Årsberetning Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011. Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening"

Transkript

1 Årsberetning 2011 Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening

2 - 1 - Følgende medlemmer har gått bort i 2011 Bergstad Reidar Født Eriksen Egil Født Gausen Jostein Født Grøtting Annar Født Holmli Magne Olav Født Kjesbu Anders Født Kjesbu Ingvar Født Kvistad Anton Født Lien Oddvar Født Lyngsaunet Odd Født Nyborg Arnt Født Olafsen Ingvar Født Olsen Bjørn Erik Født Olsen Ole Andreas Født Pedersen Per Født Solli Magne Eilert Født Thomassen Trygve E Født Wold Norunn Ørbog Født Lundsaunet Eivind Født Lyng Einar Født

3 - 2 - ÅRSMØTE Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening Verdal Hotell 22. mars 2012 kl Dagsorden: 1. Åpning/konstituering a)valg av dirigent/referent b)godkjenning av forretningsorden 2. Beretning Regnskap «Sosial dumping» Innledning ved Boye Ullmann Rørleggernes forening i Oslo 5. Innkomne forslag 6. Bevilgninger 7. Budsjett Valg

4 Forslag til forretningsorden Ingen har rett til å ta ordet mer enn to ganger i samme sak. Taletiden er tre minutter hver gang, unntatt for eventuelle innledningsforedrag. Dirigenten står fritt til å stille forslag om ytterligere begrensninger i taletiden. Alle har rett til å stille forslag om strek med de inntegnede talere. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang og kun to minutter i hver sak. Hvis møtets referent eller dirigent forlanger det, skal forslag leveres skriftlig. Intet nytt forslag kan tas opp etter at strek er satt. Forslag som ikke har forbindelse med de oppsatte saker på dagsorden, kan ikke behandles. Beretning for 2011 fra avdelingsstyret Styret: Leder : Torgeir Opdal Nestleder : Ståle K Johansen Sekretær : Ola Larsen Studieleder : Ketil Osen Ungdomsleder : Reidar M Berg / Pål Hansen Styremedlem : Wenche Stormo Styremedlem : Roald Hagen Varapersoner: 1.vara : Stian Aksnes 2.vara : Ove Green 3.vara : Erling Anderssen Kontroll/protokollkomité: Medlem : Hans Egil Solsem Medlem : Bjørn Olsen Vara : Arild Stenberg

5 Studieutvalg: Leder : Ketil Osen Medlem : Trond E. Næss Johan Susegg, tiltrer Vara : Paul Åge Borgan Ungdomsutvalg: Leder (ut juli) : Reidar Marin Berg Leder (fra aug) : Pål Hansen Medlem : Kent Dolmset Medlem : Ola Petter Lorås Rep. til LO i Verdal: Representant : Styret i Fellesforbundet avd. 108 Rep. til LO i Levanger: Representant : Rune Enoksen Rep. til LO i Steinkjer: Representant : NN Rep. til LO i Inderøy/Mosvik og Leksvik: Representant : Jim Cato Følstad Rep. til LO i Stjørdal: Representant : Lena Valstad Rep. til AØF's representantskap: Representant : Svein Edvardsen : Bjørn A. Bylund : Olav Evensen : Jan Martin Grøtting : Ola Larsen Vara : Ketil Osen Representasjoner: Seksjonsrådet Jern og Metall: Forbundsstyre 1. Vara: Fellesforbundets representantskap: Årsmøte i avdelingslederforumet: Ola Larsen Ståle K Johansen (fra okt.) Johan Susegg Arbeidsutvalget i avdelingen

6 - 5 - Leder Ett år er gått og jeg vil skrive noen betraktninger som fersk leder av Innherred fagforening avd. 108 fra mars 2011 tom. februar Jeg har forsøkt, etter beste evne, å sette meg inn i drifta og hvilke arbeidsoppgaver som utføres i vår avdeling, og til dette har jeg har ca timer pr. måned til frikjøp fra mitt ordinære arbeid. Jeg har også deltatt som styremedlem i arbeidsutvalget for avdelingslederforumet i Nord- Trøndelag. Møter Avdeling 108 av Fellesforbundet har i årsmøteperioden mars 2011 til mars 2012 avholdt 10 styremøter. Tre medlems og repskapsmøter er avholdt i perioden med forslag og delegater til landsmøtet og forslag til tariffoppgjøret i Det ble oversendt fra avdelinga 17 forslag til landsmøtet. I tillegg har to eksterne innledere deltatt med tema: ny uførepensjon ved Stein Aamdal og Anne Grete Dalen fra karrieresentret. Årsmøtet ble avholdt 17. mars med 33 medlemmer tilstede. Stein Aamdal holdt innledning på ny uføretrygd. Følgende uttalelser ble vedtatt i møtet Respekt for LO- kongressens vedtak Strømforsyningen i Norge Veto mot vikarbyrå direktivet Nei til kutt i uføretrygda Landsmøtet 2012 ble avholdt 7-12 oktober med 6 delegater fra avdelinga i tillegg til at Johan deltok som representantskaps medlem. Stein Aamdal og Svein Edvartsen ble invitert fra avdelinga som gjester ved åpnings seremoni og som observatører på dag 1 og 2.

7 Avdelingslederforum har avhold 6 møter i arbeidsutvalget i tillegg til årsmøtet og nyttårskonferansen som ble avholdt på Steinkjer Fylkesråds leder Ingvild Kjerkol holdt innledning rundt temaet, utdanning, næring og regional utvikling. Gerd Janne Kristoffersen fra Arbeiderpartiet og Ståle Knoff Johansen innledet på temaet Vikarbyrå direktivet

8 Mai 2011 Avdelingen sluttet seg til parolene fra Verkstedklubben Aker Verdal og satte inn annonse i Verdalingen. LIK STRØM/NETTPRIS I NORGE BEVAR UFØRETRYGDEN BOIKOTT ISRAEL BEVAR DAGENS ARBEIDSMILJØLOV OG FORSVAR NORMALARBEIDSDAGEN Hovedtaler var Ingvild Kjerkol, Jostein Trøyte og appell ved Tor Erik Berg. Merkeutdeling Markeringa ble gjennomført på Verdal Hotell 15. september med 67 deltagere inkludert gjester. Programmet bestod i musikk, bespisning, merkeutdeling, utdeling av avdelingens diplomer og gavekort for medlemmer med mer enn 45 års medlemskap. Arve Bakke sto for tale og utdeling av hedersbevisninger sammen med undertegnede. Tidligere på dagen ble det gjennomført bedriftsbesøk på Duun Industrier og Stiklestad hotell med en omvisning på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

9 Representasjon Avdelinga har blant annet vært representert på: Trondheimskonferansen Kurset avdelingsstyret i arbeid på Steinkjer Avdelingsleder forum Stand på Verdals martnan Kurs for landsmøte delegater på Stjørdal i september Landsomfattende konferanse om ulike sider om EU/EØS og fagbevegelsen Studieledersamling på Steinkjer Fanemarkering utenfor Stortinget 5.12 og 21.2 angående krav om Veto til implementering av vikarbyrå direktivet. Fanemarkering i Oslo på forsommeren angående forsvar uføretrygda Tariff konferanse i Kristiansund Valgmøte på Jektvolden 25.8 Ungdomsaktivitet Ny leder for ungdomsutvalget ble innsatt i avdelingsstyret etter sommerferien pga. at valgt representant på siste årsmøte startet på skole i Stavanger. Dette resulterte i aktivitet som møtevirksomhet og forslag og at vi ble representert i kurs og konferanser, samt at delegater til den sentrale ungdomskonferansen 2012 er valgt. Kommune og Fylkestingsvalg 2011 Samarbeid med LO i Verdal angående å oppfordre medlemmene i å bruke stemmeretten. Tre møter ble avhold og vi utarbeidet en felles brosjyre som ble utdelt på stans to lørdager før valget. Politisk streik Forbundsstyret i Fellesforbundet oppfordret forbundets medlemmer til å delta i den politiske streiken mot vikarbyrådirektivet 18. januar. Forbundsstyret vedtok følgende uttalelse "Vårt lov- og avtaleverk har i seg sterke begrensninger i muligheten for midlertidige ansettelser og innleie. Ved å godta EUs vikarbyrådirektiv er forbundsstyret usikker og urolig for hva som kan skje med disse bestemmelsene i framtida. Med bakgrunn i dette oppfordret forbundsstyret Fellesforbundets medlemmer om å delta i den politiske streiken 18. januar mot innlemming av EUs vikarbyrådirektiv i norsk rett.

10 - 9 - Avdelinga oppfordret alle klubbene med å støtte opp om streiken. Klubbene ved Spenncon og Aker Verdal inviterte klubber til felles markeringer på Verdal. I ettertid ser vi at et felles arrangement fra avdelinga skulle vært avholdt for å favne flere klubber og medlemmer. Fokus og prioritet fremover Vi har i flere styremøter diskutert besøk av arbeidsplasser og klubber innenfor våre organisasjons områder både for verving og en mulighet for medlems og klubb «pleie». Det er også ønskelig at flere av styrets medlemmer kan ta del i dette både for å få bedre kjennskap, da kanskje innenfor sitt overenskomst område og i tillegg avlaste og hjelpe våre ansatte på kontoret. Dette vil også være en del av en diskutert samling/kurs for et nytt styre med fokus på handlingsplan for 2012, aktiv involvering av hele avdelingsstyret og fokus på aktiviteter for ungdommene i vår avdeling. Synes det er meget oppløftene med aktivitet, forslag og deltagelse på kurs og konferanser etter at ny ungdomsleder ble inntatt i styret etter sommerferien. Vi skal bli synligere i vårt distrikt for våre medlemmer og eventuelle nye. Verdal 19. mars 2012 Leder Innherred Fagforening avd. 108

11 Referat fra ungdommene 2011 Ungdomsutvalget består nå av 3 stykker, og det som vi har erfart fra 2011 så funket ikke det så godt, for det var alltid en som ikke kunne stille opp. På slutten av 2011 så var det flere som kunne tenke seg i å bli med i utvalget. Vi har et håp om å kunne være minst 5 som er i utvalget. Styret har sakt seg enig i dette. Styret består nå av: -Pål Andre Hansen, Ola Lorås og Kent j Dolmseth Ungdoms styre har besluttet at 2 til kan være med i utvalget ut året og til neste årsmøte Det har vært bytting av ungdoms leder i 2011 på grunn av den tidligere lederen Reidar Marin Berg flyttet og begynte på skole i Stavanger. Pål Andre Hansen overtok denne plassen i slutten av sommeren og står fram til neste årsmøte. Etter Pål overtok ungdoms leder rollen så har det vært: -3 ungdoms utvalgs møter. -ungdoms kurs i Stjørdal der det var 2 stk. fra 108 som deltok. -Ungdoms leder har vært på alle styremøter etter sommeren stk. har vært på ungdoms kurs på Brekstad. -Ungdoms leder har deltatt på LO s Trondheim konferanse.

12 Studiearbeid I året som har gått er det gjennomført en del kursaktivitet. Det har vært deltakelse på en del konferanser etc. i tillegg til kursene. Det ble laget en egen kursbrosjyre for Nord-Trøndelag i samarbeid med de andre avdelingene. Denne viser oversikten over alle planlagte kurs som kjøres i Nord-Trøndelag, i tillegg viser den oversikten på en del sentrale kurs. Vår avdeling fikk ansvaret for gjennomføringen av følgende kurs: Avdelingsstyrene i arbeid, i samarbeid med avd Tillitsvalgte i arbeid med fagligpolitisk tema Tariffkurs, Verkstedoverenskomsten, ble avlyst p.g.a. for lite påmelding. Tariffkurs AMB og VTA, ble avlyst p.g.a. for lite påmelding. Avdelingsstyrene i arbeid Vi gjennomførte Avdelingsstyrene i arbeid i samarbeid med avd Kurset ble kjørt på Tingvold Park hotell på Steinkjer. Stener Lium var veileder under kurset. Dette var et kurs beregnet på styremedlemmene i alle avdelingene i Nord-Trøndelag. Viktig at våre styremedlemmer får en rask innføring i hva det vil si å sitte i styret og hvilke oppgaver/plikter man har. Temaene som ble tatt opp var som følger: Den tillitsvalgte som møteleder - Avdelingens plikter og ansvar Rollen som leder - Rollen som sekretær Rollen som kasserer Tillitsvalgte i arbeid Vi gjennomførte Styret i arbeid med hovedpunktet fagligpolitiske tema. Kurset ble kjørt den september 2011, i samarbeid med studieutvalget i fellesforbundet region Nord-Trøndelag og AOF Midt-Norge. Kurset ble avholdt på Quality Airport Hotell, Stjørdal. 10 deltakere fra verkstedklubbene ved Aker Kværner Verdal. Vikarbyrådirektivet var tema på dag en, Boye Ulmann var veileder. Det ble en grundig gjennomgang av direktivet. Han tok også for seg AML, inn og utleie, faste ansettelser. Rotasjoner var tema for dag to, Roar Abrahamsen var veileder. Vi fikk en grundig gjennomgang av de forskjellige rotasjonsordninger som praktiseres.

13 På dag tre var Kristine Svendsen fra LO inne og informerte rundt rekruttering og ungdomsarbeid i fagbevegelsen. Kåre Gåsvik hadde en bolk med 1. mai, historien som tema. Det var engasjerende tema som var satt opp og innlederne var gode og det ble bra dialog med deltakerne. Kurset var satt opp med god flyt mellom veiledninger og gruppearbeid. Konferanser etc: Medlemmer i styret og klubbtillitsvalgte i avdelingen har i løpet av året deltatt på en god del konferanser og infomøter både lokalt og eksternt. Kursnivå 2011 Tillitsvalgte i arbeid Avdelingsstyret i arbeid Ny i fellesforbundet Landsmøte 2011 Trondheimskonferansen Studielederkonferanse Ungdomskurs Mobbing i arbeidslivet, Moto Sykefraværsarbeidet og IA-avtalen, Moto Tillitsvalgte i arbeid HMS og den tillitsvalgte AML og ferieloven Grunnkurs forhandlinger Grunnkurs, ny som tillitsvalgt Tariffkurs, Havbruk Landsmøtekurs Diverse faglige kurs/konferanser SUM 12 stk 5 stk 28 stk 7 stk 7 stk 3 stk 3 stk 1 stk 1 stk 4 stk 1 stk 4 stk 9 stk 5 stk 1 stk 5 stk 41 stk 137 stk

14 Stipendsatser for For dekning av tapt arbeidsfortjeneste etter AOF`s satser er som følger: Over 18. År: kr pr uke - kr pr. dag. Stipend fra Innherred fagforening avd. 108 er på kr pr dag. Med dette vil jeg avslutte årsmeldingen med og oppfordre nye og gamle medlemmer til og ta kontakt med undertegnede for og se om det er aktuelle kurs igjennom forbundet eller AOF som kan ha interesse. Gjennom LOs Utdanningsfond er det muligheter til å søke om stipend til diverse kurs, noe som en del av våre medlemmer har benyttet seg av det siste året, (kreves minst 3 års sammenhengende medlemskap). Ketil Osen

15 Rapport prioriterte oppgavene 2011 Avd. 108 ORGANISASJONSBYGGING OG REKRUTTERING Tiltak som er fulgt opp i avdelingen: Rekrutteringsmål i 2011 var å verve 200 nye medlemmer i et stramt arbeidsmarked. Vi fikk 213 nye. Oppsøkende virksomhet i våre medlemsbedrifter/ klubber foregår fortløpende. Deltatt på lærlingesamlinger skolebesøk i samarbeid med LOs distriktskontor Fremskaffet kandidater til å være sensorer i 12 fag. Utenlandsk arbeidskraft: Fokuset har her vært lavere på grønn sektor, men fortsatt høyt fokus hos klubbene på VO og FOB. Skolering av tillitsvalgte i forhold til rettigheter og plikter. Kursing i samarbeid med de andre avdelingene i fylke. LO lokalt (medlemskveld LO favør) Levanger. Skolert tillitsvalgte til å fortelle om medlemsfordelene via LO favør særlig de forsikringene som inngår i medlemskapet. Stand på Verdals martnan. Utdeling av rekrutterings materiell LO favør effekter.

16 KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 Tiltak som er fulgt opp i avdelingen: Stand i samarbeid med LO og fagforbundet i Verdal på Minsås plass to helger før valget. Listekandidatene sent på kurs sentralt. Avdelinga har sammen med LO og Fagforbundet utarbeid valgbrosjyre i Verdal. Vi har prøvd å få fram hva som er viktige saker for oss som fagorganiserte, både gjennom materiell og oppslag i media. Skolering av listekandidater i regi av Avdelingslederforumet på Jektvollen fjordhotell. LANDSMØTET 2011 FORBEREDELSER OG GJENNOMFØRING Tiltak som er fulgt opp i avdelingen: Sendt ut informasjon til klubbene om tidsfrister for å komme med forslag, og fremme kandidater til landsmøtet, samt dele ut debatthefte og annen relevant informasjon Avholde div. møter for å stimulere til aktivitet: Presentasjon av debatthefte, arbeidsmøter og medlemsmøter for godkjenning av forslag og valg av delegater. Kursa valgte representanter i samarbeid med de andre avdelingene i fylket (FF Avdelingslederforum N-Trøndelag) og DK Evaluering av Landsmøte i etterkant.

17 Rapport fra kontoret Medlemsoversikten viser en økning av yrkesaktive medlemmer på 74. Det er en nedgang av ikke yrkesaktive medlemmer på 2. Vi har i løpet av året opprettet 1 ny tariffavtale og 8 nye trekkavtaler. Det har vært nok et hektisk arbeidsår og de viktigste oppgavene som vi på kontoret utfører daglig er service overfor våre medlemmer. Vi bistår medlemmene i saker som omhandler medlemskapet, forsikring, yrkesskader, permisjon/permittering, pensjon/trygd, oppsigelser/avskjed og alle mulige slags spørsmål/saker våre medlemmer trenger bistand til. Det er i løpet av året forhandlet frem en ny renteavtale med Sparebank 1. Vi har også innhentet nye tilbud på renholdstjenester og regnskap. Vi har inngått nye avtaler på begge deler, de trer i kraft fra 1. januar Veldig ofte har vi også medlemmer og tillitsvalgte som bare stikker innom for en kopp kaffe og en prat om løst og fast. Dette er noe vi setter stor pris på og håper at dere fortsetter med det også i tiden fremover. Vi som jobber på kontoret vil takke medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere for godt samarbeid i året som har gått. Kontoret er åpent hver dag fra mandag til fredag med følgende åpningstider: Vintertid: Fra 16. september til 14. mai kl Sommertid: Fra 15. mai 15. september kl Hytteutleie 2011: Anita og Johan Gauphaugen utleiedøgn: 51 dager i 2006 to hytter 37 dager i 2007 to hytter 30 dager i 2008 to hytter 35 dager i 2009 to hytter fram til Innstua ble solgt 20 dager i dager i 2011

18 Bedrifts oversikt Navn Postnr. Antall medlemmer Landsdekkende Bedrifter Skanska Norge AS Block Watne A/S Unicon AS avd Mobile Verk Levanger Adecco Norge AS avd. Levanger Autofix Norge AS Bjørås A/S Malermester Bjørås Fargehandel COMMit AS Heia og Skjerve Bygg Innherred Bygg AS Innherred Produkter A/S Kjeldstad Trelast AS Avd Levanger Kjells Kro v/kjell Åge Vinje Leva Fro AS Levanger Avløserlag Levanger Elektroservice A/S Mesterrør A/S Nessø Glass og Håndtverk-Service AS Nord-Trøndelag Vaskeri AS Nyengets Mek Verksted A/S Rinnleiret Tekniske Verksted Ritek AS Røe Trevare Coriform A/S Scandinavian Dental Service AS Toyota Hell Bill AS Avd Levanger Trøndelag Tak Vianor AS Levanger YIT AS Avd Levanger Levanger Hotelldrift AS (Backlund Hotel)

19 Navn Postnr. Antall medlemmer Verdal Aboteket Restaurantdrift AS Aircomfort Trøndelag AS Berg og Olsen AS Bilhuset Visborg AS Blikk1slageren AS Byggmester Kolstad AS Byggmesteran AS Coop Inn-Trøndelag BA avd 520 Coop S-Rør Elas A/S Elseko Verdal AS Enes og Olsen Malerforretning AS Ess Support Services AS Kantine Aker Grande EntrepenørAS Hanssen Mek Verksted A/S Hydraulikk, Bil og Kran Verdal AS Innherredsbakeriet AS InnTre AS Avd Verdal Kvernmo AS Kværner Piping Technology AS Kværner Verdal A/S Lafopa Industrier A/S Langnes og Bakkan Blikkenslagerforr AS Madsen Bil A/S Madsen Service AS Master Solutions AS Master Timrå AS Mester Tak A/S Mesterbygg Innherred AS Midt Norsk Stillas AS Midt-Norsk Betong Verdal A/S Mikael Wik AS MNB Industriservice AS Motor-Trade A/S Mur og Puss A/S Nordseth Glasservice AS Norsk Scania AS Avd Verdal

20 Navn Postnr. Antall medlemmer Prøven Bil Verdal A/S Rune Sagvold avd Verdal Rør-Welding A/S Sandslia Ridesenter Stein Arild Risan AS Snekkeriet Verdal AS Stiklestad Hotell AS Stiklestad Nasjonale Kutursentret Verdal Sveberg Rør A/S Tools Industributikken Verdal AS Trøndelag Traktor AS Trønderrør A/S Turoteknikk Nord AS Tønne Lakkering AS Unicon AS Avd Verdal Veimo & Molde Eftf AS Veksttorget AS Verdal Auto-kro A/S Verdal Brød og Sirkus AS Verdal Byggdrsevice AS Verdal Hotell AS Verdal Kran og Montasje AS Verdal Landbrukstjenester BA Vianor AS Verdal Visborg Auto AS Øra Bygg AS Service Landanlegg AS Avd Verdal Bolkan Last AS Coop Inn - Trøndelag Ba Innherred Fagforening Spenncon AS Avd Produksjon Verdal AS Værdalsbruket Gråsjøn Stein AS Verdal Byggteknik AS

21 Navn Postnr. Antall medlemmer Skogn Bilskadesentret AS Iss Facility Services AS Kantine Norske Skog Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra Handel AS Skogn Pizza Restaurant A/S Åsen Arentz og Munkeby Anleggsgartneri AS Duun Industrier AS Åsen Settefisk Frosta Caesar Salad AS Fossli AS Frosta VVS AS Frostaflor AS Hagerups Bilverksted A/S Vangberg Gartneri AS Inderøy/Mosvik Austad K & R Brødrene Sundli AS Faanes og Gjølga AS Fossum Auto AS Gran & Ekran A/S Mosvik Skogavvirkning AS Røra Mek. Verksted AS T.N. Vangs Mek. Verksted AS Mosjøen Allskog BA

22 Kvinner Menn Hovedmedlemmer Rehabilitering 8 41 Lærlinger 8 83 Elevmedlemmer 7 8 Fritatte Permisjon 3 8 Arbedsledig uten trygd 0 3 Arbeidsledig med trygd 4 35 Militæret 0 5 Permitterte 0 4 Studentmedlemmer 5 8 VTA 4 6 Sykemeldte 3 17 Pensjonerte uten fritak Æresmedlemmer 2 98 Sum medlemmer totalt

23 - 22 -

24 - 23 -

25 - 24 -

26 Innkomne forslag: Utleie leilighet i Åre/Duved Bestilling: Årsmøte 2011 i Innherred Fagforening ønsker å utrede kjøp av leilighet for utleie til medlemmene. Utrednings utvalg: Forslagstiller klubben Skanska AS v/hans Egil Solem og organisasjonsarbeider Johan Susegg er bedt om å foreta kartlegging og lage ei utredning til styret som vil innstille til årsmøte Status Gauphaugen: Utgifter kr ,00 kr ,00 Inntekter i 2010 kr ,00 kr ,00 Det er altså ca. 2o til 25 utleie døgn pr. år i Gauphaugen. Problemstilling: Skal Gauphaugen være med i en helhetsvurdering Regnskapsmessig utgifts post. Forholds vist lavt utleie. Hvor mye skal vi subsidiere? Forutsetninger: Forutsetninger som utvalget har lagt for inndekning er som følger: Utleie: Helg vinter 10 helger kr pr. helg kr Helg sommer 10 helger kr ,- pr. helg kr Påske 2 perioder kr pr. periode kr Vinterferie 2 perioder kr pr. periode kr Enkelt dager kr Ca. 90 døgn Inndekning pr. år: kr

27 Tegefjell: Pris Ca ,00 Tegefjell i Duves er rimeligste alternativ. Her er felleskostnader og strøm som følger: Felleskostnader Ca. kr ,- pr. mnd. Strøm Ca. kr. 600,- pr. mnd. Pr. år kr ,- Leie: Leiekostnader på Ca. kr ,- pr. mnd Åre Bjørnen: Pris Ca. 1,5 til ,00 Copperhill, i Åre-bjørnen er det dyreste av de to alternativene iv har sett på. Øverbygg laft. Her er felleskostnader og strøm som følger: Felleskostnader Ca. kr ,- pr. mnd. Strøm Ca. kr. 600,- pr. mnd. Pr. år kr ,- Leie: Leiekostnader på Ca. kr ,- pr. mnd. Erfaringstall fra Åre-komiteen i Andelslaget Midt Norge (Klubben Aker Verdal) Her er det i perioden 2007 til 2010 variert fra 70 til 133 utleie døgn. For øvrig er trenden for utleie av både hytter og leilighet at antall utleiedøgn går ned. Konklusjon: Driftskostnadene vil sannsynligvis være lavere for en leilighet, enn for hytta i Sandvika. Ut fra erfaringstalla vi sitter med. Tegefjell vil være rimeligere en Åre Bjørnen når det gjelder fellesutgifter i de to prospekta vi har sett på. Leie anser vi som uaktuelt med de leie prisene vi har fått presentert. Vi vil heller anbefale kjøp av leilighet og prøve ett par år, og da selge om det ikke svarer til forventningene. Salg av Gauphaugen som på langt nær dekker inn sine kostnader, bør vær en del av de vurderingene som må tas med i diskusjonen. Den budsjettmessige konsekvensen er at vi i tillegg til driftsutgifter vil få en reduksjon i renteinntektene på ca ved ei investering på

28 Forslag til vedtak på årsmøte i avd Styrets innstilling: Bevilgning på inntil 2 mill. i forbindelse med eventuelt kjøp av leilighet i Åre regionen. Øremerkede midler vil bli satt av for et eventuelt kjøp etter godkjenning av styret og medlemsmøtet i årsmøteperioden Konsekvensene innarbeides i budsjett og godkjennes av styre. Vedtak: Forslag til vedtak på årsmøte i avd Fra: Ungdomsutvalget Ungdomsgruppa består nå av 3 stk. og etter det vi har erfart fra året 2011 så er vi for få, er det er alltids en som ikke klarer og delta på møter, derfor spør vi årsmøte om at vi kan utvide gruppa fra 3 stk. til 5 stk. Styrets innstilling: Vedtektenes 3 endres til: 3 UTVALG Avdelingen skal velge minimum tre utvalg; Ungdomsutvalg Studieutvalg Kontrollkomité Til Ungdomsutvalget velges 5 medlemmer. Til Studieutvalget velges 3 medlemmer. Org.arbeider kan være medlem. Til kontrollkomiteen velges 2 medlemmer med personlig vara. Medlemmene i kontrollkomiteen velges for 2 år, valgperiodene må overlappe hverandre, så ikke hele komiteen byttes ut i samme årsmøteperiode. Vedtak:

29 Forslag til vedtak på årsmøte i avd Fra Styre: Forslag til vedtektsendring i 5: 5 REPRESENTASJON Årsmøte velger representanter til følgende representantskap: LO i Levanger LO i Verdal LO i Inderøy Mosvik og Leksvik LO i Steinkjer og Verran LO i Stjørdal AOF (Arbeidernes økonomiske fellesorganisasjon) Endringskrevet med kursiv Styrets innstilling: Forslaget tiltres Vedtak: Forslag til vedtak på årsmøte i avd Fra Styre Styret foreslår at godtgjørelsen for styrevervene og godtgjørelse for oppmøte på styremøtene dobles, da satsene ikke har blitt endret siden slutten på tallet. Dagens satser er: Ny sats: Leder kr 2000,- pr år Kr. 4000,- Nestleder kr 500,- pr år Kr. 1000,- Sekretær kr 2000,- pr år Kr. 4000,- Studieleder kr 1000,- pr år Kr. 2000,- Ungdomsleder kr 500,- pr år Kr. 1000,- Styremedlemmer kr 500,- pr år Kr. 1000,- Oppmøte på styremøter: Fra kr 200,- pr. møte til kr. 400,-. Styrets innstilling: Forslaget tiltres Vedtak:

30 Forslag til vedtak på årsmøte i avd Fra Styre Avdelingen tegner abonnement på Manifest analyse. Bronse medlemskap kr Styrets innstilling: Forslaget tiltres Vedtak: Forslag til vedtak på årsmøte i avd Søknad om bevilgninger 2012 Styrets innstilling: 2012 Vedtak 1. Pensjonistforeningen Aker Verdal Pensjonistforeningen Trones Bruk 6000 Belastes budsjettposten pensjonistgrupper Norsk Folkehjelp 1. mai aksjon 3000 Belastes budsjettposten bevilgninger 3000

31 Forslag til årsmøteuttalelse fra Fellesforbundet avd. 108 Innherred fagforening EU s vikarbyrådirektiv. Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening representerer 2400 medlemmer som arbeider innenfor verksted-, verftsindustri og bilbransjen, bygg og anlegg samt bygg industrien, grafisk, hav-, land- og skogbruk, hotell og restaurant samt attførings- og VTA bedriftene. Vikarbyrådirektivet sies å handle om likebehandling av midlertidig ansatte og faste ansatte på den enkelte arbeidsplass, dette er bare delvis hva direktivet vil påvirke. En større del av direktivet omhandler hvordan vikar/bemanningsbyråene skal ta en større del av det etablerte arbeidsliv. Noe som i seg selv varsler om et fremtidig arbeidsliv med flere i midlertidig ansettelsesforhold. Vi ser for oss et arbeidsliv der flere får en utrygg hverdag, og der det å etablere et anstendig liv med egen bolig blir vanskeligere. Hvilken bank ønsker å gi lån eller refinansiere lån når låntaker er midlertidig ansatt med en kontrakt på 6 9 eller 12 måneder? Hva vil skje med arbeidsmiljølovens paragrafer som regulerer bruken av midlertidig arbeidskraft? Den 06. januar sier Arbeidspolitisk talskvinne (AP) Anette Trettebergstuen til Dagens Næringsliv "at det ikke er mulig å gi noen garantier for at arbeidsmiljøloven kan opprettholdes. Ingen kan vite det før det eventuelt blir en sak i EU". Den 18. januar gjentar Trettebergstuen samme argumentasjon på NRK Her & nå. Når det ikke kan gis garantier for at deler av Norsk lov kan opprettholdes, kan det heller ikke gis noen garantier for at deler av fremforhandlede tariffavtaler vil bestå uendret. I forhold til vurderingen av direktivet, må disse to forhold veie tyngre enn likebehandlingsprinsippet. Vi ønsker også å gjøre det klart at vi er for likebehandlingsprinsippet, og at det kan innføres uten å vedta Vikarbyrådirektivet. Regjeringen har flertall i Stortinget, og kan gjennomføre en styrking av arbeidsmiljøloven ved å ta inn likebehandlingsprinsippet som en del av denne. Når 50 % av arbeidsstokken er innleid, hvilken makt representerer da tillitsvalgte ved en lokal konflikt. Dette direktivet vil rokke ved styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstager i arbeidsgivers favør. Tillitsvalgtes mulighet til innflytelse vil bli svekket. Vi har i dag det strengeste lovverket som regulerer midlertidig ansettelser. Det er ingen grunn til å tro noe annet en at vikarbyrådirektivet vil svekke dette. Fellesforbundet avd.

32 Innherred Fagforening anser det som viktig at Norge fortsetter å ha de strengeste reglene for bruk av midlertidig arbeidskraft. Eneste måte å sikre dette på er å si nei til vikarbyrådirektivet. Det er den eneste måte å beholde nasjonal kontroll med arbeidsmarkedet. Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening ber derfor regjeringen om å si nei til Vikarbyrådirektivet, og ja til et anstendig arbeidsliv. Forslagsstiller Verkstedklubben Aker Verdal. Styrets innstilling: Forslaget tiltres Vedtak:

33 NOTATER

34 NOTATER

35 Jubilanter 25 Medlemskap 2012 Forbundsnåla i sølv Andersson Johan Borje Larsen Dag Ståle Axelsson Rune Lein Rolf Anders Bergstad Kjell Håkon Lerfald Erik Bye Ragnhild Myhr Svein Roar Eide Robert B Myrvold Jan Erik Einarsen Liv M Olsen Roy Finstad Robert Pedersen Marit Forberg Liv Reitan Oddleif Granum Alfred Renaa Bjørn Tore Haga Trond Vidar Rønning Steinar Heggås Bård Ove Stavlund Stig Hojem Olav Steinkjer Roar Indahl Inge Joar Stubmo Trond Joar Kjeldseth Irene Alvhilde Svartås Jens Olav Korsnes Knut Børge Toresen Else Mari Medlemskap 2012 LO nåla i emalje Bengtsson Jon A Kvernmo Tormod Berg Bjørn Gunnar Lillesand Lars Berntsen Antonie Mathisen Bjørn Mauritz Bjørnmelen Magnar Melgård Vidar Bruheim Nils Jacob Nonseth Terje Jostein Bøkestad Dagfinn K Nordberg Arne Dypen Bjarne Nubdal Peder P Fossum Per Jostein Nymoen Inge Frøseth Dagfinn Nøstvold Knut Garberg Gunnar Olav Olsen Ivar Guin Even Borge Røkke Torbjørn Hagen Fredrik Skansen Jostein Hansen Sigbjørn Skogvoll Johannes Haugan Tore Sperstad Steinar Helden Jon Ronald Stavran Hans Hynne Bjørn Olav Støa Oddny Hårberg Oddbjørn Sørensen Arild Jentoft Tor Ottar Sørli Knut Johnsen John Åge Valseth Bjørn Julnes Oddleif Georg Vang Bjarne Jørgensen Ketil Vollan Gunnar Kilen Toralv Wechsung Gunder Kvernmo Erling

36 Medlemskap 2012 Æresmedlem diplom Bjørsmo Magner Holmsve Johan Sivert Bylund Brit Hynne Roar Green Svein Amund Julnes Odd Håkon Haugen Reinholt Lein Arne Haugnes Arnfinn Rye Jarle Hojem Steinar Rømo Magnar Holmli Jostein Sørstø Oddvar Avdelingens Æres diplom Blekken Ola J Høyem Alvhild Prestmo Magne 50 Års medlemskap 2012 Eriksen Arvid Landsem Birger M Vinje Harald H 55 Års medlemskap 2012 Lyngsaunet Norodd Olsen Jarle 60 Års medlemskap 2012 Myhre Asbjørn Wold Sverre Eggen Rolf Kristiansen Hans 65 Års medlemskap 2012 Indahl Johan Vollan Kolbjørn Årstadvold Bjørn 70 Års medlemskap 2012

AVDELING 108 LEVANGER AVD ÅRSBERETNING A V D 108L E V A N G E R @ F L T. NO

AVDELING 108 LEVANGER AVD ÅRSBERETNING A V D 108L E V A N G E R @ F L T. NO AVDELING 108 LEVANGER AVD ÅRSBERETNING 2010 2010 A V D 108L E V A N G E R @ F L T. NO 1. Innledning: Avdeling 108 Levanger er tilsluttet Forbundet for Ledelse og Teknikk som er et fagforbund som har hovedformål

Detaljer

AVDELING 108 LEVANGER

AVDELING 108 LEVANGER 1. INNLEDNING: Avdelingen er tilsluttet Forbundet for Ledelse og Teknikk som er et fagforbund som har som hovedformål å ivareta interessene til ledere, ingeniører, teknikere og andre tekniske funksjonærer.

Detaljer

AVDELING 108 LEVANGER

AVDELING 108 LEVANGER 1. INNLEDNING: Avdelingen er tilsluttet Forbundet for Ledelse og Teknikk som er et fagforbund som har som hovedformål å ivareta interessene til ledere, ingeniører, teknikere og andre tekniske funksjonærer.

Detaljer

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Ny Rica Hell, Stjørdal 16. 17. februar 16. januar Avdeling 28 som tillitsvalgt, Hovedavtalen og tariffavtaler

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

AVDELING 108 LEVANGER AVD ÅRSBERETNING AVD108LEVANGER@FLT.NO

AVDELING 108 LEVANGER AVD ÅRSBERETNING AVD108LEVANGER@FLT.NO AVDELING 108 LEVANGER AVD ÅRSBERETNING 2009 2009 AVD108LEVANGER@FLT.NO 1. Innledning: Avdeling 108 Levanger er tilsluttet Forbundet for Ledelse og Teknikk som er et fagforbund som har hovedformål å ivareta

Detaljer

KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Rica Stiklestad, 11. - 12. februar 21. januar Avdeling 28 Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Ferieloven.

Detaljer

KURSKATALOG 2008 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2008 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2008 NORD - TRØNDELAG FELLESFORBUNDETS VEILEDERE: Geir Ottesen, Johan Susegg, Kåre Heggdal. GK 1 - GRUNNKURS Ny i Fellesforbundet, ny som tillitsvalgt, vedtektene Hovedavtalen - Overenskomstene.

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

KURSKATALOG 2018 ADK MIDT-Norge

KURSKATALOG 2018 ADK MIDT-Norge KURSKATALOG ADK MIDT-Norge 1 Praktisk informasjon for deg som søker på kurs: Kurspris Alle kurs i regi av Fellesforbundet er gratis for medlemmene. Tapt arbeidsfortjeneste For dem som ikke får dekket lønn

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Pl. Navn Skytterlag Kl. Ka. Serier Totalt Premie 1. Arnfinn Tangstad Mosvik 5 N 50 48 50 97 100 345 0,- Gylt medalje 2. Charlotte Kristiansen Egge 5 K 50 47 50 97 97 341 0,-

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017

Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017 Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017 U33årsmøte ble gjennomført 24.februar 2017 i Stavanger, badehusgaten 37. Oppstart kl. 10:00. Delegater: Bjarne Kleivane (OWS Verksted Mongstad) Alexander Nødland

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011

NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011 NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011 Resultat 25 sk. Rekrutt 1 Torfinn U Leangen Aasen 49 49 49 100 247 9* 2 Knut Morten Anzjøn Namdalseid og Lyngen 48 49 48 98 243 4* 3 Emma Lovise Halseth Levanger og Frol

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Carina Okkenhaug Vang, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 21. august 2013 på Fylkets Hus

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 21. august 2013 på Fylkets Hus Til stede: Forfall: Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Per Sund, Liv Ingunn Rønning, Britt Austad, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Ann-Mari Skomsvold Espen S. Johnsen Protokoll

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Ingeniørvesenets Arbeiderforening

Ingeniørvesenets Arbeiderforening Aktivitetsplan for 2011 Ingeniørvesenets Arbeiderforening 100 år 1.november 2011 Februar 2011 8. februar Styremøte. 15. februar Planleggingsdag Tid: Kl: 15.30 21.00 28. februar Styremøte. Møterom Valøya

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Info nr.: 2/2015 6.mars 2015. FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 2/2015 6.mars 2015. FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 2/2015 6.mars 2015 FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Sosiale medier Følg oss på Snapchat og Instagram: fagforeninga

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 13.12.2010 kl. 09:00-15:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Turid

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FELLESFORBUNDET AVD.461. Kantina Fiborgtangen torsdag. 13 mars 2014 kl 1800 SAKLISTE

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FELLESFORBUNDET AVD.461. Kantina Fiborgtangen torsdag. 13 mars 2014 kl 1800 SAKLISTE Sak 1 Åpning SAKLISTE Leder Svein Erik Veie åpnet møte, og ønsket alle velkommen. Disse ble spesielt nevnt: - Årets jubilanter, - Forbundssekretær Kine Asper - Distriktssekretær i Fellesforbundet i Nord-

Detaljer

PROTOKOLL. Børge Tingstad, Wenche Sagøy, Lorents Gåsvær, Stig Sæther og Birgit Samstad Flaten SAKLISTE

PROTOKOLL. Børge Tingstad, Wenche Sagøy, Lorents Gåsvær, Stig Sæther og Birgit Samstad Flaten SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Levanger Brannstasjon Møtedato: 07.06.2017 Tid: 12:30-15:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Børge Tingstad, Wenche Sagøy, Lorents Gåsvær, Stig Sæther og

Detaljer

AVDELINGSHÅNDBOK. Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening

AVDELINGSHÅNDBOK. Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening AVDELINGSHÅNDBOK Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening 22. OKTOBER 2016 Innhold 1 OM AVDELINGEN 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontingent 2 2 ORGANISASJONSOMRÅDE 2 3 AVDELINGENS ORGANER 3 3.1

Detaljer

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Karusell 2017 InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Willy Sverkmo Nam.Lyn 20 20 20 20 20 60 S Johnny Gipling Nam.Lyn 18 19 37 Ole Grumdal Leksvik 19 19 Bernt Brovold Trondhjems 19

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. Stokkmyra skytebane 10.-11. mai 2013 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Magne Nordtug Forr 47 49 50 146 144,- 2. Håvard Husby Aasen 46 49 48 143 0,- 3. Rune Tronstad Aasen 45 44 47 136 0,- Pengepremier 15-skudd

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 12. desember 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 12. desember 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Britt Austad, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Liv Ingunn Rønning, Ann-Mari Skomsvold Tonje Karin Kollerud Protokoll

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as DATO: 2. april 2009. KL: 16:30 MØTESTED: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Møteleder: Referent: Vedlegg: Torgeir Salberg Jon-Ivar Holmslet Deltagerliste

Detaljer

Mesterskap Kvinner 1 Charlotte F. Kristiansen Egge (5) 23/10

Mesterskap Kvinner 1 Charlotte F. Kristiansen Egge (5) 23/10 Mesterskap kl. 3-5 1 Arnfinn Tangstad Mosvik (5) 38/05 e.o 2 Eivind Vågø Namdalseid og Lyngen (3) 38/05 e.o 3 Magne Råde Forr (3) 38/03 4 Tore Brandtzæg Mære (4) 37/04 5 Jørund Oskar Ertsås Mære (4) 37/03

Detaljer

Åpent 15m stevne Inderøy des Premieliste Mesterskap Klasse Torstein Hansen Ørlendingen * 2 Anton Jenssen Mosvik 49

Åpent 15m stevne Inderøy des Premieliste Mesterskap Klasse Torstein Hansen Ørlendingen * 2 Anton Jenssen Mosvik 49 Åpent 15m stevne Inderøy 5.-6. des. 2014 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Torstein Hansen Ørlendingen 50 49 50 98 247 9* 2 Anton Jenssen Mosvik 49 48 49 99 245 8* 2 Thomas Bakøy Sunde Rissa 49 49 50

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Til stede: Forfall: Alise Strøm Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Eli Rishaug, Henrik

Detaljer

Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017.

Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017. ALT LANDSMØTE 2017 Til DELEGATENE, KONTROLLKOMITE, VALGKOMITE Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017. På vegne av Forbundsstyret sender jeg ut den fastsatte

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy

Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog, Anne Haugan, Liv Ingunn

Detaljer

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes LO Midt-Troms Saksliste til årsmøtet i 2017 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning

Detaljer

Lyngen sklag *

Lyngen sklag * Klasse 1 15 Skudd 1 Magne Nordtug Forr 46 49 48 143 4* Kr 101 2 Amund Hatlinghus Skogn 46 48 48 142 2* Kr 67 3 Jan Inge Røliaunet Øvre Ogndal 48 47 45 140 0* 4 Ellen Løvli Skogn 41 48 47 136 3* Klasse

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Dato: Torsdag 28. januar 2010 67 fremmøtte Leder Marion Haave ønsker velkommen. 1 min stillhet for frafalne medlemmer, 20 personer i løpet av det siste

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00.

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. Halvårsmøte INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. MØTET ER ÅPENT FOR ALLE MEDLEMMER MEN KUN VALGTE REPRESENTANTER HAR STEMMERETT For Distrikt

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Premieliste Mesterskap V55 1 Helge Elvebakk Levanger og Frol *

Premieliste Mesterskap V55 1 Helge Elvebakk Levanger og Frol * Olavstevnet 2012 21.-22. juni Arr.: Verdal bygdeskytterlag (Skytterlagene: Stiklestad og Vuku, Inndal, Helgådal og Verdal søndre) Til sammen var det 89 deltakere på stevnet. Premieliste Mesterskap Klasse

Detaljer

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Forslag til rammeprogram for Nei til EUs landsmøte 2014

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim FAGFORBUNDET TRONDHEIM Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim Dato: 29.01.13 Klokken: 18.00 Sted: Nova kurs og konferansesenter, 4 etg. Dagsorden: Årsberetninger. Regnskap. Innkomne

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2011 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2011. Denne brosjyren kan henges

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 10. januar 2012, kl. 16.00-20.45 Sted: Tilstede: Edvin Helland, Inger Mathisen, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Kari Engen, Frøydis

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Hegra IL. Hegra stadion kl

Referat fra Årsmøte i Hegra IL. Hegra stadion kl Referat fra Årsmøte i Hegra IL Hegra stadion 28.02.17 kl. 19.00 Tilstede: Rolf Einar Pedersen, Frank Ole Johansen, Kristin Verket, Monika Wennberg Lian, Gerda Vik, Janne Iren Sørmo, Monica Leinslie-Walsøe,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden... 3 2.1. Forretningsorden...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Adrian Berg Aasen 37 40 34 57 168 0,- Gave 1. Herman Brenne Aasen 30 30 38 68 166 0,- Gave 1. Martin Haabeth Aasen 40 32 41 83 196 0,- Gave 1. Marie Lehn Verdal Søndre

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 ÅRSMØTET 2015 Styrets forslag til beslutninger, forslag til budsjett 2015, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling Folkets

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

KURS 2015. Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema. ADK Midt- Norge

KURS 2015. Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema. ADK Midt- Norge Sist oppdatert utkast KURS 2015 Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema ADK Midt- Norge Fylke/område Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Felleskurs Sentrale kurs MOTO Toppskolering * Søknadsskjema

Detaljer

Info nr.: 4/2015 28. april 2015. APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 4/2015 28. april 2015. APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 4/2015 28. april 2015 APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt 1023

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Åpent stevne Arrangør : Inderøy skytterlag

Åpent stevne Arrangør : Inderøy skytterlag Åpent stevne 02.02 04.02.2017 Arrangør : Inderøy skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Ane R. Melting Mosvik 50 44 50 100 244 11* 2 Espen By Dyrendahl Rissa 49 48 50 97 244 5* 2 Kristin Dyrendahl

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

Dagsorden. Godkjenning av godtgjørelser og kontingent

Dagsorden. Godkjenning av godtgjørelser og kontingent Landsmøte 2008 Dagsorden Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Sak 8. Sak 9. Åpning av Leder Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Valg av ordstyrer og referent Presentasjon av deltagerne

Detaljer

Ekstraordinært a rsmøte IL Bever n 24. Oktober 2017

Ekstraordinært a rsmøte IL Bever n 24. Oktober 2017 Ekstraordinært a rsmøte IL Bever n 24. Oktober 2017 Sted: Beverlokalet (nede i gamle barnehagen) Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden...

Detaljer

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen Innendørs NM 8. mars 2015 Pulje 1 Kl 09.00 Bane1a John Birger Gylland Olderdalen 1 Sen Bane1a Jonn Kirkvoll Olderdalen 1 Vet 2 Bane1a Magnar Helgemo Olderdalen 1 Sen Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: ÅSEN STED: NORSKE SKOG, AUDITORIET DATO: 22.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 FELLES MED FROL OG SKOGN SKOGEIERLAG Andelseier /årsmøte er arena

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet i Orkanger Arbeidersamfunn iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg

Detaljer

Årsmøte Fredag 9. mai 2014 Kl Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte Fredag 9. mai 2014 Kl Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2014 Fredag 9. mai 2014 Kl.16.15 18.30 Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker ordet i debatten

Detaljer

MØTEINNKALLING. seksjonsleder Børge Tingstad, tlf: eller e-post: SAKLISTE

MØTEINNKALLING. seksjonsleder Børge Tingstad, tlf: eller e-post: SAKLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: 50 SST TRØNDELAG Møtested: Stiklestad Hotell : 07.06.2017 Tid: 13:30-16:00 Til stede: Forfall meldes til: Børge Tingstad, Birgit Samstad Flaten, Per Arne Hansen, Lorents Gåsvær,

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 20. april 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 20. april 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 20. april 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Eli Rishaug, Jorunn Oddny

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 Tid: Onsdag 28. januar 2015. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Finn Jarle Sørli Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen

Detaljer

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen:

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen: Dato: 01.04.14 kl. 16.00 20.00. Sted: Nova Kurs og konferansesenter, 4 etg. Tilstede: Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir

Detaljer

Protokoll styremøte torsdag 20. oktober 2016 kl 1600 på Levanger videregående skole

Protokoll styremøte torsdag 20. oktober 2016 kl 1600 på Levanger videregående skole Protokoll styremøte torsdag 20. oktober 2016 kl 1600 på Levanger videregående skole Til stede: Forfall: Alise Strøm Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall

Detaljer