GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2005"

Transkript

1 GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2005

2 Hovedtall Omsetning Resultat Egenkapital Antall medlemmer Antall ansatte Både innen løk, salater og tomater har valgmulighetene og mangfoldet økt kraftig. INNHOLD Bringebær og gulrøtter er blant kulturene som har hatt stor nytte av forskning. 3: Hovedtall 5: Styrelederen har ordet: Samarbeid fra jord til bord 6: Fellesintervju Gartnerhallen, Bama og Norgesgruppen: Fortatt vekst i frukt og grønt 10: Felles utvikling gjennom samarbeid 12: Samarbeid om forskning: Nye produkter på løpebånd 14: Samarbeid om distriktsutvikling: Fordoblet omsetning innen rekkevidde i Sogn og Fjordane 16: Samarbeid om markedsutvikling: Setter ideene og markedet i sentrum 18: Landsstyrets årsberetning: Nok et år med økt salg til ferskkonsum og industrimarkedet 21: Resultat for 2005: 21: Resultatregnskap 22: Balanse 24: Kontantstrøm 25: Noter 30: Revisors beretning 31: Representasjon 32: Valgte organer 33: Medlemsoversikt Markedsutvikling og markedsandeler Norsk frukt og grøntmarked, mengdeutvikling: Markedsutvikling Markedsutvikling Totalmarkedet +1,8% +9,6% Norsk produksjon -5,6% -11,6% Markedsandeler Markedsandel Norsk andel 32% 40% Gartnerhallen andel av totalmarked 17% 18% Norsk andel av produkter som produseres i Norge 48% 60% Gartnerhallen andel av norsk andel 51% 45% Kilde: OFG og egen leveringsstatistikk GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 3

3 VERDI OG MENGDE 2005 KONSUM INDUSTRI Andel verdi 2005 Verdi- Mengde- Verdi- Mengdeendring endring endring endring Agurk 7,8 % 12 % 10 % 4 % -3 % Tomat 8,0 % 7 % -8 % Kålrot 2,9 % 19 % -1 % 30 % 58 % Kål 4,1 % 0 % -4 % 5 % 7 % Blomkål 3,3 % -2 % 5 % 14 % 11 % Brokkoli 1,7 % 5 % 10 % -9 % -16 % Gulrot 10,1 % 7 % 1 % 7 % 10 % Løk 4,8 % 4 % 14 % 11 % 18 % Purre 1,4 % 3 % 7 % 26 % 24 % Selleri 0,8 % 12 % 10 % -7 % -5 % Kinakål 1,7 % -14 % -13 % -10 % -7 % Isbergsalat 4,4 % 11 % 6 % 11 % 15 % Rapidsalat 2,2 % -7 % -3 % Andre salater 6,7 % 44 % 31 % 60 % 63 % Urter 4,1 % 11 % 11 % 112 % 107 % Sopp 0,2 % -24 % -25 % Stangselleri 0,5 % 16 % 18 % 79 % 115 % Div. Grønnsaker 2,1 % 10 % 0 % -13 % 3 % Potet 20,9 % 10 % 7 % 21 % 18 % Epler 3,4 % -10 % -22 % -57 % -57 % Pærer 0,1 % -62 % -72 % Kirseb/Moreller 1,3 % -3 % -26 % -25 % -24 % Plommer 0,6 % -8 % -16 % Jordbær 4,7 % -6 % -6 % -15 % -15 % Bringebær 0,7 % 153 % 157 % Annen bær 0,5 % -21 % -22 % 30 % 30 % Erter 0,8 % 21 % 27 % Økologisk 0,2 % 6143 % % SUM 100,0 % 8 % 5 % 13 % 14 % SAMARBEID FRA JORD TIL BORD Vi har vært gjennom en rivende utvikling i norsk frukt- og grøntnæring de siste årene. Fortsatt holder dessverre mange i live de ensidige mytene om at norsk frukt og grønt er på vikende front i forhold til import. Det virkelige bildet er langt mer nyansert, hvor nyskapende produsenter går i spissen sammen med framtidsrettede grossister og butikkjeder som virkelig satser på frukt og grønt. Resultatene av denne satsingen begynner å bli synlig på statistikkene. Forbrukernes økte bevissthet rundt kosthold og nye mattrender har bidratt til at totalmarkedet for frukt og grønt har økt med 6 prosent i perioden Norsk produksjon har i samme periode stått stille, mens Gartnerhallens salg har økt med 7% i perioden For 2005 ser vi en ytterligere økning. Det er fortsatt en nedgang i antall produsenter. Dermed har verdiskapningen per medlem økt mye de siste fem årene. Den viktigste forklaringen på denne utviklingen er at vi i frukt- og grøntnæringen kommuniserer sammen på en hele annen måte enn for ti år siden. Det er nå et tett samarbeid mellom alle ledd i verdikjeden, fra produsent, via grossist og butikk til forbrukeren. Vi har også innledet et tettere samarbeid med forskning og offentlige tilretteleggere. Vi har gått fra markedsregulering og brannslukning i etterkant, til innovasjon, produksjonsplanlegging og markedsorientering. Vi skal ikke underslå at vi fortsatt har utfordringer spesielt i forhold til lavprisimport som følge av endrede rammebetingelser gjennom WTO og EØS avtalen. Men det store bildet er at vi i økende grad tilbyr det markedet vil ha, som gir våre medlemmer større verdiskapning og økt trygghet for sine investeringer. I denne framtidsrettede verdikjeden står Gartnerhallen støtt som eksperten på produksjon av Norsk frukt og grønt og garantisten for kvalitet. Samarbeid fra jord til bord er fortsatt veien å gå. Per Odd Gjestvang Styreleder GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 4 GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 5

4 FORTSATT VEKST I FRUKT OG GRØNT Frukt og grønt-forbruket øker, og samarbeidspartnerne Norgesgruppen, Bama og Gartnerhallen tar markedsandeler. Dette skyldes et tett samarbeid og en aktiv satsing fra alle ledd i verdikjeden. Dette mener kategorisjef Pål Westby i Norgesgruppen, konserndirektør Øyvind Briså i Bama og daglig leder Arnt Foss, som er samlet til en samtale om utviklingen i frukt- og grøntbransjen. Hva er statusen for norsk frukt og grønt? Briså: Det finnes betydelige utfordringer ikke minst i forhold til priskonkurransen fra lavkostland. Samtidig er det også kjempemuligheter hvis man klarer å utnytte fortrinn som ferske varer og nærhet til markedet. Klarer man å få lagt om produksjonen av basisproduktene tilpasset markedet, så kan man oppnå store resultater. Gartnerhallens produsenter som leverer til Norgesgruppen, Rema 1000 og storkjøkkenkunder, har en bedre utvikling enn markedet forøvrig Jeg tror også næringen har et stort utappet potensiale på eksport, i første rekke av bær og moreller. Westby: Basisprodukter som poteter, kål og kinakål, har sunket i volum år for år, mens vi har hatt vekst på andre områder, særlig på andre salater. Nå ser det ut til at vi har klart å snu trenden på poteter, som skyldes kvalitet, produkt- og markedsutvikling. Det er positivt. Men fortsatt er ikke produksjonen lagt om i tilstrekkelig grad mot det som forbrukerne etterspør. Foss: Det kan være en utfordring for produsentene å tilpasse seg en ny hverdag. Derfor er det viktig at vi samarbeider og snakker sammen i næringen, og sørger for å produsere riktig mengde. For Gartnerhallen som en samvirkeorganisasjon, er det også viktig å ha gode prosesser internt. Vi er på god vei. Produsentene er i dag langt mer aktive og markedsorientert, de følger med og holder seg oppdatert, både om forbrukertrender innenlands og i utlandet. Hvorfor har dere lykkes? Briså: Jeg ser tre-fire tuntrær som basis for utviklingen. Vi har hatt et femårig forskningssamarbeid som har gitt betydelig effekt. Vi har hatt butikkene med oss, butikker som har vært villig til å satse på frukt og grønnsaker. For det tredje har vi fått til en helt nødvendig strukturtilpasning av pakkeriene. Og for det fjerde har det skjedd en profesjonalisering hos produsentene. Det handler om et finstemt ballspill mellom produsent og marked. Foss: Ja, det har skjedd en profesjonalisering både av produksjonen og av pakningene, for eksempel på poteter. Dette kan være et tveegget sverd for produsentene, hvor verdiskapningen flyttes til andre. Det er derfor positivt at en del produsenter nå går sammen også på pakkerisiden. Gjennom Bama som kunde har vi samarbeidet om å få til en god struktur på pakkerisiden. Dette er nødvendig for å ha stabile leveranser av god kvalitet. Det er viktig at vi samarbeider og snakker sammen i næringen Arnt Foss, Gartnerhallen Jeg tror næringen har et stort utappet potensiale på eksport Øyvind Briså, Bama På mange områder ligger vi nå i forkant, hvor vi overrasker forbrukerne med nye produkter og valgmuligheter Pål Westby, Norgesgruppen GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 6 GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 7

5 Det gjelder å være raske nok til å fange opp de nye trendene Øyvind Briså, Bama Det er nå en mye nærmere dialog mellom markedsleddet og produsentene Pål Westby, Norgesgruppen Produsentene er i dag langt mer aktive og markedsorientert Arnt Foss, Gartnerhallen Westby: Vi har gode spydspisser på produsentsiden innen de fleste kulturer, potet, gulerøtter, tomat, salater. Men det er ikke alltid lett å vite hva som er høna og egget. I noen tilfeller er det en produsent, i andre tilfeller er det grossisten og i enda andre tilfeller er det kjedene. Men det er ingen tvil om at hele næringen har begynt å tenke annerledes, hvor også produsentene er med og drar i gang ideer. Hvor æren eller pokalen skal plasseres, er ikke så viktig. I hvilken grad skyldes dette endrede vaner hos forbrukerne? Westby: Mange av produsentene tenkte nok forsyning tidligere, og ikke salg. Også vi i markedsleddet ble nok litt tatt på sengen av forbrukere som etterspurte større mangfold. Men nå har vi virkelig begynt å ta grep mener jeg, og ligger på mange områder i forkant hvor vi overrasker forbrukerne med nye produkter og valgmuligheter. Våre spisevaner rent generelt endrer seg ikke så raskt som vi tror. Sett i det lyset, så har endringene innenfor frukt og grønt de siste ti-femten årene vært dramatiske. Nedgangen i produkter som kål, gulrot og poteter skyldes rett og slett at vi spiser mindre middag hjemme. Men nå ser vi at middagen igjen blir viktigere. Briså: Det har nå blitt kultur å lage middag igjen; å samle familien, venner og andre rundt middagsbordet. Og forbrukerne ønsker valgmuligheter. Når du som forbruker står overfor et mangfold, så skaper det en helt ny situasjon. Egentlig er jo det vi har fått til for eksempel på poteter en knallsuksess, hvor vi nå ser en volumøkning på fire prosent gjennom salg til Norgesgruppen, Rema 1000 og Bama s storkjøkkenkunder. Foss: Vi har på mange måter tatt ut et potensiale som lå der latent. For å få til samme gode vekst for produsentene de neste fem årene må vi nok regne med enda hardere jobbing. Hvilke muligheter og utfordringer ser dere framover? Westby: Gjennom våre butikker har vi en større vekst på frukt og grønt enn andre kjeder. Dette skyldes ikke bare at vi tar markedsandeler, men det skyldes vilje, hvor våre kjeder satser sterkt på frukt og grønt. Den viktigste jobben vi i Norgesgruppen kan gjøre, er å sørge for at frukt og grønt i butikk er en lønnsom geskjeft. Leverer vi god lønnsomhet i butikk, så blir det også ytterligere satsing på frukt og grønt. Foss: På produsentsiden finnes det mange gode eksempler på iderike og initiativrike produsenter. Men det er ikke nok med en eller to ildsjeler i hver kultur. Ting må settes i system, hvor vi blir enige om hvilke produkter det skal satses på, det må lages produksjonsplaner og markedsplaner som henger sammen. Briså: Det gjelder også å være raske nok til å fange opp de nye trendene. Hvis vi for eksempel ser på tomater, så kunne vi nok ha vært enda raskere til å gå fra tradisjonelle tomater til nyere sorter som smakstomater, cherrytomater etc. Men nå står runde tomater for 40% av all tomatomsetning, en dramatisk utvikling som særlig har kommet i de siste fem årene. Hvilken betydning har samarbeidet mellom dere hatt? Westby: Dette handler om dialog og kunnskapsspredning. Det er nå en mye nærmere dialog mellom markedsleddet og produsentene. Vi forstår hverandre bedre, vi deler kunnskap begge veier. Produsentene har kunnskap om mulige sorter og smak, mens vi vet mye om hva forbrukerne foretrekker. Det var åpenbart riktig at vi begynte å jobbe systematisk sammen for en del år tilbake, hvor vi har jobbet oss gjennom kultur for kultur. Samarbeid øker også tryggheten for at investeringer er godt begrunnet. Foss: Den felles arenaen vi har etablert mellom Bama, Norgesgruppen og Gartnerhallen, har vært veldig viktig. Gjennom dette samarbeidet oppstår det nye ideer. Produsentene får bedre kunnskap om hvordan man tenker lengre ut i verdikjeden. Og vi har fått til en bedre balanse, fra produksjon til markedsleddet. Vi har oppnådd mye gjennom samarbeidet med Bama og Norgesgruppen og ønsker fortsatt å bygge videre på det. Briså: Prosessene går raskere når vi samarbeider og vi kan i samme forum fange opp trendene, både de positive og negative. Hvilken betydning er det at produktene er norske? Briså: Vi har fortsatt den klassiske utfordringen, at vi igjen blir presset av våre kunder hva gjelder pris, og at det finnes importerte alternativer. Men overordnet deler vi de samme visjonene, om å satse på norsk produksjon. Vi tror at forbrukeren har en preferanse for en del av det norske. Dette handler også om nærhet og trygghet. Alle produkter Bama leverer er trygge, og også norske produsenter gjør et imponerende arbeid for å levere den beste kvaliteten. Westby: Vi tror norske produkter kan ha en fordel både på nærhet og kvalitet. Nærhet til markedet er en kritisk faktor for å kunne levere. På noen kulturer er det faktisk slik at vi kunne solgt enda mer. Vi må tenke fortrinn, ikke norsk fordi det er norsk, men være tydelige på hvilke positive iboende kvaliteteter og tilleggskvaliteter som ligger i norske produkter. Vi snur altså på argumentet, og knytter egenskaper som klima, jordsmonn, smak etc. til produktet. Foss: Først og fremst må det være gode produkter. Jeg tror det kanskje var viktigere tidligere enn nå at produktet i seg selv var norsk. Nå er det enda viktigere å argumentere med nærhet til markedet og produktkvalitet. I stor grad er dette sammenfallende med at produktene er norskprodusert. Derfor er det fortsatt viktig å kommunisere opprinnelsesland til forbrukeren. Hva er mulighetene framover? Westby: For vår del ser vi optimistisk på mulighetene, bl.a. ved at vi får til enda mer mangfold og videreforedling. Igjen er tomater et godt eksempel på hva som er mulig å få til, hvor vi nå har gule tomater, orange, tomater, plommetomater, små cherrytomater på stilk, ja i alt tilbyr vi nå fjorten varianter. Et annet eksempel er poteter, hvor man ved å dele poteten i båter, krydrer og gratinerer, kan presentere helt nye produkter. Denne utviklingen må videreføres. Vi må fortsette å utvikle nye verdier for forbrukeren. Vi må bli enda flinkere til å gi signaler til produsentene om hva markedet etterspør. Det er ikke nok alltid å ha en god ide. Vi for vår del må tenke gjennom hva butikken skal være fylt av, ikke bare nå, men to-tre år fram i tid. Briså: Det må fortsatt drives kosteffektivt gjennom gode pakkeristrukturer og større enheter. Det er også svært viktig å stimulere produktutviklingen, slik at forbrukerne gjerne får positive overraskelser, trives og er fornøyd. På flere områder er det et også eksportpotensiale. På moreller handler det for eksempel om å komme til markedet i et tidsvindu hvor andre ikke kan levere. Da kan vi også oppnå en god pris. Vi har nå jobbet opp et høykvalitetsmarked blant annet i ledende engelske matvarekjeder, og har også startet eksport til andre land. Her har vi signaler om at det er mulig å eksportere større volumer. Derfor er det lagt en opptrappingsplan hvor alle ledd i verdikjeden samarbeider. Foss: Det er viktig fortsatt å ha fokus på mulige kvalitetsprodukter og at det er nødvendig å spesialisere seg. Dette kan også innebære omlegging av produksjon til nye kulturer. Omstillingen innenfor salater, fra kinakål til nye salater, er et godt eksempel. Samtidig må vi sørge for å få til en god organisering av produksjonen, og at vi har en effektiv pakkeristruktur og logistikk. Det er flott med skaperglede og et mangfold av ideer, men også ideer må systematiseres. For at en ide kan bli et produkt, så må det være unikt. I samarbeid mellom Bama og Gartnerhallen er vi nå i gang med en produkt/markedsgruppe som skal gjøre det enklere for produsentene å få testet ut sin ide. Samarbeid mellom aktørene i næringen er fortsatt veien å gå. GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 8 GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 9

6 FELLES UTVIKLING GJENNOM SAMARBEID

7 Samarbeid om forskning: FAKTA OM PROSJEKTET > Programperiode: > Antall prosjekter gjennomført: 20 > Antall produsenter som har deltatt: 260 > Investeringsramme: 50 millioner kroner > Bidragsytere: Gartnerhallen, Bama, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd > Forskningsmiljøer: Matforsk og Bioforsk > Estimert verdiskapning fram til 2010: 342 millioner kroner > Ekstra dekningsbidrag til produsentene fram til 2010: 120 millioner kroner Nye kulturer og nye produkter ventes å gi produsentene et ekstra dekningsbidrag på 120 millioner kroner. Nye produkter på løpebånd En samordnet forskningsinnsats de siste fem årene har bidratt til en kraftig fornyelse av det norske fruktog grønttilbudet, og forventes å gi en samlet verdiskapning fram til år 2010 på over 340 millioner kroner. Nøkkelen ligger i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøene, næringen selv og det offentlige, sier Nina Heiberg i Bioforsk. Forsknings- og innovasjonsprosjektet ble satt i gang i år 2000, etter initiativ fra Gartnerhallen. I alt er det investert 50 millioner kroner i prosjektet, i første rekke fra Bama, Gartnerhallen, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, mens forskningspartnerne har vært Bioforsk og Matforsk. Potet-mangfold Over 260 produsenter har deltatt i forsknings- og innovasjonsprosjektet i perioden En av disse er Lars Ullern, som var sentral i et av de første prosjektene, et tre-årig prosjekt på matpoteter: - Potet er den største kulturen. Så tanken var at hvis vi først får til noe på dette området, som er viktig for mange produsenter og mange forbrukere, så kan resultatene være betydelige. Eller for å si det på en annen måte; får vi til noe på poteter, så er det lett å høste fruktene!, sier Ullern. Tiltakene som ble satt i gang på poteter, handlet både om sortsutvikling, sortsutprøving, opplæring, utvikling av nye dyrkingsteknikker og nye pakninger. Et av bevisene på suksessen er at importerte poteter til McDonalds nå er erstattet med tonn norskproduserte industripoteter. Et annet er at potetomsetningen etter mange års nedgang nå har flatet ut og i 2005 igjen viser vekst. Stor kulturbredde I alt prosjektideer er vurdert, og 20 prosjekter gjennomført innenfor ulike kulturer. I tillegg til poteter, er det en lang rekke andre eksempler på oppnådde resultater: > smaksgulrøtter, hvor produksjonen kom opp i 720 tonn i 2005 og som det er problemer med å levere nok av til forbrukerne >løk, hvor nye og mer robuste løktyper har bidratt til lengre sesong, mens andre løktyper har økt mangfoldet. Løk har dermed økt med 41% i verdi mens rødløk og sjalottløk har økt med hele 245% og erstattet import. >brokkoli som har økt med 56% i mengde og 41% i verdi >helårsproduksjon av nye salattyper og utvikling av romanosalat, hvor volumet er økt med enheter i årsgjennomsnitt >nye sorter bringebær, som har en større holdbarhet både i forhold til distribusjon og kjøling, som har økt omsetningen av konsumbringebær >verdiøkning på jordbær med 79%, på plommer med 42% og på moreller med 66%, inkludert en morelleksport på 125 tonn. Tverrfaglig samarbeid Nina Heiberg fra Bioforsk syns det har vært svært spennende med den tverrfaglige tilnærmingen. Noe av suksessgraden i dette prosjektet, skyldes at vi representerer ulike roller og ulike deler av verdikjeden i norsk jord- og hagebruk. Dermed kan vi lære av hverandre. Vi står ofte overfor ulike type problemer og muligheter til innovasjon, hvor noe kan løses via forskning, noe kan løses via markedsføring, noe kan løses via produktutvikling, mens andre forhold må løses gjennom produksjon, sier Heiberg som mener dette er et kroneksempel på vellykket brukerstyrt forskning. Prosjektsamarbeid mellom produsenter og marked, mellom forskning og næring, er veien å gå. Også Lars Ullern vektlegger dialogen med forskningsmiljøene. Matforsk bidro for eksempel med en rekke forbrukerundersøkelser. Tidligere hadde det vært dyrking som stod i fokus, mens den nye kompetansen bidro til å sette forbrukeren i fokus. Naturgitte forutsetninger Mens Matforsk særlig har bidratt med økt forbrukerkompetanse, ligger Bioforsk sin kjernekompetanse tettere på produksjonen. Nina Heiberg understreker her hvor viktig det er at forskningen har tatt utgangspunkt i norske, naturgitte forutsetninger. Dette kan innebære ekstra gode smaksgulerøtter fra Toten, eller friske bringebær eller moreller fra Sogn. På kultur etter kultur har dette ført til et større mangfold og valgmuligheter for forbrukerne, og en meromsetning for næringen, sier Heiberg som også mener det er nødvendig med ytterligere forskning ikke minst på den indre kvaliteten i produktet. Opptatt av smak En sterk trend er at forbrukerne blir mer og mer opptatt av smak, og med bedre smak så øker salget sterkere. Men vi vet enda ikke nok om hva som påvirker smak. Er det sorten, dyrkingen, klimaet, jordsmonnet, temperaturen i jorden eller andre forhold?, sier Heiberg som fortsatt tror på vekst. Det økte forbruket av frukt og grønt skjer i en tid hvor folk er opptatt av kosthold og helse. Jeg tror det fortsatt er et stort, uutløst potensiale innen norsk hagebruk, sier Heiberg. Lars Ullern tror på framtiden også for den norske poteten. Forskningsprosjektet har nå fått en ny oppfølging, hvor vi satser enda sterkere på å finne hva som er spesifikt med den norske kvaliteten. Rett og slett; hva er det som gjør norsk potet unik i en europeisk sammenheng? sier Ullern som heller ikke utelukker at enkelte potetslag en gang kan egne seg for eksport. Det gjelder å ikke være beskjeden, for den som intet våger, intet vinner, sier Ullern. GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 12 GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 13

8 Samarbeid om distriktsutvikling: MÅL OM FORDOBLING Tall i kroner Eple Pære Plomme Moreller Bær Poteter Grønnsaker Sum I sum er målet å fordoble produksjonen av frukt og grønt til konsum i Sogn og Fjordane mellom 2000 til Den vellykka satsinga på konsumbringebær har gjort at målet om fordobling innen 2010 er godt innafor rekkevidde Fordoblet omsetning innen rekkevidde i Sogn og Fjordane Omsetningen fra bær og steinfrukter øker kraftig, samtidig som produksjonen av tradisjonelle kulturer er stabilisert. Gjennom et tett samarbeid mellom fylkeskommune og fylkesmann, forskningsmiljøer, grossist og produsentmiljøene, er hagebruksnæringen i Sogn og Fjordane på god vei til å nå målet for det såkalte Sogneprosjektet : Å fordoble produsentverdien av frukt og grønnsaker til konsum fra 20 til 40 millioner kroner mellom år 2001 og Nøkkelen er samordning av pakkerier og økt satsing på kulturer med høyere markedspris. Fylkesgartner Torbjørn Takle forklarer bakgrunnen for prosjektet Auka verdiskapning i frukt og grøntnæringa i Sogn og Fjordane som ble påstartet i 2001 slik: Hagebruksnæringen i Sogn og Fjordane opplevde at omsetningen knyttet til tradisjonell frukt og grønnsaker stagnerte. Dette var også kulturer som var utsatt på pris. Alle aktører i næringen satte seg derfor ned sammen for å meisle ut en framtidsstrategi for hagebruket i fylket. Denne strategien ble basert på kulturer hvor det forelå gode lokale og naturgitte forutsetninger, i form av klima og jordsmonn, og kulturer som markedet var villig til å betale mer for, sier Takle. Omlegging til bær og steinfrukt Produktene som det dermed ble satset på, var i første rekke bringebær, moreller og plommer. Et resultat fra satsingen er at moreller fra Lærdal nå inngår i en vellykket eksport av norske moreller bl.a. til England, Nederland og Saudi Arabia. Et annet er at halvparten av produsentverdien i Sogn og Fjordane nå kommer fra bringebær. Og mens bringebær fra Sogn for noen år siden særlig gikk til industrien, leverer næringen nå betydelige mengder til friskmarkedet og til høyere priser. Overgang til bringebærsorter som i større grad tåler håndtering, kjøling, lagring og transport har vært ett tiltak. Et annet er produksjon av bringebær i plasttunneler, som utvider sesongen. Bringebærproduksjon til friskmarkedet har økt fra 10 til 200 tonn i løpet av tre år og vil trolig tredoble seg tre-fire år fram i tid. Produksjon i tunnel vil da være et vesentlig element i denne produksjonen. Tror på dobling En av ildsjelene på produsentsiden i Sogneprosjektet er Rikard Lysne i Lærdal Grønt. Det er gledelig at vi så langt ligger godt an til å nå målet om en fordobling av produsentverdien totalt. Det er faktisk ingen grunn til å tro at vi ikke skal nå målsettingen. Vi har også lyktes å stabilisere omsetningen på tradisjonelle kulturer som epler, poteter og grønnsaker. Dermed har vi trygget en rekke årsverk lokalt, og har skapt framtidsoptimisme, sier Rikard Lysne. Samordning av mottak Fylkesgartner Takle understreker at en av forklaringene til suksessen, også er at man har lyktes å skape mer effektive mottak og pakkerier for frukt, bær og grønnsaker. Mens behandling og pakking for bare få år siden skjedde spredt på en lang rekke aktører, er aktiviteten i dag samlet på fem mottak; Lærdal Grønt, Luster Grønt, Sognefrukt, Vangsnes Fruktlager og Innvik Fruktlager. Det er viktig å skape en sterk og robust mottaksstruktur. Det er mer effektivt, det sikrer en mer forutsigelig kvalitet, og det gir et tryggere grunnlag å investere på, sier fylkesgartner Takle. Samarbeid Sogneprosjektet har vært et spleiselag hvor både private og offentlige aktører og alle ledd i verdikjeden har gått sammen. Både fylkeskommunen, fylkesmannen, Kommunaldepartementet, Innovasjon Norge, Bama, Bioforsk, Gartnerhallen og lokale produsenter har bidratt. Ved å få folk til å jobbe sammen, oppnår man størst mulig konkurransekraft. En nøkkel til suksessen var at vi begynte å se produksjonen ut fra et markedsperspektiv. Dette har ført til en helt annen bevissthet i hele næringen om nødvendigheten av å spisse seg ut fra naturgitte forutsetninger, sier fylkesgartner Takle, som mener det offentliges rolle først og fremst har vært å legge til rette, synliggjøre potensialer, etablere felles arenaer, og knytte kontakt med aktuelle offentlige kompetanse- og finansieringsmiljøer. Sogneprosjektet avløses nå av et nytt prosjekt kalt Nye frukt- og bærkulturer i Sogn og Fjordane, hvor også fylkesmannen, fylkeskommunen, Bioforsk og produsentene har gått sammen. GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 14 GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 15

9 Samarbeid om markedsutvikling: NYE SALAT-TRENDER Satsingen på nye salater og nye pakninger gir resultater. Dette er utviklingen i verdi på ulike salattyper. Salattype Isbergsalat Rapidsalat Crispi/Vestfold Div. spesialsalater Ruccula Hjertesalat Sampakkede salater Rød og grønn lollo Hodesalat Sum Tall i mill. kroner Forbrukerne ønsker økt mangfold velkommen, både innenfor salater, tomater og andre kulturer. Setter ideene og markedet i sentrum Etter den store suksessen knyttet til forskning og innovasjon, satser Gartnerhallen nå også sterkere på produkt- og markedsutvikling. I samarbeid med Bama har vi etablert en produkt/markedsgruppe, som skal ta imot ideer fra produsentene, og som kan få de gode ideene raskt ut i markedet, sier fagsjef Tom Roterud i Gartnerhallen. Satsingen på produkt- og markedsutvikling bygger på erfaringene fra forsknings- og innovasjonsprosjektet ( ), men har en kortere tidshorisont og skal i første rekke koordinere og forenkle dialogen mellom produsentene og markedet. Salat-suksess En av produsentene som vet hvor viktig det er å lytte til markedstrendene, er Leif Tore Bjertnæs i Bjertnæs Salat AS. For noen år tilbake fikk jeg tips fra Bama om at de var på jakt etter en norsk gårdbruker som kunne produsere hjertesalat. Det kan vi gjøre, sa jeg, og dermed var vi i gang, sier Bjertnæs. Det er nå seks-syv år siden hjertesalat-produksjonen kom i gang i Norge, men den store volumveksten har særlig kommet de siste to-tre årene. Hjertesalaten er en liten romani-salat, som kan være velegnet for eksempel som forrett sammen med eddik, salt etc. Den er liten, har god holdbarhet og den smaker selvsagt godt. Hjertesalaten passer dermed godt inn i en trend som vi ser i hele Europa, hvor nye salattyper vokser på bekostning av de tyngre sortene og for eksempel kinakål, sier Bjertnæs. Koordinere ideer Gartnerhallens fagsjef Roterud mener det skal lønne seg å være engasjert, komme med ideer og lytte til markedet. Men mange av produsentene vet ofte ikke hvor de skal henvende seg med sine ideer. Derfor satser vi nå sammen med Bama på en bedre dialog og koordinering av produkt- og markedsutviklingen. Målsettingen er å få kanalisert ideene inn i ett system, hvor alle produsentene gis muligheter for å få gjennomslag, sier fagsjef Roterud. Rent praktisk er det nye prosjektet organisert i to; en produktutviklingsgruppe som skal ta imot ideer og sile dem, og en markedsgruppe som går videre med ideene til butikkjedene, foredlingsindustrien og storhusholdning. Produktutviklingsgruppen består av kompetanse- og nøkkelpersoner fra Bama og Gartnerhallen, mens kundene etter behov er med i markedsgruppen i tillegg til Bama og Gartnerhallen. Mangfold i utviklingen Roterud understreker at utvikling og innovasjon kan skje på mange forskjellige måter. Markedsutvikling har gjerne en kortere tidshorisont og er tettere på markedet. Her trenger vi ikke nødvendigvis tilgang på ekstern forskning og fagekspertise, men kan fortløpende gi produsentene avklaringer, og formidle de gode ideene videre til kundene. Markedsutvikling kan både handle om nye kulturer og nye sorter, om nye pakningstyper, om opprinnelsesmerking og om synliggjøring av produktområder ute i butikk. Det kan også handle om bedre logistikk, økt kvalitet, om stabil varetilgang og om en mer gjennomtenkt og verdiøkende foredling av sesongens varer til markedet, sier Roterud. Gode eksempler Utviklingen innenfor salater er ifølge Roterud et veldig godt eksempel på markedsutvikling. Det må ikke nødvendigvis handle om nye salatsorter, som hjertesalat. Det kan like gjerne være at man pakker salat i par på to og to med plast rundt, det kan være trippel-salat på beger, ferdigblandet salat eller andre ulike pakningsvarianter. I tillegg til salater, trekker Roterud også fram andre gode eksempler på gode markedsideer. Både i Larvik og i Mjøsa har vi eksempler hvor produsenter har gått sammen om sentralpakkerier, som forbedrer logistikken og sikrer høyere kvalitet og forutsigelighet. Birger Melands brokkolli i beger, som blir en god mini-rett etter tre minutter i mikrobølgeovn, er et godt eksempel på spennende pakking og videreforedling. Mens sicilianske cherry-tomater, snackstomater som nå produseres på Rennesøy i Rogaland, er et godt eksempel på nye sorter tilpasset nye forbrukertrender. Økt verdiskapning Roterud understreker hvor viktig det er å ta vare på ideene og kreativiteten til produsentene. Men det er også viktig å teste ideene ut mot markedet. Dette vil både skje gjennom personlig dialog og gjennom en database, hvor innkjøperne selv kan gå inn og vurdere de enkelte forslag. Gjennom denne organiseringen av produktutviklings- og markedsarbeidet, så får vi med oss det beste fra begge verdener, både fra produsentenes og kundenes verden. Dermed kan vi få fram nye ideer som skaper økt verdi for alle ledd i verdikjeden, og som fremmer salget av frukt og grønt, sier Roterud. Rød hjertesalat Heller ikke Leif Tore Bjertnæs akter å hvile på lauvbærene. Suksessen på hjertesalat er egentlig ikke noe mysterium. Jeg reiser ganske mye, får ideer og diskuterer med andre. Det neste som kommer, tror jeg vil være rød hjertesalat, som vil tilfredsstille den estetiske sansen hos forbruker. Vi er avhengig av bedre, sterkere og mer robuste planter. Men at rød hjertesalat kommer, det er jeg overbevist om, sier Bjertnæs optimistisk. GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 16 GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 17

10 Landsstyrets årsberetning: Nok et år med økt salg til ferskkonsum og industrimarkedet Gartnerhallens økte salget til ferskkonsum og industrimarkedet med åtte prosent i verdi og mengde i Økningen er i tråd med trendene i matmarkedet og ligger tett opp til den økningen som tilsvarende produktgrupper fra utlandet har hatt var første driftsår for den nye strategiske handlingsplanen for Produsentorganisasjonen og de gode resultatene er en indikasjon på at produsentorganisasjonen evner å ta tak i viktige utfordringer og muligheter for sine medlemmer. A.L Gartnerhallen er en uavhengig produsentorganisasjon som har som formål å sikre medlemmene en stor, langsiktig og sikker markedsadgang av deres produkter. Skape økonomisk trygghet Medlemmenes virksomhet utøves over hele landet, mens andelslagets hovedkontor ligger i Oslo. Organisasjonens hovedmålsetting er å skape økonomisk trygghet og utvikling for medlemmenes næringsvirksomhet. I denne sammenheng er det ervervet eierposisjoner i selskaper innen plantemateriale, foredling og distribusjon. Andelslaget inngikk i 1997 langsiktige leveringsavtaler til industri-, storkjøkken- og dagligvaremarkedet. Oppfølging av strategisk plan Strategiplanen som hadde sitt første opperative år i 2005 har vært retningsgivende for arbeidet. Visjonen Norsk frukt- og grøntproduksjon til glede for forbruker minner organisasjonen på at forbrukerne skal oppleve matglede med våre produkter. For at visjonen skal bli til virkelighet har vi valgt å ha følgende strategiske fokusområder: > Produsentøkonomi > Produsentorganisering > Strategisk samarbeid og eierskap > Egen forretningsdrift > GHs økonomi Alle fokusområdene støtter opp om de overordnede målene og henger nøye sammen. I 2005 har Landsstyret hatt et ekstra sterkt fokus på Produsentorganisering og Egen forretningsdrift i innsatsfaktorer. Gartnerhallen og markedsvekst Markedet for Gartnerhallens produkter er i en positiv utvikling i alle markedssegmentene. Hovedmarkedet er ferskvarer til dagligvarebutikker hvor våre samarbeidspartnere har hatt en overproporsjonal utvikling. I ferskkonsummarkedet økte Gartnerhallen sitt salg med 8% i verdi og 5% i mengde sist år. Gartnerhallen har så langt klart seg godt i konkurransen med importerte produkter og avlingene ga grunnlaget for et godt salgsår i Økningen ligger likevel et par prosentpoeng lavere enn utviklingen av importerterte produkter. Godt arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i bedriften anses tilfredsstillende. Driften utøves fra lokaler med god standard. Sykefraværet i 2005 var på 4,3%, en reduksjon fra 6,5% i Det var i 2005 ingen personskader. Andelslaget hadde heller ingen skader eller ulykker på noe av sitt materiell. Ytre miljø Andelslaget har ingen aktivitet som påvirker eller forurenser det ytre miljøet. Medlemmenes produksjon baseres på Kvalitetssystem i Landbruket (KSL). Likestilling Andelslaget praktiserer likestilling på alle nivåer og arbeider kontinuerlig for å opprettholde denne praksisen. Av faste ansatte er det 12 kvinner og 12 menn. Landsstyre har 6 medlemmer, hvorav en er kvinne. Gartnerhallen deltar i Landbrukssamvirkets likestillingsprosjekt med målsetting om 40% kvinner i styrene, og har igangsatt et eget prosjekt med mål om å rekruttere kvinner inn i organisasjonen. Rettvisende oversikt Etter Landsstyrets oppfatning gir årsberetningen og årsregnskapet med noter en rettvisende oversikt av andelslagets virksomhet og stilling. Gartnerhallen deltar i flere forsknings- og utviklingsaktiviteter. Ved årsskiftet er Gartnerhallen ansvarlig for to pågående prosjekter med offentlig finansiering. Gartnerhallen deltar sammen med Bama, Matforsk og Bioforsk i et forpliktende samarbeide om å identifisere, planlegge og iverksette utviklingsprosjekter som skal gi verdiskapning og varig konkurransekraft. Finansiell risiko Andelslagets finansielle stilling er god men noe utsatt (se nedenfor). Andelslagets egenkapital utgjør 47,7% av totalkapitalen. Fremmedfinansieringen er i det vesentligste innskudd fra medlemmene som er sikret gjennom øremerkede finansielle plasseringer. Behovet for arbeidskapital dekkes hovedsakelig av kassakreditt. Andelslaget er utsatt for renterisiko og kredittrisiko i sin ordinære forretningsvirksomhet, og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor disse områdene. Andelslagets kredittrisiko er svært begrenset da selskapets dominerende kunder er solide selskaper. Alle nye kunder blir kredittvurdert ved inngåelse av salgskontrakter. Netto tap på kundefordringer over tid er svært lavt. Selskapet har i all hovedsak rentebærende gjeld med flytende rentesats (Nibor) og er derfor eksponert for endringer i kortsiktige renter. I tilknytning til de strukturelle endringer som ble gjennomført i 1997 og overføringer av anlegg og utstyr til datterselskapet GRO AS og blomsterselskapet Primaflor AS, ble tilskudd som ikke var avskrevet (latent gjeld) overført sammen med eiendelene. Overført beregnet latent gjeld til Omsetningsrådet pr utgjorde 40,9 mill. kroner. Gartnerhallen har et usikret regresskrav på dette beløpet. I tillegg er Gartnerhallen ansvarlig for å dekke alle finansieringskostnader forbundet med en eventuell refinansiering av den latente gjelden. Rettssak mot Staten Omsetningsrådet godkjente ikke denne overføringen og krevde tilbakebetalt 48,8 mill. kroner. Gartnerhallen påklagde dette og Landbruksdepartementet ga i vedtak den Gartnerhallen delvis medhold i FRA VENSTRE: Arnt Foss (daglig leder) Clas Huseby (nestleder) Kirsten Ravnsborg Justad Per Odd Gjestvang (styreleder) Kåre Holand Martin Reed Per S. Hjermann GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 18 GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 19

11 Resultatregnskap pr klagen. Departementet fant at Gartnerhallens overføring av anleggene i 1997 ikke gav rett til tilbakebetalingskravet, men fattet et nytt vedtak begrunnet i at Gartnerhallen i 2000 ble fratatt posisjon som markedsregulator. Nytt hovedkrav utgjorde 37,3 mill. kroner og forsinkelsesrenter f.o.m. 20. februar Gartnerhallen bestrider dette kravet og Staten tok ut stevning mot Gartnerhallen. Saken ble behandlet i Oslo tingrett og dom ble avsagt i november Staten fikk medhold i stevningen, men Gartnerhallen har anket saken inn for Borgarting lagmannsrett. Det er Landsstyrets oppfatning at Gartnerhallen har en god sak og at det er gode muligheter til å vinne frem. I tråd med god regnskapsskikk er det foretatt avsetninger i regnskapet i denne forbindelse. Pr er kravet fra Staten ført opp som kortsiktig gjeld på 48,4 mill. kroner, regresskravet er ført opp som annen kortsiktig fordring med 29,9 mill. kroner og andre driftskostnader er belastet med 14,0 mill. kroner. Dersom dommen blir stående vil Gartnerhallens samlede tap, inkl. tilknytede selskaper, utgjøre 24,7 mill. kroner. For å unngå risiko for ytterligere forsinkelsesrenter er det besluttet å innbetale selv om kravet ikke er rettskraftig avgjort. Det er i den forbindelse inngått avtale med regresshaverne, GRO AS, GRO Industrier AS og Primaflor AS, om størrelsen på regressbeløpene, refinansieringskostnadene, innbetaling av beløp og evt. tilbakebetaling dersom et rettskraftig krav blir redusert eller faller bort. Regressbeløpene med fratrekk av refinansieringskostnadene utgjorde pr ,4 mill. kroner og er i løpet av 2006 i sin helhet innbetalt til Gartnerhallen. Gartnerhallen har etter dette foretatt innbetaling slik at risiko for ytterligere forsinkelsesrenter unngås. Etter styrets oppfatning foreligger det ikke annen finansiell risiko som er av betydning for å bedømme eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat. Andelslagets forhold har etter styrets oppfatning hittil ikke gjort det nødvendig eller aktuelt å inngå andre sikringstransaksjoner. Anvendelse av årets resultat Styret foreslår at årets overskudd stort kr ,- føres mot annen egenkapital. Fortsatt drift I årsregnskapet er fortsatt drift forutsetningen lagt til grunn da det etter Landsstyrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Utsikter for 2006 Det er budsjettert med en omsetning på mill. kroner og et resultat på 8 mill. kroner. Landsstyret forventer fortsatt en økning i forbruket av frukt og grønt i Norge og det er Landsstyrets oppfatning at Gartnerhallen har organisasjon, utviklingsfokus, kvalitetsprodukter, samarbeidspartnere og markedsadgang som tilsier at andelslaget kan ta del i denne veksten. Evt. forhandlingsresultat i WTO vil påvirke utsiktene i negativ retning, men dette forventes ikke å gi effekter før evt Driftsinntekter note Salgsinntekter Annen driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnader m.m. 3/ Avskriving på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Tap på krav Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Resultat fra investering i tilknyttede selskap Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Resultat før skatt Skattekostnad på ordinært resultat Årets resultat Oslo, 28. februar 2006 Disponering av årsresultat Overført til annen egenkapital Sum disponering Per Odd Gjestvang Clas Huseby Kåre Holand Kirsten Ravnsborg Justad Per S. Hjermann Martin Reed Arnt Foss GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 20 GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 21

12 Balanse Balanse note note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle verdier Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer 3/ Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Fordringer Kundefordringer 1/ Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Selskapskapital Inntredelsesfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld 1/ Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Låneinnskudd Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum eiendeler Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 28. februar 2006 Per Odd Gjestvang Clas Huseby Kåre Holand Kirsten Ravnsborg Justad Per S. Hjermann Martin Reed Arnt Foss GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 22 GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 23

13 Kontantstrømanalyse Noter > Note 1 Regnskapsprinsipper Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler 0 0 Ordinære avskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Forskjell mellom kostn.ført pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn Resultat v/bruk av egenkapital- og bruttometoden Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0 +/- Avgang tilknyttet selskap ifm. Fusjon Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap Endringer i andre investeringer 0 89 = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter + Innbetalinger ved opptak av langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld /- Netto endring i kassekreditt Innbetaling av egenkapital Tilbakebetaling av låneinnskudd = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse = Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Tilknyttede selskaper. Selskapsregnskapet og de tilknyttede selskaper omfatter følgende: > A.L Gartnerhallen > GRO AS (tilknyttet selskap 39%) > GRO Industrier AS (tilknyttet selskap 25%) Med tilknyttede selskap menes selskap der selskapet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langsiktig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en vesentlig innflytelse. Tilknyttede selskaper innarbeides etter egenkapitalmetoden. Konsernets andel av resultat i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier. I resultatregnskapet er andel av resultat i tilknyttet selskap vist under finansposter. I balansen vises eierandelen i tilknyttede selskaper under anleggsmidler. Klassifisering av poster i regnskapet Eiendeler som knytter seg til varekretsløpet samt fordringer som tilbakebetales innen et år, er omløpsmidler. Andre eiendeler er anleggsmidler. Tilsvarende prinsipp er benyttet for gjeldsposter. Alle inntekter fra salg av varer er klassifisert som salgsinntekter. Poster som er vesentlige og uvanlige for virksomheten, er i resultatregnskapet klassifisert som ekstraordinære. Gevinst ved ordinære salg av driftsmidler er klassifisert som andre inntekter. Kundefordringer Alle fordringer oppstått ved salg av varer er klassifisert som kundefordringer. Kundefordringene er verdsatt til det laveste av historisk kost og forventet verdi på oppgjørstidspunktet. Driftsmidler/avskrivninger Varige driftsmidler er i balansen oppført til kostpris redusert med avskrivninger lineært beregnet over driftsmidlenes økonomiske levetid. Det er benyttet følgende avskrivningssatser: > Bygninger 30 år > Transportmidler 5 år > Inventar/utstyr 3-5 år Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Pensjonsordninger Forpliktelser og midler er aktuarmessig beregnet etter NRS 6 standarden og redegjort for i note. > Note 2 Andre driftsinntekter/andre driftskostnader/store enkelttransaksjoner Andre driftsinntekter Tilskudd Medlemskontingenter Andre Sum andre driftsinntekter Seksjon Planteavl produserer sykdomsfritt mor-materiale til stamplanteproduksjon og grunnstammer for fruktproduksjon. Dette er et offentlig oppdrag som Gartnerhallen utøver innenfor de økonomiske rammer som stilles til disposisjon (tilskudd). GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 24 GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 25

14 > Note 3 Lønnskostnader/Antall ansatte/godtgjørelser/lån til ansatte/pensjoner mm Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Landsstyret Regionstyrer Lønn Annen godtgjørelse Sum ytelser Selskapet har inngått en forpliktende avtale med tidligere daglig leder om førtidspensjon fra fylte 65 år. Den kapitaliserte verdi av disse forpliktelsene er aktuarberegnet og avsatt. Det er ikke inngått forpliktende avtaler overfor verken styrets leder eller nåværende daglig leder. Daglig leder er medlem av den ordinære kollektive pensjonsordning i selskapet. Revisor Revisjonshonoraret for 2005 er kostnadsført med kr I tillegg kommer revisjonsrelaterte tjenester med kr Lån til ansatte Lån til ansatte utgjør kroner > Note 4 NRS Sikrede pensjoner Usikrede Pensjoner Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Årets opptjening Rentekost på forpliktelsene Forventet avkastning Arbeidsgiveravgift Resultatførte estimatavvik Årets pensjonskostnad Estimert Estimert Beregnede forpliktelser Midler til markedsverdi Sum netto midler Ikke resultatførte estimatavvik mv Sum pensj.forplikt/-midler Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,75% 5,5% 4,75% 5,5% Forventet lønnsregulering 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% Årlig G regulering 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Avkastning pensj.midler 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% Årlig reg.pensjoner u/utbet 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Ønsket størrelse på korridor 0,0% 10,0% 10,0% 10,0% > Note 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Tomt Bygninger Immaterielle verdier Anskaffelseskost Avgang 0 0 Anskaffelseskost Avskrivninger, nedskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Samlet avskrivning Økonomisk levetid 33 år 15 år Lineær Lineær Immaterielle eiendeler knytter seg til betalt vederlag for markedsadgang for produsentenes varer. Vederlaget er betalt av Gartnerhallen på vegne av produsentene. De løpende inntekter knyttet til betalingen skjer dels på produsentens hånd og dels på Gartnerhallens hånd. De inntekter og kostnader som registreres i Gartnerhallens regnskap knyttet til varestrømmen, er neddiskontert til nåverdi. Denne andelen ble nedskrevet i Resterende bokført immateriell verdi avskrives med kr årlig i de neste 7 år. > Note 6 Tilknyttede selskaper Selskap GRO AS GRO Industrier AS Sum tilknyttede selskap Formelle opplysninger Anskaffelsestidspunkt 22/12/ /3/1999 Forretningskontor Oslo Tønsberg Eierandel 39% 25% Stemmeandel 39% 25% Opplysninger relatert til årets tall i hele tusen kroner Inngående balanse /Andel årets resultat Utbytte Utgående balanse > Note 7 Aksjer og andeler i andre selskap mm. Eierandel Ansk.kost Balansef. verdi Markedsverdi Anleggsmidler: GH Pensjonskasse innskutt kapital Bama Industrier AS 7,9% Overhalla Klonavlssenter AS 37,9% Graminor AS 2,4% Diverse aksjer Pensjonsordningen omfatter 25 aktive og 187 pensjonister. Usikrede ordningen inkluderer pensjon tidligere daglig leder. GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 26 GARTNERHALLEN årsrapport 2005 SIDE 27

gartnerhallen årsrapport 2008

gartnerhallen årsrapport 2008 gartnerhallen årsrapport 2008 SIDE 14 hovedtall 2008 2007 2006 2005 Omsetning 1 409 260 1 230 179 1 087 514 1 025 583 Resultat 4 960 37 901 17 886 3 273 Egenkapital 185 503 180 454 143 087 124 513 Antall

Detaljer

GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2004

GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2004 GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2004 Vi må være villig til endringer, sier styreleder Per Odd Gjestvang og daglig leder Arnt Foss. Innhold 3: Styrelederen har ordet: Villige til endringer 4: Morellsuksess i England

Detaljer

gartnerhallen årsrapport 2007

gartnerhallen årsrapport 2007 gartnerhallen årsrapport 2007 Gartnerhallen dyrker godt liv Innhold gartnerhallen årsrapport 2007 side 2 3: Hovedtall 5: Styrelederen har ordet:ambisiøse mål nødvendig og mulig 6: Økologisk trend 8: Økologisk

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 1 Årsrapport 22 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 2 Innhold Forskning og miljø Året i 22 Preget av innovasjon Nøkkeltall Styrets beretning Resultatregnskap Balanse

Detaljer

Gartnerhallen Årsrapport 2010

Gartnerhallen Årsrapport 2010 Gartnerhallen Årsrapport 2010 2 Gartnerhallen Årsrapport 2010 InnHold 3 Hva er viktigst for Gartnerhallen? 4 Dette er Gartnerhallen 5 Markedsutvikling 6 Økt norsk grøntproduksjon 8 Fruits of Norway 9 Feiring

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

fig. 3 fig. 8 fig. 10 fig. 1 GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2013 fig. 6 fig. 2 fig. 7 fig. 5 fig. 9

fig. 3 fig. 8 fig. 10 fig. 1 GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2013 fig. 6 fig. 2 fig. 7 fig. 5 fig. 9 fig. 3 fig. 8 fig. 10 fig. 1 GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2013 fig. 6 fig. 2 fig. 7 fig. 5 fig. 9 fig. 1 fig.2 fig. 9 fig. 6 fig. 3 fig. 7 fig. 8 fig. 4 2 GARTNERHALLEN Årsrapport 2013 09 Dette er Gartnerhallen

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

GARTNERHALLEN Årsrapport 2012 1

GARTNERHALLEN Årsrapport 2012 1 GARTNERHALLEN Årsrapport 2012 1 07 Dette er Gartnerhallen 08 Forskning og innovasjon har økt verdiskapingen i Gartnerhallen 10 Landsstyret besøkte GH Nord 12 Arbeidsglede skal prege grøntnæringa 14 Spennende

Detaljer

TILLITSVALGTE (* betyr at vedkommende er på valg i 2015) Ordfører/varaordfører: Lars Myraune, ordfører* Jan Diesen, varaordfører*

TILLITSVALGTE (* betyr at vedkommende er på valg i 2015) Ordfører/varaordfører: Lars Myraune, ordfører* Jan Diesen, varaordfører* Årsmelding 2014 TILLITSVALGTE (* betyr at vedkommende er på valg i 2015) Ordfører/varaordfører: Lars Myraune, ordfører* Jan Diesen, varaordfører* Styret: Eilif Due, leder* Morten Tømte, nestleder* Olav

Detaljer

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 årsrapport 2011 6 10 18 26 høydepunkter og Utfordringer nøkkeltall nergård konsern styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 VI NÅR MÅLENE SAMMEN Det er bare i fellesskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

INNHOLD ÅRSBERETNING... 3 KOMMENTAR... 10 REGNSKAP OG BALANSE... 13 NOTER... 17 REVISORS BERETNING... 24 ORGANISASJONSKART... 26

INNHOLD ÅRSBERETNING... 3 KOMMENTAR... 10 REGNSKAP OG BALANSE... 13 NOTER... 17 REVISORS BERETNING... 24 ORGANISASJONSKART... 26 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD ÅRSBERETNING... 3 KOMMENTAR... 10 REGNSKAP OG BALANSE... 13 NOTER... 17 REVISORS BERETNING... 24 ORGANISASJONSKART... 26 Foto: Kjell Sveen Stålevik Design: Ferskvann reklamebyrå

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan ÅRSRAPPORT 2011 It s easier to leaseplan LEDERGRUPPEN LEASEPLAN NORGE AS Trond Nordal Driftsdirektør Anders Jørgensen IT-direktør Marius Paus Markedsdirektør Pål Balke Direktør forretningsutvikling Anders

Detaljer

Nøkkeltall. Definisjoner. Marked nøkkeltall

Nøkkeltall. Definisjoner. Marked nøkkeltall Årsrapport 2012 Nøkkeltall Omsetning (mill. kr) 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Driftsinntekter 1 109 1 062 1 167 1 322 1 247 1 087 1 024 941 966 Særavgifter til staten 1 578 1 571 1 550 1

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

EN BRANSJE I FORANDRING

EN BRANSJE I FORANDRING 1 INNHOLD 3 En bransje i forandring 5 Produksjon og dammer 6 Fiber til alle - på vei mot oppfyllelse 8 99.99 % punktlighet til over 9 000 kunder 9 Leverer strøm til 4 300 husstander 10 2014 - et unntaksår

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 selskapene i konsernet. Jeg håper også at vi kan videreføre denne prosessen inn i andre områder i 2009. Det er viktig å ha klare retningslinjer for effektiv

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsberetning. og årsregnskap

Årsberetning. og årsregnskap Årsberetning 2010 og årsregnskap Innhold Leder 3 Styrets beretning 4 Nøkkeltall 10 Resultat 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 13 Noter 14 Statistikk 22 English summary 30 Key figures 31 AS Vinmonopolet

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2011

Årsberetning & årsregnskap 2011 Årsberetning & årsregnskap 2011 LEDER Det er nå det gjelder! Ukentlig beskriver oppslag i media enorme miljøproblemer som påvirker livene til mange mennesker rundt om i verden. Det er nå godt dokumentert

Detaljer

Omstilling og posisjonering Dette er Berner Gruppen Nøkkeltall Årsberetning 2007 Års- og konsernregnskap for 2007 Balanse Revisjonsberetning

Omstilling og posisjonering Dette er Berner Gruppen Nøkkeltall Årsberetning 2007 Års- og konsernregnskap for 2007 Balanse Revisjonsberetning BERNER GRUPPEN årsrapport 2007 Innhold Omstilling og posisjonering 3 Dette er Berner Gruppen 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 2007 6 Års- og konsernregnskap for 2007 11 Balanse 12 Revisjonsberetning 23 Nyhetsåret

Detaljer