AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG"

Transkript

1 Prosjekt X H Hovedprosjekt Kim André Salbu Ole-Jørgen Rylandsholm Rolf Yksnøy Lars-Petter Nygaard AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG HOVUDPROSJEKTRAPPORT H

2 STUDENTRAPPORT Boks 523, 6803 FØRDE. Tlf: , Faks: TITTEL RAPPORTNR DATO Prosjekt X PROSJEKTTITTEL TILGANG ANTALL SIDER H Hovedprosjekt OFFENTLIG 53 FORFATTERE ANSVARLIGE VEILEDERE Kim André Salbu Rolf Yksnøy Ole-Jørgen Rylandsholm Lars-Petter Nygaard SAMMENDRAG OPPDRAGSGIVER Ole Johannes Øvretveit Olav Sande Joar Sande SUMMARY EMNEORD Bachelor, nettleser, smarttelefon, nettbrett, bærbar pc, storskjerm, Linux, apache, AJAX, MySQL, PHP, HTML5, CSS3, jquery, JavaScript, JSON, NGINX, Chrome Side 1 av 34

3 Forord «I faget hovedprosjekt i siste semester ved Høyskolen i Sogn og Fjordane, avdeling for ingeniør og naturfag, skal studentene gjennomføre et prosjekt så nært virkeligheten som mulig. Det oppfordres til å definere et prosjekt selv eller få en ekstern oppdragsgiver, der det siste er å foretrekke.» Denne rapporten oppsummerer i overkant av 1800 arbeidstimer i vår bacheloroppgave ved Høyskolen Sogn og Fjordane, våren Det har vært et lærerikt halvår hvor vi har lært mye om nye teknologier og praktisk prosjektarbeid. Vi vil rette en takk til alle de som har bidratt i testingen underveis, og til oppdragsgiver Ole Johannes Øvretveit som ga oss muligheten til å utvikle hans idé. Side 2 av 34

4 Sammendrag Side 3 av 34

5 Begrepsliste Følgende er en liste over begrep og uttrykt brukt i denne rapporten: $_GET $_POST Array Super global et assosiativt array av variabler sendt til script ved HTTP GET metoden Super global et assosiativt array av variabler sendt til script ved HTTP POST metoden Systematisk sortert objekter, vanligvis i rader og kolonner Bug Programvarefeil, feil som gir en oppførsel eller et resultat som ikke er tiltenkt CSS Cascading Style Sheet, språk som brukes til å definere utseende på filer skrevet i HTML, XML DCL Data Control Language, syntaks for brukerrettigheter i databasesammenheng DDL Data Description Language, syntaks for å definere database-struktur DIV Definerer en divisjon eller seksjon i et HTML dokument DML Data Manipulation Language, syntaks for opprette/endre data i databasetabeller DOM Document Object Model, kryss-plattform og språkuavhengig konvensjon for å representere og samhandle med HTML-, XHTML- og XML-dokumenter GNU Rekursivt akronym for: «GNU s Not Unix» GPL «GNU General Public License» Header Tekstlinje(r) som indikerer hva passasjen under handler om htaccess En konfigurasjonsfil for Apache som brukes til å definere regler for mappen HTML Markeringsspråk for formatering av nettsider HTTP «Hypertext Transfer Protocol» - Primært brukte protokoll for utveksling av informasjon over World Wide Web (WWW) IFRAME Brukt til å integrere et dokument inn i et annet HTML dokument IP-adresse Unik adresse som tildeles en enhet (PC, nettbrett, telefon) i et TCP/IP datanettverk JSON «JavaScript Object Notation» - tekstbasert standard for datautveksling. Leselig for mennesker Kompilere Å oversette programkode som er menneskelig lesbar til kode som datamaskiner forstår Markeringsspråk Kombinerer tekst og ekstra informasjon om teksten (eks. struktur og oppsett) Mod_rewrite Apache-modul som definerer regler for URL-forespørsler på serveren MyISAM Standard databasehåndteringssystem for MySQL versjoner < 5.5 Nagware Programvare som med jevne mellomrom ber bruker om å utføre en bestemt handling Phishing Digital «fisking» etter sensitiv informasjon (passord, personopplysninger, kredittkort) PHP Rekursivt akronym for: «PHP Hypertext Preprocessor» Session UNIX WWW XML Et superglobalt array i PHP som holder på data Tverrplattform operativsystem for datamaskiner «World Wide Web» - Betegnelse på det som gjør tekst- og multimediafiler tilgjengelig over internett «Extensible Markup Language» - verktøy for deling av strukturerte data mellom informasjonssystemer. Vanlig tekstformat, leselig for mennesker Side 4 av 34

6 Innholdsfortegnelse FORORD... 2 SAMMENDRAG... 3 BEGREPSLISTE... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE... 5 I - INNLEDNING INNLEDNING Bakgrunn Mål Rapportens oppbygning KRAVSPESIFIKASJON/BEGRENSINGER STANDARDER Database- og tabellstruktur Filstruktur JSON UTF TEKNOLOGI Server webhotell Operativsystem: Cloud Linux Webtjener: Apache Database: MySQL Programmering - Serverside PHP SQL MySQLi Programmering - Klientside HTML JavaScript jquery AJAX Grafisk fremstilling/design CSS Bilder UTVIKLERVERKTØY Sublime Text Google Chrome cpanel phpmyadmin Notepad Adobe Photoshop SIKKERHET SQL-injection Påloggingssikkert - «Brute-force» angrep Direkte tilgang systemfiler Side 5 av 34

7 6.4 Cross-site scripting(xss) IV - OPPSUMMERING VIDERE ARBEID Webhotell til dedikert server Mellomlagring (cache) Bytte av webtjener PROSJEKTADMINISTRASJON Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Prosjektledelse Fremdrift, milepæler og økonomi Milepæler Møtevirksomhet Arbeidslogg og tidsbruk Økonomi KONKLUSJON V - VEDLEGG VEDLEGG SEPARATE DOKUMENT A. FIGUR- OG TABELLISTE B. LITTERATURLISTE C. GANTT-SKJEMA Side 6 av 34

8 I - Innledning Side 7 av 34

9 1. Innledning Oktober 2012 ble vi presentert en idé av oppdragsgiver Ole Johannes Øvretveit. Prosjektgruppen ble organisert kort tid etter, og arbeidet tok så smått til allerede måneden etterpå. Dette var primært for å danne et grunnlag slik at vi kunne gjøre oss noen tanker før arbeidet tok til i begynnelsen av Oppdragsgiver hadde tidligere innhentet to pristilbud fra lokale bedrifter. Vi fikk overlevert disse, og det var svært interessant for oss som studenter å se hvordan to profesjonelle aktører ville utviklet idéen. Prosjektgruppen hadde imidlertid tilnærmet frie tøyler for hvordan vi ville utvikle idéen. Oppdragsgiver hadde noen momenter som vi måtte legge til grunn for utviklingen. Disse er oppsummert i avsnitt Bakgrunn Oppdragsgiver definerte følgende utgangspunkt for idéen: Dette har vi lagt som plattform for utviklingen av prosjektet, og definert en rekke delmål som er oppsummert i neste avsnitt. 1.2 Mål Ukentlige statusmøter Overholde frister for dokumentasjon og presentasjoner ################################################## Design skal være enkelt, ryddig og oversiktlig Dokumentere/beskrive funksjon for all kode Testing Skrive rapport Presentasjon m/ plakat Ferdigstille nettside Side 8 av 34

10 1.3 Rapportens oppbygning Rapporten er delt opp i fem hoveddeler. Første del beskriver oppgaven, og tar for seg overordnede elementer som danner en felles plattform for resten av rapporten. I denne delen beskrives sikkerhetstiltak, standarder, utviklerverktøy og hvilken teknologi som er benyttet. Det er også et eget punkt som spesifiserer programvarekrav for brukeren av systemet, se avsnitt 2. For de ulike lisensene som er tilknyttet de respektive teknologiene se Forprosjektrapport, vedlegg 7. Del fire oppsummerer arbeidet som er gjort. Her ser vi nærmere på hvilke utfordringer vi har støtt på underveis og våre tanker om videre arbeid for systemet i sin helhet. Avslutningsvis er det beskrevet hvordan planleggingen og arbeidet underveis har fungert, og en konklusjon for oppgaven. Siste del består av vedlegg. Enkelte av vedleggene er skilt ut i egne dokumenter pga. størrelse. To av disse er lagt ved som utskrift, mens de resterende ligger på vedlagte CD (inkl. denne rapporten og kildefiler). Vedlegg som er inkludert i denne rapporten er referert til med bokstaver, eksterne vedlegg er nummerert med tall. I rapporten er det en flytende overgang mellom begrepene script/scripting og programmering. Det er del uenighet rundt definisjonene og skillet mellom disse to i ulike sammenhenger. Det er imidlertid en viss enighet i at de hovedsakelig kan skilles på to punkter (1) (2); script er et sett av instruksjoner som skal tolkes, og et program er et sett instruksjoner som skal kompileres. Side 9 av 34

11 2. Kravspesifikasjon/begrensinger For å avgrense omfanget i oppgaven har vi definert følgende krav: Operativsystem bør være Windows 7 (eller nyere) eller Linux Google Chrome må benyttes som nettleser Skjermoppløsning på minimum 1024x768 Følgende spesifikasjoner er definert for bruker (klient): Plattformuavhengig (operativsystem) Enheten (smarttelefon, nettbrett, pc) må ha en nettleser Kan benyttes uavhengig av skjermstørrelse For mobile enheter tas det forbehold om at de er av nyere dato. Side 10 av 34

12 3. Standarder Teknisk spesifikasjon for å beskrive hvordan ulike objekter skal kunne defineres på en entydig måte. 3.1 Database- og tabellstruktur Figur 1 - Skjermdump fra PHPMyAdmin, tabelloversikt ########################################## benytter MyISAM databasehåndteringssystem. 3.2 Filstruktur Filene har en felles header. Denne forklarer filens funksjon i systemet, tilhørighet, versjonsnummer osv. Se vedlegg 3 for en samling av alle headere med grafiske illustrasjoner. Figur 2 - Eksempel på header i kildefil 3.3 JSON JavaScript Object Notation er en tekstbasert open standard for datautveksling, leselig for mennesker. JSON er avledet fra JavaScript for å representere enkle datastrukturer og matriser (objekter). Selv om standarden er avledet fra JavaScript er den språkuavhengig, og er tilgjengelig for mange ulike språk. JSON er primært brukt for å overføre data mellom en server og web applikasjon som et alternativ til XML. 3.4 UTF-8 Vi har benyttet UTF-8 som standard tegnsett i alle kildefiler. UTF-8 inneholder alle norske bokstaver. Side 11 av 34

13 4. Teknologi Som tidligere nevnt er det utviklet to separate systemer i denne bacheloroppgaven. Selv om systemene er uavhengige er de bygget på samme plattform, og benytter samme teknologi. I dette avsnittet vil denne teknologien bli nærmere beskrevet. 4.1 Server webhotell Under forprosjektet ble det fastslått at vi skulle benytte et webhotell for utviklingen av systemet. Ved å velge et webhotell blir man relativt fastlåst med tanke på operativsystem, database osv. Årsaken til dette er at webhotell blir levert med et standard oppsett, og i de aller fleste tilfeller er dette det eneste oppsettet. I dette prosjektet ble det valgt et webhotell levert av det norske selskapet Pro ISP. Nedenfor følger en kjapp oppsummering av det grunnleggende på dette webhotellet Operativsystem: Cloud Linux Cloud Linux er et operativsystem som er spesielt beregnet for servere med webhotell. Det skaper et virtuelt miljø for hvert enkelt webhotell med individuelle begrensinger på ressursbruk Webtjener: Apache Apache er dominerende innen webserver programvare med en markedsandel på % (3) (4). Programvaren er utviklet for Linux, men er i dag tilrettelagt for de aller fleste operativsystemer. Programvaren er ikke ment å være det raskeste på markedet, men holder likevel høy ytelse og leveres med «out of the box» støtte for PHP, Python, Ruby mm Database: MySQL MySQL hevder selv at de er den mest populære åpne kildekode databasen. Mye av populariteten kan sees i sammenheng med LAMP konfigurasjonen for Linux, og den tette relasjonen til PHP. Fungerer på samtlige store operativsystemer. Databasen har et veldig stort og aktivt utviklersamfunn som er lett tilgjengelig over internett. MySQL er gratis så fremt det ikke er salg av lisensiert programvare som krever installasjon av MySQL. MySQL lisensieres under GPL-lisensen for prosjekt med åpen kildekode og nettsider. Side 12 av 34

14 4.2 Programmering - Serverside Serverside-programmering referer til kode som blir kjørt på server for å generere innhold og presentere det som HTML i en nettleser PHP 79 % av verdens servere benytter PHP som serverside programmeringsspråk (5). PHP blir svært ofte benyttet i en kombinasjon kalt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), denne pakken er mye brukt da alt er basert på gratis programvare. Språket har ingen formell spesifikasjon, og er basert på C og Perl. PHP er beskrevet som et enkelt språk å lære seg (6) (7). Wikipedia og Facebook er eksempel på sider som benytter PHP. Figur 3 - Illustrasjon av klient- og serverside programmering SQL «Structured Query Language», programmeringsspråk for database. Benyttes til å formulere og kjøre operasjoner. Basert på relasjonsalgebra og regning. Operasjonene kan defineres i tre hovedgrupper Strukturelle operasjoner, DDL (Opprette, modifisere, slette tabeller) Operasjoner mot data, DML (Sette inn, slette, oppdatere, hente ut fra en databasetabell) Kontrolloperasjoner, DCL (Brukerrettigheter, tillatelser) MySQLi MySQLi (i står for «Improved») er en utvidelsesdriver for PHP programmering utarbeidet for å lage et forbedret grensesnitt mot MySQL. MySQLi innførte en rekke nye funksjoner da den ble lansert med PHP versjon 5 (8). MySQLi innførte også objektorientert programmering, tidligere var dette kun prosedyrebasert. Side 13 av 34

15 4.3 Programmering - Klientside Klientside-programmering (ofte omtalt som script eller scripting) er en betegnelse for programmer på internett som utføres av brukerens nettleser (Internet Explorer, Firefox osv). Denne formen for programmering utgjør en viktig del av dynamiske nettsider som viser forskjellig innhold avhengig av brukerens handlinger, hvem brukeren er osv. Ved forespørsel fra bruker, f.eks. å trykke på en knapp, utføres et bestemt script som henter innhold fra server, og viser dette i nettleseren HTML5 HTML er hovedspråket for formatering av nettsider med hypertekst og annen informasjon som kan vises i en nettleser. Språket er et såkalt markeringsspråk som kombinerer tekst og all nødvendig informasjon om teksten (oppsett, struktur mm.), for å kunne presentere denne i en nettleser. HTML er en internasjonal standard, der spesifikasjonene blir ivaretatt av W3C (World Wide Web Consortium). HTML5 er siste versjon av språket (offisielt definert 17. desember 2012), og utviklet med tanke på dagens fokus mot multimedia innhold JavaScript JavaScript inngår som et viktig element i AJAX begrepet, men teknologien benyttes også i veldig mange andre sammenhenger uavhengig av AJAX. JavaScript kjøres i nettleseren, og kan ta æren for mye av det interaktive som skjer på en nettside. Et eksempel på dette er validering av skjema før det blir sendt inn til serveren. JavaScript må ikke forbindes med Java, da de er svært ulike språk med lite til felles utenom navnet jquery JavaScript-bibliotek utviklet for å forenkle klientside-programmering. jquery er det mest populære JavaScript-biblioteket i bruk, og benyttes på 67 % av de mest besøkte nettsidene (9). jquery er en gratis og åpen kilde programvare, lisensiert under MIT-lisensen AJAX AJAX er ikke et programmeringsspråk i seg selv, men en fellesbetegnelse for flere ulike teknologier. Begrepet er bygget på JavaScript, HTML, CSS, DOM, XML/JSON, og benytter asynkron dataoverføring mellom klient og tjener. Kort fortalt blir det utvekslet litt og litt data med serveren, fremfor å laste inn hele sider på nytt når bruker gjør en endring. AJAX er mye brukt på dagens nettsider som krever interaktivitet (eks. Facebook). Side 14 av 34

16 4.4 Grafisk fremstilling/design CSS Brukes til å definere utseendet på HTML filer. Utgangspunktet for CSS er at det skal ta for seg farger, fonter, stilinformasjon osv., slik at HTML kan ta for seg selve strukturen. CSS produserer mindre kode enn avanserte tabell-koder som krever at hele innholdet lastes før siden kan vises. CSS kan legges direkte i en HTML fil, men blir stort sett skilt ut i en egen fil. Ved å ha det i egen fil kan den tjene flere sider på samme tid, og man slipper å utføre eventuelle endringer gjentatte ganger Bilder Vi har utarbeidet en del grafiske elementer i form av bilder og ikoner for bruk i utviklingsmodell og rapport. Eksempler på dette er menyikoner og bakgrunnsbilder i «###############» og «#########», og illustrasjonsbilder i denne rapporten. Side 15 av 34

17 5. Utviklerverktøy Verktøyene vi har benyttet til utviklingen ble valgt ut i fra kjennskap ved prosjektets begynnelse, noen har også kommet til etter hvert. Disse har fungert godt under arbeidet. Figur 4 - Skjermbilde av Sublime Text Sublime Text 2 Tekstredigeringsprogram med markerings syntaks for en rekke programmeringsspråk (10). Har et pakkesystem for å legge til ytterligere funksjoner og støtte for flere språk (11). Proprietær programvare beregnet for Linux, Windows og OS X. Programvaren kan brukes uten gyldig lisens. Det vil da komme påminnelser om at man benytter seg av en gratisversjon, såkalt «nagware». 5.2 Google Chrome Pr. i dag verdens mest brukte nettleser (12). Har innebygde verktøy for utvikling og feilsøking av nettsider. Utviklerverktøyet er svært nyttig for å teste CSS rett i nettleseren. Man kan også lokalisere feil i JavaScript koden. Ved å bruk funksjon «Inspiser element» får man markert kode som hører til ulike elementer på nettsiden. Figur 5 - Google Chrome vist med utviklerverktøyet 5.3 cpanel cpanel er et UNIX-basert kontrollpanel for web hosting. Kontrollpanelet gir et grafisk brukergrensesnitt som forenkler prosessen med å administrere et nettsted. I################ ##############.. cpanel er lagt opp i tilknytning dette webhotellet for at vi skal lett få tilgang til database, e-post, statistikk, innstillinger osv. Figur 6 - ######################################### Side 16 av 34

18 5.4 phpmyadmin Figur 7 - Skjermdump av phpmyadmin Gratis verktøy med åpen kildekode skrevet i PHP med det formål å administrere MySQL databaser gjennom en nettleser. Bruker kan utføre ulike handlinger som å opprette, redigere, slette, utføre SQL spørringer, brukertilganger osv. 5.5 Notepad++ Gratis tekstredigeringsverktøy tilsvarende Sublime Text 2. Notepad++ har imidlertid ikke en pakkefunksjon for utvidelser slik som Sublime Text 2, og har et noe mer begrenset utvalg av funksjoner. Lisensiert under GNU General Public License. 5.6 Adobe Photoshop Avansert bilderedigeringsprogram. Regnes som det fremste profesjonelle verktøyet for digital bildebehandling, og er markedsleder innen kommersiell bildebehandling (13). Side 17 av 34

19 6. Sikkerhet PHP er et av de mest populære web utviklings språkene som er i bruk i dag. Den utstrakte bruken medfører også en bakside; ondsinnede angrep. Angrep mot nettsiden kan eksempelvis medføre kritisk nedetid, innhold blir byttet ut eller at nettsiden blir benyttet i phishing-svindler. Selv om sikkerhet i seg selv ikke har vært et eget mål i utviklingen, har vi allikevel tatt det hensyn til det underveis. I dette avsnittet ser vi litt nærmere på de mest vanlige sikkerhetsproblemene i PHP (14) (15), og hvordan vi har forholdt oss til disse gjennom utviklingen. 6.1 SQL-injection Angrepsmetode rettet mot database ved å manipulere en spørring til å utføre handlingen den ikke er ment å utføre. Denne formen for angrep er mulig dersom SQL-spørringene er direkte bygget opp av data inntastet av bruker. En potensiell angriper med kjennskap til bakenforliggende systemer kan konstruere korrekt syntaks i f.eks. HTML-skjema til å skrive ut informasjon, manipulere eller også slette hele tabeller. Figur 8 - Eksempel på kode som rensker brukerdata Ingen av spørringene i utviklingsmodellen avhenger direkte av data inntastet av bruker. All brukerdata blir rensket for skadelig kode gjennom ulike metoder. 6.2 Påloggingssikkert - «Brute-force» angrep «Prøv og feil angrep» er en simpel metode for å forsøke knekke passord. Metoden innebærer at en person prøver og feiler med tilfeldig passord, ofte ut ifra en såkalt ordbok, helt til man finner det rette. 6.3 Direkte tilgang systemfiler En rekke systemfiler er lagret i en egen mappe kalt «incl». Disse PHP filene utfører ulike handlinger mot server/database. Det er da vesentlig at ingen kan direkte gå til disse filene via sin nettleser. I de filene som henter filer fra mappen «incl» blir det definert en konstant kalt «INCLUDE_CHECK», er ikke denne konstanten satt vil prosessen mot server ikke initialiseres. Bildet viser hvordan konstanten blir definert og nødvendige filer blir inkludert med funksjonen «require_once». Side 18 av 34

20 6.4 Cross-site scripting(xss) Ved å utnytte HTTP GET, HTTP POST eller HTTP COOKIES er det mulig å angripe en nettside dersom brukerdata er uforsiktig behandlet (16). Et eksempel på dette er å endre på url i nettleser og utnytte HTTP GET til å utføre ondsinnet kode. Dette kan til en viss grad sammenlignes med SQL injection. Eksempel på dette som er relevant for vårt system kan være å ta utgangspunkt i følgende url og endre den til xxxxxxxxxx.net/?tab=<script>alert('skadelig!');</script> Hadde den inntastede dataen fra bruker ikke blitt rensket opp av systemet ville et popup-vindu kommet til syne med meldingen «Skadelig!». Istedenfor blir de skadelige tegnene fjernet fra url og skrevet ut som xxxxxxxxxx.net/?tab=%3cscript%3ealert('skadelig!');%3c/script%3e. Side 19 av 34

21 II Prosjekt X Side 20 av 34

22 III Prosjekt X Side 21 av 34

23 IV - Oppsummering Side 22 av 34

24 15. Videre arbeid Under hvert av delkapitlene som omhandler de to systemene er det beskrevet videre arbeid tilknyttet utvikling av systemene hver for seg. I dette avsnittet ser vi nærmere på systemets «grunnmur», og hva vi mener kan være hensiktsmessig for veien videre. Mye av dette er basert på forarbeidet som ble gjort i forbindelse med forprosjektet (vedlegg 7) Webhotell til dedikert server Et webhotell har begrensinger når det kommer til kapasitet og ressurser. På et tidspunkt bør systemet flyttes over på en dedikert løsning for å håndtere belastningen som et kommersielt bruk vil medføre. I forprosjektet tok vi for oss ulike serverløsninger, se vedlegg 7 avsnitt 3.1. Et webhotell har begrenset lagringsplass, pr i dag er denne kun 1 gigabyte. Spørsmålspakker med mye videospørsmål fyller raskt opp diskplass, og man vil være avhengig av en dedikert løsning da webhotell har svært begrenset lagringskapasitet Mellomlagring (cache) Det meste av innhold i dette systemet blir dynamisk generert. Dynamiske sider medfører en vesentlig større belastning på serveren sammenlignet med statiske sider. En måte å redusere denne belastningen er å innføre mellomlagring av sider som ofte er besøkt. Dette medfører en vesentlig større last på tjeneren i forhold til å servere statiske sider. Pr i dag er dette kun en utviklingsversjon med et begrenset belastningsnivå, og vi ser ikke at det er noe behov for mellomlagring. Om systemet skulle være i kommersiell bruk anser vi at behovet er tilstede Bytte av webtjener I forprosjektet ble det vurdert ulike webtjenere for prosjektet. Valget falt naturlig på apache ettersom dette er standard på samtlige webhotell som finnes på markedet. NGINX er et alternativ som etter all sannsynlighet ville redusert lastetid betraktelig (18). NGINX ble utviklet med tanke på å betjene et stort antall klienter på samme tid (19), dette er spesielt relevant med tanke på en kommersiell lansering. Figur 9 - Sammenligning av apache og NGINX Som det fremgår av figur 21 er det en betydelig forskjell. NGINX har også en innbygd funksjon for mellomlagring, noe som kan eliminere behov for ekstra programvare (20). Side 23 av 34

25 16. Prosjektadministrasjon 16.1 Organisering Oppdragsgiver Ole Johannes Øvretveit Styringsgruppe Joar Sande (Prosjektanvsvarlig) Olav Sande (Rettleier) Prosjektleder Lars-Petter Nygaard Kim André Salbu Rolf Yksnøy Ole-Jørgen Rylandsholm Figur 10 - Organiseringskart Styringsgruppe Styringsgruppa består av Joar Sande og Olav Sande fra Høyskolen i Sogn og Fjordane og oppdragsgiver Ole Johannes Øvretveit. Joar Sande har vært ansvarlig for å ivareta høgskolen sine gjeldende retningslinjer og regler, Olav Sande har vært engasjert som faglig rettleder Prosjektgruppe Gruppen består av fire avgangselever ved Høgskulen i Sogn og Fjordane: Kim André Salbu, Rolf Yksnøy, Ole-Jørgen Rylandsholm og Lars-Petter Nygaard. Side 24 av 34

26 16.2 Prosjektledelse Alle gruppemedlemmene gikk inn i dette prosjektet av egen interesse. Det falt dermed naturlig at samtlige hadde forutsetninger for både å kunne og ville løse oppgavene på egen hånd. I starten av prosjektet ble det delegert et lederansvar for gruppen. Underveis erfarte vi at lederrollen fikk en «teoretisk» betydning, og vi ser klare paralleller til Paul Hersey og Ken Blanchards sin 4. leder stil (S4) i deres teori om situasjonsbestemt ledelse. Teorien tar utgangspunkt i to hovedelementer (relasjonsorientering og oppgaveorientering) ved lederatferd, og en målestokk som baserer seg på de underordnedes «modenhetsnivå». Sistnevnte defineres ut ifra: - kompetanse og erfaring - evnen til å sette høye, men oppnåelige mål - vilje/evne og beredskap til å ta eller overta ansvar Figur 11 - Modell for Hersey & Blanchards teori Disse elementene danner grunnlaget for 4 ulike leder stiler: S1 Instruerende ledelse Ligger tett opp til autoritær ledelse. Leder bestemmer hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal gjøres. Alle avgjørelser tas av leder alene. Bygger på enveiskommunikasjon. S2 Rådgivende ledelse Leder involverer medarbeiderne ved å oppmuntre de til å komme med egne innspill og meninger. Stilen åpner for en toveis kommunikasjon, og lederen vil forklare sine avgjørelser for å motivere og engasjere. Til syvende og sist er det leder som tar den endelige avgjørelse på egenhånd. S3 Medvirkende ledelse Medarbeiderne har nødvendig kompetanse og arbeidserfaring for gjennomførelse oppgaven. Av den grunn er det ikke behov for en sterkt styrende ledelse. Det kan imidlertid være at motivasjon ikke er på topp. Lederen vil da forsøke å legge til rette for at medarbeiderne selv skal finne løsninger på problemer som oppstår. Medarbeiderne kan selv ta avgjørelser underveis. S4 Delegerende ledelse Denne formen for ledelse benyttes ovenfor selvgående medarbeidere som både kan og vil løse oppgavene på egen hånd. Medarbeiderne planlegger og bestemmer selv hvordan arbeidsoppgaver skal løses. Lederens viktigste oppgave vil være å tilrettelegge. En medvirkende faktor i dette er at vi har tilbrakt 3-4 år i samme klasse, og vi har arbeidet med hverandre tidligere i større eller mindre grad. Vi har ulike egenskaper som utfyller hverandre og vi stiller «likt». Prosjektet tok til med et bestemt hierarki, men det ble en naturlig overgang der hvert enkelt medlem tok ansvar og jobbet mot et felles mål. På de ulike stadiene i prosjektfasen hadde vi en flytende overgang i hvem som tok ansvar for fremdriften uavhengig av hierarkiet som ble tiltenkt i starten. Side 25 av 34

27 HO2-300 Prosjekt X Hovedrapport 16.3 Fremdrift, milepæler og økonomi Kim Ole-Jørgen Rolf Lars-Petter Totalt Figur 12 - Antall timer fordelt på hele prosjektperioden Milepæler I forkant av prosjektet var det fastsatt noen milepæler i form av prosjektbeskrivelser, forprosjekt, presentasjoner osv. Gruppen har også tilføyet enkelte milepæler som hovedsakelig dreier seg om datoer for gjennomføring av tester, og interne frister for dokumentasjon. Disse er også gjengitt i Gantt-skjemaet som vi utformet i Microsoft Project, se vedlegg C Prosjektstart Innlevering av prosjektbeskrivelse Innlevering av forprosjekt Test av #### ## #### ## ###### Midtveispresentasjon Test av ##### hos oppdragsgiver Test av ##### på Akutten Test av ##### på Akutten ##### ferdig programmert og designet Utkast til rapport ferdig Innlevering av sluttrapport Presentasjon m/plakat Nettside ferdigstilt. Opprydding ferdig Møtevirksomhet I starten av prosjektet ble det gjennomført en rekke møter internt i gruppen, referater fra disse finnes i vedlegg 6. Etter hvert så man ikke behovet for flere møter ettersom alle arbeidet sammen på skolen. Vi hadde åpne diskusjoner og tok beslutninger underveis ved behov. Side 26 av 34

28 Arbeidslogg og tidsbruk 552:00 528:00 504:00 480:00 456:00 432:00 408:00 384:00 360:00 336:00 312:00 288:00 264:00 240:00 216:00 192:00 168:00 144:00 120:00 96:00 72:00 48:00 24:00 0:00 Kim Lars-Petter Ole-Jørgen Rolf Figur 13 - Tidsbruk fordelt på hver enkelt gruppemedlem Vi hadde 2000 timer tilgjengelig for prosjektet. Av disse har vi benyttet 1855, se vedlegg 5. Det er ført en detaljert arbeidslogg i perioden. Her har vi kort beskrevet hva hver enkelt har gjort de dagene man har arbeidet med prosjektoppgaven. I tillegg til denne arbeidsloggen har vi også ført en timeliste for prosjektperioden. Begge er gjengitt i sin helhet i vedlegg Økonomi Prosjektet har hatt små kostnader. Disse er knyttet til etablering og leie av webhotell og domene for utviklingen. I sammenheng med utvikling har det blitt benyttet proprietær programvare. Denne programvaren er imidlertid ikke ervervet særskilt for dette prosjektet da det benyttes tilnærmet daglig i ulike sammenhenger. Nedenfor følger en oppstilling av de faktiske utgifter i prosjektet. Webhotell (ProISP) Etablering NOK 99,00 Leige 12 mnd. NOK 120,00 Domene (www.xxxxxxx.net) Etablering NOK 0,00 Avgift 12 mnd. NOK 69,00 MVA NOK 72,00 Total NOK 360,00 Side 27 av 34

29 17. Konklusjon Arbeidet i forbindelse med denne bacheloroppgaven har pågått i 5 måneder. Vi har gjort oss mange erfaringer i denne tiden mens vi har planlagt og implementert design og løsninger. I perioden har det blitt opprettet og kjørt over 400 ##### for testing og presentasjon. I tillegg kommer testing av enkeltfunksjoner og «##########». Læringskurven underveis har vært veldig bratt. Vi ser at om man hadde hatt den kunnskapen vi nå sitter med ved prosjektstart, ville vi bygget systemet noe annerledes. Under utviklingen fikk vi implementert mye mer funksjonalitet enn vi opprinnelig hadde planlagt. I forprosjektet ble det definert et hovedmål om å realisere en ######### prototype til demonstrasjon ovenfor potensielle investorer. ########################################################################### ############### ########## #####. Gruppen har hatt god nytte av erfaring som tidligere prosjekter har gitt oss. Dette har vært vesentlig i arbeidet underveis, spesielt med tanke på planlegging og dokumentasjon. Vi har også hatt god nytte av fagene Prosjektstyring og Bedriftslære fra forrige semester. Se avsnitt Vi ser i etterkant at behovet for formelle møter med møteinnkalling og referat ble overvurdert. Som omtalt i så følte vi at interne møter underveis ble overflødig. Gruppen arbeidet for det meste sammen på skolen med en åpen dialog hele veien. Oppdragsgiver la svært lite føringer for arbeidet som vi utførte, så det var ikke noe behov for utbredt møtevirksomhet. Det ble holdt en jevn dialog over telefon og e-post. Det som foreligger av korrespondanse og møtereferat ligger i vedlegg 6. Arbeidet med prosjektet har gått veldig fint. Tidsmessig har vi holdt alle frister som ble satt på forhånd, noe vi er veldig tilfreds med. Vi har utviklet to velfungerende systemer med funksjonalitet godt utover de opprinnelige målene. Det er svært mange potensielle utvidelser av systemet, og vi kunne uten problemer ha tatt på oss for mye arbeid med utviklingen. Vi syns vi har gjort en god jobb i å begrense arbeidet med tanke på tiden vi har hatt tilgjengelig. Side 28 av 34

30 V - Vedlegg Side 29 av 34

31 Vedlegg separate dokument Vedlegg nr Vedlegg på CD Utskrift - Hovedrapport X X 1 Brukerhåndbok «##########» X X 2 Brukerhåndbok «#####» X X 3 Fil- og databasestruktur X 4 Kildefiler X 5 Arbeidslogg/tidsbruk X 6 Møtereferat/korrespondanse X 7 Forprosjektrapport X 8 Flipover fra oppstartsmøte X Side 30 av 34

32 A. Figur- og tabelliste Figur 1 - Skjermdump fra PHPMyAdmin, tabelloversikt Figur 2 - Eksempel på header i kildefil Figur 3 - Illustrasjon av klient- og serverside programmering Figur 4 - Skjermbilde av Sublime Text Figur 5 - Google Chrome vist med utviklerverktøyet Figur 6 - Skjermdump av cpanel tilknyttet 16 Figur 7 - Skjermdump av phpmyadmin Figur 8 - Eksempel på kode som rensker brukerdata Figur 21 - Sammenligning av apache og NGINX Figur 22 - Organiseringskart Figur 23 - Modell for Hersey & Blanchards teori Figur 24 - Antall timer fordelt på hele prosjektperioden Figur 25 - Tidsbruk fordelt på hver enkelt gruppemedlem Side 31 av 34

33 B. Litteraturliste 1. Ousterhout, John K. Scripting: Higher Level Programming for the 21st Century. IEEE Computer magazine. 1998, Mars. 2. Reddy, Gedi Chandra Mohan. Scripting Languages Vs Programming Languages ~ Information Technology. Information Technology. [Internett] April [Sitert: 5 Mai 2013.] 3. Netcraft LTD. May 2013 Web Server Survey. Netcraft Internet Research, Anti-Phishing and PCI Security Services. [Internett] 3 Mai [Sitert: 15 Mai 2013.] 4. W3Techs. Usage Survey of Web Servers broken down by Ranking. W3Techs. [Internett] [Sitert: 9 Februar 2013.] 5. W3Techs. Usage statistics and market share of PHP for websites. W3Techs. [Internett] 15 Mai [Sitert: 15 Mai 2013.] 6. Shah, Dharmesh. Why PHP Is Fun and Easy But Python Is Marriage Material. OnStartups.com. [Internett] 27 Oktober [Sitert: 17 Februar 2013.] Material.aspx. 7. Renee. Code Wars: Ruby vs Python vs PHP [Infographic]. Udemy Blog. [Internett] 16 November [Sitert: 25 Januar 2013.] https://www.udemy.com/blog/modern-language-wars/. 8. Refsnes Data. PHP 5 MySQLi Functions. W3Schools Online Web Tutorials. [Internett] [Sitert: 1 Februar 2013.] 9. BuiltWith.com. jquery Usage Statistics. BuiltWith. [Internett] 8 Mai [Sitert: 13 Mai 2013.] 10. Sublime Text Community. Sublime Text Unofficial Documentation. [Internett] [Sitert: 1 Januar 2013.] 11. Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia. Sublime Text - Wikipedia, the free encyclopedia. [Internett] 10 Mai [Sitert: 10 Mai 2013.] 12. StatCounter. StatCounter Global Stats - Browser, OS, Search Engine including Mobile Market Share. StatCounter Global Stats. [Internett] 1 Mai [Sitert: 15 Mai 2013.] 13. Wikipedia. Adobe Photoshop - Wikipedia. Wikipedia, den frie encykloped. [Internett] 8 Mars [Sitert: 12 Mars 2013.] Side 32 av 34

34 14. Shiflett, Chris. Essential PHP Security. Cupertino, California : O'Reilly, ISBN X. 15. The OWASP Foundation. The Open Web Application Security Project. PHP Top 5. [Internett] 16 Januar [Sitert: 1 Januar 2013.] https://www.owasp.org/index.php/php_top_5#p4:_php_configuration. 16. CGISecurity.com. The Cross-Site Scripting (XSS) FAQ. CGISecurity - Website and Application Security News. [Internett] Mai [Sitert: 1 Januar 2013.] 17. Sights. THE HTML5 TEST HOW WELL DOES YOUR BROWSER SUPPORT HTML5? THE HTML5 TEST. [Internett] Januar [Sitert: 21 Mai 2013.] 18. Whisperdale Network. Whisperdale Network - Affordable IT services since 2007! Nginx vs Cherokee vs Apache vs Lighttpd. [Internett] [Sitert: 9 Februar 2013.] 19. NGINX Inc. NGINX Enterprise Software Nginx, Inc. [Internett] [Sitert: 20 April 2013.] 20. Garron, Guillermo. Nginx+Varnish compared to Nginx. Guillermo Garron My geek side. [Internett] 22 April [Sitert: 15 Mai 2013.] Side 33 av 34

35 C. Gantt-skjema Side 34 av 34

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

H02-300 Hovedprosjekt Forprosjekt

H02-300 Hovedprosjekt Forprosjekt H02-300 Hovedprosjekt Forprosjekt Kim André Salbu Ole-Jørgen Rylandsholm Lars-Petter Nygaard Rolf Yksnøy AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT H02-300 http://prosjekt.hisf.no/~13prosjektx/

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem .NET Android AOSP Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows operativsystem Mobiloperativsystem Android Open Source Project. Har i oppgave å vedlikeholde og videreutvikle Android operativsystem.

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

(X)HTML, CSS og JavaScript HTML. Det første dokumentet 26.11.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26.

(X)HTML, CSS og JavaScript HTML. Det første dokumentet 26.11.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26. (X)HTML, CSS og JavaScript Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 26. november 2007 Gr. leggende Java 26. november 2007 1 HTML HTML = Hyper Text Markup Language Strukturerer tekstinnhold HTML

Detaljer

Båtforening på nett. Produktrapport

Båtforening på nett. Produktrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, Rade Vuckovic & Frode Sørensen Produktrapport 1 Sammendrag Denne rapporten er en del av Hovedprosjektet

Detaljer

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Produktrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012 HACKERS HOUR Hvor langt kommer vi med FjordNett rammeverket? Html CSS Javascript Hva er bestanddelene av en nettside? Html

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Final Projectreport. 091214 - Gry Skårbø

Final Projectreport. 091214 - Gry Skårbø Final Projectreport 091214 - Gry Skårbø December 2, 2009 Contents 1 Forord 5 2 Terminologi 6 2.1 Begreper................................ 6 2.2 Forkortelser.............................. 6 3 Innledning

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Hovedprosjekt i informasjonsteknologi 2016 Høyskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Gruppe 26 Sofia Aittamaa - s198580@stud.hioa.no Petter Lysne - s198579@stud.hioa.no

Detaljer

Erlend Oftedal. Risiko og sikkerhet i IKT-systemer, Tekna

Erlend Oftedal. Risiko og sikkerhet i IKT-systemer, Tekna Sikkerhet i Web 2.0 Erlend Oftedal Risiko og sikkerhet i IKT-systemer, Tekna Hva er spesielt med Web 2.0? Innhold fra flere kilder Sosiale nettsteder med brukergenerert innhold Mashups gjerne med innhold

Detaljer

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15 Forprosjekt Gruppe 15 Marius Ylven Westgaard - s236797 - Anvendt Datateknologi Lise Janbu Eide - s236361 - Dataingeniør Lavanja Jeyenthiran - s236346 - Dataingeniør Kristian Pedersen - s236728 - Anvendt

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Introduksjon til programmering og programmeringsspråk

Introduksjon til programmering og programmeringsspråk Introduksjon til programmering og programmeringsspråk Henrik Lieng Høgskolen i Oslo og Akershus https://code.org/ Veldig høy-nivå programmering med Scratch End-user programming Overtone, Tidal, etc., bygger

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Introduksjon til programmering og programmeringsspråk. Henrik Lieng Høgskolen i Oslo og Akershus

Introduksjon til programmering og programmeringsspråk. Henrik Lieng Høgskolen i Oslo og Akershus Introduksjon til programmering og programmeringsspråk Henrik Lieng Høgskolen i Oslo og Akershus Kategorisering av programmeringsspråk? Deklarativ vs. imperativ Lav nivå vs. høy nivå Kompilert vs. tolket

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Intro til WWW, HTML5 og CSS

Intro til WWW, HTML5 og CSS Intro til WWW, HTML5 og CSS Håkon Tolsby 20.08.2015 Håkon Tolsby 1 World Wide Web Webserver: Programvare som distribuerer websider og/eller maskin hvor programmet kjører Webbrowser (nettleser): Program

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Appendiks Høgskolen i Oslo Student: Martin Oppegaard Gruppe: 07-12 Dato: 25. mai 2007 Veileder ved HIO: Eva Vihovde Oppdragsgiver: Bekk Consulting AS

Detaljer

Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem

Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem Versjon: 4.2.0 Oppdatert: 30.08.2017 Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem 2 Innhold Om dokumentet 3 Sikkerhet på klientsiden 3 Sikkerhetstiltak i koden 3 Rollesikkerhet

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Forprosjektrapport gruppe 20

Forprosjektrapport gruppe 20 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport gruppe 20 PlaNet Knut Magnus Elde s189160 Kristoffer Ylven Westgaard s189143 22.01.2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Dagens situasjon... 3 3. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP.

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. 1 Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. (Læreboka kapittel 2-5) Legg merke til den første blokken,

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Et forsøk på definisjon. Eksempel 1

Et forsøk på definisjon. Eksempel 1 Et forsøk på definisjon [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Michael Preminger (michael.preminger@hioa.no) 19/08-15 Engelsklignende språk, med rigid syntaks, som kan brukes til å skrive instruksjoner

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem

Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem Versjon: 1.6.9 Oppdatert: 26.11.2014 Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem 2 Innhold OM DOKUMENTET... 3 SIKKERHET PÅ KLIENTSIDEN... 3 SIKKERHETSTILTAK... 3 ROLLESIKKERHET...

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

Et forsøk på definisjon. Eksempel 1

Et forsøk på definisjon. Eksempel 1 [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Introduksjon Michael Preminger (michael.preminger@hioa.no) 13/12-13 I denne forelesningen: Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, våren 2014 Motivasjon:

Detaljer

1. SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon

1. SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon Stein Meisingseth 15.10.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av

Detaljer

Siteimprove analytics Tekniske spesifikasjoner

Siteimprove analytics Tekniske spesifikasjoner Siteimprove analytics Tekniske spesifikasjoner whitepaper Hvem er Siteimprove? Siteimprove er den eneste softwaren innen web governance som gjør det lettere å administrere og opprettholde ditt nettsted

Detaljer

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02 Dr.Klikk Gruppe 25 Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Innholdsfortegnelse PRESENTASJON... 2 SAMMENDRAG... 2 OM BEDRIFTEN... 2 DAGENS SITUASJON...

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Bakerman AS Website Oppgave Utvikle ett websted for Bakerman AS der hvor de kan promotere seg selv og kommunisere med kundene sine. Periode 4. Januar 2010 til 17.

Detaljer

BEDRIFTENS NETTSIDE 24. NOVEMBER 2016

BEDRIFTENS NETTSIDE 24. NOVEMBER 2016 BEDRIFTENS NETTSIDE 24. NOVEMBER 2016 Introduksjon Del 1: En liten ordbok Del 2: Planlegg nettsiden Del 3: Publisering av nettsiden Del 4: Markedsføring av nettsiden MUNCH DESIGN Munch design Christine

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

Gruppe prosjekt del 3. INFO134 Klientprogrammering Vår 2017 Kandidatnummer: 304, 298

Gruppe prosjekt del 3. INFO134 Klientprogrammering Vår 2017 Kandidatnummer: 304, 298 Gruppe prosjekt del 3 INFO134 Klientprogrammering Vår 2017 Kandidatnummer: 304, 298 Del 1 Forholdet mellom HTML, JavaScript og MongoDB HTML, er et markeringsspråk for hypertekst. HTML benyttes for å strukturere

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer

Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, høsten 2006

Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, høsten 2006 Page 1 Page 2 Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, høsten 2006 Introduksjon Michael Preminger (michaelp@hio.no) 23/08-06 I denne forelesningen: Motivasjon: Hvorfor vi lærer å programmere

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Kravspesifikasjon MetaView

Kravspesifikasjon MetaView Kravspesifikasjon MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 1. Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Lage en applikasjon og api som skal kommunisere med MetaVision slik at det skal bli enklere for leger og

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

P L A N I A 8 S Y S T E M K R A V PLANIA 8 SYSTEM KRAV. Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8

P L A N I A 8 S Y S T E M K R A V PLANIA 8 SYSTEM KRAV. Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8 PLANIA 8 SYSTEM KRAV Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1-3 1.1 Generell beskrivelse... 1-3 1.1.1 Plania DESKTOP og Plania WEB... 1-3 2 SYSTEMKRAV... 2-4 2.1 Krav til ulike

Detaljer

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse -

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse - 3. Experior - rich test editor for FitNesse - 3.1. Forord Dette dokumentet inneholder krav til funksjonalitet i Experior og hvordan denne skal integreres inn i selve FitNesse. I tillegg spesifiseres krav

Detaljer

En bedre verden med AJAX

En bedre verden med AJAX En bedre verden med AJAX Frode Eika Sandnes Hva er AJAX Har ikke noe med rengjøringsmidler å gjøre AJAX er et (morsomt) akronym Asynchronous Javascript And XML Henskikt: lage interaktive webapplikasjoner

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker disse merknadene i brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller de gir tips om

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Et forsøk på definisjon

Et forsøk på definisjon Et forsøk på definisjon [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Michael Preminger (michaelp@hio.no) 21/08-16 Engelsklignende språk, med rigid syntaks, som kan brukes til å skrive instruksjoner (eksempel

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Innhold. Innledning... 13

Innhold. Innledning... 13 Innhold Innledning.................................................... 13 Kapittel 1 Kom i gang med PHP............................................ 17 1.1 Hvorfor PHP?.............................................

Detaljer

User Input / Output Handling. Innocent Code kap 3-4 INF-329 Øystein Lervik Larsen oysteinl@ii.uib.no 7/11-05

User Input / Output Handling. Innocent Code kap 3-4 INF-329 Øystein Lervik Larsen oysteinl@ii.uib.no 7/11-05 User Input / Output Handling Innocent Code kap 3-4 INF-329 Øystein Lervik Larsen oysteinl@ii.uib.no 7/11-05 Oversikt Bruker-input (kap. 3) Hva er input? Validering av input Behandle ugyldig input Farer

Detaljer

Kap 3: Anvendelser av Internett

Kap 3: Anvendelser av Internett Kap 3: Anvendelser av Internett Hva er egentlig Internett? Skal studere de vanligste protokollene: Web E-post DNS Ansvarsområder og prosess-skille 1 Hva er egentlig Internett? Infrastruktur Tjenester Roller

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016 Forprosjektrapport Gruppe 22 22. Januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Presentasjon Sammendrag Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Mål Rammebetingelser Løsninger og alternativer Løsning

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2017 Hacking Cristin (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Innholdsfortegnelse: 1.0 Presentasjon s. 3 2.0 Sammendrag s. 3 3.0 Dagens situasjon s. 4 4.0 Mål

Detaljer

6 Kravspesifikasjon. 6.1 Presentasjon. Tittel Precision Teaching App for Android

6 Kravspesifikasjon. 6.1 Presentasjon. Tittel Precision Teaching App for Android 6 Kravspesifikasjon 6.1 Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes av studenter for å øve på fagpensum. Appen skal ta i bruk prinsipper fra Precision

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010 Forprosjektrapport for Repository Self Service Hovedoppgave våren 2010 Christer Berg (070604 07HBDRA) Ron Stangvik (070427 07HBDRA) 1 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1. Bakgrunn...3 1.2. Prosjektmål...3

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Læringsmål og pensum. https://www.youtube.com/watch? v=nkiu9yen5nc

Læringsmål og pensum. https://www.youtube.com/watch? v=nkiu9yen5nc 1 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 1 Introduksjon til Programmering og Python Professor Alf Inge Wang 2 https://www.youtube.com/watch? v=nkiu9yen5nc 3 Læringsmål og pensum Mål Lære om

Detaljer

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav.

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav. Kravspesifikasjon I dette kapittelet foreligger kravspesifikasjonen som ble utformet tidlig i prosjektprosessen. Dette er den opprinnelige kravspesifikasjonen. Det har igjennom prosjektprosessen vært naturlig

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

HUMIT1731. Tekstkoding. Koding/merking av tekst Uke 35. Tekster som teknologiske produkter. Koding/merking på flere nivå. Utvikling av notesystemet

HUMIT1731. Tekstkoding. Koding/merking av tekst Uke 35. Tekster som teknologiske produkter. Koding/merking på flere nivå. Utvikling av notesystemet HUMIT1731 Koding/merking av tekst Uke 35 Tekstkoding Representasjon av info, om visse aspekter ved tekster, så som Typografi Innhold Struktur Annet på en eksplisitt, systematisk og formalisert måte HUMIT1731

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg.

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Inventardatabase Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Prosjektperiode: 2/12-08 23/05-08. Prosjektgruppe:

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg A

Kravspesifikasjon. Vedlegg A Vedlegg A Kravspesifikasjon Dette dokumentet beskriver krav til applikasjonen som skal designes i prosjektet Nettverksbasert applikasjonsovervåking. Det beskrives her både krav til selve applikasjonen

Detaljer

- reklamebannere mobil og tablet

- reklamebannere mobil og tablet Spesifikasjoner - reklamebannere mobil og tablet FINN.no Versjon 2.4 Sist oppdatert 16.08.2013 1. Innhold Innhold Introduksjon Målsetning Spesifikasjoner HTML Fysisk størrelse 225 px* Eksempler Størrelser

Detaljer

Kapittel 13 Advanced Hypertext Implementation. Martin Lie Ole Kristian Heggøy

Kapittel 13 Advanced Hypertext Implementation. Martin Lie Ole Kristian Heggøy Kapittel 13 Advanced Hypertext Implementation Martin Lie Ole Kristian Heggøy 08.11.04 Forbedring av arkitektur Problem med alt i ett -løsning: Spredning av forretningslogikk. Avhengighet mellom presentasjonssider

Detaljer

CORBA Component Model (CCM)

CORBA Component Model (CCM) CORBA Component Model (CCM) INF5040 Høst 2005 Erlend Birkedal Jan Erik Johnsen Tore Ottersen Løkkeberg Denne presentasjonen CORBA Svakheter ved CORBA Object Model Komponenter CORBA Component Model Hva

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

F O R P RO S J E K T R A P P O R T

F O R P RO S J E K T R A P P O R T A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G F O R P RO S J E K T R A P P O R T Dato for levering: 01.02.2008 Versjon Nr. 1,72 Gruppe: 08-18 Webside: http://student.iu.hio.no/~s135462/hovedprosjekt/

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 1 Introduksjon til Programmering og Python. Professor Alf Inge Wang

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 1 Introduksjon til Programmering og Python. Professor Alf Inge Wang 2 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 1 Introduksjon til Programmering og Python Professor Alf Inge Wang 3 https://www.youtube.com/watch? v=nkiu9yen5nc 4 Læringsmål og pensum Mål Lære om

Detaljer

MySQL. Historikk. Nedlasting og installasjon

MySQL. Historikk. Nedlasting og installasjon 1 MySQL MySQL kan lastes ned gratis fra Internett (dev.mysql.com/doc). Vi forklarer hvordan man laster ned og installerer verktøyet, og også hvordan man kommer i gang med å lage databaser i MySQL. Historikk

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver Avanserte databaser (øving 9, 10, 11 & 12) Tore Mallaug 25.01.2008 Opphavsrett:Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO326D Avanserte Databaser INNLEVERINGSFRISTER (Obligatorisk

Detaljer

Installasjon av webtjener

Installasjon av webtjener Installasjon av webtjener Installasjon/Konfigurering Installasjon av webtjener Oppsett av kataloger som skal være tilgjengelig på web Spesifisering av aksesskontroll - i henhold til sikkerhetspolitikk

Detaljer

Agenda. Data og grenser Kontekster XSS XSS og kompliserende kontekster Injection attacks Beskyttelse OWASP

Agenda. Data og grenser Kontekster XSS XSS og kompliserende kontekster Injection attacks Beskyttelse OWASP Når data krysser grenser Erlend Oftedal, BEKK Knut Vidar Siem, Objectware Communities in Action 10. mai 2010 Copyright The OWASP Foundation Permission is granted to copy, distribute and/or modify this

Detaljer

Pedagogisk regnskapssystem

Pedagogisk regnskapssystem av Benjamin Dehli og Jørgen Tellnes Innhold 1 Innledning 2 Om forprosjektet 2.1 Forprosjektgruppen 2.2 Målsetninger med forprosjektet 3 Beskrivelse av hovedprosjektet 3.1 Arbeidstittel 3.2 Prosjektgruppe

Detaljer