Preface. Preface goes here.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Preface. Preface goes here."

Transkript

1 Abstract [FARGEKODER I DETTE DOKUMENTET: Svart: Tekst, på engelsk, som skal være med i sluttrapporten. Blått: Tekst som beskriver kommende innhold.] Motivation: My motivaion... Approach: The approach... The research questions in this thesis are: RQ1: A research question RQ2: Another research question RQ3: Another research question The contributions in this thesis are, respectively: C1: My contribution C2: Another contrubtion C3: Another contribution

2 i

3 Preface Preface goes here. ii

4 Contents 0.1 Abbreviations Introduction Motivation Problem outline Research context Research questions Research method Contributions Thesis structure State of the art Ubiquitous computing Ubicollab The Human Grid UbiNode Services Platform services OSGi [// Forslag til innhold] Solution proposal Scenarios Brainstorming / Forslag Scenario: Deling av projektor i møte (Share a service) Scenario: Skrive ut bilder fra et kamera (Edit service properties via App og via SDM) Scenario [FORKASTET]: Oppsett av utstyr i kontor iii

5 3.1.5 Scenario [FORKASTET]: Kjøper kreditt på en kaeautomat Brainstorming Scenario analysis? Requirements analysis GUI-sketches GUI-sketches Implementation Implementation guidelines Choice of platform Architecture Service Domain Manager Service Proxy ServiceLink Service properties Hvordan identisere services? OSGi Platform OS Platform version GUI implementation Bundle separation Code Starting point Implementation stack Interfaces Creating an Ubicollab service Applications and application services PptViewer JUnit tests OSGi bundles on Android External frameworks Known issues with current implementation Discussion and evaluation Architecture evaluation iv

6 6 Conclusion and further work Contributions Further work For Service Domain Manager A Development details 28 A.1 Setting up the development environment A.1.1 OSGi setup A.1.2 Using other bundles, packages and JAR les A.1.3 Creating Android applications A.1.4 JUnit setup A.2 Setting up the Service Domain Manager A.3 Settings and constants A.4 Tips and tricks A.5 Errors during development A.5.1 Failing using external modules A.6 How to get existing Ubicollab source code working A.7 Running bundles on desktop in Eclipse A.8 Connecting two Android emulators B APIs 34 C Mulige referanser 35 v

7 List of Figures 1

8 List of Tables A.1 Errors that occured during development Abbreviations SDM Service Domain Manager 2

9 Chapter 1 Introduction 1.1 Motivation Spørsmål: Hvordan bør jeg presentere hvordan SDM bidrar til at man slipper å kongurere ting? (fra [12mars - GUI review, State Of The Art.pdf]) Kjappere kongurasjon: Fra møteref 12mars: SDM hjelper til med autokonf, konng tar mye tid i dag = Min motivasjon: mye interaksjon med devices rundt oss, min løsning lager det enkelt Housekeeping of services 1.2 Problem outline 1.3 Research context 1.4 Research questions Må justeres. How can we extend existing service management architectures to support user-centered and community-based service management? 3

10 What technologies and architectures are most suitable for implementing user-centered and community-based service management? How can we evaluate the usability and utility of user-centered and communitybased service management? What are the most compelling scenarios? How can we support privacy and security of users? 1.5 Research method Hva skal jeg bruke her? Noe a la Simone? 1.6 Contributions Se om jeg kan dele inn på same måte som Simone har gjort, se kap 1.1.2: Theoretical works - Engineering works Jeg har laget Ubicollab tilgjengelig på Android 2.1 (og 1.6?) While developing, a selection of problems and their (possible) solutions have been provided in appendix A.5., in order to advice and ease the work for other developers. The type of problems are errors a developer may encounter when trying to get everything to work, for instance environment setup errors, rnntime errors, platform bugs, and more. JUnit tests for 1.7 Thesis structure 4

11 Chapter 2 State of the art Viser hvor langt forskningen er kommet i dag, relatert til motivasjon min nevnt i kap1, problem outline og research questions. 2.1 Ubiquitous computing 2.2 Ubicollab Ta med utviklingshistorien til Ubicollab The Human Grid Beskrivelse av plattform: OSGI, ercp, Ubicollab, osv UbiNode Services Services proxies Ubicollab services, ubicollab platform services, Service domains 5

12 2.2.4 Platform services En setning om hver av dem. Mer utfyllende om SDM. 2.3 OSGi Fortell om OSGi her. Brukes av nåværende implementasjon av Ubicollab. Nevn dets egnethet for Ubicollab = Pros Cons: Veldig dynamisk Finn mer Krever lang oppstartstid på Android-device og sikkert andre devices Kongurasjonsproblemer Ikke så usynlig hvilken OSGi-implementasjon man bruker. Kan ikke bare hoppe fra Equinox til Knopersh feks. Husker det var simple bundles som funka på det ene men ikke det andre. 2.4 [// Forslag til innhold] En artikkel snakket om noe relatert til at alle enheter (dvsspillere, tver, osv) måtte snakke sammen. Mulig det står noe bra poenger i denne artikkelen jeg bør ha med, men husker svært lite om det. Todo nn dette. 6

13 Chapter 3 Solution proposal 3.1 Scenarios Brainstorming / Forslag Forslag / applikasjoner Adam kommer hjem og vil høre på Eves playlist i Spotify på anlegget sitt Joe vil skifte ut presentasjonen på linjeforeningens TV på Stripa med en PPT han har på laptopen sin Consider for example the technical complexity that is associated with the simple scenario of a person that is moving from one room to another, using a personal device to access services oered in the newly entered room. Foreleser viser en powerpoint, har kun med mobilen sin, student vil laste ned ppt-en og printe den ut for å gjøre notater, kanskje scanne den inn etterpå SE PÅ OPPGAVESIDEN TIL MASTEROPPGAVEN, der stod det jo noen scenarier. Husk: Lag scenarier som viser hvordan SDM brukes, ikke kun generelle Ubicollab/context.aware apps 7

14 3.1.2 Scenario: Deling av projektor i møte (Share a service) Joe and Eve are working in a group in a school project about a company's development in dierent countries. Today they are both having a little presntation about what they have found out about the company. Eve is going to talk about about the company's development in Norway, while Joe will be covering Sweden. Eve has rented a room G128 for the group, which contains a projector that is connected to the school's network. At G128, Eve picks up her mobile device, which has Ubicollab and the application Presentation Viewer installed. As she hasn't previously used this projector, she uses Presentation Viewer to scan for nearby resouces. The projector is found, but Eve is required to provide a user name and a password before she can access it. Because Eve rented the room, her school user account has access, so she enters her user name and password and is granted access to the projector. Eve sets the projector as the output device for presentations in Presentation Viewer, and makes the application open her presentation. Eve is doing her presentation, and soon, Joe is to have his presentation. Joe is generally condent when it comes to anything that requires electrical power, and haven't bothered asking Eve how to connect to the projector. Joe is able to nd the room's projector in Presentation Viewer, only to see the disappointing message You do not have access to this resource. When Eve is done with her presentation, Joe asks her how to connect to the projector, as he only gets the access error. Telling him to wait a few seconds, Eve opens Service Domain Manager and enables sharing of the projector for one hour with Joe. She does this by creating a new CI (Collaboration Instance), adding Joe the newly created CI, and nally adding the projector to the CI with a one-hour limitation.. Using Presentation Viewer, Joe is then able to nd the projector that Eve has shared, without specing any username and password. He then opens his presentation, and gives his presentation. Kommentar Sier ikke noe om hvordan Joe nner projektor, pga det bestemmes av CI Manager. Innhold Joe and Eve are working in a group in a school project about a company's development in dierent countries. 8

15 Eve fyrer opp projektor og starter applikasjonen Presentation Viewer. Hun velger å sette output til projektoren hun nner rommet (bruker RD først). Eve er den som har leid grupperommet, og det er derfor kun hun som har tilgang til projektoren. Via Presentation Viewer setter hun brukernavn og passord til projektoren. Hun setter input til en presentasjon hun har på mobilen. Joe skal holde sin presentasjon etter Eve, og trenger også tilgang til projektoren. Eve vil nødig gi Joe sitt passord (da hun bruker sin skolekonto), og deler derfor tjenesten sin med han (=share service) Dette skjer vha en CI Eve holder så sin presentasjon vha en presentasjonsapplikasjon Joe starter så Presentation Viewer på sin mobil, velger å vise sin egen presentasjon, og setter output til projektoren (som programmet nner automatisk), og holder så sin presentasjon (IKKE Forkastet: Unaturlig scenarie, det vil neppe være passordbeskyttet projektor basert på leietaker, fordi det er forrverring av dagens situasjon. Nei vent, det er det ikke. Projektoren er jo tilgjengelig trådløst, derfor må det være bruker og passord.) Scenario: Skrive ut bilder fra et kamera (Edit service properties via App og via SDM) Adam arrives at his new work place, just coming from a lunch in the park. It's a sunny day, and wanting to add some personality to his oce, Adam has taken a couple of photos that he wants to put up on his oce wall. He walks to a photo printer in the hallway, picks up his mobile device and starts the application Image Manager. The printer is shared in the wireless network and the camera has Bluetooth, so Adam is able to nd both the printer and the camera in Image Manager. Adam agrees to himself that the photos should be in high quality, so via Image Manager he opens the printer properties, which enables him to select the print to be in color, high quality and single sided. Adam prints out the photos, and heads back to his oce. After pinning the photos on the wall, Adam realizes that he probably will be printing more text documents than photos on the printer in the future. He 9

16 decides to open Service Domain Manager and edit the preferences for the newly added printer. He is asked to select which application to edit printer settings for, but chooses the default application prole, as it will be used as basis by most applications. Adam sets the default print to be in greyscale, medium quality and double sided. The next time he prints anything using any other application than Image Manager, he will not waste any color ink, he thinks satistifedly. Kommentarer Innhold Adam har et bluetooth-kamera som han vil skrive ut bildene fra Starter Image Manager Velger input til Bluetooth kamera, output til skriver Via Settings: Setter skriver til farger, maks detaljer, og ensidig Skriver ut bilde. Kommer på at han vanligvis har dokumentutskrifter. Han åpner derfor SDM -> Adam's camera -> Edit service properties Han ser det er to proler, Default og Image manager. Han velger Default og setter på svart-hvitt, lave detaljer og dobbeltsidig Scenario [FORKASTET]: Oppsett av utstyr i kontor Et nytt kontor hos en bedrift holder på å bli satt opp Installatører bruker Put in Space for å plassere projektorer og skrivere der de hører hjemme (ROM spaces) nner projektor FORKASTET: Put in Space funker kun på ens egen mobil! Bruker funksjoner: Put in space: Putte printere i rom Edit service properties: Sette farger av på 10

17 3.1.5 Scenario [FORKASTET]: Kjøper kreditt på en kaffeautomat ISSUE: Oppdaget nå at Edit service properties GUI-delen ikke er måten jeg vil gjøre dette på. Se 26mars.docx for detaljer. I kantinen på Jes jobb er det en kaeautomat Je har sjelden mynter med seg, og benytter seg i stedet for muligheten for å betale med kredittkort vha en mobilapplikasjon Han starter kaeapplikasjonen, og velger å scanne etter en kaeautomat. Han holder telefonen foran kaeautomaten, detekterer den (vha RFID), og velger å legge den til i applikasjonen. Kaeappen spør så etter ulike ting. Først ber den Je om kredittkortopplysninger, slik at Jes konto kan trekkes hver gang han kjøper en kae. Så spør den om preferanse for kaen. Je velger svart og sterk styrke. Je lagrer opplysningene. Deretter åpner han kaeappens hovedmeny, og velger The usual. Han hører umiddelbart at kaeautomaten setter i gang kverningen av kaebønnene, og får opp en melding om at kontoen er trekt for $1. Je stikker tilbake på kontoret, og oppdager at sterk kae var i sterkeste laget. Han sker fram mobben sin, ve FORKASTET: Dette er ikke en naturlig setting for å bruke Edit service properties. Et naturlig valg her er å starte applikasjonen, ikke SDM. Funksjoner brukt: Edit service properties Brainstorming Brainstorming: Hvordan liste opp services. Ulike måter: Nearby services: Man går inn på et rom, og på rommet står det en PC, en printer og en projektor. Mobilen viser da i en liste feks at man koble til PCens skjerm, printeren eller projektoren. Når man går ut av rommet forsvinner valgene fra dette rommet. 11

18 cite: I.e. man nner alt av tjenester avgrenset av et fysisk eller logisk område. (Logisk: Enheten skjønner at den er i rom R10, og viser kun ting som nnes i R10, ikke R11, selv om R11 ligger vegg i vegg med R10 og signalene faktisk når så langt. Evt kan de 4 nærmeste rommene vises.) Venners delte tjenester: Per har delt (gitt aksess) til noen av bildene sine med bl.a. meg, Ole har delt musikksamlingen sin han har på mobilen sin og på laptopen sin, Lise har delt en prosjektmappe i prosjektet hun og jeg er i gruppe på Alle tjenester Ingen gruppering: Viser alle tjenester som enheten klarer å oppdage Gruppering på lokasjon: Viser alle tjenester, gruppert etter lokasjon Gruppering på tjenestetype: Viser alle tjenester, gruppert etter tjenestetype (feks først tv-er, så delte mapper, så prosjektorer, så musikkanlegg) Mine tjenester: Viser alle tjenester som er tilgjengelig for meg Forklaring og eksempler: Eks: Dersom en tjeneste er passordbeskyttet vil den ikke være tilgjengelig, og dermed ikke vises i Alle mine tjenester. Den må derfor vises i Alle tjenester som nnes for at man kan nne den først. Eks: Jeg synes selv det er nyttig å kunne se alle tjenester. Feks vil jeg nne ut om det nnes noen tjenester i R10 (se eks over) selv om jeg ikke står i rom R10. Fjerntjenester (remote services): Alle tjenester som kan styres uavhengig hvor man er, mao de tjenester som velger å være tilgjengelig uavhengig lokasjon. Eks: Musikksamling. Motsatt eksempel: Komfyr, lysbryter (man bør være i samme rom for å få lov til å styre dem). Noen brukere velger å nne først prosjektoren, noen velger først å nne len, noen velger først å nne rommet. GUI-et bør støtte alle (tror jeg). Finn citation. Above: Service domain manager Above: GUI brainstorming for SDM 12

19 3.2 Scenario analysis? Noe å ha med? Sjekk hva Kim har på side 13.(35 foxit) 3.3 Requirements analysis Se brainstorming på bubbl.us Service Domain Manager requirements: [1] [2] Other VAGUE Responsible for maintaining and managing the user's Proxy Services IMPLEMENTED Install/Uninstall services IMPLEMENTED Start/Stop services Share services Assign user name and password to Proxy Services (see also ID Manager below) Assign dierent levels to the Proxy Services create a secure URL to these that can be included in a Collaboration Instance. = In this way other users in CI can access and control. IMPLEMENTED Edit service properties Må lages GUI for dette IMPLEMENTED Retrieve the registered information about a service, or all services IMPLEMENTED Retrieve the Service Domain Manager log IMPLEMENTED Set active space So that only services in active space is started TODO Put service in space 13

20 3.3.1 GUI-sketches Mangler: Noen Proxy Services har egne GUIs A Proxy Service might also implement additional functionality such as a local client GUI, se- curity and logon mechanisms. [whitepaper] Share a service Mangler noe for Assign dierent levles to the Proxy Services Mangler hva som skjer når man trykker Uninstall service, Stop service, 3.4 GUI-sketches 14

21 Chapter 4 Implementation Implementation goes here. For innhold, se todo.txt og Word-dokumentet, all diskusjonen og oppgavene der. 4.1 Implementation guidelines Jeg brukte til dels The challenges of user-centered design and evaluation for infrastructure.doc. Er dette noe poeng å nevne her? 4.2 Choice of platform 4.3 Architecture Få med alle bundles her Service Domain Manager VS andre Platform services Generelt problem: SDM skal funke uten SpaceManager og motsatt, men hva gjør man feks når en tjeneste har et attribut "space", og tjenesten skal "benne" seg et sted - er det SDM eller SpaceManager som skal gjøre dette? (Babak sa SDM til Waqas) 15

22 Jeg har DomainManager som en OSGi-tjeneste i alle fall VS Identify Manager ID Manager vs SDM Side 23+24, Farschian2009a: "For instance, the printer service will have a placeholder in user's prole with user-set values (such as double-sided). " Jeg tror SDM skal la hva/hvem som helst putte inn data (metadata) for tjenester. Da kan IDM dele opp i proler, eller kun bruke en, eller hva den vil, så lenge SDM tilbyr writetoservicedata(...) og getservicedata(...) Service Proxy Forklar hva en Service Proxy er, hva den skal gjøre, hvordan den skal kommunisere med andre Ubicollab elementer, og mer. Se møtref 12mars. Terminologi: Skrive forholdet mellom service, serviceproxy, bundle, osgiservice og javaklasser i mitt arbeid, = terminologiforklaring i starten kanskje Hver bundle må ha en OSGi service, og en ServiceLink Sharing a Service Proxy Hm, sjekk at dette ikke blir duplikat/redundant med functionalreqs eller del av Implementation-kapittel. En bruker kan dele en/ere av sine Service Proxy-er. Han kan da velge brukere vha Identity Manager, og/eller sette et felles passord som hvem som helst kan bruke for å få tilgang til tjenesten. Dette er forøvrig slik Google Docs fungerer. Brukeren kan velge hvor lenge tjenesten skal være delt. Dette er en extrafeature som ikke er så nødvendig og neppe blir implementert ServiceLink Restriksjoner på type tjenester er unngått ved å bruke ServiceLink som mottar alt av kommandoer Nevn nedside med Javainterfaces ServiceLink er et forslag til hvordan tjenester kan kommunisere med hverandre uten å vite noe om hverandre. 16

23 Et alternativ til ServiceLink vil kanskje være å bruke Jabber/XMPP Service properties En tjeneste har egenskaper som kan endres (feks for printer ITV263, tjeneste PRITV skal utskrift være double sided) Det kan nnes mange applikasjoner på en Ubinode, og hver vil kongurere en tjeneste på sin måte Dette løses ved at egenskapene til hver tjeneste deles inn i ett område per applikasjon (Mulig å ha innstillinger som gjelder for alle tjenester også muligens, men har ikke inkludert det nå) Da kan følgende scenario støttes: Dersom jeg kjører en applikasjon Image Print, skal utskrifter være single sided. Med andre ord skal PRITV tjenesten kongureres til å sette single sided når Image Print kjører. Dersom jeg kjører applikasjon Document Printer derimot skal utskrifter være double sided. GUI-et for å sette single eller double sided, og andre innstillinger, tilbys av tjenesten (feks et HTML-grensesnitt). Dette GUI-et blir vist når Brukeren trykker Edit service properties via SDM Brukeren må da velge hvilken applikasjon innstillingene skal lagres for først Brukeren trykker Printer settings i Image Print eller Document Printer. Med andre ord vises det samme GUI-et, uavhengig om det kalles fra Image Print eller Document Printer Vurdering: 17

24 4.3.5 Hvordan identisere services? Problem: Det nnes mange tjenester i OSGi, men kun noen av disse vil tilhøre Ubicollab (og skal listes opp i SDM). Hvordan identiserer disse tjenestene? Altså: Svar: A: Hvordan kjenne igjen at en tjeneste skal listes opp i SDM? B: Hvordan skal man kategorisere disse? Feks dele opp i Audio-services, Images-services osv? B-SVAR: TAGS, slik som i Gmail. Funker alltid bedre en katalog-struktur. A-SVAR: Sette på en tag "Ubicollab_0dm48imdl59g". Eller sette på en property ServiceDomain = Ubicollab_0dm48imdl59g. Nytt problem: C: Hva hvis en ny tjeneste som ikke har noe med Ubicollab å gjøre tilfeldigvis setter på tag Ubicollab eller setter ServiceDomain = Ubicollab, hvordan kan man hindre at den brukes (= listes opp) i SDM? Foreløpig ser jeg på dette som usannsynlig, da en slik tjeneste omtrent aktivt må gå inn for å sabotere på denne måten, og da er vi med en gang over på sikkerhet i SDM og Ubicollab OSGi Hvorfor OSGi Platform OS Skal jeg implementere på Android eller Windows Mobile? Jeg tror jeg velger Android fordi Windows Mobile 7 nå snart kommer, og den er radikalt forskjellig fra 6.5, og ikke bakoverkompatibel! Jeg kunne vurdert 7 dersom det var kommet mobiler til dette OSet, men det er det altså ikke. Dessuten er Android veldig utviklervennlig. 18

25 4.3.8 Platform version Hvordan versjon av Android bør brukes? Optimalt sett den nyeste. Android nnes i versjoner 1.0, 1.5, 1.6, 2.0 og Ubicollab på Android har jeg testet på 1.5, men spørsmålet er om Ubicollab også kan kjøres på 1.6, 2.0 og 2.1. For å nne ut dette, skal jeg prøve å lage en liten testapplikasjon og kjøre det på Android-emulaotor på de ulike plattformene. Applikasjonen vil først og fremst være bare en HelloWorld, for å sjekke at alt kan kjøre i det hele tatt. Så vil jeg kanskje teste med noe GUI for å sjekke at det også går bra. Jeg ser videre for meg at når jeg starter å programmere vil jeg oppdage en del ting og tang, feks kan det være jeg oppdager at noe i Ubicollab ikke funker på 2.1 lenge etter jeg kk HelloWorld til å funke på 2.1. Det vil i så fall være litt kjipt. Kanskje jeg bør safe og kjøpe en 1.6 telefon. Men, det er jo ikke særlig fremtidsrettet. Update: Jeg har kjørt Android 2.1 emulator, og funnet ut at ProSyst OSGi ikke fungerer på 2.1. Jeg undersøkte dokumentasjonen og fant ut at kun 1.5 og 1.6 støttes. Jeg vil derfor gå for kjøp av 1.6 telefon. Jeg bør allikevel nne ut av hvorfor ProSyst brukes. Etter litt søking ser det ut som at å kjøre Apache Felix er et alternativ, men jeg har ikke undersøkt pros og cons VS ProSyst GUI implementation Har bestemt meg (nå) for å bruke HTML som GUI. Tåpelig å lage plattformavhengig GUI på noe sånt som Ubicollab. Meen, mulig jeg får trøbbel når kamera og slikt skal brukes... Vi får se. Alternativer 1. Web-basert (a) HTML-basert og evt med JavaScript (b) Web-server vha Tomcat (støttes av OSGi) 2. Native (støttes av ProSyst OSGi) 3. ejface 1 19

26 Annet Swing funker ikke, fordi det ikke inkluderes av ProSyst-OSGi. Dette basert på errors jeg har fått, jeg har ikke sjekket limitations i noen dokumentasjon. At jeg får error er muligens litt rart, siden J2SE brukes, og ikke feks OSGi-Minimum. Gjeldende løsning: Native Fordi jeg ikke får til å laste eksterne HTML-ler i OSGi. Problemet er todelt: Jeg vet ikke om HTML-len legges ved bundle-la i det hele tatt. Dessuten vet jeg ikke hvordan jeg aksesserer HTML-len i OSGi, dersom HTML len nå eksisterer i bundle-en. Web/HTML vs native Con, native: Dersom jeg oppdaterer en del av native-gui-et for Android, må dette også oppdateres på Windows Mobile, etc (pga redundans). Pro, HTML: Lettere å tilpasse GUI til platform. Det er ikke sikkert det trenger tilpasning i det hele tatt, men det som må forandres er gjerne hvordan telefonen kommuniserer med GUI-et. (På iphone brukte jeg en Javascript til å returnere data fra webgui-et.)creating a GUI in OSGi eworkbench/eswt Skal jeg bruke dette? Vurdering: Pro: Da kan jeg enkelt bruke demonstrerende apps som HomeLights og de ulike ServiceDiscoveryPlugin-ene. Con: Egentlig ikke så mye vits, da jeg nok må lage egne apps som viser scenarie-funksjonaliteten uansett. Og de blåser i hvordan discovery funker, her kan jeg bare bruke den enkle løsningen med BarCodeReader (=taste inn tall) Bundle separation Bør GUI og kjernekode for SDM og andre ting deles opp i to ulike bundles? Ja, fordi dersom man vil kjøre koden senere på en annen platform eller noe som ikke støtter eller skal støtte GUI-delen, kan man bare ignorere GUIbundlen helt (= ikke bruke den i det hele tatt, da den ikke er nødvendig for at kjerne-bundlen skal fungere). 20

27 Slik det er i dag med Simones bundles, så kan ikke de kjøre fordi de har dependencies til eworkbech, ejface, osv. Nei, fordi det skal ikke være nødvendig å kjøre to bundles. Men jo, fordi med to bundles kan de startes og stoppes uavhengig hverandre, og et nytt GUI kan oppdateres uten at kjerne-bundlen trenger å stoppes/restartes. Simone har pakker hvor view-et er denert, og det skal dermed være enkelt å ikke bruke disse og kunne kjøre bundlen lett. Jeg må da fjerne dependencies og fjerne view-et før jeg kan bruke bundlen. 4.4 Code Fra SericeDomainManager.docx: Nå har jeg faktisk noe HTML-brukergrensesnitt som del av PptViewer appen... Jeg kan jo egentlig bare fyre opp en web side som viser denne "select ppt url" på webserveren vha HTML Nei, for da inkluderes det ingen OSGi services Det er meningen at PptServer-en skal fungere tilsvarende en WebService, altså funksjonalitet uten GUI, i alle fall ikke 100% GUI Starting point Utgangspunkt fra Kim-Steves og Simones kode Nevn hva jeg har brukt og endringer muligens Implementation stack Ha noe tilsvarende som gur 4.16 og 4.17 side 78 Moraxxx.pdf Begrunn hvorfor jeg ikke har bygd videre på Simones løsning: På grunn av at alt kjører på og er avhengig av ercp (som ikke kjører på Android? og som er tregt å utvikle med) 21

28 4.4.3 Interfaces Service-Interface I den gamle Ubicollab-implementasjonen var det ikke de- nert et grensesnitt for en Ubicollab Service. (=Service Proxy = en OSGi Bundle) Creating an Ubicollab service Manifest entries Requirements for the bundle: The Bundle-SymbolicName start with the constant currently dened in class UbicollabServiceImpl as String SYM- BOLIC_NAME_FOR_UBICOLLAB_SERVICES, which currently is org.ubicollab.service So if you're creating a bundle with name (Bundle-Name) HelloWorld, the Bundle-SymbolicName can be org.ubicollab.service.helloworld. Added a eld in Manifest: Ubicollab-Service-Type, to specify type 4.5 Applications and application services PptViewer Limitation: Er ikke laget for å behandle samtidige requests, dvs to brukere trykker fetch ca samtidig. Oppførsel er ikke denert for slike tilfeller. 4.6 JUnit tests Se innhold hos Simone, side 132/ OSGi bundles on Android Alt av OSGi bundles må DEXifyes, dvs konverteres til DEX format, før de installeres i OSGi som kjører på Android. Dettte har jeg (foreløpig) ikke tatt hensyn til, pga jeg vil bruke tid på mer viktige ting. Ulempen nå er altså at en bundle må DEXifyes før den kan brukes i mitt system. 22

29 4.8 External frameworks Feilede forsøk på bruk av ekstern kode: Skriv alt det jeg har prøvd å få til å funke og hvordan det gik R-OSGi Foreslått som future work i Simones rapport. Få med at det var future work. Web services axis2 Apache CXF Apache Felix ecf 4.9 Known issues with current implementation Concurrency er ikke tatt hensyn til noe sted Per nå kan en ServiceProxy/Bundle kun ha 1 OSGi-tjeneste som OGSÅ er en UbicollabService (som er et grensesnitt) registert i OSGi-rammeverket Nei, tror ikke dette stemmer. Man kan ikke installere Dette er FIKSET ved service design change oppdateringen PptViewer Blokker av og til, man kan ikke trykke NEXT og BACK knappene. Det man gjør da er bare zoome inn eller ut, ved å dobbeltklikke hvor som helst på skjermen, og så kan man trykke knappene på nytt. DomainManager Støtter bare surng av 1 klient. Ved ere klienter kan det skje rare ting pga bruk av felles session variabler. 23

30 Ingen persistens Security ServiceSettings og mulig andre ting resettes for hver restart av OSGi. Men bundles beholdes, da OSGi kser persistens her. Har fokusert lite på sikkerhet. Kjente svakheter: Åpent for XSS mange steder pga generering av xml PptViewer web applikasjonen: PHP applikasjonen er sikret noe mot command line injection, men bør gås over 24

31 Chapter 5 Discussion and evaluation D&E goes here. 5.1 Architecture evaluation Jeg tror kanskje et bedre design ville vært å ha kun OSGi-services som ProxyServices i stedet for bundles, da OSGi-services er lettere å implementere og mye mer dynamisk. = Future work? 25

32 Chapter 6 Conclusion and further work Fikk jeg løst eller forsket på problemet? Har jeg besvart forskningsspørsmålene? 6.1 Contributions Se expected deliverables på ubicollab.org Et bidrag til hva en Service skal være Her må jeg ta tak i det Babak fortalte noe utfyllende om på møte [x] Og nevn antakelsene jeg har gjort i min oppgave Renskriving av kode Men, ble litt skittent når jeg kk dårlig tid Refaktorering av kode Videoer av hvordan man setter opp testmiljøet = Mye sparing av tid for neste utviklere video av hva SDM kan gjøre, så man slipper å installere alt for å sjekke selv. Vanlige bugs og feil ved implementasjon på Android og OSGi 26

33 6.2 Further work Få Ubicollab til å fungere på Android 2.2, da det er det nyeste Sjekk ut alternativ OSGi-platform: Apache Felix (som alternativ til ProSyst) Is OSGi the right way to go? Check out Rhodes and Titanium. Or perhaps just plain Android (vet Babak noe om dette?) OSGi lang oppstartstid på mobile enheter. Krever mye tid til kongurasjon og feilsøking for nybegynnere. Se annet sted her i rapporten for OSGi pros and cons. Bruke XMPP protokoll for beskjeder i stedet for (eller som en del av) ServiceLink? SDM funker ikke sømløst med de andre PlatformTjenestene dersom de ekstererer eller ikke. Nå brukes en dummyimplementasjon av disse, det bør være sånn at den bruke disse kun dersom PlatformTjenestene ikke er tilstede, Det som står i known issues lengre opp, se kap 4.9. Continue develoment of Ubicollab For Service Domain Manager Create truly dynamic use of other platform services, like for instance Space Manager. Slik det er nå brukes bare et dummyinterface av SpaceManager direkte. 27

34 Appendix A Development details This appendix contains how to set up the same development environment used when creating the Service Domain Manager experiences used with the development environment errors that occured during development, and their possible solutions The intention is to make it easier for future developers to set up a similar environment. A.1 Setting up the development environment Det anbefales å se [refvideo] for en detaljert videoguide for hvordan dette gjøres. Hovedstegene presenteres her, men videoen anbefales da den er mer detaljert. A.1.1 OSGi setup Fyll inn Simones PPT her. Og mange andre detaljer som ikke PPT-en beskrev. A.1.2 Using other bundles, packages and JAR les Hvordan manifest-editoren funker: Dependencies, Runtime, Build, etc 28

35 A.1.3 A.1.4 Creating Android applications JUnit setup Funket ikke det jeg lastet ned fra knopersh. Bundlende kjørte ikke, kk java.lang.verifyerror på (se video). Lagde nytt plug-in-prosjekt: I created a new plug-in project and copied all code manually le by le, importing packages as needed and set up the manifest le that way, in stead of copying all les and settings at once. Da kjørte alt. Husk å få med feilvideo samt fungerende bundle her. Lag tutorial. Få med linker til hvor ting kan lastes ned. Prøv å bruk MIN bundle, ikke den man laster ned evt sjekker ut fra SVN. (Jeg burde vel prøvd å kjørt Simone sin først,) Hvordan kjøre en JUnit test Se: A.2 Setting up the Service Domain Manager Install bundles in the following order: 1. sm.model 2. core.service 3. core.service.proxy 4. view.servlet 5. core.sdm 6. core.sdm.view.servlet 7. core.sdm.view.android 8. org.knopersh.bundle.junit 9. org.knopersh.bundle.junit_runner 10. testing.sdm.junit 29

36 A.3 Settings and constants Set storage directory: In ServiceDomainManager's package, currently org.ubicollab.core.sdm, open GlobalSettings.java and change STORAGE_ROOT to whatever directory you want to use. A.4 Tips and tricks When using the packages org.osgi.service.http.httpservice (and probably others), I had to add the following line in the end of my project manifest le: Require-Bundle: com.prosyst.mbs.system_bundle. Or more specically, this was one of the automatic solutions Eclipse oered to correct a red border problem. Evt bruke Manifest-Editor i eclipse > Dependencies > Required plugins > add (samme bundle) Edit: IKKE gjør det på denne måten. Man skal kun adde prosystbundles dersom det er ProSyst rammeverk man bruker! A.5 Errors during development Table [x] describes errors that occured during the development. They are written down in order to reduce time spent on troubleshooting for future developers. A.5.1 Failing using external modules Disse modulene klarte jeg ikke bruke, samt hvorfor. 30

37 Table A.1: Errors that occured during development. Error Solution Comment Unexpected/Wrong content when running a bundle. For instance: Updating a bundle does not work, the old version is still used. After using mtoolkit -> Install to -> framework on a bundle in order to update it on the Android device, the bundle doesn't seem to be updated. For instance, a system.out.println call shows a printout from the old bundle. Check if all bundle IDs (manifest elds Bundle- SymbolicName and Bundle-Name) in your Eclipse workspace are unique. Try changing Bundle- SymbolicName to something 31 else, then change it back. Try changing Bunble-Name Try changing If there are two or more projects with the same bundle ID, any of these may be installed to Android emulator when using Install to -> framework in Eclipse/mToolkit. In my case, I had used Copy and Paste to create a PlugIn project, forgetting to put a new bundle ID in the new project. I believe there is some caching going on the background that I cannot control, and its behaviour does seem somewhat random. What increases my suspicion is the following OSGi console output on a bundle update: #0 INFO > [Dalvik] DEX le /data/data/com.prosyst.mbs.mobile.android/app_

38 Module Description What failed? Apache CXF org.osgi.framework.bundleexception: Can't Resolve cxf-dosgi-ri-singlebundle-distribution : org.osgi.framework.hooks.service Eclipse ECF Ga opp før installering, virker ikke ment for mobilt bruk. Bruker dessuten R-OSGi, se Man trenger Eclipse! Eclipse Riena Ga opp før installering, virker ikke ment for mobilt bruk R-OSGi Android støttes ikke. Det skal fortsatt være mulig (så en fyr som hadde klart det), men jeg får det ikke til selv. Web services Får ikke noe til å fungere, klarer aldri å starte bundles. A.6 How to get existing Ubicollab source code working Hvordan bruke eksisterende kode i Ubicollab? Hvordan kjører jeg feks Home- Lights appen på en Android? A.7 Running bundles on desktop in Eclipse Congure eclipse to... Set target platform to See A.8 Connecting two Android emulators EDIT: The ocial description is found here, and I think it's a bit simpler: Jeg tror jeg må bruke denne for å få deling til å funke på real devices også, ikke bare emulator. OLD: 32

39 Hvis du vil teste distribuerte apps, feks at en Android emulator er server, og en annen er en klient som kobler til serveren, så krever dette litt kongurasjon. En android emulator er ikke synlig på nettverket, man kan feks ikke pinge dens IP. (Jeg tror dette er fordi den skjuler seg bak en proxy eller noe sånt, er ikke helt sikker.) Serveren må settes opp til å akseptere connections, feks har jeg satt opp (vha Javax Servlets) et HTML GUI på Maskinen du kjører på må settes opp som et mellomledd. Dette krever to steg 1. må åpnes for aksess fra din maskin. Jeg velger å åpne porten på min maskin for aksess til Androidemulatoren, ved å skrive følgende: adb -s emulator-5554 forward tcp:12345 tcp:1149 Du kan teste at dette fungerer ved å åpne 2. Klienten må koble til din maskin for å få tilgang til serveren. Din maskin er tilgjenglig på en LAN ip, feks Vi har satt opp portforwarding fra localhost:12345 til <emulator>:1149, men denne er kun åpen for din maskin. For å åpne denne porten for omverdenen, og dermed klient-emulatoren, må vi lage enda en portforwarding fra vår LAN-ip til localhost:12345, feks :10123 til localhost: For å gjøre dette, kan feks følgende verktøy brukes: [3] Sett opp local port som 10123, destination til localhost, og destination port til Når du trykker save lagres dette som en tekst l, men jeg tror den bare er for å lagre settings. Du trenger ikke gjøre noe med tekstlen, jeg la den bare på desktopen. Klient-emulatoren kan nå koble til server-emulatoren ved å koble til :10123 I mitt tilfelle som da vil routes til 33

40 Appendix B APIs Bør jeg ha med dette? Er slik Kim har det. 34

41 Appendix C Mulige referanser Støtter Android ercp? Knopersh JUnit: 35

42 Bibliography [1] Babak A. Farshchian and Monica Divitini. Collaboration Support for Mobile Users in Ubiquitous Environments, volume III, pages Springer, Heidelberg, [2] Kim-Steve Johansen. User-centered and collaborative service management in ubicollab - design and implementation. Master, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, 06/ [3] QuantumG. Port forward tool for windows. Web. 36

TF VIT Informasjon om ting som vedrører arbeidsforholdet

TF VIT Informasjon om ting som vedrører arbeidsforholdet UIO1 F2 Fakultet Stilling F7b IT-tjenester du savner eller er misfornøyd med F13b IT-opplæring du savner for å kunne utføre jobben din UIO6b IT-tjenester du savner i forskningen/undervisningen F20 Kommentarer

Detaljer

[CMS ET JOOMLA I FAGET IT1]

[CMS ET JOOMLA I FAGET IT1] 2011 Kongsberg videregående skole Buskerud fylkeskommune Geir Klevstad geir.klevstad@bfk.no [CMS ET JOOMLA I FAGET IT1] Joomla er ett av flere CMS basert på åpen kildekode. Det kan brukes til å publisere

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Web appendix: Not for publication

Web appendix: Not for publication Web appendix: Not for publication SECTION 1: Articles on social preferences in top five journals: 2000 2010 Andersen S; Bulte E; Gneezy U; List J A (2008). "Do women supply more public goods than men?

Detaljer

iaas Documentation Release 0.1.0 NorCAMS

iaas Documentation Release 0.1.0 NorCAMS iaas Documentation Release 0.1.0 NorCAMS June 18, 2015 Contents 1 Getting started 3 2 Installation 5 2.1 Hardware installation........................................... 5 2.2 IP Addressing Plan............................................

Detaljer

Kompetanse for gode nettløsinger

Kompetanse for gode nettløsinger Kompetanse for gode nettløsinger CorePublish 7.2 En oversikt over de viktigste nyhetene April 2013 Innledning Forandring i bildestørrelser på mobil CorePublish 7.1 og tidligere erstattet alltid bilder

Detaljer

Tom side til prosjekt beskrivelse.

Tom side til prosjekt beskrivelse. Tom side til prosjekt beskrivelse. 2 Hovedprosjekt datateknikk, Våren 2003. Tittel: Deltakere: Veileder: Ip-telefoni. Robert Rinnan, Morten Sundstrøm, Vegard Slettedahl. Hans Jørgen Alker. Sammendrag Som

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011 PROSJEKT NR. 17 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET ÅPEN Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 DOOA.NO

Detaljer

Obligatorisk oppgave 1 i Databaseadministrasjon.

Obligatorisk oppgave 1 i Databaseadministrasjon. Obligatorisk oppgave 1 i Databaseadministrasjon. Gruppenummer 7 Av Kai Hagali Ole J. Schøn Thor Jarle Kinstad Cato Goffeng Høgskolen i Østfold 18 September 2012 1 Gruppen startet med å sette opp de tre

Detaljer

Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular

Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular Evaluering Av Klienter For Semantisk Vokabular SEMICOLON SAMHANDLING I OFFENTLIG SEKTOR Innholdsfortegnelse English summary... 5 Leserveiledning... 5 Evaluering Semantisk Vokabular klienter... 6 Evaluering

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Automating Aptopappa. Geir Skjevling PHP. Webapplikasjon

HOVEDPROSJEKT. Automating Aptopappa. Geir Skjevling PHP. Webapplikasjon PROSJEKT NR. 2009-08 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Blizzard. - Har ikke Diablo III - Funnet i junkfolder Pluss - Troverdig link

Blizzard. - Har ikke Diablo III - Funnet i junkfolder Pluss - Troverdig link I kjølvannet av denne mailen (som helt opplagt er fake) foretok jeg noen undersøkelser. Det viste seg at lille Tanya fra Russland et sted ikke finnes og de som svarer får bilder av en eller annen fotomodell

Detaljer

INF3190 DATAKOMMUNIKASJON

INF3190 DATAKOMMUNIKASJON UNIVERSITETET I OSLO Pensumoppgaver Datakommunikasjon INF3190 DATAKOMMUNIKASJON Laget av Khiem-Kim Ho Xuan Computer networks and the Internet Referanse: Kap 1 Prinsipper og begreper Oppgave 1: Hva er en

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Trondheim

Universitetsbiblioteket i Trondheim Universitetsbiblioteket i Trondheim Elektronisk formidling av artikkelkopier med utgangspunkt i trykt tekst av Bjørn L. Hegseth, Liv Gaustad, Sigurd Johansen, Else-Mari Leirvoll, Birgit Storleer, Sven

Detaljer

Svindelen. HiØ Mail Phishing Scheme

Svindelen. HiØ Mail Phishing Scheme Svindelen Ideèn for denne svindelen kom fra alle statusmeldinger om Steam-koder og Beta-koder. Folk er uforsiktige med hva de klikker på, og blir ekstra gira når det får ting som er gratis eller billig.

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

RAPPORT RAPPORT. Distribusjon/publisering av fri programvare. Noen erfaringer med et slikt prosjekt. Knut W. Hansson

RAPPORT RAPPORT. Distribusjon/publisering av fri programvare. Noen erfaringer med et slikt prosjekt. Knut W. Hansson R a p p o r t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 84 RAPPORT RAPPORT Distribusjon/publisering av fri programvare Noen erfaringer med et slikt prosjekt Knut W. Hansson Rapporter fra Høgskolen

Detaljer

Avdeling for Ingeniørfag Kråkerøy 1671 Fredrikstad Telefon: 69 21 50 00. Bacheloroppgave

Avdeling for Ingeniørfag Kråkerøy 1671 Fredrikstad Telefon: 69 21 50 00. Bacheloroppgave Høgskolen i Østfold Avdeling for Ingeniørfag Kråkerøy 1671 Fredrikstad Telefon: 69 21 50 00 www.hiof.no Bacheloroppgave Prosjektkategori: Fritt tilgjengelig Hovedprosjekt Omfgang i studiepoeng: 20 Fagområde:

Detaljer

Hvordan sette opp, og drifte et Skolelinux nettverk.

Hvordan sette opp, og drifte et Skolelinux nettverk. Hvordan sette opp, og drifte et Skolelinux nettverk. Hvordan bruke mindre tid på å drifte, og mer på opplæring av elevene. Mr. Klaus Ade Johnstad Skolelinux sysadmin Oslo, Kampen Mob: 938 69 567 klaus@skolelinux.no

Detaljer

Lokasjons -og Kontekstbaserte Tjenester fra et Informasjonsforvaltningsperspektiv

Lokasjons -og Kontekstbaserte Tjenester fra et Informasjonsforvaltningsperspektiv Lokasjons -og Kontekstbaserte Tjenester fra et Informasjonsforvaltningsperspektiv LOST: Et Lokasjonsbasert Informasjonssystem for studenter ved NTNU Gløshaugen Bjørn Egil Ødegård Haugvik Master i informatikk

Detaljer

Mobil interaktiv læringsarena over Internett

Mobil interaktiv læringsarena over Internett Mobil interaktiv læringsarena over Internett Anders Engen Per Espen Langøy Master i datateknikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Arvid Staupe, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

INTERNETT som verktøy for formidling av overgrepsbilder

INTERNETT som verktøy for formidling av overgrepsbilder Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 63 Høgskolen i Nesna 2005 INTERNETT som verktøy for formidling av overgrepsbilder Studentrapporter fra 1. år IT-Bachelor Per A. Godejord (Red.) Pris: Kr. 152 ISBN: 82-7569-119-2

Detaljer

Hovdetoppen. Et pilotprosjekt for opptak av forelesninger

Hovdetoppen. Et pilotprosjekt for opptak av forelesninger BACHELOROPPGAVE: Hovdetoppen Et pilotprosjekt for opptak av forelesninger FORFATTERE: Simen Rune Bragen Marius Slåtsveen Dato: 27.05.11 SAMMENDRAG Tittel: Hovdetoppen Et pilotprosjekt for opptak av forelesninger

Detaljer

Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen. Cateno E-post oppsett

Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen. Cateno E-post oppsett Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen Cateno E-post oppsett Cateno AS Gjerdrums vei 14 0484 Oslo Support: Tlf: 23 00 78 80, Faks: 23 00 78 99 Internett: www.cateno.no E-mail: support@cateno.no

Detaljer

Utgivelsesnotater for Debian GNU/Linux 5.0 (lenny), IA-64. The Debian Documentation Project (http://www.debian.org/doc/)

Utgivelsesnotater for Debian GNU/Linux 5.0 (lenny), IA-64. The Debian Documentation Project (http://www.debian.org/doc/) Utgivelsesnotater for Debian GNU/Linux 5.0 (lenny), IA-64 The Debian Documentation Project (http://www.debian.org/doc/) November 11, 2010 Utgivelsesnotater for Debian GNU/Linux 5.0 (lenny), IA-64 Published

Detaljer

AKTA Evaluering av Demonstrator SINTEF Teknologi og samfunn

AKTA Evaluering av Demonstrator SINTEF Teknologi og samfunn STF50 A3315 Åpen RAPPORT AKTA Evaluering av Demonstrator Ørjan Tveit og Marianne Flø SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og -informatikk November 2007 v SAMMENDRAG Problemstilling og mål

Detaljer

Lojalitetsløsning for Lundes Parfymeri

Lojalitetsløsning for Lundes Parfymeri 3 Forord: Denne rapporten er et resultat av en hoved-prosjektoppgave ved Høgskolen i Vestfold gitt av bedriften Lundes Parfymeri- og Hudpleie. Rapporten er skrevet i den hensikt å innformere bedriften

Detaljer

Nummer 1 2012 NORSK SAMARBEID INNEN GRAFISK DATABEHANDLING ISSN 0803-8317

Nummer 1 2012 NORSK SAMARBEID INNEN GRAFISK DATABEHANDLING ISSN 0803-8317 Nummer 1 2012 NORSK SAMARBEID INNEN GRAFISK DATABEHANDLING ISSN 0803-8317 Notiser Visual Computing Forum The Visual Computing Forum, or VCF, is a series of seminars organized by the visualization group

Detaljer

Brukerveiledning InTouch HMI fra Wonderware

Brukerveiledning InTouch HMI fra Wonderware Brukerveiledning InTouch HMI fra Wonderware Bachelorprosjekt, BO14-G21 Vedlegg - HMI løsning med Wonderware Side 1 av 106 Innledning Denne brukerveiledningen vil gi deg en innføring i InTouch HMI. Den

Detaljer