Innvielse. Gradspasseringer høstterminen Nr 41 Julen 2005 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innvielse. Gradspasseringer høstterminen 2005. Nr 41 Julen 2005 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS)"

Transkript

1 Nr 41 Julen 2005 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Innvielse Så har vi nok en gang lagt et år bak oss både på godt og ondt. For min del har dette vært et spesielt år sett i logesammenheng. Den 31. august ble det nye embedskollegiet installert med undertegnede som Overmester. Det å få stå på OM-stolen og se brødrene komme inn i logesalen onsdag etter onsdag er en fin opplevelse. Så kan en spørre hva er det som gjør at logens brødre er så trofaste til å møte opp møte etter møte? I dagens samfunn, med streben etter materiell velstand, er det godt å være med i vår orden der vennskap, kjærlighet og sannhet er satt i høysetet. Dette gir en indre ro som er god å ha med seg, ikke bare blant Logebrødre, men også ute i hverdagen. Til våre yngre brødre vil jeg si: Møt så ofte du kan. Det å delta på møtene er inspirasjon for embedskollegiet, samt at det danner en fin ramme rundt våre møter. Jeg vil takke embedskollegiet samt deltakerne i de forskjellige gradspill (som det har vært mange av i høst) for godt utført arbeide i året som er gått, og jeg vil med dette få ønske alle brødrene med familie en riktig God og Fredfull Jul Vel møtt til nye møter når vi starter opp igjen i januar. Arne Bårseth OM Den 30. november ble Geir Sindre Sæther innviet i loge nr 6 Rune. Vi gratulerer. Gradspasseringer høstterminen 2005 Troskapsgraden 30. november: Geir Sindre Strand Det Gode Vennskaps Grad 12. oktober: Rune Sæter Per Robert Gaupset Bjørn Ingar Pettersen 23. november: Geir Ole Neerland Den Edle Kjærlighets Grad 28. september: Bjørn Christian Gaupseth Jim R. Kristiansen John Kristian Berntzen Johan Warvik Den Høye Sannhets Grad 21. September: Leif Vang.

2 2 Det nærmer seg jul Det nærmer seg jul, det er tid for å kjøpe julegaver til slekt og venner. Vi skal igjen kose oss med deilig mat og drikke. At julens opprinnelige budskap i den kristne delen av verden er tonet ned til en slags bisetning, tenker vi ikke på i vår streben etter å skaffe det nødvendige for julen. Idet vi passerer en bøssebærer fra Frelsesarmeen, slenger vi kanskje nedi en slant før vi haster videre til neste innkjøp. Det er fint å kunne bidra med litt til de som trenger det mest, særlig nå når det går mot jul. Forholdet til medmennesket er viktig innen de aller fleste livssyn. For oss som lever i et rikt land i den vestlige verden, har de nære relasjonene endret seg mye de siste femti årene. Tidligere var vi mer avhengige av hverandre. Slektninger, venner og naboer passet på og hjalp til når det var behov. I dag er avstanden større, kontaktnettene er mer løse og samfunnet beskrives som kaldere. For snart et år siden døde mennesker i en enorm naturkatastrofe. Hele verden rettet sin oppmerksomhet mot Sør-øst Asia. På TV var det nyhetssendinger døgnet rundt, og forferdelsen var enorm da omfanget gikk opp for oss. I ukene etter ble det gitt mer i nødhjelp enn ved noen tidligere katastrofer, og det ble arrangert støttearrangement over alt. I oktober døde mennesker i et jordskjelv i Kashmir. Dette tallet kan i løpet av kalle vintermåneder stige betraktelig. Allerede en måned etter, var denne katastrofen nærmest ute av mediebildet. Den økonomiske hjelpen som er blitt satt inn er bare en liten brøkdel av det som ble satt inn etter tsunamien. I den første katastrofen ble mange mennesker fra den vestlige verden rammet. Vi satt vel alle med en klump i halsen etter hvert som detaljene om skadede og drepte nordmenn rullet inn over tv-skjermen. Vi som satt hjemme ble så overveldet av de direkte og levende inntrykkene at vi måtte bidra, vi måtte gjøre noe. Vi ga penger. Noen hundrelapper? Kanskje noen tusenlapper? Kashmir er et øde område der naturen er preget av enorme fjellkjeder. Blant disse bor det fattige mennesker i leirhytter, i bygninger som absolutt ikke var bygd for å tåle jordskjelv. Til tross for enorme ødeleggelser og ufattelig nød har innsamlingstiltakene vært få. Trenger vi ikke å yte nå, til tross for uendelig nød og ødeleggelse? Er det slik at vi, ved å unnslippe de hjerteskjærende private videoopptakene klarer å holde en slik avstand til katastrofen at vi lar det passere som en av mange. Er det slik at vi lever i et samfunn der mangelen på ekte nestekjærlighet erstattes med forsøk på å sikre seg god samvittighet? Samvittigheten kan sees på flere måter. Den kan sees som menneskets moralske fornuft, den kan sees som Guds stemme eller den kan sees som et resultat av oppdragelse og den kultur vi lever i. Følger vi den moralske fornuft, hjelper vi kanskje våre nærmeste først? Vi lever i en sekularisert og verdsliggjort verden der Gud er fraværende. Er da samvittigheten et resultat av det samfunnet vi lever i? Etikk dreier seg om å ha tanker ut over seg selv. I de aller fleste religioner finner vi igjen uttrykket du skal være mot andre slik du vil at andre skal være mot deg. De aller fleste vil nok stille seg bak en slik god tanke, de aller fleste tenker nok at de lever etter et slikt verdisyn. Vi hjelper venner og familie, vi gir til innsamlingsaksjonen hver høst, vi besøker eldre, ensomme slektninger. Rekken av gode gjerninger er lang for de fleste, og det gir en god følelse å ha gjøre noe som kommer andre til gode. Men all den tid vi ikke føler nøden og elendigheten på kroppen, klarer vi kanskje å lukke øynene for andres smerte. Vi har vent oss til å se små gråtende barn med tynne armer og bein, gråtende mens fluene surrer omkring. Jeg husker et bilde for ikke lenge siden; et lite spedbarn ligger og forsøker å suge på brystet til sin mor. Moren lå der død med vidåpne øyne. Jeg husker det stakk i meg, jeg ville som lærer snakke om det med elevene mine dagen etter. Det gjorde jeg ikke. minnet dukket opp igjen, stadig sjeldnere, så ble det borte. Snart er det jul, når jeg får lønn skal jeg kjøpe julegaver. Vi kjøper julegaver fordi det skal minne oss om den gave Jesu fødsel var for menneskene. Ja ja, mulig det Bjørn Enaasen Noe som er vanskelig. Å tenke logisk. Å bryte en vane. Å erkjenne skyld. Å elske en fiende. Å unngå å fordømme. Å lide uten å klage. Å erkjenne uvitenhet. Å holde ut uten hastverk. Å tåle hat uten å forherdes. Å vite når en skal tie stille. Å hate synd, men elske synderen. Å konsentrere seg midt i uenigheten. Å vente uten å miste tålmodigheten. Å treffe en beslutning fordomsfritt. Å bli gammel med ynde og elskverdighet. Å være uberørt når en blir latterliggjort. Å tjene uten vederlag, ros og anerkjennelse. Å omgås mennesker uten å tape det individuelle.

3 3 Harald Dyrnes siden 1961 og har for lengst mottatt 40 års Veteranjuvel. Hva har Ordenen og logen gitt deg i denne tiden? Samværet i logen har gitt meg mange muligheter til betraktninger moralsk og etisk, og det rituelle gir meg stadig noe nytt å ta med ut i hverdagen. Ut over dette så er det vennskapet og miljøet i logen jeg setter veldig høyt, noe som igjen har bidratt til uslitelige vennskapsbånd. Bror Harald er kort og konsis i sine uttalelser og dette blir da det vi kan kan kalle et liv i et nøtteskall. Vi kan vel ut fra dette si at intervjuet er blitt til ut fra den nøkterne stillferdige bror Haralds væremåte. Runeskriftens utsendte medarbeider takker br. Harald for intervjuet. IL Denne ;y;y;; yy;y;y;y;y;y gang er det bror Harald Dyrnes sin tur til å fortelle oss litt om sitt liv. Harald er en stillferdig, men humørfylt bror. Smilet og hans lune latter er aldri langt unna. Han er også av de brødrene som hol- der i hevd mottoet møt så ofte du kan. Han er faktisk også en ;; yy;y;y;y;y;y;y;y tidlig innvandrer til Kristiansund som har ankret opp sin pensjonisttilværelse i Jappe Ippes vei på Innlandet. På spørsmålet om hvor han kommer fra så forteller han at han er født på Smøla, nærmere bestemt på Dyrnes og at han kom til verden den 7 juli Hvordan var det å vokse opp på Smøla og Dyrnes? Smøla er som kjent en øy omkranset av hav og Dyrnesvågen var i den tid et sentrum for båter som drev både kyst- og havfiske. Det var derfor naturlig at det ble båt og fiske som preget barndom og oppvekst, men det var også muligheter på land. Smøla er jo rik på fiskevann og det ble mange turer dit for å prøve fiskestanga. Det ble sjøen og det maritime miljø som ble din arbeidsplass? Ja, det var vel naturlig ut fra at jeg var oppvokst med sjøen og havet som nærmeste nabo. Etter vanlig skolegang begynte jeg på Sjømannskolen i Kristiansund. Der tok jeg min maritime utdannelse og gikk opp til Høyere skipsførereksamen. Jeg seilte som styrmann fra 1953 til Etter dette var jeg navigasjonslærer frem til 1989, så jeg har hatt gleden av å ha vært med på å utdanne mange gode og staute skipsførere. Hva med sport og friluftsliv? Jeg har ikke vært noen idrettsmann, men har hatt min hobby og det er sportsfiske med både stang og snøre. Du har vært medlem i vår Orden og Loge nr. 6 Rune Bror Leif Vang ble den 21. september tildelt Den Høye Sannhets Grad. Vår nye OM Arne Bårseth hadde besøk av sin bror Ivar ved institueringen av det nye embedskollegiet i august.

4 DSS Sverre Outzen 31 ÅR I ORDENEN HAR GITT MEG MANGE GODE VENNER OG VERDIFULL ÅNDELIG BALLAST! 4 I 7 år har Distrikt nr. 18 vært ledet med fast hånd av DSS Ingvar Langseth. Det er en lang periode i et viktig og krevende embede. Når han nå legger inn årene og overlater roret til DSS Sverre Outzen, kan han gjøre dette i forvissning om at hans arbeide vil bli videreført i god ODD FELLOW ånd! Vår nye DSS er født og oppvokst i Molde, men hans far er ekte Kristiansunder og vokste opp i nordmørsbyen. Han har 31 år bak seg i ordenen, og har bred erfaring både fra loge- og leirarbeidet. I et kort tiltredelsesintervju skal vi forsøke å tegne et bilde av vår nye DSS. Sverre Outzen er født i Molde en sen junidag i Han vokste opp sammen med 4 søsken i det som i dag regnes som sentrum i byen. Den gang han vokste opp var det imidlertid i utkanten. Selv sier han at han er vokst opp i et bakeri! Både far og mor var utdannet i bakerfaget. Ja, hans mor var faktisk den første kvinnelige baker- og kondi-tormester i Norge! Det var derfor nesten en selvfølge at han etter endt realskoleeksamen begynte i konditorlære, noe som førte ham til Hamar. MILiTÆRTJENESTE I NORGE OG MIDT-ØSTEN. Oppholdet på Hamar ble avbrutt av plikter overfor konge og fedreland. Etter å ha tjenestegjort i Kongens Garde i 1963, søkte han seg til tjeneste i Midt- Østen hvor han var i 6 måneder. Disse 6 månedene sier han selv at han ikke ville ha vært foruten. Det var en stor opplevelse i et internasjonalt miljø.etter endt tjeneste gikk turen tilbake til Hamar for fullføring av den 3 årige utdannelsen som konditor, med svennebrev og senere mesterbrev som han tok i Molde. Den godt innarbeidede familiebedriften overtok han i FRITID HVA ER DET? På vårt spørsmål om interesser, hobbyer, sport og friluftsliv kommer svaret kontant: - Rekker en aktiv Odd Fellow noe av dette da? Men etter å ha tenkt seg litt om innrømmer han at det sportslige begrenser seg til turer i fjellet. Noe han setter stor pris på. Andre sportsgrener sier han at han har svært begrensede kunnskaper om. Fra dine opptredener i loge og leir vet vi at du også har andre interesser enn Odd Fellow! Ja, i min ungdom var jeg meget engasjert i Molde Mandssang forening hvor jeg bl.a. var formann i en periode. Ellers er jeg svært interessert i norsk litteratur hvor Hamsun er min store favoritt! Er det andre ting som har betydd mye for deg? Det som har betydd aller mest for meg i positiv retning, er jo at jeg traff Turid, kona mi. Vi giftet oss i 1966 og har 3 barn som igjen har gitt oss 6 flotte barnebarn. Hva Turid har betydd for meg og familien er det vanskelig å sette ord på! Alt er vel ordet som dekker best! Si litt om ditt logeliv. Jeg har over 31 gode år bak meg som Odd Fellow. Jeg har vært heldig som har fått tildelt forskjellige oppgaver både i loge og leir. I loge nr. 11 Veøy har jeg vært YV, Kap, CM, Sekr, og OM. I leiren har jeg vært 2. HM i over 6 år, og i en periode YP. Logelivet har gitt mye godt kameratskap, samhold og jeg føler at jeg har hatt en god utvikling på det personlige plan. Ja, så har jeg sannelig også lært mye om organisasjonsarbeidet. Når du nå går på som DSS har du kanskje noen vyer for denne gjerningen? Jeg tror ikke tiden er moden for noen bombastisk programerklæring. Jeg føler at veien er staket opp av mine forgjengere, men håper selvsagt også selv å kunne tilføre noe. Blant annet håper jeg å skape engasjement ved å aktivisere Distriktsrådet. Gjennom dette forumet håper jeg på å få rette søkelyset mot det rituelle arbeidet i logene slik at det fungerer etter forutsetningen. Runeskriften taker for samtalen, og ønsker DSS Sverre Outzen lykke til i det viktige og krevende vervet han nå har påtatt seg! IL Opprettelse av en Europeisk Storloge? Den europeiske føderasjonen var sammenkalt til møte i juni, og besluttet enstemmig å starte forberedelsene til søknad om fribrev for en Europeisk Storloge. Formålet er å trygge en større selvstendighet i forhold til Den Suverene Storlogen. Det er meningen at denne søknaden skal presenteres på Den Suverene Storloges møte i august 2006, men allerede på årets møte i Kanada var temaet diskutert uoffisielt. I følge SS Tapio Katajamaki (Finland) ble dette mottatt med velvilje, og det anbefales at alle europeiske loger tilsluttes den Europeiske Storloge. Det kan ellers nevnes at en er begynt forberedelsene til Odd Fellow-ordenens 200 års jubileum i 2019, og det ble besluttet at International Counsil skulle være et forberedende organ i de neste fem årene! AS Storsire-møte Skagen sept De nordiske Storsirer var samlet i dagene 2-5. september, og på møteplanen sto bl.a. opprettelsen av en Europeisk Storloge, Ordenens 200 års jubileum samt opprettelsen av en fjerde leirgrad. I tillegg behandlet man også den store interessen som er vist for Odd Fellow i Romania og Italia. AS

5 5 Hauggata 18 A/L Husstyret EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAUGGT. 18 AL TIRSDAG Bakgrunn for den ekstraordinære generalforsamling: I ordinær generalforsamling i mai d.å., ble det nye husstyret gitt i oppdrag å utarbeide planløsninger for en eventuell ombygging og rehabilitering av ordenshuset i Hauggt innenfor en kostnadsramme på ca. 6 mill. Forslag og kostnader skulle legges fram for en ekstraordinær generalforsamling til høsten. Videre ble det i forbindelse med ny valgordning nødvendig å utarbeide nye vedtekter for Hauggt. 18 AL. Dessuten måtte diverse forhold rundt regnskapet for 2004 avklares. Disse sakene ble også bestemt å skulle framlegges på ekstraordinært møte til høsten. REFERAT fra den ekstraordinære generalforsamling. Møtet ble satt kl med samtlige av de fem logenes representanter til stede, i alt 25 representanter. Formannen, Tor Ove Gjeldnes, ønsket representantene velkommen. Det var ingen kommentarer til møteinnkalling eller saksliste og disse ble dermed godkjent. Som møteleder og referent ble valgt h.h.v. Magne Gulla og Anne Grethe Laugtug. Til å underskrive protokollen ble valgt Magnar Mølgaard, Hilde Aakvik og Jørgen Hjelmås. Til behandling forelå: 1. Forslag til nye vedtekter 2. Svar på kommentarer fra siste generalforsamling til regnskapet for Ombygging/rehabilitering av ordenshuset Hauggt Sak 1 Forslag til nye vedtekter. Forslaget var utarbeidet av Gudmund Bratrud og Anne Grethe Laugtug med utgangspunkt i tidligere vedtekter og Storlogens mønstervedtekter. Endringer ble kommentert og begrunnet, spesielt gjaldt dette forhold som følge av den nye valgordning. Etter en del spørsmålstilling omkring faste styremedlemmer og varamedlemmers stemmerett i styret, ble det foreslått å presisere at hver loge har 1 en- stemme i husstyret. Med denne presiseringen ble vedtektene enstemmig vedtatt. Sak 2 Svar på kommentarer til regnskapet for 2004 I generalforsamlingen i mai ble det under behandling av regnskapet stilt spørsmål vedr. ordinære avskrivinger som avvek fra reduksjon i eiendomsverdi i egenkapitalen, og til nedgang i bokført egenkapital, som avvek fra årets underskudd. Forholdet ble framlagt i form av utarbeidede noter til regnskapet og forklart av Gudmund Bratrud. (Utarbeidede noter er tatt med i referatet, men utelatt her. RED) Regnskapet for 2004 ble med denne forklaringen enstemmig vedtatt. Sak 3 Ombygging/rehabilitering av ordenshuset Hauggt Bakgrunn for saken: Ordenshuset som nå er over femti år gammelt, har et reelt behov for opprustning. Det elektriske anlegget går på overtid på dispensasjon fra Nordmøre Energiverk - total fornyelse er nødvendig. Ventilasjonsanlegget må utbedres/fornyes, kjøkken er nedslitt, adkomst til lokalene for tungvint og begrenset for bevegelseshemmede. Som følge av de siste års ekspansjon i medlemstallet (huset er i aktiv bruk av fem loger og to leire) er det følgelig behov for større selskapslokaler, større kjøkken/anretning, flere møtelokaler, bedre lagerplass m.m. Det har over flere år vært arbeidet med planer om ombygging og rehabilitering og alternativt også diskutert nybygg. Sistnevnte er det gått bort fra det har vært et utstrakt ønske fra logene om å beholde eksisterende bygg. Møteleder Magne Gulla presenterte saken og la fram forslag til planløsning. Forslaget går bl.a. ut på å omdisponere to av eiendommens tre leiligheter og integrere disse i ordenslokalene. Utfordringen her ligger i at Hauggt. 18 og Hauggt. 20 har en nivåforskjell mellom de to husene på en halv etasjehøyde. Videre installeres det heis i egen heissjakt (tilbygg) på baksiden av Hauggt Det ble lagt fram kostnadsoverslag med bakgrunn i reelle pristilbud, med unntak for betongsagingen som er en antatt pris beregnet ut fra antatt løpemeter saging og kutting. Total kostnad for prosjektet vil utgjøre ca. 5,5 mill. kroner. Dette er en totalkostnad og innenfor denne vil det være mulig å gjøre diverse arbeid på dugnad. Gulla tok også for seg hva ombyggingen vil koste for medlemmene. Det er gjort låneberegninger ut fra lånebeløp på 5,5 mill med dagens rente (3,1%) og avdragstid på 25 år. Det må også tas hensyn til at Hauggt. 18 AL har et løpende låneengasjement i Sparebank1 Nordvest på kr ,-. Et lån som først nevnt vil utgjøre lånekostnad pr. medlem (fordelt på 473 medlemmer) på kr. 675,- pr. år. Dessuten er tap av leieinntekter av to leiligheter stipulert til ca. kr. 180,- pr. medlem pr. år. Det er ikke beregnet en eventuell inntekt i form av merutleie av lokalene. Ved en ombygging/rehabilitering regner man at lokalene vil bli mer attraktive for ekstern utleie og at inntektene av dette vil kompensere for en del av kostnadene. Møteleder Magne Gulla avsluttet sin presentasjon med å be generalforsamlingen om å gi husstyret aksept for ombyggingen og fullmakt til låneopptak på kr. 5,5 mill i tillegg til eksisterende lån på kr ,-. Det ble en del debatt rundt planløsningen, spesielt vedrørende kjøkken og adkomsten til dette (trapp). Det ble også reist en del spørsmål omkring rentesats og kostnader forbundet med lånet og hvilket utslag kostnadene ville få på medlemskontingenten. Noen var redde for at vi kunne få utmeldelser av eldre (passive) medlemmer hvis kontingenten ble for høy. Enkelte av representantene følte at saken ikke var godt nok presentert på forhånd og at det var vanskelig å ta stilling til forsåvidt store økonomiske konsekvenser på vegne av egen loges medlemmer. Når det gjaldt planløsning på detaljnivå presiserte Gulla at dette var noe man måtte jobbe med etterpå, når det var klart om man skulle gå for ombygging eller ikke. I alle tilfelle måtte man regne med at de nødvendige arbeidene (elektrisk opplegg, ventilasjon og nytt kjøkken) ville medføre en kostnad i størrelsesorden 2,5 3 mill. kroner. Husstyrets forslag om ombygging og fullmakt til nytt låneopptak på kr. 5,5 mill. ble tatt opp til avstemming. Avstemmingen fikk følgende resultat: Vedtatt mot 5 stemmer. Som en konsekvens av vedtaket ba Husstyret om fullmakt til å utnevne byggekomite. Dette ble gitt av en enstemmig generalforsamling. Avslutningsvis ble det avtalt at den loge som følte at orienteringen hadde vært utilstrekkelig på forhånd, kunne få besøk av representanter fra Husstyret for en nærmere presentasjon av prosjektet. Dette skjer etter nærmere angitt dato fra gjeldende loge. Møtet hevet kl

6 6 Den 22. november var brr. med følge samlet til festmøte i logelokalene. 46 brr og gjester feiret kvelden med saltkjøtt og godt tilbehør. Utdeling fra Sosialfondet Tradisjonen tro har loge Rune gitt bidrag til diverse institusjoner i Kristiansund. I år ble hele kr fordelt til følgende: Sykehubassenget ved O. Lommundal kr 3000, Frelsesarmeen kr 4000, Mental Helse kr 2000, Varmestua kr 3000 Distriktsinstruksjonsmøte. Det er avholdt Distriktsinstruksjonsmøte for OM UM og CM. Denne gang hadde vi fått besøk av Stormarsjal Olav Eggum fra Storlogen. Møtet startet fredag ettermiddag med med innlegg om Distriktsrådet og Leirinstitusjonen. Kl. 19 ble det gjennomført gradtildeling i DGV grad i regi av loge nr. 131 Grip som gjennomførte denne med glans. Etter tildelingen var det brodermåltid som også loge Grip gjennomførte på en hyggelig og verdig måte. Lørdag var det evaluering av gradtildelingen og Stormarsjal syntes at det var en fin gjennomføring og ga ros til deltakerne og CM. Små nyanser ble bemerket, men det hører til ved en evaluering. DSS Sverre Outzen holdt så sitt innlegg før Stormarsjal tok for seg passord og tegn både for loger og leirmedlemmer. Tilbakemeldingen fra deltakerne går ut på at det er viktig med slik instruksjon for de nye embedsmenn. IL Innvielse 30. november Geir Sindre Sæther med fadder Roger Notøy Til minne. Logen har atter mistet et av sine trofaste medlemmer. Bror Erik Carlsen døde den 23 juni nær 89 år gammel. Bror Erik ble innviet i Odd Fellow Ordenen i Loge nr. 30 Vendsyssel i Hjørring, Danmark. Han meldte overgang til vår loge den og han fikk tildelt sin 25 års Veteranjuvel Bror Erik ble fra første stund en kjær og aktet bror i logen. Til å begynne med var det vel enkelte medlemmer som hadde problemer med det danske språk, men dette problem ble minsket etter hvert. Erik var en impulsiv person og hans spontane opptredener med både sang og korte innlegg ble vel mottatt av brødrene i logen. Han var også interessert i politiske og historiske spørsmål og han hadde sine innlegg om disse temaer både i logen og i Torsdagstreffet hvor han også var en ivrig fremmøter. I den siste tiden hadde han helseproblemer og det ble vanskelig å kunne møte i logen Det som preget bror Erik spesielt var hans gode humør og vennesæle sinn og dette vil være av de ting han blir husket for av brødrene i logen. Brødrene i loge nr. 6 Rune har mistet en god logebror og en god venn. Fred med bror Erik Carlsens minne. IL Til minne. Igjen fikk logens brødre det triste budskap om at et trofast medlem har gått bort. Bror Audun Skjevling døde den 13 august nær 90 år gammel. Audun ble innviet i Ordenen den Han ble opptatt i Leir nr. 4 De tre søyler den og senere i Leir nr. 18 Ambolten når den ble instituert. Han var OM fra til og logens Storrepresentant Sin 40 års Veteranjuvel fikk han tildelt I hans OM periode var det stor tilgang på nye og forholdsvis yngre medlemmer som kan tilskrives godt arbeide fra OM og hans kollegium. Br. Audun var et ivrig medlem og var faktisk på møtene i logen helt frem til våren i år. Til tross for høy alder fungerte han både som EksOM og Kapellan. Helsen begynte så å skrante mer etter hvert, og det ble sykehusopphold og sykehjem til slutt. Han var også en ivrig friluftsmann og medlem av Turistforeningen hvor han deltok aktivt. Han var også krigsveteran og var med i kampene i Gratangsbotten i Han vil bli husket som den rolige og avbalanserte bror og vi vil også med glede huske hans flotte fremføringer av Hyldbakk sine dikt. Loge nr.6 Rune og dens medlemmer har mistet en trofast logebror og en god venn. Fred med bror Audun Skjevlings minne. IL

7 7 NYTT FRA LEIR NR 18 AMBOLTEN. Kirkesøndag Søndag 30 oktober arrangerte logen Kirkesøndag og sto tradisjonelt også for Kirkekaffen. Gudstjenesten var arrangert som familiegudstjeneste hvor 2 åringene fikk utlevert den tradisjonelle spisebrikke. Det var sang av Microkoret og det er imponerende hva disse små kan prestere når det gjelder tekst og sang. Det var også to barn som ble døpt, dette skaper en spesiell stemning under gudstjenesten. Ellers så ble et nytt høytaleranlegg testet og det hørtes ut til å virke helt utmerket Det var en godt besøkt kirke, men vi kunne gjerne vært noen flere av logens brødre til stede. Privatnevnda gjorde som vanlig en meget god jobb når det gjaldt kirkekaffen Hvis det blir programmert Kirkesøndag til neste høst så bør vi få med dette i de andre logenes programmer. IL 25 års veteran. Nye patriarker i Leir nr 18 Ambolten Per Erling Eide Edmund Osvald Johnsen Tore Hals Bernhard Langmo Per Nesje Sigvart O. Sivertsen Chlaus Helge Warvik Geir Karstein Visnes Den 14. september ble Br. Ole Fredrik Kanestrøm tildelt 25 års veteranjuvel. Br. St.Repr. Dagfinn Blakstad foretok den høytidelige tildeling. Så er vi kommet frem til julemåneden. Den andre terminen for 2005 er lagt bak oss og det nye embedskollegiet er ferdig med en periode. Om alt har lyktes og alt har gått etter planen er det brødrene som må avgjøre. Den 30. august ble det nye Embedskollegiet innsatt av br Eks DSS Ingvar Langseth. 14. september ble Br. Ole Fredrik Kanestrøm tildelt 25 års veteranjuvel. Bror Leif Vang ble den 21. september tildelt Den Høye Sannhets Grad. Den 28. september fikk fire brødre tildelt Den Edle Kjærlighets Grad: det var Bjørn Christian Gaupset, Jim Kristiansen, John Kristian Berntzen og Jan Warvik. Det planlagte informasjonsmøte den 5. oktober ble avlyst på grunn av liten deltagelse, så her brødre må det gjøres en jobb for å få tilgang på nye medlemmer. Vi har alle en forpliktelse til å bidra til dette. 12. oktober var det forfremmelse til Den Gode Vennskaps Grad av brr. Rune Sæter, Bjørn Ingar Pettersen og Per Robert Gaupset. Vi var så heldige denne gangen og ha besøk av br. Vegard Riise fra Loge nr 65 Borea som også ble forfremmet til Den Gode vennskaps Grad. Eks. OM aften Krabbeaften ble avviklet den 19. oktober, med fint program i logesalen og en trivelig kveld i selskapslokalene. Den 22. oktober feiret Loge Rune sin fødselsdag med inviterte gjester. Det ble en hyggelig kveld med god stemning ut i de små timer. 22. november avviklet vår Loge fellesmøte med Loge nr 39 Ankeret og Loge 131 Grip. Etter et fint fremført program i logesalen var brødrene samlet til et fint brodermåltid i selskapsslokalene hvor det ble servert klippfisk. Vår Loge hadde den 9. nov. for første gang besøk av DSS Sverre Outzen. Han holdt instruksjonsmøte for brr, og det ble for alle et hyggelig møte. 23. nov. ble br Geir Ole Neerland forfremmet til Det Gode Vennskaps Grad. Innvielser er store dager for logen, og den 30. nov. ble vår nye br Geir Sindre Sæther opptatt som medlem av ordenen og Loge nr 6 Rune. Julemøtet den 14. desember er ikke avholdt når dette skrives, men det blir sikkert avviklet i god Runeånd den 14.desember. Som sekretær vl jeg takke for det året som er gåttt. Samtidig jeg benytte anledningen til å ønske alle brr i Loge nr 6 Rune og deres familier og kjære En god jul og et godt nytt år. Ole Neerland Sekretær

8 8 Program Våren og og Galla Nyttårsloge. AEGRT Regi G og XX Regnskap og TW og og Fd og og Rapp. nevnder Skreikveld Galla = Fellesmøte RV regi R års veteranjuvel Galla Innstilt Påske og Temaaften og og Kaffe i lokalene, regi R Sommermøte I serien «Smilende fjes» har vi denne gang valgt br Arne Lystad som har tatt frem det «lure» smilet. Arne møter trofast opp, og er et hyggelig innslag på møtene med sin «rungende» latter. Storm og uvær stopper ikke Arne (og de andre fra Frei) når det er onsdag og logemøte. VALGTE EMBEDSMENN 2005/2006 Str.rep. Dagfinn Blakstad Fung. Eks OM.Gudmund J. Bratrud OM Arne Bårseth UM Svein Ottesen Sekr. Ole Neerland Skattm.Magne Grav Kass. Hans Ivar Mundal Runeskriften utgis av Loge nr 6 Rune IOOF Hauggt.18/20, Kristiansund Redaktører: Ingvar Langseth Ole Neerland Arve Stokke Loge Tacitas julemesse er avholdt, og som vanlig var det stort fremmøte av interesserte. Det ble servert kaffe og gode kaker av mange slag, og votter og skjerf mm gikk unna. Redaksjonen har ikke oversikt over hvor mye som er kommet inn gjennom loddsalg og annet salg, men årets «omsetning» står sikkert ikke tilbake for tidligere år. AS UTNEVNTE EMBEDSMENN CM Birger Enaasen Kap. Tom Felberg Insp. Edmund Johnsen IV Sigvart O. Sivertsen YV Frank Roger Steigedal Arkivar Per Erling Eide Organist Per Olav Tellesbø Et nytt år nærmer seg slutten, og Runeskriften kommer ut med sitt 41. nummer. Redaksjonen er utvidet med et «nytt» medlem, br Ingvar Langseth, og på en måte kan en si at ringen er sluttet. Det var Br Ingvar som startet det hele i 1990 i egenskap av formann i Nevnd for styrkelse og ekspansjon. Br Ingvar har hele tiden vært en flittig bidragsyter til Runeskriften, og vi er glade for at han nå har sagt seg villig til å stille som fast medlem i redaksjonen. I bladets første utgave var hovedoverskriften «Runeskriften - Avis for logen?». Vi regner med at svaret er gitt ettersom dette er nr 41 i rekken. Redaksjonen vil stå på for at Runeskriften fortsatt skal bringe (forhåpentligvis) interessant stoff til logens medlemmer, men vi vil atter en gang minne brr på at bidrag alltid er velkomne. Til slutt ønsker vi alle en God Jul og et Godt Nytt År! Arve, Ingvar, Ole

Nr 43 Julen 2006 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS)

Nr 43 Julen 2006 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Nr 43 Julen 2006 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Tildeling av Den Høye Sannhets grad. Så har vi nok en gang lagt et år bak oss både på godt og ondt, mens et nytt

Detaljer

Vi gratulerer! Veteranjuveler. UM Magne Grav. 25 års. Br Harald Dyrnes. 50 års. Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS)

Vi gratulerer! Veteranjuveler. UM Magne Grav. 25 års. Br Harald Dyrnes. 50 års. Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS) Nr 50 Julen 2009 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Arve Stokke (AS) Veteranjuveler Loge nr 6 Rune har også i denne terminen delt ut heder for langt medlemsskap. og 1. desember var det vår UM Magne Grav

Detaljer

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mars 2015. Huskelista!

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mars 2015. Huskelista! Kongshaug-nytt Mars 2015 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt

Fridtjof Nansen Nytt INNHOLD Nummer 02/2010 24. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Hvor går veien videre? Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Storrepresentantens

Detaljer

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg Nr.2 Årgang 5 Mai 2011 Dag`s Nytt C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg 1929 Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Så er vi kommet til veis ende med

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte...

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte... INNHOLD Nummer 01/2013 27. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Vi ønsker brødrene en riktig fin vår Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Sekretærens

Detaljer

Loge nr. 80 Driva I.O.O.F. 1971-2011. Loge nr. 80. Driva AV I.O.O.F. 1971-2011. 40-Årsberetning. 40-årsberetning Side 1

Loge nr. 80 Driva I.O.O.F. 1971-2011. Loge nr. 80. Driva AV I.O.O.F. 1971-2011. 40-Årsberetning. 40-årsberetning Side 1 Loge nr. 80 Driva AV I.O.O.F. 1971-2011 40-Årsberetning 40-årsberetning Side 1 FORORD Som det ble sagt i forordene til festskriftene både da Loge Driva var 10 og 25 år, må det gjentas nå når det er tid

Detaljer

Påsken 1995 Redaksjon: Olav Aasprong, Arve Stokke Minneord. Den 14. februar 1995 fikk vi beskjed om at bror Johan Petter Rød var død, nær 70 år gammel. Johan Petter har de siste årene vært mye syk slik

Detaljer

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555.

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555. i ØSTERLEN JJU UB BIILLE EU UM MS SU UTTG GA AV VE EN N ffoorr 5500--åårrssjjuubbiilleeeett ddeenn 2255.. aapprriill 22001144.. Østerlen Denne utgaven av I ØSTERLEN er ment å gjengi et tverrsnitt av det

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 «Ærefrykt for livet» En beretning om Odd Fellow loge nr. 132 Albert Schweitzer I.O.O.F. 10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 1 2 F o r o r d Loge nr. 132 Albert Schweitzer er 10 år, og logens andre 5-års periode

Detaljer

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Desember 2010. Huskelista!

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Desember 2010. Huskelista! Kongshaug-nytt Desember 2010 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så 27.12. 10 ofte du kan. Juletrefest for Sukke. 28.12.10 Juletrefest for barn 03.01.11 Instruksjon v/dss 10.01.11 Informasjonsmøte

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 5-13 Landssaken 2012: SOSbarnebyer Side 24

Detaljer

Ordensbygningen i Stavanger. side 32 33. Intervju med DSS Per Arild Nesje side 4 5. Hva skjer i USA og IC? side 26 27

Ordensbygningen i Stavanger. side 32 33. Intervju med DSS Per Arild Nesje side 4 5. Hva skjer i USA og IC? side 26 27 De Tre Kjedeledd 4/09 87. årgang Ordensbygningen i Stavanger. Foto: Karl Olav Vathne Ordensbygningen i Stavanger side 32 33 Intervju med DSS Per Arild Nesje side 4 5 Loge nr 61 Terje Vigen fyller 60 år

Detaljer

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Organ for loge nr. 67 Castrum Årgang 17 nr. 2 2009 Innhold: s2: OM har ordet, s3: Besøke andre loger, s5: Hva er sannhet?, Det er bare jeg... s6: Vennelogearbeidet, Schuyler Colfax, s8: Leveregel.

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

Odd Fellow Bladet har skiftet navn til. De Tre Kjedeledd. De Tre Kjedeledd Arnhild Evjen Deberitz 60-års Veteran

Odd Fellow Bladet har skiftet navn til. De Tre Kjedeledd. De Tre Kjedeledd Arnhild Evjen Deberitz 60-års Veteran De Tre Kjedeledd 1/07 85. årgang Intervju med Svanhild Paulsen side 4 Ordenens nye lokaler på Fauske. skiftet navn til I.O.O.F. i Danmark side 16 De Tre Kjedeledd Arnhild Evjen Deberitz 60-års Veteran

Detaljer

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt 4 år, og utført jobben på en utmerket måte. Vi vet det ligger mye arbeid i et slikt verv. Bror Finn har stått på både sent

Detaljer

ODD FELLOW LOGE NO. XI VEØY

ODD FELLOW LOGE NO. XI VEØY ODD FELLOW LOGE NO. XI VEØY Vennskap, Kjærlighet og Sannhet NR. 1-2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grip Dagen,

Detaljer

Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 88 Nr 3-2010 Årgang 12. Høsten 2010. En sommer er over

Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 88 Nr 3-2010 Årgang 12. Høsten 2010. En sommer er over AlbertBulletinen Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 88 Nr 3-2010 Årgang 12 Høsten 2010 En sommer er over Av innholdet: Gradspassering Sommermøte Storlogemøte 2010 Minneord

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Odd Fellow Huset i Grimstad slik EksDDSS Thorleif Bredesen så det. Store utvidelser (på denne siden) av huset er nå under utarbeidelse Terjenytt gratulerer Grimstad- og Lillesandlogene

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 4 Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og

Detaljer

ODD FELLOW LOGE NO. XI VEØY

ODD FELLOW LOGE NO. XI VEØY ODD FELLOW LOGE NO. XI VEØY Vennskap, Kjærlighet og Sannhet NR. 2 julen 2013 Juletrefest: Bilde fra loge Veøy sin juletrefest i Odd Fellow`s lokaler Lønsetgården 1966. Ikke mange av ansiktene er gjenkjennelige,

Detaljer

Intervju med Karin Rønning side 4 5. Intervju med Stor Sire Morten Buan side26 29. Hilseformer side 26 27

Intervju med Karin Rønning side 4 5. Intervju med Stor Sire Morten Buan side26 29. Hilseformer side 26 27 De Tre Kjedeledd 3/10 88. årgang Ordenslokalene i Ålesund. Embedskollegiet 2010 Foto: Anne Gerd Henningsen side14 19 Ordenslokalene i Ålesund side 32 33 Intervju med Karin Rønning side 4 5 Intervju med

Detaljer

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva ble stiftet i Oslo 28. mai 1909 Feires over hele landet Festloge i alle Rebekkaloger der det framføres en prolog,

Detaljer

September 2014 Nr. 5, 50. årgang FÆRDER BLINK

September 2014 Nr. 5, 50. årgang FÆRDER BLINK September 2014 Nr. 5, 50. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Betraktninger Tenke seg til 50 år! Det er selvfølgelig herværende publikasjon jeg sikter til. Bror Kristian Jansen trakk en meget

Detaljer

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang Forsidebildet: Ordenens lokaler i Sykkylven Intervju med Turid Tuft side 4 Stor Sire Oddvar Granlund trer tilbake side 6 Stor Sire har ordet

Detaljer

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten Kongshaug-nytt Desember 2014 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer