Preface. Preface goes here.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Preface. Preface goes here."

Transkript

1 Abstract [FARGEKODER I DETTE DOKUMENTET: Svart: Tekst, på engelsk, som skal være med i sluttrapporten. Blått: Tekst som beskriver kommende innhold.] Motivation: My motivaion... Approach: The approach... The research questions in this thesis are: RQ1: A research question RQ2: Another research question RQ3: Another research question The contributions in this thesis are, respectively: C1: My contribution C2: Another contrubtion C3: Another contribution

2 i

3 Preface Preface goes here. ii

4 Contents 0.1 Abbreviations Introduction Motivation Problem outline Research context Research questions Research method Contributions Thesis structure State of the art Ubiquitous computing Ubicollab The Human Grid UbiNode Services Platform services OSGi [// Forslag til innhold] Solution proposal Scenarios Brainstorming / Forslag Scenario: Deling av projektor i møte (Share a service) Scenario: Skrive ut bilder fra et kamera (Edit service properties via App og via SDM) Scenario [FORKASTET]: Oppsett av utstyr i kontor iii

5 3.1.5 Scenario [FORKASTET]: Kjøper kreditt på en kaeautomat Brainstorming Scenario analysis? Requirements analysis GUI-sketches GUI-sketches Implementation Implementation guidelines Choice of platform Architecture Service Domain Manager Service Proxy ServiceLink Service properties Hvordan identisere services? OSGi Platform OS Platform version GUI implementation Bundle separation Code Starting point Implementation stack Interfaces Creating an Ubicollab service Applications and application services PptViewer JUnit tests OSGi bundles on Android External frameworks Known issues with current implementation Discussion and evaluation Architecture evaluation iv

6 6 Conclusion and further work Contributions Further work For Service Domain Manager A Development details 28 A.1 Setting up the development environment A.1.1 OSGi setup A.1.2 Using other bundles, packages and JAR les A.1.3 Creating Android applications A.1.4 JUnit setup A.2 Setting up the Service Domain Manager A.3 Settings and constants A.4 Tips and tricks A.5 Errors during development A.5.1 Failing using external modules A.6 How to get existing Ubicollab source code working A.7 Running bundles on desktop in Eclipse A.8 Connecting two Android emulators B APIs 34 C Mulige referanser 35 v

7 List of Figures 1

8 List of Tables A.1 Errors that occured during development Abbreviations SDM Service Domain Manager 2

9 Chapter 1 Introduction 1.1 Motivation Spørsmål: Hvordan bør jeg presentere hvordan SDM bidrar til at man slipper å kongurere ting? (fra [12mars - GUI review, State Of The Art.pdf]) Kjappere kongurasjon: Fra møteref 12mars: SDM hjelper til med autokonf, konng tar mye tid i dag = Min motivasjon: mye interaksjon med devices rundt oss, min løsning lager det enkelt Housekeeping of services 1.2 Problem outline 1.3 Research context 1.4 Research questions Må justeres. How can we extend existing service management architectures to support user-centered and community-based service management? 3

10 What technologies and architectures are most suitable for implementing user-centered and community-based service management? How can we evaluate the usability and utility of user-centered and communitybased service management? What are the most compelling scenarios? How can we support privacy and security of users? 1.5 Research method Hva skal jeg bruke her? Noe a la Simone? 1.6 Contributions Se om jeg kan dele inn på same måte som Simone har gjort, se kap 1.1.2: Theoretical works - Engineering works Jeg har laget Ubicollab tilgjengelig på Android 2.1 (og 1.6?) While developing, a selection of problems and their (possible) solutions have been provided in appendix A.5., in order to advice and ease the work for other developers. The type of problems are errors a developer may encounter when trying to get everything to work, for instance environment setup errors, rnntime errors, platform bugs, and more. JUnit tests for 1.7 Thesis structure 4

11 Chapter 2 State of the art Viser hvor langt forskningen er kommet i dag, relatert til motivasjon min nevnt i kap1, problem outline og research questions. 2.1 Ubiquitous computing 2.2 Ubicollab Ta med utviklingshistorien til Ubicollab The Human Grid Beskrivelse av plattform: OSGI, ercp, Ubicollab, osv UbiNode Services Services proxies Ubicollab services, ubicollab platform services, Service domains 5

12 2.2.4 Platform services En setning om hver av dem. Mer utfyllende om SDM. 2.3 OSGi Fortell om OSGi her. Brukes av nåværende implementasjon av Ubicollab. Nevn dets egnethet for Ubicollab = Pros Cons: Veldig dynamisk Finn mer Krever lang oppstartstid på Android-device og sikkert andre devices Kongurasjonsproblemer Ikke så usynlig hvilken OSGi-implementasjon man bruker. Kan ikke bare hoppe fra Equinox til Knopersh feks. Husker det var simple bundles som funka på det ene men ikke det andre. 2.4 [// Forslag til innhold] En artikkel snakket om noe relatert til at alle enheter (dvsspillere, tver, osv) måtte snakke sammen. Mulig det står noe bra poenger i denne artikkelen jeg bør ha med, men husker svært lite om det. Todo nn dette. 6

13 Chapter 3 Solution proposal 3.1 Scenarios Brainstorming / Forslag Forslag / applikasjoner Adam kommer hjem og vil høre på Eves playlist i Spotify på anlegget sitt Joe vil skifte ut presentasjonen på linjeforeningens TV på Stripa med en PPT han har på laptopen sin Consider for example the technical complexity that is associated with the simple scenario of a person that is moving from one room to another, using a personal device to access services oered in the newly entered room. Foreleser viser en powerpoint, har kun med mobilen sin, student vil laste ned ppt-en og printe den ut for å gjøre notater, kanskje scanne den inn etterpå SE PÅ OPPGAVESIDEN TIL MASTEROPPGAVEN, der stod det jo noen scenarier. Husk: Lag scenarier som viser hvordan SDM brukes, ikke kun generelle Ubicollab/context.aware apps 7

14 3.1.2 Scenario: Deling av projektor i møte (Share a service) Joe and Eve are working in a group in a school project about a company's development in dierent countries. Today they are both having a little presntation about what they have found out about the company. Eve is going to talk about about the company's development in Norway, while Joe will be covering Sweden. Eve has rented a room G128 for the group, which contains a projector that is connected to the school's network. At G128, Eve picks up her mobile device, which has Ubicollab and the application Presentation Viewer installed. As she hasn't previously used this projector, she uses Presentation Viewer to scan for nearby resouces. The projector is found, but Eve is required to provide a user name and a password before she can access it. Because Eve rented the room, her school user account has access, so she enters her user name and password and is granted access to the projector. Eve sets the projector as the output device for presentations in Presentation Viewer, and makes the application open her presentation. Eve is doing her presentation, and soon, Joe is to have his presentation. Joe is generally condent when it comes to anything that requires electrical power, and haven't bothered asking Eve how to connect to the projector. Joe is able to nd the room's projector in Presentation Viewer, only to see the disappointing message You do not have access to this resource. When Eve is done with her presentation, Joe asks her how to connect to the projector, as he only gets the access error. Telling him to wait a few seconds, Eve opens Service Domain Manager and enables sharing of the projector for one hour with Joe. She does this by creating a new CI (Collaboration Instance), adding Joe the newly created CI, and nally adding the projector to the CI with a one-hour limitation.. Using Presentation Viewer, Joe is then able to nd the projector that Eve has shared, without specing any username and password. He then opens his presentation, and gives his presentation. Kommentar Sier ikke noe om hvordan Joe nner projektor, pga det bestemmes av CI Manager. Innhold Joe and Eve are working in a group in a school project about a company's development in dierent countries. 8

15 Eve fyrer opp projektor og starter applikasjonen Presentation Viewer. Hun velger å sette output til projektoren hun nner rommet (bruker RD først). Eve er den som har leid grupperommet, og det er derfor kun hun som har tilgang til projektoren. Via Presentation Viewer setter hun brukernavn og passord til projektoren. Hun setter input til en presentasjon hun har på mobilen. Joe skal holde sin presentasjon etter Eve, og trenger også tilgang til projektoren. Eve vil nødig gi Joe sitt passord (da hun bruker sin skolekonto), og deler derfor tjenesten sin med han (=share service) Dette skjer vha en CI Eve holder så sin presentasjon vha en presentasjonsapplikasjon Joe starter så Presentation Viewer på sin mobil, velger å vise sin egen presentasjon, og setter output til projektoren (som programmet nner automatisk), og holder så sin presentasjon (IKKE Forkastet: Unaturlig scenarie, det vil neppe være passordbeskyttet projektor basert på leietaker, fordi det er forrverring av dagens situasjon. Nei vent, det er det ikke. Projektoren er jo tilgjengelig trådløst, derfor må det være bruker og passord.) Scenario: Skrive ut bilder fra et kamera (Edit service properties via App og via SDM) Adam arrives at his new work place, just coming from a lunch in the park. It's a sunny day, and wanting to add some personality to his oce, Adam has taken a couple of photos that he wants to put up on his oce wall. He walks to a photo printer in the hallway, picks up his mobile device and starts the application Image Manager. The printer is shared in the wireless network and the camera has Bluetooth, so Adam is able to nd both the printer and the camera in Image Manager. Adam agrees to himself that the photos should be in high quality, so via Image Manager he opens the printer properties, which enables him to select the print to be in color, high quality and single sided. Adam prints out the photos, and heads back to his oce. After pinning the photos on the wall, Adam realizes that he probably will be printing more text documents than photos on the printer in the future. He 9

16 decides to open Service Domain Manager and edit the preferences for the newly added printer. He is asked to select which application to edit printer settings for, but chooses the default application prole, as it will be used as basis by most applications. Adam sets the default print to be in greyscale, medium quality and double sided. The next time he prints anything using any other application than Image Manager, he will not waste any color ink, he thinks satistifedly. Kommentarer Innhold Adam har et bluetooth-kamera som han vil skrive ut bildene fra Starter Image Manager Velger input til Bluetooth kamera, output til skriver Via Settings: Setter skriver til farger, maks detaljer, og ensidig Skriver ut bilde. Kommer på at han vanligvis har dokumentutskrifter. Han åpner derfor SDM -> Adam's camera -> Edit service properties Han ser det er to proler, Default og Image manager. Han velger Default og setter på svart-hvitt, lave detaljer og dobbeltsidig Scenario [FORKASTET]: Oppsett av utstyr i kontor Et nytt kontor hos en bedrift holder på å bli satt opp Installatører bruker Put in Space for å plassere projektorer og skrivere der de hører hjemme (ROM spaces) nner projektor FORKASTET: Put in Space funker kun på ens egen mobil! Bruker funksjoner: Put in space: Putte printere i rom Edit service properties: Sette farger av på 10

17 3.1.5 Scenario [FORKASTET]: Kjøper kreditt på en kaffeautomat ISSUE: Oppdaget nå at Edit service properties GUI-delen ikke er måten jeg vil gjøre dette på. Se 26mars.docx for detaljer. I kantinen på Jes jobb er det en kaeautomat Je har sjelden mynter med seg, og benytter seg i stedet for muligheten for å betale med kredittkort vha en mobilapplikasjon Han starter kaeapplikasjonen, og velger å scanne etter en kaeautomat. Han holder telefonen foran kaeautomaten, detekterer den (vha RFID), og velger å legge den til i applikasjonen. Kaeappen spør så etter ulike ting. Først ber den Je om kredittkortopplysninger, slik at Jes konto kan trekkes hver gang han kjøper en kae. Så spør den om preferanse for kaen. Je velger svart og sterk styrke. Je lagrer opplysningene. Deretter åpner han kaeappens hovedmeny, og velger The usual. Han hører umiddelbart at kaeautomaten setter i gang kverningen av kaebønnene, og får opp en melding om at kontoen er trekt for $1. Je stikker tilbake på kontoret, og oppdager at sterk kae var i sterkeste laget. Han sker fram mobben sin, ve FORKASTET: Dette er ikke en naturlig setting for å bruke Edit service properties. Et naturlig valg her er å starte applikasjonen, ikke SDM. Funksjoner brukt: Edit service properties Brainstorming Brainstorming: Hvordan liste opp services. Ulike måter: Nearby services: Man går inn på et rom, og på rommet står det en PC, en printer og en projektor. Mobilen viser da i en liste feks at man koble til PCens skjerm, printeren eller projektoren. Når man går ut av rommet forsvinner valgene fra dette rommet. 11

18 cite: I.e. man nner alt av tjenester avgrenset av et fysisk eller logisk område. (Logisk: Enheten skjønner at den er i rom R10, og viser kun ting som nnes i R10, ikke R11, selv om R11 ligger vegg i vegg med R10 og signalene faktisk når så langt. Evt kan de 4 nærmeste rommene vises.) Venners delte tjenester: Per har delt (gitt aksess) til noen av bildene sine med bl.a. meg, Ole har delt musikksamlingen sin han har på mobilen sin og på laptopen sin, Lise har delt en prosjektmappe i prosjektet hun og jeg er i gruppe på Alle tjenester Ingen gruppering: Viser alle tjenester som enheten klarer å oppdage Gruppering på lokasjon: Viser alle tjenester, gruppert etter lokasjon Gruppering på tjenestetype: Viser alle tjenester, gruppert etter tjenestetype (feks først tv-er, så delte mapper, så prosjektorer, så musikkanlegg) Mine tjenester: Viser alle tjenester som er tilgjengelig for meg Forklaring og eksempler: Eks: Dersom en tjeneste er passordbeskyttet vil den ikke være tilgjengelig, og dermed ikke vises i Alle mine tjenester. Den må derfor vises i Alle tjenester som nnes for at man kan nne den først. Eks: Jeg synes selv det er nyttig å kunne se alle tjenester. Feks vil jeg nne ut om det nnes noen tjenester i R10 (se eks over) selv om jeg ikke står i rom R10. Fjerntjenester (remote services): Alle tjenester som kan styres uavhengig hvor man er, mao de tjenester som velger å være tilgjengelig uavhengig lokasjon. Eks: Musikksamling. Motsatt eksempel: Komfyr, lysbryter (man bør være i samme rom for å få lov til å styre dem). Noen brukere velger å nne først prosjektoren, noen velger først å nne len, noen velger først å nne rommet. GUI-et bør støtte alle (tror jeg). Finn citation. Above: Service domain manager Above: GUI brainstorming for SDM 12

19 3.2 Scenario analysis? Noe å ha med? Sjekk hva Kim har på side 13.(35 foxit) 3.3 Requirements analysis Se brainstorming på bubbl.us Service Domain Manager requirements: [1] [2] Other VAGUE Responsible for maintaining and managing the user's Proxy Services IMPLEMENTED Install/Uninstall services IMPLEMENTED Start/Stop services Share services Assign user name and password to Proxy Services (see also ID Manager below) Assign dierent levels to the Proxy Services create a secure URL to these that can be included in a Collaboration Instance. = In this way other users in CI can access and control. IMPLEMENTED Edit service properties Må lages GUI for dette IMPLEMENTED Retrieve the registered information about a service, or all services IMPLEMENTED Retrieve the Service Domain Manager log IMPLEMENTED Set active space So that only services in active space is started TODO Put service in space 13

20 3.3.1 GUI-sketches Mangler: Noen Proxy Services har egne GUIs A Proxy Service might also implement additional functionality such as a local client GUI, se- curity and logon mechanisms. [whitepaper] Share a service Mangler noe for Assign dierent levles to the Proxy Services Mangler hva som skjer når man trykker Uninstall service, Stop service, 3.4 GUI-sketches 14

21 Chapter 4 Implementation Implementation goes here. For innhold, se todo.txt og Word-dokumentet, all diskusjonen og oppgavene der. 4.1 Implementation guidelines Jeg brukte til dels The challenges of user-centered design and evaluation for infrastructure.doc. Er dette noe poeng å nevne her? 4.2 Choice of platform 4.3 Architecture Få med alle bundles her Service Domain Manager VS andre Platform services Generelt problem: SDM skal funke uten SpaceManager og motsatt, men hva gjør man feks når en tjeneste har et attribut "space", og tjenesten skal "benne" seg et sted - er det SDM eller SpaceManager som skal gjøre dette? (Babak sa SDM til Waqas) 15

22 Jeg har DomainManager som en OSGi-tjeneste i alle fall VS Identify Manager ID Manager vs SDM Side 23+24, Farschian2009a: "For instance, the printer service will have a placeholder in user's prole with user-set values (such as double-sided). " Jeg tror SDM skal la hva/hvem som helst putte inn data (metadata) for tjenester. Da kan IDM dele opp i proler, eller kun bruke en, eller hva den vil, så lenge SDM tilbyr writetoservicedata(...) og getservicedata(...) Service Proxy Forklar hva en Service Proxy er, hva den skal gjøre, hvordan den skal kommunisere med andre Ubicollab elementer, og mer. Se møtref 12mars. Terminologi: Skrive forholdet mellom service, serviceproxy, bundle, osgiservice og javaklasser i mitt arbeid, = terminologiforklaring i starten kanskje Hver bundle må ha en OSGi service, og en ServiceLink Sharing a Service Proxy Hm, sjekk at dette ikke blir duplikat/redundant med functionalreqs eller del av Implementation-kapittel. En bruker kan dele en/ere av sine Service Proxy-er. Han kan da velge brukere vha Identity Manager, og/eller sette et felles passord som hvem som helst kan bruke for å få tilgang til tjenesten. Dette er forøvrig slik Google Docs fungerer. Brukeren kan velge hvor lenge tjenesten skal være delt. Dette er en extrafeature som ikke er så nødvendig og neppe blir implementert ServiceLink Restriksjoner på type tjenester er unngått ved å bruke ServiceLink som mottar alt av kommandoer Nevn nedside med Javainterfaces ServiceLink er et forslag til hvordan tjenester kan kommunisere med hverandre uten å vite noe om hverandre. 16

23 Et alternativ til ServiceLink vil kanskje være å bruke Jabber/XMPP Service properties En tjeneste har egenskaper som kan endres (feks for printer ITV263, tjeneste PRITV skal utskrift være double sided) Det kan nnes mange applikasjoner på en Ubinode, og hver vil kongurere en tjeneste på sin måte Dette løses ved at egenskapene til hver tjeneste deles inn i ett område per applikasjon (Mulig å ha innstillinger som gjelder for alle tjenester også muligens, men har ikke inkludert det nå) Da kan følgende scenario støttes: Dersom jeg kjører en applikasjon Image Print, skal utskrifter være single sided. Med andre ord skal PRITV tjenesten kongureres til å sette single sided når Image Print kjører. Dersom jeg kjører applikasjon Document Printer derimot skal utskrifter være double sided. GUI-et for å sette single eller double sided, og andre innstillinger, tilbys av tjenesten (feks et HTML-grensesnitt). Dette GUI-et blir vist når Brukeren trykker Edit service properties via SDM Brukeren må da velge hvilken applikasjon innstillingene skal lagres for først Brukeren trykker Printer settings i Image Print eller Document Printer. Med andre ord vises det samme GUI-et, uavhengig om det kalles fra Image Print eller Document Printer Vurdering: 17

24 4.3.5 Hvordan identisere services? Problem: Det nnes mange tjenester i OSGi, men kun noen av disse vil tilhøre Ubicollab (og skal listes opp i SDM). Hvordan identiserer disse tjenestene? Altså: Svar: A: Hvordan kjenne igjen at en tjeneste skal listes opp i SDM? B: Hvordan skal man kategorisere disse? Feks dele opp i Audio-services, Images-services osv? B-SVAR: TAGS, slik som i Gmail. Funker alltid bedre en katalog-struktur. A-SVAR: Sette på en tag "Ubicollab_0dm48imdl59g". Eller sette på en property ServiceDomain = Ubicollab_0dm48imdl59g. Nytt problem: C: Hva hvis en ny tjeneste som ikke har noe med Ubicollab å gjøre tilfeldigvis setter på tag Ubicollab eller setter ServiceDomain = Ubicollab, hvordan kan man hindre at den brukes (= listes opp) i SDM? Foreløpig ser jeg på dette som usannsynlig, da en slik tjeneste omtrent aktivt må gå inn for å sabotere på denne måten, og da er vi med en gang over på sikkerhet i SDM og Ubicollab OSGi Hvorfor OSGi Platform OS Skal jeg implementere på Android eller Windows Mobile? Jeg tror jeg velger Android fordi Windows Mobile 7 nå snart kommer, og den er radikalt forskjellig fra 6.5, og ikke bakoverkompatibel! Jeg kunne vurdert 7 dersom det var kommet mobiler til dette OSet, men det er det altså ikke. Dessuten er Android veldig utviklervennlig. 18

25 4.3.8 Platform version Hvordan versjon av Android bør brukes? Optimalt sett den nyeste. Android nnes i versjoner 1.0, 1.5, 1.6, 2.0 og Ubicollab på Android har jeg testet på 1.5, men spørsmålet er om Ubicollab også kan kjøres på 1.6, 2.0 og 2.1. For å nne ut dette, skal jeg prøve å lage en liten testapplikasjon og kjøre det på Android-emulaotor på de ulike plattformene. Applikasjonen vil først og fremst være bare en HelloWorld, for å sjekke at alt kan kjøre i det hele tatt. Så vil jeg kanskje teste med noe GUI for å sjekke at det også går bra. Jeg ser videre for meg at når jeg starter å programmere vil jeg oppdage en del ting og tang, feks kan det være jeg oppdager at noe i Ubicollab ikke funker på 2.1 lenge etter jeg kk HelloWorld til å funke på 2.1. Det vil i så fall være litt kjipt. Kanskje jeg bør safe og kjøpe en 1.6 telefon. Men, det er jo ikke særlig fremtidsrettet. Update: Jeg har kjørt Android 2.1 emulator, og funnet ut at ProSyst OSGi ikke fungerer på 2.1. Jeg undersøkte dokumentasjonen og fant ut at kun 1.5 og 1.6 støttes. Jeg vil derfor gå for kjøp av 1.6 telefon. Jeg bør allikevel nne ut av hvorfor ProSyst brukes. Etter litt søking ser det ut som at å kjøre Apache Felix er et alternativ, men jeg har ikke undersøkt pros og cons VS ProSyst GUI implementation Har bestemt meg (nå) for å bruke HTML som GUI. Tåpelig å lage plattformavhengig GUI på noe sånt som Ubicollab. Meen, mulig jeg får trøbbel når kamera og slikt skal brukes... Vi får se. Alternativer 1. Web-basert (a) HTML-basert og evt med JavaScript (b) Web-server vha Tomcat (støttes av OSGi) 2. Native (støttes av ProSyst OSGi) 3. ejface 1 19

26 Annet Swing funker ikke, fordi det ikke inkluderes av ProSyst-OSGi. Dette basert på errors jeg har fått, jeg har ikke sjekket limitations i noen dokumentasjon. At jeg får error er muligens litt rart, siden J2SE brukes, og ikke feks OSGi-Minimum. Gjeldende løsning: Native Fordi jeg ikke får til å laste eksterne HTML-ler i OSGi. Problemet er todelt: Jeg vet ikke om HTML-len legges ved bundle-la i det hele tatt. Dessuten vet jeg ikke hvordan jeg aksesserer HTML-len i OSGi, dersom HTML len nå eksisterer i bundle-en. Web/HTML vs native Con, native: Dersom jeg oppdaterer en del av native-gui-et for Android, må dette også oppdateres på Windows Mobile, etc (pga redundans). Pro, HTML: Lettere å tilpasse GUI til platform. Det er ikke sikkert det trenger tilpasning i det hele tatt, men det som må forandres er gjerne hvordan telefonen kommuniserer med GUI-et. (På iphone brukte jeg en Javascript til å returnere data fra webgui-et.)creating a GUI in OSGi eworkbench/eswt Skal jeg bruke dette? Vurdering: Pro: Da kan jeg enkelt bruke demonstrerende apps som HomeLights og de ulike ServiceDiscoveryPlugin-ene. Con: Egentlig ikke så mye vits, da jeg nok må lage egne apps som viser scenarie-funksjonaliteten uansett. Og de blåser i hvordan discovery funker, her kan jeg bare bruke den enkle løsningen med BarCodeReader (=taste inn tall) Bundle separation Bør GUI og kjernekode for SDM og andre ting deles opp i to ulike bundles? Ja, fordi dersom man vil kjøre koden senere på en annen platform eller noe som ikke støtter eller skal støtte GUI-delen, kan man bare ignorere GUIbundlen helt (= ikke bruke den i det hele tatt, da den ikke er nødvendig for at kjerne-bundlen skal fungere). 20

27 Slik det er i dag med Simones bundles, så kan ikke de kjøre fordi de har dependencies til eworkbech, ejface, osv. Nei, fordi det skal ikke være nødvendig å kjøre to bundles. Men jo, fordi med to bundles kan de startes og stoppes uavhengig hverandre, og et nytt GUI kan oppdateres uten at kjerne-bundlen trenger å stoppes/restartes. Simone har pakker hvor view-et er denert, og det skal dermed være enkelt å ikke bruke disse og kunne kjøre bundlen lett. Jeg må da fjerne dependencies og fjerne view-et før jeg kan bruke bundlen. 4.4 Code Fra SericeDomainManager.docx: Nå har jeg faktisk noe HTML-brukergrensesnitt som del av PptViewer appen... Jeg kan jo egentlig bare fyre opp en web side som viser denne "select ppt url" på webserveren vha HTML Nei, for da inkluderes det ingen OSGi services Det er meningen at PptServer-en skal fungere tilsvarende en WebService, altså funksjonalitet uten GUI, i alle fall ikke 100% GUI Starting point Utgangspunkt fra Kim-Steves og Simones kode Nevn hva jeg har brukt og endringer muligens Implementation stack Ha noe tilsvarende som gur 4.16 og 4.17 side 78 Moraxxx.pdf Begrunn hvorfor jeg ikke har bygd videre på Simones løsning: På grunn av at alt kjører på og er avhengig av ercp (som ikke kjører på Android? og som er tregt å utvikle med) 21

28 4.4.3 Interfaces Service-Interface I den gamle Ubicollab-implementasjonen var det ikke de- nert et grensesnitt for en Ubicollab Service. (=Service Proxy = en OSGi Bundle) Creating an Ubicollab service Manifest entries Requirements for the bundle: The Bundle-SymbolicName start with the constant currently dened in class UbicollabServiceImpl as String SYM- BOLIC_NAME_FOR_UBICOLLAB_SERVICES, which currently is org.ubicollab.service So if you're creating a bundle with name (Bundle-Name) HelloWorld, the Bundle-SymbolicName can be org.ubicollab.service.helloworld. Added a eld in Manifest: Ubicollab-Service-Type, to specify type 4.5 Applications and application services PptViewer Limitation: Er ikke laget for å behandle samtidige requests, dvs to brukere trykker fetch ca samtidig. Oppførsel er ikke denert for slike tilfeller. 4.6 JUnit tests Se innhold hos Simone, side 132/ OSGi bundles on Android Alt av OSGi bundles må DEXifyes, dvs konverteres til DEX format, før de installeres i OSGi som kjører på Android. Dettte har jeg (foreløpig) ikke tatt hensyn til, pga jeg vil bruke tid på mer viktige ting. Ulempen nå er altså at en bundle må DEXifyes før den kan brukes i mitt system. 22

29 4.8 External frameworks Feilede forsøk på bruk av ekstern kode: Skriv alt det jeg har prøvd å få til å funke og hvordan det gik R-OSGi Foreslått som future work i Simones rapport. Få med at det var future work. Web services axis2 Apache CXF Apache Felix ecf 4.9 Known issues with current implementation Concurrency er ikke tatt hensyn til noe sted Per nå kan en ServiceProxy/Bundle kun ha 1 OSGi-tjeneste som OGSÅ er en UbicollabService (som er et grensesnitt) registert i OSGi-rammeverket Nei, tror ikke dette stemmer. Man kan ikke installere Dette er FIKSET ved service design change oppdateringen PptViewer Blokker av og til, man kan ikke trykke NEXT og BACK knappene. Det man gjør da er bare zoome inn eller ut, ved å dobbeltklikke hvor som helst på skjermen, og så kan man trykke knappene på nytt. DomainManager Støtter bare surng av 1 klient. Ved ere klienter kan det skje rare ting pga bruk av felles session variabler. 23

30 Ingen persistens Security ServiceSettings og mulig andre ting resettes for hver restart av OSGi. Men bundles beholdes, da OSGi kser persistens her. Har fokusert lite på sikkerhet. Kjente svakheter: Åpent for XSS mange steder pga generering av xml PptViewer web applikasjonen: PHP applikasjonen er sikret noe mot command line injection, men bør gås over 24

31 Chapter 5 Discussion and evaluation D&E goes here. 5.1 Architecture evaluation Jeg tror kanskje et bedre design ville vært å ha kun OSGi-services som ProxyServices i stedet for bundles, da OSGi-services er lettere å implementere og mye mer dynamisk. = Future work? 25

32 Chapter 6 Conclusion and further work Fikk jeg løst eller forsket på problemet? Har jeg besvart forskningsspørsmålene? 6.1 Contributions Se expected deliverables på ubicollab.org Et bidrag til hva en Service skal være Her må jeg ta tak i det Babak fortalte noe utfyllende om på møte [x] Og nevn antakelsene jeg har gjort i min oppgave Renskriving av kode Men, ble litt skittent når jeg kk dårlig tid Refaktorering av kode Videoer av hvordan man setter opp testmiljøet = Mye sparing av tid for neste utviklere video av hva SDM kan gjøre, så man slipper å installere alt for å sjekke selv. Vanlige bugs og feil ved implementasjon på Android og OSGi 26

33 6.2 Further work Få Ubicollab til å fungere på Android 2.2, da det er det nyeste Sjekk ut alternativ OSGi-platform: Apache Felix (som alternativ til ProSyst) Is OSGi the right way to go? Check out Rhodes and Titanium. Or perhaps just plain Android (vet Babak noe om dette?) OSGi lang oppstartstid på mobile enheter. Krever mye tid til kongurasjon og feilsøking for nybegynnere. Se annet sted her i rapporten for OSGi pros and cons. Bruke XMPP protokoll for beskjeder i stedet for (eller som en del av) ServiceLink? SDM funker ikke sømløst med de andre PlatformTjenestene dersom de ekstererer eller ikke. Nå brukes en dummyimplementasjon av disse, det bør være sånn at den bruke disse kun dersom PlatformTjenestene ikke er tilstede, Det som står i known issues lengre opp, se kap 4.9. Continue develoment of Ubicollab For Service Domain Manager Create truly dynamic use of other platform services, like for instance Space Manager. Slik det er nå brukes bare et dummyinterface av SpaceManager direkte. 27

34 Appendix A Development details This appendix contains how to set up the same development environment used when creating the Service Domain Manager experiences used with the development environment errors that occured during development, and their possible solutions The intention is to make it easier for future developers to set up a similar environment. A.1 Setting up the development environment Det anbefales å se [refvideo] for en detaljert videoguide for hvordan dette gjøres. Hovedstegene presenteres her, men videoen anbefales da den er mer detaljert. A.1.1 OSGi setup Fyll inn Simones PPT her. Og mange andre detaljer som ikke PPT-en beskrev. A.1.2 Using other bundles, packages and JAR les Hvordan manifest-editoren funker: Dependencies, Runtime, Build, etc 28

35 A.1.3 A.1.4 Creating Android applications JUnit setup Funket ikke det jeg lastet ned fra knopersh. Bundlende kjørte ikke, kk java.lang.verifyerror på (se video). Lagde nytt plug-in-prosjekt: I created a new plug-in project and copied all code manually le by le, importing packages as needed and set up the manifest le that way, in stead of copying all les and settings at once. Da kjørte alt. Husk å få med feilvideo samt fungerende bundle her. Lag tutorial. Få med linker til hvor ting kan lastes ned. Prøv å bruk MIN bundle, ikke den man laster ned evt sjekker ut fra SVN. (Jeg burde vel prøvd å kjørt Simone sin først,) Hvordan kjøre en JUnit test Se: A.2 Setting up the Service Domain Manager Install bundles in the following order: 1. sm.model 2. core.service 3. core.service.proxy 4. view.servlet 5. core.sdm 6. core.sdm.view.servlet 7. core.sdm.view.android 8. org.knopersh.bundle.junit 9. org.knopersh.bundle.junit_runner 10. testing.sdm.junit 29

36 A.3 Settings and constants Set storage directory: In ServiceDomainManager's package, currently org.ubicollab.core.sdm, open GlobalSettings.java and change STORAGE_ROOT to whatever directory you want to use. A.4 Tips and tricks When using the packages org.osgi.service.http.httpservice (and probably others), I had to add the following line in the end of my project manifest le: Require-Bundle: com.prosyst.mbs.system_bundle. Or more specically, this was one of the automatic solutions Eclipse oered to correct a red border problem. Evt bruke Manifest-Editor i eclipse > Dependencies > Required plugins > add (samme bundle) Edit: IKKE gjør det på denne måten. Man skal kun adde prosystbundles dersom det er ProSyst rammeverk man bruker! A.5 Errors during development Table [x] describes errors that occured during the development. They are written down in order to reduce time spent on troubleshooting for future developers. A.5.1 Failing using external modules Disse modulene klarte jeg ikke bruke, samt hvorfor. 30

37 Table A.1: Errors that occured during development. Error Solution Comment Unexpected/Wrong content when running a bundle. For instance: Updating a bundle does not work, the old version is still used. After using mtoolkit -> Install to -> framework on a bundle in order to update it on the Android device, the bundle doesn't seem to be updated. For instance, a system.out.println call shows a printout from the old bundle. Check if all bundle IDs (manifest elds Bundle- SymbolicName and Bundle-Name) in your Eclipse workspace are unique. Try changing Bundle- SymbolicName to something 31 else, then change it back. Try changing Bunble-Name Try changing If there are two or more projects with the same bundle ID, any of these may be installed to Android emulator when using Install to -> framework in Eclipse/mToolkit. In my case, I had used Copy and Paste to create a PlugIn project, forgetting to put a new bundle ID in the new project. I believe there is some caching going on the background that I cannot control, and its behaviour does seem somewhat random. What increases my suspicion is the following OSGi console output on a bundle update: #0 INFO > [Dalvik] DEX le /data/data/com.prosyst.mbs.mobile.android/app_

38 Module Description What failed? Apache CXF org.osgi.framework.bundleexception: Can't Resolve cxf-dosgi-ri-singlebundle-distribution : org.osgi.framework.hooks.service Eclipse ECF Ga opp før installering, virker ikke ment for mobilt bruk. Bruker dessuten R-OSGi, se Man trenger Eclipse! Eclipse Riena Ga opp før installering, virker ikke ment for mobilt bruk R-OSGi Android støttes ikke. Det skal fortsatt være mulig (så en fyr som hadde klart det), men jeg får det ikke til selv. Web services Får ikke noe til å fungere, klarer aldri å starte bundles. A.6 How to get existing Ubicollab source code working Hvordan bruke eksisterende kode i Ubicollab? Hvordan kjører jeg feks Home- Lights appen på en Android? A.7 Running bundles on desktop in Eclipse Congure eclipse to... Set target platform to See A.8 Connecting two Android emulators EDIT: The ocial description is found here, and I think it's a bit simpler: Jeg tror jeg må bruke denne for å få deling til å funke på real devices også, ikke bare emulator. OLD: 32

39 Hvis du vil teste distribuerte apps, feks at en Android emulator er server, og en annen er en klient som kobler til serveren, så krever dette litt kongurasjon. En android emulator er ikke synlig på nettverket, man kan feks ikke pinge dens IP. (Jeg tror dette er fordi den skjuler seg bak en proxy eller noe sånt, er ikke helt sikker.) Serveren må settes opp til å akseptere connections, feks har jeg satt opp (vha Javax Servlets) et HTML GUI på Maskinen du kjører på må settes opp som et mellomledd. Dette krever to steg 1. må åpnes for aksess fra din maskin. Jeg velger å åpne porten på min maskin for aksess til Androidemulatoren, ved å skrive følgende: adb -s emulator-5554 forward tcp:12345 tcp:1149 Du kan teste at dette fungerer ved å åpne 2. Klienten må koble til din maskin for å få tilgang til serveren. Din maskin er tilgjenglig på en LAN ip, feks Vi har satt opp portforwarding fra localhost:12345 til <emulator>:1149, men denne er kun åpen for din maskin. For å åpne denne porten for omverdenen, og dermed klient-emulatoren, må vi lage enda en portforwarding fra vår LAN-ip til localhost:12345, feks :10123 til localhost: For å gjøre dette, kan feks følgende verktøy brukes: [3] Sett opp local port som 10123, destination til localhost, og destination port til Når du trykker save lagres dette som en tekst l, men jeg tror den bare er for å lagre settings. Du trenger ikke gjøre noe med tekstlen, jeg la den bare på desktopen. Klient-emulatoren kan nå koble til server-emulatoren ved å koble til :10123 I mitt tilfelle som da vil routes til 33

40 Appendix B APIs Bør jeg ha med dette? Er slik Kim har det. 34

41 Appendix C Mulige referanser Støtter Android ercp? Knopersh JUnit: 35

42 Bibliography [1] Babak A. Farshchian and Monica Divitini. Collaboration Support for Mobile Users in Ubiquitous Environments, volume III, pages Springer, Heidelberg, [2] Kim-Steve Johansen. User-centered and collaborative service management in ubicollab - design and implementation. Master, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, 06/ [3] QuantumG. Port forward tool for windows. Web. 36

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

SQL Server guide til e-lector

SQL Server guide til e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! SQL Server guide til e-lector Innhold 1 Innledning... 2 2 SQL Express 2008 R2 installasjon... 2 3 Etter installasjon... 4 3.1 SQL Express... 4 3.1.1 Nettverksoppsett

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post:

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post: EMPIC MEDICAL Etterutdanningskurs flyleger 21. april 2017 Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: +47 976 90 799 E-post: Lrh@caa.no it-vakt@caa.no Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50

Detaljer

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2015 Hvorfor får jeg ikke koblet meg opp mot trådløst nettverk med Windows 7? Why can t I connect to the wireless network with Windows

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Hvordan konfigurere en trådløs oppkobling mot Eduroam i Vista Alle skjermbilder er tatt fra engelsk Windows Vista. Navn og plasseringer av valg vil være tilsvarende

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2016 Problemer med tilkobling til trådløsnettet Eduroam kan enten løses ved å laste ned en installasjonfil fra https://cat.eduroam.org

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

SuperOffice hurtigstart guide

SuperOffice hurtigstart guide SuperOffice hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Innlednig... 2 Instalere SuperOffice konektor... 3 Steg 2 Database driver... 4 Steg 3 Database setting... 5 Steg 4

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Oppgavebeskrivelse Her forklares kort hva øvingen går ut på for de som ønsker å finne løsningen selv. Hvis

Detaljer

Hewlett Packard - mobile utskriftsløsninger

Hewlett Packard - mobile utskriftsløsninger Hewlett Packard - mobile utskriftsløsninger 1 Når, hvor og hvordan vi arbeider har forandret seg Tele (ISDN) Hjemmekontor Ikke fast kontorpult Laptop Mobile Når som helst og hvor som helst, via Wi-Fi,VPN

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Guide for bruk av virtuelle møterom

Guide for bruk av virtuelle møterom Innhold Pin koder... 2 For å starte videokonferanse... 2 Ringe fra Lync / Skype for Business... 3 Logge på møte fra nettleser... 4 Visning av presentasjon i nettleseren... 4 Presentere fra nettleseren...

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Hensikt/målsetning Øvingen gir erfaring med enkel deling av mapper, filer og skrivere i en Windows arbeidsgruppe.

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Feilmelding Årsak Løsning

Feilmelding Årsak Løsning Request for the permission of type 'System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed Feil oppstod i Window.DialogWindow:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF3280 Utvikling av IT-kompetanse i organisasjoner Eksamensdag: 2 juni 203 kl 09:00 Tid for eksamen: 4 timer Oppgavesettet

Detaljer

1. Installasjon av SharePoint 2013

1. Installasjon av SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av SharePoint 2013 Stein Meisingseth 02.09.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Installasjon

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene.

Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene. Installasjon av IAS Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene. Det kreves en IAS server pr. domene Steg 1) Installasjon av IAS Gå til Kontrollpanel Legg til eller fjern programmer

Detaljer

Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene.

Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene. Installasjon av NPS Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene. Det kreves en NPS server pr. domene Steg 1) Legg til rollen Network Policy and Access Services, den eneste rolletjenesten

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS Spm.1 : Konkurransegrunnlag: 1.3 Deltilbud Billett- og administrasjonssystemet,

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Eduroam på Windows Vista

Eduroam på Windows Vista Eduroam på Windows Vista Denne veiledningen beskriver hvordan man kobler seg opp til det trådløse nettet eduroam på Høgskolen i Hedmark med Windows Vista. Du må være student eller ansatt ved Høgskolen

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Bjørnar Hovemoen Helge Jansen

Bjørnar Hovemoen Helge Jansen Bjørnar Hovemoen bjornarh@microsoft.com 90536763 Helge Jansen V-hejans@microsoft.com 97016760 Agenda Live@Edu og Skoleportal Office 2010 Academic Tool Kit Programmering for alle Andre skoleverktøy Sang

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener

Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener Bernt Johnsen, Ski videregående skole Ragnar Wisløff, LinuxLabs AS November 2004 Innholdsliste Innledning...2 Ansvarsfraskrivelse...2 Endringer

Detaljer

Uke 5. Magnus Li INF /

Uke 5. Magnus Li INF / Uke 5 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 26/27.09.2017 Repetisjon av begreper Diskusjonsoppgaver I første innlevering ønsker vi et brukerperspektiv i et informasjonssystem - Hva kan inngå i et slikt informasjonssystem?

Detaljer

Om Samba/fildeling. Hans Nordhaug 17.09.2013. Institutt for informatikk Høgskolen i Molde

Om Samba/fildeling. Hans Nordhaug 17.09.2013. Institutt for informatikk Høgskolen i Molde Om Samba/fildeling Hans Nordhaug Institutt for informatikk Høgskolen i Molde 17.09.2013 Tema 1 Introduksjon Om SMB Om Samba Hvorfor Samba? 2 Generelt Delte ressurser Server Message Block En protokoll for

Detaljer

EKSAMEN I FAG TDT4180 - MMI Lørdag 11. august 2012 Tid: kl. 0900-1300

EKSAMEN I FAG TDT4180 - MMI Lørdag 11. august 2012 Tid: kl. 0900-1300 Side 1 av 8 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Faglig kontakt under eksamen: Dag Svanæs, Tlf: 73 59 18 42 EKSAMEN I FAG TDT4180 - MMI Lørdag

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Lab 1: Installasjon av Virtualiseringsløsning (VMWare Server ESXi 6.5) med en Virtuell Linux maskin (Cent OS 7 64-bit)

Lab 1: Installasjon av Virtualiseringsløsning (VMWare Server ESXi 6.5) med en Virtuell Linux maskin (Cent OS 7 64-bit) Operativsystemer med Linux Lab 1: Installasjon av Virtualiseringsløsning (VMWare Server ESXi 6.5) med en Virtuell Linux maskin (Cent OS 7 64-bit) Generell Info: Før dere kan starte med lab oppgaven må

Detaljer

AMS-case forts. Eksemplifisering av modellbasert. tilnærming til design av brukergrensesnitt

AMS-case forts. Eksemplifisering av modellbasert. tilnærming til design av brukergrensesnitt AMS-case forts. Eksemplifisering av modellbasert tilnærming til design av brukergrensesnitt Objekt-interaktor med valg Relatert objekt velges ofte blant mange kandidater Output av kandidat-sett Input av

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse INSTALLERE ANSATTPORTAL... 3 TEKNISKE KRAV (WINDOWS OG WEB)... 3 SERVERE OG NETTVERK... 3 MICROSOFT.NET RAMMEVERK 4.0 MÅ VÆRE INSTALLERT...

Detaljer

case forts. Alternativ 1 Alternativer Sammensetning Objekt-interaktor med valg

case forts. Alternativ 1 Alternativer Sammensetning Objekt-interaktor med valg Objekt-interaktor med valg AMS- case forts. Eksemplifisering av modellbasert tilnærming til design av brukergrensesnitt Relatert objekt velges ofte blant mange kandidater Output av kandidat-sett Input

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Brukeradministrasjon i AD Oppgave a: Endre lokal logon-policy på domenekontroller En Windows domenekontroller setter begrensninger for hvilke brukerkontoer som

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Administrator guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Administrator guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Collections/Resourses... 3 Overview... 3 Crawl now... 3 Manage... 3 Delete... 5 Scan... 5 Start a new scan... 5 View results... 9 Delete... 9 Add

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Forelesning IMT mars 2011

Forelesning IMT mars 2011 Forelesning IMT2243 17.mars 2011 Dagens : Kvalitetssikring i systemutviklingsprosjekter Konfigurasjonsstyring Teorigjennomgang Demonstrasjon av Subversion SVN v/jon Langseth Pensum : Sommerville kap. 24.1

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Brukeradministrasjon i AD Oppgave a: Endre lokal logon-policy på domenekontroller En Windows domenekontroller setter begrensninger for hvilke brukerkontoer som

Detaljer

Fremtiden er (enda mer) mobil

Fremtiden er (enda mer) mobil www.steria.no è Fremtiden er (enda mer) mobil Steria Technology trends 2011 è Top 10 strategic technology trends for 2011: Cloud computing is real hot according to Gartner, but CIO s in Norway and Scandinavia

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

1. MSI fra Group Policy

1. MSI fra Group Policy Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag MSI fra Group Policy Jostein Lund 25.08.2012 Lærestoffet er utviklet for faget LO470D Programvaredistribusjon og fjerndrifting 1. MSI fra

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL

Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL Denne veiledningen beskriver hvordan man legger til utskriftskøen SafeCom manuelt under Mac OS X, for eksempel på privat laptop. Man må befinne seg

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Komme igang med App Inventor Introduksjon App Inventor PDF

Komme igang med App Inventor Introduksjon App Inventor PDF Komme igang med App Inventor Introduksjon App Inventor PDF Introduksjon Dette er en introduksjon til MIT App Inventor, hvor du skal lære å lage applikasjoner til Android. Å lage apps i App Inventor er

Detaljer

Altinn API Altinn «der du er»

Altinn API Altinn «der du er» Altinn API Altinn «der du er» Morten Græsby/Brønnøysundregistrene 2013-09-10 Integrasjons-tjenester Meldingsboks Integrasjons-tjenester Altinn tilbyr i dag en løsning for dialog Portal brukere www.altinn.no

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

JONN ARNE VE SENIOR FORRETNINGSRÅDGIVER

JONN ARNE VE SENIOR FORRETNINGSRÅDGIVER www.ifsworld.com JONN ARNE VE SENIOR FORRETNINGSRÅDGIVER Jonn Arne Ve SENIOR BUSINESS CONSULTANT Service & Assets IFS Scandinavia Skysstasjonen 11, P.O Box 3, N-1371 Asker, NORWAY Tel +47 66 90 73 95.

Detaljer

Viktig informasjon om omlegging til Windows 10

Viktig informasjon om omlegging til Windows 10 ENGLISH VERSION please see page 7. Viktig informasjon om omlegging til Windows 10 IT-avdelingen 1. Meld deg på workshop her 2. Husk å fylle ut dette skjemaet i tillegg (først skriv inn brukernavn@uia.no,

Detaljer

Påminnelse om brukernavn eller passord

Påminnelse om brukernavn eller passord Instructions ENGLISH Instruksjoner NORSK This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please

Detaljer

Om Samba/fildeling. Hans Nordhaug Institutt for informatikk Høgskolen i Molde

Om Samba/fildeling. Hans Nordhaug Institutt for informatikk Høgskolen i Molde Om Samba/fildeling Hans Nordhaug Institutt for informatikk Høgskolen i Molde 13.09.2016 Tema 1 Introduksjon Om SMB/CIFS Om Samba Hvorfor Samba? 2 Generelt Delte ressurser Om protokollen SMB (CIFS) SMB

Detaljer