BELAGT LINE SYSTEM Håndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BELAGT LINE SYSTEM Håndbok"

Transkript

1 BELAGT LINE SYSTEM Håndbok

2 2 ENSTO NOR AS Deres samarbeidspartner innen: Kabel og line El-vern Personlig verneutstyr Kabelutstyr 1-24kV Linjemateriell 1-24kV Verktøy og maskin Kabelutstyr kV Linjemateriell kV Offshore Krympeslanger og isol.mat. Jording Kontaktmat. og pressverktøy AUS materiell Hovedkontor Prof. Birkelandsvei 26 A, 1081 Oslo Postboks 125 Alnabru 0614 Oslo Tel Faks Ordre Faks Director Area Sales Nordic Countries, UK Utility Networks Svein Arill Laksesvela Tel Product Manager Trond Økland Tel Prosjekt Sales Manager Project Ole Andreas Nedberg Tel Support Tom Kirkenær Tel Jonny Tangen Tel Steinar Antonsen Tel Sales Manager, North of Norway Tore Johansen Tel Faks Slalåmveien Sortland Sales Manager, Middle of Norway Frode Foss Tel Faks Bæverfjord Sales Manager, Norway Einar Karlsen Tel Faks Postboks Larvik

3 3 Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrennomerte agenturer på energiverksmateriell og utstyr. Ensto Nor AS har samarbeidsavtaler om logistikk og distribusjon av sine produkter gjennom de ledende elektrogrossistene i landet. Ensto Nor AS har sin styrke i et bredt produktsortiment, høy teknisk kompetanse og tilstedeværelse i markedet. Selskapet er landsdekkende gjennom sine salgskontorer og har et aktivt og høyt kvalifisert salgskorps. Visjon: Vi ønsker å være den mest pålitelige og innovative leverandør av elektriske installasjonssystemer og løsninger. Vi ønsker å bygge en solid plattform for godt partnerskap gjennom god kundebehandling. Ensto Nor AS har gjennom mange år vært en ledende leverandør av luftlinjemateriell. I nært samarbeid med myndigheter, bransjeorganisasjoner og forskningsmiljøer har Ensto Nor AS utviklet et system for belagt line (BLX/BLL) som er rasjonelt, driftsikkert og kostnadseffektivt. I samarbeid med våre grossistforbindelser gir dette oss en mulighet til å være en total-leverandør av systemløsninger, noe markedet etterspør. Inneholdet i denne håndboken må ikke kopieres, avbildes eller trykkes

4 4 Innholdsfortegnelse Ensto Nor AS... 1 Innholdsfortegnelse Nye forskrifter driftserfaring Fordel Belagt line Tekniske spesifikasjoner Traverser Avspenninger med klemmer Avspenninger med spiral Avspenninger jordline og OPGW Glass- og porselensisolatorer Kompositt linje-støtteisolator Toppklemmer Trinser og adapter Kompositt strekkisolator Klemmer for vern Koblingsklemmer AUS Jordliner Mekanisk dimmensjonering Forsterket oppheng Valg av vern Vernekonfigurasjones Arbeidsjord Fasebrudd/snø/is/vibrasjon/korrosjon Personsikkerhet / kostnader Montasje Radiostøy/ glimming... 32

5 5 Nye Forskrifter FEF Utviklingen av belagt line startet i Norden på slutten av 1970 tallet.vårt harde klima nødvendiggjør ekstra store krav til utstyr og materiell for systemet.i nært samarbeid med my ndigheter,bransjeorganisasjoner og forskningmiljøer har Ensto Nor AS utviklet et system som er rasjonelt, driftsikker og kostnadseffektivt. Myndighetene har i forskriften for forsyningsanlegg (FEF) som kom i 2006 satt som krav at ledninger opp til og med 24 kv skal være isolert. Ref Luftledningsanlegg skal være dimensjonert for påregnelige koplings- og lynoverspenninger. Isolasjonsnivået skal fastsettes etter en vurdering basert på rettningslinjer for isolasjonskoordinering gitt i relevante normer. Ledere skal være isolert for spenninger opp til og med 24 kvmed mindre ledningene fremføres i utmark eller det ikke er mulig etter forholdene på stedet. Dette vil føre til at ved renovering og nyanlegg vil belagt line bli benyttet i større grad enn tidligere. Statistikk viser at ved å benytte belagt line reduseres feilfrekvensen og leveringssikkerheten blir høyere til abbonentene, noe energiloven også vektlegger. Erfaringene med belagt line er gode og så langt har Ensto levert over km tørr line til det Norske markedet de siste 5 år.

6 6 Fordeler I et belagt linesystem er lederne belagt med et isolasjonsmateriale som er UV og kuldebestandig. Dette muliggjør reduserte faseavstander i normalt forhold 3:1 (150cm for blank line mot 50 cm for belagt line). Dette gir grunnlag for en rekke fordeler: Reel kompaktering av 24 kv luftlinjer Lettere fremføring Mindre kostnader til grunnavståelse og skogrydding Reduserte avstander til bygninger Estetisk, ikke dominerende i terreng Økt leveransesikkerhet Motstår tilfeldig fasesammenslag Motstår tilfeldig berøring av kvister, trær Feilretting kan skje som en planlagt operasjon Mindre fare for antenning av skogbrann To linesett i samme stolpe Fellesføring Lavere magnetisk felt Bedre arbeidstilling for montør Mindre momentbelastning på mastetopp Ingen krav til spesialopplæring eller nye verktøy

7 7 Belagt line BLX / BLL Ensto Nor AS leverer trippel ekstrudert belagt line fra AMO-KRAFT AB. Ledermateriale kan være AlMgSi eller FeAl. Lederen er flertrådet, ukomprimert, langsvanntettet og pålagt et indre ledende sjikt samt 2 lag PE eller PEX belegg, hvor det ytterste laget er farget og UV bestandig. Nominelle tykkelse på belegget er 2,3 mm. Linekonstruksjonen er i samsvar med den nye normen for line EN Leder AlMgSi/FeAl Ekstrudert, langsvanntett indre skjikt Ekstrudert indre halvledende belegg Ren PE materiale eller PEX UV-resistent,HDPE materiale eller 2% carbonfylt PEX Fordelen med å benytte FeAL som leder ligger i den høye bruddlasten samt at den er mer elastisk ved skjev ekstralaster. Forskriftskrav tilsier at laveste tillatt bruddlast for line er 14kN. I dag er det hovedsakelig line belagt med PE dekkmateriale (BLL) som benyttes. Dette fordi at materiale kan gjennvinnes.

8 8 Belagt line med lederkonstruksjon AlMgSi eller FeAl Tekniske spesifikasjoner BLX Trippel Elnummer Ledertverrsnitt mm Lederkonstruksjon 7x3,08 7x4,25 19x3,26 (1+6)3,37 (1+6)4,25 Ledermateriale AlMgSi AlMgSi AlMgSi FeAl FeAl Linediameter,mm 9,2 12,8 16,3 10,1 12,8 Diameter belagt line,min-max 13,7-15,2 17,3-18,8 20,8-22,3 14,6-16,1 17,3-18,8 Vekt belagt line kg/km Elastitetsmodul kn/mm Bruddlast kn 14,8 25,3 43,7 19,0 29,8 Liniær ekspansjonkoeffisient C Likestrømsresistans 20 C,Ohm/km 0,633 0,305 0,193 0,535 0,336 Maks strømlast ledertemp.80 C luft 20 C (60 ) 348(60 ) Kapasitans fase-jord, nf/km Fase-kapasitans nf/km Reaktans, ohm/km 0,33 0,31 0,29 0,32 0,30 Ledertemperatur C v/maks strømlast Kortslutningstemperatur C Maks kortslutningsstrøm 1 sek. ka 4,5 8,5 15,3 5,2 8,2 Maks driftspenning Standard lengder i m Trommelstørrelse K 11 K 11 K 12 K 12 K 11 Total vekt inkl. trommel Langsvanntetthet SS ja ja ja ja ja Tekniske spesifikasjoner BLL Trippel Elnummer Ledertverrsnitt mm² Lederkonstruksjon 7x3,08 7x4,25 19x3,26 (1+6)x3,37 (1+6)x4,25 Ledermateriale AlMgSi AlMgSi AlMgSi FeAl FeAl Linediameter,mm 9,2 12,8 16,3 10,1 12,8 Diameter belagt line,min-max 13,7-15,2 17,3-18,8 20,8-22,3 14,6-16,1 17,3-18,8 Vekt belagt line kg/km Elastitetsmodul kn/mm² Bruddlast kn 14,8 25,3 43,7 19,0 29,8 Liniær ekspansjonkoeffisient C-1Ð Ð 23Ð10-6ÐÐ 23Ð10-6ÐÐ 23Ð10-6ÐÐ 19Ð10-6ÐÐ 19Ð10-6ÐÐ Likestrømsresistans 20 C,Ohm/km 0,633 0,305 0,193 0,535 0,336 Maks strømlast ledertemp.70 C luft 20 C (60 ) 348(60 ) Kapasitans fase-jord, nf/km Fase-kapasitans nf/km Reaktans, ohm/km 0,33 0,30 0,29 0,32 0,30 Ledertemperatur C v/maks strømlast Kortslutningstemperatur C Maks kortslutningsstrøm 1 sek. ka 4,5 8,5 13,4 5,2 8,2 Maks driftspenning Standard lengder i m Trommelstørrelse K 11 K 11 K 12 K 12 K 11 Total vekt inkl. trommel Langsvanntetthet SS Ja Ja Ja Ja Ja

9 9 Traverser På grunn av reduserte faseavstander vil både linelast og skjev last gi atskillig mindre bøy / vri moment på traversene. Som en følge av reduserte faseavstander til 1/3 av blank line vil også størrelse og vekt reduseres tilsvarende. Dette gir en rask og lett montasje. Traverser finnes i lettmetall eller stål. Det er ikke noen fast norm på faseavstander eller masteavstander på H-mast, men det mest vanlige er å benytte 50 cm. faseavstand på E-master og 100 cm mastevastand på H-master. Ved avspennigstraverser er faseavstanden øket til 70 cm. p.g.a. opprettholdelse av min. faseavstander ved stor vinkler. Ved mastefotkiosk benyttes det 200 cm. masteavstand. Lettmetalltraversen har spor hvor jordklemme festes og ved avspenning benyttes egne innfestnings bøyler. Ståltraversene er utstyrt med fastsveiset bulldog og påmontert jordings- klemme. På avspenningstraverser er det komplette fasefester som kan reguleres ca 30 mm. Traversene kan festes enten med klave eller gjennomgående 20mm bolt

10 10 Traverser 22kV Anlegg Bæremast H mast. Isolert line BLL-BLX, med pendlende oppheng. Masteavstand:.1.m, Faseavstand: 1 m

11 11 Avspenning Klemmer Ensto Nor As har utviklet en ny type kileklemme (SO 235/236) tilpasset belagt line fra AMO Kraft. Klemmen festes utenpå isolasjonsbelegget og er utstyrt med penetrerende klemme for spenningsetting, slik at potensialforskjell unngås. Det åpne sporet på klemmen gjør montasjen enkel. Etter at klemmen er montert kan pilhøyde enkelt justeres da det er justeringsmulighet på festebøylen. EL.NR TYPE BETEGNELSE TVERRSNITT I MM SO 235 Avspenningsklemme SO 236 Avspenningsklemme

12 12 Avspenning Avspenningsspiral En annen måte å avspenne linen er å benytte spiral. ELNR TYPE TV.SNITT ANM RAACC Kompl.m.kause RAACC Kompl.m.kause RAACC Kompl.m.kause ELNR TYPE TV.SNITT ANM Shunt 50mm M/kabelsko SE BLX klemme SDI Klammer for isolator Ved shunting mot glassisolator,benytt kulehake

13 13 Avspenning Avspenningsklemme Ved avspenning jordline innfestes denne med avspenningsklemmer for blank line. Klemdelene er korrosjonsbestandig legert aluminium, samt at ståldelene er varmforsinket. Montasjevennlig og uten løse deler. Avspenning for OPGW Ved avspenning av OPGW benyttes avspenningsspiral tilpasset linens diameter. Ved lange spenn benyttes spiral med innlagt vernespiral

14 14 Isolator, Glassisolator, Porselenisolator Isolator Alle oppheng må være isolerte, som ved blank line. Det benyttes både glass, porselen og komposittisolatorer i et belagt line system. Glassisolator For 24 kv system benyttes to isolatorer i kjede både på heng og strekk. I avspenninger er denne løsningen også godkjent brukt som forsterket oppheng. Porselenisolator Det benyttes vanlig porselenisolator på pigg, med også porselen linje støtte isolatorer har vært benyttet. Porselen piggisolatoren er ikke gjennomslag sikker.

15 15 Kompositt isolatorer, Toppklemmer Linje / støtteisolatorer Linje støtte isolatoren leveres med forskjellige bunn- topp armaturer og for å lette montasjen er alle tilpasset EGO 15 utkjøringstrinse. Isolatoren har 740 mm krypestrømslengde og i henhold til IEC 815 spesifikasjon tilfredstiller forurensningsklasse 3. EL NR ARMATUR BLL/BLX LINE ANM XX Vuggeklemme BLX Plan fot for traversmontasje AUS Vuggeklemme BLX For rettlinje og vinkel Vuggeklemme BLX For rettlinje Vuggeklemme BLX For vinkel 15gr Vuggeklemme BLX Vuggeklemme BLX NEOPRENHYLSER FOR BELAGT LINE I KLEMME Neopren For isolator XX Neopren 99 For isolator Neopren 157 For isolator Toppklemmer Toppklemmene må ha tilpasset krumming i vugge og toppstykke. Klemmen tar også oppstrekk. Klemmen har vugge-konstruksjon slik at linen under enhver omstendighet følger buen f.eks. terrengvariasjon trepåfall o.l.. Det anbefales å bruke neoprenhylser ved bruk av toppklemmer Egnede toppklemmer skal tildras med et moment på Nm.

16 16 Trinser og adapter Ved pilkjøring er det særdeles viktig at linen flyter på trinser, dette vil gi en optimal og rask montasje. EGO 15 har 5 ruller som er lagret med høyverdige kulelagre. Ingen kiling av forline. Passer for rett linje-vinkelavspenninger på travers.

17 17 Strekkisolator Komposittisolatoren erstatter to glass. Lett i vekt. Dekkmateriale i silicongummi. Har 613 mm krypestrømslengde og tilfredstiller IEC 815 klasse 3. Flere varianter på innfestinger. Må benytte to isolatorer i parallell ved forsterket oppheng. Tilfredstiller kravene i IEC EL.NR. TYPE ARMATUR DEKKMATERIALE ANM SDI Kulehake / Kule Silikon SDI Gaffel / Tange Silikon SDI Gaffel / Kule Silikon SDI Kulehake / Tange Silikon SDI Gaffel / Tange Silikon Forsterket m/åk

18 18 Klemmer for vern og jordbøyle, Koblingsklemmer Klemmer for vern og jordbøyle Ved etablering av linevern og komponentvern i et belagt line system må det nyttes klemmer som penetrerer gjennom belegget. Lysbueklemmen SE 20 er peneterende på den ene siden og har et rillet spor med et mellomstykke på den andre siden. Dette mellomstykket muligjør å etablere både shunt og elektrode for gnistgap. Piggene i klemmen er konstruert for å penetrere belegget og har en kileform som sammen med det innlagte fettet i klemmen hindrer vanninntrenging. De samme egenskaper gjelder også for etablering av arbeidsjording både på spenningsførende line og hvis en benytter belagt line som jordline. Ved montasje av klemmen må det påses at den rillede siden m/mellomstykke alltid vender ned, dette for å unngå torsjon/vridning av klemmen mot den belagte linen. Klemmen er fortinnet Al/Cu børstet og ferdig innfettet og er tilpasset samtlige tverrsnitt for belagt line. EL.NR. TYPE HOVEDLED. AVGRENING MOMENT SE mm² FeAl Bll/BLX Nm Koblingsklemmer Ved etablering av et koblingspunkt i et belagt line system må det benyttes klemmer som penetrerer gjennom belegget på linen. Koblingsklemmen SL 25.2 er penetrende på begge sider og tilpasset belagt line. Det er gjennomført test både elektrisk og mekanisk og den oppfyller alle krav. Klemmen har samme egenskaper - og monteres på samme måte som SE 20 klemmen. EL.NR. TYPE HOVEDLED. AVGRENING MOMENT SL mm² Nm

19 19 AUS For AUS tikobling finnes det klemmer og avkoblingsbøyler som monteres direkte pålederen med vanlig AUS verktøy. Vår TF klemmer og bøyler er tilpasset belagt line. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE TVERRSNITT MOMENT PSS923 Vinkelbøyle PSS 924 U - bøyle SL 36 TF klemme mm² 40 Nm SE 27 TF sats med bøyle

20 20 Jordliner Tradisjonelt er det benyttet FeAl som jordline, men i den senere tid er også OPGW og belagt benyttet. Avstanden til spenningsførende belagt line er 1 meter. For å underlette utkjøring og montasje av FeAl eller belagt line som jordline leverer vi nå en komplett jordlineklemme med utkjøringstrinse. BESTILLINGSUNDERLAG EL.NR TYPE NR/TVERRSNITT ANM JS 181 FeAl nr m/blank line klemme BLL/BLX m/penetrerende klemme og 2 m sort 50mm2 shunt for jordledning på stolpe For fiberoptisk jordline (OPGW) benyttes det opphengsutstyr tilpasset linen. Her må tradisjonelle utkjøringstrinser benyttes.

21 21 Mekanisk dimensjoneringskriterier Høyspent luftlinjer skal dimensjoneres for å tåle påregnelige klimatiske og andre naturgitte påkjenninger som islast, vindlast, temperatur, flom, snøsig, jorderosjon og lignende. Bygges det etter nye normer NEK EN skal mekanisk dimensjonering av høyspentlinjer utføres på basis av en risikovurdering. For statisk metode skal normalt 150 års returtid benyttes. For mindre viktige ledninger kan 50 års returtid vurderes. Leder skal ha bruddskyrke på minst 14 kn. For mekanisk dimensjonering anbefaler Ensto Nor AS å benytte oppdatert lineberegnings program eller benytte informasjon som finnes hos REN. Kriterier: Islast Beregnes ut fra stedelige forhold Samme islast uavhengig av linediameter. Se tabell i EN (NNA) Vindlaster Beregnes ut fra stedelige forhold og Tabeller utarbeidet for hver kommune Se NS eller å ta kontakt med meterolog. Sikkerhetsfaktor knekk: 1,35 Sikkerhetsfaktor bardun: 1,6 Tillatt bøyespenning mast: 296 kp/cm 2 Skal tåle 90% av linens bruddlast. Linens montasjestrekk ved 0gr. C bør ligge rundt 40 N/mm 2 avhengig av ekvivalentspenn og pilhøyde. For å kompensere for setning (sig) i linen anbefales det å strekke til pil, referert peratur 5-10gr C kaldere enn lokal temperatur. Ved strekking i sterkt sollys kan linen bli noe varmere enn omgivelsestemperatur. Da vil det være totalt sett riktig å gå inn i aktuell temperatur i pilhøydetabellene (Forholdet setning og soloppvarming virker motsatt). Her må det gjøres en vurdering på stedet REN har utarbeidet tabeller for dette. (REN blad 2015 ).

22 22 Forsterket oppheng, Vern Forsterket oppheng Forskriftene 6 2 beskriver følgenede: Bruk av forsterket oppheng skal vurderes hvor ledningsnedfall gir stor risiko. Forsterket oppheng kreves: Ved kryssing av jernbane/sporvei, taubane og over rekkegarasjer Krysning av LS luftledninger og tele luftlinjer. Kryssing av HS luftlinjer. (Øverste ledningen) Nettstasjon i mast eller ved mastefot med utgående LS linjer Krysning over sterkt beferdede plasser og motorveier. Vern Lynoverspenninger: Hvis en lysbue får fotpunkt i en punktering i en belagt line vil ikke lysbuen kunne flytte seg p.g.a. belegget og linen kan brenne av avhengig av brytertid, størrelse på kortslutningstrøm og varmebestandighet i fotpunktet. Som linevern kan benyttes: Lysbuehorn (beskytter linen) Gnistgap (beskytter linen og komponenter) Avledere (beskytter linen og komponenter) Forøvrig vises det til virkemåte og valg av vern som er utarbeidet av EFI Sintef for EnFo Se REN blad 2011 for nærmere forklaringer og utføring.

23 23 Håndbok 24 kv BLL/BLX - anlegg med beskrivelse av vern (TRA4626)

24 24 Belagt line med lederkonstruksjon AlMgSi eller FeAl Lysbuehorn for ensidig mating ANT. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE 3 stk SE BLX klemme m/lysbuehornshunt Lysbuehornet er tilpasset: Lysbuehorn for tosidig mating ANT. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE 6 stk SE BLX klemme m/lysbuehornshunt Gnistgapene er tilpasset:

25 25 Diverse vernekonfigurasjoner Gnistgap m/fuglebeskyttelse for linje/støtte isolator m/73 og 85mm nakke ANT. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE 1 sett GMS Gnistgap,komplett satspakning (3stk) for normert isolatornakke Ø73mm eller Ø85mm 1 stk Shunt 1 stk SE 20 BLX klemme Gnistgapene er tilpasset: Gnistgap m/fuglebeskyttelse for linje/ støtte -isolator m/toppklemme ANT. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE 1 sett GMT Gnistgap, komplett satspakning (3stk) for isolator med BLX topp eller toppklemme 1 stk Shunt 1 stk SE 20 BLX klemme Gnistgapene er tilpasset: Gnistgap for avspenning over strekkisolator ANT. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE 1 sett SDI 10.2 Gnistgap,komplett satspakning (3stk) 1 stk Shunt 1 stk SE 20 BLX klemme Gnistgapene er tilpasset:

26 26 Overspenningsavleder m/paralellfeste Gnistgap m/fuglebeskyttelse for linje/støtte isolator m/73 og 85mm nakke ANT. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE 3 stk HDA 24-10kA Overspenningsavled 3 stk Paralellfeste m/jordklemme 3 stk Shunt 50mm2 m/kabelsko 3 stk SE 20 BLX avgreningsklemme ALTERNATIV 3 stk HDA 12-10kA Overspenningsavleder Gnistgapene er tilpasset: Overspenningsavleder m/paralellfeste + arbeidsjording ANT. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE 3 stk HDA 24-10kA Overspenningsavleder 3 stk Paralellfeste m/jordklemme 3 stk Shunt 50mm2 m/kabelsko 1 sett Arbeidsjording,komplett satspakning. (3stk). ALTERNATIV 3 stk HDA 12-10kA Overspenningsavleder Gnistgapene er tilpasset: Overspenningsavleder m/paralellfeste ANT. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE 1 sett SDI 46.5 Overspenningsavleder m/ gap ALTERNATIV 1 sett SDI Overspenningsavleder m/ gap Gnistgapene er tilpasset:

27 27 Arbeidsjording Arbeidsjording ANT. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE 1 sett Arbeidsjording,komplett satspakning. (3stk) Arbeidsjording ANT. EL.NR. TYPE BESKRIVELSE 1 stk mm Al.jordingsbøyle 1 stk SE 20 BLX avgreningsklemme AANMERKNING: Brukes på punkter hvor det er arbeidsjording /gnistgap/overspennings- avledere på BLX spenningsførende line

28 28 Fasebrudd, Snø / is / vibrasjoner, Korrosjon, Personsikkerhet, Kostnader Fasebrudd Ved fasebrudd og nedfall på bakken vil jordfeil utvikle seg i prinsippet som ved vanlig blank line, noe avhengig av fasebruddet og riving av belegg. Jordpotensialet på bruddstedet er i alle tilfeller viktig enten det er blank eller belagt line. Snø / is / vibrasjoner Erfaringer ved drift og i forsøksanlegg i Norge gjennom snørike vintre, har vist at blank line og belagt line er likeverdige hva angår mengden av is / snø som legger seg på linen. Det har også vist seg at belagt line p.g.a glatt overflate slipper isen lettere enn blank line, ved smelting, vind, eller manuell fjerning. Vibrasjoner har helle ikke blitt registrert som noe større problem enn ved blank line. Korrosjon En belagt line er i utgangspunktet hermetisk lukket og er dermed ikke utsatt for korrosjon. Tidligere måtte isolasjonen fjernes for å få montert avspenningsklemmer. Dette gjøres ikke i dag, da vi har utviklet kileklemmer som tillates montert utenpå isolasjonsbelegget. Klemmen har innbygget kontaktklemme for spenningsetting og dette hindrer lekstrømmer og korrosjon. For å finne ut hvor utsatt et anlegg er for korrosjon er det utarbeidet en korosjons indeks som deler Norge inn i forskjellige soner, samt de erfaringer det lokale energiverkene har. Personsikkerhet I forhold til driftsforskrifter og i forhold til den holdning som søkes skapt i allmenhet er belagt line uomtvistelig å betrakte som blank line. Ved tilfeldig berøring vil isolasjonen hjelpe med å begrense presonskader. Kostnader Med utgangspunkt i REN s kostnadskatalog viser det seg at totale investeringer ligger noe høyere for blank line enn for belagt line. Over tid vil belagt line ha lavere kostnader til drift, vedlikehold og feilretting, noe som igjen fører til lavere kostnader for effektavbrudd og ikke levert energi. En investering i et belagt lineanlegg vil på sikt betale seg mange ganger, når kapitaliserte livsløpskostnader legges til grunn. Se kostnadskatalog i REN.

29 29 Montasje Montasje Utkjøring av belagt line line skal gjøres slepefritt og mekanisk skade av linen må unngåes. Vinsj og trommelbukk med brems eller separat linebrems anbefales. Ved linekjøring parallelt med annen spenningsatt høyspentlinje finnes det nå slepejording som kan monteres på trommel- bukk forbundet til den belagte linen.

30 30 Montasje Montasje Utvikling av ny teknologi på belagt line muliggjør oppspenning med frosk påmontert på utsiden av belegg. Det er viktig å sørge for gode trinseløsninger enten integrert i linje / støtteisolatoren eller ved hjelp av eksterne trinser. Radiostøy / glimming: En belagt line ligger i utgangspunktet på et flytende potensiale og er omgitt av et elektrisk felt. Dette kan i visse tilfeller føre til utladninger mot andre ledende materialer i isolatortoppen. En slik utladning kan gi radiostøy. Hovedregel bør derfor være at alle ledende materialer i isolatortoppen potensialforbindes, spseiellt er dette viktig for avspenninger i saltholdige strøk.

31

32 UTILITY NETWORKS ENSTO NOR AS PROF.BIRKELANDS VEI 26A 1008 OSLO, NORGE TLF FAX