Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 5-2004 Side 355-423 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 8. desember 2004

2 Innhold Side Forskrifter 2003 Juni 13. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Måsøy (Nr. 1919) Juni 4. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Rauma (Nr. 1920) April 8. Forskrift om adgang til jakt etter hjort og rådyr, Stranda (Nr. 1921) Okt. 21. Forskrift om utvidet elgjakt, Tynset (Nr. 1922) Juni 24. Forskrift om tilskot til miljøtiltak for jordbruket i Hordaland (Nr. 1255) Sept. 6. Forskrift om utvida jakttid for elg, Vinje (Nr. 1256) Sept. 10. Forskrift om vern av Gutulia nasjonalpark, Engerdal (Nr. 1257) Juni 17. Forskrift om motorisert ferdsel på vassdrag, Verdal (Nr. 1283) Aug. 30. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Åsnes (Nr. 1284) Sept. 13. Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Frogn (Nr. 1285) Sept. 21. Forskrift om utvidet jakttid på elg i 2004, Hurdal (Nr. 1286) Sept. 23. Forskrift om utvidet jakttid på elg, Eidskog (Nr. 1287) Sept. 23. Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Skjåk (Nr. 1288) Sept. 24. Forskrift om utvidet jakttid på villrein i Rondane Villreinområde, Øyer, Ringsaker, Hamar, Åmot og Stor-Elvdal (Nr. 1290) Sept. 28. Forskrift om åpnings-, luknings- og skjenketider for serverings- og skjenkesteder, Spydeberg (Nr. 1309) Okt. 8. Forskrift om vern av Geiranger-Herdalen landskapsvernområde, Stranda og Norddal (Nr. 1310) Sept. 15. Forskrift om skiltvedtekter, Skedsmo (Nr. 1318) Okt. 4. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Rana (Nr. 1319) Okt. 8. Forskrift om verneplan for Bleia. Vern av Bleia naturreservat, Lærdal (Nr. 1324) Okt. 8. Forskrift om verneplan for Bleia. Vern av Bleia-Storebotnen landskapsvernområde, Aurland og Lærdal (Nr. 1325) Sept. 15. Forskrift om vedtekter til plan- og bygningsloven, Skedsmo (Nr. 1354) Sept. 16. Forskrift til lov om motorferdsle i utmark og på vassdrag, Aurland (Nr. 1355) Sept. 29. Forskrift om renovasjon, Tromsø (Nr. 1356) Okt. 7. Forskrift om åpningstider og skjenketider for serveringssteder, Ringerike (Nr. 1357) Okt. 13. Forskrift om innføring av gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr, Oslo (Nr. 1358) Okt. 18. Forskrift om vedtekt til plan- og bygningslovens 66a om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, Elverum (Nr. 1359) Okt. 20. Forskrift om bruk av og orden i havner m.m. for Sirevåg havnedistrikt, Hå (Nr. 1360) Okt. 14. Forskrift om åpningstider ved serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkohol, Sortland (Nr. 1386) Okt. 18. Forskrift om salgstid for øl og åpnings- og skjenketider ved serveringssteder, Fræna (Nr. 1387) Okt. 21. Forskrift om slaktetilskudd for slaktesesongen 2004/2005 ( ), Vest- Finnmark (Nr. 1388) Okt. 26. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset (Nr. 1392) Okt. 26. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Tynset (Nr. 1393) Juni 24. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sarpsborg (Nr. 1414) Sept. 28. Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Sandnes (Nr. 1415) Sept. 30. Forskrift om utslepp av avløpsvatn frå bustader og fritidsbygg, Årdal (Nr. 1416) Okt. 14. Forskrift om jakttid på hjort, Klæbu (Nr. 1417) Okt. 18. Forskrift om vedtekt for skilt og reklame, Elverum (Nr. 1418) Okt. 26. Forskrift om vedtekter til lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, Gjemnes (Nr. 1419) Okt. 27. Forskrift om tilskott til organisert beitebruk, Hordaland (Nr. 1420)

3 Okt. 28. Forskrift om soner for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nærøy og Vikna (Nr. 1421) Okt. 28. Forskrift om forsøk med felles regnskapskyndig person med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning, Unjárgga-Nesseby og Deanu-Tana (Nr. 1422) Okt. 28. Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Bodø (Nr. 1423) Sept. 14. Forskrift for jakttid på elg og hjort i 2004, Meldal (Nr. 1436) Okt. 13. Forskrift om vedtekter til plan- og bygningsloven, Levanger (Nr. 1437) Nov. 5. Forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Røros (Nr. 1439) Nov. 10. Forskrift om forsøk med samorganisering av barneverntenesta i Notodden og Hjartdal (Nr. 1440) Nov. 3. Forskrift om vederlag for opphold i institusjon, Oslo (Nr. 1454) Nov. 16. Forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Sirdal (Nr. 1458) Nov. 16. Forskrift etter konsesjonslova 7 om nedsett konsesjonsgrense for Radøy (Nr. 1459) Nov. 17. Forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Stor-Elvdal (Nr. 1460) Okt. 7. Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven, Ørland (Nr. 1492) Nov. 19. Forskrift om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940 i Oslo og Trondheim (Nr. 1494) Endringsforskrifter 2004 Okt. 6. Endr. i forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Fauske (Nr. 1320) Okt. 6. Endr. i forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Hattfjelldal (Nr. 1321) Okt. 6. Endr. i forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Lom (Nr. 1322) Okt. 6. Endr. i forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Vinje (Nr. 1323) Okt. 13. Endr. i forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 4, vern av Dalsida landskapsvernområde, Nesset, Rauma og Lesja (Nr. 1385) Okt. 21. Endr. i forskrift om fredning av Nordelva naturreservat, Bjugn og Rissa (Nr. 1389) Okt. 22. Endr. i forskrift om fredning av Latharimoen naturreservat, Alta (Nr. 1390) Okt. 22. Endr. i forskrift om fredning av Grunnvatnet naturreservat, Ballangen (Nr. 1391)... Nov. 2. Endr. i forskrift om Jotunheimen nasjonalpark, Lom, Vågå, Vang, Luster og Årdal (Nr. 1438) Nov. 9. Endr. i forskrift til lov om overnattings- og serveringssteder, salg og skjenking av alkoholholdig drikk m.v., Bjugn (Nr. 1455) Nov. 15. Endr. i forskrift om fredning av Hammarnesflåget naturreservat, Rana (Nr. 1457) Nov. 16. Endr. i forskrift om Jotunheimen nasjonalpark i Lom, Vågå, Vang kommunar, Oppland fylke, Luster og Årdal kommunar, Sogn og Fjordane (Nr. 1493) Nov. 19. Endr. i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet på spesielle vilkår i forbindelse med forsøk med samordning av trygdekontor, Aetat og sosialkontor i Verdal kommune prosjekt Arbeid og Velferd, Verdal (Nr. 1495) Diverse 2004 Juni 16. Opph. av forskrift om båndtvang for hund, Flatanger (Nr. 1383) Sept. 24. Endringer i distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten, Akershus, Aust-Agder, Hedmark, Nordland, Troms og Østfold (Nr. 1289) Okt. 8. Vedtak om omorganisering av departementsstrukturen Arbeids- og sosialdepartementets forskriftsverk (Nr. 1384) Nov. 11. Opph. av forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom, Engerdal (Nr. 1456)

4 Rettelser Nr. 2/2004 s. 130 (i forskrift 25. mars 2004 nr. 636 om skjenketider og salgstider for øl, Sola kommune, Rogaland) Nr. 1/2004 s. 66 (i forskrift 2. februar 2004 nr. 372 om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse, Ullensaker kommune, Akershus) Oversikt over rettelser omslagsside Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside

5 13. juni Nr NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 8. desember 2004 Nr juni Nr Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Måsøy kommune, Finnmark. Fastsatt av Måsøy kommunestyre 13. juni 2003 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr Kunngjort 30. september Formål Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 2. Virkeområde Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser. 3. Definisjoner I denne forskrift menes med: a) Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs b) Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven. 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens Unntak fra forbudet Følgende brenning skal likevel være tillatt: a) åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål, b) brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke, c) brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta, d) bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk, e) St. Hansbål, f) bålbrenning i fjæra, utenfor tettbebygd strøk. 6. Dispensasjon Teknisk etat kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i 4 etter søknad. 7. Tilsyn Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes. 8. Klage Vedtak truffet av Teknisk etat i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret (eventuelt særskilt klagenemnd, eller til fylkesmannen dersom vedtaket er fattet av kommunestyret). 9. Straff Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven Ikrafttreden Denne forskrift trer i kraft fra kunngjøringsdato.

6 4. juni Nr juni Nr Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Fastsett av Rauma kommune 4. juni 2003 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever 5. Kunngjort 28. oktober I Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Rauma kommune. II Kommune/Del av kommune Elg: Minsteareal i daa Hjort: Minsteareal i daa Rådyr: Minsteareal i daa Rauma Rødvenhalvøya avgrensa mot sjø på alle sider unntatt i sørøst der grensa følger Hamrevågen, elva mellom Hamrevågen og Gjerdsetvatnet, Gjerdsetvatnet inn til bekkeutløp i bukt nedenfor Gyldenås, derifra i rett linje opp til telemast på Veten, videre vestover til høgde 503 på Veten og videre etter korteste linje ned til sjøen. Mittet og Holm øst for Herjeelva over Herjevatnet videre langs bekken i Ølnosbotnen og videre i rett linje til toppen av Gravfjellet (974 moh.) derifra langs soknegrensa til kommunegrensa. Nordsida av kommunen nord for Romsdalsfjorden. Avgrensa av ei rett linje frå utløpet av Breidvikelva til Såta (1131 moh.) videre østover langs soknegrensa til kommunegrensa mot Nesset. Isfjorden innenfor gamle Hen kommunegrense. Øvre Romsdalen med sidedaler, avgrensa mot nord av Døntelva og nordre løp av Skogagrova. Øvre Romsdalen avgrensa mot nord av ei rett 8000 linje mellom Salknappen (1639 moh.) og Nausa (423 moh.) videre til Ytre Mongetrøa, langs Mongehammaren til Mongegygra (1317 moh.), derifra til Tua (1534 moh.). Resten av kommunen III Denne forskrifta trer i kraft straks, samtidig oppheves forskrift 25. april 1990 nr. 300 om nytt minsteareal for hjortejakt i kommunane Ørskog og Frei og for rådyrjakt, Ørskog, Rauma og Aukra kommunar, Møre og Romsdal. fastsatt minsteareal for Rauma kommune i forskrift 1. april 2002 nr. 334 om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørsta, Ørskog, Norddal, Stranda, Stordal, Sykkylven, Sula, Giske, Haram, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra, Eide, Frei, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Rindal, Aure, Halsa, Tustna og Smøla kommunar, Møre og Romsdal.

7 24. juni Nr april Nr Forskrift om adgang til jakt etter hjort og rådyr, Stranda kommune, Møre og Romsdal. Fastsatt av Stranda kommune v/viltnemnda 8. april 2003 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever 4 og 5. Kunngjort 25. november I Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Stranda kommune. II Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellen: Heile/Deler av kommunen Hjort: Minsteareal i daa Rådyr: Minsteareal i daa Liabygda Geiranger 1200 Resten av kommunen 800 III Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Stranda kommune i forskrift 1. april 2002 nr. 334 om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørsta, Ørskog, Norddal, Stranda, Stordal, Sykkylven, Sula, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra, Eide, Frei, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Rindal, Aure, Halsa, Tustna og Smøla kommunar, Møre og Romsdal. 21. okt. Nr Forskrift om utvidet elgjakt, Tynset kommune, Hedmark. Fastsatt av Tynset kommunestyre 21. oktober 2003 med hjemmel i forskrift 11. februar 2002 nr. 149 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2002 til og med 31. mars , jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet. Kunngjort 25. november Utvidet jakttid på elg Jakttiden for elg innen Tynset kommune utvides med 14 sammenhengende dager i perioden fra og med 7. desember til og med 20. desember. 2. Ikrafttreden Denne forskriften trer i kraft fra og med jaktåret juni Nr Forskrift om tilskot til miljøtiltak for jordbruket i Hordaland. Fastsett av fylkesmannen i Hordaland 24. juni 2004 med heimel i lov 12. mai 1995 nr. 23 (jordlova) 3 og 18 og forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket 5. Kunngjort 16. september Formål Formålet med tilskot til miljøtiltak for jordbruket i Hordaland er å medverke til eit aktivt og bærekraftig landbruk, styrking av regionen si eigenart og fremje og utvikle dei natur- og kulturhistoriske verdiane i kulturlandskapet. Tilskotsordningane skal medverke til å sikre og utvikle Hordaland fylke sine særprega landskapstypar, verdifulle kulturmarkstypar og kulturmiljø. Vidare skal tilskot medverke til å redusere forureining frå jordbruksdrift. 2. Grunnvilkår Tilskot kan gjevast til føretak som er tilskotsberettiga etter forskrift om produksjonstilskot i jordbruket eller er organisert som eit beitelag. Tilskot vert gjeve etter satsar, sonar, definisjonar m.m. fastsett av fylkesmannen i Hordaland. Det er satt krav om Miljøplan trinn Tilskotsordningane 3 1. Tilskot til organisert beitebruk Tilskotet kan gjevast for å legge til rette for fellesbeiting av utmarksareal og innmarksbeite. Tilskotet kan også gjevast til organisert tilsyn, organisert sanking og andre målretta investeringstiltak i beiteområde. Ordninga gjeld for organiserte beitelag. Det er ei eiga forskrift med søknadsskjema for ordninga. Søknadsfrist er 1. november.

8 24. juni Nr Tilskot til landskapsskjøtsel med ammegeit Tilskotet kan gjevast til skjøtsel av beitemark med ammegeit. Ammegeita skal gå på inngjerda/avgrensa beiteområde i heile beiteperioden. Ammegeit er geit over eitt år som ikkje vert nytta i mjølkeproduksjonen Tilskot til verdifullt innmarksbeite Tilskotet kan gjevast til aktiv skjøtsel av verdifullt innmarksbeite. Innmarksbeitet må framstå som heilskapeleg når det gjeld vegetasjon og landskap. Det er satt krav om utfylling av sjekkliste for skjøtsel Tilskot til tradisjonell skjøtsel av kystlynghei Tilskotet kan gjevast til tradisjonell skjøtsel av kystlyngheiene. Med tradisjonell drift av kystlynghei meiner vi her vinterbeiting og lyngsviing for å sikre ei god fornying av kystlyngen. Det er satt krav om minst 3 månader vinterbeite. Det er satt krav om utfylling av sjekkliste for skjøtsel Tilskot til skjøtsel og forvaltning av stølsmiljø Tilskotet kan gjevast til skjøtsel og forvaltning av stølsmiljø og stølslandskap. Føretak må ha hovuddelen av mjølkeproduksjon på stølen i minst 4 veker i sumarhalvåret og produksjonen skjer innan for kvote, 1 eller i samsvar med forskrift om fritak frå overproduksjonsavgift ved lokal foredling av mjølk. 2 Tilskotet vert gjeve til enkelt- eller fellesføretak. 1 Jf. forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk 2. 2 Jf. forskrift 24. juni 2003 nr. 777 om fritak frå overproduksjonsavgift ved lokal foredling Tilskot til skjøtsel og forvaltning av brattlendte bruk Det kan gjevast tilskotet til skjøtsel og forvaltning av fulldyrka og overflatedyrka areal brattare enn 1:5 og brattare enn 1:3. Føretak med fruktproduksjon får inntil dobbel støtte til areal brattare enn 1:3. Ein må ha minst 50% bratt areal på føretaket og det gjevast tilskot til maks 50 daa. Det er ein føresetnad at arealet vert slått eller pussa minst ein gong pr. år Miljøtilskot til jordarbeiding Tilskotet kan gjevast til tiltak for å unngå eller redusere jordarbeiding om hausten og stimulere til etablering av vegetasjon for å redusere erosjon og arealavrenning frå jordbruksareal. 4. Søknad Frist for søknad er 20. august for alle ordningane unntatt tilskot til organisert beitebruk. Tidspunkt for registrering for søknadsomgangen 20. august er 31. juli. Det skal nyttast eige søknadsskjema som er utarbeidd av Fylkesmannen i Hordaland. Kommunen handsamar søknadene og gjer vedtak om tilskot. 5. Opplysningsplikt og kontroll Føretak som får støtte har plikt på seg til å gje alle naudsynte opplysningar som kommunen, fylkesmannen eller Statens landbruksforvaltning krev. Kommunen, fylkesmannen og Statens landbruksforvaltning vil føre tilsyn med at utbetalinga er riktig og har tilgang til all bokføring, korrespondanse og dokumentasjon som gjeld tilskotet som er gjeve til føretaket. Opplysning gjeve i samband med søknad om tilskot kan også kontrollerast ved teljing og måling av dei landbrukseigedomar og dyr som føretaket disponerar. 6. Klage Vedtak som er fatta i medhald av forskrifta kan påklagast etter lov av 10. februar 1967 om handsaming i forvaltningssaker (forvaltningslova), kapittel VI. Fylkesmannen handsamar klager over vedtak som er fatta av kommunen. 7. Avkorting ved brot på regelverk Dersom føretaket driv eller har drevet si verksemd i strid med regelverk for jordbruksverksemd, kan heile eller delar av tilskotet vert halde tilbake inntil forholda er retta opp. Er det ved overtredinga av slikt regelverk utvist grov aktløyse eller forsett, kan heile eller delar av tilskotet som tilfaller føretaket avkortast. 8. Avkorting ved feile opplysningar Dersom føretaket uaktsamt eller forsettleg har gjeve feile opplysningar i søknaden som har eller vil danne grunnlag for ein urettmessig utbetaling av tilskot, kan heile eller delar av produksjonstilskotet som tilfaller føretaket avkortast. 9. Berekning og innkrevjing av avkortingsbeløp mv. Differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskot som følgje av vedtak om avkorting etter 7 og 8, kan krevjast tilbakebetalt frå mottakaren eller motreknast i seinare tilskotsutbetalingar. Tilsvarande gjeld der føretaket som følje av manglande oppfylling av vilkår i denne forskrifta eller av andre grunner har mottatt ei utbetaling som føretaket ikkje har rett til. Til avkortingsbeløpet som nemnt i første ledd kan det leggast rente tilsvarande gjeldande morarente. Der mottakaren ikkje var i aktsam god tro om utbetalinga, kan renter krevjast frå det tidspunkt tilbakebetalingskravet er

9 10. sept. Nr kome fram til føretaket. Ved grov aktløyse eller forsett kan renter krevjast frå tidspunktet for utbetalinga av det urettmessige tilskotet. 10. Iverksetjing Forskriften trer i kraft 1. juli sept. Nr Forskrift om utvida jakttid for elg, Vinje kommune, Telemark. Fastsett av Grønt utval i Vinje kommune 6. september 2004 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet 9 og forskrift 11. februar 2002 nr. 149 om jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2002 til og med 31. mars Kunngjort 16. september Føremål I nedre delar av Vinje er det eitt stort problem med beiteskader på skog. Målet med å utvide jakttida er å beskatte den delen av elgstamma som trekker frå øvre delar av kommunen og ned til sine vinterbeiteområde. Dette trekket starter normalt når snøen kjem. 2. Virkeområde Dette gjeld for alle elgvald i kommunen. 3. Tidsavgrensing Det er opna for utvida jakttid i tidsrommet 1. november 14. november Mynde Forskrifta vert handheva av Grønt utval i Vinje kommune. 5. Ikrafttreden Denne forskrift trer i kraft straks. 10. sept. Nr Forskrift om vern av Gutulia nasjonalpark, Engerdal kommune, Hedmark. Fastsatt ved kgl.res. 10. september 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern 3, jf. 4 og 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Kunngjort 16. september Avgrensning Nasjonalparken dekker et areal på ca. 23 km 2. Nasjonalparken berører Rendalen Nordre statsallmenning i Engerdal kommune. Grensene for nasjonalparken framgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet juni De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene skal koordinatfestes. Verneforskriften og kartet oppbevares i Engerdal kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. 2. Formål Formålet med opprettelsen av Gutulia nasjonalpark er: å bevare et i det vesentlige urørt skog-, myr- og fjellområde, å bevare det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv. å verne om kulturminner. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne nyttes til reindrift. 3. Vernebestemmelser 1. Landskapet 1.1 Vern mot inngrep i landskapet Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger eller andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, framføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, hensetting av campingvogner, oppsetting av skilt, merking av stier og løyper o.l. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse som ikke skyldes naturlig forfall. Opplistingen er ikke uttømmende.

10 10. sept. Nr Bestemmelsene i punkt 1.1 er ikke til hinder for: a) Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger. Vedlikehold av bygninger skal skje i samsvar med tradisjonell byggeskikk. b) Tradisjonell drift på Gutulisetra. 1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: a) Istandsetting og vedlikehold av kulturminner på Gutulisetra. b) Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade. c) Oppføring av nye bygninger, ombygging eller oppføring av mindre tilbygg til eksisterende bygninger på Gutulisetra. d) Oppsetting av skigard rundt setervollene på Gutulisetra. e) Oppsetting av skilt og merking av stier. f) Bygging av bruer og legging av klopper. g) Oppføring av buer/gammer i forbindelse med oppsynsvirksomhet og gjeting. 2. Plantelivet 2.1 Vern av plantelivet Vegetasjon herunder døde busker og trær skal vernes mot all skade og ødelegging. Planting, såing, gjødsling og innføring av nye plantearter er forbudt. 2.2 Bestemmelsene i 2.1. er ikke til hinder for: a) Bruk av området til beiting. b) Slått og rydding av lauvtreoppslag på setervollene på Gutulisetra. c) Skånsom bruk av trevirke til bålbrenning. d) Plukking av bær og matsopp. e) Plukking av vanlige planter til privat bruk. f) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til eget brensel innenfor nasjonalparken. 2.3 Direktoratet for naturforvaltning kan ved forskrift regulere beiting i nasjonalparken som kan skade eller ødelegge naturmiljøet. Dette gjelder ikke reinbeite. 3. Dyrelivet 3.1 Vern av dyrelivet Dyrelivet, herunder hi, hekke-, yngle- og gyteplasser er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vatn er forbudt. Kalking av vassdrag må ha særskilt tillatelse. 3.2 Bestemmelsene i pkt. 3.1 er ikke til hinder for: a) Jakt på elg etter viltloven eller etter reindriftsrettens regler. b) Fiske etter lakse- og innlandsfiskeloven eller etter reindriftsrettens regler. 3.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: a) Utsetting av fisk fra lokale fiskestammer der dette er gjort tidligere. b) Kalking av vassdrag som er nødvendig for å reetablere eller hindre at en art dør ut. Det skal gjennom godkjent forvaltningsplanen, jf. 5, fastsettes et referanseområde som ikke kan kalkes. 4. Ferdsel 4.1 Generelt om ferdsel All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 4.2 Organisert ferdsel Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger. Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplan i Sykling og bruk av hest Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier eller traseer som er godkjent for bruk i forvaltningsplanen, jf Henleggelse av båter Henleggelse av båter og kanoer er ikke tillatt. Båter ved Valsjøen med tilknytning til gardsbrukene Kjerran og Valdalen omfattes ikke av forbudet. 4.5 Telting Telting utover én uke på samme sted krever særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Oppsetting av gapahuker e.l. er ikke tillatt, jf. dog pkt. 1.3 bokstav g). 4.6 Regulering av ferdsel Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Direktoratet for naturforvaltning ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet eller kulturminner.

11 17. juni Nr Motorferdsel 5.1 Forbud mot motorferdsel Motorferdsel er forbudt på land og i vann, og i lufta under 300 meter. 5.2 Bestemmelsene i pkt. 5.1 er ikke til hinder for: a) Motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, og oppsynsoppgaver, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Øvelseskjøring for nevnte formål krever særskilt tillatelse. b) Bruk av beltekjøretøy på vinterføre for utøvelse av reindrift. 5.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til motorisert ferdsel for: a) Nødvendig transport av ved, materialer, proviant m.m. til Gutulisetra vinterstid. b) Uttransport av felt elg med beltegående elgtrekk. c) Flyving under 300 meter i forbindelse med beitedyrleting og viltregistreringer. d) Øvingskjøring til formål nevnt i pkt. 5.2 a. e) Nødvendig bruk av motorkjøretøy på barmark for utøvelse av reindrift. For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som del av godkjent reinbeitedistriktsplan i henhold til reindriftsloven slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte. 6. Forurensning 6.1 Forbud mot forurensning Forurensning og forsøpling er forbudt, samt bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet. 6.2 Støy Bruk av motordrevet isbor, modellfly, modellbåt e.l. er forbudt. 4. Generelle dispensasjonsbestemmelser Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet. 5. Forvaltningsplan Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon osv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning. Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. 6. Forvaltningsmyndighet Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for verneforskriften. 7. Rådgivende utvalg Forvaltningsmyndigheten kan opprette et rådgivende utvalg for forvaltningen av nasjonalparken. 8. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 20. desember 1968 nr. 2 om fredning av Gutulia nasjonalpark, Engerdal kommune, Hedmark. 17. juni Nr Forskrift om motorisert ferdsel på vassdrag, Verdal kommune, Nord-Trøndelag. Fastsatt av Innherred samkommunestyre 17. juni 2004 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag. Kunngjort 30. september Generell adgang uten søknad 1. Motorfartøy med elektrisk motor kan fritt benyttes på alle vatn i Verdal kommune. Effekten på slike motorer må ikke overstige 5 hk. Generell adgang knyttet til vatn og formål mv. 2. Ferdsel på Leksdalsvatnet er tillatt for motorfartøy med forbrenningsmotor inntil 10 hk. 3. På Veresvatnet, Innsvatnet, Kjesbuvatnet, Høysjøen, Stor-Bellingen, Kråksjøen og Søndre Drivsjøen kan motorfartøy med forbrenningsmotor på maksimalt 5 hk benyttes til følgende formål: Nødvendig transport i forbindelse med jakt og fiskekultivering. Nødvendig transport i forbindelse med godkjente byggearbeider og tyngre gods/utstyr til hytter. Nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige registreringer. Landing og start av luftfartøy 4. Landing og start med luftfartøy er tillatt for nødvendig transport nevnt i pkt. 3 på Leksdalsvatnet, Veresvatnet, Innsvatnet og Kjesbuvatnet.

12 30. aug. Nr Dispensasjonsregler (tillatelse etter skriftlig søknad) 5. Kommunen kan gi dispensasjoner til bedrifter eller enkeltpersoner for bruk av motorbåt med inntil 5 hk, hvor formålet er: Transportformål som nevnt under pkt. 3. Transport av varig funksjonshemmede. Transport iht. særlige grunner (iht. 6 i lov om motorferdsel i utmark). Unntak fra forskriften 6. Grunneier kan nedlegge kjøreforbud for sin eiendom. 7. I områder som er fredet med hjemmel i naturvernloven kan spesielle regler gjelde. 8. I Færen og Skjækervatnet gjelder regler for henholdsvis Meråker og Steinkjer kommune. Ikrafttredelse 9. Denne forskrift trer i kraft 28. august 2004 og gjelder inntil videre. Samtidig oppheves forskrift 17. desember om motorisert ferdsel på vassdrag i Verdal, Nord-Trøndelag. 1 Ikke kunngjort i. 30. aug. Nr Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Åsnes kommune, Hedmark. Fastsatt av Åsnes kommunestyre 30. august 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr Kunngjort 30. september Formål Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 2. Virkeområde Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser. 3. Definisjoner a) Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs b) Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven. 4. Forbud mot brenning og brenning av avfall i småovner Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens Unntak fra forbudet Følgende brenning skal likevel være tillatt: a) åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål, b) brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke, c) brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta d) bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk, kun etter melding. Melding rettes til Vaktsentralen, tlf. 110, e) St. Hansbål, kun etter melding. De samme krav til brennmateriale som under 5 pkt. b gjøres gjeldende for St. Hansbål. Melding rettes til Vaktsentralen tlf. 110, f) ranke- og flatebrenning i skogbruket, kun etter skriftlig søknad. Søknad rettes til Brannsjefen, g) halmbrenning i jordbruket, kun etter melding. Melding rettes til Vaktsentralen, tlf. 110, h) brenning i forbindelse med bruk av pulver og skumapparat i øvelsessammenheng og i regi av brannvesenet. 6. Dispensasjon Rådmann kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i 4 etter søknad. 7. Tilsyn Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes. 8. Klage Vedtak truffet av Rådmann i medhold av denne forskrift kan påklages til formannskapet. 9. Straff Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft fra 30. august 2004.

13 23. sept. Nr sept. Nr Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Frogn kommune, Akershus. Fastsatt av Frogn kommune 13. september 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 52a og delegeringsvedtak 5. desember 2003 nr Kunngjort 30. september Virkeområdet Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader knyttet til tilsyn med besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, i Frogn kommune. 2. Plikt til å betale gebyr Besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, skal betale gebyr for kommunens tilsyn med håndtering av dette avfallet. 3. Generelle prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader ved tilsynsordningen. Kommunen fastsetter og justerer de til enhver tid gjeldende gebyrsatser. 4. Innkreving av gebyr, renter mv. I etterkant av tilsynet, som skal dokumenteres gjennom en tilsynsrapport, vil virksomheten motta underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsats for tilsynet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling. 5. Unntak Kommunen kan i det enkelte tilfelle, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer. 6. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft fra og med 1. oktober sept. Nr Forskrift om utvidet jakttid på elg i 2004, Hurdal kommune, Akershus. Fastsatt av Naturutvalget i Hurdal kommune 21. september 2004 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet og forskrift 11. februar 2002 nr. 149 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2002 til og med 31. mars pkt. 2. Kunngjort 30. september I Det åpnes for utvidet jakt etter elg fra og med 1. november 2004 til og med 14. november 2004 i de områder Hurdal kommune forvalter (elgvaldene 0239/01 og 0239/02). Denne forskriften trer i kraft straks. II 23. sept. Nr Forskrift om utvidet jakttid på elg, Eidskog kommune, Hedmark. Fastsatt av Eidskog kommunestyre 23. september 2004 med hjemmel i forskrift 11. februar 2002 nr. 149 om jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2002 til og med 31. mars nr. 2 bokstav a, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet. Kunngjort 30. september For Eidskog Søndre driftsplanområde i Eidskog kommune innføres utvidet jakttid for elg med 14 dager fra ordinær jakttids slutt 1. november til og med 14. november for årene 2004 og 2005 i medhold av forskrift 11. februar 2002 nr. 149 om jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2002 til og med 31. mars Forskriften gjelder fra 1. november 2004 til og med 14. november 2005.

14 24. sept. Nr sept. Nr Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Skjåk kommune, Oppland. Fastsett av Skjåk kommunestyre 23. september 2004 med heimel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 5. Kunngjort 30. september Kommunal forskrift for bruk av motorfartøy (båtar) 3 i motorferdsellova set eit generelt forbod mot bruk av motorfartøy i utmark og vassdrag, med mindre anna er fastsett i kommunal forskrift. 4 i motorferdsellova gjer eit generelt løyve til ferdsel med motorfartøy på innsjøar på 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekningar og på innsjøar mindre enn 2 kvadratkilometer dersom desse inngår som ein del av eit farbart vassdrag. Kommunen kan likevel avgjera at ferdsel som nemnt heilt eller delvis ikkje skal vera lov. I medhald av i 4 i motorferdsellova, set kommunen forbod mot ferdsel med motorfartøy på innsjøar og vassdrag i kommunen. Unnateke frå dette forbodet er bruk av båt med motor inntil 9,9 hk på: Grønvatn, Breidalsvatn, Kolbeinsvatn, Torsvatn, Aursjoen, Leirungsvatn, Raudalsvatn, Liavatn, Glittervatn, Lundadalsvatn, grunna sin avlange skapnad og ugunstige vindtilhøve. Den delen av Skim som ligg i Skjåk kommune, men med unnatak av den delen av innsjøen som er omfatta av Risheimsøye naturreservat. Utover dette har kommunen mynde til å gje løyve etter 6 i motorferdsellova ved serlege unnatak. 2. Kommunal forskrift for bruk av luftfartøy (fly, helikopter motoriserte hanglidere m.fl.) 3 i motorferdsellova set eit generelt forbod mot bruk av luftfartøy i utmark og vassdrag med mindre anna er fastsett i kommunal forskrift. Unnateke frå dette forbodet er landing og start med luftfartøy på: Den austlege delen av Breidalsvatn, mellom dammen i austre enden av osen og ei line mellom austre enden av vegfyllinga i Hamsevika og ei vik på sørsida av vatnet (UTM ). Dette unnataket gjeld både ope og islagt vatn, når tilhøva tillet det. Utover dette har kommunen mynde til å gje løyve etter 6 i motorferdsellova ved serlege unntak. Bruk av motoriserte køyretøy Bruken av motoriserte køyretøy på snødekt- og barmark, er regulert gjennom motorferdsellova og dei nasjonale forskriftene. Nærare opplysningar får ein ved å henvende seg til Skjåk kommune eller Fylkesmannen i Oppland. Dispensasjonsmynde Kommunestyret sitt mynde til å gje løyve til motorisert ferdsel blir delegert til Miljø- og næringsutvalget. Denne forskrifta trer i kraft straks. Tidlegare forskrift 13. desember held samstundes opp å gjelde. 1 Ikkje kunngjort i. 24. sept. Nr Endringer i distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten, Akershus, Aust-Agder, Hedmark, Nordland, Troms og Østfold. Fastsatt ved kgl.res. 24. september 2004 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) 16, jf, lov 25. juni 2004 nr. 53 om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet) avsnitt II nr. 5 og 8. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Kunngjort 30. september I. Endringer i distriktsinndelingen 1. For Fredrikstad kommune opprettes et namsfogdkontor. Namsfogdkontoret overtar de oppgaver innen den sivile rettspleien på grunnplanet som ligger til Borge lensmannskontor, Onsøy lensmannskontor og Kråkerøy og Rolvsøy lensmannskontor. Øvrige gjøremål ved lensmannskontorene overtas av Fredrikstad politistasjon. Borge lensmannskontor, Onsøy lensmannskontor og Kråkerøy og Rolvsøy lensmannskontor nedlegges. 2. For kommunene Asker og Bærum opprettes et felles namsfogdkontor. Namsfogdkontoret overtar de oppgaver som ligger til Asker lensmannskontor og Bærum lensmannskontor. Asker lensmannskontor og Bærum lensmannskontor nedlegges. 3. De oppgaver som Askim og Trøgstad lensmannskontor utfører i Askim kommune, overføres til Askim politistasjon. 4. Brumunddal lensmannskontor og Moelv lensmannskontor slås sammen. 5. Kommunene Bodø og Skjerstad betjenes av én tjenesteenhet. Kommunene Beiarn og Saltdal betjenes av én tjenesteenhet. 6. Kommunene Tjeldsund, Evenes og Skånland betjenes av én tjenesteenhet. 7. Arendal politistasjon og Moland lensmannskontor slås sammen.

15 8. okt. Nr II. Ikrafttredelse Endringene gjennomføres fra det tidspunkt departementet bestemmer. 24. sept. Nr Forskrift om utvidet jakttid på villrein i Rondane Villreinområde, Øyer, Ringsaker, Hamar, Åmot og Stor-Elvdal kommuner, Hedmark og Oppland. Fastsatt av Villreinnemnda i Rondane 24. september 2004 med hjemmel i forskrift 11. februar 2002 nr. 149 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2002 til og med 31. mars pkt. 3, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet 9. Kunngjort 30. september I Jakttida på villrein utvides med 14 dager i perioden oktober. Utvidelsen gjelder Øyer, Ringsaker, Hamar, Åmot og Stor-Elvdal kommuner. II Forskriften trer i kraft straks og gjelder for året sept. Nr Forskrift om åpnings-, luknings- og skjenketider for serverings- og skjenkesteder, Spydeberg kommune, Østfold. Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 28. september 2004 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Kunngjort 8. oktober Serverings- og skjenkesteder kan alle dager ha åpnings- og skjenketid for brennevin mellom kl og kl Skjenketid for øl og vin mellom kl og kl Lukningstid er kl Serverings- og skjenkesteder kan i sluttede selskaper ha åpnings- og skjenketid for brennevin mellom kl og kl Skjenketid for øl og vin mellom kl og kl Lukningstid har ingen fastsettelse. 3. Serverings- og skjenkesteder kan nyttårsaften ha åpnings- og skjenketid for brennevin mellom kl og kl Skjenketid for øl og vin mellom kl og kl Lukningstid er kl Administrasjonen kan i enkelttilfeller, ved spesielle arrangementer, gi dispensasjon for åpnings- og skjenketid til kl med lukningstid kl Alkohollovens 4 6. ledd lyder: «Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov.» Denne forskrift trer i kraft fra kunngjøringsdato i. Gjeldende forskrift 28. januar oppheves. 1 Ikke kunngjort i. 8. okt. Nr Forskrift om vern av Geiranger-Herdalen landskapsvernområde, Stranda og Norddal kommunar, Møre og Romsdal. Fastsett ved kgl.res. 8. oktober 2004 med heimel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern 5 og 6, jf. 21, 22 og 23. Fremma av Miljøverndepartementet. Kunngjort 8. oktober Avgrensing Landskapsvernområdet omfattar følgjande gnr./bnr.: Norddal kommune: 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 38/1, 42/1, 43/1, 44/1, 44/3, 45/1, 46/1, 47/1, 47/2, 47/3, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/7, 49/8, 48/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/21, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 62/1, 62/2, 62/3, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/19, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 67/1, 67/2, 67/3, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 70/1, 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 72/3, 72/7, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 73/6, 73/7, 73/8, 74/1, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 76/1, 76/2, 76/3, 77/1, 78/1, 78/2, 79/1. Stranda kommune: 11/1, 12/1, 59/1, 59/3, 59/4, 59/6, 60/1, 60/2, 60/4, 60/6, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 64/8, 64/9, 64/10, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 92/1, 93/1, 93/3, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97/1, 98/1,

16 8. okt. Nr /2, 99/1, 99/2, 100/1, 100/2, 100/3, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 102/1, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 105/1, 106/1, 106/2, 106/3, 107/1, 107/2, 108/1, 109/1, 109/2, 110/1, 111/1, 111/2, 111/7, 112/1, 112/2, 112/3, 113/1, 113/2, 114/1, 114/4, 114/11, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 117/2, 117/5, 118/1, 118/2, 118/3, 118/12, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/11, 119/12, 119/13, 119/14, 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 120/5, 120/11, 120/18, 120/24, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 123/1, 123/2, 123/5, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 126/1, 127/1, 127/2, 128/1. Landskapsvernområdet dekker eit areal på ca. 498 km 2. Grensene for landskapsvernområdet går fram av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet oktober Dei nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. Verneforskriftene m/kart skal oppbevarast i Stranda og Norddal kommunar, hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. 2. Føremål Føremålet med opprettinga av Geiranger-Herdalen landskapsvernområde er å: Ta vare på eit særprega og vakkert fjord- og fjellandskap med eit rikt og variert plante- og dyreliv. Ta vare på viktige kulturlandskap der fjordgardar, setermiljø og kulturminne utgjer ein vesentleg del av landskapet sin eigenart. Ta vare på geologiske førekomstar og landskapsformer. 3. Verneføresegner 1. Inngrep i landskapet 1.1 Området skal vernast mot inngrep som vesentleg kan endre eller verke inn på landskapet sin art eller karakter. Med dei unntaka som følgjer av forskrifta pkt. 1.2 og 1.3 er det forbod mot inngrep som vegbygging, oppføring og ombygging av bygningar eller anlegg, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, bryting av steinar, mineral og fossil, fjerning av større steinar og blokker, drenering og anna form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, framføring av luft- og jordleidningar, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stiar, løyper o.l. Kulturminne skal ikkje skadast eller øydeleggjast. Opplistinga er ikkje uttømmande. Forvaltningsstyresmakta avgjer i tvilstilfelle om eit tiltak kan endre landskapet sin art eller karakter vesentleg. 1.2 Reglane i pkt. 1.1 er ikkje til hinder for: a) drift og skjøtsel av bygningar, anlegg og andre innretningar b) vedlikehald av merka stiar, skilt, bruer og løyper i medhald av forvaltningsplan, jf. 5 c) drift og skjøtsel av jordbruksareal og setervollar d) anlegg av sanketrøer og nødvendig gjerding e) vedlikehald av eksisterande vegar f) drift og vedlikehald av eksisterande energi- og kraftanlegganlegg. Bruk av motorisert transport krev særskilt løyve, jf. pkt. 5.3 g) nødvendig istandsetting av energi- og kraftanlegganlegg ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsstyresmakta h) oppgradering/fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auking av linjetverrsnitt når dette ikkje medfører vesentlige fysiske endringar i forhold til verneformålet i) drift og vedlikehald av Kystverket sine anlegg. 1.3 Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til: a) ombygging og utviding av eksisterande bygningar b) gjenoppføring av bygningar som er gått tapt ved brann eller naturskade c) oppføring av driftsbygningar for landbruksverksemd d) restaurering eller istandsetting av kulturminne/kulturmiljø i samsvar med forvaltningsplan, jf. 5 e) bygging av bruer og klopper f) bygging av brygger for iland- og ombordstiging g) omlegging og opprusting av eksisterande vegar h) nydyrking og beitekultivering i) framføring av jordleidningar j) uttak av sand og grus til eige bruk k) opparbeiding og merking av nye turstiar og løyper l) prøveboring og etablering av naudsynte luftesjakter i samband med underjordisk bergverksdrift med uttaksstad utanfor verneområdet m) oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterande anlegg for Kystverket n) etablering av landfeste for fortøyingar av merdanlegg som ligg i Norddalsfjorden og Tafjorden o) oppgradering/fornying av eksisterande kraftleidningar som ikkje faller under punkt 1.2 p) nye kraftleidningar. Etter søknad kan løyve gis om planlagde anlegg ikkje er i direkte konflikt med verneforskrifta.

17 8. okt. Nr Plantelivet 2.1 Plantelivet skal vernast mot skade og øydelegging. Innføring av nye planteartar er forbode. 2.2 Beiting er tillate. 2.3 Skogsdrift og uttak av ved skal skje i medhald av eigen plan som er godkjent av forvaltningsstyresmakta. Ein plan skal normalt byggje på følgjande retningsliner: lukka hogstformer bør nyttast eventuelle hogstflater skal ikkje overstige 3 daa områder som vesentleg pregar skogbiletet skal bevarast bekkedalar, urskogslommer, koller og skogsfuglleikar skal bevarast bestand med edellauvskog og areal med fuktskog skal ikkje hoggast ut etablering av ny skog skal helst skje ved naturleg forynging ved behov kan suppleringsplanting nyttast. 3. Dyrelivet 3.1 Jakt er tillate etter viltlova. 3.2 Fiske er tillate etter lakse- og innlandsfiskelova. 3.3 Fangst og fiske i sjø er tillate etter saltvassfiskelova. 3.4 Havbeite utan synlege anlegg i overflata er tillate. 4. Ferdsel 4.1 All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne. 4.2 Reglane i denne forskrifta er ikkje til hinder for tradisjonell turverksemd til fots i regi av turistforeiningar, skoler, barnehagar, ideelle lag og foreiningar. Anna organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt løyve av forvaltningsstyresmakta, jf. forvaltningsplan etter Innafor nærmare avgrensa delar av landskapsvernområdet kan Direktoratet for naturforvaltning ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet. 4.4 Reglane i punkt 4 gjeld ikkje nødvendig ferdsel i samband med militær operativ verksemd, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsverksemd, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver som er bestemt av forvaltningsstyresmakta. 5. Motorferdsel 5.1 Motorferdsel er forbode på land og i vatn. 5.2 Forbodet i punkt 5.1 gjeld ikkje: a) motorferdsel ved militær operativ verksemd, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsverksemd, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver som er bestemt av forvaltningsstyresmakta b) bruk av motorbåt på Geirangerfjorden og Sunnylvsfjorden c) motorferdsel på og ved innmark i samband med drift av jordbruksareal d) bruk av beltegåande elgtrekk e) bruk av båt med motor i samband med fiske i innsjø større enn 2 km 2 f) motorferdsel i samband med skogsdrift som er tillate etter pkt. 2.3 g) motorferdsel på vegar som er avmerka/godkjent i forvaltningsplan, jf. 5 h) motorferdsel i køyrespor frå RV 63 til Kolbeinsvatnet for drift av kraftanlegg. 5.3 Forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til bruk av båt med motor, beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy i samband med: a) øvingsverksemd, jf. pkt. 5.2 a) b) husdyrhald c) storviltjakt, jf. pkt. 3.1 d) fiske, jf. pkt. 3.2 e) transport av varer inn til hytter og stølar f) transport av materialar og utstyr til vedlikehald og byggearbeid på anlegg, bygningar, klopper o.l. g) oppkøyring og preparering av skiløyper og skibakkar h) prøveboring og etablering av naudsynte luftesjakter i samband med underjordisk bergverksdrift med inngang utanfor verneområdet i) naudsynt transport ved drift og vedlikehald av kraftanlegg. Ved akutte behov for slik transport, utan at det er gitt løyve, skal det sendast melding. 6. Forureining 6.1 Forureining og forsøpling er forbode samt bruk av kjemiske midlar som kan påverke naturmiljøet. 6.2 Unødvendig støy er forbode. Eksempel på dette er motor på modellfly og modellbåter. Lista er ikkje uttømmande. 4. Generelle dispensasjonsføresegner Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå bestemmingane når føremålet med vernet krev det, for vitskaplege

18 15. sept. Nr undersøkingar og arbeid av vesentleg samfunnsmessig verdi, eller i andre særlege tilfelle når dette ikkje strir mot føremålet med vernet. 5. Forvaltningsplan Forvaltningsstyresmakta kan iverksette tiltak for å fremme føremålet med vernet. Det skal utarbeidast ein forvaltningsplan med nærare retningsliner for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennast av Direktoratet for naturforvaltning. 6. Forvaltningsstyresmakt Direktoratet for naturforvaltning fastset kven som er forvaltningsstyresmakt for landskapsvernområdet. 7. Rådgjevande utval Det kan opprettast eit rådgjevande utval for forvaltninga av landskapsvernområdet. 8. Ikrafttreding Denne forskrifta trer i kraft straks. 15. sept. Nr Forskrift om skiltvedtekter, Skedsmo kommune, Akershus. Fastsatt av Skedsmo kommunestyre 15. september 2004 med hjemmel i plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr og 107. Kunngjort 11. oktober Innledning: Skiltvedtektene gjelder for hele kommunen. Hensikten med skiltvedtektene er å samordne bruken av skiltog reklameinnretninger slik at de kan inngå som positive elementer i det offentlige rom. Skilt og reklame er således viktige deler av omgivelsene og påvirker derfor våre urbane rom som igjen speiler vår egen kultur og holdninger. Det er viktig at slike elementer og deres plassering og utforming er med på å forsterke de positive kvaliteter som allerede er til stede i våre by- og landskapsrom. All reklame/skilting skal forholde seg til, underordne seg og tilpasse seg den angjeldende bygnings arkitektur og områdets egenart, både mht. plassering og innbyrdes gruppering i forhold til bygning og omgivelser samt utforming og materialvalg. Virksomhetsskilt skal på denne måten også tjene virksomheten og bidra til å styrke handel og næringsliv i kommunen. 2. Søknad og tillatelse: Alle skilt, reklameinnretninger o.l. skal godkjennes av kommunen før de settes opp, med mindre de kan meldes etter 86 a eller kommunen etter en vurdering finner at de kan fritas for både søknads- og meldeplikt. Ved avgjørelse av om godkjenning skal gis, eller om melding som nevnt skal kreves lagt fram for kommunen som søknad etter 93, jf. 86a første ledd bokstav a, tas hensyn til bl.a. om skilt eller reklameinnretning o.l. vil virke skjemmende eller sjenerende i seg selv, i forhold til omgivelsene eller for trafikken. 3. Antall: En virksomhet kan normalt ha ett fasadeskilt og ett uthengsskilt. Unntak kan gjøres der fasaden er spesielt lang, og/eller der virksomheten disponerer flere fasader. 4. Plassering og utforming: Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge og være tilpasset bebyggelse og miljø. Innretninger som bryter bygningens silhuett tillates vanligvis ikke (utenfor hjørner, over gesims, på takflater osv.). Fasadeskilt og uthengsskilt skal normalt plasseres mellom 1. og 2. etasje. Skilt og reklame utformet som plater eller lyskasser skal normalt plasseres i naturlige nisjer på fasaden. 5. Skiltplan: Ved tiltak som omfatter skilt- og/eller reklameinnretninger på eller ved bygninger med flere leietagere kan kommunen kreve at det utarbeides og sendes inn en skiltplan dvs. en oversikt som viser innretningenes plassering, utforming, størrelse, materialbruk, belysning, osv. Dette gjelder også enhver frittstående skilt- eller reklameinnretning. 6. Hinder Markiser, skilt og andre innretninger ut over fortau og annen offentlig grunn, må være anbrakt slik at de ikke hindrer ferdsel eller vedlikehold på eller ved fortau eller kan innebære fare for omgivelsene på annen måte. De må ikke være anbrakt slik at de kommer i veien for trafikkskilt, lysstolper eller andre offentlige innretninger som ellers blir satt opp. Minsteavstand for slike innretninger over fortau skal være 2,5 m og ut til kantsten 1,0 m.

19 4. okt. Nr Følgende tillates vanligvis ikke: a. Gjentetting av vinduer med folie, papir, papp eller andre flater som har logofarge, inneholder reklamebudskap o.l.; b. Skilt- og reklameinnretninger plassert på stolper, master, e.l.; c. Blinkende lys, blits eller annen spesiell lysbruk for å påkalle oppmerksomhet; d. Lyskasser med tekst på gjennomlyst frontplate; e. Reklame på markiser; f. Reklame på skoler, kirker og bygninger av historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi; g. Sammenhengende bånd på fasade eller gesims med skilt, reklamebudskap eller logofarger; h. Uthengsskilt som går over flere etasjer; i. Utplassering av mobile skilt- eller reklameinnretninger f.eks. «løsfotreklame» o.l.). 8. Tiltak i strid med lov og vedtekt: Dersom det kan skje uten hinder av tillatelse som er gitt for et bestemt tidsrom, kan kommunen gi pålegg om å fjerne eller endre enhver innretning som nevnt i punkt 2, når den etter kommunens skjønn strider mot ovennevnte krav eller er i strid med denne vedtekt. Innretning som antas å medføre fare kan i alle tilfelle kreves fjernet ved pålegg fra kommunen. Overtredelse av Skiltvedtektene kan videre medføre straffeansvar, forelegg, tvangsmulkt mm. jf. plan- og bygningsloven kap. XVIII og XIX. 4. okt. Nr Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Rana kommune, Nordland. Fastsatt av Rana kommune 4. oktober 2004 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr Kunngjort 11. oktober Formål Formålet med denne forskriften er å forhindre unødvendig forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. I tillegg ønskes det å legge til rette for bedre avfallshåndtering og økt utnyttelse av ressurser gjennom avfallsreduksjon og materialgjenvinning. Forskriften er dessuten oppklarende overfor publikum på en del forhold som er gitt i lov om vern mot brann, eksplosjon mv. samt forurensningsloven. 2. Virkeområde Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser. 3. Definisjoner I denne forskrift menes med: Åpen brenning: All brenning som skjer utendørs. Småovner: Forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven. 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt med mindre det er gitt unntak fra dette i forskriftens 5. Det tillates ikke noen form for brenning av produksjonsavfall, verken ved åpen brenning eller brenning i småovner. Herunder inngår blant annet produksjonsavfall fra bedrifter, industri samt bygge- og anleggsbransjen med mindre det foreligger gyldig utslippstillatelse. Åpen brenning i skogmark er forbudt i tidsrommet 15. april 15. september uten brannsjefens tillatelse. 5. Unntak fra forbudet Følgende brenning skal likevel være tillatt under forutsetning av bestemmelsene gitt i lov om vern mot brann, eksplosjon mv. med tilhørende forskrifter ivaretas: a. Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål. b. Brenning av ubehandlet avfallstrevirke i vedovn (med unntak av impregnert trevirke). c. Brenning av avispapir og liknende i vedovn. d. Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk. e. Bål i forbindelse med St. Hansfeiring, Olsok og andre eldre tradisjonelle båldager i nærhet av sjø/vann. Disse bålene skal ikke inneholde bildekk, trykkimpregnert materiale, plast, isolasjonsmateriale og lignende. f. Ranke- og flatebrenning i skogbruket. g. Halmbrenning i jordbruket. Unntakene gitt i 5 a, d, e, f og g gjelder imidlertid ikke i skogmark i tidsrommet 15. april 15. september. Her gjelder fortsatt hovedregelen i 4 3. ledd om skriftlig tillatelse fra brannsjefen i kommunen. 6. Dispensasjon Brannsjefen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra forbudet i 4 etter skriftlig søknad.

20 6. okt. Nr Brann- og Redningstjenesten i Rana har generell dispensasjon til å brenne kondemnable hus/bygninger samt benytte øvingsanlegg for opplæring av egne/annet personell. Herunder inngår utendørs brenning av sprit/diesel i brennkar. 7. Tilsyn Brannsjefen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes. Ved overtredelse av bestemmelser i den lokale forskriften kan kommunen benytte følgende tilgjengelige virkemidler: Gi pålegg etter forurensningsloven 7 fjerde ledd Ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven 73 Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven 74) Kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven 74 Anmelde forholdet (jf. forurensningsloven 78 og 79). Det til enhver tid gjeldende forurensningsgebyr fastsettes av kommunestyret. 8. Klage Vedtak truffet av brannsjefen i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret. 9. Straff Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven Ikrafttreden Denne forskrift trer i kraft 4. oktober 2004 og gjelder inntil videre. 6. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Fauske kommune, Nordland. Fastsatt av Fauske kommunestyre 9. september 2004 med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning 3. Stadfestet av Kommunal- og regionaldepartementet 6. oktober Kunngjort 11. oktober I I forskrift 17. september 2001 nr om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Fauske kommune, Nordland, gjøres følgende endring: 15 skal lyde: Forskriften trer i kraft straks og varer til 1. mai Endringen trer i kraft straks. II 6. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Hattfjelldal kommune, Nordland. Fastsatt av Hattfjelldal kommunestyre 11. august 2004 med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning 3. Stadfestet av Kommunal- og regionaldepartementet 6. oktober Kunngjort 11. oktober I I forskrift 17. september 2001 nr om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag, Hattfjelldal kommune, Nordland, gjøres følgende endring: 15 skal lyde: Forskriften trer i kraft straks og varer til 1. mai Endringen trer i kraft straks. II

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE Fastsatt ved kongelig resolusjon av...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke Vedlegg 2 Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009

Detaljer

Forskrift om vern av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark fylke

Forskrift om vern av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark fylke Forskrift om vern av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

I sone A er et viktig delmål å bevare det egenartede kulturlandskapet knyttet til to gjenværende «øygårdsbruk»hvor husdyrbeite har lang tradisjon.

I sone A er et viktig delmål å bevare det egenartede kulturlandskapet knyttet til to gjenværende «øygårdsbruk»hvor husdyrbeite har lang tradisjon. Forskrift om Verneplan for Oslofjorden delplan Vestfold, vedlegg 26, vern av Vikerøya landskapsvernområde, Larvik kommune, Vestfold. Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 19. juni

Detaljer

1 AVGRENSNING. Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tydal kommune: 168/1, 169/1, 169/2, 169/3, 182/1, 189/3, 189/7 og 190/6.

1 AVGRENSNING. Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tydal kommune: 168/1, 169/1, 169/2, 169/3, 182/1, 189/3, 189/7 og 190/6. Vedlegg 1 Forskrift om vern av Sylan landskapsvernområde i Tydal kommune i Sør- Trøndelag fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. april 2008 med hjemmel i lov 19.juni 1970 nr. 63 om naturvern 5, jf

Detaljer

Forskrift om vern av Láhku nasjonalpark i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommune i Nordland fylke

Forskrift om vern av Láhku nasjonalpark i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommune i Nordland fylke Fylkesmannens tilrådning til Direktoratet for naturforvaltning desember 2010 Forskrift om vern av Láhku nasjonalpark i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommune i Nordland fylke Fastsatt ved kgl.res. med hjemmel

Detaljer

Vern av Folgefonna nasjonalpark i Etne, Kvinnherad, Jondal, Ullensvang og Odda kommunar i Hordaland fylke

Vern av Folgefonna nasjonalpark i Etne, Kvinnherad, Jondal, Ullensvang og Odda kommunar i Hordaland fylke Vern av Folgefonna nasjonalpark i Etne, Kvinnherad, Jondal, Ullensvang og Odda kommunar i Hordaland fylke Fastsett ved kgl. res. med heimel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern 3, jf. 4 og 21, 22 og

Detaljer

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232 Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud Dato FOR-2015-03-20-232 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

1.Formål. Vidare er formålet med vernet å ta vare på:

1.Formål. Vidare er formålet med vernet å ta vare på: Forskrift om Utladalen landskapsvernområde, Luster og Årdal kommunar, Sogn og Fjordane Dato FOR-2014-11-14-1399 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse 14.11.2014 Sist endret Endrer FOR-1980-12-05-2 Gjelder

Detaljer

Forskrift for Sjunkhatten nasjonalpark, Bodø, Fauske og Sørfold kommuner i Nordland fylke

Forskrift for Sjunkhatten nasjonalpark, Bodø, Fauske og Sørfold kommuner i Nordland fylke Forskrift for Sjunkhatten nasjonalpark, Bodø, Fauske og Sørfold kommuner i Nordland fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon av...med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern 3, jf 4 og 21, 22

Detaljer

Vern av Folgefonna nasjonalpark i Etne, Kvinnherad, Odda og Jondal kommunar og Ullensvang herad i Hordaland fylke

Vern av Folgefonna nasjonalpark i Etne, Kvinnherad, Odda og Jondal kommunar og Ullensvang herad i Hordaland fylke Vern av Folgefonna nasjonalpark i Etne, Kvinnherad, Odda og Jondal kommunar og Ullensvang herad i Hordaland fylke Fastsett ved kongeleg resolusjon 29. april 2005 med heimel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om

Detaljer

Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus Dato FOR-2015-03-20-235

Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus Dato FOR-2015-03-20-235 Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus Dato FOR-2015-03-20-235 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-12-12-1625

Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-12-12-1625 Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-12-12-1625 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse 12.12.2014 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel FOR-2003-06-27-838

Detaljer

Forskrift om vern av Stølsheimen landskapsvernområde, Høyanger og Vik kommunar, Sogn og Fjordane, Modalen, Vaksdal og Voss kommunar, Hordaland.

Forskrift om vern av Stølsheimen landskapsvernområde, Høyanger og Vik kommunar, Sogn og Fjordane, Modalen, Vaksdal og Voss kommunar, Hordaland. FOR 1990-12-21 nr 1087: Forskrift om vern av Stølsheimen landskapsvernområde, Høyanger og Vik kommunar, Sogn og Fjordane, Modalen, Vaksdal og Voss kommunar, Hordaland. DATO: FOR-1990-12-21-1087 KATEGORI:

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Geitungsholmen naturreservat i Røyken kommune, Buskerud fylke

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Geitungsholmen naturreservat i Røyken kommune, Buskerud fylke Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Geitungsholmen naturreservat i Røyken kommune, Buskerud fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon av. i medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern

Detaljer

Forskrift om vern av Møysalen nasjonalpark, vedlegg 2, Lødingen, Hadsel og Sortland kommuner, Nordland.

Forskrift om vern av Møysalen nasjonalpark, vedlegg 2, Lødingen, Hadsel og Sortland kommuner, Nordland. FOR 2003-08-29 nr 1100: Forskrift om vern av Møysalen nasjonalpark, vedlegg 2, Lødingen, Hadsel og Sortland kommuner, Nordland. DATO: FOR-2003-08-29-1100 DEPARTEMENT: MV (Miljøvern/vilt) AVD/DIR: PUBLISERT:

Detaljer

FOR 2005-06-10 nr 571: Forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 8, fredning av... http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0571.html Page 1 of 2 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Bueskjær biotopvernområde i Horten kommune, Vestfold fylke

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Bueskjær biotopvernområde i Horten kommune, Vestfold fylke Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Bueskjær biotopvernområde i Horten kommune, Vestfold fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon av.. i medhold av lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet

Detaljer

Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud

Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud Vedlegg 29 Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens

Detaljer

Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde, Aurland, Vik og Voss kommuner, Sogn og Fjordane og Hordaland.

Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde, Aurland, Vik og Voss kommuner, Sogn og Fjordane og Hordaland. Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde, Aurland, Vik og Voss kommuner, Sogn og Fjordane og Hordaland. DATO: FOR-2002-11-08-1280 KATEGORI: MV (Miljøvern/vilt) PUBLISERT: II 2002 hefte 7 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Forskrift om vern av Gaulosen naturreservat, Trondheim og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag 1. 2. 3.

Forskrift om vern av Gaulosen naturreservat, Trondheim og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag 1. 2. 3. Vedlegg 1 Forskrift om vern av Gaulosen naturreservat, Trondheim og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av

Detaljer

FORSKRIFT OM FREDNING AV BJERKADALEN NATURRESERVAT I HEMNES KOMMUNE, NORDLAND FYLKE

FORSKRIFT OM FREDNING AV BJERKADALEN NATURRESERVAT I HEMNES KOMMUNE, NORDLAND FYLKE Vedlegg 1 FORSKRIFT OM FREDNING AV BJERKADALEN NATURRESERVAT I HEMNES KOMMUNE, NORDLAND FYLKE Fastsatt ved kongelig resolusjon 25.2.2011 i medhold av lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Rogneskjær fuglefredningsområde i Asker kommune, Akershus fylke

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Rogneskjær fuglefredningsområde i Asker kommune, Akershus fylke Supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden DNs tilrådning for Oslo og Akershus fylke Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Rogneskjær fuglefredningsområde i Asker kommune, Akershus fylke

Detaljer

FORSKRIFT OM VERN AV STORLÆGERET LANDSKAPSVERNOMRÅDE I NORD-AURDAL, NORDRE LAND OG GAUSDAL KOMMUNER, OPPLAND

FORSKRIFT OM VERN AV STORLÆGERET LANDSKAPSVERNOMRÅDE I NORD-AURDAL, NORDRE LAND OG GAUSDAL KOMMUNER, OPPLAND Vedlegg 3 FORSKRIFT OM VERN AV STORLÆGERET LANDSKAPSVERNOMRÅDE I NORD-AURDAL, NORDRE LAND OG GAUSDAL KOMMUNER, OPPLAND Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. mars 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.

Detaljer

FORSKRIFT OM VERN AV DOKKFARET LANDSKAPSVERNOMRÅDE I GAUSDAL KOMMUNE, OPPLAND

FORSKRIFT OM VERN AV DOKKFARET LANDSKAPSVERNOMRÅDE I GAUSDAL KOMMUNE, OPPLAND Vedlegg 4 FORSKRIFT OM VERN AV DOKKFARET LANDSKAPSVERNOMRÅDE I GAUSDAL KOMMUNE, OPPLAND Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. mars 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Flakvarpholmen biotopvernområde i Skien kommune, Telemark fylke

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Flakvarpholmen biotopvernområde i Skien kommune, Telemark fylke Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Flakvarpholmen biotopvernområde i Skien kommune, Telemark fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon av. i medhold av lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet

Detaljer

FORSKRIFT FOR LANGSUA NASJONALPARK, ØYSTRE SLIDRE, NORD-AURDAL, NORDRE LAND, GAUSDAL, SØR-FRON OG NORD-FRON KOMMUNER, OPPLAND

FORSKRIFT FOR LANGSUA NASJONALPARK, ØYSTRE SLIDRE, NORD-AURDAL, NORDRE LAND, GAUSDAL, SØR-FRON OG NORD-FRON KOMMUNER, OPPLAND FORSKRIFT FOR LANGSUA NASJONALPARK, ØYSTRE SLIDRE, NORD-AURDAL, NORDRE LAND, GAUSDAL, SØR-FRON OG NORD-FRON KOMMUNER, OPPLAND Fastsatt ved kongelig resolusjon [dato] med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.

Detaljer

Sølen verneområdestyre - politisk oppnevnte representanter fra kommune og fylkeskommune

Sølen verneområdestyre - politisk oppnevnte representanter fra kommune og fylkeskommune Sølen verneområdestyre - politisk oppnevnte representanter fra kommune og fylkeskommune Faglig rådgivende utvalg - repr. for de ulike interessene i området - minst ett årlig dialogmøte - SØLENSEMINAR 2015

Detaljer

Vedlegg 1. miljødepartementet.

Vedlegg 1. miljødepartementet. Vedlegg 1 Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mars 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning

Detaljer

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009 Innhold Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill 1 Bakgrunn og prosess Nasjonalparkmeldinga 1993 Oppdrag

Detaljer

1.Formål. Vidare er formålet med vernet å ta vare på:

1.Formål. Vidare er formålet med vernet å ta vare på: Forskrift om Jotunheimen nasjonalpark, Lom, Vågå, Vang, Luster og Årdal kommunar, Oppland og Sogn og Fjordane Dato FOR-2014-11-14-1398 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse 14.11.2014 Sist endret Endrer

Detaljer

Vedlegg 1 Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Viernbukta naturreservat i Asker kommune, Akershus fylke

Vedlegg 1 Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Viernbukta naturreservat i Asker kommune, Akershus fylke Vedlegg 1 Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Viernbukta naturreservat i Asker kommune, Akershus fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. juni 2008 med hjemmel i lov

Detaljer

Forskrift om vern av Værne Kloster landskapsvernområde med biotopvern i Rygge kommune i Østfold fylke

Forskrift om vern av Værne Kloster landskapsvernområde med biotopvern i Rygge kommune i Østfold fylke Forskrift om vern av Værne Kloster landskapsvernområde med biotopvern i Rygge kommune i Østfold fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens

Detaljer

Forskrift om tilskot frå Regionalt miljøprogram i Hordaland

Forskrift om tilskot frå Regionalt miljøprogram i Hordaland Forskrift om tilskot frå Regionalt miljøprogram i Hordaland Fastsett av fylkesmannen i Hordaland XX. XX. XX med heimel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 (jordlova) 3 og 18 og delegasjonsvedtak i brev av 14.

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer

Sokndal kommune Teknikk-og miljøetaten

Sokndal kommune Teknikk-og miljøetaten Sokndal kommune Teknikk-og miljøetaten Sak: 08/1392 J.nr: 10/11003 K24, &00 14.12.2010 Kart over soner for brenneforbud i Sokndal kommune jmt vedtak i Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 08.12.10

Detaljer

Melding om vedtak F-sak 14/30

Melding om vedtak F-sak 14/30 Sirdal kommune Sirdal kommune Saksbehandler Melding om vedtak F-sak 14/30 DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2951/2014-2013/145 Marit Auset K01 28.02.2014 SÆRUTSKRIFT - FORSLAG TIL NY

Detaljer

FORSKRIFT OM VERN AV HALDORBU LANDSKAPSVERNOMRÅDE I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE, OPPLAND

FORSKRIFT OM VERN AV HALDORBU LANDSKAPSVERNOMRÅDE I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE, OPPLAND Vedlegg 2 FORSKRIFT OM VERN AV HALDORBU LANDSKAPSVERNOMRÅDE I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE, OPPLAND Fastsett ved kongeleg resolusjon 11. mars 2011 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens

Detaljer

Forskrift om Sjunkhatten nasjonalpark/ Dávga suoddjimpárkka, Bodø, Fauske og Sørfold kommuner i Nordland fylke

Forskrift om Sjunkhatten nasjonalpark/ Dávga suoddjimpárkka, Bodø, Fauske og Sørfold kommuner i Nordland fylke Vedlegg 1 Forskrift om Sjunkhatten nasjonalpark/ Dávga suoddjimpárkka, Bodø, Fauske og Sørfold kommuner i Nordland fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon 5. februar 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009

Detaljer

1 Avgrensning Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Halden kommune: 60/1, 60/3, 60/7, 60/8, 60/23, 62/572, 62/612, 62/618, 62/630 og 62/544.

1 Avgrensning Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Halden kommune: 60/1, 60/3, 60/7, 60/8, 60/23, 62/572, 62/612, 62/618, 62/630 og 62/544. Vedlegg 1 FORSKRIFT OM VERNEPLAN FOR OSLOFJORDEN - DELPLAN ØSTFOLD REMMENDALEN NATURRESERVAT I HALDEN KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. april 2010 i medhold av lov 19. juni 2009

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

Erstatningsreglene ved områdevern etter naturmangfoldloven. Seljord, 20. september 2010 Adv. Christian Reusch

Erstatningsreglene ved områdevern etter naturmangfoldloven. Seljord, 20. september 2010 Adv. Christian Reusch Erstatningsreglene ved områdevern etter naturmangfoldloven Seljord, 20. september 2010 Adv. Christian Reusch 1 Naturmangfoldloven Vedtatt som lov 100/2009, den 19. juni 2009 Trådte i kraft 1. juli 2009

Detaljer

5. (regulering av ferdsel) All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

5. (regulering av ferdsel) All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. Vedlegg 1 Forskrift om vern av Lavangselva naturreservat, Balsfjord kommune, Troms Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens

Detaljer

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag DATO: FOR-1988-05-15-356 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Avd. for naturforvaltning PUBLISERT:

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift

Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift Reisagruppa og Fylkesmannen i Troms Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift Del av forvaltningsplanutkast 1 Innledning Fylkesmannen i Troms har utarbeidet utkast til forvaltningsplan

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR FEMUNDSMARKA NASJONALPARK 2014. Sagbekkdalen mot Elgpiggen. Foto: Jan Nordvålen 9 VEDLEGG

FORVALTNINGSPLAN FOR FEMUNDSMARKA NASJONALPARK 2014. Sagbekkdalen mot Elgpiggen. Foto: Jan Nordvålen 9 VEDLEGG Sagbekkdalen mot Elgpiggen. Foto: Jan Nordvålen 9 VEDLEGG 1 Verneforskrift for Femundsmarka nasjonalpark 2 Verneforskrift for Femundslia landskapsvernområde 3 Verneforskrift for Langtjønna landskapsvernområde

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark.

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 06. juni 2013 med hjemmel i lov av 12. mai nr 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak i brev av 14. desember

Detaljer

Forskrift om vern av Rundkollen og Sortungsbekken naturreservat, Nittedal kommune, Akershus

Forskrift om vern av Rundkollen og Sortungsbekken naturreservat, Nittedal kommune, Akershus Forskrift om vern av Rundkollen og Sortungsbekken naturreservat, Nittedal kommune, Akershus Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM OPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOMNAR

LOKAL FORSKRIFT OM OPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOMNAR LOKAL FORSKRIFT OM OPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOMNAR 1 Føremål Føremålet med denne lokale forskrifta er å hindre forureining og helseproblem, samt redusere brannfaren i kommunen som følgje

Detaljer

«Saka blir utsett, og det blir gjort ei synfaring i samband med eit styremøte hausten 2013.» Utskrift av saka følgjer vedlagd.

«Saka blir utsett, og det blir gjort ei synfaring i samband med eit styremøte hausten 2013.» Utskrift av saka følgjer vedlagd. NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Nr. 4-2001 Side 161-225 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2001 Side 161-225 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2001 Side 161-225 NORSK LOVTDEND Avd. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 18. oktober 2001 nnhold Side Forskrifter 2001 Juni 19. Forskrift om nedgravde oljetanker, Nes (Nr. 940)... 161

Detaljer

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad 2 INNHOLD Innledning...Side 5 - Grunneierrettigheter...Side 6 - Fritidsboliger/hytter...Side 6 - Tekniske inngrep...side 6 - Kystfiske...Side

Detaljer

Forskrift om vern av Guslia naturreservat i Grong kommune i Nord-Trøndelag fylke

Forskrift om vern av Guslia naturreservat i Grong kommune i Nord-Trøndelag fylke Vedlegg 1 Forskrift om vern av Guslia naturreservat i Grong kommune i Nord-Trøndelag fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens

Detaljer

Norddal kommune. Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring av helikopterdrivstoff i Norddal kommune. 054/11 Delegert rådmannen 12.09.

Norddal kommune. Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring av helikopterdrivstoff i Norddal kommune. 054/11 Delegert rådmannen 12.09. Norddal kommune Åkernes/Tafjord Beredskap IKS v/kjell Jogerud Arkiv: N44 JournalpostID: 11/6952 Sakshandsamar: Trond Stensby Dato: 12.09.2011 Delegert sak Søknad om landingsløyve med helikopter og lagring

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Forslag til forskrift om vern av Jomfruland nasjonalpark, Kragerø kommune, Telemark

Forslag til forskrift om vern av Jomfruland nasjonalpark, Kragerø kommune, Telemark Forslag til forskrift om vern av Jomfruland nasjonalpark, Kragerø kommune, Telemark Fastsatt ved Kongelig resolusjon xx. xx.20xx med hjemmel i lov 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Stiftinga Utladalen naturhus SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2014/2130-432.2 DATO: 14.04.2014 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING

Detaljer

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland den 25.06 2013 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Trond Aalstad rådgivar hos Fylkesmannen i Hordaland informasjon til årsmøter på Finse påska 2008

Trond Aalstad rådgivar hos Fylkesmannen i Hordaland informasjon til årsmøter på Finse påska 2008 Trond Aalstad rådgivar hos Fylkesmannen i Hordaland informasjon til årsmøter på Finse påska 2008 Store verneområde Motorferdsel i utmark Friluftsloven Plansaker Trond.aalstad@fmho.no Tlf 55572229 / 97503990

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert gjennom: Lov om motorferdsel i utmark av 10. juni 1977 nr. 82. Nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark

Detaljer

Endring av verneforskrifter for sjøfuglreservater i Finnmark fylke

Endring av verneforskrifter for sjøfuglreservater i Finnmark fylke Fylkesmannen i Finnmark / Finnmárkku Fylkkamánni Statens hus 9815 Vadsø Trondheim, 08.05.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/2412 Saksbehandler: Tone Lise Alstad Eid Endring av verneforskrifter

Detaljer

FORSKRIFT OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG. Vedtatt av kommunestyret 8.12.2011, sak 117/11

FORSKRIFT OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG. Vedtatt av kommunestyret 8.12.2011, sak 117/11 FORSKRIFT OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vedtatt av kommunestyret 8.12.2011, sak 117/11 FORSKRIFT OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG FOR MELØY KOMMUNE (Med hjemmel i lov av 10.juni 1977 nr. 82,

Detaljer

«Lause kulturminner i nasjonalparkane»

«Lause kulturminner i nasjonalparkane» «Lause kulturminner i nasjonalparkane» - Verneforskrifter - Forvaltningsplaner - Naturmangfaldlova - Sakshandsaming Nasjonalparkforvaltere Kristine Sørlie, Reinheimen & Carl S. Bjurstedt, Dovrefjell Nasjonalparkstyra

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Gullholmen naturreservat i Moss kommune, Østfold fylke

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Gullholmen naturreservat i Moss kommune, Østfold fylke Supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden DNs tilrådning for Østfold fylke Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Gullholmen naturreservat i Moss kommune, Østfold fylke Fastsatt ved kongelig

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre e-postbehandling Vi har fått ei sak som krev rask avklaring. Gjeld helikoptertransport

Detaljer

Vedtak om endring i vernekart og -forskrift for Hurumåsen/Burudåsen naturreservat

Vedtak om endring i vernekart og -forskrift for Hurumåsen/Burudåsen naturreservat Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen Trondheim, 11.11.2015 Deres ref.: 2013/5207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11766 Saksbehandler: Pål Foss Digre Vedtak om endring i vernekart og

Detaljer

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune.

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Vedteke i kommunestyret den 27.04.2011. Mål: Bykle kommune har som mål å stø opp om dei brukarane som vil utvikle garden til ein deltids- eller fulltids arbeidsplass.

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Forskrift om vern av Raet nasjonalpark, i Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner i Aust-Agder fylke

Forskrift om vern av Raet nasjonalpark, i Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner i Aust-Agder fylke Forskrift om vern av Raet nasjonalpark, i Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner i Aust-Agder fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen E-postbehandling av hastesak. Ber om rask tilbakemelding per e-post. Magnus Snøtun Side1

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Sjå adressatar Deres ref. Vår ref. Dato 12/3814-2 10.12.2012 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Vi viser til vedtak

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune 1 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I... 3 JORDBRUKET I AURE KOMMUNE... 3 1. Formål....

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Retningslinjer for behandling av. dispensasjoner etter Motorferdselsloven. og tilhørende forskrifter

Retningslinjer for behandling av. dispensasjoner etter Motorferdselsloven. og tilhørende forskrifter Retningslinjer for behandling av dispensasjoner etter Motorferdselsloven og tilhørende forskrifter Innholdsfortegnelse Retningslinjer for behandling av dispensasjonssaker... 2 Dispensasjonsaker behandles

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem.

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem. Møteprotokoll Utval: Breheimen nasjonalparkstyre Møtestad: Sogndal Lodge, Sogndal sentrum Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 11:00-17:00 Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nordre Land kommune, Oppland.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nordre Land kommune, Oppland. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nordre Land kommune, Oppland. Fastsatt av Nordre Land kommunestyre XX. mai 2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 17.06.2004 Kl. 13:30 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter Merk!! Møtested.

Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 17.06.2004 Kl. 13:30 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter Merk!! Møtested. INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING Samkommunestyret TID: 17.06.2004 Kl. 13:30 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter Merk!! Møtested. NB!!! Befaring fra kl. 08.00 til kl. 18.15. Se vedlagt program. De

Detaljer

Kap. I Generelle bestemmelser

Kap. I Generelle bestemmelser Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2013 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 07.09.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland Konsekvensutgreiing Verneplan Breheimen - Mørkridsdalen Samferdsle

Fylkesmannen i Oppland Konsekvensutgreiing Verneplan Breheimen - Mørkridsdalen Samferdsle Fylkesmannen i Oppland Konsekvensutgreiing Verneplan Breheimen Mørkridsdalen Samferdsle Utgåve: 1.0 Dato: 06.06.2008 II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgivar: Fylkesmannen i Oppland Rapportnavn: Konsekvensutgreiing

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold. INNHOLD Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold. 1. Formål 2. Virkeområde 3. Definisjoner 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner 5. Unntak

Detaljer

LOM KOMMUNE SKILTVEDTEKTER

LOM KOMMUNE SKILTVEDTEKTER LOM KOMMUNE SKILTVEDTEKTER Med heimel i Plan og bygningslov 107, har kommunestyret vedteke skiltvedtekter for Lom kommune i Ks 15/97 av 13.03.97 VEDTEKTER SØKNAD I Lom kommune skal skilt,reklamearrangement

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige STYRET FOR NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE Håkon Myrvang Ola Tarjei Kroken Oddmund Klakegg SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2012/3162-432.2 DATO: 11.07.2012 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

MOTORFERDSEL PÅ VASSDRAG I LUNNER - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE FORSKRIFT

MOTORFERDSEL PÅ VASSDRAG I LUNNER - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE FORSKRIFT Arkivsaksnr.: 11/1673-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset MOTORFERDSEL PÅ VASSDRAG I LUNNER - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE FORSKRIFT Hjemmel: Lov om motorferdsel

Detaljer

Forskrift om fredning av Sør-Gjæslingan kulturmiljø, Vikna kommune, Nord-Trøndelag

Forskrift om fredning av Sør-Gjæslingan kulturmiljø, Vikna kommune, Nord-Trøndelag Forskrift om fredning av Sør-Gjæslingan kulturmiljø, Vikna kommune, Nord-Trøndelag Del I. Omfang og formål 1.Avgrensning Fredningsområdet er Sør-Gjæslingan i Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylke. Det fredede

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Side1 Saksliste Utvalgssaksnr AU 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer