Husk rettighetene dine:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husk rettighetene dine:"

Transkript

1 Følgende rettigheter og berettigelse er garantert for deg i samsvar med loven i England og Wales og er i overensstemmelse med Den europeiske konvensjon om menneskerettigheter. Husk rettighetene dine: 1. Fortell politiet hvis du ønsker å ha en advokat som kan hjelpe deg mens du er på politistasjonen. Dette er gratis. 2. Fortell politiet hvis du vil at noen skal underrettes om at du er på politistasjonen. Dette er gratis. 3. Fortell politiet hvis du ønsker å se på reglene deres de kalles «Tjenesteinstruksen for politiet». Fortell politiet hvis du trenger legehjelp. Dette er gratis. Du vil finne mer informasjon på innsiden om dine rettigheter og hvordan du skal behandles og pleies av politiet Denne utgaven av «Underretning om rettigheter og berettigelse» (Notice of Rights and Entitlements) har virkning fra 1/8/11

2 Vær vennlig å ta vare på informasjonen og les den så snart som mulig. Den vil hjelpe deg å ta avgjørelser mens du er på politistasjonen. Hvis du blir stilt spørsmål om en mulig straffbar handling, behøver du ikke si noen ting. Det kan imidlertid skade ditt forsvar, hvis du ikke nevner når spurt, noe som du sener setter din lit til i retten. Alt du sier kan bli brukt som bevis. 1. Få en advokat til å hjelpe deg En advokat kan hjelpe og gi deg råd når det gjelder loven. Å be om å få snakke med en advokat betyr ikke at du har gjort noe galt. Politiets arrestforvarer skal spørre deg om du vil ha juridisk bistand. Dette er gratis. Politiet må la deg få snakke med en advokat når som helst, dag eller natt, når du er på en politistasjon. Hvis du har bedt om juridisk bistand, vil politiet vanligvis ikke kunne stille deg spørsmål før du har hatt muligheten til å snakke med en advokat. Når politiet stiller deg spørsmål, kan du be om at en advokat er til stede i rommet sammen med deg. Hvis du forteller politiet at du ikke ønsker juridisk bistand, men deretter ombestemmer deg, fortell politiets arrestforvarer som da vil hjelpe deg med å kontakte en advokat. Hvis en advokat verken viser seg eller kontakter deg på politistasjonen, eller om du trenger å snakke med en advokat på nytt, be politiet om å kontakte advokaten på nytt. GRATIS JURIDISK BISTAND FOR MINDRE ALVORLIGE SAKER: Dette er begrenset til telefonbistand fra kyndige rådgivere i Criminal Defence Service (CDS) Direct (Kriminal forsvarstjeneste direkte), unntatt i begrensede unntak når en advokat skal komme til politistasjonen, slik som når: ~ politiet ønsker å stille deg spørsmål om en straffbar handling, eller foreta en øyenvitne identifikasjonsprosedyre ~ du trenger hjelp fra en «hensiktsmessig voksen person». se avsnittet «Folk som trenger hjelp». ~ når det ikke er mulig for deg å kommunisere på telefonen, eller ~ du påstår at politiet har gjort seg skyldig i alvorlig tjenesteforsømmelse.

3 NÅR GRATIS JURIDISK BISTAND IKKE ER BEGRENSET TIL TELEFONRÅDGIVNING FRA CDS DIRECT (KRIMINAL FORSVARSTJENESTE DIREKTE) : Du kan be om å få snakke med en advokat som du kjenner og du trenger ikke å betale hvis de gir rettshjelp. Hvis du ikke kjenner en advokat, eller advokaten du kjenner ikke kan bli kontaktet, kan du snakke med vakthavende advokat. Dette er gratis. Vakthavende advokat har ingen ting å gjøre med politiet. SLIK ORDNES GRATIS JURIDISK BISTAND: Politiet tar kontakt med Defence Solicitor Call Centre (DSCC) (Callsenter for forsvarsadvokat). DSCC vil ordne med juridisk bistand, enten fra CDS Direct eller fra en advokat som du har bedt om, eller fra vakthavende advokat. DSCC og CDS Direct er uavhengige tjenester som er ansvarlig for å ordne med gratis juridisk bistand, og har ingen ting å gjøre med politiet. HVIS DU ØNSKER Å BETALE FOR JURIDISK BISTAND SELV: Når gratis juridisk bistand er begrenset til telefonbistand fra CDS Direct, kan du, hvis ønskelig, fremdeles snakke med en advokat som du foretrekker på telefonen, men advokaten blir ikke betalt av offentlig rettshjelp og du kan bli bedt om å betale advokaten. DSCC tar kontakt med din egen advokat på dine vegne. Du er berettiget privat konsultasjon med advokaten som du foretrekker på telefonen, eller advokaten bestemmer seg for å komme å snakke med deg på politistasjonen. Hvis advokaten som du foretrekker ikke kan bli kontaktet, kan politiet fremdeles kontakte DSCC for å ordne med gratis juridisk bistand fra vakthavende advokat.

4 2. Si fra til en person at du er på politistasjonen Du kan be politiet om å ta kontakt med en person som trenger å vite at du er på politistasjonen. Dette er gratis. Politiet vil kontakte personen på dine vegne så snart de kan. 3. Se på «Tjenesteinstruksen for politiet» «Tjenesteinstruksen for politiet» er regler som vil fortelle deg hva politiet kan og ikke kan gjøre mens du er på politistasjonen. Politiet vil la deg lese «Tjenesteinstruksen for politiet», men du kan ikke bruke for lang tid på dette da det vil forsinke politiet med å finne ut om du har begått en straffbar handling. Hvis du ønsker å lese «Tjenesteinstruksen for politiet», si fra til politiets arrestforvarer.

5 Andre ting du skal vite når du er på politistasjonen Sørg for at du får detaljene om tiden du tilbrakte på politistasjonen Alt som skjer med deg når du er på politistasjonen skrives ned. Dette kalles varetektsprotokollen. Når du forlater politistasjonen, kan du, din advokat eller den «hensiktsmessige voksne personen» be om en kopi av varetektsprotokollen. Politiet må gi deg en kopi av din varetektsprotokoll så snart de kan. Du kan be politiet om en kopi av din varetektsprotokoll opp til 12 måneder etter at du forlot politistasjonen. Hvordan skal du behandles og pleies Dette er korte notater om hva du kan forvente mens du holdes i forvaring på politistasjonen. For å finne ut mer, be om å få se «Tjenesteinstruksen for politiet». Dette omfatter en liste over hvor du kan finne ytterligere informasjon om hver av disse punktene. Hvis du har spørsmål, spør politiets arrestforvarer. Hvis du føler deg dårlig Fortell politiet hvis du føler deg dårlig eller trenger medisin. De vil tilkalle doktor eller sykepleier, eller annen profesjonell helsepleier. Dette er gratis. Du vil muligens få lov til å ta din egen medisin, men politiet må først sjekke dette. En sykepleier vil vanligvis undersøke deg først, men politiet vil tilkalle doktor hvis dette er nødvendig. Du kan be om at en annen doktor undersøker deg, men du må muligens betale for dette. Holde kontakten I tillegg til å snakke med en advokat og at en person blir underrettet om din arrestasjon, vil du vanligvis få tillatelse til å ringe én gang. Spør politiet dersom du ønsker å ringe en person. Du kan også be om penn og papir. Du vil muligens kunne ha besøk, men politiets arrestforvarer kan nekte deg dette. Cellen din Hvis mulig skal du være alene i en celle. Cellen skal være ren, varm og belyst. Sengeklærne skal være rene og i god stand. Du må få lov til å bruke toalett og få lov til å vaske deg. Klær Hvis dine egne klær blir tatt fra deg, må politiet sørge for alternative klær.

6 Mat og drikke Det må tilbys tre (3) måltider daglig med drikke. Du skal også bli gitt drikke mellom måltidene. Mosjon Hvis mulig skal du få lov til å være utendørs for å få frisk luft. Hvor lenge kan de holde deg i forvaring? Normalt sett kan du holdes i forvaring opp til 24 timer uten tiltale. Dette kan forlenges, men kun hvis tillatelse gis av en politioverbetjent eller en rettsinstans. Etter 36 timer er det kun en rettsinstans som kan gi politiet tillatelse til å holde deg i forvaring uten tiltale. En overordnet polititjenestemann/kvinne skal nå og da kikke på saken din for å se om du fremdeles skal holdes i forvaring på politistasjonen. Dette kalles en evaluering. Med mindre din mentale eller fysiske tilstand er dårlig, har du rett til å si din mening om denne avgjørelsen. Advokaten din har også rett til å si sin mening om denne avgjørelsen på dine vegne. Når politiet stiller deg spørsmål Rommet skal være rent, varmt og belyst. Du skal ikke behøve å stå. Politibetjenten skal fortelle deg hva han/hun heter og hans/hennes grad. Du skal ha pauser ved normale måltider og en pause etter ca. to timer for drikke. Du skal ha minst 8 timers hvile i enhver 24 timers periode du er i forvaring. Folk som trenger hjelp. Hvis du er under 17 år, eller har lærevansker, eller har mentale helseproblemer, skal det være en person sammen med deg når politiet foretar visse ting. Denne personen kalles «hensiktsmessig voksen person». Den «hensiktsmessige voksne personen» skal være sammen med deg når politiet forteller deg hva rettighetene dine er og hvorfor du holdes i forvaring på politistasjonen. Personen skal også være sammen med deg når politiet leser/gir advarselen til deg. Den hensiktsmessige voksne personen kan også be om en advokat på dine vegne. Hvis ønskelig, kan du snakke med advokaten din uten at den «hensiktsmessige voksne personen» er i rommet.

7 Politiet må kanskje også gjøre én av tingene som er listet nedenfor mens du er på politistasjonen. Den «hensiktsmessige voksne personen» skal, med mindre det er spesielle grunner, hele tiden være sammen med deg hvis politiet foretar seg noen av disse tingene: Intervjuer deg eller ber deg om å skrive under på en skriftlig forklaring eller politinotater. Fjerner mer enn ytterklærne dine for å ransake deg. Foretar seg noe som helst som gjelder en øyenvitne identifikasjonsprosedyre. Hvis den «hensiktsmessige voksne personen» er tilgjengelig, skal personen også være til stede når politiet: Ser på saken din for å vurdere om du fremdeles skal holdes i varetekt. Sikter deg for en straffbar handling. Tar fingeravtrykkene dine, fotografi eller når du skal avgi DNA eller annen prøve. Få en tolk til å hjelpe deg Hvis du ikke snakker eller forstår engelsk, vil politiet få noen som snakker språket ditt for å hjelpe deg. Hvis du er døv eller har vanskeligheter med å snakke, vil politiet få en norsk tolk som bruker engelsk tegnspråk til å hjelpe deg. Når politiet stiller deg spørsmål, vil tolken lage en oppgave over spørsmålene og svarene dine på ditt språk. Du vil kunne sjekke oppgaven før du skriver under på den som en nøyaktig oppgave. Hvis du gir en forklaring til politiet, vil tolken lage en kopi av den forklaringen på ditt eget språk som du skal sjekke og skrive under på den som en korrekt forklaring. Personer som ikke er britisk Hvis du ikke er britisk, kan du si til politiet at du ønsker å ta kontakt med din høykommisær, ambassade eller konsulat for å fortelle de hvor du befinner deg og hvorfor du er på politistasjonen. De kan også besøke deg på tomannshånd eller få en advokat som kommer til deg.

8 Tidspunkt når normale regler er annerledes Få en advokat til å hjelpe deg Det er særskilte tidspunkt når politiet trenger å stille deg spørsmål med én gang før du snakker med en advokat. Informasjon om disse særskilte tidspunktene er oppgitt i «Tjenesteinstruksen for politiet». Dette er boken som beskriver hva politiet kan og ikke kan gjøre mens du er på politistasjonen. Hvis du ønsker å slå opp og se på detaljene, finner du disse i Paragraf 6.6 i Instruks C i «Tjenesteinstruksen for politiet». Det er ett særskilt tidspunkt når politiet ikke vil la deg snakke med advokaten som du har valgt. Når dette skjer, må du få tillatelse til å velge en annen advokat. Hvis du ønsker å slå opp og se på detaljene, finner du disse i Tillegg B i Instruks C i «Tjenesteinstruksen for politiet». Si fra til en person at du er på politistasjonen Det er særskilte tidspunkt når politiet ikke vil la deg kontakte noen. Informasjon om disse særskilte tidspunktene er oppgitt i «Tjenesteinstruksen for politiet». Hvis du ønsker å slå opp og se på detaljene, finner du disse i Tillegg B i Instruks C i «Tjenesteinstruksen for politiet». Alkotester Hvis du er anholdt for promillekjøring, har du rett til å snakke med en advokat. Dette betyr ikke at du kan nekte politiet å foreta alkotest, blod- eller urinprøve, selv om du fremdeles ikke har snakket med en advokat.

9 Forvaring i samsvar med loven av 1983 om psykisk helsevern Politiet kan også holde personer i forvaring på en politistasjon for vurdering i samsvar med loven om psykisk helsevern. Hvis du holdes i forvaring i samsvar med loven om psykisk helsevern, betyr ikke dette at du er arrestert for en straffbar handling. Det betyr at politiet må ordne slik at en lege kan komme og undersøke deg og at en godkjent psykisk helse spesialist kan foreta vurderingen. Du skal vurderes innen 72 timer (3 dager) fra din ankomst på politistasjonen, men politiet vil prøve å ordne dette så snart som mulig. I løpet av denne tiden, kan politiet overføre deg til et mer passende sted for å kunne foreta vurderingen. Mens du venter på å bli vurdert, kan politiet ordne at du undersøkes av en godkjent praktikant i helsetjenesten. De kan ikke foreta vurderingen, men kan hjelpe deg med alle andre helsesaker du måtte ha og hjelpe å forklare hva vurderingen betyr. Uavhengige personer som besøker de i forvaring Dette er personer i samfunnet som har adgang til politistasjoner uanmeldt. De er «uavhengige personer som besøker de i forvaring» og arbeider på frivillig basis for å være sikker på at de i forvaring blir ordentlig behandlet og har tilgang til rettigheter. Du er ikke berettiget til å ha besøk av en uavhengig person når du sitter i varetekt og kan heller ikke anmode at en uavhengig person besøker deg når du sitter i varetekt. Hvis en uavhengig person besøker deg mens du er i varetekt, så vil personen handle uavhengig av politiet for å sjekke at din velferd og rettigheter er beskyttet. Du behøver imidlertid ikke å snakke med denne personen hvis du ikke ønsker det. Slik klager du Hvis du ønsker å klage på måten du har blitt behandlet, be om å få snakke med en politioverkonstabel eller polititjenestemann/kvinne med høyere grad. Du kan også inngi klage på enhver politistasjon, etter løslatelse, til Independent Police Complaints Commission (IPCC) (Den uavhengige kommisjon for politiklage) eller gjennom en advokat eller parlamentsmedlem (PM) på dine vegne.

Si fra til politiets arrestforvarer hvis du er usikker på om noen av disse rettighetene.

Si fra til politiets arrestforvarer hvis du er usikker på om noen av disse rettighetene. Husk dine rettigheter mens du holdes i forvaring Rettighetene i denne informasjonen er garantert for deg i samsvar med loven i England og Wales og er i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/13 når det

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru)

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru) Laget av Ultimatum Design Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge. Har du blitt utsatt for kriminelle handlinger i form av fysisk og/eller psykisk vold,

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Alternativ forside 1A. Bare spør! en pasienthåndbok testutgave

Alternativ forside 1A. Bare spør! en pasienthåndbok testutgave Alternativ forside 1A Bare spør! en pasienthåndbok testutgave Inspirasjon til boken er hentet fra det danske pasientsikkerhetsprogrammet, og vi takker Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden for

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

Rettighetsslottet. Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014. til seks slottsbesøk

Rettighetsslottet. Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014. til seks slottsbesøk Rettighetsslottet Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014 e l p p o s g snin i v r e d n U gg til seks slottsbesøk for å lære barn om barns rettighete

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

for barn Sosiale ferdigheter Elevens utgave

for barn Sosiale ferdigheter Elevens utgave for barn Sosiale ferdigheter Elevens utgave 60 ferdigheter fra Ellen McGinnis & Arnold P. Goldstein. (1997). Skillstreaming the Elementary School Child. Oversatt av Børge Strømgren og luke moynahan, NordART

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

EU KIDS ONLINE II Child questionnaire draft new master 31/03/2010

EU KIDS ONLINE II Child questionnaire draft new master 31/03/2010 OVERFØR ID- NUMMER FRA OPPSUMMERINGS- KONTAKTSKJEMAET LAND KODE UTVALGS OMRÅDE NUMMER ADRESSENUMMER INTERVJUER NAVN OG NUMMER ADRESSE POSTNUMMER TELEFONNUMMER INTERVJUER NOTERER ALDER OG KJØNN PÅ UTVALGTE

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Kort om vår organisasjon Barnevernets hjelp etter fyllte 18 år Sjekkliste: Er du klar? Ut av Barnevernet Tips: Slik fungerer en husleiekontrakt

Kort om vår organisasjon Barnevernets hjelp etter fyllte 18 år Sjekkliste: Er du klar? Ut av Barnevernet Tips: Slik fungerer en husleiekontrakt Klar for å bo alene 02 03 06 12 15 les om Kort om vår organisasjon Barnevernets hjelp etter fyllte 18 år Sjekkliste: Er du klar? Ut av Barnevernet Tips: Slik fungerer en husleiekontrakt ba r nev er nsba

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

VeiViseR til assistanse

VeiViseR til assistanse VeiViseR til assistanse - for kvinner som er utsatt for menneskehandel Utgitt av krisesentersekretariatet Innhold 3. Forord 4. Intro 5. Del 1, å bli sett 6. Hvorfor akkurat jeg? 7. Ta signaler men hvilke?

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer