8 Småbrukerens flukt mot berømmelsen, , Leting og produksjon av olje og gass, Frigg.no.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8 Småbrukerens flukt mot berømmelsen, 1942 2012, Leting og produksjon av olje og gass, 1975-1999. Frigg.no. http://no.wikipedia.org/wiki/friggfeltet"

Transkript

1 1 8 Småbrukerens flukt mot berømmelsen, , Leting og produksjon av olje og gass, Frigg.no. Ved innkjørselen til Sola Flyplass var det plassert en 40 konteiner innredet til kontor for Braathens Safe. De hadde registrert sin tekniske avdeling for utleie av spesialister til oljeplattformene og andre relaterte behov innen den nye oljeindustrien som raste frem i Nordsjøen og ellers i verden. Lederen for den nye avdelingen hette Mr. Kinn. Han var norsk og var en av de få overlevende etter den siste helikopterulykken ute i Nordsjøen. Av ren nysgjerrighet tok jeg turen innenfor døren. Han kunne informere med det samme at Elf Aquitaine, Stavanger, var ute etter teknisk personell til sine nye installasjoner ute på Frigg Feltet. Dette feltet var delt i to av sektorlinjen mellom Storbritannia og Norge. De måtte derfor dele besetningen mellom disse to landene og den franske operatøren med hovedkontor i Paris. Det var enkelt å svare, ikke mere franske oppskrifter innen det tekniske miljøet. De hadde problemer nok de som kjørte Peugeot og Citroen. Kinn kunne meddele at disse to bilmerker var de beste om man hadde flinke eller noen som kunne reparere. Det var ikke så mange som behersket den vanskelige teknikken. Før jeg forlot den hyggelige herren fikk han oppgitt adresse og telefonnummer. Etter at jeg hadde kommet hjem, ringte han og kunne fortelle at selskapet hadde bruk for en fremtoning som meg. Han skulle Side 1 av 62

2 2 betale reise tur retur og opphold om jeg kunne avsette en uke for ett besøk og intervju på kontorene til Elf i Dusavika. Han ga beskjed om at jeg måtte gå opp til teoretisk prøve og det kom til å bli intervjuer over flere dager og av forskjellige personer. Alle snakket engelsk, så fransk var ikke nødvendig. Jeg tok turen nedover på en søndag og møtte opp kl 0800 om mandagen i konteineren til Mr. Kinn. Han berettet at jeg skulle intervjues samme dag og at han skulle bli med meg. Det var i hans interesse at jeg aksepterte jobben da han tjente sine penger på utleie av personell. Kl samme dag ble vi vist inn til den franske avdelingssjefen for automasjon og instrumentering, Mr. Marceu. Han kunne berette at Jean Grilli fra kran og rørleggingsskipet 1601 jobbet i det samme firmaet og han hadde informert Mr. Marceu om tilstandene om bord. Om de var mest negative, sa han ingen ting om. Nå hadde ikke jeg så store planer om å la meg utspørre. Jeg kunne tenke meg å få litt mere informasjon om disse plattformene. Han kom allikevel ganske raskt inn med ett spørsmål om hva som egentlig var mitt yrke. Svaret kom prompte, småbruker. Da han fikk vite at det var innenlands Nord Trøndelag, hadde han vanskelig for å forstå at det var mulig. Det måtte være bedre å flytte til Frankrike. Kinn fikk selvsagt hetta og ville forklare at jeg hadde papirer, eksamener og praksis. Han regnet vel med at intervjuet snart var over om han ikke tok over. I stedet ble Kinn bedt om å forlate kontoret og vente ute på gangen. Jeg satte i gang med mange høflige spørsmål om hvilket utstyr de brukte, hvem hadde montert det osv. Kvaliteten på tegninger ble etterspurt. Hvorfor de ikke hadde montert mere driftssikkert utstyr når det fantes på markedet? I det hele, vi diskuterte i flere timer inntil Kinn banket på døren og spurte om når de teoretiske prøvene skulle begynne? Han fikk klar beskjed om at det ble ingen prøver, men Marceu anmodet om jeg kunne bli der hele uken da det var flere som ville intervjue og samtale. Kinn forlot bygget alene. Franskmennene er jo ett hyggelig folkeferd og vet hvordan de skal oppføre seg. Derfor er de franske kolonier i Afrika besøksverdige. De franske Side 2 av 62

3 3 koloniherrene behandlet negrene med respekt og de hvite blir belønnet med dette i ettertid. Da er det helt motsatt i de tidligere engelske koloniene. Der kan man ikke ferdes trykt som hvit mann i dag, i hvert fall har det vert min erfaring gjennom tidenes tidligere og senere besøk. Intervjuene med direktøren for driftsavdelingen tok mere tid. Han var mest opptatt av de norske vedlikeholdssjefene, seksjonsledere osv. som hadde blitt ansatt tidligere i det samme året. De hadde blitt ansatt via norske personalkonsulenter, og de viste seg nå å være stort sett ubrukelige. De passet ikke inn i det franske systemet med krav om teknisk utdannelse og disiplin. Han forlangte at jeg skulle få en god stilling med at jeg sørget for å avskjedige de omtalte norske personlighetene. De tok meg lang tid å forklare at det ikke ville fungere i Norge da prøvetiden for samtlige var gått ut på dato. Det eneste som ville fungere var å omplassere de utvalgte individene. Som ett resultat av min negative innstilling ble det ingen ansettelse i oljeselskapet. Jeg skrev i stedet senere kontrakt med Mr. Kinn og Braathens Safe og fikk beskjed om å ligge lavt i terrenget. Opplæringen ville bli i automasjonsavdelingen eller i instrumentavdelingen, som de franske og engelske kalte det. Det skulle etter hvert vise seg at det var de franske teknikere og ingeniører som gjorde det som skulle eller måtte gjøres. Engelske, franske og norske arbeidere var ansatt for å tilfredsstille kontrakten mellom Frankrike, Norge og Storbritannia. Derfor var det heller ikke plass til oss om bord på plattformene vi skulle arbeide. De eksisterende lugarer var alle opptatt av de franske ansatte. Vi ble transportert med helikopter til de såkalte boligplattformer. Det var ikke rare greiene i disse dager. Det var plattformer som hadde fjernet unødvendig dekksutstyr og således fått plass til vanlige store lastekonteinere, 40 fot, som var plassert på dekk i flere høyder. I hver konteiner var der 8 metallsenger med springfjærer i bunnen. Seks av køyene var montert tre stykker i høyden. Det manglet ventilasjon. Side 3 av 62

4 4 Sigarettene om ble solgt om bord, besto av de franske Gitanes uten filter. Overkøyen med en røkende nordafrikaner i underkøyen var ikke akkurat den beste plassen. Det var før loven om røykeforbud i sengen ble innført. Vi tørnet ut hver morgen kl 0500 for å spise frokost og finne en avdeling med toaletter. Helikoptrene gikk hele dagen og vi kunne måtte vente til kl 10 før vi kom oss over til arbeidsplassen. Turen tilbake gikk på de samme rutiner, vente til neste mulighet utpå kvelden. De franske lederne oppe i transport kontoret (rig office), hadde sine bekjente og venner som skulle tildeles fordeler. Ble det dårlig sikt, tåke eller ekstremt dårlig vær kunne ikke helikoptrene fly oss tilbake til boligplattformen. Vi kunne vi ligge på dørken i ett eller annet rom for elektrisk utstyr. Det var i grunnen bedre enn livet om bord på disse boligplattformene. Rommene med elektriske skap og annet utstyr var varme og man kunne sove der uten madrass og køyklær. Vi lærte oss etter hvert å gjemme unna noen papp-plater og en blankis eller presenning bit. Derfra hadde vi jo adgang til forpleining og toaletter. Slike tilstander hadde nok ikke blitt tolerert av bortskjemte oljearbeidere i dag. Dette livet hadde noe til felles med uteliggerne i varme strøk. Men vi tjente penger og så frem til fridagene på land. Instrumentavdelingen (automasjonsavdelingen) besto av franske ingeniører, teknikere og spesialister. De gikk i to skift onshore/offshore. Den ble ledet av to instrument supervisorer, Mr. Godement og Mr. Tronjac. Godement så ut som en hvit mann, mens Tronjac hadde utseende til en araber fra Nord Afrika. Tronjac var den mest omgjengelige. Godement var dårlig likt av de franske. Han var overlegen og behandlet dem ovenfra og ned. Mot meg og de andre norske var han ok. Han så til at vi ikke hadde noe å gjøre og derved ikke skulle rote det til for ham. Vi kunne få tildelt en papirlapp med to rekkeklemme nummere som skulle frakobles i løpet av dagen. Det var det hele. Da hadde han sitt på det rene og han kunne da sikkert fortelle sine overordnede at de norske var ubrukelige. Derfor kunne han allerede da begynne å planlegge flere år på Den Norske Sokkel. Side 4 av 62

5 5 De franske supervisorene hadde en meget god betaling, tre ganger mere enn de vi hadde, og Elf betalte også alle utgifter, til og med skatten. Slik at lønnen var både brutto og netto. Tronjac viste oss lønnseddelen, så vi skjønte da at det var en populær arbeidsplass for de franske spesialistene. Norge ble betraktet som ett underutviklet område og derfor fikk de ekstra betaling. I Frankrike ville de nok ha fått mindre betaling enn det vi hadde for øyeblikket der og da. Vi var fire norske som hadde blitt sent om bord i CDP1 på engelsk sektor av Friggfeltet. Plattformen var av betong og sjødybden 100 meter. De hadde boret 24 vertikale brønner som var plassert i likhet med spilene i en vrengt paraply. Gassen ble hentet opp fra 2000 meter under sjøbunnen. På brønnhodet hadde gassen ett statisk trykk på 200 bar og en temperatur på over 30 grader C. (Verdiene er pluss minus 10). Ett lite og trangt kontrollrom ga plass til to operatører. Alt kunne fjernstyres fra bolig og kontrollplattformen QP, som var plassert midt på grenselinjen mellom Norge og Storbritannia. DP2 var bore- og produksjonsplattformen på den Norske Sektor. De andre TP1 og TCP2 var plassert på henholdsvis norsk og engelsk sektor. TCP2 ble senere utvidet til en større kompressions plattform med 3 store kompressorer drevet av den samme type turbiner som de nye Jumbo jet flyene fra brukte. Flere plattformer kom til etter hvert, fjernstyrte og noen ble montert under vann. Elf Telecom hadde ansvaret for alle typer kommunikasjon mellom plattformene, Norge og Storbritannia. Feltet hadde fått det mest moderne utstyr som var å skaffe i denne epoken. Alle plattformene kunne fjernstyres fra kontroll- og boligplattformen QP. Selve kontrollrommet på CDP1 besto i hovedsaken av store rack med elektroniske kretser. Disse kortene kunne ha en dimensjon på 30 x 40 cm, egentlig noen uvanlige store flak, som hadde tilsvarende mange tilkoblingspunkter. Alle tilkoblingspunktene og tilsvarende mange viktige signaler gjorde det vanskelig å skifte kort uten at man måtte foreta eksterne operasjoner som for eksempel å stenge ned ett vist antall brønner eller ett helt cluster. Noen ganger måtte hele plattformen stoppe produksjonen for noen korte øyeblikk. Det var uten Side 5 av 62

6 6 tvil den første datamaskinen som var levert til Friggfeltet. De trykte kretsene eller kortene benyttet seg av dualsystemet med verdien 0 og 1. Transistorene fungerte som datidens TTL-logikk. Transistorene var av den gamle germanium typen og var montert to og to i serie, slik at første og siste emitter og collector var tilført 48 Volt DC fra plattformens batteribanker. Noen av kretsene hadde den gamle design for å omforme digitale signaler til analoge verdier. Systemet var delt i to, det ene var i drift mens det andre skulle koble seg inn automatisk når noe ble feil. Denne ideen holdt dessverre ikke mål, mulig det hadde mye med brukernes skifting av kort hele tiden. Vanskelig å si for sikkert. Man så daglig Tronjac og Godement med en mengde kort for utskifting. Der var mange falske alarmer og unødvendige shut-downer. Det var bare de utvalgte som kunne foreta disse utskiftninger. Man måtte selvsagt ha en ide om hvilke kort hadde forårsaket de siste problemer. Det skulle man egentlig kunne finne ut av tegningsunderlaget. Tegningene var ikke laget for dette formålet så franskmennene hadde sine egne notater i sine notisbøker for å ha en hvis oversikt. Stort sett alt som var av interesse var gjemt for oss norske. Etter hvert begynte noen av teknikerne å gi oss notisbøkene for avskrift. Til og med Tronjac begynte å gi meg informasjon. Han begrunnet det med at han ville ha mine anbefalinger for en utvidelse av kontrakten på Friggfeltet. Godement bar kort i stabler på overarmene på samme måte som vi hadde boret ved til vedovnene oppe i det kalde nord. Men det så ikke ut til at de hadde noen planer om å finne årsaken til disse kontinuerlige og ukentlige feilene. Mulig de så det som en fordel for å beholde jobbene lengst mulig. Kortene ble reparert om bord og det var vanligvis transistorene som ikke holdt mål. De ledende franske ingeniører innen fagområdet bodde på boligplattformen QP og de ville helst ikke forlate sitt gode rede der borte. Og det var tydeligvis heller ingen på CDP1 som ville ha besøk av dem. Etter hvert ble man lei av denne behandlingen og på spørsmål til Godement og Tronjac om hvorfor de behandlet nordmennene på denne måten, var svaret enkelt. De hadde ikke sett annet enn steingjerder og Side 6 av 62

7 7 sauer utenfor Stavanger. Der var ingen synlig industri som tilsa at Norge hadde noen som helst form for teknisk erfaring av betydning. En av ingeniørene fra Norge som hadde begynt noe før meg, ble lei det hele og sluttet. Han hadde observert at jeg hadde plassert den ene av de franske formennene oppe på arbeidsbenken i verkstedet. Undrum mente da at det var best å komme seg bort før politiet ble varslet om tilstandene. Jeg mente at nok var nok. Vi kunne ikke godta dette tullet lenger. Selvsagt hadde vi fått tilgang til noen notisbøker, men det var ikke tilfredsstillende. Episoden ble rapportert til kontoret i Stavanger. Administrasjonen i Dusavik som hadde reell makt var selvsagt de franske ingeniørene som var kommet til Norge etter relativ lang erfaring internasjonalt. De hadde også diplomer fra de beste universiteter og i praksis viste de oss at de kunne bruke sine teorier. Jeg tenker her mest på de erfarne ingeniører innen produksjon og dens nødvendigheter innen de mekaniskeog kjemiske fag. Instrument og automasjon kan man i enkelte stunder mer og mindre relatere til playboyenes verden. De levde litt på utsiden av virkelighetens verden. I alle tilfelle kunne man oppfatte dem for å ta seg for høytidelig. Jeg hadde med meg de nødvendige måleinstrumenter og verktøy fra Braathens Safe. På mine runder om bord på plattformen tok jeg med meg en radio for å overhøre samtalene i kontrollrommet. De de rapporterte feil, var jeg snar til å melde i fra og var på rette plass til rette tid. På den måten kom jeg fort i bedre kontakt med produksjonsformannen og plattformsjefen. De var flinke til å forklare om produksjonen og på ett brukbart engelsk. Vanskelige spørsmål så ikke ut til å være til noe bryderi. De tegnet opp de nødvendige formler på sine gule jakker med kulepenn. Disse informasjonene viste seg å være riktig. Man fikk på den måten opparbeidet ett tillitsforhold til de virkelige sjefene om bord. Vedlikeholdssjefen, mechanical supervisor, Mr. Dave Ferneyhoug, fra Wales, tidligere maskinsjef fra den engelske handelsflåten og med erfaring Side 7 av 62

8 8 fra andre plattformer, var en hyggelig kar og til stor hjelp. Som engelskmann var han ikke redd for å si i fra til franskmennene når det var noe som måtte rettes på. Dave ble senere plattformsjef på drilling plattformene CDP1 Og DP2. Messen var liten og de som var om bord til enhver tid måtte spise til forskjellige tider eller når det var ledig plass. Flyselskapet SAS-Catering hadde ansvaret for mat og rengjøring. Bordene var alltid dekket med hvit duk. Stuerten var norsk. Franskmennene likte å ha det rent og pent. De var motsetningene til engelske arbeidere av lav kaste. Nå var det ingen slike om bord. Disse var allerede sent i land. Snart kom det beskjed om at sjefen for automasjonsavdelingen (instrumentavdelingen) Mr. Roland Stablo var på vei ut. Til alt hell ringte han meg og spurte om han kunne få en prat når han kom ut. Han ville komme om bord med helikopteret neste morgen kl Jeg var snar til å kontakte den norske stuerten. Han lovte å dekke på ett bord spesielt for oss to. Jeg stilte opp i rigoffice ved helikopterets ankomst og tok i mot Stablo med respekt og stil, slik som man måtte regne med han ville sette pris på. Ved ankomst i spisemessen hadde stuerten det hele klart. De andre om bord, også franskmennene, lot de to ledige plassene ved bordet fortsatt være tomme. De mistenkte nok den besøkende for å være en av sjefene i land og de holdt seg derfor unna. Vi tok oss god tid med frokosten. Stablo hilste på franske sjefer og deres assistenter etter hvert som de kom inn i messen. Alle de nyankomne holdt seg unna vårt bord. Han var høflig og anmodet om jeg kunne følge han på en tur rundt på plattformen. Nå er det ikke vanlig at en småbruker fra møllesteinen ved Kvernbekken har erfaring med å ta i mot det internasjonale selskap. Tiden innen shipping og dens reisevirksomhet i de forskjellige verdensdeler hadde vært en god læremester. Vi fikk på oss kjeledresser. Jeg tok med ett Fluke digitalt måleinstrument i jakkelommen og noe småverktøy. Radio hadde jeg tatt med meg. Godement var ikke blitt rådspurt i denne omgang. Heller ikke hadde Stablo spurt etter han. En kort hilsen i messerommet hadde tydeligvis Side 8 av 62

9 9 vært tilstrekkelig. Radioen sto på og vi kunne høre kommunikasjonen mellom kontrollrommet og produksjonsoperatørene ute i felten. Første det ble diskutert problemer, ga jeg beskjed om at jeg var på vei. Det var vanligvis bare småtterier som kunne fikses på noen minutter om man fikk noen assistanse fra kontrollroms operatør med hensyn til midlertidige avlesninger. Ut på dagen spurte Stablo om jeg ved en eventuell stilling som supervisor ville klare meg med norske teknikere uten de franske ingeniører, teknikere og spesialister. Jeg svarte selvsagt ja på dette. Han svarte raskt at de skulle så få arbeide på oljeinstallasjoner i andre land. Det gikk ikke lang tid før jeg hadde fått skriftlig tilbud om stillingen som supervisor med ansettelse i Elf. Jeg signerte kontrakten og tiden som husmann i Braathens Safe var slutt. Lønnen i Elf var mindre enn det Braathens hadde betalt. Kinn klarte å hevne seg med å holde tilbake overtiden for 6 måneder. Det hele var vanlig menneskelig adferd. Godement og Tronjac lurte på hva de skulle foreta seg når jeg hadde blitt sjef. Svaret var greit nok, de skulle være til stede for å svare på spørsmål. Jeg utvidet det til at Godement skulle holde seg innenfor synlig radius. Han likte dette dårlig og begynte å sabotere. Han og de franske teknikerne stilte først til frokost i messen kl 0900 sammen med plattformsjefen. De skulle egentlig ha vært der kl 0600 da de skulle møte til arbeide 15 minutter før kl Arbeidstiden for dagfolkene begynte kl Godement regnet med at han hadde plattformsjefens velsignelse i alt han foretok seg. Han brukte fritiden i land til å besøke de mest kostbare turiststeder rundt omkring på kloden i følge de historier som ble fortalt. Den perfekte playboy. Etter noen tids betenkning tok jeg en prat med vedlikeholdssjef Dave Ferneyhough. Det ble ikke til at jeg ga han noen detaljert plan da den var litt for vanvittig. Jeg ba om hans oppbakking i fremtidige personal operasjoner. Han fikk vel en hvis ide, for han kom tilbake samme dag med beskjed om at jeg hadde den franske plattformsjefens oppbakking hva det enn måtte være. Han var lei av disse playboyene som stilte til frokost kl Plattformsjefen kunne tenke seg å spise frokosten alene. Side 9 av 62

10 10 Planen var vanvittig, men jeg bestemte meg allikevel å iverksette den neste dag. Da hadde jeg 24 timers betenkningstid. Etter lunch neste dag innkalte jeg Godement til kontoret kl Han lå som vanlig og sov sin utvidete middagshvil. Han fikk beskjed om at alle franske teknikere og spesialister på instrumentavdelingen CDP1 skulle sendes i land med helikoptrene som vanligvis begynte å transportere besetningsmedlemmer kl 1600 til andre plattformer og til Sola flyplass. Nå var det jo ikke så mange mann det var snakk om, men de måtte nødvendigvis innpasses i de allerede oppsatte passasjerlister. Han fikk beskjed om å søke om plass på tre helikopter. Svaret skulle være på mitt skrivebord innen en time, dvs. kl Han kom ikke med noen spørsmål. De få teknikerne forlangte å snakke med meg. De sto i kø utenfor kontoret. De ville alle fortsette om bord. Jeg nevnte dette med arbeidstiden. Samtidig var vi blitt lei av at de franske ikke kunne nedlate seg til å bruke askebegrene i verkstedet og at de kunne rydde etter seg. De kunne forklare at de var vant med dette fra Afrika og de ville nå ikke nedlate seg på noen rengjøring. Vedlikeholdssjefen opplyste at Godement hadde tatt turen opp til plattformsjefen uten at han hadde fått noe medhold. Han kunne også tilføye at plattformsjefen likte planen. Den fungerte. Uten å hefte seg i flere detaljer så møtte alle opp neste dag kl 0645 i verkstedet. Til og med Godement hadde tatt turen. Han fulgte med om dagene og etter dette skiftet offshore så vi ikke mere til han. Tronjac derimot viste interesse for å samarbeide, og han ble den siste som forlot riggen av de franske supervisorene. Historien forteller oss mye om hvordan de franske arbeiderne verdsatte de norske. De hadde ikke lært av Gro Harley Brunstland at Norge var best i alt. Nå har Señora Gro Harley Brunstland flyttet til Frankrike og hun besøker jevnlig de italienske banker for å debitere sine kontoer. Hun fordelte sine gaver mellom disse to land. Da slipper man å tenke så mye på det norske økokrim. Side 10 av 62

11 11 Produksjonsavdelingen bestemte seg for å fjerne noe av det tekniske utstyret innen behandlingen av gassen for å eliminere alle unødvendige alarmer og feil informasjon. De mente det aldri kom til å bli aktuelt med noe fjernstyring og ubemannet plattform. Før jeg ble ansatt som supervisor hadde jeg montert en kopi av den fjernstyrte automatiske og manuelle kontrollen av en brønn i verkstedet. Det var mest for å prøve å finne ut hvorfor transistorene ikke klarte seg i dette miljøet. Tegninger over detaljene på kortene fantes ikke og man måtte prøve å lage seg til de viktigste for å ha de riktige referansepunkter. Ved en simulert shutdown av spenningen fra 48 volt siden fra batteribankene, var det alltid 100 % sikkerhet for at noen transistorer ikke holdt. Det samme problemet oppsto ved skifting av kort som i praksis måtte gjøres med spenningen pluss og minus 48V DC var innkoblet. Man kunne ikke stenge ned hele plattformen for å skifte ett kort. Transistorene, to og to var koblet i serie, og om man til eksempel koblet i fra eller at pluss 48 Volt var det første potensialet som ble frakoblet kortet ved ett skifte, så kunne man konkludere med følgende. Spenningen på 0,6 Volt emitter-base kunne bli 24 Volt og mere. Det ville selvsagt føre til ødeleggelse av transistoren ved første forsøk, men det kunne også skje først etter en tids bruk av transistoren. Teorien ble bekreftet av kopien i verkstedet. Det ble den gangen gitt beskjed til Godement, som igjen påsto at han hadde informert sine sjefer på QP. De skulle ha svart at det hele hørtes usannsynlig ut og at intet skulle gjøres. Jeg har mest tro på at Godement ikke hadde informert noen som helst. Nå kunne jeg også dra den konklusjonen at de enpolete automatsikringene som var i bruk førte til det samme problemet. Vi byttet ut automatene til to-polete, som mekanisk hang sammen, koblet den ene seg ut, så fulgte den andre sikringen med. Det ble aldri byttet flere kort i kontrollrommet. Problemet var blitt løst for all fremtid og man kunne sove uforstyrret om natten. Ingen flere utpurringer. Side 11 av 62

12 12 Det ble selvsagt brukt en annen fremgangsmåte ved vedlikehold og rengjøring av kontaktene til kortene. Man måtte alltid ha i tankene at man leverte statisk elektrisitet og derfor måtte se til at teknikeren hadde jordet seg før han berørte kortene. Likedan monterte vi dioder over alle solenoider for å hindre høye spennings peaker i kretsen tilbake til elektronikken. Det siste nevnte fenomenet var lite kjent innen industrien. Teorien var at en ren induktivitet uten resistans eller kapasitans ville indusere en spennings peak mot uendelig størrelse om koblingstiden gikk ned mot null. Disse teoretiske verdiene eksisterer ikke i praksis, men allikevel når de snart verdier som ødelegger andre komponenter. Det gikk fremdeles 20 år før traktorfabrikken Massey Fergusson lærte seg å benytte dioder over solenoidene. Men de ble nødt da traktorene ble styrt av en mere følsom elektronikk og med TTL og operasjonsforsterkere som benyttet seg av en drifts spenning på pluss minus 5 Volt DC. I mitt tilfelle var det enklere av den grunn at jeg hadde delvis skrevet ferdig en doktorgrad i elektronikk innen det samme. Regelen var den gangen at med høyeste karakter i elektronikk så kunne jeg ta doktorgraden ved Chalmers i Stockholm. Det ble det selvsagt ikke noe av, hvem hadde tid til slikt. Men jeg husket i hvert fall teorien for senere bruk. Den samme teorien er også brukt i bilene med hjelp av en coil(spole) og fordeler som kontrollerer gnisten over pluggene. Det var ingen som tenkte så mye på dette fenomenet når de koblet utgangene for elektronikk kortene direkte til de induktive solenoidene (spolene) på reguleringsventiler, releer osv. Det som hindret en massiv ødeleggelse av de nevnte elektronikk-kortene den gangen var selvsagt resistansen i tilførselsledningene, lang koblingstid osv. Besetningen om bord på CDP1 ble til slutt en blanding mellom norske og engelske oljearbeidere. Det fantes selvsagt andre nasjonaliteter som hadde fått Norge som fast bosted. Livet om bord ble rutine og som vanlig kunne man ikke regne med at gode tider skal fortsette i det uendelige. De nye lederne innen administrasjon på land ble også norske. Det var kun Side 12 av 62

13 13 den øverste sjef som forble fransk, og det kan jeg godt forstå. Ikke fordi at den norske nestkommanderende Syslak ikke kunne ha tatt over. Syslak må være den mest intelligente og omgjengelige person jeg har kjent. Nå er ikke jeg kompetent til å vurdere personer av hans kaliber. Nå er det slik at gode og flinke personligheter får uvenner. Det er ikke bestandig lønnsomt å være flink og vise initiativ. Han er fremdeles nestkommanderende for det franske oljeselskapet i Norge. De norske kontoransatte hadde mindre erfaring fra oljemiljøet. Utdannelsen i Norge ligger på ett lavt og behagelig nivå uten noe som helst relevant praksis. Disse fremlige herrer måtte nå en gang finne på noe ugagn som holdt de på førstesiden og at personalavdelingen ikke glemte dem. Da ble det til at de måtte omorganisere andre viktige personer. Slik holdt de på i flere år, til noen gikk til det skrittet å få sparket stort sett alt det man kunne kalle for sjefer. Ansvaret ble flyttet over til de som gjorde jobben og i virkelighetens fremtid kunne ta de rette avgjørelser uten å rote det til og forsinke jobbene. Etter en tid ble jeg flyttet over til Central Complex med kontor på TCP2. Mellom TCP2 og TP1 var det broforbindelse til bolig- og kontrollroms plattform QP. TCP2 fikk montert inn en ny stor modul med turbiner og kompressorer for å trykke gassen over til St. Fergus i Scotland. TCP2 hadde eget stort kontrollrom på toppen av plattformen. Instrument- og elektroavdelingen (lav- og høyspent) var blitt slått sammen. Jeg rapporterte videre til vedlikeholdssjefen på QP og til ansvarshavende for det elektriske anlegget og høyspentmodulene ved hovedkontoret i Dusavika. Vedkommende, Torstein Ormøy, var utdannet sivilingeniør og var en solid person som kunne sitt yrke. Man kan med hånden på hjertet huske ham som den personen som så til at alt var i orden og ikke var redd for å si i fra når noe var feil, både på den tekniske side og når det gjaldt personal politikk. Problemet lå hos de norske supervisorene. De viste lite initiativ i sitt arbeid og var mest opptatt av fagforeningsarbeid. Kverulering var de spesialister på. Side 13 av 62

14 14 De tekniske utfordringene skjønte de lite av og det forplantet seg til teknikerne. De engelske playboyene var smart nok til å dra nytte av dette fenomenet og utførte enkelt rutinearbeid imellom lange kaffepauser. De initiativrike blant de engelske, norske, tyske og finske ble ille berørt av den dårlige ledelsen. Den ukomponente ledelsen virket på deres daglige humør. Mange år gikk før dette ble forandret på. Da fikk disse udugelige supervisorene sparken. Ansvaret ble lagt direkte til teknikerne. Daglig var det en eller annen form for elektrisk shutdown. Den elektriske supervisoren la alltid skylden på instrumentavdelingen. Det var for så vidt riktig. En eller annen sensor ga beskjed om at noe var galt og den så kalte load shedding ble satt i gang. Etter en slik shutdown var det viktig at vedlikeholds personell kom til stedet. Etter bestemte tider i sekvensen tok den så kalte load sheddingen kommandoen og den begynte å stenge ned deler av produksjonen som alltid var avhengig av pumper og kompressorer. Men for å få startet opp turbiner/generatorer innen rimelig tid, var det viktig at de tilstedeværende hadde en hvis peiling på grunnen til problemet og hvordan man skulle løse det på kortest mulig tid uten å rote det til enda mere. Flere plattformer ble gjerne involvert. Det var installert batteridrevne og EX telefoner i de viktigste rommene for å kunne muliggjøre en kommunikasjon til en hver tid. Det var absolutt essensielt at alle etater samarbeidet med sine teknikere. Kontrollrommene måtte også holdes informert om tilstand og fremdrift. En lat og lite interessert supervisor hadde som leseren forstår lite å tilføye, utenom det negative. Man så store forskjeller da disse individene ble fjernet fra Friggfeltet. Den direkte organisasjonen med direkte ansvar virket mye bedre. I den første tidsepoken ble tre RUSTON turbiner på TP1 brukt primært for å levere tilstrekkelig elektrisk kraft. Disse kunne kjøres på diesel eller gas. Side 14 av 62

15 15 TCP2 hadde senere fått montert tre små Kongsberg gas turbiner. De to stk store STAL LAVAL turbinene som fulgte med senere, ble først montert i forbindelse med utvidelsen av TCP2 til komprimeringsplattform. Ruston turbinene var av en eller annen grunn vanskelig å starte etter en shutdown. Det var også vanlig at en mekaniker eller at den mekaniske supervisor måtte være til stede før og under en oppstart. Dette hadde man selvsagt ikke tid til om natten. Turbinene skulle være klar til start til en hver tid, men det var selvsagt ønsketenkning. Under oppstart så jeg ganske snart at problemet var relatert til de elektronisk styrte sekvenser, eller mere eksakt automasjonen av turbinene. Den mekaniske supervisoren refererte alltid til den siste service fra UTE i Dundee som hadde service kontrakten med Elf. Jeg forberedte meg med det nødvendige simuleringsutstyret, frekvensgenerator, instrumenter som kunne levere de nødvendige verdier av millivolt, milliamper for å simulere de rette verdier fra alle sensorene som ga de viktige signalene til turbinen under oppstart og videre under vanlig gange. En slik simulering ville gjøre alt feilrettings arbeide mulig mens turbinen stod stille. Å fikle med dette under drift ville ha ført til havari og andre ting som var umulig å forutse med sikkerhet. Det hadde selvsagt ikke vært mulig for den sist besøkende service ingeniøren fra Ruston til å få dette til når alle turbinene var i full drift, og jeg fant senere ut at de heller brydde seg om å gjøre det, de kunne det simpelt hen ikke. De var i hovedsaken mekanikere utsendt for å gjøre mekanisk vedlikehold og de var fornøyd med at turbinen hadde de rette temperaturer og trykk ved normal drift. Vanlig var det også det de brukte forskjellige triks for å få turbinen til å starte uten å overlate det hele til den automatiske sekvensen. De mekaniske supervisorene hadde fått lære seg disse mulighetene, og det er klart at de ikke ville gi fra seg en slik viktig personlig informasjon for Side 15 av 62

16 16 å miste sin respekt som de reneste fantomer i oppstart av turbiner. Egentlig var det farlig for omgivelsene å foreta seg inngrep under oppstart som koblet bort den innebyggede sikkerheten. Jeg foretok disse reparasjonene og kalibreringene uten at noen fant ut hva jeg holdt på med. Alle de utførte kalibreringene ble lakket (forseglet) på de elektroniske kortene. Da kunne man observere om noen andre hadde fiklet med elektronikken og man hindret variasjoner på grunn av vibrasjoner. Senere tok jeg med meg en av de norske elektrikerne for å hjelpe til med kalibrering av sekvensstyringen. Det var som nevnt tre Ruston turbiner og oppstartsekvensen ble nå i orden. Den ene turbinene ville ikke ta mere en 50 % av lasten. Det betydde flere problemer, og det forklarte også en del av de tidligere shutdowns. Den automatiske lastfordelingen ble selvsagt forstyrret av noe slikt. Egentlig vanvittig å kunne oppdage noe slikt etter så lang driftstid. Noen hadde sovet i timen. Det var umulig å finne noen elektrisk feil som kunne lede til at turbinen bare klarte 50 prosent last. Temperaturene var normale, så selve turbinen var i orden. Men det var en relativt stor stålkasse montert i serie med pådraget til brennstoff tilførselen. Denne kassen hadde ett lokk med 30 små bolter og ett sinnrikt plomberings system. Det var nærliggende å tro at dette kunne være en nødstopp om turbinen mistet kontrollen. Jeg var ikke sikker. Heldigvis fant jeg en instruksjonsbok med en bred rygg, 15 cm, hvor denne boksen var noe forklart. Plomberingene var nok en nødvendighet og at dette var en jobb for fabrikken. Nok om det, jeg dro med meg denne boken til QP og hadde noe å lese på før man sovnet. Selvsagt ville ingen gi tillatelse til å åpne «skrinet med det rare i». Skulle bare mangle, hadde det vært fri adgang til denne, ja da kunne vel så mangt ha skjedd. Den ene av de elektriske supervisorene hadde en verktøykasse med spesialverktøy. Han var selvsagt interessert i å vite hva verktøyet skulle brukes til. Verktøykassen ble låst opp og jeg fikk den med for å reparere noen regulatorer. Problemet ville nok bli å få plombert kassen etter en Side 16 av 62

17 17 åpning, jeg fant plomberings utstyr i turbinhallen. Noen hadde nok hatt adgang til denne boksen allikevel. Det var fort gjort å finne ut at det var en mekanisk stopper som holdt turbinen tilbake. Etter å ha justert armen, gikk turbinen opp til 120 %, og jeg forlot den der. Det lille ekstra kunne være ok. Temperatur avlesningene ville beskytte turbinen mot den daglige overbelastningen. Turbinene fungerte og det ble mindre stopper der man kunne der man kunne skylde på lastfordelingen. Turbinene måtte selvsagt ha ett fortsatt vedlikehold som også inkluderte kalibreringer av alle funksjoner. Jeg kommer tilbake til saken. Den ene av disse mekaniske supervisorene var svensk og veide til tider 160 kg. Etter diverse slankekurer gikk han vanligvis ned til 135 kg. Det varte gjerne noen måneder. Vedkommende hadde praksis fra ett slakteri i Småland. Den andre supervisoren var nordlending og hadde praksis som maskinist fra passasjerbåter. Der hadde han hatt anledning til å spise i messer i ført uniform og hvor han til tider skulle ha blitt beundret av de kvinnelige passasjerer som vanligvis inntok mere alkohol enn vann. På Frigg kunne han ikke bruke sin uniform og derfor hadde han gått over til å bli nudist i sine onshore perioder. Han hadde startet sitt eget turistbyrå for turister som ville reise til nudiststrendene. De var to ansatte, han selv og kona. Således kunne de utgiftsføre alle sine feriereiser overfor skatteetaten. Reisene var nødvendige for å finne de beste nudiststrendene. Denne personen fikk gjort mye ugagn før han som de andre, ble sendt i land for godt. Nå vil leseren bli ergerlig og forbannet for den uhederlige omtalen av enkelte av supervisorene. Det er hensikten. Her må man etterlyse respekten for andre medarbeidere. Disse supervisorene var en god mal for den norske folkeånden. Nordmennene har ikke fått den nådegaven å vise respekt for andre, heller ikke andre nasjonaliteter. Side 17 av 62

18 18 Pakistanerne ble ett objekt for hakking, det samme skjedde med de spanske sjøfolkene. Gro Harley Brunstland var en god ambassadør for pakistanerne. Hun ble forelsket i en pakistaner i ung alder, og senere fikk hun alltid brunst når hun så eller kjente lukten av dem. Nåtidens mangel på respekt for muslimene er ett utmerket eksempel på adferden til og fra de norske. Denne adferden har nå også vært under utvikling i andre deler av verden. Engelskmennene har drevet en utstrakt nedverdigelse av andre raser. Franskmennene har derimot vær lurere, de har vist respekt og gjør det fremdeles i de koloniene de har hatt. Det lønner seg tydeligvis å være diplomat. Representanter fra USA derimot reiser i dag til andre verdensdeler med sitt budskap om at «gjør dere ikke som vi sier, så skal dere straffes». Bestemor Clinton med sin hovmester Støre har jo hatt dette som en heltidsbeskjeftigelse de siste årene etter Det er bare Kina og Russland som sier at nok er nok. I det herrens år 2002 brakk jeg ryggen på tre steder. Det vil si at tre «koteletter» ble mer eller mindre knust til trekanter og deformasjonene kunne ikke repareres. Legene i Portugal konkluderte med at problemet ville bare eskalere. Var jeg ikke forsiktig og pådrog meg mere skader i samme området, ville det garantert ble rullestol på livstid. En tysk lege hadde flyttet fra Hamburg til Lagos i Portugal hvor han hadde funnet seg en ny dame og bygd seg ett lite hospital med fem sengeplasser på sitt innkjøpte småbruk. Han bekreftet at en operasjon ville bare gjøre det verre. Skulle de først operere måtte man injisere saltvann i vevet omkring de tre bruddstedene for å stive opp muskulaturen. Vi bestemte oss for at jeg kunne innta store mengder smertestillende medisiner daglig i flere år fremover og begynne på ett kontrollert treningsprogram. Det viste seg å fungere. Med en spesiell stoppet stol i bilen lot det seg gjøre å kjøre over små avstander. En trekvart flaske vodka eller tilsvarende muliggjorde en natts søvn. Blandingen med sterke smertestillende medisiner og alkohol var en utmerket måte som muliggjorde en daglig trening og andre aktiviteter. En av maskinsjefene til Bergesen DY hadde kommet nedover. Han hadde leidd seg en leilighet i Portimao for sine friperioder. Maskinisten var fast ansatt i rederiet og seilte for øyeblikket om bord i M/S Side 18 av 62

19 19 Berge Staal, den største av bulkskipene. Den hadde allerede 18 år i fast rute mellom Brasil og Rotterdam. Lasten besto av kull til varmekraftverkene i samme område som Rotterdam-Antwerpen. Han hadde tidligere bodd i Haugesund og hadde nå flyttet fra sin kone som hadde forlangt skilsmisse. I Portugal ble han oppsøkt av en brasiliansk dame. Hun hadde tydeligvis tilført medisiner i drikkevarene, og med hjelp av andre familiemedlemmer ble maskinisten «kidnappet» og tatt med til Brasil. Etter ett giftemål i Lisboa, ble de på nytt gift i Brasil. De tilstedeværende kunne bekrefte at maskinsjefen ikke viste hva som foregikk. Der fikk han kontinuerlig dop og derved tok de fra ham muligheten til å godkjenne sin egen person. Brasilianerne overtok bankkontoer, pensjoner, sykepenger, ja det hele. Maskinisten ble myrdet av de samme personer i januar 2009 i Santa Catarina. De trodde selvsagt at enken kunne beholde fremtidig utbetaling av pensjoner. Det samme kvinnemennesket hadde foretatt seg det samme tidligere i Australia og måtte rømme landet da politiet fikk mistanke om virkeligheten. Jeg har planer om å skrive en separat historie om denne hendelsen. Det er sikkert at familien hans i Norge ikke viste noen interesse for hans ve og vel, så de vet sikkert ikke noe om hva som har skjedd. Ikke kan de gjøre noe med det heller, brasilianerne er nasjonalister og de beskytter sine egne. Norske interesser vil ikke ha en sjanse i det brasilianske rettssystemet. I alle tilfelle er det for sent, bankkontoen(ene) er allerede tømt og beviser som vil bli akseptert av den brasilianske retten finnes ikke. Historien er helt spesiell og jeg tror ikke det er så mange tilsvarende hendelser som finnes i historien. Men hvem vet egentlig? Jeg hadde ikke noe spesielt å foreta meg i Portugal, så jeg hadde tatt flyet til Florianópolis. Bekjente i Portugal hadde fortalt meg om mistankene fra Australia. Flyvertinnene ordnet med ett liggesete, så turen nedover gikk greit. Adgangen til smertestillende medisiner og alkohol var enklere i Sør Amerika. Fra 2005 bodde jeg i Uruguay. I året 2010 var jeg kvitt ryggsmertene og kunne forlate de smertestillende midlene, medisiner og alkohol, uten problemer. Historien er tatt med i denne sammenhengen for å understreke det følgende. Om det gjelder tekniske- eller helseproblemer, så betyr det at man må ikke gi opp og heller ikke la seg styre hundre prosent av de såkalte spesialister eller mere folkelig benevnte forståsegpåere. Side 19 av 62

20 20 Vi fortsetter med historien fra Friggfeltet. Etter ett uhell brakk jeg venstre hofte på tre steder. Hoften ble nå etter en uke naglet sammen, men det ble gjort av en «førstereis», og det tok meg tre år for og få bekreftet at de hadde satt hoften feil sammen. Det hadde blitt vanskelig å gå og smertene ble man aldri kvitt. Etter seks måneder måtte jeg fremdeles bruke smertestillende medisiner og sovemedisin. Å gå uten krykker var ikke mulig. I ett TV program fra New York med en norsk maratonløperske kunne jeg høre at hun anbefalte å trene bort leddsmerter med bruk av sykkel. Jeg kjøpte meg to stasjonære sykler, en til 1. etg. mens den andre ble plassert i 2. etg. Etter en uke begynte smertene å forsvinne og sovemedisinen kunne legges bort. Det kom beskjed fra arbeidsgiveren om at jeg måtte tilbake på jobb, ellers ville jeg måtte avbryte kontrakten. Det ble ordnet med en mulighet til å arbeide på kontoret i Stavanger. Den franske avdelingssjefen Roland Stablo ringte og foreslo at jeg kom nedover for å overta kontoret. Han skulle bli i Paris for en stund. Det ble til at jeg kjøpte meg en gammel Volkswagen (boble) av en eldre sykesøster i Namsos. Med denne og to krykker i fremsetet tok jeg turen over og langs fjellene til Stavanger. Det var ikke bestandig at den til års komne boblen oppfylte sine forpliktelser, men med litt flaks kom jeg frem. Etter en fjellovergang ble det motorstopp. Bilen trillet nedover til den første bensinstasjon hvor jeg fikk reservedeler og teknisk hjelp. I Stavanger ble jeg innlosjert på Atlantic Hotel ved siden av Breiavatnet, i sentrum av byen. Der var kort vei til det kommunale svømmebassenget hvor jeg kunne møte opp allerede kl 0600 hver morgen. Mesteparten av de besøkende ved dette tidspunktet var pensjonister. De på 80 år og sikkert mere, kunne svømme fortere og lengre enn det jeg kunne. Men nok om det, det var god trening og svømmingen lindret smertene i hoften. Side 20 av 62

21 21 Når jeg skulle gå, snudde venstre fotblad seg innover i stedet for det vanlige utover. Etter tre år innrømmet Namdal Sykehus fadesen, men ville ikke anbefale å brekke det opp på nytt. Bruddene lå mellom hoftevinkelen og kulen inn mot bekkenet, så det var egentlig ett komplisert brudd, og derfor vanskelig å bore riktig for at den ene 15 cm lange bolten skulle sentre de tre benstumpene riktig. Man burde være fornøyd med det man hadde fått utført. Roland Stablo informerte meg om sitt telefonnummer i Paris. Men jeg måtte ikke ringe for bagateller. Jeg skulle bare løse de påkommende tilfelle etter beste evne, og om nødvendig få informasjon hos de norske avdelingslederne ved de forskjellige departementene. Det kunne være mekanisk, elektrisk, telecom og produksjon. Der var mange og velge i mellom, hovedsaken var at man brukte sunn fornuft. Den elektriske avdelingen holdt i det samme tidsrommet EX Proof kurser på ett lite sted utenfor Stavanger. Kurset var over tre uker og regnet som meget viktig for de som skulle ha ansvaret for det utstyret. Stort sett alle komponenter, armaturer og koblingsbokser, var montert i gass-soner og måtte derfor være sertifisert som gass-sikkert. Det var vanskelig å parkere boblen i nærheten av hotellet, og jeg undersøkte om det var mulig å flytte til camping plassen. Det ble gitt ok fra administrasjonen. Etter en uke som campingturist fikk jeg flytte inn i ett av husene som tilhørte campingen. Der var kjøkken, bad, oppholdsrom og soverom. Alfred Borge var blitt innkalt til kurset. På campingen bodde det på samme tid en annen trivelig nordlending som var ansatt som mekanisk supervisor ute på Frigg. De to gikk godt sammen og resultatet ble at Alfred sluntret unna kurset i flere dager. En dag da jeg nærmet meg kontoret i Dusavik kom Grude bort til meg på parkeringsplassen. Han ville ha tak i Alfred. Jeg sa jeg viste ikke hvor han var. Øyvind Grude var sjef for telecom avdelingen og hadde hatt problemer med telefonsentralen på Elf og med Friggfeltet i løpet av uken. Etter to dager fikk jeg beskjed om å hente Alfred, samme hvor han måtte befinne seg, og fant jeg han ikke, behøvde jeg ikke komme tilbake. Det var egentlig en beskjed man måtte forstå. Jeg fikk pakket Alfred inn i boblen og jeg leverte han i topp etasjen på kontorbygget. Der var Grude sammen Side 21 av 62

22 22 med en armada av Telecom folk, Siv. ingeniører, ingeniører, teknikere, montører, ja hele spektret. De tilstedeværende så jo med det samme at Alfred ikke akkurat hadde vært opptatt med EX Proof utstyr og de oppførte seg deretter. Alfred hørte etter hva Grude kunne berette etter en uke ute av drift. Alfred ga beskjed om å hente det største oversikts skjema. Det opptok noe mere enn plassen på konferansebordet, 15 meter langt. Alfred pekte på to punkter og ga beskjed om tilkobling som han anviste. De andre lo, mens Grude ga beskjed om å utføre ordren. Det hørtes noe ramling fra releskapene og anlegget var i drift internasjonalt og inkludert Friggfeltet. Jeg kunne ikke observere noe mere fliring. Borge forlot øyeblikkelig hallen og gikk ned en etasje til hovedadministrasjonen. Borge snakket fransk og han mottok mange vennlige ord fra disse herrer som var glade for å få telefonforbindelsen tilbake. Alfred Borge forlangte transport til sitt siste opphavssted på campingen, og han kunne fortsette sitt behagelige liv sammen med nordlendingen. Det ble aldri nevnt at det var noen som manglet på kurset utenfor byen. Nordlendingen døde to år senere. Han var vel den eneste av de mekaniske supervisorene som ble savnet eller kunne bli savnet. En trivelig kar, viste respekt for alle, og ikke minst han var veldig dyktig i sitt arbeid. Han fikk således en del kritikk fra de andre supervisorene, og det er vanlig i denne verden. Misunnelsen lenge leve. Før året var omme, måtte jeg reise ut på Feltet, nærmere bestemt til CDP1. Jeg ringte til sikkerhetssjef Malvin Jensen og ba ham hjelpe meg ut av helikopteret. Det ble til at jeg satt på en treningssykkel mesteparten av dagen. Ganske snart kunne jeg bevege meg omkring uten at noen hadde noen bemerkninger. Jobben min den gangen var vedlikeholdssjef om bord på CDP1 på engelsk sektor. Senere ble det til at denne stillingen måtte alternere mellom engelsk og norsk sektor for å få mere rettferdighet i det nye skattesystemet mellom Norge og Storbritannia. Senere ble det til at jeg skulle forbli på Central Complex. Vi var tre stykker som skulle dele jobben som ansvarlig for det elektriske systemet på Side 22 av 62

23 23 samtlige plattformer, pluss være ledere for elektro, telecom og automasjonsavdelingen (instrument). Den første uken jeg kom til Central Complex i den nye stillingen var det civ. ing. Holtermann som var feltsjef. Han hadde fått ett nokså delikat problem i hendene. OP som var kontrollroms plattform, hadde mistet kommunikasjonen med de andre plattformene, og derfor ble det produksjonsstans. Nå var det Instrument Supervisor Odd Larsen som var på skift, men etter tre dager så det ut som om han ikke hadde oversikten, og det så heller ikke ut til at han hadde tenkt å få den heller. Jeg spurte om han ville ha hjelp, men kommentarene var at han hadde de beste teknikerne i gang med feilsøking. Etter min erfaring med fantomet fra tidligere episoder, regnet jeg med at noe måtte gjøres, uten at han kunne blande seg inn. Jeg tok med meg ett digitalt måleinstrument og en kveil med 1,5 mm2 elektrisk ledning bort til Interface rommet på TP1. I løpet av 5 minutter var det klart at den minussiden på 48 volt tilførselen ikke var i orden. Det var flere hundre koblingsklemmer i serie som leverte denne viktige tilførselen, og den manglet enkelte steder, altså dårlig kontakt. Som en foreløpig reparasjon dro jeg ut tilstrekkelig med ledning for å få med alle punktene. Derved var Frigg Feltet atter i produksjon. Da jeg kom til QP, overhørte jeg Odd Larsen i kontrollrommet hvor han fortalte om at nå hadde han løst problemet. Holtermann spurte hva som var feil, men det viste ikke fantomet noe om, det var så komplisert at han skulle skrive en lengre rapport. Holtermann skjønte nok hva som hadde skjedd i følge kontrollroms operatørenes diskusjoner etter at feltet var tilbake i normal drift. Han inviterte på kaffe. Holtermann døde senere av kreft. Som historien bekrefter, de beste dør tidlig. De er bare vi udugelige og vanskelige som lever lenge, for lenge. Side 23 av 62

24 24 En av de mekaniske supervisorene, Olav Farmen, var meget populær blant sine mekanikere. Det er viktig å merke seg i denne sammenhengen at flere av de ansatte ute på Friggfeltet var innleidd fra andre selskaper og ble derfor kalt kontraktorer. De hadde ikke noe oppsigelsesvern. En supervisor kunne ringe inn til kontraktorfirmaet og bestille en annen mekaniker uten å få problemer med eventuelle fagforeninger. Dette viste selvsagt kontraktorene om, og de var redde for å miste jobben. Olav var ikke bestandig så godt likt av sine supervisor kolleger, dvs de mekaniske supervisorene som skulle ha ansvaret for roterende utstyr, som til eksempel kompressorer, turbiner og dieselmotorer. De kunne til tider forlange assistanse på minuttet da de alltid mente de hadde det mest viktige utstyret. Olav likte ikke å jage sine mekanikere rundt til en hver tid for det han syntes var bagateller og at de andre supervisorene kunne gjøre dette selv med sine egne mekanikere. Olav viste alltid stor respekt for sine ansatte og jeg hørte aldri at denne personen snakket negativt om noe annet menneske. Nå gjorde jo de andre det til gangs mye mere. Det var jo til tider ikke maken til baksnakking og oppkonstruerte problemer. Her kunne vedlikeholdssjefene på QP ha ryddet opp, men de var for svake. De hadde nok med å bevare sine egne stillinger. Olav Farmen hadde en bobil og til tider besøkte han meg oppe i Namdalen. Han hadde med seg golfutstyret og likte å bruke jordene til å trene på golfslagene. Fra ett jorde brukte han å slå de hvite golfballene ned mot Øyvatnet. Nede ved Øyvatnet var det mye småbjørk og andre vekster som trivdes i vannholdig jordsmonn. Olav brukte opp mange baller fordi han ikke klarte å finne dem igjen i vegetasjonen ned mot vannet. Nå var det enkelte som likte å fortelle usanne historier om Olav, mest for å bakvaske han. Side 24 av 62

Leting og produksjon av olje og gass, 1975-1999. ETPM & SEATROLL

Leting og produksjon av olje og gass, 1975-1999. ETPM & SEATROLL 1 7 Småbrukerens flukt mot berømmelsen, 1942 2012, Leting og produksjon av olje og gass, 1975-1999. ETPM & SEATROLL Kran- og rørleggings skipet 1601. Dette skipet tilhørte det franske firmaet ETPM og ble

Detaljer

4 Småbrukerens flukt mot berømmelsen, 1942 2012.

4 Småbrukerens flukt mot berømmelsen, 1942 2012. 1 4 Småbrukerens flukt mot berømmelsen, 1942 2012. Skrevet i Latin-Amerika, påbegynt den 03.07.2011. Fabrikkarbeider i Trondheim og senere fast ansettelse som service-ingeniør og superintendent engineer

Detaljer

5 Småbrukerens flukt mot berømmelsen, 1942 2012.

5 Småbrukerens flukt mot berømmelsen, 1942 2012. 1 5 Småbrukerens flukt mot berømmelsen, 1942 2012. Skrevet i Latin-Amerika, påbegynt den 11.04.2012. Service-ingeniør og superintendent engineer innen rederivirksomhet med arbeidssted ute i den store verden.

Detaljer

3 Småbrukerens flukt mot berømmelsen, 1942 2012.

3 Småbrukerens flukt mot berømmelsen, 1942 2012. 1 3 Småbrukerens flukt mot berømmelsen, 1942 2012. Skrevet i Latin-Amerika, påbegynt den 03.07.2011. Epoken 1964-1975. Utenriksfart. Behovet for mere penger gjorde det nødvendig å forsøke å få noe arbeide

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Småbrukerens flukt mot berømmelsen, 1942 2012.

Småbrukerens flukt mot berømmelsen, 1942 2012. 1 Småbrukerens flukt mot berømmelsen, 1942 2012. Skrevet i Latin-Amerika, påbegynt den 09.04.2011. Epoken 1962-1964. Utenriksfart. Jeg dimitterte fra Den Norske Marine sommeren 1962, for å gå ombord i

Detaljer

Vanskelig å si. Det er alltid vanskelig å fortelle utlendinger hvorfor alt er forskjellig i Norge!

Vanskelig å si. Det er alltid vanskelig å fortelle utlendinger hvorfor alt er forskjellig i Norge! 1 Latin-America and others, 10.02.2011. Dette fortsetter under overskriften «The World Government» 05.02.2012. De nye politikerne uten vett og forstand? Hva er egentlig det for noen skapninger? De yngler

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema.

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema. SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2007 Arbeid,

Detaljer

Livets Ord Min historie

Livets Ord Min historie Livets Ord Min historie Fredag 19. desember 2014 Innledning Mitt navn er Jon Andersen. Jeg er fra Norge, men for tiden bor jeg i Uppsala i Sverige. Jeg har vært medlem i menigheten Livets Ord siden 1995.

Detaljer

SAFE Magasinet. Nr. 5 2002

SAFE Magasinet. Nr. 5 2002 SAFE Magasinet Nr. 5 2002 Innhold: SIDE INNHOLD SKREVET AV: Side 1 2 Engelsk klubbleder i fransk selskap i Norge Mette Møllerop Side 3 4 Helikopterulykken i britisk sektor skulle ikke Mette Møllerop ha

Detaljer

Vanviddet i Bjørlia.

Vanviddet i Bjørlia. 1 06.06.2002/EØ.REV 1 07.12.02/EØ.Rev. 2, 26.04.2004, med bilder og filmsekvenser. Renskrevet i Office 2007 (03), 12-2009. Vanviddet i Bjørlia. 1993. Fortsetningen behandler advokater og embetsmenn noe

Detaljer

B.Engebretsen. Jacqueline s hevn. Jacqueline s hevn! B. Engebretsen, Telf.: 90883329 Mai 2012 Side 2

B.Engebretsen. Jacqueline s hevn. Jacqueline s hevn! B. Engebretsen, Telf.: 90883329 Mai 2012 Side 2 B.Engebretsen Jacqueline s hevn Jacqueline s hevn! B. Engebretsen, Telf.: 90883329 Mai 2012 Side 2 Jacqueline s hevn! B. Engebretsen, Telf.: 90883329 Mai 2012 Side 3 01 Faen, Faen, Faen så ufattelig kjedelig!

Detaljer

Jacquelines Hevn En roman av. Bjørn Engebretsen

Jacquelines Hevn En roman av. Bjørn Engebretsen Jacquelines Hevn En roman av Bjørn Engebretsen B.Engebretsen Jacqueline s hevn Jacqueline s hevn! B. Engebretsen, Telf.: 90883329 Juni 2013 Side 3 01 Faen, Faen, Faen så ufattelig kjedelig! Jonathan Skaft

Detaljer

26.02.2010 Atlantida, UY.

26.02.2010 Atlantida, UY. 26.02.2010 Atlantida, UY. I dag morges var det kun 16 gr C, og det bekrefter at høsten er på vei, mens blomstene er nysgjerrige på Solastranda og andre varme strøk i Norge. I går morges var temperaturen

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 1/2005 Årgang 10. Nebbete direktør s. 6 Ei dame som funker s. 11

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 1/2005 Årgang 10. Nebbete direktør s. 6 Ei dame som funker s. 11 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 1/2005 Årgang 10 Nebbete direktør s. 6 Ei dame som funker s. 11 Leder Holdning og adferd basis for en vinnerkultur Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte

Detaljer

DRÅPEN. Redd for å miste helseattesten? Vårt øye i rommet. Hva er det viktigste, medlemmer eller kontingent? Betraktninger vedrørende sikkerhet

DRÅPEN. Redd for å miste helseattesten? Vårt øye i rommet. Hva er det viktigste, medlemmer eller kontingent? Betraktninger vedrørende sikkerhet Nr. 2 2002 DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Redd for å miste helseattesten? Vårt øye i rommet Betraktninger vedrørende sikkerhet Hva er det viktigste, medlemmer eller kontingent?

Detaljer

24 timer. Høybråten på bedriftsbesøk s. 3 Personalsjef med kjevle og hjerte s. 7 Se deg ikke tilbake s.14

24 timer. Høybråten på bedriftsbesøk s. 3 Personalsjef med kjevle og hjerte s. 7 Se deg ikke tilbake s.14 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 2/2005 Årgang 10 Høybråten på bedriftsbesøk s. 3 Personalsjef med kjevle og hjerte s. 7 Se deg ikke tilbake s.14 Leder Eksemplets makt Utgiver: Securitas 24

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Det Internasjonale Dykkermiljøet i Nordsjøen.

Det Internasjonale Dykkermiljøet i Nordsjøen. 1 6 Småbrukerens flukt mot berømmelsen, 1942 2012, Det Internasjonale Dykkermiljøet i Nordsjøen. Det mest kjente dykkerselskapet som opererte på begge sider av grensene i Nordsjøen var uten tvil Seaway

Detaljer

LINDA. Beboermøte. Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2011

LINDA. Beboermøte. Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Beboermøte Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia Innhold Leder... Hvor kaster en spesialavfall?... Populært med

Detaljer

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE Velkommen til enda en jubileumsutgave av Nerven! I siste nummer hadde NerVen 10 års jubileum som landsdekkende utgave. Nå er det selve selvhjelpsarbeidet for mennesker med

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

LINDA. Beboermøte. Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2011

LINDA. Beboermøte. Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Beboermøte Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia Innhold Leder... Hvor kaster en spesialavfall?... Populært med

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet:

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet: 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2004 Årgang 9 Securitasgjest Randi Flesland s. 3 Portrettet: Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12 Leder Takk for tilliten Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

De fremmede. Av Dino Prohic

De fremmede. Av Dino Prohic De fremmede Av Dino Prohic Innhold Om forfatteren... 3 Luktene... 4 Navn... 6 Morgenprat... 9 Ilidza... 12 17 mai... 15 Ebenezer Good... 27 Stjerner... 34 Kaffepause... 43 Natt i byen... 48 Et tilfeldig

Detaljer