P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Fra kl. 18:00 - Til kl Fra saknr.: 7/12 Til saknr.: 16/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35 Faste medlemmer: Aina Sletner Kari Mikkelrud Trond Granerud Jan A. Mærli Thor Haugerudbråthen Arnfinn Wennemo Espen Olsen Anne-Cathrine Fjugstad Nilsen Hans Aanerud Sauge Odd Gunnar Holtet Lasse Berg Inger Lise Nøstvik Kine Asper Heidi Anette Aasnes Tor Einar Torre Solveig Steinskog Knut Magnesen Simen Solbakken Jan Rune Fjeld Knut Roger Grøtli Lasse S, Aardahl Per Bernhard Jacobsen Lars Henrik Sundby John Arne Dalby Nina Sæther Jarle Bergsjø Trond A. Ydersbond Roger Evjen Henriette Engh Lars Kristian Henriksen Lars Even Gangnæs Gry Helen Prytz Jon Vollset Stein Gunnar Lie Ragnhild Holmedahl Forfall meldt fra følgende medlemmer: Espen Olsen,Anne-Cathrine Fjugstad Nilsen Følgende varamedlemmer møtte: Ove Merli, Roy Tuhus Dessuten møtte (fra administrasjonen): Rådmannens ledergruppe, Ungdomsrådet Inhabilitet: Repr. Jarl Bergsjø (SP ) sak 8/12, Repr. Ragnhild Holmedahl sak 11/12. Underskrifter: Jan A.Mærli leder Kari Mikkelrud (gf FRP) Lars H. Sundby (gf.sp).. Ragnhild Holmedahl (gfkrf). Rett utskrift:

2 Bjørkelangen, Oddfrid Andresen sekretær

3 Det ble gitt en orientering om innkjøpsordningen i IINR v/ Tanja Huse Fagerli. Kommunestyret tok orienteringen til etterretning. Det ble fremmet fl. interpellasjon fra repr. Hans Sauge ( H) vedr. tilskudd til særlig farlige skoleveier. 1.Har ordføreren noen formening om hvorfor ingen av de 28 særlig farlige veistrekningene vi behandlet i formannskapet passer å søke tilskudd til? 2. I kommmunens trafikksikkerhetsplan i pkt er det beskrevet fjorten forskjellige lokale tiltak der sikkerhet for skolebarn skal prioriteres. Ni av disse er identifisert som mulige Aksjon Skolevei prosjekter. Kan ordføreren svare på om disse er gjennomført.? Hvis ikke, i så fall hvorfor? Interpellasjonen ble besvart av ordfører.

4 SAK NR.: 7/12 REFERATER Skatteoppkrevers årsrapport og årsregnskap tas til orientering. Skatteetaten kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Aurskog-Høland kommune tas til orientering. Vedtak i KOMMUNESTYRET: Skatteoppkrevers årsrapport og årsregnskap tas til orientering. Skatteetaten kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Aurskog-Høland kommune tas til orientering. SAK NR.: 8/12 REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK PÅ DEL AV 134/1, HEMNES 2. GANGS BEHANDLING Kommunestyret godkjenner forslag til detaljreguleringsplan, reguleringsplankart datert og reguleringsbestemmelser datert , sist revidert , for masseuttak på del av gnr.134, bnr.1, Hemnes. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens Innstilling fra FORMANNSKAPET: Kommunestyret godkjenner forslag til detaljreguleringsplan, reguleringsplankart datert og reguleringsbestemmelser datert , sist revidert , for masseuttak på del av gnr.134, bnr.1, Hemnes. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens

5 Behandling i KOMMUNESTYRET: Repr. Jarle Bergsjø (SP) fratrådte som inhabil i saken Vedtak i KOMMUNESTYRET: Kommunestyret godkjenner forslag til detaljreguleringsplan, reguleringsplankart datert og reguleringsbestemmelser datert , sist revidert , for masseuttak på del av gnr.134, bnr.1, Hemnes. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens SAK NR.: 9/12 REGULERINGSPLAN FOR AURSKOG BRANNSTASJON 2.GANGS BEHANDLING Kommunestyret godkjenner forslag til detaljreguleringsplan for Aurskog brannstasjon med bestemmelser, datert Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens Innstilling fra FORMANNSKAPET: Kommunestyret godkjenner forslag til detaljreguleringsplan for Aurskog brannstasjon med bestemmelser, datert Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens

6 Vedtak i KOMMUNESTYRET: Kommunestyret godkjenner forslag til detaljreguleringsplan for Aurskog brannstasjon med bestemmelser, datert Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens SAK NR.: 10/12 SAMARBEID KULTURSKOLE - SKOLEKORPS DISPONERING AV MIDLER 1. Kr av økt bevilgning til frivillige lag / foreninger utenom Norges Idrettsforbund for 2012 og videre fremover overføres til kulturskolens ramme øremerket undervisning av skolekorpsenes elever. 2. Skolekorpsene betaler vanlig elevavgift for plassene 3. Kulturskolen bruker om nødvendig ytterligere kr av økt ramme til formålet 4. Dersom rekrutteringen til skolekorpsene blir større enn forventet, gis kulturskolen mulighet til å opprette et nødvendig antall elevplasser for å realisere samarbeidet Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR: 1. Kr av økt bevilgning til frivillige lag / foreninger utenom Norges Idrettsforbund for 2012 og videre fremover overføres til kulturskolens ramme øremerket undervisning av skolekorpsenes elever. 2. Skolekorpsene betaler vanlig elevavgift for plassene 3. Kulturskolen bruker om nødvendig ytterligere kr av økt ramme til formålet 4. Dersom rekrutteringen til skolekorpsene blir større enn forventet, gis kulturskolen mulighet til å opprette et nødvendig antall elevplasser for å realisere samarbeidet Innstilling fra FORMANNSKAPET

7 1. Kr av økt bevilgning til frivillige lag / foreninger utenom Norges Idrettsforbund for 2012 og videre fremover overføres til kulturskolens ramme øremerket undervisning av skolekorpsenes elever. 2. Skolekorpsene betaler vanlig elevavgift for plassene 3. Kulturskolen bruker om nødvendig ytterligere kr av økt ramme til formålet 4. Dersom rekrutteringen til skolekorpsene blir større enn forventet, gis kulturskolen mulighet til å opprette et nødvendig antall elevplasser for å realisere samarbeidet Vedtak i KOMMUNESTYRET: 1. Kr av økt bevilgning til frivillige lag / foreninger utenom Norges Idrettsforbund for 2012 og videre fremover overføres til kulturskolens ramme øremerket undervisning av skolekorpsenes elever. 2. Skolekorpsene betaler vanlig elevavgift for plassene 3. Kulturskolen bruker om nødvendig ytterligere kr av økt ramme til formålet 4. Dersom rekrutteringen til skolekorpsene blir større enn forventet, gis kulturskolen mulighet til å opprette et nødvendig antall elevplasser for å realisere samarbeidet SAK NR.: 11/12 GODKJENNING RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG BEHANDLING VED TILDELING AV OFFENTLIG TILSKUDD OG RUTINER FOR SYSTEMATISK SAMARBEID M Retningslinjer for likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd og rutiner for systematisk samarbeid mellom barnehager i Aurskog-Høland kommune vedtas. ( vedlegg 4 ) Behandling i KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING: Nytt vedlegg 4 ble delt ut til medlemmene i møtet.

8 Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING: Retningslinjer for likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd og rutiner for systematisk samarbeid mellom barnehager i Aurskog-Høland kommune vedtas. (nytt vedlegg 4 ) Behandling i FORMANNSKAPET: Repr. Ragnhild Holmedahl (KRF) fratrådte som inhabil i saken. Evaluering innen utgangen av Innstilling fra FORMANNSKAPET: Retningslinjer for likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd og rutiner for systematisk samarbeid mellom barnehager i Aurskog-Høland kommune vedtas. (vedlegg 4 ) Evaluering innen utgangen av Behandling i KOMMUNESTYRET: Repr. Ragnhild Holmedahl (KRF) fratrådte som inhabil i saken. Vedtak i KOMMUNESTYRET: Retningslinjer for likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd og rutiner for systematisk samarbeid mellom barnehager i Aurskog-Høland kommune vedtas. (vedlegg 4 ) Evaluering innen utgangen av SAK NR.: 12/12 ANSKAFFELSESSTRATEGI Rådmannens innstilling: Anskaffelsesstrategi vedtas som Aurskog-Høland kommunes anskaffelsesstrategi.

9 Behandling i FORMANNSKAPET: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Forslag fra repr. Lars Henrik Sundby (SP) Nytt punkt 2: Aurskog-Høland kommune skal jobbe aktivt for at det lokale næringsliv skal få økt kompetanse for å kunne kvalifisere seg som leverandører til kommunen og innkjøpssamarbeidet for øvrig. Sundbys forslag oversendes administrasjonen til oppfølging. Innstilling fra FORMANNSKAPET: Anskaffelsesstrategi vedtas som Aurskog-Høland kommunes anskaffelsesstrategi. Aurskog-Høland kommune skal jobbe aktivt for at det lokale næringsliv skal få økt kompetanse for å kunne kvalifisere seg som leverandør til kommunen og innkjøpsarbeidet for øvrig. Forslaget oversendes administrasjonen til oppfølging. Behandling i KOMMUNESTYRET: Repr. Kari Mikkelrud (FRP) fremmet flg. forslag: Saken utsettes til vi får vedtatt lokale retningslinjer. 7 stemmer (FRP) avgitt for Mikkelruds forslag. Vedtak i KOMMUNESTYRET: Anskaffelsesstrategi vedtas som Aurskog-Høland kommunes anskaffelsesstrategi. Aurskog-Høland kommune skal jobbe aktivt for at det lokale næringsliv skal få økt kompetanse for å kunne kvalifisere seg som leverandør til kommunen og innkjøpsarbeidet for øvrig.

10 Forslaget oversendes administrasjonen til oppfølging. SAK NR.: 13/12 SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVALGET - SELSKAPSAVTALE 1. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Romerike kontrollutvalgssekretæriat IKS i samsvar med vedlegget til saken. 2. Kommunestyret oppnevner AA som medlem og BB som varamedlem til representantskapet for Romerike kontrollutvalgssekretæriat IKS. Som medlem oppnevnes. Som varamedlem oppnevnes 3. Kommunestyret binder kommunens representant i representantskapet til å velge person X som styremedlem og person Y som varamedlem til styret. Som medlem velges. Som varamedlem velges 4. I forbindelse med 1. tertial rapporteringen må det finnes dekning for kr i deltakerinnskudd i Romerike kontrollutvalgssekretæriat IKS.

11 Behandling i FORMANNSKAPET: Forslag fra repr. Aina Sletner ( AP) Punkt 2. Som medlem velges Ordfører, som varamedlem velges varaordfører. Enstemmig vedtatt Punkt 3: Forslag fra repr. Aina Sletner (AP): Som styremedlem velges: Svein Brokke. Som varamedlem til styret velges: Kristin Tønsberg Waaler. Enstemmig vedtatt. Innstilling fra FORMANNSKAPET: 1. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Romerike kontrollutvalgssekretæriat IKS i samsvar med vedlegget til saken. 2. Kommunestyret oppnevner AA som medlem og BB som varamedlem til representantskapet for Romerike kontrollutvalgssekretæriat IKS. Som medlem oppnevnes Ordfører. Som varamedlem oppnevnes Varaordfører 3. Kommunestyret binder kommunens representant i representantskapet til å velge person X som styremedlem og person Y som varamedlem til styret. Som medlem velges Svein Brokke. Som varamedlem velges Kristin Tønsberg Waaler 4. I forbindelse med 1. tertial rapporteringen må det finnes dekning for kr i deltakerinnskudd i Romerike kontrollutvalgssekretæriat IKS. Vedtak i KOMMUNESTYRET: 1.Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Romerike kontrollutvalgssekretæriat IKS i

12 samsvar med vedlegget til saken. 2.Kommunestyret oppnevner AA som medlem og BB som varamedlem til representantskapet for Romerike kontrollutvalgssekretæriat IKS. Som medlem oppnevnes Ordfører. Som varamedlem oppnevnes Varaordfører 3. Kommunestyret binder kommunens representant i representantskapet til å velge person X som styremedlem og person Y som varamedlem til styret. Som medlem velges Svein Brokke. Som varamedlem velges Kristin Tønsberg Waaler 4. I forbindelse med 1. tertial rapporteringen må det finnes dekning for kr i deltakerinnskudd i Romerike kontrollutvalgssekretæriat IKS. SAK NR.: 14/12 VALG AV VALGKOMITE FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNES AKSJESELSKAPER SAMT INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN 1. Aurskog-Høland kommune ber om at generalforsamlingen i ASVO Bjørkelangen AS, Neverstua AS og A-H utbyggingsselskap AS foretar følgende vedtektsendring: 7 sak nr. 7 - valg av valgkomitè strykes. 2. Det delegeres til formannskapet å velge valgkomitè til valg av styremedlemmer i selskapene Neverstua AS og A-H utbyggingsselskap AS 3. Det delegeres til formannskapet å velge 2 medlemmer til valgkomitèen i ASVO Bjørkelangen AS. Ett tredje medlem velges av Rømskog kommune. 4. Valgene skjer i henhold til nærmere fastsatt instruks om sammensetning av valgkomitè for Aurskog-Høland kommunes aksjeselskaper av Valgkomiteene tilstås møtegodtgjøring etter kommunens reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter, pkt. 5C andre folkevalgte organer. 6. Aurskog-Høland kommune sender en anmodning til de andre selskapene kommunen er medeier i om at det som fast ordning velges en valgkomitè for å forberede valg av styremedlemmer i generalforsamlingen. Behandling i FORMANNSKAPET: Det ble foretatt flg. endringer i innstillingen:

13 Punkt 2: Det delegeres til formannskapet å velge valgkomite på 3 medlemmer til valg av styremedlemmer i selskapene Neverstua AS, A-H utbyggingsselskap AS og ASVO Bjørkelangen A/S. Punkt 3. Ved valg til ASVO Bjørkelangen AS tiltres valgkomiteen med ett medlem fra Rømskog kommune. Innstilling fra FORMANNSKAPET: 1. Aurskog-Høland kommune ber om at generalforsamlingen i ASVO Bjørkelangen AS, Neverstua AS og A-H utbyggingsselskap AS foretar følgende vedtektsendring: 7 sak nr. 7 - valg av valgkomitè strykes. 2. Det delegeres til formannskapet å velge valgkomitè på 3 medlemmer til valg av styremedlemmer i selskapene Neverstua AS, A-H utbyggingsselskap AS og ASVO Bjørkelangen A/S. 3. Ved valg til ASVO Bjørkelangen AS tiltres valgkomiteen med ett medlem fra Rømskog kommune. 4. Valgene skjer i henhold til nærmere fastsatt instruks om sammensetning av valgkomitè for Aurskog-Høland kommunes aksjeselskaper av Valgkomiteene tilstås møtegodtgjøring etter kommunens reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter, pkt. 5C andre folkevalgte organer. 6. Aurskog-Høland kommune sender en anmodning til de andre selskapene kommunen er medeier i om at det som fast ordning velges en valgkomitè for å forberede valg av styremedlemmer i generalforsamlingen. Vedtak i KOMMUNESTYRET: 1. Aurskog-Høland kommune ber om at generalforsamlingen i ASVO Bjørkelangen AS, Neverstua AS og A-H utbyggingsselskap AS foretar følgende vedtektsendring: 7 sak nr. 7 - valg av valgkomitè strykes. 2. Det delegeres til formannskapet å velge valgkomitè på 3 medlemmer til valg av styremedlemmer i selskapene Neverstua AS, A-H utbyggingsselskap AS og ASVO Bjørkelangen A/S. 3. Ved valg til ASVO Bjørkelangen AS tiltres valgkomiteen med ett medlem fra Rømskog kommune.

14 4. Valgene skjer i henhold til nærmere fastsatt instruks om sammensetning av valgkomitè for Aurskog-Høland kommunes aksjeselskaper av Valgkomiteene tilstås møtegodtgjøring etter kommunens reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter, pkt. 5C andre folkevalgte organer. 6. Aurskog-Høland kommune sender en anmodning til de andre selskapene kommunen er medeier i om at det som fast ordning velges en valgkomitè for å forberede valg av styremedlemmer i generalforsamlingen. SAK NR.: 15/12 ERVERV AV EIENDOMMER 1. Ordfører gis fullmakt til å erverve eiendommer innenfor en ramme på 5 mill kr. 2. Beløpet belastes sentralt driftsfond. 3. Aurskog-Høland kommune ber om at det avholdes takst på eiendommene Innstilling fra FORMANNSKAPET: 1. Ordfører gis fullmakt til å erverve eiendommer innenfor en ramme på 5 mill kr. 2. Beløpet belastes sentralt driftsfond. 3. Aurskog-Høland kommune ber om at det avholdes takst på eiendommene Vedtak i KOMMUNESTYRET: 1. Ordfører gis fullmakt til å erverve eiendommer innenfor en ramme på 5 mill kr. 2. Beløpet belastes sentralt driftsfond. 3. Aurskog-Høland kommune ber om at det avholdes takst på eiendommene

15 SAK NR.: 16/12 MILJØGATE BJØRKELANGEN, FINANSIERING 1. Miljøgateprosjekt Bjørkelangen gjennomføres i henhold til planene. 2 Rådmannen legger til grunn at merutgiftene i prosjektet vil bli finansiert ved en kombinasjon av midler fra momskompensasjonsordningen, udisponerte midler fra årsregnskap 2011 og omdisponeringer innenfor egen investeringsramme for berørte sektorer/staber. Sak om endelig finansiering vil bli framlagt sammen med/etter behandlingen av årsregnskapet og disponering av regnskapsresultatet for Behandling i FORMANNSKAPET: Det ble fremmet flg. fellesforslag fra H og FRP: 1.Miljøgateprosjektet Bjørkelangen gjennomføres ikke nå i henhold til planen. 2. Rådmannen bes legge fram en sak med alternative løsninger: -gangvei på en side - opprusting av eksisterende vei før behandling av økonomi- / handlingsplan. 3 stemmer avgitt for forslaget ( H 1 + FRP 2) Rådmannens innstilling punkt 1. Ved tatt mot 3 stemmer ( H1+ FRP2) Rådmannens innstilling punkt 2. Vedtatt mot 3 stemmer. ( H 1 + FRP 2) Ordfører Jan A. Mærli fremmet flg. forslag: Nytt punkt. 3: Rådmannen anmodes om å komme tilbake med en vurdering av mulige innsparinger i prosjektet tilknyttet bl. a. tusenårsparken. Forslaget enstemmig vedtatt. Nytt punkt 4. Avklare status på fv Rådhusveien Kjelle bru. Forslaget enstemmig vedtatt.. Nytt punkt 5. Standard på fv. 234 tas opp med Statens vegvesen.

16 Forslaget enstemmig vedtatt. Innstilling fra FORMANNSKAPET: 1. Miljøgateprosjekt Bjørkelangen gjennomføres i henhold til planene. 2. Rådmannen legger til grunn at merutgiftene i prosjektet vil bli finansiert ved en kombinasjon av midler fra momskompensasjonsordningen, udisponerte midler fra årsregnskap 2011 og omdisponeringer innenfor egen investeringsramme for berørte sektorer/staber. Sak om endelig finansiering vil bli framlagt sammen med/etter behandlingen av årsregnskapet og disponering av regnskapsresultatet for Rådmannen anmodes om å komme tilbake med en vurdering av mulige innsparinger i prosjektet tilknyttet bl. a. tusenårsparken. 4. Avklare status på fv Rådhusveien Kjelle bru. 5. Standard på fv. 234 tas opp med Statens vegvesen. Behandling i KOMMUNESTYRET: Forslag fra repr. Inger Lise Nøstvik (H) til nytt punkt 1:.Miljøgateprosjektet Bjørkelangen gjennomføres ikke nå i henhold til planen. Rådmannen bes legge fram en sak med alternative løsninger: -gangvei på en side - opprusting av eksisterende vei før behandling av økonomi- / handlingsplan. Formannskapets innstilling pkt. 1 vedtatt mot 12 stemmer ( H 6 + FRP 6) Punktene 2, 3, 4 og 5 enstemmig vedtatt. Forslag fra repr. Inger Lise Nøstvik til nytt punkt 6: Vedtakene 1-5 betinges av at fylket vedtar oppfinansiering av sin andel i prosjektet. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

17 Vedtak i KOMMUNESTYRET: 1. Miljøgateprosjekt Bjørkelangen gjennomføres i henhold til planene. 2. Rådmannen legger til grunn at merutgiftene i prosjektet vil bli finansiert ved en kombinasjon av midler fra momskompensasjonsordningen, udisponerte midler fra årsregnskap 2011 og omdisponeringer innenfor egen investeringsramme for berørte sektorer/staber. Sak om endelig finansiering vil bli framlagt sammen med/etter behandlingen av årsregnskapet og disponering av regnskapsresultatet for Rådmannen anmodes om å komme tilbake med en vurdering av mulige innsparinger i prosjektet tilknyttet bl. a. tusenårsparken. 4. Avklare status på fv Rådhusveien Kjelle bru. 5. Standard på fv. 234 tas opp med Statens vegvesen. 6. Vedtakene 1-5 betinges av at fylket vedtar oppfinansiering av sin andel i prosjektet.

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2013 Fra kl. 20:00 Til kl. 20.30 Fra saknr.: 01/13 Til saknr.: 04/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyressalen Møtedato: 10.02.2014 Fra kl. 20.30 Til kl. 21.00 Fra saknr.: 1/14 Til saknr.: 4/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.10.2011 Fra kl. 18:00 Til kl. 18.55 Fra saknr.: 54/11 Til saknr.: 60/11 Av utvalgets

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.02.2012 Fra kl. 18.00 - kl. 20.30 Fra saknr.: 1/12 Til saknr.: 6/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.02.2012 Fra kl. 10:00 Til kl. 12:30 Fra saknr.: 23/12 Til saknr.: 32/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.03.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:15 Fra saknr.: 14/15 Til saknr.: 21/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: kommunestyresalen Møtedato: 14.03.2011 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 5/11 Til saknr.: 9/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Fra kl. 17:00 Til kl. 19:55 Fra saknr.: 73/12 Til saknr.: 81/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2012 Fra kl. 18:00 Til kl. 21.00. Fra saknr.: 62/12 Til saknr.: 72/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2013 Fra kl. 09:00 Til kl. 13:35 Fra saknr.: 33/13 Til saknr.: 34/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.02.2012 Fra kl. 11:35 - Til kl. 14:30. Fra saknr.: 14/12 Til saknr.: 22/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Fra kl. 14:00 Til kl. 14:45 Fra saknr.: 219/12 Til saknr.: 232/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2012 Fra kl. 10:00 Til kl.14:00 Fra saknr.: 35/12 Til saknr.: 49/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.02.2013 Fra kl. 10:00 Til kl. 13:05 Fra saknr.: 9/13 Til saknr.: 14/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.09.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:30 Fra saknr.: 41/15 Til saknr.: 51/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2014 Fra kl. 20:10 Til kl. 20:20 Fra saknr.: 129/14 Til saknr.: 129/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ADMINISTRASJONSSTYRET

P R O T O K O L L FOR ADMINISTRASJONSSTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR ADMINISTRASJONSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2015 Fra kl. 12:45 Til kl. 13:00 Fra saknr.: 1/15 Til saknr.: 2/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2013 Fra kl. 10:00 Til kl. 14.00 Fra saknr.: 1/13 Til saknr.: 8/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2012 Fra kl. 10:00 Til kl. 11:15 Fra saknr.: 186/12 Til saknr.: 195/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.02.2014 Fra kl. 15:00 Til kl. 16:15 Fra saknr.: 17/14 Til saknr.: 24/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2013 Fra kl. 18.00 Til kl. 2005 Fra saknr.: 24/13 Til saknr.: 40/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Flerbrukshallen AMFI Møtedato: 08.12.2014 Fra kl. 15:00 Til kl. 16:30 Fra saknr.: 212/14 Til saknr.: 223/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR STYRINGSGRUPPE KOMMUNEREFORMEN

P R O T O K O L L FOR STYRINGSGRUPPE KOMMUNEREFORMEN Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR STYRINGSGRUPPE KOMMUNEREFORMEN Flerbrukssalen AMFI Møtested: Møtedato: 08.12.2014 Fra kl. 13:00 til kl. 14:15 Fra saknr.: 1/14 Til saknr.: 5/14 Av utvalgets

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.02.2012 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.2012 Fra kl. 10:00 Til kl. 11:54 Fra saknr.: 117/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2013 Fra kl. 18.00 Til kl. 23:05 Fra saknr.: 17/13 Til saknr.: 22/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.11.2011 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:15 Fra saknr.: 61/11 Til saknr.: 79/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2014 Fra kl. 10:15 Til kl. 13:00 Fra saknr.: 130/14 Til saknr.: 146/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.04.2012 Fra kl. 12.30 Til kl. 13:45 Fra saknr.: 50/12 Til saknr.: 57/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.03.2013 Fra kl. 18.00 Til kl. 23.10 Fra saknr.: 5/13 Til saknr.: 16/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2013 Fra kl. 10:00 Til kl. 11.15 Fra saknr.: 49/13 Til saknr.: 58/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2012 Fra kl. 10:00 Til kl. 12.25 Fra saknr.: 154/12 Til saknr.: 170/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR VALGSTYRE

P R O T O K O L L FOR VALGSTYRE Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2015 Fra kl. 11:00 Til kl. 11:15 Fra saknr.: 11/15 Til saknr.: 12/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.2011 Fra kl. 10:00 Til kl. 14:15 Fra saknr.: 120/11 Til saknr.: 135/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyressalen Møtedato: 03.11.2014 Fra kl. 18.00 Til kl. 21:15 Fra saknr.: 54/14 Til saknr.: 65/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2012 Fra kl. 12:30 Til kl. 15.45 Fra saknr.: 58/12 Til saknr.: 72/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.05.2011 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:00 Fra saknr.: 10/11 Til saknr.: 22/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR VALGSTYRE

P R O T O K O L L FOR VALGSTYRE Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2015 Fra kl. 10:00 Til kl. 10:30 Fra saknr.: 7/15 Til saknr.: 8/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.05.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 22/15 Til saknr.: 28/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR KOMMUNESTYRET

TILLEGGSLISTE FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 12.03.2012 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN TILLEGGSLISTE FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2013 Fra kl. 16:00 Til kl. 16:25 Fra saknr.: 143//13 Til saknr.: 150/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2012 Fra kl. 10:00 Til kl. 12:25 Fra saknr.: 171/12 Til saknr.: 185/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2014 Fra kl. 10:15 Til kl. 12:00 Fra saknr.: 59/14 Til saknr.: 73/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2015 Fra kl. 11:00 Til kl. 13:00 inklusiv arbeidsmøte Fra saknr.: 58/15 Til saknr.: 72/15 Av utvalgets

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2011 Fra kl. 18:00 Til kl. 2025 Fra saknr.: 40/11 Til saknr.: 53/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 12.03.2012 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 29/15 Til saknr.: 40/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Tittin Foss-Haneborg (MDG), Thor Haugerudbråten (FrP) Valg av representant og vararepresentant til Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Tittin Foss-Haneborg (MDG), Thor Haugerudbråten (FrP) Valg av representant og vararepresentant til Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS MØTEPROTOKOLL Valgnemnd Dato: 07.12.2015 kl. 13:00 13:30 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03666 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Roger Evjen (Ap), Geir Harald Olsen (Sp),

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2015 Fra kl. 11:15 Til kl. 13:45 Fra saknr.: 92/15 Til saknr.: 99/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET

MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer John Arne Dalby (leder) Jan Rune Fjeld (nestleder) Anne Lise Torvund Roy Tuhus Torill Ovlien Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.05.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 10/11 Til saknr.: 16/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 23

Detaljer

Rådmennene i Aurskog-Høland og Rømskog, Prosjektleder Bjarne Martinsen, Tillitsvalgte Anne Lise Wold og Rita Tørnby

Rådmennene i Aurskog-Høland og Rømskog, Prosjektleder Bjarne Martinsen, Tillitsvalgte Anne Lise Wold og Rita Tørnby MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd for kommunesammenslåing Dato: 24.08.2017 kl. 14:00 14:20 Sted: Formannskapssalen Aurskog-Høland Arkivsak: 17/01901 Møtende faste medlemmer: Møtende varamedlemmer: Roger Evjen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyressalen Møtedato: 15.12.2014 Fra kl. 17:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 67/14 Til saknr.: 78/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Møtested: Veststua Møtedato: 17.11.2014 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:50 Fra saknr.: 37/14 Til saknr.: 40/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 12. mai 2009 Møtetid: Kl. 09.00 12.00 Møtested: Overhalla kommune, kommunestyresalen 1. etg. Saker: 005/09 009/09 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.09.2014 Fra kl. 18:00 Til kl. 21.25 Fra saknr.: 24/14 Til saknr.: 28/14 Av utvalgets

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 11.02.2013 kl. 18.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR VALGNEMND

P R O T O K O L L FOR VALGNEMND Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR VALGNEMND Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2015 Fra kl. 13:00 Til kl. 14:30 Fra saknr.: 1/15 Til saknr.: 21/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.06.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 21:22 Fra saknr.: 19/15 Til saknr.: 27/15 Av utvalgets

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.09.2010 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 65/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Aurskog- Høland kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Aurskog- Høland kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2014 Fra kl. 18:00 Til kl. 22:30 Fra saknr.: 34/14 Til saknr.: 39/14 Av utvalgets

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2012 Fra kl. 17:00 Til kl. 20:50 Fra saknr.: 82/12 Til saknr.: 98/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.02.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:45 Fra saknr.: 1/15 Til saknr.: 13/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR Møtested: Mellomstua Møtedato: 14.10.2014 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:35 Fra saknr.: 35/14 Til saknr.: 42/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.09.2008 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 55/08 Til saknr.: 66/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.04.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 21:30 Fra saknr.: 13/15 Til saknr.: 18/15 Av utvalgets

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Rømskog Spa & Resort Møtedato: 13.10.2014 Fra kl. 14:00 Til kl. 15:45 Fra saknr.: 166/14 Til saknr.: 178/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.03.2014 Fra kl. 18.00 Til kl. 19:45 Fra saknr.: 5/14 Til saknr.: 20/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.03.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 21:00 Fra saknr.: 8/15 Til saknr.: 13/15 Av utvalgets

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 21.11.2017 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunstyresalen Fra saknr.: 75/17 Til saknr.: 83/17 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 27 av

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Hanne Iversen. Leder Medlem. AP AP Jarle Andreasen Oddvar Betten.

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Hanne Iversen. Leder Medlem. AP AP Jarle Andreasen Oddvar Betten. Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 19.06.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Aurskog- Høland kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Aurskog- Høland kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 18:00 21:05. Av 35 medlemmer var 35 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Under behandling av sakene

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Møtested: Veststua Møtedato: 01.12.2014 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:18 Fra saknr.: 41/14 Til saknr.: 45/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.09.2010 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 96/10 Til saknr.: 114/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

P R O T O K O L L FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.06.2015 Fra kl. 12:00 Til kl. 13:40 Fra saknr.: 18/15 Til saknr.: 28/15

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Aurskog- Høland kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Aurskog- Høland kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Saker til behandling. Valg av representant og vararepresentant til Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Saker til behandling. Valg av representant og vararepresentant til Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS MØTEINNKALLING Valgnemnd Dato: 07.12.2015 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03666 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest på mail til politisk.sekretariat@ahk.no eventuelt på tlf. 930

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Kari Mikkelrud (FrP) - Vigdis Jakobsen, barnetalsmann i plansaker. Inhabilitet: Thor Haugerudbråthen meldte seg inhabil i sak 211/15

Kari Mikkelrud (FrP) - Vigdis Jakobsen, barnetalsmann i plansaker. Inhabilitet: Thor Haugerudbråthen meldte seg inhabil i sak 211/15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 07.12.2015 kl. 13:30 15:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03663 Faste medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Roger Evjen (Ap), Geir Harald Olsen (Sp),

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Solem MEDL AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Solem MEDL AP Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 6 Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Orkdal Rådhus Dato: 13.03.2007 Tid: 13:00-16:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Hoff

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 16.06.2009 Fra kl. 17.00 Møtested: Klinkenberghaugen Fra saknr.: 28/09 Til saknr.: 36/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 27

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Stavne Reitan MEDL V Øystein Fagerli MEDL KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Stavne Reitan MEDL V Øystein Fagerli MEDL KRF Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 7 Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Orkdal Rådhus Dato: 15.05.2007 Tid: 13:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Hoff

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2013 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 43/13 Til saknr.: 48/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.02.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:30 Fra saknr.: 1/15 Til saknr.: 7/15 Av utvalgets

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.11.2013 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:10 Fra saknr.: 49/13 Til saknr.: 61/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Nina E. Johnsen Nestleder V Per Hægstad Medlem

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 13.04.2011 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 29/11 Til saknr.: 38/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2014 Fra kl. 10:15 Til kl. 13:00 Fra saknr.: 130/14 Til saknr.: 146/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Aud Jørgentvedt, Eva Bohem Svendstad, Håvard

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.11.04 Møtetid: Kl. 13:35 14:15 Fra saksnr. 115/04-121/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 45/11 Til og med sak: 53/11 Møtetid: 12.00 15.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer