ÅRSRAPPORT 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år:"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

2 1 INNLEDNING VISJON: Idrett og aktivitet i et utviklende miljø til beste for medlemmene 2012 går inn i historebøkene som ett år preget med ekstrem god aktivitet i alle grupper og utvalg. Utviklingen har vert meget positiv på alle områder der vi ser en vekst i alt vi gjør. Medlemstallet har nådd hele 1645 medlemmer ved årsskifte. Skigruppa har utviklet seg til den største gruppa på antall medlemmer etter fantastisk jobbing over tid. Vi håper dette gir varige verdier inn i vår organisasjon. Handballgruppa viser til god vekst selv om Handball Elite ble organisert i eget idrettslag. Fotballgruppa har hatt stabilt medlemstall, men ser for seg en god utvikling nå når endelig Sparebank1Hallen er realisert. To store prosjekter, rulleskitrasè og Sparebank1Hallen er realisert. Man blir rimelig blank i øynene når man ser hva man har fått til i Dette er fantastisk for klubben, byen og byens befolkning. Sp1Hallen ble åpnet 17. november med 600 tilskuere. Vi har fått meget positive tilbakemeldinger fra naboklubber, regionale klubber og sentrale ledd i idrettsorganisasjonen for det vi har fått til. TI TUSEN TAKK til alle som har bidratt gjennom dugnader og tilrettelegging for begge disse prosjektene. Prosjektgruppene har virkelig levert! Hovedstyret det siste året har hatt meget god kontinuitet og kompetanse for å utvikle oss videre i takt med samfunnets behov, krav og muligheter. Alt dette gjennomføres på frivillig basis og mange legger ned mange mange timer i en uke, til det beste for Skrim. Jeg ønsker også å trekke frem alle våre samarbeidspartnere og sponsorer som støtter opp om våre prosjekter og tiltak med engasjement og innsats. Uten denne støtte hadde det ikke vert mulig å få til eller en fornuftig drift av organisasjonen. Det ble gjennomført strategi samling høsten 2012, på Storaas. God deltakelse fra alle gruppene utenom Skigruppa som ikke deltok. Her ble det startet ett grundig arbeid med strategiplan for fremtiden. Dette arbeidet skal fortsette i 2013 da det er viktig med en god forankring i gruppene. Man ønsker å dele opp denne til en klubbhandbok der struktur og innhold for klubbens verdier og målsetninger ligger som faste rammer for gruppene, som etablere egne vedlegg for sin virksomhet. Samfunnet endrer seg stadig raskere og påvirker klubbens behov og muligheter til å utvikle seg for fremtiden. Ungdommen setter stadig høyere krav til tilbudene og mulighetene for å utvikle seg videre, man møter gjerne problemstillingen om hva kan dere tilby meg? Istedenfor hva kan jeg gjøre for dere Skrim må være forberedt på disse endringene, og legge til rette for idrett på de aktives premisser. Samtidig ser vi at idretten i idrettslagene utfordres på stadig nye måter. Velferdssamfunnet stimulerer til at flere og flere kommersielle aktører kommer på banen og truer idrettsbevegelsen. Det blir vår største oppgave fremover å møte slike problemstillinger på aktivitet/ idrett, drift og adminstrasjon. Fremover blir følgende viktig: - Stimulere til mer og bedre aktivitet (flest mulig, lengst mulig, best mulig) - Øke antall aktive i laget slik at det er et tilbud til alle, også de nest beste. - Beholde ungdommene også når de er blitt voksne, som aktive, trenere, ledere eller støttepersoner.

3 - Øke antall frivillige i laget - Utvikle Skrims helhetlige profil - Samles om utarbeidelse Skrims strategiske plan for fremtiden Dette er det stor enighet om, og det er derfor nødvendig og viktig å markedsføre budskapet til ledere, trenere og foreldre. Skrim skal være en klubbstyrt klubb. Realistiske mål er viktig, å nå målene er enda viktigere. Dette krever hardt arbeid, pågangsmot, lojalitet, ydmykhet og ikke minst at alle drar i samme retning, samtidig. Det er viktig å videreutvikle IL Skrim i riktig retning i takt med samfunnets utvikling, fornye, og ha som målsetting om stadig å bli bedre på alle områder. Årsrapporten er ett viktig dokument for å ivareta historien. Til slutt vil vi takke alle for den fantastiske innsatsen som svært mange har utført som ledere, trenere, foreldre og alle de som uten direkte tilknytning til den aktive idretten har sørget for at våre barn og unge kan ha et allsidig idrettstilbud. 2 ORGANISASJON 2.1 IL Skrim Leder: Nestleder: Informasjon: Sekretær: Planer og Personell: Marked: Kasserer: Regnskap Eiendomsbestyrer Allidrett: Bjørge Kleppe Vegar Johansen Anne Gro Kjørstad Kai Petter Hogstad Vegar Johansen Knut Ivar Dybdahl Elin Stevning Tollefsen Grete Reidun Ekra Hedenstad Asmund Henriksen Gro Hege Johnsen Eli Jensen Johansen har hatt oppgaven med medlemsregisteret. 2.2 Kontrollkomite og Revisor Har bestått av: Leder: Jan Bøhn Medlem: Kjell Sørensen Medlem: Finn Ljøterud Kontrollkommiteen legger frem egen beretning for sitt arbeid. Revisortjenester er levert av GL Regnskap ANS. 2.3 Bueskyttergruppa Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Kim Rune Einvik Silje Linn Porsanger Wenche Pederesen Odd Pedersen Henrik Hansen Wallumrød

4 Styret har i perioden avholdt 6 styremøter. Mindre saker har blitt tatt underveis på treningskvelder. 2.4 Skigruppa Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Are Bråthen Anders Embergsrud Line Berget Anne Guro Lunde Anita Løvli Runar Sand Gaute Mjøen 2.5 Håndballgruppa Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Informasjon/Sekretær Styremedlem Styremedlem, Drift/Lotteri Sportslig Utvalg: Sportslig Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlemsregister Valgkomité Dommere Kent Harald Kullesied Kari Anne Sandengen Ingunn Bråthen Rebecca Klevstad Mona Løver Ove Reidar Moen Kari Anne Sandengen Nina Helgesplass Kristin Jensen Trude Haug Vibeke Klevstad Trine Magnus Lene Johnsen Kent Harald Kulleseid Vegard Lillebuen Ole-Johnny Ulleberg 2.6 Fotballgruppa Styret i bueskyttergruppa har siste år bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Bjørge Kleppe Stein Aasland Elin Stevning Tollefsen Bente Stakkestad Morten Henriksen Grete Amundsen Rune Kjørstad Richard Ekra Det er gjennomført 6 møter i 2012.

5 3 FREMTIDSUTSIKTER Mange store oppgaver står foran Skrim også de neste årene. Kulturanleggsplanen skal fornyes, Skrims nye strategiplan og organisasjonsplan skal struktureres og fornyes. I tilegg til fullføring av rulleskitrasè våre I kulturanleggsplanen har Skrim store interesser og har blant annet følgende tiltak: - Etablering av Skrim idrettspark, fraflytting av Skrimsletta, nye kunstgressbaner - Klubblokaliteter på Skrim Idrettspark Kongsgårdsmoen. - Skiskytteranlegg på Heistadmoen - Utvidelser av skistua på Heistadmoen Det er med en viss bekymring vi ser inn i fremtiden ift fremdriften for revisjon og rullering av kulturanleggsplanen. Kongsberg Kommune har store utfordringer med ressurser for å møte idrettens behov og ønsker. Etterslep på spillemidler og løsninger for mellomfinansiering av anleggsutvikling kan utsette fremdrift for klubbeide anlegg. Skrim har i flere anledninger påpekt utfordringene ovenfor kulturtjenesten og ordfører. I fremtiden må man jobbe mer politisk for å sikre rammevilkår for idretten. 4 REPRESENTASJON Kongsberg Idrettsråd NFF Forbundsting 2012 Regions ting for NHF RSN Kongsberghallen Kongsberghallen Vegar Johansen Bjørge Kleppe Kent Harald Kulleseid Per Mørch Rogstad Solfrid Konningen 5 MEDLEMMSINFORMASJON Medlemsutvikling: Pr Pr Pr Pr Pr Pr medlemmer 1235 medlemmer 1213 medlemmer 1406 medlemmer 1523 medlemmer 1645 medlemmer Kvinner Menn Alderstrinn Sum # medl # medl # medl

6 Kvinner Menn # medl 2010 # medl 2011 # medl 2012 Fordeling pr gruppe: Hovedgruppa Bueskytterne Håndballgruppa Fotballgruppa Skigruppa Flere medlemmer driver med flere idretter og det er positiv allsidighet! 6 HEDRING IL Skrim har følgende æresbevisninger. Innsatspremie Hederstegn Æresmedlem Utmerkelsen deles ut årlig, på årsfesten eller årsmøtet. Følgende ble hedret under årsmøtet 2012: Innsatspremie Navn Einar Meinstad Asmund Henriksen Grete Reidun Ekra Hedenstad Lene Flesseberg Petter Hægstad Håkon Faanes Hanne Lindh Harald Martinsen Morten Martinsen Ole Christian Lund Ann Christin Sørensen Jan Morten Gimse Ranveig Aaker Gruppe HS HS HS Ski Ski Ski Fotball Fotball Fotball Fotball Fotball Håndball Håndball

7 Karianne Sandengen Gro Nordli Karoline Warloff Cathrine Korvald Camilla Thorsen Lena Haugen Hederstegn Navn Kåre Kristiansen Richard Ekra Håndball Håndball Håndball Håndball Håndball Håndball Gruppe Bueskyting Fotball Kåre Kristiansen ble i tillegg hedret av bueskyttergruppen, da han ga seg som leder og trakk seg helt ut av styret for første gang siden bueskytingen i Kongsberg ble opprettet. Hedringen ble gjort på et internt arrangement, og han fikk overrakt et dekorert fat med inskripsjon, samt blomster. Henrik Hansen Wallumrød ble tildelt stipend for unge idrettsutøvere av Kongsberg Idrettsråd på deres årsmøte i ANLEGG 2012 har vært preget av to av de største anleggsutbygginger i Skrims historie; Sparebank1hallen på Skrim Idrettspark og rulleskiløypa på Heistadmoen Skistadion. Fotballanlegg for øvrig og skianlegg har i store trekk blitt driftet som tidligere år. Aktiviteten på fotballhallprosjektet var høy helt fra starten på året. Kommunal tillatelse til å bygge hallen var sikret gjennom kommunestyrebeslutning i november Utfordringen var å få på plass alle tillatelser slik at man rakk å få opp bygget og lagt kunstgresset før høstkulda satte skikkelig inn. Etter iherdig dugnadsvirksomhet ble anlegget ferdig i begynnelsen av november og offisielt åpnet 17. november. SB1s gavefond tildelte ved utdeling av fondsmidler i slutten av april 2012 Skrim 1 million kroner til rulleskiløype på Heistadmoen Skistadion. Betingelsen som fulgte var at midlene skulle brukes til formålet i I samsvar med årsmøtevedtak i IL Skrim er lysløypa i Saggrenda som Skrim eide 50/50 med KVS demontert av KVS. Leieavtalen for bruk av grunnen som løypa går på med Statens Skoger er mellom Skrim og Statens Skoger. Denne utløper i Skrim har sagt opp leieavtalen på grunnen. 7.1 Heistadmoen Skistadion Forvaltning. Avtalene med Forsvaret har blitt videreført. Ansvar for sponsoravtaler for reklamemateriell på stadion ble etter avtale overført til Skigruppa. Drift kan vel karakteriseres som et normalt driftsår. Vi har hatt faste driftsavtaler for personell til kjøring av løyper, brøyting av parkering og område ved Skistua, renovasjon og for renhold. I tillegg personell til snøproduksjon. Utleieavtale for ukentlig trening ble signert med Efteløt IL. Kortsiktige utleieavtaler, i hovedsak Skrim-Huken, som er gratisutleie gir mye goodwill, men representerer ganske mye arbeid. Utleiesystemet hvor leietakere til Skrim-Huken kan leie/låne nøkkel til toalettene i

8 Skistua fungerer ganske bra. Ordningen er imidlertid ikke tilfresstillende for det brede publikum som bruker stadion. Anleggsmessig ble renn gjennomført meget tilfredsstillende. Manglende sikkerhet for gående mellom parkeringen ved Kantinebygget og stadion har blitt drøftet i møte med Forsvaret/ HV 03. Forsvaret anviste trasé for gangvei og den ble hogd ut. Ettersom vi ikke hadde ressurser til å planere nødvendige hellinger har den så langt ikke blitt tatt i bruk. Det vil nok også være nødvendig med belysning. Manglende belysning av parkeringsplassen (Helikopterplassen) har vært et problem. Etter å ha fått klarsignal fra Forsvaret til å sette opp noen lysstolper har dette blitt gjort og kabel og lamper er montert. Snøproduksjon ble gjennomført i desember. Problemer med den ene kanonen gjorde at volumet produsert ble noe lavere enn planlagt, men tilfredsstillende for å sikre mot mildværsperioder. Vi fikk brev om at anleggstilskuddet til snøproduksjon er for Skrims vedkommende halvert fra tidligere år. Dette på grunn av at vi ikke fikk produsert snø forrige sesong. Årsak til ingen snøproduksjon var manglende kulde (lavere enn -5 C over minimum 3-4 dager). Skrim har utrykt stor misnøye med dette vedtaket i idrettsrådet og fremhever at det må vøre forutsigbarhet for dette. Skrim ble ikke kontaktet før en slik behandling i idrettsrådet heller. Vi fikk av den grunn ingen mulighet til å vise til andre vedliheoldskostnader som kunne forsvart å oprettholde støtten. Dessverre. Vedlikehold. Vedlikeholdet av løypene ble noe spesielt i det året som er gått på grunn av anleggingen av rulleskiløype. Øvrige løypenett har for det meste blitt ryddet av ildsjel nr. 1 Fred Pedersen. Som i fjorårets rapport vil jeg peke på at status at vedlikeholdsutgiftene for tråkkemaskinen øker fra år til år og vi må være forberedt på at det kan komme store og dyre reparasjoner. Det viste seg at kort tid etter at løypekjøringen startet i høst så fikk maskinen brudd i en motor. En slik skade beløper seg fort til tusen. Til tross for sommervedlikehold av snøproduksjonsutstyret så ble det problemer med den størst kanonen da produksjonen startet. Det ble imidlertid produsert nok snø til å møte mildværsperioder. Vi vil hente inn ekspertise på slike kanoner for å hjelpe oss å løse problemene. Det ble gjennomført høsten 2012 vedlikehold av snøscooter hos leverandøren, Kajander Motor. I tillegg holdt firmaet et godt besøkt kveldskurs i operativt vedlikehold og kjøreteknikk. Utvikling. Ved inngangen til 2012 var bygging av skiskytteranlegg på Heistadmoen Skistadion ført opp med prioritet etter tre andre anlegg på gjeldende Kulturanleggsplan. Vår søknad om midler fra Sparebank1s gavefond resulterte i at vi i slutten av mars fikk en tildeling på 1 million kroner til anlegging av rulleskiløype på Heistadmoen. Betingelsen som fulgte med var at beløpet skulle brukes til formålet i Det ble en hektisk periode med å få på plass tillatelser fra Forsvaret og kommunen. Betingelsen fra Årsmøtet i mars 2012 var at prosjektet skulle få finansiering fra spillemidler. Anlegget var allerede inne på kommunens kulturanleggsplan, så oppgaven var å få på plass all dokumentasjon for å søke om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. I slutten av august var alt klart og arbeidet med å anlegge løypa i lysløypetraseen startet. Løypa skulle ferdigstilles i 2012 med unntak av asfaltering som tas i I anleggsperioden kom entreprenøren med et tilbud om å forlenge den anlagte rulleskiløypa på 2,2 km til 2,7 km. Opprinnelig var planen at denne forlengelsen skulle gjøres etter at skytestadion var ferdig. Tilbudet fra entreprenøren viste med all tydelighet

9 at det ville være særlig fornuftig å ta forlengelsen med maskinene på plass framfor å bringe de inn på nytt for en separat operasjon. Hovedstyret besluttet etter å ha konsultert kontrollkomiteen å øke kostnadsrammen for rulleskiløypa fra 3,0 til 3,6 mill. kr. Kostnadsplanen for utført arbeid på anlegget følger budsjett. Videre utvikling av skiskytteranlegget vil bestå av anlegging av standplass og skiveanlegg, vei fra stadion og anlegging av straffrunde. En arbeidsgruppe på 6 personer framskaffer underlag for dette. Utfordringen blir å skaffe finansiering, estimert til å ligge i størrelse 3,5-4 millioner kr. Antall deltakere på skikarusellrenn har økt betydelig fra år til år. Det samme er situasjonen på skiskole-kveldene. Utviklingen vil tvinge fram en utvidelse av Skistua. Problemet blir å få finansiert en utvidelse. Materialkostnadene til tidligere prosjektert utvidelse vil ligge i størrelse kr Det meldes inn mange prosjekter til revisjonen av kulturanleggsplanen så nåløyet til å få spillemidler til utbygging er trangt. 7.2 Skrimsletta Vedlikehold av banen har som tidligere år vært basert på en avtale med kommunen, hvor de har hatt ansvar for klipping, mens Fotballgruppa har utført gjødsling, vanning og oppmerking. Standarden på gressbanen er opprettholdt. Skrim over lang tid har hatt som ønske å flytte fotballaktivitetene til Skrim Idrettspark for så å avhende Skrimsletta. Vedlikeholdet av anleggene på Skrimsletta har derfor ikke blitt lagt på et nivå for å opprettholde varig standard. Dette gjelder i første rekke klubbhuset. Tribuneanlegget nærmer seg tilstand hvor det må stenges helt eller delvis dersom vi ikke bruker penger på oppgradering. Vi vil vurdere dette ut fra sikkerhetshensyn. Vi har sendt kommunen et alternativt forslag til revidert kulturanleggsplan hvor vi sier at dersom kommunen ikke snarlig vedtar utbygging av Skrim Idrettspark så må vi vurdere oppgradering av anleggene på Skrimsletta. Sparebank1 Kongsbergs gavefond ga til nye innbyttebenker og til nytt høyttaleranlegg til Skrimsletta. Utstyret ble kjøpt inn og satt opp. 7.3 Sølverkssletta Status på Sølvverksletta er den samme som i forrige årsmelding. Banen er et brukbart treningsanlegg det meste av tiden, men vi må regne med at det oppstår skader i banedekket fra tid til annen på grunn av grunnforholdene. 7.4 Kommunens anlegg (Beach, Skrimhallen, gymsaler osv) Anlegg som kommunen eier, med driftes av Skrim, begrenser seg til to beach håndballbaner ved Skrimhallen. Sparebank1s gavefond ga til å sette opp stolper og ballfangernett for banen. Fundamenter for stolpene ble gravd ned høsten 2012 og resten forventes gjort til våren. 7.5 Nye anlegg Sparebank1hallen Etter kommunestyrets ja til Skrims søknad om å få bygge en plasthall med kunstgressbane på området hvor det lå en fotball grusbane ved Skrimhallen startet flere parallelle aktiviteter, blant annet: innhente tilbud fra aktuelle leverandører, avklare

10 muligheter for dispensasjon fra sikkerhetssonebestemmelser, prosjektering av grunnmur. To viktige faktorer måtte avklares: Ville vi få dispensasjon fra krav til sikkerhetssoner rundt banen og ville vi få dispensasjon fra normert størrelse på 7-er bane. Vi fikk avslag på begge punkter. Kalkyler viste at skulle vi bygge hall som tilfredsstilte begge disse krav, så ville prosjektet få en prislapp 2-2,5 mill. over en 40 x 60 m hall. Resultatet var at Hovedstyrets forslag var å bygge en 40 x 60 m hall uten spillemidler. Dette ble vedtatt på årsmøtet i mars Umiddelbart etter årsmøtet startet arbeidet med å på plass avtaler for grunnarbeid, betongarbeid, leveranse av hall, pluss mye annet. Innen flere viktige områder møtte vi stor velvilje fra leverandørene. Byggetillatelsen forelå i slutten av mai, og kort tid deretter startet grunnarbeidene. Framdriftsplanen laget juni baserte seg på at hallen skulle være ferdig tidlig november. Det viste seg å holde. Honnør til alle både eksterne firmaer og Skrim medlemmer som gjorde det mulig. Årsmøtet i 2012 vedtok et kostnadsbudsjett på Prosjektet ble fullført for kroner. Det er verdt å merke seg at man i tilegg innenfor denne summen har fått og gjennomført følgende tiltak som ansees som merverdi: Topp kunstgress, skal holde lenger og tåle mer brukstid før utbytting. Meget god kvalitet. Det er lagt gummipad som underlag for kunstgress. Dette gir bedre forhold under kuldeperioder, samtidig som det kan gjenbrukes ved skifte av kunsgress. Dette vil gi oss lavere kostnad ved utskifting av kunstgress (12-15 år) Det er bygget tribune og oppbevaringsrom i hallen. Det er gjort grunnarbeider med opparbeiding av parkeringsplass på utsiden Det er etablert gatebelysning på utsiden av hallen Det er fremforhandlet årlig vedlikehold/ rens av kunstgresset i en periode på 5 år. Vedlikholdsutstyr inkludert. 4 stk nye mål med hjul pluss noen ballvegger Navn og logo på begge sider av hallen Alle disse tiltakene er gevinster og representerer merverdi utover det som låg inne i prosjektet, takke være gode forhandlinger. Driftsfasen startet den dagen hallen ble offisielt åpnet 17.november Det meste av tilgjengelig kveldstid er i bruk av Skrim og andre lag som har leid tid i hallen. Kontrakt for banevedlikehold er gjort med Kongsberg kommune. Framtidige anlegg for Skrim Skrim har over flere år kommunisert intensjon om å få opparbeidet to 11-er kunstgressbaner på Skrim Idrettspark som erstatning for Skrimsletta. I forbindelse med revisjon av kulturanleggsplanen i 2013 har Skrim spilt inn et forslag til KIR/Kommunen. Dette omfatter to 11-er kunstgressbaner, klubbhus og behov for garderobe/dusj lokaler i tillegg til eksisterende fasiliteter i Skrimhallen. Asmund Henriksen Eigedomsbestyrer

11 8 ØKONOMI 8.1 Generelt, Budsjett og Regnskap Hovedstyret har det siste året brukt mye tid på økonomi og økonomioppfølging. Å balansere utgifter og inntekter har vært fulgt opp på alle Hovedstyremøtene for å kunne treffe tiltak underveis. Dette har vært svært krevende i en tid der ressursene har vært knappe. Laget har fortsatt god driftøkonomi selv om det er forbundet utfordringer ift til å balansere driftsutgiftene for alle våre anlegg og administrasjon. Stor egeninnsats har kompensert på manglende finansiering samtidig med at gruppene har egne regnskap som inngår i hele virksomhetsområdet til Skrim. Her er det lagt ned en formidabel jobb siste året for å tilpasse dette til lagets virksomhet. Takk til alle som har bidratt med å fremme og ta vare på Skrims eiendeler og anlegg. Gruppenes økonomi har variert de siste årene. Kravet for de aktive gruppene er å ha 33 % i kassabeholdning ved års slutt i forhold til et års budsjett. 8.2 Hovedgruppa Bankbeholdning for hele Skrim er pr er: ,- Beløpene avrundet og vurdert Gruppe Bankbeholdning Bankbeholdning Bankbeholdning Bankbeholdning Bank- Beholdning Bank- Beholdning Bank- Beholdning Bank- Beholdning Viser forøvrig til resultatregnskapet og balanseregnskapet med kommentarer for Det er god og nøktern økonomistyring i gruppene og det er stor fokus på utnyttelse av ressurser samt å sikre inntekter. Utfordringene fremover er riktige disponeringer av våre midler i årene som kommer, det er viktig å bruke god tid på denne planleggingen. Skrim har anlegg for mill. kroner og vedlikehold og videreutvikling av disse krever store summer og god økonomisk sikkerhet. Endring 11 til 12 Hoved foreningen Lån Uten lån Fotball Håndball Ski Bueskyting Totalt Bueskyttergruppa Ved inngangen av året hadde gruppen kr ,- Ved utgangen av året var beholdningen på kr ,- Noe som gir et overskudd på nesten kr.

12 Årsaken til dette overskuddet er hovedsakelig en tildeling fra Sparebank 1 s gavefond på kr Denne gaven ble brukt for å kjøpe inn buer og skiver til gruppen. Gruppen har det siste årene hatt en økning i aktivitet, både med en ekstra treningskveld i uken, samt en time lengre treningstid på tirsdager. Dette er noe som har gitt økte utgifter for gruppen. Dette er en utfordring som gjør at medlemskontingent blir økt i 2013, og utgifter til annet enn «normal» drift må kuttes i. 8.4 Skigruppa Bankbeholdning er ,- I forhold til budsjett har vi høyere inntekter enn forventet pga høyere sponsor inntekter. Samt at vi økte trenings avgift på våre aktive fra 350,- til 500,-. Kostnadene er ca. det vi budsjetterte. Vi har høyere utgifter til samlinger da vi i år har to samlinger en til Geilo (som vi har gjort hvert år) og en på Kongsberg. Den på Kongsberg er et miljøbyggende tiltak som vi får mye positiv tilbakemelding på. Kostnadene til trener honorarer er noe lavere enn budsjettert, da vi ikke fikk så mange trenere som ønskelig. 8.5 Håndballgruppa Bankbehodning inn og utgående, kort beskrivelse av resultater i tabellen over. Det har vert en fin utvikling og buffer er i ferd med å bygges op. 8.6 Fotballgruppa Fotballgruppe har et gledelig overskudd i 2012 på kr 86000,-. Dette inkluderer også beløp for lagskontoene der man sparer et år for å bruke neste år til deltakelse på cup og samlinger. Det er først og fremst nøktern bruk, gode innkjøpsavtaler og vellykkede arrangementer som Fotballskolen, Skrim-cup og dugnader, samt nøkternhet på utgiftssiden som har bidratt til resultatet. Hallen vil gi økte inntekter som kommer hele Skrim til gode. 9 SAMAMRBEIDSPARTNERE OG SPONSORER 9.1 Hovedgruppa Våre gode samarbeidspartnere og sponsorer gjennom alle år er Sparebank1 og Kongsberg Gruppen. Kongsberg Gruppen har også i 2012 bidratt med midler til ungdomsaktvitet og kompetansetiltak. Ungdomsaktivteten på tvers av gruppene og lagene, er utvilsomt meget viktig for å holde på ungdommen lenger, og å skape de gode relasjonene. I 2012 ble det gjennomført 2 kurs med tema kosthold og ernæring, i tilegg til aktiviteter på tvers av lagene som ble avsluttet med sosialt samvær med en mat bit. Vi ser av dette at jentene kommer og ser på guttas aktiviteter enten det er trening eller kamp, og omvendt. Verdifull sosial kulturbygging for å holde på flest mulig, lengst mulig. Uten disse midlene fra KOG blir dette vanskelig å prioritere. Sparebank 1 bidro med gavemidler til alle våre grupper i tilegg til våre anleggs ekstraordinære million gaver (Sparbank1Hallen og Rulleskitrasè). Se redegjørelser under anlegg.

13 Gjennom gode avtaler på rabatter må vi nevne Kongsberg Papir og Engro, G-sport, Stil-Tre, Shell Skollenborg, Sense Trening og Helse (medlemsavtale). Skrims virksomhet er helt avhengig av støtte fra eksterne medspillere enten i form av økonomiske tilskudd eller sponsorer. Etter 2011 har det i 2012 vert nødvendig å se på hvordan vi jobber for å gjenskape etablere nye sponsoravtaler. Vår Markedskordinator har utarbeidet konsepter og strategi nært samarbeid med gruppene. Det er slik at man må utnytte gruppenes ressurser og virksomhet for å etablere og kombinere sponsoroavtaler. Dette gjelder for eksempel arenareklame og reklame på bekledening, eller andre former for gjenytelser. Dette arbeidet vil fortsette i Bueskyttergruppa Bueskyttergruppen har ingen egne sponsorer. Vi representerer bare Sparebank 1 som er idrettslagets hovedsponsor. 9.3 Skigruppa Sponsorer for 2012 har vært; PK-Hus, Joker, Stiltre og Intersport 9.4 Håndballgruppa FMC og Sparebank Fotballgruppa Det er etablert flere sponsorer for fotballgruppa der FMC er den største. Utforming av drakter forrige sesong har gitt alle en ansiktsløftning. Sparebank 1 er inne og sponser Fotballskolen og dette har gitt en tydelig og rendyrket Skrim/SP1 profil. Skrim cup har også et innslag av sponsorer i kampprogrammet. Øvrige sponsorer i fotballgruppa er Forenede Montører, KOG og G-sport. Sponsor på Skrim- Cup har vært KPE, Bøhmer, Rema 1000, Dresser Rand, Junior, Jernia 10 SPORTSLIG UTVIKLING, ARRANGEMENTER OG RESULTATER 10.1 Skrim- Reserven Organisasjon. Det er 47 personer, hvorav 14 er damer som alle er tilsluttet Skrimreserven. Organisajonen er lite formell, det er en leder og en kasserer, henholdsvis Magne Bråthen og Jan Fjeldheim. I april ble Skrimreserven Damer opprettet, de har egne møter, med leder Inger Bråthen. Skrimreserven består av en gruppe pensjonister hvor det sosiale står i sentrum, men de utfører også dugnadsoppgaver både for IL Skrim og i lokalsamfunnet for øvrig. Skrimreserven har sine egne statutter som beskriver hensikt og bestemmelser. Oppdrag / oppgaver gjennom året: Av oppdrag Skrimreserven gjennom året engasjerte seg i, kan nevnes: Avvikling av Skoleskirenn for Kongsgårdsmoen og Berg, skidag for SFO i hele Kongsberg, samt skidag for barnehager, totalt ca 800 barn, hvor alle fikk premier fremskaffet av Skrimreserven. Ca 250 dugnadstimer medgikk. Bistand ifm skikurs for asylsøkere.

14 Kioskdrift på Skistua i Skigruppas regi under større kveldsrenn, samt på søndager hvor det er åpen kafe. Skrimreserven bidrar sterkt rundt det daglige drift - og vedlikeholds ansvaret for Skistadion s bygg og anlegg sommer som vinter. Oppkjøring og preparering av løyper gjennom hele sesongen, samt sommer-vedlikehold av traseer, og ikke minst reparasjoner og vedlikehold av tråkkemaskin. Kunstsnø ble produsert i november /desember, ca 30 personer involveres i produksjonen som går kontinuerlig døgnet rundt, inntil tilstrekkelig mengde er produsert, eller værforhold tilsier avbrudd. I fm opparbeidelse av Rulleskiløype foresto Reserven felling av trær samt bortkjøring av disse. Organisering,flytting og oppmontering av lysmast samt endring av Kabelstrekk. Det ble reist 2 nye lysmaster ved Parkeringsplass, samt linjestrekk til disse. Det største og mest omfattende oppdraget vårt var etablering av ny Fotballhall på Kongsgårdsmoen. Her gikk det med ca 800 dugnadstimer. For å gi Skrim Elite en håndsrekning i en tøff etableringsfase stiller vi med minst fast 4 personer til kiosk og billettsalg på alle hjemmekampene. Vi anslår totalt dugnadstimetall til ca 2400 timer. Betalte oppdrag : I samarbeide med Kongsberg Aktivitetspark på Heistadmoen og Kbg. Kommune utførte Skrimreserven arbeidsoppgaver for ca kr 27000,-. Sosial funksjon. Solstad Sansehage ryddes og stelles vår, sommer og høst av Skrimreserven, delvis sammen med Sandsværpensjonistene. Nytt av året er at det er etablert Turgruppe som fungerer som trillegjeng med rullestol eller som besøksgruppe. Dette tiltaket har fått kjemperespons på Solstad. Mange års æresmedlem i IL Skrim, Hans Solheim inviterte hele Skrimreserven hjem til seg på sin 90 årsdag, han ville ikke ha gaver, men, hvis noen skulle gi noe måtte det være kontanter som skulle øremerkes Teleslynge. Vi fikk kr 4250 som inngår i Teleslyngekostnaden. Teleslynge anlegget med høyttaler og mikrofoner er lovet ferdigstilt ila mars Det ble arrangert busstur til Holmenkollen med guiding og restaurantbesøk. Vi har vært på bedriftsbesøk hos Dresser Rand og Esco, og sammen med Historielaget, arrangerte vi tur til Gravenfoss for å få et innblikk i tidligere kraftproduksjon i Sandsvær. En fin gest fra Reserven var at de stilte opp med flyttemannskap og biler for enken etter et nylig avdød Skrimreservemedlem. Skigruppa i Skrim spanderte bespisning på sommerfesten vår. Som årsavslutning arrangerte vi en vellykket rakfiskfest. Møtene våre er preget av godt humør, noen friske historier, og ikke minst; gode vafler. Skrimreserven fremstår som en sammensveiset gjeng, nå også med damer. Alle bidrar etter evne og tar vare på hverandre og syntes det er flott å få være til nytte i både idrettsmiljøet og lokalmiljøet. Kongsberg Magne Bråthen Inger Bråthen

15 Leder Skrimreserven Skrimreserven Damer 10.2 Bueskyttergruppa Bueskytterne startet året med 19 medlemmer et medlemstall som har vært ganske jevnt over de siste årene. På høsten kom det mange nye interesserte til, så selv om det var et frafall på et par personer som hadde vært med i noen år, økte medlemsmassen til 24 stykker ved årets utgang. Vi ser at frafallet i medlemmer ofte kommer fra ungdommer som nærmer seg myndighetsalder. Det har vært ungdommer som flytter bort på grunn av skolegang, samt noen som har fått andre interesser som er årsaken til de som har forlatt oss. Den store økningen i interesse overrasket oss, men dette er samtidig noe som har vært en klar tendens i hele bueskytter Norge. Likevel mener vi at noe av dette også kommer av at vi er mer eksponert som en del av IL Skrim. Denne økningen i interesse har gitt oss klare indikasjoner på hvor gruppens smertegrense er når det kommer til aktivitet, dette spesielt med tanke på treningsfasiliteter og mulig treningstid. Gruppen har hatt en positiv utvikling i stevnedeltagelse over de siste årene. I 2007 var det èn aktiv skytter i klubben, som deltok på et stevne. I 2011 var det gått opp til 6 stevneaktive skyttere som hadde 18 stevnestarter. For 2012 ble disse tallene 7 stevneaktive skyttere med 26 stevnestarter. (Dette er tall fra NBF). Det har deltatt skyttere fra gruppen på 8 forskjellige stevner deriblant 5 deltakere i NM. Til sammen var det 11 personer som reiste fra oss opp til NM en deltakerrekord på mange måter for klubben i et slikt arrangement. Veldig bra stevning på turen, og hyggelig som et sosialt tiltak for klubben. Vi ser igjen at det er vanskeligere å få deltagere til utendørsstevner. Bare to personer deltok i et stevne i løpet av utesesongen. Nivået på stevnedeltagerne har økt, der vi har flere 1. plasser og 2. plasser på stevner fordelt på forskjellige buetyper og aldersklasser. Det siste nå er at en av gruppens skyttere har kvalifisert seg opp i klassen for elite noe som er øverste divisjon for bueskyttere. Fem fornøyde skyttere etter 2 førsteplasser, 2 andreplasser og en fjerdeplass i Tønsberg Det har ikke vært arrangert noen arrangementer i klubbens regi.

16 Gruppen har en person som har startet på trener 1 utdanning. Ingen aktivitetsledere utdannet i inneværende periode. Det har vært veldig positivt for gruppen å ha en større tilgang til utetrening på Heistadmoen. Det var en betraktelig økning i antall timer med trening, samt at det sosiale samholdet i gruppen tjener godt på dette Skigruppa Medlemstallet i skigruppa stiger stadig og ved utgangen av 2012 var antallet oppe i 358 medlemmer, nos om er all time high! Skigruppa har tilbud til barn og unge som vil utvikle skiferdigheter. Vi tilbyr skiskole for de yngste barna, 6-8 år, og treningsgrupper for de som er 9 år og eldre. Treningsgruppene er delt inn etter alder. Skiskolen og treningsgruppene har trening på mandager. I tillegg har treningsgruppene for de eldste utøverne trening på torsdager. På mandager etter treningen tilbyr vi kveldsmat i form av påsmurte brødskiver, frukt og saft i skistua. Dette er et viktig samlingspunkt for både utøvere og foreldre/foresatte. For sesongen 2012/2013 har vi hatt en liten økning av antall utøvere både på skiskolen og i treningsgruppene. Noen av treningsgruppene er blitt så store at det er nødvendig å dele opp i mindre grupper på treningen. Dette fører til behov for flere trenere, og en av de største utfordringen våre er å skaffe nok kvalifiserte trenere til enhver tid. Som kvalitetssikring tilbys trenerkurs. Etter planen ferdigstilles rulleskitrassen våren Dette vil føre til større aktivitet i sommerhalvåret, og med det ytterligere behov for trenere. I forbindelse med den offisielle åpningen av traséen planlegger vi å arrangere sommerskiskole i Etterhvert som hver enkelt treningsgruppe har fått flere utøvere, har det blitt større deltakelse på skirenn rundt omkring i distriktet. For sesongen 2012/2013 vil vi som før arrangere en del skirenn: Kongsbergkarusellen (i samarbeid med de andre klubbene i Kongsberg) Sparebank1-karusell Skrimrennet Klubbrenn Andre aktiviteter Samarbeidsprosjekt med noen treningsgrupper fra Bever`n, spesielt for jentene. Dette gjøres blant annet ved noen felles treninger på tordager Miljøsamling i Kongsberg Treningssamling på Geilo Treningsgruppa for de eldste utøverne har også hatt noen egne samlinger i helger Teknikkurs for sponsorene Teknikkurs for noen av medlemmene Retningslinjer Det er blitt utarbeidet retningslinjer for utviklingstrapper for langrenn Retningslinjer for mulighet til å søke om støtte for å

17 10.4 Håndballgruppa 2012 ble et nytt og spennende år for Håndballgruppa, da Bredde og Elite skilte lag og et relativt nytt Breddestyre ble etablert for den yngre gruppen. Vi har opplevd dette som en positiv utvikling for håndballgruppa, da styrene og de sportslige utvalgene får bedre fokus på henholdsvis Elite og Bredde. Det har vært mye å sette seg inn i for det nye Breddestyret. Alt det sportslige har gått sin gang, takket være ivrige foreldre/lagledere/trenere og god innsats fra mange hold. Håndballgruppa er en stor gjeng med mange spillere og mange lag. Det er flest jentelag, men Guttehåndballen er på rett vei. Vi ser det er stor utfordring i å skaffe nok halltid til alle lag, vi ønsker oss mer halltid! Det er også en utfordring å finne trenere til alle lag, og møte ambisjonen om ikke å bruke foreldre som trenere for lag over 14 år. Vi gjorde en ny vri ved sesongstart i år, ved at vi hadde samlet Barn 06, fremfor Jenter 06 og Gutter 06. Barnekampveileder kurs for J15 (jenter 95/96) er gjennomført også i Dette er innført som obligatorisk for J15 i håndballgruppa. Disse stiller da som veiledere(dommere) i de Mini- og Aktivitetsturneringene vi arrangerer selv, vi slipper da å hente inn utenfra. Vi håper dette også kan bidra til å vekke interessen for å utvikle seg som dommer, slik at håndballgruppa får flere egne dommere. Et område/tiltak vi har hatt fokus på i 2012 er Trening og Kosthold. I Januar gjennomførte vi kostholdskurs for J14/J15. Dette var et standard kurs bestilt gjennom Buskerud Idrettskrets, og var veldig vellykket. Dette mener vi er så viktig for ungdommene våre, at vi ønsker å videreutvikle dette i 2013 og gjøre det obligatorisk for ungdomsgruppa. Tanken er da å ha en årlig samling med ungdomsgruppa ved oppstart av håndballsesongen i august. Vi ønsker da å ha alle ungdomslagene samlet en hel helg, med basis & håndball trening, gjerne med instruktører fra 1.div om mulig, og med kostholdskurs, samt felles matlagning med fokus på riktig kosthold i forhold til både trening og kos, gjerne da med kokke-assistanse fra lærlinger på KVS eller et lokalt kjøkken. Det er også utgitt en bok Sunn jenteidrett av Else Marte S. Lybekk (tidligere landslagsspiller håndball) som ville være en fin gave ved endt samling, og et flott verktøy for å holde fokus utover sesongen. Vi har søkt gavefond om støtte til dette prosjektet. Denne helge-samlingen kan gjennomføres i større og mindre skala hvert år. Beach sesongen ble dratt i gang i mai med Beach Party ved Skrim Beach. Oppfriskningskurs i regler for trenere og spillere, samt gjennomgang av arrangement for ansvarlige, og det hele ble avsluttet med grilling og spill. Skrim stilte med 4 lag i Beachserien, og 3 av disse gikk videre til sluttspill Noen ord fra lagene: Gutter/Jenter 2006: Høsten 2012 startet det over 20 ivrige gutter og jenter med håndball. Rekrutteringen har vært veldig god ila hele sesongen, så dette lover godt for fremtiden til Skrim håndball. Barna har blitt introdusert for håndball gjennom lek og deltagelse på mini turneringer. Det har vært utrolig gøy å se hvor stor progresjonen har vært. Utfordringen er at vi har blitt veldig mange, så vi vil i 2013 vurdere en deling av laget. Jenter 2005:

18 J05 har i 2012 vært oppe i totalt 36 jenter og stabilt vært mellom personer på treninger. Det er en munter og ivrig gjeng, som har kombinert treningene med fin basistrening med kast og mottak og koordinasjon samt lek og moro med og uten ball. Vi har deltatt på 6 miniturneringer, 3 på våren og tre på høsten. Jenter 2004: J2004 er 28 jenter med stor treningsiver. Noen har spilt håndball i flere år, mens noen spillere er i sin først håndballsesong. Med mange spillere på trening er det bra vi har en gjeng med positive foreldre som stiller opp og hjelper til. I 2012 har vi deltatt med fire lag på fem miniturneringer, 3 på vårsesongen og to på høstsesongen. Det er moro å se fremgangen som jentene gjør fra turnering til turnering. Disse jentene kommer Skrim til å ha mye glede av i årene som kommer. Gutter 2002/2003/2004: Å sikre interesserte gutter et tilbud. (å dra i gang guttehåndballen etter års dvale) Å lage tydelige rammer og opplegg for guttene (og deres foreldre) for hver trening og på hver turnering. Det er 25 gutter som er med. De har deltatt i 5 miniturneringer og 5 aktivitetsturneringer. Guttene har utviklet seg gjennom 17 treninger, og det har blitt like mange seire som tap. Vi stiller med to G8 lag og to G10 lag. Jenter 2001: Våren 2012 var avslutningen på aktivitetsserien for våre 25 jenter. Når begynte de og blir klare for ordinært seriespill i 11 års-serien. Avslutningen på sesongen ble Vestfossen Cup i slutten av april hvor vi overnattet og hadde stor fokus på det sosiale. Gjennom sommeren forsøkte vi å treffes med jevne mellomrom for felles sykkelturer, og gjensynsgleden var stor på første ordinære trening etter sommerferien.

19 Sesongoppkjøringen 2012/2013 startet med Åssiden Cup i september samt flere treningskamper i oktober. Første seriekamp for jentene ble en opptur med seier. Og etter 7 spilte seriekamper kunne jentene ta juleferie med en fortjent 3dje plass på tabellen. Bildet viser Skrim J01 sammen med Hokksund J01 som de har spilt mange treningskamper mot Jenter 2000: Vårsesongen 2012 ble avsluttet med seriemesterskap på ett lag og 3 plass i samme serie på vårt lag nummer 2!! Høsten 2012 har vi deltatt med et lag i A og et lag i B serien som begge har gjort det godt. Vi har bevisst valgt å ikke dele inn i noe A og B lag, men har latt alle jentene prøve seg på begge lagene i gjennom hele sesongen. Dette har vi gjort for å unngå at noen skal føle at de tilhører et A eller B lag men at vi er ETT lag alle sammen. Vi har også i 2012 deltatt på Vestfossen Cup på vårparten og i Otta Cup på høsten. Otta Cup var vår første overnattingsturnering og spenningen og forventingene var store før avreise. Kort fortalt så kan vi vel si at å dra på tur med disse jentene her, udelt var en positiv opplevelse for alle. Mange spennende kamper ble spilt og flere gode kontakter med kjekke gutter ble opprettet. Vi teller i dag 19 stk 2000 jenter og 2 stk 99 jenter som trener to ganger i uken med et overraskende godt fremmøte. Foreldrenes oppmøte, innsats og ikke minst vilje til å ta på seg verv i Skrim Bredde er utrolig god, noe som kommer godt fram i både styret og i andre frivillige verv i klubben. Jenter 2000 er en utrolig flott gjeng å være trener for, og vi er heldige både som trenere og lagleder som får jobbe med en sånn positiv gruppe med både foreldre og spillere. Gutter 1998: G98 har i år vært utlånt til IBK/MIF for å spille håndball. De har vært fornøyd med ordningen og vil gjerne inngå et samarbeid neste sesong. Ligger foreløpig på 5 plass på tabellen. Jenter 1998 J 98 har bestått av 14 jenter. Vi var med på Beach serien, noe jentene syntes er veldig gøy. Jentene har spilt i B serien år, hvor vi pr d.d ligger på 2.plass. Jenter 1997: Det har stått på MORRO for Jenter97 i 2012;

20 Motivasjon, Offervilje, Rask, Ros og OMG feeling. Morro har medført at jentene har hatt en stor fremgang spillermessig. Alle har tatt store skritt i forhold til deres individuelle håndballferdigheter. På våren dro vi til Tønsberg på Slottsfjell Cup, som ble en riktig god sosial og sportslig cup. Morro ble det ennå mer av da Beach sesongen startet. Vi gikk til sluttspill og var tett på finaleplass. Beach ble i denne perioden brukt som en motivasjonsfaktor, da jentene ble kjørt hardt med styrke og løp. Dette arbeidet har vist seg i starten av den nye innesesongen, og gitt gode utslag. Jentene spiller nå på høyde med eller vinner over de lag de tidligere har tapt for. Jenter 1996 J96 har i 2012 deltatt på følgende: Petter Wessel cup, tapte 32-dels finalen med ett mål Vestfossen Cup, 2. plass tapte finalen med ett mål Beach serien, vant innledende tapte i semifinalen. Granollers cup i Barcelona en flott opplevelse på og utenfor håndballbanen! Deltatt i Bring-kvalik, gikk videre til ekstra kvalifisering. Klarte ikke å kvalifisere oss. Spilt i Sør-Norge serien. Bildet er fra Granollers Cup i Barcelona Damer 3.div. Med to nye trenere, lag sammensatt av spillere fra J95, fjerde divisjon og noen få som ble med ned etter nedrykk startet D3 sesongen i starten av august. Noe av det første de var med på var turnering i Vikersund. Her var det 16 spillere og ledere på plass. Resultatet ble bra. Seier over to 2 div lag og to knepne tap mot bra 3 div lag. Etter hvert som sesong fikk satt seg har det vært ett snitt på 19 spillere pr trening. Alt i alt har det vært 45 spillere som har vært innom treningene. En flott gruppe som spenner fra alder 17 til 36 år. Ett veldig positivt miljø å være i, på alle måter.

21 10.5 Fotballgruppa Bjørge Kleppe har fungert som leder av fotballstyret også i Styret har fungert tilfredsstillende, og kunnskap, kontinuitet, innsats og personlig engasjement har vært fremtredende for å skape mer og bedre aktivitet. Det har vært avholdt jevnlige styremøter i løpet av året etter behov. Leder har avholdt lagledermøter med jevne mellomrom. Det har vært noe varierende fremmøte og representasjon fra de enkelte lag. Lagene har vert flinke i 2012 til å holde foreldremøter. Bilde av glade trenere og utøvere på fotballskolen Fotballgruppa har utviklet en egen Sportsplan som er å betrakte som en klubbhandbok for sporten. Dette er ett av flere tiltak som må til får å heve kvaliteten i alle ledd på det vi gjør. En slik håndbok, der alt er samlet, vil være nyttig for alle i Skrimfotballen. Sparebank 1 hallen stod ferdig i november Etter i herdig jobbing. En etterlengtet hall for å bedre treningsforholdene i vinterhalvåret. Junior avdelingen hadde sin sesong avslutning der med stor feiring og mange innbudte gjester.

22 Fotball gruppa vil fortsette satsingen på smågutte- og guttelagene for å sikre rekruttering i første rekke gjennom god oppfølging og opplegg rundt lagene de neste årene. Vi jobber også målrettet med å gi lignende tilbud til jenter i alle aldre. Det er viktig for Skrim å være en balansert klubb for jenter og gutter. Vi ser at samarbeid handballgruppa kan være positivt for begge parter, slik at de jentene og guttene som ønsker kan spille begge deler. Gruppa må allerede fra smågutt alder iverksette tiltak for å beholde spillerne i laget. Det viktigste virkemidlet for å gi spillerne et godt sportslig og sosialt tilbud er å ha godt motiverte og skolerte trenere og lagledere, i tillegg til et aktivt engasjement fra foreldrene med tilstedeværelse. Gode anlegg er også meget viktig og det har vi nå. Tilbakemeldingene der er udelt positive. Ungdomsgruppas aktivitet og målsetninger om å skape gode relasjoner på tvers av gruppene være et virkemiddel for å få flere til å stå lenger i fotballen og idretten. Det har i 2012 vært liten aktivitet i gruppa. Tiltak for 2013 er satt i gang. Man har også økt fokuset på å etablere nye lag med god struktur i barnefotballen. Dette er nødvendig for å opprettholde interessen både for spillere og trenere/aktivitetsledere. Gruppa har også i 2012 arbeidet for å skolere trenere og dommere i den hensikt å møte fremtidens krav fra samfunnet. Da det er lagt ned mye arbeid og økonomiske ressurser i den nye hallen har det i 2012 vært noe mindre aktivitet på dette området enn ønsket, men dette har kommet godt i gang ved utgangen av 2012 og vil fortsetteinn i Det ble ikke leid treningstid på kunstgressbanen i Vestfossen Treningsforholdene var ikke optimale, da det ble besluttet å trene i Kongsberg i vinter/vårsesongen. Det ble tildelt treningstid på kunstgressbanene i Kongsberg frem til egne baner åpnet. Senioravdelingen A-laget deltok på Kollen cup i Mjøndalen i januar og endte på 2.plass etter god innsats. I februar arrangerte A-laget Best i byen cup i Skrimhallen. Et godt tiltak for fotballen i Kongsberg. Skrim tapte finalen mot KIF på golden goal, mens Skrim 2 endte på 3.plass. Laget var på treningsleir i Hjørring, Danmark sammen med juniorlaget på våren. A- laget har gjennomført en fin sesong spillemessig der resultatene dessverre lot vente på seg. Resultatmessig endte man nest sist i 5.div. Laget har fortsatt den fine utviklingen gjennom hele året med mange unge spillere fra egen klubb som gjør at

23 generasjonsskifte ser ut til å lykkes. Fokus er på utvikling og miljøbygging for fremtiden. Årets sesongavslutning ble gjennomført på Storaas i forbindelse med strategisamlingen til IL Skrim. Årets spiller ble Emil Krogen. Trenere har vært Frank Hansen, Vegar Johansen og Marius Berg, med Øystein Kjørstad og Roy Hansen som lagledere. Skrim har i 2012 ikke kunnet stille med damelag, da de ikke har spillere nok. Mange av spillerne som før spilte har flyttet ut av byen pga skole blant annet. Vi stilte ikke veteranlag (M39) i årets kretsserie. Det er likevel slik at disse også får ett tilbud om trening som tidligere og man ser at det kommer noen til i denne trimgruppen. Dette er et viktig tiltak for de som fortsatt ønsker å ha det moro med fotballsko på beina. Runar Andersen og Kai Petter Hogstad har tatt seg av det administrative også dette året, takk Runar og Kai Petter. Junioravdelingen Skrim stilte også i 2012 med eget juniorlag. G19 har hatt en stabil spillerstall og utviklet seg positivt. Gutt- og juniorlaget har hatt felles treninger og flere av guttespillerne fikk prøve seg på kamper på junior nivå sesongen Våren 2012 stilte junior laget i Per Bredesens innendørscup. 6 spillere fra juniorlaget var på treningsleir sammen med A-laget i Danmark. Noen av spillerne var også med guttelaget til Dana cup i Danmark. Junioravdelingen har bestått av 12 lag, hvorav 4 lag har spilt i 11. serie og 8 lag i 5èr og 7èr serie, samt mange trenere, lagledere og foreldrekontakter. Alle lagene har gjennomført en bra sesong med gode resultater og opplevelser. Fokus på samhold og kameratskap gir gode relasjoner mellom spillerne. De yngste lagene har delt opp lagene sine i jevne gode lag. Og alle spillere får spille like mye. Lagene har deltatt i flere cuper i tillegg til seriespill. Også i 2012 fikk vi en avtale om bruk av Skogskolen til de yngste lagene. Man har også brukt Kongsgårdmoen og Wennersborg skole. Disse ble benyttet til Sparebank 1Hallen stod ferdig i november. Junioravdelingen gjennomførte en vellykket avslutning i november med foreldre, ledere, spillere og søsken og mange innbudte gjester i Sparebank 1 hallen. 5 av lagene har deltatt i Kongsberg ligaen. 4 kampdager har vært avviklet på Skrimsletta av Skrim, med bruk av våre egne dommere. Erfaringen med dette er svært gode da de yngste lagene også får mulighet til å kjenne litt på hjemmekamp følelsen. De øvrige 7`er og 11`er lagene har deltatt i kretsserien. Det var i år 4 lag som var til Norway cup. 3 guttelag og 1 jente lag. 2 av lagene spilte i serie, ett 11er og ett 7er lag. Begge lagene kom til 16. dels finale i B serien. Dette var en flott opplevelse for alle sammen. De andre 2 lagene spilte ikke i serie. Møtte nok noe hard motstand men tapte ikke alle kampene. Trenere/lagledere Følgende personer har tatt på seg roller som trener, lagleder og foreldrekontakt på vår lag i junioravdelingen: Mats Hansen, Ingunn Wåla, Øystein Berg, Ann- Kristin Omholt, Bente Stakkestad, Anne Trine Nørsterud, Jon Løver, Leif Nørsterud, Sharon Løver,

ÅRSRAPPORT 2011. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

ÅRSRAPPORT 2011. Vår hovedsponsor gjennom mange år: ÅRSRAPPORT 2011 Vår hovedsponsor gjennom mange år: 1 INNLEDNING IL SKRIM har gjennomført ett år med økende aktivitet og økende medlemsutvikling og god rekruttering i alle gruppene. Alle gruppene har nå

Detaljer

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015 Postboks 567 3605 Kongsberg www.ilskrim.no post@ilskrim.no Dato: 10.03.2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsberetning. GIL Alpint og Hopp 2011

Årsberetning. GIL Alpint og Hopp 2011 Årsberetning GIL Alpint og Hopp 2011 Styrets sammensetning. Driftsstyret bestod våren 2011 av Hans Petter Løvberg Leder Morten Pettersen Heis og Driftsleder Gunn Heggen Kasserer Hans Petter Løvberg og

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer