Sysselmannen på Svalbard Offentlig journal. Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sysselmannen på Svalbard 20122012. Offentlig journal. Periode:14122012-20122012"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei

2 04/ U Til: Airlift AS, Førde Sak: Gml sak /00584 a.057.1/6 - Kontrakt mellom Sysselmannen og Airlift AS om leie av helikoptertjeneste fra Økning for 2012 Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / BBR 04/ I Fra: Airlift AS, Førde Sak: Gml sak /00584 a.057.1/6 - Kontrakt mellom Sysselmannen og Airlift AS om leie av helikoptertjeneste fra Økning i fast leie for 2013 Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / BBR 04/ U Til: Store Norske Spitsbergen Grubekompani A/S Sak: Gml sak /01204 a Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS ( SNSG ) - Kullundersøkelser Søknad om leteboring etter kull i 2013 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HRO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HRO 07/ I Fra: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sak: Hovedredningssentralen Nord-Norge - Tilsyn med de lokale redningssentraler Tilsyn med lokal redningssentral i Varsel Saksansv: PAVD / PAVD-1 / ENY Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / SME Side1

3 07/ Dok.dato: U Til: Politidirektoratet Sak: Særavtale om arbeidstidsbestemmelser - ATB - avtale Innrapportering av lokale frikjøp av tillitsvalgte og verneombud Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / ØAL 07/ Dok.dato: I Fra: Universitetssenteret på Svalbard AS Sak: UNIS - prosjekt " Reconstruction of the last glacial Svalbard-Barents sea ice sheet " - " RISE " / " icebound ", RIS-ID 393 Oversendelse av rapport og ny søknad om forskning - RIS ID 393 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TPU Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE 07/ Jour.dato: I Fra: Politiets data- og materielltjeneste Sak: Politiets data- og materielltjeneste ( PDMT ) - Anskaffelser og avhending av utstyr i Politi- og lensmannsetaten ABC vernedrakter - disponering Saksansv: PAVD / PAVD-1 / PAN Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / PAN 07/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Politiets data- og materielltjeneste Sak: Politiets data- og materielltjeneste ( PDMT ) - Anskaffelser og avhending av utstyr i Politi- og lensmannsetaten Innføring av ny type treningsammunisjon Saksansv: PAVD / PAVD-1 / PAN Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / TAU Side2

4 07/ U Til: UNIS CO2 lab AS Sak: UNIS - Prosjekt for CO2 injeksjon på Svalbard Oppfølging av Sysselmannen si løyve til barmarkskøyring i august 2011 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / SBR 07/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf sl. 12 I Fra: Kripos Sak: Utlendingssaker på Svalbard Shengen - Avskjermet Saksansv: ADM / ADM-1 / ETJ Saksbeh: ADM / ADM-1 / ETJ 08/ I Fra: Longyearbyen Feltbiologiske Forening Sak: Longyearbyen Feltbiologiske Forening ( LoFF ) - Ringmerking av snøspurv, fjæreplytt og måkefugl Ringmerkingsrapport for 2012 fra LoFF Saksansv: MAVD / MAVD-1 / ESS Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE 09/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Politidirektoratet Sak: Innbyggerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen oversendelse av rapport Saksansv: PAVD / PAVD-1 / ENY Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST Side3

5 09/ Dok.dato: U Til: Direktoratet for forvaltning og IKT Sak: Direktoratet for forvaltning og IKT - kompetansemidler i statlig tariffområde Tilbakemelding på tilsagn om kompetansemidler fra midler avsatt i Hovedtariffavtalen punkt 5.6 PM 14/2008 Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / ØAL 09/ Jour.dato: I Fra: Icepeople Sak: Spørsmål om Svalbard fra media Spørsmål fra Icepeople om brannen i energiverket Saksansv: STAB / STAB-1 / LAØ Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST 09/ U Til: Icepeople Sak: Spørsmål om Svalbard fra media Svar på spørsmål fra Icepeople om forrige ukes brann Saksansv: STAB / STAB-1 / LAØ Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST 09/ Dok.dato: I Fra: Norsk Polarinstitutt, Longyearbyen Sak: Forvaltningsplaner for naturreservatene på Øst-Svalbard Svar på spørsmål om grunnlaget for ferdselsbegrensningen i sjø rundt Tusenøyane stilt i åpent møte Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML Side4

6 10/ Dok.dato: U Til: Norges Geologiske Undersøkelse Sak: Prosjektnummer 10/89 - Svalbards miljøvernfond - Norges geologiske undersøkelse ( NGU ) Godkjenning sluttrapport og regnskap for prosjekt 10/89 PCB-UT 10/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Riksantikvaren Sak: Utvidelse av administrasjonsbygget - behovsvurdering Longyearbyen - Rammesøknad for tilbygg til Sysselmannens administrasjonsbygg - Uttalelse - Kopi av brev til Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HSO 11/ U Til: Universitetssenteret på Svalbard AS Sak: Prosjektnummer 11/39 - Svalbards miljøvernfond - UNIS Prosjektnummer 11/39 - Manglende opplysninger i rapport angående regnskap 11/ Dok.dato: I Fra: Post- og teletilsynet Sak: Norsk Romsenter - Søknad om allokering av nye frekvenser for Svalbard Satellittstasjon ( SvalSat ) til bruk for kommunikasjon med den tyske eksperimentsatellitten TET-1 Tillatelse til å kommunisere med TET-1 - kopi av brev til Kongsberg Sattellite Services Saksansv: STAB / STAB-1 / LHO Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS Side5

7 11/ I Fra: Technical University of Berlin Sak: Technical University of Berlin - Prosjekt : Sensitivity of Svalbard glaciers to climate change ( SvalGlac ) - Vestfonna, Nordaustlandet, The European PolarCLIMATE program - RIS-ID 4763 ( 3408, 4660 ) Forskningsrapport RIS-ID: 4660, 4763, 3408, 4460 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / ESS Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE 11/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Justis- og beredskapsdepartementet v/polaravdelingen Sak: Høring - Forslag til endringer i sivilbeskyttelsesloven Delegering av myndighet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter sivilbeskyttelsesloven 14, 15 og 29 Saksansv: STAB / STAB-1 / LHO Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 11/ Dok.dato: U Til: Barr, Susan Sak: Prosjektnummer 11/56 - Svalbards Miljøvernfond - Susan Barr Godkjenning sluttrapport og regnskap for prosjekt 11/56 - Sluttrapporteringsskjema - " Gold or I`m a Dutchman " - Ernest Mansfield ( ) 11/ Jour.dato: I Fra: WWF-Norge Sak: Prosjektnummer 11/92 - Svalbards miljøvernfond - WWF-Norge Prosjektnummer 11/92 - Søknad om å endre workshop lokasjon fra Longyearbyen til Tromsø - Reduction of human-polar bear conflicts Side6

8 11/ Jour.dato: I Fra: Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Sak: Prosjektnummer 11/83 - Svalbards miljøvernfond - Longyearbyen lokalstyre, Bydrift KF - Varme og energiplan for Longyearbyen Prosjektnummer 11/83 - Tillegg til sluttrapport varme og energiplan for Longyearbyen 11/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Sak: Prosjektnummer 11/84 - Svalbards miljøvernfond - Longyearbyen lokalstyre, Bydrift KF Prosjektnummer 11/84 - Endring i prosjektet - Behovstyrt ventilasjon, lys og varme - et pilotprosjekt 11/ Jour.dato: I Fra: Snöball Film AS Sak: Prosjektnummer 11/103 - Svalbards miljøvernfond - Snöball Film AS Prosjekt nummer 11/103 - Sluttrapport og anmodning om utbetaling - Sikkerhetskopien 11/ Grad: UO 2 Par.: 25 I Fra: Sund, Tone Johanne Sak: SUND, Tone Johanne - personalmappe Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / ØAL Side7

9 11/ I Fra: Universitetssenteret på Svalbard AS Sak: Norsk Polarinstitutt - Søknad om dispensasjoner i forbindelse med feltarbeid på Svalbard - Vår RIS-ID 4706, 5090, 4705, 2961, 361, 5356, 2318, 3399, 5623, 3231, 2318, 4897, 2949, 4931, 2203, 2372, 5138, 1413, 5845, 3689, 5267, 3025, 2403, 4706 Rapportering av helikopterlandinger - UNIS - RIS ID 5090 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / ESS Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE 11/ Dok.dato: I Fra: Spitsbergen Travel AS Sak: Næringshytter i reiselivet - rapportering 2011 Næringshytter i reiselivet - rapportering mm Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HRO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HRO 11/ U Til: MV Magnifica Sak: MV Magnifica 2013 Informasjon fra Sysselmannen til oversjøiske cruiseskip 11/ U Til: MV Astor Sak: MV Astor 2013 Oversjøiske cruiseskip på Svalbard waters informasjon fra Sysselmannen Side8

10 12/ Jour.dato: I Fra: Svalbardposten Sak: Innsynsforespørsler fra pressen, konsulatet i Barentsburg m.fl Innsyn uke 51 Saksansv: ADM / ADM-1 / MKV Saksbeh: ADM / ADM-1 / MKV 12/ Jour.dato: I Fra: NRK Troms og Finnmark Sak: Innsynsforespørsler fra pressen, konsulatet i Barentsburg m.fl Innsyn uke 51 Saksansv: ADM / ADM-1 / MKV Saksbeh: ADM / ADM-1 / MKV 12/ Jour.dato: I Fra: Luftfartstilsynet Sak: Flytillatelser til / fra Svalbard Aerotrans - Landingstillatelse til / fra Svalbard endring - Kopi av brev til Aerotrans Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ Jour.dato: I Fra: Luftfartstilsynet Sak: Flytillatelser til / fra Svalbard Convers Avia og Trust Arcticugol - Lokal helikoptertrafikk Tillatelse Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML Side9

11 12/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl. 23.3, 0 I Fra: Svalbard Auto Sak: Anskaffelse av transportmidler - snøscooter - biler og Polarcirkelbåt kjøp mellom og Tilbud Toyota Hi Lux Saksansv: PAVD / PAVD-1 / PAN Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / PAN 12/ U Til: Kings Bay AS Sak: Prosjektnummer 12/03 - Svalbards miljøvernfond - Kings Bay AS - Fargearkeologisk undersøkelse av Telegrafen i Ny-Ålesund Godkjenning sluttrapport og regnskap prosjekt 12/03 - Fargearkeologisk undersøkelse av Telegrafen i Ny-Ålesund 12/ U Til: Svalbard Husky Sak: Prosjektnummer 12/20 - Svalbards miljøvernfond - Svalbard Husky - Flombelysning ved vindkraft Godkjenning regnskap og rapport fra prosjektnummer 12/20 - Flombelysning ved vindkraft Side10

12 12/ U Til: Svalbard Husky Sak: Prosjektnummer 12/17 - Svalbards miljøvernfond - Svalbard Husky - Hundekjørekurs for barn og unge, videreføring Godkjenning regnskap og rapport fra prosjekt 12/17 - Hundekjørekurs for barn og unge, videreføring 12/ U Til: Worldwide Vision v/ Kjersti Strømmen Sak: Prosjektnummer 12/76 - Svalbards miljøvernfond - Worldwide Vision E-postkorrespondanse i forbindelse med utsettelse av frist. 12/ U Til: Tromsø Museum Universitetsmuseet Sak: Prosjektnummer 12/91 - Svalbards miljøvernfond - Tromsø Museum - Universitetsmuseet Delutbetaling til prosjekt 12/91 - Invasive species pathways II 12/ Grad: UO 2 Par.: Offl. 25 I Fra: Benberg, Bjarte Sak: BENBERG, Bjarte - personalmappe Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / ØAL Side11

13 12/ I Fra: Norsk maritimt museum Sak: Planprogram for delplan Longyearbyen havn - Sør Sonarundersøkelser etter kulturminner i Adventfjorden, rapport fra Norsk Maritimt Museum. Saksansv: MAVD / MAVD-1 / SBR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / ISS 12/ Jour.dato: I Fra: Nærings- og handelsdepartementet Sak: SNSK - Bortfeste til utenlandske statsborgere 2012 SNSKs eiendommer på Svalbard- bortfeste til utenlandske statsborgere- anmodning om merknader Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 12/ I Fra: Universitetssenteret på Svalbard AS Sak: UNIS - Bruk av helikopter og leirplass Schønrockfjellet - Sør-Spitsbergen - juli / august RIS-ID 5562, 5843 og 5893 Rapportering av helikopter landinger - RIS ID 3521, 5843 og 5893 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ I Fra: Den katolske kirke - Troms stift Sak: Oppsetting av minnesmerke i Longyearbyen Det planlagte minnesmerke i Longyearbyen - Kopi av brev til Longyearbyen lokalstyre Saksansv: MAVD / MAVD-1 / ISS Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / ISS Side12

14 12/ I Fra: Simonsen, Kim Sak: Kim Simonsen - Spitsbergen på langs 2013 Oppdatert meldeskjema, Kim Simonsen 12/ Dok.dato: I Fra: Poli Arctici AS Sak: Poli Arctici - Turoperatør 2012 Opplysninger over scootertransport til Atomfjella 2012 og 2013 samt søknad for 2013 Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ Dok.dato: U Til: Poli Arctici AS Sak: Poli Arctici - Turoperatør 2012 Tilbakemelding på spørsmål verdrørende tilsyn i Atomfjella i 2012 Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ I Fra: Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) Sak: Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) - CASE Søknad om geologisk feltarbeid 2013 RIS-ID CASE 14/1 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / ESS Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE Side13

15 12/ U Til: Bjørnøya meteorologiske stasjon Sak: Søknad om fiske for besetningsmedlemmer på Bjørnøya 2012 Rapportering ifm fiske etter røye på Bjørnøya Saksansv: MAVD / MAVD-1 / BBE Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE 12/ I Fra: Bjørnøya meteorologiske stasjon Sak: Søknad om fiske for besetningsmedlemmer på Bjørnøya 2012 Vedrørende rapportering ifm fiske etter røye på Bjørnøya Saksansv: MAVD / MAVD-1 / BBE Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE 12/ Jour.dato: I Fra: Fedtke, Stephen Sak: Flytillatelser til / fra Svalbard Atnovus - Dr. Stephen Fedtke Søknad om landingstilatelse for privatfly - Longyearbyen lufthavn 2013 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ I Fra: Universitetssenteret på Svalbard AS Sak: UNIS - Landingstillatelser 2012 Rapportering av helikopter landinger RIS ID 5260, 3521, 5843, 5893 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / ESS Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE Side14

16 12/ Grad: UO 2 Par.: Offl. 25 I Fra: Foosnæs, Kristin Sak: FOOSNÆS, Kristin - personalmappe Saksansv: ADM / ADM-1 / BBR Saksbeh: ADM / ADM-1 / BBR 12/ Dok.dato: U Til: Riksantikvaren Sak: Delplan for geofysisk forskningsstasjon - Barentsburg Søknad om dispensasjon for inngrep i sikringssone rundt automatisk fredete kulturminner id og 99867, delplan for geofysisk forskningsstasjon Barentsburg Saksansv: MAVD / MAVD-1 / SBR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / ISS 12/ Dok.dato: I Fra: LPO arkitekter Sak: Delplan for geofysisk forskningsstasjon - Barentsburg Søknad om utsett frist for delplan for geofysisk prøvestasjon i Barentsburg Saksansv: MAVD / MAVD-1 / SBR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / SBR 12/ Dok.dato: U Til: LPO-arkitekter Sak: Delplan for geofysisk forskningsstasjon - Barentsburg Båndleggingsone for freda kulturminner, delplan geofysikk i Barentsburg. Saksansv: MAVD / MAVD-1 / SBR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / SBR Side15

17 12/ Jour.dato: I Fra: RabisBua AS Sak: Prosjektnummer 12/114 - Svalbard miljøvernfond - RabisBua A/S Prosjektnummer 12/114 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten RabisBua A/S 12/ I Fra: Universitetet for miljø- og biovitenskap Sak: Prosjektnummer 12/115 - Svalbards miljøvernfond - Universitetet for Miljø og Biovitenskap ( UMB ) Prosjektnummer 12/115 - Ettersendelse av budsjett - Jakt på Svalbardrein - hva er naturlige grenser for forvaltningsområdene for rein? - Universitetet for Miljø og Biovitenskap 12/ Dok.dato: I Fra: Universitetet for miljø- og biovitenskap Sak: Prosjektnummer 12/115 - Svalbards miljøvernfond - Universitetet for Miljø og Biovitenskap ( UMB ) Prosjektnummer 12/115 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten Jakt på Svalbardrein - hva er naturlige grenser for forvaltningsområdene for rein? - Universitetet for Miljø og Biovitenskap Side16

18 12/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Arbeidstilsynet Sak: Arbeidsuhell i gruve i Barentsburg og Tilsynsrapport med varsel om pålegg Saksansv: PAVD / PAVD-1 / DHO Saksbeh: STAB / STAB-1 / LEA 12/ Dok.dato: I Fra: Aarhus Universitet, Institutt for Bioscience Sak: Prosjektnummer 12/118 - Svalbards miljøvernfond - Aarhus Universitet, Danmark, RIS-ID 5147 Prosjektnummer 12/118 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten Den sårbare Svalbardtundra - effekter av gåsegressing 12/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl I Fra: Avskjermet Sak: Anskaffelse - Inngåelse av ny kontrakt for tjenestefartøy for Sysselmannen på Svalbard Kjøp over Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 12/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Sak: Prosjektnummer 12/136 - Svalbard miljøvernforn - Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Prosjektnummer 12/136 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten Vann fra springen! Side17

19 12/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Sak: Prosjektnummer 12/140 - Svalbard miljøvernfond - Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Prosjektnummer 12/140 - Aksept av vilkår for tilskudd våren Skianlegg 12/ Dok.dato: I Fra: Norsk Polarinstitutt, Longyearbyen Sak: Prosjektnummer 12/146 - Svalbard miljøvernfond - Nors Polarinstitutt Prosjektnummer 12/146 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten Modellering av snødrift og kartlegging av isbjørnhabitat 12/ Dok.dato: I Fra: Lompensenteret AS Sak: Prosjektnummer 12/149 - Svalbard miljøvernfond - Lompensenteret AS Prosjektnummer 12/149 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten Enøktiltak - LED 12/ Jour.dato: I Fra: Svalbard Næringsforening Sak: Prosjektnummer 12/150 - Svalbard miljøvernfond - Svalbard Næringsforening Prosjektnummer 12/150 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten Samarbeid om miljøtiltak Side18

20 12/ Dok.dato: I Fra: Akvaplan-niva AS Sak: Prosjektnummer 12/154 - Svalbard miljøvernfond - Akvaplan-niva Prosjektnummer 12/154 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten Adventdalsdeltaet og vadefugl - undersøkelser av funksjon, verdi og sårbarhet (DELTA) 12/ Dok.dato: I Fra: Universitetssenteret på Svalbard AS Sak: Prosjektnummer 12/168 - Svalbards miljøvernfond - UNIS Prosjektnummer 12/168 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten Havforskning i skolen 12/ I Fra: WWF-Norge Sak: Prosjektnummer 12/175 - Svalbards miljøvernfond - WWF Norge Prosjektnummer 12/175 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten Ren kyst! WWFs frivillige oljevernberedskap 12/ Jour.dato: I Fra: WWF-Norge Sak: Prosjektnummer 12/175 - Svalbards miljøvernfond - WWF Norge Prosjektnummer 12/175 - Tilleggsinformasjon til aksept av vilkår for tilskudd høsten Ren kyst! WWFs frivillige oljevernberedskap Side19

21 12/ I Fra: Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening Sak: Prosjektnummer 12/176 - Svalbards miljøvernfond - Longyearbyen Jeger og Fiske Forening Prosjektnummer 12/176 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten Longyearbyen Jeger og Fiske Forening barn og unge i Longyearbyen 12/ U Til: DeBentzmann, Maxime Sak: Maxime DeBentzmann - Skitur på Svalbard mars 2013 SAR-beløp, informasjon om Tunabreen 12/ U Til: Forsvarsbygg Sak: Rehabilitering / innbygging av eksisterende tankanlegg for F-44 (Hopen, Bjørnøya, Ny-Ålesund og Jan Mayen), samt flytting av helikopterlandingsplass (Hopen) Infoskriv for påbegynte prosjekter på Hopen Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TEH Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / SBR 12/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1c jf sl. 12, 0 I Fra: Forsvarsbygg Sak: Rehabilitering / innbygging av eksisterende tankanlegg for F-44 (Hopen, Bjørnøya, Ny-Ålesund og Jan Mayen), samt flytting av helikopterlandingsplass (Hopen) Grense Hopen Naturreservat Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TEH Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / SBR Side20

22 12/ I Fra: Spitsbergen Travel Sak: Spitsbergen Travel AS - Turoperatør 2013 Nødpeilesendere vinter / U Til: Bomek Consulting as Sak: Bomek Consulting as - søknad om flytillatelse til Hopen og Bjørnøya Purring på rapportering - Tillatelse til landing med helikopter på Hopen og Bjørnøya Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ Dok.dato: I Fra: Bomek Consulting as Sak: Bomek Consulting as - søknad om flytillatelse til Hopen og Bjørnøya Rapportering - ingen landinger i 2012 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ Grad: UO 2 Par.: Offl. 15.3/15.2 U Til: Miljøverndepartementet Miljøverndepartementet Sak: Svalbards miljøvernfond - Tildelingsbrev fra Miljøverndepartementet for 2013 Tilbakemelding på foreløpig tildelingsbrev for 2013 Side21

23 12/ I Fra: Miljøverndepartementet Sak: Svalbards miljøvernfond - Tildelingsbrev fra Miljøverndepartementet for 2013 Korrespondanse angående utsettelse av frist for tilbakemelding 12/ Jour.dato: I Fra: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Sak: Høring - Forskrift om universell utforming av IKT Invitasjon til høringsmøte om forslag til forskrift om universell utforming av IKT Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 12/ I Fra: Johnsen, Henrik Sak: Henrik Johnsen - Seiltur til Svalbard sommer 2013 Melding om turopplegg - Henrik Johnsen 12/ I Fra: Svalbard Snøscooterutleie AS Sak: Svalbard Snøscooterutleie AS ( SSU ) - Turoperatør 2013 Spørsmål til svar på melding om turopplegg Side22

24 12/ Dok.dato: I Fra: Melting, Trond Sak: Søknader om lån av Fredheim - julen 2012 Søknad om lån av Fredheim julen 2012 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HSO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HSO 12/ Dok.dato: I Fra: Arctic and Antarctic Operations Schütz Sak: Arctic and Antarctic Operations Schütz (AAOS) - turoperatør 2013 Oversendelse av tilleggsopplysninger til melding om turopplegg - AAOS 12/ Dok.dato: U Til: Arctic and Antarctic Operations Schütz Sak: Arctic and Antarctic Operations Schütz (AAOS) - turoperatør 2013 Reply to the notification of travel plans, Arctic and Antarctic Operations Schütz (AAOS) / U Til: Institute for Marine and Atmospheric research Utrecht ( IMAU ) Sak: Institute for Marine and Atmospheric research Utrecht ( IMAU ) - prosjekt " Nordenskiöldbreen " - RIS-ID Svar på søknad om tillatelse til feltarbeid ved Nordenskiöldbreen / Lomonosovfonna - RIS-ID Meldeskjema Saksansv: MAVD / MAVD-1 / ESS Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE Side23

25 12/ Dok.dato: I Fra: Svalbard Reiseliv AS Sak: Cruisenettverk i Longyearbyen Oppsummering oppstartsmøte Cruisenettverk Longyearbyen / Dok.dato: U Til: Svalbard Nature Sak: Svalbard Nature / 66 Nord - Turoperatør 2013 Svar på melding om turopplegg 2013, Svalbard Nature 12/ Dok.dato: U Til: Politihøgskolen Sak: Søknad om hospitering hos Sysselmannen på Svalbard Svar på forespørsel om hospitering for politihøgskolestudenter - våren 2013 Saksansv: PAVD / PAVD-1 / JST Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST 12/ U Til: Poli Arctici AS Sak: Poli Arctici - Turoperatør 2013 Ber om mer informasjon Side24

26 12/ Dok.dato: I Fra: Poli Arctici AS Sak: Poli Arctici - Turoperatør 2013 Søknad - aktivitet 2013 Saksbeh: MAVD / MAVD-1 12/ I Fra: Poli Arctici Sak: Poli Arctici - Turoperatør 2013 Utfyllende informasjon til melding om turopplegg 12/ I Fra: Poli Arctici Sak: Poli Arctici - Turoperatør 2013 Mer informasjon til melding om turopplegg 12/ I Fra: Poli Arctici Sak: Poli Arctici - Turoperatør 2013 ID nødpeilesendere Side25

27 12/ U Til: Poli Arctici AS Sak: Poli Arctici - Turoperatør 2013 Svar på melding om turopplegg 2013, Poli Arctici 12/ U Til: Vaiska Ky Sak: Vaiska Ky - Turoperatør 2013 Svar på melding om turopplegg vår 2013, Vaiska Ky 12/ U Til: Brötzmann, Maik Sak: Undersøkelse av turistaktivitet - fritidsbåter i arktis Svar på spørsmål om statistikk - Undersøkelse av turistaktivitet - fritidsbåter - trenger mer tid til å sammenstille data 12/ U Til: Heiner Sak: Heiner - tur sommeren 2013 Informasjon om seiltur på Svalbard Side26

28 12/ U Til: Agenter Sak: MV Nautica 2013 Informasjon til agenter fra Sysselmannen på Svalbard 12/ Dok.dato: I Fra: T.R. Shipping Sak: MV Nautica 2013 Bekreftelse på at informasjon er videresendt til Nautica 12/ U Til: MV Kristina Katarina Sak: MV Kristina Katarina 2013 Oversjøiske cruiseskip på Svalbard informasjon fra Sysselmannen 12/ U Til: Svalbard Reiselivsråd Sak: Svalbard Reiselivsråd - Kurs i bærekraftig reiseliv Invitasjon til kurs i februar Kursplan Takker nei Side27

29 12/ U Til: Behlke, Rico Sak: Spørsmål om fangstmannsordningen Svar på spørsmål om fangstmannsordningen Saksansv: MAVD / MAVD-1 / BBE Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE 12/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 13.1 jf fvl I Fra: Skatteetaten Sak: Svea planområde Vedrørende Svea planområde Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HRO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HRO 12/ Dok.dato: U Til: Skatteetaten Sak: Svea planområde Vedrørende Svea planområde Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HRO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HRO 12/ Dok.dato: I Fra: Longyearbyen lokalstyre Sak: Longyearbyen lokalstyre - Seminar - Ansvarlig alkoholnåndtering Seminardag om ansvarlig alkoholhåndtering Saksansv: PAVD / PAVD-1 / JST Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST Side28

30 12/ U Til: Turoperatører Sak: Informasjon til turoperatører sesongen 2013 Ships Sailing in Svalbard waters information from the Governor of Svalbard 12/ Dok.dato: I Fra: Post- og teletilsynet Sak: Kongsberg Satellitservice - Kommunikasjon med mikrosatellitten INDEX Tillatelse til å kommunisere med mikrosatellitten INDEX Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 12/ Dok.dato: I Fra: Post- og teletilsynet Sak: Kongsberg Satellite Services - KOMPSAT-2 Tillatelse til å kommunisere med KOMPSAT-2 - kopi av brev til Kongsberg Satellite services Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 12/ Dok.dato: I Fra: Post- og teletilsynet Sak: Kongsberg Satellite Services - ADM-AEOLUS Tillatelse til å kommunisere med ADM-AEOLUS - kopi av brev til Kongsberg Satellite Services Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS Side29

31 12/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Höppe, Emil Persson Sak: Emil Persson - fottur Svalbard sommeren 2013 Spørsmål til fottur innenfor område 10 - sommeren / U Til: Persson, Emil Sak: Emil Persson - fottur Svalbard sommeren 2013 Svar på spørsmål til fottur innenfor område 10 - sommeren / Dok.dato: Jour.dato: Grad: UO 5 Par.: 13.1 jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Urnegravsted på Svalbard - Avskjermet Søknad om bisettelse / urnenedsettelse på kirkegården i Longyearbyen Saksansv: STAB / STAB-1 / MLI Saksbeh: STAB / STAB-1 / LEA 12/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Kulturdepartementet Sak: Høring - Endring i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument Høring - Endring i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS Side30

32 12/ Jour.dato: I Fra: Association of Arctic Expedition Cruise Operators - AECO Sak: Spørsmål om statistikk om cruisetrafikk 2012 Spørsmål om statistikk - cruisetrafikk / Jour.dato: U Til: Association of Arctic Expedition Cruise Operators - AECO Sak: Spørsmål om statistikk om cruisetrafikk 2012 Svar på spørsmål om statistikk 12/ Dok.dato: I Fra: Spitsbergen Travel AS Sak: Søknader om dispensasjon for ferdsel med snøscooter utenfor område 10 og i scooterfrie områder Søknader ferdsel med snøscooter utenfor område 10 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ Dok.dato: I Fra: Direktoratet for naturforvaltning Sak: Opprettelse av Miljødirektoratet Opprettelse av Miljødirektoratet - Orienteringsbrev Saksansv: MAVD / MAVD-1 / GTV Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / GTV Side31

33 12/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Politidirektoratet Sak: Høring - forslag til endring i forskrift om forbudte og halvautomatiske skytevåpen Høring - forslag til endring i forskrift om forbudte og halvautomatiske skytevåpen Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 12/ Jour.dato: I Fra: Siløya naturpark og sjøsenter Sak: Svalbardrein til bruk for framvisning Svalbardrein til bruk for framvisning på fastlandet Saksansv: MAVD / MAVD-1 / BBE Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE 12/ I Fra: Trend Travel & Yachting Sak: Trend Travel & Yachting GmbH - Seiltur på Svalbard sommer 2013 Spørsmål i forbindelse med seiltur til Longyearbyen sommer 2013 Saksbeh: ADM / ADM-1 / MGR 12/ Dok.dato: I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Høring - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker Høring - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS Side32

34 12/ Dok.dato: I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 12/ Dok.dato: U Til: Miljøverndepartementet Sak: Tiltak for tilrettelegging av ikke-motorisert friluftsliv og turisme på Svalbard Forslag til mulige tiltak for tilrettelegging for ikke-motorisert friluftsliv og turisme på Svalbard Side33

Offentlig journal. Periode:23112012-29112012

Offentlig journal. Periode:23112012-29112012 Offentlig journal Periode:23112012-29112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00055-77 Dok.dato: 28112012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:04012013-10012013

Offentlig journal. Periode:04012013-10012013 Offentlig journal Periode:04012013-10012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00038-12 Dok.dato: 02012013 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:08022013-14022013

Offentlig journal. Periode:08022013-14022013 Offentlig journal Periode:08022013-14022013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00242-30 I Fra: Longyearbyen lokalstyre

Detaljer

Offentlig journal. Periode:06072012-12072012

Offentlig journal. Periode:06072012-12072012 Offentlig journal Periode:06072012-12072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00237-84 Dok.dato: 12072012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:12102012-18102012

Offentlig journal. Periode:12102012-18102012 Offentlig journal Periode:12102012-18102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00323-57 U Til: DNB Bank ASA Sak: Gml

Detaljer

Offentlig journal. Periode:29062012-05072012

Offentlig journal. Periode:29062012-05072012 Offentlig journal Periode:29062012-05072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 05/00420-47 Dok.dato: 03072012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:27072012-02082012

Offentlig journal. Periode:27072012-02082012 Offentlig journal Periode:27072012-02082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 05/00996-8 Grad: UO 2 Par.: 13.1 jf fvl

Detaljer

Journaldato: 1.4.2012-31.5.2012, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 10.02.

Journaldato: 1.4.2012-31.5.2012, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 10.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2012-31.5.2012, Journalenhet: JN - Journal, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 29.06.2012 Arctic Field Grant 2010 Arctic Field Grant 2010 2010/133-1 192/2010

Detaljer

Sysselmann Per Seflands rapport til Justis- og politidepartementet

Sysselmann Per Seflands rapport til Justis- og politidepartementet Sysselmann Per Seflands rapport til Justis- og politidepartementet Åremålsperioden 15.september 2005 til 15.september 2009 Foto: Waling T. Gorter 1 Hovedtrekk i perioden... 4 2 Myndighetsutøvelse... 6

Detaljer

Journaldato: 1.2.2015-28.2.2015, Journalenhet: JNP - Journalenhet Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A

Journaldato: 1.2.2015-28.2.2015, Journalenhet: JNP - Journalenhet Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.2.2015-28.2.2015, Journalenhet: JN - Journalenhet Norsk olarinstitutt, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 02.03.2015 Feltrapport 2012 - Timing geochemical signature

Detaljer

Journaldato: 1.6.2011-31.10.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.10.

Journaldato: 1.6.2011-31.10.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.6.2011-31.10.2011, Journalenhet: JN - Journal Norsk olarinstitutt, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 29.06.2012 Arbeidsavtale - ***** ***** ersonalmappe -

Detaljer

Forvaltningsplan for nasjonalparkene på Vest- Spitsbergen, samt fuglereservatene

Forvaltningsplan for nasjonalparkene på Vest- Spitsbergen, samt fuglereservatene Oppstartmelding - forvaltningsplan for nasjonalparkene og fuglereservatene på Vest-Spitsbergen oktober 2013 Melding om oppstart lagt ut på www.sysselmannen.no: 03.10.2013 Forvaltningsplan for nasjonalparkene

Detaljer

Strategisk næringsplan for Svalbard 10. april 2014

Strategisk næringsplan for Svalbard 10. april 2014 10. april 2014 Rapporten er levert av: Innhold Forord... 1 1 Hovedpunktene i Strategisk Næringsplan kortversjon... 2 2 Innledning... 5 2.1 Motivasjon... 5 2.2 Planprosessen. Organisering og deltakere...

Detaljer

Journaldato: 1.7.2013-31.7.2013, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 02.03.

Journaldato: 1.7.2013-31.7.2013, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 02.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.7.2013-31.7.2013, Journalenhet: JN - Journal Norsk olarinstitutt, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.08.2013 nvitasjon til Longyearbyen - ambassadør Byong

Detaljer

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014.

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 04.04.2014 Skjenkebevilling 2014-2016 - HRD Svalbard S - avd. Svalbar Pub Skjenkebevilling

Detaljer

Journaldato: 3.1.2013-9.1.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012.

Journaldato: 3.1.2013-9.1.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.1.2013-9.1.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 11.01.2013 Sluttrapport - Energioppfølgingssystem (EOS-system) Energioppfølgingssystem

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 13.05.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Journaldato: 18.6.2015-24.6.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.05.2015.

Journaldato: 18.6.2015-24.6.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.05.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.2015-24.6.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J, 26.06.2015 Påmelding til sommer-sfo - Ero Stiberg-Hansen Sommer SFO 2015 - påmeldinger

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

For 2008 var det stilt 6,3 mill kr til disposisjon for tilskudd til miljøverntiltak på Svalbard.

For 2008 var det stilt 6,3 mill kr til disposisjon for tilskudd til miljøverntiltak på Svalbard. ÅRSMELDING 2008 1 1. Innledning Årsmeldingen for 2008 gjelder første hele driftsår for Svalbards miljøvernfond. I 2008 foretok styret 2. og 3. tildeling av støtte fra miljøvernfondet. I tillegg til kunngjøring,

Detaljer

Journaldato: 15.3.2012-21.3.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.03.2012.

Journaldato: 15.3.2012-21.3.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2012-21.3.2012, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 23.03.2012 tvidelse av festede arealer for Bykaia Festavtale Longyearbyen havn 2012/234-1

Detaljer

2015-2024. Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard

2015-2024. Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard Rapportserie Nr. X/2015 2015-2024 Adresse Sysselmannen på Svalbard, Pb. 633, 9171

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 30.04.2012-06.05.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 07/99-4 Sakstittel Dok.dato 27.04.2012 Frequentis Avsender

Detaljer

Statens strålevern 24112009. Offentlig journal. Periode:16112009 -

Statens strålevern 24112009. Offentlig journal. Periode:16112009 - Offentlig journal Periode:16112009 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 00/00181-215 U Til: International Atomic Energy

Detaljer

Journaldato: 10.10.2013-16.10.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.

Journaldato: 10.10.2013-16.10.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 03.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype:,, N,, S, Status: J,A 18.10.2013 Arbeidsnotat: Vurdering av bruk av fondsmidler kontra låneopptak

Detaljer

Journaldato: 23.1.2014-29.1.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.06.2011.

Journaldato: 23.1.2014-29.1.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.06.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.1.2014-29.1.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J, 30.01.2014 Ny arbeidsavtale ersonalmappe tilsettingsforhold 2010/631-2 2948/2011

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 02.07.2012-08.07.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-62 Sakstittel Dok.dato 01.07.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

Journaldato: 1.3.2013-31.3.2013, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 1.3.2013-31.3.2013, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.3.2013-31.3.2013, Journalenhet: JN - Journal, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2013 nnvilger søknad om lønnslån - ***** ***** ***** Lønnslån 2012/135-30

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN HOPEN NATURRESERVAT 2007-2011

FORVALTNINGSPLAN HOPEN NATURRESERVAT 2007-2011 FORVALTNINGSPLAN HOPEN NATURRESERVAT 2007-2011 Forsidefoto: Kolbein Dahle, Sysselmannen 2 3 Forord Hopen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon 26. september 2003. Sysselmannen på Svalbard

Detaljer

Journaldato: 26.3.2015-8.4.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2015.

Journaldato: 26.3.2015-8.4.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.3.2015-8.4.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 09.04.2015 Høring - forslag til regulering av gratis kjernetid i forskrift om foreldrebetaling

Detaljer