Sum driftsinntekter ,18

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sum driftsinntekter 325.472,18"

Transkript

1

2 VEDAVÅG IDRFTTSLAG Resultatregnskap 1/11/85-31/10/86 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Drifts inntekter Bingoinntekter Medlemskontingent , ,00 Reklame-/sponsorinntekter ,80 Bi lettinntekter Inntekter v/tilsteln., loddsalg etc , ,68 Lejeinntekter Sletten ,60 Lejeinntekter Sævikdalen 5.000,00 Kommunale driftstilskudd ,00 Gaver ,00 Sum driftsinntekter ,18 Driftskostnader Bi ngogavekort ,00 Andre bingokostnader ,97 Idrettsmateriel i ,95 Dommerutg ifter ,80 Rei sekostnader ,00 Kostnader v/tilstelninger, etc ,62 Driftsutgifter Sævikdalen ,67 Driftsutgifter Sletten ,53 Kommunale avgifter Trenerutgi fter 3.215,00 LO.000,00 Tapt arb.fortj., legebehandling 4.033,60 Administrasjonskostnader 5.206,75 Premier, gaver, etc ,90 Diverse kostnader 3.573,90 Annonser 6.818,90 Kont.,påmeld.geb., turneringer, etc ,50 Fors i kri nger 1.821,00 Kursutgifter 1.340,00 Sum driftskostnader ,64 Driftsresultat ,46 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Rente inntekte r 4.684,67 Rentekostnader 1.490,00 Netto finansinntekter 3.194,67 Resultat før ekstraordinære poster ,79 EKSTRAORDINÆRE POSTER Offentlige tilskudd klubbhus Sletten ,00 Andre ekstraordinære inntekter 8.250,00 Sum ekstraordinære inntekter ,00 Årets resultat

3 : VEDAVÅG Balanse IDRETTSLAG pr EIENDELER Omløpsmidler Kasse 533,70 SR-bank ,67 5 & Å ,97-5 & Å friidrett ,07 B.B ,34 DnC friidrett 996,05 SR-bank ,13 SR-bank ,80 SR-bank ,96 B.B Postgi ro 1.376,85 Diverse fordringer 5.534,60 Sum omløpsmidler ,90 Bygninger og inventar Klubbhus Sævikdalen ,18 Klubbhus Sletten ,65 Inventar Sletten ,30 Sum bygninger og mv ,10 Sum eiendeler ~00 GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld Påløpne, ikke betalte kostnader ,40 Andelsbrev klubbhus Sævikdalen 7.350,00 Lån Skudenes & Åkra sparebank ,00 Lån SR-bank Kopervik ,00 Sum gjeld ,40 Egenkapital Kapitalkonto 1/ ,41 Årets overskudd ,21 Kapital 31/ ,60 Sum gjeld og egenkapital ~00 Vedavågen,

4 ÅRSRAPPOR1 FRIIDRETTSGRUPFA 1986 Så er enda et år omme og 1986 kan sies å ha vært et godt år for friidrettsgruppa. FØrst av alt kan vi gleden ved å ha fått tatt i brhk det nye klubbhuset. Det viser seg nå å være svært enkelt for oss å arrangere stevner, da vi med det nye klubbhiset har garderober og dusjanlegg. Tilreisende deltakere sier seg også meget fornøyd Treningen: treningene er delt inn i 3 grupperinger: 1-3k1. 3-6k 1 7kl. og oppov. Vi har desverre måttetse oss nødt til å avslutte førskolegruppa p.g.a ledermancjel. Det er i den forbindelse sendt ut forespørsel til foreldrene om hjelp med treningen. men desverre det ble ingen respons. Det viser seg også å være vanskelig å skaffe trenere til den eldste gruppen. I fra Rogaland Friidrettskrets har det vært lagt opp til treningssamlinger med engelskmannen Brian Hall. Disse samlingene har vært hc ldt i Åkrahallen. Vi sier oss svært godt fornøyd med denne ordningen og l~åper den vil fcrtsette. Treningssamlincjene fcr alle aldersgrlpper foregår på barneskolen i vinterhalvåret og på Sletten i sommerhalvåret. Arrangerte stevner: vi har iår arrangert 2 premierte innendørsstevner (lengde og høyde u/tilløp). Av utendørsstevner har vi arrangert :Karmøymestersk~.pet i terrengløp 3-kamp stevne klubbmesterskap Det som har vært, det triste med årets stevner er VÆRET, noe som nok har lagt en demper på deltakelsen(spesielt de ti lreisende). Sin Lill Mannes viste seg også i år som der fremste av våre utøvere med mange gcde oppnådde resultater. Hun ble av Norges Friidretsfrcbund uttatt til å være med i ABC-team som er en videreutvikling av de fremste av Norges yngre utøvere. Men som alle kanskje vet, reiste Sin Lill til Australia etter ferien og skal være der et år. Vi gleder oss til hun kcmmer igjen og håper på fortsatt innsats for V.I.L. En skal heller ikke glemme de andre på friidrettsgruppa. Det har i 1986 blitt mange medaljer på våre utøvere i alle klasser. TAKK FOR INNSATSEN! I år som tidligere har vi hatt drakt-reklame med Karmøy-Hus og DNC,Kopervik. Vi vil takke for årets sesong og måtte neste sesong bli minst like g c d. Styret i friidrettsgruppa 1986:Magnus Pedersen,Marit Ellingsen, Edel og Øystein Vea,Ståle Vea,John S. Ellingsen,Inger Manres,Anne K.Vea, Berit Johannessen, Bente Sævik, Berit Tjøsvoll, Sigfrid Vedø.

5 LITT OM SESONGEN 86. Sesongen 1986 har for fotbaligruppas del vært en mellomsesong. Mye å glede seg over, men og noen skuffelser. Klubben hadde satt et realistisk mål for A laget; opprykk. Vi hadde som kjent muligheten helt til siste kampen, men det lykkes altså ikke. Endel lyspunkter har det allikevel vært, for eksempel kampene mot Vard og Djerv 1919 i Rogalandscupen der vi slo ut begge de antatt sterkeste lagene i Nord Rogaland. Gledelig var også innsatsen som våre to lag gjorde i Gøteborg Cup. Gutte laget klarte å spille seg fram til 1/8 finale, mens pikelaget spilte seg helt fram til finalen. Sterke prestasjoner begge to. Gratulerer Største skuffelsen bortsett fra at A laget ikke rykket opp, har nok vært diskvalifikasjonen av Damelaget. Men også her må vi se framover og håpe at stammen fra årets damelag sammen med dyktige pikespillere kan være med på å heve dame fotballen mot gamle høyder. En viktig begivenhet for Vedavåg I.L. fant også sted dette året; nemlig innvielse av idrettsanlegget på Sletten. Alle vet hvilken betydning selve banen har for det sportslige. Men en annen avgjørende faktor for å heve det sportslige nivået er et godt miljø der alle trives. Og i denne sammenhengen vil nok klubbhuset få en uvurderlig betydning. Vi takker igjen alle dem som gjorde dette mulig. La oss til slutt heller ikke glemme vårt motto som er: En sunn sjel i et sunt legeme.. Med sportslig ilsen A. øyg rdn (fotballformann)

6 TRENEREN FOR 1986 OPPSUMMERER. På oppfordring fra fotball formann O.A. Oygarden vil jeg prøve meg på en liten oppsummering av sesongen Ved sesongens begynnelse hadde vi vår målsetting klar: Vi skulle bli blant de to beste lagene i 5. divisjon og derved rykke opp i 4. divisjon. Resultatet kjenner vi nå. Vi hadde mulighet til opprykk helt til siste seriekamp, men feilet da. Sesongen sett under ett er derfor skuffende for meg. Jeg vet med meg selv at jeg ikke har gjort en god nok jobb. Hadde så vært tilfelle, ville vi vært i 4. divislon nå. Om sesongen forøvrig kan en vel si at vinterforberedelsene ikke var gode nok for alle spillerne. Til det hadde vi for mange borte, enten på skole, militære eller arbeid. Vi var med andre ord for få Då treningene, noe som gikk utover motivasjonen til resten av spillerne. Fra våren har treningsfremmøte vært bedre, og holdningen mye mer o os i ti v. Jeg har derfor lite å klage over når det gjelder spillernes inn stil li n g. De har vært svært greie å ha med å gjøre. Jeg vil derfor si at spillemessig har vi vært meget gode. Tenker en tilbake på kampene i Rogalands cup mot motstandere som Vard, Djerv 1919 og Åkra, må jeg si at dette Vea laget har mye godt i seg. Stabiliteten har derimot ikke vært god nok. Vi har slått de beste lagene, men gitt bort tinødvendige poeng til bunn lagene. Dette siste må jeg ta pa min egen kappe. Kvaliteten og intensiteten på treningene har ikke vært god nok. Dessuten har jeg ikke klart å motivere spillerne til å yte 100% i hver kamp. 1)erved glapp det også til slutt. Jeg kan ikke annet en beklage (lette. Jeg ønsker dere lykke til i sesongen som kommer. For en ting skal dere være klar over. Et slikt miljø som det er pa Vea, skal en lete lenge etter. Med hilsen ~rosh

7 VEDAVÅG IDRETTSLAG TILSLU1TET NORGES FOTBALLFORBU ND, NORGES FRU DRE1TSFORBUND, NORGES GANG- OG TURMARSJFORBUND A Laget 1986 SERIEKAMPER vedavågen. den PRIVAT KAMPER FERKINGSTAD - V.I.L 0-0 v.i.l - A.I.L = 2-2 v.i.l - FRØYLAND 4-1 K.I.L - V.I.L =3-1 UNDHEIM - V.I.L i - 4 V.I.L Å.I.L = 0 8 V.I.L POL 5 i V.I.L Skjold = 0 5 HANA -V.I.L 2-1 V.I..L - SUIL =4-2 V.I.L -NÆRBØ 1-1 V.I.L - Nord =1-3 V.I..L - BRODD 2-4 Kolnes V.I.L = 0-2 VOLL V.I.L 0-2 Svejo - V.I.L = 2 - i V.I.L SKUDESNES 2 0 Karten V.I.L = 3 2 SAUDA - V.I.L 2 - i K.I.L - V.I.L = 2 - i V.I.L - VARHIAUG 3-0 V.I.L - Huftar = 4-2 V.I.L - FERKINGSTAD 4 - i K.I.L - V.I.L = 4 - o FRØYLAND-V.I.L i-i V.I.L - Nord =3 4 V.I.L UNDHEIM i - 1 V.I.L A.I.L = 2 2 POL V.I.L 3-2 Ølen V.I.L =1 4 V.I.L - HANA i - 0 V.I.L Eidsvåg = 4-2 NÆRBØ - V.I.L 0 0 Skjold V.I.L = 3 3 BRODD - V.I.L i - i KARMØY - CUP V.I.L - VOLL i - i SKUDESNES - V.I.L 2-3 V.I.L - FERKINGSTAD = 4 - i V.I.L SAUDA 5-2 V.I.L KARTEN = i 2 VARHAUG - V.I.L 4-0 ROGAL.-CUP ANTALL SCOREDE MÅL : 44 JELSA - V.I.L = 3-6 V.I.L Å.I.L = 2 1 e.e.c ANTALL BAKLENGS : 28 V.I.L Djerv 1919 = 3-2 V.I.L Vard = 7 6 e.e.c V.I.L Hinna = i 2 ANTALL SCOREDE MÅL : 62 ANTALL BAKLENGS : 64

8 VEDAVÅG IDRETTSLAG TILSLU1TET NORGES FOTBALLFORBUND, NORGES FRIIDRE1TSFORBUND, NORGES GANG- OG TURMARSJFORBUND ANTALL KAMPER 1986 A - LAGET HENRY MUNKEJORD 41. ANTALL MÅL GUNNAR KRISTOFFERSEN 39. HÅKON KARLSEN 23. HÅKON 39. ARILD ABELSEN 21. ÅNEN TORXTESTAD 37. KJELL A VALLENTINSEN 7. HÅKON KARLSEN 37. HÅKON KRIS!OFFERSEN 9. KJELL VALLENTINSEN 36. GUNNAR HALGEIR KRISTOFFERSEN 36. KNUT BOGE 8. LEON SIMONSEN 36. TOR ODD TORKELLSEN 8. HENRIK KRISTOFFERSEN 35. HALGEIR KRISTOFFERSEN 8. KNUT BOGE 35. HENRIK ARILD ABELSEN 34. BENT TORKELLSEN 1. TOR ODD TORKELLSEN 30. ÅNEN TORVESTAD 1. HANS VATLAND 28. OLAV A øygarden 1. OLAV A ØYGARDEN 24. HANS VATLAND 1. KENNETH ABELSEN 23. KENNETH ABELSEN 2. BENT TORKELLSEN 18. DAG J TORVESTAD 1. BERNT OLAV STAVLAND 11. KNUT NESS 9 TOTALT = 106 MÅL EVEN KNARVIK 7. SVEIN ERIK SØRENSEN s. BERGEN BANK POKAL HENRY MUNKEJORD REIDAR JØRGENSEN s. INNSATSPOKAL 86 KJELL VALLENTINSEN RUNE HEMNES KAMPER HENRY MUNKEJORD ODD BROSHAUG KAMPER BERNT 0 STAVLAND HÅGEN HANSEN KAMPER. ÅNEN TORVESTAD DAG JARLE TORVESTAD KAMPER HALGEIR KRISTOFFERS~ KNUT HÅKON EINARSEN KAMPER ARILD ABELSEn jan rosberg 150. HÅKON KARLSEN 100 ~8. GUNNAR KRISTOFFERSE~ JAN EIKJE 50 KAMPER KNUT BOGE STÅLE ABRAHAMSEN HÅKON KRISTOFFERSEN VIL

9 . : C-LAGET SESONGEN 1986 C-laget har denne sesongen spilt under mottoet det viktigste er ikke å vinne men å gjennomføre kampen. Selv om det har blitt mange og til dels store tap, har humøret alltid vært på topp, og det er vel også slik det helst bør være. Laget har spilt 16 kamper, 3 er vunnet, 2 uavgjort og 9 er tapt. Totalt er det benyttet 43 spillere, alt fra A-lagsspillere til mosjonister. Spilte kamper VEA B - VEA VEA C - Ferkingstad B 4-2 VEA 0 - Skudesnes B 4-3 Skudenes B - VEA Torvastad 0 - VEA VEA 0 - Torvastad Karten B - VEA VEA 0 - Karten Kopervik 0 - VEA Åkra 0 - VEA VEA 0 - Avaldsnes Avaldsnes 0 - VEA VEA 0 - Åkra Ferkingstad - VEA VEA 0 - VEA B 1-1 VEA 0 - Kopervik c 3-3 Antall kamper Terje Egeland 15 Jostein Rasmussen 2 Torbjørn Trygg 13 Jan Inge Eike 2 Magne Tjoland 12 Paul Stensen 2 Jan Rosberg 12 Per Størkersen 1 Martin Einarsen 12 Knut H. Einarsen Thomas Palmquist 12 Knut Ness Trygve Sjursen 11 Einar Kristoffersen i Kristian Torvestad 11 Leif Kåre Hansen Salamon Vedøy 10 Håkon Kristoffersen i Onar Myre 9 Tor Reidar Gangsøy Svein Erik SØrensen 9 Per Eikemo 1 Helge Kristiansen 8 Edvar SØrensen i Einar Tjøsvold 7 Olav A. øygarden i Bernt Olav Stavland 6 Bent Torkellsen i Vilhelm Torkellsen 5 Finn Ove østevik 1 Einar Rasmussen 4 Reidar Størkersen 1 Arne Halvorsen 3 Knut Arvid Enge 1 Jan Andr~ Langåker 3 Roy Bjelland 1 Geir Eike 3 Odd Helge Fjellheim i Even Knarvik 2 Kenneth Abelsen 1 Rune Tjøsvoll 2 Svein Rosberg i Kjell Pedersen 2 Scorede mål Terje Egeland li mål Salamon Vedøy i mål Onar Myre 5 mål Jan Rosberg i mål Vilhelm Torkellsen 5 mål Helge Kristiansen i mål Martin Einarsen 3 mål Einar Tjøsvold i mål Torbjørn Trygg 3 mål Thomas Palmquist i mål

10 UNLOLifl isp. b LÆL I bjl 3Lfv. ~ok en gang nar var unvoomsavueling gjennomført en goo sesong. 3portslig nar vi mange rine resultater å vise cii. daoe pikelaget, smap~kelaget, o~ lillepucclagec ole avoelings mestre i sine respektive puljer. Pa.ke.Lagec i finalen i Døteoorg cup, Smapikelaget i semietinalen i Avis cup, Dutteiaget i Kvartfinaien i Jioar cup, linipikene fikk sølvmeoaljer i Karmøy cup. Dette er bare noen av alle oe fine resultatene i db. En gleoelig ting er også at vi opprettholoer oen fine laganoen oy oisiplinen i lagene, ar etter ar. dette skyloes i stor grao vare trenere og oppmenn som virkelig ~åvirker de unge cii å vise sympatisk og fin oppførsel. ~ar oet gjeloer lagleoere, nar jeg lyst til å nevne Helen ihorsen, jariann ~Ieoøy, Elisacetti ~arlsen, Sølvi ~iea. disse fire er nærmest tenåringer som spiller selv pa plkelag og smapikeiag. I tillegg har o~ vært trenere og leoere for minipiker, minipurter og lillepiker, en stor oppgave SOL oe nar løs L på en glimrenoe måte. Jeg velger a la oisse fire stå sum et goot eksempel for alle vare lagiedere, pa goot og ansvarsoevisst aroelo. Av anore ti~g Kan nevnes at oe fleste lagene fikk være meo A laget over Doknafjoroen i nver sin Kamp. Dette tror jeg virket post Livt oåoe på A laget og ungoomslagene. XJi føler at vi kjenner nveranure ueore ecte± slike turei derror vil jeg pa veg~e av unguomsavoel±ngen få rec~e en s~or takk cii vare A spillere for uen fine måten de tok vare på våre un~e i året som gikk. nap er ue ~te er en ting som kan gjentas også I ~ommenue seson~, og ua s~al vi neie A ±aget til opprykk. ~t5oh noe KjeOei±g skal nevnes, mu OuL være ~zrek~iny~ av j~lllo.lia~a ut ~ ~. litt rea±i s J ske mco tank ~ p~ ~j ennomrøre en naro sesun~ e~ alylx. L-~--- IHEJ- ~ L~t ~ i ~,. 2~ ~ ~E~~II4 i ~L ~i av J.±.L.~. ~CO i.~xlåu ~u. ~t Juniorlag, ogsci med tanke på A lays rck.lutterlng. T±i slutt vil jeg takke a±±~sp ilei~ u~ ±ayicue.~ ÉUJ. CII I±U L ~ insaus ~ ~ ~y wis~e Samti-±.ye, &i~s~ nye åi5ik Lar JEL ~å77 til ny oyst i judil~uiisesongen E7. ~4LffA T ~ ie~ nilsen ~ ~ Leif Kåre ~4 ~

11 Guttelaget sesongen 86 Guttelaget har spilt 16 seriekamper. Av disse er 3 vunnet 4 uavgjordt og 9 tapte. Laget har spilt 9 cup kamper hvorav 4 vunnet 1 uavgjordt og 4 tapt. Seriekamper: Haugar 2 VIL 4-2 VIL Skudenes 2 2 Haugarl -VIL 2-1 VIL Vardi 0 5 Torvestad VIL 2 4 VIL Nord 3 0 Kopervik - VIL 1-2 VIL Djerv VIL -Haugar Skudenes VIL 2 0 VIL -Haugari 0-5 Vardl VIL 4 1 Nord -VIL 2-0 VIL Torvestad 1 1 VIL Kopervik 0 0 Djerv 1919 VIL 3 2 Cup kamper: Vindafjord VIL 2 1 Kolnes VIL 2 1 Torvestad VIL 0 5 VIL Ikast 1 6 VIL Lia Brage 1 1 VIL Indals 2 0 VIL Gråbein 3-0 VIL - Nasviken 6-0 VIL - Holmedal 0-1

12 : Antall spilte seriekamper Jan Andre Langåker 16 Svein Erik Sørensen 16 Rune Tjøsvoll 16 Geir Harald Skorpe 16 Vidar Sørensen 16 Jon Rødder 15 Kristian Størkersen 15 Magne Jarl Broshaug 14 Arne Halvorsen jr. 13 Harald Mannes 13 Odd Einar Torsen 13 Tommy Vedø 12 Leif Helge Kloster 9 Roar Ridola 9 Haagen Hansen 3 Smågutt: Geir Inge Davidsen 2 E.H. Helgesen 1 Scoringer i seriek~mper Rune Tjøsvoll 4 Arne Halvorsen jr. 3 Magne Jarl Broshaug 2 Harald Mannes 2 Haagen Hansen 2 Leif Helge Kloster 2 Vidar Sørensen 1 Geir Harald Skorpe 1 Kristian Størkersen 1 Roar Ridola 1

13 LILLEPUTT 1986 Vi har i 1986 spilt med 2 lilleputtiag. Et i 2. divisjon og et i 3. divisjon. Vi delte lagene før sesongstart og tok da hensyn til kameratgjenger, skoleklasse etc. Treningen har vært felles. Lag 1 som spilte i 2. divisjon gikk helt til topps i serien. Det har uten unntak vært en fantastisk fin gjeng, og vi som trenere vil takke for en opplevelsesrik sesong. Svein Rosberg Knut Arvid Enge Onar Myre Oppmann: Kan L. Wåg. Antall kamper Lag 1 Lag 11 Anne Mannes 20 Odd Age Myre 18 Johan Rosberg 20 Rolf Magne Kristiansen 17 Nils Ole Svela 20 Stig Kåre Jørgensen 17 Tor Age Vedø 20 Didrik 3. Tønnessen 17 Lars Inge Wåg 20 Ronny Bjenholt 16 Bjarne Didriksen 19 Johan Nielsen 16 Otto Koch 16 Kjetil Mydland 15 Lars Svenne Hemnes 15 Jan Roger Akselsen 14 Eigil Frode ~stevik 14 Steinar Sandhåland 13 Roy Magne Mikalsen 13 Bjørge Solsvik 13 Stig Jakobsen 12 Trond Tønnessen 11 Tom Kjantan Sevland 8 Leiv Kåre Mannes 10 Ove Stonghaugen 8 Magnar Kvaløy 9 Ronny Bjerkholt 7 Stig Jakobsen 7 Trygve Dahl 7 Peder Bårdsen 6 Odd Age Myne 6 Roy Magne Mikalsen 5 Rolf Magne Kristiansen 5 Lars Inge Wåg 5 Trond Tønnessen 5 Johan Rosbeng 4 Jan Roger Akselsen 4 Bjarne Didriksen 3 Peden Bårdsen 4 Arne Mannes 3 Johan Nieslsen 3 Tor Age Vedø 3 Leiv Kåre Mannes 2 Kenneth Brun 1 Didrik 3. Tønnessen 2 Askild Bårdsen I Askild Bårdsen 1 Otto Koch 1 Stig Kåre Jørgensen 1 Frode Kvilhaug 1 Kjetil Mydland 1 Audun Myre 1 Steinar Sandhåland 1 Henning Skorpe 1 Leif Stonghaugen 1 Nils Ole Svela 1 Eigil Frode ~stevik 1 Antall mål Tor Age Vedø 21 Johan Nielsen 7 Arne Mannes 17 Ronny Bjerkholt 4 Nils Ole Svela 17 Arne Mannes 3 Bjarne Didriksen 2 Leiv Kåre Mannes 3 Johan Rosberg 2 Odd Age Myre 3 Peder Bårdsen 1 Tor Age Vedø 3 Roy Magne Mikalsen 1 Peder Bårdsen 2 Magnar Kvaløy 2 Didrik 3. Jan Roger Tønnessen Akselsen 2 1 Lars Inge Wåg 1

14 : LILLEPUTT 1986 Kampovensikt Lag 1 Lag 11 Serie Fenkingstad VIL 0 5 Tonvastad 2 VIL 5 0 VIL Skudenes 3 2 Vand 8 VIL 5 0 Vand 3 VIL 1 3 VIL Vand Kopervik 2 VIL 1 1 VIL Tonvastad VIL Haugan Vil Vand Akna 2 V1L 2 3 Vand 6 VIL 2 4 VIL Avaldsnes Tonvastad 2 VIL 1 0 VIL - Ferkingstad 3 0 Vand 8 VIL 0 5 Skudenes VIL 3 1 VIL Vand VIL Vand VIL Kopervik Haugan 2 VIL 3 3 VIL Akna Avaldsnes 2 VIL 1 5 Vidan cup Tonvastad 1 VIL 3 2 VIL Vand e.e. Avis cup VIL Avaldsnes VIL Stord e.e. Stord 1 VIL 6 1 Karmøy cup VIL Kopervik Nord 1 VIL 1 0 Nord cup Regy cup VIL Nord VIL Nord VIL Tonvastad VIL Algånd VIL Akna VIL Bjerkneim VIL Kolnes VIL Vand VIL Tonvastad Pnivatkampen Akna 2 VIL 4 2 Pokalen for tneningsfnammøte og innsats: Stig Kåre Jørgensen, Rolf Magne Kristiansen, Anne Mannes, Odd Age Myne.

15 f~1iniputt 10 år Guttene åpnet som vanlig noe famlende, men spilte bed~e og bedre etterhvert som sesongen skred fram. I begynnelsen av August ble vi invitert til en turnering i ~. Eidsvåg, her gjorde guttene en fin innsats og var nær ved å nå finalen (1 2 i semi finalen). I Kopervik turneringen bestemte vi oss for å stille med 2 lag da vi hadde 14 spillere på laget. På den måten fikk alle guttene spille hele kampene, men det gikk dessverre en del ut over de sportslige resultatene. Ellers har guttene gjennomført en jevnt over god sesong og lagledere ønsker dem lykke til på Lilleputt laget. Antall kamper Antall mål Johannes Johannessen 29 Henning Skorpe 33 Geir I. Thorsen 29 Kenneth Brun 29 Tommy å. Velde 29 Tommy å. Velde 7 Kenneth Brun 28 Frank ~. Paulsen 6 Henning Skorpe 28 Johannes Johannessen 4 Tor 3. S. Bergtun 26 Kurt å. Karlsen 3 Kurt å. Karlsen 26 Per Langåker 3 Ivar Olsen 26 Geir I. Thorsen 2 Frank R. Paulsen 26 Tor Bergtun 1 åskell Bårdsen 25 magnar Didriksen 24 Per Langåker 24 Innsatspokal trening Knut å. Sjøen 24 Geir I. Thorsen Kjetil å. Brun 13 Jone Kristensen 6 Innsatspokal kamper Asle å. Sandhåland 5 Oleiv Sandhåland Johannes Johannessen Hans K. Munkejord 1 Kampoversikt Av totalt spilte 34 kamper er 12 vunnet 2 er endt uavgjort, og 20 er tapt. Total målforskjell Seriekamper Haugesunds Avis Cup VIL AKRPI i 0 7 VIL OJERV KOPERVIK 2 VIL 7 1 VARO 4 VIL 1 5 VIL KOPERVIK VIL VARO KOLNES VIL 3 3 VIL FONNA AVALOSNES 2 VIL 0 4 VINOAFJORD VIL 12 1 VIL TORVASTAD VIL KOPERVIK KOPERVIK 3 VIL 1 3 Kopervik turnering VIL KOLNES 6 3 VIL AVALOSNES VIL 1 ØLEN 1 4 åkra I VIL 5 2 VIL 2 VARD i 0 2 TORVASTAD 2 VIL 2 1 FYLLINGEN 2 VIL FYLLINGEN FONNA I i VIL VIL i Karmøy Cup VIL 2 AVALOSNES VIL 2 KOPERVIK KOPERVIK 2 VIL 4 1 VIL i NORD i 1 7 VIL ÅKRA 0 5 VIL 2 SKJOLDAR 0 2 VIL 2 SKUDENES 0 1 KOPERVIK 4 VIL 1 0 3

16 fliniputt 6 år 8 aringene nar vært en stor og fin gjeng. Tilsammen har 25 spillere vært meo pa laget. Oe har spilt is seriekamper, hvorav 4 er -vunnet 2 uavgi. 9 tapt. Puttene har vært greie å jo~oe med, og godt fremmøte. Samtidig vil jeg takke Henry ~øtting Sørensen for fin hjelp. Han tok over treninger og kamper nar jeg ikke kunne. Foreldrene må også få en stor takk for å ha stilt opp pa kampene og støttet ungene. Hilsen Elisabeth Nansen trener Ant. kamper Totalt Serie ~UP Auaun ~yre riagne Hovden Karl Andreas Karisen Svein ~rekka 14 Olav ~mil Abrahamsen o Johnny Heiinoal Simon r~och is 1~ 0 Havard Fiojeland lo 12 Sten Olav Sørensen ib 12 Arnt uve ~regersen Svein Kenneth Sandhalano il b 3 Einar Svela lu 2 Lars darosen 7 2 ~eir Kåre Skar u 5 3 Roar Sacnmafln 7 1 Lars Stenslano 3 3 U ~iyvino Aoelsen Arne l~iagnu5 Daviosen 2 2 u ~ijarne KalJ.evik 2 2 o Udo agne Eliussen i 1 o Cristéffer liesøy i i [i Cunnar Steinnes i 1 u Torbjørn Nansen 1 i 0 Sven Andreas Thorsen \Iermund Lund Ant. scoringer Audun Hyre 14 mai Svein Kenneth Sandhalano 5 :i Sten Olav Sørensen 4 Olav Emil Abrahamsen 3 2jarne Kallevik 3 Johnny Heimdal 1 flagne Hovden i Innsatspokaler : Audun ~1yre Håvard Fidjeland Cppmann : Eli Nansen

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

FREDAG 20. FEBRUAR KL. 18.30 AVHOLDER TELESPORT SITT ÅRSMØTE I MESSEN I HEGGEBAKKEN 2B.

FREDAG 20. FEBRUAR KL. 18.30 AVHOLDER TELESPORT SITT ÅRSMØTE I MESSEN I HEGGEBAKKEN 2B. 1 KJÆRE MEDLEM OG KOLLEGA SÅ ER DET IGJEN KLART FOR ÅRSMØTE. VI HAR LAGT BAK OSS ET GODT, SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG ÅR. FREDAG 20. FEBRUAR KL. 18.30 AVHOLDER TELESPORT SITT ÅRSMØTE I MESSEN I HEGGEBAKKEN

Detaljer

ÅRSMØTE nr104 2014. Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset. Styrets beretning med regnskap. Foretaksnr. 970444254

ÅRSMØTE nr104 2014. Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset. Styrets beretning med regnskap. Foretaksnr. 970444254 ÅRSMØTE nr104 2014 Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset Styrets beretning med regnskap Foretaksnr. 970444254 ÅRSMØTE nr. 104. 2014 Onsdag 25.02.2015 kl. 19.00 i Vidarhuset DAGSORDEN I henhold til vedtektene

Detaljer

ORGAN FOR FAGERNES IDRETTSLAG NR. 2 1998. Steffen Andre Rabben er en av de mest talentfulle og allsidige ungdommene i idrettslaget vårt.

ORGAN FOR FAGERNES IDRETTSLAG NR. 2 1998. Steffen Andre Rabben er en av de mest talentfulle og allsidige ungdommene i idrettslaget vårt. ORGAN FOR FAGERNES IDRETTSLAG NR. 2 1998 Redaktørens hjørne! Steffen Andre Rabben er en av de mest talentfulle og allsidige ungdommene i idrettslaget vårt. Valdresfestivalen er vel i havn. For første gang

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

Muskel Nytt. Vi flyr videre. KM Mestrer 2001. Årgang 1 Desember 2001

Muskel Nytt. Vi flyr videre. KM Mestrer 2001. Årgang 1 Desember 2001 Muskel Nytt Vi flyr videre Årgang 1 Desember 2001 KM Mestrer 2001 Innhold Maratontabellen Navn Mål Kamper Oblig. Trenings. Oblig. Trenings 2. Redaksjonen 13. Telefonnr. + div Reidar Dyskeland 16 1 19 3.

Detaljer

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS 2013 Inkludert regnskap Forretningsorden Årsmøte Vigra IL og Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS : 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokoll

Detaljer

SIF historie 1913-2003

SIF historie 1913-2003 SIF historie 1913-2003 "Året 1913 den 2. mai ble etter forrutgående bekjentgjørelse Svelvik Idrettsforening stiftet. " Slik lyder innledningen til den protokollen som danner grunnlaget for oppprettelsen

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 1. JAN. 2007 til 31. DES. 2007

ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 1. JAN. 2007 til 31. DES. 2007 ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 1. JAN. 2007 til 31. DES. 2007 1. STYRET Styret i FL Fart har i 2007 bestått av: Leder: Kasserer og regnskapsfører: Sekretær: Leder sportsavdeling: Leder økonomiavdeling:

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 Nordre Fjell Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 2 30 år med idrettsglede Gratulasjon frå ordføraren Det

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00

Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00 Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00 1. Åpning: Leder Stein Aursand ønsket velkommen og åpnet møtet. 26 medlemmer var til stede 2. Godkjenning

Detaljer

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem.

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem. BRØTTUM IDRETTSLAG ÅRSBERETNING 2014 HOVEDLAGET Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder Bjørn Rusten Styremedlem Hans Arne Halla Kasserer Ingen Styremedlem

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

TABELLER MUSKEL PÅ VEI OPP IGJEN. For å se nærmere på kampene se weben. www.muskelfk.com. 5. div, avd. 3. 7 er, avd 3

TABELLER MUSKEL PÅ VEI OPP IGJEN. For å se nærmere på kampene se weben. www.muskelfk.com. 5. div, avd. 3. 7 er, avd 3 Utgiver: Muskel FK v/kjell Jåsund Returadresse: Kjell Jåsund Steinstemmen 13 4313 Sandnes Årgang 4 Mars 2006 INNHOLD KM Semifinale Hele 120 stk så Klebe Muskel Sesongen 2005 2 plass for 7èrne Egersunds

Detaljer

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball Sommeren 2014 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I

Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball Sommeren 2014 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Nyhetsbrev - Loddefjord Fotball Sommeren 2014 LODDEFJORD IL EN KLUBB Å VÆRE GLAD I Hei alle fotballvenner i Loddefjord Tiden går fort, nå er det jammen meg sommer, HERLIG. Siden forrige nyhetsbrev, har

Detaljer

Viking fotballklubb. Årsmøte i Viking F.K. 11. mars, kl. 18.00 på Viking Stadion. års beretning

Viking fotballklubb. Årsmøte i Viking F.K. 11. mars, kl. 18.00 på Viking Stadion. års beretning Viking fotballklubb Årsmøte i Viking F.K. 11. mars, kl. 18.00 på Viking Stadion års beretning 2014 Innholdsfortegnelse Årsmøte 4 Dagsorden 4 Æresmedlemmer 4 Årsberetning til ordinært årsmøte 5 Styrets

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST. Fotball. Håndball. Turn. Friidrett. Orientering. Alpin. Volleyball. Klatre

IDRETTSLAGET GNEIST. Fotball. Håndball. Turn. Friidrett. Orientering. Alpin. Volleyball. Klatre ÅRSMELDING 2008 IDRETTSLAGET GNEIST Fotball Håndball Turn Friidrett Orientering Alpin Volleyball Klatre IDRETTSLAGET GNEIST ÅRSMØTE 2008 Årsmøte 2008 avholdes på Klubbhuset Onsdag 17. mars 2009 kl. 19.00

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 29. november 2005

Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 29. november 2005 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 29. november 2005 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka. 3. Behandle lagets årsmeldinger, herunder gruppenes årsmeldinger.

Detaljer