Tilsynsrapport Rapport nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsynsrapport Rapport nr. 2012-08"

Transkript

1 Norsk Rikstoto revisjon av tiltak mot uønsket spilladferd Tilsynsrapport Rapport nr

2 Norsk Rikstoto Tiltak mot uønsket spilladferd Tilsynsrapport Rapport nr: Sak nr: 12/01226 Revisjonsdato: Foretak: Revisjonsområde: Kontaktperson: Revisjonslag: Norsk Rikstoto Tiltak mot uønsket spilladferd Liv Røthe Liv Røthe, Lotteritilsynet Jan Petter Sæbø, Lotteritilsynet Rapportens innhold: Tilsynsrapport beskriver eventuelle avvik og observasjoner etter revisjon av tiltak mot uønsket spilladferd. Hovedkonklusjon: Revisjonen har ikke avdekket avvik. Lotteritilsynet anbefaler at planer og tiltak som iverksettes for å forebygge og redusere faren for uønsket spilleadferd tydeliggjøres av virksomheten og at risikoer ved virksomhetens spill og distribusjonsformer identifiseres. Utarbeidd dato: Liv Røthe revisjonsleder Jan Petter Sæbø underdirektør Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 2 av 5

3 Innhold 1. Innledning Dokumentunderlag Revisjonsomfang Avvik Observasjon Gjennomføring...5 Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 3 av 5

4 1. Innledning Tilsynsrapport beskriver eventuelle avvik som er avdekket, og eventuelle observasjoner som er registrert gjennom revisjonen. - AVVIK er forhold som tilsynet mener ikke er i samsvar med krav fastsett i lov eller i medhold av lov. - OBSERVASJONER er forhold som ikke er i strid med krav fastsett i lov eller i medhold av lov, men der tilsynet finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring. Til eventuelle avvik er det beskrevet revisjonsbevis som er det faktagrunnlaget som fastsettelsen av avvik bygger på. Til eventuelle observasjoner forventer Lotteritilsynet at de håndteres slik at disse ikke senere utvikler seg til/bidrar til avvik. Lotteritilsynet praktiserer negativ rapportering fra revisjoner. Det vil si at tilsynsrapporten i hovedsak omhandler manglende samsvar med krav fastsett i lov eller i medhold av lov. Forhold der kravene er tilfredsstillende oppfylt beskrives normalt ikke. Revisjonen er gjennomført med dokumentgjennomgang og feltarbeid. Virksomheten har gitt revisjonslaget nødvendig tilgang til dokumenter og personell og har lagt alle forhold til rette for en effektiv gjennomføring av revisjonen. Når avvik påvises vil Lotteritilsynet be om en oppfølgingsplan for hvordan og når Norsk Rikstoto vil utbedre påviste avvik og hvilke korrigerende tiltak som vil bli gjennomført. Kopi av tilsynsrapporten oversendes Landbruks- og matdepartementet. 2. Dokumentunderlag - Vilkår til konsesjon, jf. pkt. 7 for perioden Vilkår til konsesjon, jf. pkt. 5 for perioden Regler om distribusjon av spill gjennom elektroniske kanaler gitt av Landbruk og Matdepartementet 3.august 2006 med hjemmel i lov av 1.juli 1927 om veddemål ved totalisator. - Spillreglement for totalisatorspill fastsatt og sist endret av Landbruks og matdepartementet 22. november Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 4 av 5

5 3. Revisjonsomfang Revisjonen dekket Norsk Rikstoto sitt ansvar for å sette i verk tiltak mot uønsket spilladferd jf. vilkår i konsesjon. Intervju ble gjennomført hos Norsk Rikstoto og det ble stilt spørsmål om hvordan vilkårene er oppfylt av selskapet, herunder mål og strategier i arbeidet mot uønsket spilladferd. Lotteritilsynet har i forkant av revisjonen gått i gjennom distribuert og tilgjengelig informasjon om emnet, blant annet hjemmesiden til Norsk Rikstoto på Internett. 4. Avvik Det er ikke registrert avvik 5. Observasjon Under revisjonen har vi observert et forhold som vi finner grunn til å påpeke som forbedringsområde. I forbindelse med kongelig resolusjon av 2. desember 2011, har Landbruks- og matdepartementet fastsatt nærmere vilkår til konsesjonen for perioden til I punkt 5 bokstav a til g skal Norsk Rikstoto iverksette systematiske tiltak for å redusere faren for uønsket spilleadferd. Tilsvarende vilkår var også fastsett i konsesjonsvilkårene som gjaldt for perioden til , jf. punkt 7. Det anbefales at planer og tiltak som iverksettes for å forebygge og redusere faren for uønsket spilleadferd tydeliggjøres av virksomheten og at risikoer ved virksomhetens spill og distribusjonsformer identifiseres. Det er ikke krav om at observasjoner følges opp av virksomheten, men dersom Norsk Rikstoto iverksetter tiltak i forhold til tilsynets observasjon, er det ønskelig at vi blir informert. 6. Gjennomføring Varsel om revisjon: Åpningsmøte og revisjon: Intervju: Håkon Smerud Carl Fredrik Stenstrøm Morten B.W. Tønnessen Sluttmøte: Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 5 av 5