Årsberetning Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011. Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening"

Transkript

1 Årsberetning 2011 Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening

2 - 1 - Følgende medlemmer har gått bort i 2011 Bergstad Reidar Født Eriksen Egil Født Gausen Jostein Født Grøtting Annar Født Holmli Magne Olav Født Kjesbu Anders Født Kjesbu Ingvar Født Kvistad Anton Født Lien Oddvar Født Lyngsaunet Odd Født Nyborg Arnt Født Olafsen Ingvar Født Olsen Bjørn Erik Født Olsen Ole Andreas Født Pedersen Per Født Solli Magne Eilert Født Thomassen Trygve E Født Wold Norunn Ørbog Født Lundsaunet Eivind Født Lyng Einar Født

3 - 2 - ÅRSMØTE Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening Verdal Hotell 22. mars 2012 kl Dagsorden: 1. Åpning/konstituering a)valg av dirigent/referent b)godkjenning av forretningsorden 2. Beretning Regnskap «Sosial dumping» Innledning ved Boye Ullmann Rørleggernes forening i Oslo 5. Innkomne forslag 6. Bevilgninger 7. Budsjett Valg

4 Forslag til forretningsorden Ingen har rett til å ta ordet mer enn to ganger i samme sak. Taletiden er tre minutter hver gang, unntatt for eventuelle innledningsforedrag. Dirigenten står fritt til å stille forslag om ytterligere begrensninger i taletiden. Alle har rett til å stille forslag om strek med de inntegnede talere. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang og kun to minutter i hver sak. Hvis møtets referent eller dirigent forlanger det, skal forslag leveres skriftlig. Intet nytt forslag kan tas opp etter at strek er satt. Forslag som ikke har forbindelse med de oppsatte saker på dagsorden, kan ikke behandles. Beretning for 2011 fra avdelingsstyret Styret: Leder : Torgeir Opdal Nestleder : Ståle K Johansen Sekretær : Ola Larsen Studieleder : Ketil Osen Ungdomsleder : Reidar M Berg / Pål Hansen Styremedlem : Wenche Stormo Styremedlem : Roald Hagen Varapersoner: 1.vara : Stian Aksnes 2.vara : Ove Green 3.vara : Erling Anderssen Kontroll/protokollkomité: Medlem : Hans Egil Solsem Medlem : Bjørn Olsen Vara : Arild Stenberg

5 Studieutvalg: Leder : Ketil Osen Medlem : Trond E. Næss Johan Susegg, tiltrer Vara : Paul Åge Borgan Ungdomsutvalg: Leder (ut juli) : Reidar Marin Berg Leder (fra aug) : Pål Hansen Medlem : Kent Dolmset Medlem : Ola Petter Lorås Rep. til LO i Verdal: Representant : Styret i Fellesforbundet avd. 108 Rep. til LO i Levanger: Representant : Rune Enoksen Rep. til LO i Steinkjer: Representant : NN Rep. til LO i Inderøy/Mosvik og Leksvik: Representant : Jim Cato Følstad Rep. til LO i Stjørdal: Representant : Lena Valstad Rep. til AØF's representantskap: Representant : Svein Edvardsen : Bjørn A. Bylund : Olav Evensen : Jan Martin Grøtting : Ola Larsen Vara : Ketil Osen Representasjoner: Seksjonsrådet Jern og Metall: Forbundsstyre 1. Vara: Fellesforbundets representantskap: Årsmøte i avdelingslederforumet: Ola Larsen Ståle K Johansen (fra okt.) Johan Susegg Arbeidsutvalget i avdelingen

6 - 5 - Leder Ett år er gått og jeg vil skrive noen betraktninger som fersk leder av Innherred fagforening avd. 108 fra mars 2011 tom. februar Jeg har forsøkt, etter beste evne, å sette meg inn i drifta og hvilke arbeidsoppgaver som utføres i vår avdeling, og til dette har jeg har ca timer pr. måned til frikjøp fra mitt ordinære arbeid. Jeg har også deltatt som styremedlem i arbeidsutvalget for avdelingslederforumet i Nord- Trøndelag. Møter Avdeling 108 av Fellesforbundet har i årsmøteperioden mars 2011 til mars 2012 avholdt 10 styremøter. Tre medlems og repskapsmøter er avholdt i perioden med forslag og delegater til landsmøtet og forslag til tariffoppgjøret i Det ble oversendt fra avdelinga 17 forslag til landsmøtet. I tillegg har to eksterne innledere deltatt med tema: ny uførepensjon ved Stein Aamdal og Anne Grete Dalen fra karrieresentret. Årsmøtet ble avholdt 17. mars med 33 medlemmer tilstede. Stein Aamdal holdt innledning på ny uføretrygd. Følgende uttalelser ble vedtatt i møtet Respekt for LO- kongressens vedtak Strømforsyningen i Norge Veto mot vikarbyrå direktivet Nei til kutt i uføretrygda Landsmøtet 2012 ble avholdt 7-12 oktober med 6 delegater fra avdelinga i tillegg til at Johan deltok som representantskaps medlem. Stein Aamdal og Svein Edvartsen ble invitert fra avdelinga som gjester ved åpnings seremoni og som observatører på dag 1 og 2.

7 Avdelingslederforum har avhold 6 møter i arbeidsutvalget i tillegg til årsmøtet og nyttårskonferansen som ble avholdt på Steinkjer Fylkesråds leder Ingvild Kjerkol holdt innledning rundt temaet, utdanning, næring og regional utvikling. Gerd Janne Kristoffersen fra Arbeiderpartiet og Ståle Knoff Johansen innledet på temaet Vikarbyrå direktivet

8 Mai 2011 Avdelingen sluttet seg til parolene fra Verkstedklubben Aker Verdal og satte inn annonse i Verdalingen. LIK STRØM/NETTPRIS I NORGE BEVAR UFØRETRYGDEN BOIKOTT ISRAEL BEVAR DAGENS ARBEIDSMILJØLOV OG FORSVAR NORMALARBEIDSDAGEN Hovedtaler var Ingvild Kjerkol, Jostein Trøyte og appell ved Tor Erik Berg. Merkeutdeling Markeringa ble gjennomført på Verdal Hotell 15. september med 67 deltagere inkludert gjester. Programmet bestod i musikk, bespisning, merkeutdeling, utdeling av avdelingens diplomer og gavekort for medlemmer med mer enn 45 års medlemskap. Arve Bakke sto for tale og utdeling av hedersbevisninger sammen med undertegnede. Tidligere på dagen ble det gjennomført bedriftsbesøk på Duun Industrier og Stiklestad hotell med en omvisning på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

9 Representasjon Avdelinga har blant annet vært representert på: Trondheimskonferansen Kurset avdelingsstyret i arbeid på Steinkjer Avdelingsleder forum Stand på Verdals martnan Kurs for landsmøte delegater på Stjørdal i september Landsomfattende konferanse om ulike sider om EU/EØS og fagbevegelsen Studieledersamling på Steinkjer Fanemarkering utenfor Stortinget 5.12 og 21.2 angående krav om Veto til implementering av vikarbyrå direktivet. Fanemarkering i Oslo på forsommeren angående forsvar uføretrygda Tariff konferanse i Kristiansund Valgmøte på Jektvolden 25.8 Ungdomsaktivitet Ny leder for ungdomsutvalget ble innsatt i avdelingsstyret etter sommerferien pga. at valgt representant på siste årsmøte startet på skole i Stavanger. Dette resulterte i aktivitet som møtevirksomhet og forslag og at vi ble representert i kurs og konferanser, samt at delegater til den sentrale ungdomskonferansen 2012 er valgt. Kommune og Fylkestingsvalg 2011 Samarbeid med LO i Verdal angående å oppfordre medlemmene i å bruke stemmeretten. Tre møter ble avhold og vi utarbeidet en felles brosjyre som ble utdelt på stans to lørdager før valget. Politisk streik Forbundsstyret i Fellesforbundet oppfordret forbundets medlemmer til å delta i den politiske streiken mot vikarbyrådirektivet 18. januar. Forbundsstyret vedtok følgende uttalelse "Vårt lov- og avtaleverk har i seg sterke begrensninger i muligheten for midlertidige ansettelser og innleie. Ved å godta EUs vikarbyrådirektiv er forbundsstyret usikker og urolig for hva som kan skje med disse bestemmelsene i framtida. Med bakgrunn i dette oppfordret forbundsstyret Fellesforbundets medlemmer om å delta i den politiske streiken 18. januar mot innlemming av EUs vikarbyrådirektiv i norsk rett.

10 - 9 - Avdelinga oppfordret alle klubbene med å støtte opp om streiken. Klubbene ved Spenncon og Aker Verdal inviterte klubber til felles markeringer på Verdal. I ettertid ser vi at et felles arrangement fra avdelinga skulle vært avholdt for å favne flere klubber og medlemmer. Fokus og prioritet fremover Vi har i flere styremøter diskutert besøk av arbeidsplasser og klubber innenfor våre organisasjons områder både for verving og en mulighet for medlems og klubb «pleie». Det er også ønskelig at flere av styrets medlemmer kan ta del i dette både for å få bedre kjennskap, da kanskje innenfor sitt overenskomst område og i tillegg avlaste og hjelpe våre ansatte på kontoret. Dette vil også være en del av en diskutert samling/kurs for et nytt styre med fokus på handlingsplan for 2012, aktiv involvering av hele avdelingsstyret og fokus på aktiviteter for ungdommene i vår avdeling. Synes det er meget oppløftene med aktivitet, forslag og deltagelse på kurs og konferanser etter at ny ungdomsleder ble inntatt i styret etter sommerferien. Vi skal bli synligere i vårt distrikt for våre medlemmer og eventuelle nye. Verdal 19. mars 2012 Leder Innherred Fagforening avd. 108

11 Referat fra ungdommene 2011 Ungdomsutvalget består nå av 3 stykker, og det som vi har erfart fra 2011 så funket ikke det så godt, for det var alltid en som ikke kunne stille opp. På slutten av 2011 så var det flere som kunne tenke seg i å bli med i utvalget. Vi har et håp om å kunne være minst 5 som er i utvalget. Styret har sakt seg enig i dette. Styret består nå av: -Pål Andre Hansen, Ola Lorås og Kent j Dolmseth Ungdoms styre har besluttet at 2 til kan være med i utvalget ut året og til neste årsmøte Det har vært bytting av ungdoms leder i 2011 på grunn av den tidligere lederen Reidar Marin Berg flyttet og begynte på skole i Stavanger. Pål Andre Hansen overtok denne plassen i slutten av sommeren og står fram til neste årsmøte. Etter Pål overtok ungdoms leder rollen så har det vært: -3 ungdoms utvalgs møter. -ungdoms kurs i Stjørdal der det var 2 stk. fra 108 som deltok. -Ungdoms leder har vært på alle styremøter etter sommeren stk. har vært på ungdoms kurs på Brekstad. -Ungdoms leder har deltatt på LO s Trondheim konferanse.

12 Studiearbeid I året som har gått er det gjennomført en del kursaktivitet. Det har vært deltakelse på en del konferanser etc. i tillegg til kursene. Det ble laget en egen kursbrosjyre for Nord-Trøndelag i samarbeid med de andre avdelingene. Denne viser oversikten over alle planlagte kurs som kjøres i Nord-Trøndelag, i tillegg viser den oversikten på en del sentrale kurs. Vår avdeling fikk ansvaret for gjennomføringen av følgende kurs: Avdelingsstyrene i arbeid, i samarbeid med avd Tillitsvalgte i arbeid med fagligpolitisk tema Tariffkurs, Verkstedoverenskomsten, ble avlyst p.g.a. for lite påmelding. Tariffkurs AMB og VTA, ble avlyst p.g.a. for lite påmelding. Avdelingsstyrene i arbeid Vi gjennomførte Avdelingsstyrene i arbeid i samarbeid med avd Kurset ble kjørt på Tingvold Park hotell på Steinkjer. Stener Lium var veileder under kurset. Dette var et kurs beregnet på styremedlemmene i alle avdelingene i Nord-Trøndelag. Viktig at våre styremedlemmer får en rask innføring i hva det vil si å sitte i styret og hvilke oppgaver/plikter man har. Temaene som ble tatt opp var som følger: Den tillitsvalgte som møteleder - Avdelingens plikter og ansvar Rollen som leder - Rollen som sekretær Rollen som kasserer Tillitsvalgte i arbeid Vi gjennomførte Styret i arbeid med hovedpunktet fagligpolitiske tema. Kurset ble kjørt den september 2011, i samarbeid med studieutvalget i fellesforbundet region Nord-Trøndelag og AOF Midt-Norge. Kurset ble avholdt på Quality Airport Hotell, Stjørdal. 10 deltakere fra verkstedklubbene ved Aker Kværner Verdal. Vikarbyrådirektivet var tema på dag en, Boye Ulmann var veileder. Det ble en grundig gjennomgang av direktivet. Han tok også for seg AML, inn og utleie, faste ansettelser. Rotasjoner var tema for dag to, Roar Abrahamsen var veileder. Vi fikk en grundig gjennomgang av de forskjellige rotasjonsordninger som praktiseres.

13 På dag tre var Kristine Svendsen fra LO inne og informerte rundt rekruttering og ungdomsarbeid i fagbevegelsen. Kåre Gåsvik hadde en bolk med 1. mai, historien som tema. Det var engasjerende tema som var satt opp og innlederne var gode og det ble bra dialog med deltakerne. Kurset var satt opp med god flyt mellom veiledninger og gruppearbeid. Konferanser etc: Medlemmer i styret og klubbtillitsvalgte i avdelingen har i løpet av året deltatt på en god del konferanser og infomøter både lokalt og eksternt. Kursnivå 2011 Tillitsvalgte i arbeid Avdelingsstyret i arbeid Ny i fellesforbundet Landsmøte 2011 Trondheimskonferansen Studielederkonferanse Ungdomskurs Mobbing i arbeidslivet, Moto Sykefraværsarbeidet og IA-avtalen, Moto Tillitsvalgte i arbeid HMS og den tillitsvalgte AML og ferieloven Grunnkurs forhandlinger Grunnkurs, ny som tillitsvalgt Tariffkurs, Havbruk Landsmøtekurs Diverse faglige kurs/konferanser SUM 12 stk 5 stk 28 stk 7 stk 7 stk 3 stk 3 stk 1 stk 1 stk 4 stk 1 stk 4 stk 9 stk 5 stk 1 stk 5 stk 41 stk 137 stk

14 Stipendsatser for For dekning av tapt arbeidsfortjeneste etter AOF`s satser er som følger: Over 18. År: kr pr uke - kr pr. dag. Stipend fra Innherred fagforening avd. 108 er på kr pr dag. Med dette vil jeg avslutte årsmeldingen med og oppfordre nye og gamle medlemmer til og ta kontakt med undertegnede for og se om det er aktuelle kurs igjennom forbundet eller AOF som kan ha interesse. Gjennom LOs Utdanningsfond er det muligheter til å søke om stipend til diverse kurs, noe som en del av våre medlemmer har benyttet seg av det siste året, (kreves minst 3 års sammenhengende medlemskap). Ketil Osen

15 Rapport prioriterte oppgavene 2011 Avd. 108 ORGANISASJONSBYGGING OG REKRUTTERING Tiltak som er fulgt opp i avdelingen: Rekrutteringsmål i 2011 var å verve 200 nye medlemmer i et stramt arbeidsmarked. Vi fikk 213 nye. Oppsøkende virksomhet i våre medlemsbedrifter/ klubber foregår fortløpende. Deltatt på lærlingesamlinger skolebesøk i samarbeid med LOs distriktskontor Fremskaffet kandidater til å være sensorer i 12 fag. Utenlandsk arbeidskraft: Fokuset har her vært lavere på grønn sektor, men fortsatt høyt fokus hos klubbene på VO og FOB. Skolering av tillitsvalgte i forhold til rettigheter og plikter. Kursing i samarbeid med de andre avdelingene i fylke. LO lokalt (medlemskveld LO favør) Levanger. Skolert tillitsvalgte til å fortelle om medlemsfordelene via LO favør særlig de forsikringene som inngår i medlemskapet. Stand på Verdals martnan. Utdeling av rekrutterings materiell LO favør effekter.

16 KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 Tiltak som er fulgt opp i avdelingen: Stand i samarbeid med LO og fagforbundet i Verdal på Minsås plass to helger før valget. Listekandidatene sent på kurs sentralt. Avdelinga har sammen med LO og Fagforbundet utarbeid valgbrosjyre i Verdal. Vi har prøvd å få fram hva som er viktige saker for oss som fagorganiserte, både gjennom materiell og oppslag i media. Skolering av listekandidater i regi av Avdelingslederforumet på Jektvollen fjordhotell. LANDSMØTET 2011 FORBEREDELSER OG GJENNOMFØRING Tiltak som er fulgt opp i avdelingen: Sendt ut informasjon til klubbene om tidsfrister for å komme med forslag, og fremme kandidater til landsmøtet, samt dele ut debatthefte og annen relevant informasjon Avholde div. møter for å stimulere til aktivitet: Presentasjon av debatthefte, arbeidsmøter og medlemsmøter for godkjenning av forslag og valg av delegater. Kursa valgte representanter i samarbeid med de andre avdelingene i fylket (FF Avdelingslederforum N-Trøndelag) og DK Evaluering av Landsmøte i etterkant.

17 Rapport fra kontoret Medlemsoversikten viser en økning av yrkesaktive medlemmer på 74. Det er en nedgang av ikke yrkesaktive medlemmer på 2. Vi har i løpet av året opprettet 1 ny tariffavtale og 8 nye trekkavtaler. Det har vært nok et hektisk arbeidsår og de viktigste oppgavene som vi på kontoret utfører daglig er service overfor våre medlemmer. Vi bistår medlemmene i saker som omhandler medlemskapet, forsikring, yrkesskader, permisjon/permittering, pensjon/trygd, oppsigelser/avskjed og alle mulige slags spørsmål/saker våre medlemmer trenger bistand til. Det er i løpet av året forhandlet frem en ny renteavtale med Sparebank 1. Vi har også innhentet nye tilbud på renholdstjenester og regnskap. Vi har inngått nye avtaler på begge deler, de trer i kraft fra 1. januar Veldig ofte har vi også medlemmer og tillitsvalgte som bare stikker innom for en kopp kaffe og en prat om løst og fast. Dette er noe vi setter stor pris på og håper at dere fortsetter med det også i tiden fremover. Vi som jobber på kontoret vil takke medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere for godt samarbeid i året som har gått. Kontoret er åpent hver dag fra mandag til fredag med følgende åpningstider: Vintertid: Fra 16. september til 14. mai kl Sommertid: Fra 15. mai 15. september kl Hytteutleie 2011: Anita og Johan Gauphaugen utleiedøgn: 51 dager i 2006 to hytter 37 dager i 2007 to hytter 30 dager i 2008 to hytter 35 dager i 2009 to hytter fram til Innstua ble solgt 20 dager i dager i 2011

18 Bedrifts oversikt Navn Postnr. Antall medlemmer Landsdekkende Bedrifter Skanska Norge AS Block Watne A/S Unicon AS avd Mobile Verk Levanger Adecco Norge AS avd. Levanger Autofix Norge AS Bjørås A/S Malermester Bjørås Fargehandel COMMit AS Heia og Skjerve Bygg Innherred Bygg AS Innherred Produkter A/S Kjeldstad Trelast AS Avd Levanger Kjells Kro v/kjell Åge Vinje Leva Fro AS Levanger Avløserlag Levanger Elektroservice A/S Mesterrør A/S Nessø Glass og Håndtverk-Service AS Nord-Trøndelag Vaskeri AS Nyengets Mek Verksted A/S Rinnleiret Tekniske Verksted Ritek AS Røe Trevare Coriform A/S Scandinavian Dental Service AS Toyota Hell Bill AS Avd Levanger Trøndelag Tak Vianor AS Levanger YIT AS Avd Levanger Levanger Hotelldrift AS (Backlund Hotel)

19 Navn Postnr. Antall medlemmer Verdal Aboteket Restaurantdrift AS Aircomfort Trøndelag AS Berg og Olsen AS Bilhuset Visborg AS Blikk1slageren AS Byggmester Kolstad AS Byggmesteran AS Coop Inn-Trøndelag BA avd 520 Coop S-Rør Elas A/S Elseko Verdal AS Enes og Olsen Malerforretning AS Ess Support Services AS Kantine Aker Grande EntrepenørAS Hanssen Mek Verksted A/S Hydraulikk, Bil og Kran Verdal AS Innherredsbakeriet AS InnTre AS Avd Verdal Kvernmo AS Kværner Piping Technology AS Kværner Verdal A/S Lafopa Industrier A/S Langnes og Bakkan Blikkenslagerforr AS Madsen Bil A/S Madsen Service AS Master Solutions AS Master Timrå AS Mester Tak A/S Mesterbygg Innherred AS Midt Norsk Stillas AS Midt-Norsk Betong Verdal A/S Mikael Wik AS MNB Industriservice AS Motor-Trade A/S Mur og Puss A/S Nordseth Glasservice AS Norsk Scania AS Avd Verdal

20 Navn Postnr. Antall medlemmer Prøven Bil Verdal A/S Rune Sagvold avd Verdal Rør-Welding A/S Sandslia Ridesenter Stein Arild Risan AS Snekkeriet Verdal AS Stiklestad Hotell AS Stiklestad Nasjonale Kutursentret Verdal Sveberg Rør A/S Tools Industributikken Verdal AS Trøndelag Traktor AS Trønderrør A/S Turoteknikk Nord AS Tønne Lakkering AS Unicon AS Avd Verdal Veimo & Molde Eftf AS Veksttorget AS Verdal Auto-kro A/S Verdal Brød og Sirkus AS Verdal Byggdrsevice AS Verdal Hotell AS Verdal Kran og Montasje AS Verdal Landbrukstjenester BA Vianor AS Verdal Visborg Auto AS Øra Bygg AS Service Landanlegg AS Avd Verdal Bolkan Last AS Coop Inn - Trøndelag Ba Innherred Fagforening Spenncon AS Avd Produksjon Verdal AS Værdalsbruket Gråsjøn Stein AS Verdal Byggteknik AS

21 Navn Postnr. Antall medlemmer Skogn Bilskadesentret AS Iss Facility Services AS Kantine Norske Skog Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra Handel AS Skogn Pizza Restaurant A/S Åsen Arentz og Munkeby Anleggsgartneri AS Duun Industrier AS Åsen Settefisk Frosta Caesar Salad AS Fossli AS Frosta VVS AS Frostaflor AS Hagerups Bilverksted A/S Vangberg Gartneri AS Inderøy/Mosvik Austad K & R Brødrene Sundli AS Faanes og Gjølga AS Fossum Auto AS Gran & Ekran A/S Mosvik Skogavvirkning AS Røra Mek. Verksted AS T.N. Vangs Mek. Verksted AS Mosjøen Allskog BA

22 Kvinner Menn Hovedmedlemmer Rehabilitering 8 41 Lærlinger 8 83 Elevmedlemmer 7 8 Fritatte Permisjon 3 8 Arbedsledig uten trygd 0 3 Arbeidsledig med trygd 4 35 Militæret 0 5 Permitterte 0 4 Studentmedlemmer 5 8 VTA 4 6 Sykemeldte 3 17 Pensjonerte uten fritak Æresmedlemmer 2 98 Sum medlemmer totalt

23 - 22 -

24 - 23 -

25 - 24 -

26 Innkomne forslag: Utleie leilighet i Åre/Duved Bestilling: Årsmøte 2011 i Innherred Fagforening ønsker å utrede kjøp av leilighet for utleie til medlemmene. Utrednings utvalg: Forslagstiller klubben Skanska AS v/hans Egil Solem og organisasjonsarbeider Johan Susegg er bedt om å foreta kartlegging og lage ei utredning til styret som vil innstille til årsmøte Status Gauphaugen: Utgifter kr ,00 kr ,00 Inntekter i 2010 kr ,00 kr ,00 Det er altså ca. 2o til 25 utleie døgn pr. år i Gauphaugen. Problemstilling: Skal Gauphaugen være med i en helhetsvurdering Regnskapsmessig utgifts post. Forholds vist lavt utleie. Hvor mye skal vi subsidiere? Forutsetninger: Forutsetninger som utvalget har lagt for inndekning er som følger: Utleie: Helg vinter 10 helger kr pr. helg kr Helg sommer 10 helger kr ,- pr. helg kr Påske 2 perioder kr pr. periode kr Vinterferie 2 perioder kr pr. periode kr Enkelt dager kr Ca. 90 døgn Inndekning pr. år: kr

27 Tegefjell: Pris Ca ,00 Tegefjell i Duves er rimeligste alternativ. Her er felleskostnader og strøm som følger: Felleskostnader Ca. kr ,- pr. mnd. Strøm Ca. kr. 600,- pr. mnd. Pr. år kr ,- Leie: Leiekostnader på Ca. kr ,- pr. mnd Åre Bjørnen: Pris Ca. 1,5 til ,00 Copperhill, i Åre-bjørnen er det dyreste av de to alternativene iv har sett på. Øverbygg laft. Her er felleskostnader og strøm som følger: Felleskostnader Ca. kr ,- pr. mnd. Strøm Ca. kr. 600,- pr. mnd. Pr. år kr ,- Leie: Leiekostnader på Ca. kr ,- pr. mnd. Erfaringstall fra Åre-komiteen i Andelslaget Midt Norge (Klubben Aker Verdal) Her er det i perioden 2007 til 2010 variert fra 70 til 133 utleie døgn. For øvrig er trenden for utleie av både hytter og leilighet at antall utleiedøgn går ned. Konklusjon: Driftskostnadene vil sannsynligvis være lavere for en leilighet, enn for hytta i Sandvika. Ut fra erfaringstalla vi sitter med. Tegefjell vil være rimeligere en Åre Bjørnen når det gjelder fellesutgifter i de to prospekta vi har sett på. Leie anser vi som uaktuelt med de leie prisene vi har fått presentert. Vi vil heller anbefale kjøp av leilighet og prøve ett par år, og da selge om det ikke svarer til forventningene. Salg av Gauphaugen som på langt nær dekker inn sine kostnader, bør vær en del av de vurderingene som må tas med i diskusjonen. Den budsjettmessige konsekvensen er at vi i tillegg til driftsutgifter vil få en reduksjon i renteinntektene på ca ved ei investering på

28 Forslag til vedtak på årsmøte i avd Styrets innstilling: Bevilgning på inntil 2 mill. i forbindelse med eventuelt kjøp av leilighet i Åre regionen. Øremerkede midler vil bli satt av for et eventuelt kjøp etter godkjenning av styret og medlemsmøtet i årsmøteperioden Konsekvensene innarbeides i budsjett og godkjennes av styre. Vedtak: Forslag til vedtak på årsmøte i avd Fra: Ungdomsutvalget Ungdomsgruppa består nå av 3 stk. og etter det vi har erfart fra året 2011 så er vi for få, er det er alltids en som ikke klarer og delta på møter, derfor spør vi årsmøte om at vi kan utvide gruppa fra 3 stk. til 5 stk. Styrets innstilling: Vedtektenes 3 endres til: 3 UTVALG Avdelingen skal velge minimum tre utvalg; Ungdomsutvalg Studieutvalg Kontrollkomité Til Ungdomsutvalget velges 5 medlemmer. Til Studieutvalget velges 3 medlemmer. Org.arbeider kan være medlem. Til kontrollkomiteen velges 2 medlemmer med personlig vara. Medlemmene i kontrollkomiteen velges for 2 år, valgperiodene må overlappe hverandre, så ikke hele komiteen byttes ut i samme årsmøteperiode. Vedtak:

29 Forslag til vedtak på årsmøte i avd Fra Styre: Forslag til vedtektsendring i 5: 5 REPRESENTASJON Årsmøte velger representanter til følgende representantskap: LO i Levanger LO i Verdal LO i Inderøy Mosvik og Leksvik LO i Steinkjer og Verran LO i Stjørdal AOF (Arbeidernes økonomiske fellesorganisasjon) Endringskrevet med kursiv Styrets innstilling: Forslaget tiltres Vedtak: Forslag til vedtak på årsmøte i avd Fra Styre Styret foreslår at godtgjørelsen for styrevervene og godtgjørelse for oppmøte på styremøtene dobles, da satsene ikke har blitt endret siden slutten på tallet. Dagens satser er: Ny sats: Leder kr 2000,- pr år Kr. 4000,- Nestleder kr 500,- pr år Kr. 1000,- Sekretær kr 2000,- pr år Kr. 4000,- Studieleder kr 1000,- pr år Kr. 2000,- Ungdomsleder kr 500,- pr år Kr. 1000,- Styremedlemmer kr 500,- pr år Kr. 1000,- Oppmøte på styremøter: Fra kr 200,- pr. møte til kr. 400,-. Styrets innstilling: Forslaget tiltres Vedtak:

30 Forslag til vedtak på årsmøte i avd Fra Styre Avdelingen tegner abonnement på Manifest analyse. Bronse medlemskap kr Styrets innstilling: Forslaget tiltres Vedtak: Forslag til vedtak på årsmøte i avd Søknad om bevilgninger 2012 Styrets innstilling: 2012 Vedtak 1. Pensjonistforeningen Aker Verdal Pensjonistforeningen Trones Bruk 6000 Belastes budsjettposten pensjonistgrupper Norsk Folkehjelp 1. mai aksjon 3000 Belastes budsjettposten bevilgninger 3000

31 Forslag til årsmøteuttalelse fra Fellesforbundet avd. 108 Innherred fagforening EU s vikarbyrådirektiv. Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening representerer 2400 medlemmer som arbeider innenfor verksted-, verftsindustri og bilbransjen, bygg og anlegg samt bygg industrien, grafisk, hav-, land- og skogbruk, hotell og restaurant samt attførings- og VTA bedriftene. Vikarbyrådirektivet sies å handle om likebehandling av midlertidig ansatte og faste ansatte på den enkelte arbeidsplass, dette er bare delvis hva direktivet vil påvirke. En større del av direktivet omhandler hvordan vikar/bemanningsbyråene skal ta en større del av det etablerte arbeidsliv. Noe som i seg selv varsler om et fremtidig arbeidsliv med flere i midlertidig ansettelsesforhold. Vi ser for oss et arbeidsliv der flere får en utrygg hverdag, og der det å etablere et anstendig liv med egen bolig blir vanskeligere. Hvilken bank ønsker å gi lån eller refinansiere lån når låntaker er midlertidig ansatt med en kontrakt på 6 9 eller 12 måneder? Hva vil skje med arbeidsmiljølovens paragrafer som regulerer bruken av midlertidig arbeidskraft? Den 06. januar sier Arbeidspolitisk talskvinne (AP) Anette Trettebergstuen til Dagens Næringsliv "at det ikke er mulig å gi noen garantier for at arbeidsmiljøloven kan opprettholdes. Ingen kan vite det før det eventuelt blir en sak i EU". Den 18. januar gjentar Trettebergstuen samme argumentasjon på NRK Her & nå. Når det ikke kan gis garantier for at deler av Norsk lov kan opprettholdes, kan det heller ikke gis noen garantier for at deler av fremforhandlede tariffavtaler vil bestå uendret. I forhold til vurderingen av direktivet, må disse to forhold veie tyngre enn likebehandlingsprinsippet. Vi ønsker også å gjøre det klart at vi er for likebehandlingsprinsippet, og at det kan innføres uten å vedta Vikarbyrådirektivet. Regjeringen har flertall i Stortinget, og kan gjennomføre en styrking av arbeidsmiljøloven ved å ta inn likebehandlingsprinsippet som en del av denne. Når 50 % av arbeidsstokken er innleid, hvilken makt representerer da tillitsvalgte ved en lokal konflikt. Dette direktivet vil rokke ved styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstager i arbeidsgivers favør. Tillitsvalgtes mulighet til innflytelse vil bli svekket. Vi har i dag det strengeste lovverket som regulerer midlertidig ansettelser. Det er ingen grunn til å tro noe annet en at vikarbyrådirektivet vil svekke dette. Fellesforbundet avd.

32 Innherred Fagforening anser det som viktig at Norge fortsetter å ha de strengeste reglene for bruk av midlertidig arbeidskraft. Eneste måte å sikre dette på er å si nei til vikarbyrådirektivet. Det er den eneste måte å beholde nasjonal kontroll med arbeidsmarkedet. Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening ber derfor regjeringen om å si nei til Vikarbyrådirektivet, og ja til et anstendig arbeidsliv. Forslagsstiller Verkstedklubben Aker Verdal. Styrets innstilling: Forslaget tiltres Vedtak:

33 NOTATER

34 NOTATER

35 Jubilanter 25 Medlemskap 2012 Forbundsnåla i sølv Andersson Johan Borje Larsen Dag Ståle Axelsson Rune Lein Rolf Anders Bergstad Kjell Håkon Lerfald Erik Bye Ragnhild Myhr Svein Roar Eide Robert B Myrvold Jan Erik Einarsen Liv M Olsen Roy Finstad Robert Pedersen Marit Forberg Liv Reitan Oddleif Granum Alfred Renaa Bjørn Tore Haga Trond Vidar Rønning Steinar Heggås Bård Ove Stavlund Stig Hojem Olav Steinkjer Roar Indahl Inge Joar Stubmo Trond Joar Kjeldseth Irene Alvhilde Svartås Jens Olav Korsnes Knut Børge Toresen Else Mari Medlemskap 2012 LO nåla i emalje Bengtsson Jon A Kvernmo Tormod Berg Bjørn Gunnar Lillesand Lars Berntsen Antonie Mathisen Bjørn Mauritz Bjørnmelen Magnar Melgård Vidar Bruheim Nils Jacob Nonseth Terje Jostein Bøkestad Dagfinn K Nordberg Arne Dypen Bjarne Nubdal Peder P Fossum Per Jostein Nymoen Inge Frøseth Dagfinn Nøstvold Knut Garberg Gunnar Olav Olsen Ivar Guin Even Borge Røkke Torbjørn Hagen Fredrik Skansen Jostein Hansen Sigbjørn Skogvoll Johannes Haugan Tore Sperstad Steinar Helden Jon Ronald Stavran Hans Hynne Bjørn Olav Støa Oddny Hårberg Oddbjørn Sørensen Arild Jentoft Tor Ottar Sørli Knut Johnsen John Åge Valseth Bjørn Julnes Oddleif Georg Vang Bjarne Jørgensen Ketil Vollan Gunnar Kilen Toralv Wechsung Gunder Kvernmo Erling

36 Medlemskap 2012 Æresmedlem diplom Bjørsmo Magner Holmsve Johan Sivert Bylund Brit Hynne Roar Green Svein Amund Julnes Odd Håkon Haugen Reinholt Lein Arne Haugnes Arnfinn Rye Jarle Hojem Steinar Rømo Magnar Holmli Jostein Sørstø Oddvar Avdelingens Æres diplom Blekken Ola J Høyem Alvhild Prestmo Magne 50 Års medlemskap 2012 Eriksen Arvid Landsem Birger M Vinje Harald H 55 Års medlemskap 2012 Lyngsaunet Norodd Olsen Jarle 60 Års medlemskap 2012 Myhre Asbjørn Wold Sverre Eggen Rolf Kristiansen Hans 65 Års medlemskap 2012 Indahl Johan Vollan Kolbjørn Årstadvold Bjørn 70 Års medlemskap 2012

Avd. 576. www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE. Avd. 576. 15. Mars 2012

Avd. 576. www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE. Avd. 576. 15. Mars 2012 Avd. 576 www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE Avd. 576 2011 15. Mars 2012 Dagsorden Åpning Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering o valg av møteleder/dirigent o valg av sekretær o protokollsignaturer

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2013

Protokoll. Årsmøte 2013 Protokoll Årsmøte 2013 Fellesforbundet Avd. 461 Nordenfjelske Papirarbeiderforening Kantina på Fiborgtangen torsdag 7.mars 2013 Sakliste 1. Åpning 2. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Godkjenning

Detaljer

Fellesforbundet - Avdeling 25 Stavanger og Omegn

Fellesforbundet - Avdeling 25 Stavanger og Omegn Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout 1 11.03.15 13.55 Side 1 Fellesforbundet - Avdeling 25 Stavanger og Omegn Beretninger og Regnskaper for 2014 Innkomne forslag Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 FAGFORENINGS STYRET fra 20.02.14 20.03.2014 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

Ordinært årsmøte 2012 Rica Bakklandet 12.3.2012 klokka 1900

Ordinært årsmøte 2012 Rica Bakklandet 12.3.2012 klokka 1900 Fellesforbundet avd.250 ønsker velkommen til Ordinært årsmøte 2012 Rica Bakklandet 12.3.2012 klokka 1900 Til dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 2011 3. Regnskap 2011 4. Budsjett 2012 5. Innkomne

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014 FAGFORENINGS STYRET fra 25.02.2013 19.03.2013 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer:

Detaljer

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Billedtekst billedtekst billedtekst Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i

Detaljer

Ordinært årsmøte 2013 Radisson Blu Royal GardenHotell 19.3.2013 klokka 1900

Ordinært årsmøte 2013 Radisson Blu Royal GardenHotell 19.3.2013 klokka 1900 Fellesforbundet avd.250 ønsker velkommen til Ordinært årsmøte 2013 Radisson Blu Royal GardenHotell 19.3.2013 klokka 1900 Til dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 2012 3. Regnskap 2012 4. Budsjett 2013

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2014 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no MEDLEMMER SOM HAR GÅTT BORT I ÅR 2014 Peder Halleland John Svein Jåthun Roald Michaelsen Oskar Torger

Detaljer

Økende jag på byggeplassene

Økende jag på byggeplassene Økende jag på byggeplassene Det er gutta med penga som bestemmer Selv om Moss fortsatt er en industriby har industridøden slått til også her. Flere fabrikkområder er nedlagt og bebygges med boliger. På

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2008 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 2008 Forsidebilde: Rosenberg høsten 2006. Hævene Brim på siten i kjent Bergesen

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2012 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no Medlemmer som har gått bort i år 2012 Bergslid Karsten Braadland Ordin R. Espeland Svein

Detaljer

Faglig politisk beretning

Faglig politisk beretning Faglig politisk beretning 2013 Foto: Terje Hansteen Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 10 Rundskriv 14 Arbeidsmanden

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 24. januar 2013 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummeret: Demonstrasjon mot Tjenestedirektivet Årsmøte i klubbene Solidaritet i 25 år

Samleskinnen. I dette nummeret: Demonstrasjon mot Tjenestedirektivet Årsmøte i klubbene Solidaritet i 25 år Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2006 Årgang 11 I dette nummeret: Demonstrasjon mot Tjenestedirektivet Årsmøte i klubbene Solidaritet i 25 år Demonstrasjon i Strasbourg.

Detaljer

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor Årsberetning 2012 Oslo/Akershus Handel og Kontor Oslo/Akershus HK i protest mot at Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til EU midt i en økonomisk krise hvor arbeidere i Europa betaler prisen gjennom

Detaljer

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor Årsberetning 2012 Oslo/Akershus Handel og Kontor Oslo/Akershus HK i protest mot at Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til EU midt i en økonomisk krise hvor arbeidere i Europa betaler prisen gjennom

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 FOR FELLESFORBUNDET SALTEN FAGFORENING

ÅRSBERETNING 2011 FOR FELLESFORBUNDET SALTEN FAGFORENING ÅRSBERETNING 2011 FOR FELLESFORBUNDET SALTEN FAGFORENING REPRESENTANTSKAPETS SAMMENSETNING: Jan Willumsen Terje Olsen Arne Linchausen Øyvind Falch Roger Storteig Benjamin Abelvik Espen Nordeng Øyvind Fredheim

Detaljer

Fellesforbundet. Årsberetning 2014. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Fellesforbundet. Årsberetning 2014. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2014 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2014 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Beretning for Ogf 2014 Styret i avdelingen Terje

Detaljer