PROTOKOLL. TIK styremøte NORGES IDRETTSFORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. TIK styremøte NORGES IDRETTSFORBUND"

Transkript

1 PROTOKOLL NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets No OW TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr /2016 Dag: Mandag 14.mars 2016 Tid: kl Sted: Idrettens Hus Telemark Styret: Leder Varamedlem Varamedlem Administrasjon: Org.sjef Forfall: Nestleder Trond Inge Haugen Guri Ramtoft Dag Nielsen Reidun Martinsen Sondre Fjelldalen Sven Tore Løkslid Heidi Ysen Eli-Jeanette Olsen Sakliste: Sak 154: Protokoll styremøte nr /2016 Sak 155: Informasjon fra styreleder, styrerepresentanter og organisasjonssjef Sak 156: Endringer lag og søknad om opptak (opptak/nedleggelse/sammenslåinger) Sak 157: Høringsuttalelse - «Bestemmelser for spillemidler anlegg og fysisk aktivitet» Sak 158: Høringsuttalelse Strategiplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Sak 159: Regnskap 2015 Sak 160: Budsjett 2016 og Langtidsbudsjett Sak 161: Revidering og godkjennelse av Telemark idrettskrets lov Sak 162: Telemark idrettskrets Handlingsplan Sak 163: Idrettens anleggsplan for Telemark Sak 164: Styrets beretning for tingperioden Sak 165: Innstilling av tillitsvalgte for tingperioden Sak 166: Innstilling av kandidater til Telemark idrettskrets Diplom Sak 167: Telemark idrettskrets Ting 2016 Sak 168: Status og prosess «OLT Sørøst» Sak 169: Møte- og representasjonsplan våren 2016

2 Vedtakssaker Sak 154: Protokoll styremøte nr /2016 Protokoll fra styremote er sendt ut med merknadsfrist. Ingen innkomne merknader. Forsla, til vedtak fra Organisasjonssjef Protokoll fra styremøte nr /2016 godkjent uten merknader Protokoll fra styremøte nr /2016 godkjent uten merknader Sak 155: Informasjon fra styreleder, styrerepresentanter og organisasjonssjef Kort informasjon om representasjon, aktiviteten og andre aktuelle saker siste periode. S ret Trond Inge YOG2016 Fakkelmarkering i Morgedal Utdeling av Sam Eydes Idrettsfond 2015 Eidangerhallen Telemark Fotballkrets Ting YOG2016 Lillehammer Norsk Friidrett Telemark Ting Begravelse Bjørn Sigernes (tidligere ansatt) Sven Tore YOG2016 Fakkelmarkering i Morgedal Møte m/telemarksbenken Stortinget Tema: Etablering av OLT Sørøst i Telemark/Skien som hovedsete Fotavtrykk Telemark utdeling av toppidrettsstipend Guri YOG2016 Fakkelmarkering i Morgedal Grenseløs idrettsdag - Vinteraktivitetsdag Telemark og Vestfold Rytterregion Ting Dag YOG2016 Fakkelmarkering i Morgedal Grenseløs idrettsdag - Vinteraktivitetsdag Fotavtrykk Telemark utdeling av toppidrettsstipend Skien Idrettsråd Årsmøte Bamble Idrettsråd Årsmøte Reidun YOG2016 Fakkelmarkering i Morgedal

3 Administrasjon Sondre YOG2016 Fakkelmarkering i Morgedal Foredrag Inspirasjonssamling Nome kommune/idrettsråd/røde Kors Tema: Integrering Møte m/hovedutvalget for kultur Tema: Informasjon om prosess OLT Sørøst YOG2016 Lillehammer Skypemøte NIF Tema: Innspill til «Bestemmelser om tilskudd til anlegg og aktivitet» Skypemøte NIF Tema: Idrettens sentral medlems-/og organisasjonsregister Org.sjefmøte Oslo Møte m/telemark fylkeskommune Tema: Partnerskapsavtale TIK/TFK og AktivSkole365 Begravelse Bjørn Sigernes (tidligere ansatt) Therese Øyvind YOG2016 Fakkelmarkering i Morgedal Vinteraktivitetsdag «Grenseløse idrettsdager» Skien Fritidspark Tema: Aktivitetsdag for personer med funksjonsnedsettelse Foredrag Voksenopplæringen Idrett og integrering Evalueringsmøte Grenseløs Vinteraktivitetsdag Skypemøte NIF Tema: Idrettens sentral medlems-/og organisasjonsregister Siljan Idrettsråd Årsmøte Møte m/telemark fylkeskommune Tema: Partnerskapsavtale TIK/TFK og AktivSkole365 YOG2016 Fakkelmarkering i Morgedal Klubbesøk Urædd IF Allianse Skypemøte NIF Tema: Idrettens sentral medlems-/og organisasjonsregister Møte m/telemark fylkeskommune Tema: Partnerskapsavtale TIK/TFK og AktivSkole365 Møte m/skolesjefer Grenlandskommunene Tema: Innlegg om finansiering av AktivSkole365 Bjørn Møte m/olympiatoppen Tema: Etablering av OLT Sørøst Møte m/telemarksbenken Stortinget Tema: Etablering av OLT Sørøst i Telemark/Skien som hovedsete Fotavtrykk Telemark utdeling av toppidrettsstipend

4 Orienteringssaker fra org.sief: - TIK ungdomsutvalg planlagt aktivitet Info om «Samordnet søknad og rapportering» - Kursvirksomhet - prioritert fokus av type kurs fremover Årshjul for dialog og samhandling mellom NIF, IK og SF - Info om Styreportal - Styrelederopplæring og oppfølging i Info om medlemssak Notodden Pistolklubb Sak 156: Endringer lag og søknad om opptak (opptak/nedleggelse/sammenslåinger) Endringer av lag i Telemark idrettskrets i 2016 Opptak - nye registrerte idrettslag Lagets navn Leder Særidrett/grupper Kommune /IR Stiftelsesdato Antall medl. Dato opptak Si lj a n Sportsskyttere Anita Vindheim skyting Siljan Skjærgården Klatreklubb Steffen Siljan Slåtta Klatring Bamble Idrettslag som er strøket Lagets navn Leder Særidrett/grupper Kommune /IR Årsak Dato endring Notodden klatreklubb OlavVangen Klatring Notodden Liten aktivitet/mangel på anlegg Forslag til vedtak fra Organisasjonssjef: Tatt til orientering Tatt til orientering Sak 157: Høringsuttalelse - «Bestemmelser for spillemidler anlegg og fysisk aktivitet» NIF har sendt ut forslag for innspill til endringer av «Bestemmelser for spillemidler til anlegg og fysisk aktivitet». Endringsforslagene er vurdert ut fra nasjonale, regionale og lokale forutsetninger, behov og utfordringer sette fra Telemark idrettskrets sin side. Høringen er behandlet som skriftlig saksbehandling grunnet kort svarfrist fra NIF sin side. Forslag til vedtak fra Organisasjonssjef Høringsuttalelse vedtas og oversendes NIF. Høringsuttalelse vedtas og oversendes NIF.

5 Sak 158: Høringsuttalelse «Strategiplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet » Telemark fylkeskommune har invitert til uttalelse og innspill knyttet til forslag for ny «Strategiplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet ». Idrettskretsen uttalte seg i forbindelse med evaluering av foregående plan og med konkrete innspill til revideringen. Idrettskretsen følger opp med klare forslag på endringer og tillegg som vi mener bør ha større eller mindre fokus i planen. Forslag til høringsuttalelse følger saken. Forslag til vedtak fra Organisasjonssjef. Høringsuttalelse vedtas med innarbeidelse av forslag til endringer/tillegg, og oversendes Telemark fylkeskommune innen fristen 4. april Saken utsettes og behandles som skriftlig saksbehandling Sak 159: Regnskap 2015 Telemark idrettskrets regnskap 2015 er ferdig revidert av Revisjonsselskapet AS. Årsresultatet viser et positivt resultat på kr ,-. Forslag til vedtak fra Or5anisasjonssief Telemark idrettskrets regnskap 2015 godkjennes. Overskuddet foreslås styrkes egenkapitalen. Regnskap 2015 legges frem for Telemark idrettskrets Ting 2016 for endelig vedtak. Telemark idrettskrets regnskap 2015 godkjennes. Kr ,- av overskuddet foreslås som selvpålagt restriksjon til Telemark idrettskrets 100-års jubileum i Regnskap 2015 legges frem for Telemark idrettskrets Ting 2016 for endelig vedtak. Sak 160: Budsjett 2016 og Langtidsbudsjett Rammebetingelsene for grunnfinansiering fra NIF og Telemark fylkeskommune er vedtatt for Det er tildelt et drifts- og administrasjonstilskudd fratlkeskommunen på samme nivå som i 2015, som vil si at det ikke er tatt hensyn til pris- og lønnsjustering. Grunntilskuddet fra NIF er tildelt med bakgrunn i ny fordelingsmodell til idrettskretsene innført fra 2016, som gir Telemark idrettskrets et loft også sammenlignet med mange andre idrettskretser. Forslag til endelig Budsjett 2016 legges frem med grunnlag i vedtatte tildelinger og faringer som er lagt til grunn i utarbeidet forslag til Telemark idrettskrets Handlingsplan , som skal legges frem og vedtas på idrettskretstinget 21. april Budsjett 2016 legges også til grunn som utgangspunkt for Langtidsbudsjett som skal vedtas av idrettskretstinget.

6 Forslag til vedtak fra Organisasjonssjef Budsjett 2016 vedtas. Budsjettet danner grunnlag for Langtidsbudsjett for Telemark idrettskrets Ting 2016 for endelig vedtak. Budsjett 2016 vedtas. Budsjettet danner grunnlag for Langtidsbudsjett for Telemark idrettskrets Ting 2016 for endelig vedtak. Sak 161: Revidering og godkjennelse av Telemark idrettskrets lov Revidering av Telemark idrettskrets lov ble lagt frem og diskutert med endringer vedtatt av Idrettstinget 2015 og vedtatt Lovnorm for idrettskretser vedtatt av Idrettsstyret i oktober Forslag til ny lov er godkjent av lovavdelingen i NIF som forelagt, med forbehold om endringer vedtatt av Telemark idrettskrets Ting Forslag til vedtak fra Organisasjonssjef Telemark idrettskrets lov legges frem for Telemark idrettskrets Ting 2016 for endelig vedtak. Telemark idrettskrets lov legges frem for Telemark idrettskrets Ting 2016 for endelig vedtak. Sak 162: Telemark idrettskrets Handlingsplan Handlingsplanen for tingperioden er utarbeidet etter prosessarbeid og høringsrunde sendt for innspill fra idrettsråd og særidretter (2. februar 2. mars 2016). Fra høringsrunden er det kun kommet inn uttalelse med kommentarer og innspill fra Skien idrettsråd og Telemark Bedriftsidrettskrets. Videre er Idrettspolitisk dokument (IPD) langt til grunn for prioriteringer av målområder og tiltak i handlingsplanen. Forslag til vedtak fra Organisasjonssjef: Telemark idrettskrets Handlingsplan godkjennes med innkomne innspill til endringer, tillegg, bearbeides og kvalitetssikres frem til tingdokumentene skal sendes ut 18.mars 2016, og legges frem for Telemark idrettskrets Ting 2016 for endelig vedtak. Telemark idrettskrets Handlingsplan godkjennes med innkomne innspill til endringer, tillegg, bearbeides og kvalitetssikres frem til tingdokumentene skal sendes ut 18.mars 2016, og legges frem for Telemark idrettskrets Ting 2016 for endelig vedtak.

7 Sak 163: Idrettens anleggsplan for Telemark Idrettens anleggsplan for Telemark er revidert etter grundig gjennomarbeidelse. Idrettsindeksen for Telemark, utarbeidet av Telemarksforskning, har vært et viktig verktøy i forbindelse med revideringen. Anleggsplanen er nå utarbeidet i form av et kunnskapsgrunnlag og konkrete føringer på hovedutfordringer og prioritering av de årlige spillemidlene i eget dokument. Forslag til vedtak fra Orj'anisasionssief Idrettens anleggsplan for Telemark idrettskrets godkjennes med innkomne innspill til endringer, tillegg, bearbeides og kvalitetssikres frem til tingdokumentene skal sendes ut 18.mars 2016, og legges frem for Telemark idrettskrets Ting 2016 for endelig vedtak. Idrettens anleggsplan for Telemark idrettskrets godkjennes med innkomne innspill til endringer, tillegg, bearbeides og kvalitetssikres frem til tingdokumentene skal sendes ut 18.mars 2016, og legges frem for Telemark idrettskrets Ting 2016 for endelig vedtak. Sak 164: Styrets beretning for tingperioden Styrets beretning for tingperioden synliggjør hovedtrekk for aktiviteten kalenderårene 2014 og Videre er det kommentert måloppnåelse og resultater under de ulike målområder knyttet til de tiltak som har vært vedtatt fokusert på og prioritert i tingperioden. Forslag til vedtak fra Organisasjonssjef: Styrets beretning for tingperioden vedtas med innkomne innspill til endringer, tillegg, bearbeides og kvalitetssikres frem til tingdokumentene skal sendes ut 18.mars 2016, og legges frem for Telemark idrettskrets Ting Styrets beretning for tingperioden vedtas med innkomne innspill til endringer, tillegg, bearbeides og kvalitetssikres frem til tingdokumentene skal sendes ut 18.mars 2016, og legges frem for Telemark idrettskrets Ting Sak 165: Innstilling av tillitsvalgte for tingperioden Telemark idrettskrets valgkomite har siden september 2015 arbeidet med å kartlegge aktuelle kandidater for sammensetning av nytt styre og kontrollkomite i Telemark idrettskrets for den kommende tingperioden En innstilling fra komiteen er nå klar og vil oversendes som forslag til idrettskretstinget Telemark idrettskrets styre har ferdigstilt et forslag og innstilling på ny valgkomite for neste periode. Forslag til vedtak fra Organisasjonssjef Innstilling av nye tillitsvalgte til valgkomite i Telemark idrettskrets for tingperioden 2016 innarbeides i tingdokumentene som skal sendes ut 18.mars Innstilling av nye tillitsvalgte til valgkomite i Telemark idrettskrets for tingperioden 2016 innarbeides i tingdokumentene som skal sendes ut 18.mars 2016.

8 Sak 166: Innstilling av kandidater til Telemark idrettskrets Diplom Idrettskretsens styre innstiller og tildeler ved hvert kretsting ut Telemark idrettskrets Diplom. Invitasjon om forslag på kandidater fra organisasjonsleddene ble sendt ut 26.februar med frist for innsendelsen innen 13.mars Diplomets statutter er som følger: 1. Diplomet kan tildeles fortjente idrettsledere som har utført, eller utfører, et stort og uegennyttig arbeid innen: Idrettskretsstyret, idrettskretsens utvalg og komiteer, særkrets/- særutvalgsstyret, eller dette ledds utvalg, komiteer og lag. Diplomet skal som hovedregel ikke tildeles personer som bare har utført sin virksomhet innen eget lag. 2. For særskilte prestasjoner kan diplomet tildeles et idrettslag eller gruppe av idrettslag. 3. Forslagene skal være prioritert, dersom flere personer innstilles samme år. Forslagsstilleren er ansvarlig for oppgivelse av: Korrekt navn, fødselsdato, adresse, og en fyllestgjørende - men kortfattet orientering om kandidatens idrettslige innsats/arbeid. Hvis ikke alle data er oppgitt, skal Idrettskretsstyret avvise forslaget. Det ledd som har innstilt en person, men ikke fått positiv reaksjon, plikter å gjenta sitt forslag neste gang det innbys på forslag til kandidater, forutsatt at forslagsstilleren anser sin kandidat som aktuell igjen. 4. Tildelingen av diplom foretas av Idrettskretsstyret. Idrettskretsstyret behandler de innkomne forslag og fører protokoll over disse og har plikt til å ta opp tidligere innstilte kandidater fra sin eventuelle venteliste - til ny vurdering hvert år tildeling finner sted S. Selve utdelingen skal fortrinnsvis skje på Idrettskretstinget. Idrettskretsstyret kan dispensere fra denne regel i de tilfeller hvor diplomkandidaten ikke har anledning til å møte opp. Diplomet bør fortrinnsvis tildeles kandidaten direkte. Dog kan idrettslagsleder eller valgt representant motta diplomet på kandidatens vegne. Idrettskretsens lederfører ordet ved utdelingen. Forslag til vedtak fra Organisasjonssjef Ingen forslag til vedtak Utsettes til neste styremøte for kartlegging av eventuelt flere kandidater

9 Informasjons-/ diskusjonssaker Sak 167: Telemark idrettskrets Ting 2016 Gjennomgang av status forberedelser for tinget. Diskusjon og fordeling av oppgaver som må avklares og på plass i forbindelse med gjennomføringen. En kvalitetssikring tas på siste styremote før tinget. Gjennomgang og kvalitetssikring av program, sakliste og saksfremstilling Fordeling av ansvar for hvem som innleder i de enkelte sakene tas på styremøte mandag 11.april 2016, hvor også foreslåtte dirigenter innkalles. Sak 168: Status og prosess «OLT Sørøst» Statusrapportering om prosessen for etablering av OLT Sørøst. Informasjon og avklaring om videre strategi og prosess. Kort redegjørelse for status og prosess frem mot en avgjørelse om etablering og innstilling på plassering av hovedsete for en regional avdeling i OLT. Status Vestfold IK og Vestfold fylkeskommune Brev fra OLT til Vestfold IK - Initiativ og avtalte møter fremover - Prosjekt-/milepælsplan OLT Sak 169: Møte og representasjonsplan våren 2016 Møte- og representasjonsplan våren Representasjonsoppgaver fordeles Fordeling av representasjonsoppgaver fordelt frem til Telemark idrettskrets Ting 21.april Merknadsfrist: 31.mars 2016 Skien, 15.mars 2016 Trond Inge auge'n Leder Eli-Jeanette Olsen Reidun Martinsen Varamedlem Sven Tore Løkslid Nestleder blt. Guri Ramtoft Dag`Nielsen Varamedlem Heidi Ysen e Sondre Fjell len Organisasjonssjef

C Ø PROTOKOLL. TIK styremøte

C Ø PROTOKOLL. TIK styremøte PROTOKOLL NORGES I DRETTSFORBUND Telemark idrettskrets IL :4~ ~11111111111111111k_ C Ø TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 9-2016/2018 Dag: Mandag 6.mars 2017 Tid: kl. 1700-1920 Sted: Idrettens

Detaljer

PROTOKOLL. TIK styremøte NORGES IDRETTSFORBUND

PROTOKOLL. TIK styremøte NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets em OW TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 13-2014/2016 Dag: Torsdag 28.januar 2016 Tid: kl. 1600-2015 Sted: Idrettens Hus Telemark Styret:

Detaljer

oho PROTOKOLL TIK styremøte

oho PROTOKOLL TIK styremøte PROTOKOLL NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets oho TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 7-2014/2016 Dag: Mandag 23.mars 2015 Tid: kl. 1700-2000 Sted: Idrettens Hus Telemark Styret:

Detaljer

PROTOKOLL. TIK styremøte

PROTOKOLL. TIK styremøte PROTOKOLL TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 15-2014/2016 Dag: Mandag 11.april 2016 Tid: kl. 1600-1800 Sted: Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) avd. Bø - rom 1-113 Styret: Leder Varamedlem Administrasjon:

Detaljer

PROTOKOLL. TIK styremøte. Sakliste: NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets

PROTOKOLL. TIK styremøte. Sakliste: NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets PROTOKOLL NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets OØ TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 2-2016/2018 Dag: Tirsdag 24.inai 2016 Tid: kl. 1700-2120 Sted: Idrettens Hus Telemark Styret:

Detaljer

PROTOKOLL. TIK styremøte

PROTOKOLL. TIK styremøte PROTOKOLL NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets im nc& TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 7-2016/2018 Dag: Lørdag 7.januar 2017 Tid: kl. 0900-1110 Motet avsluttet etter sak 72. Ubehandlede

Detaljer

PROTOKOLL. TIK styremøte. Sakliste. NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets

PROTOKOLL. TIK styremøte. Sakliste. NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets PROTOKOLL NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets 0 0 TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 10-2016/2018 Dag: Torsdag 6.april 2017 Tid: kl. 1700-2030 Sted: Idrettens Hus Telemark Styret:

Detaljer

PROTOKOLL. TIK styremøte

PROTOKOLL. TIK styremøte PROTOKOLL NORGES IDRETTSFO!BUND Telemark idrettskrets OW OW nr9 TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 9-2014/2016 Dag: Tirsdag 18.august 2015 Tid: kl. 1600-2030 Sted: Idrettens Hus Telemark

Detaljer

Velkommen til det 38. ordinære Idrettskretstinget og det 8. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark

Velkommen til det 38. ordinære Idrettskretstinget og det 8. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark Til Tingrepresentanter, observatører og inviterte Att: Kopi: Vår referanse: SF Deres referanse: Dato: 16. mars 2016 Velkommen til det 38. ordinære Idrettskretstinget og det 8. ordinære tinget for Idrettens

Detaljer

PROTOKOLL. TIK styremøte NORGES IDRETTSFORBUND

PROTOKOLL. TIK styremøte NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets im 099 TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 8-2016/2018 Dag: Mandag 23.januar 2017 Tid: kl. 1700-1930 Sted: Idrettens Hus Telemark Styret:

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2014-2015 ONSDAG 9. MARS 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

PROTOKOLL. TIK styremøte. Sakliste. NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets

PROTOKOLL. TIK styremøte. Sakliste. NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets PROTOKOLL NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets OØ TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 4-2016/2018 Dag: Mandag 5.september 2016 Tid: kl. 1700-1915 Sted: Idrettens Hus Telemark Styret:

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

Inviterte: Sondre Sande Gullord, NIF Idrettsstyre (fra sak 49)

Inviterte: Sondre Sande Gullord, NIF Idrettsstyre (fra sak 49) PROTOKOLL TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 5-2016/2018 Dag: Mandag 17.oktober 2016 Tid: kl. 1700-2045 Sted: Idrettens Hus Telemark Styret: Leder Geir B. Nordtveit Nestleder Guri Ramtoft

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/ Bergen, 12. april 2016 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 17/2014-2016 Dato: 12. april 2016 Sted: Skype Møtetid: kl. 16:00-20:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre, leder Ane Grete Vik, nestleder

Detaljer

PROTOKOLL. TIK styremøte. Sakliste. NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets

PROTOKOLL. TIK styremøte. Sakliste. NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets PROTOKOLL ~Ø TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 12-2016/2018 Dag: Tirsdag 6.juni 2017 Tid: kl. 1700-2100 Sted: Idrettens Hus Telemark Styret:

Detaljer

PROTOKOLL. TIK styremøte

PROTOKOLL. TIK styremøte PROTOKOLL NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets m OW TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 11-2014/2016 Dag: Mandag 26.oktober 2015 Tid: kl. 1600-2100 Sted: Idrettens Hus Telemark Styret:

Detaljer

Oq9 PROTOKOLL. TIK styremøte

Oq9 PROTOKOLL. TIK styremøte PROTOKOLL NORGES I DRETTSFORBUND Telemark idrettskrets Oq9 TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 6-2016/2018 Dag: Mandag 12.desember 2016 Tid: kl. 1630-1930 Sted: Idrettens Hus Telemark Styret:

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 18/2014-2016 Utsendelsesdato: 14. mars 2016 Merknadsfrist: 18. mars 2016 Møtetid: Onsdag 1. mars 2016 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Innkalling til Telemark idrettskrets Ting 2016

Innkalling til Telemark idrettskrets Ting 2016 Organisasjonsledd, komiteer, utvalg og andre tilknyttet Telemark idrettskrets Vår ref: Sondre Fjelldalen 21.01.2016 Innkalling til Telemark idrettskrets Ting 2016 Telemark idrettskrets (TIK) innkaller

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. TIK styremøte. NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets

PROTOKOLL. TIK styremøte. NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets PROTOKOLL TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 10-2014/2016 Dag: Tirsdag 29.september 2015 Tid: kl. 1600-2200 Sted: Idrettens Hus Telemark Styret:

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Deres ref: Vår ref: 524515v1 20. november 2014 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Generelt: Reglementet for delegering

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS

FINNMARK IDRETTSKRETS FINNMARK IDRETTSKRETS Styreprotokoll 4/16-18 Fra styremøte fredag 24.februar 2017 i Alta Til stede: May Bente Eriksen Bjørn Roald Mikkelsen Otilie Næss Jørunn Iversen Erik Karlstrøm Trond Østgård Marit

Detaljer

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR Elvenget 20, 7716 Steinkjer Telefon 74 10 01 00 - Telefaks 74 10 01 25 - E-post ntik@idrettsforbundet.no Til - Særkretsene i NT

Detaljer

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl 0900-1515 på Scandic Park Hotell Sandefjord Til stede: Trude Halvorsen, Rune Huseby, Trude Tansø, Arne Svardal, Inger Johanne Warholm, Merete Danielsen,

Detaljer

PROTOKOLL. TIK styremøte. NORGES B ORETTSFORBUND Telemark idrettskrets

PROTOKOLL. TIK styremøte. NORGES B ORETTSFORBUND Telemark idrettskrets NORGES B ORETTSFORBUND Telemark idrettskrets L 11 1 PROTOKOLL TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 8-2014/2016 Dag: Mandag 15.juni 2015 Tid: kl. 1600-1850 Sted: Idrettens Hus Telemark Styret:

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Protokoll styremøte 16/14-16, mandag 14. mars 2016 kl på Idrettens Hus Sandefjord

Protokoll styremøte 16/14-16, mandag 14. mars 2016 kl på Idrettens Hus Sandefjord Protokoll styremøte 16/14-16, mandag 14. mars 2016 kl 1930-2130 på Idrettens Hus Sandefjord Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Trude Halvorsen, Rune Huseby, Tommy Svendsrud. Forfall: Morten Solum, Trude

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS

FINNMARK IDRETTSKRETS FINNMARK IDRETTSKRETS Styreprotokoll 8/16-18 Fra styremøte i Tana tirsdag 26.august 2017 Til stede: Bjørn Roald Mikkelsen Jørunn Iversen Otilie Næss Trond Østgård Marit Arntzen Forfall: May Bente Eriksen

Detaljer

Protokoll styremøte 12/14-16, tirsdag 13. oktober 2015 kl på Idrettens Hus Sandefjord

Protokoll styremøte 12/14-16, tirsdag 13. oktober 2015 kl på Idrettens Hus Sandefjord Protokoll styremøte 12/14-16, tirsdag 13. oktober 2015 kl 1800-2000 på Idrettens Hus Sandefjord Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Trude Halvorsen, Inger Ness, Bjørn Lauritzen Forfall: Tommy Svendsrud,

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett i Agder Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016 Trondheim 13. november 2014 Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Linda Hofstad Helleland, Ronald Lindberg, Bjørn Åge

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 1/2014-2015 TIRSDAG 13. MAI 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 5/2014-2015 FREDAG 13. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD,

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 5/2014 Dato: onsdag 170914 Tid: 1630 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent

Detaljer

Styremøte / Protokoll onsdag 22. november 2017 kl 1800 på Idrettens Hus

Styremøte / Protokoll onsdag 22. november 2017 kl 1800 på Idrettens Hus Styremøte 12-2016/2018 - Protokoll onsdag 22. november 2017 kl 1800 på Idrettens Hus Innkalles: Rune Huseby, Trude Tansø, Arne Svardal, Inger-Johanne Warholm, Per-Eivind Johansen, Merete Danielsen, Stein

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 13/2014-2015 FREDAG 13. NOVEMBER 2015 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 13/2014-2016 MØTESTED: Lillehammer hotell, Lilllehammer MØTEDATO: 19.02.16 KLOKKESLETT: 14:30 18:30 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen.

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 3/2016-2017 ONSDAG 15. JUNI 2016 VIA SKYPE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP DIREKTE

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 2/2016-2017 ONSDAG 11. MAI 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/2014-2016 Utsendelsesdato: 4. mars 2015 Merknadsfrist: 8. mars 2015 Møtetid: Onsdag 25. februar 2015 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Torbjørn

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr.3 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr.3 2012-2014 Trondheim 19. juni 2012 Protokoll kretsstyremøte nr.3 2012-2014 Tilstede: Forfall: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Andreas Krogstad, Olve Morken(på

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS.

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Til styret i Vestfold Idrettskrets Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Generelt: Reglementet for delegering av myndighet i Vestfold

Detaljer

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no.

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/11 TIRSDAG 12.04.2011 A: DISKUSJONSSAKER: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 15/ torsdag i Arendal Skøiteklubs lokaler på Myra

Protokoll fra styremøte nr. 15/ torsdag i Arendal Skøiteklubs lokaler på Myra Protokollside 70 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 15/2012-2014 torsdag 27.02.2014 i Arendal Skøiteklubs lokaler på Myra Tilstede var: Trond Kristensen Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 19/2012-2014 Utsendelsesdato: 1. mai 2014 Merknadsfrist: 7. mai 2014 Møtetid: Mandag 28. april 2014 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder: Norvald

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 28.juni 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 28.juni 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Hege Backstrøm Sandblost. Sissel Haugland Orsteen

Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Hege Backstrøm Sandblost. Sissel Haugland Orsteen Protokollside 44 Styreperioden 2010-2012 Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Tilstede var: Forfall: Aslak Heim-Pedersen Hege Backstrøm Sandblost Jo Skaali

Detaljer

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

IDRETTENS STUDIEFORBUND/NORDLAND TING 2016 SCANDIC BODØ HOTELL 23. APRIL 2016 INNHOLD:

IDRETTENS STUDIEFORBUND/NORDLAND TING 2016 SCANDIC BODØ HOTELL 23. APRIL 2016 INNHOLD: IDRETTENS STUDIEFORBUND/NORDLAND TING 2016 SCANDIC BODØ HOTELL 23. APRIL 2016 INNHOLD: SAKLISTE SAKENES BEHANDLING STYRETS BERETNING FOR TINGPERIODEN 2014-2015 VALGKOMITEENS FORSLAG SAKLISTE Åpning Sak

Detaljer

Idrettsråd. Hva er det og hva kan og skal de bidra med? Åge Olsen Daglig leder. stavangersvommeclub.no #verdensbesteklubb

Idrettsråd. Hva er det og hva kan og skal de bidra med? Åge Olsen Daglig leder. stavangersvommeclub.no #verdensbesteklubb Idrettsråd Hva er det og hva kan og skal de bidra med? Åge Olsen Daglig leder stavangersvommeclub.no #verdensbesteklubb Læringsmål Idrettsrådets formål og oppgaver Idrettsrådets ansvar overfor idrettslagene

Detaljer

Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord.

Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord. Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord. Tilstede: Trude Halvorsen, Rolf Gunnar Haagensen, Jan Olav Hay, Inger Ness, Torbjørn Nilsen. Fra administrasjonen: Bjørn

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 8/2015 Dato: 10. desember 2015 Tid: 1700 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Alexander Hesselberg, Marit Langås Danielsen, Jan Helge Marum, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen. Fra administrasjonen:

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 3/2014-2015 TIRSDAG 7. OKTOBER 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Trondheim 18. september 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Olve Morken, Bjørn

Detaljer

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi:

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: NORGES I DRETTSFORBUND Oppland idrettskrets ~ Referat Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: QQP Idrettskretsstyret i Oppland IK 11/14-16. Tirsdag 22.09.2015 kl. 15:30-21:30, Mølla

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett Troms idrettskrets 1.0 FORORD Formålet med langtidsbudsjettet, LTB, er å gi et bilde av forventede økonomiske rammer og prioriteringer i kommende tingperiode. LTB skal være retningsgivende for satsingen

Detaljer

Lov for Rogaland idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov for Rogaland idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettskretser Ufravikelig lovnorm Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 10/2016-2018 Utsendelsesdato: 26. juni 2017 Merknadsfrist: 2. juli 2017 Møtetid: Tirsdag 21. juni 2017 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 1/2014 Dato: 280114 Tid: 1730 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent av

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 26.aug 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 26.aug 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 13/ MØTEDATO: 1.november 2017 KLOKKESLETT: 17:00 20:00 (mat fra 16:15)

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 13/ MØTEDATO: 1.november 2017 KLOKKESLETT: 17:00 20:00 (mat fra 16:15) INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 13/2016-2018 MØTESTED: Idrettssenteret, Molde MØTEDATO: 1.november 2017 KLOKKESLETT: 17:00 20:00 (mat fra 16:15) MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Styremøte / Protokoll onsdag 18. oktober 2017 kl på Idrettens Hus

Styremøte / Protokoll onsdag 18. oktober 2017 kl på Idrettens Hus Til stede: Styret Styremøte 12-2016/2018 - Protokoll onsdag 18. oktober 2017 kl 1800-2145 på Idrettens Hus Rune Huseby, Trude Tansø, Arne Svardal, Inger Johanne Warholm, Per-Eivind Johansen Valgkom. Ann-Kristin

Detaljer

NOR -J S D RTT SFORBUND. --,eiernark idrettskrets OR9. Protokoll. Telemark idrettskrets Ting april Skagerak Arena M P'!

NOR -J S D RTT SFORBUND. --,eiernark idrettskrets OR9. Protokoll. Telemark idrettskrets Ting april Skagerak Arena M P'! NOR -J S D RTT SFORBUND --,eiernark idrettskrets OR9 Protokoll Telemark idrettskrets Ting 2016 21.april Skagerak Arena E. I ist-or6;l.b,1d M P'!SKEOPP Åpning ved styreleder Trond Inge Haugen og hilsninger

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 21. mars 2014 Protokoll kretsstyremøte nr 22 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, Olve Morken(på telefon), Frode Geving, Bjørn Åge Berntsen, Berit Gjelten, Ådne Røkkum og Sigrid Bratsberg

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 14/2014-2015 TORSDAG 14. OG FREDAG 15. JANUAR 2016 SCANDIC HAVET, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

Protokoll styremøte 30/2008-2011, 17.02.2011 kl 1800-2000

Protokoll styremøte 30/2008-2011, 17.02.2011 kl 1800-2000 Protokoll styremøte 30/2008-2011, 17.02.2011 kl 1800-2000 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen, Arne Roar Hovland, Wilfred Solberg. Fra administrasjonen: Bjørn Lauritzen. Forfall:

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Tonje Berger Ausland Per Harald Bai Stabell

Detaljer

TIL STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I AAIK

TIL STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I AAIK TIL STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I AAIK Myra, 28.08.2015 Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 11/2014-2016, tirsdag 25. august 2015 kl 19:00 på Idrettens Hus, Sparebanken Sør Amfi Tilstede

Detaljer

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad.

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/16 TIRSDAG, 5. APRIL 2016 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 10.desember 2015

Deres ref: Vår ref: 10.desember 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Styrets beretning for tingperioden 2014-2016

Styrets beretning for tingperioden 2014-2016 Styrets beretning for tingperioden 2014-2016 Visjon TELEIDRETTEN idrettsglede for alle Formål Telemark Idrettskrets skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 13.november 2015. Protokoll nr. 8 2015 fra styremøte VAI og referat fra fellesmøte med styret i AAIK den 11.

Deres ref: Vår ref: 13.november 2015. Protokoll nr. 8 2015 fra styremøte VAI og referat fra fellesmøte med styret i AAIK den 11. Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Deres ref: Vår ref:697195-v1 24.juni 2014

Deres ref: Vår ref:697195-v1 24.juni 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 16. januar 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Julie Hole, Kristian Pettersen, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Sigrid Bratsberg,

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 08/ MØTEDATO: 28.februar 2017 KLOKKESLETT: 17:00 20:00 (mat fra 16:15)

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 08/ MØTEDATO: 28.februar 2017 KLOKKESLETT: 17:00 20:00 (mat fra 16:15) INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 08/2016-2018 MØTESTED: Idrettssenteret, Molde MØTEDATO: 28.februar 2017 KLOKKESLETT: 17:00 20:00 (mat fra 16:15) MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

Detaljer

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland NORGES IDRETTSFORBUNDS LOVUTVALG PROTOKOLL FRA MØTE DEN 18.02.2015 Tilstede: Forfall: Dessuten møtte: Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn

Detaljer

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet Generelt om basis-lovnormen: Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser basert på basis-lovnormen for særkretser utarbeidet av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 7-3. Særkretsenes lover godkjennes

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010

KRETSSTYRET KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010 PROTOKOLL KRETSSTYRET Møtetid: Mandag 21. juni 2010 KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer