ERITECH SYSTEM Lynvern produkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ERITECH SYSTEM 3000. Lynvern produkter"

Transkript

1 ERITECH SYSTEM 3000 Lynvern produkter

2 Central Plaza, Hong Kong, P.R. Kina Centrepoint Tower, Sydney, Australia Skytower, Aukland, New Zealand Lyn kan være svært ødeleggende. I tillegg til livsfare for mennesker, forårsaker lynnedslag store ødeleggelser på bygninger og viktig utstyr som data og teleinstallasjoner, osv. Dette kan utgjøre store kostnader ved avbrudd i den daglige drift. Generelt er det høyeste punktet på en bygning det mest utsatte punkt for direkte lynnedslag. Lynavledere eller lynoppfangersystemer er nødvendige for å fange opp lynnedslaget og trygt lede lynenergien ned i jorden for å minimalisere risiko for skader. ERICO har utviklet ERITECH SYSTEM 3000, et avansert lynvernsystem. Det innovative systemet har blitt brukt i over i nstallasjoner rundt i verden. Skytower i Auckland på New Zealand er et eksempel på hvordan systemet kan tilpasses mange forskjellige bygningstyper. Den 21. juli 1999 slo lynet ned i ERITECH SYSTEM 3000 ERITECH DYNASPHERE så mange som 16 ganger mot Skytower under et kraftig tordenvær. Videofilmer av denne spektakulære hendelsen viser hvordan ERITECH DYNASPHERE fanger opp lynnedslaget. Samtidig som lynutladningen slår ned mot tårnet, kan man se hvordan ERITECH DYNASPHERE sender opp en ionisert strøm, som møter, og fanger opp lynstrømmen på vei ned. ERITECH SYSTEM 3000 har beskyttet The Bank of China i Hong Kong for mer enn 100 direkte nedslag siden Mt. Tangkuban Perahu Communications Tower på VestJava i Indonesia installerte ERITECH SYSTEM 3000 og har opplevd 56 lynnedslag i løpet av en periode på 3 år uten skader eller driftsavbrudd. ERITECH SYSTEM 3000, installert på Centerpoint Tower i Sydney, har registrert mer enn 40 nedslag siden november 1995 og Central Plaza, i Hong Kong, har vært beskyttet mot mer enn 20 lynnedslag siden systemet ble installert. LYNNEDSLAGET igjen og igjen og igjen... ERITECH SYSTEM 3000 ERITECH DYNASPHERE Lynoppfangere ERICO er opptatt av å levere det beste lynvern system for enhver installasjon, enten det dreier seg om bruk av den standardiserte ERITECH SYSTEM 2000, ERITECH SYSTEM 3000 eller en hybridvariant som benytter en kombinasjon av begge systemtypene. ERICO produserer lynvernsystemer helt i Forskjellige typer lynoppfangere samsvar med mer enn tolv internasjonale standarder, i tillegg til ikke-konvensjonelle systemer basert på S-3000, med ERITECH DYNASPHERE og ERITECH ERICORE isolert nedleder. ERICOs metoder er løsningsorientert. Målet er å levere den beste løsningen for et gitt behov. Noen konstruksjoner er mer egnet for det tradisjonelle lynvern varianter som krever beskyttelse gjennom etablering av Faraday bur og potensialutjevning med hele bygningsstrukturen som er i ledende materialet. Andre byggkonstruksjoner er mer egnet for en lynbeskyttelse som er isolert fra bebygningen, som S-3000, en metode som baseres på beskyttelse via isolasjon. Uansett hvilken type lynvern som kreves, kan ERICO tilby den riktige løsningen. 2

3 ERITECH SYSTEM 3000 Hva er ERITECH SYSTEM 3000? ERITECH SYSTEM 3000 er et teknisk avansert lyvnernsystemsystem. De unike egenskapene til dette systemet gir overlegen teknisk ytelse og gir derfor et mer pålitelig lynvern. ERITECH DYNASPHERE lynoppfanger har et definert mottaker-punkt for lynnutladningen, som ellers ville slått ned og skadet en ubeskyttet konstruksjon og/eller dens innhold. ERITECH DYNASPHERE er koblet til en ERITECH ERICORE nedleder og jordingssystemet på en slik måte at det gir total beskyttelse i et integrert system. ERITECH SYSTEM 3000 består av følgende elementer: ERITECH DYNASPHERE lynoppfanger ERITECH ERICORE nedleder Lynteller Et enkelt designet jordingssystem med lav impedans. Disse komponentene danner en integrert del av ERICO sekspunkts beskyttelsesplan. Hvert punkt må betraktes uavhengig og til slutt potensial utjevnes for å danne et komplett system for vern mot lyn. Uten en slik integrering i et komplett system er beskyttelsen begrenset. Det er mulig å implementere hybridsystemer ved å sette sammen andre produkter/metoder, men det er viktig å være klar over at ineffektivitet i enhver slik erstatningsdel representerer en ineffektivitet i vernesystemet som helhet. Det finnes ingen kjente metoder for å forhindre det naturfenonomen, et lynnedslag. Hensikten med lynvern erderfor å kontrollere at utladningen føres til jorden på en slik måte at personskade eller skade på eiendom forhindres. Behovet for vern av bygninger bør integreres tidlig i designfasen av et prosjekt. Nedgående lynnedslag Oppovergående ionisert kanal ERITECH DYNASPHERE Terminal F.R.P. isolert fibermast Inline kobling Rustfritt stålstrips for kabelen Mast Festebraketter ERITECH ERICORE nedleder Nedleder festesadel 1. Lynoppfanger Den primære funksjonen til lynoppfangeren, eller lynvernsystemet, er å fange lynnedslaget til den definerte oppfangeren, slik at lynutladningen kan ledes gjennom en eller flere nedledere til jordingssystemet. 2. Nedlederen Funksjonen til nedlederen er å etablere lav impedans leder, eller nett av ledere fra lynoppfangeren til jordingssystemet slik at lynstrømmen kan ledes til jorden, uten utvikling av enormt store spenninger. For å redusere muligheten for farlige gnistdannelser og strømmlekkasje, bør nedlederens rute være så direkte/rette som mulig uten noen skarpe bøyepunkter hvor induktansen, og dermed impedansen, øker når nedlederen utsettes for impulser. Jordings anlegg Lyn teller Inspeksjonsbrønn 3. Jordingssystemet Jordingssystemet må ha en lav impedans for å fordele lynenergien i jorden. Fordi lynets utladning består av høyfrekvent energi, er vi spesielt opptatt av impedansen så vel som å etablere lav overgangsmotstand til jord. Utførelsen av jordingssystem varierer sterkt fra sted til sted på grunn av geografiske/geologiske hensyn. Jordnett, jordspyd og andre jordingssystem skal minimalisere den potensielle økningen i jordspenningen og minimalisere risikoen for skader på personell eller utstyr. 3

4 ERICO engasjement og forskning på lynvern ERICO har i årevis forsket på utviklingen av et effektivt lynvern. Dette inkluderer langvarige feltstudier, laboratorietester, hvor noen av de største utendørs testlaboratoriene har vært involvert. Mange forskningsstudier i samarbeid med anerkjente vitenskapspersoner har vært en del av dette programmet. Denne omfattende forskningen har resultert i noen av de mest oppdaterte publiserte tekniske avhandlinger og artikler innen fagfeltet. ERICO har forpliktet seg til utviklingen av en rekke standarder for lynvern rundt i verden. ERITECH SYSTEM 3000 har blitt utviklet fra denne forskningsaktiviteten. Tidligere versjoner av ERITECH SYSTEM 3000 la grunnen for de siste forbedringene gjennom omfattende feltstudier, preliminærtesting ved innendørs og utendørs høyspentforskning og datamodellert forskning. ERICO er involvert i lynvernindustrien i mange land rundt i verden og anerkjenner flere ulike vernemetoder, som finnes i dag. LANGVARIGE STUDIER DEMONSTRERER EFFEKTIVITETEN TIL ERITECH SYSTEM 3000 ERICO har ledet to unike, langvarige feltstudier av metoden Collection Volume, for lynvern med systemet ERITECH SYSTEM Collection Volume Methode (CVM), også kjent som Erikssons roterende parabel modell. Denne modellen definerer oppfangevolum for lynnedslag med potensielle nedslagspunkter på en konstruksjon. CVM beregner de fysiske kriteriene for lynnedslag sammen med kunnskapen om intensiteten i det elektriske feltet som skapes av forskjellige punkter på en bygningskonstruksjon. Det første studiet, som ble gjennomført fra 1988 til 1996 i Hong Kong, demonstrerte at det er mulig å dimensjonere oppfangers effektivitet eller ytelsen til et lynvernsystem ved å bruke reelle feltdata. Denne metoden unngår problemene forbundet med laboratorietesting, hvor skaleringsspørsmål er et vanskelig tema, og det kan være problematisk å få til en troverdig simulering av de elektriske feltets bølgefronter som kan operere i naturen. 4

5 ERITECH SYSTEM 3000 Antallet lynnedslag som er avledet ved bruk av lynvernsystemet for denne bygningen i dette studiet ble registrert på lyn telleren plassert rundt nedlederkabelen. Estimater av antall nedslag demonstrerer at beskyttelsesgraden forutsatt av CVM stemmer med den observerte oppfangningsfrekvensen. Det betyr at lynets beskytelsesgrad er minst like høy som de krevde beskyttelsesnivåene, som ligger på %. Den andre studien, utført fra 1990 til 2000 i Malaysia, beregnet oppfangers effektivitet kvantitativt. Studien bestod av en statistisk representativ samling av bygninger, hovedsakelig i området Klang Valley av Kuala Lumpur. De 47 stedene hadde mellom 1 og 5 bygninger pr sted med en gjennomsnittlig bygningshøyde på 58 m. Det gjennomsnittlige faktiske beskyttelsesnivået var 78 %, hvilket bekrefter at opptil 22 % av lavintensitets nedslagg under 10 ka kan passere gjennom lynversystem. Formildende faktorer som budsjettbesparelser og følgelig endringer på bygningene (f.eks. at man har satt opp antenner og tilbygg) påvirket den opprinnelige formen og hindret beskyttelsesnivået fra å være høyere. Ved slutten av studien var den faktiske beskyttelsesgraden 86 %, ti prosent bedre enn forutsatt. Begge disse langvarige feltstudiene er nå publisert i uavhengige vitenskapelige tidsskrifter og godkjent av vitenskapspersoner. ERITECH SYSTEM 3000 er basert på Collection Volume metoden. Plasseringen av lynoppfangere på bygninger gjøres ofte med rullekule metoden (Rolling Sphere Method, RSM), som er basert på en en enkel Elektrogeometrisk modell (Electro Geometric Model, EGM) EGM tar ikke hensyn til den reelle fysiske basis for systemets oppovergående lynoppfangings prosess Betydningen av bygningshøyden eller geometrien til objekter på bygningen er ikke tatt med heller. RSM bruker en fast nedslagsavstand, typisk 45 m, uavhengig av bygningens høyde eller bredde. Dette betyr at en 5 m høy bygning tildeles samme fangareal og nedslagssannsynlighet som et 100 m høyt kommunikasjonstårn. Nedslag 1 2 Coulomb 1 Coulomb A B Nedslag 2 3 Coulomb En forbedret EGM ble opprinnelig utviklet av Dr. A. J. Eriksson (1979, 1980, 1987). Fra slutten av 1980 årene ble Erikssons basismodell videreutviklet av ERICOs vitenskapspersonell og ingeniører, for anvendelse på praktiske strukturer. Dette har blitt gjort med datamodellering av elektriske felt rundt en rekke forskjellige 3D bygninger og ved å ta i bruk begrepet utvidete egenskaper (competing features) for å definere om en bygning er beskyttet. Denne nye metoden har vært kjent verden over i mange år som Collection Volume metode, CVM; volumsamlingsmetode. CVM tar hensyn til fysiske kriterier for lynnedslag kombinert med en kunnskap om intensiveringen av det elektriske feltet skapt av forskjellige punkter på en bygning. CVM bruker denne informasjonen til å definere det optimale lynvernesystemet for en struktur, dvs. de mest effektive plasseringene av lynoppfangere for et valgt beskyttelsesnivå. CVM, eller volumsamlingsmetoden definerer sannsynlige "lynfangevolum for potensielle oppfangerpunkter på en bygning. Denne metoden brukes i forbindelse med lynvernsystemet ERITECH SYSTEM 3000, men er like anvendelig for plassering av konvensjonelle lynoppfangere. Ved bruk av moderne metoder for risikovurdering, vil resultatene fra en CVM analyse være avhenging av valgte beskyttelsesnivåer. Typiske beskyttelsesnivåer er i området %. Disse verdiene er tatt fra en standardfordeling av de største strømtoppene forbundet med lynnedslag. Designstøtte Plasseringen og tilpasningen av ERITECH SYSTEM 3000 er avgjørende for å sikre en optimal beskyttelse. ERICOs unike datamodulerte designprogram sørger for enkel og pålitelig tilpasning av ERITECH SYSTEM 3000, ved å ta hensyn til de individuelle parametere på stedet og variablene som kreves for å fullføre et optimal design ved bruk av CVM. Vennligst kontakt ditt nærmeste ERICO kontor, eller agent, for ingeniørstøtte angående installasjoner. 5

6 ERITECH DYNASPHERE lynoppfanger Den patenterte ERITECH DYNASPHERE er en teknisk avansert oppfanger Egenskapene inkluderer: ingen radioaktive komponenter ingen ekstern tilført energi ingen bevegelige deler utvalg av tre forskjellige spiss former for å regulere en optimal ytelse avhenging av forskjellige installasjonshøyder. dynamisk respons for å komme nær og fange opp en lynutladning som nærmer seg oppfangeren Prinsipper ved ERITECH DYNASPHERE I mer enn 200 år ble det gjort få forbedringer innen lynvern systemer. Moderne forskning og registreringsmetoder har ført til en bedre forståelse av lynutladningen og lynnedslag. Flere nye metoder er tatt i bruk for simulering av forholdet mellom lyn og elektriske felt. To fundamentale konsepter har oppstått fra nyere forsking innen lyn- utladningsprosessen og lynoppfangerens utførelse. Lynoppfangere som produserer rikelig mengder av korona er mindre effektive i å fange opp lynet. En optimalisert lynoppfanger er en oppfanger som reagerer og sender opp en oppadgående ionisert kanal for å møte det nedrettede lynnedslaget. Dermed styres lynet ned til oppfangerens topp-punkt, der den oppadgående elektrisk ladende kanalen startet fra. ERITECH DYNASPHERE er utviklet med tanke på utvikling på disse to konseptene. ERITECH DYNASPHERE er en forbedret Franklin lynoppfanger omsluttet med en kuppel som er kapasitivt koblet til det elektriske felt på selve nedlederen. Kuppelen er isolert fra selve nedlederen med et gnistgap mellom kuppelen og toppen av oppfangeren. Det er kun en sammenkobling ved hjelp av en høyimpendans DC-forbindelse, for potensialutjevning i lynnedslagets øyeblikk. ERITECH DYNASPHERE er isolert fra konstruksjonsmasten under ved bruk av et glasfiberisolert rør. Den øvre terminering av ERITECH ERICORE nedlederen går gjennom dette glasfiberrøret og er forbundet til lynoppfanferen og kuppelen (ERITECH DYNASPHERE). ERITECH DYNASPHERE MKIV komplett med terminerte ERITECH ERICORE nedlederen. ERITECH DYNASPHERE lynoppfanger Nedleder Tordenværets statisk fase Under tordenværets dynamiske fase, vil en med en nærmere undersøkelse på nedlederen og kuppelen til ERITECH DYNASPHERE, se at spenningen øker, via kapasitiv kobling. Når spenningen er høy nok vil det skapes en gnistbue over gnistgapet mellom kuppelen og toppen av oppfangeren som er jordet. Gnistbuen har to effekter: (i) den produserer store mengder av frie elektroner som er nødvendig for å starte den oppovergående ioniserte kanalen. (ii) den forårsaker en plutselig snapp økning i det elektriske feltet over lynoppfangeren, og sørger for å tilføye ekstra energi til å starte en sterk oppadgående ionisert kanal for å møte det nedrettede lynnedslaget. Disse to effektene utvikler en stabil ionisert ledekanal som bidrar til å sikre pålitelig oppfangning av lyn. Størrelsen på gnistgapet er optimalisert slik at en gnistbue kun inntreffer når det omsluttende elektriske feltet er høyt nok til å sikre en stabil oppadgående ionisert kanal. Denne oppadgående kanalen vil effektivt fange opp lynnedsalg. Jordet oppfanger Gnistgapet Kuppel isolert fra nedlederen Impedansenhet for potensialutjevning Gnistgapet ERITECH DYNASPHERE har blitt designet for å møte kriteriene som er nødvendig for en kontrollert lynavledning. Begrepet "kontrollert" er viktig fordi det ikke er effektivt å sende ut en oppadgående ionisert kanal for tidlig. Dersom det omliggende elektriske felt ikke er ladet nok til å fange opp nedslaget til oppfangeren, vil følgelig den oppadgående ioniserte kanalen tilbakevende, og følgelig ikke fange lynnedslaget. Dette vil etterlate et ladningsrom som kan være til hinder for et senere lynoppfangningsforsøk. Karakteristikker ved en optimal lynoppfanger: Minimal korona Ioniseringen inntrer kun når det omliggende feltet er sterkt nok til å sende opp den ioniserte kanalen. Begge disse karakteristikker krever en svært nøyaktig konstruksjon. Kapasitiv kobling Gnistgapet Nedleder Kuppelens potensial øker Tordenværets dynamisk fase Nedleder Jordings anlegg Jordings anlegg Jordings anlegg Gnistgapet Kontrollert aktiv møtefase. ERITECH DYNASPHERE oppfanger Oppfangerpunktet for ERITECH SYSTEM 3000 sender en oppadgående ioniserte kanal under tordenværet. 6

7 ERITECH SYSTEM 3000 Forskjellige montasjemuligheter ERITECH INTERCEPTOR oppfanger er spesielt designet for mindre installasjoner som ikke krever den større beskyttelsesradius en får med ERITECH DYNASPHERE. ERITECH INTERCEPTOR er basert på teknologi som tilsvarer ERITECH DYNASPHERE, men med mindre størrelse begrenses anvendelsene til mindre bygningsarealer, som en samling antenner; eller bygninger lavere enn 20 m. ERITECH INTERCEPTOR MKIV. Dersom ERITECH INTERCEPTOR- spissen er begrenset til små arealer eller bygninger lavere enn 20 m; leveres den med en standard spissform. Forskjellige festeanordninger for ERITECH INTERCEPTOR er vist under: ERITECH INTERCEPTOR ERITECH INTERCEPTOR INTMKIV-SS ERITECH INTERCEPTOR INTMKIV-SS ERITECH INTERCEPTOR INTMKIV-SS ERITECH INTERCEPTOR INTMKIV-SS INTCPT-ADM3/4UNC LEDENDE MAST INTCPT-ADF2NPS OR INTCPT-ADFSBSPF 2 RØR INTCPT-ADBUTT MAST ADAPTER LÅSESKRUE ERITECH ERICORE ØVRE TERMINERING ISOLERT FIBER MAST (FRP) INTCPT-ADBUTT MAST ADAPTER LÅSESKRUE TERMLUGCOUP KONVENSJONELL NEDLEDER ISOLERT FIBER MAST (FRP) 7

8 ERITECH ERICORE nedleder Nedlederen ERITECH ERICORE Som en integrert del av det ERITECH SYSTEM 3000 fører ERITECH ERICORE isolert nedleder lynets utladningsstrøm til bakken med minimal fare for strømlekkasje. En unik halvledende ytterkappe sørger for elektrostatisk binding til bygningen ved å feste kabelen med sadler av rustfritt stål. ERITECH ERICORE nedleder ble utviklet etter omfattende studier av spennings økning i bygninger i løpet av et lynnedslag. Denne kabelen er sammensatt av grundig plasserte dielektriske materialer som skaper kapasitansbalanse og hjelper til å sikre fullstendig isolering under de kraftige impulsene den utsettes for ved lynnedslaget. ERITECH ERICORE unike evne ved lynutladningen er å isolere og avlede lynstrøm til jorden, samtidig som å potensialutjevne nivået til bygningen. Dette bidrar til å minimalisere risiko av skader for bygninger, beboere og sårbart elektronisk utstyr. Snittet av ERITECH ERICRORE nedlederen viser de sammensatte lagene. Innfelt: ERITECH ERICOREs øvre terminering. Teknisk og design karakteristikker av ERITECH ERICORE ned.lederen ERITECH ERICORE nedleder er designet for å møte kriteriene for en effektiv og pålitelig nedføring av lynet med følgende hovedegenskaper: en lav induksjon pr. enhetslengde en lav overspenningsimpedans en grundig kontrollert intern elektrisk feltfordeling for å minimalisere feltspenninger under selve lynavledningen en nøye designet stressreduserende øvre terminering Spenning (kv) (3) (4) (1) (2) Lengde (m) Type % mindre Bølgeform di/dt (maks) Strømtopp utladning enn (μs) (ka/μs) (ka) 1 -ve / ve 50 22/ ve / ve / Statistikk hentet fra IEC Del 1. ERITECH ERICORE nedleder kan lett tilpasses til eksisterende bygningskonstruksjoner. ERITECH ERICORE nedleder kan plasseres innvendig i bygg, og festet til betongsøyler, osv. Innfelt: ERITECH Lynteller (LEC IV) installert for å registrere nedslag i ERITECH SYSTEM For å forstå de tekniske verdiene i kabelen er det først nødvendig å gjennomgå problemene som oppstår med konvensjonelle uisolerte nedledere. En impedansverdi på 1,6 μh/m er ved normale forhold nokså lite. Men når det presses gjennom en strøm som stiger med Ampere pr sekund, er effekten av denne induktansen voldsom. For eksempel vil en enkel 60 meter lang nedleder stige til en verdi på over Volt under en gjennomsnittlig utladning. Det er av denne grunn at ERITECH ERICORE har en betydelig fordel i forhold til vanlige nedledere. 8

9 ERITECH ERICORE NEDLEDER Typisk bølgeform for lyn Strøm (A) Trinn 1 Z 0 dominant ERITECH ERICORE tilbyr prosjektert og utformet ytelse i alle faser av prosessen for å kontrollere lynet og lede lynenergien sikkert til jordingssystemet. Se for eksempel på følgende sammenligning mellom den samme 50 m lange konvensjonelle nedlederen (25 mm x 3 mm kobberbånd) og ERITECH ERICORE nedlederen, ved bruk av elektrisk felt som oppstår ved luftnedslag (nominell verdi 3 MV/m) og kabelspenning (250 kv) som kriterier for feil på nedlederne. En forsiktig antagelse er at den ordinære nedlederen vil forårsake gnistantenning eller dielektrisk sammenbrudd når den skal lede strøm fra lynet allerede på bare ~ 30 ka. Derimot kan ERITECH ERICORE isolerte nedleder håndtere mye sterkere strøm. Denne magnituden av strømstørrelsen overgås bare i ~ 5 % av hendelser med lyn eller omtrent en gang hver 30 år i et område med aktiviteten på 5 nedslag/km 2 /år (ca. 80 dager med tordenvær/år). Hovedfordeler Trinn 2 L dominant Tid (t) Trinn 3 R dominant Trinn 1 - Impedans (Z) Z 0 = L Kabelspenning bestemt av Z 0 Trinn 2 - Induktans (L) V L dl Kabelspenning bestemt av dt induktansen og dens endringshastighet Trinn 3 - Resistans (R) IR. Kabelspenning bestemt av L&R, men L er liten eller negativ på grunn av liten di/dt. Sammenfatning av de tre hovedtrinnene vedrørende hvordan ERITECH ERICORE fungerer Lynets impuls bevares inne i kabelen og den halvledende ytre kappen er festet til bygningen med metall sadler, hvilket betyr at risiko for strømlekkasje er neglisjert. Den utpreget lave impedansen i kabelen minimaliserer intern dielektrisk feil. Kabelen kan plasseres utenfor følsomt elektrisk utstyr, elektriske kabler, og områder hvor mennesker oppholder seg. Bruk av enkle nedledere i motsetning til flere nedledere Enkel installasjon Minimalt vedlikehold C ERITECH ERICORE Karakteristikk Karakteristisk impedans (Ω) <12 Induktans (nh/m) 37 Kapasitans (nf/m) 0.75 Tverrsnitt av leder - mm 2 55 Resistans RDC (mω/m) 0.5 Resistans Rimpulse (mω/m) * 6 Øvre terminering Motstandsspenning (kv) 250 Vekt (kg/m) 1.2 Diameter (mm) 36 Karakteristikker ved ERITECH ERICORE nedleder * På grunn av øket overflate-effekt Hvorfor bruke ERITECH ERICORE? ERITECH ERICORE nedleder er prosjektert og utformet med lav induktans, en lav- impedanskabel designet for å minimalisere oppbygning av spenning på grunn av lynimpulser. Denne kabelen gir betydelig bedre ytelse enn noen normal høyspent kabel og er spesielt designet for kontroll av impulser fra lyn. Hovedfaren ved kontroll av impulser fra lyn er den svært raske stigningen i spenning og strøm som følger ved oppfangning av lynnedslaget. For videre å forstå de tekniske verdiene i kablene, er det nødvendig å se på lynets elektriske egenskaper og den resulterende oppbygningen av spenning. Spenningen mellom indre leder og ytre kappe bestemmes av tre forskjellige parameterer. Disse dominerer i forskjellige faser under prosessen hvor kabelen leder energi fra lynet til bakken (som vist i tabellen Typisk bølgeform for lyn) 9

10 ERITECH SYSTEM 3000 ERITECH DYNASPHERE DSMKIV-SS (702085) 5 kg Lynoppfanger Festebraketter i rustfritt stål S4 (702065) 1.2 kg Brakett for feste av aluminiumsmaster ERITECH INTERCEPTOR INTMKIV-SS (702089) 2 kg Lynoppfanger for mindre verneområder eller bygninger <20 m høyde. U-bolt UBOLT (701460) 0.4 kg Par av UBOLT-er for feste av aluminiumsmaster. ERITECH ERICORE ERITECH ERICORE (701875) 1,2 kg pr meter Isolert nedleder Ring for bardunfeste GUYRING (710280) 0.1 kg Bardunfeste plasseres mellom FRP-masten og ERITECH DYNASPHERE. ERITECH ERICORE øvre terminering ERICORE/TRM/OS (701915) 1.5 kg Fabrikkmontert øvre terminering på utsiden av trommelen. ERICORE/TRM/IS (701815) 1.5 kg Fabrikkmontert øvre terminering på innsiden av trommelen. ERICORE/UTKITA (702025) 1.0 kg Øvre termineringskit. ERITECH ERICORE Nedre terminering (sluttstykke) ERICORE/LTKITA (702005) 1.5 kg ERITECH ERICORE kobling til jordingssystemet. Inline kobling I/LCOUPL (701320) 2.25 kg Kobling mellom FRP masten til aluminiumsmast. Har et bardunfeste punkt og ERITECH ERICORE kommer ut her. Bardunsett GUYKIT4MGRIP (701305) 4 m 0.4 kg GUYKIT7MGRIP (701315) 7 M 0.7 kg Bardunsett for 4 m og 7 m vertikale høyder. Fester for nedleder CONSAD/E2*(701990**) Sadel 0.19 kg CONSADFX (701410) Skrue 0.01 kg Rustfritt stål strips for montering av ERITECH ERICORE nedleder ERITECH ERICORE. *Leveres i USA/Asia som 1 pakke med 5 sadler. *Leveres enkeltvis i Europa, bestill 5 om gangen. Tårnsadler CR37-2 (336430) Kabelklemme 0.04 kg CR20-2 (336130) C Klips 0.1 kg For festing av ERITECH ERICORE til stål-tårnben. CR37-2 levert i esker på 50, CR20-2 i esker på

11 ERITECH SYSTEM 3000 Kabelstrips CABTIE-SS (701420) 0.05 kg 520 mm strips i rustfritt stål for fastspenning av ERITECH ERICORE til master og andre konstruksjoner. Adapter til ER Seriemaster INTCPT-ADM116UN (702301) 0.1 kg Adapter til å koble lynoppfangeren til ERITECH ER2-xxxx-SS uisolert mast. Lynteller LEC-IV (702050) 2.0 kg Montert på nedlederen for å registrere antall lynnedslag. FRP-mast FRP2MBLACK (702040) 2 m Svart 5 kg FRP2MWHITE (702030) 2 m Hvit 5 kg FRP4.6MBLACK (*) 4.6 m Svart 11.5 kg Isolert øvre masteseksjon for lynoppfangere. * Ikke tilgjengelig i Europa. Adapter for ordinær kabel TERMLUGCOUPL (701840) 0.1 kg For kobling av ordinære nedledere til lynoppfangere. Tilkoplingsplate MBFRP4.6M (*) 5 kg Påsveiset stålplate; for bardunert installasjon FRP4.6MBLK. * Ikke tilgjengelig i Europa. Mast Butt adapter INTCPT-ADBUTT (702296) 0.05 kg Kreves for å feste ERITECH INTERCEPTOR på FRP-masten. Aluminiumsmast ALUM3M (502000) 3 m 8.25 kg ALUM4M (701370) 4 m 11 kg ALUM5M (701380) 5 m 13 kg ALUM6M (701390) 6 m 16 kg Master for montering ved hjelp av braketter eller U-bolter. Vannrørs adapter INTCPT-AD2BSPF* (702297) 0.1 kg INTCPT-ADF2NSP** (702298) 0.1 kg For festing av oppfanger til uisolerte rør. * 2 Britisk gjengesystem ** 2 USA gjengesystem Aluminiumsmast med påsveiset plate MBMAST3M (502040) 3m 9.6 kg MBMAST4M (701340) 4 m 12 kg MBMAST5M (701350) 5 m 15 kg MBMAST6M (701360) 6 m 17 kg Mast med festeplate for flate tak. Barduner må anvendes. Adapter til 3/4 gjenger INTCPT-ADM3/4UNC (702299) 0.1 kg Adapter til å koble lynoppfanger til ordinær 3/4 lynvern utstyr. ADVARSEL ERICO-produkter skal kun installeres og brukes som indikert i ERICOs produktinformasjonsark og opplæringsmateriale. Informasjonsark er tilgjengelig på og fra din ERICO kundeservicerepresentant. Uriktig installasjon, galt bruk eller annen svikt i å totalt følge ERICOs instruksjoner og advarsler kan forårsake funksjonsfeil på produktet, skade på eiendom og alvorlig legemlig skade og dødsfall. GARANTI Produkter fra ERICO garanteres å være uten skader i materiale og utførelse på tidspunktet for forsendelse. INGEN ANNEN GARANTI, HVERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT (INKLUDERT ENHVER GARANTI OM OMSETTE- LIGHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL), SKAL FORELIGGE I FORBINDELSE MED SALGET ELLER BRUKEN AV NOEN ERICO-PRODUKTER. Reklamasjoner vedrørende feil, mangler, defekter eller manglende overensstemmelse som konstanteres ved inspeksjon, må gjøres skriftlig innen 5 dager etter kjøpers mottagelse av produkter. Alle andre reklamasjoner må gjøres skriftlig til ERICO innen 6 måneder fra datoen for forsendelse eller transport. Produkter som hevdes å være defekte eller ikke i overensstemmelse må, etter ERICOs skriftlige godkjennelse i samsvar med gjeldende standardvilkår og prosedyrer for returnering, returneres omgående til ERICO for inspeksjon. Reklamasjoner som ikke foretas som beskrevet over, og innen den gjeldende tidsperioden, vil bli avvist. ERICO skal ikke i noe tilfelle være ansvarlig hvis produktene ikke har blitt lagret eller brukt i samsvar med deres spesifikasjoner og anbefalte prosedyrer. ERICO vil for produkter de er ansvarlige for, etter eget valg, enten reparere eller erstatte produkter som er defekte eller ikke i overensstemmelse, eller tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen. DET FOREGÅENDE ERKLÆRER KJØPERS EKSKLUSIVE RETTIGHET FOR ETHVERT BRUDD PÅ ERICOs GARANTI OG FOR ENHVER REKLAMASJON, ENTEN UTTALT I KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER SKJØDESLØSHET, FOR TAP ELLER SKADE FORÅRSAKET AV SALGET ELLER BRUK AV NOE PRODUKT. ANSVARSBEGRENSNING ERICO frasier seg alt ansvar bortsett fra ansvar som direkte skyldes forsettelig eller grov uaktsomhet fra ansatte i ERICO. Hvis ERICO skulle bli holdt ansvarlig skal deres ansvar ikke i noe tilfelle overskride den totale kjøpesummen i kontrakten. ERICO SKAL IKKE I NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIG FOR NOE TAP AV OMSETNING ELLER FORTJENESTE, DØDTID ELLER FORSINKELSE, ARBEIDS-, REPARASJONS- ELLER MATERIALKOSTNADER ELLER NOE LIGNENDE, ELLER ULIKE DERAV FØLGENDE TAP ELLER SKADE FORÅRSAKET AV KJØPER. 11

12 AUSTRALIA 6 Chilvers Road P.O. Box 148 Thornleigh (Sydney) NSW 2120 Australia Phone Fax GERMANY Schwanenmühle Germany Phone Fax POLAND ul. Krzemieniecka Wroclaw Poland Phone Fax BELGIUM Postbus Rotselaar Belgium Phone Fax BRAZIL R. Dom Pedro Henrique de Orleans E Braganca, 276 Vila Jaguara São Paulo CEP Brazil Phone Fax CANADA P.O. Box 170 Mississauga, Ontario Canada L5M 2B8 Phone Fax HONG KONG Unit 1, 2nd Floor, Block A Po Yip Building Texaco Road Tsuen Wan, New Territories Hong Kong Phone Fax HUNGARY P.f Budapest Hungary Phone Fax INDONESIA Sudirman Square Tower B 19th Fl. Jalan Jend. Sudirman Kav Jakarta Indonesia Phone Fax SINGAPORE Jurong Industrial Estate 16 Wan Lee Road Singapore Phone Fax SPAIN C/Provenza 288, Pral Barcelona Spain Phone Fax SWEDEN Box Malmö Sweden Phone Fax CHILE Alcantara 200, piso 6 Of. 17 Las Condes, Santiago Chile Phone Fax ITALY A&B Business Center Via Valla 16, nr Milano Italy Phone Fax SWITZERLAND Postfach Murten Switzerland Phone Fax CHINA Room 1204 Tomson Commercial Building No. 710 Dongfang Road Pudong, Shanghai P.R. China Phone Fax DENMARK Box Malmö Sweden Phone Fax MEXICO Melchor Ocampo 193 Torre A piso 13 Col. Veronica Anzures Mexico D.F. Mexico Phone Fax NETHERLANDS Jules Verneweg BG Tilburg Netherlands Phone Fax THAILAND 163 Ocean Insurance Bldg. 16th Fl. Unit B Surawongse Road Bangrak Bangkok Thailand Phone Fax UNITED KINGDOM 52 Milford Road Reading, Berkshire RG1 8LJ United Kingdom Phone Fax FRANCE Rue Benoît Fourneyron Z.I. Sud Boîte Postale Andrezieux Cedex France Phone Fax NORWAY Postboks Lysaker Norway Phone Fax UNITED STATES Solon Road Solon, Ohio U.S.A. Phone Fax UL is a trademark of Underwriters Laboratories. Copyright 2007 ERICO International Corporation. All rights reserved. CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH, and LENTON are registered trademarks of ERICO International Corporation. E429B-NO E749LT06NO 0013M7

ERIFLEX. FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy

ERIFLEX. FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy ERIFLEX FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy ERIFLEX FLEXIBAR Folde Verktøy Verktøy MFF Verktøy U-form - MFFU Verktøy for montering på benk - MFFV Se side 4 Se side 5 Se side 5 Verktøy Skinne verktøy Klemme

Detaljer

Teleskopisk brakett og tilbehør for skrupistoler

Teleskopisk brakett og tilbehør for skrupistoler Teleskopisk brakett og tilbehør for skrupistoler TSGB Særtrekk og fordeler: Rask og lett installasjon Forbedret design med pregede tommemarkeringer og styrehull gjør nøyaktig montering av rør mellom stendere

Detaljer

LYNVERN ERITECH SYSTEM 3000 ERITECH SYSTEM 1000. ESE Terminal. Lynoppfanger av metall. Uisolerte Nedleder av metall er påkrevet

LYNVERN ERITECH SYSTEM 3000 ERITECH SYSTEM 1000. ESE Terminal. Lynoppfanger av metall. Uisolerte Nedleder av metall er påkrevet ERITECH SYSTEM 3000 ERITECH SYSTEM 1000 CLT Terminal - ERITECH DYNASPHERE FRP isolasjonsmast Inline mellomstykke tilkoblings-enhet Støttemast ERITECH ERICORE Halvleder-solert nedleder ESE Terminal Lynoppfanger

Detaljer

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg TOTAL JORDING- OG LYNVERN ERICO ble grunnlagt i 1903 som Electric Railway Improvement Company. I 1938 lanserte ERICO den eksotermiske sveiseprosessen, CADWELD.

Detaljer

TSLI flammehemmende og halogenfri

TSLI flammehemmende og halogenfri TSLI flammehemmende og halogenfri Et vanntett alternativ halogenfrie kabler Et vanntett alternativ Det sies at alle gode ting er tre. Og det stemmer med hensyn til vår nye distribusjonskabel TSLI. Vanntett

Detaljer

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg TOTAL JORDING- OG LYNVERN ERICO ble grunnlagt i 1903 som Electric Railway Improvement Company. I 1938 lanserte ERICO den eksotermiske sveiseprosessen, CADWELD.

Detaljer

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer.

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer. Overspenningsvern installeres før skaden skjer. Hvorfor og når skal vi bruke overspenningsvern? Overspenningsvern 230-400 V for montering på DIN-skinne med utbyttbar patron/vern. Naturen kan komme med

Detaljer

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Veiledning for installasjonstest Installatørens fokuspunkter : Jeg må gjøre dette for loven sier det Jeg må følge reguleringene/standardene Jeg må lage/arkivere

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life #EVRYsmartkontor Velkommen til frokostseminar! 08:30 Registrering og lett frokost 09:00 Velkommen. 09:05 -Hva har

Detaljer

TELESKOPISK BRAKETT OG TILBEHØR FOR SKRUPISTOLER

TELESKOPISK BRAKETT OG TILBEHØR FOR SKRUPISTOLER TELESKOPISK BRAKETT OG TILBEHØR FOR SKRUPISTOLER TSGB Særtrekk og fordeler: Rask og lett installasjon Forbedret design med pregede tommemarkeringer og styrehull gjør nøyaktig montering av rør mellom stendere

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter 365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter Bruksanvisning PN 3622684 August 2010 (Norwegian) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice.

Detaljer

Overspenningsvern i alle installasjoner

Overspenningsvern i alle installasjoner Overspenningsvern i alle installasjoner Et riktig tiltak mot uakseptabel risiko? Valg, installasjon og koordinering av vern Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap OBOs verne- og gnistgap fungerer som galvanisk skille og brokobling av anleggsdeler som ikke må være driftsmessig forbundet. Det galvaniske skillet forhindrer f. eks. korrosjonsstrømmer og utgjør samtidig

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

TEKNISK INFORMASJON ERITECH SYSTEM 3000 LYNVERN AV BYGNINGER OG INDUSTRIANLEGG S-3000 - OPPFANGEREN ERITECH DYNASPHERE FORBEDRET OPPFANGER

TEKNISK INFORMASJON ERITECH SYSTEM 3000 LYNVERN AV BYGNINGER OG INDUSTRIANLEGG S-3000 - OPPFANGEREN ERITECH DYNASPHERE FORBEDRET OPPFANGER ERITECH SYSTEM 3000 LYNVERN AV BYGNINGER OG INDUSTRIANLEGG Det er to typer utstyr for å beskytte konstruksjoner mot lyn: den konvensjonelle metoden basert på kun uisolerte komponenter (kopper, galvanisert

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

WA Modulært gulvskap system, IP54

WA Modulært gulvskap system, IP54 WA Modulært gulvskap system, IP54 WA modulært gulvskap system, IP54 rask, enkel montasje for optimal kombinasjon av moduler W serien laget av Striebel & John har bevist sin verdi som tavlesystem gjennom

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Global leader in hospitality consulting. Norwegian Hotel Market Sentiment Survey

Global leader in hospitality consulting. Norwegian Hotel Market Sentiment Survey Global leader in hospitality consulting Norwegian Hotel Market Sentiment Survey INTRODUKSJON Horwath HTL s Global Hotel Market Sentiment Survey gir en kort vurdering av markedsutsiktene for den globale

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Bullard POWERHOUSE Ladestasjon Bruker Manual Til bruk sammen med Bullard Thermal Imager

Bullard POWERHOUSE Ladestasjon Bruker Manual Til bruk sammen med Bullard Thermal Imager Bullard POWERHOUSE Ladestasjon Bruker Manual Til bruk sammen med Bullard Thermal Imager Powerhouse ladestasjon er en perfekt partner til din T3 Thermal Imager. Designet for sikker oppbevaring og lading

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Building Concept. WICONA High performance U-value products

Building Concept. WICONA High performance U-value products Building Concept WICONA High performance U-value products Bild Bild Kyla/värme ev. energgideklaration Byggnad Projekt WICONA Et komplett byggsystem Med utgangspunkt i markedets krav presenterer vi kontinuerlig

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen SJT Sikkerhetsseminar 2014 Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter 323/324/325 Clamp Meter Bruksanvisning PN 4045153 May 2012 (Norwegian) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Bruksanvisning. Phase Rotation Indicator

Bruksanvisning. Phase Rotation Indicator 9040 Phase Rotation Indicator Bruksanvisning PN 2438546 April 2005, Rev.2, 5/11 (Norwegian) 2005-2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. Teknologidagene. Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. Teknologidagene. Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen Teknologidagene Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

Adelie. Stilsikker og elegant LED armatur med indirekte belysning

Adelie. Stilsikker og elegant LED armatur med indirekte belysning Adelie Stilsikker og elegant LED armatur med indirekte belysning Tidløst design med LED-teknologi til både klassiske og moderne miljøer Komfortabel, indirekte belysning skaper en rolig atmosfære i parker

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X Drill & trekker 2 Ny børsteløs motor Den nye børsteløse motoren med stor diameter genererer høy kraft og effekt. En ny og avansert elektronisk kontroll sørger for stabil

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde Den perfekte løsningen for profesjonelle brukere som stadig flytter på seg ATTIX 30 tilhører den nye og kompakte

Detaljer

Distribusjonsblokker Energiblokker Energiterminaler

Distribusjonsblokker Energiblokker Energiterminaler Distribusjonsblokker Energiblokker Energiterminaler 1-Polet Distribusjons Blokker Kompakt Skrue beholder, gjennomsiktig blå deksel Hengslet eller utskiftbart deksel IP 20 UL fingersikker > 95% fyllingsevne

Detaljer

6.1. Automatiske buntesystemer. Autotool System 3080. Monteringsverktøy. Buntebånd, intet svinn, for dia. opp til 80mm

6.1. Automatiske buntesystemer. Autotool System 3080. Monteringsverktøy. Buntebånd, intet svinn, for dia. opp til 80mm Autotool System 3080 Buntebånd, intet svinn, for dia. opp til 80mm På grunn av industriens stadig stigende kvalitetskrav, stiger kravene til produksjonsstandardene. Full automatikk og nøyaktig bunting

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Jording Side: 1 av 13 1 OMFANG...2 2 PROSEDYRE FOR MÅLING AV OVERGANGSMOTSTAND MOT JORD FOR ENKELTELEKTRODER ELLER SAMLING AV ELEKTRODER...3 2.1 Bruksområde...3 2.2 Beskrivelse av metoden...3 2.3 Sikkerhetstiltak...5

Detaljer

Installasjonsprodukter Forbruksmateriell for installasjon og tavle

Installasjonsprodukter Forbruksmateriell for installasjon og tavle Installasjonsprodukter Forbruksmateriell for installasjon og tavle 2 Installasjonsprodukter Feste- og pressmateriell Løsninger for feste- og pressmateriell ABB introduserer vår nye installasjonsprodukter

Detaljer

BRUKERMANUAL TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delenummer 34384 Nummer 1 Norsk

BRUKERMANUAL TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delenummer 34384 Nummer 1 Norsk BRUKERMANUAL TRUCHECK & TRUCHECK PLUS Delenummer 34384 Nummer 1 Norsk INNHOLD Installering (Alle 3 N m-, 10 N m- og 25 N m-modeller) 2 Drift (43250, 43251 & 43252) 3 Drift (43253, 43254 & 43255) 4 Teknisk

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys

Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys Effektiv installasjon Plug & play løsning direkte i veilysmast Redusert kabelbehov Utviklet i Norge for norske forhold www.nexans.no FASTLANE Smarte

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life Velkommen til «Hot i Ålesund»! 12:00 Registrering 12:30 Velkommen 12:40 Kontoret ditt blir et #SMARTkontor 13:00 Mulighetene

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Forskning & Utvikling Kundeservice Installasjonsveiledning

Forskning & Utvikling Kundeservice Installasjonsveiledning Tyco kan tilby et komplett program for installasjon av boligsprinkler som både gir en estetisk og funksjonell løsning. Våre Boligsprinklere er blant de mest vannbesparende i sprinklerbransjen. De leveres

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm - kvalitet tvers i PIPE-EKSPRESSEN -enkel å montere og kan tilpasses alle forhold TOLMER AS 1653 Sellebakk Tlf. 69 36 44 60 Fax. 69 36 08 95 www.tolmer.no E-mail: tolmer@tolmer.no

Detaljer

Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system. 1 fitting - 2 systemer

Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system. 1 fitting - 2 systemer Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system 1 fitting - 2 systemer Innhold TECElogo - neste generasjons installasjonsystem Side 3 Hva er TECElogo? Side 4 Hvorfor TECElogo? Side

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trekkerør/kanal (ID=852) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Trekkerør/kanal (ID=852) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Trekkerør/kanal (ID=852) Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Rør eller kanal for trekking av kabel. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt.

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt. SHARP-enheten din (som beskrevet nedenfor) er produsert med omhu og omtanke og etter de høyeste kvalitetsstandarder. Dersom det innenfor garantiperioden (som beskrevet nedenfor) skulle vise seg å være

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Med 235 tonn i magasinet, er vi ladet for å motta din ordre.

Med 235 tonn i magasinet, er vi ladet for å motta din ordre. Platebearbeiding Med 235 tonn i magasinet, er vi ladet for å motta din ordre. IMS besitter kompetente medarbeidere og høyteknologiske maskiner. Dette gir oss et forsprang i markedet, og gjør at vi kan

Detaljer

K-FLEX SOLAR SYSTEM L'ISOLANTE K-FLEX L'ISOLANTE K-FLEX K-FLEX SOLAR R K-FLEX TWIN SOLAR K-FLEX TWIN SOLAR CU

K-FLEX SOLAR SYSTEM L'ISOLANTE K-FLEX L'ISOLANTE K-FLEX K-FLEX SOLAR R K-FLEX TWIN SOLAR K-FLEX TWIN SOLAR CU K-FLEX SOLAR SYSTEM KOMPLETT UTVALG AV ISOLASJONSPRODUKTER FOR SOLVARMESYSTEMER RASK & ENKEL INSTALLASJON UV-BESTANDIG UTFORMET SPESIELT FOR SOLFANGERE L'ISOLANTE K-FLEX TILBYR ET KOMPLETT UTVALG AV PRODUKTER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

ATTIX 30, 40 & 50. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde

ATTIX 30, 40 & 50. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde ATTIX 30, 40 & 50 Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde Støvsugernes kraftige ergonomisk riktige håndtak fungerer også som kabelkrok og gjør det enkelt å rulle opp kabelen med en hånd.

Detaljer

Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer

Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer Utdanningsforbundets skolelederkonferanse, Oslo, 23. okt 2012 Svein Sjøberg Universitetet i Oslo http://folk.uio.no/sveinsj/ Bakgrunnslesing

Detaljer

K-FLEX K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S

K-FLEX K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM CU K-FLEX SOLAR R K-FLEX TWIN SOLAR hurtigkobling K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

BVF H-MAT. 100-150 Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER. 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Bruk av manual

BVF H-MAT. 100-150 Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER. 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Bruk av manual BVF H-MAT 100-150 Serie SPESIFIKASJONER: Kabel konstruksjon: To-leder Spenning: 230V Effekt: 100-150 W/m² Element størrelser: 1-12 m² Kabel diameter: 3,8mm Leder isolasjon: TTPE, HDPE Ytre isolasjon: LSZH

Detaljer

Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med vinterband for hest

Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med vinterband for hest Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med vinterband for hest Forberedelser Planlegg hvor gjerdet skal stå, marker hvor hjørne og grind skal plasseres. Hvis mulig unngå mer enn 1 grind på hvert beite

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

MODULBASERTE MODERNISERINGSLØSNINGER FOR HEISDØRER. KONE ReNova

MODULBASERTE MODERNISERINGSLØSNINGER FOR HEISDØRER. KONE ReNova MODULBASERTE MODERNISERINGSLØSNINGER FOR HEISDØRER KONE ReNova Økt sikkerhet og tilgjengelighet begynner med døren Mange av problemene med upålitelige heiser kommer av utdaterte eller sviktende dørsystemer.

Detaljer

hvorfor velge Nordpeis stålpipe?

hvorfor velge Nordpeis stålpipe? STÅLPIPE Stålpipe er en rask, rimelig og plassbesparende metode dersom du ønsker et nytt ildsted. De fleste moderne ildsteder kan monteres uten brannmur, og med en toppmontert stålpipe blir da inngrepene

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

BIL-HIFI TRIMMING 4 X 4 BÅTANVENDELSER

BIL-HIFI TRIMMING 4 X 4 BÅTANVENDELSER BIL-HIFI TRIMMING 4 X 4 BÅTANVENDELSER OPTIMA YELLOWTOP DYPSYKLUSBATTERI FOR EKSTREME ANVENDELSER LAV INTERN MOTSTAND SØRGER FOR BEDRE LYDKVALITET INGEN GASSUTSLIPP ELLER VOND LUKT, 100 % LEKKASJESIKKERT

Detaljer

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Monteringsanvisning Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Apparatbeskrivelse I den modulære funksjonssøylen kan flere enkeltapprater installeres på veggen i et enhetlig design. Ved hjelp av

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel GEK-S installasjonskanaler av stålplate har rasterhulling i underdelen som gjør det enkelt å montere kanalen på vegg eller knekter. En installasjonskanal i standardlengden på 2.000 be står av en kanalunderdel

Detaljer

Plane. Innfelt utendørs modulbelysning som bruker LED-teknologi

Plane. Innfelt utendørs modulbelysning som bruker LED-teknologi Plane Innfelt utendørs modulbelysning som bruker LED-teknologi Utviklingene i LED-teknologi og Thorns egne fremskritt har produsert Plane, en nyskapende lineær armatur som kombinerer det beste av design,

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON MOT ELEKTROMAGNETISKE FELT Når man skal bygge nytt, eller rehabilitere, i det 1. århundre bør man så definitivt ta hensyn til MILJØ OG HELSE Gjennom å isolere, spare energi

Detaljer

TAKLAMPE MED LYSRØR TAKLAMPE MED LYSRØR ISOLASJONSKLASSE IP65 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

TAKLAMPE MED LYSRØR TAKLAMPE MED LYSRØR ISOLASJONSKLASSE IP65 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING TAKLAMPE MED LYSRØR TAKLAMPE MED LYSRØR ISOLASJONSKLASSE IP65 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING INNHOLDSREGISTER INNHOLDSREGISTER...2 INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...4 TEKNISKE DATA...4 PRODUKT DATA...4

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

Cim 747 INNREGULERINGSVENTIL - KALIBRERT ÅPNING - PN25 - CR MESSING

Cim 747 INNREGULERINGSVENTIL - KALIBRERT ÅPNING - PN25 - CR MESSING Cim 747 INNREGULERINGSVENTIL - KALIBRERT ÅPNING - PN25 - CR MESSING Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE Gulvvarme til alle rom Den beste investeringen du kan gjøre Uansett om du planlegger å renovere eller bygge nytt bad, kjøkken eller stue, er varmekabler en naturlig

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

BVF WFD Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER 1. GENERELL INFORMASJON. U n d e r f l o o r h e a t i n g c a b l e

BVF WFD Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER 1. GENERELL INFORMASJON. U n d e r f l o o r h e a t i n g c a b l e BVF WFD Serie U n d e r f l o o r h e a t i n g c a b l e SPESIFIKASJONER: Kabel konstruksjon: To-Leder Spenning: 230V Effekt: 10-20 W/m Element størrelser: 10 m to 155 m Bøyeradius: min. 50mm Kabel diameter:

Detaljer

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikker kontakt er en av markedets mest montasjevennlige. Berøringssikre kontakter T-kontakt skjermet 800A,

Detaljer

350 Generell produktkatalog

350 Generell produktkatalog 350 Generell produktkatalog 02 Veggmonterte Veggmonterte EMC Forkortelsen EMC står for elektromagnetisk kompatibilitet og brukes i sammenhenger der uønsket generering og mottak av elektromagnetiske forstyrrelser

Detaljer

KAPITTEL 8 BÅTLÅSER NOTATER:

KAPITTEL 8 BÅTLÅSER NOTATER: KAPITTEL 8 BÅTLÅSER NOTATER: 159 MOBELLA M/S ORIGINAL Utenpåliggende båtlås 1 stk. Industripk. Leveres komplett med håndtak, skilt og sluttstykke. Art.nr. 6622 Høyre utadgående Nobbnr.: 27556265 Art.nr.

Detaljer

Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer. 1. Feste elementene 1.1 Belastningsparametre

Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer. 1. Feste elementene 1.1 Belastningsparametre Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer Disse retningslinjene for montering gjelder for planlegging og konstruksjon av bygningsforbindelser for å sørge for at det installerte vinduet kan brukes i

Detaljer