Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/13 Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/13 Formannskapet 06.03.2013"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: L81 Saksmappe: 2011/ /2013 Saksbehandler: Jahn A. Stray Dato: Saksframlegg Kjøp av del av felt C3 i Årosskogen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/13 Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet viser til takst av og vedtar å kjøpe Grødals arvingers regulerte grunn i felt C3 i Årosskogen (del av GB 20/10) for kr ,-. Det forutsettes at den aktuelle grunnen overføres til kommunen fri for pengeheftelser. Kjøpesummen finansieres midlertidig ved lån av kontantbeholdningen. Rådmannen får fullmakt til å lyse hele felt C3 ut for salg. Endelig avtale om salg skal godkjennes av formannskapet. Bakgrunn for saken: I forbindelse med at Grødals arvinger ønsket å realisere sin andel av de regulerte tomtene i felt C3 i Årosskogen, fattet formannskapet følgende vedtak i sak 101/12: Kommunen tilbyr seg å forhandle om kjøp av arvingenes regulerte grunn for å legge dette ut for salg til høystbydende/beste løsning. Kjøper forplikter seg til å opparbeide infrastruktur. 50% av boligene tilrettelegges for husbankfinansiering. Etter dette ble arvingene og kommunen enige om å oppnevne hver sin takstmann. Disse takstmennene ble så enige om å oppnevne ytterligere èn kyndig person med erfaring fra utbyggingsområder. Den 27/ konkluderte eiendomsmegler Frode Gundersen (oppnevnt av arvingene), ingeniør Tom Lohne (oppnevnt av kommunen) og eiendomsutvikler/konsulent Arne Hallandvik (oppnevnte av taksmennene) med å anbefale en kjøpesum på kr ,- for den grunnen som Grødals arvinger skal avstå til kommunen. Kopi av taksten vedlegges. Arvingene har ved av akseptert taksten av Det gjenstår nå at kommunen aksepterer å kjøpe de omhandlede arealene. Saksutredning: Resonnementene i taksten virker veloverveide og bygger på erfaring fra andre sammenlignbare utbyggingsområder i Søgne. Sette i lys av dagens tomtesituasjon i Søgne

2 synes prisen riktig. Det anbefales derfor at også kommunen aksepterer taksten. Kommunen bør videre utnytte et «vakum» i tomtemarkedet og by hele området ut for salg så snart som mulig. Rådmannens merknader: Rådmannen vil anbefale at Grødals arvinger løses ut med en kjøpesum stor kr ,- mot bytte i heftefritt skjøte. Vedlegg 1 Oversiktskart 2 Takst

3 [

4 s S,,i 1 elli elle via oll, la

5 TAKSTAV FELTC31MIOSSKOGENS GNE. Ref: Brev fra Jahn A Stray i Søgne kommune. Ref nr 2011/ /2012 Etter anmodning avholdt Frode Gundersen og Tom Lohne et kort forberedende møte 9/ hvor man ble enige om å engasjere Arne Hallandvik som tredje takstmann. Videre ble avtalt et nytt møte 16/ hvor alle tre skulle møte forberedt på å diskutere markedsverdi. Det ble avholdt møte 9/ på Sædberg's kontor på Tangvall kl Alle tre r øtte forberedt. Takket være en felles god erfaring med analoge prosjekter i Søgne, kom man fort frem til noen nøkkeltall i vurderingen: A. Salgsverdi av tomter. Tomter med eneboliger i rekke selges ikke en og en til markedspris, men selges som ferdig "pakke" med prosjektert bolig. Vi har basert vår verdi på liknende prosjekter som er solgt i Søgne siste tiden - og dertil prisandel av oppar beidet tomt. Disse tomtene er på ca 220 m2 - hvilket er noe mindre enn sammenligningsgrunnlaget. VI mener en riktig pris på tomt er ca ; kr inkl grunnarbeide. Inntektsgrunnlaget for feltet - ved rent tomtesalg er altså 18 enheter x ,- = 10,8 mill. Dette er tall Inklusive fortjeneste til utbygger. B. 1/3 regelen. Normalt utgjør erverv av grunn en tredel av kostnadene på tomt. Opparbeidelse av infrastruktur, grunnarbeide på tomter, kapltalkostnader og slagsomkostninger utgjør så 2/3 av kostnadene. Med den planlagte infrastruktur her, viser et estimat at dette stemmer godt overens med regelen på dette prosjekt. Man var således enige om at ca ,- er et riktig tall for grunnerverv pr tomt, da inklusive fortjeneste til utbygger. C. Netto grunnkjøpsbeløp. Det er normalt utbygger / regulant som vil innkassere påslag på alle kostnader I prosjektet, her ved sluttsalg av prosjekterte bygg. Netto grunnkjøp pr tomt blir således ca ,- om man regner ca 10 % fortjeneste. D.v.s at man her har et beløp til grunnkjøp på 18 x ,- = 3,24 mill. ( Om man skulle kjøpt i dag ) D. Grunnkjøp. Arealet som her må erverves for formålet C3 er følgende: Veier med G/S - vei ( grått), grøntareal i rundkjøring og lekeplass Fr 3 Ca m2 Boligtomter ( gult) ( som selges ) Ca m2 Andel av Fr 4 -friareal. Ca 1/3 av 9 mål Ca m2 Totalt ca m2 Konklusjon: Ved vurdering har gruppen valgt å se bort fra arealet i Fr 4 fordi kommunen vil eie dette også i fremtiden. Erfaringen viser også at siike areal med dårlig grunn - på sikt også får en verdiskapning ved at det opparbeldes eller omreguleres til areal med høyere verdi/bruksverdl. Vår anbefaling er derfor at beløpet på erverv fordeles på Innkjøp av m2 til boligtomter og infrastruktur /lek. Det betyr en m2 pris på ,- kr : 8500 m2 = 380,- kr / m2 E. Grødats eiendoms verdi. Arealet som Grødal må avstå er ca 1700 m2. Med m2 pris som angitt i 0 gir dette en verdi på 1700 x 380,- =

6 F. Andre pararnetre og vurderinger som påvirker pris : Oppgjørstidspunkt. Oppgjør før salg gir normalt en lavere pris. Tilsvarende vil man få en bedre pris om oppgjør skjer etter tomt er solgt. Her erisker man salg nå før tomtene selges eller markedet prøvd. Risiko. GrødaI har vært passive under reguleringen av feltet, og har ikke tatt risiko eller kostnader med reguleringen og grunnerverv. Det gir normalt en redusert mulighet til best pris når markedet er godt. Markedet. Dette er vurdert til å være relativt stabilt I Søgne. Grunnlaget man har innhentet mener man er representative for prosjektet og i dagens verdi. Alle tall er oppgitt som ca. Riktig pris mener vi altså ligger innenfor +/- 10 %av ovenstående tall. Kan man slutte en avtale raskt, ska' dette normalt gi selger" en bedre pris fordi kjøper vil kunne omsette videre tidlig. Prisstigning. Grunnlagstallene i A Evi på oppgjørstidspunktet her være 1-3 år gamle, så en viss kompensasjon for prisstigning må legges Inn. Gruppens anbefaling og konklusjon: Dersom avtale sluttes innen 22/ , og oppgjør til Grødal skjer senest 31/1 2013, mener vi kommunene kan detale Grødal kr kr for grunnavståelsen. Da har vi taft høyde for et marked som nå kan gi en noe bedre pris enn tidligere., ', Søgne /, V Arne Hallandvik Frode Gundersen Tom Lohne

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS Rådmannens innstilling: Modum kommune godkjenner fremlagte samarbeids- og aksjonæravtale

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/3739-5622/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 11.02.2013 Saksframlegg Boligbyggeprogram 2013-19 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.11.2013 Sak: 81/13 Arkivkode: 105 L83 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

KJØP OG SALG AV EIENDOMMER

KJØP OG SALG AV EIENDOMMER NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT KJØP OG SALG AV EIENDOMMER I LØRENSKOG KOMMUNE November 2010 Utført av Egil Johansson INNHOLD OPPSUMMERING, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER ---------------------------------------------

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Offentlig sakliste Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Kommuneplanarbeidet samfunnsplanen TIL BEHANDLING: 28/12: MELDINGER - FORMANNSKAPET

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Saksfremlegg Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS 1.0 Bestilling Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende «Kontrollutvalget i Leirfjord ser på nåværende

Detaljer

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Ark.: 611 Lnr.: 3048/10 Arkivsaksnr.: 10/286-4 Saksbehandler: Åge Bakkestuen/Jon Sylte ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Vedlegg: 1. Kart som viser

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ERVERV AV EIERANDEL I NORD JÆREN UTVIKLING SANDNES AS

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ERVERV AV EIERANDEL I NORD JÆREN UTVIKLING SANDNES AS Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ORØ 12/10949 1 56427/12 24.09.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 23.10.2012 Stavanger

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015 41/15 Kommunestyret 28.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015 41/15 Kommunestyret 28.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 255 Saksmappe: 2011/3736-18227/2015 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 06.05.2015 Saksframlegg Returkraft - kommunal garanti Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 12.02.2013 Arkiv: :FA-U00, FE-610 Arkivsaksnr.: 13/334 Journalpostløpenr.: 13/4621 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Teknisk avdeling

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 10.09.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer