Sysselmannen på Svalbard Offentlig journal. Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sysselmannen på Svalbard 20122012. Offentlig journal. Periode:14122012-20122012"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei

2 04/ U Til: Airlift AS, Førde Sak: Gml sak /00584 a.057.1/6 - Kontrakt mellom Sysselmannen og Airlift AS om leie av helikoptertjeneste fra Økning for 2012 Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / BBR 04/ I Fra: Airlift AS, Førde Sak: Gml sak /00584 a.057.1/6 - Kontrakt mellom Sysselmannen og Airlift AS om leie av helikoptertjeneste fra Økning i fast leie for 2013 Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / BBR 04/ U Til: Store Norske Spitsbergen Grubekompani A/S Sak: Gml sak /01204 a Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS ( SNSG ) - Kullundersøkelser Søknad om leteboring etter kull i 2013 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HRO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HRO 07/ I Fra: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sak: Hovedredningssentralen Nord-Norge - Tilsyn med de lokale redningssentraler Tilsyn med lokal redningssentral i Varsel Saksansv: PAVD / PAVD-1 / ENY Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / SME Side1

3 07/ Dok.dato: U Til: Politidirektoratet Sak: Særavtale om arbeidstidsbestemmelser - ATB - avtale Innrapportering av lokale frikjøp av tillitsvalgte og verneombud Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / ØAL 07/ Dok.dato: I Fra: Universitetssenteret på Svalbard AS Sak: UNIS - prosjekt " Reconstruction of the last glacial Svalbard-Barents sea ice sheet " - " RISE " / " icebound ", RIS-ID 393 Oversendelse av rapport og ny søknad om forskning - RIS ID 393 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TPU Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE 07/ Jour.dato: I Fra: Politiets data- og materielltjeneste Sak: Politiets data- og materielltjeneste ( PDMT ) - Anskaffelser og avhending av utstyr i Politi- og lensmannsetaten ABC vernedrakter - disponering Saksansv: PAVD / PAVD-1 / PAN Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / PAN 07/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Politiets data- og materielltjeneste Sak: Politiets data- og materielltjeneste ( PDMT ) - Anskaffelser og avhending av utstyr i Politi- og lensmannsetaten Innføring av ny type treningsammunisjon Saksansv: PAVD / PAVD-1 / PAN Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / TAU Side2

4 07/ U Til: UNIS CO2 lab AS Sak: UNIS - Prosjekt for CO2 injeksjon på Svalbard Oppfølging av Sysselmannen si løyve til barmarkskøyring i august 2011 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / SBR 07/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf sl. 12 I Fra: Kripos Sak: Utlendingssaker på Svalbard Shengen - Avskjermet Saksansv: ADM / ADM-1 / ETJ Saksbeh: ADM / ADM-1 / ETJ 08/ I Fra: Longyearbyen Feltbiologiske Forening Sak: Longyearbyen Feltbiologiske Forening ( LoFF ) - Ringmerking av snøspurv, fjæreplytt og måkefugl Ringmerkingsrapport for 2012 fra LoFF Saksansv: MAVD / MAVD-1 / ESS Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE 09/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Politidirektoratet Sak: Innbyggerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen oversendelse av rapport Saksansv: PAVD / PAVD-1 / ENY Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST Side3

5 09/ Dok.dato: U Til: Direktoratet for forvaltning og IKT Sak: Direktoratet for forvaltning og IKT - kompetansemidler i statlig tariffområde Tilbakemelding på tilsagn om kompetansemidler fra midler avsatt i Hovedtariffavtalen punkt 5.6 PM 14/2008 Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / ØAL 09/ Jour.dato: I Fra: Icepeople Sak: Spørsmål om Svalbard fra media Spørsmål fra Icepeople om brannen i energiverket Saksansv: STAB / STAB-1 / LAØ Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST 09/ U Til: Icepeople Sak: Spørsmål om Svalbard fra media Svar på spørsmål fra Icepeople om forrige ukes brann Saksansv: STAB / STAB-1 / LAØ Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST 09/ Dok.dato: I Fra: Norsk Polarinstitutt, Longyearbyen Sak: Forvaltningsplaner for naturreservatene på Øst-Svalbard Svar på spørsmål om grunnlaget for ferdselsbegrensningen i sjø rundt Tusenøyane stilt i åpent møte Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML Side4

6 10/ Dok.dato: U Til: Norges Geologiske Undersøkelse Sak: Prosjektnummer 10/89 - Svalbards miljøvernfond - Norges geologiske undersøkelse ( NGU ) Godkjenning sluttrapport og regnskap for prosjekt 10/89 PCB-UT 10/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Riksantikvaren Sak: Utvidelse av administrasjonsbygget - behovsvurdering Longyearbyen - Rammesøknad for tilbygg til Sysselmannens administrasjonsbygg - Uttalelse - Kopi av brev til Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HSO 11/ U Til: Universitetssenteret på Svalbard AS Sak: Prosjektnummer 11/39 - Svalbards miljøvernfond - UNIS Prosjektnummer 11/39 - Manglende opplysninger i rapport angående regnskap 11/ Dok.dato: I Fra: Post- og teletilsynet Sak: Norsk Romsenter - Søknad om allokering av nye frekvenser for Svalbard Satellittstasjon ( SvalSat ) til bruk for kommunikasjon med den tyske eksperimentsatellitten TET-1 Tillatelse til å kommunisere med TET-1 - kopi av brev til Kongsberg Sattellite Services Saksansv: STAB / STAB-1 / LHO Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS Side5

7 11/ I Fra: Technical University of Berlin Sak: Technical University of Berlin - Prosjekt : Sensitivity of Svalbard glaciers to climate change ( SvalGlac ) - Vestfonna, Nordaustlandet, The European PolarCLIMATE program - RIS-ID 4763 ( 3408, 4660 ) Forskningsrapport RIS-ID: 4660, 4763, 3408, 4460 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / ESS Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE 11/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Justis- og beredskapsdepartementet v/polaravdelingen Sak: Høring - Forslag til endringer i sivilbeskyttelsesloven Delegering av myndighet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter sivilbeskyttelsesloven 14, 15 og 29 Saksansv: STAB / STAB-1 / LHO Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 11/ Dok.dato: U Til: Barr, Susan Sak: Prosjektnummer 11/56 - Svalbards Miljøvernfond - Susan Barr Godkjenning sluttrapport og regnskap for prosjekt 11/56 - Sluttrapporteringsskjema - " Gold or I`m a Dutchman " - Ernest Mansfield ( ) 11/ Jour.dato: I Fra: WWF-Norge Sak: Prosjektnummer 11/92 - Svalbards miljøvernfond - WWF-Norge Prosjektnummer 11/92 - Søknad om å endre workshop lokasjon fra Longyearbyen til Tromsø - Reduction of human-polar bear conflicts Side6

8 11/ Jour.dato: I Fra: Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Sak: Prosjektnummer 11/83 - Svalbards miljøvernfond - Longyearbyen lokalstyre, Bydrift KF - Varme og energiplan for Longyearbyen Prosjektnummer 11/83 - Tillegg til sluttrapport varme og energiplan for Longyearbyen 11/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Sak: Prosjektnummer 11/84 - Svalbards miljøvernfond - Longyearbyen lokalstyre, Bydrift KF Prosjektnummer 11/84 - Endring i prosjektet - Behovstyrt ventilasjon, lys og varme - et pilotprosjekt 11/ Jour.dato: I Fra: Snöball Film AS Sak: Prosjektnummer 11/103 - Svalbards miljøvernfond - Snöball Film AS Prosjekt nummer 11/103 - Sluttrapport og anmodning om utbetaling - Sikkerhetskopien 11/ Grad: UO 2 Par.: 25 I Fra: Sund, Tone Johanne Sak: SUND, Tone Johanne - personalmappe Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / ØAL Side7

9 11/ I Fra: Universitetssenteret på Svalbard AS Sak: Norsk Polarinstitutt - Søknad om dispensasjoner i forbindelse med feltarbeid på Svalbard - Vår RIS-ID 4706, 5090, 4705, 2961, 361, 5356, 2318, 3399, 5623, 3231, 2318, 4897, 2949, 4931, 2203, 2372, 5138, 1413, 5845, 3689, 5267, 3025, 2403, 4706 Rapportering av helikopterlandinger - UNIS - RIS ID 5090 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / ESS Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE 11/ Dok.dato: I Fra: Spitsbergen Travel AS Sak: Næringshytter i reiselivet - rapportering 2011 Næringshytter i reiselivet - rapportering mm Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HRO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HRO 11/ U Til: MV Magnifica Sak: MV Magnifica 2013 Informasjon fra Sysselmannen til oversjøiske cruiseskip 11/ U Til: MV Astor Sak: MV Astor 2013 Oversjøiske cruiseskip på Svalbard waters informasjon fra Sysselmannen Side8

10 12/ Jour.dato: I Fra: Svalbardposten Sak: Innsynsforespørsler fra pressen, konsulatet i Barentsburg m.fl Innsyn uke 51 Saksansv: ADM / ADM-1 / MKV Saksbeh: ADM / ADM-1 / MKV 12/ Jour.dato: I Fra: NRK Troms og Finnmark Sak: Innsynsforespørsler fra pressen, konsulatet i Barentsburg m.fl Innsyn uke 51 Saksansv: ADM / ADM-1 / MKV Saksbeh: ADM / ADM-1 / MKV 12/ Jour.dato: I Fra: Luftfartstilsynet Sak: Flytillatelser til / fra Svalbard Aerotrans - Landingstillatelse til / fra Svalbard endring - Kopi av brev til Aerotrans Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ Jour.dato: I Fra: Luftfartstilsynet Sak: Flytillatelser til / fra Svalbard Convers Avia og Trust Arcticugol - Lokal helikoptertrafikk Tillatelse Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML Side9

11 12/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl. 23.3, 0 I Fra: Svalbard Auto Sak: Anskaffelse av transportmidler - snøscooter - biler og Polarcirkelbåt kjøp mellom og Tilbud Toyota Hi Lux Saksansv: PAVD / PAVD-1 / PAN Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / PAN 12/ U Til: Kings Bay AS Sak: Prosjektnummer 12/03 - Svalbards miljøvernfond - Kings Bay AS - Fargearkeologisk undersøkelse av Telegrafen i Ny-Ålesund Godkjenning sluttrapport og regnskap prosjekt 12/03 - Fargearkeologisk undersøkelse av Telegrafen i Ny-Ålesund 12/ U Til: Svalbard Husky Sak: Prosjektnummer 12/20 - Svalbards miljøvernfond - Svalbard Husky - Flombelysning ved vindkraft Godkjenning regnskap og rapport fra prosjektnummer 12/20 - Flombelysning ved vindkraft Side10

12 12/ U Til: Svalbard Husky Sak: Prosjektnummer 12/17 - Svalbards miljøvernfond - Svalbard Husky - Hundekjørekurs for barn og unge, videreføring Godkjenning regnskap og rapport fra prosjekt 12/17 - Hundekjørekurs for barn og unge, videreføring 12/ U Til: Worldwide Vision v/ Kjersti Strømmen Sak: Prosjektnummer 12/76 - Svalbards miljøvernfond - Worldwide Vision E-postkorrespondanse i forbindelse med utsettelse av frist. 12/ U Til: Tromsø Museum Universitetsmuseet Sak: Prosjektnummer 12/91 - Svalbards miljøvernfond - Tromsø Museum - Universitetsmuseet Delutbetaling til prosjekt 12/91 - Invasive species pathways II 12/ Grad: UO 2 Par.: Offl. 25 I Fra: Benberg, Bjarte Sak: BENBERG, Bjarte - personalmappe Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / ØAL Side11

13 12/ I Fra: Norsk maritimt museum Sak: Planprogram for delplan Longyearbyen havn - Sør Sonarundersøkelser etter kulturminner i Adventfjorden, rapport fra Norsk Maritimt Museum. Saksansv: MAVD / MAVD-1 / SBR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / ISS 12/ Jour.dato: I Fra: Nærings- og handelsdepartementet Sak: SNSK - Bortfeste til utenlandske statsborgere 2012 SNSKs eiendommer på Svalbard- bortfeste til utenlandske statsborgere- anmodning om merknader Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 12/ I Fra: Universitetssenteret på Svalbard AS Sak: UNIS - Bruk av helikopter og leirplass Schønrockfjellet - Sør-Spitsbergen - juli / august RIS-ID 5562, 5843 og 5893 Rapportering av helikopter landinger - RIS ID 3521, 5843 og 5893 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ I Fra: Den katolske kirke - Troms stift Sak: Oppsetting av minnesmerke i Longyearbyen Det planlagte minnesmerke i Longyearbyen - Kopi av brev til Longyearbyen lokalstyre Saksansv: MAVD / MAVD-1 / ISS Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / ISS Side12

14 12/ I Fra: Simonsen, Kim Sak: Kim Simonsen - Spitsbergen på langs 2013 Oppdatert meldeskjema, Kim Simonsen 12/ Dok.dato: I Fra: Poli Arctici AS Sak: Poli Arctici - Turoperatør 2012 Opplysninger over scootertransport til Atomfjella 2012 og 2013 samt søknad for 2013 Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ Dok.dato: U Til: Poli Arctici AS Sak: Poli Arctici - Turoperatør 2012 Tilbakemelding på spørsmål verdrørende tilsyn i Atomfjella i 2012 Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ I Fra: Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) Sak: Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) - CASE Søknad om geologisk feltarbeid 2013 RIS-ID CASE 14/1 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / ESS Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE Side13

15 12/ U Til: Bjørnøya meteorologiske stasjon Sak: Søknad om fiske for besetningsmedlemmer på Bjørnøya 2012 Rapportering ifm fiske etter røye på Bjørnøya Saksansv: MAVD / MAVD-1 / BBE Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE 12/ I Fra: Bjørnøya meteorologiske stasjon Sak: Søknad om fiske for besetningsmedlemmer på Bjørnøya 2012 Vedrørende rapportering ifm fiske etter røye på Bjørnøya Saksansv: MAVD / MAVD-1 / BBE Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE 12/ Jour.dato: I Fra: Fedtke, Stephen Sak: Flytillatelser til / fra Svalbard Atnovus - Dr. Stephen Fedtke Søknad om landingstilatelse for privatfly - Longyearbyen lufthavn 2013 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ I Fra: Universitetssenteret på Svalbard AS Sak: UNIS - Landingstillatelser 2012 Rapportering av helikopter landinger RIS ID 5260, 3521, 5843, 5893 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / ESS Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE Side14

16 12/ Grad: UO 2 Par.: Offl. 25 I Fra: Foosnæs, Kristin Sak: FOOSNÆS, Kristin - personalmappe Saksansv: ADM / ADM-1 / BBR Saksbeh: ADM / ADM-1 / BBR 12/ Dok.dato: U Til: Riksantikvaren Sak: Delplan for geofysisk forskningsstasjon - Barentsburg Søknad om dispensasjon for inngrep i sikringssone rundt automatisk fredete kulturminner id og 99867, delplan for geofysisk forskningsstasjon Barentsburg Saksansv: MAVD / MAVD-1 / SBR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / ISS 12/ Dok.dato: I Fra: LPO arkitekter Sak: Delplan for geofysisk forskningsstasjon - Barentsburg Søknad om utsett frist for delplan for geofysisk prøvestasjon i Barentsburg Saksansv: MAVD / MAVD-1 / SBR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / SBR 12/ Dok.dato: U Til: LPO-arkitekter Sak: Delplan for geofysisk forskningsstasjon - Barentsburg Båndleggingsone for freda kulturminner, delplan geofysikk i Barentsburg. Saksansv: MAVD / MAVD-1 / SBR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / SBR Side15

17 12/ Jour.dato: I Fra: RabisBua AS Sak: Prosjektnummer 12/114 - Svalbard miljøvernfond - RabisBua A/S Prosjektnummer 12/114 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten RabisBua A/S 12/ I Fra: Universitetet for miljø- og biovitenskap Sak: Prosjektnummer 12/115 - Svalbards miljøvernfond - Universitetet for Miljø og Biovitenskap ( UMB ) Prosjektnummer 12/115 - Ettersendelse av budsjett - Jakt på Svalbardrein - hva er naturlige grenser for forvaltningsområdene for rein? - Universitetet for Miljø og Biovitenskap 12/ Dok.dato: I Fra: Universitetet for miljø- og biovitenskap Sak: Prosjektnummer 12/115 - Svalbards miljøvernfond - Universitetet for Miljø og Biovitenskap ( UMB ) Prosjektnummer 12/115 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten Jakt på Svalbardrein - hva er naturlige grenser for forvaltningsområdene for rein? - Universitetet for Miljø og Biovitenskap Side16

18 12/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Arbeidstilsynet Sak: Arbeidsuhell i gruve i Barentsburg og Tilsynsrapport med varsel om pålegg Saksansv: PAVD / PAVD-1 / DHO Saksbeh: STAB / STAB-1 / LEA 12/ Dok.dato: I Fra: Aarhus Universitet, Institutt for Bioscience Sak: Prosjektnummer 12/118 - Svalbards miljøvernfond - Aarhus Universitet, Danmark, RIS-ID 5147 Prosjektnummer 12/118 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten Den sårbare Svalbardtundra - effekter av gåsegressing 12/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl I Fra: Avskjermet Sak: Anskaffelse - Inngåelse av ny kontrakt for tjenestefartøy for Sysselmannen på Svalbard Kjøp over Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 12/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Sak: Prosjektnummer 12/136 - Svalbard miljøvernforn - Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Prosjektnummer 12/136 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten Vann fra springen! Side17

19 12/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Sak: Prosjektnummer 12/140 - Svalbard miljøvernfond - Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Prosjektnummer 12/140 - Aksept av vilkår for tilskudd våren Skianlegg 12/ Dok.dato: I Fra: Norsk Polarinstitutt, Longyearbyen Sak: Prosjektnummer 12/146 - Svalbard miljøvernfond - Nors Polarinstitutt Prosjektnummer 12/146 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten Modellering av snødrift og kartlegging av isbjørnhabitat 12/ Dok.dato: I Fra: Lompensenteret AS Sak: Prosjektnummer 12/149 - Svalbard miljøvernfond - Lompensenteret AS Prosjektnummer 12/149 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten Enøktiltak - LED 12/ Jour.dato: I Fra: Svalbard Næringsforening Sak: Prosjektnummer 12/150 - Svalbard miljøvernfond - Svalbard Næringsforening Prosjektnummer 12/150 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten Samarbeid om miljøtiltak Side18

20 12/ Dok.dato: I Fra: Akvaplan-niva AS Sak: Prosjektnummer 12/154 - Svalbard miljøvernfond - Akvaplan-niva Prosjektnummer 12/154 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten Adventdalsdeltaet og vadefugl - undersøkelser av funksjon, verdi og sårbarhet (DELTA) 12/ Dok.dato: I Fra: Universitetssenteret på Svalbard AS Sak: Prosjektnummer 12/168 - Svalbards miljøvernfond - UNIS Prosjektnummer 12/168 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten Havforskning i skolen 12/ I Fra: WWF-Norge Sak: Prosjektnummer 12/175 - Svalbards miljøvernfond - WWF Norge Prosjektnummer 12/175 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten Ren kyst! WWFs frivillige oljevernberedskap 12/ Jour.dato: I Fra: WWF-Norge Sak: Prosjektnummer 12/175 - Svalbards miljøvernfond - WWF Norge Prosjektnummer 12/175 - Tilleggsinformasjon til aksept av vilkår for tilskudd høsten Ren kyst! WWFs frivillige oljevernberedskap Side19

21 12/ I Fra: Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening Sak: Prosjektnummer 12/176 - Svalbards miljøvernfond - Longyearbyen Jeger og Fiske Forening Prosjektnummer 12/176 - Aksept av vilkår for tilskudd høsten Longyearbyen Jeger og Fiske Forening barn og unge i Longyearbyen 12/ U Til: DeBentzmann, Maxime Sak: Maxime DeBentzmann - Skitur på Svalbard mars 2013 SAR-beløp, informasjon om Tunabreen 12/ U Til: Forsvarsbygg Sak: Rehabilitering / innbygging av eksisterende tankanlegg for F-44 (Hopen, Bjørnøya, Ny-Ålesund og Jan Mayen), samt flytting av helikopterlandingsplass (Hopen) Infoskriv for påbegynte prosjekter på Hopen Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TEH Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / SBR 12/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1c jf sl. 12, 0 I Fra: Forsvarsbygg Sak: Rehabilitering / innbygging av eksisterende tankanlegg for F-44 (Hopen, Bjørnøya, Ny-Ålesund og Jan Mayen), samt flytting av helikopterlandingsplass (Hopen) Grense Hopen Naturreservat Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TEH Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / SBR Side20

22 12/ I Fra: Spitsbergen Travel Sak: Spitsbergen Travel AS - Turoperatør 2013 Nødpeilesendere vinter / U Til: Bomek Consulting as Sak: Bomek Consulting as - søknad om flytillatelse til Hopen og Bjørnøya Purring på rapportering - Tillatelse til landing med helikopter på Hopen og Bjørnøya Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ Dok.dato: I Fra: Bomek Consulting as Sak: Bomek Consulting as - søknad om flytillatelse til Hopen og Bjørnøya Rapportering - ingen landinger i 2012 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ Grad: UO 2 Par.: Offl. 15.3/15.2 U Til: Miljøverndepartementet Miljøverndepartementet Sak: Svalbards miljøvernfond - Tildelingsbrev fra Miljøverndepartementet for 2013 Tilbakemelding på foreløpig tildelingsbrev for 2013 Side21

23 12/ I Fra: Miljøverndepartementet Sak: Svalbards miljøvernfond - Tildelingsbrev fra Miljøverndepartementet for 2013 Korrespondanse angående utsettelse av frist for tilbakemelding 12/ Jour.dato: I Fra: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Sak: Høring - Forskrift om universell utforming av IKT Invitasjon til høringsmøte om forslag til forskrift om universell utforming av IKT Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 12/ I Fra: Johnsen, Henrik Sak: Henrik Johnsen - Seiltur til Svalbard sommer 2013 Melding om turopplegg - Henrik Johnsen 12/ I Fra: Svalbard Snøscooterutleie AS Sak: Svalbard Snøscooterutleie AS ( SSU ) - Turoperatør 2013 Spørsmål til svar på melding om turopplegg Side22

24 12/ Dok.dato: I Fra: Melting, Trond Sak: Søknader om lån av Fredheim - julen 2012 Søknad om lån av Fredheim julen 2012 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HSO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HSO 12/ Dok.dato: I Fra: Arctic and Antarctic Operations Schütz Sak: Arctic and Antarctic Operations Schütz (AAOS) - turoperatør 2013 Oversendelse av tilleggsopplysninger til melding om turopplegg - AAOS 12/ Dok.dato: U Til: Arctic and Antarctic Operations Schütz Sak: Arctic and Antarctic Operations Schütz (AAOS) - turoperatør 2013 Reply to the notification of travel plans, Arctic and Antarctic Operations Schütz (AAOS) / U Til: Institute for Marine and Atmospheric research Utrecht ( IMAU ) Sak: Institute for Marine and Atmospheric research Utrecht ( IMAU ) - prosjekt " Nordenskiöldbreen " - RIS-ID Svar på søknad om tillatelse til feltarbeid ved Nordenskiöldbreen / Lomonosovfonna - RIS-ID Meldeskjema Saksansv: MAVD / MAVD-1 / ESS Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE Side23

25 12/ Dok.dato: I Fra: Svalbard Reiseliv AS Sak: Cruisenettverk i Longyearbyen Oppsummering oppstartsmøte Cruisenettverk Longyearbyen / Dok.dato: U Til: Svalbard Nature Sak: Svalbard Nature / 66 Nord - Turoperatør 2013 Svar på melding om turopplegg 2013, Svalbard Nature 12/ Dok.dato: U Til: Politihøgskolen Sak: Søknad om hospitering hos Sysselmannen på Svalbard Svar på forespørsel om hospitering for politihøgskolestudenter - våren 2013 Saksansv: PAVD / PAVD-1 / JST Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST 12/ U Til: Poli Arctici AS Sak: Poli Arctici - Turoperatør 2013 Ber om mer informasjon Side24

26 12/ Dok.dato: I Fra: Poli Arctici AS Sak: Poli Arctici - Turoperatør 2013 Søknad - aktivitet 2013 Saksbeh: MAVD / MAVD-1 12/ I Fra: Poli Arctici Sak: Poli Arctici - Turoperatør 2013 Utfyllende informasjon til melding om turopplegg 12/ I Fra: Poli Arctici Sak: Poli Arctici - Turoperatør 2013 Mer informasjon til melding om turopplegg 12/ I Fra: Poli Arctici Sak: Poli Arctici - Turoperatør 2013 ID nødpeilesendere Side25

27 12/ U Til: Poli Arctici AS Sak: Poli Arctici - Turoperatør 2013 Svar på melding om turopplegg 2013, Poli Arctici 12/ U Til: Vaiska Ky Sak: Vaiska Ky - Turoperatør 2013 Svar på melding om turopplegg vår 2013, Vaiska Ky 12/ U Til: Brötzmann, Maik Sak: Undersøkelse av turistaktivitet - fritidsbåter i arktis Svar på spørsmål om statistikk - Undersøkelse av turistaktivitet - fritidsbåter - trenger mer tid til å sammenstille data 12/ U Til: Heiner Sak: Heiner - tur sommeren 2013 Informasjon om seiltur på Svalbard Side26

28 12/ U Til: Agenter Sak: MV Nautica 2013 Informasjon til agenter fra Sysselmannen på Svalbard 12/ Dok.dato: I Fra: T.R. Shipping Sak: MV Nautica 2013 Bekreftelse på at informasjon er videresendt til Nautica 12/ U Til: MV Kristina Katarina Sak: MV Kristina Katarina 2013 Oversjøiske cruiseskip på Svalbard informasjon fra Sysselmannen 12/ U Til: Svalbard Reiselivsråd Sak: Svalbard Reiselivsråd - Kurs i bærekraftig reiseliv Invitasjon til kurs i februar Kursplan Takker nei Side27

29 12/ U Til: Behlke, Rico Sak: Spørsmål om fangstmannsordningen Svar på spørsmål om fangstmannsordningen Saksansv: MAVD / MAVD-1 / BBE Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE 12/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 13.1 jf fvl I Fra: Skatteetaten Sak: Svea planområde Vedrørende Svea planområde Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HRO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HRO 12/ Dok.dato: U Til: Skatteetaten Sak: Svea planområde Vedrørende Svea planområde Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HRO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HRO 12/ Dok.dato: I Fra: Longyearbyen lokalstyre Sak: Longyearbyen lokalstyre - Seminar - Ansvarlig alkoholnåndtering Seminardag om ansvarlig alkoholhåndtering Saksansv: PAVD / PAVD-1 / JST Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST Side28

30 12/ U Til: Turoperatører Sak: Informasjon til turoperatører sesongen 2013 Ships Sailing in Svalbard waters information from the Governor of Svalbard 12/ Dok.dato: I Fra: Post- og teletilsynet Sak: Kongsberg Satellitservice - Kommunikasjon med mikrosatellitten INDEX Tillatelse til å kommunisere med mikrosatellitten INDEX Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 12/ Dok.dato: I Fra: Post- og teletilsynet Sak: Kongsberg Satellite Services - KOMPSAT-2 Tillatelse til å kommunisere med KOMPSAT-2 - kopi av brev til Kongsberg Satellite services Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 12/ Dok.dato: I Fra: Post- og teletilsynet Sak: Kongsberg Satellite Services - ADM-AEOLUS Tillatelse til å kommunisere med ADM-AEOLUS - kopi av brev til Kongsberg Satellite Services Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS Side29

31 12/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Höppe, Emil Persson Sak: Emil Persson - fottur Svalbard sommeren 2013 Spørsmål til fottur innenfor område 10 - sommeren / U Til: Persson, Emil Sak: Emil Persson - fottur Svalbard sommeren 2013 Svar på spørsmål til fottur innenfor område 10 - sommeren / Dok.dato: Jour.dato: Grad: UO 5 Par.: 13.1 jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Urnegravsted på Svalbard - Avskjermet Søknad om bisettelse / urnenedsettelse på kirkegården i Longyearbyen Saksansv: STAB / STAB-1 / MLI Saksbeh: STAB / STAB-1 / LEA 12/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Kulturdepartementet Sak: Høring - Endring i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument Høring - Endring i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS Side30

32 12/ Jour.dato: I Fra: Association of Arctic Expedition Cruise Operators - AECO Sak: Spørsmål om statistikk om cruisetrafikk 2012 Spørsmål om statistikk - cruisetrafikk / Jour.dato: U Til: Association of Arctic Expedition Cruise Operators - AECO Sak: Spørsmål om statistikk om cruisetrafikk 2012 Svar på spørsmål om statistikk 12/ Dok.dato: I Fra: Spitsbergen Travel AS Sak: Søknader om dispensasjon for ferdsel med snøscooter utenfor område 10 og i scooterfrie områder Søknader ferdsel med snøscooter utenfor område 10 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ Dok.dato: I Fra: Direktoratet for naturforvaltning Sak: Opprettelse av Miljødirektoratet Opprettelse av Miljødirektoratet - Orienteringsbrev Saksansv: MAVD / MAVD-1 / GTV Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / GTV Side31

33 12/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Politidirektoratet Sak: Høring - forslag til endring i forskrift om forbudte og halvautomatiske skytevåpen Høring - forslag til endring i forskrift om forbudte og halvautomatiske skytevåpen Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 12/ Jour.dato: I Fra: Siløya naturpark og sjøsenter Sak: Svalbardrein til bruk for framvisning Svalbardrein til bruk for framvisning på fastlandet Saksansv: MAVD / MAVD-1 / BBE Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE 12/ I Fra: Trend Travel & Yachting Sak: Trend Travel & Yachting GmbH - Seiltur på Svalbard sommer 2013 Spørsmål i forbindelse med seiltur til Longyearbyen sommer 2013 Saksbeh: ADM / ADM-1 / MGR 12/ Dok.dato: I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Høring - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker Høring - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS Side32

34 12/ Dok.dato: I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 12/ Dok.dato: U Til: Miljøverndepartementet Sak: Tiltak for tilrettelegging av ikke-motorisert friluftsliv og turisme på Svalbard Forslag til mulige tiltak for tilrettelegging for ikke-motorisert friluftsliv og turisme på Svalbard Side33

Offentlig journal. Periode:20122012-03012013

Offentlig journal. Periode:20122012-03012013 Offentlig journal Periode:20122012-03012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00055-80 Jour.dato: 28122012 U Til:

Detaljer

Sysselmannen på Svalbard 14122012. Offentlig journal. Periode:07122012-13122012

Sysselmannen på Svalbard 14122012. Offentlig journal. Periode:07122012-13122012 Offentlig journal Periode:07122012-13122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00237-88 I Fra: Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Offentlig journal. Periode:04012013-10012013

Offentlig journal. Periode:04012013-10012013 Offentlig journal Periode:04012013-10012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00038-12 Dok.dato: 02012013 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:12102012-18102012

Offentlig journal. Periode:12102012-18102012 Offentlig journal Periode:12102012-18102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00323-57 U Til: DNB Bank ASA Sak: Gml

Detaljer

Offentlig journal. Periode:

Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:16112012-22112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00228-163 Dok.dato: 20112012 U Til:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:23112012-29112012

Offentlig journal. Periode:23112012-29112012 Offentlig journal Periode:23112012-29112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00055-77 Dok.dato: 28112012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:08112012-15112012

Offentlig journal. Periode:08112012-15112012 Offentlig journal Periode:08112012-15112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00228-162 Dok.dato: 01112012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:10082012-16082012

Offentlig journal. Periode:10082012-16082012 Offentlig journal Periode:10082012-16082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 05/00420-51 U Til: Adam Mickiewicz University

Detaljer

Offentlig journal. Periode:

Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:24082012-30082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00228-156 Dok.dato: 22082012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:08022013-14022013

Offentlig journal. Periode:08022013-14022013 Offentlig journal Periode:08022013-14022013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00242-30 I Fra: Longyearbyen lokalstyre

Detaljer

Offentlig journal. Periode:01022013-07022013

Offentlig journal. Periode:01022013-07022013 Offentlig journal Periode:01022013-07022013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00323-58 Jour.dato: 05022013 U Til:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:15022013-21022013

Offentlig journal. Periode:15022013-21022013 Offentlig journal Periode:15022013-21022013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00367-135 Dok.dato: 15022013 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:31082012-06092012

Offentlig journal. Periode:31082012-06092012 Offentlig journal Periode:31082012-06092012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00148-29 I Fra: Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Offentlig journal. Periode:05102012-11102012

Offentlig journal. Periode:05102012-11102012 Offentlig journal Periode:05102012-11102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 06/00880-7 Dok.dato: 07102012 U Til: Trust

Detaljer

Offentlig journal. Periode:11012013-17012013

Offentlig journal. Periode:11012013-17012013 Offentlig journal Periode:11012013-17012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00148-30 Dok.dato: 15012013 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:17082012-23082012

Offentlig journal. Periode:17082012-23082012 Offentlig journal Periode:17082012-23082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00303-31 Dok.dato: 23082012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:25012013-31012013

Offentlig journal. Periode:25012013-31012013 Offentlig journal Periode:25012013-31012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00367-133 Dok.dato: 25012013 U Til:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:14092012-20092012

Offentlig journal. Periode:14092012-20092012 Offentlig journal Periode:14092012-20092012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00303-33 Dok.dato: 10092012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:19102012-25102012

Offentlig journal. Periode:19102012-25102012 Offentlig journal Periode:19102012-25102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00290-73 Dok.dato: 03102012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:27072012-02082012

Offentlig journal. Periode:27072012-02082012 Offentlig journal Periode:27072012-02082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 05/00996-8 Grad: UO 2 Par.: 13.1 jf fvl

Detaljer

Offentlig journal. Periode:

Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:02112012-07112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/01280-17 Dok.dato: 02112012 U Til:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:21092012-27092012

Offentlig journal. Periode:21092012-27092012 Offentlig journal Periode:21092012-27092012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 06/00610-28 Dok.dato: 24092012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:

Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:18012013-24012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00148-31 U Til: Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Offentlig journal. Periode:06072012-12072012

Offentlig journal. Periode:06072012-12072012 Offentlig journal Periode:06072012-12072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00237-84 Dok.dato: 12072012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:28092012-04102012

Offentlig journal. Periode:28092012-04102012 Offentlig journal Periode:28092012-04102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00228-160 Dok.dato: 19092012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:26102012-01112012

Offentlig journal. Periode:26102012-01112012 Offentlig journal Periode:26102012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00139-25 Grad: UO 2 Par.: 13.1 jf fvl

Detaljer

Offentlig journal. Periode:29062012-05072012

Offentlig journal. Periode:29062012-05072012 Offentlig journal Periode:29062012-05072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 05/00420-47 Dok.dato: 03072012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:13072012-19072012

Offentlig journal. Periode:13072012-19072012 Offentlig journal Periode:13072012-19072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00228-155 Dok.dato: 18072012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:30112012-06122012

Offentlig journal. Periode:30112012-06122012 Offentlig journal Periode:30112012-06122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 05/00307-15 Dok.dato: 23112012 U Til:

Detaljer

Høring av konsekvensutredninger for etablering av næringshytter på Svalbard

Høring av konsekvensutredninger for etablering av næringshytter på Svalbard Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Att.: Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt

Detaljer

Offentlig journal. Periode:

Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:03082012-09082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00237-85 Dok.dato: 02082012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:

Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:20072012-26072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00228-157 Dok.dato: 25072012 I Fra:

Detaljer

Sammen bevarer vi miljøet på Svalbard. Anne-Line Pedersen, nestleder i styret for Svalbards miljøvernfond

Sammen bevarer vi miljøet på Svalbard. Anne-Line Pedersen, nestleder i styret for Svalbards miljøvernfond SVALBARDS MILJØVERNFOND Sammen bevarer vi miljøet på Svalbard Anne-Line Pedersen, nestleder i styret for Svalbards miljøvernfond Om fondet Opprettet i 2007 Økonomisk virkemiddel i miljøvernarbeidet på

Detaljer

Offentlig journal. Periode:07092012-13092012

Offentlig journal. Periode:07092012-13092012 Offentlig journal Periode:07092012-13092012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00303-32 Dok.dato: 30082012 U Til:

Detaljer

Offentlig postjournal 30.10.200 6-05.11.2006

Offentlig postjournal 30.10.200 6-05.11.2006 Offentlig postjournal 30.10.200 6-05.11.2006 Snr: 05/01082-011 U Datert: 31.10.06 Arkiv L40 22/1 Saksbe SR-SRSA-VHO Til: Barlindhaug Consult AS Sak: Vei 100 gbnr. 22/1 - Nybygg barnehage Dok: Vei 100 gbnr.

Detaljer

Svalbard miljøvernfonds VEDTAK om tildeling høsten 2012

Svalbard miljøvernfonds VEDTAK om tildeling høsten 2012 Nr P-nr Søker Prosjekt Søknadssum VEDTAK Vilkår 1 12/113 AECO Cruise Operation Manual (COM) 135 000 0 2 12/114 RabisBua A/S RabisBua A/S - Skifte fra halogen til Led 72 000 10 000 beskrevet i prosjektsøknaden.

Detaljer

Offentlig journal Periode:21032007-21032007

Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00043-49 Dok.dato: 20032007 Grad: UO 2 Par.: 5a, Fvl 13.2

Detaljer

Forvaltningsplan for naturreservatene på Øst-Svalbard Åpent møte, Longyearbyen 11. september 2012

Forvaltningsplan for naturreservatene på Øst-Svalbard Åpent møte, Longyearbyen 11. september 2012 Forvaltningsplan for naturreservatene på Øst-Svalbard Åpent møte, Longyearbyen 11. september 2012 Guri Tveito, miljøvernsjef Sysselmannen på Svalbard Organisering Miljøverndepartementet oppdragsgiver

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20082012-24082012

Offentlig journal Periode: 20082012-24082012 Offentlig journal Periode: 20082012-24082012 10/00529-9 U Dok.dato: 23082012 Jour.dato: 23082012 Mottaker: Miljøverndepartementet Sak: DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET (DOK) Dok: Høringsuttalelse - Rapport

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032007-16032007

Offentlig journal Periode:16032007-16032007 Offentlig journal Periode:16032007-16032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-166 Dok.dato: 14032007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 04062012-08062012 07/00802-9 U Dok.dato: 05062012 Jour.dato: 08062012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Mottaker: Morgan Ganerød Sak: PERSONALMAPPE

Detaljer

Offentlig journal Periode:28072008-01082008

Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-88 Dok.dato: 17072008 Grad: U 0 Par.: Helseforetakenes

Detaljer

Journaldato: 18.7.2013-31.7.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 17.07.

Journaldato: 18.7.2013-31.7.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.7.2013-31.7.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,, N, X, S, Status: J, 02.08.2013 vlevering - s forgjengere vlevering av avsluttet materiale - med foretak

Detaljer

Romerike politidistrikt 03022014. Offentlig journal. Periode:31012014-31012014

Romerike politidistrikt 03022014. Offentlig journal. Periode:31012014-31012014 Offentlig journal Periode:31012014-31012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2002/00484-13 Dok.dato: 21012014 Grad:

Detaljer

Offentlig journal Periode:19032007-19032007

Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-170 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeidsorgan

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 10122013-10122013. Helse Sør-Øst RI-IF 11122013

Offentlig journal. Periode: 10122013-10122013. Helse Sør-Øst RI-IF 11122013 Helse Sør-Øst RI-IF 11122013 Offentlig journal Periode: 10122013-10122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 11122013 08/00153-217

Detaljer

S S ys y s s elm s a e n l nen m p a å n Sva n l e ba n rd

S S ys y s s elm s a e n l nen m p a å n Sva n l e ba n rd Sysselmannen på Svalbard Innhold 2-3 Sysselmannen på Svalbard 4-5 Miljøvern 6-7 Politi og påtale 8-9 Andre gjøremål 10 Satsingsområder 11 Materielle ressurser 12 Om Svalbard Sysselmannen er regjeringens

Detaljer

Offentlig journal Periode:01062007-01062007

Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00096-148 I Fra: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Helse

Detaljer

Romerike politidistrikt 29012014. Offentlig journal. Periode:27012014-27012014

Romerike politidistrikt 29012014. Offentlig journal. Periode:27012014-27012014 Offentlig journal Periode:27012014-27012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2005/00134-12 Dok.dato: 14012014 Grad:

Detaljer

Offentlig journal. Hammerfest kulturskole - melding om elevopptak Victoria Sundt Garder. Opptak kulturskole høst 2009 10.01.2011 10360/2009 06.08.

Offentlig journal. Hammerfest kulturskole - melding om elevopptak Victoria Sundt Garder. Opptak kulturskole høst 2009 10.01.2011 10360/2009 06.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.1.2011-10.1.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 01.02.2011 nnhold: Hammerfest kulturskole - melding om elevopptak Victoria Sundt Garder Opptak kulturskole

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27122012-27122012. Helse Sor-Øst RHF 02012013

Offentlig journal. Periode: 27122012-27122012. Helse Sor-Øst RHF 02012013 Helse Sor-Øst RHF 02012013 Offentlig journal Periode: 27122012-27122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-øst RHF 02012013 08/00153-176 I Helse-og

Detaljer

Offentlig journal Periode:12062008-13062008

Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-235 I Fra: Cp-foreningen avd. Troms Sak: Brukerorganisasjoner

Detaljer

Offentlig journal Periode:07072008-09072008

Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00035-40 Dok.dato: 30062008 Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2,

Detaljer

Offentlig journal Periode:16052007-16052007

Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00026-109 U Til: Peronalsjefene i Helseforetakene i Helse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.01.2013-06.01.2013 Side 1 Arkivsak/doknr. 07/280-14 Sakstittel Dok.dato 28.12.2012 Regnskap - Standard

Detaljer

Offentlig journal Periode:13072007-13072007

Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00071-145 Dok.dato: 09072007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Sosial-

Detaljer

Offentlig journal Periode:16102007-16102007

Offentlig journal Periode:16102007-16102007 Offentlig journal Periode:16102007-16102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-199 Dok.dato: 04102007 Grad: U 0 Par.: U Til: Universitetssamarbeidets

Detaljer

Offentlig journal Periode:23102007-23102007

Offentlig journal Periode:23102007-23102007 Offentlig journal Periode:2310-2310 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-202 Dok.dato: 2310 Grad: U 0 Par.: U Til: Det medisinske

Detaljer

Journaldato: 3.1.2013-9.1.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012.

Journaldato: 3.1.2013-9.1.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.1.2013-9.1.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 11.01.2013 Sluttrapport - Energioppfølgingssystem (EOS-system) Energioppfølgingssystem

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25-09-2014-25-09-2014

Offentlig journal Periode: 25-09-2014-25-09-2014 Offentlig journal Periode: 25-09-2014-25-09-2014 Journalenhet: Fellesarkiv HS - 3SHS Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja 200812423-8 U Dok.dato: 15.09.2014 Jour.dato: 25.09.2014

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om bruk av kommunevåpen 2015/5-1 9/ Sluttutbetaling tilskudd prosjekt "Arktisk kjekjøtt"

Offentlig journal. Søknad om bruk av kommunevåpen 2015/5-1 9/ Sluttutbetaling tilskudd prosjekt Arktisk kjekjøtt Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2015 Søknad om bruk av kommunevåpen Storfjord kommunes kommunevåpen 2015/5-1 9/2015 15.12.2014 Barfot media Sluttutbetaling

Detaljer

Offentlig journal Periode:18042007-18042007

Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-176 Dok.dato: 28032007 Grad: U 0 Par.: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14-03-2014-14-03-2014

Offentlig journal Periode: 14-03-2014-14-03-2014 Offentlig journal Periode: 14-03-2014-14-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-274 I Pasientreiser Helse Førde Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02012012-06012012

Offentlig journal Periode: 02012012-06012012 Offentlig journal Periode: 02012012-06012012 06/00644-13 I Dok.dato: 03012012 Jour.dato: 03012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-11-2012-23-11-2012

Offentlig journal Periode: 23-11-2012-23-11-2012 Offentlig journal Periode: 23-11-2012-23-11-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00117-13 I Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06022013-06022013. Helse Sør-Øst RHF 11022013

Offentlig journal. Periode: 06022013-06022013. Helse Sør-Øst RHF 11022013 Helse Sør-Øst RHF 11022013 Offentlig journal Periode: 06022013-06022013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (IV): Ja Helse Sor-Øst RHF 11022013 Offendig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 27-03-2014-27-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00060-15 U Dok.dato: 13.03.2014 Jour.dato: 27.03.2014 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00202-31 U Helse Fonna HF Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21-02-2014-21-02-2014

Offentlig journal Periode: 21-02-2014-21-02-2014 Offentlig journal Periode: 21-02-2014-21-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-268 I Dok.dato: 20.02.2014 Jour.dato: 21.02.2014 Digital

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03-01-2013-03-01-2013

Offentlig journal Periode: 03-01-2013-03-01-2013 Offentlig journal Periode: 03-01-2013-03-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00100-7 X Dok.dato: 03.12.2012 Jour.dato: 03.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO)

Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) Miljøvennlig vennlig, sikker og ansvarlig turisme i Arktis Jan Sverre Sivertsen, styreleder AECO AECO Stiftet 2003 13 medlemmer fra 7 land 20 skip

Detaljer

Offentlig journal Periode:27062007-27062007

Offentlig journal Periode:27062007-27062007 Offentlig journal Periode:27062007-27062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00117-286 Dok.dato: 27062007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Lufttransport

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30-04-2013-30-04-2013

Offentlig journal Periode: 30-04-2013-30-04-2013 Offentlig journal Periode: 30-04-2013-30-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/00121-71 I Dok.dato: 29.04.2013 Jour.dato: 30.04.2013 Tilg. kode:

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på arbeidsforhold. Personalsak - ***** ***** ***** ***** 2015/363-4 2200/2015 18.09.2015 28.09.2015

Offentlig journal. Bekreftelse på arbeidsforhold. Personalsak - ***** ***** ***** ***** 2015/363-4 2200/2015 18.09.2015 28.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.9.2015-27.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.09.2015 Bekreftelse på arbeidsforhold ersonalsak - 2015/363-4 2200/2015 18.09.2015 Timesmålinger for nedbør

Detaljer

Offentlig journal Periode: 16052011-20052011

Offentlig journal Periode: 16052011-20052011 Offentlig journal Periode: 16052011-20052011 06/00773-5 I Dok.dato: 06052011 Jour.dato: 18052011 Avsender: Advokatfirmaet Haraldsen Bydal & Co. DA Mottaker: Regnskap - GB Sak: KONKURS - R & R KNUSETEKNIKK

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-04-2013-19-04-2013

Offentlig journal Periode: 19-04-2013-19-04-2013 Offentlig journal Periode: 19-04-2013-19-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-106 N Dok.dato: 18.04.2013 Jour.dato: 19.04.2013 IKT Fagavdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122007-21122007

Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00075-143 Dok.dato: 20122007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Luftambulansen

Detaljer

Offentlig journal Periode:07122007-07122007

Offentlig journal Periode:07122007-07122007 Offentlig journal Periode:07122007-07122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-326 Dok.dato: 05122007 Grad: 0 Par.: I Fra: HDO og

Detaljer

Offentlig journal Periode:18052009-19052009

Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-142 Dok.dato: 14052009 Grad: 0 Par.: Tonsåsen Rehabilitering

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD

REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD 21 Forside; Kontroll av individuelle reisende på Gallerbreen 6.mai 211. Foto; Arild Lyssand 2 INNHOLD REISELIVSSTATISTIKK 1 Forside; Kontroll av individuelle reisende på

Detaljer

Offentlig journal Periode:16012008-16012008

Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00003-8 Dok.dato: 15012008 Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1,

Detaljer

Journaldato: 8.11.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.11.2010.

Journaldato: 8.11.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.11.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 Anmodning om operasjon/rekonstruksjon av bukvegg

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013

Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013 Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00189-110 I Pasientreiser Helse Fonna Fritt sykehusvalg Fritt sykehusvalg

Detaljer

Offentlig journal Periode:13032008-14032008

Offentlig journal Periode:13032008-14032008 Offentlig journal Periode:13032008-14032008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-6 Dok.dato: 11032008 Grad: U 0 Par.: Kreftforeningen

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-01-2014-23-01-2014

Offentlig journal Periode: 23-01-2014-23-01-2014 Offentlig journal Periode: 23-01-2014-23-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00121-29 I Avdeling for pasientreiser Helse Bergen HF Utfylling

Detaljer

S S yss ys elm s a e n l nen på Sv mann alb e a n rd

S S yss ys elm s a e n l nen på Sv mann alb e a n rd Sysselmannen på Svalbard Innhold 2-3 Sysselmannen på Svalbard 4-5 Miljøvern 6-7 Politioppgaver 8-9 Andre gjøremål 10 Satsingsområder 11 Transportmidler og utstyr 12 Om Svalbard Sysselmannen er regjeringens

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale. Tilsetting - Bjørnøya / / Arbeidsavtale. Tilsetting - Bjørnøya 2016

Offentlig journal. Arbeidsavtale. Tilsetting - Bjørnøya / / Arbeidsavtale. Tilsetting - Bjørnøya 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.7.2016-17.7.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.07.2016 2016/44-54 1624/2016 16.06.2016 2016/44-55 1625/2016 16.06.2016 Stillinger ved de meteorologiske

Detaljer

Romerike politidistrikt 30012014. Offentlig journal. Periode:28012014-28012014

Romerike politidistrikt 30012014. Offentlig journal. Periode:28012014-28012014 Offentlig journal Periode:28012014-28012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2004/03254-32 Dok.dato: 22012014 Grad:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05112012-09112012

Offentlig journal Periode: 05112012-09112012 Offentlig journal Periode: 05112012-09112012 07/00628-122 I Dok.dato: 15102012 Jour.dato: 07112012 Avsender: Direktoratet for naturforvaltning Sak: BIOLOGISK MANGFOLD - NASJONALT PROGRAM Dok: Oversendelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-10-2012-12-10-2012

Offentlig journal Periode: 12-10-2012-12-10-2012 Offentlig journal Periode: 12-10-2012-12-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00058-20 X Personal Personalmappe - Avskjermet Tillegg til arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10-02-2014-10-02-2014

Offentlig journal Periode: 10-02-2014-10-02-2014 Offentlig journal Periode: 10-02-2014-10-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00060-14 X Dok.dato: 13.01.2014 Jour.dato: 10.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00125-155 I Sykehuset Østfold HF Dekning av kost - og overnattingsutgifter

Detaljer

Offentlig journal Periode:04092008-05092008

Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-84 U Til: Helseforetakene Økonomirapportering 2008

Detaljer

Trinn 3: Søkeropplysninger Trinn 4: Kort sammendrag av tiltak / prosjekt

Trinn 3: Søkeropplysninger Trinn 4: Kort sammendrag av tiltak / prosjekt Veiledning til søknadsskjema i elektronisk søknadssenter Svalbards miljøvernfond samarbeider med Miljødirektoratet for håndtering og prosjektstyring av søknader om tilskudd. For å få åpnet og sendt inn

Detaljer

Anmodning om å oppnevne reprensentant med vara til fylkesberedskapsråd (FBR) - samt innkalling til årlig møte i FBR. Dok.dato: 14.10.2013. Dok.

Anmodning om å oppnevne reprensentant med vara til fylkesberedskapsråd (FBR) - samt innkalling til årlig møte i FBR. Dok.dato: 14.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-08.11 2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2013 nnkalling til årlig møte i FBR Anmodning om å oppnevne reprensentant med vara til fylkesberedskapsråd

Detaljer

Offentlig journal Periode:20112008-21112008

Offentlig journal Periode:20112008-21112008 Offentlig journal Periode:20112008-21112008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00039-23 Dok.dato: 17112008 Grad: 0 Par.: I Fra: Statistisk

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-06-2013-26-06-2013

Offentlig journal Periode: 26-06-2013-26-06-2013 Offentlig journal Periode: 26-06-2013-26-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00302-9 I Avdeling for pasientreiser Helse Bergen HF Internett

Detaljer