UNIPEX rør i rør system

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIPEX rør i rør system"

Transkript

1 UNIPEX rør i rør system

2 Innhold Systemet 3 Komponenter 4 Rør 5 Veggboks 7 Fordelerskap 9 Montasje 11 Trykkprøving Godkjenninger 15 Bestillingsinformasjon 18 2

3 UNIPEX systemet UNIPEX rør i rørsystemet er et rasjonelt system med færrest mulig komponenter. Få deler gir både enkel og effektiv montering, samt lagerhold. I tillegg er det en stor fordel at det ikke er behov for bruk av spesialverktøy. Det letter servicearbeid på anlegg i ettertid - alle rørleggere kan gjøre jobben. UNIPEX er et lekkasjesikkert system og er testet av Byggforsk etter Nordtestmetoden NT VVS 129. Testen innebærer at alle komponentene i det skjulte systemet blir testet sammen som et system. Systemet må være vanntett og skulle det oppstå lekkasje i enkelte deler må systemet fungere slik at vannet dreneres tilbake til fordelerskapet og ut på rom med sluk. På den måten minimaliserer man sjansen for lekkaskjer betraktelig. Systemet er utskiftbart i henhold til NT VVS 129. PEX rørene er laget av høyeste kvalitet PEX - A og er godkjent av Godkjenningsnemnda For Sanitærmateriell. De leveres i dimensjoner: 12 x 2,0 15 x 2,5 18 x 2,5 22 x 3,0. Varerørene (ytterrørene) er godkjent etter KIWA standard og leveres i dimensjoner på 28, 34, 43 og 54 mm. For å gjøre det lettere for rørleggeren å skille varmt og kaldt vann, både under og etter montering, leverer vi varerør med både rød og blå farge. Alle komponenter i UNIPEX systemet som er i direkte kontakt med vann, er i avsinkningsbestandig messing, DZR. Probata har som eneste leverandør batterimuffer for å sikre en 100 % tett løsning i kjøkkenbenk, løsningen er anbefalt av Norges Byggforskningsinstitutt (NBI). Probata har spikeravviser som er NT VVS 129 godkjent. Spikeravviseren er laget i herdet stål og har som navnet tilsier egenskapen til å avvise spikere og skruer og dermed forhindrer den gjennomhulling av rør i rør systemet i trekonstruksjoner. 3

4 Krav til rør-rør-systemer* 1. Teknisk forskrift til plan- og byggningsloven TEK stiller krav til utskiftbarhet og lekkasjesikkerhet for ferdig monterte sanitæranlegg. Et rør-i-rør-system skal oppfylle samtlige av disse kravene samtidig. Etter dialog med Norges byggforskningsinstitutt, Norske Rørleggerbedrifters landsforening, forsikringsbransjen og leverandørene, har man kommet frem til følgende tolning av de fire kravene som er formulert i TEC: Santæranlegget skal utføres slik at lekkajser forhindres mes mulig - TEK Ved eventuelle lekkasjer på et rør-i-rør-system skal lakkasjevann ledes ut av vegg og avledes til sluk eller detektor som stenger vanntilførselen, slik at lekkasjone ikke fører til skade på bygningen Anlegget skal være lett utskiftbart - TEK PEX-innerrøret skal være mulig å skifte ut uten at det fører til skade på bygningen eller varerøret. Ingen avgreniger skal ligge skjult i vegg, med mindre det monters inn et skap med tilfredstillende avløp. Bøyene skal ha tilstrekkelig stor radius. Er det tvil om utskiftbarheten, skal dette testes på byggeplassen Eventuelle lekkasjer skal kunne oppdages raskt -TEK Avløpet fra skapet skal være brutt, slik at en eventuell lekkasje blir synligjgort, og det skal ledes til akseptert avlp. eventuelt må det installeres føler med kontakt til vannstoppeventil Eventuelle lekkasjer skal ikke føre til unødig skade på andre installasjoner eller byggningsdeler- TEK Et rør-i-rørsystem skal utføres slik at lekkasjer fra rør eller tilkoplet utstyr ikke fører til vannskader so krever ødeleggende byggningsmessige inngrep, eller skade på innredning eller varer. * Ref: vannskadekontoret Rør-i rør -systemer Lommehåndbok 2. utgave 4

5 UNIPEX komponentene 1/2 Tutus veggboks Mellomstykke Endetetting Fordelerskap Plugg for trykkprøving 1/2 x 18 Tutus veggboks Veggflens m/pakning Spikeravviser Dreneringsavslutning Klammer Tetningsmembran for veggboks Batteimuffe Skapmuffe for drenering Fordeler PEX rør i rør Nøkkel for veggboks og skapmuffe Skjøtemuffe for varerør Skapmuffe Pex kupling 5

6 UNIPEX PEX rør i rør UNIPEX rør i rør består av et innerør laget av PEX A og varerør som er godkjent etter KIWA standard. PEX - A er bygget opp av høydensitets polyethylene (HPDE) krysslinket med organiske peroxider. Kombinasjonen av materialene og oppbyggningen gir ytterste kvalitetet av PEX rør. UNIPEX rør i rør leveres i følgende dimensjoner: 12 x 2,0/25 mm 12 x 2,0/28 mm 15 x 2,5/25 mm 15 x 2,5/28 mm 18 x 2,5/28 mm 22 x 3,0/34 mm (sort varerør) 28 x 4,0/43 mm (sort varerør) For å gjøre det lettere for rørleggeren å skille varmt og kaldt vann, både under og etter montering, leveres UNIPEX rør i rør med varerør i rød og blå farge. PEX rør: PEX rørene er laget av PEX - A Varerørene leveres i dimensjoner av 28, 34, 43 og 54 mm. PEX rørene er godkjent av Godkjenningsnemnda For Sanitærmateriell Varerørene er godkjent etter KIWA standard. 6

7 Rørføring Bøyeradius skal være størst mulig. Ved 90º vinkel bør stenderverket krysse i 45, på denne måten oppnås større bøyeradius. For nøyaktig plassering av oppstikk, kan 90 º plastvinkel benyttes. ( NRF nr ) For å forhindre eventuell støy mellom beskyttelsesrør og PEX rør ved vannslag, skal rørene legges i et bølgemønster. Avstanden på bølgene bør være ca. 600 mm med bølgehøyde på 30mm. Bølgemønsteret vil også oppta eventuell krymp i PEX røret. Rørføringen må klamres pr meter med UNIPEX klammer og pr. 60 cm i stenderverk. (NRF nr , eller ) I stenderverk anbefaler Vannskadekontoret at det benyttes spikeravviser som klammer og sikring for å forhindre skade (NRF nr ). Det bores 34 mm hull i stenderverket, rørene trekkes ferdig fram til utstyret. Deretter slås spikeravviser inn rundt varerøret. Der hvor rør avsluttes i kjøkkenbenk uten fast punk, benyttes endetetting mellom ytterrør og innerrør. (NRF nr , 26) Probata henviser her til Vannskadekontorets Rør-i-rør-systemer Lommehåndbok 2.utgave. VIKTIG! Røret må kappes rett Det sikrer riktig montering av pexkupling, fordelere og andre koblinger 7

8 UNIPEX veggboks UNIPEX Tutus veggboks leveres i 2 dimensjoner: 1/2 x 12/15 1/2 x 18 Tutus veggboks passer til både 25 og 28 mm varerør. Vegggjenomføringen er standard 50 mm og er ferdig tiltrukket med riktig moment. Albue Veggjennomføring Hovedhus PEX støttehylse PEX klemring PEX mutter Ytterrør O-Ring Muffe Pakning Mutter For montering av tappevannsarmaturer benyttes følgende ansluttninger: Veggarmatur Servant, WC og vaskemaskin Husbrannslange NRF nr /4 x1/2 rett kupling m/rosett NRF nr /4 x1/2 eks. kupling u/avstengning NRF nr /4 x1/2 eks. kupling m/avstengning NRF nr /2 vinkel stengekran m/ rosett NRF nr /4 x 3/8 overgang til vaskemaskin NRF nr /2 vinkel kombikran m/rosett 8

9 Montasje av UNIPEX veggboks 1. Monter veggboksen på flatt underlag. For korrekt avstand kan mellomstykke benyttes. (NRF nr ) 2. Ved bruk av to bokser for dusj, bad eller servantarmatur benyttes mellomstykke (NRF nr ) for riktig CC på 150mm eller 100mm. 3. Veggboksen monteres slik at hovedhus er i kant med stenderverk. 4. Skru løs muffe for varerør og tre på varerøret. Trekk så varerøret tilbake for å påse at pakningen ligger på plass. NB! Pass på at støttehylsen og PEX røret er trykket til bunn av kuplingen. 5. Fest PEX-røret til veggboksen med pex-kupling (12 eller 15 mm) PEX-kupling trekkes føst til for hånd, deretter 1 ½ omdreining med verktøy. 6. Påse at varerøret ikke deformeres. 7. Skru til muffe for varerør til veggboks for hånd. 8. Ved rehabiliteringsanlegg hvor veggjennomføring åpnes, må veggjennomføringen trekkes til med nøkkel ved montering. (NRF nr ) 9. I våtsone skal tettningsmembran alltid benyttes. For å ivareta krav iht. NT VVS 129 skal tettningsmembran med NRF nr benyttes. Denne bakes inn med smøremembran. 10. Før montering av armaturanslutning monteres veggflens med pakning i veggjennomføringen. 11. Velg passende armaturanslutning, for eksempel vinkel stengekran. (NRF nr ) 12. Det er rasjonelt å koble veggboks først, deretter fordeler. VIKTIG! Før anlegget tas i bruk skal alltid trykktesting foretas! Test med 50 % over stedlig trykk, mask 9 bar. Plugg for trykkprøving kan benyttes (NRF nr ) Veggjennomføring kan kappes med avskjæringsverktøy (NRF nr ) Det skal kun benyttes håndkraft for å trekke til de øvrige plastkomponentene. Ikke bruk vannpumpetang til å dra til PEX kupling! 9

10 Montasje av UNIPEX veggboks 10

11 UNIPEX fordeler UNIPEX tappevannsfordelere er laget av avsinkningsfri messing ( DZR) og leveres i 4 ulike versjoner: NRF nr /4 x 1/2 FORDELER m/1 AVSTIKKER NRF nr /4 x 1/2 FORDELER m/2 AVSTIKKERE NRF nr /4 x 1/2 FORDELER m/2+2 AVSTIKKERE NRF nr /4 x 1/2 FORDELER m/3 AVSTIKKERE Fordelere monteres enten åpent i rom med sluk eller i et UNIPEX fordelerskap (se side 12). Ved montering uten fordelerskap, benyttes festeskinne for fordeler (NRF nr ). UNIPEX fordelere er tilpasset UNIPEX kuplinger og monteres ved bruk av fastnøkkel. 11

12 UNIPEX fordelerskap Fordelerskapet er godkjent i henhold til NT VVS 129 og leveres i følgende dimensjoner: NRF nr FORDELERSKAP 370 x 390 x 118 (BxHxD) NRF nr FORDELERSKAP 550 x 500 x 118 (BxHxD) NRF nr FORDELERSKAP 500 x 550 x 143 (BxHxD) NRF nr FORDELERSKAP 800 x 500 x 118 (BxHxD) Materiale: Alusinc 1,25 mm plate Finish: Powder Epoxy - Hvit RAL 9010 Følgende tilbehør og ekstrautstyr leveres til fordelerskapene: NRF nr NØKKEL TIL FORDELERSKAP NRF nr PLEXIPLATE TIL FORDELERSKAPSTOR NRF nr FESTEBRAKET KOMPL. TIL FORDELERSKAP NRF nr PLEXIPLATE TIL FORDELERSKAP LITEN NRF nr LÅS TIL FORDELERSKAP NRF nr SKAPDØR M/LÅS 370 x 390 NRF nr SKAPDØR M/LÅS 550 x 500 NRF nr SKAPDØR M/LÅS 800 x 500 NRF nr RAMME FOR SKAP 370 x 390 NRF nr RAMME FOR SKAP 550 x 500 NRF nr RAMME FOR SKAP 800 x

13 Montasje av UNIPEX fordelerskap Skapet har låsbar dør og er for innfelling i vegg eller for utenopliggende montering 1. Skapet monteres vannrett, i riktig dybde og med den bredeste frontrammen ned for tetthetstesting ned. 2. Skapet festes med medfølgende skruer i stenderverk. Husk å benytte vedlagt nylon pakning for å oppnå tetthet. 3. For mm varerør benyttes skapmuffe (NRF nr.: ). Begynn med bakerste rekke for å forenkle montasjen. 4. For 34/43 varerør benyttes gummimuffe (NRF nr.: ) i hullene ytterst i skapet. For 43 mm varerør, kappes muffen i rillen i midten. 5. Trekk varerøret igjennom skapmuffene. I bunnen trekkes varerørene over frontrammen. I toppen trekkes varerøret igjennom muffen. (Se tegning) 6. For drenering, brukes Skapmuffe for drenering (NRF nr.: ). Avsluttvarerøret flush med back nut. For en pen avslutning av dreneringsrøret motrommet benyttes Dreneringsavslutning (NRF nr.: ) 7. Ved bruk av hullene i siden av skapet må det benyttes pakninger tilpasset hullet. 8. Utforingsramme til skap brukes ved ekstra tykke vegger eller for innbygging, leveres separat som eget vare nummer. 9. Fordeleren festes med braketter med gummiforing. Pex røret kobles tilfordeler med pexkupling tilpasset rørets dimensjon. Denne kuplingen skal dras til for hånd, for så å strammes inntil 1 ½ omdreining med fastnøkkel. 10. Det skal foretas en trykktesting med 50 % over høyeste forekommende stedlig trykk, maks 9 bar.trykkprøving bør fortaes i så begrensede soner som mulig for å unngå vannskade. Maksimalt en bo enhet, et opplegg, et kjellerstrekk etc. 11. Det skal foretaes tetthetstesting av bunn av skapet med f.eks. 20 mm vannstand. Påse at alle plastpluggene sitter på plass. NB! De hvite pluggene skal monteres fra innsiden av skapet! stk. plexi plater monteres mellom fordeler og skapdør for å forhindre eventuell sprut ut gjennom dør. NB! Vi gjør oppmerksom på at alle skapmuffene og pakninger som leveres til UNIPEX rør i rør skap, kun er egnet i forbindelse med varerør. Det vil si at bruk av kobber rør og PEL ledninger i bunnen av skapet ikke skal brukes i sammen ved disse komponentene. 13

14 Montasje av dreneringsavslutning UNIPEX dreneringsavslutning brukes for å oppnå en estetisk avslutning av dreneringsrøret. 1. Før varerøret ut av vegg, minst 15 cm. Når baderomsveggen er flislagt monteres UNIPEX dreneringsavslutning. Huske å legge silikonfuge mellom flis og varerør. 2. Bakdelen monteres først med pilen ned, deretter kappes varerøret jamt med kanten. 3. Monter så pyntekoppen/rosetten på utsiden. 4. Passer for varerørdimensjoner fra mm. Montasje av batterimuffe UNIPEX batterimuffe sikrer en vanntett skjøt mellom UNIPEX rør i rør system og 10 mm rør for blandebatteri. 1. Før både PEX røret og varerøret inn i den ene enden av batterimuffen. I den andre enden førest CU-røret. 2. Bruk en 1/2 x 10 mm tippunion for å skjøte i sammen 10 mm CU-rør og 12/15 PEX rør. (NRF ) 3. Den minste O-ringen føres på CU-røret, den største O-ringen føres på varerøret. 4. Skru deretter til mutterene i begge ender. man har da oppnådd en vanntett tetning i kjøkkenbenk. NB! Bruk kun håndkraft for å trekke til plastmutterene! Bruk av vannpumpetang eller tilsvarende skader plastmutterene. 14

15 Trykkprøving Før anlegget tas i bruk skal trykkprøving foretas etter gjeldende bestemmelser. Trykkprøving skal vare i minimum 120 minutter, med 50 % høyere trykk enn største forekommende driftstrykk, men maks 9 bar. Dersom trykkfall registreres må hele anlegget umiddlebart kontrolleres for å forhindre eventuelle vannskader. I byggeforskriftene er det krav om protokollering av trykkprøving. Det forusettes at trykkprøving er ivaretatt og at det registreres dato, tid og resultat samt hvem som har utført trykkprøvingen. Fordelen med UNIpex systemet er at det ikke er nødvenig å foreta trykkprøving i anleggsperioden. Dersom anlegget er monteret etter de begrensninger som VSK tilsier, så er rørene utskiftbare og trykkprøving kan foretas før anlegges skal tas i bruk, med de fordeler dette innebærer. NB! Probatas garantiansvar kan bli avkortet dersom foreskrevet trykkprøving ikke er foretatt. Begrensninger Systemet, med gjennomføringer, kan ikke benyttes i vegger med mindre stenderverkdimensjon enn 70 mm. For 12 og 15 mm innerrør anbefales maksimalt 4 stk 90º vinkler og bør ikke overstige 10 meter. Dersom større lengder eller flere bøyer ønskes, må utskiftbarheten testes på byggeplassen før vegger monteres. Med 18 mm innerrør anbefalers kun en 90º bøy og radius > 340mm i tillegg til en 45º bøy. Dette er utskiftbart uten spesialverktøy. Kompetanse For at det ferdige anlegget skal tilfredstille NT VVS 129 forutsetter det at montøren har nødvendig kompetanse og sertifikat for å montere UNIpex rør i rør. Montøren bør også ha kjennskap til vannskadesikker prosjektering og utførelse tilsvarende NBI håndbok Rør i Rør-system Det er også en fordel at montøren har kompetanse om Våtromsnormen. 15

16 UNIPEX - et rasjonelt system UNIPEX rør i rør systemet er et rasjonelt system med færrest mulig komponenter. Få deler gir enkel og effektiv montering. Det er også en stor fordel at man ikke trenger spesialverktøy. Det letter servicearbeid på anlegget i ettertid - alle rørleggere kan gjøre jobben. Ikke behov for spesialverktøy PROBATA AS Kveldroveien Vinterbro Tel (+47) Fax (+47)