kontakt Den vanskelige forsvarerrollen Bistandsadvokatene // Dommerforeningen 100 år Radioveteran Kai Sibbern // Følg lønnsoppgjøret på mobilen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kontakt Den vanskelige forsvarerrollen Bistandsadvokatene // Dommerforeningen 100 år Radioveteran Kai Sibbern // Følg lønnsoppgjøret på mobilen"

Transkript

1 JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR ÅRGANG Den vanskelige forsvarerrollen Bistandsadvokatene // Dommerforeningen 100 år Radioveteran Kai Sibbern // Følg lønnsoppgjøret på mobilen

2 Testamentarisk gave til hjerteforskningen! Nasjonalforeningen for folkehelsen er den største humanitære bidragsyteren til norsk hjerteforskning. Vårt arbeid finansieres med innsamlede midler. Hjerte- og karsykdommer er årsak til flest dødsfall i Norge. Hver dag dør 47 mennesker på grunn av hjerte- og karsykdommer. Dagens behandling er resultatet av tidligere forskning. En testamentarisk gave går direkte til hjerteforskningen og er en investering for framtidige generasjoner. Gaven er fritatt for arveavgift og kommer derfor i sin helhet forskningen til gode. Postboks 7139 Majorstuen, 0307 Oslo Tlf: Faks: TESTAMENTARISKE GAVER Kreftforeningen er fritatt for arveavgift på testamentariske gaver. Bidraget kommer derfor i sin helhet kampen mot kreftsykdommene til gode. Kreftforeningens arbeid er basert på gaver og innsamlede midler. Testamentariske gaver utgjør her et meget viktig bidrag. Kontonummer GAVER GIR SKATTEFRADRAG Gaver til kreftforskning som drives under medvirkning av Staten, kan føres til fradrag i selvangivelsen (skattelovens 6-42). Kontonummer Kreftforeningen Postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo tlf: Tilsluttet Innsamlingskontrollen i Norge, registreringsnummer 007 Illustrasjonsfoto: Scanpix Creative NÅ OVERLEVER TO AV TRE KREFT Dette viser at kampen mot kreftsykdommene gir resultater. Kreftforskning nytter. Målet er at enda flere skal overleve. Til det trengs mer forskning og nye behand - lings metoder. Hjelp oss med å nå målet. FRIVILLIG INNSATS SIDEN 1938 Kreftforeningen er landets største bidragsyter innen kreftforskning og en landsdekkende medlemsorganisasjon med flere innsatsområder overfor kreft rammede og pårørende. Vi har egne advokater som kan være behjelpelig med å gi råd og veiledning i forbindelse med arv og skifte, herunder bistand i forbindelse med opprettelse av testament. Tilbudet er gratis. Les mer på Støtt kreftsaken > Sammen skaper vi håp juristkontakt_halvside_jan10.indd 1 3/4/2010 1:12:08 PM

3 Innhold 5 6 Leder Team Lippestad 6 Team Lippestad Møt de fire advokatene som forsvarer Behring Breivik. 12 Bistandsadvokatene 18 Siden sist Lønnsoppgjør Dommerforeningen 100 år Spesialenheten 12 Bistandsadvokatene De støtter de fornærmede, men har ulike strategier. 26 JURK 28 Kai Sibbern Handelsforbindelser Doktorgrader 22 Jubilerer Håvard Holm i Dommerforeningen inviterer til 100-årsmarkering. 40 Giskeutvalget 41 HumAk Arbeidslivet Fagartikkel Juss-Buss kommenterer 26 Avtroppende Gunhild Vehusheia gir seg etter tre år som leder av JURK. 47 Magne Skram Hegerberg mener 48 Fag / Meninger / Debatt Arild Vestrheim Bjørn Erik Thon Jannike Fredin Jakobsen og Fredrik Finsås Curt A. Lier og Lars Jansen Atle Melø 28 Kai Sibbern Kai Sibbern er juristen som ble radiomann Stilling ledig Nytt om navn Jeg tror mange av bistandsadvokatene gjør sine klienter en bjørnetjeneste når de holder en så høy profil. Christian Lundin, side 15 Doktorgrader side 36

4 I 20 år har Juristenes Utdanningssenter formidlet kunnskap. Faglig tilrettelegging er vår styrke. Hold deg ajour, og sørg for at faglig oppdatering blir din styrke! JURISTENES UTDANNINGSSENTER Kr. Augusts g OSLO : : tlf år med kunnskap Tilbud til ledere Juristforbundet i samarbeid med AS3 Companies inviterer til halvdags seminar: Nedbemanningen er annonsert hva nå? Torsdag 24. mai 2012 kl Scandic Neptun Hotel, Bergen Det blir nedbemanning, og dette er i en eller annen grad kommunisert i virksomheten. Budskapet og de refleksjoner som igangsettes, påvirker selvfølgelig virksomheten, produktiviteten og ledernes eget fokus. Utfordringene er ofte hva som skal gjøres med overtallighet, nøkkelpersoner som søker seg ut, støy, usikkerhet og manglende motivasjon hos medarbeiderne. Det er viktig å snu situasjonen mot avklaring, ansvar og koordinering av handlinger. Det er behov for et sterkt fokus på ledelse. Innhold og mål med seminaret: Forståelse for den ledelsesmessige situasjonen Forståelse av reaksjonsmønsteret i forhold til endringer Hvordan motivere til innsats når organisasjonen står overfor nedbemanning? Motivere og støtte ledere frem mot gjennomføringen Foredragsholder er Einar Wergeland Jenssen, Head of professional content i AS3. Påmelding og program på Påmeldingsfrist: 23. april 2012

5 Svært tøffe uker for de fornærmede 16. april starter 22.juli-rettssaken i Oslo tingrett. I denne utgaven av Juristkontakt møter du både forsvarer-temaet og flere av bistandsadvokatene i saken. Det er satt av ti uker til saken, som vil pågå fram til sankthans. Forsvarer Geir Lippestad sier det kommer til å bli en tøff tid for de fornærmede. Vi tenker at det kommer til å bli en veldig krevende rettssak for de fornærmede. Vi fikk en forsmak på det under fengslingsmøtet i februar, sier Lippestad i intervjuet med Juristkontakt. Selv om forsvarerne gjør det klart at de ikke vil være et mikrofonstativ for siktede, sier de at det er viktig at tiltalte får anledning til å forklare seg og lov til å prate. Men Lippestad sier også at det er enkelte ting i saken man bør diskutere om egner seg til å vises på tv, ikke minst enkelte av bevisene og bildene. Noe i denne saken bør en holde unna offentligheten, mener han. Selv om norske medier ikke kommer til å vise alt av beviser og bilder, blir uansett medietrykket enormt under saken. 170 medier med 730 journalister fra hele verden er akkreditert til rettssaken i Oslo tinghus for å følge saken. NRK kommer til å rydde tvflatene på dagtid de første ukene, og ha et live-senter på nettet med tv-aktivitet. Også TV2 fjerner store deler av programmene på dagtid. Bistandsadvokatene forteller at de gir forskjellige råd til klientene sine og at det er ulike ønsker. Mette Yvonne Larsen sier at hun ikke er sikker på om alle som var på Utøya den dagen bør være der under hele saken, med unntak av når de skal vitne. Mange bør heller gå på skole og gå videre med livet, sier hun. Samtidig understreker hun at det er opp til den enkelte og at hun ikke er psykolog eller fagperson som har svaret på akkurat det. Bistandsadvokat Trude Marie Wold representerer to jenter fra Vesterålen og sier at det er en utfordring å sitte langt unna. Det er mange av de fornærmede som ønsker å følge saken i Oslo, selv om de bor andre steder i landet, sier hun. Bistandsadvokat Christian Lundin rådet på sin side alle sine klienter til å holde seg unna fengslingsmøtene og mener mange av bistandsadvokatene gjør sine klienter en bjørnetjeneste ved å holde en høy profil. Les intervjuet med også bistandsadvokatene i denne utgaven. Dommerforeningen jubilerer med selvstendighetsdebatt Dommernes uavhengighet blir en rød tråd når Dommerforeningen markerer sine hundre år mai denne våren. Foreningen vil reise debatt om selvstendighet og uavhengighet, og mener at Regjeringen har for stor innflytelse på hvordan man setter sammen styrene i både Domstoladministrasjonen, Innstillingsrådet for dommere og Tilsynsutvalget for dommere. Uavhengighetsproblematikk er et helt sentralt anliggende for Dommerforeningen. Uavhengige domstoler er en hjørnesten i rettstaten, sier leder Håvard Holm Ole-Martin Gangnes redaktør JURISTKONTAKT Redaktør: Ole-Martin Gangnes Annonsesjef: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Forsidefoto: Thomas Haugersveen Teknisk produksjon: 07 Gruppen AS, Aurskog Juristkontakt arbeider etter redaktørplakaten og er en del av Fagpressen. Journalist: Henrik Pryser Libell Design/layout: Inge Martinsen, 07 Gruppen AS Utgiver: Innsendt stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 23. april Redaksjonen avsluttet 20. mars Tips redaksjonen: eller mob For annonser: tlf.:

6 6 Juristkontakt

7 I midten av april starter 22. juli-saken i Oslo tingrett. Forsvarerteamet kjenner på ansvaret ikke bare for saken, men også i forhold til hva en advokat skal være og inn holdet i advokatrollen. Av Henrik Pryser Libell Foto: Thomas Haugersveen Det kommer til å bli en veldig krevende rettssak Juristkontakt

8 22. juli-rettssaken 22. juli-saken er svært tung; først og fremst det tragiske faktumet med 77 døde og svært mange skadde, traumatiserte og berørte parter. Dernest er det komplisert jus med mange problemstillinger som aldri har vært prøvd før. Og ikke minst er mengden saksdokumenter tung i seg selv med 71 permer. Det er også en krevende oppgave å håndtere pressen, ifølge forsvarsadvokatene Geir Lippestad, Vibeke Hein Bæra, Tord Kvinge Jordet og Odd Ivar Grøn. De er alle ansatt i advokatfirmaet Lippestad. Lippestad og Hein Bæra er advokater og partnere i firmaet, Kvinge Jordet er advokat og Grøn er advokatfullmektig. Det er en stor utfordring å kommunisere saken til befolkningen. Det er krevende, og vi bruker en del tid på å tenke på det, i tillegg til jussen i saken, sier Geir Lippestad til Juristkontakt. Bak ham på møterommet står safen med de 71 permene, inkludert Behring Breiviks «manifest». Safen har alltid vært der, men døren til rommet måtte repareres etter at bygget ble skjevt etter bomben 22 juli. Før dette ble ordnet i november, jobbet Lippestad og kollegene med saksdokumentene på politihuset i Oslo, for å forhindre at dokumenter kunne komme på avveie gjennom innbrudd på advokatkontoret eller på annet vis. Det å skaffe oversikt i saken er en utfordring i seg selv, men vi er fire stykker om oppgaven og vi jobber koordinert, sier Vibeke Hein Bæra. Hun har vært koblet inn i saken siden oktober, da hun kom tilbake til advokatfirmaet Lippestad som partner. Hein Bæra kom da fra stillingen som regiondirektør for Arbeidstilsynet Sør- Norge. Hun var tidligere ansatt i Lippestad på 1990-tallet, men siden hun sluttet i firmaet i 1999 har hun også vært strafferettsadvokat og leder av påtaleavsnittet i Telemark politidistrikt og tidvis fungert som konstituert politimester. Nå er hun igjen på forsvarsadvokatens side av skranken. Finne plattform Tord Kvinge Jordet og Odd Ivar Grøn har jobbet med 22.juli-saken siden slutten av juli, og Geir Lippestad selv har hatt saken helt siden kvelden 23. juli. Allerede da, etter at han hadde akseptert å ta saken og fått snakket med gjerningsmannen, gjorde Lippestad seg sine tanker om hvordan han skulle møte pressen. Jeg forstod allerede den første kvelden at her nyttet det ikke å begynne å snakke om jus og teknikk og forskjellige juridiske argumenter. Vi måtte finne en plattform det gikk an å kommunisere ut fra, så jeg stilte meg selv spørsmålet om hvorfor jeg tok denne saken. Det handler jo om prinsippene med rettsikkerhet og hvorfor de er så viktige i et demokrati. Hvorfor siktede skal ha en rettssak og har rett på en forsvarer. Derfor var det dette, verdigrunnlaget, vi snakket om først og fremst og ikke tiltale, strafferettslig ansvar og andre forhold som man kanskje ville kommunisert i de fleste andre saker, sier Lippestad. Etter det jeg forstår er mange av de overlevende eller pårørende de første til å fremheve at rettsikkerheten er viktig. Det synes jeg er imponerende Fokuset for praten med pressen var rettsikkerhet og retten til å ha en advokat. Telefonene hans stod ikke stille under de første dagene. Både kontoret og mobiltelefonen ble nedringt. Lippestad valgte å først gi tre større intervjuer til større mediehus i Norge, USA og Europa. Vi satte oss ned og vurderte hvem det ville være naturlig å snakke med. Vi snakket først med de store mediene og først og fremst norske, men etter hvert har vi forsøkt å være åpne og snakke med alle relevante medier som har ønsket innsikt fra forsvarersiden, sier Lippestad. Vi var veldig få i starten. Det var bare Tord, Odd Ivar og jeg de første dagene, forteller Geir Lippestad. Han og Kvinge Jordet var tilstede i det første fengslingsmøtet i Oslo tinghus den 25. juli, da publikummere så å si omringet tinghuset, og både aktorer, siktede og forsvarsadvokater måtte komme inn i bygget via hemmelige innganger. Skal utvide Blir det lange dager? Det er klart det blir. Det er noen ganger vanskelig å si når arbeidsdagen er over, det hender det skjer ting utover på kveldene. Jeg tror jeg tør si at dette er noe vi jobber med nesten så lenge vi er våkne, sier Lippestad, som også ble far nylig. Og det er travelt på hjemmebane for hans del; familien teller nå åtte barn. Dessuten har Lippestad de siste månedene, ifølge Dagbladet, tilbrakt hver ettermiddag og kveld på Rikshospitalet sammen med sin 16 år gamle datter som var alvorlig syk en periode. Vi prøver å være bevisst på hvor vi mye vi klarer, med tanke på å holde løpet ut og på å balansere jobboppgavene opp mot det å ha familie, sier Hein Bæra. De har alle «klarert» oppdraget sitt med familien. Lippestad snakket med barna sine om det før han snakket med pressen. En ting er Breiviks sak. I tillegg må også advokatfirmaets andre klienter ivaretas. Min kone er også jurist. Hun har forståelse for tiden denne jobben tar, og synes det er spennende å følge saken, Odd Ivar Grøn. Men snakke mye om saken hjemme gjør verken han eller de andre. Ikke bare på grunn av taushetsplikten, men for å kunne legge den bort i blant. Hein Bæra har barn i alderen som kunne ha vært på Utøya, og de følger saken i media, forteller hun. 8 Juristkontakt

9 Før jeg tok oppdraget snakket jeg grundig med dem om dette, og hvorfor vi forsvarer. Da barna var yngre var mor politijurist, og det var naturligvis lettere å forklare barn at man fakket tyvene, enn at det er viktig med forsvarere for dem som har brutt loven, sier hun. Hun er bosatt i Skien og pendler derfor til Oslo for forsvareroppdraget. Etter rettssaken fortsetter hun som partner i Lippestad, som vil utvide virksomheten med et eget kontor i Grenland fra høsten av. Oppmerksomheten rundt saken har gitt flere kunder? Vi merker nok at saken har satt firmanavnet på kartet, sier Geir Lippestad. Han etablerte Lippestad & Co som advokatfirma i 1992 og reetablerte det som Lippestad AS i Advokatkontoret Lippestad er spesialisert på fagområdene selskapsrett, arbeidsliv, strafferett, erstatningsrett og fast eiendom. I 2011 ble det naturlig nok mest fokus på strafferett. Vi har mottatt mange henvendelser i denne perioden, og jeg regner med at det henger sammen med forsvareroppdraget i denne saken, bekrefter Lippestad. Det har vært et klienttilsig i perioden og firmaet vil snart utlyse nye stillinger for å øke bemanningen. Årets prestasjon Lippestad har fått mye skryt for sin håndtering av forsvareroppdraget så langt og hvordan han møter offentligheten. Det er ikke vår første erfaring i kommunikasjon. Jeg underviser blant annet på BI om kommunikasjon og vårt firma har hatt mange oppdrag der vi går inn i organisasjoner og bedrifter i krise, og konsulterer dem på både det juridiske og kommunikasjonen rundt det. I Finansavisens jusbilag i februar ble Lippestad kåret til å ha levert «årets advokatprestasjon». Det rørte ham spesielt sier han, og det er sjelden han blir rørt. Geir Lippestad Tord Kvinge Jordet Vibeke Hein Bæra Odd Ivar Grøn Juristkontakt

10 22. juli-rettssaken Det er jeg veldig stolt av, at også bransjen selv synes vi gjør en god jobb. Det er viktig hva det juridiske miljøet mener og skryt fra fagmiljøet er vi spesielt stolt av, sier han. Viktig for dem er det faktisk også at de pårørende setter pris på måten de utfører oppdraget. Ved fengslingsmøtene i november og februar var mange av de pårørende tilstede i retten. Etter det jeg forstår er mange av de overlevende eller pårørende de første til å fremheve at rettsikkerheten er viktig. Det synes jeg er imponerende at de viser så klart. Når de forstår det så godt, tror jeg også andre vil forstå det også. De tar til seg alle positive tilbakemeldinger, men legger ikke skjul på at det har vært en del kritikk og anklager også, særlig i starten, og at det også gikk inn på dem. Vi er jo ikke jernmenn og -kvinner heller. Derfor er det uendelig mye enklere å bære denne oppgaven når man får en klapp på skulderen underveis, sier Hein Bæra. Underveis har politiet foretatt sikkerhetsvurderinger for alle de involverte i Behring Breiviks forsvar, men forsvarerne vil ikke gå i detalj om opplegget. Geir Lippestad selv oppdaget i november en russisk journalist som hadde tatt seg inn på kjøkkenet i hans bolig på Nordstrand, på jakt etter saksdokumenter eller annet stoff. Det var ekstra lite moro. Særlig lite moro var det også i starten, da det ennå var en uavklart stemning, sier han. Klientmøtene Foruten å gå gjennom dokumenter, forberede forsvaret og uttale seg til pressen, går advokatene i møter med klienten, enten i fengselet på Ila eller de er tilstede under politiavhørene. Det blir et par slike i uka. Blir samtalene personlige? Faktisk ikke. Kommunikasjonen med Breivik er nesten utelukkende om selve saken. Det var en del diskusjoner rundt sakkyndighetsrapporten og ellers er han veldig nøye på forberedelser til avhør og gjennomgang av avhørene. Avhørene er lange, ofte på sider, som han kommenterer skriftlig, iblant i samarbeid med oss som hans advokater. Han er spesielt interessert i avhørene av andre vitner som var på åstedet, men han har ikke hatt anledning til å se disse ennå. Både Lippestad, Hein Bæra, Kvinge Jordet og Grøn understreker at de er veldig bevisst på rollen sin når de går i møter med klienten. Mediene skriver at han forsøker oppnå fortrolighet. Gjør han det med dere også? Det kommer an på hva man legger i fortrolig. Han sitter i cellen sin hele dagen og det er veldig få mennesker han er i kontakt med. Han er vel nær mot dem som kommer, men det er bare saken han er interessert. Breivik har gitt utrykk for at han er takknemlig for jobben vi gjør, sier Kvinge Jordet. Det kommer til å bli en veldig krevende rettssak for de fornærmede. Vi fikk en forsmak på det under fengslingsmøtet i februar I starten var han svært nysgjerrig på det som skjer utenfor fengselet, i samfunnet, men nå har han tilgang til aviser, radio og tv og spør ikke lenger så mye om det, sier han. At klienten kan lese hva de sier til media, legger de ifølge seg selv ingen vekt på. Vi har uttalt oss på samme måte både før og etter besøks- og medieforbudet, sier Lippestad, mens telefonen ringer. Det er en avis. Han noterer nummeret for å ringe tilbake siden. Merker dere noe forskjell på ham etter at medieforbudet ble opphevet? Han er mer knyttet opp mot den aktuelle samfunnsdebatten nå. Han var ikke helt à jour før. Snakker han om for eksempel borgerkrigen i Syria og slike ting? Nei, kun om saken. Litt rundt konflikten i Egypt, og ting han mener har med hans ideologi å gjøre. Ellers er det kun saken og rettssaken som gjelder. De fire advokatene har også lest det såkalte manifestet, inkludert avsnittene Breivik har viet til hvordan en «korsfarer» bør velge seg en advokat. Vet du hvorfor han valgte deg Lippestad? Det har han jo uttalt seg om. Han har kjent litt til mitt navn fra Benjamin Hermansen-saken og han hadde kontor i samme bygg som meg en gang. De var de to tingene som gjorde at han ble oppmerksom på meg. Ikke mikrofonstativ Det var også snakk om at Breivik ville avskjedige deg som advokat når han leste uttalelsene dine om hans psyke og at du er medlem av Arbeiderpartiet? Det har jeg selv forklart ham og klargjort min rolle i dette. Jeg har gjort det veldig klart for ham at vi ikke kan snakke for ham om ideologi og slikt, og ikke være noe mikrofonstativ. Det vi kan gjøre for ham, er å sikre hans rettslige interesser. Siktede har også beskrevet at rettsaken skal være hans «scene» for å nå ut med sitt budskap? Vi tenker at det kommer til å bli en veldig krevende rettssak for de fornærmede. Vi fikk en forsmak på det under fengslingsmøtet i februar, sier Lippestad. Men det er viktig at tiltalte får anledning til å forklare seg og lov til å prate, også for at retten kan bli kjent med hans tankesett. Samtidig er det naturligvis viktig at domstolen holder en god regi på saken. Så er det også enkelte ting i saken man bør diskutere om egner seg til å vises direkte på 10 Juristkontakt

11 tv, ikke minst enkelte av bevisene og bildene. Noe i denne saken bør en holde unna offentligheten, sier han. Hva betyr det for dere som advokater å få en sak som denne? Det er en sak vi kan lære av og utvikle oss på, sier Kvinge Jordet. De andre er enige. Det er en forskjell i alder mellom de to eldste, Hein Bæra og Lippestad, og de to yngste. Noe av styrken i teamet vårt, tror jeg, er at vi kommer fra ulike bakgrunner og trekker det inn i teamet, sier Hein Bæra. Hun understreker at de fire er et team og at nesten ikke en eneste beslutning blir tatt uten at alles syn er hørt. Forsvarerrollen Saken utfordrer jussen og juristrollen på det grunnleggende planet. Dilemmaene er mange. Hvilke verdier legger en til grunn? Hva er juristens rolle? Lippestad sier at det var nettopp derfor, for slike tilfeller, han ble jurist. Vi snakket mye om dette da vi var unge og valgte profesjonen. Hvilke verdier som ligger i bunn av det å være advokat. Det er viktig for meg å forklare samfunnet om dette. Har noe i saken vært spesielt etisk vanskelig? Det er vanskelig å fremheve noe. Alt i denne saken har vi måttet reflektere etisk over, fra hvordan vi skal kommunisere om saken til hvor- dan vi legger opp forsvarsstrategien, hvilke vitner vi kan trekke for retten, hva vi bør fremheve, hvordan vi henvender oss til media og mangt annet. Planleggingen av hovedforhandlingen er ennå ikke ferdig. Breivik ønsker å bli erklært tilregnelig, og det er dette vi vil arbeide for at han blir. Føler dere et ansvar for hvordan advokater blitt sett på, ettersom det er sterkt fokus på advokatrollen i saken? Ja, vi føler et visst ansvar over at vi på sett og vis representerer en hel yrkesgruppe, i tillegg til å ha saken. Men jeg kan ikke si mer enn at vi har satt oss som mål at vi skal gjøre så godt vi kan for å ivareta klientens interesse. Andre får bedømme om vi har lyktes når saken er ferdig, svarer Hein Bæra. De fire forsvarerne tror at mange av avgjørelsene som tas i denne saken vil sette presedens, slik som saken om bruk av videolink under fengslingsmøter, som forsvarerne tok helt til Høyesterett. Sakkyndiges rolle er også blitt fremhevet i denne saken. Det har jo allerede vokst frem en debatt om spørsmålet om utilregnelighet, om soningsforhold og det å sitte lenge i isolasjon, sier Lippestad og Hein Bæra. Geir Lippestad peker på at selv om Breiviks isolasjonsperiode har fått mye oppmerksomhet i media, sitter Breivik ønsker å bli erklært tilregnelig, og det er dette vi vil arbeide for at han blir det mange på varetektsfengsling i Norge under ganske harde kår, uten at norske journalister har kjent til det eller skrevet om det i særlig grad. Hvilke andre følger tror dere handlingen, rettssaken og dommen vil få for Norge? Jeg håper jo at Norge ikke vil miste mye av det som har særpreget landet, nemlig åpenhet, trygghet og faktiske friheter som at man har kunnet nærmest rusle rett inn i Stortinget, kjøre bil ved departementer eller spasere i regjeringskvartalet. Det er viktig at samfunnet tar seg tid til debatten om eventuelle endringer for å øke sikkerheten, så man ikke faller ned på løsninger som ikke er gode for samfunnet på sikt, sier Lippestad. Lippestad og de tre andre har bevisst holdt seg unna den politiske diskusjonen om 22. juli, ifølge dem selv. Nå er vi opptatt av jussen og selve saken. Hva dette betyr for samfunnsdebatten ellers, får vi heller komme tilbake til etter dommen, sier Geir Lippestad. Advisor Communisafe er en enkel og trygg måte å kommunisere sikkert med dine klienter og andre aktører på nettet. Dialogen skjer via en passordbeskyttet webportal med samme sikkerhetsnivå som nettbanken. Dialogen og dokumenthåndteringen er integrert med Advisor for enkel saksbehandling. Advokaten benytter kun Advisor med kjent brukergrensesnitt. Scann QR koden eller gå inn på for å se informasjonsfilm om Advisor Communisafe. telefon: Juristkontakt

12 22. juli-rettssaken Bistandsadvokatene Mette Yvonne Larsen, Trude Marie Wold og Christian Lundin er alle bistandsadvokater for de fornærmede. De har synspunkter på medieprofilering, koordineringsrollen, utgiftdekning og rådene til klientene. Av Henrik Pryser Libell Mette Yvonne Larsen Mette Yvonne Larsen er advokat i Stabell & Co og sitter i koordineringsgruppen for bistandsadvokater. Det var ikke meningen å bli noen frontfigur for bistandsadvokatene. Jeg var nok bare en av de første som stakk frem nesen, og så bare ble det slik, sier Mette Yvonne Larsen til Juristkontakt. For mange er hun blitt bistandsadvokatenes talsperson, og er som regel den media ringer for kommentarer ved ny utvikling i 22. juli-saken. Hun representerer tjue fornærmede parter. Den første fikk hun allerede dagen etter at ugjerningen fant sted, da kona til en av de juristene som omkom i Justisdepartementet ringte henne og ba om hjelp. Hun var en kjenning av en kjenning, og Larsen sier hun ikke kunne avslå en slik forespørsel. Derfra gikk det slag i slag, og Mette Yvonne Larsen var de fornærmedes part i det første fengslingsmøtet 25. juli. Hun avbrøt ferien, begynte å jobbe med saken og fikk stadig flere henvendelser. Samlet har Stabell vel 60 av sakens klienter, både fra Regjeringskvartalet og mange fra Utøya. Det er en krevende balanse, for jeg fremmer i blant poenger på vegne av klientene og ikke gruppen advokater, sier Mette Yvonne Larsen. 12 Juristkontakt

13 Det er noen erstatningsspørsmål i dette som er interessante å forfølge etterhvert Det var tingretten som forespurte henne om å være koordinerende bistandsadvokat. De koordinerende bistandsadvokatene er foruten Mette Yvonne Larsen, advokat Frode Elgesem fra advokatfirmaet Thommessen og advokat Siv Hallgren fra advokatfirmaet Elden. Bruker mailgruppe Vi har måttet improvisere organiseringen av koordineringen. Blant annet har vi opprettet en mailgruppe som vi bruker til å informere hverandre og utveksle synspunkter. Det blir til tider mye mailer, men det er kloke mailer og jeg synes jobben som koordinerer har vært interessant, sier hun. I praksis er det ofte slik at noen få uttaler seg i lengre innlegg, mens andre slutter seg til den ene eller andre «taler» i e-post-diskusjonene. I november var dessuten hele gruppen samlet til et felles seminar. Blant de store advokatfirmaene i saken er Elden med klienter, Stabell med sine vel 60-70, Lundin og Vogt & Wiig. Larsen peker på at en koordineringsgruppe for bistandsadvokater er upløyd mark for tingretten. Tidligere har det bare har vært utprøvd i Lommemann-saken, men omfanget denne gang er betraktelig større. Du har fått kritikk for at du både koordinerer og har egne klienter i saken. Hva tenker du om det? Noen har ment det har vært uklart om jeg har uttalt meg på vegne av alle bistandsadvokatene eller mine klienter. Det er en krevende balanse, for jeg fremmer i blant poenger på vegne av klientene og ikke gruppen advokater. Men jeg er alltid klar på når jeg uttaler meg på vegne av hva, og jeg gjør det svært klart hver eneste gang jeg gir et intervju. I starten kan jeg nok ha vært mer uklar på dette, men har lært etter hvert, sier hun. Hun antar at pressen henvender seg mer til de koordinerende advokatene enn til andre ut fra en antakelse om at de tre har noe mer oversikt og sitter nærere der beslutningene tas. Et hektisk år Å svare pressen, å være både koordinerende bistandsadvokat og bistandsadvokat - og på toppen av dette andre advokatoppdrag og familie, krever enormt mye tid. Symptomatisk nok gjør Juristkontakt intervjuet med Larsen på telefon mens hun sitter i en drosje på vei til Gardermoen, og etter hun har landet i Hammerfest klokken elleve på kvelden. Hun er i Hammerfest for å snakke med en av de fornærmede fra Utøya. Deretter flyr hun tilbake til Oslo og Follo tingrett i en annen sak. Ja, det blir lite søvn og mye arbeid. Jeg har jo andre saker også, men familien er forståelsesfull, sier hun. Ikke minst døtrene. Larsen har to døtre som har venner som ble drept på Utøya. Jeg tok denne saken først og fremst fordi jeg ikke ville si nei til noen som trengte hjelp i en skjebnetime, men også fordi jeg hadde lyst til å gjøre en innsats og stille opp midt i en nasjonal tragedie. Som bistandsadvokat var det min første tanke å hjelpe ofrene i saken. Det var ikke så mye jussen i saken som motiverte meg, men det å kunne ta i et tak for folk i nød, sier hun til Juristkontakt. Larsen har bred bakgrunn som bistandsadvokat, men det hun mener gjør 22. juli-saken annerledes er det store antallet ofre og at mange av dem er veldig traumatisert. Saken gir store belastninger for dem som er rammet. Og så er det noen erstatningsspørsmål i dette som er interessante å forfølge etterhvert. Med klienter fra begge åsteder er hun opptatt av at de som ble skadet i Regjeringskvartalet ikke må glemmes, selv om saken i det vesentligste er blitt «Utøya-saken». Hvorfor har det blitt sånn? Det ligger litt i sakens natur. Ikke bare i rene tall, men forskjellen mellom å sprenge en bombe og det faktum at gjerningsmannen har gått rundt på øya og sett folk i øynene og skutt dem. Ikke alle bør være i rettssalen Hun er ikke sikker på om alle som var på Utøya den dagen bør være der under hele saken, med unntak av når de skal vitne. Mange bør heller gå på skole og gå videre med livet. Men de som har mistet noen bør kanskje være der. Jeg mener det er opp til den enkelte. Jeg har ulike klienter og jeg har gitt dem ulike råd på dette. Jeg understreker også at jeg ikke er psykolog eller fagperson som har svaret, jeg kan bare gi råd om det juridiske. Tenker du at du som en slags frontfigur for de vel 170 bistandsadvokatene har ansvar for bistandsadvokatrollens rykte på sikt? Ja jeg føler et visst personlig ansvar og jeg vil derfor gjerne fremstå som en som gjør en god jobb. Denne saken har sørget for at bistandsadvokatene har blitt en synligere gruppe, sier hun. Trude Marie Wold Bistandsadvokat Trude Marie Wold representerer to jenter fra Vesterålen. Det å sitte så langt unna domstolen som har ansvaret, skaper praktiske utfordringer i forhold til utgifter, reiseavstander også videre, sier hun. Wolds to klienter gjemte seg for Anders Behring Breivik under skytingen på Utøya. De to jentene fra Vesterålen i Nordland er i dag 17 og 18 år. De kom seg unna gjerningsmannen, la på svøm og ble plukket opp av en båt. Av fire fra AUF Vesterålen var det en som aldri kom hjem, og tre som overlevde. En av dem har bistandsadvokat Juristkontakt

14 22. juli-rettssaken i Oslo. De to som Wold har, ønsket å ha en advokat i nærmiljøet, der Wold er fast bistandsadvokat for retten. Wold driver eget advokatfirma med kontorsted på Sortland og har fem ansatte. Jeg har mange andre oppdrag løpende samtidig, men på grunn av terrorsaken, som pr i dag fremstår noe uoversiktlig, er det vanskelig å beramme andre saker i de ti ukene som er satt av til hovedforhandlingen i Oslo tingrett, sier hun til Juristkontakt. Wold nevner flere praktiske problemstillinger som har dukket opp for bistandsadvokater utenfor Oslogryta. Det å sitte så langt unna domstolen som har ansvaret, skaper en del praktiske utfordringer i forhold til utgifter, reiseavstander også videre. Blant annet har ikke advokater utenfor Oslo fått opphevet bostedsforbeholdet, noe som innebærer at vi ikke får dekket reiseutgifter og kontorfravær for å følge klientene til for eksempel fengslingsmøter, sier hun. Det betyr at dersom hennes klienter hadde hatt bistandsadvokat i Oslo, ville denne fått dekket reiser til Nord-Norge for å ha møter med klientene, mens Wold altså ikke får dekket sine. Ikke en gang en enkel reise for å følge et rettsmøte som anses som viktig for klientene, utdyper hun og viser til fengslingsmøtet 6. februar i Oslo tingrett. Der var hun sammen med jentene hun representerer, som ønsket å se gjerningsmannen under andre forhold enn når han skjøt etter dem på Utøya. I utgangspunktet ønsker Wolds klienter også å overvære saken. Vil diskutere utgifter I og med at Oslo tingrett verken dekket bistandsadvokatens eller klientenes utgifter, er det Wold som har tatt denne regningen. Hun vil imidlertid fortsette diskusjonen om disse utgiftene, da hun mener at tingrettens synspunkter på dette ikke er holdbare. Det er mange av de fornærmede som ønsker å følge saken i Oslo, selv om de bor andre steder i landet Det er også utfordringer knyttet til hovedforhandlingen, da Oslo tingrett i utgangspunktet har gitt uttrykk for at fornærmede i distriktet skal følge saken ved en domstol i sin nærhet. Det er mange av de fornærmede som ønsker å følge saken i Oslo, selv om de bor andre steder i landet, sier hun, og legger til at det er mange berørte ute i distriktene og Nord-Norge. De nordnorske fylkene har alltid hatt stor deltagelse på Utøya, og slik var det også denne gangen, sier Wold, som i sin tid selv var AUF-er, men aldri deltok på Utøya. Min rolle i denne, som i mange andre bistandssaker, er å gi jentene råd, holde dem oppdatert om hva som skjer i saken, og for øvrig gi dem den støtte som er nødvendig underveis både under etterforskningen og under hovedforhandlingen. Mediepresset gjør denne saken mer utfordrende enn saker flest. Mange opplever mye av dekningen av saken som vanskelig å forholde seg til, forklarer Wold. Hun nevner for eksempel da bildene av Breivik på Utøya ble lekket eller da det ble spekulert i media om han hadde medhjelpere. Når oppslag av denne karakter kommer frem er det viktig å være tilgjengelig for de fornærmede. Ofte får de informasjon gjennom media, før vi som bistandsadvokater er kjent med forholdene. Å følge godt med i media er derfor en nødvendig del av jobben i denne saken, sier hun. Mange av de fornærmede har vært spesielt opptatt av å få tilgang til informasjon om hva som skjedde med andre som var på AUF-leiren sammen dem. De fleste fornærmede ble avhørt i juli og august, men fikk ikke tilgang til å se andres avhør før november. Erstatningskravene En del av oppgaven som bistandsadvokat generelt er å ivareta eventuelle erstatningskrav. Slik er det også i denne saken. Noen krav er enkle og forholdsvis oversiktlige, mens andre er svært omfattende, og det vil gå mange år før man kan si at man har oversikten. Det var i underkant av 500 mennesker på Utøya, og for mange vil det bli fremmet svært omfattende krav, sier hun. Hun prøver også å sørge for at klientene får den oppfølgingen de bør ha fra hjelpeapparatet. Her i Vesterålen, hvor forholdene er små og hvor vi ikke har samme tilgangen på hjelpeapparat som i større byer, er det viktig også å bidra til at fornærmede som har behov for det får kvalifisert og nødvendig helsehjelp, sier hun og inkluderer det å følge opp i forhold til NAV og skole. Jeg har brukt en del tid på å gå gjennom en del av dokumentene sammen med jentene for å forberede dem på hva som kommer. Dokumentgjennomgangen må skje på bistandsadvokatens kontor, da vi ikke kan levere ut dokumentene. I denne saken er det svært mange dokumenter, og det tar tid å få oversikt over hva som er viktig å sette seg inn i. Mange av de fornærmede har behov 14 Juristkontakt

15 for å få svar på hva som skjedde med venner de var sammen med når de løp for å redde livet. Gjerningsmannen er de mindre opptatt av i denne sammenhengen, legger hun til. Jeg opplever at jeg har fått et forholdsvis tett og nært forhold til jentene i saken. Alle bistandssaker må følges tett opp, men denne saken skiller seg ut. De som har flere titalls klienter i denne saken har litt av en oppgave. Koordinerende i skvis Hun er klar på at koordinerende bistandsadvokater i fremtiden bør være uten egne klienter i selve saken. Lovgrunnlaget for ordningen med koordinerende bistandsadvokater er mildt sagt syltynt, men jeg tror alle ser at vi er nødt til å organisere oss på en eller annen måte for å få det til å fungere, sier hun. Kommunikasjonen mellom bistandsadvokatene foregår i hovedsak via mail. Dersom det har vært ulike synspunkter på forhold, er de satt opp mot hverandre og så har vi tilbakemeldt til de koordinerende bistandsadvokatene om vi er enige med det ene eller det andre synspunktet. De koordinerende bistandsadvokatene har deretter gitt tilbakemelding til for eksempel tingretten om hvordan bistandsadvokatene ser på ulike forhold. Dette har fungert greit etter min oppfatning, sier hun, men mener helt klart at en ordning med koordinerende bistandsadvokat i fremtiden bør være slik at den koordinerende advokaten ikke har egne klienter. Det kan raskt oppstå misforståelser hvis man har begge rollene, sier hun. For visst er det forskjell klientene imellom, ifølge Wold. De som har overlevd, kan ha ulike interesser og synspunkter i saken enn de som er familie og venner av omkomne. Noen ønsker å få med seg mest mulig av hvorfor gjerningsmannen gjorde dette, andre ønsker å vite minst mulig. Pressens fokus på gjerningsmannen har vært ekstrem, og dette påfører mange ekstrapåkjenninger, sier hun. Bistandsrollen Sakens enorme mediedekning har imidlertid gitt fokus på bistandsadvokatene. På sikt fører det til at folk flest vil vite mer om hva som er bistandsadvokatens rolle og forstå mer om hvilke rettigheter fornærmede i alvorlige straffesaker har, sier Wold, men hun synes det er urettferdig at bistandsadvokatene får hele skylden for at informasjon fra politiet har lekket til pressen. Hun sier at det må ha kommet lekkasjer også fra andre steder, da mye av den informasjonen som er lekket ut ikke har kommet bistandsadvokatene i hende før det er blitt lekket. Et eksempel er at VG Nett i forkant av offentliggjøringen av den sakkyndige rapporten, opplyste om konklusjonen. På det tidspunktet var ingen av bistandsadvokatene kjent med konklusjonen. Det er derfor også behov for at politiet også sjekker i egne rekker, sier hun. Hun synes politiet har fått vel mye kritikk for sin rolle under 22. juli. Det er kanskje er feil å rette så mye og så massiv kritikk bare mot politiet. Det er imidlertid viktig å gå gjennom alt som ble gjort under terrorangrepene grundig, og jeg forventer at dette også blir gjort. I etterpåklokskapens lys er det sikkert mye som kan kritiseres, og vi må bruke denne erfaringen fremover slik at man er best mulig rustet for fremtidige kriser. Det er imidlertid viktig å evaluere politiets og andre av hjelpeapparatets innsats ut fra den ressurssituasjonen de hadde. Jeg er ikke i tvil om at alle gjorde det beste de kunne i en helt ekstrem situasjon, sier hun. Det gjelder også for de som var ofre. Det er umulig for oss som ikke var der å forestille oss hva vil ville ha gjort i en lignende situasjon, og hvordan vi ville ha reagert, sier hun. Selv fikk hun se Utøya sammen med andre bistandsadvokater og med Kripos etter et seminar for bistandsadvokatene i Oslo i november. Jeg forstod mye mer av avhørene og dokumentene etter å ha sett øya med egne øyne, de smale veiene, stedende det skjedde, skolestua, Bolsjevika, Stoltenberget og Kjærlighetstien. Det var svært nyttig å være der, og det gjorde et ubeskrivelig inntrykk, sier hun; 22. juli er en vanskelig og tøff sak å jobbe med, men likevel er det faglig sett et slags privilegium å få jobbe med det. Det er en historisk sak, og jeg håper at mitt bidrag hjelper mine klienter videre og at de har en opplevelse av å bli ivaretatt og bli tatt på alvor. Christian Lundin Christian Lundin i advokatfirmaet Ness Lundin DA bistår vel 70 personer i saken. Jeg tror mange av bistandsadvokatene gjør sine klienter en bjørnetjeneste når de holder en så høy profil i denne saken, sier han. Lundin har arbeidet som advokat i firmaet siden 1996, og vært partner siden Ness Lundin er spesialister på erstatningsrett, og Lundin står blant annet på Oslo tingrett og Borgarting lagmannsretts liste over faste bistandsadvokater. De fleste av klientene i 22. julisaken har vi fått fordi jeg står på rettens liste og via firmaets kontaktnett, forklarer Lundin. Oppsøkende arbeid har vi overhodet ikke drevet. Jeg har hørt rykter om at det har vært advokater som har vært aktive både på pårørendesenteret på Sundvollen og på sykehusene, og hvis det stemmer syns jeg det er usmakelig. Ulikt mange av bistandsadvokatene som representerer et stort antall klienter har Lundin holdt en lav profil i media. Det er helt bevisst. Jeg tror mange av bistandsadvokatene gjør sine klienter en bjørnetjeneste når de holder en så høy profil i denne saken, og spesielt om de klart Juristkontakt

16 22. juli-rettssaken oppfordrer sine klienter til å være til stede på fengslingsmøtene, sier han til Juristkontakt. Det er fordi vi har å gjøre med en helt spesiell gjerningsmann som faktisk ønsker mest mulig oppmerksomhet rundt sin handling. Det bidrar vi til at han får dersom vi stadig er i media. Det øker sannsynligheten for at han oppnår det han vil, sier Lundin til Juristkontakt. Jeg er kanskje uenig med mange av mine kolleger her. Lekkasjer Lundin har rådet alle sine klienter til å holde seg unna fengslingsmøtene, sier han. Lundin vedgår at saken naturligvis må ha oppmerksomhet i media på grunn av sin samfunnsmessige betydning, men han er opptatt av å ikke «gi gjerningsmannen det han vil ha» ved å stille opp i stort antall til saken og ved å kringkaste alle detaljer om ham. Media må være sitt ansvar bevisst i denne saken. Media holder liv i en sak som gjerningsmannen ønsker mest mulig fokus på, og media har egeninteresse i av å holde et ekstremt fokus på alle detaljer i saken. Det er altfor lite kritisk søkelys på media selv. Ikke minst i forhold til lekkasjene. Tenk på alle ofrene som har avgitt forklaring i den tro at de bare hjalp politiet med etterforskningen, og så smøres avhøret utover avisspaltene. En ting er den selvsagte kritikken av den eller de som lekket. En annen ting burde også være kritikken av at det kommer på trykk, sier Lundin. Bistandsadvokaten frykter at lekkasjene vil gjøre kilder i fremtiden mer forsiktige med å forklare seg til politiet. Det er ille for rettsstaten Norge. Det er flott at politiet griper tak i dette og setter en stopper for de omfattende lekkasjene vi har sett i denne saken. Det er helt uforståelig at man som bistandsadvokat kan finne på å lekke informasjon på den måten det har skjedd i denne saken. Bistandsadvoka- ten skal bistå de etterlatte og ofrene, mens konsekvensen av lekkasjene er at de påføres en betydelig tilleggsbelastning. Mange av de jeg bistår gjentar ofte at de synes det er en stor belastning å aldri kunne vite hva som blir det neste oppslaget, og gruer seg til hver dag som kommer. De syns det er svært ubehagelig å vite at flere mediehus sitter på alle avhørene og andre sensitive opplysninger. De som lekker bør få en streng reaksjon, men man bør også se på medias rolle, synes Lundin. Lundin mener også mange av bistandsadvokatene har vært alt for mye frempå og alt for kategoriske i sin kritikk av politiet og andre involverte på et tidlig tidspunkt. Allerede dagene etter 22. juli inntok bistandsadvokater en sentral rolle i kritikken av systemet og politiet og var raskt ute med krav om at justisministeren sviktet og at politiet sviktet. Man glemmer at man trenger alle fakta på bordet først, og mange glemmer den kaotiske situasjonen alle befant seg i den aktuelle dagen. Jeg tror ikke nødvendigvis at den massive kritikken er til det beste for de man bistår i saken. Det er å kaste bensin på bålet, og skaper usikkerhet hos de etterlatte og ofrene. Jeg opplever helt klart at altfor mange i bistandsadvokatgruppen har uttrykt seg alt for bastant på et tynt grunnlag. Erstatninger Han er også opptatt av at bistandsadvokatene må holde seg til det juridiske i saken, og ikke forsøke seg som psykologer og terapeuter for klientene. Ingen av bistandsadvokatene er spesialister i krisepsykiatri. Vår jobb er å se til at klientene får nok profesjonell oppfølging. Vårt ansvar er også å ivareta de økonomiske rettighetene til klientene og ivareta deres rettigheter i anledning straffesaken, sier han. Lundin er utnevnt som leder i en Pilotsaksgruppe, som ser spesielt på erstatningsaspektet i saken saker er valgt ut til å føres som en slags «presedens-gruppe,» av saker på de 2000 til 4000 kravene som muligens vil fremmes i kjølevann av bomben og massakren. De andre medlemmene i gruppen er Nadia Holm hos Elden, Maria Aas hos Stabell og Inger Johanne Reiestad fra Hamar. Det er mange punkter å se på, og det er spesielt nivået på oppreisning gruppen skal arbeide med, sier Lundin, som har jobbet med erstatningsrett i 15 år. Mine klienter har allerede fremmet krav til Kontoret for voldsoffererstatning. Jeg vet at andre advokater rådgir sine klienter til å vente til straffesaken er over, men det tror jeg er uklokt. Straffesaken henger ikke sammen med kravet på erstatning. Har man blitt skutt på Utøya, er det påført en skade og et tap, uansett hva som skjer med gjerningsmannen. De påføres et løpende tap, så jeg ser ingen grunn til å miste tid ved å vente med å sende inn skademeldingene og sørge for at det løpende tapet blir dekket. Lundin er enig at denne saken vil ha mye å si for hvordan folk vil oppfatte bistandsadvokatrollen i fremtiden. Desto mer ødeleggende for veldig mange er lekkasjene. De skader de enkelte partene, men det kan skade bistandsadvokatstanden som sådan. En 16 Juristkontakt

17 positiv effekt av bistandsadvokatenes rolle i denne saken er at bistandsadvokater har fått en tydelig sentral rolle. Koordineringsgruppen Terrorsaken er på ingen måte den eneste saken på hans bord. Det er klart andre saker også ruller og går samtidig. Jeg har for eksempel hovedforhandling i to andre større sivile saker på samme tidspunkt som hovedforhandlingen i terrorsaken, og de var berammet lenge før. De må gjennomføres, og slik er det med mange saker, forklarer Lundin. Det er flere andre advokater i firmaet som bistår i sakene, Lundin forstår også noe av kritikken av hvordan koordineringsgruppen har fungert. Ordningen med koordinerende bistandsadvokat er det i dag neppe hjemmel for. Det er faktisk litt uklart for meg hvordan de tre koordine- rende advokatene ble utnevnt av retten og hvilke forhold som ble tillagt vekt. De tre gjør stort sett en flott jobb på vegne av oss alle, men jeg forstår de som synes det er problematisk at de har egne klienter i tillegg til vervet. På den måten risikerer man jo at de får særbehandling for sine klienter. I tillegg kommer det at mange av de uttalelsene de koordinerende bistandsadvokatene har kommet med oppfattes å være på vegne av alle bistandsadvokatene, men det er ikke tilfellet. Det kommer ikke tydelig nok frem at de ikke uttaler seg på vegne av alle de fornærmede og deres bistandsadvokater, sier Lundin, Jeg har i alle fall fått mange reaksjoner på mange av utspillene i media, og fått et forklaringsproblem overfor de jeg bistår. Jeg må for eksempel forklare dem at jeg ikke mener at Storberget trengte å ta sin hatt å gå, sier han. Jeg forstår de som synes det er problematisk at de har egne klienter i tillegg til vervet Selv har han ikke vært i stand til å lese alt media skriver om saken, det er kort sagt for mye. Informasjonsflyt er en av denne sakens utfordringer. Det kommer mye informasjon, både fra domstolen, fra politiet, fra andre bistandsadvokater og gjennom media. Saksdokumentene er det mulig å komme gjennom, men det er ikke mulig å følge med på alt i media. Media ligger hele tiden et hestehode foran. Mange journalister arbeider bare med denne saken og de får raskere informasjon enn vi gjør, sier Lundin. JURISTFORUM I TRONDHEIM TEMA: SKATTE- PLANLEGGING ONSDAG 25. APRIL PÅ ROYAL GARDEN KL REGISTRERING OG KAFFE FRA KL Etter foredraget blir det servert tapas og drikke. Foredrag ved Lars Fallan. Professor ved Trondheim Økonomiske Høgskole. Han underviser i skatterett og skatteøkonomi for økonomi- og revisorstudenter. Han er dr.oecon fra Norges Handelshøyskole med en avhandling om skatteplanlegging i næringsvirksomhet. Møteledelse ved Jurist- Nettverk Trondheim & omegn. Påmelding til merket kurs nummer Kurssekretær er Anne H. Wold tlf Deltakeravgift medlem kr 250,- Deltakeravgift ikke medlem kr 350,- Juristkontakt

18 Jurister i fransk valgkamp Norskfødte Eva Joly er kjent som korrupsjonsjeger og forhørsdommer, og stiller til valg for De Grønne i Frankrike, i presidentvalget i slutten av april. Hun utfordrer den sittende Nicolas Sarkozy, som også er jurist av utdanning fra Parisuniversitetet Nanterre, der han har en mastergrad i privatrett utbygd men en fordypning i forretningsjus. Joly er også utdannet i Paris, men er opprinnelig fra Ønsker forvaltningsdomstoler i Norge Jurist og filosof Morten Kinander i tenketanken Civita foreslår at Norge bør få forvaltningsdomstoler. Norsk forvaltning får stadig flere tvangshjemler og sanksjonsmuligheter uten at det utvikles tilsvarende rettssikkerhetsgarantier for dem som blir rammet, skriver han i Advokatbladet. Kinander kritiserer det han kaller et altfor stort omfang av diskresjonært skjønn og økt bruk av forvaltningssanksjoner istedenfor straff og nevner eksempler som beslag, husundersøkelser og opplysningsplikt. Kinander mener vanlige domstoler ikke kan håndtere saker der vedtak overprøves like godt og raskt og rettssikkert som spesialdomstoler vil kunne. Forvaltningsdomstoler vil ha større fagkunnskap på sitt saksområde enn vanlige domstoler, mener Kinander, som skriver at Norge sammen Island og Danmark er de eneste land i Europa som ikke har forvaltningsdomstoler. Oslo. Siden 2009 har hun vært representant for det franske grønne partiet i EUparlamentet. En tredje jurist i den franske presidentkampen er Marine Le Pen, som stiller for det høyreradikale Front National. Hun er datter av partiets stifter, Jean Le Pen, som fikk 16% av stemmene i forrige valg. Hun har bakgrunn som en offentlig forsvarer, og har blant annet gått i retten for mange illegale innvandrere, noe som ofte ble brukt mot henne innad i partiet. Hun sluttet som advokat i 1998 for å jobbe i Front National. Må ned i levestandard Det er ingen vei utenom, vi må akseptere å redusere vår levestandard, sier investor Jan Haudemann-Andersen til E24. Vår del av verden har levd over evne, lenge, sier han. Problemet med gjeld er at den ikke blir borte. Den er der, og det tar lang tid å få jobbet seg ut av denne gjeldssituasjonen. På den annen side har vi de kvantitative lettelsene i form av pengetrykking. Denne pengetrykkingen er et kjempeeksperiment som vi ikke med sikkerhet kan se følgene av. Men samtidig; uten denne pengetrykkingen fra Fed (Den amerikanske sentralbanken) og ECB (Den europeiske sentralbanken) så ville banksystemet ha kollapset. Statene har altså overtatt mye av gjelden og kjørt voldsomme budsjettunderskudd på nivåer vi ikke har sett siden krigen, sier investoren. Solid inntekt for advokatpartnere 3873 kroner. Det er gjennomsnittlig timelønn for en partner ved de store advokatkontorene, ifølge en snittberegning gjort av Dagens Næringsliv. Avisen har regnet ut gjennomsnittlig timelønn for en partnere i de store firmaene basert på regnskapsresultatet og utbetalingene til partnerne. Forutsetningen er 37,5 timers uke og fem ukers ferie. Hvis en går ut fra at arbeidsuken er 60 timer, er timelønn 2421 kroner. De høyeste utbetalingene fikk Wiersholms partnere, der snittutbetalingen per partner var på 8, 8 millioner i fjor. Landets 239 fremste forretningsadvokater får utbetalt til sammen 1,6 milliarder kroner for innsatsen i fjor, skriver DN. Boom i ekstraundervisning i Danmark I Danmark vokser markedet for privatundervisning og leksehjelp for studenter. Vi opplever at unge på universitetene i stigende grad søker private tilbud for å ruste seg bedre til eksamener. De føler seg usikre fordi undervisningen de har fått ikke er god nok eller at de har fått for lite av den, sier Torben Holm, formann for Danske Studerendes Fællesråd, til den danske avisen Politiken. På Copenhagen Business School er det eksempler på klasser der så mange som halvparten av studentene kjøper ekstrakurs, som de betaler opp mot 4000 danske kroner for i året. Danske Studerende Fællesråd mener mange utdanninger lider av underfinansiering. Kringkaster rettssak 170 medier med 730 journalister fra hele verden er akkreditert til rettssaken i Oslo tinghus for 22. juli-saken, ifølge Dagbladet. Rettssaken vil foregå i rettssal 250 med 190 tilhørerplasser som fordeles på presse, fornærmede og etterlatte. Pressen vil hovedsaklig følge det som skjer inne i hovedsalen fra en sal med lyd- og bildeoverføring, sier inforådgiver Markus Iestra i Oslo tingrett. NRK vil rydde tv-flatene på dagtid de første ukene, og ha et live-senter på nettet med tv-aktivitet, sier Stein Bjøntegård, nyhetsredaktør i NRK til Dagbladet. Også TV2 fjerner store deler av programmene på dagtid og oppgir å ha hentet inn kommentatorekspertise innen jus og ideologi. Dagbladet oppretter egen redaksjon for rettssaken. Hvordan rettsapparatet håndterer den store utfordringen er også vesentlig, sier VG-sjef Torry Pedersen 18 Juristkontakt

19 Hjemmekontoret på Marbella En hovedtillitsvalgt i Finansnæringens hovedorganisasjon ble oppsagt etter å ha tolket hjemmekontor-reglene slik at han tok hjemmekontor i Marbella i en uke uten godkjenning fra arbeidsgiver. Imidlertid vant han i Oslo tingrett, som mente at oppsigelse var en overdreven reaksjon Omstridt DNA-screening Etter å ha DNA-testet hundre menn, fikk bergenspolitiet en dobbel-voldtektsmann dømt. Nå vil justisministeren se på den omstridte metoden etter kritikk fra Datatilsynet, skriver Bergens Tidende. En person ble nylig dømt til ni års fengsel i Bergen tingrett, funnet skyldig i to voldtekter i Mannen ble tatt etter at politiet på bakgrunn av trafikkdata kalte inn hundre menn som befant seg i nærheten da den siste voldtekten fant sted. Mannen nektet å la seg DNA-teste, men politiet fikk rettens kjennelse til tvungen DNA- Ny personaldirektør i staten Spår tett skydekke Merethe Foss Liverud er ny personaldirektør i staten. Den nye ekspedisjonssjef i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet skal lede lønnsforhandlingene på statens side av bordet. Liverud ble utnevnt i statsråd i mars og overtar etter juristen Siri Røine, som nå er fagforeninpå forholdet. Det må være unødvendig å nedtegne at en slik ordning ikke omfatter reise til utlandet heter det i dommen. Den ansatte har sluttet i stillingen etter et utenomrettslig forlik, sier Finansforbundets advokat Jan Roald Heiberg til Dagens Næringsliv. prøve. I et brev til justis- og beredskapsdepartementet skriver Datatilsynet-direktør Bjørn Erik Thon følgende: Med bakgrunn i enkeltsaker som har vært fremme i media, frykter Datatilsynet at det etableres en praksis for DNA-screening som i beste fall er uheldig, og i verste fall er i strid med den europeiske menneskerettskonvensjonen. Tilsynet vil derfor be departementet om å vurdere hvorvidt denne metoden har tilfredsstillende hjemmel i dagens regelverk. gen NITOs nye forhandlings- og arbeidslivsdirektør. Den nye personaldirektøren i staten er utdannet cand.mag. med videreutdanning fra Forsvarets høgskole og har blant annet vært personalsjef i Forsvarsdepartementet og i Lånekassen og direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Hun kommer til jobben fra stillingen som senior bedriftsrådgiver hos konsulent- og rekrutteringsselskapet Mercuri Urval, ifølge regjeringens pressemelding. Pc-en har vært senteret for våre digitale til dine data hvor som helst er alfaomega, liv siden 80-tallet, men nå går det lynraskt enten du bruker mobiltelefon, nettbrett, mot slutten, mener analyseselskapet pc eller tv. Folks digitale liv ligger spredd Gartner, ifølge Dagens Næringsliv. Fremtidens på nettbrett, mobil, jobb-pc, bærbar pc og tyngdepunkt ligger i nettskyen. kanskje også på tv-en. Nettskyen kobler Gartner tror at allerede i 2014 kommer alt sammen, sier Roland Rabben, gründer nettbaserte tjenester til å ha gjort den personlige og daglig leder i Jotta, en norsk skytje- pc-en nærmest utdatert. Tilgang neste. 180x33 annonse_layout Side 1 Juristkontakt for bare noen tiår siden... Juristkontakt for 40 år siden Medlemstallet i forbundet er jevnt stigende. Stigningen fra 1330 medlemmer i 1967 til 1903 i 1972 må sies å være meget tilfredsstillende. Vårt mål må være å komme opp i 2500 medlemmer. (Juristforbundet vokser) Juristkontakt for 30 år sien I løpet av de siste tre år, og spesielt siden tidlig i 1980 og president Titos død, har det vært en sterk intensivering av forfølgelse av politiske forbrytelser. (Amnesty om samvittighetsfanger i Jugoslavia) Juristkontakt for 20 år siden Det er også falt dom for at pressen kan referere fra saksforberedelsen i saker som har offentlig interesse. Det kunne man ikke tidligere. Men jeg venter stadig på et gjennombrudd for prinsippet om at pressen bør ha anledning til å referere en sak når den har offentlig interesse. (Høyesterettsadvokat Annæus Schjødt mener ytringsfriheten er for innskrenket) Juristkontakt for 10 år siden Departementene holder på med utredninger og undersøkelser om minoriteter, hvor de rett og slett viser at de ikke har kompetanse,. Jeg ser mye naivitet i det offentlige. Ofte bommer de jo totalt. (Nyutdannet jurist Abid Q. Raja) VI OVERSETTER JURIDISKE DOKUMENTER FOR JUSTISDEPARTEMENTET, OVER 100 ADVOKATKONTORER, RETTSINSTANSER OG POLITIDISTRIKT OVER HELE LANDET. VI TILBYR OGSÅ TOLKETJENESTER TIL OVER 90 SPRÅK. Tlf: , E-post: Translations Juristkontakt

20 Høyutdannede i flertall i staten I fjor ble gruppen ansatte «med høy utdanning» i staten den største. Av Henrik Pryser Libell Dette sier noe om arbeidsoppgavene staten skal utøve på vegne av fellesskapet For første gang ble gruppen heltidsansatte i staten med «høyere akademisk utdanning» en større gruppe enn «øvrige», ifølge tall fra Statens sentrale tjenestemannsregister, som har talt opp utdanningen på de statsansatte siden Av de heltidsansatte er det i dag med høyere utdanning, og uten høyere utdanning. I tillegg kommer gruppen med treårig utdanning, som utgjør Høyere utdanning betyr minst fire års høyere utdanning. Også om man tar med gruppen deltidsutdannede er akademikerne statens største gruppe. At de høyutdannede dermed er den største gruppen er resultatet av en lang trend, der en stadig større del av befolkningen har høyere utdanning og der en stadig større del av statens oppgaver krever høyere utdanning. Det som spennende med disse tallene er også at de viser at staten er den aller største kompetansearbeidsplassen i Norge. Ingen andre steder finner du flere ansatte med høyere utdanning enn her. Dette sier noe om arbeidsoppgavene staten skal utøve på vegne av fellesskapet, og ingen steder er det derfor viktigere å ha riktig kompetanse på rett plass, sier assisterende forhandlingssjef i Akademikerne, Greta Torbergsen til Juristkontakt. Kompetanse og rettssikkerhet Det betyr at lønnsnivå mot privat sektor vil være helt avgjørende. Hvis gapet Lønnsnivå mot privat sektor vil være helt avgjørende. Hvis gapet blir for stort får ikke staten tak i den kompetansen den trenger, sier assisterende forhandlingssjef i Akademikerne, Greta Torbergsen. blir for stort får ikke staten tak i den kompetansen den trenger, eller man har bare råd til å ansette nyutdannede. Dette gjør noe med den samlede kvaliteten på de utførte oppgavene og vil være et rettssikkerhetsproblem for den enkelte. Kan for eksempel borgerne over tid stole på at skatten er utregnet riktig av skatteetaten? Kan vi stole på at NAV fatter riktige avgjørelser? Og hva skjer når Økokrim ikke klarer å matche privatansatte advokater?, spør Torbergsen. Det går for eksempel utover den enkelte borgers tillit til staten når noen går fri etter store økonomiske underslag. Akademikerne har i mange lønnsforhandlinger på rad forsøkt å få mer av lønnsøkningen i staten fordelt lokalt, på de enkelte etater og departementer, i stedet for sentralt. I år som i fjor er det forventet at Akademikerne vil kreve den forventede økte lønnsrammen fordelt lokalt, og som i fjor er det forventet at Unio, LO og YS vil kreve fortsatt sentral fordeling. I 2011 var det et mellomoppgjør. Da ble kun 0,25% av lønnsrammen fordelt lokalt. Likevel sier Torbergsen at potten var en seier i seg selv og et skritt i rett retning, til tross for den beskjedne størrelsen. Det har ikke vært noen selvfølge at det kommer noen lokal pott i mellomoppgjør, og vi fikk det til likevel. I år er forventningene store til at det settes av mye penger lokalt. Behovet er skrikende, og tilbakemeldingene fra virksomhetene er at de ønsker mer penger ut lokalt. Fungerende personaldirektør i staten Per Kristian Knudsen sa nylig på NITOs tariffkonferanse at virksomhetene er entydige i sine tilbakemeldinger på at de ønsker en stor lokal pott og ikke sentrale justeringer, sier hun til Juristkontakt. Dreining fra Unio Hun viser også til at Unio i fjor under oppgjøret sa at det var viktig med lokal pott i hvert oppgjør. Dette er en klar dreining i forhold til hva de tidligere har stått for og også en endring i forhold til det LO Stat og YS stat fortsatt står for. Vi får håpe at Unio aktivt jobber for dette i år. Vi håper jo at dette ikke bare er et blaff, som forsvinner inn i treenigheten med LO Stat og YS stat, sier hun. 20 Juristkontakt

Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker

Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 6 2012 46. ÅRGANG Sorenskriver Geir Engebretsen etter terrorsaken Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker Karriereråd for jurister //

Detaljer

Tett på klientene. kontakt. Bistandsadvokat Trine Rjukan

Tett på klientene. kontakt. Bistandsadvokat Trine Rjukan JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 9 2012 46. ÅRGANG Bistandsadvokat Trine Rjukan Tett på klientene PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland // Fra Kripos til OL Vil stoppe grunnlovsendringer

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 8 2011 45. ÅRGANG Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring Jurister trues på livet Stud. Jur. jubilerer Finanskrisen i Europa Møt 22/7-enheten

Detaljer

kontakt Advokat Jan T. Dege Generalkonsulen Sikkerhetsbransjen vokser // De som soner lengst Gjørv-rapporten // Ny HumAk-rekord

kontakt Advokat Jan T. Dege Generalkonsulen Sikkerhetsbransjen vokser // De som soner lengst Gjørv-rapporten // Ny HumAk-rekord JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 7 2012 46. ÅRGANG Advokat Jan T. Dege Generalkonsulen Sikkerhetsbransjen vokser // De som soner lengst Gjørv-rapporten // Ny HumAk-rekord Aktuelle

Detaljer

Hverken sjelesørger eller talsmann

Hverken sjelesørger eller talsmann JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2011 45. ÅRGANG Schjødt med egen granskingsgruppe Ønsker flere jurister til eiendomsmekling Tar juridisk krafttak i NVE Humoristen som aldri

Detaljer

Doktorgradgenerasjonen

Doktorgradgenerasjonen JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 4 2013 47. ÅRGANG Aldri vært flere Doktorgradgenerasjonen Juristenes ti bud // Styrer med forskrifter Advokatene i KS // Bedrageri i vekst // Kontroll

Detaljer

Forbereder bevisføringen i terrorsaken. Statsadvokatene. kontakt

Forbereder bevisføringen i terrorsaken. Statsadvokatene. kontakt JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2012 46. ÅRGANG Statsadvokatene Forbereder bevisføringen i terrorsaken Studentenes ulike lønnsforventninger // Vil ha bachelorene inn i Juristforbundet

Detaljer

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2013 47. ÅRGANG Jon Wessel-Aas om sosiale medier Når kan man dele et bilde? Forslag om bachelor i jus // Klomsæt kjemper videre Tøff jakt på talenter

Detaljer

Ina Strømstad. s.23-25. SLIK HÅNDTERTE DOMMERNE 22.JULI-SAKEN, s. 8-11. Norge har flest lekdommere i Europa, s. 4

Ina Strømstad. s.23-25. SLIK HÅNDTERTE DOMMERNE 22.JULI-SAKEN, s. 8-11. Norge har flest lekdommere i Europa, s. 4 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 3 2012 Portrettet Ina Strømstad s.23-25 SLIK HÅNDTERTE DOMMERNE 22.JULI-SAKEN, s. 8-11 Norge har flest lekdommere i Europa, s. 4 LEDER EN ORDFØRER I RETTEN er i overkant

Detaljer

JURISTkontakt. Evig universitetsromantiker. Tor Langbach elsker blues og gode debatter. Norges yngste kemner i Orkdal. Jurist samarbeid mot korrupsjon

JURISTkontakt. Evig universitetsromantiker. Tor Langbach elsker blues og gode debatter. Norges yngste kemner i Orkdal. Jurist samarbeid mot korrupsjon Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 2 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Tor Langbach elsker blues og gode debatter Norges yngste kemner i Orkdal Arkeologiske lover stopper gravemaskiner Jurist

Detaljer

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2010 44. ÅRGANG Innocence Network åpen for norsk samarbeid Hvem kan kalle seg «juridisk rådgiver»? Siri S. Frigaard med internasjonalt blikk Curt

Detaljer

Får feildømte frikjent

Får feildømte frikjent JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 4 2012 46. ÅRGANG Keith Findley og Wisconsin Innocence Project Får feildømte frikjent Tingrett består på Tynset // Jobb som jurist under verneplikt

Detaljer

Balanserer butikk og alkoholpolitikk

Balanserer butikk og alkoholpolitikk JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2010 Pris til Carsten Smith Jobber som advokat og tannlege Curt A. Lier nyvalgt leder av Juristforbundet Namsfunksjonen utfordrer rettssikkerheten

Detaljer

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 3 2014 48. ÅRGANG Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Detaljer

Yoga på jobben. Gjør som Fanny Platou Amble. Krever bedre oppfølging etter 22. juli. Klart for riksrett på Island. Advokatrollen foran store endringer

Yoga på jobben. Gjør som Fanny Platou Amble. Krever bedre oppfølging etter 22. juli. Klart for riksrett på Island. Advokatrollen foran store endringer JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 9 2011 45. ÅRGANG Klart for riksrett på Island Krever bedre oppfølging etter 22. juli Advarer mot vanskelig jusspråk Advokatrollen foran store

Detaljer

Bergljot Webster og Arnfinn Bårdsen

Bergljot Webster og Arnfinn Bårdsen Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2009 Portrett: Bergljot Webster og Arnfinn Bårdsen side 21 23 Blogging i rettssalen side 11 14 Tema: TU-undersøkelse s. 5 7 TU virker! Tilsynsutvalget for dommere

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 2 2006 40. ÅRGANG. uristkontakt. De spiller poker og fotball og lager festskrift

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 2 2006 40. ÅRGANG. uristkontakt. De spiller poker og fotball og lager festskrift MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 2 2006 40. ÅRGANG uristkontakt Ungt forskningsmiljø i Bergen De spiller poker og fotball og lager festskrift Hviterussiske jurister: Lærer menneskerettigheter i

Detaljer

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 2 2014 48. ÅRGANG Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde Overvåker barnekonvensjonen // Juristen

Detaljer

JURISTkontakt. Sjef for 2500 vektere. NAV med privat saksbehandling. Kan skjerpe straffene før ny straffelov. Nordmenn bak lås og slå i utlandet

JURISTkontakt. Sjef for 2500 vektere. NAV med privat saksbehandling. Kan skjerpe straffene før ny straffelov. Nordmenn bak lås og slå i utlandet Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 7 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt NAV med privat saksbehandling Nordmenn bak lås og slå i utlandet Kan skjerpe straffene før ny straffelov Advokater utreder

Detaljer

Vi klarer ikke å ivareta samfunnsvernet. Domstoler slås sammen // Hedrer juristhelt Barnebortføringer øker // Ytringsfrihet under press

Vi klarer ikke å ivareta samfunnsvernet. Domstoler slås sammen // Hedrer juristhelt Barnebortføringer øker // Ytringsfrihet under press W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 7 2014 48. ÅRGANG Bekymret statsadvokat om psykotiske drapsmenn Vi klarer ikke å ivareta samfunnsvernet Domstoler slås sammen // Hedrer juristhelt Barnebortføringer

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

JURISTkontakt. Har blitt profesjonell lekmann. Jan Arild Ellingsen etter åtte år i Justiskomiteen. Vi fant Peder Aas les om jakten

JURISTkontakt. Har blitt profesjonell lekmann. Jan Arild Ellingsen etter åtte år i Justiskomiteen. Vi fant Peder Aas les om jakten Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 5 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Vi fant Peder Aas les om jakten Kvinner støtter kvinner i ny mentorordning Juristforbundet og Advokatforeningen skiller

Detaljer

Punger ut etter legetabber

Punger ut etter legetabber JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2010 44. ÅRGANG Juridisk satsning på fornybar energi Gro Hillestad Thune om menneskerettigheter på hjemmebane Oppsummerer etter tilsynet av advokatbransjen

Detaljer

Mobiliserer for asylbarn

Mobiliserer for asylbarn W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2014 48. ÅRGANG Aina Heldal Bøe Mobiliserer for asylbarn Snowden-journalist om varsling // Jurist i fengsel Internadvokatenes rolle // ESA-direktør tilbake i

Detaljer

Styrer landets største arbeidsplass

Styrer landets største arbeidsplass JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 7 2010 44. ÅRGANG Tøffe korrupsjonslover fra USA Sykehusjurister med mange oppgaver Forhandlinger i boks for Rolf Einar Fife Norge vil trenge

Detaljer

Tolket folkerett for norske piloter i Libya

Tolket folkerett for norske piloter i Libya JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2012 46. ÅRGANG Dommer blogger om jobben 22. juli og den nye justisdebatten 100 år med Patentstyret Moldeadvokater med storavtale Per-Thore

Detaljer

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 8 2013 47. ÅRGANG Rettstegner Harald Nygård Jusens portrettør Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte

Detaljer

JURISTkontakt. Nestor i norsk arbeidsrett. Professor Henning Jakhelln. Fakultet i fare. Omfattende justissamarbeid.

JURISTkontakt. Nestor i norsk arbeidsrett. Professor Henning Jakhelln. Fakultet i fare. Omfattende justissamarbeid. Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 9 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Tromsø: Fakultet i fare EU: Omfattende justissamarbeid Sakkyndig i Fritz Moen-saken: En flau følelse Professor Henning

Detaljer

Sykler, svømmer og løper til topps

Sykler, svømmer og løper til topps JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 5 2013 47. ÅRGANG Advokat Line Foss deltar i Norseman Sykler, svømmer og løper til topps Kjemper for embetet // Vanskelig lovspråk // Grunnlovens

Detaljer