2: Hvordan jobber din krets med økonomiske tiltak? økonomiske tiltak. Noen følger opp i forhold til offentlige midler Klubbenes marked

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2: Hvordan jobber din krets med økonomiske tiltak? økonomiske tiltak. Noen følger opp i forhold til offentlige midler Klubbenes marked"

Transkript

1 2: Hvordan jobber din krets med økonomiske tiltak? Økonomiske rammebetingelser Rekrutering,utvikling og utdanning Rekrutering,utvikling og utdanning Kun et fåtall kretser som jobber med økonomiske tiltak. Noen følger opp i forhold til offentlige midler Klubbenes marked 2: Hvilke tiltak har kretsene for å rekruttere løpere til klubb//krets? Flere med "ski i skolen" prosjekter Stor spredning Informasjon, kommunikasjon og organisasjon 2: Hvordan er kretsen organisert med tanke på fordeling av oppgaver? Mye på adm, men stort sprik Anlegg og arrangement 2: Hvordan beskriver dere anleggsituasjonen i kretsen? Mange anlegg der det er muligheter for ågjennomføre de typer konurranser som ønskes

2 3: Har kretsen en plan for å skaffe egne inntekter? 4: Markedsplan: Få har markedsplaner 3: Dersom vi har tiltak, hvilken erfaring i kretsen? Jenteprosjekt. Telenorkarusellen 4: Hvor flink er kretsen/klubbene til å fange opp utøvere som er på tur ut av idretten= Mange med forbedringspotensiale Alternative konkurranseformer "Ung leder" 3: Hvordan er arbeidsfordelingen - kretsleder, administrasjonssjef, langrennskomitee? 4: Hvordan er fordelingen mellom det frivillige arbeidet og de ansatte? 3: Hvilke behov har dere for utvidelse / oppgradering av anlegg? 4: Har dere en plan for anlegg med tanke på snøproduksjon og snølagring? lende på løyper? rulleskianlegg? Anlegg med rulleskimuligheter Rulleski Snøproduksjon Nærmiljøanlegg

3 5: Hvem jobber med markedsrelatert oppgaver i kretsen? 6: Hvordan er samarbeidet i kretsen i forhold til å skaffe inntekter? 5: Hvordan jobber kretsen for å rekruttere unge trenere/leder? Ungdomsrepresentant Ung i sporet 6: Tiltak, prioriteringer, ansvar og tidsfrist: Jentesamlinger Ski i skaolen Lokale nærmiljøanlegg 5: Hvilke tiltak kan settes i gang for å klargjøre arbeidsfordelingen? 6: Drives det organisasjonsopplæring på nye tillitsvalgte (krets, klubb)? Årshjul og handlingsplan Sprik 5: Er det behov for nye anlegg i kretsen? 6: Dersom dere har behov for nye anlegg, hvilke type anlegg? hvilke områder bør utvides/utvikles? rulleskianlegg? skitunell? Noen konkrete forslag Rulleski

4 7: Kjenner din krets til mulighetene som finnes i forhold i søknadsbasert støtteordninger? 8: Hvilken støtteordninger søkes det midler på? Offentlige midler 7: Hvordan fungerer kursopplegget i kretsen? Kurs etter behov 8: Hvilke kurs er det størst behov for i din krets Stort sprik 7: Hva kan eventuelt gjøres for å bedre organisasjonsforståelse`? 8: Hvordan jobber kretsen med en helhetlig plan for organisasjonsutvikling? Flere jobber veldig bra 7: Hvem er pådriver for utvikling/utbedring av anlegg i kretsen? 8: Hva føles som det vanskligste ved å jobbe med anleggsaker? Klubber, Anleggsutvalg Søknadsprossedyrer og økonomi

5 9: Har dere oversikt over hva klubbene gjør i forhold til søknad om midler? Variert 10: Har kretsen arrangert kurs, eller gitt informasjon om, søknadsbaserte støtteordninger til klubbene? Mange har kurs gjennom idrettskrets 9: Hvem har ansvar for kurs i din krets? 10: Suksesshistorier i egen krets? Kretsstyret, adm sjef, Eget utvalg Grenkomitee Mange 9: Hvordan blir klubbene involvert og informert og om det som det jobbes med i LK og kretsstyret? Sprik 10: Bør ansvaret fordeles på flere, eller ansvarsforholdet endres? 9: Hvilke forventninger har kretsen til NSF sentralt i forhold til anleggsutvikling? 10: Har kretsen en oppdatert anleggsplan? Rådgiving Økonomiske rammevilkår Informasjon om tiltak som settes i gang i sentralt Stort sprik

6 11: Hvordan får idrettslagene i kretsen tak i sin andel i søknadsbaserte støtteodninger? 12: Har din krets representanter i idrettsråd/isu i kommunene/bydelene? 11: Hvilke forventninger har kretsen til NSF sentralt i forhold til rekuttering/utvikling? 12: Tiltak, prioriteringer, ansvar, tidshorisont: 11: Hva skal være lukket og hva skal være åpen informasjon i kretsen? Stor grad av åpenhet 11: Hvilke tiltak må kretsen sette i gang på anlegg? Hvilke prioriteringer må gjøres? Hvem har ansvaret? Hvilken tidshorisont? Anleggsplan Rulleskianlegg 12: Hvilke forventninger har kretsen til NSF sentralt i forhold til organisasjonsopplæring og informasjon? NSF må være mer synlig Hjelp til beredskapsplan Håndbok eller organisasjonsplan som utgabgspunkt for kretsen. 12: Hvilke renntype/nivå arrangerer klubbene i din krets? Stor bredde

7 13: Hvilke forventninger har din krets til NSF sentralt i forhold til økonomiske rammevilkår? Støtte fra sentral markedsarbeid til markedsarbeid i kretsen. Verneutstyr og arrangement. 14: Tiltak, prioritet, ansvar, tidshorisont? Sponsoruvalg og markedsplaner NSF støtte 13: Tiltak, prioritering, ansvar og tidshorisont? Organisasjonsplan 13: Hvilke konkurranseformer/løypelengder brukes til arrangementer i din krets? 14: Hvor stor variasjon har kretsen i sin terminliste i en årsklasse gjennom sesongen? Stot sett stor bredde God variasjon

8 15: Hvilke begrensninger ser kretsen i det å få arrangører til å arrangere skirenn? 16: Hvilke tanker har dere rundt rulleskikonkurranser? 17: Hvilke tiltak kan settes i gang for å øke kvaliteten på arrangementer i kretsen? Anlegg Snø Få konurranser Oppleves som liten interesse fra løpere Anlegg og arrangørseminar Ramme rundt arrangement

9 18: Hvilke tiltak må kretsen sette i gang på arrangement? Hvilke prioriteringer må gjøres? Hvem har ansvaret? Hvilken tidshorisont? Anlegg og arrangørseminar Ramme rundt arrangement