapasitans nf/km Reaktans, ohm/km 0,33 0,31 0,29 0,32 0,30 Ledertemperatur C v/maks strømlast Kortslutningstemperatur C Maks kortslutningsstrøm 1 sek. ka 4,5 8,5 15,3 5,2 8,2 Maks driftspenning Standard lengder i m Trommelstørrelse K 11 K 11 K 12 K 12 K 11 Total vekt inkl. trommel Langsvanntetthet SS ja ja ja ja ja Tekniske spesifikasjoner BLL Trippel Elnummer Ledertverrsnitt mm² Lederkonstruksjon 7x3,08 7x4,25 19x3,26 (1+6)x3,37 (1+6)x4,25 Ledermateriale AlMgSi AlMgSi AlMgSi FeAl FeAl Linediameter,mm 9,2 12,8 16,3 10,1 12,8 Diameter belagt line,min-max 13,7-15,2 17,3-18,8 20,8-22,3 14,6-16,1 17,3-18,8 Vekt belagt line kg/km Elastitetsmodul kn/mm² Bruddlast kn 14,8 25,3 43,7 19,0 29,8 Liniær ekspansjonkoeffisient C-1Ð Ð 23Ð10-6ÐÐ 23Ð10-6ÐÐ 23Ð10-6ÐÐ 19Ð10-6ÐÐ 19Ð10-6ÐÐ Likestrømsresistans 20 C,Ohm/km 0,633 0,305 0,193 0,535 0,336 Maks strømlast ledertemp.70 C luft 20 C (60 ) 348(60 ) Kapasitans fase-jord, nf/km Fase-kapasitans nf/km Reaktans, ohm/km 0,33 0,30 0,29 0,32 0,30 Ledertemperatur C v/maks strømlast Kortslutningstemperatur C Maks kortslutningsstrøm 1 sek. ka 4,5 8,5 13,4 5,2 8,2 Maks driftspenning Standard lengder i m Trommelstørrelse K 11 K 11 K 12 K 12 K 11 Total vekt inkl. trommel Langsvanntetthet SS Ja Ja Ja Ja Ja

9 9 Traverser På grunn av reduserte faseavstander vil både linelast og skjev last gi atskillig mindre bøy / vri moment på traversene. Som en følge av reduserte faseavstander til 1/3 av blank line vil også størrelse og vekt reduseres tilsvarende. Dette gir en rask og lett montasje. Traverser finnes i lettmetall eller stål. Det er ikke noen fast norm på faseavstander eller masteavstander på H-mast, men det mest vanlige er å benytte 50 cm. faseavstand på E-master og 100 cm mastevastand på H-master. Ved avspennigstraverser er faseavstanden øket til 70 cm. p.g.a. opprettholdelse av min. faseavstander ved stor vinkler. Ved mastefotkiosk benyttes det 200 cm. masteavstand. Lettmetalltraversen har spor hvor jordklemme festes og ved avspenning benyttes egne innfestnings bøyler. Ståltraversene er utstyrt med fastsveiset bulldog og påmontert jordings- klemme. På avspenningstraverser er det komplette fasefester som kan reguleres ca 30 mm. Traversene kan festes enten med klave eller gjennomgående 20mm bolt

10 10 Traverser 22kV Anlegg Bæremast H mast. Isolert line BLL-BLX, med pendlende oppheng. Masteavstand:.1.m, Faseavstand: 1 m

11 11 Avspenning Klemmer Ensto Nor As har utviklet en ny type kileklemme (SO 235/236) tilpasset belagt line fra AMO Kraft. Klemmen festes utenpå isolasjonsbelegget og er utstyrt med penetrerende klemme for spenningsetting, slik at potensialforskjell unngås. Det åpne sporet på klemmen gjør montasjen enkel. Etter at klemmen er montert kan pilhøyde enkelt justeres da det er justeringsmulighet på festebøylen. EL.NR TYPE BETEGNELSE TVERRSNITT I MM SO 235 Avspenningsklemme SO 236 Avspenningsklemme

12 12 Avspenning Avspenningsspiral En annen måte å avspenne linen er å benytte spiral. ELNR TYPE TV.SNITT ANM RAACC Kompl.m.kause RAACC Kompl.m.kause RAACC Kompl.m.kause ELNR TYPE TV.SNITT ANM Shunt 50mm M/kabelsko SE BLX klemme SDI Klammer for isolator Ved shunting mot glassisolator,benytt kulehake

13 13 Avspenning Avspenningsklemme Ved avspenning jordline innfestes denne med avspenningsklemmer for blank line. Klemdelene er korrosjonsbestandig legert aluminium, samt at ståldelene er varmforsinket. Montasjevennlig og uten løse deler. Avspenning for OPGW Ved avspenning av OPGW benyttes avspenningsspiral tilpasset linens diameter. Ved lange spenn benyttes spiral med innlagt vernespiral

14 14 Isolator, Glassisolator, Porselenisolator Isolator Alle oppheng må være isolerte, som ved blank line. Det benyttes både glass, porselen og komposittisolatorer i et belagt line system. Glassisolator For 24 kv system benyttes to isolatorer i kjede både på heng og strekk. I avspenninger er denne løsningen også godkjent brukt som forsterket oppheng. Porselenisolator Det benyttes vanlig porselenisolator på pigg, med også porselen linje støtte isolatorer har vært benyttet. Porselen piggisolatoren er ikke gjennomslag sikker.

15 15 Kompositt isolatorer, Toppklemmer Linje / støtteisolatorer Linje støtte isolatoren leveres med forskjellige bunn- topp armaturer og for å lette montasjen er alle tilpasset EGO 15 utkjøringstrinse. Isolatoren har 740 mm krypestrømslengde og i henhold til IEC 815 spesifikasjon tilfredstiller forurensningsklasse 3. EL NR ARMATUR BLL/BLX LINE ANM XX Vuggeklemme BLX Plan fot for traversmontasje AUS Vuggeklemme BLX For rettlinje og vinkel Vuggeklemme BLX For rettlinje Vuggeklemme BLX For vinkel 15gr Vuggeklemme BLX Vuggeklemme BLX NEOPRENHYLSER FOR BELAGT LINE I KLEMME Neopren For isolator XX Neopren 99 For isolator Neopren 157 For isolator Toppklemmer Toppklemmene må ha tilpasset krumming i vugge og toppstykke. Klemmen tar også oppstrekk. Klemmen har vugge-konstruksjon slik at linen under enhver omstendighet følger buen f.eks. terrengvariasjon trepåfall o.l.. Det anbefales å bruke neoprenhylser ved bruk av toppklemmer Egnede toppklemmer skal tildras med et moment på Nm.

16 16 Trinser og adapter Ved pilkjøring er det særdeles viktig at linen flyter på trinser, dette vil gi en optimal og rask montasje. EGO 15 har 5 ruller som er lagret med høyverdige kulelagre. Ingen kiling av forline. Passer for rett linje-vinkelavspenninger på travers.

17 17 Strekkisolator Komposittisolatoren erstatter to glass. Lett i vekt. Dekkmateriale i silicongummi. Har 613 mm krypestrømslengde og tilfredstiller IEC 815 klasse 3. Flere varianter på innfestinger. Må benytte to isolatorer i parallell ved forsterket oppheng. Tilfredstiller kravene i IEC EL.NR. TYPE ARMATUR DEKKMATERIALE ANM SDI Kulehake / Kule Silikon SDI Gaffel / Tange Silikon SDI Gaffel / Kule Silikon SDI Kulehake / Tange Silikon SDI Gaffel / Tange Silikon Forsterket m/åk

18 18 Klemmer for vern og jordbøyle, Koblingsklemmer Klemmer for vern og jordbøyle Ved etablering av linevern og komponentvern i et belagt line system må det nyttes klemmer som penetrerer gjennom belegget. Lysbueklemmen SE 20 er peneterende på den ene siden og har et rillet spor med et mellomstykke på den andre siden. Dette mellomstykket muligjør å etablere både shunt og elektrode for gnistgap. Piggene i klemmen er konstruert for å penetrere belegget og har en kileform som sammen med det innlagte fettet i klemmen hindrer vanninntrenging. De samme egenskaper gjelder også for etablering av arbeidsjording både på spenningsførende line og hvis en benytter belagt line som jordline. Ved montasje av klemmen må det påses at den rillede siden m/mellomstykke alltid vender ned, dette for å unngå torsjon/vridning av klemmen mot den belagte linen. Klemmen er fortinnet Al/Cu børstet og ferdig innfettet og er tilpasset samtlige tverrsnitt for belagt line. EL.NR. TYPE HOVEDLED. AVGRENING MOMENT SE mm² FeAl Bll/BLX Nm Koblingsklemmer Ved etablering av et koblingspunkt i et belagt line system må det benyttes klemmer som penetrerer gjennom belegget på linen. Koblingsklemmen SL 25.2 er penetrende på begge sider og tilpasset belagt line. Det er gjennomført test både elektrisk og mekanisk og den oppfyller alle krav. Klemmen har samme egenskaper - og monteres på samme måte som SE 20 klemmen. EL.NR. TYPE HOVEDLED. AVGRENING MOMENT SL mm² Nm

19 19 AUS For AUS tikobling finnes det klemmer og avkoblingsbøyler som monteres direkte pålederen med vanlig AUS verktøy. Vår TF klemmer og bøyler er tilpasset belagt line. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE TVERRSNITT MOMENT PSS923 Vinkelbøyle PSS 924 U - bøyle SL 36 TF klemme mm² 40 Nm SE 27 TF sats med bøyle

20 20 Jordliner Tradisjonelt er det benyttet FeAl som jordline, men i den senere tid er også OPGW og belagt benyttet. Avstanden til spenningsførende belagt line er 1 meter. For å underlette utkjøring og montasje av FeAl eller belagt line som jordline leverer vi nå en komplett jordlineklemme med utkjøringstrinse. BESTILLINGSUNDERLAG EL.NR TYPE NR/TVERRSNITT ANM JS 181 FeAl nr m/blank line klemme BLL/BLX m/penetrerende klemme og 2 m sort 50mm2 shunt for jordledning på stolpe For fiberoptisk jordline (OPGW) benyttes det opphengsutstyr tilpasset linen. Her må tradisjonelle utkjøringstrinser benyttes.

21 21 Mekanisk dimensjoneringskriterier Høyspent luftlinjer skal dimensjoneres for å tåle påregnelige klimatiske og andre naturgitte påkjenninger som islast, vindlast, temperatur, flom, snøsig, jorderosjon og lignende. Bygges det etter nye normer NEK EN skal mekanisk dimensjonering av høyspentlinjer utføres på basis av en risikovurdering. For statisk metode skal normalt 150 års returtid benyttes. For mindre viktige ledninger kan 50 års returtid vurderes. Leder skal ha bruddskyrke på minst 14 kn. For mekanisk dimensjonering anbefaler Ensto Nor AS å benytte oppdatert lineberegnings program eller benytte informasjon som finnes hos REN. Kriterier: Islast Beregnes ut fra stedelige forhold Samme islast uavhengig av linediameter. Se tabell i EN (NNA) Vindlaster Beregnes ut fra stedelige forhold og Tabeller utarbeidet for hver kommune Se NS eller å ta kontakt med meterolog. Sikkerhetsfaktor knekk: 1,35 Sikkerhetsfaktor bardun: 1,6 Tillatt bøyespenning mast: 296 kp/cm 2 Skal tåle 90% av linens bruddlast. Linens montasjestrekk ved 0gr. C bør ligge rundt 40 N/mm 2 avhengig av ekvivalentspenn og pilhøyde. For å kompensere for setning (sig) i linen anbefales det å strekke til pil, referert peratur 5-10gr C kaldere enn lokal temperatur. Ved strekking i sterkt sollys kan linen bli noe varmere enn omgivelsestemperatur. Da vil det være totalt sett riktig å gå inn i aktuell temperatur i pilhøydetabellene (Forholdet setning og soloppvarming virker motsatt). Her må det gjøres en vurdering på stedet REN har utarbeidet tabeller for dette. (REN blad 2015 ).

22 22 Forsterket oppheng, Vern Forsterket oppheng Forskriftene 6 2 beskriver følgenede: Bruk av forsterket oppheng skal vurderes hvor ledningsnedfall gir stor risiko. Forsterket oppheng kreves: Ved kryssing av jernbane/sporvei, taubane og over rekkegarasjer Krysning av LS luftledninger og tele luftlinjer. Kryssing av HS luftlinjer. (Øverste ledningen) Nettstasjon i mast eller ved mastefot med utgående LS linjer Krysning over sterkt beferdede plasser og motorveier. Vern Lynoverspenninger: Hvis en lysbue får fotpunkt i en punktering i en belagt line vil ikke lysbuen kunne flytte seg p.g.a. belegget og linen kan brenne av avhengig av brytertid, størrelse på kortslutningstrøm og varmebestandighet i fotpunktet. Som linevern kan benyttes: Lysbuehorn (beskytter linen) Gnistgap (beskytter linen og komponenter) Avledere (beskytter linen og komponenter) Forøvrig vises det til virkemåte og valg av vern som er utarbeidet av EFI Sintef for EnFo Se REN blad 2011 for nærmere forklaringer og utføring.

23 23 Håndbok 24 kv BLL/BLX - anlegg med beskrivelse av vern (TRA4626)

24 24 Belagt line med lederkonstruksjon AlMgSi eller FeAl Lysbuehorn for ensidig mating ANT. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE 3 stk SE BLX klemme m/lysbuehornshunt Lysbuehornet er tilpasset: Lysbuehorn for tosidig mating ANT. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE 6 stk SE BLX klemme m/lysbuehornshunt Gnistgapene er tilpasset:

25 25 Diverse vernekonfigurasjoner Gnistgap m/fuglebeskyttelse for linje/støtte isolator m/73 og 85mm nakke ANT. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE 1 sett GMS Gnistgap,komplett satspakning (3stk) for normert isolatornakke Ø73mm eller Ø85mm 1 stk Shunt 1 stk SE 20 BLX klemme Gnistgapene er tilpasset: Gnistgap m/fuglebeskyttelse for linje/ støtte -isolator m/toppklemme ANT. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE 1 sett GMT Gnistgap, komplett satspakning (3stk) for isolator med BLX topp eller toppklemme 1 stk Shunt 1 stk SE 20 BLX klemme Gnistgapene er tilpasset: Gnistgap for avspenning over strekkisolator ANT. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE 1 sett SDI 10.2 Gnistgap,komplett satspakning (3stk) 1 stk Shunt 1 stk SE 20 BLX klemme Gnistgapene er tilpasset:

26 26 Overspenningsavleder m/paralellfeste Gnistgap m/fuglebeskyttelse for linje/støtte isolator m/73 og 85mm nakke ANT. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE 3 stk HDA 24-10kA Overspenningsavled 3 stk Paralellfeste m/jordklemme 3 stk Shunt 50mm2 m/kabelsko 3 stk SE 20 BLX avgreningsklemme ALTERNATIV 3 stk HDA 12-10kA Overspenningsavleder Gnistgapene er tilpasset: Overspenningsavleder m/paralellfeste + arbeidsjording ANT. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE 3 stk HDA 24-10kA Overspenningsavleder 3 stk Paralellfeste m/jordklemme 3 stk Shunt 50mm2 m/kabelsko 1 sett Arbeidsjording,komplett satspakning. (3stk). ALTERNATIV 3 stk HDA 12-10kA Overspenningsavleder Gnistgapene er tilpasset: Overspenningsavleder m/paralellfeste ANT. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE 1 sett SDI 46.5 Overspenningsavleder m/ gap ALTERNATIV 1 sett SDI Overspenningsavleder m/ gap Gnistgapene er tilpasset:

27 27 Arbeidsjording Arbeidsjording ANT. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE 1 sett Arbeidsjording,komplett satspakning. (3stk) Arbeidsjording ANT. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE 1 stk mm Al.jordingsbøyle 1 stk SE 20 BLX avgreningsklemme AANMERKNING: Brukes på punkter hvor det er arbeidsjording /gnistgap/overspennings- avledere på BLX spenningsførende line

28 28 Fasebrudd, Snø / is / vibrasjoner, Korrosjon, Personsikkerhet, Kostnader Fasebrudd Ved fasebrudd og nedfall på bakken vil jordfeil utvikle seg i prinsippet som ved vanlig blank line, noe avhengig av fasebruddet og riving av belegg. Jordpotensialet på bruddstedet er i alle tilfeller viktig enten det er blank eller belagt line. Snø / is / vibrasjoner Erfaringer ved drift og i forsøksanlegg i Norge gjennom snørike vintre, har vist at blank line og belagt line er likeverdige hva angår mengden av is / snø som legger seg på linen. Det har også vist seg at belagt line p.g.a glatt overflate slipper isen lettere enn blank line, ved smelting, vind, eller manuell fjerning. Vibrasjoner har helle ikke blitt registrert som noe større problem enn ved blank line. Korrosjon En belagt line er i utgangspunktet hermetisk lukket og er dermed ikke utsatt for korrosjon. Tidligere måtte isolasjonen fjernes for å få montert avspenningsklemmer. Dette gjøres ikke i dag, da vi har utviklet kileklemmer som tillates montert utenpå isolasjonsbelegget. Klemmen har innbygget kontaktklemme for spenningsetting og dette hindrer lekstrømmer og korrosjon. For å finne ut hvor utsatt et anlegg er for korrosjon er det utarbeidet en korosjons indeks som deler Norge inn i forskjellige soner, samt de erfaringer det lokale energiverkene har. Personsikkerhet I forhold til driftsforskrifter og i forhold til den holdning som søkes skapt i allmenhet er belagt line uomtvistelig å betrakte som blank line. Ved tilfeldig berøring vil isolasjonen hjelpe med å begrense presonskader. Kostnader Med utgangspunkt i REN s kostnadskatalog viser det seg at totale investeringer ligger noe høyere for blank line enn for belagt line. Over tid vil belagt line ha lavere kostnader til drift, vedlikehold og feilretting, noe som igjen fører til lavere kostnader for effektavbrudd og ikke levert energi. En investering i et belagt lineanlegg vil på sikt betale seg mange ganger, når kapitaliserte livsløpskostnader legges til grunn. Se kostnadskatalog i REN.

29 29 Montasje Montasje Utkjøring av belagt line line skal gjøres slepefritt og mekanisk skade av linen må unngåes. Vinsj og trommelbukk med brems eller separat linebrems anbefales. Ved linekjøring parallelt med annen spenningsatt høyspentlinje finnes det nå slepejording som kan monteres på trommel- bukk forbundet til den belagte linen.

30 30 Montasje Montasje Utvikling av ny teknologi på belagt line muliggjør oppspenning med frosk påmontert på utsiden av belegg. Det er viktig å sørge for gode trinseløsninger enten integrert i linje / støtteisolatoren eller ved hjelp av eksterne trinser. Radiostøy / glimming: En belagt line ligger i utgangspunktet på et flytende potensiale og er omgitt av et elektrisk felt. Dette kan i visse tilfeller føre til utladninger mot andre ledende materialer i isolatortoppen. En slik utladning kan gi radiostøy. Hovedregel bør derfor være at alle ledende materialer i isolatortoppen potensialforbindes, spseiellt er dette viktig for avspenninger i saltholdige strøk.

31

32 UTILITY NETWORKS ENSTO NOR AS PROF.BIRKELANDS VEI 26A 1008 OSLO, NORGE TLF FAX

SYSTEMPAKKER FOR BELAGT LINE BLL OG BLX. Utility Networks

SYSTEMPAKKER FOR BELAGT LINE BLL OG BLX. Utility Networks SYSTEMPAKKER FOR BELAGT LINE BLL OG BLX Utility Networks ENSTO NOR AS Din samarbeidspartner innen: Kabel og line El-vern Personlig verneutstyr Kabelutstyr -kv Linjemateriell -kv Verktøy og maskin Kabelutstyr

Detaljer

ENSTO linjesystem. Konstruksjonsstandard for: BLX 24 kv FeAl 24 kv Universalkabel 12-24 kv EX hengeledning 1 kv

ENSTO linjesystem. Konstruksjonsstandard for: BLX 24 kv FeAl 24 kv Universalkabel 12-24 kv EX hengeledning 1 kv ENSTO linjesystem Konstruksjonsstandard for: BLX 24 kv FeAl 24 kv Universalkabel 12-24 kv EX hengeledning 1 kv ENSTO NOR AS Deres samarbeidspartner innen: Kabel og line El-vern Personlig verneutstyr Kabelutstyr

Detaljer

Isolatorer Kompositt-, glass- og porselensisolatorer

Isolatorer Kompositt-, glass- og porselensisolatorer Isolatorer Kompositt-, glass- og porselensisolatorer Kompositt 24-36 kv linje-/støtte- og strekkisolatorer Porselensisolatorer 1-24 kv Bardunisolatorer Isolatorer fra Ensto ENSTOs utvalg av isolatorer

Detaljer

Systempakker Blank line og BLX

Systempakker Blank line og BLX Systempakker Blank line og BLX Systempakker for blank line FeAl 25-70 El.nr. Versjon 1 H - endemast, FeAl 25-70 med gjennomgående jord og nedjord Mast 2m Fase 1,5m 1 28 368 74 Forankringstravers TF215S

Detaljer

231-02 Høyspenningsnett

231-02 Høyspenningsnett Spesifikasjon 231-02 Høyspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kjell Ødegård Gyldig fra: 2014-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 HØYSPENNINGS

Detaljer

Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys

Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys Effektiv installasjon Plug & play løsning direkte i veilysmast Redusert kabelbehov Utviklet i Norge for norske forhold www.nexans.no FASTLANE Smarte

Detaljer

Kjedetegninger og konfigurasjoner for transmisjon

Kjedetegninger og konfigurasjoner for transmisjon Kjedetegninger og konfigurasjoner for transmisjon 10/11 Innhold Quadri*Sil strekkisolatorer 3 Quadri*Sil strekkisolatorer 4 Quadri*Sil linjestøtte 5 Linjestøtteisolatorer: Beslag 6 Forsterket linjestøtte

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAPREM er et privat eiet selskap som ble grunnlagt i 1984 og ligger i den spanske regionen Navarra i byen Izurdiaga.

SAPREM er et privat eiet selskap som ble grunnlagt i 1984 og ligger i den spanske regionen Navarra i byen Izurdiaga. amokabel er et skandinavisk kabelkonsern med tre selskaper som produserer ulike typer av liner, kabler og forbrukerrettet installasjonsmateriell. Konsernet er privateid og har ca. 115 medarbeidere i fem

Detaljer

8 Forankrings- og kontaktklemmer

8 Forankrings- og kontaktklemmer Innholdsfortegnelse Produktgruppe 8 Forankrings- og kontaktklemmer Kontaktklemmer for Al- og FeAl-liner... side 08. 02. 0 Kontaktklemmer for Al- og FeAl-liner... side 08. 03. 0 Universalklemmer med krampe.......

Detaljer

Energy Division. KKSM Kaldkrymp en-leder skjøt for PEX-isolerte kabler opp til 24kV

Energy Division. KKSM Kaldkrymp en-leder skjøt for PEX-isolerte kabler opp til 24kV Energy Division KKSM Kaldkrymp en-leder skjøt for PEX-isolerte kabler opp til 24kV KKSM Kaldkrymp en-leder skjøt for PEX-isolerte kabler opp til 24kV Egenskaper Pre-ekspandert, silikongummi skjøtekropp

Detaljer

Jording Dybdejording Jording i fjell

Jording Dybdejording Jording i fjell Januar 2014 Jording Dybdejording Jording i fjell Dybdejording Jordingssystemet fra EL-tjeneste sikrer en brukervennlig, sikker og kostnadseffektiv løsning. Brukervennlig; 1m rør. Hel forbindelse, ingen

Detaljer

7 LINJEMATERIELL 1-24 KV

7 LINJEMATERIELL 1-24 KV 7 LINJEMATERIELL 1-24 KV UTILITY NETWORKS séööàéååçãñ êáåöçöëáâêáåöëê ê séööàéååçãñ êáåöéênjä é 1 løp for inntil 95 mm² bäåê qóéé j~âëîéööíóââéäëéãã iéåöçé aá~ãéíéê NTNPNNN hrmmnnnm NMM NST PQ NTNPNNO

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Kabelfesteteknikk Kabeltraverser Avledertraverser Kabelnedføringer Kabelklammer Kabelvern

Kabelfesteteknikk Kabeltraverser Avledertraverser Kabelnedføringer Kabelklammer Kabelvern Januar 2014 Kabelfesteteknikk Kabeltraverser Avledertraverser Kabelnedføringer Kabelklammer Kabelvern Kabeltraverser Traverser laget i sjøvannsbestandig aluminium, og bruneloksert. Traversene har formontert

Detaljer

Aluminiums- Traverser 66-132kV

Aluminiums- Traverser 66-132kV Desember 2013 Aluminiums- Traverser 66-132kV 66 kv 132 kv Tilbehør Traversspesifikasjoner Brunelokserte traverser ALUMINIUM I EL-FORSYNINGEN EL-tjeneste as har levert aluminiumstraverser til norsk el-forsyning

Detaljer

Energy Division. KKSMA Kaldkrymp Alt i ett en-leder skjøt for PEX-isolerte kabler opp til 24kV

Energy Division. KKSMA Kaldkrymp Alt i ett en-leder skjøt for PEX-isolerte kabler opp til 24kV Energy Division KKSMA Kaldkrymp Alt i ett en-leder skjøt for PEX-isolerte kabler opp til 24kV KKSMA Kaldkrymp en-leder, alt i ett, skjøt for PEX-isolerte kabler opp til 24kV Egenskaper Skjøtekropp, jordingssystem

Detaljer

Tilstandskontroll av liner. SINTEF Energiforskning AS

Tilstandskontroll av liner. SINTEF Energiforskning AS Tilstandskontroll av liner Liners nedbrytning Avhengig av: Kraftledningens konstruksjonsutforming Linens samvirke med andre komponenter som for eksempel oppheng og avspenning. Påkjenninger Korrosjonsmiljø

Detaljer

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikker kontakt er en av markedets mest montasjevennlige. Berøringssikre kontakter T-kontakt skjermet 800A,

Detaljer

Montasjebeskrivelse EPP-1499-NO-01/16

Montasjebeskrivelse EPP-1499-NO-01/16 Montasjebeskrivelse EPP-1499-NO-01/16 Raychem Skjermet koblingskontakt 800 A for gjennomføring profil C iht EN 50181 for 1-leder Pex-isolert kabel 12/24 kv 10-240 mm² Type: RSTI-CC-58xx Sikkerhetsadvarsel

Detaljer

4 KRYMPESLANGER OG ISOLASJONSMATERIELL

4 KRYMPESLANGER OG ISOLASJONSMATERIELL 4 KRYMPESLANGER OG ISOLASJONSMATERIELL UTILITY NETWORKS Krympeslanger og Isolasjonsmateriell Side 41 Krympeslange 1 kv Thermofit krympeslange Finnes i et stort utvalg av bestrålte, tverrbundne spesialmatrialer

Detaljer

Høy spenning i lavspenningsanlegg

Høy spenning i lavspenningsanlegg Høy spenning i lavspenningsanlegg Jording etter FEF 06 og NEK 440:2011 Kåre Espeland Prosjektleder REN AS NEK 440 NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm 2011-09-01. NEK 440 er en norsk implementering

Detaljer

Monteringsanvisnin. EPJMe-1C-12/24-D-T3

Monteringsanvisnin. EPJMe-1C-12/24-D-T3 Monteringsanvisnin EPJMe-1C-12/24-D-T3 EL NR 11 652 00 Kabel leder Kabeltyper Spenningsområde Uo/U (Um) Tverrsnitt (IEC 502) Max lengde hylse Kopper og aluminium Syntetisk isolasjon (IEC 502) Kopper tråd

Detaljer

Innholdsfortegnelse 09.01.0. Produktgruppe. Armatur for henge- og avspenningskjeder. Produktkatalogen. Brødr. Berntsen as

Innholdsfortegnelse 09.01.0. Produktgruppe. Armatur for henge- og avspenningskjeder. Produktkatalogen. Brødr. Berntsen as Innholdsfortegnelse Produktgruppe 9 rmatur for henge- og avspenningskjeder Kulehake m/gaffel... side 09. 02. 0 Kulehake m/stamme... side 09. 03. 0 Opphengsbolt m/ovalt og rundt øye... side 09. 04. 0 Kulegaffel

Detaljer

303.01.0. Innholdsfortegnelse. Produktgruppe. Traversbeslag, klaver og festemateriell m.m. Produktkatalogen. Brødr. Berntsen as

303.01.0. Innholdsfortegnelse. Produktgruppe. Traversbeslag, klaver og festemateriell m.m. Produktkatalogen. Brødr. Berntsen as Innholdsfortegnelse Produktgruppe 3 Piggklammer (flensskive)... side 03. 02. 0 Piggfeste (midtfeste)... side 03. 02. 0 Piggfeste (flattstål)... side 03. 03. 0 Beslag for strekkjeder, to-sidig... side 03.

Detaljer

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser Jernbaneverket Teknisk spesifikasjon Filterimpedanser F.nr. : Utgave/versjon : 1/0 Utarbeidet av : JDMTK/ALR Dato utarbeidet : 14.08.98 Kontrollert av :... Dato kontrollert :... Godkjent av :... Dato godkjent

Detaljer

Monteringsanvisning. EPJMe-1C-12/24/36-D-T3

Monteringsanvisning. EPJMe-1C-12/24/36-D-T3 Monteringsanvisning EPJMe-1C-12/24/36-D-T3 EL NR 11 652 03 Kabel leder Kabeltyper Spenningsområde Uo/U (Um) Tverrsnitt (IEC 502) Max lengde hylse Kopper og aluminium Syntetisk isolasjon (IEC 502) Kopper

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Hvilke konsekvensene vil fremtidige klimaendringer ha for elsikkerheten i Norge? Sjefingeniør Espen Masvik 17.oktober 2014 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

Detaljer

Løsningsvalg - Ombygging av mastearrangement (nettstasjon i mast) REN blad 6050 (Prosjektering) REN blad 6015 (Montasje)

Løsningsvalg - Ombygging av mastearrangement (nettstasjon i mast) REN blad 6050 (Prosjektering) REN blad 6015 (Montasje) Løsningsvalg - Ombygging av mastearrangement (nettstasjon i mast) REN blad 6050 (Prosjektering) REN blad 6015 (Montasje) Ulike løsninger Ulik løsninger via plattform Ulik løsninger som er bakkebetjent.

Detaljer

Montasjebeskrivelse EPP-0778-NO-7/09 MB-701. Raychem endeavslutning, Raytop utendørs for 12 og 24 kv 1-leder PEX-kabel Type: TSLP, TXSE, TSLE og TSLF

Montasjebeskrivelse EPP-0778-NO-7/09 MB-701. Raychem endeavslutning, Raytop utendørs for 12 og 24 kv 1-leder PEX-kabel Type: TSLP, TXSE, TSLE og TSLF Montasjebeskrivelse EPP-0778-NO-7/09 MB-701 Raychem endeavslutning, Raytop utendørs for 12 og 24 kv 1-leder PEX-kabel Type: TSLP, TXSE, TSLE og TSLF 25-800 mm 2 Før start Forsikre deg om at det utstyret

Detaljer

Skap, kabel, grøft etc.

Skap, kabel, grøft etc. Skap, kabel, grøft etc. Oppsetting av skap - Nødvendig graving for fundament. - Oppsetting av fordelerskap, fundament og/eller nødvendige festejern. - Låsing/sikring iht. gjeldende bestemmelser. - Montering

Detaljer

Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010

Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010 Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kv AC NEK 440:2010 Kåre Espeland REN AS 2 Kap 3 Termer og definisjoner 3.4.11 impedans til jord, Z E impedance to earth (of an earthing system), Z

Detaljer

Jernbaneverket.217$.7/('1,1* Kap.: 15 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.98

Jernbaneverket.217$.7/('1,1* Kap.: 15 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.98 ,VRODWRUHU Side: 1 av 6 +(16,.72*20)$1*,62/$725(5$93256(/(1,62/$725(5$9*/$66.20326,77,62/$725(5 6(.6-216,62/$725(5 ,VRODWRUHU Side: 2 av 6 +(16,.72*20)$1* Kapittelet beskriver kort vedlikehold av isolatorer

Detaljer

En oversikt over utstyr og verktøy for skjøting og terminering av sjøkabel. Utstyr for sjøkabel Skjøter, endeavslutninger og tilbehør

En oversikt over utstyr og verktøy for skjøting og terminering av sjøkabel. Utstyr for sjøkabel Skjøter, endeavslutninger og tilbehør En oversikt over utstyr og verktøy for skjøting og terminering av sjøkabel. Utstyr for sjøkabel Skjøter, endeavslutninger og tilbehør Utstyr for sjøkabel Arbeid med sjøkabel ENSTO har årelang erfaring

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Nettselskapets anlegg i innføringsstasjonene Smestad, Furuset, Sogn og Ulven inngår ikke i denne spesifikasjonen.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Nettselskapets anlegg i innføringsstasjonene Smestad, Furuset, Sogn og Ulven inngår ikke i denne spesifikasjonen. Spesifikasjon 013-01 FIBEROPTISK KABEL FELLESFØRING I REGIONALNETTET Dok. ansvarlig: Jan-Erik Delbeck Dok. godkjenner: Jens Tore Holene Gyldig fra: 2013-11-06 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONTAKTLEDNINGSANLEGG

KONTAKTLEDNINGSANLEGG KONTAKTLEDNINGSANLEGG av Bjørn Ivar Olsen, ETE bygger på tidligere forelesning av Frode Nilsen, (versjon: TI02a), senere revidert av Hege Sveaas Fadum og Thorleif Pedersen. 1 av 46 INNHOLD: Introduksjon/hensikt

Detaljer

Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440

Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440 Hovedpunktene i normsamlingen NEK 440 v/hans Brandtun, REN Norsk Elektroteknisk Komite 1 NK 99 - Stasjonsanlegg Ansvar Stasjonsanlegg over 1 kv Medlemmer Øystein Gåserud, NVE (leder) Stein Kotheim, Gudbrandsdal

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene Spesifikasjon 211-05 NETTSTASJON ROM I BYGG OG UNDERJORDISK - ELEKTROTEKNISKE KRAV Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kim Ove Asklund Gyldig fra: 2015-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap OBOs verne- og gnistgap fungerer som galvanisk skille og brokobling av anleggsdeler som ikke må være driftsmessig forbundet. Det galvaniske skillet forhindrer f. eks. korrosjonsstrømmer og utgjør samtidig

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

Kvalitet- og kapasitetskrav

Kvalitet- og kapasitetskrav 3 Funksjonsanalyse Kvalitet- og kapasitetskrav Konkurranseutsetting - bestemmes kvaliteten og sikkerheten av entreprenøren alene? Er kvaliteten på montasjen og tilstandskontrollen generelt tilfredsstillende?

Detaljer

Characteristics of aluminium conductors steel reinforced used in Norway - Type AL1/ST1A according to EN50182

Characteristics of aluminium conductors steel reinforced used in Norway - Type AL1/ST1A according to EN50182 Characteristics of aluminium conductors steel reinforced used in Norway - Type AL1/ST1A according to EN50182 Fettet kjerne Fettet avstrøken Code Old Code Areas No. of wires Wire Diameter Diameter Mass

Detaljer

MULTIKABEL. Multikabel fremtidens kabel. Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel

MULTIKABEL. Multikabel fremtidens kabel. Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel MULTIKABEL Multikabel fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel Multikabel - fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel Hvorfor en kombinert

Detaljer

Informasjon om krav til avstand mellom bygninger og nettanlegg som linjer, kabler og nettstasjoner.

Informasjon om krav til avstand mellom bygninger og nettanlegg som linjer, kabler og nettstasjoner. Informasjon om krav til avstand mellom bygninger og nettanlegg som linjer, kabler og nettstasjoner. Det er viktig at man helt i begynnelsen av byggeprosessen avklarer forholdene omkring avstand til nettanlegg

Detaljer

FlexFlame BFOU(i) 150/250(300)V S3/S7 Instr. kabel

FlexFlame BFOU(i) 150/250(300)V S3/S7 Instr. kabel Side 1 of 5 5 4 1 2 3 Funksjonssikker, selvslukkende halogenfri instrument kabel. Mud bestandig BFOU(i) 150/250(300)V MGT/EPR/EPR/TCWB/EVA NEK TS 606 KodeS3/S7 Max driftstemperatur : 90 C Drifts Spenning

Detaljer

Produktkatalog. Kabler og ledninger. Member of the NKT Group. Completing the picture

Produktkatalog. Kabler og ledninger. Member of the NKT Group. Completing the picture Produktkatalog Kabler og ledninger Member of the NKT Group Completing the picture Innholdsfortegnelse Installasjonskabel PR, ulimt skjerm... 2 PR, limt skjerm... 4 PR brun, limt skjerm... 6 PR sort, limt

Detaljer

Linjemateriell. Innhold. A A-mastbolter/Pinneskruer... 64

Linjemateriell. Innhold. A A-mastbolter/Pinneskruer... 64 Linjemateriell Innhold A A-mastbolter/Pinneskruer... 64 A-mastbolter/Pinneskruer... 64 AUS Bøyleklee, Al/Feral...118 Advarselsskilt... 80 Al-spiker riflet for skilt... 76 Aluminiumsliner... 7 Aluminiumstraverser

Detaljer

Praktisk bruk av NEK 440:2011. 08.09 2011 Stein Kotheim

Praktisk bruk av NEK 440:2011. 08.09 2011 Stein Kotheim Praktisk bruk av NEK 440:2011 08.09 2011 Stein Kotheim Interkommunalt selskap eid av Nord-Fron Sør-Fron Ringebu Øyer Fakta 75 GWh produksjon 17 000 nettkunder 76 000 kraftkunder Rimelig Pålitelig Langsiktig

Detaljer

Friluftsbrytere 24 kv

Friluftsbrytere 24 kv Friluftsbrytere 24 kv 02.08 2 Generell informasjon Innledning Melbye Skandinavias friluftsbrytere produseres av det svenske firmaet AB Gevea. Gevea har produsert linjebrytere siden 1920, og eksporterer

Detaljer

Datablad UNI-signalskap

Datablad UNI-signalskap Mai 2016 Side 1 av 11 Datablad UNI-signalskap Innhold: Side 1 Generell beskrivelse 2 2 Funksjon 2 3 Vedlikehold 5 4 Konstruksjon og tekniske data 5 5 Koblingsskjema 10 6 Målskisser 11 Mai 2016 Side 2 av

Detaljer

Tilleggsutredning for bygging av ny. 132 kv kraftledning Dyrløkke - Tegneby

Tilleggsutredning for bygging av ny. 132 kv kraftledning Dyrløkke - Tegneby Tilleggsutredning for bygging av ny 132 kv kraftledning Dyrløkke - Tegneby Utarbeidet av Hafslund Nett august 2011 Forord/sammendrag Hafslund Nett AS (HN) søkte NVE den 7.januar 2009 om konsesjon for bygging

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jording i kabelnett Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jordleder Krav til tverrsnitt For jordelektrode: Minimum tverrsnitt på jordelektrode: 25 mm 2 Cu. ( 4-11, veiledning, 5-5, veiledning) REN

Detaljer

TSLI flammehemmende og halogenfri. Et vanntett alternativ.

TSLI flammehemmende og halogenfri. Et vanntett alternativ. TSLI flammehemmende og halogenfri. Et vanntett alternativ. Et vanntett alternativ Det sies at alle gode ting er tre. Og det stemmer med hensyn til vår nye distribusjonskabel TSLI. Vanntett på alle måter.

Detaljer

Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse

Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Felles elektro Prosjektering og bygging Innhold 1 Hensikt og omfang

Detaljer

Avslutningsende 2. Bryterende - Skjøting varmekabel kaldkabel 2

Avslutningsende 2. Bryterende - Skjøting varmekabel kaldkabel 2 PEX MONTASJEANVISNING FOR EL-INSTALLATØR Innholdsfortegnelse Avslutningsende 2 Bryterende - Skjøting varmekabel kaldkabel 2 Montering / elektrisk tilkobling bryter 5 (strømforsyning) Montering av kaldkabel

Detaljer

Montasjebeskrivelse MB 613-12/2013. Skjøtesett TXOI, TXOI(i) For skjøting av skjermet skipskabel. Flame retardant. Halogen-free. 1 kv.

Montasjebeskrivelse MB 613-12/2013. Skjøtesett TXOI, TXOI(i) For skjøting av skjermet skipskabel. Flame retardant. Halogen-free. 1 kv. Montasjebeskrivelse MB 613-12/2013 Skjøtesett TXOI, TXOI(i) For skjøting av skjermet skipskabel. Flame retardant. Halogen-free. 1 kv. Før start Forsikre deg om at det utstyret du skal bruke passer til

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

2858005-2858010. Aluminiumskiltene er meget lys- og værbestandige.

2858005-2858010. Aluminiumskiltene er meget lys- og værbestandige. Skilt 5/14 Skilt - aluminium diverse Aluminiumskiltene er eloksert og belagt med spesialvinyl. Som ekstra beskyttelse pålegges en værbestandig klarlakk. Dette betyr klare farger og lang levetid. Aluminiumskiltene

Detaljer

Installasjonsprodukter. Instikklemmer og koblingsklemmer

Installasjonsprodukter. Instikklemmer og koblingsklemmer Installasjonsprodukter Instikklemmer og koblingsklemmer Det komplette programmet Koblingsklemme Serie 221 Transparent koblingsklemme for alle typer ledere opp til 4mm 2.. Klemmen har et kompakt design

Detaljer

Arbeidet med den nye AUS-boka blir sluttført innen okt./nov. d.å.. Arbeider som gjenstår er blant annet :

Arbeidet med den nye AUS-boka blir sluttført innen okt./nov. d.å.. Arbeider som gjenstår er blant annet : Side 1 NY AUS-BOK Arbeidet med den nye AUS-boka blir sluttført innen okt./nov. d.å.. Arbeider som gjenstår er blant annet : anbefalte IK-dokumenter opplæringsmaler (arbeidet er sluttført, men skal gjennomgå

Detaljer

Finner sted på: First Hotel Ambassadeur Strømsø Torg 7, Drammen Tidspunkt: 15.06.2011, kl. 16.00

Finner sted på: First Hotel Ambassadeur Strømsø Torg 7, Drammen Tidspunkt: 15.06.2011, kl. 16.00 REN NYTT d Nr.2 2011 GENERALFORSAMLING I RASJONELL ELEKTRISK NETTVIRKSOMHET AS For regnskapsåret 2010 Finner sted på: First Hotel Ambassadeur Strømsø Torg 7, Drammen Tidspunkt: 15.06.2011, kl. 16.00 Generalforsamlingen

Detaljer

1 BEREGNINGSGRUNNLAG...2

1 BEREGNINGSGRUNNLAG...2 Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10.a Belastningsberegninger Rev.: 0 Mate- og returkabel Side: 1 av 7 1 BEREGNINGSGRUNNLAG...2 Mate- og returkabel Side: 2 av 7 1 BEREGNINGSGRUNNLAG Det er laget

Detaljer

ERFARINGER MED POLYMERISOLATORER I REGIONALNETTET

ERFARINGER MED POLYMERISOLATORER I REGIONALNETTET ERFARINGER MED POLYMERISOLATORER I REGIONALNETTET 16.-17. oktober 2012 Terje Veierud Plansjef i Skagerak Nett AS Kort om Skagerak Energi AS og Skagerak Nett AS Polymerisolatorer i distribusjonsnettet Polymerisolatorer

Detaljer

DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER

DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER Oktober 2008 Side 1 av 5 DATABLAD NULLPUNKTSIKRINGER Tekst Type El-nummer Vekt i kg Nullpunktsikring 240V, med stolpefeste NPS240V-M 28 647 50 2,40 Nullpunktsikring 240V, med veggfeste NPS240V-V 28 647

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon 2 Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell

Detaljer

Installasjon av OPGW kabel - Tykoflex

Installasjon av OPGW kabel - Tykoflex Installasjon av OPGW kabel - Tykoflex VEILEDNING IV5006-N Utgave C Side 1 av 8 Innhold 1. Generelt... 1 2. Materiell... 1 3. Avmantling av kabel, kutting av rør... 2 4. Montering av installasjonssettet...

Detaljer

Kontakt oss for levering av lynvernmateriell

Kontakt oss for levering av lynvernmateriell Kontakt oss for levering av lynvernmateriell Grønne El.nummer er vår mest leverte artikler til kirker Tråd og bånd El.nummer Beskrivelse Dimensjoner Pakn. 12 638 00 Aluminiumstråd glødd F12 8mmØ/50mm²

Detaljer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Sammenheng mellom Forskrift om elektriske forsyningsanlegg(fef) veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg til jordingssystemet Sjefingeniør Espen

Detaljer

Ledninger. Oversikt. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Ledninger. Oversikt. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Ledninger Oversikt SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Ledning H07V-R PN750V PVC-isolert ledning, flertrådet. Bruksområde: Tillatt

Detaljer

Overgangsskjøt for papirisolert 3-leder kabel til PEX-isolert 1- leder kabel 24 kv inkludert mekaniske skjøtehylser

Overgangsskjøt for papirisolert 3-leder kabel til PEX-isolert 1- leder kabel 24 kv inkludert mekaniske skjøtehylser Monteringsanvisning Overgangsskjøt for papirisolert 3-leder kabel til PEX-isolert 1- leder kabel 24 kv inkludert mekaniske skjøtehylser El nummer 11 654 83 El nummer Type Tverrsnitt 24 kv Ø1 mm 11 654

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

6 Barduneringsmateriell

6 Barduneringsmateriell Innholdsfortegnelse Produktgruppe 6 Barduneringsmateriell 66 Bardunbolt m/kile... side 06. 02. 0 Bardunstag m/bolt... side 06. 02. 0 Bardunstag m/lås for krok... side 06. 03. 0 Bardunankerstang... side

Detaljer

Vedlikeholdsforum 26. 27. september 2011 Rica Nidelven

Vedlikeholdsforum 26. 27. september 2011 Rica Nidelven EnergiNorge Vedlikeholdsforum 26. 27. september 2011 Rica Nidelven Tilstandskontrollhåndbøker for massekabel - og PEX - kabelanlegg Sverre Hvidsten SINTEF Energi AS Sverre.Hvidsten@sintef.no Teknologi

Detaljer

Linjemateriell. Innhold

Linjemateriell. Innhold Linjemateriell Innhold A A-mastbolter/Pinneskruer 59 AUS Bøyleklemme, Al/Feral110 Advarselsskilt 74 Al-/feral-/OPGW-liner 4 Aluminiumstraverser 22kV 23 Aluminiumstraverser for ES-systemet 26 Avlederfeste

Detaljer

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-01/16. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-01/16. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs Montasjeanvisning EPP-2168-NO-01/16 Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering Type: KKEM Innendørs/Utendørs 25-630 mm² To view the TE Energy website: Tyco Electronics

Detaljer

Kraftkabel med fiberrør fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og rør for fiberblåsing. Kraftkabel med fiberrør

Kraftkabel med fiberrør fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og rør for fiberblåsing. Kraftkabel med fiberrør Kraftkabel med fiberrør fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og rør for fiberblåsing Kraftkabel med fiberrør Hvorfor en kombinert løsning med kraft- og fiberkabler? Vi lever i et informasjonssamfunn

Detaljer

Lysbuesikkerhet i kapslede tavleanlegg

Lysbuesikkerhet i kapslede tavleanlegg Lysbuesikkerhet i kapslede tavleanlegg Per Vidar Johannesen November, 2007 Wärtsilä Bakgrunn -Relativt få ulykker men med alvorlig resultat -Død og alvorlige brannskader -Store materielle skader Bakgrunn

Detaljer

Montasjebeskrivelse MB 627 03-2015. Raychem skjøt for armert 1kV 3-4 leder plastisolert sjøkabel. For kabel type TXRE eller tilsvarende.

Montasjebeskrivelse MB 627 03-2015. Raychem skjøt for armert 1kV 3-4 leder plastisolert sjøkabel. For kabel type TXRE eller tilsvarende. Montasjebeskrivelse MB 627 03-2015 Raychem skjøt for armert 1kV 3-4 leder plastisolert sjøkabel For kabel type TXRE eller tilsvarende. Før start Forsikre deg om at det utstyret du skal bruke passer til

Detaljer

Ny stolpe R101. Stolpeskift med isolert linje R102. Stolpeskift med uisolert linje R103. Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R104

Ny stolpe R101. Stolpeskift med isolert linje R102. Stolpeskift med uisolert linje R103. Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R104 Produkt R101 R102 R103 Navn Ny stolpe Stolpeskift med isolert linje Stolpeskift med uisolert linje R104 Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R105 R106 R107 R108 R109 R110 R111 Isolert luftlinje EX 3/4x50 Al

Detaljer

Montasjeanvisning EPP-2417-NO-2/15. Skjermet Rettkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181.

Montasjeanvisning EPP-2417-NO-2/15. Skjermet Rettkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181. Montasjeanvisning EPP-2417-NO-2/15 Skjermet Rettkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181. For 1-leder 24 kv PEX-isolert kabel med skjermtråder. Type: RSSS-5251 Sikkerhetsadvarsel: Gjeldende

Detaljer

Koaksialkabel for fremtidens Kabel-TV nett. NEXANS KTV/antennekabel 2008

Koaksialkabel for fremtidens Kabel-TV nett. NEXANS KTV/antennekabel 2008 Koaksialkabel for fremtidens Kabel-TV nett NEXANS KTV/antennekabel 2008 Koaksialkabel Oppbygging: Kabel med senterleder, isolasjon (dielektrikum) og ytre leder (skjerm) som består av en eller flere folier

Detaljer

Formålet med jording i elektriske anlegg

Formålet med jording i elektriske anlegg Formålet med jording i elektriske anlegg Arne Petter Brede SINTEF Energi AS Kursdagene 2014 TEKNA-NTNU 9. -10. januar 2014 Trondheim Teknologi for et bedre samfunn 1 Innledningsforedrag "Elkraftjording"

Detaljer

Produktoversikt. 5. Elektriske verdier 5.1 Ohmsk motstand, kapasitet og reaktans

Produktoversikt. 5. Elektriske verdier 5.1 Ohmsk motstand, kapasitet og reaktans Kabelboka KABELBOKA Produktoversikt 1. Normer 2. De forskjellige kabeltyper 2.1 Norske Typebetegnelser for kabler 2.2 Cenelec Typebetegnelse 2.3 Typebetegnelse på blank tråd og line 2.2.1 TFXP 1 kv fireleder

Detaljer

Montasjeanvisning EPP-2399-NO-12/14. Skjermet Vinkelkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181.

Montasjeanvisning EPP-2399-NO-12/14. Skjermet Vinkelkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181. Montasjeanvisning EPP-2399-NO-12/14 Skjermet Vinkelkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181. For 1-leder 24 kv PEX-isolert kabel med skjermtråder. Type: RSES-5251 Sikkerhetsadvarsel: Gjeldende

Detaljer

Jernbaneverket FELLES ELEKTRO Kap.: 4 Infrastruktur Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.08

Jernbaneverket FELLES ELEKTRO Kap.: 4 Infrastruktur Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.08 Generelle tekniske krav Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 MILJØ OG SIKKERHET...3 2.1 Elektromagnetisk miljø... 3 2.2 Personsikkerhet... 3 3 ELEKTROTEKNISK MILJØ I OG VED JERNBANESPORET... 4 3.1 Anvendelse

Detaljer

Jordingsanlegg i store transformatorstasjoner

Jordingsanlegg i store transformatorstasjoner Jordingsanlegg i store transformatorstasjoner Tekna / kursdagene 2014 Jording og jordingssystemer. Trond Ohnstad Statnett Teknologi og Utvikling Innhold Utfordringer Maskenett Planering av løsmasse, utlegging,

Detaljer

Skjøtesett. LV-Kit Skjøtesett og Everskjøt 1KV 4X for Cu/Al kabel. Krympeprodukter

Skjøtesett. LV-Kit Skjøtesett og Everskjøt 1KV 4X for Cu/Al kabel. Krympeprodukter Skjøtesett LV-Kit Skjøtesett og Everskjøt 1KV 4X for Cu/Al kabel Skjøtesett LV-Kit inneholder de nødvendige deler for å gjøre en vanntett kobling. Et kit inneholder 4 innerhylser og en ytterhylse for beskyttelse.

Detaljer

Montasjebeskrivelse EPP-0797-NO-11/02 MB 702-01/11. Raychem endeavslutning, Raytop innendørs for 3-leder PEX-kabel 12 og 24 kv.

Montasjebeskrivelse EPP-0797-NO-11/02 MB 702-01/11. Raychem endeavslutning, Raytop innendørs for 3-leder PEX-kabel 12 og 24 kv. Montasjebeskrivelse EPP-0797-NO-11/02 MB 702-01/11 Raychem endeavslutning, Raytop innendørs for 3-leder PEX-kabel 12 og 24 kv 10 240 mm 2 Tyco Electronics Raychem GmbH Energy Division Finsinger Feld 1

Detaljer

Eksplosjonsarmatur. for elektriske overføringsanlegg

Eksplosjonsarmatur. for elektriske overføringsanlegg Eksplosjonsarmatur for elektriske overføringsanlegg I Raufoss industripark i Vestre Toten finner du VP metall AS. Strategisk plassert i et av Norges ledende fagmiljø innen metall- og bearbeidingsteknologi.

Detaljer

Ilsbo Entrepenørprodukter

Ilsbo Entrepenørprodukter Ilsbo Entrepenørprodukter llsbo Krattknuser H-serien llsbo Snøblad SBE240-serien www.ilsbotools.se Ilsbo H1000/H1200/H1500 Standard og Pro Ilsbo H-serien er hydraulisk drevne ryddeaggregat for montering

Detaljer

Produktkatalog El-distribusjon

Produktkatalog El-distribusjon Produktkatalog El-distribusjon REKA El-distribusjon 2012 NOTATER 2 REKA El-distribusjon 2012 Innhold 3 Fordelingskabel 1 kv PFSP Cu 0,6/1 kv 4 PFSP Al 0,6/1 kv 5 IFSI-EMC Cu 0,6/1 kv 6 IFSI-EMC Al 0,6/1

Detaljer

Økt sikkerhet i tavleanlegg

Økt sikkerhet i tavleanlegg Økt sikkerhet i tavleanlegg Form-krav Seksjonering etter behov Hans-Petter Nybakk Krav til tavler iht EN 61439 Brukerkrav Dokumentasjon Verifikasjon KRAV Utførelse Myndighetskrav 2 2 Hvordan oppnå riktig

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

Jording av stasjonsanlegg etter den nye:

Jording av stasjonsanlegg etter den nye: Jording av stasjonsanlegg etter den nye: NEK 440:2011 Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kv AC Kåre Espeland REN AS OM REN AS REN skal på forretningsmessig basis levere kundene bransjeretningslinjer,

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

Overgangsskjøt for papirisolert 3-leder kabel til PEX-isolert 1- leder kabel 12 kv inkludert mekaniske skjøtehylser

Overgangsskjøt for papirisolert 3-leder kabel til PEX-isolert 1- leder kabel 12 kv inkludert mekaniske skjøtehylser Monteringsanvisning Overgangsskjøt for papirisolert 3-leder kabel til PEX-isolert 1- leder kabel 12 kv inkludert mekaniske skjøtehylser El nummer 11 654 74 El nummer Type Tverrsnitt 12 kv Ø1 mm 11 654

Detaljer

DLP-kanal.... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta.

DLP-kanal.... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta. ... bare fordeler! Maxeta AS, Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien Tlf. 35 91 40 00 Faks 35 91 40 10 maxeta@maxeta.no www.maxeta.no INNHOLD 1. DLP-kanaler... 2-4 2. Formdeler... 5-9 3. Uttak... 10 4. Teknisk

Detaljer